Sunteți pe pagina 1din 96

26.10.

2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/1

I
(Acte legislative)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL


CONSILIULUI
din 25 octombrie 2012
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului
(CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului

CUPRINS

Pagina

PARTEA I DISPOZIII COMUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

TITLUL I OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE I DEFINIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Articolul 1 Obiectul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Articolul 2 Definiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Articolul 3 Conformitatea legislaiei secundare cu prezentul regulament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Articolul 4 Perioade, date i termene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Articolul 5 Protecia datelor cu caracter personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

TITLUL II PRINCIPII BUGETARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Articolul 6 Respectarea principiilor bugetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Capitolul 1 Principiile unitii i exactitii bugetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Articolul 7 Domeniul de aplicare a bugetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Articolul 8 Norme speciale care reglementeaz principiile unitii i exactitii bugetare . . . . . . . . . . 18

Capitolul 2 Principiul anualitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Articolul 9 Definiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Articolul 10 Tip de credite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Articolul 11 Contabilizarea veniturilor i a creditelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Articolul 12 Angajarea creditelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Articolul 13 Anularea i reportarea creditelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Articolul 14 Norme privind reportarea veniturilor alocate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Articolul 15 Dezangajarea creditelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Articolul 16 Norme aplicabile n cazul adoptrii cu ntrziere a bugetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Capitolul 3 Principiul echilibrului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Articolul 17 Definiie i domeniul de aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Articolul 18 Soldul exerciiului financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


L 298/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Pagina

Capitolul 4 Principiul unitii de cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Articolul 19 Utilizarea monedei euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Capitolul 5 Principiul universalitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Articolul 20 Definiie i domeniul de aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Articolul 21 Venituri alocate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Articolul 22 Donaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Articolul 23 Norme privind deducerile i ajustri datorate cursului de schimb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Capitolul 6 Principiul specificitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Articolul 24 Dispoziii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Articolul 25 Transferuri efectuate de alte instituii dect Comisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Articolul 26 Transferuri efectuate de Comisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Articolul 27 Propuneri de transferuri prezentate Parlamentului European i Consiliului de ctre instituii 23

Articolul 28 Norme speciale privind transferurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Articolul 29 Transferuri reglementate de dispoziii speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Capitolul 7 Principiul bunei gestiuni financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Articolul 30 Principiile economiei, eficienei i eficacitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Articolul 31 Fia financiar obligatorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Articolul 32 Controlul intern al execuiei bugetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Articolul 33 Sisteme de control rentabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Capitolul 8 Principiul transparenei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Articolul 34 Publicarea conturilor, a bugetelor i a rapoartelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Articolul 35 Publicarea de informaii referitoare la destinatari i a altor informaii . . . . . . . . . . . . . . . 26

TITLUL III NTOCMIREA I STRUCTURA BUGETULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Capitolul 1 ntocmirea bugetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Articolul 36 Estimrile veniturilor i ale cheltuielilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Articolul 37 Bugetul estimat al organismelor menionate la articolul 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Articolul 38 Proiectul de buget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Articolul 39 Scrisoare rectificativ la proiectul de buget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Articolul 40 Obligaii care revin statelor membre din adoptarea bugetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Articolul 41 Proiecte de bugete rectificative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Articolul 42 Transmiterea anticipat a estimrilor i a proiectelor de buget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Capitolul 2 Structura i prezentarea bugetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Articolul 43 Structura bugetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Articolul 44 Nomenclatorul bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Articolul 45 Interzicerea veniturilor negative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Articolul 46 Provizioane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Articolul 47 Rezerva negativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/3

Pagina

Articolul 48 Rezerva pentru ajutoare de urgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Articolul 49 Prezentarea bugetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Articolul 50 Norme privind schemele de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Capitolul 3 Disciplina bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Articolul 51 Respectarea cadrului financiar multianual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Articolul 52 Conformitatea actelor Uniunii cu bugetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

TITLUL IV EXECUIA BUGETAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Capitolul 1 Dispoziii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Articolul 53 Execuia bugetar n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare . . . . . . . . . . . . 32

Articolul 54 Actul de baz i excepii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Articolul 55 Execuia bugetar de ctre alte instituii dect Comisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Articolul 56 Delegarea competenelor de execuie bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Articolul 57 Conflicte de interese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Capitolul 2 Metode de execuie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Articolul 58 Metode de execuie bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Articolul 59 Gestiunea partajat cu statele membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Articolul 60 Gestiunea indirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Articolul 61 Verificri ex ante i acorduri de delegare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Articolul 62 Agenii executive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Articolul 63 Limite privind delegarea competenelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Capitolul 3 Actorii financiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Seciunea 1 Principiul separrii sarcinilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Articolul 64 Separarea sarcinilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Seciunea 2 Ordonatorul de credite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Articolul 65 Ordonatorul de credite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Articolul 66 Competenele i sarcinile ordonatorului de credite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Articolul 67 Competenele i sarcinile efilor delegaiilor Uniunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Seciunea 3 Contabilul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Articolul 68 Competenele i sarcinile contabilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Articolul 69 Competene care pot fi delegate de ctre contabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Seciunea 4 Administratorul contului de avans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Articolul 70 Conturi de avans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Capitolul 4 Rspunderea actorilor financiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Seciunea 1 Reguli generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Articolul 71 Retragerea i suspendarea delegaiilor acordate actorilor financiari . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Articolul 72 Rspunderea ordonatorului de credite n cazul unei activiti ilegale, al fraudei sau al
corupiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Seciunea 2 Reguli aplicabile ordonatorilor de credite competeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42


L 298/4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Pagina

Articolul 73 Reguli aplicabile ordonatorilor de credite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Seciunea 3 Reguli aplicabile contabililor i administratorilor conturilor de avans . . . . . . . . . . . . . 43

Articolul 74 Reguli aplicabile contabililor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Articolul 75 Reguli aplicabile administratorilor conturilor de avans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Capitolul 5 Operaiuni de venituri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Seciunea 1 Punerea la dispoziie a resurselor proprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Articolul 76 Resurse proprii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Seciunea 2 Estimarea creanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Articolul 77 Estimarea creanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Seciunea 3 Constatarea creanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Articolul 78 Constatarea creanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Seciunea 4 Ordonanarea recuperrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Articolul 79 Ordonanarea recuperrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Seciunea 5 Recuperarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Articolul 80 Reguli privind recuperrile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Articolul 81 Termen de prescripie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Articolul 82 Tratamentul naional al creanelor deinute de Uniune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Articolul 83 Amenzi i penaliti impuse de Comisie i dobnzi acumulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Capitolul 6 Operaiuni de cheltuieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Articolul 84 Decizia de finanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Seciunea 1 Angajarea cheltuielilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Articolul 85 Tipuri de angajamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Articolul 86 Reguli aplicabile angajamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Articolul 87 Verificri aplicabile angajamentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Seciunea 2 Lichidarea cheltuielilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Articolul 88 Lichidarea cheltuielilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Seciunea 3 Ordonanarea cheltuielilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Articolul 89 Ordonanarea cheltuielilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Seciunea 4 Plata cheltuielilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Articolul 90 Tipuri de pli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Articolul 91 Plata n limita fondurilor disponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Seciunea 5 Termene pentru operaiuni de cheltuieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Articolul 92 Termene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Capitolul 7 Sisteme informatice i e-guvernarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Articolul 93 Gestionarea electronic a operaiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Articolul 94 Transmiterea documentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Articolul 95 E-guvernarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Capitolul 8 Principii administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Articolul 96 Buna gestiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49


26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/5

Pagina

Articolul 97 Precizarea cilor de atac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Capitolul 9 Auditorul intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Articolul 98 Desemnarea auditorului intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Articolul 99 Competenele i sarcinile auditorului intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Articolul 100 Independena auditorului intern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

TITLUL V ACHIZIII PUBLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Capitolul 1 Dispoziii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Seciunea 1 Domeniul de aplicare i principii de atribuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Articolul 101 Definirea contractelor de achiziii publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Articolul 102 Principii aplicabile contractelor de achiziii publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Seciunea 2 Publicarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Articolul 103 Publicarea contractelor de achiziii publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Seciunea 3 Proceduri de achiziii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Articolul 104 Proceduri de achiziii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Articolul 105 Coninutul documentelor aferente procedurii de ofertare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Articolul 106 Criterii de excludere aplicabile participrii la proceduri de achiziii . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Articolul 107 Criterii de excludere aplicabile atribuirilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Articolul 108 Baza central de date privind excluderile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Articolul 109 Sanciuni administrative i financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Articolul 110 Criterii de atribuire a contractelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Articolul 111 Depunerea ofertelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Articolul 112 Principiile egalitii de tratament i transparenei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Articolul 113 Decizia de atribuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Articolul 114 Anularea procedurii de achiziii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Seciunea 4 Garanii i aciuni corective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Articolul 115 Garanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Articolul 116 Erori, nereguli i fraud n procedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Capitolul 2 Dispoziii aplicabile contractelor atribuite de instituii n cont propriu . . . . . . . . . 56

Articolul 117 Autoritatea contractant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Articolul 118 Praguri aplicabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Articolul 119 Reguli privind participarea la procedura de ofertare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Articolul 120 Regulile privind achiziiile ale Organizaiei Mondiale a Comerului . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

TITLUL VI GRANTURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Capitolul 1 Domeniul de aplicare i forma granturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Articolul 121 Domeniul de aplicare a granturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Articolul 122 Beneficiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Articolul 123 Forme de grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58


L 298/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Pagina

Articolul 124 Sumele forfetare, costurile unitare i finanarea la rate forfetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Capitolul 2 Principii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Articolul 125 Principii generale aplicabile granturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Articolul 126 Costurile eligibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Articolul 127 Cofinanarea n natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Articolul 128 Transparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Articolul 129 Principiul atribuirii necumulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Articolul 130 Principiul neretroactivitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Capitolul 3 Procedura de atribuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Articolul 131 Cereri de grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Articolul 132 Criterii de selecie i de atribuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Articolul 133 Procedura de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Capitolul 4 Plile i controlul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Articolul 134 Garania de prefinanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Articolul 135 Plata granturilor i controale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Articolul 136 Perioadele de pstrare a evidenelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Capitolul 5 Punerea n aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Articolul 137 Contractele de executare i sprijinul financiar acordat terilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

TITLUL VII PREMII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Articolul 138 Reguli generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

TITLUL VIII INSTRUMENTE FINANCIARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Articolul 139 Domeniul de aplicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Articolul 140 Principii i condiii aplicabile instrumentelor financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

TITLUL IX PREZENTAREA CONTURILOR I CONTABILITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Capitolul 1 Prezentarea conturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Articolul 141 Structura conturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Articolul 142 Raportul privind gestiunea bugetar i financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Articolul 143 Reguli privind conturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Articolul 144 Principii contabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Articolul 145 Situaii financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Articolul 146 Rapoarte privind execuia bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Articolul 147 Conturi provizorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Articolul 148 Aprobarea conturilor consolidate finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Capitolul 2 Informaii privind execuia bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Articolul 149 Raportul privind garaniile i riscurile bugetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Articolul 150 Informaii privind execuia bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/7

Pagina

Capitolul 3 Contabilitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Seciunea 1 Dispoziii comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Articolul 151 Sistemul contabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Articolul 152 Cerine comune privind sistemul contabil al instituiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Seciunea 2 Contabilitatea general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Articolul 153 Contabilitatea general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Articolul 154 nregistrrile n contabilitatea general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Articolul 155 Ajustri contabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Seciunea 3 Contabilitatea bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Articolul 156 Contabilitatea bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Capitolul 4 Inventarierea patrimoniului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Articolul 157 Inventarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

TITLUL X AUDITUL EXTERN I DESCRCAREA DE GESTIUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Capitolul 1 Auditul extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Articolul 158 Auditul extern efectuat de Curtea de Conturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Articolul 159 Norme i proceduri n materie de audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Articolul 160 Verificri privind titlurile de valoare i numerarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Articolul 161 Dreptul de acces al Curii de Conturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Articolul 162 Raportul anual al Curii de Conturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Articolul 163 Rapoarte speciale ale Curii de Conturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Capitolul 2 Descrcarea de gestiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Articolul 164 Calendarul procedurii de descrcare de gestiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Articolul 165 Procedura de descrcare de gestiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Articolul 166 Msuri adoptate n urma descrcrii de gestiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Articolul 167 Dispoziii speciale privind SEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

PARTEA II DISPOZIII SPECIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

TITLUL I FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Articolul 168 Dispoziii speciale privind Fondul european de garantare agricol . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Articolul 169 Angajamente din fondurile FEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Articolul 170 Angajamente provizorii globale din creditele FEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Articolul 171 Planificarea i programarea angajamentelor bugetare FEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Articolul 172 Contabilitatea cheltuielilor FEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Articolul 173 Transferul creditelor FEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Articolul 174 Veniturile FEGA alocate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

TITLUL II FONDURI STRUCTURALE, FONDUL DE COEZIUNE, FONDUL EUROPEAN PENTRU


PESCUIT, FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL I
FONDURI AFERENTE SPAIULUI DE LIBERTATE, SECURITATE I JUSTIIE CARE FAC
OBIECTUL GESTIUNI PARTAJATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
L 298/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Pagina

Articolul 175 Dispoziii speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Articolul 176 Respectarea alocrilor creditelor de angajament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Articolul 177 Plata contribuiilor, a plilor intermediare i a rambursrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Articolul 178 Dezangajarea creditelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Articolul 179 Transferul creditelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Articolul 180 Gestionarea, selecia i auditul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

TITLUL III CERCETARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Articolul 181 Fonduri de cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Articolul 182 Angajamentele Fondului de cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Articolul 183 Centrul Comun de Cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

TITLUL IV ACIUNI EXTERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Capitolul 1 Dispoziii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Articolul 184 Aciuni externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Capitolul 2 Punerea n aplicare a aciunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Seciunea 1 Dispoziii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Articolul 185 Punerea n aplicare a aciunilor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Seciunea 2 Sprijin bugetar i fonduri fiduciare cu donatori multipli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Articolul 186 Utilizarea sprijinului bugetar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Articolul 187 Fonduri fiduciare ale Uniunii pentru aciuni externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Seciunea 3 Alte metode de gestiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Articolul 188 Punerea n aplicare a aciunilor externe prin gestiune indirect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Articolul 189 Acorduri de finanare privind punerea n aplicare a aciunilor externe . . . . . . . . . . . . . . 79

Capitolul 3 Achiziii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Articolul 190 Achiziii pentru aciuni externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Articolul 191 Norme privind participarea la procedurile de ofertare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Capitolul 4 Granturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Articolul 192 Finanarea integral a unei aciuni externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Articolul 193 Norme aplicabile granturilor pentru aciuni externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Capitolul 5 Verificarea conturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Articolul 194 Controlul exercitat de Uniune n cadrul unei aciuni externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

TITLUL V OFICIILE EUROPENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Articolul 195 Oficiile europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Articolul 196 Credite referitoare la oficiile europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Articolul 197 Ordonatorul de credite al oficiilor europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Articolul 198 Conturile oficiilor interinstituionale europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81


26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/9

Pagina

Articolul 199 Delegarea competenelor ordonatorului de credite ctre oficiile interinstituionale europene 81

Articolul 200 Servicii ctre tere pri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

TITLUL VI CREDITE ADMINISTRATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Articolul 201 Dispoziii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Articolul 202 Angajamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Articolul 203 Dispoziii speciale privind creditele administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

TITLUL VII EXPERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Articolul 204 Experi remunerai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

PARTEA III DISPOZIII FINALE I TRANZITORII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Articolul 205 Dispoziii tranzitorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Articolul 206 Cereri de informaii din partea Parlamentului European i a Consiliului . . . . . . . . . . . . . 83

Articolul 207 Praguri i valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Articolul 208 Regulament financiar-cadru pentru organismele instituite n temeiul TFUE i al Tratatului
Euratom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Articolul 209 Regulament financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat . . . . . . . . . . . . 84

Articolul 210 Exercitarea competenei de a adopta acte delegate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Articolul 211 Revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Articolul 212 Abrogare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Articolul 213 Revizuire privind SEAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Articolul 214 Intrarea n vigoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ANEX TABEL DE CORESPONDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Declaraie comun privind aspecte legate de CFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Declaraie comun privind cheltuielile imobiliare, n legtur cu articolul 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Declaraie comun a Parlamentului European, Consiliului i Comisiei cu privire la articolul 203 alineatul (3) 96
L 298/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (4) Experiena practic a demonstrat c ar trebui incluse
anumite norme n prezentul regulament n vederea
alinierii acestuia la evoluia cerinelor n materie de
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, execuie bugetar, precum cofinanarea cu ali donatori,
n special articolul 322, coroborat cu Tratatul de instituire a a sporirii eficienei ajutorului extern, a facilitrii utilizrii
Comunitii Europene a Energiei Atomice, n special instrumentelor financiare speciale, cum ar fi cele
articolul 106a, ncheiate cu Banca European de Investiii (BEI) i a
facilitrii execuiei bugetare prin parteneriate public-
privat (PPP).
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,

(5) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 se limita la


dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele enunarea principiilor bugetare generale i a normelor
naionale, financiare corespunztoare tratatelor, n timp ce
dispoziiile de aplicare erau definite n Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din
avnd n vedere avizul Curii de Conturi (1), 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor detaliate de
aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002,
pentru a mbunti ierarhia normelor i lizibilitatea
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2), Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 (4). n
conformitate cu articolul 290 din TFUE, un act legislativ
poate s delege Comisiei competena de a adopta acte
fr caracter legislativ numai pentru a completa sau
ntruct: modifica anumite elemente neeseniale ale actului legi
slativ vizat. n consecin, unele dispoziii prevzute de
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 ar trebui
(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului ncorporate n prezentul regulament.
din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene (3)
a fost modificat de mai multe ori n mod substanial.
Deoarece se impun noi modificri, inclusiv pentru a lua (6) Cooperarea poliieneasc i cea judiciar n materie
n considerare intrarea n vigoare a Tratatului de la penal au fost integrate altor politici i aciuni interne
Lisabona, pentru motive de claritate, Regulamentul ale Uniunii. Astfel, dispoziiile financiare speciale apli
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 ar trebui abrogat i cabile acestor politici nu se mai justific i, prin
nlocuit cu prezentul regulament. urmare, nu ar trebui s fie incluse n prezentul regu
lament.

(2) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 a stabilit


principiile bugetare i normele financiare care regle (7) Pentru a asigura transparena, n buget ar trebui nscrise
menteaz ntocmirea i execuia bugetului general al garanii pentru operaiunile de mprumut i de creditare
Uniunii (denumit n continuare bugetul), asigur o realizate de Uniune, inclusiv pentru operaiunile din
gestiune adecvat i eficace, precum i controlul i cadrul Mecanismului european de stabilitate financiar
protecia intereselor financiare ale Uniunii i sporesc i al Mecanismului de asisten financiar pentru
transparena, principii care ar trebui respectate n toate balanele de pli ale statelor membre.
actele juridice i de ctre toate instituiile. Principiile
fundamentale, conceptul i structura regulamentului
respectiv, precum i normele de baz ale gestiunii (8) Normele existente care reglementeaz dobnda generat
bugetare i financiare ar trebui meninute. Derogrile de de plile de prefinanare ar trebui simplificate, deoarece
la aceste principii fundamentale ar trebui revizuite i determin o sarcin administrativ excesiv att pentru
simplificate ct mai mult posibil, inndu-se cont de beneficiarii fondurilor, ct i pentru serviciile Comisiei i
pertinena lor continu, valoarea lor adugat pentru creeaz nenelegeri ntre serviciile Comisiei i beneficiari.
buget i sarcina pe care o impun prilor interesate. n interesul simplificrii, n special n ceea ce privete
Este necesar meninerea i consolidarea elementelor beneficiarii i n conformitate cu principiul bunei
fundamentale ale normelor financiare: rolul actorilor gestiuni financiare, nu ar trebui s mai existe obligaia
financiari, integrarea controalelor n serviciile de a genera dobnd la plile de prefinanare i de a
operaionale, auditorii interni, ntocmirea bugetului pe recupera aceast dobnd. Cu toate acestea, ar trebui s
activiti, modernizarea principiilor i a normelor se poat include o astfel de obligaie ntr-un acord de
contabile, precum i principiile de baz referitoare la delegare a sarcinilor de execuie bugetar pentru a
granturi. permite reafectarea dobnzilor generate de plile de
prefinanare ctre programe, deducerea respectivei
dobnzi din cererile de plat sau recuperarea acesteia.
(3) Avnd n vedere natura i sarcinile sale speciale, n special
independena sa n ceea ce privete gestionarea finanelor
proprii, Banca Central European (BCE) ar trebui s fie
exclus din domeniul de aplicare a prezentului regu (9) Normele n materie de reportare a veniturilor alocate ar
lament, n absena unor dispoziii contrare n prezentul trebui s in seama de distincia dintre venituri alocate
regulament. externe i interne. Pentru respectarea finalitii definite de
donator, veniturile alocate externe ar trebui reportate n
mod automat i utilizate pn la efectuarea tuturor
(1) JO C 145, 3.6.2010, p. 1. operaiunilor legate de programul sau aciunea pentru
(2) Poziia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 (nepublicat care acestea au fost alocate. n cazul n care veniturile
nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 25 octombrie
2012.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. (4) JO L 357, 31.12.2002, p. 1.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/11

alocate externe sunt ncasate n ultimul an al programului (15) n ceea ce privete dispoziiile referitoare la buna gestiune
sau al aciunii, ar trebui s fie posibil ca acestea s fie financiar, ordonatorul de credite delegat ar trebui s in
utilizate i n primul an al programului urmtor sau al seama de nivelul preconizat de risc i de costurile i
aciunii urmtoare. Veniturile alocate interne ar trebui s beneficiile controalelor atunci cnd elaboreaz
poat fi reportate doar un an, n absena unor dispoziii propuneri legislative i cnd instituie respectivele
contrare n prezentul regulament. sisteme de gestiune i control. Ordonatorul de credite
delegat ar trebui s raporteze rezultatele, precum i
costurile i beneficiile controalelor n cadrul raportului
anual de activitate. Pentru deplina eficacitate a sistemelor
(10) Ar trebui s fie precizate normele referitoare la doispre naionale de gestiune i de control, sunt indispensabile
zecimile provizorii n ceea ce privete att doispreze declaraii de gestiune ale organismelor desemnate de
cimile suplimentare care ar putea fi necesare, ct i statele membre ca fiind responsabile de gestiunea i
cazurile n care Parlamentul European decide s reduc controlul fondurilor Uniunii.
valoarea cheltuielilor suplimentare care depesc doispre
zecimile provizorii adoptate de ctre Consiliu.

(16) Principiul transparenei, consacrat la articolul 15 din


TFUE, conform cruia instituiile ar trebui s acioneze
(11) Derogarea de la principiul universalitii n ce privete ct mai deschis cu putin, implic faptul c, n ceea ce
veniturile alocate ar trebui modificat astfel nct s privete execuia bugetului Uniunii, cetenii au dreptul s
in seama, pe de o parte, de elementele specifice veni tie unde i n ce scop sunt cheltuite fondurile Uniunii.
turilor alocate interne care provin din creditele autorizate Aceste informaii promoveaz dezbaterea democratic,
de Parlamentul European i de Consiliu i, pe de alt contribuie la participarea cetenilor la procesul deci
parte, de cele ale veniturilor alocate externe care sunt zional al Uniunii, consolideaz controlul instituional i
colectate de la diveri donatori i alocate de acetia contribuie la o mai bun supraveghere a cheltuielilor
unui program specific sau unei aciuni specifice. Mai Uniunii. Obiectivele menionate ar trebui s fie realizate
mult, donatorilor externi ar trebui s li se permit s prin publicarea, preferabil folosind instrumente moderne
cofinaneze aciuni externe, n special operaiuni de comunicare, a unor informaii relevante privind
umanitare, chiar i n cazurile n care actul de baz nu contractanii finali i beneficiarii finali ai fondurilor
prevede n mod expres o astfel de cofinanare. Uniunii, publicare care s in seama de interesele
legitime ale contractanilor i beneficiarilor respectivi n
materie de confidenialitate i securitate i, n ceea ce
privete persoanele fizice, de dreptul la respectarea vieii
private i protecia datelor cu caracter personal. Prin
(12) Prezentarea veniturilor alocate n proiectul de buget, ar urmare, instituiile ar trebui s adopte o abordare
trebui s fie mai transparent, prin introducerea unei selectiv n ceea ce privete publicarea informaiilor, n
prevederi conform creia cuantumurile veniturilor conformitate cu principiul proporionalitii. Deciziile
alocate trebuie incluse n proiectul de buget n limita care se vor publica ar trebui s se bazeze pe criterii
valorilor care sunt sigure la data ntocmirii proiectului relevate pentru a furniza informaii cu un coninut
de buget. adecvat.

(13) n ceea ce privete principiul specificitii, deoarece n (17) n conformitate cu articolul 316 din TFUE, Parlamentul
prezent nu se mai face distincie ntre cheltuielile obli European i Consiliul ar trebui s mpart aceeai seciune
gatorii i cele neobligatorii, dispoziiile care regle din buget.
menteaz transferurile de credite ar trebui s fie
adaptate n mod corespunztor.

(18) Procedura bugetar anual n temeiul TFUE ar trebui s


se reflecte n prezentul regulament.
(14) Normele care reglementeaz transferurile de credite ar
trebui s fie, de asemenea, adaptate schimbrilor
rezultate ca urmare a intrrii n vigoare a Tratatului de
la Lisabona. De asemenea, experiena recent a artat
importana sporirii flexibilitii transferurilor de credite (19) n ceea ce privete ntocmirea bugetului, este important
de plat la sfritul exerciiului financiar, n special ca structura i prezentarea proiectului de buget elaborat
pentru fondurile structurale. Este necesar s se asigure de Comisie s fie definite clar. Coninutul introducerii
o mai bun execuie bugetar, n special n ceea ce generale care precede proiectul de buget ar trebui s fie
privete creditele de plat, veniturile alocate i creditele prezentat n mod mai detaliat. De asemenea, este necesar
administrative care sunt comune mai multor titluri. n s se includ o dispoziie privind programarea financiar
acest scop, tipologia transferurilor ar trebui s fie simpli pentru anii urmtori, precum i o dispoziie privind posi
ficat i procedura de adoptare a anumitor transferuri ar bilitatea prezentrii de ctre Comisie a unor documente
trebui s fie mai flexibil. n special, posibilitatea acordat de lucru care s permit susinerea solicitrilor bugetare.
Comisiei de a decide cu privire la transferul creditelor
neutilizate n caz de catastrofe i crize umanitare inter
naionale s-a dovedit relevant i eficient. Prin urmare,
aceast posibilitate ar trebui extins la evenimente (20) n ceea ce privete caracteristicile speciale ale politicii
similare care se produc dup data de 1 decembrie a externe i de securitate comune, ar trebui s se actua
unui exerciiu financiar. n aceste cazuri, din motive de lizeze formele pe care le pot avea actele de baz n
transparen, Comisia ar trebui s comunice imediat temeiul TFUE i al titlurilor V i VI din TUE. n plus,
Parlamentului European i Consiliului decizia sa cu procedura de adoptare a msurilor pregtitoare n
privire la transferul creditelor neutilizate. domeniul aciunii externe ar trebui adaptat la TFUE.
L 298/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(21) Normele privind metodele de execuie bugetar, care cadru coerent pentru toate domeniile de politic vizate,
reglementeaz n special condiiile de externalizare a privind structuri administrative armonizate la nivel
competenelor de execuie ctre pri tere, au devenit naional. Cadrul respectiv nu ar trebui s creeze
prea complexe de-a lungul anilor i ar trebui simplificate. structuri suplimentare de control, ci ar trebui s
n acelai timp, ar trebui s se menin obiectivul iniial permit statelor membre s desemneze organisme nsr
al externalizrii i anume c, indiferent de metoda de cinate cu gestionarea i controlul fondurilor Uniunii. n
execuie, cheltuielile sunt executate cu un nivel de plus, pentru a crea un cadru legislativ coerent care s
control i transparen echivalent cu cel ateptat din amelioreze, de asemenea, certitudinea juridic global,
partea serviciilor Comisiei. eficiena controalelor i a msurilor de remediere,
precum i protecia intereselor financiare ale Uniunii,
prezentul regulament ar trebui s cuprind dispoziii refe
ritoare la obligaii comune de gestiune i control pentru
(22) Ar trebui fcut o distincie clar ntre situaiile n care aceste structuri, declaraia anual de asigurare n materie
bugetul este executat direct, de ctre Comisie sau ageniile de gestiune prin care administratorii i asum responsa
executive ale acesteia, situaiile n care execuia bugetar bilitatea pentru gestionarea fondurilor Uniunii care le-au
revine statelor membre n cadrul gestiunii partajate i fost ncredinate, verificarea i acceptarea conturilor,
situaiile n care execuia bugetar este realizat n mod precum i mecanisme de suspendare i de corecie
indirect, prin intermediul unor pri tere. Acest lucru ar financiar gestionate de Comisie. Dispoziiile detaliate ar
trebui s permit instituirea unui regim armonizat pentru trebui s fie n continuare prevzute de regulamentele
gestiunea partajat i indirect care poate fi adaptat la sectoriale. n cadrul metodei auditului unic i n vederea
normele sectoriale specifice, n special n cazul n care reducerii sarcinilor administrative suplimentare cauzate
execuia bugetului revine statelor membre n cadrul de controalele multiple, statele membre pot furniza
gestiunii partajate. Acest regim armonizat ar trebui s Comisiei declaraii semnate la nivelul naional i
includ n special principiile de baz care trebuie regional corespunztor, n conformitate cu cerinele
respectate de Comisie n cazul n care aceasta decide s constituionale specifice.
execute bugetul n gestiune partajat sau indirect i prin
cipiile de baz care trebuie respectate de prile crora le-
a fost ncredinat execuia bugetar. Comisia ar trebui s
fie n msur s aplice normele i procedurile Uniunii sau (26) Ar trebui s fie clarificate anumite dispoziii referitoare la
s accepte aplicarea normelor i a procedurilor entitii atribuiile ordonatorului de credite delegat, n special n
creia i-a fost ncredinat execuia bugetar, cu condiia ceea ce privete controlul ex ante i ex post pe care ordo
ca aceast entitate s garanteze o protecie echivalent a natorul de credite delegat le pune n aplicare i sarcinile
intereselor financiare ale Uniunii. n cadrul sarcinilor de de raportare care revin acestuia. n aceast privin,
supraveghere ale Comisiei, este necesar s se prevad, de coninutul raportului anual de activitate al ordonatorului
asemenea, o serie de obligaii de control i de audit, de credite delegat ar trebui actualizat, inndu-se cont de
inclusiv proceduri de verificare i acceptare a conturilor practica ce const n includerea n cuprinsul acestuia a
pentru toate metodele de execuie bugetar. informaiilor financiare i de gestiune necesare pentru a
susine declaraia de asigurare referitoare la ndeplinirea
atribuiilor ordonatorului de credite delegat.

(23) Normele privind evaluarea ex ante a entitilor i


persoanelor crora le-au fost ncredinate sarcini de
execuie bugetar n cadrul gestiunii indirecte, ar trebui (27) Responsabilitile contabilului Comisiei ar trebui clari
adaptate pentru a asigura c toate entitile i persoanele ficate. n special, ar trebui precizat c acesta reprezint
crora le-a fost ncredinat execuia ofer un nivel de singura persoan care are dreptul s defineasc normele
protecie a intereselor financiare ale Uniunii echivalent contabile i planurile de conturi armonizate, n timp ce
cu cel prevzut de prezentul regulament. contabilii tuturor celorlalte instituii definesc procedurile
contabile aplicabile n instituiile lor.

(24) Experiena dobndit n materie de instituionalizare a


PPP ca organisme ale Uniunii n temeiul articolului 185 (28) Pentru a facilita punerea n aplicare a anumitor programe
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 demons sau aciuni, n special a celor ncredinate instituiilor
treaz c ar trebui s se adauge categorii suplimentare de financiare, prezentul regulament ar trebui s prevad
PPP care s lrgeasc oferta de instrumente i s includ posibilitatea deschiderii de conturi fiduciare. Astfel de
organisme ale cror norme sunt mai flexibile i accesibile conturi bancare ar trebui deschise n numele, sau n
partenerilor privai dect cele aplicabile instituiilor contul, Comisiei n registrele unei instituii financiare.
Uniunii. Aceste categorii suplimentare ar trebui s Acestea ar trebui gestionate de instituia financiar
includ organisme reglementate de dreptul privat al respectiv sub responsabilitatea ordonatorului de credite
unui stat membru, precum i organisme constituite i ar trebui s poat fi deschise n alte monede dect
printr-un act de baz i crora le revin norme financiare euro.
care respect principiile necesare garantrii bunei gestiuni
financiare a fondurilor Uniunii.

(29) n ceea ce privete operaiunile de venituri, se impune


raionalizarea normelor de estimare a creanelor pentru
(25) n sensul articolului 317 din TFUE, prin prezentul regu a se lua n considerare nevoile bugetare. nregistrarea ar
lament ar trebui s fie consolidate obligaiile funda trebui s fie obligatorie atunci cnd veniturile scontate au
mentale de control i de audit care revin statelor un anumit grad de probabilitate i pot fi cifrate cu un
membre n execuia bugetului prin gestiune partajat, n grad rezonabil de aproximare. Pentru motive de simpli
msura n care respectivele obligaii sunt prevzute n ficare ar trebui s fie introduse anumite dispoziii speciale
prezent numai prin norme sectoriale. Prin urmare, se privind procedurile de ajustare sau anulare a unei estimri
impune s se prevad dispoziii care s stabileasc un a creanelor.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/13

(30) Normele privind recuperrile ar trebui s fie att simpli (39) Din motive de siguran juridic, ar trebui clarificat
ficate, ct i consolidate. n special, ar trebui s se domeniul de aplicare a granturilor i al instrumentelor
precizeze faptul c anularea unei creane constatate nu financiare. De asemenea, o definiie mai precis a
implic renunarea la un drept constatat al Uniunii. Mai condiiilor speciale aplicabile granturilor, pe de o parte,
mult, n vederea consolidrii protejrii intereselor i instrumentelor financiare, pe de alt parte, ar contribui
financiare ale Uniunii, fondurile Uniunii care fac la sporirea efectelor acestor dou tipuri de susinere
obiectul unei cereri de rambursare nu ar trebui tratate financiar.
de statele membre ntr-o mod mai puin favorabil dect
cererile adresate de organismelor publice la nivel
naional. (40) Normele privind granturile aplicabile entitilor nfiinate
n mod special n scopul ntreprinderii unei aciuni ar
trebui adaptate astfel nct s faciliteze accesul la
finanare din partea Uniunii i gestionarea granturilor
(31) Avnd n vedere necesitatea reducerii riscului asociat de ctre solicitanii i beneficiarii care au decis s
gestiunii sumelor percepute cu titlu provizoriu ca conlucreze n cadrul unor parteneriate sau grupri
amenzi, penaliti i sanciuni, precum i orice venit constituite n conformitate cu legislaia naional rele
generat de acestea, sumele respective ar trebui nregistrate vant, n special atunci cnd forma juridic aleas
ca venit bugetar ct mai curnd posibil i cel mai trziu permite o cooperare solid i fiabil. De asemenea,
n exerciiul financiar care urmeaz epuizrii tuturor avnd n vedere riscurile financiare reduse pentru
cilor de atac mpotriva deciziilor care le impun. Uniune i necesitatea de a evita adugarea unor cerine
contractuale modalitilor structurale existente, entitile
afiliate unui beneficiar prin capitalul permanent sau
legturi juridice ar trebui s aib dreptul de a declara
(32) Ar trebui clarificate diferitele tipuri de pli, n confor costuri eligibile fr a trebui s le revin toate obligaiile
mitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Mai mult, unui beneficiar.
plile de prefinanare ar trebui lichidate periodic de
ordonatorul de credite competent n conformitate cu
(41) Experiena rezultat din utilizarea finanrilor sub forma
normele contabile definite de contabilul Comisiei. n
unor sume forfetare sau la rate forfetare a indicat faptul
acest scop, ar trebui introduse dispoziii adecvate n
c astfel de forme de finanare au condus la simplificarea
contracte, decizii de grant, acorduri de grant, precum i
semnificativ a procedurilor administrative i la reducerea
n acorduri de delegare.
n mod considerabil a riscului de eroare. De asemenea,
finanarea pe baza rezultatelor s-a dovedit corespun
ztoare pentru anumite tipuri de aciuni. n contextul
(33) Prezentul regulament ar trebui s ncurajeze obiectivul de menionat, condiiile pentru utilizarea unor forme simpli
e-guvernare, n special folosirea datelor electronice n ficate de grant, stabilite pe baza unor sume forfetare, a
schimbul de informaii dintre instituii i prile tere. costurilor unitare i a unor tarife forfetare, ar trebui s
devin mai flexibile. n special, ar trebui permise cuan
tumuri stabilite n funcie de fiecare beneficiar n parte,
inclusiv atunci cnd cuantumurile respective sunt
(34) n anumite condiii, ar trebui permis realizarea de declarate de beneficiar n conformitate cu practicile sale
proceduri comune de achiziii publice cu statele din obinuite de contabilitate analitic, pentru a reduce chel
Asociaia European a Liberului Schimb (AELS) sau cu tuielile administrative i costurile specifice generate de
statele candidate la aderarea la Uniune. raportrile financiare ctre Uniune.

(42) Pentru a nltura piedicile n calea participrii la


(35) Regulile de excludere, n special, de la participarea la programele de grant ale Uniunii a persoanelor care au
procedurile de achiziii publice ar trebui mbuntite n experiena necesar dar care nu sunt remunerate sub
vederea consolidrii proteciei intereselor financiare ale forma unui salariu, cum este cazul persoanelor care
Uniunii. lucreaz n cadrul unor structuri mici, normele aplicabile
granturilor ar trebui s in seama de sistemele de remu
nerare specifice aplicate de ntreprinderile mici i mijlocii
(IMM-uri), n conformitate cu definiiile din Reco
(36) Dat fiind faptul c utilizarea resurselor proprii ale BCE i mandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003
BEI are consecine financiare la nivelul Uniunii, acestea ar privind definirea microntreprinderilor i a ntreprin
trebui s aib acces la informaiile coninute n baza de derilor mici i mijlocii (1).
date central destinat excluderii, care a fost creat pentru
protejarea intereselor financiare ale Uniunii. (43) Principiile non-profitului i cofinanrii ar trebui s fie
ajustate n funcie de experiena practic i de modali
tile distincte de interpretare i aplicare, care pot genera
erori i, ocazional, efecte contraproductive. n special,
(37) Ar trebui s se introduc un temei juridic solid pentru definiia profitului ar trebui s se bazeze pe costurile i
publicarea deciziilor prin care se aplic sanciuni adminis pe veniturile eligibile care le finaneaz n mod specific,
trative i financiare, n special n ceea ce privete pentru a simplifica raportarea de ctre beneficiari i
achiziiile publice, cu respectarea cerinelor privind pentru a-i ncuraja s i diversifice sursele de finanare.
protecia datelor. Din motive de protecie a datelor i n plus, Comisia nu ar trebui s presupun c ali
de securitate, publicarea respectivelor decizii ar trebui s donatori nu vor recupera deloc excedent generat de
rmn facultativ. propriile contribuii i ar trebui, prin urmare, s recu
pereze profitul doar proporional cu grantul acordat. n
final, principiul degresivitii nu s-a dovedit a fi un
(38) Obligaia contractanilor de a depune garanii nu ar instrument util n limitarea riscului de dependen a
trebui s mai fie automat, ci ar trebui s se bazeze pe
o analiz de risc. (1) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.
L 298/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

beneficiarilor de grant de a funciona din fondurile vederea facilitrii punerii n aplicare corecte a
Uniunii. n plus, aplicabilitatea principiului degresivitii programelor consacrate, printre altele, unui numr mare
a fost considerabil redus n urma introducerii necesare a de persoane fizice care nu sunt accesibile dect prin
excepiilor ntr-un numr de acte de baz i n cazul intermediul granturilor n cascad. Cu toate acestea, ar
formelor simplificate de grant. Avnd n vedere aceste trebui meninut principiul conform cruia beneficiarul nu
dezavantaje, cerina degresivitii aplicabil granturilor poate hotr, la libera sa alegere, condiiile n care s
de funcionare ar trebui eliminat. acorde sprijin financiar ctre pri tere, n special,
pentru a evita orice confuzie ntre posibilitatea pe care
o au beneficiarii de a proiecta i aplica, pe rspunderea
(44) Accesul la finanare din partea Uniunii al entitilor cu lor, aciuni care implic sprijin financiar ca activitate
resurse administrative limitate, entiti care pot eligibil i posibilitatea de a ncredina, n cadrul
reprezenta un public int prioritar n cazul anumitor gestiunii partajate sau a celei indirecte, sarcini de
sisteme de grant i care ar putea fi indispensabile execuie bugetar anumitor organisme, eniti sau
atingerii obiectivelor de politic ale Uniunii, ar trebui s persoane.
fie facilitat prin simplificarea n continuare a procedurilor
aplicabile granturilor de valoare mic.

(51) Ca tip de sprijin financiar valoros, utilizarea premiilor ar


(45) n vederea garantrii siguranei juridice i a stabilirii unui trebui facilitat, iar normele aplicabile clarificate, prin
set unic de norme financiare fundamentale la care bene separarea premiilor de regimul granturilor i eliminarea
ficiarii se pot raporta n cadrul programelor Uniunii, oricrei referine la costurile previzibile. Cu toate acestea,
prezentul regulament ar trebui s determine criterii de premiile nu sunt adecvate pentru toate obiectivele de
eligibilitate a costurilor i condiii specifice aplicabile politic ale Uniunii i, prin urmare, ar trebui considerate
anumitor categorii de costuri i ar trebui s prevad ca venind s completeze i nu s nlocuiasc alte
aplicarea coerent a acestora. instrumente de finanare, cum ar fi granturile.

