Sunteți pe pagina 1din 3

1.

BNM: obiectivul si functiile ei


2. Banca comerciala: principii de organizare si analiza eficientei
3. Operatiunile active ale bancilor comerciale: tipuri si trasaturi specific in RM
4. Operatiunile passive ale bancilor comerciale: tipuri si trasaturi specific in
RM
5. Resursele proprii ale bancilor comerciale, formarea si reglementarea lor in
RM
6. Resursele atrase ale bancilor comerciale, formarea si reglementarea lor in
RM
7. Gestiunea riscurilor in cadrul bancii comerciale
8. Platile bancare electronice: organizarea si dezvoltarea
9. Organizarea procesului de creditare in banca comerciala
10. Politica de credit a bancii comerciale si eficienta ei
11. Trasaturile specific ale operatiunilor valutare in cadrul bancii
12. Riscul creditar si gestiunea lui
13. Comertul international si functiile financiare valutare aferente
14. Imprumuturile externe: necessitate, eficienta si evolutie (analiza
comparative a datelor privind republica moldova si alte state)
15. Balanta de plati: concept, structura, importnata( in baza datelor privind
RM si Romania)
16. Colaborarea RM cu principalele structure financiare si europene
17. Piata valutara a RM: retrospective si perpectiva
18. Dolarul SUA principal moneda de plati si de rezerva international
19. Sistemul impozitelor si taxelor locale in asigurarea autonomiei
administratiei publice locale
20. Evolutia si tendintele de dezvoltare a asigurarilor sociale de stat
21. Finantarea intreprinderilor mici si mijlocii din RM
22. Mecanisme finnaciare si bancare de sustinere a agentilor economici
23. Deciziile financiare in perfectionarea activitatii sectorului
intreprinderilor mici si mijlocii
24. Rolul sistemului financiar si informational in activitatea agentilor
economici
25. Metode si tehnici fiscal de imbunatatire a mediului de afaceri din RM
26. Dezvoltarea antreprenoriala in parcurile industriale si incubatoarele de
afaceri
27. Analiza mecanismului de afaceri in cadrul entitatii economice
28. Getsiunea activelor circulante in cadrul entitatii economice
29. Utilitatea levierului operational si financiar in fundamentarea deciziilor
finnaciare
30. Factorii determinant ai profitabilitatii intreprinderii
31. Getsiunea fluxului de numerar a intreprinderii
32. Politici, strategii si tactici de prt ale intrerinderilor din sectorul
industriei alimentare
33. Posibilitaile de eficientizare a politicii fiscal si ssitemul de impunere in
RM la etapa actuala
34. Rolul politicii financiare in realizarea oboiectivelor macroeconomice in
rm
35. Reformarea procesului de planificare a bugetului in RM
36. Alinierea RM la cele mai bune practici internationale in doemniul
pnaificarii bugetului
37. Directiile de optimizare a cheltuielilor bugetului de stat in RM
38. Implicatiile politicii bugetar fiscale asupra evolutiei echilibrului financiar
public in RM
39. Rolul sistemului trezorerial la executarea bugetului de stat in RM
40. Interdependentele intre componentele politicii economice si financiare
in RM
41. Principalele directii de aliniere a sistemului finnaciar al RM la nivelul
exigentelor europene
42. Dezvoltarea sistemului managemntului financiar in gestiunea finantelor
entitatii economice
43. Influenta levierului financiar asupra efcientei activ entitatii ec
44. Influenta levierului financiar asupra efcientei activ entitatii ec
45. Aplicarea levierului operationalP
46. Dezvolatarea activ investitionale ca functie spec man fin
47. Politica entitatii cu privire la gestiunea activelor circulante
48. Diagnosticul sit finnaciare a intreprinderii
49. Getsiunea riscurilor financiare in cadrul entitatii
50. Politica de finnatare a enititatii
51. Getsiunea fluxurilor de numerar
52. Eficienta activ ec finaciara a intreprinderii
53. Creditarea entitatilor ec in conditii de instabilitate
