Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul European este forul politic suprem al Uniunii Europene.

n cadrul
UniuniiEuropene acesta este institutia care a promovat n mod decisiv procesul de
integrare europeana.Consiliul European a fost nfiintat n urma hotararii conferintei
de la Paris din 10 decembrie1974, pentru a asigura dezvoltarea si coeziunea pe
ansamblu a activitatilor Comunitatilor si acooperarii politice. Pentru prima oara s-a
intalnit Consiliul European la Dublin n 1975. Fundamentul juridic al Consiliul
European il constituie Actul Unic European care prevede in art.2 in Titlul I (Dispozitii
comune) infiintarea acestuia,compunerea si frecventareuniunilor. In conformitate cu
art. 2 din Actul Unic European, Consiliul European reunestesefii de state si de
guverne ai statelor membre si presedintele Comisiei Europene . Ei trebuieasistati de
ministrii de externe si de un membru al Comisiei. Uneori, cnd sunt decise
chestiunilegate de Uniunea Economica si Monetara (UEM), participa si ministrii de
Finante ai statelor membre, acestia putand chiar inlocui ministrii de Externe. Atunci
cnd ministrii de Externe nu pot participa, locul lor este luat de un secretar de stat
si, n cazuri rare, de reprezentantii permanenti ai statelor pe lnga Uniunea
Europeana. Atributii
Conform art. D din Tratatul de la Maastricht:"Consiliul European impulsioneaza
dezvoltarea Uniunii si stabileste orientarile politicegenerale necesare acestei
dezvoltari.Consiliul European prezinta Parlamentului European un raport in urma
fiecareireuniuni, precum si un raport scris privind progresele realizate de
Uniune".Conform art. 202 din Tratatul privind Uniunea Europeana:"Pentru asigurarea
realizarii obiectivelor fixate de prezentul tratat si in conditiile prevazute deacesta,
Consiliul:- asigura coordonarea politicilor economice generale ale statelor membre;-
dispune de puterea de decizie;- prin actele pe care le adopta, confera Comisiei
atributiile de executare a normelor stabilite deConsiliu. Consiliul poate supune
exercitiul acestor atributii unor modalitati. Competente:Consiliul European a avut un
rol important in evolutia constructia comunitare ,in cadrulreuninilor sale adoptindu-
se masuri deosebit de importante.Competentele sale nu au fost clar definite nici in
dispozitiile Comunicatului final al Conferintei de la Paris din 1974,nici indispozitiile
Actului Unic European.S-a apreciat , ca are rol de decizie si de directionare politicaa
constructiei comunitare ,revenindu-I urmatoarele competente:-orientarea
constructiei comunitare prin stabilirea liniilor directoare ale politicii comunitare;-
impulsionarea politicilor comunitare generale;-coordonarea politicilor comunitare;-
definirea noilor sectoare de activitate comunitare