(46) Ar trebui armonizate condiiile pentru acceptarea contri


buiilor n natur drept cofinanare din partea prilor (52) Instrumentele financiare pot fi utile pentru multiplicarea
tere i pentru stabilirea valorii contribuiilor respective, efectului fondurilor Uniunii atunci cnd acestea sunt puse
astfel nct s fie redus riscul unor erori i dispute. n comun cu alte fonduri i cnd prezint un efect de
prghie. ntruct aceste instrumente financiare nu pot fi
asimilate serviciilor sau granturilor, ar trebui instituit un
(47) Din motive de transparen i pentru a lua n considerare nou tip de sprijin financiar. Instrumentele financiare ar
constrngerile de planificare specifice, solicitanii de grant trebui executate doar n condiii stricte, astfel nct s nu
ar trebui informai n cererea de propuneri cu privire la existe riscuri bugetare pentru buget i nici un risc de
termenul preconizat pentru semnarea contractelor de denaturare a pieei care contravine regulilor privind
grant sau pentru comunicarea deciziilor referitoare la ajutoarele de stat.
granturi. n acelai scop, prezentul regulament ar trebui
s indice un termen, n funcie de experiena i de
efectele preconizate ale msurilor de simplificare
introduse. (53) n cadrul creditelor anuale autorizate de Parlamentul
European i de Consiliu pentru un anumit program de
cheltuieli, instrumentele financiare ar trebui folosite n
(48) n cazul n care sunt depistate erori sistemice sau mod complementar, pe baza unei evaluri ex ante care
recurente care au un impact semnificativ asupra unui s demonstreze c acestea sunt mai eficiente pentru
numr de granturi, ar trebui s se autorizeze, n realizarea obiectivelor de politic ale Uniunii dect alte
condiii stricte, extinderea constatrilor de audit la gran forme de finanare de la bugetul Uniunii, inclusiv gran
turile neauditate afectate, pentru a reduce sarcina turile.
financiar i administrativ cauzat de controalele i audi
turile efectuate la faa locului. Comisia ar trebui s
recurg la extrapolarea ratei de reducere sau recuperare
aplicate granturilor pentru care au fost demonstrate erori (54) Instrumentele financiare ar trebui autorizate prin inter
sistemice sau recurente doar n cazurile n care nu este mediul unui act de baz, n care s se defineasc n
posibil sau realizabil cu un efort proporional s se cuan special obiectivele i durata acestora. n cazul n care
tifice cu precizie valoarea costurilor neeligibile pentru instrumentele financiare sunt instituite n absena unui
fiecare grant vizat. act de baz, n cazuri justificate corespunztor, acestea
ar trebui autorizate de Parlamentul European i de
Consiliu n cadrul bugetului.
(49) Prin prezentul regulament ar trebui s se stabileasc
perioade standard n care documentele referitoare la gran
turile primite de la Uniune ar trebui s fie pstrate de
ctre beneficiari, astfel nct s fie evitate cerine (55) Ar trebui s fie definite instrumentele care pot intra sub
contractuale divergente sau disproporionate dar s se incidena prii I titlul VIII, cum ar fi creditele, garaniile,
permit un interval de timp suficient Comisiei i Curii investiiile de capitaluri proprii, investiii de cvasicapi
de conturi pentru a avea acces la datele i documentele taluri i instrumente de partajare a riscurilor. Definiia
respective i pentru a efectua verificrile ex post i audi privind instrumentele de partajare a riscurilor ar trebui
turile necesare n scopul proteciei intereselor financiare s permit includerea mbuntirii bonitii pentru obli
ale Uniunii. gaiunile de finanare a proiectelor, acoperirea riscului
legat de rambursarea datoriei n cadrul unui proiect i
atenuarea riscului de credit al deintorilor de obligaiuni
(50) Ar trebui extins, n anumite condiii, posibilitatea ca un prin mbuntirea bonitii sub forma unui mprumut
beneficiar s acorde sprijin financiar ctre pri tere, n sau a unei garanii.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/15

(56) Rambursrile anuale, inclusiv rambursrile de capital, raportare care ar trebui s nsoeasc conturile transmise
garaniile eliberate i rambursrile de capital principal al de contabilul Comisiei n scopul consolidrii.
mprumuturilor ar trebui s constituie venituri interne
alocate. Veniturile de tipul dividendelor, ctigurilor de
capital, comisioanelor de garanie i dobnzilor la mpru
muturi i la sumele din conturi fiduciare ar trebui nscrise
n buget dup deducerea costurilor i onorariilor de (63) n special, n ceea ce privete informaiile care trebuie
gestionare. Prezentul regulament ar trebui s stabileasc prezentate de Comisie n contextul descrcrii de
principii i condiii referitoare la instrumentele financiare gestiune, aceasta ar trebui s nainteze Parlamentului
i norme privind limitarea rspunderii financiare a European i Consiliului un raport de evaluare a finanelor
Uniunii, combaterea fraudei i a splrii de bani, Uniunii n conformitate cu articolul 318 din TFUE.
lichidarea instrumentelor financiare i raportarea.

(57) Prezentarea conturilor ar trebui simplificat, prevzndu-


se ca n contabilitatea Uniunii s fie incluse doar situaiile (64) n ceea ce privete dispoziiile speciale din prezentul
financiare consolidate i contabilitatea bugetar agregat. regulament referitoare la fondurile structurale, fondurile
De asemenea, ar trebui precizat faptul c procesul de de coeziune, Fondul european pentru pescuit, Fondul
consolidare nu vizeaz dect instituiile, organismele european agricol pentru dezvoltare rural i fondurile
instituite n temeiul TFUE i al Tratatului Euratom care din domeniul spaiului de libertate, securitate i justiie
au personalitate juridic i care beneficiaz de contribuii gestionate n cadrul gestiunii partajate, ar trebui
de la buget, precum i alte organisme ale cror conturi ar meninute dispoziiile cu privire la rambursarea avan
trebui s fie consolidate n conformitate cu regulile surilor de prefinanare i reconstituirea creditelor
contabile adoptate de contabil. prevzute n declaraia Comisiei anexat la Regulamentul
(CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de
stabilire a dispoziiilor generale privind fondurile structu
rale (1). Mai mult, prin derogare de la regula reportrii, ar
(58) Conform cerinelor din standardele contabile acceptate pe trebui s se permit Comisiei reportarea, pn la
plan internaional, care stau la baza normelor contabile ncheierea programului, a creditelor de angajament dispo
ale Uniunii, angajamentele cu titlu de pensii, alturi de nibile la sfritul exerciiului financiar, provenite din
alte pasive legate de beneficiile angajailor, ar trebui rambursarea plilor de prefinanare, precum i utilizarea
nscrise n conturile Uniunii, publicate separat n creditelor de angajament respective atunci cnd alte
bilanul Uniunii i apoi explicate n notele la declaraiile credite de angajament nu mai sunt disponibile.
financiare.

(59) Pentru a separa clar atribuiile i responsabilitile (65) Ar trebui s se clarifice participarea Centrului Comun de
contabilului Comisiei de cele ale contabililor instituiilor Cercetare (CCC) la procedurile de achiziii i de atribuire
sau organismelor instituite n temeiul TFUE i al de grant. n plus, pentru a realiza sarcinile aferente n
Tratatului Euratom care au personalitate juridic i care mod eficace, veniturile provenite din participarea la
beneficiaz de contribuii de la buget, precum i alte respectivele proceduri ar trebui s fie considerate, n
organisme ale cror conturi ar trebui s fie consolidate mod excepional, venituri alocate externe.
n conformitate cu regulile contabile adoptate de
contabil, raportul privind gestiunea bugetar i financiar
din timpul exerciiului financiar ar trebui pregtit de
fiecare instituie sau organism i apoi transmis Parla
mentului European, Consiliului i Curii de Conturi
nainte de data de 31 martie a exerciiului financiar (66) Dispoziiile speciale referitoare la punerea n aplicare a
urmtor. aciunilor externe ar trebui adaptate la modificrile
propuse privind metodele de execuie i ar trebui s se
propun o abordare difereniat atunci cnd Uniunea este
chemat s rspund unor situaii umanitare de urgen,
unor crize internaionale sau necesitilor unor ri tere
(60) Se impune actualizarea normelor i principiilor contabile care trec printr-un proces de tranziie spre democraie.
ale Uniunii n vederea garantrii coerenei acestora cu
standardele internaionale de contabilitate pentru
sectorul public.

(67) Prezentul regulament ar trebui s stabileasc condiiile


(61) Curtea de Conturi ar trebui s garanteze c se transmit generale n care sprijinul bugetar poate fi folosit ca
instituiei sau organismului auditat, n timp util, oricare instrument de aciune extern. Condiiile respective ar
dintre constatrile sale care ar putea avea un impact trebui s priveasc gestionarea suficient de transparent,
asupra conturilor finale ale celor auditai sau asupra lega de fiabil i de eficace a finanelor publice. De asemenea,
litii i regularitii tranzaciilor aferente, pentru a pentru Comisia ar trebui s stabileasc, n cadrul unei decizii de
a acorda acestora un timp suficient pentru a examina finanare, obiectivele i rezultatele ateptate la care ar
respectivele constatri. trebui s se raporteze plata sprijinului bugetar. Elementele
respective, precum i condiiile n care sprijinul bugetar
trebuie rambursat, ar trebui s fie prevzute n acordul de
finanare ncheiat cu ara beneficiar.
(62) Dispoziiile privind conturile provizorii i finale ar trebui
actualizate, n special pentru a stabili informaiile de (1) JO L 161, 26.6.1999, p. 1.
L 298/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(68) Pentru a consolida rolul internaional al Uniunii n (74) n vederea completrii i modificrii anumitor elemente
materie de aciuni externe i dezvoltare, precum i ale prezentului regulament, ar trebui s fie delegat
pentru a-i spori vizibilitatea i eficiena, Comisia ar Comisiei competena de a adopta acte n conformitate
trebui s fie autorizat s creeze i s gestioneze cu articolul 290 TFUE. Coninutul i domeniul de
fonduri fiduciare la nivelul Uniunii pentru aciuni de aplicare a fiecrei delegri de competene este prevzut
urgen, aciuni ulterioare situaiilor de urgen sau n detaliu n articolele relevante. Este extrem de
aciuni tematice. Cu toate c nu sunt integrate n important ca, pe durata lucrrilor pregtitoare pentru
buget, respectivele fonduri fiduciare ar trebui gestionate actele delegate, Comisia s desfoare consultri
n conformitate cu prezentul regulament, n msura n adecvate, inclusiv la nivel de experi. Atunci cnd
care acest lucru este necesar pentru securitatea i trans pregtete i elaboreaz acte delegate, Comisia ar trebui
parena utilizrii fondurilor Uniunii. n acest scop, s asigure transmiterea simultan, n timp util i adecvat
Comisia ar trebui s prezideze un consiliu instituit a documentelor relevante ctre Parlamentul European i
pentru fiecare fond fiduciar pentru a asigura repre Consiliu.
zentarea donatorilor i pentru a hotr cu privire la
utilizarea fondurilor. Mai mult, contabilul fiecrui fond
fiduciar ar trebui s fie contabilul Comisiei.

(75) Revizuirea prezentului regulament ar trebui efectuat


numai atunci cnd se impune i cu cel puin doi ani
(69) Perioada de ncheiere a contractelor i a acordurilor de nainte de ncheierea primului cadru financiar multianual
grant de ctre entitile crora li s-a ncredinat, prin post 2013. Revizuirile prea frecvente genereaz costuri
gestiune indirect, punerea n aplicare a aciunilor disproporionate de ajustare a structurilor i a proce
externe ar trebui limitat la trei ani de la semnarea cu durilor administrative la noile norme. n plus, nu ar fi
Comisia a acordului de delegare, cu excepia cazului n timp suficient pentru a putea ajunge la o concluzie
care exist circumstane excepionale i externe speciale. valabil n ceea ce privete aplicarea normelor n vigoare.
Cu toate acestea, termenul respectiv nu ar trebui s se
aplice programelor multianuale puse n aplicare n cadrul
procedurilor referitoare la fondurile structurale. n cazul
acestor programe multianuale, norme detaliate privind
dezangajarea de credite ar trebui stabilite n legislaia (76) Ar trebui s se prevad dispoziii tranzitorii. Prezentul
sectorial. regulament ar trebui s se aplice doar n urma
adoptrii actelor delegate cuprinznd normele de
aplicare, a cror intrare n vigoare este preconizat
pentru decembrie 2012. Pentru a se evita aplicarea
noului regulament financiar n ultima lun a anului,
(70) n ceea ce privete normele speciale privind achiziiile, aplicarea prezentului regulament ar trebui s se amne
aplicabile aciunilor externe, resortisanilor rilor tere pentru data de 1 ianuarie 2013. De asemenea, pentru a
stabilii n ri beneficiare ar trebui s li se permit s se asigura concordana cu normele sectoriale, aplicarea
participe la proceduri de ofertare i n cazul punerii n dispoziiilor privind metodele de execuie i privind
aplicare a unui program fr act de baz i al existenei instrumentele financiare ar trebui s se amne pentru
unor circumstane excepionale justificate n mod cores data de 1 ianuarie 2014. n final, pentru a permite deja
punztor. aplicarea acestora cu privire la bugetul pentru anul 2012,
dispoziiile privind transferurile de credite de plat pentru
fondurile structurale la sfritul exerciiul financiar ar
trebui s se aplice de la data intrrii n vigoare a
(71) Ar trebui mbuntit modul n care instituiile raporteaz prezentului regulament.
n prezent informaii privind proiectele imobiliare ctre
Parlamentul European i Consiliu. Instituiile ar trebui s
informeze n prealabil Parlamentul European i Consiliul
cu privire la viitoarele lor proiecte imobiliare i cu privire
la diferite etape ale respectivelor proiecte. Pentru (77) Prezentul regulament ar trebui s intre n vigoare n ziua
proiectele imobiliare cu impact semnificativ asupra buge urmtoare datei publicrii sale n Jurnalul Oficial al Uniunii
tului. ar trebui solicitat aprobarea, i nu avizul Parla Europene pentru a permite adoptarea rapid a actelor
mentului European i al Consiliului. delegate n temeiul prezentului regulament. Intrarea
rapid n vigoare este necesar pentru aplicarea, de la
1 ianuarie 2013, a normelor prevzute prin actele
delegate, pentru a se evita dificultile legate de modi
ficarea normelor financiare n cursul exerciiului financiar.
(72) Instituiile ar trebui s poat dezvolta o politic
imobiliar pe termen lung i s profite de rate inferioare
ale dobnzii datorit ratingului de credite favorabil al
Uniunii pe piaa financiar. n acest scop, acestea ar
trebui autorizate s contracteze mprumuturi pentru (78) Autoritatea European pentru Protecia Datelor a fost
achiziionarea de bunuri imobiliare. Astfel, ar fi posibil consultat n conformitate cu articolul 28 alineatul (2)
remedierea complexitii sistemului actual, reducndu-se din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului
costurile i mbuntindu-se transparena. European i al Consiliului din 18 decembrie 2000
privind protecia persoanelor fizice cu privire la prelu
crarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile i
organele comunitare i privind libera circulaie a acestor
(73) Avnd n vedere experiena, prezentul regulament ar date (1) i a emis un aviz la 15 aprilie 2011 (2),
trebui s clarifice domeniul activitilor, procedura de
selecie i condiiile de remunerare a persoanelor fizice (1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
selectate ca experi. (2) JO C 215, 21.7.2011, p. 13.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/17

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:


PARTEA I
DISPOZIII COMUNE

TITLUL I
OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE I DEFINIII

Articolul 1 Recomandrile i avizele nu reprezint acte de baz.


Obiectul
(1) Prezentul regulament stabilete normele privind (e) metod de execuie nseamn metoda de execuie
ntocmirea i execuia bugetului general al Uniunii Europene, bugetar descris la articolul 58, 59 sau 60;
precum i prezentarea i auditarea conturilor.
(f) acord de delegare nseamn un acord ncheiat cu entiti
sau persoane crora li s-au ncredinat sarcini de execuie
(2) Prezentul regulament se aplic execuiei bugetului
bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c)
Ageniei de Aprovizionare a Euratom.
punctele (i) (viii);

Articolul 2 (g) beneficiar nseamn o persoan fizic sau juridic cu care


Definiii s-a semnat un acord de grant sau creia i s-a notificat o
decizie de atribuire a unui grant;
n sensul prezentului regulament:

(h) contractant nseamn o persoan fizic sau juridic cu


(a) Uniune nseamn Uniunea European, Comunitatea care s-a ncheiat un contract de achiziii publice;
European a Energiei Atomice sau ambele, n funcie de
context;
(i) destinatar nseamn un beneficiar, un contractor sau orice
persoan fizic sau juridic care primete premii sau
fonduri n cadrul unui instrument financiar;
(b) instituie nseamn Parlamentul European, Consiliul
European, Consiliul, Comisia European, Curtea de Justiie
a Uniunii Europene, Curtea de Conturi, Comitetul (j) premiu nseamn o contribuie financiar oferit ca
Economic i Social European, Comitetul Regiunilor, recompens n urma unui concurs;
Ombudsmanul European, Autoritatea European pentru
Protecia Datelor i Serviciul European de Aciune Extern
(SEAE); Banca Central European nu este considerat o
instituie a Uniunii; (k) mprumut nseamn un contract prin care creditorul este
obligat s pun la dispoziia debitorului o sum de bani
convenit pn la un termen convenit i n temeiul cruia
debitorul este obligat s ramburseze suma respectiv la
(c) buget nseamn un instrument care, pentru fiecare termenul convenit.
exerciiu financiar, prevede i autorizeaz toate veniturile
i cheltuielile considerate necesare pentru Uniune;
(l) garanie nseamn un angajament scris de asumare a
responsabilitii, integral sau parial, pentru datoria,
(d) act de baz nseamn un act juridic care furnizeaz un obligaia sau executarea de ctre o ter parte a obligaiilor
temei legal pentru o aciune i pentru execuia cheltuielilor sale n cazul n care intervine un eveniment care determin
corespunztoare nscrise n buget; executarea unei astfel de garanii, cum ar fi imposibilitatea
de rambursare a mprumutului;

Un act de baz poate avea oricare dintre urmtoarele


forme: (m) investiie de capital nseamn punerea la dispoziia unei
ntreprinderi a unei investiii, directe sau indirecte, de
capital, n schimbul dreptului de proprietate total sau
parial asupra ntreprinderii respective, atunci cnd inves
(i) n sfera de aplicare a Tratatului privind funcionarea titorul de capital poate exercita un anumit control asupra
Uniunii Europene (TFUE) i a Tratatului de instituire managementului ntreprinderii i poate beneficia de profi
a Comunitii Europene a Energiei Atomice (Tratatul turile acesteia;
Euratom), forma unui regulament, a unei directive sau
a unei decizii n sensul articolului 288 din TFUE; sau
(n) investiie de cvasicapital nseamn un tip de finanare care
implic o combinaie ntre capital i datorie, care implic
(ii) n sfera de aplicare a titlului V din Tratatul privind un risc mai mare dect datoria privilegiat i un risc mai
Uniunea European (TUE), una dintre formele speci redus dect capitalul comun. Investiiile de cvasicapital pot
ficate la articolul 26 alineatul (2), articolul 28 alineatul fi structurate ca datorie, n mod tipic negarantat i subor
(1), articolul 29, articolul 31 alineatul (2), articolul 33 donat i n unele cazuri convertibil n capital sau n
i articolul 37 din TUE; capital preferenial;
L 298/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(o) instrument de partajare a riscului nseamn un instrument Articolul 3


financiar care permite partajarea unui risc definit ntre dou
sau mai multe entiti, dac este cazul n schimbul unei Conformitatea legislaiei secundare cu prezentul
remunerri convenite; regulament
(1) Dispoziiile privind execuia veniturilor i a cheltuielilor
bugetare, menionate ntr-un alt act de baz, respect principiile
(p) instrumente financiare nseamn msurile Uniunii de bugetare prevzute n partea I titlul II.
sprijin financiar acordat de la buget, pe o baz comple
mentar, n vederea atingerii unuia sau mai multor
obiective specifice de politic a Uniunii. Respectivele (2) Fr a aduce atingere dispoziiilor de la alineatul (1), orice
instrumente pot lua forma unor investiii de capital sau propunere sau modificare a unei propuneri prezentate autoritii
cvasicapital, mprumuturi, garanii, sau alte instrumente legislative, care face derogare de la dispoziiile prezentului regu
de partajare a riscurilor i pot fi, dup caz, combinate cu lament, altele dect cele din partea I titlul II, sau de la actele
granturi; delegate adoptate n temeiul acestuia, precizeaz respectivele
derogri i, n cuprinsul considerentelor i al expunerii de
motive din propunerile respective, motivele specifice care
(q) Statutul funcionarilor nseamn Statutul funcionarilor justific astfel de derogri.
Uniunii Europene i Regimul aplicabil altor ageni ai
Uniunii Europene stabilite prin Regulamentul (CEE,
Euratom, CECO) nr. 259/68 (1) al Consiliului; Articolul 4
Perioade, date i termene
(r) control nseamn orice msur luat pentru a furniza o n absena unor dispoziii contrare, Regulamentul (CEE,
asigurare rezonabil cu privire la eficacitatea, eficiena i Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind
economia de operaiuni, fiabilitatea informaiilor, protecia stabilirea regulilor care se aplic termenelor, datelor i expirrii
activelor i a informaiilor, prevenirea, depistarea i termenelor (2) se aplic termenelor prevzute n prezentul regu
corectarea fraudelor i neregulilor i monitorizarea lament.
acestora, precum i buna gestionare a riscurilor legate de
legalitatea i regularitatea tranzaciilor aferente, avndu-se
n vedere caracterul multianual al programelor, precum i Articolul 5
natura plilor respective. Controalele pot presupune Protecia datelor cu caracter personal
diverse verificri, precum i punerea n aplicare a oricror
politici i proceduri n vederea atingerii obiectivelor Prezentul regulament nu aduce atingere dispoziiilor Directivei
menionate la prima tez; 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n
ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i
(s) verificare nseamn verificarea unui aspect specific al unei libera circulaie a acestor date (3) i ale Regulamentului (CE)
operaiuni de venituri sau cheltuieli. nr. 45/2001.

TITLUL II
PRINCIPII BUGETARE

Articolul 6 (b) veniturile i cheltuielile Comunitii Europene a Energiei


Atomice.
Respectarea principiilor bugetare
ntocmirea i execuia bugetului respect principiile unitii, (2) n buget se nscriu garaniile pentru operaiunile de
exactitii bugetare, anualitii, echilibrului, unitii de cont, mprumut i de creditare efectuate de Uniune, inclusiv n
universalitii, specificitii, bunei gestiuni financiare, care cadrul Mecanismului european de stabilitate financiar i al
necesit un control intern eficace i eficient, i al transparenei, Mecanismului de asisten financiar pentru balanele de pli
n conformitate cu prezentul regulament. ale statelor membre, n conformitate cu articolul 49 alineatul (1)
litera (d).
CAPITOLUL 1
Principiile unitii i exactitii bugetare Articolul 8
Norme speciale care reglementeaz principiile unitii i
exactitii bugetare
Articolul 7
(1) Fr a aduce atingere articolului 83, nu se colecteaz
Domeniul de aplicare a bugetului venituri i nu se efectueaz cheltuieli dect dac sunt nregistrate
(1) Bugetul cuprinde: ntr-o linie bugetar.

(a) veniturile i cheltuielile Uniunii, inclusiv cheltuielile adminis (2) Nu se poate angaja sau autoriza nicio cheltuial peste
trative care revin instituiilor n temeiul dispoziiilor TUE creditele autorizate.
referitoare la politica extern i de securitate comun i
cheltuielile operaionale generate de punerea n aplicare a (3) Nici un credit nu poate fi nregistrat n buget dect dac
dispoziiilor respective, atunci cnd acestea sunt efectuate se refer la un articol de cheltuieli considerat necesar.
de la buget;
(2) JO L 124, 8.6.1971, p. 1.
(1) JO L 56, 4.3.1968, p. 1 (3) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/19

(4) Dobnzile generate de plile de prefinanare efectuate de (3) Creditele autorizate pentru un exerciiu financiar sunt
la buget nu sunt datorate Uniunii, cu excepia cazului n care se utilizate numai pentru acoperirea cheltuielilor angajate i
prevede altfel n acordurile de delegare, cu excepia contractelor pltite n exerciiul financiar n cauz i pentru acoperirea
ncheiate cu ri tere sau cu organisme desemnate. n cazurile sumelor datorate pentru angajamente din exerciiile financiare
n care se prevede astfel, dobnzile respective se reutilizeaz n anterioare.
favoarea aciunii corespunztoare, sunt deduse din cererile de
plat n conformitate cu articolul 23 alineatul (1) primul
paragraf litera (c) sau se recupereaz. Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind creditele aferente exerciiului financiar.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 210 prin care se stabilesc norme detaliate
privind contabilizarea dobnzii rezultate din prefinanare.
(4) Angajamentele se nregistreaz n contabilitate pe baza
angajamentelor juridice asumate pn la data de 31 decembrie.
CAPITOLUL 2 n mod excepional, angajamentele bugetare globale menionate
la articolul 84 alineatul (4) i acordurile menionate la
Principiul anualitii articolul 189 alineatul (2) i ncheiate cu rile tere se nregis
treaz n contabilitate pe baza angajamentelor bugetare asumate
pn la data de 31 decembrie.
Articolul 9
Definiie
(5) Plile se nregistreaz n contabilitatea unui exerciiu
Creditele nregistrate n buget se autorizeaz pentru exerciiul financiar pe baza plilor efectuate de contabil pn la data de
financiar care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data 31 decembrie a exerciiului financiar n cauz.
de 31 decembrie.

Articolul 10 (6) Prin derogare de la alineatele (3), (4) i (5), cheltuielile


Seciunii Garantare a Fondului European de Garantare Agricol
Tip de credite se nregistreaz n contabilitatea unui exerciiu financiar n
conformitate cu normele stabilite n partea II titlul I.
(1) Bugetul conine credite difereniate, formate din credite
de angajament i credite de plat, i credite nedifereniate.
Articolul 12
(2) Creditele de angajament acoper costurile totale ale anga Angajarea creditelor
jamentelor juridice asumate n cursul exerciiului financiar, sub
rezerva articolului 86 alineatul (4) i a articolului 189 alineatul Creditele nregistrate n buget pot fi angajate cu efect de la data
(2). de 1 ianuarie, de ndat ce bugetul a fost adoptat definitiv, cu
excepia cazului n care se prevede altfel n partea II titlurile I
i VI.
(3) Creditele de plat acoper pli efectuate pentru onorarea
angajamentelor juridice asumate n cursul exerciiului financiar
sau al exerciiilor financiare anterioare. Articolul 13
Anularea i reportarea creditelor
(4) Alineatele (1) i (2) de la prezentul articol nu aduc
atingere dispoziiilor speciale prevzute n partea II titlurile I, (1) Creditele care nu au fost utilizate pn la sfritul
IV i VI i nu se opun angajrii globale a creditelor i nici exerciiului financiar pentru care au fost nregistrate se anuleaz.
asumrii angajamentelor bugetare pe trane anuale.

Totui, acestea pot fi reportate, dar numai pentru exerciiul


Articolul 11 financiar urmtor, printr-o decizie adoptat de instituia n
cauz pn la data de 15 februarie, n conformitate cu alineatele
Contabilizarea veniturilor i a creditelor (2) i (3), sau pot fi reportate n mod automat, n conformitate
(1) Veniturile unui exerciiu financiar se introduc n conturile cu alineatul (4).
exerciiului financiar pe baza sumelor ncasate n cursul
exerciiului financiar respectiv. Cu toate acestea, resursele
proprii ale lunii ianuarie a urmtorului exerciiu financiar pot (2) Pentru creditele de angajament difereniate i pentru
fi pltite n avans, n temeiul Regulamentului (CE, Euratom) creditele de angajament nedifereniate nc neangajate la
nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind sfritul exerciiului financiar pot fi reportate:
punerea n aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare
la sistemul resurselor proprii ale Comunitilor Europene (1).
(a) sumele corespunztoare creditelor de angajament sau
creditelor de angajament nedifereniate referitoare la
(2) nregistrrile referitoare la resursele proprii provenite din proiecte imobiliare pentru care au fost finalizate pn la
taxa pe valoarea adugat, la resursele suplimentare bazate pe data de 31 decembrie cea mai mare parte a etapelor preg
produsul naional brut i la orice alte contribuii financiare pot titoare din procedura de angajare. Sumele n cauz pot fi
fi adaptate n conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) apoi angajate pn la data de 31 martie a exerciiului
nr. 1150/2000. financiar urmtor sau pn la data de 31 decembrie a
exerciiului financiar urmtor pentru sume destinate
(1) JO L 130, 31.5.2000, p. 1. proiectelor imobiliare.
L 298/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(b) sumele care sunt necesare n cazul n care autoritatea legi care creditele au fost nregistrate n buget, ca urmare a
slativ adopt un act de baz n ultimul trimestru al neaplicrii totale sau pariale a aciunilor pentru care fuseser
exerciiului financiar, iar Comisia nu a putut angaja pn afectate, creditele corespunztoare se anuleaz.
la data de 31 decembrie creditele prevzute n acest scop n
buget.
Articolul 16
(3) Pentru creditele de plat se pot reporta sumele necesare Norme aplicabile n cazul adoptrii cu ntrziere a
pentru acoperirea angajamentelor existente sau a angajamentelor bugetului
legate de creditele de angajament reportate, dac creditele de
plat prevzute pentru liniile relevante din bugetul pentru (1) n cazul n care bugetul nu a fost adoptat definitiv la
exerciiul financiar urmtor nu sunt suficiente pentru a nceputul exerciiului financiar, se aplic procedura prevzut
acoperi nevoile. la articolul 315 primul paragraf din TFUE (regimul doispreze
cimilor provizorii). Se pot asuma angajamente i se pot efectua
pli n limitele prevzute la alineatul (2) de la prezentul articol.
Instituia n cauz utilizeaz mai nti creditele autorizate pentru
exerciiul financiar n curs i nu utilizeaz creditele reportate
nainte de epuizarea primelor credite. (2) Se pot asuma angajamente pe capitole pn la maximum
o ptrime din creditele totale autorizate n capitolul relevant
pentru exerciiul financiar anterior, plus o doisprezecime
(4) Creditele nedifereniate care corespund unor obligaii pentru fiecare lun scurs.
contractate n mod corespunztor la sfritul exerciiului
financiar se reporteaz automat numai pentru exerciiul
financiar urmtor.
Nu se poate depi limita creditelor prevzute n proiectul de
buget.
(5) Instituia n cauz informeaz Parlamentul European i
Consiliul, pn la data de 15 martie, cu privire la decizia de
reportare luat i precizeaz, pentru fiecare linie bugetar, Plile se pot efectua lunar pe capitole pn la cel mult o
modul n care criteriile prevzute la alineatele (2) i (3) au doisprezecime din creditele autorizate n capitolul relevant
fost aplicate pentru fiecare reportare. pentru exerciiul financiar anterior. Cu toate acestea, suma nu
trebuie s depeasc o doisprezecime din creditele prevzute n
acelai capitol din proiectul de buget.
(6) Fr a aduce atingere articolului 14, creditele plasate n
rezerv, precum i creditele pentru cheltuieli cu personalul nu se
pot reporta. n sensul prezentului articol, cheltuielile cu
(3) Creditele autorizate n capitolul relevant din exerciiul
personalul includ remunerarea i indemnizaiile destinate
financiar anterior, dup cum se menioneaz la alineatele (1)
membrilor i personalului instituiilor crora li se aplic
i (2), se interpreteaz ca referindu-se la creditele votate n
Statutul funcionarilor.
buget, inclusiv prin bugete rectificative, i n urma ajustrii
pentru transferurile efectuate n cursul exerciiului financiar
respectiv.
(7) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind anularea i reportarea creditelor.
(4) n cazul n care continuitatea aciunii Uniunii i nevoile
de gestiune necesit acest lucru, Consiliul, hotrnd cu majo
Articolul 14 ritate calificat la propunerea Comisiei, poate autoriza cheltuieli
care depesc o doisprezecime provizorie, dar care nu depesc
Norme privind reportarea veniturilor alocate suma total a patru doisprezecimi provizorii, cu excepia unor
Reportarea veniturilor alocate menionate la articolul 21 i a cazuri justificate corespunztor, att pentru angajamente, ct i
creditelor neutilizate i disponibile la data de 31 decembrie pentru pli, n plus fa de cele puse n mod automat la
provenind din veniturile alocate respect urmtoarele norme: dispoziie n temeiul alineatelor (1) i (2). Fr ntrziere,
Consiliul transmite Parlamentului European decizia de auto
rizare.
(a) veniturile alocate externe sunt reportate n mod automat i
trebuie utilizate n totalitate pn la efectuarea tuturor
operaiunilor legate de programul sau aciunea pentru care Decizia intr n vigoare la treizeci de zile de la data adoptrii, cu
acestea au fost alocate; veniturile alocate externe ncasate n excepia cazului n care Parlamentul European:
ultimul an al programului sau al aciunii pot fi utilizate n
primul an al programului sau al aciunii urmtoare;
(a) hotrnd cu majoritatea membrilor care l compun, decide
s reduc aceste cheltuieli n termenul respectiv, caz n care
(b) veniturile alocate interne se reporteaz numai n limita unui Comisia prezint o nou propunere;
an, cu excepia veniturilor interne alocate menionate la
articolul 21 alineatul (3) litera (g), care se reporteaz
automat.
(b) informeaz Consiliul i Comisia c nu dorete s reduc
respectivele cheltuieli, caz n care decizia intr n vigoare
Articolul 15 nainte de expirarea celor treizeci de zile.
Dezangajarea creditelor
Fr a aduce atingere articolelor 178 i 182, n cazul n care se Doisprezecimile suplimentare se autorizeaz integral i nu sunt
dezangajeaz credite n orice exerciiu financiar ulterior celui n divizibile.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/21

(5) Dac, pentru un anumit capitol, autorizarea a patru (2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
doisprezecimi provizorii acordate n conformitate cu alineatul conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
(4) nu este suficient pentru acoperirea cheltuielilor necesare normelor detaliate privind conversia dintre euro i alte monede.
pentru a evita o ntrerupere n aciunea Uniunii n domeniul
acoperit de capitolul n cauz, se poate autoriza n mod
excepional depirea sumelor creditelor nscrise n capitolul CAPITOLUL 5
corespunztor din bugetul exerciiului financiar anterior. Parla
mentul European i Consiliul hotrsc n conformitate cu proce Principiul universalitii
durile prevzute n alineatul (4). Cu toate acestea, n niciun caz
nu poate fi depit suma global a creditelor disponibile n Articolul 20
bugetul exerciiului financiar anterior sau n proiectul de buget
propus. Definiie i domeniul de aplicare
Fr a aduce atingere articolului 21, veniturile totale acoper
creditele totale de plat. Fr a aduce atingere articolului 23,
CAPITOLUL 3 toate veniturile i cheltuielile se nregistreaz integral fr a fi
compensate ntre ele.
Principiul echilibrului

Articolul 21
Articolul 17
Venituri alocate
Definiie i domeniul de aplicare
(1) Veniturile alocate externe i veniturile alocate interne se
(1) Veniturile i creditele de plat sunt echilibrate. utilizeaz pentru finanarea unor cheltuieli specifice.

(2) Uniunea i organismele menionate la articolul 208 nu (2) Urmtoarele elemente constituie venituri alocate externe:
pot realiza mprumuturi n cadrul bugetului.
(a) contribuiile financiare din partea statelor membre la
anumite programe de cercetare n temeiul Regulamentului
Articolul 18 (CE, Euratom) nr. 1150/2000;
Soldul exerciiului financiar
(b) contribuiile financiare din partea statelor membre i a
(1) Soldul fiecrui exerciiu financiar se nscrie n bugetul rilor tere, inclusiv, n ambele cazuri, din partea ageniilor
exerciiului financiar urmtor ca venit, n cazul unui excedent, publice ale acestora, a entitilor sau a persoanelor fizice
sau ca credit de plat, n cazul unui deficit. pentru anumite proiecte sau programe de asisten extern
finanate de Uniune i gestionate de Comisie n numele
acestora;
(2) Estimrile acestor venituri sau credite de plat se nregis
treaz n buget n cursul procedurii bugetare i printr-o scrisoare
rectificativ prezentat n conformitate cu articolul 39. Esti (c) dobnzile pentru depozite i amenzile prevzute n Regula
mrile se stabilesc n conformitate cu Regulamentul (CE, mentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997
Euratom) nr. 1150/2000. privind accelerarea i clarificarea aplicrii procedurii de
deficit excesiv (1);

(3) Dup prezentarea conturilor provizorii pentru fiecare (d) veniturile alocate pentru un anumit scop, precum veniturile
exerciiu financiar, orice diferene ntre respectivele conturi i din fundaii, subvenii, donaii i moteniri, inclusiv veni
estimri se nregistreaz n bugetul exerciiului financiar turile alocate specifice fiecrei instituii;
urmtor cu ajutorul unui buget rectificativ consacrat exclusiv
acestor diferene. n acest caz, Comisia prezint proiectul de
buget rectificativ, simultan, Parlamentului European i (e) contribuiile financiare, altele dect cele de la litera (b), la
Consiliului n termen de cincisprezece zile de la prezentarea activitile Uniunii din partea rilor tere sau a organismelor
conturilor provizorii. din afara Uniunii;

(f) veniturile alocate menionate la articolul 181 alineatul (2) i


CAPITOLUL 4 la articolul 183 alineatul (2).
Principiul unitii de cont
(g) veniturile alocate interne menionate la alineatul (3), n
msura n care acestea sunt auxiliare altor venituri
Articolul 19 menionate la prezentul alineat.
Utilizarea monedei euro
(1) Cadrul financiar multianual i bugetul se ntocmesc i se (3) Urmtoarele elemente constituie venituri alocate interne:
execut n euro, iar conturile se prezint n euro. Cu toate
acestea, pentru fluxurile de numerar menionate la articolul 68
alineatul (1), contabilul i, n cazul conturilor de avans, adminis (a) veniturile provenite de la pri tere pentru livrri de bunuri,
tratorii conturilor de avans i, pentru gestionarea administrativ prestri de servicii sau efectuarea de lucrri la cererea
a Comisiei i a SEAE, ordonatorul de credite competent este acestora;
autorizat s efectueze operaiuni n alte monede n conformitate
cu actele delegate adoptate n temeiul prezentului regulament. (1) JO L 209, 2.8.1997, p. 6.
L 298/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(b) veniturile din vnzarea de vehicule, echipamente, instalaii, (2) Acceptarea unei donaii n valoare de cel puin
materiale i aparatur tiinific i tehnic, nlocuite sau 50 000 EUR, care implic o tax financiar, inclusiv costuri de
casate dup amortizarea complet a valorii contabile a monitorizare care depesc 10 % din valoarea donaiei acordate,
acestora; este supus spre aprobare Parlamentului European i Consiliului,
care hotrsc n aceast privin n termen de dou luni de la
primirea cererii din partea Comisiei. Dac nu s-a formulat nicio
(c) veniturile obinute din rambursarea, n conformitate cu obiecie n acest termen, Comisia ia o decizie definitiv cu
articolul 80, a sumelor pltite n mod necuvenit; privire la acceptarea donaiei.

(d) veniturile obinute din dobnzile aferente plilor de prefi (3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
nanare, n conformitate cu articolul 8 alineatul (4); conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind acceptarea donaiilor acordate
Uniunii.
(e) ncasrile din livrri de bunuri, prestri de servicii sau efec
tuarea de lucrri pentru alte departamente din cadrul unei
instituii, instituii sau organisme, inclusiv indemnizaiile de Articolul 23
delegaie pltite n numele altor instituii sau organisme i
rambursate de acestea; Norme privind deducerile i ajustri datorate cursului de
schimb
(1) Se pot face urmtoarele deduceri din cererile de plat,
(f) plile asigurrilor ncasate; care apoi sunt ordonanate n sum net:

(g) veniturile din nchirieri;


(a) penaliti impuse prilor la contracte de achiziii publice
sau beneficiarilor;
(h) veniturile din vnzarea publicaiilor i a filmelor, inclusiv a
celor pe suport electronic.
(b) sconturi, rambursri i rabaturi la facturi i declaraii de
cheltuieli individuale;
(i) rambursarea instrumentelor financiare n conformitate cu
articolul 140 alineatul (6);
(c) dobnda generat de pli de prefinanare;

(j) venituri provenite din rambursrile ulterioare ale taxelor, n


conformitate cu articolul 23 alineatul (3) litera (b). (d) regularizri ale sumelor pltite n mod necuvenit.

(4) De asemenea, un act de baz poate dispune alocarea de Regularizrile menionate la primul paragraf litera (d) se pot face
venituri pentru anumite cheltuieli. n absena unor dispoziii prin deducere direct dintr-o nou plat interimar sau din plata
contrare n actul de baz, respectivele venituri constituie soldului ctre acelai beneficiar n cadrul capitolului, articolului
venituri alocate interne. i exerciiului financiar n care s-a efectuat plata excedentar.

(5) Bugetul include linii pentru nregistrarea veniturilor Deducerilor menionate la primul paragraf literele (c) i (d) li se
alocate externe i a veniturilor alocate interne i indic, n aplic normele contabile ale Uniunii.
msura posibilului, cuantumul acestora.

(2) Costul produselor i serviciilor furnizate Uniunii, care


Veniturile alocate pot fi nregistrate n proiectul de buget numai includ taxe rambursate de statele membre n temeiul Proto
n limita valorilor care sunt sigure la data ntocmirii acestuia. colului privind privilegiile i imunitile Uniunii Europene, se
imput bugetului cu suma fr taxe.
(6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
structurii de integrare a veniturilor alocate interne i externe i (3) Costul produselor i serviciilor furnizate Uniunii, care
furnizarea creditelor corespunztoare, precum i stabilirea de includ taxe rambursate de ri tere n temeiul acordurilor rele
norme privind contribuia statelor membre la programe de vante, se poate imputa bugetului:
cercetare. n plus, Comisia este mputernicit s adopte acte
delegate n conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete
procedurile privind sanciunile aplicate n temeiul articolului (a) cu suma fr taxe; sau
126 alineatul (11) din TFUE, precum i veniturile alocate
rezultnd din participarea statelor AELS la anumite programe
ale Uniunii. (b) cu suma care cuprinde taxele. n acest caz, rambursrile
ulterioare ale taxelor sunt considerate venituri alocate
interne.
Articolul 22
Donaii
(4) Se pot face ajustri cu privire la diferenele de curs de
(1) Comisia poate accepta orice donaie n favoarea Uniunii, schimb aprute n execuia bugetar. Rezultatul final, profit sau
precum fundaii, subvenii, cadouri i moteniri. pierdere, se nregistreaz n soldul exerciiului financiar.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/23

(5) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n (b) n ceea ce privete cheltuielile de personal i cheltuielile
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea administrative care sunt comune mai multor titluri, trans
normelor detaliate privind conturile de taxe recuperabile. feruri de credite de la un titlu la altul n limita a 10 % din
creditele exerciiului indicat la linia de la care se efectueaz
transferul i n limita a 30 % din creditele pentru exerciiul
CAPITOLUL 6 indicat la linia ctre care se efectueaz transferul;

Principiul specificitii
(c) n ceea ce privete cheltuielile operaionale, transferuri de
Articolul 24 credite ntre capitolele aceluiai titlu n limita a 10 % din
creditele exerciiului financiar respectiv nscrise n linia din
Dispoziii generale care se face transferul.
Creditele se aloc integral unor destinaii specifice pe titluri i
capitole. Capitolele sunt submprite n articole i rubrici.
Cu trei sptmni nainte de efectuarea transferurilor menionate
la primul paragraf litera (b), Comisia informeaz Parlamentul
Articolul 25 European i Consiliul cu privire la intenia sa n acest sens. n
Transferuri efectuate de alte instituii dect Comisia cazul unor motive bine ntemeiate, formulate n acest termen fie
de Parlamentul European, fie de Consiliu, se aplic procedura
(1) Orice instituie, n afar de Comisie, poate efectua, n prevzut la articolul 27.
cadrul propriei seciuni de buget, transferuri de credite:

Prin excepie de la cel de al doilea paragraf, n cursul ultimelor


(a) de la un titlu la altul, n limita a 10 % din creditele dou luni ale exerciiului financiar, Comisia poate transfera, n
exerciiului financiar indicat n linia din care se efectueaz mod autonom, credite de la un titlu la altul pentru cheltuielile
transferul; de personal, personal extern i ali ageni, n limita a 5 % din
creditele aferente exerciiului financiar. Comisia informeaz
Parlamentul European i Consiliul n termen de dou
(b) de la un capitol la altul i de la un articol la altul, nelimitat. sptmni de la data deciziei sale privind transferurile respective.

(2) Cu trei sptmni nainte de efectuarea oricrui transfer, (2) n cadrul propriei seciuni de buget, Comisia poate decide
astfel cum se menioneaz la alineatul (1), instituia informeaz s efectueze urmtoarele transferuri de credite de la un titlu la
Parlamentul European i Consiliul cu privire la inteniile sale n altul, cu condiia s informeze imediat Parlamentul European i
acest sens. n cazul unor motive bine ntemeiate, formulate n Consiliul cu privire la decizia luat:
acest termen fie de Parlamentul European, fie de Consiliu, se
aplic procedura prevzut la articolul 27.

(a) transferul creditelor de la titlul provizioane menionat la


(3) Orice instituie, cu excepia Comisiei, poate propune articolul 46, atunci cnd singura condiie pentru deblocarea
Parlamentului European i Consiliului, n cadrul propriei rezervei o constituie adoptarea unui act de baz n confor
seciuni de buget, transferuri de la un titlu la altul care mitate cu articolul 294 din TFUE;
depesc limita de 10 % din creditele pentru exerciiul
financiar aferente liniei din care urmeaz s fie efectuat trans
ferul. Aceste transferuri se efectueaz n conformitate cu
procedura prevzut la articolul 27. (b) n cazuri excepionale, bine ntemeiate, de exemplu n cazul
unor catastrofe i crize umanitare internaionale, care se
produc dup data de 1 decembrie a exerciiului financiar,
Comisia poate transfera creditele neutilizate n exerciiului
(4) Orice instituie, cu excepia Comisiei, poate efectua, n financiar respectiv, nc disponibile n titlurile bugetare de la
cadrul propriei seciuni din buget, transferuri n cadrul artico rubrica 4 din cadrul financiar multianual n titlurile bugetare
lelor, fr a informa n prealabil Parlamentul European i referitoare la ajutorul pentru gestionarea crizelor i
Consiliul. operaiunile de ajutor umanitar.

