Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA DE NVMNT :Grup Scolar Industrial de Electrotehnic iTelecomunicaii-CONSTANA Avizat,

ANUL COLAR: 2011- 2012


Director
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZ
CLASA: a IX-a, Ruta direct, L2, FILIERA TEHNOLOGIC, PROFIL TEHNIC
NR. ORE /SPTMN: 2 ore Avizat,
PROFESOR: TEFNESCU AURA
ef de catedr

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Semestrul I - 15 sptmni
Semestrul al II-lea - 21 sptmni (inclusiv sptmna coala altfel)
Total: 36 sptmni
Cf. Planurile cadru aprobate prin : OM 3410/16.03.2009, OM 3411/16.03.2009 i OM 3412/16.03.2009
Manual pentru clasa a IX-a : Limba francez (Limba modern L2) ; manual aprobat prin Ordinul 3886/24.05.2004
Autori : Doina Groza,Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu ; Editura : Corint, 2004
Nivelul int din Cadrul European Comun de Referin va fi, la finele ciclului inferior al liceului, urmtorul:
Limba 2 - nivel B1 pentru competenele de receptare; nivel A2 pentru competenele de producere

Unitatea Coninuturi detaliate Competene specifice vizate Nr. Spt Obs


de Sp \ore\ mna
nvare alocat
e
U0 Tema: 1.4 Selectarea unor informaii relevante din 5 Sem.I
Bilan Domeniul personal: universul fragmente de texte informative,instruciuni, -1 S1
initial adolescenei, stiluri de via La tabele, hri, pentru a ndeplini o sarcin de -1 Se aloc
La rentre rentre, la vie scolaire . Styles de lucru -1 S2 5 ore in
en forme vie. 2.2 . Elaborarea oral sau n scris a unor -1 loc de 4
Elemente de construcie a comunicrii descrieri simple, cu referire la evenimente ore > 1
SUBSTANTIVUL si ARTICOLUL hotrt, sau experiene personale, pe baz de suport or ptr.
articolul nehotrt; Exprimarea vizual sau de plan de idei testul
cazurilor: Genitivul,Dativul 3.1 Comunicarea interactiv ntr-un schimb intial cf
INDICATIVUL - prezent,perfect de informaii simplu i direct cerintelor
compus ,viitor al verbelor de gr I,a MECTS
II-a, a III-a - prin verbe reprezentative;
1
IMPERATIVUL
ADJECTIVUL calificativ,
demonstrativ,posesiv;
NUMERALUL cardinal
LEXIC : anotimpurile, meteo...
Funcii comunicative ale limbii: A exprima 1 S3
o opinie
TEST DE EVALUARE INITIALA
U1 Tema: 1.3 Identificarea unor informaii specifice 5 Se aloc
Salut,les Domeniul personal: familia, profesorii: dintr-un text ascultat pe subiecte familiare, -1 5 ore in
copains ! Lunivers des adolescents. La articulat clar i cu vitez normal -1 S4 loc de 6
famille. Les professeurs. 2.2 Elaborarea oral sau n scris a unor -1 ore
Elemente de construcie a comunicrii: descrieri simple, cu referire la evenimente -1 S5
ADJECTIVUL calificativ: acordul i sau experiene personale, pe baz de suport -1
gradele de comparaie; vizual sau de plan de idei -1
Modul INDICATIV, timpul PREZENT. 3.3 Exprimarea acordului/dezacordului fa
Funcii comunicative ale limbii de opiniile exprimate n cadrul unui schimb
A SE PREZENTA, a prezenta pe de idei pe teme de interes
cineva
U2 Tema: 1.1. Extragerea ideilor eseniale dintr-un 6
Domeniul personal: viaa personal text, pe baza unor ntrebri de sprijin -1 S6
chacun amenajarea locuinei : 1.2 Deducerea din context a nelesului unor -1
sa maison "Lhabitat/lamnagement elemente necunoscute dintr-un text citit -1 S7
Domeniul educaional i cultural: 2.1.Redactarea de pagini de jurnal, -1
stiluri franceze de amenajare a instruciuni. -1 S8
locuinei: Bien chez soi ... 3.2 Redactarea unor mesaje/ scrisori -1
Elemente de construcie a comunicrii personale simple de rspuns la o solicitare
PRONUMELE personal subiect;
Modul INDICATIV, timp PERFECT
COMPUS.
Funcii comunicative ale limbii
A SITUA obiecte n spaiu;
A CERE/ A DA informaii practice
despre un obiect