54. Subventionarea activ ec agricole
55. Efcienta ec a utilizarii capitalului intreprinderii
56. Gestiunea activelor imobilizate
57. Formarea si gestiunea capitalului intreprinderii
58. Analiza formarii prof brut si net
59. Evaluarea starii financiare a intreprinderii
60. Res financiare ale intreprinderii
61. Analiza lichiditaii, solvabilitatii si activ de afaceri a intreprinderii
62. An gestinii fondului de rulament
63. Operatiunile de depozit a bancilor comerciale si rolul lor in activitatea
bancii
64. Operatiunile bancilor comerciale cu valori mobiliare de stat
65. Automatiozarea serviciilor bancare-tendinte de edzvoltare
66. Emisiunea valorilor mobiliare cu posibilitatea de atragere a investitiilor
67. Piata cardurilor
68. Rolul pietii vaal mob
69. Sistemul de plati electronice : probleme si tendinte de dezvoltare
70. Instrumente investitionale primare pe piata de capital: analiza
comparativa si perpectiva de aplicare
71. Sursele de finantare a intreprinderilor din RM si efectele acestora
72. Piata valorilor mobiliare de stat din RM : particularitati de functionare si
evaluare a afeicientei acestora
73. Continutul impozitelor si analiza participarii acestora la formarea
veniturilor bugetului de stat in RM
74. Intsrumentele finantarii societatii pe actiuni
75. Evolutii ale sistemului bancar la nivel global, factori de influenta si
perpective
76. Eficienizarea getsiunii riscului de credit a bancilor din rM
77. Optimizarea performantelor bancare in conditiile actuale ale rm
78. Efcientizarea gestiunii riscurilor financiare in banca
79. Rating-ul modalitati de evaluare a riscurilor bancare
80. Dezvoltarea tehnicilor si mecanismelor de gestiune a lichiditatii
bancilor
81. Getsiunea situatiilor de criza la intreprindere
82. Planificarea financiara pe termen lung la intreprindere
83. Resursele financiare ale intreprinderii si particularitatile formarii lor in
RM
84. Getsiunea sit de criza la intrepridnere
85. Analiza structurii si costul capitalului intreprinderii
86. Analiza sit finnaciare a intreprinderii
87. Gestiunea, clasificarea si reglementarea operatiunilor valutare la banca
88. Managemtul cursului valutar si corelarea lui cu principalii indicatori
macroeconomici
89. Rolul bancilor centrale in supravegherea, controlul si mentinerea
stabilitatii sistemului bancar
90. Partic aplicarii impozitelor directe in RM
91. Politica ficala si bugetara in perioada crizei ec financiare
92. Sistemul monetar European in contextual globalizarii financiare
93. Sistemul de impozitare in RM aspect teoretice si practice
94. J
95. Importanta veniturilor fiscale in formarea resurselor financiare publice
96. Rolul impozitelor indirecte in cadrul bugetului de stat din RM
97. Administrarea fiscala in rm : realizari si perspective
98. Politica investitionala la nivel microeconomic
99. ---
100. ----
101. ----
102. ----
103. ----
104. Caracteristici si perspective ale pietii internationale a asigurarilor
maritime
105. Perspectivele controlului in administratia publica locala
106. Tendintele asigurarilor de persoane: sugestii si propuneri
107. Solutii metodologice si problemele controlului finnaciar fiscal
108. sStructura organelor de control finnaciar
109. particularitatile asig de transport la niv national si international
110. administrarea fiscala si caile de optimizare in RM
111. optimizarea sistemului fiscal in RM in contextul integrarii
112. optimizarea politici bugetar fiscale in rm
113. eficientizarea sistemului de cheltuieli publice in RM
114. controlul finnaciar public si rolul lui in optimizarea gestionarii resurselor
financiare poblice
115. impactul impozitelor asupra cresterii ec
116. dezvoltarea sistemului financiar al rm in contextual integrarii europene
117. armonizarea fiscal in cadrul Uniunii europene