(5) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea (3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
normelor detaliate privind calcularea procentelor transferurilor conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
efectuate de ctre alte instituii dect Comisia. normelor detaliate privind calcularea procentelor transferurilor
interne realizate de Comisie i motivele pentru solicitrile de
transfer.
Articolul 26
Transferuri efectuate de Comisie
Articolul 27
(1) n cadrul propriei seciuni din buget, Comisia poate
efectua n mod autonom: Propuneri de transferuri prezentate Parlamentului
European i Consiliului de ctre instituii
(1) Fiecare instituie prezint simultan Parlamentului
(a) transferuri de credite n cadrul fiecrui capitol; European i Consiliului propunerile sale de transferuri.
L 298/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(2) Parlamentul European i Consiliul decid cu privire la (2) Parlamentul European i Consiliul decid cu privire la
transferurile de credite n conformitate cu alineatele (3)(6) transferurile destinate s permit utilizarea rezervei pentru
de la prezentul articol, n absena unor dispoziii contrare n ajutoare de urgen la propunerea Comisiei. Pentru fiecare
partea II titlul I. msur de urgen se prezint o propunere separat.

(3) Cu excepia cazurilor urgente, Parlamentul European i,


hotrnd cu majoritate calificat, Consiliul decid cu privire la n sensul prezentului alineat, se aplic procedura prevzut la
fiecare propunere de transfer n termen de ase sptmni de la articolul 27 alineatele (3) i (4). Dac nu ajung la un acord cu
data la care ambele instituii au primit propunerea. privire la propunerea Comisiei i dac nu pot conveni cu privire
la o poziie comun referitor la utilizarea acestei rezerve, Parla
mentul European i Consiliul se abin s ia o decizie cu privire
(4) Propunerea de transfer se aprob dac, n termen de ase la propunerea de transfer a Comisiei.
sptmni, intervine oricare dintre urmtoarele situaii:

(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


(a) Parlamentul European i Consiliul o aprob; conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind cererile de transfer din rezerva
pentru ajutoare de urgen.
(b) fie Parlamentul European, fie Consiliul o aprob i cealalt
instituie se abine de la luarea unei decizii;
CAPITOLUL 7
(c) Parlamentul European i Consiliul se abin de la luarea unei Principiul bunei gestiuni financiare
decizii sau nu iau o decizie de a modifica sau respinge
propunerea de transfer.
Articolul 30
(5) n absena unei solicitri contrare n acest sens din partea Principiile economiei, eficienei i eficacitii
Parlamentului European sau a Consiliului, termenul de ase
sptmni menionat la alineatul (3) se reduce la trei (1) Creditele se utilizeaz n conformitate cu principiul bunei
sptmni n urmtoarele cazuri: gestiuni financiare, i anume n conformitate cu principiile
economiei, eficienei i eficacitii.

(a) transferul reprezint mai puin de 10 % din creditele


aferente liniei din care se efectueaz transferul i nu (2) Principiul economiei prevede ca resursele utilizate de
depete 5 000 000 EUR; instituie pentru desfurarea activitilor sale s fie puse la
dispoziie n timp util, n cantitatea i la calitatea adecvate i
la cel mai bun pre.
(b) transferul privete numai credite de plat i suma total a
transferului nu depete 100 000 000 EUR.
Principiul eficienei privete raportul optim ntre resursele
(6) Dac fie Parlamentul European, fie Consiliul a modificat utilizate i rezultatele obinute.
valoarea transferului, n timp ce cealalt instituie l-a aprobat
sau s-a abinut de la luarea unei decizii sau dac att Parla
mentul European, ct i Consiliul au modificat valoarea trans Principiul eficacitii privete ndeplinirea obiectivelor specifice
ferului, se consider aprobat cea mai mic dintre sume, cu stabilite i obinerea rezultatelor scontate.
excepia cazului n care instituia n cauz i retrage propunerea
de transfer.
(3) Pentru toate sectoarele de activitate incluse n buget se
Articolul 28 stabilesc obiective specifice, msurabile, realizabile, relevante i
datate. Realizarea acestor obiective se monitorizeaz prin indi
Norme speciale privind transferurile catori de performan pentru fiecare activitate, iar autoritile
nsrcinate cu efectuarea cheltuielilor transmit Parlamentului
(1) Creditele pot fi transferate numai ctre liniile bugetare European i Consiliului informaiile menionate la articolul 38
pentru care bugetul a autorizat credite sau care poart o alineatul (3) litera (e). Aceste informaii sunt furnizate anual i
meniune simbolic pro memoria. cel mai trziu n documentele care nsoesc proiectul de buget.

(2) Creditele corespunztoare veniturilor alocate pot fi trans


ferate numai dac aceste venituri sunt utilizate n scopul pentru (4) Pentru a mbunti procesul decizional, instituiile efec
care sunt alocate. tueaz evaluri ex ante i ex post, n conformitate cu orientrile
furnizate de Comisie. Respectivele evaluri se aplic tuturor
programelor i activitilor care implic cheltuieli semnificative,
Articolul 29 iar rezultatele evalurii sunt comunicate Parlamentului
European, Consiliului i autoritilor nsrcinate cu efectuarea
Transferuri reglementate de dispoziii speciale cheltuielilor.
(1) Transferurile n cadrul titlurilor din buget consacrate
Fondului european de garantare agricol, fondurilor structurale,
Fondului de coeziune, Fondului european pentru pescuit, (5) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
Fondului european agricol pentru dezvoltare rural i cercetrii conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
sunt reglementate de dispoziiile speciale prevzute n partea II normelor detaliate privind evalurile ex ante, intermediare i ex
titlurile I, II i III. post.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/25

Articolul 31 (e) buna gestionare a riscurilor legate de legalitatea i regula


ritatea tranzaciilor aferente, avndu-se n vedere caracterul
Fia financiar obligatorie multianual al programelor, precum i natura plilor
(1) Orice propunere sau iniiativ prezentat autoritii legi respective.
slative de ctre Comisie, de ctre naltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe i politica de securitate (naltul Repre
zentant) sau de ctre un stat membru, care poate avea un (3) Eficacitatea controlului intern se bazeaz pe cele mai
impact asupra bugetului, inclusiv schimbarea numrului de bune practici internaionale i include, n special, urmtoarele:
posturi, trebuie s fie nsoit de o fi financiar i de o
evaluare ex ante astfel cum se prevede la articolul 30 alineatul
(4). (a) separarea sarcinilor;

(b) o strategie adecvat de gestionare i de control al riscurilor,


Orice modificare adus unei propuneri sau iniiative prezentate inclusiv prin controale la nivelul beneficiarilor;
autoritii legislative, care poate avea implicaii considerabile
asupra bugetului, inclusiv schimbarea numrului de posturi,
trebuie s fie nsoit de o fi financiar ntocmit de instituia (c) evitarea conflictelor de interese;
care propune modificarea.

(d) piste de audit corespunztoare i integritatea datelor n


Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor sistemele de date;
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind cerinele aplicabile fielor financiare.
(e) proceduri de monitorizare a rezultatelor i de ntreprindere
a msurilor necesare ulterioare n ceea ce privete vulnera
bilitile constatate n materie de control intern i excepiile;
(2) n cursul procedurii bugetare, Comisia furnizeaz infor
maiile necesare pentru o comparaie ntre evoluia nevoilor de
credite i estimrile iniiale fcute n fia financiar innd seama (f) evaluarea periodic a bunei funcionri a sistemului de
de progresele nregistrate n cadrul deliberrilor privind control intern.
propunerea sau iniiativa prezentat autoritii legislative.

(4) Eficiena controlului intern se bazeaz pe urmtoarele


(3) Pentru a reduce riscurile de fraud i nereguli, fia elemente:
financiar menionat la alineatul (1) prezint informaii
privind sistemul de control intern instituit, o estimare a
costurilor i beneficiilor controalelor presupuse de asemenea (a) punerea n aplicare a unei strategii adecvate de gestionare i
sistem i o evaluare a nivelului preconizat al riscului de control al riscurilor, n urma coordonrii ntre actorii inte
eroare, precum i msurile existente sau planificate de resai implicai n lanul de control;
prevenire a fraudei i de protecie mpotriva acesteia.
(b) accesibilitatea rezultatelor controalelor realizate la nivelul
tuturor prilor adecvate implicate n cadrul lanului de
Aceast evaluare ine seama de scala preconizat i de tipul de
control;
erori, precum i de condiiile specifice ale domeniului de politici
vizat i de normele aplicabile acestora.
(c) utilizarea, dup caz, a declaraiilor de gestiune ale parte
nerilor de execuie bugetar, precum i a avizelor de audit
Articolul 32 independent, cu condiia ca activitile subiacente s fie de o
calitate adecvat i acceptabil i ca aceste activiti s fi fost
Controlul intern al execuiei bugetare realizate n conformitate cu standardele convenite;
(1) Bugetul se execut pe baza unui control intern eficace i
eficient, corespunztor fiecrei metode de execuie i n confor
mitate cu normele sectoriale relevante. (d) aplicarea la timp a unor msuri corective, inclusiv, dup caz,
a unor sanciuni disuasive;

(2) n scopul execuiei bugetare, controlul intern este definit (e) claritatea i lipsa de ambiguitate a legislaiei pe care se
drept un proces aplicabil la toate nivelurile gestiunii i menit s bazeaz politicile;
asigure n mod rezonabil realizarea urmtoarelor obiective:

(f) eliminarea controalelor multiple;


(a) eficacitatea, eficiena i economia operaiunilor;
(g) ameliorarea rentabilitii controalelor.
(b) fiabilitatea informaiilor;
(5) n cazul n care, n timpul punerii n aplicare, nivelul de
eroare este constant ridicat, Comisia identific deficienele de la
(c) protecia activelor i a informaiilor; nivelul sistemelor de control, analizeaz costurile i beneficiile
posibilelor msuri corective i adopt sau propune msuri
adecvate, cum ar fi simplificarea dispoziiilor aplicabile, mbu
(d) prevenirea, depistarea, corectarea i monitorizarea fraudelor ntirea sistemelor de control i redefinirea programului sau a
i a neregulilor; sistemelor de execuie.
L 298/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 33 Articolul 35
Sisteme de control rentabile Publicarea de informaii referitoare la destinatari i a altor
informaii
La prezentarea unor propuneri de cheltuieli revizuite sau noi,
Comisia estimeaz costurile i beneficiile sistemelor de control, (1) Informaiile referitoare la operaiunile de mprumut i de
precum i nivelul riscului de eroare n conformitate cu credit contractate de Uniune n beneficiul unor tere pri se
articolul 31 alineatul (3). includ ntr-o anex la buget.

(2) Comisia pune la dispoziie, ntr-un mod corespunztor i


CAPITOLUL 8 la timp, informaiile referitoare la beneficiari, precum i la
natura i scopul msurii finanate de la buget, atunci cnd
Principiul transparenei bugetul este executat direct n conformitate cu articolul 58
alineatul (1) litera (a), precum i informaiile referitoare la
Articolul 34 destinatari furnizate de entitile, persoanele i statele membre
crora le sunt ncredinate sarcini de execuie bugetar n
Publicarea conturilor, a bugetelor i a rapoartelor temeiul altor metode de execuie.
(1) Bugetul se ntocmete i se execut i conturile se
prezint n conformitate cu principiul transparenei. Obligaia prevzut la primul paragraf se aplic, de asemenea,
celorlalte instituii n ceea ce privete destinatarii afereni.

(2) Preedintele Parlamentului European dispune publicarea


bugetului i a bugetelor rectificative, astfel cum au fost (3) Informaiile respective sunt puse la dispoziie cu
adoptate definitiv, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. respectarea ntocmai a cerinelor de confidenialitate i secu
ritate, n special protecia datelor cu caracter personal.

Bugetele se public n termen de trei luni de la data la care sunt Atunci cnd sunt vizate persoane fizice, informaiile publicate se
declarate adoptate definitiv. limiteaz la numele i localitatea destinatarului, suma acordat i
scopul contractului. Publicarea datelor respective se bazeaz pe
criterii relevante, cum ar fi periodicitatea contractului, tipul sau
importana acestuia. Criteriile de publicare i nivelul detaliilor
Conturile anuale consolidate i raportul privind gestiunea publicate in seama de particularitile sectorului i de fiecare
bugetar i financiar ntocmite de fiecare instituie se public metod de execuie.
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor detaliate privind publicarea informaiilor referitoare la
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor destinatari. Atunci cnd este cazul, nivelul detaliilor i criteriile
detaliate privind publicarea provizorie a bugetului. sunt definite n cadrul normelor sectoriale relevante.

TITLUL III
NTOCMIREA I STRUCTURA BUGETULUI

CAPITOLUL 1 Pentru ntocmirea estimrilor sale, Comisia utilizeaz infor


maiile menionate la articolul 37.
ntocmirea bugetului

Articolul 36 Articolul 37
Estimrile veniturilor i ale cheltuielilor Bugetul estimat al organismelor menionate la articolul 208
(1) Cu excepia Comisiei, orice alt instituie ntocmete o Pn la data de 31 martie a fiecrui an, fiecare organism
estimare a veniturilor i a cheltuielilor sale, pe care o menionat la articolul 208 transmite Comisiei, Parlamentului
transmite Comisiei i, n paralel, spre informare, Parlamentului European i Consiliului o estimare a veniturilor i a cheltuielilor
European i Consiliului, nainte de data de 1 iulie a fiecrui an. sale, inclusiv schema de personal, precum i proiectul su de
lucru.
(2) naltul Reprezentant organizeaz consultri cu membrii
Comisiei responsabili pentru politica de dezvoltare, politica de
vecintate i cooperarea internaional, ajutorul umanitar i Articolul 38
reacia la situaii de criz, avnd ca obiect responsabilitile Proiectul de buget
care revin fiecruia dintre acetia.
(1) Pn la 1 septembrie a anului care precede execuia
bugetar, Comisia prezint Parlamentului European i
(3) Comisia ntocmete propriile sale estimri, pe care le Consiliului o propunere care conine proiectul de buget.
transmite, de asemenea, Parlamentului European i Consiliului Comisia transmite, de asemenea, propunerea respectiv parla
imediat dup adoptare. mentelor naionale, spre informare.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/27

Proiectul de buget conine o situaie general rezumativ a (v) pentru fiecare categorie de personal extern, estimrile
veniturilor i a cheltuielilor Uniunii i consolideaz estimrile iniiale privind numrul persoanelor ocupate n echi
menionate la articolul 36. Proiectul poate conine i estimri valent norm ntreag pe baza creditelor autorizate,
diferite de cele ntocmite de instituii. precum i numrul persoanelor aflate efectiv n post
la nceputul exerciiului n care este prezentat
proiectul de buget, indicndu-se distribuia acestora pe
Proiectul de buget este structurat i prezentat n conformitate cu grupe de funcii i, dac este cazul, pe grade.
articolele 4449.

(c) un document de lucru cu privire la execuia planificat a


Fiecare dintre seciunile proiectului de buget este precedat de o creditelor pentru exerciiul financiar i la angajamentele
introducere redactat de instituia vizat. restante, cu privire la organismele menionate la
articolul 208 i la colile europene, precum i la
proiectele-pilot i la aciunile pregtitoare;
Comisia redacteaz introducerea general la proiectul de buget.
Introducerea general cuprinde tabele financiare care prezint
principalele date pe titluri i justificrile privind modificrile (d) n ceea ce privete finanarea acordat organizaiilor inter
creditelor de la un exerciiu financiar la altul pe categoriile de naionale, un document de lucru care s cuprind:
cheltuieli din cadrul financiar multianual.

(2) Pentru a furniza previziuni mai precise i mai fiabile (i) un rezumat al tuturor contribuiilor, nsoit o defalcare
referitoare la implicaiile bugetare ale legislaiei n vigoare i pe programe sau fonduri ale Uniunii i pe organizaii
ale propunerilor legislative n curs, Comisia anexeaz la internaionale;
proiectul de buget o programare financiar pentru anii urmtori.

(ii) o justificare prin care s se explice de ce a fost mai


Programarea financiar se actualizeaz dup adoptarea bugetului eficient pentru Uniune s finaneze respectivele orga
pentru a include rezultatele procedurii bugetare i orice alt nizaii internaionale dect s acioneze direct;
decizie relevant.

(e) rapoarte de activitate sau orice alte documente relevante


Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor cuprinznd urmtoarele:
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind programarea financiar.

(i) informaii privind realizarea tuturor obiectivelor stabilite


(3) Comisia anexeaz la proiectul de buget: anterior, specifice, msurabile, realizabile, relevante i
programate pentru diversele activiti, precum i noi
obiective msurate prin indicatori;
(a) dup caz, motivele pentru care proiectul de buget conine
estimri diferite de cele ntocmite de alte instituii;
(ii) justificarea complet, inclusiv o analiz costuri-beneficii
pentru schimbrile propuse pentru nivelul creditelor;
(b) orice document de lucru considerat util n legtur cu
schemele de personal ale instituiilor i cu contribuiile
acordate de Comisie organismelor menionate la
articolul 208 i colilor europene. n orice document de (iii) justificarea clar a interveniei la nivelul Uniunii n
lucru de acest tip, n care se indic cea mai recent conformitate, printre altele, cu principiul subsidiaritii;
schem de personal autorizat, se prezint urmtoarele:

(iv) informaii privind rata de execuie n cadrul activitii


(i) ansamblul personalului angajat de Uniune, inclusiv n din exerciiul anterior i rata de execuie pentru
entitile juridice separate, prezentat n funcie de tipul exerciiul n curs;
de contract;

(v) un sumar al rezultatelor evalurii n cazul n care


(ii) o declaraie privind politica legat de posturi, personalul acestea sunt relevante pentru modificrile din buget;
extern i proporia brbai-femei;

(iii) numrul de posturi ocupate efectiv la nceputul (vi) informaii cu privire la premiile cu o valoare unitar de
exerciiului n care este prezentat proiectul de buget, cel puin 1 000 000 EUR;
indicndu-se distribuia acestora pe grade i pe uniti
administrative;
(f) o situaie rezumativ a graficului plilor scadente n urm
toarele exerciii financiare pentru respectarea angajamentelor
(iv) o list a posturilor defalcate pe domenii de politic; bugetare asumate n exerciiile financiare anterioare.
L 298/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(4) n cazul n care Comisia ncredineaz execuia bugetului pentru gestionarea instrumentelor financiare, n cazul n
unor parteneriate de tip public-privat (PPP), aceasta anexeaz la care gestionarea a fost ncredinat unor teri, n total i
proiectul de buget un document de lucru n care se prezint pentru fiecare parte gestionar i fiecare instrument
urmtoarele: financiar gestionat;

(a) un raport anual privind performana PPP-urilor existente n (6) Comisia anexeaz, de asemenea, la proiectul de buget
exerciiul financiar anterior, inclusiv informaii privind orice document de lucru suplimentar pe care l consider util
forma juridic i acionariatul entitilor crora li s-au ncre pentru susinerea solicitrilor sale bugetare.
dinat sarcini de execuie bugetar n conformitate cu
articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (vii);
(7) n conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Decizia
2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind orga
(b) obiectivele stabilite pentru exerciiul financiar la care se nizarea i funcionarea Serviciului European de Aciune
refer proiectul de buget, indicndu-se eventualele necesiti Extern (1) i pentru a asigura transparena bugetar n
bugetare specifice realizrii obiectivului respectiv; domeniul aciunii externe a Uniunii, Comisia transmite Parla
mentului European i Consiliului, mpreun cu proiectul de
buget, un document de lucru care prezint, n mod cuprinztor:
(c) costul administrativ i bugetul executat n exerciiul financiar
anterior, n total i pentru fiecare organism menionat la
articolul 209; (a) toate cheltuielile administrative i operaionale aferente
aciunilor externe ale Uniunii, inclusiv sarcinilor din cadrul
politicii externe i de securitate comune (PESC) i al politicii
(d) volumul contribuiilor financiare de la buget i valoarea de securitate i aprare comune, care sunt finanate de la
contribuiilor financiare i a contribuiilor n natur din buget;
partea celorlali parteneri pentru fiecare PPP n parte;

(b) cheltuielile administrative globale ale SEAE pentru exerciiul


Cu toate acestea, atunci cnd PPP recurg la instrumente finan financiar anterior, defalcate pe cheltuieli pentru fiecare
ciare, informaiile referitoare la respectivele instrumente sunt delegaie a Uniunii i cheltuieli pentru administraia
incluse n documentul de lucru menionat la alineatul (5). central a SEAE; mpreun cu cheltuielile operaionale
defalcate pe zone geografice (regiuni, ri), domenii
tematice, delegaii i misiuni ale Uniunii.
(5) n cazul n care Comisia recurge la instrumente finan
ciare, aceasta anexeaz la proiectul de buget un document de
lucru prezentnd urmtoarele: (8) De asemenea, documentul de lucru menionat la alineatul
(7) prezint:

(a) totalul plilor i angajamentelor bugetare din buget pentru


fiecare instrument financiar; (a) numrul de posturi pentru fiecare grad din fiecare categorie
i numrul de posturi permanente i temporare, inclusiv
efectivele de personal contractual i local autorizate n
(b) veniturile i rambursrile n conformitate cu articolul 140 limitele creditelor n fiecare dintre delegaiile Uniunii,
alineatul (6), precum i acumulrile pentru resurse supli precum i n administraia central a SEAE;
mentare n cursul exerciiului;

(b) eventualele majorri sau reduceri ale numrului de posturi


(c) totalul provizioanelor de risc i pasivelor, precum i orice pe grade i pe categorii n cadrul administraiei centrale a
informaie cu privire la expunerea la riscul financiar al SEAE i n cadrul tuturor delegaiilor Uniunii, comparativ cu
Uniunii; exerciiul financiar anterior;

(d) deprecierea activelor de capital propriu sau a instrumentelor (c) numrul de posturi autorizate pentru exerciiul financiar
de partajare a riscurilor i garaniile cerute spre executare respectiv, numrul de posturi autorizate pentru exerciiul
pentru instrumentele de garantare att pentru exerciiul financiar anterior, precum i numrul de posturi ocupate
financiar anterior ct i cifrele acumulate aferente; de diplomai detaai din statele membre i de personal
din cadrul Consiliului i al Comisiei;

(e) durata medie dintre angajamentul bugetar fa de instru


mentele financiare i angajamentele juridice pentru (d) o imagine detaliat a ntregului personal angajat n cadrul
proiectele individuale sub form de capital propriu sau delegaiilor Uniunii n momentul prezentrii proiectului de
datorii, atunci cnd durata acestora depete trei ani. n buget, inclusiv o defalcare pe zone geografice, raportul
cadrul raportului menionat la articolul 140 alineatul (8), brbai-femei, ri i misiuni, fcnd distincia ntre
Comisia explic motivele i prezint, acolo unde este posturile prevzute n schema de personal, agenii contrac
cazul, un plan de aciune n vederea reducerii acestei tuali, agenii locali i experii naionali detaai, precum i
perioade n cadrul procedurii anuale de descrcare de creditele solicitate n proiectul de buget pentru aceste alte
gestiune; categorii de personal, inclusiv estimri privind numrul echi
valent de posturi cu norm complet care ar putea fi
utilizate n limitele creditelor solicitate.
(f) cheltuielile administrative generate de plata comisioanelor de
gestiune i a altor taxe financiare i de funcionare efectuate (1) JO L 201, 3.8.2010, p. 30.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/29

Articolul 39 Articolul 40 se aplic bugetelor rectificative. Bugetele rectifi


cative sunt justificate prin trimitere la bugetul ale crui
Scrisoare rectificativ la proiectul de buget estimri le modific.
Pe baza oricror informaii noi care nu erau disponibile n
momentul ntocmirii proiectului de buget, din iniiativ
proprie sau la cererea oricreia dintre celelalte instituii, fiecare (3) Cu excepia unor circumstane excepionale justificate n
cu privire la propria sa seciune, Comisia poate prezenta mod corespunztor sau n cazul mobilizrii Fondului de solida
simultan Parlamentului European i Consiliului scrisori rectifi ritate al Uniunii Europene, pentru care se poate prezenta un
cative la proiectul de buget nainte de convocarea Comitetului proiect de buget rectificativ n orice moment al exerciiului
de conciliere menionat la articolul 314 din TFUE. Printre aceste financiar, Comisia prezint simultan Parlamentului European i
scrisori se poate numra i scrisoarea rectificativ de actualizare, Consiliului proiectele sale de buget rectificativ pn la data de 1
n special a estimrilor privind cheltuielile din domeniul agricul septembrie a fiecrui exerciiu. Comisia poate anexa un aviz
turii. cererilor de bugete rectificative ale altor instituii.

Articolul 40 (4) Parlamentul European i Consiliul delibereaz asupra


proiectelor de bugete rectificative innd cont de urgena
Obligaii care revin statelor membre din adoptarea acestora.
bugetului
(1) Preedintele Parlamentului European constat c bugetul a
fost adoptat definitiv n conformitate cu procedura prevzut la (5) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
articolul 314 alineatul (9) din TFUE i la articolul 106a din conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
Tratatul Euratom. normelor detaliate privind proiectele de bugete rectificative.

(2) De ndat ce a fost constatat adoptarea definitiv a buge Articolul 42


tului, de la data de 1 ianuarie a exerciiului financiar urmtor
sau de la data constatrii c bugetul a fost adoptat definitiv, Transmiterea anticipat a estimrilor i a proiectelor de
dac aceasta din urm este ulterioar datei de 1 ianuarie, buget
fiecare stat membru este obligat s pun la dispoziia Uniunii Comisia, Parlamentul European i Consiliul pot conveni s stabi
plile datorate n condiiile prevzute n Regulamentul (CE, leasc anumite date pentru transmiterea estimrilor i pentru
Euratom) nr. 1150/2000. adoptarea i transmiterea proiectului de buget. Cu toate
acestea, un asemenea acord nu poate avea ca efect reducerea
sau prelungirea termenelor de examinare a textelor respective,
Articolul 41 care sunt prevzute n articolul 314 din TFUE i n
articolul 106a din Tratatul Euratom.
Proiecte de bugete rectificative
(1) Comisia poate prezenta proiecte de bugete rectificative
care, n principal, sunt axate n principal pe venituri, n urm CAPITOLUL 2
toarele mprejurri:
Structura i prezentarea bugetului

pentru a introduce n buget soldul din exerciiul financiar Articolul 43


anterior, n conformitate cu procedura prevzut la
articolul 18; Structura bugetului
Bugetul cuprinde urmtoarele:
pentru a revizui estimarea de resurse proprii pe baza previ
ziunilor economice actualizate; i
(a) o situaie general a veniturilor i a cheltuielilor;

pentru a actualiza estimarea revizuit a resurselor proprii i


a altor venituri, precum i pentru a revizui disponibilitatea i (b) seciuni separate pentru fiecare instituie, cu excepia
nevoile de credite de plat. Consiliului European i a Consiliului care mpart
aceeai seciune , subdivizate n situaii ale veniturilor i
cheltuielilor.
n cazul unor circumstane inevitabile, excepionale i nepre
vzute, n special pentru mobilizarea Fondului de solidaritate
al Uniunii Europene, Comisia poate prezenta proiecte de Articolul 44
bugete rectificative axate n principal pe cheltuieli. Nomenclatorul bugetar
(1) Parlamentul European i Consiliul clasific veniturile
(2) n circumstanele menionate la alineatul (1), cererile de Comisiei i veniturile i cheltuielile celorlalte instituii, n
bugete rectificative ale altor instituii dect Comisia se transmit funcie de natura sau destinaia lor, n titluri, capitole, articole
Comisiei. i posturi.

nainte de a prezenta un proiect de buget rectificativ, Comisia i (2) Situaia cheltuielilor din seciunea aferent Comisiei se
celelalte instituii examineaz posibilitile de realocare a prezint pe baza unui nomenclator adoptat de Parlamentul
creditelor relevante, innd seama n special de orice preconizat European i Consiliu, care prevede o clasificare n funcie de
execuie insuficient a creditelor. destinaii.
L 298/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Fiecare titlu corespunde unui domeniu de politic, iar un capitol (b) n cazul n care exist motive serioase de incertitudine cu
corespunde, de regul, unei activiti. privire la caracterul adecvat al creditelor sau la posibilitatea
executrii, n conformitate cu principiul bunei gestiuni
financiare, a creditelor nregistrate n liniile respective.
Fiecare titlu poate cuprinde credite operaionale i credite admi
nistrative.
Creditele de la titlul respectiv nu pot fi utilizate dect dup un
transfer n conformitate cu procedura prevzut la articolul 26
Creditele administrative ale unui titlu se grupeaz ntr-un singur alineatul (1) primul paragraf litera (c) din prezentul regulament,
capitol. atunci cnd adoptarea actului de baz se face n conformitate cu
procedura prevzut la articolul 294 din TFUE i, n confor
mitate cu procedura prevzut la articolul 27 din prezentul
(3) Atunci cnd sunt prezentate n funcie de destinaii, regulament n toate celelalte cazuri.
creditele administrative pentru titlurile individuale sunt clasi
ficate dup cum urmeaz:
(2) n cazul unor dificulti serioase de execuie, Comisia
poate propune, n cursul exerciiului financiar, transferul unor
(a) cheltuieli cu personalul autorizat n schema de personal: credite n titlul denumit provizioane. Parlamentul European i
acestor cheltuieli le corespunde un cuantum de credite i Consiliul decid cu privire la aceste transferuri n conformitate cu
un numr de posturi din schema de personal; articolul 24.

(b) cheltuieli cu personalul extern i alte cheltuieli menionate la Articolul 47


articolul 26 alineatul (1) primul paragraf litera (b) i Rezerva negativ
finanate n cadrul rubricii Administraie din cadrul
financiar multianual; Seciunea Comisiei din buget poate include o rezerv negativ
limitat la o sum maxim de 200 000 000 EUR. Aceast
rezerv, care se nregistreaz ntr-un titlu separat, cuprinde
(c) cheltuieli cu cldirile i alte cheltuieli conexe, inclusiv chel exclusiv credite de plat.
tuieli cu curenia i ntreinerea, nchirieri, telecomunicaii,
ap, gaz i electricitate;
Aceast rezerv negativ trebuie stabilit nainte de sfritul
exerciiului financiar printr-un transfer n conformitate cu
(d) personal extern i asisten tehnic legate direct de punerea procedura stabilit la articolele 26 i 27.
n aplicare a programelor.

Articolul 48
Orice cheltuieli administrative ale Comisiei de un tip comun
mai multor titluri sunt prezentate ntr-o situaie rezumativ Rezerva pentru ajutoare de urgen
separat, clasificate dup tip. (1) Seciunea Comisiei din buget include o rezerv pentru
ajutoarele de urgen pentru ri tere.
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea (2) Rezerva menionat la alineatul (1) se aplic nainte de
normelor detaliate privind clasificarea bugetului. sfritul exerciiului financiar prin intermediul unui transfer n
conformitate cu procedura prevzut la articolele 27 i 29.
Articolul 45
Interzicerea veniturilor negative Articolul 49
(1) Bugetul nu cuprinde venituri negative. Prezentarea bugetului
(1) Bugetul prezint:
(2) Resursele proprii pltite n conformitate cu Decizia
2007436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind (a) n situaia general a veniturilor i cheltuielilor:
sistemul de resurse proprii ale Comunitilor Europene (1) se
consider sume nete i se prezint ca atare n situaia rezu
mativ a veniturilor bugetare.
(i) veniturile estimate ale Uniunii n exerciiul financiar
respectiv (exerciiul n);
Articolul 46
Provizioane (ii) veniturile estimate pentru exerciiul financiar anterior i
veniturile exerciiului n 2;
(1) Fiecare seciune din buget poate s includ un titlu
denumit provizioane. Creditele se nregistreaz la acest titlu:
(iii) creditele de angajament i creditele de plat pentru
exerciiul n;
(a) n cazul n care nu exist nici un act de baz pentru
aciunea respectiv n momentul ntocmirii bugetului; ori
(iv) creditele de angajament i creditele de plat pentru
(1) JO L 163, 23.6.2007, p. 17. exerciiul financiar anterior;
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/31

(v) cheltuielile angajate i cheltuielile pltite n exerciiul Liniile respective poart o meniune simbolic pro
n 2, acestea din urm fiind exprimate i ca memoria, att timp ct nu apare o cheltuial efectiv
procentaj din bugetul aferent exerciiului n; care trebuie acoperit din resurse definitive;

(vi) comentarii adecvate pentru fiecare subdiviziune, astfel comentarii care indic trimiterile la actul de baz i
cum se prevede la articolul 44 alineatul (1); volumul operaiunilor prevzute, durata i garaniile
financiare asigurate de Uniune pentru derularea
acestor operaiuni;

(b) n fiecare seciune, veniturile i cheltuielile n aceeai


structur n care apar i la litera (a); (iii) ntr-un document anexat seciunii Comisiei, cu titlu
indicativ:

(c) n ceea ce privete personalul:


operaiunile de capital n curs i gestiunea datoriilor
n curs;
(i) pentru fiecare seciune, o schem de personal care
stabilete numrul de posturi pentru fiecare grad din operaiunile de capital i gestionarea datoriilor
fiecare categorie i din fiecare departament i numrul pentru exerciiul n;
de posturi permanente i temporare, autorizate n
limitele creditelor;
(e) n ceea ce privete instrumentele financiare din partea I titlul
VIII:
(ii) o schem de personal pentru personalul remunerat din
creditele destinate cercetrii i dezvoltrii tehnologice
pentru aciunile directe i o schem de personal (i) o trimitere la actul de baz;
pentru personalul remunerat din aceleai credite
pentru aciunile indirecte; schemele de personal se
clasific n funcie de categorie i de grad, fcndu-se (ii) liniile bugetare care corespund operaiunilor relevante;
o distincie ntre posturile permanente i cele
temporare, autorizate n limitele creditelor;
(iii) o descriere general a instrumentelor financiare, inclusiv
durata i impactul acestora asupra bugetului;
(iii) n ceea ce privete personalul tiinific i tehnic, clasi
ficarea se poate face n funcie de grupe de grade, n (iv) operaiunile avute n vedere, inclusiv volumele-int n
conformitate cu condiiile stabilite n fiecare buget; funcie de efectul de prghie al instrumentelor
schema de personal trebuie s specifice numrul perso financiare existente;
nalului tiinific sau tehnic cu calificare nalt cruia i se
acord avantaje speciale n conformitate cu prevederile
specifice ale Statutului funcionarilor; (f) n ceea ce privete finanarea entitilor crora li s-au ncre
dinat sarcini de execuie bugetar n temeiul articolului 58
alineatul (1) litera (c) punctul (vii):
(iv) o schem de personal care stabilete numrul de
posturi, pe grade i pe categorii, pentru fiecare
organism menionat la articolul 208 care beneficiaz (i) o trimitere la actul de baz al programului relevant;
de o contribuie de la buget. Pe lng numrul de
posturi autorizate pentru exerciiul financiar, schemele
de personal prevd i numrul de posturi autorizate (ii) liniile bugetare corespunztoare;
pentru exerciiul financiar anterior;
(iii) o descriere general a sarcinilor ncredinate, inclusiv
durata i impactul acestora asupra bugetului;
(d) n ceea ce privete operaiunile de mprumut i de credit:

(g) cuantumul total al cheltuielilor PESC se nscrie ntr-un


(i) n situaia general a veniturilor, liniile bugetare cores capitol, intitulat PESC i format din articole specifice.
punztoare operaiunilor n cauz, destinate nregistrrii Aceste articole acoper cheltuielile PESC i conin linii
eventualelor rambursri din partea unor beneficiari care specifice care identific cel puin misiunile unice majore.
iniial nu i-au ndeplinit aceast obligaie, ducnd la
activarea garaniei de bun execuie. Liniile respective
poart o meniune simbolic pro memoria i sunt (2) Pe lng documentele menionate la alineatul (1), Parla
nsoite de observaiile adecvate; mentul European i Consiliul pot anexa la buget orice alt
document relevant.

(ii) n seciunea Comisiei:


(3) Comisia este autorizat s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete prezentarea buge
tului, inclusiv o definiie a cheltuielilor efective din ultimul
liniile bugetare care conin garaniile de bun exerciiu financiar, pentru care conturile au fost nchise, obser
execuie ale Uniunii pentru operaiunile n cauz. vaiile la buget i schema de personal.
L 298/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 50 European i Consiliul despre inteniile lor n acest sens. Dac


exist motive ntemeiate formulate n acest termen de Parla
Norme privind schemele de personal mentul European sau de Consiliu, instituiile se abin de la
(1) Schemele de personal descrise la articolul 49 alineatul (1) efectuarea modificrilor, aplicndu-se procedura menionat la
litera (c) constituie o limit absolut pentru fiecare instituie sau articolul 41.
organism; nu se poate face nicio ncadrare de personal peste
limita stabilit.
(2) Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf, efectele
desfurrii de activiti cu norm redus, autorizate de auto
Cu toate acestea, cu excepia gradelor AD 16, AD 15 i AD 14, ritatea de desemnare n conformitate cu Statutul funcionarilor,
fiecare instituie sau organism poate modifica schema sa de pot fi compensate prin alte ncadrri de personal.
personal cu pn la 10 % din posturile autorizate, cu urm
toarele condiii:
CAPITOLUL 3
(a) s nu fie afectat volumul creditelor pentru personal cores Disciplina bugetar
punztor unui exerciiu financiar complet;
Articolul 51
(b) s nu fie depit limita numrului total de posturi auto Respectarea cadrului financiar multianual
rizate de schema de personal; i
Bugetul respect cadrul financiar multianual.

(c) instituia sau organismul n cauz s fi participat la o analiz


comparativ realizat mpreun cu alte instituii i Articolul 52
organisme ale Uniunii, analiz iniiat prin exerciiul de
evaluare a personalului Comisiei. Conformitatea actelor Uniunii cu bugetul
Atunci cnd punerea n aplicare a unui act al Uniunii depete
creditele disponibile n buget, actul respectiv poate fi pus n
Cu trei sptmni nainte de efectuarea modificrilor menionate aplicare din punct de vedere financiar doar dup rectificarea
la al doilea paragraf, instituiile informeaz Parlamentul bugetului n mod corespunztor.

TITLUL IV
EXECUIA BUGETAR

CAPITOLUL 1 (2) Prin derogare de la alineatul (1), urmtoarele pot fi


executate n absena unui act de baz, cu condiia ca aciunile
Dispoziii generale destinate finanrii s intre sub incidena competenelor Uniunii:

Articolul 53
Execuia bugetar n conformitate cu principiul bunei (a) creditele pentru proiectele-pilot de natur experimental,
gestiuni financiare destinate testrii fezabilitii unei aciuni i a utilitii sale.
Creditele de angajament relevante pot fi nscrise n buget
(1) Comisia execut veniturile i cheltuielile bugetului n numai pentru dou exerciii financiare consecutive.
conformitate cu prezentul regulament, pe propria rspundere
i n limitele creditelor autorizate.
Cuantumul total al creditelor pentru proiectele-pilot nu
poate depi 40 000 000 EUR ntr-un exerciiu financiar;
(2) Statele membre coopereaz cu Comisia astfel nct
creditele s fie utilizate n conformitate cu principiul bunei
gestiuni financiare.
(b) creditele pentru aciuni pregtitoare, n domeniul de aplicare
a TFUE i a Tratatului Euratom, destinate pregtirii de
(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n propuneri n vederea adoptrii unor aciuni viitoare.
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea Aciunile pregtitoare urmeaz o abordare coerent i pot
normelor detaliate privind execuia bugetului n conformitate lua forme diferite. Creditele de angajament relevante pot fi
cu principiul bunei gestiuni financiare i informaii privind nscrise n buget pentru cel mult trei exerciii financiare
transferurile de date personale n scopuri de audit. consecutive. Procedura de adoptare a actului de baz
relevant trebuie s se ncheie nainte de sfritul celui de-al
treilea exerciiu financiar. n cursul procedurii respective,
angajarea creditelor trebuie s corespund caracteristicilor
Articolul 54 specifice ale aciunii pregtitoare n ceea ce privete activi
Actul de baz i excepii tile prevzute, obiectivele urmrite i beneficiarii acesteia.
n consecin, mijloacele utilizate nu corespund, ca volum,
(1) Se impune adoptarea unui act de baz naintea utilizrii cu cele prevzute pentru finanarea aciunii definitive
creditelor nscrise n buget pentru orice aciune a Uniunii. propriu-zise.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/33

Cuantumul total al creditelor pentru noile aciuni preg Articolul 55


titoare menionate la prezenta liter nu poate depi
50 000 000 EUR ntr-un exerciiu financiar, iar cuantumul Execuia bugetar de ctre alte instituii dect Comisia
total al creditelor efectiv angajate pentru aciuni pregtitoare Comisia confer celorlalte instituii competenele necesare
nu poate depi 100 000 000 EUR; executrii seciunii din buget care le este destinat.

(c) creditele pentru aciuni pregtitoare care intr sub incidena


titlului V din TUE. Aceste msuri se limiteaz la o perioad De comun acord ntre SEAE i Comisie, se pot stabili dispoziii
scurt i sunt destinate stabilirii condiiilor de aciune pentru detaliate pentru a facilita execuia creditelor administrative ale
Uniune n scopul realizrii obiectivelor PESC, precum i a delegaiilor Uniunii. Respectivele dispoziii nu conin nicio
condiiilor de adoptare a instrumentelor juridice necesare. derogare de la prevederile prezentului regulament sau ale
actelor delegate adoptate n temeiul prezentului regulament.

n scopul operaiunilor de gestionare a crizei de ctre


Uniune, msurile pregtitoare sunt destinate, printre altele, Articolul 56
evalurii cerinelor operaionale, asigurrii unei prime
desfurri rapide a resurselor sau realizrii pe teren a Delegarea competenelor de execuie bugetar
condiiilor de iniiere a operaiunii. (1) Comisia i fiecare dintre celelalte instituii pot delega, n
cadrul departamentelor proprii, competenele de execuie
bugetar n conformitate cu condiiile stabilite de prezentul
regulament i de normele lor interne, n limitele pe care le
Msurile pregtitoare se aprob de ctre Consiliu, la stabilesc n actul de delegare. Cei mputernicii n acest mod
propunerea naltului Reprezentant. acioneaz numai n limitele atribuiilor care le-au fost
conferite expres.

Pentru a asigura punerea rapid n aplicare a msurilor


pregtitoare, naltul Reprezentant informeaz Parlamentul
European i Comisia n cel mai scurt timp cu privire la (2) Cu toate acestea, Comisia poate delega efilor delegaiilor
intenia Consiliului de iniiere a unei msuri pregtitoare, Uniunii competenele sale de execuie bugetar pentru creditele
n special a resurselor considerate necesare n acest scop. de funcionare nscrise n propria sa seciune. Concomitent,
Comisia ia toate msurile necesare pentru a asigura Comisia l informeaz pe naltul Reprezentant cu privire la
decontarea rapid a fondurilor. acest aspect. Atunci cnd acioneaz n calitate de ordonatori
de credite subdelegai ai Comisiei, efii delegaiilor Uniunii
aplic normele utilizate de Comisie pentru execuia bugetului
i le revin aceleai sarcini, obligaii i responsabiliti ca orice alt
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n ordonator de credite subdelegat al Comisiei.
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind finanarea msurilor pregtitoare
din domeniul PESC;
Comisia poate retrage delegarea n cauz n conformitate cu
propriile norme.

