Sunteți pe pagina 1din 3

Tema: Clasificatia bugetara

I. Conceptul de clasificate bugetara


Bugetele se elaboreaza si se executa in baza unui system unic de CB.
Clasificatia bugetara-gruparea veniturilor si chelt bugetului de toate nivelurile precum si susele
interne si externe de finantare a deficitului bugetar precum si datoria de stat interna si externa.
CB include:
-clasificatia veniturilor bugetare-grupeaza veniturile bugetare in baza legislatiei ce determina
sursele de venituri.
-clasificatia functionala a chelt. bugetare-grupeaza chelt bugetare ce reflecta utilizarea
mijloacelor financiare in scopul implementarii functiilor de baza ale statului.
-clasificatia organizationala-sistematizeaza chelt pe tipuri de #,institutii,organizatii si masurile
ce reflecta distribuirea alocatiilor intre beneficiarii diversi de mijloace din buget.
-clasificatia economica-grupeaza si detaileaza chelt. bugetare in conformitate cu destinatia
concreta a acestora in cadrul IP.
Clasificatia bugetara asigura:
~sistematizarea indicilor bugetari pt elaborarea,aprobarea si executarea bugetului
~comparabilitatea initiala a indicilor bugetari continind similitudini cu sistemul de clasificatie
utilizate de organismele financ interne.
C.B s elaboreaza de MinFin si se aproba prin Hotarirea Parlamentului.CB nu constituie temei
juridic pt calcularea de venituri si efectuarea de chelt. CB serveste necesitatii de sistematizare si
de corelare a indicilor bugetari ai bugetelor de toate nivelurile si ai fondurilor
extrabugetare.MinFin e autorizat sa opereze modificarile in CB in conformitate cu modificarile
care intervin in legislatie.CB a fost adoptata la 24.05.1996 prin Hotarirea Parlamentului 969-
XIII.
II.Principiile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor bugetre a subdiviziunilor.
Venituri bugetare-serse banesti cu titlu gratuit si invocabil conform legislatiei in vigoare puse la
dispozitia organelor centrale si teritoriale de stat.
Veniturile bug. Se clasifica pe capitole,paragrafe,grupe si subgrupe. In RM sun 4 grupe de
venituri bugetare:
~Venituri curente:venituri fiscale; incasari nefiscale
a)Venituri fiscale:
-impozitele pe venit
-defalcari pt asigurarea sociala de stat
-impozitele pe proprietate
-impozitele interne pe marfuri si servicii
-impozitele asupra comertului international si a operatiunilor interne
b)Incasari nefiscale:
-venituri din activitatea de intreprinzator si din proprietate
-taxele si platile administrative
-amenzile si sanctiunile administrative
-incasari neindentificate
~Venituri din operatiunile cu capital:
- vinzarea capitalului fix, a terenurilor si activelor nemateriale
~Transferuri:
-transferuri pt chelt curente primite de la bugete de alt nivel(de stat regional)
-transferuri pt chelt capitale de la bugetele de alt nivel
- mijloacele incasate prin decontari reciproce de la bugetele de alt nivel
-transferuri de peste hotare
~Granturi interne si externe
Cheltuieli publice-ansamblul chelt anuale de natura publica ale tarii ce se finanteaza pe baza
resurselor bug. public national.Aceasta reflecta efortul fianac public pe anul respectiv prevazut in
bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat.
Cheltuieli bugetare-mijloace banesti repartizate pt finantarea realizarii functiilor si sarcinilor
organelor centrale si locale de stat.
Se desting 3 structurari ale chelt bugetare:
~ functionala
~organizationala
~economica
Clasificatia functionala a CB- participarea organelor administrative la realizarea functiilor econ
si soc ale satului Cb conform acestei clasificatii sunt distribuite in grupuri principale de la 1-28 si
grupuri simple de la 1-18 fiind distribuite astfel:
a)Cheltuieli:
-serviciile de stat cu destinatia generala
-activitatea interna
-apararea nationala
-autoritatile judecatoresti
-mentinerea ordinii publice si securitatea nationala
-invatamintul
-cercetari stiintifice
-cultura,arta,religie,sport si actiuno pt tineret
-ocrotirea sanatatii
-asigurarea si sustinerea sociala
b)sursele de finantare a defictului
-surse interne
-surse externe
Clasificatia organizationala a CB-gruparea chelt in vederea repartizarii mijloacelor bugetare pe
principalii executori de buget.
Clasificatia economica a CB- grupare a chelt de toate nivelurile ,potrivit continutului econ al
careia aceasta divizeaza chelt bug in 5 grupe principale:
-chelt curente(se impart in 4 grupe:chelt pt marfuri si servicii; plata dobinzilor; transferuri
curente; contributia Guvernului la implementarea unor programe)
-chelt capitale
-plat dobinzilor si rambursarea creditelor contractuale de ordonatorii principali de credite
principale
-procedura de actiuni
-creditarea neta
III.Notiuni de deviz de venituri si chelt, tipuri de deviz
Chelt institutiilor finantate de la bugetul de stat si bug. Locale se considera chelt pr intretinerea
acestor institutii care se prevad in devizul de chel. Permisiunile pt cheltuirea devizului de chelt se
elaboreaza de MinFin,institutiilor finantae din bugetul de stat si de organele financ,institutiilor
finantate din bugetul local.
Devizul de chelt-documentul principal care determina volumul,destinatia si repartizarea
trimestriala si lunara a mijloacelor alocate pt intretinerea institutiilor.
Devizul de chelt se intocmeste pe anul bugetar, pe fiecare institutie indiferent de faptul daca
institutia efectueaza evidebta independenta sau e deservita de contabilitatea centralizata.
Devizul se intocmeste dupa formular de catre lucratorul institutie econ.Se intocmeste in lei sau
mii lei, pe articole si aliniate conform clasificatiei bugetare. Devizul respectiv trebuie stabilit pe
calcule,pe aliniate .Suma chelt de devix nu poate depasi suma aprobata de institutia publica
respectiva. Ordinea planificarii si finantarii chelt bug –e ordinea de deviz la baza careia stau
principiile:
1)coordonarea devizului de chelt cu progoza dezvoltarii soc-econ a tarii.Devizul de chelt a
institutiei publice-planul de finantare a institutie date si fiind aprobat serveste drept baza pr chelt
mijloacelor bugetare
2) destinatia resurselor alocate din buget conform devizului de chelt
3) finantarea chelt pe masura indeplinirii devizului
4) argumentarea chelt planificate si eficienta folosirii bugetare
5)controlul asupra chelt mijloacelor bugetare
Devizele de chelt pot fi de 4 tipuri:
1) Devize individuale-devizele institutiilor bugetare concrete.Acestea sunt calculate pe 1 an
si sunt alcatuite din 3 parti:
~denumirea institutiei si bugetul din care e finantat institutia data
~indicii de activitate a institutiei si datele generale privind institutia data
~calculele si argumentarea lor pe fiecare articol de chelt.
2)Devize comune-se alcatuiesc atunci cind se planifica si evidenta centralizata pt institutii
asemanatoare
3)Devize pt masuri centralizate-alcatuite in cadrul ministerelor,depatamentelor sau a sectiilor
financiare in cazul unor necesitati neordinare,clar planificate
4)Devizul generalizator pe ramuri-documentul ce reuneste toate devizele enumerate mai sus in
cadrul caruia se indica chelt generale ale tuturor institutiilor publice din RM