2
U3 Tema 1.2 Deducerea din context a nelesului unor 6
Courir les Domeniul personal: alimentaie, elemente -1 S9
magasins cumprturi > Lalimentation . Les necunoscute dintr-un text citit -1
achats Faire des courses 2.2. Elaborarea oral sau n scris a unor -1 S10
Domeniul educaional i cultural: descrieri simple, cu referire la evenimente -1
obiceiuri alimentare ale francezilor: > sau experiene personale, pe baz de suport -1 S11
Que mange-t-on en France ? vizual sau de plan de idei -1
Elemente de construcie a comunicrii 3.1 Comunicarea interactiv ntr-un schimb
ADJECTIVUL numeral cardinal; de informaii simplu i direct
ARTICOLUL partitiv; 3.3 Exprimarea acordului/dezacordului fa
PRONUMELE adverbiale. de opiniile exprimate n cadrul unui schimb
Funcii comunicative ale limbii de idei pe teme de interes
A exprima cantitatea
Bilan Evaluare 3.2 Redactarea unor mesaje/ scrisori 2 S12
1 Tema : adolescena, locuina, personale simple de rspuns la o solicitare -1
cumpraturile instruciuni -1
Elemente de construcie a 4.1 Reducerea unui paragraf la ideea
comunicrii: esenial
Verbul: INDICATIVUL : PREZENTUL si
PERFECTUL COMPUS
U4 Tema : 2.2 Elaborarea oral sau n scris a unor 6
Bonjour, la Domeniul public: regiuni i orae din descrieri simple, cu referire la evenimente -1 S13
France ! Frana - obiective turistice; servicii sau experiene personale, pe baz de suport -1
publice > Rgions et villes de vizual sau de plan de idei -1 S14
France ; objectifs touristiques ; 3.2 Redactarea unor mesaje/ scrisori -1
services publics personale simple de rspuns la o solicitare -1 S15
4.3 Explicarea utilizrii unor termeni / -1
Elemente de construcie a comunicrii expresii
PRONUMELE relativ; -
Modul INDICATIV, timp VIITOR; !
FRAZA: Si condiional I. -
Funcii comunicative ale limbii
A cere/da informaii practice despre
locuri, aciuni.
U5 Tema 1.3 Identificarea unor informaii specifice 8 SemII
Domeniul educaional i cultural: dintr-un text ascultat pe subiecte familiare, -1 S16
Les ftes srbtori i tradiii > Lunivers articulat clar i cu vitez normal -1
en tte culturel franais : ftes et traditions : 2.2 . Elaborarea oral sau n scris a unor -1 S17
3
On aime les ftes descrieri simple, cu referire la evenimente -1
Elemente de construcie a comunicrii sau experiene personale, pe baz de suport -1 S18
ADVERBUL vizual sau de plan de idei -1
Modul INDICATIV, timpul IMPERFECT 3.1 Comunicarea interactiv ntr-un schimb -1 S19
i MAI MULT CA PERFECT de informaii simplu i direct -1
Funcii comunicative ale limbii
A exprima intenia
U6 Tema 1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un 8
Mes Domeniul ocupaional: ocupaii;> text, pe baza unor ntrebri de sprijin -1 S20
passions Occupations, loisirs Quels sont 1.2 Deducerea din context a nelesului unor -1
mes loisirs vos loisirs ? Quelles sont vos elemente necunoscute dintr-un text citit -1 S21
passions ? 2.2 . Elaborarea oral sau n scris a unor -1
Domeniul personal: activiti de descrieri simple, cu referire la evenimente -1 S22
petrecere a timpului liber: Un drle sau experiene personale, pe baz de suport -1
de camping vizual sau de plan de idei -1 S23
Elemente de construcie a comunicrii 3.4 . Notarea informaiilor pertinente dintr-o -1
Modul CONDIIONAL prezent comunicare pe subiecte cunoscute, rostit
FRAZA. Si condiional II clar i rar, pe care o poate ntrerupe pentru
a cere reformulri sau repetri
4.1.Reducerea unui paragraf la ideea
esenial
Bilan Evaluare 4
2 Tema : Activiti de petrecere a timpului -1 S24
2.2 . Elaborarea oral sau n scris a unor
liber -1
descrieri simple, cu referire la evenimente
Elemente comunicative ale limbii : -1 S25
sau experiene personale, pe baz de suport
ADVERBUL -1
vizual sau de plan de idei
VERBUL> Modul INDICATIV : timpul
3.2 Redactarea unor mesaje/ scrisori
IMPERFECT si timpul MAI MULT CA
personale simple
PERFECT
de rspuns la o solicitare instruciuni
FRAZA condiional
Funcii comunicative ale limbii
A exprima gusturi, preferine
U7 Tema 1.1 Extragerea ideilor eseniale dintr-un 6
Croquer la Domeniul personal: viaa personal- text, pe baza unor ntrebri de sprijin -1 S26
vie sport i sntate > Sports et sant. : 2.2 Elaborarea oral sau n scris a unor -1
pleines Quelle place occupe le sport dans descrieri simple, cu referire la evenimente S27
dents votre vie ? sau experiene personale, pe baz de suport (co
Domeniul public: relaia cu instituiile vizual sau de plan de idei ala
4
i serviciile publice >Services publics. -1 altfel
Elemente de construcie a comunicrii -1 )
ADJECTIVUL posesiv; 3.3 Exprimarea acordului/dezacordului fa -1 S28
ADJECTIVUL si PRONUMELE de opiniile exprimate n cadrul unui schimb -1
demonstrativ; de idei pe teme de interes S29
Prepoziii i conjuncii.
Funcii comunicative ale limbii
A exprima acordul /dezacordul
U8 Tema 1.3.Identificarea unor informaii specifice 8
Au-del Domeniul educaional i cultural: dintr-un text ascultat pe subiecte familiare, -1 S30
des coresponden articulat clar i cu vitez normal -1
frontires Domeniul public: relaia cu instituiile i 1.4 Selectarea unor informaii relevante din -1 S31
serviciile publice Correspondances et fragmente de texte informative, instruciuni, -1
changes scolaires : On cherche des amis. tabele, hri, pentru a ndeplini o sarcin de -1 S32
Institutions et services publics lucru -1
3.1 Comunicarea interactiv ntr-un schimb -1 S33
Elemente de construcie a comunicrii de informaii simplu i direct -1
ADJECTIVUL nehotrt; 4.2 Reformularea, la cererea partenerului de
PRONUMELE personal complement. dialog, a unei replici n cadrul unei
Funcii comunicative ale limbii conversaii pe teme familiare
A se scuza
Bilan Evaluarea final 2.1 Redactarea de pagini de jurnal 6
final Tema : A cltori : Voyager 3.1.Comunicarea interactiv ntr-un schimb -1 S34
Vacana Passer ses vacances de informaii simplu i direct -1
Test final. 3.2.Redactarea unor mesaje/ scrisori -1 S35
personale simple de rspuns la o solicitare -1
instruciuni -1 S36
-1