(d) creditele pentru aciuni punctuale sau chiar permanente,


ntreprinse de Comisie n virtutea sarcinilor care decurg
din prerogativele sale la nivel instituional n temeiul TFUE n sensul primului paragraf, naltul Reprezentant ia msurile
i al Tratatului Euratom, altele dect dreptul su de iniiativ necesare pentru a facilita cooperarea dintre delegaiile Uniunii
legislativ menionat la litera (b), precum i n virtutea i serviciile Comisiei.
competenelor sale specifice care i sunt atribuite direct de
aceste tratate i care sunt incluse ntr-o list prezentat n
actele delegate adoptate n temeiul prezentului regulament;
Articolul 57
Conflicte de interese
(e) creditele destinate funcionrii fiecrei instituii conform
autonomiei sale administrative. (1) Actorilor financiari i altor persoane implicate n execuia
i gestionarea bugetului, inclusiv n elaborarea actelor preg
titoare corespunztoare, precum i n auditarea sau controlul
bugetului le este interzis s ia msuri care pot genera un
Atunci cnd este prezentat proiectul de buget, Comisia conflict ntre propriile lor interese i cele ale Uniunii.
nainteaz Parlamentului European i Consiliului un raport
privind aciunile menionate la primul paragraf literele (a) i
(b), care cuprinde i o evaluare a rezultatelor i a continurii
avute n vedere. Dac exist acest risc, persoana n cauz se abine de la astfel de
msuri i prezint situaia ordonatorului de credite delegat, care
constat n scris prezena sau absena unui conflict de interese.
Persoana n cauz i informeaz, de asemenea, superiorul
(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n ierarhic. n cazul n care se constat existena unui conflict de
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea interese, persoana n cauz i ntrerupe toate activitile legate
normelor detaliate privind actul de baz i excepiile de subiectul n cauz. Ordonatorul de credite delegat ia personal
enumerate la alineatul (2) din prezentul articol. orice msuri suplimentare necesare.
L 298/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(2) n sensul alineatului (1), un conflict de interese exist n (2) Comisia este rspunztoare de execuia bugetului n
cazul n care exercitarea imparial i obiectiv a funciilor unui conformitate cu articolul 317 din TFUE i informeaz Parla
actor financiar sau ale unei alte persoane, menionate la mentul European i Consiliul cu privire la operaiunile
alineatul (1), este compromis din motive care implic familia, executate de entitile i persoanele crora li s-au ncredinat
viaa sentimental, afinitile politice sau naionale, interesul sarcini de execuie bugetar n conformitate cu alineatul (1)
economic sau orice alt interes comun cu cel al destinatarului. litera (c) de la prezentul articol. n cazul n care entitatea sau
persoana creia i s-au ncredinat sarcini de execuie bugetar
este determinat ntr-un act de baz, declaraia financiar
(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n prevzut la articolul 31 cuprinde o justificare complet
conformitate cu articolul 210 de stabilire a actelor care ar pentru alegerea respectivei persoane sau entiti.
putea constitui un conflict de interese, mpreun cu procedura
care ar trebui urmar n aceste cazuri.

(3) Entitile i persoanele crora li s-au ncredinat sarcini de


CAPITOLUL 2 execuie bugetar n conformitate cu alineatul (1) litera (c) de la
prezentul articol coopereaz pe deplin pentru protejarea inte
Metode de execuie reselor financiare ale Uniunii. Acordurile de delegare prevd
dreptul Curii de Conturi i al Oficiului European de Lupt
Articolul 58 Antifraud (OLAF) s i exercite n mod amplu competenele
acordate prin TFUE n ceea ce privete auditarea fondurilor.
Metode de execuie bugetar
(1) Comisia execut bugetul n urmtoarele moduri:
Comisia ncredineaz sarcini de execuie bugetar entitilor i
(a) direct (gestiune direct) prin serviciile sale, inclusiv prin persoanelor enumerate la alineatul (1) litera (c) de la prezentul
personalul din cadrul delegaiilor Uniunii care se afl sub articol cu condiia s existe proceduri de control judiciar trans
supravegherea efului de delegaie respectiv, n conformitate parente, nediscriminatorii, eficiente i eficace care vizeaz
cu articolul 56 alineatul (2), sau prin ageniile executive execuia efectiv a sarcinilor respective.
menionate la articolul 62;

(b) prin gestiune partajat cu statele membre (gestiune parta (4) Toate acordurile de delegare se pun la dispoziia Parla
jat); sau mentului European i Consiliului la solicitarea acestora.

(c) indirect (gestiune indirect), atunci cnd se prevede astfel


n actul de baz sau n cazurile menionate la articolul 54 (5) Entitile i persoanele crora li s-au ncredinat sarcini de
alineatul (2) primul paragraf literele (a)(d) prin delegarea execuie bugetar n conformitate cu alineatul (1) litera (c) de la
sarcinilor de execuie bugetar: prezentul articol asigur, n conformitate cu articolul 35
alineatul (2), publicarea ex post anual i ntr-o form adecvat
a informaiilor referitoare la destinatari. Comisia este ntiinat
(i) rilor tere sau organismelor desemnate de acestea; cu privire la msurile adoptate n acest sens.

(ii) organizaiilor internaionale i ageniilor acestora;


(6) Statele membre, precum i entitile i persoanele crora
li s-au ncredinat sarcini de execuie bugetar n conformitate
(iii) BEI i Fondului European de Investiii; cu alineatul (1) litera (c) nu au statutul de ordonator de credite
delegat.

(iv) organismelor menionate la articolele 208 i 209;

(7) Comisia nu poate conferi unor tere pri competene de


(v) organismelor de drept public; executare n cazul n care aceste competene presupun o marj
larg de decizie implicnd opiuni de natur politic.

(vi) organismelor de drept privat cu o misiune de servicii


publice, cu condiia ca acestea s ofere garanii
financiare adecvate; (8) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind metodele de execuie bugetar,
(vii) organismelor de drept privat ale statelor membre, care inclusiv gestiunea direct, exercitarea competenelor delegate
au fost nsrcinate cu punerea n aplicarea a unor ale ageniilor executive, dispoziii speciale privind gestiunea
parteneriate publice i private i care ofer garanii indirect prin intermediul organizaiilor internaionale, al orga
financiare adecvate; nismelor menionate la articolele 208 i 209, al organismelor de
drept public sau al organismelor de drept privat crora le revine
o misiune de servicii publice, al organismelor de drept privat ale
(viii) persoanelor crora li se ncredineaz executarea unor statelor membre, nsrcinate cu executarea unor parteneriate
aciuni speciale n cadrul PESC n temeiul titlului V din publice-private i al persoanelor nsrcinate cu executarea
TUE, identificate n actul de baz relevant. anumitor aciuni n cadrul PESC.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/35

Articolul 59 n cazul n care rezultatele auditului i controalelor arat c


organismele desemnate nu mai respect criteriile stabilite n
Gestiunea partajat cu statele membre normele sectoriale, statele membre iau msurile necesare
(1) n cazul n care Comisia execut bugetul prin gestiune pentru a se asigura c deficienele acestor organisme n
partajat, sarcinile de execuie sunt delegate statelor membre. executarea sarcinilor sunt remediate, inclusiv prin ncetarea
Comisia i statele membre respect principiile bunei gestiuni desemnrii n conformitate cu normele sectoriale.
financiare, transparenei i nediscriminrii i asigur vizibilitatea
aciunilor Uniunii atunci cnd gestioneaz fonduri ale Uniunii.
n acest scop, Comisia i statele membre i ndeplinesc obli Normele sectoriale definesc rolul Comisiei n procesul
gaiile care le revin n materie de control i de audit i i asum menionat la prezentul alineat.
responsabilitile care rezult din acestea, astfel cum sunt
prevzute de prezentul regulament. Dispoziii complementare
sunt prevzute n normele sectoriale.
(4) Organismele desemnate n temeiul alineatului (3):

(2) n ndeplinirea sarcinilor legate de execuia bugetului,


statele membre adopt toate msurile necesare, inclusiv legi (a) instituie un sistem de control intern eficace i eficient i
slative, de reglementare i administrative, pentru protecia inte asigur funcionarea acestuia;
reselor financiare ale Uniunii, n special:

(b) utilizeaz un sistem de contabilitate care ofer, n timp util,


(a) garanteaz c aciunile finanate de la buget sunt executate informaii exacte, complete i fiabile;
corect i eficient, n conformitate cu normele sectoriale apli
cabile, iar n acest scop desemneaz n conformitate cu
alineatul (3) i supravegheaz organisme responsabile de
gestiunea i controlul fondurilor Uniunii; (c) furnizeaz informaiile prevzute la alineatul (5);

(b) previn, detecteaz i soluioneaz neregulile i frauda; (d) asigur, n conformitate cu articolul 35 alineatul (2),
publicarea ex post. Orice aciune de prelucrare a datelor cu
caracter personal respect dispoziiile de la nivel naional de
punere n aplicare a Directivei 95/46/CE.
Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, statele
membre, respectnd principiul proporionalitii i n confor
mitate cu prezentul articol i cu normele sectoriale, efectueaz
controale ex ante i ex post i, dac este cazul, verificri la faa (5) Organismele desemnate n conformitate cu alineatul (3)
locului pe eantioane reprezentative i/sau eantioane bazate pe pun la dispoziia Comisiei, pn la data de 15 februarie a
riscuri ale tranzaciilor. De asemenea, acestea recupereaz exerciiului financiar urmtor:
fondurile pltite n mod necuvenit i iniiaz procedurile
judiciare necesare n acest scop.
(a) contabilitatea cheltuielilor realizate, pe perioada de referin
relevant astfel cum este definit n normele sectoriale,
Statele membre impun asupra beneficiarilor sanciuni cu necesare pentru executarea sarcinilor ncredinate i
caracter eficace, disuasiv i proporional, dac sunt prevzute prezentate Comisiei n vederea rambursrii. Aceste conturi
n normele sectoriale i n dispoziiile speciale din legislaia includ prefinanarea i sumele pentru care proceduri de
naional. recuperare sunt n curs sau au fost deja ncheiate.
Conturile sunt nsoite de o declaraie a conducerii prin
care se confirm c, n opinia responsabililor pentru
gestionarea fondurilor:
Ca parte a evalurii de risc i n conformitate cu normele secto
riale, Comisia monitorizeaz sistemele de gestiune i control
instituite de statele membre. n aciunile sale de auditare,
Comisia respect principiul proporionalitii i ine seama de (i) aceste informaii sunt prezentate n mod adecvat,
nivelul de risc evaluat n conformitate cu normele sectoriale. complet i exact;

(3) n conformitate cu criteriile i procedurile specificate n (ii) cheltuielile au fost utilizate n scopul preconizat, astfel
normele sectoriale, statele membre desemneaz, la nivelul cum este definit n normele sectoriale;
adecvat, organismele responsabile de gestiunea i controlul
fondurilor Uniunii. Organismele respective pot ndeplini, de
asemenea, sarcini care nu au legtur cu gestionarea fondurilor
Uniunii i pot ncredina o parte din aceste sarcini altor orga (iii) sistemele de control instituite ofer garaniile necesare
nisme. cu privire la legalitatea i regularitatea operaiunilor
subiacente;

Atunci cnd hotrsc desemnarea organismelor, statele membre


i pot baza decizia pe aprecierea faptului c sistemele de (b) un rezumat anual al rapoartelor finale de audit i al
gestiune i control sunt n esen aceleai ca cele deja controalelor realizate, inclusiv o analiz a naturii i a
existente n perioada anterioar i c aceste sisteme au ocurenei erorilor i deficienelor de sistem identificate,
funcionat eficient. precum i msurile corective luate sau planificate;
L 298/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Conturile menionate la primul paragraf litera (a) i rezumatele Articolul 60


menionate la primul paragraf litera (b) sunt nsoite de avizul
unui organism independent de audit, emis n conformitate cu Gestiunea indirect
standardele de audit acceptate pe plan internaional. Acest aviz (1) Entitile i persoanele crora li s-au ncredinat sarcini de
stabilete dac conturile redau o imagine corect i clar, dac execuie bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c)
cheltuielile prezentate Comisiei spre rambursare sunt legale i respect principiile bunei gestiuni financiare, transparenei i
conforme i dac sistemele de control existente funcioneaz n nediscriminrii i asigur vizibilitatea aciunilor Uniunii atunci
mod corespunztor. Avizul menioneaz, de asemenea, dac cnd gestioneaz fonduri ale Uniunii. Acestea garanteaz un
auditul pune sub semnul ntrebrii afirmaiile din cuprinsul nivel de protecie a intereselor financiare ale Uniunii echivalent
declaraiei de gestiune menionate la primul paragraf litera (a). cu cel prevzut de prezentul regulament atunci cnd gestioneaz
fonduri ale Uniunii, innd seama n mod corespunztor de:

Termenul de 15 februarie poate fi prelungit n mod excepional


de ctre Comisie pn la data de 1 martie, n urma unei (a) natura sarcinilor ncredinate i sumele implicate;
informri din partea statului membru interesat.

(b) riscul financiar implicat;

Statele membre pot publica, la nivelul adecvat, informaiile


menionate la prezentul alineat. (c) nivelul de asigurare care decurge din sistemele, normele i
procedurile acestora, precum i din msurile luate de
Comisie pentru supravegherea i sprijinirea ndeplinirii
sarcinilor ncredinate.
n plus, statele membre pot prezenta declaraii semnate la
nivelul adecvat, pe baza informaiilor menionate la prezentul
alineat.
(2) Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, entitile
i persoanele crora li s-au ncredinat sarcini de execuie
bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c), n
(6) Pentru a se asigura c fondurile Uniunii sunt utilizate n conformitate cu principiul proporionalitii:
conformitate cu normele aplicabile, Comisia:

(a) instituie un sistem de control intern eficace i eficient i


asigur funcionarea acestuia;
(a) aplic procedurile n vederea verificrii i acceptrii
conturilor organismelor desemnate verificnd caracterul
exhaustiv, exact i veridic al conturilor; (b) utilizeaz un sistem de contabilitate care ofer, n timp util,
informaii exacte, complete i fiabile;

(b) exclude din cheltuielile de finanare ale Uniunii plile care


au fost efectuate cu nclcarea legislaiei aplicabile; (c) fac obiectul unui audit extern independent, efectuat, n
conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel
internaional, de ctre un serviciu de audit independent
din punct de vedere funcional de entitatea sau de
(c) ntrerupe termenele de plat sau suspend plile atunci persoan n cauz;
cnd se prevede astfel n normele sectoriale.

(d) aplic normele i procedurile adecvate pentru acordarea


finanrilor din fondurile Uniunii prin intermediul grantu
Comisia ridic n ntregime sau parial ntreruperea termenelor rilor, al achiziiilor i al instrumentelor financiare;
de plat sau suspendarea plilor dup prezentarea de ctre
statul membru n cauz a observaiilor sale i imediat ce
acesta a luat msurile necesare. Raportul anual de activitate (e) asigur, n conformitate cu articolul 35 alineatul (2),
menionat la articolul 66 alineatul (9) prezint respectarea publicarea ex post a informaiilor referitoare la destinatari;
tuturor obligaiilor prevzute la prezentul alineat.

(f) asigur o protecie rezonabil a datelor cu caracter personal,


(7) Normele sectoriale in seama de necesitile programelor n conformitate cu Directiva 95/46/CE i cu Regulamentul
de cooperare teritorial european n ceea ce privete, n special, (CE) nr. 45/2001.
coninutul declaraiei de gestiune, procesul prevzut la alineatul
(3) i funcia de audit.
Persoanele crora li s-au ncredinat sarcini de execuie bugetar
n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) punctul (viii) i
adopt propriile norme financiare cu acordul prealabil al
(8) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n Comisiei. Acestea ndeplinesc cerinele menionate la literele
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea (a)(e) de la prezentul alineat n termen de ase luni de la
normelor detaliate privind gestiunea partajat cu statele nceperea mandatului. n cazul n care, la termenul respectiv,
membre, inclusiv un registru al organismelor crora le revine acestea se conformeaz doar parial cerinelor, Comisia ia
rspunderea pentru gestiunea i controlul fondurilor Uniunii, msurile de remediere adecvate pentru a supraveghea i a
precum i msuri de promovare a celor mai bune practici. sprijini executarea sarcinilor ncredinate acestor persoane.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/37

(3) Entitile i persoanele crora li s-au ncredinat sarcini de Documentele menionate la primul paragraf sunt nsoite de un
execuie bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) aviz al unui organism independent de audit, elaborat n confor
previn, detecteaz i corecteaz neregulile i frauda n nde mitate cu standardele de audit acceptate la nivel internaional.
plinirea sarcinilor legate de execuia bugetului. n acest scop, Avizul n cauz stabilete dac conturile redau o imagine
acestea efectueaz, n conformitate cu principiul corect i clar, dac sistemele de control existente funcioneaz
proporionalitii, controale ex ante i ex post, inclusiv, dac n mod corespunztor i dac tranzaciile subiacente sunt legale
este cazul, verificri la faa locului pe eantioane reprezentative i conforme. Avizul menioneaz i dac auditul pune sub
i/sau eantioane bazate pe riscuri ale tranzaciilor, pentru a semnul ntrebrii afirmaiile din cuprinsul declaraiei de
asigura desfurarea eficace i punerea n aplicare corect a gestiune menionate la primul paragraf litera (b).
aciunilor finanate de la buget. De asemenea, acestea recu
pereaz fondurile pltite n mod necuvenit i iniiaz procedurile
judiciare necesare n acest scop.
Documentele menionate la primul paragraf sunt puse la
(4) Comisia poate suspenda plile ctre entitile i dispoziia Comisiei pn la data de 15 februarie a exerciiului
persoanele crora li s-au ncredinat sarcini de execuie financiar urmtor. Avizul de audit menionat la al doilea
bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c), n paragraf este transmis Comisiei pn la data de 15 martie.
special atunci cnd sunt detectate erori sistemice care pun sub
semnul ntrebrii fiabilitatea sistemelor de control intern ale
entitii sau ale persoanei n cauz sau legalitatea i regularitatea
operaiunilor subiacente. Obligaiile menionate la acest alineat nu aduc atingere acor
durilor ncheiate cu organizaii internaionale i cu ri tere.
Astfel de acorduri includ cel puin obligaia respectivelor orga
Fr a aduce atingere articolului 92, ordonatorul de credite nizaii internaionale i ri tere de a pune la dispoziia
competent poate ntrerupe, parial sau total, plile ctre astfel Comisiei, n fiecare an, o declaraie din care s rezulte c, n
de entiti sau persoane n vederea efecturii de verificri supli cursul exerciiului financiar n cauz, contribuia Uniunii a fost
mentare atunci cnd: utilizat i nregistrat n contabilitate n conformitate cu
cerinele prevzute la alineatul (2) i cu obligaiile stabilite n
acordurile respective.
(i) ordonatorul de credite competent primete informaii care
indic o deficien semnificativ n funcionarea sistemului
de control intern sau cnd cheltuielile certificate de entitatea
sau de persoana n cauz sunt legate de o neregul semni
ficativ i nu au fost corectate; (6) Fr a aduce atingere dispoziiilor alineatului (7), Comisia:

(ii) ntreruperea este necesar pentru prevenirea unui prejudiciu


grav adus intereselor financiare ale Uniunii.
(a) supravegheaz ndeplinirea de ctre aceste persoane i
entiti a responsabilitilor lor, n special prin desfurarea
(5) Fr a aduce atingere alineatului (7), entitile i de audituri i evaluri n timpul implementrii programelor;
persoanele crora li s-au ncredinat sarcini de execuie
bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c)
transmit Comisiei:
(b) aplic procedurile n vederea verificrii i acceptrii
(a) un raport privind ndeplinirea sarcinilor care le-au fost conturilor organismelor desemnate, asigurndu-se de
ncredinate; caracterul exhaustiv, exact i veridic al conturilor;

(b) contabilitatea cheltuielilor realizate n cursul ndeplinirii


sarcinilor ncredinate. Conturile sunt nsoite de o declaraie (c) exclude din cheltuielile de finanare ale Uniunii plile care
a conducerii prin care se confirm c, n opinia responsa au fost efectuate cu nclcarea normelor aplicabile.
bililor pentru gestiunea fondurilor:

(i) aceste informaii sunt prezentate n mod adecvat,


complet i exact; (7) Alineatele (5) i (6) nu se aplic contribuiei Uniunii
destinate entitilor care fac obiectul unei proceduri separate
de descrcare de gestiune n temeiul articolului 208.
(ii) cheltuielile au fost utilizate n scopul preconizat, astfel
cum este definit n acordurile de delegare sau, atunci
cnd este cazul, n cadrul normelor sectoriale;
(8) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
(iii) sistemele de control instituite ofer garaniile necesare conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
cu privire la legalitatea i regularitatea operaiunilor normelor detaliate privind gestiunea indirect, inclusiv stabilirea
subiacente; condiiilor de gestiune indirect conform crora sistemele,
normele i procedurile entitilor i persoanelor sunt echivalente
cu cele ale Comisiei, declaraii de gestiune i declaraii de
(c) un rezumat al rapoartelor finale de audit i a controalelor conformitate, precum i privind stabilirea procedurilor de veri
realizate, inclusiv o analiz a naturii i a ocurenei erorilor i ficare i acceptare a conturilor i excluderea din cheltuielile de
deficienelor de sistem identificate, precum i msurile finanare ale Uniunii a cheltuielilor realizate cu nclcarea
corective luate sau planificate; normelor aplicabile.
L 298/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 61 (2) Execuia creditelor de funcionare corespunztoare este


asigurat de directorul ageniei executive n cadrul gestiunii
Verificri ex ante i acorduri de delegare directe.
(1) nainte de a ncredina sarcini de execuie bugetar unor
entiti sau persoane n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera
(c), Comisia trebuie s dein dovada ndeplinirii cerinelor Articolul 63
prevzute la articolul 60 alineatul (2) primul paragraf literele Limite privind delegarea competenelor
(a) (d).
(1) Comisia nu poate ncredina msuri de execuie a
fondurilor Uniunii, inclusiv pli i recuperri, entitilor sau
organismelor externe de drept privat, cu excepia cazului
n cazul n care se aduc modificri substaniale cu privire la menionat la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (v),
sistemele sau normele unei entiti sau persoane crora li s-au (vi) i (vii) sau n cazuri speciale n care plile aferente:
ncredinat sarcini de execuie bugetar n temeiul articolului 58
alineatul (1) litera (c), sau cu privire la procedurile care au
legtur cu gestionarea fondurilor Uniunii care i-au fost ncre (i) se efectueaz ctre beneficiari stabilii de Comisie;
dinate, entitatea sau persoana respectiv informeaz fr
ntrziere Comisia cu privire la modificrile respective.
Comisia reexamineaz acordurile de delegare ncheiate cu (ii) se efectueaz pe baza condiiilor i sumelor fixate de
entitatea sau cu persoana n cauz pentru a se asigura c sunt Comisie; i
n continuare respectate condiiile prevzute la articolul 60
alineatul (2) primul paragraf literele (a) (d).
(iii) nu implic exercitarea unei puteri discreionare de ctre
entitatea sau organismul care efectueaz plile.
(2) Cu excepia cazului n care entitatea nsrcinat cu
execuia este identificat n actul de baz, Comisia alege o
entitate dintr-una din categoriile enumerate la articolul 58 (2) Comisia poate ncredina prin contract urmtoarele
alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (v), (vi) i (vii), innd sarcini altor entiti sau organisme externe din sectorul privat
seama n mod corespunztor de natura sarcinilor care dect cele care au misiune de serviciu public: sarcini de
urmeaz s i fie ncredinate entitii, precum i de experiena expertiz tehnic i sarcini administrative, pregtitoare sau
i de capacitatea operaional i financiar a entitilor n cauz. auxiliare care nu implic nici exercitarea unei misiuni de
Selecia trebuie s fie transparent, justificat prin argumente serviciu public, nici utilizarea competenelor discreionare de
obiective i s nu genereze niciun conflict de interese. apreciere.

(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


(3) Acordurile de delegare prevd cerinele prevzute la conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
articolul 60 alineatul (2) primul paragraf literele (a) (d). normelor detaliate privind ncredinarea de sarcini anumitor
Acestea definesc clar sarcinile ncredinate entitii i cuprind entiti sau organisme externe din sectorul privat n confor
un angajament al entitilor sau al persoanelor n cauz de a mitate cu normele privind achiziiile publice menionate la
ndeplini obligaiile prevzute la articolul 60 alineatul (2) primul titlul V din partea I.
paragraf literele (e) i (f) i de a se abine de la orice aciune care
ar putea genera un conflict de interese.
CAPITOLUL 3
Actorii financiari
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind evaluarea ex ante a normelor i proce Seciunea 1
durilor din cadrul gestiunii indirecte i coninutul acordurilor de
delegare. Principiul separrii sarcinilor

Articolul 64
Articolul 62
Separarea sarcinilor
Agenii executive
(1) Sarcinile ordonatorului de credite i cele ale contabilului
(1) Comisia poate delega ageniilor executive competene n sunt separate i incompatibile ntre ele.
vederea aplicrii pariale sau integrale a unui program sau
proiect al Uniunii, n numele Comisiei i sub rspunderea
acesteia, n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al (2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
ageniilor executive crora urmeaz s li se ncredineze normelor detaliate privind normele i obligaiile tuturor
anumite sarcini n gestionarea programelor comunitare (1). actorilor financiari.
Ageniile executive sunt instituite printr-o decizie a Comisiei i
sunt persoane juridice n temeiul dreptului Uniunii.
Seciunea 2
Ordonatorul de credite
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind exercitarea competenelor delegate ageniilor Articolul 65
executive.
Ordonatorul de credite
(1 ) JO L 11, 16.1.2003, p. 1. (1) Fiecare instituie exercit sarcinile de ordonator de credite.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/39

(2) n sensul prezentului titlu, termenul personal se refer la (2) n sensul alineatului (1), ordonatorul de credite delegat
persoanele crora li se aplic Statutul funcionarilor. stabilete, n conformitate cu articolul 32 i cu standardele
minime adoptate de fiecare instituie i innd seama n mod
corespunztor de riscurile asociate mediului de gestiune i
(3) Fiecare instituie deleag, n conformitate cu regulamentul naturii aciunilor finanate, structura organizatoric i sistemele
su de procedur, sarcinile ordonatorului de credite personalului interne de control adecvate pentru ndeplinirea sarcinilor sale.
la un nivel adecvat. Instituia stabilete, n cadrul normelor sale Instituirea acestei structuri i a acestor sisteme trebuie s se
administrative interne, personalul cruia i deleag respectivele bazeze pe o analiz exhaustiv a riscurilor, care s in seama
sarcini, sfera de aplicare a competenelor delegate i dac este de eficiena lor din punctul de vedere al costurilor.
posibil subdelegarea competenelor respective de ctre
persoanele crora le-au fost delegate.

(3) Pentru execuia cheltuielilor, ordonatorul de credite


(4) Competenele ordonatorului de credite sunt delegate sau competent procedeaz la angajamente bugetare i juridice,
subdelegate numai personalului. lichideaz cheltuieli i ordonaneaz pli i desfoar activi
tile preliminare n vederea execuiei creditelor.

(5) Ordonatorii de credite competeni acioneaz n limitele


stabilite prin actul de delegare sau de subdelegare. Ordonatorul
de credite competent poate fi asistat n ndeplinirea sarcinilor (4) Execuia veniturilor include estimarea creanelor,
sale de ctre unul sau mai muli membri ai personalului nsr constatarea creanelor de recuperat i emiterea ordinelor de
cinai s efectueze, sub responsabilitatea ordonatorului, anumite recuperare. Aceast operaiune implic renunarea la creanele
operaiuni necesare pentru execuia bugetar i prezentarea constatate, dac este cazul.
conturilor.

(6) Atunci cnd efii delegaiilor Uniunii acioneaz n (5) Fiecare operaiune face obiectul cel puin unui control ex
calitate de ordonatori de credite subdelegai n conformitate ante, bazat pe o analiz a documentelor i a rezultatelor dispo
cu articolul 56 alineatul (2), acetia se afl n subordinea nibile n urma controalelor efectuate deja, referitoare la aspectele
Comisiei, ca instituie responsabil de definirea, exercitarea, operaionale i financiare ale operaiunii.
monitorizarea i evaluarea sarcinilor i a responsabilitilor
care le revin n calitate de ordonatori de credite subdelegai.
Concomitent, Comisia l informeaz pe naltul Reprezentant
cu privire la acest aspect. Controalele ex ante constau n iniierea i verificarea unei
operaiuni.

(7) Ordonatorul de credite competent poate fi asistat de


personal nsrcinat s efectueze, sub responsabilitatea sa,
anumite sarcini necesare pentru execuia bugetului i Pentru o operaiune dat, verificarea se realizeaz de membri ai
generarea de informaii financiare i de gestiune. Personalul personalului diferii de cei care au iniiat operaiunea. Membrii
care asist ordonatorii de credite competeni respect obligaiile personalului care realizeaz verificarea nu sunt subordonai
prevzute la articolul 57. membrilor personalului care au iniiat operaiunea.

(8) Fiecare instituie informeaz Curtea de Conturi, Parla


mentul European i Consiliul cu privire la desemnarea i (6) Ordonatorul de credite delegat poate efectua controale ex
eliberarea din funcie a ordonatorilor de credite delegai, a audi post pentru a verifica operaiunile deja aprobate n urma
torilor interni i a contabililor-efi i cu privire la orice norme controalelor ex ante. Aceste controale pot fi organizate pe
interne pe care le adopt n chestiuni financiare. baz de sondaj, n funcie de riscuri.

(9) Fiecare instituie informeaz Curtea de Conturi cu privire


la desemnarea administratorilor conturilor de avans i cu privire Controalele ex ante sunt efectuate de ali membri ai personalului
la deciziile de delegare luate n temeiul articolului 69 alineatul dect cei care efectueaz controalele ex post. Membrii perso
(1) i al articolului 70. nalului nsrcinai cu efectuarea controalelor ex post nu trebuie
s se afle n subordinea membrilor personalului nsrcinai cu
efectuarea controalelor ex ante.
(10) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind asistena acordat ordonatorilor de
credite competeni i dispoziiile interne care reglementeaz Atunci cnd ordonatorul de credite delegat execut audituri
activitatea delegaiilor. financiare ale beneficiarilor sub form de controale ex post,
normele de audit aplicabile sunt precise, coerente i transparente
i respect att drepturile Comisiei, ct i ale celor auditai.
Articolul 66
Competenele i sarcinile ordonatorului de credite
(1) Ordonatorul de credite rspunde n fiecare instituie de (7) Personalul responsabil de controlul gestionrii
execuia veniturilor i a cheltuielilor n conformitate cu prin operaiunilor financiare posed competenele profesionale
cipiul bunei gestiuni financiare, precum i de asigurarea necesare. Acetia respect un cod special de standarde profe
respectrii cerinelor de legalitate i regularitate. sionale adoptat de fiecare instituie.
L 298/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(8) Dac un membru al personalului implicat n gestiunea transmiterea de informaii ctre ordonatorul de credite i
financiar i controlul tranzaciilor consider c o decizie pe rapoartele privind procedurile negociate.
care trebuie s o aplice sau s o accepte la solicitarea supe
riorului su implic nereguli sau este contrar principiilor
bunei gestiuni financiare sau normelor profesionale pe care
trebuie s le respecte acel membru al personalului, acesta i Articolul 67
informeaz superiorul ierarhic. Dac informarea se face n
scris, superiorul ierarhic rspunde n scris. n cazul n care Competenele i sarcinile efilor delegaiilor Uniunii
superiorul ierarhic nu ia msuri sau confirm decizia sau
instruciunea iniial, iar membrul personalului consider c (1) Atunci cnd efii delegaiilor Uniunii acioneaz n
aceast confirmare nu constituie un rspuns rezonabil la preo calitate de ordonatori de credite subdelegai, n conformitate
cuparea sa, membrul personalului informeaz n scris ordo cu articolul 56 alineatul (2), acetia coopereaz strns cu
natorul de credite delegat. n cazul n care ordonatorul de Comisia n ceea ce privete execuia adecvat a fondurilor,
credite nu ia msuri, membrul personalului informeaz grupul pentru a asigura, n special, legalitatea i regularitatea tran
relevant menionat la articolul 73 alineatul (6). zaciilor financiare, respectarea principiului bunei gestiuni
financiare n gestionarea fondurilor i protecia efectiv a inte
reselor financiare ale Uniunii.
n eventualitatea unor activiti ilegale, de fraud sau de corupie
care pot prejudicia interesele Uniunii, membrul personalului
informeaz autoritile i organismele desemnate de legislaia n acest sens, efii delegaiilor Uniunii iau msurile necesare
aplicabil. Contractele cu auditorii externi care auditeaz pentru a preveni orice situaie susceptibil s compromit
gestiunea financiar a Uniunii prevd obligaia unui auditor responsabilitatea Comisiei n ceea ce privete execuia
extern de a informa ordonatorul de credite delegat despre bugetului care le-a fost subdelegat, precum i orice conflict de
orice activitate suspect, de fraud sau de corupie care poate prioriti care ar putea avea un impact asupra punerii n aplicare
prejudicia interesele Uniunii. a sarcinilor de gestiune financiar care le-au fost subdelegate.

(9) Ordonatorul de credite delegat prezint instituiei sale un


raport anual de activitate cu privire la ndeplinirea sarcinilor care n cazul apariiei unei situaii sau a unui conflict dintre cele
i revin, raport care cuprinde informaii financiare i de menionate la al doilea paragraf, efii delegaiilor Uniunii
gestionare, inclusiv rezultatele controalelor, n care declar c, informeaz fr ntrziere directorii generali responsabili din
exceptnd unele dispoziii contrare referitoare la domenii precise cadrul Comisiei i al SEAE cu privire la acest aspect. Directorii
ale veniturilor i cheltuielilor, are n mod rezonabil garania c: generali respectivi iau msurile necesare pentru remedierea
situaiei.

(a) informaiile cuprinse n raport ofer o imagine real i


fidel;
(2) n cazul n care efii delegaiilor Uniunii se gsesc n
situaia menionat la articolul 66 alineatul (8), acetia fac
apel la grupul specializat n domeniul neregulilor financiare
(b) resursele alocate activitilor descrise n raport au fost instituit n temeiul articolului 73 alineatul (6). n eventualitatea
utilizate n scopul preconizat i n conformitate cu prin unor activiti ilegale, de fraud sau de corupie care pot
cipiul bunei gestiuni financiare; prejudicia interesele Uniunii, acetia informeaz autoritile i
organismele desemnate de legislaia aplicabil.

(c) procedurile de control instituite ofer garaniile necesare cu


privire la legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente.
(3) efii delegaiilor Uniunii care acioneaz n calitate de
ordonatori de credite subdelegai, n conformitate cu articolul 56
alineatul (2), prezint rapoarte ordonatorului lor de credite
Raportul de activitate indic rezultatele operaiunilor n raport delegat, astfel nct acesta din urm s poat integra rapoartele
cu obiectivele stabilite, riscurile aferente operaiunilor respective, n cauz n raportul su anual de activitate menionat la
utilizarea resurselor furnizate, precum i funcionarea eficace i articolul 66 alineatul (9). Rapoartele prezentate de efii dele
eficient a sistemelor de control intern, inclusiv o evaluare gaiilor Uniunii cuprind informaii privind eficiena i efica
global a costurilor i beneficiilor controalelor. citatea sistemelor interne de control instituite n cadrul dele
gaiei lor, precum i informaii privind gestionarea operaiunilor
care le-au fost subdelegate, i ofer asigurarea prevzut la
articolul 73 alineatul (5) paragraful al treilea. Rapoartele
Comisia nainteaz Parlamentului European i Consiliului, pn respective se anexeaz la raportul anual de activitate al ordona
la data de 15 iunie a fiecrui an, un rezumat al rapoartelor torului de credite delegat i se pun la dispoziia Parlamentului
anuale de activitate pentru exerciiul anterior. Rapoartele European i a Consiliului, innd cont, dac este cazul, de
anuale de activitate ale fiecrui ordonator de credite delegat caracterul lor confidenial.
sunt puse, de asemenea, la dispoziia Parlamentului European
i a Consiliului.

efii delegaiilor Uniunii coopereaz pe deplin cu instituiile


(10) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n implicate n procedura de descrcare de gestiune i furnizeaz,
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea dup caz, orice informaii suplimentare necesare. n acest
normelor detaliate privind controalele ex ante i ex post, context, li se poate solicita s participe la reuniuni ale orga
evidena documentelor justificative, codul de standarde profe nismelor relevante i s ofere asisten ordonatorului de
sionale, neluarea de msuri de ctre ordonatorul de credite, credite delegat competent.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/41

(4) efii delegaiilor Uniunii care acioneaz n calitate de (3) Contabilul obine de la ordonatorii de credite toate infor
ordonatori de credite subdelegai, n conformitate cu articolul 56 maiile necesare pentru ntocmirea conturilor care ofer o
alineatul (2), rspund oricrei solicitri adresate de ctre ordo imagine real i corect a situaiei financiare a instituiilor i a
natorul de credite delegat al Comisiei din proprie iniiativ sau, execuiei bugetare. Ordonatorul de credite garanteaz fiabilitatea
n contextul descrcrii de gestiune, la cererea Parlamentului informaiilor.
European.

(4) nainte de adoptarea conturilor de ctre instituie sau de


(5) Comisia se asigur c subdelegarea de competene nu ctre organismul menionat la articolul 208, contabilul le
aduce atingere procedurii de descrcare, n conformitate cu semneaz, certificnd astfel c a obinut asigurri rezonabile
articolul 319 din TFUE. privind faptul c acestea ofer o imagine real i fidel a
situaiei financiare a instituiei sau a organismului menionat
la articolul 208.
Seciunea 3
Contabilul n acest scop, contabilul verific dac elaborarea conturilor a
avut loc n conformitate cu regulile contabile prevzute la
Articolul 68 articolul 143 i cu procedurile contabile menionate la
alineatul (1) litera (d) de la prezentul articol, precum i dac
Competenele i sarcinile contabilului toate veniturile i cheltuielile au fost contabilizate.
(1) Fiecare instituie desemneaz un contabil care rspunde n
fiecare instituie de urmtoarele aspecte:
Ordonatorii de credite delegai transmit contabilului toate infor
maiile necesare pentru a-i ndeplini sarcinile.
(a) execuia corect a plilor, ncasarea veniturilor i recu
perarea creanelor constatate;
Ordonatorii de credite continu s fie pe deplin rspunztori de
utilizarea corect a fondurilor pe care le gestioneaz, de lega
litatea i regularitatea cheltuielilor supuse controlului lor i de
(b) pregtirea i prezentarea conturilor n conformitate cu exhaustivitatea i exactitatea informaiilor transmise contabilului.
partea I titlul IX;

(5) Contabilul este mputernicit s verifice informaiile


(c) inerea contabilitii n conformitate cu partea I titlul IX; primite i s efectueze orice alte verificri pe care le consider
necesare pentru semnarea conturilor.

(d) stabilirea procedurilor contabile i a planului de conturi n


conformitate cu partea I titlul IX; Contabilul formuleaz rezerve, dup caz, i furnizeaz explicaii
cu privire la natura i sfera de aplicare a acestora.

(e) instituirea i validarea sistemelor contabile i, dac este


cazul, validarea sistemelor instituite de ordonatorul de (6) Cu excepia cazului n care prezentul regulament prevede
credite pentru furnizarea sau justificarea informaiilor altfel, contabilul este singurul mputernicit s gestioneze
contabile; n acest sens, contabilul este mputernicit s numerarul i echivalentele de numerar. Contabilul este
verifice n orice moment conformitatea cu criteriile de rspunztor pentru pstrarea n siguran a acestora.
validare;

(7) n contextul punerii n aplicare a unui program sau a


(f) gestionarea trezoreriei. unei aciuni, este posibil s se deschid conturi fiduciare n
numele Comisiei i pentru aceasta n scopul de a permite
gestionarea acestor conturi de ctre o entitate creia i s-au
ncredinat sarcini de execuie bugetar n temeiul articolului
Responsabilitile contabilului SEAE vizeaz numai seciunea 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii), (iii), (v) sau (vi).
din buget consacrat SEAE, astfel cum este executat de acest
organism. Contabilul Comisiei rmne responsabil de ntreaga
seciune din buget consacrat Comisiei, inclusiv pentru
operaiunile contabile referitoare la creditele subdelegate efilor Aceste conturi sunt deschise sub responsabilitatea ordonatorului
delegaiilor Uniunii. de credite nsrcinat cu punerea n aplicare a programului sau a
aciunii, de comun acord cu contabilul Comisiei.

De asemenea, contabilul Comisiei acioneaz n calitate de


contabil al SEAE n ceea ce privete execuia seciunii din Aceste conturi sunt gestionate sub responsabilitatea ordona
buget consacrate acestui organism, sub rezerva articolului 213. torului de credite.

(2) Contabilul Comisiei este responsabil de stabilirea regulilor (8) Contabilul Comisiei stabilete norme privind deschiderea,
contabile i a planurilor de conturi armonizate, n conformitate gestionarea i nchiderea conturilor fiduciare i utilizarea
cu partea I titlul IX. acestora.
L 298/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(9) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n CAPITOLUL 4


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind competenele i ndatoririle ordona Rspunderea actorilor financiari
torului de credite, inclusiv desemnarea i ncheierea mandatului
acestuia, avizul privind sistemele de contabilitate i inventariere, Seciunea 1
gestiunea conturilor bancare i a trezoreriei, semnarea
conturilor, gestiunea bilanurilor contabile, operaiunile de Reguli generale
transfer i conversie, metodele de plat, dosarele persoanelor
juridice i evidena documentelor justificative.
Articolul 71
Retragerea i suspendarea delegaiilor acordate actorilor
Articolul 69 financiari

Competene care pot fi delegate de ctre contabil (1) Ordonatorilor de credite competeni li se poate retrage n
orice moment, temporar sau definitiv, delegarea sau subde
(1) n ndeplinirea sarcinilor sale, contabilul poate s delege legarea de ctre autoritatea care i-a desemnat.
anumite sarcini personalului subordonat.

(2) Contabilul sau administratorii conturilor de avans pot fi


Actul de delegare stabilete sarcinile respective. suspendai din funcie n orice moment, temporar sau definitiv,
de ctre autoritatea care i-a desemnat.

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articol 210 n ceea ce privete stabilirea (3) Prezentul articol se aplic fr a aduce atingere even
normelor detaliate privind persoanele mputernicite s admi tualelor msuri disciplinare luate cu privire la actorii financiari
nistreze conturile ntr-o unitate local. menionai la alineatele (1) i (2).

Seciunea 4 Articolul 72
Administratorul contului de avans Rspunderea ordonatorului de credite n cazul unei
activiti ilegale, al fraudei sau al corupiei
Articolul 70 (1) Prezentul capitol nu aduce atingere rspunderii penale
Conturi de avans care poate s revin actorilor financiari menionai la
articolul 71, n conformitate cu legislaia naional aplicabil
(1) Pentru colectarea altor veniturilor dect resursele proprii i cu dispoziiile n vigoare privind protecia intereselor
i pentru plata sumelor mici, astfel cum sunt definite n actele financiare ale Uniunii i combaterea corupiei care implic sau
delegate adoptate n temeiul prezentului regulament, se pot funcionari ai Uniunii sau ai statelor membre.
constitui conturi de avans.

(2) Fr a aduce atingere articolelor 73, 74 i 75 din


Cu toate acestea, n domeniul ajutoarelor pentru gestionarea prezentul regulament, fiecare ordonator de credite competent,
situaiilor de criz i al operaiunilor de asisten umanitar n contabil sau administrator al conturilor de avans rspunde disci
sensul articolului 128, conturile de avans pot fi utilizate fr plinar i material n conformitate cu Statutul funcionarilor. n
stabilirea unor plafoane, cu respectarea nivelului creditelor cazul unor activiti ilegale, al fraudei sau al corupiei care pot
stabilite de Parlamentul European i Consiliu pe linia bugetar prejudicia interesele Uniunii, sunt sesizate autoritile i orga
corespunztoare pentru exerciiul financiar n curs. nismele desemnate de legislaia aplicabil, n special OLAF.

(2) Conturile de avans sunt alimentate de contabilul insti (3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
tuiei i se afl n responsabilitatea administratorilor conturilor conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
de avans desemnai de contabilul instituiei. normelor detaliate privind rspunderea care revine ordonatorilor
de credite, contabilului i administratorului conturilor de avans
n cazul unor activiti ilegale, al fraudei sau al corupiei.
(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind conturile de avans, inclusiv sumele Seciunea 2
maxime care pot fi pltite de administratorii conturilor de avans
i normele pentru aciuni externe, inclusiv normele privind Reguli aplicabile ordonatorilor de credite
desemnarea administratorilor conturilor de avans, alimentarea competeni
conturilor de avans, controalele efectuate de ordonatorul de
credite i de contabil, precum i respectarea procedurilor de
achiziii publice. n plus, Comisia este mputernicit s adopte Articolul 73
acte delegate n conformitate cu articol 210 n ceea ce privete Reguli aplicabile ordonatorilor de credite
stabilirea normelor detaliate privind nfiinarea conturilor de
avans i pentru administratorii conturilor de avans din cadrul (1) Ordonatorul de credite competent rspunde pecuniar n
delegaiilor Uniunii. conformitate cu Statutul funcionarilor.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/43

(2) Rspunderea material se aplic n special dac ordo pecuniar. n cazul n care sesizeaz probleme sistemice,
natorul de credite competent, n mod intenionat sau dintr-o grupul nainteaz un raport nsoit de recomandri ordona
neglijen grav: torului de credite i ordonatorului de credite delegat, cu
condiia ca acesta din urm s nu fie persoana n cauz,
precum i auditorului intern.
(a) stabilete drepturile de recuperat sau emite ordine de recu
perare, angajeaz cheltuieli sau semneaz un ordin de plat
fr respectarea prezentului regulament sau a actelor
delegate adoptate n temeiul prezentului regulament; (7) Atunci cnd efii delegaiilor Uniunii acioneaz n
calitate de ordonatori de credite subdelegai n conformitate
cu articolul 56 alineatul (2), grupul specializat n domeniul
neregulilor financiare instituit de Comisie n temeiul alineatului
(b) omite s ntocmeasc un document de constatare a unei (6) din prezentul articol este competent n ceea ce privete
creane, neglijeaz s emit un ordin de recuperare sau l cazurile menionate la articolul 56 alineatul (2).
emite cu ntrziere sau emite cu ntrziere un ordin de plat,
angajnd astfel rspunderea civil a instituiei fa de teri.

n cazul n care sesizeaz probleme sistemice, grupul nainteaz


(3) Un ordonator de credite delegat sau subdelegat care un raport nsoit de recomandri ordonatorului de credite,
consider c o decizie care i revine implic nereguli sau este naltului Reprezentant i ordonatorului de credite delegat al
contrar principiilor bunei gestiuni financiare informeaz n Comisiei, dac acesta din urm nu este persoana n cauz,
scris autoritatea de delegare. Dac autoritatea de delegare d precum i auditorului intern.
n scris o dispoziie motivat ordonatorului de credite delegat
sau subdelegat de a lua decizia n cauz, acesta din urm este
exonerat de rspundere.
Pe baza avizului grupului, Comisia poate solicita naltului Repre
zentant, n calitatea sa de autoritate de desemnare, s iniieze
(4) n cazul subdelegrii n cadrul departamentului su, ordo proceduri care s antreneze rspunderea disciplinar sau
natorul de credite delegat continu s fie rspunztor de efica pecuniar a ordonatorilor de credite subdelegai, n cazul n
citatea i eficiena sistemelor de gestiune i control intern care neregulile vizeaz competenele care le-au fost subdelegate
instituite i de alegerea ordonatorului de credite subdelegat. de ctre Comisie. n acest caz, naltul Reprezentant ia msurile
corespunztoare, n conformitate cu Statutul funcionarilor,
pentru a pune n aplicare deciziile privind aciunile disciplinare
(5) n cazul subdelegrii efilor delegaiilor Uniunii, ordo sau pecuniare, astfel cum au fost recomandate de Comisie.
natorul de credite delegat este rspunztor de definirea
sistemelor interne de gestiune i control existente, precum i
de asigurarea eficacitii i eficienei acestora. efii delegaiilor
Uniunii sunt responsabili de instituirea i funcionarea n mod Statele membre sprijin pe deplin Uniunea la punerea n
adecvat a acestor sisteme, n conformitate cu instruciunile executare a oricror msuri luate n temeiul articolului 22 din
ordonatorului de credite delegat, precum i de gestionarea Statutul funcionarilor n consecina rspunderii ce le incumb
fondurilor i a operaiunilor pe care le desfoar n cadrul agenilor temporari crora li se aplic articolul 2 litera (e) din
delegaiei Uniunii din subordinea lor. nainte de a-i prelua Regimul aplicabil celorlali ageni ai Comunitilor Europene.
funcia, acetia trebuie s participe la cursuri specifice de
formare privind sarcinile i responsabilitile ce le revin ordo
natorilor de credite, precum i execuia bugetar.
(8) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
efii delegaiilor Uniunii prezint rapoarte cu privire la respon normelor detaliate privind ordonatorii de credite delegai,
sabilitile care le revin n temeiul primului paragraf de la inclusiv confirmarea instruciunilor i rolul grupului specializat
prezentul alineat, n conformitate cu articolul 67 alineatul (3). n domeniul neregulilor financiare.

n fiecare an, efii delegaiilor Uniunii pun la dispoziia ordona


torului de credite delegat al Comisiei asigurarea privind Seciunea 3
sistemele interne de gestiune i control instituite n delegaiile
lor, precum i cu privire la gestionarea operaiunilor care le sunt Reguli aplicabile contabililor i adminis
subdelegate i la rezultatele acestora, pentru a permite ordona tratorilor conturilor de avans
torului de credite s ntocmeasc declaraia prin care garanteaz
prevzut la articolul 66 alineatul (9). Articolul 74
Reguli aplicabile contabililor
(6) Fiecare instituie constituie un grup specializat n (1) Contabilul rspunde disciplinar i pecuniar, n condiiile i
domeniul neregulilor financiare sau particip la un grup mixt n conformitate cu procedurile prevzute n Statutul
instituit de mai multe instituii. Grupurile funcioneaz n mod funcionarilor. Urmtoarele fapte, n special, reprezint acte
independent i stabilesc dac a survenit o neregul financiar i susceptibile s antreneze rspunderea sa:
posibilele sale consecine.

Pe baza avizului acestui grup, instituia decide cu privire la (a) pierderea sau deteriorarea fondurilor, a activelor sau a docu
iniierea procedurii care impune rspunderea disciplinar sau mentelor aflate n pstrarea sa;
L 298/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(b) modificarea nejustificat a unor conturi bancare sau a unor Seciunea 2


conturi curente potale;
Estimarea creanelor

(c) recuperarea sau plata unor sume care nu sunt conforme cu Articolul 77
ordinele de recuperare sau de plat corespunztoare;
Estimarea creanelor
(1) Atunci cnd ordonatorul de credite competent dispune de
(d) necolectarea veniturilor exigibile. suficiente informaii cu privire la orice msur sau situaie care
este posibil s dea natere unei creane fa de Uniune, ordo
natorul de credite competent efectueaz o estimare a creanei
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n respective.
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind rspunderea ordonatorilor de
credite n cazul altor forme de conduit neadecvat.
(2) Valoarea estimativ a creanei este ajustat de ctre ordo
natorul de credite competent de ndat ce acesta ia not de un
eveniment care modific msura sau situaia care a condus la
Articolul 75 efectuarea estimrii.
Reguli aplicabile administratorilor conturilor de avans
(1) Administratorul contului de avans rspunde disciplinar i
material, n condiiile i n conformitate cu procedurile n momentul emiterii ordinului de recuperare cu privire la o
prevzute n Statutul funcionarilor. Urmtoarele fapte ale admi msur sau o situaie care a condus anterior la efectuarea unei
nistratorului contului de avans, n special, reprezint acte estimri a creanelor, estimarea respectiv se ajusteaz n mod
susceptibile s antreneze rspunderea sa: corespunztor de ctre ordonatorul de credite competent.

(a) pierderea sau deteriorarea fondurilor, a activelor sau a docu


mentelor aflate n pstrarea sa; Atunci cnd ordinul de recuperare este ntocmit pentru aceeai
sum ca i estimarea iniial, valoarea estimativ a creanelor se
reduce la zero.
(b) incapacitatea de a furniza documente justificative adecvate
cu privire la plile pe care le-a efectuat;
(3) Prin derogare de la alineatul (1), resursele proprii definite
n Decizia 2007/436/CE, Euratom, care sunt pltite la intervale
(c) efectuarea de pli ctre ali beneficiari dect cei ndreptii fixe de statele membre, nu fac obiectul unei estimri a
la astfel de pli; creanelor nainte de punerea la dispoziia Comisiei a sumelor
n cauz de ctre statele membre. Ordonatorul de credite
competent emite un ordin de recuperare cu privire la sumele
respective.
(d) necolectarea veniturilor exigibile.

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n (4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind rspunderea administratorilor normelor detaliate privind estimarea creanelor.
conturilor de avans n cazul altor forme de conduit inadecvat.

CAPITOLUL 5 Seciunea 3
Operaiuni de venituri Constatarea creanelor

Seciunea 1 Articolul 78
Punerea la dispoziie a resurselor proprii Constatarea creanelor
(1) Constatarea unei creane este actul prin care ordonatorul
Articolul 76 de credite competent:

Resurse proprii
(1) Estimarea veniturilor alctuite din resursele proprii (a) verific existena datoriei;
prevzute n Decizia 2007/436/CE, Euratom se nregistreaz
n buget n euro. Punerea lor la dispoziie se efectueaz n
conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000.
(b) determin sau verific realitatea i cuantumul datoriei;

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate aplicabile resurselor proprii. (c) verific condiiile de exigibilitate a datoriei.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/45

(2) Resursele proprii puse la dispoziia Comisiei i orice (2) Atunci cnd intenioneaz s renune, total sau parial, la
crean identificat ca fiind cert, n sum fix i exigibil, recuperarea unei creane constatate, ordonatorul de credite
sunt constatate printr-un ordin de recuperare naintat contabi delegat se asigur c renunarea este corect i n conformitate
lului, urmat de o not de debit transmis debitorului, ambele cu principiul bunei gestiuni financiare i al proporionalitii.
documente fiind ntocmite de ordonatorul de credite competent. Decizia de renunare trebuie motivat. Ordonatorul de credite
poate delega decizia de renunare.

(3) Sumele pltite n mod necuvenit se recupereaz.


Ordonatorul de credite delegat poate anula o crean constatat,
integral sau parial. Anularea parial a unei creane constatate
nu presupune o renunare la un drept constatat al Uniunii.
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind constatarea creanelor, inclusiv
procedura i documentele justificative, precum i dobnda pena Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
lizatoare. mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind modalitatea de recuperare, inclusiv recuperarea
prin compensare, procedura de recuperare n urma neefecturii
plii n mod voluntar, timpul suplimentar pentru efectuarea
Seciunea 4 plii, recuperarea amenzilor i a altor penaliti, renunarea la
Ordonanarea recuperrilor recuperare i anularea unei creane stabilite.

Articolul 79
(3) Rspunderea pentru realizarea controalelor i auditurilor
Ordonanarea recuperrilor i pentru recuperarea sumelor cheltuite necorespunztor, n
(1) Ordonanarea recuperrilor este actul prin care ordo conformitate cu normele sectoriale, revine n primul rnd
natorul de credite competent d dispoziie contabilului, prin statelor membre. n msura n care statele membre depisteaz
emiterea unui ordin de recuperare, s recupereze o crean pe i corecteaz nereguli pe cont propriu, acestea sunt scutite de
care a constatat-o respectivul ordonator de credite competent. aplicarea unor coreciile financiare de ctre Comisiei cu privire
la respectivele nereguli.

(2) Instituia poate constata n mod oficial o crean impu


tabil altor persoane dect statele membre printr-o decizie care (4) Comisia aplic corecii financiare statelor membre pentru
constituie titlu executoriu n sensul articolului 299 din TFUE. a exclude din finanarea de la bugetul Uniunii cheltuielile care
sunt realizate cu nclcarea legislaiei aplicabile. Comisia i
bazeaz coreciile financiare pe identificarea sumelor cheltuite
n mod necuvenit i a implicaiilor financiare asupra bugetului
n situaii excepionale, justificate de protecia eficient i Uniunii. n cazul n care aceste sume nu pot fi identificate cu
oportun a intereselor financiare ale Uniunii, Comisia poate exactitate, Comisia poate aplica corecii extrapolate sau forfetare,
adopta o astfel de decizie executorie n beneficiul altor instituii n conformitate cu normele sectoriale.
i la cererea acestora, n legtur cu creanele generate n relaia
cu personalul cruia i se aplic Statutul funcionarilor.

Atunci cnd decide cuantumul unei corecii financiare, Comisia


ia n considerare natura i gravitatea nclcrii legislaiei apli
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor cabile i implicaiile financiare pentru buget, inclusiv n cazul
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor deficienelor identificate la nivelul sistemelor de gestiune i
detaliate privind instituirea unui ordin de recuperare. control.

Seciunea 5 Criteriile pentru stabilirea coreciilor financiare i procedura


Recuperarea aplicabil pot fi prevzute n normele sectoriale.

Articolul 80
(5) Metodologia pentru aplicarea coreciilor extrapolate sau
Reguli privind recuperrile forfetare este stabilit n conformitate cu normele sectoriale
(1) Contabilul se ocup de ordinele de recuperare a pentru a permite Comisiei s protejeze interesele financiare ale
creanelor constatate n mod corespunztor de ordonatorul de Uniunii.
credite competent. Contabilul depune toate eforturile pentru a
se asigura c Uniunea i ncaseaz veniturile i se asigur c
drepturile Uniunii sunt respectate.
Articolul 81
Termen de prescripie
Contabilul recupereaz sumele prin compensarea lor cu (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor reglementrilor speciale
creanele echivalente ale Uniunii asupra oricrui debitor care i aplicrii Deciziei 2007/436/CE, Euratom, creanele acesteia
are, la rndul lui, asupra Uniunii o crean. Aceste creane asupra terilor i creanele terilor asupra Uniunii fac obiectul
trebuie s fie certe, n sum fix i exigibile. unui termen de prescripie de cinci ani.
L 298/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n n caz de gestiune indirect, decizia de finanare specific, de
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea asemenea, entitatea sau persoana creia i s-au ncredinat sarcini
normelor detaliate privind termenul de prescripie. de execuie bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera
(c), criteriile folosite pentru selectarea entitii sau persoanei i
sarcinile ncredinate acesteia.
Articolul 82
Tratamentul naional al creanelor deinute de Uniune (4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
n cazul unor proceduri de insolvabilitate, creanele deinute de conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
Uniune beneficiaz de acelai tratament preferenial ca i normelor detaliate privind deciziile de finanare.
creanele de aceeai natur deinute de organisme publice din
statele membre n care se desfoar procedurile de recuperare.
Seciunea 1
Angajarea cheltuielilor
Articolul 83
Amenzi i penaliti impuse de Comisie i dobnzi Articolul 85
acumulate
Tipuri de angajamente
(1) Sumele provenite din amenzi, penaliti i sanciuni,
precum i orice dobnzi acumulate sau alte venituri generate (1) Angajamentul bugetar este operaiunea de rezervare a
de acestea, nu se nregistreaz ca venituri bugetare att timp ct creditului necesar pentru acoperirea plilor ulterioare de
deciziile care le-au impus pot fi respinse de Curtea de Justiie a onorare a angajamentelor juridice.
Uniunii Europene.

Angajamentul juridic este actul prin care ordonatorul de credite


(2) Sumele menionate la alineatul (1) se nregistreaz ca creeaz sau constat o obligaie care determin o cheltuial.
venituri bugetare ct mai curnd posibil i cel trziu n exerciiul
financiar care urmeaz epuizrii tuturor cilor judiciare de atac.
Sumele care urmeaz s fie rambursate entitii care le-a pltit
n urma unei hotrri a Curii de Justiie a Uniunii Europene nu Angajamentele bugetare i cele juridice sunt adoptate de acelai
se nregistreaz ca venituri bugetare. ordonator de credite, cu excepia unor cazuri bine ntemeiate
prevzute n actele delegate adoptate n temeiul prezentului
regulament.
(3) Alineatul (1) nu se aplic deciziilor cu privire la
nchiderea conturilor sau la coreciile financiare.
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind tipurile de angajamente, asumarea
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n de angajamente globale, semntura unic i cheltuielile adminis
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea trative acoperite prin angajamente provizorii.
normelor detaliate privind sumele provenite din amenzi, pena
liti i dobnzi acumulate.
(3) Angajamentele bugetare se ncadreaz n una dintre
urmtoarele categorii:
CAPITOLUL 6
Operaiuni de cheltuieli
(a) individuale: angajamentul bugetar este individual dac se
Articolul 84 cunosc beneficiarul i cuantumul cheltuielii;

Decizia de finanare
(1) Fiecare cheltuial este angajat, lichidat, ordonanat i (b) globale: angajamentul bugetar este global dac cel puin
pltit. unul dintre elementele necesare identificrii angajamentului
individual este necunoscut;

(2) Cu excepia creditelor care pot fi executate n absena


unui act de baz n conformitate cu articolul 54 alineatul (5) (c) provizorii: angajamentul bugetar este provizoriu dac este
primul paragraf litera (e), angajarea cheltuielilor este precedat destinat acoperirii cheltuielilor prevzute la articolul 170 sau
de o decizie de finanare adoptat de instituie sau de autoritile a cheltuielilor administrative curente i dac nu se cunoate
delegate de ctre aceasta. definitiv care este cuantumul sau cine sunt beneficiarii finali.

(3) Decizia de finanare menionat la alineatul (2) precizeaz (4) Angajamentele bugetare pentru aciuni a cror realizare
obiectivul urmrit, rezultatele preconizate, metoda de execuie i depete un singur exerciiu financiar nu se pot repartiza pe
valoarea total. Aceasta cuprinde, de asemenea, o descriere a mai multe exerciii n trane anuale dect n cazurile prevzute
aciunilor care urmeaz s fie finanate, sumele alocate fiecrei n actul de baz sau n cazul n care privesc cheltuieli adminis
aciuni, precum i un calendar orientativ al realizrii acestora. trative.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/47

Articolul 86 cuantumul respectiv face obiectul unei aciuni judiciare aflate pe


rolul unei instane de judecat sau al unui organism arbitral sau
Reguli aplicabile angajamentelor a cazului n care exist dispoziii speciale n cadrul normelor
(1) Pentru orice msur care poate genera o cheltuial sectoriale.
bugetar, ordonatorul de credite competent procedeaz la un
angajament bugetar nainte de a stabili un angajament juridic
fa de pri tere sau de a transfera fonduri ntr-un fond (6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
fiduciar n temeiul articolului 187. conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind angajamentele bugetare i juridice,
inclusiv nregistrarea angajamentelor individuale.
(2) Obligaia de a efectua un angajament bugetar nainte de a
proceda la un angajament juridic, astfel cum se prevede la Articolul 87
alineatul (1), nu se aplic angajamentelor juridice ncheiate n
urma unei declaraii cu privire la o situaie de criz n cadrul Verificri aplicabile angajamentelor
planului de continuitate a activitii, n conformitate cu proce (1) La adoptarea unui angajament bugetar, ordonatorul de
durile adoptate de Comisie sau de orice alt instituie n temeiul credite competent se asigur c:
autonomiei sale administrative.

(a) cheltuiala a fost contabilizat la postul corect din buget;


(3) Obligaia prevzut la alineatul (1) nu se aplic n cazul
operaiunilor de ajutor umanitar, operaiunilor de protecie
civil i ajutorului de gestionare a crizelor, atunci cnd pentru (b) creditele sunt disponibile;
desfurarea eficient a interveniei Uniunii este necesar
ncheierea imediat de ctre Uniune a unui angajament juridic
cu pri tere i nu este posibil efectuarea n prealabil a unui (c) cheltuiala este conform cu prevederile tratatelor, ale buge
angajament bugetar individual. Angajamentul bugetar se efec tului, ale prezentului regulament, ale actelor delegate
tueaz fr ntrziere dup ncheierea unui angajament juridic adoptate n temeiul prezentului regulament, i ale tuturor
cu prile tere. actelor adoptate n conformitate cu tratatele, precum i cu
orice alte regulamente;

(4) Sub rezerva dispoziiilor speciale din partea II titlul IV, (d) se respect principiul bunei gestiuni financiare. Oportu
angajamentele bugetare globale acoper costurile totale ale anga nitatea plilor de prefinanare, valoarea acestora i graficul
jamentelor juridice individuale corespunztoare, ncheiate pn general al plilor trebuie s fie proporionale cu durata
la data de 31 decembrie a exerciiului n + 1. prevzut, cu evoluia execuiei i cu riscurile financiare
asociate unei astfel de prefinanri.

Sub rezerva articolului 85 alineatul (4) i a articolului 203


alineatul (2), angajamentele juridice individuale referitoare la (2) La nregistrarea unui angajament juridic prin semntur
angajamente bugetare individuale sau provizorii se ncheie fizic sau electronic, ordonatorul de credite se asigur c:
pn la data de 31 decembrie a exerciiului n.
(a) angajamentul este acoperit de un angajament bugetar cores
punztor;
La expirarea termenelor prevzute la primul i la al doilea
paragraf, soldul neutilizat al acestor angajamente bugetare este
dezangajat de ordonatorul de credite competent. (b) cheltuiala este corect i conform cu prevederile tratatelor,
ale bugetului, ale prezentului regulament, ale actelor
delegate adoptate n temeiul prezentului regulament i ale
Cuantumul fiecrui angajament juridic individual adoptat n tuturor actelor adoptate n conformitate cu tratatele, precum
urma unui angajament bugetar global este nregistrat n contabi i cu orice alte regulamente;
litatea bugetar de ctre ordonatorul de credite competent
nainte de semnarea sa i se contabilizeaz la angajamentul
bugetar global. (c) se respect principiul bunei gestiuni financiare.

(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


(5) Angajamentele bugetare i juridice ncheiate pentru conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
aciuni desfurate pe parcursul a mai mult de un exerciiu normelor detaliate privind verificrile aplicabile angajamentelor.
financiar au, cu excepia cheltuielilor cu personalul, o dat
final de execuie stabilit n conformitate cu principiul bunei
gestiuni financiare. Seciunea 2
Lichidarea cheltuielilor
Orice pri ale acestor angajamente care nu au fost executate n
termen de ase luni de la data final se dezangajeaz n confor Articolul 88
mitate cu articolul 15.
Lichidarea cheltuielilor
(1) Lichidarea cheltuielilor este actul prin care ordonatorul de
Cuantumul unui angajament bugetar corespunztor unui anga credite competent:
jament juridic care nu a antrenat nicio plat n sensul articolului
90 ntr-o perioad de doi ani de la semnarea angajamentului
juridic face obiectul unei dezangajri, cu excepia cazului n care (a) verific existena dreptului creditorului;
L 298/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(b) determin sau verific realitatea i cuantumul creanei; (ii) una sau mai multe pli intermediare cu titlu de contra
partid a executrii pariale a aciunii;

(c) verific condiiile de exigibilitate a creanei.


(iii) plata soldului sumelor datorate atunci cnd aciunea a
fost executat n ntregime.
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind lichidarea cheltuielilor, inclusiv ordo (2) n contabilitatea bugetar se face o distincie ntre dife
nanrile pentru cheltuielile de personal i pentru plile inter ritele tipuri de pli menionate la alineatul (1) n momentul
mediare i ale soldurilor pentru procedurile de achiziii publice efecturii fiecrei pli.
i acordare a granturilor, autentificate pentru plile de prefi
nanare i privind formele pentru ordonanri i autentificare.
(3) Regulile contabile menionate la articolul 152 includ
regulile privind lichidarea prefinanrii n contabilitate i cele
Seciunea 3 privind recunoaterea eligibilitii costurilor.

Ordonanarea cheltuielilor
(4) Plile de prefinanare sunt lichidate la intervale regulate
Articolul 89 de ordonatorul de credite competent, n funcie de natura
economic i calendarul proiectului n cauz.
Ordonanarea cheltuielilor
(1) Ordonanarea cheltuielilor este actul prin care ordo
natorul de credite competent, dup verificarea disponibilitii n cazul n care consider c este ineficient s solicite o
creditelor i prin emiterea unui ordin de plat, d dispoziie declaraie financiar de la beneficiari i contractori, pentru gran
contabilului s plteasc cuantumul unei cheltuieli pe care ordo turile sau contractele cu o valoare de peste 5 000 000 EUR,
natorul de credite competent a lichidat-o. ordonatorul de credite competent obine informaii de la
acetia cu privire la cheltuielile cumulative cel puin o dat pe
an.
Atunci cnd se efectueaz pli periodice pentru serviciile
prestate, inclusiv pentru serviciile de nchiriere sau livrri de n sensul celui de al doilea paragraf, dispoziii corespunztoare
bunuri, i n funcie de analiza riscului pe care o efectueaz, sunt incluse n contracte, n deciziile i acordurile de grant,
ordonatorul de credite poate decide aplicarea unui sistem de precum i n acordurile de delegare.
debitare direct.

Prezentul alineat nu aduce atingere normelor speciale stabilite n


(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n partea II titlul IV.
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind ordonanarea cheltuielilor, inclusiv
privind stabilirea detaliilor obligatorii de pe ordinele de plat
i verificrile efectuate de ctre ordonatorul de credite a (5) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
ordinelor de plat. conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind tipurile de pli i documentele justi
ficative.
Seciunea 4
Plata cheltuielilor Articolul 91
Plata n limita fondurilor disponibile
Articolul 90 Plata cheltuielilor este efectuat de contabil n limita fondurilor
Tipuri de pli disponibile.
(1) Plata se efectueaz dup ce a fost demonstrat faptul c
aciunea relevant este conform cu dispoziiile actului de baz
sau ale contractului i acoper una sau mai multe din urm Seciunea 5
toarele operaiuni: Termene pentru operaiuni de cheltuieli

Articolul 92
(a) plata ntregii sume datorate;
Termene
(1) Plile se efectueaz n termen de:
(b) plata sumei datorate n oricare dintre urmtoarele moduri:

(a) 90 de zile calendaristice pentru acordurile de delegare,


(i) prefinanare, care poate fi mprit n mai multe pli contractele, acordurile i deciziile de grant care implic
dup semnarea acordului de delegare, a contractului sau servicii tehnice sau aciuni a cror evaluare este deosebit
a acordului de grant sau dup comunicarea deciziei de de complex i n cazul crora plata depinde de aprobarea
grant; unui raport sau a unui certificat;
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/49

(b) 60 de zile calendaristice pentru toate celelalte acorduri de Articolul 94


delegare, contracte, acorduri i decizii de grant n cazul
crora plata depinde de aprobarea unui raport sau a unui Transmiterea documentelor
certificat; Cu condiia existenei unui acord prealabil ntre instituiile i
statele membre implicate, orice transmitere de documente
ntre acestea poate fi efectuat prin mijloace electronice.
(c) 30 de zile calendaristice pentru toate celelalte acorduri de
delegare, contracte, acorduri i decizii de grant;
Articolul 95
E-guvernarea
(2) Ordonatorul de credite competent poate suspenda
termenul de plat atunci cnd: (1) n cadrul gestiunii partajate, toate schimburile oficiale de
informaii dintre statele membre i Comisie se realizeaz prin
mijloacele indicate n normele sectoriale. Normele respective
asigur interoperabilitatea datelor colectate sau primite i
(a) suma vizat de cererea de plat nu este scadent; sau transmise n procesul de gestiune bugetar.

(b) nu au fost prezentate documente justificative adecvate; (2) Instituiile i ageniile executive, precum i organismele
menionate la articolul 208, stabilesc i aplic standarde
uniforme pentru schimbul electronic de informaii cu prile
Dac ordonatorul de credite intr n posesia unor informaii tere care particip la procedurile de achiziii i de atribuire a
care pun la ndoial eligibilitatea cheltuielii care apare ntr-o granturilor. n special, acestea elaboreaz i aplic, n msura
solicitare de plat, acesta poate suspenda termenul de plat a posibilului, soluii pentru prezentarea, stocarea i prelucrarea
plii n scopul de a verifica, inclusiv prin intermediul unor datelor prezentate n cadrul procedurilor de achiziii i de
verificri la faa locului, eligibilitatea respectivei cheltuieli. atribuire a granturilor i, n acest scop, desemneaz un spaiu
unic pentru schimburi de date electronice destinat solicitanilor,
candidailor i ofertanilor.

(3) Creditorii vizai sunt informai n scris n legtur cu


motivele suspendrii.
(3) Comisia raporteaz periodic Parlamentului European i
Consiliului cu privire la punerea n aplicare a e-guvernrii.
(4) Dac suspendarea depete dou luni, creditorul poate
solicita o decizie din partea ordonatorului de credit competent
cu privire la oportunitatea continurii suspendrii. CAPITOLUL 8
Principii administrative

(5) La expirarea termenelor stabilite la alineatul (1), credi


torul, cu excepia statelor membre, are dreptul la dobnd. Articolul 96
Buna gestiune
(1) Ordonatorul de credite competent face cunoscut, fr
(6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n ntrziere, necesitatea de a prezenta elemente justificative
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea i/sau documente, forma acestora i coninutul lor obligatoriu,
normelor detaliate privind termenele de plat i precizarea precum i, dup caz, calendarul orientativ pentru finalizarea
condiiilor n care creditorii pltii cu ntrziere sunt ndreptii procedurii de atribuire.
s primeasc o dobnd de ntrziere contabilizat la linia din
care s-a efectuat plata principalului.

(2) n cazul n care, din cauza unei erori administrative


evidente din partea candidatului sau ofertantului, acesta nu
CAPITOLUL 7 prezint documente justificative sau nu face declaraii,
Sisteme informatice i e-guvernarea comitetul de evaluare sau, dup caz, ordonatorul de credite
competent solicit, cu excepia unor cazuri justificate corespun
ztor, candidatului sau ofertantului s furnizeze informaiile
Articolul 93 lips sau s clarifice documentele justificative. Informaiile sau
clarificrile respective nu pot modifica substanial propunerea
Gestionarea electronic a operaiunilor sau termenii ofertei.
(1) n cazul n care operaiunile de venituri i cheltuieli sunt
gestionate prin intermediul unor sisteme computerizate, docu
mentele pot fi semnate printr-o procedur computerizat sau Articolul 97
electronic.
Precizarea cilor de atac
n cazul n care un act procedural al unui ordonator de credite
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n prejudiciaz drepturile unui candidat sau ofertant, beneficiar sau
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea contractant, actul n cauz precizeaz cile de atac adminis
normelor detaliate privind gestionarea electronic a trative i/sau judiciare care pot fi utilizate pentru a contesta
operaiunilor. actul.
L 298/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Se precizeaz n mod special natura cii de atac, organismul sau acces complet i nelimitat la toate informaiile necesare pentru
organismele n faa crora se poate nainta aciunea, precum i ndeplinirea sarcinilor sale, dac se impune la faa locului,
termenele pentru exercitarea acesteia. inclusiv n statele membre sau n ri tere.

CAPITOLUL 9 Auditorul intern ia not de raportul anual al ordonatorilor de


Auditorul intern credite i de orice alte informaii identificate.

Articolul 98
(3) Auditorul intern raporteaz instituiei cu privire la consta
Desemnarea auditorului intern trile i recomandrile sale. Instituia asigur luarea de msuri
(1) Fiecare instituie instituie o funcie de audit intern care conform recomandrilor rezultate din audituri. Auditorul intern
trebuie ndeplinit cu respectarea standardelor internaionale prezint, de asemenea, instituiei un raport anual de audit intern
relevante. Auditorul intern desemnat de instituie rspunde n care indic numrul i tipul auditurilor interne realizate, reco
faa acesteia de verificarea bunei funcionri a sistemelor i mandrile formulate i aciunile ntreprinse ca urmare a acestor
procedurilor de execuie bugetar. Auditorul intern nu poate fi recomandri.
nici ordonator de credite i nici contabil.

(4) Instituia pune la dispoziia oricrei persoane fizice sau


(2) n scopul realizrii auditului intern al SEAE, efii dele juridice implicate n operaiunile de cheltuieli datele de contact
gaiilor Uniunii, acionnd n calitate de ordonatori de credite ale auditorului intern, n scopul contactrii confideniale a
subdelegai, n conformitate cu articolul 56 alineatul (2), sunt acestuia.
supui competenelor de verificare ale auditorului intern al
Comisiei, pentru activitile de gestiune financiar care le-au
fost subdelegate.
(5) n fiecare an, instituia prezint Parlamentului European i
Consiliului un raport care conine un rezumat privind numrul
i tipul auditurilor interne realizate, recomandrile formulate i
Auditorul intern al Comisiei acioneaz i n calitate de auditor aciunile ntreprinse ca urmare a acestor recomandri.
intern al SEAE n ceea ce privete execuia seciunii din buget
consacrate SEAE, sub rezerva articolului 213.

(6) Rapoartele i constatrile auditorului intern, precum i


raportul instituiei sunt accesibile publicului numai dup
(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n validarea de ctre auditorul intern a msurilor adoptate pentru
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea punerea lor n aplicare.
normelor detaliate privind desemnarea auditorului intern.

(7) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


Articolul 99 conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
Competenele i sarcinile auditorului intern normelor detaliate privind competenele i sarcinile auditorului
intern.
(1) Auditorul intern consiliaz instituia sa n domeniul
gestionrii riscurilor, prin emiterea unor avize independente
privind calitatea sistemelor de gestiune i de control i a unor
recomandri pentru mbuntirea condiiilor de aplicare a Articolul 100
operaiunilor i pentru promovarea bunei gestiuni financiare.
Independena auditorului intern
(1) Normele speciale aplicabile auditorului intern sunt
Auditorul intern este responsabil n special de: stabilite de instituie, acestea fiind de natur s garanteze inde
pendena total a auditorului intern n ndeplinirea sarcinilor
sale i s stabileasc rspunderea auditorului intern.

(a) evaluarea caracterului adecvat i a eficacitii sistemelor


interne de gestiune i a rezultatelor departamentelor n
punerea n aplicare a politicilor, programelor i aciunilor n cazul n care auditorul intern are calitatea de membru al
n raport cu riscurile asociate acestora; personalului, acesta i exercit funciile exclusive de audit n
condiii de independen deplin i i asum rspunderea n
condiiile prevzute n Statutul funcionarilor i precizate n
actele delegate adoptate n temeiul prezentului regulament.
(b) evaluarea eficienei i eficacitii sistemelor interne de
control i audit aplicabile oricrei operaiuni de execuie
bugetar.
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind independena i responsabilitatea
(2) Auditorul intern i ndeplinete sarcinile privind toate auditorului intern, inclusiv dreptul auditorului intern de a
activitile i departamentele instituiei. Acesta beneficiaz de iniia aciuni judiciare la Curtea de Justiie a Uniunii Europene.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/51

TITLUL V
ACHIZIII PUBLICE

CAPITOLUL 1 cazului n care se recurge la procedura negociat menionat la


articolul 104 alineatul (1) litera (d).
Dispoziii generale

Seciunea 1 Autoritile contractante nu pot utiliza contractele-cadru n mod


abuziv sau astfel nct, prin scopul sau efectul lor, acestea s
Domeniul de aplicare i principii de conduc la mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea
atribuire concurenei.

Articolul 101 Seciunea 2


Definirea contractelor de achiziii publice Publicarea
(1) Contractele de achiziii publice reprezint contracte cu
titlu oneros, ncheiate n scris ntre unul sau mai muli ageni Articolul 103
economici, pe de o parte, i una sau mai multe autoriti
contractante, pe de alt parte, n sensul articolelor 117 i Publicarea contractelor de achiziii publice
190, pentru a obine, n schimbul unui pre pltit integral sau
parial de la buget, furnizarea de bunuri mobile sau imobile, (1) Autoritile contractante public n Jurnalul Oficial al
executarea de lucrri sau prestarea de servicii. Uniunii Europene toate contractele care depesc pragurile
prevzute la articolul 118 sau 190.

Respectivele contracte cuprind:


Anunurile de participare se public n avans, cu excepia
cazurilor menionate la articolul 104 alineatul (2) i a
(a) contracte de achiziii de bunuri imobiliare; contractelor de achiziii de servicii reglementate de anexa IIB
la Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea proce
(b) contracte de achiziii de bunuri; durilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de
lucrri, de bunuri i de servicii (1).

(c) contracte de achiziii de lucrri;


Publicarea anumitor informaii dup atribuirea contractului
poate fi omis n cazurile n care acest lucru ar mpiedica
(d) contracte de achiziii de servicii. aplicarea legii, ar contravine interesului public, ar prejudicia
interesele legitime de afaceri ale ntreprinderilor publice sau
private, ori ar putea denatura concurena loial ntre acestea.
(2) Contractele-cadru reprezint contracte ncheiate ntre
unul sau mai muli ageni economici i ntre una sau mai
multe autoriti contractante, n scopul stabilirii clauzelor (2) Contractele a cror valoare se situeaz sub pragurile
contractelor care trebuie atribuite pe o perioad dat, n prevzute la articolul 118 sau la articolul 190 i contractele
special n ceea ce privete preul, i, dup caz, cantitatea avut de achiziii de servicii menionate n anexa II B la Directiva
n vedere. Acestea sunt reglementate de dispoziiile prezentului 2004/18/CE fac obiectul unei publiciti adecvate.
titlu privind procedura de atribuire, inclusiv publicitatea.
(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
(3) Cu excepia articolelor 106 109, prezentul titlu nu se conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
aplic granturilor i nici contractelor de asisten tehnic normelor detaliate privind cerinele de publicare a contractelor
ncheiate cu BEI sau Fondul European de Investiii. i publicarea de anunuri.

(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n Seciunea 3


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind definirea i domeniul de aplicare a Proceduri de achiziii
contractelor de achiziii publice, inclusiv contractele-cadru i
contractele speciale. Articolul 104
Proceduri de achiziii
Articolul 102
(1) Procedurile de achiziii iau una din urmtoarele forme:
Principii aplicabile contractelor de achiziii publice
(1) Toate contractele de achiziii publice finanate integral
sau parial de la buget respect principiile transparenei, (a) procedur deschis;
proporionalitii, egalitii de tratament i nediscriminrii.
(b) procedur restrns;
(2) Toate contractele de achiziii publice fac obiectul unei
proceduri de ofertare cu participare ct mai larg cu excepia (1) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
L 298/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(c) concursuri; concordate judiciare, i-au suspendat activitatea economic


sau fac obiectul unei proceduri n urma acestor situaii sau
se afl n situaii similare n urma unei proceduri similare
(d) procedur negociat; prevzute de legislaia sau de reglementrile naionale;

(e) dialog competitiv.


(b) acetia sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie
sau control asupra lor au fost condamnai printr-o hotrre
Atunci cnd un contract de achiziii publice sau un contract- cu valoare de res judicata a unei autoriti competente a unui
cadru prezint interes pentru dou sau mai multe instituii, stat membru pentru un delict legat de conduita lor profe
agenii executive sau organisme menionate la articolele 208 sional;
i 209, i ori de cte ori este posibil s se realizeze o
eficien sporit, autoritile contractante n cauz urmresc s
organizeze procedura de achiziii pe o baz interinstituional.
(c) au comis n conduita lor profesional greeli grave,
Atunci cnd un contract de achiziii publice sau un contract- demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea
cadru este necesar pentru executarea unei aciuni comune ntre contractant le poate justifica, inclusiv prin hotrri ale
o instituie i una sau mai multe autoriti contractante din BEI i ale organizaiilor internaionale;
statele membre, n anumite cazuri procedura de achiziii poate
fi organizat n comun de aceast instituie i de autoritile
contractante respective, cazurile respective urmnd s fie
precizate prin actele delegate adoptate n temeiul prezentului (d) nu i-au respectat obligaiile de plat a contribuiilor de
regulament. asigurri sociale sau de achitare a impozitelor n confor
mitate cu prevederile legale ale rii n care sunt stabilii
sau ale rii autoritii contractante sau ale rii unde se
Pot fi derulate proceduri de achiziii publice comune cu statele execut contractul;
AELS i cu statele candidate la aderarea la Uniune, dac aceast
posibilitate a fost n mod special prevzut ntr-un tratat
bilateral sau multilateral.
(e) acetia sau persoane cu putere de reprezentare, decizie sau
(2) Pentru contractele a cror valoare depete pragurile control asupra lor au fost condamnai printr-o hotrre cu
prevzute la articolul 118 sau 190, utilizarea procedurii valoare de res judicata pentru fraud, corupie, participare la
negociate este autorizat doar n cazurile prevzute de actele o organizaie criminal, splare de bani sau participare la
delegate adoptate n temeiul prezentului regulament. orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor
financiare ale Uniunii;

(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind tipurile de proceduri de achiziii, (f) intr sub incidena unei sanciuni administrative menionate
achiziiile comune, contractele de mic valoare i plata pe la articolul 109 alineatul (1).
baza facturii.

Articolul 105
Literele (a)(d) de la primul paragraf nu se aplic n cazul
Coninutul documentelor aferente procedurii de ofertare achiziiei de bunuri n condiii deosebit de avantajoase fie de
la un furnizor care i lichideaz activitatea definitiv, fie de la
Documentele aferente procedurii de ofertare trebuie s furnizeze administratori judiciari sau lichidatori n cazul unui faliment,
o descriere complet, clar i precis a obiectului contractului i prin intermediul unui concordat judiciar sau printr-o
s specifice criteriile de excludere, selecie i atribuire aplicabile procedur similar, prevzut de legislaia naional.
contractului.

Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor


mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor Literele (b) i (e) de la primul paragraf nu se aplic n cazul n
detaliate privind coninutul documentaiei aferente procedurii de care candidaii sau ofertanii pot demonstra c au fost adoptate
ofertare, inclusiv privind posibilitatea i condiiile de revizuire a msuri corespunztoare mpotriva persoanelor cu putere de
preului i a specificaiilor tehnice. reprezentare, decizie sau control care fac obiectul hotrrii
menionate la litera (b) sau (e) de la primul paragraf.

Articolul 106
Criterii de excludere aplicabile participrii la proceduri de
achiziii (2) n cazul unei proceduri negociate n care, din raiuni
tehnice sau artistice ori din raiuni legate de protecia drepturilor
(1) Sunt exclui de la participarea la procedurile de achiziii exclusive, contractul nu poate fi atribuit dect unui anumit
candidaii sau ofertanii care: agent economic, instituia poate decide s nu exclud agentul
economic n cauz invocnd raiunile menionate la alineatul (1)
primul paragraf literele (a), (c) i (d) dac acest lucru este indis
(a) se afl n stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri pensabil pentru a asigura continuitatea activitii instituiei. n
de lichidare sau de administrare judiciar, au ncheiat acest caz, instituia i justific n mod corespunztor decizia.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/53

(3) Candidaii sau ofertanii trebuie s certifice c nu se afl Articolul 108


ntr-una din situaiile enumerate la alineatul (1). Cu toate
acestea, autoritatea contractant poate s nu solicite aceast Baza central de date privind excluderile
certificare n cazul contractelor cu valoare foarte mic. (1) Baza central de date privind excluderile, creat i admi
nistrat de ctre Comisie, cuprinde detalii cu privire la candidaii
i ofertanii care se gsesc ntr-una din situaiile menionate la
n scopul aplicrii corecte a alineatului (1), la solicitarea auto articolul 106, la articolul 109 alineatul (1) primul paragraf litera
ritii contractante, candidatul sau ofertantul trebuie s efectueze (b) i la articolul 109 alineatul (2) litera (a). Baza de date
urmtoarele: respectiv este utilizat n comun de instituiile, ageniile
executive i organismele menionate la articolul 208. Parla
mentul European i Consiliul sunt informate anual cu privire
(a) atunci cnd candidatul sau ofertantul este o persoan la numrul de cazuri noi i la numrul total de cazuri nscrise n
juridic, s furnizeze informaii privind proprietatea sau baza de date.
gestionarea, controlul i puterea de reprezentare a
persoanei juridice i s certifice c acesta nu se afl ntr-
una dintre situaiile menionate la alineatul (1);

(2) Autoritile statelor membre i ale rilor tere, precum i


(b) atunci cnd se are n vedere o subcontractare, s certifice c organismele, altele dect cele menionate la alineatul (1), care
subcontractantul nu se afl ntr-una din situaiile menionate particip la execuia bugetului n conformitate cu articolele 58 i
la alineatul (1). 61, comunic ordonatorului de credite competent informaii cu
privire la candidaii i ofertanii care se afl ntr-una din situaiile
menionate la articolul 106 alineatul (1) primul paragraf litera
(e), atunci cnd conduita agentului respectiv a adus atingere
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n intereselor financiare ale Uniunii. Ordonatorul de credite n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea de cauz primete aceste informaii i solicit contabilului s le
norme detaliate privind: introduc n baza de date.

(a) criteriile de excludere aplicabile participrii la invitaiile la


licitaii, inclusiv norme privind activitile ilegale care pot
conduce la excludere;
Autoritile i organismele menionate la primul paragraf au
acces la informaiile coninute n baza de date i in cont de
aceste informaii, dup caz i pe propria rspundere, atunci cnd
(b) dovezile ce pot fi considerate satisfctoare pentru a dovedi atribuie contracte aferente execuiei bugetare.
c nu exist o situaie de excludere;

(c) durata excluderii, n cazul unei excluderi. O astfel de


excludere nu depete 10 ani. (3) BCE, BEI i Fondul European de Investiii au acces la
informaiile coninute n baza de date pentru a-i putea
proteja fondurile proprii i pot ine de cont de aceste informaii,
Articolul 107 dup caz i pe propria rspundere, atunci cnd atribuie
contracte n conformitate cu propriile norme privind achiziiile.
Criterii de excludere aplicabile atribuirilor
(1) Nu se atribuie contracte candidailor sau ofertanilor care,
n timpul procedurii de achiziii aferente contractului respectiv:

BCE, BEI i Fondul European de Investiii transmit Comisiei


(a) se gsesc ntr-o situaie de conflict de interese; informaii privind candidaii i ofertanii care se afl ntr-una
dintre situaiile menionate la articolul 106 alineatul (1)
primul paragraf litera (e), n cazul n care conduita agenilor
(b) se fac vinovai de declaraii false n informaiile solicitate de respectivi a adus atingere intereselor financiare ale Uniunii.
autoritatea contractant, ca o condiie de participare la
procedura de achiziii sau nu au furnizat informaii
respective;

(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


(c) se afl ntr-una din situaiile de excludere de la procedura de conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
achiziii menionat la articolul 106 alineatul (1). normelor detaliate privind baza de date central privind exclu
derile, inclusiv n ceea ce privete proceduri standardizate i
specificaii tehnice pentru gestionarea bazei de date.
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind criteriile de excludere aplicabile
procedurii de achiziii i privind stabilirea dovezilor ce pot fi
considerate satisfctoare pentru a dovedi c nu exist o situaie (5) Autoritilor din rile tere le poate fi permis accesul
de excludere. n plus, Comisia este mputernicit s adopte acte numai dup ndeplinirea normelor prevzute la articolul 9 din
delegate n conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete Regulamentul (CE) nr. 45/2001 i n urma unei evaluri de la
durata excluderii. caz la caz.
L 298/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 109 Decizia se public dup epuizarea cilor legale de recurs


mpotriva deciziei sau dup prescrierea termenelor de recurs i
Sanciuni administrative i financiare rmne publicat pe site-ul de internet pn la expirarea
(1) Autoritatea contractant poate impune sanciuni adminis perioadei de excludere sau pn la scurgerea a ase luni de la
trative i/sau financiare: plata sanciunilor financiare, n cazul n care acestea reprezint
singura msur luat.

(a) contractanilor, candidailor sau ofertanilor aflai n cazurile


menionate la articolul 107 alineatul (1) litera (b); n cazul n care sunt vizate persoane fizice, decizia de publicare
se ia inndu-se cont n mod corespunztor de dreptul la viaa
privat i cu respectarea drepturilor prevzute n Regulamentul
(CE) nr. 45/2001.
(b) contractanilor n cazul crora s-a constatat o nclcare
grav a obligaiilor ce le revin n temeiul contractelor
finanate de la buget.

(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
Cu toate acestea, mai nti, autoritatea contractant trebuie s normelor detaliate privind diferitele sanciuni administrative i
ofere ntotdeauna persoanei respective posibilitatea de a-i financiare pentru ofertanii i candidaii ce au fcut declaraii
prezenta observaiile. false, au comis erori substaniale, au comis nereguli sau fraude
grave sau i-au nclcat n mod serios obligaiile contractuale.

(2) Sanciunile menionate la alineatul (1) sunt proporionale


cu importana contractului i cu gravitatea abaterii, i pot
consta n: Articolul 110
Criterii de atribuire a contractelor
(1) Contractele sunt atribuite n funcie de criteriile de
(a) excluderea candidatului sau a ofertantului sau a contrac atribuire aplicabile coninutului ofertei, dup verificarea, pe
tantului n cauz de la contracte sau granturi finanate de baza criteriilor de selecie incluse n documentele aferente
la buget, pe o perioad maxim de zece ani; i/sau procedurii de ofertare, a capacitii agenilor economici care
nu au fost exclui n temeiul articolului 106, al articolului
107 i al articolului 109 alineatul (2) litera (a).

(b) plata unor sanciuni financiare de ctre candidat sau ofertant


sau contractant, n limita valorii contractului respectiv.
(2) Contractele se atribuie prin procedura de atribuire
automat sau prin procedura ofertei celei mai avantajoase din
(3) Pentru a consolida protecia intereselor financiare ale punct de vedere economic.
Uniunii instituiile pot decide, cu respectarea principiului
proporionalitii, s-i publice deciziile de aplicare a
sanciunilor administrative sau financiare menionate la
alineatul (1) dup ce procedura prevzut la alineatul (1) a (3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
fost pe deplin respectat. conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind precizarea criteriilor de selecie i a
criteriilor de atribuire a contractelor. n plus, Comisia este mpu
ternicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 210
Decizia de publicare a deciziei de aplicare a sanciunilor admi n ceea ce privete documentele ce dovedesc capacitatea
nistrative sau financiare menionat la primul paragraf va ine economic i financiar i capacitatea tehnic i profesional,
seama, mai ales, de gravitatea abaterii, inclusiv de impactul precum i norme detaliate privind licitaiile electronice i
asupra intereselor financiare ale Uniunii i a imaginii sale, de ofertele cu preuri anormal de mici.
timpul scurs de la comiterea abaterii, durata i recurena
acesteia, intenia sau gradul de neglijen manifestate de
entitatea n cauz, precum i msurile luate de ctre aceasta
pentru remedierea situaiei.
Articolul 111
Depunerea ofertelor
Decizia de publicare este inclus n decizia de aplicare a (1) Modalitile de depunere a ofertelor trebuie s asigure
sanciunilor administrative sau financiare i prevede n mod concurena real i confidenialitatea coninutului ofertelor
expres publicarea deciziilor de aplicare a sanciunilor sau a pn la deschiderea lor simultan.
unui sumar al acestora pe site-ul de internet al instituiei.

Pentru a asigura un efect disuasiv, rezumatul publicat include (2) Comisia se asigur, prin mijloace corespunztoare i n
numele persoanei responsabile pentru abatere, o scurt descriere conformitate cu articolul 95, c ofertanii pot prezenta
a abaterii, programul n cauz i durata excluderii i/sau suma coninutul ofertei i orice documente justificative n format elec
sanciunilor financiare. tronic (e-achiziii).
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/55

Pn la 28 octombrie 2014 i, ulterior, n mod regulat, Comisia criteriile de selecie i de atribuire stabilite n prealabil n docu
raporteaz Parlamentului European i Consiliului cu privire la mentele aferente procedurii de ofertare i n normele privind
progresele nregistrate n aplicarea acestei dispoziii. achiziiile.

(3) n cazul n care consider c acest lucru este adecvat i (2) Autoritatea contractant notific tuturor candidailor sau
proporional, autoritatea contractant poate solicita ofertanilor ofertanilor ale cror candidaturi sau oferte au fost respinse
s depun o garanie n avans pentru a asigura meninerea motivele pe care s-a ntemeiat aceast decizie, precum i data
ofertelor depuse. la care expir perioada de ateptare menionat la articolul 118
alineatul (2). Autoritatea contractant comunic tuturor ofer
tanilor care ndeplinesc criteriile de excludere i de selecie, i
care au depus o cerere scris, caracteristicile i avantajele relative
(4) Cu excepia contractelor cu o valoare mic menionate la ale ofertei reinute, precum i numele ofertantului cruia i este
articolul 104 alineatul (3), deschiderea dosarelor de candidatur atribuit contractul.
i a ofertelor este asigurat de o comisie de deschidere,
desemnat n acest scop. Ofertele sau dosarele de candidatur
pe care comisia le-a declarat neconforme cu condiiile stabilite
sunt respinse. Cu toate acestea, se impune a nu divulga anumite detalii n
cazul n care dezvluirea acestora ar mpiedica aplicarea legii,
ar contravine interesului public sau ar prejudicia interesele
legitime de afaceri ale ntreprinderilor publice sau private sau
(5) Toate cererile de participare sau ofertele declarate de ar putea denatura concurena loial ntre ntreprinderi.
comisia de deschidere ca fiind conforme cu condiiile stabilite
sunt evaluate, pe baza criteriilor prevzute n documentele
aferente procedurii de ofertare, pentru a propune autoritii
contractante atribuirea contractului sau pentru a utiliza (3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
procedura de licitaie electronic. conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind decizia de atribuire, precum i
semnarea i executarea contractului.
(6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind depunerea ofertelor i stabilirea Articolul 114
termenelor de primire a ofertelor i a cererilor de participare,
privind termenul de acces la invitaia la documentaia de licitaie Anularea procedurii de achiziii
i termenele pentru cazuri de urgen. n plus, Comisia este nainte de semnarea contractului, autoritatea contractant fie
mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu poate renuna la procedura de achiziii, fie poate anula
articolul 210 n ceea ce privete diferitele modaliti de comu procedura de atribuire a contractelor, fr ca ofertanii sau
nicare i norme detaliate privind posibilitatea unei garanii de candidaii s aib dreptul de a solicita compensaii.
licitaie, deschiderea ofertelor, cererile de participare i privind
comisia pentru evaluarea ofertelor i a cererilor de participare.

Decizia trebuie motivat i adus la cunotina candidailor sau


a ofertanilor.
Articolul 112
Principiile egalitii de tratament i transparenei
(1) n timpul derulrii procedurii de achiziii, toate contactele Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
dintre autoritatea contractant i candidai sau ofertani trebuie mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
s se desfoare n condiii care garanteaz transparena i detaliate privind anularea procedurii de achiziii.
egalitatea de tratament. Aceste contacte nu pot conduce la
modificarea condiiilor contractului i nici a clauzelor
prevzute n oferta iniial.
Seciunea 4
Garanii i aciuni corective
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea Articolul 115
normelor detaliate privind principiile egalitii de tratament i
transparenei. Comisia este mputernicit s adopte acte delegate Garanii
n conformitate cu articolul 210 prin care s se stabileasc n ce
Cu excepia contractelor de valoare redus, autoritatea
msur este permis contactul ntre autoritile contractante i
contractant poate solicita contractanilor, n cazul n care
ofertani pe timpul procedurii de atribuire a contractului,
consider acest lucru adecvat i proporional, de la caz la caz
cerinele minime de evidene scrise ale unei evaluri i detaliile
i n urma unei analize a riscurilor, depunerea unei garanii
minime ale deciziei luate de autoritatea contractant.
pentru:

Articolul 113 (a) a asigura executarea integral a contractului sau;


Decizia de atribuire
(1) Ordonatorul de credite decide cu privire la candidatul sau
ofertantul cruia i se atribuie contractul, n conformitate cu (b) a limita riscurile financiare legate de plata prefinanrii.
L 298/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor (a) modalitile de publicare menionate la articolul 103;
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind criteriile de analiz a riscurilor i garaniile
solicitate contractanilor.
(b) alegerea procedurilor menionate la articolul 104 alineatul
(1);

Articolul 116
Erori, nereguli i fraud n procedur (c) termenele corespunztoare.
(1) Atunci cnd procedura de atribuire se dovedete a fi
viciat de erori substaniale, de nereguli sau de fraud, auto
ritatea contractant suspend procedura i poate lua toate (2) Sub rezerva excepiilor i a condiiilor specificate n actele
msurile necesare, inclusiv anularea procedurii. delegate adoptate n temeiul prezentului regulament, autoritatea
contractant nu poate, n cazul contractelor reglementate de
Directiva 2004/18/CE, semna contractul sau contractul-cadru
cu ofertantul declarat ctigtor dect dup expirarea unei
n cazul n care, dup atribuirea contractului, procedura de perioade de ateptare.
atribuire sau executarea contractului se dovedesc a fi viciate
de erori substaniale, de nereguli sau fraud, autoritatea
contractant poate s nu ncheie contractul, s suspende
executarea acestuia sau, dac este cazul, s l rezilieze, n (3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
funcie de stadiul n care se afl procedura. conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind pragurile aplicabile, contractele
separate i contractele pentru loturi, estimarea valorii
anumitor contracte i perioada de ateptare de dinaintea
n cazul n care aceste erori, nereguli sau fraude sunt imputabile semnrii contractului.
contractantului, autoritatea contractant poate refuza, n plus,
efectuarea plilor, recupera sumele deja pltite sau rezilia toate
contractele ncheiate cu contractantul respectiv, proporional cu
gravitatea erorilor, a neregulilor sau a fraudei. Articolul 119
Reguli privind participarea la procedura de ofertare
(1) Participarea la proceduri de ofertare este deschis n
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n condiii egale tuturor persoanelor fizice i juridice care intr
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea n domeniul de aplicare a tratatelor i tuturor persoanelor
normelor detaliate privind suspendarea unui contract n cazul fizice i juridice dintr-o ar ter care a ncheiat un acord
unor erori, nereguli sau al fraudei. special cu Uniunea n domeniul achiziiilor publice, n condiiile
stabilite n acordul respectiv.

CAPITOLUL 2 Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor


mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
Dispoziii aplicabile contractelor atribuite de instituii n cont detaliate privind dovada accesului la contracte.
propriu

Articolul 117
(2) OLAF exercit competenele conferite de Comisie prin
Autoritatea contractant Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din
11 noiembrie 1996 privind controalele i inspeciile la faa
(1) Instituiile sunt considerate autoriti contractante n locului efectuate de Comisie n scopul protejrii intereselor
cazul contractelor atribuite n cont propriu. n conformitate financiare ale Comunitilor Europene mpotriva fraudei i a
cu articolul 65, acestea deleag competenele necesare exercitrii altor abateri (1) de a efectua inspecii i controale la faa
funciei de autoritate contractant. locului n statele membre i, n conformitate cu acordurile de
cooperare i de asisten reciproc n vigoare, n ri tere i la
sediile organizaiilor internaionale.

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind delegarea funciei autoritii contrac Articolul 120
tante, inclusiv identificarea nivelurilor adecvate pentru calcularea
pragurilor. Regulile privind achiziiile ale Organizaiei Mondiale a
Comerului
n cazurile n care se aplic Acordul multilateral privind
achiziiile publice ncheiat n cadrul Organizaiei Mondiale a
Articolul 118 Comerului, contractele sunt deschise i cetenilor statelor
care au ratificat acordul menionat, n condiiile prevzute de
Praguri aplicabile acesta.
(1) Sub rezerva dispoziiilor din partea II titlul IV, Directiva
2004/18/CE fixeaz pragurile care stabilesc: (1) JO L 292, 15.11.1996, p. 2.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/57

TITLUL VI
GRANTURI

CAPITOLUL 1 (e) cheltuielile executate n cadrul gestiuni partajate i al


gestiunii indirecte n sensul articolelor 58, 59 i 60, dac
Domeniul de aplicare i forma granturilor nu se specific altfel n normele financiare aplicabile
bugetului entitilor sau persoanelor crora li s-au ncre
Articolul 121 dinat sarcini de execuie bugetar n temeiul articolului
58 alineatul(1) litera (c) sau n acordurile de delegare;
Domeniul de aplicare a granturilor
(1) Granturile sunt contribuii financiare directe, acordate ca (f) contribuiile la ageniile executive menionate la articolul 62,
donaie din buget pentru a finana urmtoarele: efectuate n temeiul actului constitutiv al fiecrei agenii;

(a) o aciune destinat s contribuie la realizarea unui obiectiv (g) cheltuielile legate de pieele de produse pescreti
de politic al Uniunii; menionate la articolul 3 alineatul (2) litera (f) din Regula
mentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005
privind finanarea politicii agricole comune (1);
(b) funcionarea unui organism care urmrete un obiectiv de
interes general al Uniunii sau un obiectiv care se nscrie n
cadrul unei politici a Uniunii (granturi de funcionare) i (h) rambursarea cheltuielilor de cltorie i de edere sau, dup
susine aceast politic. caz, a oricror alte indemnizaii pltite persoanelor invitate
sau mandatate de instituii.

Granturile fac obiectul fie al unui acord scris, fie al unei decizii a
Comisiei notificat solicitantului declarat ctigtor al unui (i) premiile acordate cu titlu de recompens n cadrul unui
grant. concurs, crora li se aplic partea I titlul VII.

Comisia poate institui sisteme electronice securizate pentru (3) Compensaiile la rata dobnzii i subveniile pentru comi
schimburile cu beneficiarii. sioanele de garanie sunt tratate drept granturi, cu condiia s
nu fie combinate n cadrul unei msuri unice cu instrumentele
financiare menionate n partea I titlul VIII.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete normele detaliate Aceste compensaii i subvenii sunt sub rezerva dispoziiilor
privind precizarea domeniului de aplicare al granturilor, prezentului titlu, cu excepia urmtoarelor:
precum i normele care s stabileasc dac se folosesc
acorduri de grant sau decizii de atribuire a granturilor. n
plus, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n (a) principiul de cofinanare menionat la articolul 125
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete detaliile refe alineatul (3);
ritoare la sistemul electronic de schimb, inclusiv condiiile n
care documentele depuse prin intermediul acestor sisteme,
printre care acordurile de grant, se consider originale i se
semneaz, precum i detaliile referitoare la utilizarea parteneria (b) principiul de nonprofit menionat la articolul 125
telor-cadru. alineatul (4);

(c) pentru aciunile care au ca obiectiv ntrirea capacitii


(2) Nu reprezint grant n sensul prezentului titlu: financiare a beneficiarului sau generarea de venit, evaluarea
capacitii financiare a solicitantului, menionat la
articolul 132 alineatul (1);
(a) cheltuielile cu membrii i personalul instituiilor i contri
buiile la colile europene;
(4) Fiecare instituie poate acorda granturi pentru activiti de
comunicare, atunci cnd, din motive justificate n mod cores
(b) contractele de achiziii publice menionate la articolul 101 i punztor, utilizarea procedurilor de achiziii nu este adecvat.
ajutoarele pltite cu titlu de asisten macrofinanciar i
sprijin bugetar;
Articolul 122
Beneficiari
(c) instrumentele financiare, i nici acionariatele sau partici
prile la capitalul unor instituii financiare internaionale, (1) n cazul n care mai multe entiti ndeplinesc criteriile
precum Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare pentru a primi un grant sau mpreun formeaz o entitate,
(BERD), sau organismele specializate ale Uniunii, precum respectiva entitate poate fi tratat ca beneficiar unic, inclusiv
Fondul European de Investiii; atunci cnd entitatea este nfiinat n mod special pentru
executarea aciunii care urmeaz s fie finanat prin intermediul
grantului.
(d) contribuiile pltite de Uniune sub form de cotizaii orga
nismelor a cror membr este; (1) JO L 209, 11.8.2005, p. 1.
L 298/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(2) n sensul prezentului titlu, urmtoarele entiti sunt (2) Autorizaia se bazeaz cel puin pe urmtoarele elemente:
considerate ca entiti afiliate beneficiarului:

(a) entiti care compun beneficiarul, n conformitate cu (a) justificarea adecvrii acestor forme de finanare din
alineatul (1); perspectiva naturii aciunilor sau programelor de lucru spri
jinite, precum i a riscurilor de nereguli i fraud i a
costurilor controalelor;
(b) entiti care ndeplinesc criteriile de eligibilitate i care nu se
afl ntr-una dintre situaiile menionate la articolul 131
alineatul (4) i care au o legtur cu beneficiarul, n
special o legtur juridic sau de capital, care nu sunt nici (b) identificarea costurilor sau a categoriilor de costuri acoperite
limitate la aciune, nici nfiinate cu unicul scop al executrii de sumele forfetare, de costurile unitare sau de finanarea la
respectivei aciuni. rate forfetare, din care se exclud costurile neeligibile n
conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii;

(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete coninutul (c) descrierea metodelor de stabilire a sumelor forfetare, a
minim al acordurilor sau deciziilor de grant, n special n costurilor unitare i a finanrii la rate forfetare, precum i
cazul n care grantul este acordat mai multor entiti, obligaiile descrierea condiiilor pentru a asigura n mod rezonabil
specifice ale coordonatorului, dac este cazul, precum i ale respectarea principiilor de nonprofit i de cofinanare i
celorlali beneficiari, regimul rspunderii aplicabile i condiiile evitarea finanrii duble a costurilor. Aceste metode se
privind adugarea sau eliminarea unui beneficiar. bazeaz pe:

Articolul 123
(i) date statistice sau mijloace obiective similare; sau
Forme de grant
(1) Grantul poate lua oricare dintre urmtoarele forme:
(ii) o abordare de la beneficiar la beneficiar, bazat pe date
(a) rambursarea unei pri definite din costurile eligibile, istorice certificate sau verificabile ale beneficiarului ori
menionate la articolul 126, suportate efectiv; pe practicile sale obinuite de contabilitate analitic.

(b) rambursarea pe baza costurilor unitare; (3) n cazul n care se autorizeaz recurgerea la practicile
obinuite de contabilitate analitic ale beneficiarului, ordo
natorul de credite competent poate evalua ex ante conformitatea
(c) sume forfetare; acestor practici cu condiiile prevzute la alineatul (2) sau printr-
o strategie corespunztoare de controale ex post.
(d) finanare la rate forfetare;

n cazul n care conformitatea practicilor obinuite de contabi


(e) o combinaie ntre formele menionate la literele (a) (d). litate analitic ale beneficiarului cu condiiile prevzute la
alineatul (2) se stabilete ex ante, cuantumul sumelor forfetare,
al costurilor unitare sau al finanrii la rate forfetare, stabilit prin
(2) Pentru a stabili forma adecvat de grant, se ine cont n aplicarea practicilor respective, nu este contestat n cursul
cea mai mare msur posibil de interesele i de metodele controalelor ex post.
contabile ale beneficiarilor poteniali.

(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n Ordonatorul de credite competent poate considera c practicile
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea obinuite de contabilitate analitic ale beneficiarului sunt
normelor privind diferitele forme de grant, inclusiv pentru gran conforme cu condiiile prevzute la alineatul (2) dac sunt
turile de valoare mic. acceptate de autoritile naionale n cadrul unor sisteme de
finanare comparabile.

Articolul 124
Sumele forfetare, costurile unitare i finanarea la rate (4) Decizia sau acordul de grant poate autoriza, sub form de
forfetare rate forfetare, finanarea costurilor indirecte ale beneficiarului
pn la cel mult 7 % din costurile directe totale eligibile ale
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor actului de baz, aciunii, cu excepia cazului n care beneficiarul primete un
utilizarea sumelor forfetare, a costurilor unitare sau a finanrii grant de funcionare din buget. Plafonul de 7 % poate fi
la rate forfetare este autorizat printr-o decizie a Comisiei care depit printr-o decizie motivat a Comisiei.
s asigure respectarea principiului egalitii de tratament al bene
ficiarilor pentru aceeai categorie de aciuni sau de programe de
lucru.
(5) Proprietarii de IMM-uri i alte persoane juridice care nu
primesc salariu pot declara drept eligibile costurile cu personalul
n cazul n care suma maxim pentru fiecare grant nu depete ocazionate de activitatea depus n cadrul unei aciuni sau al
valoarea unui grant de valoare mic, autorizaia poate fi unui program de lucru, pe baza costurilor unitare stabilite prin
acordat de ordonatorul de credite competent. decizia Comisiei.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/59

(6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n la costurile eligibile suportate efectiv de beneficiar pentru a
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea realiza aciunea sau programul de lucru.
normelor detaliate privind sumele forfetare, costurile unitare i
finanarea la rate forfetare.

(5) n sensul prezentului titlu, profit nseamn un surplus de


CAPITOLUL 2 ncasri fa de costurile eligibile suportate de beneficiar n
momentul efecturii cererii de plat a soldului.
Principii

Articolul 125
ncasrile menionate la primul paragraf se limiteaz la veni
Principii generale aplicabile granturilor turile generate de aciune sau de programul de lucru, precum
i la contribuiile financiare alocate n mod special de ctre
(1) Atribuirea granturilor este reglementat de principiile donatori pentru finanarea costurilor eligibile.
egalitii de tratament i transparenei.

(2) Fr a se aduce atingere articolului 130, granturile nu pot n cazul unui grant de funcionare, sumele destinate constituirii
fi cumulative i nu se pot acorda retroactiv. de rezerve nu sunt luate n considerare n scopul verificrii
conformitii cu principiul de nonprofit.

(3) Granturile implic cofinanare, fr a aduce atingere


normelor speciale stabilite n partea II titlul IV.
(6) n cazul n care, la sfritul unui exerciiu financiar pentru
care a beneficiat de un grant de funcionare, un partid politic la
nivelul Uniunii nregistreaz un excedent de venituri fa de
n absena unei dispoziii contrare n prezentul regulament, cheltuieli, o parte din acest excedent, care nu trebuie s
reglementrile aplicabile partidelor politice la nivel european i depeasc 25 % din venitul total pentru acel exerciiu, poate
normele privind finanarea acestora sunt prevzute de Regula fi reportat, prin derogare de la principiul de nonprofit prevzut
mentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European i al la alineatul (4), n exerciiul financiar urmtor, cu condiia ca
Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul i finanarea aceasta s fie utilizat nainte de ncheierea primului trimestru al
partidelor politice la nivel european (1). respectivului exerciiu.

(4) Granturile nu pot avea scopul sau efectul de a produce


profit n contextul aciunii sau al programului de lucru al bene La verificarea respectrii principiului de nonprofit, nu sunt luate
ficiarului (principiul de nonprofit). n calcul resursele proprii, n special donaiile i cotizaiile
membrilor, totalizate n operaiunile anuale ale unui partid
politic la nivelul Uniunii, care depesc 15 % din costurile
Primul paragraf nu se aplic n cazul: eligibile suportate de beneficiar.

(a) aciunilor care au ca obiectiv consolidarea capacitii


financiare a beneficiarului sau aciunilor care genereaz un Dispoziiile celui de-al doilea paragraf nu se aplic atunci cnd
venit pentru a le asigura continuitatea dup perioada de rezervele financiare ale unui partid politic la nivelul Uniunii
finanare din partea Uniunii prevzut n decizia sau depesc 100 % din veniturile medii anuale ale acestuia.
acordul de grant;

(7) Granturile pot fi acordate n lipsa unei cereri de


(b) burselor de studii, de cercetare sau pentru formare profe propuneri adresate BEI sau Fondului European de Investiii
sional pltite persoanelor fizice; pentru aciuni de asisten tehnic. n aceste cazuri, articolele
131 alineatele (2)(5) i articolul 132 alineatul (1) nu se aplic.

(c) altor modaliti de sprijin direct acordat persoanelor aflate


n nevoie, cum ar fi omerii i refugiaii;
(8) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete completarea
(d) granturilor bazate pe tarife forfetare i/sau sume forfetare principiilor generale aplicabile granturilor, inclusiv principiul de
i/sau costuri unitare n cazurile n care acestea sunt nonprofit i principiul cofinanrii. De asemenea, Comisia este
conforme condiiilor stabilite la articolul 124 alineatul (2); mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 210 n ceea ce privete definirea asistenei tehnice.

(e) granturilor de valoare mic.


Articolul 126
n cazul n care se obine profit, Comisia are dreptul s recu Costurile eligibile
pereze procentajul din profit corespunztor contribuiei Uniunii (1) Granturile nu depesc un plafon global exprimat ca
valoare absolut, care se stabilete pe baza costurilor eligibile
(1) JO L 297, 15.11.2003, p. 1. estimate.
L 298/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Granturile nu depesc costurile eligibile. (e) costurile de salarizare ale personalului administraiilor
naionale, n msura n care aceste costuri corespund
costului activitilor pe care autoritatea public respectiv
(2) Costurile eligibile sunt costurile suportate efectiv de bene nu le-ar desfura dac nu s-ar derula proiectul n cauz;
ficiarul unui grant i care ndeplinesc cumulativ urmtoarele
criterii:
(4) Costurile suportate de entitile afiliate unui beneficiar
(a) sunt suportate pe durata aciunii sau a programului de lucru, menionat la articolul 122 pot fi acceptate ca eligibile de
cu excepia costurilor legate de rapoartele finale i de certi ctre ordonatorul de credite competent n cadrul cererii de
ficatele de audit; propuneri. n acest caz, se aplic cumulativ urmtoarele condiii:

(b) sunt indicate n bugetul general total estimat al aciunii sau (a) entitile n cauz sunt identificate n acordul sau decizia de
al programului de lucru; grant;

(c) sunt necesare pentru realizarea aciunii sau a programului de


lucru care face obiectul grantului; (b) entitile n cauz respect normele aplicabile beneficiarului
n conformitate cu contractul sau decizia de grant n ceea ce
privete eligibilitatea costurilor i drepturile de verificare i
(d) pot fi identificate i verificate, n special fiind nregistrate n audit ale Comisiei, ale OLAF i ale Curii de Conturi.
contabilitatea beneficiarului i stabilite n conformitate cu
normele contabile aplicabile n ara n care este stabilit bene
ficiarul i cu practicile obinuite de contabilitate analitic ale
beneficiarului; (5) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete precizri supli
mentare legate de costurile eligibile.
(e) respect dispoziiile legislaiei fiscale i sociale aplicabile;

Articolul 127
(f) sunt rezonabile, justificate i respect principiile bunei
gestiuni financiare, n special n ceea ce privete economia Cofinanarea n natur
i eficiena.
(1) n scopul calculrii profitului generat de grant, nu se ia n
considerare cofinanarea sub forma contribuiilor n natur.
(3) Cererile de propuneri specific categoriile de costuri
considerate eligibile pentru finanare din partea Uniunii.
(2) Ordonatorul de credite competent poate accepta cofi
nanarea sub forma contribuiilor n natur n cazul n care
Fr a aduce atingere actului de baz i n completarea preve aceasta este considerat necesar sau adecvat. n cazul n care
derilor alineatului (2), urmtoarele categorii de costuri sunt se ofer o cofinanare n natur n sprijinul unor granturi de
eligibile atunci cnd sunt declarate eligibile de ctre ordonatorul valoare mic, iar ordonatorul de credite competent a decis s o
de credite competent n cadrul cererii de propuneri: refuze, acesta justific de ce cofinanarea n cauz nu este
necesar sau adecvat.

(a) costuri legate de garania de prefinanare depus de benefi


ciarul grantului, atunci cnd garania respectiv este soli
citat de ctre ordonatorul de credite competent n confor Aceste contribuii nu depesc:
mitate cu articolul 134 alineatul (1);

(b) costuri legate de auditurile externe, atunci cnd respectivele (a) fie costurile suportate efectiv de teri i justificate cores
audituri sunt solicitate, n sprijinul cererilor de plat, de punztor cu documente contabile;
ctre ordonatorul de credite competent;

(c) taxa pe valoarea adugat (TVA) atunci cnd nu poate fi (b) fie, n lipsa unor astfel de documente, costurile care
recuperat n temeiul legislaiei naionale privind TVA i corespund celor general acceptate pe piaa n cauz.
este pltit de un alt beneficiar dect o persoan neimpo
zabil n sensul definiiei de la articolul 13 alineatul (1)
primul paragraf din Directiva 2006/112/CE din
28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe Contribuiile n natur se prezint separat n estimarea bugetar
valoarea adugat (1). pentru a reflecta resursele totale alocate aciunii. Valoarea lor
unitar se evalueaz n bugetul provizoriu i nu face obiectul
unor modificri ulterioare.
(d) costurile de amortizare, cu condiia ca acestea s fie
suportate efectiv de beneficiar;
Contribuiile n natur respect normele naionale din domeniul
(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1. fiscal i al asigurrilor sociale.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/61

Articolul 128 lucru, coninutul cererii de propuneri, excepiile la cererile de


propuneri, informaiile pentru solicitani i publicarea ex post.
Transparen
(1) Granturile sunt cuprinse ntr-un program de lucru,
publicat naintea punerii sale n aplicare. Articolul 129
Principiul atribuirii necumulative
Acest program de lucru se pune n aplicare prin publicarea de (1) Aceleiai aciuni i se poate atribui un singur grant alocat
cereri de propuneri, cu excepia cazurilor de urgen de la buget n favoarea aceluiai beneficiar, cu excepia cazurilor
excepionale motivate sau n cazul n care caracteristicile bene n care actele de baz relevante dispun altfel.
ficiarului sau ale aciunii nu las alt alternativ pentru o
anumit aciune sau n cazul n care beneficiarul este identificat
ntr-un act de baz.
Unui beneficiar i se poate aloca de la buget un singur grant de
funcionare ntr-un exerciiu financiar.
Primul paragraf nu se aplic ajutoarelor pentru situaiile de
criz, operaiilor de protecie civil sau operaiunilor de ajutor
umanitar. Solicitantul informeaz de ndat ordonatorii de credite cu
privire la cererile i granturile multiple pentru aceeai aciune
sau acelai program de lucru.
(2) Cererile de propuneri specific termenul pn la care toi
solicitanii vor fi informai despre rezultatul evalurii cererii lor
i data orientativ pentru semnarea acordurilor de grant sau
notificarea deciziilor de grant. Costurile identice nu pot fi finanate n niciun caz de dou ori
de la buget.

Respectivele termene se stabilesc n baza urmtoarelor perioade:


(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
(a) pentru informarea tuturor solicitanilor cu privire la rezul normelor detaliate privind atribuirea necumulativ a granturilor.
tatele evalurii cererilor lor, maximum ase luni de la data
limit pentru depunerea propunerilor complete;
Articolul 130

(b) pentru semnarea acordurilor de grant sau pentru notificarea Principiul neretroactivitii
deciziilor de grant ctre acetia, maximum trei luni de la (1) Poate fi acordat un grant unei aciuni deja ncepute
data informrii solicitanilor acceptai. numai n cazul n care solicitantul poate demonstra necesitatea
demarrii aciunii nainte de semnarea acordului de grant sau de
notificarea deciziei de grant.
Respectivele perioade pot fi ajustate pentru a ine seama de
orice interval de timp necesar pentru a respecta procedurile
speciale care pot fi cerute prin actul de baz n conformitate n asemenea cazuri, costurile eligibile pentru finanare nu sunt
cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European
anterioare datei de depunere a cererii de grant, cu excepia unor
i al Consiliului (1) i pot fi depite n cazuri excepionale,
cazuri excepionale bine ntemeiate prevzute n actul de baz
justificate n mod corespunztor, n special pentru aciuni
sau n caz de extrem urgen a ajutorului pentru gestionarea
complexe, atunci cnd exist un numr mare de propuneri crizelor, a operaiunilor de protecie civil i a operaiunilor de
sau ntrzieri imputabile solicitanilor.
ajutor umanitar sau n situaii de pericol iminent sau imediat
care amenin s escaladeze ntr-un conflict armat sau s
destabilizeze o ar, atunci cnd un angajament timpuriu al
Ordonatorul de credite delegat prezint n cadrul raportului su Uniunii ar avea o importan major n promovarea prevenirii
anual de activitate termenele medii pentru informarea solici conflictului.
tanilor i semnarea acordurilor de grant sau notificarea deci
ziilor de grant. n cazul n care perioadele menionate la al
doilea paragraf sunt depite, ordonatorul de credite delegat
prezint justificri i propune aciuni de remediere atunci cnd Nu se pot acorda retroactiv granturi pentru aciuni deja
justificarea nu este corespunztoare n conformitate cu al treilea ncheiate.
paragraf.

Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor


(3) Toate granturile acordate n cursul unui exerciiu mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
financiar se public anual, n conformitate cu articolul 35 detaliate privind principiul neretroactivitii.
alineatele (2) i (3).

(2) n cazul granturilor de funcionare, acordul de grant se


(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n semneaz sau decizia de grant se notific n termen de ase luni
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea de la nceperea exerciiului financiar al beneficiarului. Costurile
normelor detaliate privind cerinele legate de programul de eligibile pentru finanare nu pot fi anterioare datei de depunere
a cererii de grant i nici anterioare nceputului exerciiului
(1) JO L 55, 28.2.2011, p. 13. financiar al beneficiarului.
L 298/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

CAPITOLUL 3 (a) granturi cu valoare mic;


Procedura de atribuire

(b) atunci cnd o astfel de certificare a fost oferit recent n


Articolul 131 cadrul unei alte proceduri de atribuire;
Cereri de grant
(1) Cererile de grant sunt prezentate n scris i, dup caz,
ntr-un format electronic sigur. (5) Ordonatorul de credite competent poate impune
sanciuni administrative i financiare cu caracter efectiv,
proporional i disuasiv, n condiiile prevzute la articolul 109.

n cazul n care consider c este fezabil, Comisia ofer posibi


litatea de a depune online cereri de grant.
Astfel de sanciuni pot fi impuse, de asemenea, beneficiarilor
care, la data prezentrii cererii sau pe parcursul executrii gran
tului, au fcut declaraii false atunci cnd au furnizat infor
(2) Sunt eligibile cererile de grant prezentate de urmtoarele maiile solicitate de ordonatorul de credite competent ori nu
persoane: au furnizat informaiile respective.

(a) persoane juridice; sau (6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind condiiile pentru cererile de grant,
dovada neaplicrii unei situaii de excludere, solicitanii fr
personalitate juridic, persoanele juridice care reprezint soli
(b) persoane fizice, n msura n care este necesar prin natura citant unic, sanciunile financiare i administrative, criteriile de
sau caracteristicile aciunii sau ale obiectivului urmrit de eligibilitate i granturile de valoare mic.
solicitant.

Articolul 132
n sensul literei (a) de la primul paragraf, cererile de grant pot fi
eligibile n cazul n care sunt prezentate de entiti fr perso Criterii de selecie i de atribuire
nalitate juridic n conformitate cu legislaia naional aplicabil,
cu condiia ca reprezentanii acestora s aib capacitatea de a-i (1) Criteriile de selecie anunate n prealabil n cererea de
asuma obligaii legale n numele entitii i de a oferi garanii propuneri trebuie s permit evaluarea capacitii solicitantului
pentru protecia intereselor financiare ale Uniunii echivalente cu de a realiza aciunea sau programul de lucru propus.
cele oferite de persoanele juridice.

(2) Criteriile de atribuire anunate n prealabil n cererea de


propuneri trebuie s permit evaluarea calitii propunerilor
(3) Cererea indic statutul juridic al candidatului i demons depuse lund n considerare obiectivele i prioritile fixate.
treaz capacitatea financiar i operaional a acestuia pentru a
realiza aciunea sau programul de lucru propus.

(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
n acest sens, candidatul depune o declaraie pe proprie normelor detaliate privind criteriile de selecie i de atribuire.
rspundere i, cu excepia granturilor de valoare mic, orice
document justificativ solicitat de ordonatorul de credite
competent, pe baza unei analize de risc. Documentele
necesare se indic n cererea de propuneri. Articolul 133
Procedura de evaluare
(1) Propunerile sunt evaluate pe baza criteriilor de selecie i
Verificarea capacitii financiare nu se aplic persoanelor fizice de atribuire anunate n prealabil, pentru a stabili propunerile
care primesc burse, persoanelor fizice care au cel mai mult care pot beneficia de finanare.
nevoie de sprijin direct i care primesc acest tip de sprijin,
organismelor publice sau organizaiilor internaionale. n
funcie de evaluarea riscurilor, ordonatorul de credite
competent poate elimina obligaia de verificare a capacitii (2) Ulterior, pe baza evalurii prevzute la alineatul (1), ordo
operaionale a organismelor publice sau a organizaiilor inter natorul de credite competent ntocmete lista beneficiarilor i
naionale. sumele aprobate.

(4) Articolul 106 alineatul (1) i articolele 107, 108 i 109 (3) Ordonatorul de credite competent informeaz n scris
se aplic i n cazul solicitanilor de grant. Solicitanii certific solicitanii n privina deciziei referitoare la cererea lor. n
faptul c nu se gsesc ntr-una din situaiile prevzute la respec cazul neatribuirii grantului solicitat, instituia prezint motivele
tivele articole. Cu toate acestea, ordonatorul de credite respingerii cererii, n special n raport cu criteriile de selecie i
competent nu solicit aceast certificare n urmtoarele cazuri: de atribuire.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/63

(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n nu i respect obligaiile care i revin n temeiul unui acord sau
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea al unei decizii de grant, ordonatorul de credite competent poate,
normelor detaliate privind evaluarea i atribuirea granturilor i n plus, s reduc valoarea grantului sau s recupereze sumele
informaiile pentru solicitani. pltite n mod necuvenit n conformitate cu acordul sau decizia
de grant, proporional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau
fraudelor ori a nclcrii obligaiilor n cauz, dup ce benefi
CAPITOLUL 4
ciarului i s-a oferit posibilitatea de a-i prezenta observaiile.

Plile i controlul

Articolul 134 (5) n cazul unor erori sistemice sau recurente, al unor
nereguli, fraude sau n caz de nclcare a obligaiilor care pot
Garania de prefinanare fi imputate beneficiarului i care afecteaz semnificativ mai
(1) Ordonatorul de credite competent poate solicita benefi multe granturi acordate respectivului beneficiar n condiii
ciarului, n cazul n care consider c acest lucru este adecvat i similare, ordonatorul de credite competent poate suspenda
proporional, de la caz la caz i n urma unei analize a riscu utilizarea tuturor granturilor n cauz sau, dup caz, poate
rilor, depunerea unei garanii n avans pentru a limita riscurile rezilia acordurile de grant sau anula deciziile de grant respective,
financiare legate de plata prefinanrii. proporional cu gravitatea erorilor, neregulilor, fraudelor sau
nclcrii obligaiilor, dup ce beneficiarului i s-a oferit posibi
litatea de a-i prezenta observaiile.
(2) Fr a aduce atingere alineatului (1), nu se solicit garanii
n cazul granturilor de valoare mic.

n plus, ordonatorul de credite competent poate, n urma unei


(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n proceduri contradictorii, s reduc valoarea granturilor sau s
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea recupereze sumele pltite n mod necuvenit n ceea ce privete
normelor detaliate privind garania de prefinanare. toate granturile afectate de erori sistemice sau recurente, de
nereguli, de fraude sau de nclcarea obligaiilor menionate la
primul paragraf, care pot fi auditate n conformitate cu acor
durile sau deciziile de grant.
Articolul 135
Plata granturilor i controale
(1) Cuantumul grantului se definitiveaz numai dup ce
ordonatorul de credite competent aprob rapoartele i (6) Ordonatorul de credite competent stabilete cuantumurile
conturile finale, fr a aduce atingere controalelor ulterioare care trebuie reduse sau recuperate, ori de cte ori acest lucru
efectuate de instituie, care sunt realizate n timp util. este posibil i realizabil pe baza costurilor declarate n mod
necuvenit drept eligibile pentru fiecare grant n cauz, n
urma acceptrii situaiilor financiare revizuite prezentate de
beneficiar.
(2) n cazul n care procedura de atribuire se dovedete a fi
viciat de erori substaniale, de nereguli sau fraude, ordonatorul
de credite competent suspend procedura i poate lua toate
msurile necesare, inclusiv anularea procedurii. Ordonatorul de
credite competent informeaz imediat OLAF cu privire la (7) n cazurile n care nu este posibil sau realizabil s se
cazurile de fraud suspectate. cuantifice exact valoarea costurilor neeligibile pentru fiecare
grant vizat, sumele care trebuie reduse sau recuperate pot fi
stabilite prin extrapolarea ratei reducerii sau recuperrii
(3) n cazul n care, dup atribuirea grantului, procedura de aplicate granturilor pentru care au fost demonstrate erori
atribuire sau modul de execuie a grantului se dovedesc a fi sistemice sau recurente sau nereguli sau, atunci cnd costurile
viciate de erori substaniale, de nereguli, de fraude sau de neeligibile nu pot servi drept baz pentru stabilirea sumelor care
nclcarea obligaiilor, n funcie de stadiul n care se afl trebuie reduse sau recuperate, prin aplicarea unei rate forfetare,
procedura i dup ce solicitantului sau beneficiarului i s-a innd seama de principiul proporionalitii. Beneficiarului i se
oferit posibilitatea de a-i prezenta observaiile, ordonatorul de ofer posibilitatea de a-i prezenta observaiile cu privire la
credite competent poate: metoda de extrapolare sau rata forfetar care urmeaz s fie
aplicate i propune o metod alternativ motivat corespunztor
nainte de efectuarea reducerii sau recuperrii.
(a) s refuze semnarea acordului de grant sau notificarea
deciziei de grant;

(8) Comisia asigur respectarea egalitii de tratament al


(b) s suspende utilizarea grantului; sau beneficiarilor unui program, n special atunci cnd competena
pentru executarea acestuia revine mai multor ordonatori de
credite.
(c) s rezilieze acordul de grant sau, dup caz, s anuleze
decizia de grant.

Beneficiarii sunt informai asupra mijloacelor de contestare a


(4) n cazul n care erorile, neregulile sau fraudele respective deciziilor luate n temeiul alineatelor (3), (4), (5), (6) i (7) de
pot fi imputate beneficiarului sau n cazul n care beneficiarul la prezentul articol, n conformitate cu articolul 97.
L 298/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(9) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n terilor, beneficiarul poate acorda acest sprijin financiar, sub
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea rezerva ndeplinirii urmtoarelor condiii:
normelor detaliate privind plata granturilor i controalele,
inclusiv normele privind documentele justificative i
suspendarea i reducerea granturilor.
(a) nainte de a acorda grantul, ordonatorul de credite
competent verific dac beneficiarul ofer garanii adecvate
cu privire la recuperarea sumelor datorate Comisiei;
Articolul 136
Perioadele de pstrare a evidenelor
(1) Beneficiarii pstreaz evidenele, documentele justificative, (b) condiiile de acordare a acestui sprijin sunt stabilite strict de
datele statistice i alte nregistrri relevante pentru grant pentru decizia sau acordul de grant dintre beneficiar i Comisie,
o perioad de cinci ani dup plata soldului, respectiv pentru o pentru a evita exercitarea vreunui drept discreionar de
perioad de trei ani pentru granturile de valoare mic. ctre beneficiar;

(2) Evidenele legate de audituri, ci de atac, litigii sau (c) sumele n cauz sunt mici, cu excepia cazurilor n care
reclamaii aprute n urma executrii proiectului se pstreaz sprijinul financiar constituie scopul principal al aciunii.
pn n momentul ncheierii acestor audituri, ci de atac,
litigii sau procese.
(2) Fiecare decizie sau contract de grant prevede n mod
expres exercitarea de ctre Comisie i Curtea de Conturi a
CAPITOLUL 5 competenelor lor de control, asupra documentelor i la faa
locului, precum i asupra informaiilor, chiar i a celor stocate
Punerea n aplicare pe suport electronic, cu privire la toate prile tere care au
beneficiat de fonduri ale Uniunii.
Articolul 137
Contractele de executare i sprijinul financiar acordat
terilor (3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
(1) Atunci cnd punerea n aplicare a aciunii sau a normelor detaliate privind contractele de executare i sprijinul
programului de lucru necesit acordarea unui sprijin financiar financiar acordat terilor.

TITLUL VII
PREMII

Articolul 138 (3) Participrile la concursuri sunt evaluate de un grup de


experi pe baza regulilor de concurs publicate.
Reguli generale
(1) Acordarea premiilor este reglementat de principiile
egalitii de tratament i transparenei i promoveaz realizarea Premiile sunt apoi acordate de ordonatorul de credite
obiectivelor de politic ale Uniunii. competent, pe baza evalurii grupului de experi, care au toat
libertatea s hotrasc dac s recomande acordarea de premii,
n funcie de felul n care evalueaz calitatea realizrilor.
(2) n acest sens, premiile sunt condiionate de existena unui
program de lucru care se public naintea punerii sale n
aplicare. Programul de lucru se pune n aplicare prin publicarea (4) Valoarea premiului nu trebuie s fie legat de costurile
concursurilor. suportate de ctigtor.

Concursurile pentru premii cu o valoare unitar de cel puin (5) Atunci cnd executarea unei aciuni sau a unui program
1 000 000 EUR pot fi publicate numai dac sunt prevzute n de lucru implic acordarea de premii unor pri tere de ctre un
declaraiile sau n orice alt document relevant menionat la beneficiar al unui grant al Uniunii, beneficiarul respectiv poate
articolul 38 alineatul (3) litera (e). acorda astfel de premii cu condiia ca coninutul minim al
regulilor de concurs, astfel cum sunt menionate la alineatul
(2), s fie strict definit n decizia de grant sau n acordul
Regulile de concurs trebuie s stabileasc cel puin condiiile de ncheiat ntre beneficiar i Comisie, fiind exclus orice marj
participare, inclusiv criteriile de excludere prevzute la de discreie.
articolul 106 alineatul (1) i la articolele 107, 108 i 109,
criteriile de acordare, valoarea premiului i modalitile de plat.
(6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
Premiile nu pot fi acordate direct fr s se organizeze un normelor detaliate privind premiile, inclusiv programarea,
concurs i se public anual n conformitate cu articolul 35 regulile concursurilor, publicarea ex post, evaluarea, informarea
alineatele (2) i (3). i notificarea ctigtorilor.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/65

TITLUL VIII
INSTRUMENTE FINANCIARE

Articolul 139 (6) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
Domeniul de aplicare normelor detaliate privind instrumentele financiare, inclusiv
(1) Instrumentele financiare sunt autorizate prin intermediul privind selecia entitilor crora li se ncredineaz execuia
unui act de baz. instrumentelor financiare, coninutul acordurilor de delegare,
costurile i onorariile de gestiune, normele speciale pentru
conturile fiduciare, execuia direct a instrumentelor financiare
i selecia managerilor, a intermediarilor financiari i a benefi
Fr a aduce atingere primului paragraf, pot fi instituite ciarilor finali.
instrumente financiare, n cazuri justificate corespunztor, fr
a fi autorizate prin intermediul unui act de baz, cu condiia ca
respectivele instrumente s fie incluse n buget n conformitate
cu articolul 49 alineatul (1) litera (e). Articolul 140
Principii i condiii aplicabile instrumentelor financiare
(1) Instrumentele financiare se utilizeaz n conformitate cu
(2) n cazul n care sprijinul de la Uniune este furnizat prin principiile bunei gestiuni financiare, transparenei,
intermediul instrumentelor financiare i combinat ntr-o singur proporionalitii, nediscriminrii, egalitii de tratament i
msur cu elemente legate direct de instrumente financiare care subsidiaritii, precum i n conformitate cu obiectivele i pe
vizeaz aceiai beneficiari finali, inclusiv asistena tehnic, durata stabilite n actul de baz care se aplic acestor
compensaiile la rata dobnzii i subveniile pentru comisioanele instrumente financiare.
de garanie, prezentul titlu se aplic tuturor elementelor
respectivei msuri.
(2) Instrumentele financiare respect urmtoarele elemente:
(3) n cazul n care instrumentele financiare sunt combinate
cu granturi finanate de la buget n temeiul prii I titlul VI
pentru elemente care nu sunt direct legate de instrumente finan (a) abordeaz disfuncionalitile pieei sau situaiile
ciare, sunt inute evidene separate pentru fiecare surs de investiionale suboptime, care s-au dovedit a fi viabile din
finanare. punct de vedere financiar, dar care nu conduc la finanri
suficiente din surse de pe pia;

(4) Comisia poate executa instrumente financiare n cadrul


gestiunii directe sau, n cadrul gestiunii indirecte, n cazul n (b) adiionalitate: instrumentele financiare nu vizeaz s le nlo
care aceasta este definit n actul de baz, prin ncredinarea cuiasc pe cele ale unui stat membru, finanarea privat sau
de sarcini de execuie bugetar unor entiti n temeiul arti alt intervenie financiar din partea Uniunii;
colului 58 alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (iii), (v) i (vi).
(c) evitarea denaturrii concurenei pe piaa intern i
respectarea normelor privind ajutoarele de stat;
Entitile crora li s-au ncredinat sarcini de execuie bugetar
n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (iii),
(v) i (vi), atunci cnd execut instrumente financiare, pot ncre
dina, la rndul lor i pe proprie rspundere, o parte din (d) efectul de prghie: contribuia Uniunii la un instrument
execuie intermediarilor financiari, cu condiia ca aceste financiar vizeaz mobilizarea unei investiii globale care s
entiti s garanteze c intermediarii financiari ndeplinesc depeasc valoarea contribuiei Uniunii n conformitate cu
criteriile menionate la articolul 140 alineatele (1), (3) i (5). indicatorii definii n prealabil;
Intermediarii financiari sunt selecionai pe baza unor
proceduri deschise, transparente, proporionale i nediscrimina
torii, evitndu-se conflictele de interese. (e) alinierea intereselor: n executarea instrumentelor financiare,
Comisia se asigur c exist un interes comun pentru
atingerea obiectivelor de politic definite pentru un anumit
Comisia rmne responsabil de conformitatea cadrului de instrument financiar, interes care poate fi stimulat prin
executare a instrumentelor financiare cu principiul bunei dispoziii precum cerine de coinvestiii, cerine privind
gestiuni financiare i sprijin realizarea obiectivelor de politic partajarea riscului sau stimulente financiare, prevenind, n
definite i programate, msurabile n termeni de performane i acelai timp, un conflict de interese cu alte activiti ale
rezultate. Comisia poart rspunderea pentru executarea instru entitii n cauz;
mentelor financiare, fr a se aduce atingere rspunderii juridice
i contractuale a entitilor crora li s-au ncredinat sarcini, n
conformitate cu legislaia aplicabil. (f) instrumentele financiare sunt stabilite pe baza evalurii ex
ante, inclusiv o evaluare a unei posibile reutilizri a
resurselor suplimentare menionate la alineatul (8) litera (f).
(5) n cazul instrumentelor financiare executate n gestiune
partajat cu statele membre, dispoziiile care se aplic instru
mentelor respective, inclusiv normele pentru contribuiile la (3) Cheltuielile bugetare legate de un instrument financiar i
instrumentele financiare gestionate direct sau indirect n confor responsabilitatea financiar a Uniunii nu depesc n niciun caz
mitate cu dispoziiile prezentului titlu, sunt prevzute n regu valoarea angajamentului bugetar relevant prevzut pentru acesta,
lamentele menionate la articolul 175. excluznd astfel pasivele contingente pentru buget.
L 298/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(4) Entitile crora li s-au ncredinat sarcini de execuie soldurile excesive pentru aceste sume. n cazul n care sumele
bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) din conturile fiduciare sunt suficiente pentru a acoperi rezerva
punctele (ii), (iii), (v) i (vi) i toi intermediarii financiari minim prevzut contractual pentru conturile fiduciare,
selectai s participe la executarea operaiunilor financiare n majorat n funcie de previziunile de plat pentru exerciiul
temeiul unui instrument financiar respect standardele financiar n curs i pentru a acoperi sumele necesare pentru a
relevante i legislaia aplicabil privind prevenirea splrii de exclude pasivele contingente aferente obligaiilor de plat n alte
bani, combaterea terorismului i a fraudei fiscale. Pentru monede dect euro, nu se efectueaz alte pli n conturile
execuia instrumentelor financiare n conformitate cu fiduciare. Previziunile de plat trebuie prezentate o dat pe an
prezentul titlu, entitile crora li s-au ncredinat sarcini de sau, dac este cazul, de dou ori pe an.
execuie bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera
(c) punctele (ii), (iii), (v) i (vi) nu pot fi stabilite i nu ntrein
relaii comerciale cu entiti nregistrate pe teritorii ale cror
jurisdicii nu coopereaz cu Uniunea n ceea ce privete (8) Comisia transmite anual Parlamentului European i
aplicarea standardelor fiscale convenite la nivel internaional i Consiliului un raport privind activitile legate de instrumentele
transpun aceste cerine n contractele ncheiate cu intermediarii financiare. Raportul cuprinde, pentru fiecare instrument
financiari selectai. financiar sprijinit:

(5) Entitile crora li s-au ncredinat sarcini de execuie (a) identificarea instrumentului financiar i a actului de baz;
bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c)
punctele (ii), (iii), (v) i (vi), intermediarii financiar menionai
la alineatul (4) din prezentul articol implicai n gestionarea
instrumentelor financiare ale Uniunii i destinatarii finali ai spri (b) o descriere a instrumentului financiar, modalitile de
jinului de la Uniune n conformitate cu prezentul titlu pun la executare i valoarea adugat a contribuiei din partea
dispoziia Curii de Conturi toate facilitile i toate informaiile Uniunii;
pe care Curtea de Conturi le consider necesare pentru a-i
realiza sarcinile, n conformitate cu articolului 161.
(c) instituiile financiare implicate n executare, inclusiv orice
Sprijinului din partea Uniunii acordat n conformitate cu preve aspecte referitoare la aplicarea alineatului (5);
derile prezentului titlu i se aplic Regulamentul (Euratom, CE)
nr. 2185/96 i Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parla
mentului European i al Consiliului din 25 mai 1999 privind
investigaiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifraud (d) totalul plilor i angajamentelor bugetare din buget pentru
(OLAF) (1). fiecare instrument financiar;

(6) Sumele care reprezint cel puin contribuia Uniunii sau, (e) performanele instrumentului financiar, inclusiv investiiile
unde este cazul, multiplii acestor sume sunt utilizate pentru realizate;
atingerea obiectivelor specifice de politic urmrite prin inter
mediul instrumentului financiar i nu genereaz avantaje necu
venite, n special sub form de dividende necuvenite sau profit
pentru tere pri. (f) o evaluare a utilizrii oricror sume care se ntorc la
instrument ca venituri alocate interne n conformitate cu
alineatul (6);
Fr a aduce atingere normelor sectoriale legate de gestiunea
partajat, veniturile, inclusiv dividendele, ctigurile de capital,
comisioanele de garanie i dobnzile la mprumuturi i la
sumele din conturi fiduciare rambursate Comisiei sau conturile (g) soldul contului fiduciar;
fiduciare deschise pentru instrumente financiare i atribuibile
sprijinului de la buget n cadrul unui instrument financiar
sunt nscrise n buget dup deducerea costurilor i onorariilor
de gestiune. (h) venituri i rambursri n conformitate cu alineatul (6);

Rambursrile anuale, inclusiv rambursrile de capital, garaniile (i) valoarea investiiilor de capital, n ceea ce privete anii ante
eliberate i rambursrile de capital principal al mprumuturilor riori;
rambursate Comisiei sau conturile fiduciare deschise pentru
instrumente financiare i atribuibile sprijinului de la buget n
cadrul unui instrument financiar constituie venituri alocate
interne n conformitate cu articolul 21 i sunt folosite pentru (j) cifrele acumulate referitoare la deprecierea activelor instru
acelai instrument financiar, fr a aduce atingere alineatului (9) mentelor de capital sau de partajare a riscurilor i cele refe
de la prezentul articol, pentru o perioad care nu depete ritoare la cererile de executare a garaniilor pentru instru
perioada de angajament a creditelor plus doi ani, dac nu se mentele de garantare;
specific altfel ntr-un act de baz.

(7) Plile n conturile fiduciare sunt efectuate de ctre (k) efectul de prghie vizat i efectul de prghie realizat;
Comisie n baza unor cereri de plat motivate n mod cores
punztor prin previziuni de plat, inndu-se seama de soldurile
disponibile n conturile fiduciare i de necesitatea de a evita (l) contribuia instrumentului financiar la realizarea obiectivelor
programului vizat, msurat pe baza indicatorilor stabilii,
(1) JO L 136, 31.5.1999, p. 1. inclusiv, dup caz, diversificarea geografic.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/67

(9) n cazul n care Parlamentul European sau Consiliul raiile financiare n conformitate cu articolul 68 alineatul (3)
consider c un instrument financiar nu i-a realizat n mod sunt furnizate entitilor crora li s-au ncredinat sarcini de
eficient obiectivele, aceste instituii pot solicita Comisiei s execuie bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera
depun o propunere pentru un act de baz revizuit n (c) punctele (ii), (iii), (v) i (vi) pn la data de 15 februarie a
vederea nchiderii instrumentului. n cazul nchiderii unui exerciiului urmtor. Ordonatorul de credite competent garan
instrument financiar, orice noi pli din cadrul respectivului teaz, de asemenea, c declaraiile financiare auditate pentru
instrument n conformitate cu alineatul (6) paragraful al instrumentele financiare sunt furnizate entitilor respective
treilea sunt considerate venituri generale. pn la data de 15 mai a exerciiului urmtor.

(10) Scopul instrumentelor financiare i, dup caz, forma lor (12) Comisia asigur gestiunea armonizat a instrumentelor
juridic specific i locul legal de nregistrare sunt publicate pe financiare, n special n domeniul contabilitii, raportrii, moni
site-ul de internet al Comisiei. torizrii i gestiunii riscului financiar.

(11) Pentru instrumentele financiare, ordonatorul de credite (13) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
competent garanteaz c declaraiile financiare care acoper conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
perioada 1 ianuarie 31 decembrie i care respect normele normelor detaliate privind executarea instrumentelor financiare,
contabile menionate la articolul 143 i standardele inter inclusiv condiii pentru utilizarea lor, efectul de prghie,
naionale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS), evaluarea ex ante, monitorizarea i tratamentul aplicat contri
precum i orice alte informaii necesare pentru a produce decla buiilor din fondurile menionate la articolul 175.

TITLUL IX
PREZENTAREA CONTURILOR I CONTABILITATEA

CAPITOLUL 1 (3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
Prezentarea conturilor normelor detaliate privind raportul de gestiune bugetar i
financiar.
Articolul 141
Structura conturilor Articolul 143
Conturile cuprind: Reguli privind conturile
(1) Contabilul Comisiei adopt reguli pe baza standardelor
contabile acceptate la nivel internaional pentru sectorul
(a) situaiile financiare consolidate, care prezint consolidarea public. Contabilul se poate abate de la standardele respective
informaiilor financiare coninute n situaiile financiare ale dac estimeaz c acest lucru este necesar pentru a oferi o
instituiilor finanate de la buget, n cele ale organismelor imagine fidel a activelor i pasivelor, a cheltuielilor, a veni
menionate la articolul 208 i n cele ale altor organisme ale turilor i a fluxurilor de numerar. Atunci cnd o regul
cror conturi trebuie s fie consolidate n conformitate cu contabil se abate semnificativ de la standardele respective,
regulile contabile menionate la articolul 143; notele la situaiile financiare precizeaz acest fapt i motivele
care stau la baza lui.

(b) conturile bugetare agregate care prezint informaiile


coninute n conturile bugetare ale instituiilor; (2) Conturile bugetare menionate la articolul 141 respect
principiile bugetare stabilite prin prezentul regulament i
prezint o imagine fidel a operaiunilor bugetare de venituri
i cheltuieli.
Articolul 142
Raportul privind gestiunea bugetar i financiar
Articolul 144
(1) Fiecare instituie i organism menionat la articolul 141
elaboreaz un raport privind gestiunea bugetar i financiar din Principii contabile
timpul exerciiului financiar. (1) Situaiile financiare menionate la articolul 141 prezint
informaii, inclusiv n ce privete politicile contabile, astfel nct
s se asigure furnizarea unor informaii relevante, fiabile,
comparabile i inteligibile. Situaiile financiare se ntocmesc n
Raportul respectiv se trimite Parlamentului European, conformitate cu principiile contabile general acceptate, definite
Consiliului i Curii de Conturi pn la data de 31 martie a n regulile menionate la articolul 143.
urmtorului exerciiu financiar.

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n ceea


(2) Raportul menionat la alineatul (1) prezint, att n ce privete stabilirea cadrului pentru executarea de ctre ordo
termeni absolui, ct i relativi, cel puin rata de execuie a natorul de credite a sarcinilor care i revin n conformitate cu
creditelor, precum i informaii rezumative privind transferurile prezentul articol i cu articolele 145, 146, 148, 151, 154, 156
de credite ntre diverse posturi bugetare. i 157.
L 298/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 145 la data de 1 martie a exerciiului urmtor, un pachet de rapoarte


ntr-un format standardizat stabilit de contabilul Comisiei n
Situaii financiare vederea consolidrii.
(1) Situaiile financiare se prezint n milioane de euro i
cuprind:

(3) Contabilul Comisiei consolideaz conturile provizorii


respective i conturile provizorii ale Comisiei i trimite Curii
(a) bilanul i contul de rezultat, care reprezint toate activele i de Conturi, pn la data de 31 martie a exerciiului urmtor,
pasivele i situaia financiar, precum i rezultatul economic conturile provizorii ale Comisiei i conturile provizorii
la data de 31 decembrie a exerciiului anterior; acestea sunt consolidate ale Uniunii.
prezentate n conformitate cu regulile contabile menionate
la articolul 143;

Articolul 148
(b) situaia fluxurilor de numerar, care prezint sumele colectate
i pltite n cursul exerciiului i situaia final de trezorerie; Aprobarea conturilor consolidate finale
(1) Pn la data de 1 iunie, Curtea de Conturi formuleaz
observaii cu privire la conturile provizorii ale altor instituii
dect Comisia i ale fiecrui organism menionat la articolul 141
(c) situaia modificrilor de active nete, care prezint o sintez a i, pn la data de 15 iunie, formuleaz observaii cu privire la
micrilor nregistrate n cursul exerciiului la rezerve i la conturile provizorii ale Comisiei i la conturile provizorii
rezultatele acumulate. consolidate ale Uniunii.

(2) Notele la situaiile financiare completeaz i comenteaz


informaiile prezentate n situaiile menionate n alineatul (1) i (2) Instituiile, altele dect Comisia, i fiecare dintre orga
furnizeaz toate informaiile suplimentare prevzute de practica nismele menionate la articolul 141 ntocmesc conturile lor
contabil acceptat la nivel internaional, n cazul n care aceste finale i le transmit contabilului Comisiei, Curii de Conturi,
informaii sunt relevante pentru activitile Uniunii. Parlamentului European i Consiliului pn la data de 1 iulie
n vederea ntocmirii conturilor consolidate finale.

Articolul 146
Rapoarte privind execuia bugetar Contabilii celorlalte instituii i organisme menionate la
(1) Rapoartele privind execuia bugetar sunt prezentate n articolul 141 transmit, de asemenea, contabilului Comisiei,
milioane de euro. Acestea sunt formate din: pn la data de 1 iulie, un pachet de rapoarte ntr-un format
standardizat stabilit de contabilul Comisiei n vederea consoli
drii.

(a) rapoartele care agreg toate operaiunile bugetare ale


exerciiului pe venituri i cheltuieli;
(3) Contabilul fiecrei instituii i fiecrui organism
menionat la articolul 141 transmite, de asemenea, Curii de
Conturi i, n copie, contabilului Comisiei, la aceeai dat la
(b) notele explicative, care completeaz i comenteaz infor care transmite conturile finale, o scrisoare cuprinznd decla
maiile prezentate n rapoarte. raiile conducerii cu privire la aceste conturi finale.

(2) Rapoartele privind execuia bugetar respect aceeai


structur ca i bugetul. Conturile finale sunt nsoite de o not redactat de contabil,
prin care acesta declar c respectivele conturi finale au fost
ntocmite n conformitate cu prevederile prezentului titlu i cu
principiile, regulile i metodele contabile aplicabile.
Articolul 147
Conturi provizorii
(1) Contabilii celorlalte instituii i organisme menionate la (4) Contabilul Comisiei ntocmete conturile consolidate
articolul 141 transmit conturile lor provizorii contabilului finale, pe baza informaiilor prezentate, n temeiul alineatului
Comisiei i Curii de Conturi pn la data de 1 martie a (2) de la prezentul articol, de ctre toate celelalte instituii n
exerciiului urmtor. afara Comisiei i de ctre organisme menionate la articolul 141.
Conturile consolidate finale sunt nsoite de o not redactat de
contabilul Comisiei, prin care acesta declar c respectivele
conturi consolidate finale au fost ntocmite n conformitate cu
(2) Contabilii celorlalte instituii i organisme menionate la prezentul titlu i cu principiile, regulile i metodele contabile
articolul 141 transmit, de asemenea, contabilului Comisiei, pn descrise n notele la situaiile financiare.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/69

(5) Dup aprobarea conturilor consolidate finale i a (4) Pn la data de 15 septembrie a fiecrui an, ordonatorul
propriilor sale conturi, Comisia le transmite Parlamentului de credite transmite Parlamentului European i Consiliului un
European, Consiliului i Curii de Conturi pn la de data de raport care cuprinde informaii privind riscurile actuale
31 iulie. remarcate, tendinele generale observate, noile aspecte
contabile ntlnite, progresele n materie de contabilitate,
inclusiv cele menionate de Curtea de Conturi, precum i
Pn la aceeai dat, contabilul Comisiei transmite Curii de informaii privind recuperrile.
Conturi o scrisoare cuprinznd declaraiile conducerii cu
privire la conturile consolidate finale.
CAPITOLUL 3
Contabilitatea
(6) Conturile consolidate finale se public n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, mpreun cu declaraia de asigurare furnizat
de Curtea de Conturi n conformitate cu articolul 287 din TFUE Seciunea 1
i cu articolul 106a din Tratatul Euratom pn la data de 15
noiembrie. Dispoziii comune

Articolul 151
CAPITOLUL 2
Sistemul contabil
Informaii privind execuia bugetar
(1) Sistemul contabil al unei instituii are scopul de a
organiza informaiile bugetare i financiare astfel nct cifrele
Articolul 149 s poate fi nregistrate i clasate.
Raportul privind garaniile i riscurile bugetare
Pe lng situaiile i rapoartele prevzute la articolele 145 i (2) Sistemul contabil este format din contabilitatea general
146, Comisia prezint anual Parlamentului European i i contabilitatea bugetar. Aceste contabiliti sunt conduse n
Consiliului un raport cu privire la garaniile bugetare menionate euro pe baza anului calendaristic.
la articolul 49 alineatul (1) litera (d) i riscurile aferente.

(3) Ordonatorul de credite delegat poate ine, de asemenea, o


Informaiile respective sunt transmit n acelai timp Curii de contabilitate analitic.
Conturi.

Articolul 152
Articolul 150
Cerine comune privind sistemul contabil al instituiilor
Informaii privind execuia bugetar
Dup consultarea contabililor celorlalte instituii i organisme
(1) Pe lng situaiile i rapoartele prevzute la articolele 145 menionate la articolul 141, contabilul Comisiei adopt, n
i 146, contabilul Comisiei transmite lunar Parlamentului conformitate cu articolul 143, regulile contabile i planul de
European i Consiliului cifre, agregate cel puin la nivel de conturi armonizat care urmeaz a fi aplicat de toate instituiile,
capitol, cu privire la execuia bugetar, n ceea ce privete att de oficiile menionate n partea II titlul V i de toate organismele
veniturile, ct i cheltuielile n raport cu ansamblul creditelor. menionate la articolul 141.

Aceste cifre furnizeaz, de asemenea, detalii privind utilizarea Seciunea 2


creditelor reportate.
Contabilitatea general

Cifrele se transmit n termen de 10 zile lucrtoare de la Articolul 153


ncheierea fiecrei luni.
Contabilitatea general
Contabilitatea general nregistreaz, n ordine cronologic,
(2) De trei ori pe an, n termen de 30 zile lucrtoare de la utiliznd metoda nregistrrii n partid dubl, toate eveni
data de 31 mai, 31 august i, respectiv, 31 decembrie, mentele i operaiunile care afecteaz situaia economic i
contabilul Comisiei transmite Parlamentului European i financiar i activele i pasivele instituiilor i organismelor
Consiliului un raport privind execuia bugetar, referitor att menionate la articolul 141.
la venituri, ct i la cheltuieli, defalcate pe capitole, articole i
posturi bugetare.
Articolul 154
nregistrrile n contabilitatea general
Rapoartele furnizeaz, de asemenea, detalii privind utilizarea
creditelor reportate din exerciiile financiare anterioare. (1) Micrile din conturi i soldurile din conturile generale se
nregistreaz n registre contabile.

(3) Cifrele i raportul privind execuia bugetar se transmit n


acelai timp Curii de Conturi i se public pe site-ul de internet (2) Toate nregistrrile contabile, inclusiv ajustrile contabile,
al Comisiei. se bazeaz pe documente justificative, la care fac trimitere.
L 298/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(3) Sistemul contabil permite urmrirea clar prin audit a (2) n sensul alineatului (1), contabilitatea bugetar nregis
tuturor nregistrrilor contabile. treaz toate operaiunile bugetare de venituri i cheltuieli
prevzute n partea I titlul IV.

Articolul 155 CAPITOLUL 4

Ajustri contabile Inventarierea patrimoniului


Dup ncheierea exerciiului financiar i pn la data prezentrii
conturilor generale, contabilul poate face orice ajustri care, fr Articolul 157
s implice pli sau ncasri pentru exerciiul n cauz, sunt
necesare pentru o prezentare fidel i corect a conturilor Inventarul
respective. Aceste ajustri respect normele contabile (1) Fiecare instituie i fiecare organism menionat la
menionate la articolul 143. articolul 141 ntocmete inventare cantitative i valorice ale
tuturor imobilizrilor corporale, necorporale i financiare ale
Uniunii, n conformitate cu un model instituit de contabilul
Comisiei.
Seciunea 3
Contabilitatea bugetar Fiecare instituie i fiecare organism menionat la articolul 141
verific dac nregistrrile din inventar corespund cu situaia
Articolul 156 real.

Contabilitatea bugetar
(1) Contabilitatea bugetar prezint o nregistrare detaliat a (2) Vnzarea de bunuri corporale face obiectul unei publi
execuiei bugetare. citi adecvate.

TITLUL X
AUDITUL EXTERN I DESCRCAREA DE GESTIUNE

CAPITOLUL 1 sau, dac acestea nu dispun de competenele necesare, cu depar


tamentele naionale competente. Curtea de Conturi i instituiile
Auditul extern naionale de audit coopereaz ntr-o atmosfer de ncredere,
respectndu-i reciproc independena.
Articolul 158
Audit extern efectuat de Curtea de Conturi
Pentru obinerea tuturor informaiilor necesare ndeplinirii
Parlamentul European, Consiliul i Comisia informeaz Curtea sarcinilor care i-au fost atribuite de tratate sau de actele
de Conturi, ct mai curnd posibil, cu privire la toate deciziile i adoptate n temeiul acestora, Curtea de Conturi poate fi
normele adoptate n temeiul articolelor 13, 16, 21, 25, 26, 29 prezent, la cererea sa, la operaiunile de audit efectuate n
i 40. cadrul execuiei bugetare de ctre sau n numele oricrei insti
tuii.

Articolul 159
La cererea Curii de Conturi, fiecare instituie autorizeaz orga
Norme i proceduri n materie de audit nismele financiare deintoare de depozite ale Uniunii pentru a
permite Curii de Conturi s se asigure de faptul c datele
(1) Examinarea de ctre Curtea de Conturi a legalitii i externe corespund situaiei contabile.
conformitii tuturor veniturilor ncasate i a tuturor cheltu
ielilor efectuate are loc n conformitate cu tratatele, bugetul,
prezentul regulament, actele delegate adoptate n temeiul
prezentului regulament i cu toate celelalte acte adoptate n (3) n vederea ndeplinirii sarcinilor sale, Curtea de Conturi
temeiul tratatelor. notific instituiilor i autoritilor crora li se aplic prezentul
regulament lista cu numele membrilor personalului su mpu
ternicii s efectueze auditul la instituiile respective.

(2) n ndeplinirea funciei sale, Curtea de Conturi poate


consulta, n condiiile menionate la articolul 161, toate docu
mentele i informaiile privind gestiunea financiar a departa Articolul 160
mentelor sau organismelor n ceea ce privete operaiunile Verificri privind titlurile de valoare i numerarul
finanate sau cofinanate de Uniune. Curtea de Conturi are
competena de a audia orice funcionar responsabil de o Curtea de Conturi vegheaz ca titlurile de valoare i fondurile n
operaiune de venituri sau de cheltuieli i de a utiliza oricare depozite i casa s fie verificate pe baza documentelor justifi
dintre procedurile de audit adecvate departamentelor sau orga cative semnate de depozitari sau pe baza unor procese-verbale
nismelor menionate anterior. n statele membre, auditul se privind situaia casei i a portofoliului. Curtea de Conturi poate
efectueaz n colaborare cu instituiile naionale de control efectua ea nsi aceste verificri.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/71

Articolul 161 (5) Finanrile de la bugetul Uniunii ctre destinatari din


exteriorul instituiilor necesit din partea respectivilor destinatari
Dreptul de acces al Curii de Conturi acordul n scris sau, n lipsa acordului acestora, acordul contrac
(1) Comisia, celelalte instituii, organismele care adminis tanilor sau subcontractanilor, cu privire la auditul efectuat de
treaz venituri sau cheltuieli n numele Uniunii i beneficiarii Curtea de Conturi privind utilizarea finanrilor acordate.
acord Curii de Conturi toate facilitile i i furnizeaz toate
informaiile pe care aceasta le consider necesare pentru nde
plinirea sarcinilor sale. Acetia pun la dispoziia Curii de
Conturi toate documentele privind atribuirea i executarea (6) Comisia pune la dispoziia Curii de Conturi, la cererea
contractelor finanate de la buget i toate conturile de acesteia, orice informaii cu privire la operaiunile de mprumut
numerar sau de materiale, toate registrele contabile i toate i de credit.
documentele justificative i, de asemenea, documentele adminis
trative relevante, toate documentele cu privire la venituri i
cheltuieli, toate inventarele, toate organigramele pe care Curtea
de Conturi le consider necesare pentru a verifica, pe baz de (7) Utilizarea sistemelor informatice integrate nu trebuie s
documente sau de audituri la faa locului, raportul privind aib ca efect reducerea accesului Curii de Conturi la docu
rezultatul bugetar i financiar i, n acelai scop, toate docu mentele justificative.
mentele i datele create sau pstrate n format electronic.

Articolul 162
Organismele de audit intern i celelalte servicii ale adminis Raportul anual al Curii de Conturi
traiilor naionale n cauz acord Curii de Conturi toate faci
litile pe care aceasta le consider necesare pentru ndeplinirea (1) Pn la data de 30 iunie, Curtea de Conturi transmite
sarcinilor sale. Comisiei i instituiilor n cauz orice observaii care, n
opinia sa, sunt de natur s figureze n raportul anual. Aceste
observaii rmn confideniale i fac obiectul unei proceduri
contradictorii. Fiecare instituie adreseaz propriul rspuns
Curii de Conturi pn la data de 15 octombrie. Rspunsurile
(2) Funcionarii ale cror operaiuni sunt verificate de Curtea altor instituii dect Comisia se trimit n acelai timp i
de Conturi: Comisiei.

(2) Raportul anual conine o evaluare a bunei gestiuni finan


(a) prezint att documentele cu privire la cas, alte fonduri, ciare.
titluri de valoare sau materiale de orice fel, precum i docu
mentele justificative cu privire la gestionarea fondurilor care
le-au fost ncredinate, dar i toate registrele, evidenele i
documentele relevante; (3) Raportul anual conine o seciune pentru fiecare instituie.
Curtea de Conturi poate aduga orice raport de sintez sau
observaii generale pe care le consider necesare.

(b) prezint corespondena i orice alte documente solicitate n


vederea efecturii integrale a auditului menionat la Curtea de Conturi ia toate msurile necesare pentru a asigura
articolul 159 alineatul (1). publicarea rspunsurilor fiecrei instituii la observaiile sale
lng sau dup fiecare observaie la care se refer.

Informaiile furnizate n conformitate cu litera (b) de la primul


paragraf pot fi solicitate numai de ctre Curtea de Conturi. (4) Curtea de Conturi transmite autoritilor responsabile cu
aprobarea descrcrii de gestiune i celorlalte instituii, pn la
data de 15 noiembrie, raportul su anual nsoit de rspunsurile
instituiilor i asigur publicarea acestora n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
(3) Curtea de Conturi este mputernicit s verifice docu
mentele referitoare la veniturile i cheltuielile Uniunii pstrate
la departamentele instituiilor i, n special, la departamentele cu
responsabilitate decizional n privina acestor venituri i chel (5) De ndat ce Curtea de Conturi a transmis raportul anual,
tuieli, la organismele care administreaz venituri sau cheltuieli n Comisia informeaz imediat statele membre n cauz cu privire
numele Uniunii sau la persoanele fizice sau juridice care bene la prile din raport referitoare la gestionarea fondurilor de care
ficiaz de pli de la buget. sunt responsabile n conformitate cu normele aplicabile.

Dup primirea acestor informaii, statele membre adreseaz


(4) Verificarea legalitii i a conformitii veniturilor i chel Comisiei rspunsurile lor n termen de 60 de zile. Comisia
tuielilor i controlul bunei gestiuni financiare se extinde la veri transmite Curii de Conturi, Parlamentului European i
ficarea utilizrii, de ctre organismele exterioare instituiilor, a Consiliului un rezumat al respectivelor informaii pn la data
fondurilor Uniunii primite sub form de contribuii. de 28 februarie.
L 298/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 163 (3) Dac Parlamentul European amn luarea deciziei de


descrcare de gestiune, Comisia depune toate eforturile pentru
Rapoarte speciale ale Curii de Conturi a lua msuri, ct mai repede posibil, pentru a nltura sau a
(1) Curtea de Conturi transmite instituiei sau organismului facilita nlturarea obstacolelor din calea deciziei n cauz.
n cauz orice observaii care, n opinia sa, sunt de natur s
apar ntr-un raport special. Aceste observaii rmn
confideniale i fac obiectul unei proceduri contradictorii.
Articolul 165
Procedura de descrcare de gestiune

Instituia sau organismul n cauz informeaz Curtea de Conturi (1) Decizia de descrcare de gestiune vizeaz conturile
n termen de dou luni i jumtate de la transmiterea obser tuturor veniturilor i cheltuielilor Uniunii, soldul rezultat i
vaiilor cu privire la eventuale rspunsuri pe care dorete s le activele i pasivele Uniunii prezentate n bilan.
formuleze n legtur cu observaiile respective.

(2) n vederea acordrii descrcrii de gestiune, Parlamentul


European examineaz conturile, situaiile financiare i raportul
Curtea de Conturi adopt o variant definitiv a raportului de evaluare menionate la articolul 318 din TFUE, dup ce
special n luna urmtoare primirii rspunsurilor formulate de Consiliul a fcut deja acest lucru. De asemenea, Parlamentul
instituia sau organismul n cauz. European examineaz raportul anual ntocmit de Curtea de
Conturi, nsoit de rspunsurile instituiilor care fac obiectul
auditului, precum i rapoartele speciale relevante ale Curii de
Conturi cu privire la exerciiul financiar n cauz i declaraia de
asigurare a Curii de Conturi privind fiabilitatea conturilor i
Rapoartele speciale, nsoite de rspunsurile instituiei sau orga legalitatea i regularitatea tranzaciilor subiacente.
nismului n cauz, se transmit de ndat Parlamentului European
i Consiliului, iar fiecare dintre cele dou instituii decide, dac
este cazul mpreun cu Comisia, cu privire la msurile care
trebuie luate.
(3) Comisia prezint Parlamentului European, la cererea
acestuia, orice informaii necesare pentru buna derulare a
procedurii de descrcare de gestiune pentru exerciiul financiar
respectiv, n conformitate cu articolul 319 din TFUE.
Curtea de Conturi ia toate msurile necesare pentru a garanta c
rspunsurile la observaiile sale, formulate de fiecare instituie
sau organism sunt publicate mpreun cu raportul special.
Articolul 166
Msuri adoptate n urma descrcrii de gestiune
(1) n conformitate cu articolul 319 din TFUE i cu
(2) Avizele menionate la articolul 287 alineatul (4) al doilea articolul 106a din Tratatul Euratom, Comisia i celelalte
paragraf din TFUE, care nu se refer la propuneri sau proiecte instituii iau toate msurile necesare pentru a da curs obser
reglementate de procedura legislativ de consultare, pot fi vaiilor care nsoesc decizia de descrcare de gestiune a Parla
publicate de Curtea de Conturi n Jurnalul Oficial al Uniunii mentului European i comentariilor care nsoesc recomandarea
Europene. Curtea de Conturi decide n privina publicrii dup de descrcare adoptat de Consiliu.
consultarea instituiei care a solicitat avizul sau la care se refer
acesta. Avizele publicate sunt nsoite de eventualele comentarii
ale instituiilor n cauz.

(2) La solicitarea Parlamentului European sau a Consiliului,


instituiile prezint un raport privind msurile luate innd cont
de observaiile i comentariile respective i, n special, privind
CAPITOLUL 2 dispoziiile date departamentelor lor care sunt responsabile cu
execuia bugetar. Statele membre coopereaz cu Comisia,
Descrcarea de gestiune informnd-o n privina msurilor luate pentru a da curs obser
vaiilor, astfel nct Comisia s le poat lua n considerare la
ntocmirea propriului raport. Rapoartele instituiilor se transmit,
Articolul 164 de asemenea, Curii de Conturi.
Calendarul procedurii de descrcare de gestiune
(1) La recomandarea Consiliului hotrnd cu majoritate cali
ficat, Parlamentul European aprob, nainte de data de 15 mai
a exerciiului n + 2, descrcarea de gestiune Comisiei pentru Articolul 167
execuia bugetar a exerciiului n. Dispoziii speciale privind SEAE
Procedurile prevzute la articolul 319 din TFUE i la articolele
164, 165 i 166 din prezentul regulament se aplic SEAE. SEAE
coopereaz pe deplin cu instituiile implicate n procedura de
(2) Dac nu poate fi respectat data prevzut la alineatul (1), descrcare de gestiune i furnizeaz, dac este cazul, orice
Parlamentul European sau Consiliul informeaz Comisia cu informaii suplimentare necesare, inclusiv prin intermediul parti
privire la motivele amnrii. ciprii la reuniuni ale organismelor relevante.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/73

PARTEA II
DISPOZIII SPECIALE

TITLUL I
FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOL

Articolul 168 Comisia ia decizia de reportare pn la data de 15 februarie a


exerciiului n care se efectueaz reportarea i informeaz Parla
Dispoziii speciale privind Fondul European De Garantare mentul European i Consiliul.
Agricol
(1) n absena unor dispoziii contrare n prezentul titlu,
dispoziiile prevzute n partea I i n partea III se aplic chel
tuielilor efectuate de autoritile i organismele menionate n Articolul 170
normele referitoare la Fondul European De Garantare Agricol
(FEGA) i veniturilor. Angajamente provizorii globale din creditele FEGA
(1) Comisia ramburseaz cheltuielile FEGA efectuate de
statele membre.
(2) Operaiunile gestionate direct de Comisie se execut n
conformitate cu dispoziiile prevzute n partea I i n partea III.
(2) Deciziile Comisiei prin care se stabileste valoarea rambur
srilor reprezint angajamente globale provizorii care nu pot
depi creditele totale nscrise n FEGA.
Articolul 169
Angajamente din fondurile FEGA
(1) Pentru fiecare exerciiu financiar, creditele FEGA cuprind (3) ncepnd cu data de 15 noiembrie a unui exerciiul
credite nedifereniate, cu excepia cheltuielilor aferente msurilor financiar, cheltuielile de gestionare curente pentru FEGA pot fi
menionate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) angajate n avans din creditele prevzute pentru exerciiul
nr. 1290/2005, care sunt vizate de credite difereniate. financiar urmtor. Cu toate acestea, respectivele angajamente
nu pot depi trei ptrimi din creditele totale corespunztoare
pentru exerciiul financiar. Acestea se aplic numai cheltuielilor
al cror principiu este stabilit ntr-un act de baz existent.
(2) Creditele de plat reportate dar neutilizate la sfritul
exerciiului financiar se anuleaz.

Articolul 171

(3) Creditele neangajate referitoare la aciunile menionate la Planificarea i programarea angajamentelor bugetare FEGA
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se (1) n termen de dou luni de la primirea declaraiilor
pot reporta numai pentru exerciiul financiar urmtor. transmise de statele membre, cheltuielile efectuate de autoritile
i organismele menionate n normele referitoare la FEGA fac
obiectul unui angajament pe capitole, articole i posturi. Aceste
angajamente se pot face dup expirarea termenului de dou
Aceast reportare nu trebuie s depeasc, n limita a 2 % din luni, atunci cnd este necesar o procedur de transfer al
creditele iniiale, suma de ajustare a plilor directe menionate creditelor aferente liniilor bugetare corespunztoare. Cu
la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului excepia cazurilor n care statele membre nu au efectuat nc
din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru plata sau n care eligibilitatea este incert, sumele se imput ca
sistemele de ajutor direct pentru agricultori n cadrul politicii pli n acelai termen de dou luni.
agricole comune i de instituire a anumitor sisteme de ajutor
pentru agricultori (1) i care a fost aplicat n cursul exerciiului
financiar anterior.
Angajamentele menionate la primul paragraf se deduc din
angajamentul provizoriu global menionat la articolul 170.

Creditele care sunt reportate se returneaz exclusiv n liniile


bugetare de finanare a aciunilor menionate la articolul 3
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. (2) Angajamentele provizorii globale ncheiate pentru un
anumit exerciiu financiar i care nu au dat natere unor anga
jamente n linii speciale din nomenclatorul bugetar pn la data
de 1 februarie a exerciiului financiar urmtor se anuleaz
Aceast reportare poate genera o plat suplimentar numai ctre pentru exerciiul financiar n cauz.
beneficiarii finali care au fcut obiectul, n cursul exerciiului
financiar anterior, al unei ajustri a plilor directe menionate
la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
(3) Alineatele (1) i (2) se aplic sub rezerva verificrii i
(1) JO L 30, 31.1.2009, p. 16. acceptrii conturilor.
L 298/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 172 (2) n alte cazuri dect cele menionate la alineatul (1),
Comisia nainteaz propuneri de transfer Parlamentului
Contabilitatea cheltuielilor FEGA European i Consiliului pn la data de 10 ianuarie a exerciiului
n contabilitatea bugetar, cheltuielile se nregistreaz n conturi financiar urmtor.
pentru un anumit exerciiu financiar pe baza rambursrilor
efectuate de Comisie n favoarea statelor membre pn la data Parlamentul European i Consiliul decid cu privire la aceste
de 31 decembrie a exerciiului financiar n cauz, cu condiia ca transferuri n conformitate cu procedura prevzut la
ordinul de plat s fi parvenit contabilului pn la data de 31 articolul 27, dar, n aplicarea prezentului articol, ntr-un
ianuarie a exerciiului financiar urmtor. termen de trei sptmni.

Articolul 174
Articolul 173 Veniturile FEGA alocate
Transferul creditelor FEGA (1) Veniturile alocate n conformitate cu prezentul titlu se
(1) n cazurile n care Comisia transfer credite n temeiul aloc n funcie de tipul venitului, n conformitate cu articolul 21
articolului 26 alineatul (1), aceasta adopt o decizie pn la data alineatul (3).
de 31 ianuarie a exerciiului financiar urmtor i informeaz
Parlamentul European i Consiliul n legtur cu aceasta, n (2) Rezultatul deciziilor menionate la articolul 30 din Regu
conformitate cu articolul 26 alineatul (1). lamentul (CE) nr. 1290/2005se nregistreaz ntr-un articol unic.

TITLUL II
FONDURI STRUCTURALE, FONDUL DE COEZIUNE, FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT, FONDUL
EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL I FONDURI AFERENTE SPAIULUI DE
LIBERTATE, SECURITATE I JUSTIIE CARE FAC OBIECTUL GESTIUNI PARTAJATE

Articolul 175 operaiuni structurale, dezvoltare rural i Fondul european


pentru pescuit.
Dispoziii speciale
(1) n absena unor dispoziii contrare n prezentul titlu,
dispoziiile prevzute n partea I i n partea III se aplic chel
tuielilor efectuate de autoritile i organismele menionate n
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din Articolul 177
20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural Plata contribuiilor, a plilor intermediare i a
(FEADR) (1), Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului rambursrilor
i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul european de (1) Plata de ctre Comisie a contribuiilor financiare din
dezvoltare regional (2), Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al fonduri se efectueaz n conformitate cu dispoziiile regula
Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006 mentelor menionate la articolul 175.
privind Fondul social european (3), Regulamentul (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a
anumitor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de
coeziune (4), Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului
din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune (5) i n (2) Termenul pentru plile intermediare efectuate de Comisie
Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie se stabilete n conformitate cu dispoziiile regulamentelor
2006 privind Fondul european pentru pescuit (6), precum i menionate la articolul 175.
fondurilor din spaiul de libertate, securitate i justiie, inclusiv
fondurilor care fac parte din programul Solidaritate i
gestionarea fluxurilor migratorii, care fac obiectul gestiunii
partajate n temeiul articolului 59 (denumite n continuare fon
durile), precum i veniturilor acestora. (3) n conformitate cu dispoziiile regulamentelor menionate
la articolul 175, rambursarea integral sau parial a plilor de
(2) Operaiunile gestionate direct de Comisie se execut, de prefinanare destinate unei anumite operaiuni nu are ca efect
asemenea, n conformitate cu dispoziiile prevzute n partea I i reducerea contribuiei fondurilor la operaiunea n cauz.
n partea III.

Articolul 176
Respectarea alocrilor creditelor de angajament Sumele rambursate constituie venituri alocate interne n confor
Parlamentul European i Consiliul respect alocrile creditelor de mitate cu articolul 21 alineatul (3) litera (c).
angajament stabilite n actele de baz relevante pentru

(1 ) JO L 277, 21.10.2005, p. 1.
(2 ) JO L 210, 31.7.2006, p. 1.
(3 ) JO L 210, 31.7.2006, p. 12. Tratamentul rambursrilor efectuate de statele membre i
(4 ) JO L 210, 31.7.2006, p. 25. efectele tratamentului asupra cuantumului contribuiilor din
(5 ) JO L 210, 31.7.2006, p. 79. fonduri sunt stabilite de dispoziiile regulamentelor menionate
(6 ) JO L 223, 15.8.2006, p. 1. la articolul 175.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/75

(4) Prin derogare de la articolul 14, creditele de angajament Articolul 179


disponibile la 31 decembrie obinute din rambursarea plilor
de prefinanare pot fi reportate pn la ncheierea programului Transferul creditelor
i utilizate atunci cnd este necesar, cu condiia ca alte credite (1) n ceea ce privete cheltuielile operaionale menionate n
de angajament s nu mai fie disponibile. prezentul titlu, Comisia poate efectua transferuri de la un titlu la
altul, cu excepia cazului n care este vorba despre Fondul
European Agricol Pentru Dezvoltare Rural, cu condiia ca
respectivele credite s fie destinate aceluiai scop, n sensul
(5) n contabilitatea bugetar, cheltuielile se nregistreaz n regulamentelor menionate la articolul 175, sau s fie cheltuieli
conturi pentru un anumit exerciiu financiar pe baza rambur pentru asisten tehnic. Comisia adopt deciziile respective
srilor efectuate de Comisie n favoarea statelor membre pn la pn la data de 31 ianuarie a exerciiului urmtor.
data de 31 decembrie a exerciiului vizat, inclusiv cheltuielile
imputate pn la data de 31 ianuarie a respectivului exerciiu
financiar creditelor de plat puse la dispoziie n luna care
urmeaz dup efectuarea transferurilor menionate la (2) n alte cazuri dect cele menionate la alineatul (1),
articolul 179. Comisia poate prezenta Parlamentului European i Consiliului,
pn la data de 10 ianuarie a exerciiului urmtor, propuneri de
transfer al creditelor de plat ctre fonduri. Transferul creditelor
de plat se poate efectua de la orice post bugetar. Parlamentul
Articolul 178 European i Consiliul decid n privina acestor transferuri n
conformitate cu procedura prevzut la articolul 27, dar, n
Dezangajarea creditelor aplicarea prezentului articol, ntr-un termen de trei sptmni.
(1) n condiiile prevzute n regulamentele menionate la
articolul 175, Comisia dezangajeaz n mod automat creditele
angajate.
(3) n cazul n care transferul nu este aprobat sau este
aprobat doar parial de Parlamentul European i de Consiliu,
partea corespunztoare a cheltuielilor menionate la
(2) Creditele dezangajate pot fi puse din nou la dispoziie n articolul 177 alineatul (5) se imput creditelor de plat din
cazul unei erori evidente imputabile exclusiv Comisiei. exerciiul urmtor.

n acest scop, Comisia examineaz dezangajrile efectuate n Articolul 180


decursul exerciiului anterior i decide, pn la data de 15 Gestionarea, selecia i auditul
februarie a exerciiului n curs, n funcie de solicitri, cu
privire la necesitatea repunerii la dispoziie a creditelor cores Gestionarea, selecia i auditul proiectelor sunt reglementate de
punztoare. regulamentele menionate la articolul 175.

TITLUL III
CERCETARE

Articolul 181 privind consecinele financiare ale expirrii Tratatului CECO i


privind Fondul de cercetare pentru crbune i oel, anexat la
Fonduri de cercetare TUE i la TFUE, sunt tratate ca venituri alocate n sensul arti
(1) n absena unor dispoziii contrare n prezentul titlu, colului 21. Creditele de angajament generate de astfel de
dispoziiile prevzute n partea I i n partea III se aplic venituri sunt puse la dispoziie dup estimarea creanei, iar
creditelor pentru cercetare i dezvoltare tehnologic. creditele bugetare dup perceperea veniturilor.

Creditele respective se nregistreaz fie ntr-unul din titlurile


bugetului referitor la domeniul de politic aferent cercetrii (3) n ceea ce privete cheltuielile operaionale menionate n
indirecte i cercetrii directe, fie ntr-un capitol referitor la prezentul titlu, Comisia poate efectua transferuri de la un titlu la
activitile de cercetare dintr-un alt titlu. altul, cu condiia ca respectivele credite s fie utilizate pentru
aceeai destinaie.

Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor


mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind tipurile de operaiuni din domeniul cercetrii.
(4) Experii remunerai din creditele pentru cercetare i
dezvoltare tehnologic sunt recrutai n conformitate cu proce
durile stabilite de Parlamentul European i de Consiliu la
adoptarea fiecrui program-cadru de cercetare sau cu normele
(2) Creditele pentru veniturile generate de Fondul de corespunztoare privind participarea ntreprinderilor, centrelor
cercetare pentru crbune i oel instituit prin Protocolul nr. 37 de cercetare i universitilor.
L 298/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 182 Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor


mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
Angajamentele Fondului de cercetare detaliate privind CCC.
(1) Creditele de angajament corespunztoare sumei dezan
gajate ca urmare a nepunerii n aplicare totale sau pariale a
proiectelor de cercetare pentru care au fost alocate pot, n mod (2) Se consider venituri alocate n sensul articolului 21
excepional i n cazuri motivate, s fie repuse la dispoziie, alineatul (2), creditele referitoare la:
atunci cnd acest lucru este esenial pentru realizarea
programelor prevzute iniial, cu excepia cazului n care
bugetul pentru exerciiul n cauz (exerciiul n) dispune de
fonduri n acest scop. (a) procedurile de achiziii i de atribuire a granturilor la care
particip CCC;

(2) n sensul alineatului (1), Comisia examineaz, la nceputul


fiecrui exerciiu financiar, dezangajrile din exerciiul anterior (b) activitile CCC n numele unor tere pri, sau
(exerciiul n 1) i evalueaz, n funcie de cerine, necesitatea
repunerii la dispoziie a creditelor.

(c) activitile ntreprinse n cadrul unui contract administrativ


cu alte instituii sau cu alte departamente ale Comisiei
Pe baza acestei evaluri, Comisia poate prezenta propuneri pentru furnizarea de servicii tehnice i tiinifice,
corespunztoare Parlamentului European i Consiliului, pn la
data de 15 februarie a fiecrui exerciiu financiar, motivnd
pentru fiecare articol bugetar repunerea la dispoziie a acestor
credite. Creditele de angajament generate de veniturile menionate la
literele (a) i (c) de la primul paragraf sunt repuse la dispoziie
de ndat ce creana a fost estimat.
(3) Parlamentul European i Consiliul adopt o decizie cu
privire la propunerile Comisiei n termen de ase sptmni.
n cazul n care nu se adopt o decizie n termenul menionat, Pentru activitile menionate la litera (c) de la primul paragraf,
propunerile se consider a fi aprobate. creditele neutilizate n termen de cinci ani sunt anulate.

Suma creditelor de angajament repuse la dispoziie n exerciiul (3) Utilizarea respectivelor credite este indicat ntr-o serie de
n nu poate depi 25 % din suma total dezangajat pe aceeai conturi analitice n contul rezultatului bugetar pentru fiecare
linie bugetar n exerciiul n 1. categorie de aciuni la care se refer; aceast utilizare se
separ de veniturile rezultate din finanri de la tere pri
(private sau publice) i de veniturile din alte servicii prestate
de Comisie unor tere pri.
(4) Creditele de angajament repuse la dispoziie nu se repor
teaz.
(4) Atunci cnd particip la proceduri de atribuire a gran
turilor sau la proceduri de achiziii n conformitate cu alineatul
Angajamentele juridice privind creditele de angajament repuse (1) din prezentul articol, CCC nu face obiectul condiiilor
la dispoziie se ncheie pn la data de 31 decembrie a prevzute la articolul 106, articolul 107 alineatul (1) literele
exerciiului n. (b) i (c), articolul 108, articolul 109 i la articolul 131
alineatele (4) i (5) n ceea ce privete dispoziiile referitoare la
excludere i sanciuni aplicabile achiziiilor i granturilor.

La sfritul exerciiului n, soldul neutilizat al creditelor de anga


jament repuse la dispoziie sunt dezangajate definitiv de ctre
ordonatorul de credite competent. De asemenea, se consider c CCC ndeplinete cerinele refe
ritoare la capacitatea economic i financiar.

Articolul 183
CCC este scutit de obligaia de a depune garanii, n confor
Centrul Comun de Cercetare mitate cu articolele 115 i 134.
(1) Centrul Comun de Cercetare (CCC) poate beneficia de
finanri imputate din credite nregistrate n afara titlurilor i
capitolelor menionate la articolul 181 alineatul (1), n ceea ce (5) Dispoziiile referitoare la achiziii prevzute la partea I
privete participarea sa la proceduri de achiziii i de atribuire a titlul V nu se aplic activitilor CCC efectuate n numele
granturilor, n conformitate cu dispoziiile prevzute n partea I unor tere pri.
titlurile V i VI, i finanate integral sau parial de la buget.

(6) Prin derogare de la articolul 26, Comisia poate efectua


n scopul participrii la procedurile de achiziii i de atribuire a transferuri ntre capitole, n cadrul titlului din buget referitor la
granturilor, CCC este considerat ca o persoan juridic stabilit domeniul de politic cercetare direct, n limita a 15 % din
ntr-un stat membru. creditele prevzute n linia din care se efectueaz transferul.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/77

TITLUL IV
ACIUNI EXTERNE

CAPITOLUL 1 dintre entitile crora li s-au ncredinat sarcini de execuie


bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c), n
Dispoziii generale conformitate cu dispoziiile relevante ale articolelor 58 63.
Creditele pentru aciunile externe pot fi combinate cu fonduri
Articolul 184 din alte surse n vederea realizrii obiectivului comun.

Aciuni externe
(1) n absena unor dispoziii contrare n prezentul titlu, Seciunea 2
dispoziiile prevzute la partea I i partea III se aplic aciunilor
externe finanate de la buget. Sprijin bugetar i fonduri fiduciare cu
donatori multipli

Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor Articolul 186


mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind aciunile care pot fi finanate n cadrul dome Utilizarea sprijinului bugetar
niului aciuni externe. (1) n cazul n care se prevede n actele de baz aplicabile,
Comisia poate acorda sprijin bugetar unei ri tere beneficiare
dac gestionarea fondurilor publice de ctre ara respectiv este
(2) Creditele pentru aciunile menionate la alineatul (1) sunt suficient de transparent, fiabil i eficace.
utilizate de Comisie:

(a) fie n cadrul ajutoarelor acordate pe baz de autonomie; sau Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind utilizarea sprijinului bugetar i obligaiile bene
ficiarilor.
(b) n parteneriat cu o ar ter menionat la articolul 58
alineatul (1) litera (c) punctul (i), prin semnarea unui
acord de finanare.
(2) n decizia de finanare menionat la articolul 84 se
precizeaz obiectivele i rezultatele ateptate n urma acordrii
(3) n cazul n care aciunile externe sunt cofinanate att din sprijinului bugetar unei ri tere beneficiare. Plata contribuiei
creditele nscrise n buget, ct i din veniturile alocate externe Uniunii se bazeaz pe ndeplinirea condiiilor menionate la
menionate la articolul 21 alineatul (2) litera (b), fondurile care alineatul (1), inclusiv mbuntirea gestiunii finanelor publice,
nu sunt angajate dup ncheierea perioadei de valabilitate a precum i pe indicatori de performan clari i obiectivi care
contractului, menionat la articolul 189 alineatul (2), referitoare constituie baza pentru evaluarea progresului realizat n timp n
la aciunea corespunztoare se ramburseaz n mod sectorul respectiv.
proporional, mai puin o sum forfetar pentru audit,
evaluare i cheltuieli neprevzute, care poate fi angajat ulterior.
(3) Comisia include n acordul de finanare respectiv, ncheiat
n conformitate cu articolul 184 alineatul (2) litera (b),
(4) Articolul 90 alineatul (4) al doilea paragraf nu se aplic dispoziiile corespunztoare n temeiul crora respectiva ar
aciunilor menionate n prezentul titlu. ter beneficiar se angajeaz s ramburseze imediat, n totalitate
sau n parte, finanarea operaional corespunztoare n cazul n
care se constat c plata respectivelor fonduri ale Uniunii a fost
n cazul granturilor aflate n gestiune direct, a cror valoare afectat de nereguli grave atribuite rii n cauz.
depete 5 000 000 EUR i care sunt folosite pentru finanarea
de aciuni externe, pe toat durata aciunii nu pot rmne neli
chidate mai mult de dou pli de prefinanare.
Pentru tratarea rambursrii menionate la primul paragraf, se
pot aplica dispoziiile articolului 80 alineatul (1).
CAPITOLUL 2
Punerea n aplicare a aciunilor
(4) Comisia sprijin dezvoltarea controlului parlamentar, a
capacitilor de audit, precum i mbuntirea transparenei i
Seciunea 1 a accesului public la informaii n ara ter beneficiar.
Dispoziii generale
Articolul 187
Articolul 185
Fondurile fiduciare ale Uniunii pentru aciuni externe
Punerea n aplicare a aciunilor externe
(1) Pentru aciuni de urgen, aciuni ulterioare situaiilor de
Aciunile menionate n prezentul titlu pot fi puse n aplicare urgen sau aciuni tematice, Comisia poate constitui fonduri
direct de ctre Comisie, n temeiul articolului 58 alineatul (1) fiduciare n temeiul unui contract ncheiat cu ali donatori.
litera (a), prin gestiune partajat n temeiul articolului 58 Actul constitutiv al fiecrui fond fiduciar definete obiectivele
alineatul (1) litera (b) sau, n mod indirect, de ctre oricare acestuia.
L 298/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(2) Fondurile fiduciare ale Uniunii sunt puse n executare n soldurile disponibile n cont i de necesitatea unor pli supli
conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, trans mentare n funcie de solduri. Previziunile de debursare trebuie
parenei, proporionalitii, nediscriminrii i egalitii de prezentate o dat pe an sau, dac este cazul, de dou ori pe an.
tratament, precum i n conformitate cu obiectivele specifice
definite n fiecare act constitutiv.
Contribuiile respective nu sunt integrate n buget i sunt
gestionate de ctre Comisie sub responsabilitatea ordonatorului
de credite delegat.
Fondurile fiduciare ale Uniunii sunt puse n executare n mod
direct de ctre Comisie n conformitate cu articolul 58 alineatul
(1) litera (a), cu excepia fondurilor fiduciare ale Uniunii Contabilul unui fond fiduciar al Uniunii este contabilul
destinate aciunilor de urgen sau aciunilor ulterioare unor Comisiei. Acestuia i revine rspunderea pentru stabilirea proce
situaii de urgen care pot fi puse n executare i n mod durilor contabile i a planului de conturi comune tuturor
indirect prin ncredinarea ctre aceste entiti a unor sarcini fondurilor fiduciare ale Uniunii.
de execuie bugetar n temeiul articolului 58 alineatul (1)
litera (c) punctele (i), (ii), (v) i (vi).
Auditorul intern al Comisiei i Curtea de Conturi exercit
aceleai competene cu privire la fondul fiduciar ca i n cazul
(3) Fondurile fiduciare ale Uniunii ndeplinesc urmtoarele altor aciuni ntreprinse de Comisie.
condiii:
Contul bancar specific aferent fondului financiar este deschis i
nchis de ctre contabil.
(a) aduc valoare adugat interveniei Uniunii: fondurile
fiduciare sunt constituite i puse n aplicare la nivelul
Uniunii doar dac obiectivele lor, n special avnd n Comisia asigur o separare strict a sarcinilor ntre contabil i
vedere amploarea sau efectele poteniale ale acestora, pot ordonatorul de credite.
fi ndeplinite mai bine la nivelul Uniunii dect la nivel
naional;
Fondurile sunt angajate i pltite de ctre actorii financiari ai
Comisiei, potrivit definiiilor prevzute la partea I titlul IV
capitolul 3.
(b) fondurile fiduciare ale Uniunii trebuie s contribuie la
realizarea unei vizibiliti politice clare a Uniunii i s
comporte avantaje de gestiune, precum i un mai bun
control din partea Uniunii asupra riscurilor i a plii contri (7) Comisia este autorizat s retrag maximum 5 % din
buiilor din partea Uniunii i a altor donatori. Aceste sumele plasate n fondul fiduciar pentru a i acoperi costurile
fonduri nu trebuie create dac dubleaz alte canale de de gestiune din exerciiul n care a nceput utilizarea contri
finanare sau instrumente similare existente, fr a aduce buiilor menionate la alineatul (6). Pe durata fondului
elemente suplimentare. fiduciar, aceste comisioane de gestiune sunt asimilate veniturilor
alocate n sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b).

(4) Un consiliu prezidat de ctre Comisie este instituit pentru Contabilul se ocup de ordinele de recuperare referitoare la
fiecare fond fiduciar al Uniunii pentru a asigura reprezentarea, aciuni finanate de fondul fiduciar. Veniturile provenind din
n calitate de observatori, a donatorilor i a altor state membre rambursarea acestor ordine de recuperare se returneaz n
care nu sunt donatoare, precum i pentru a decide cu privire la contul bancar specific al fondului fiduciar. Anularea ordinelor
utilizarea fondurilor. de recuperare i renunarea la acestea se face n temeiul
normelor menionate la articolul 80.

(5) Fondurile fiduciare ale Uniunii se constituie pentru o (8) Proiectele deciziilor sale privind crearea, prelungirea i
durat determinat de actul lor constitutiv. Durata acestora lichidarea unui fond fiduciar al Uniunii se transmit de ctre
poate fi prelungit printr-o decizie a Comisiei, la cererea Comisie comisiei competente menionate n actul de baz n
consiliului fondului respectiv. temeiul cruia se efectueaz contribuia Uniunii la fondul
fiduciar al Uniunii.

Parlamentul European i/sau Consiliul pot solicita Comisiei s (9) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
ntrerup acordarea de credite unui fond fiduciar sau s revi conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
zuiasc actul constitutiv n vederea lichidrii fondului fiduciar, normelor detaliate privind gestionarea, raportarea i guvernana
dac este cazul. n acest caz, fondurile rmase se ramburseaz fondurilor fiduciare destinate aciunilor externe.
proporional ctre buget cu titlu de venit general, ctre statele
membre donatoare i ctre ali donatori.
(10) Comisia transmite anual Parlamentului European i
Consiliului un raport cuprinztor i detaliat cu privire la activi
tile sprijinite prin intermediul fondurilor fiduciare ale Uniunii,
(6) Contribuiile Uniunii i ale donatorilor se depun ntr-un la punerea n aplicare i performana acestora, precum i cu
cont bancar specific. Contribuiile Uniunii se transfer n acest privire la conturile acestora. Comisia anexeaz acest raport la
cont n baza unor cereri de plat ntemeiate n mod cores rezumatul rapoartelor anuale menionat la articolul 66 alineatul
punztor prin previziuni de debursare, inndu-se seama de (9) al treilea paragraf.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/79

Seciunea 3 (i) adugarea unor acte adiionale la contracte deja


ncheiate;
Alte metode de gestiune

Articolul 188 (ii) ncheierea unor contracte individuale dup rezilierea


Punerea n aplicare a aciunilor externe prin gestiune anticipat a unui contract existent;
indirect
(1) Execuia indirect a aciunilor n temeiul articolului 58
alineatul (1) litera (c) intr sub incidena controlului Comisiei i (iii) modificri ale entitii nsrcinate cu sarcinile ncre
al delegaiilor Uniunii, n conformitate cu articolul 56 alineatul dinate.
(2). Controlul acestora se exercit fie prin aprobare prealabil,
fie prin verificri ex post sau printr-o procedur combinat.
(3) Alineatul (2) nu se aplic programelor multianuale care
sunt puse n aplicare prin angajamente fracionate n urm
toarele cazuri:
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind punerea n aplicare a aciunilor
externe prin gestiune indirect. (a) Instrumentul de asisten pentru preaderare;

Articolul 189 (b) Instrumentul european de vecintate i parteneriat.


Acorduri de finanare privind punerea n aplicare a
aciunilor externe
n cazurile respective, creditele sunt dezangajate automat de
(1) Aciunile externe ntreprinse fac obiectul unuia sau mai ctre Comisie n conformitate cu normele sectoriale.
multora din urmtoarele instrumente:

(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


(a) un acord de finanare ntre Comisie i o entitate sau conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
persoan menionat la articolul 185; normelor detaliate privind acordurile financiare pentru
punerea n aplicare a aciunilor externe.

(b) un contract sau un acord de grant ncheiat ntre Comisie i


persoane fizice sau juridice responsabile cu realizarea CAPITOLUL 3
aciunilor. Achiziii

Articolul 190
Condiiile de acordare a ajutorului extern sunt stabilite n instru
mentul de gestionare a acordurilor de finanare, a contractelor Achiziii pentru aciuni externe
sau a acordurilor de grant menionate la literele (a) i (b) de la
primul paragraf. (1) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea
normelor detaliate privind achiziiile pentru aciuni externe.

(2) Acordurile de finanare cu entitile menionate la


alineatul (1) primul paragraf litera (a) se ncheie pn la data (2) Dispoziiile prevzute la partea I titlul V capitolul 1 cu
de 31 decembrie a exerciiului n + 1, exerciiul n fiind cel n privire la dispoziiile generale referitoare la achiziii sunt apli
care s-a adoptat angajamentul bugetar. cabile contractelor reglementate de prezentul titlu, sub rezerva
dispoziiilor speciale referitoare la pragurile i modalitile de
atribuire a contractelor externe prevzute de actele delegate
Acordurile de finanare stabilesc perioada n care entitile adoptate n temeiul prezentului regulament. n sensul
menionate la alineatul 1 primul paragraf litera (a) ncheie prezentului capitol, autoritile contractante sunt:
toate contractele individuale i acordurile de grant care pun n
aplicare aciunea. Aceast perioad nu depete trei ani de la
data ncheierii acordului de finanare, cu excepia: (a) Comisia, n numele i n contul uneia sau mai multor ri
tere;

(a) aciunilor ntreprinse de donatori multipli;


(b) entitile i persoanele menionate la articolul 185 i crora
le-au fost ncredinate sarcinile corespunztoare de execuie
bugetar.
(b) contractelor individuale referitoare la audit i evaluare;

(3) Procedurile de achiziii trebuie stabilite n acordurile de


(c) urmtoarelor circumstane excepionale: finanare menionate la articolul 189.
L 298/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(4) Dispoziiile prezentului capitol nu se aplic aciunilor din CAPITOLUL 4


cadrul actelor de baz sectoriale referitoare la ajutoare pentru
situaii de criz, operaiuni de protecie civil i operaiuni de Granturi
ajutor umanitar.
Articolul 192
Finanarea integral a unei aciuni externe
Articolul 191 O aciune poate fi finanat integral de la buget numai dac
acest lucru este indispensabil realizrii ei.
Norme privind participarea la procedurile de ofertare
(1) Participarea la proceduri de ofertare este deschis n Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
condiii egale tuturor persoanelor care se ncadreaz n mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
domeniul de aplicare a tratatelor i oricror alte persoane detaliate privind finanarea integral a unei aciuni externe.
fizice sau juridice n conformitate cu dispoziiile speciale din
actele de baz care reglementeaz domeniul de cooperare n Articolul 193
cauz.
Norme aplicabile granturilor pentru aciuni externe
Procedurile de atribuire a granturilor care trebuie aplicate n
gestiunea indirect de ctre entitile menionate la articolul 185
sunt stabilite de acordurile ncheiate ntre Comisie i aceste
(2) n cazurile menionate la articolul 54 alineatul (2) se
entiti.
poate decide ca, n circumstane excepionale motivate n mod
corespunztor de ctre ordonatorul de credite, s se permit
unor ceteni ai altor ri tere dect cele menionate la Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
alineatul (1) s participe la proceduri de ofertare pentru mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
contracte. detaliate privind procedurile de grant aplicabile n cadrul
gestiunii indirecte.

CAPITOLUL 5

(3) n cazul n care se aplic un acord privind extinderea Verificarea conturilor


pieei de achiziii de bunuri i servicii la care Uniunea este
parte, contractele de achiziii finanate de la buget devin acce
sibile i cetenilor altor ri tere dect cele menionate la Articolul 194
alineatele (1) i (2), n condiiile prevzute de acordul respectiv. Controlul exercitat de Uniune n cadrul unei aciuni
externe
Fiecare acord ntre Comisie i o entitate menionat la
articolul 185, precum i orice acord ori decizie de grant,
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n trebuie s prevad n mod expres autoritatea de control a
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea Comisiei i a Curii de Conturi, pe baza documentelor i la
normelor detaliate privind participarea la procedurile de faa locului, asupra tuturor contractanilor i subcontractanilor
ofertare. care au beneficiat de fonduri din partea Uniunii.

TITLUL V
OFICIILE EUROPENE

Articolul 195 Articolul 196


Oficiile europene Credite referitoare la oficiile europene
(1) n sensul prezentului titlu, oficii europene reprezint (1) Creditele pentru fiecare oficiu european, al cror cuantum
structuri administrative nfiinate de una sau mai multe instituii total se nregistreaz ntr-o linie bugetar special n cadrul
pentru a ndeplini sarcini orizontale specifice. seciunii din buget aferent Comisiei, se stabilesc n detaliu
ntr-o anex la seciunea respectiv.

Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor Anexa se prezint sub forma unei situaii de venituri i chel
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor tuieli, subdivizate n acelai fel ca i seciunile bugetului.
detaliate privind sfera de aciune a oficiilor europene i dele
gaiile instituiilor la oficiile europene.
Creditele nscrise n respectiva anex acoper toate nevoile
financiare ale fiecrui oficiu european n ndeplinirea sarcinilor
(2) Prezentul titlu se aplic funcionrii OLAF, cu excepia sale n numele instituiilor.
articolelor 198, 199 i 200.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
(3) n absena unor dispoziii contrare n prezentul titlu, detaliate privind creditele destinate oficiilor europene, inclusiv
dispoziiile prevzute n partea I i n partea III se aplic delegarea anumitor sarcini de ctre contabil, trezorerie i
funcionrii oficiilor europene. conturile bancare.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/81

(2) Schema de personal a fiecrui oficiu european se prestate de oficiul n cauz fiecrei instituii. Aceast estimare
anexeaz la cea a Comisiei. se bazeaz pe contabilitatea analitic prevzut la alineatul (1).

(3) Directorul fiecrui oficiu european ia deciziile cu privire (3) Fiecare oficiu interinstituional european notific insti
la transferurile n cadrul anexei menionate la alineatul (1). tuiilor n cauz rezultatele contabilitii analitice.
Comisia informeaz Parlamentul European i Consiliul n
legtur cu aceste transferuri.
Articolul 199

(4) Conturile fiecrui oficiu european fac parte integrant din Delegarea competenelor ordonatorului de credite ctre
conturile Uniunii menionate la articolul 141. oficiile interinstituionale europene
(1) Fiecare instituie poate delega competenele ordonatorului
de credite ctre directorul unui oficiu interinstituional european
Articolul 197 pentru gestionarea creditelor nscrise n seciunea sa i stabilete
limitele i condiiile acestei delegri de competene.
Ordonatorul de credite al oficiilor europene
Pentru creditele nscrise n anex pentru fiecare oficiu european,
Comisia deleag directorului oficiului european n cauz compe Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
tenele ordonatorului de credite, n conformitate cu articolul 65. mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
detaliate privind delegarea competenelor ordonatorului de
credite ctre directorul unui oficiu interinstituional european.
Articolul 198
Conturile oficiilor interinstituionale europene (2) Auditorul intern al Comisiei i exercit toate rspunderile
(1) Fiecare oficiu interinstituional european ntocmete o prevzute la partea I titlul IV capitolul 9.
contabilitate analitic a cheltuielilor sale, permind astfel deter
minarea procentului din serviciile sale prestat fiecrei instituii.
Directorul oficiului european n cauz adopt, dup aprobarea Articolul 200
de ctre Comitetul de gestionare, criteriile pe care se bazeaz
sistemul contabil. Servicii ctre tere pri
n cazul n care mandatul unui oficiu european presupune
prestaii cu titlu oneros ctre pri tere, directorul acestuia, cu
(2) Comentariile referitoare la linia bugetar specific n care aprobarea Comitetului de gestionare, stabilete dispoziiile
este nregistrat creditul total pentru fiecare oficiu interinsti speciale de reglementare a condiiilor n care se presteaz
tuional european prezint o estimare a costurilor serviciilor aceste servicii i de organizare a contabilitii corespunztoare.

TITLUL VI
CREDITE ADMINISTRATIVE

Articolul 201 (2) Cheltuielile care trebuie pltite n avans n temeiul


dispoziiilor legale sau contractuale, cum ar fi chiriile, pot
Dispoziii generale genera pli ncepnd cu data de 1 decembrie, fiind imputate
(1) n absena unor dispoziii contrare n prezentul titlu, din creditele pentru urmtorul exerciiu financiar. n acest caz,
dispoziiile prevzute n partea I i n partea III se aplic limita menionat la alineatul (1) nu se aplic.
creditelor administrative.

Articolul 203
(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea Dispoziii speciale privind creditele administrative
normelor detaliate privind amploarea creditelor administrative (1) Creditele administrative sunt credite nedifereniate.
i garaniile locative.

Articolul 202 Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor


mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor
Angajamente detaliate privind creditele administrative speciale, inclusiv
imobilele i avansurile pltite membrilor personalului insti
(1) ncepnd cu data de 15 octombrie a fiecrui an, cheltu tuiilor.
ielile administrative curente se pot angaja n avans din creditele
prevzute pentru exerciiul financiar urmtor. Cu toate acestea,
angajamentele respective nu pot depi un sfert din creditele
stabilite de Parlamentul European i Consiliu pe linia bugetar (2) Cheltuielile administrative care decurg din contracte care
corespunztoare pentru exerciiul financiar n curs. Angaja acoper perioade ce depesc durata exerciiului financiar, fie n
mentele respective nu se pot aplica unui nou tip de cheltuieli, conformitate cu practica local, fie referitoare la furnizarea de
al cror principiu nu a fost nc aprobat n ultimul buget echipamente, se imput din bugetul exerciiului financiar n
adoptat n mod corespunztor. cursul cruia se efectueaz.
L 298/82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

(3) Fiecare instituie prezint Parlamentului European i European i Consiliul delibereaz pe marginea proiectului
Consiliului, pn la data de 1 iunie a fiecrui an, un imobiliar n termen de dou sptmni de la data primirii
document de lucru privind politica sa imobiliar, care conine acestuia de ctre ambele instituii. Proiectul imobiliar se
urmtoarele informaii: consider aprobat la expirarea termenului de dou sptmni,
cu excepia cazului n care Parlamentul European i/sau
Consiliul adopt o decizie nefavorabil propunerii n termenul
menionat.
(a) pentru fiecare cldire, cheltuielile i suprafaa vizat de
creditele de la liniile bugetare corespunztoare;

(7) Reprezint proiecte imobiliare care pot avea implicaii


(b) evoluia preconizat a programrii generale a suprafeei i a financiare semnificative pentru buget urmtoarele:
locaiilor pentru anii viitori, cu o descriere a proiectelor
imobiliare n faza de planificare, care sunt deja identificate;
(i) orice achiziie de terenuri;

(c) condiiile i costurile finale, precum i informaii pertinente


privind punerea n aplicare a noilor proiecte imobiliare (ii) achiziia, vnzarea, renovarea structural, construcia de
depuse anterior la Parlamentul European i la Consiliu n cldiri sau orice proiect n care se combin aceste
conformitate cu procedura stabilit la alineatele (4) i (5) i elemente i care urmeaz s fie implementat n aceleai
neincluse n documentele de lucru aferente exerciiului termene, n valoare de peste 3 000 000 EUR;
anterior.

(iii) toate contractele imobiliare noi (inclusiv uzufructul, nchi


(4) n cazul tuturor proiectelor imobiliare care ar putea avea rierile pe termen lung i rennoirea contractelor imobiliare
implicaii financiare importante pentru buget, instituia n cauz existente n condiii mai puin favorabile) care nu sunt
informeaz ct mai curnd cu putin Parlamentul European i menionate la punctul (ii), cu o tax anual de cel puin
Consiliul cu privire la suprafaa de construcie necesar i la 750 000 EUR;
planificarea provizorie nainte de a se ntreprinde orice pros
pectare a pieei locale, n cazul contractelor de construcie, i
nainte de a se emite invitaii la procedura de ofertare, n cazul
lucrrilor de construcie. (iv) prelungirea sau rennoirea contractelor imobiliare existente
(inclusiv uzufructul i nchirierile pe termen lung) n aceleai
condiii sau n condiii mai favorabile, cu o tax anual de
cel puin 3 000 000 EUR.
(5) n cazul tuturor proiectelor imobiliare care ar putea avea
implicaii financiare importante pentru buget, instituia n cauz
prezint proiectul de construcie, inclusiv estimarea detaliat a
costurilor i finanarea, precum i o list a proiectelor de Dispoziiile prezentului paragraf se aplic i proiectelor
contracte preconizate pentru proiectul n cauz i solicit imobiliare cu caracter interinstituional, precum i delegaiilor
aprobarea Parlamentului European i a Consiliului nainte de a Uniunii.
ncheia contracte. La cererea instituiei, documentele prezentate
care se refer la proiectul de construcie sunt tratate n condiii
de confidenialitate.
(8) Fr a aduce atingere articolului 17, un proiect de
achiziie imobiliar poate fi finanat prin intermediul unui
mprumut care face obiectul unei aprobri prealabile de ctre
Cu excepia situaiilor de for major, Parlamentul European i Parlamentul European i Consiliu.
Consiliul delibereaz pe marginea proiectului imobiliar n
termen de patru sptmni de la data primirii acestuia de
ctre ambele instituii.
mprumuturile sunt contractate i rambursate n conformitate
cu principiul bunei gestiuni financiare i n interesul financiar
suprem al Uniunii.
Proiectul imobiliar se consider aprobat la expirarea termenului
de patru sptmni, cu excepia cazului n care Parlamentul
European sau Consiliul adopt o decizie nefavorabil propunerii
n termenul menionat. n cazul n care instituia n cauz propune ca achiziia s fie
finanat prin intermediul unui mprumut, n planul de
finanare, care trebuie depus de instituie mpreun cu cererea
de aprobare prealabil, se precizeaz, n special, nivelul maxim
n cazul n care Parlamentul European i/sau Consiliul exprim al finanrii, perioada de finanare, tipul finanrii, condiiile de
preocupri justificate n termenul de patru sptmni menionat, finanare i economiile n raport cu alte tipuri de mecanisme
acesta se prelungete o singur dat cu dou sptmni. contractuale.

n cazul n care Parlamentul European sau Consiliul adopt o


decizie nefavorabil proiectului imobiliar, instituia n cauz i Parlamentul European i Consiliul delibereaz pe marginea
retrage propunerea i poate depune o alt propunere. cererii de aprobare prealabil n termen de patru sptmni de
la data primirii acesteia de ctre ambele instituii, termenul
putnd fi prelungit o singur dat cu dou sptmni.
Achiziia prin intermediul unui mprumut se consider
(6) n caz de for major, informaiile prevzute la alineatul respins n cazul n care Parlamentul European i Consiliul nu
(4) pot fi prezentate odat cu proiectul imobiliar. Parlamentul au aprobat-o n mod explicit n termenul menionat.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/83

TITLUL VII
EXPERI

Articolul 204 cererilor de grant, a proiectelor i a procedurilor de ofertare i


pentru a furniza avize i recomandri n cazuri speciale.
Experi remunerai
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor Experii respectivi vor fi remunerai pe baza unei sume fixe
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea normelor anunate n prealabil i vor fi alei pe baza capacitii lor profe
detaliate privind experii externi remunerai, inclusiv o sionale. Selecia se va face pe baza criteriilor de selecie,
procedur specific de selecie a persoanelor fizice ca experi respectnd principiile nediscriminrii, egalitii de tratament i
externi remunerai pentru a asista instituiile n evaluarea absenei conflictului de interese.

PARTEA III
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII

Articolul 205 Articolul 208


Dispoziii tranzitorii Regulament financiar-cadru pentru organismele instituite n
temeiul TFUE i al Tratatului Euratom
(1) n ceea ce privete fondurile menionate la articolul 175
alineatul (1), ale cror acte de baz se abrog nainte de (1) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
1 ianuarie 2013, creditele care au fost dezangajate ca urmare conformitate cu articolul 210 sub forma unui regulament
a aplicrii articolului 178 pot fi repuse la dispoziie n cazul financiar-cadru pentru organismele instituite n temeiul TFUE
unei erori evidente imputabile n exclusivitate Comisiei sau n i al Tratatului Euratom i care au personalitate juridic i
caz de for major avnd consecine grave asupra executrii care beneficiaz de contribuii de la buget.
operaiunilor susinute prin intermediul acestor fonduri.

Respectivul regulament financiar-cadru se va baza pe principiile


(2) n ceea ce privete transferurile de credite privind cheltu i normele prevzute de prezentul regulament.
ielile operaionale menionate n Regulamentul (CE)
nr. 1260/1999, Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Regula
mentul (CE) nr. 1080/2006, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006,
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, Regulamentul (CE) Normele financiare aplicabile organismelor menionate nu se
nr. 1084/2006 i Regulamentul (CE) nr. 1198/2006, n cazul pot ndeprta de regulamentul financiar-cadru, dect n cazul
crora mai trebuie s se efectueze pli din partea Uniunii n care nevoile lor specifice impun acest lucru i cu acordul
pentru a lichida angajamentele restante ale acesteia pn la prealabil al Comisiei.
ncheierea asistenei, Comisia poate face transferuri de la un
titlu la altul, cu condiia ca creditele respective s fie destinate
aceluiai obiectiv sau s fie aferente unor iniiative ale Uniunii,
unei asistene tehnice sau unor msuri inovatoare i s fac (2) Descrcarea de gestiune pentru execuia bugetelor orga
obiectul unor transferuri pentru msuri de aceeai natur. nismelor menionate la alineatul (1) este acordat de Parla
mentul European la recomandarea Consiliului. Organismele
menionate la alineatul (1) coopereaz pe deplin cu instituiile
implicate n procedura de descrcare de gestiune i furnizeaz,
(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n dac este cazul, orice informaii suplimentare necesare, inclusiv
conformitate cu articolul 210 n ceea ce privete stabilirea prin intermediul participrii la reuniuni ale organismelor cores
normelor detaliate privind dispoziiile tranzitorii. punztoare.

Articolul 206 (3) Auditorul intern al Comisiei exercit cu privire la orga


Cereri de informaii din partea Parlamentului European i a nismele menionate la alineatul (1) aceleai competene ca i
Consiliului cele de care dispune n privina Comisiei.
Parlamentul European i Consiliul sunt mputernicite s obin
informaiile sau explicaiile necesare privind probleme bugetare
n domeniile lor de competen. (4) Un auditor extern independent verific prezentarea cores
punztoare n conturile anuale ale fiecruia dintre organismele
menionate la alineatul (1) a veniturilor, cheltuielilor i a situaiei
finale a acestuia, nainte de consolidarea lor n conturile finale
Articolul 207 ale Comisiei. n absena unor dispoziii contrare n actul de baz
Praguri i valori menionat la alineatul (1), Curtea de Conturi ntocmete un
raport anual specific pentru fiecare agenie, n conformitate cu
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor cerinele din articolul 287 alineatul (1) din TFUE. La pregtirea
mitate cu articolul 210 n ceea ce privete toate pragurile i acestui raport, Curtea ia n considerare activitatea de audit
valorile prevzute de prezentul regulament, fr a aduce desfurat de auditorul extern independent, precum i
atingere dispoziiilor de la articolul 118. msurile luate pe baza constatrilor auditorului.
L 298/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Articolul 209 European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt


delegrii de competene specificat n decizia respectiv.
Regulament financiar-tip pentru organismele de parteneriat Decizia produce efecte din ziua care urmeaz datei publicrii
public-privat acesteia n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dat
Organismele cu personalitate juridic instituite printr-un act de ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduce atingere
baz i crora le-a fost ncredinat punerea n aplicare a unui actelor delegate care sunt deja n vigoare.
parteneriat public-privat i adopt propriile norme financiare.

(4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific


simultan Parlamentului European i Consiliului.
Respectivele norme includ un set de principii necesare pentru
asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor Uniunii.

(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolelor 8, 11, 13,


19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, 53,
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73,
mitate cu articolul 210 sub forma unui regulament financiar-tip 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
care stabilete principiile necesare gestionrii financiare adecvate 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
a fondurilor Uniunii n baza articolului 60. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 205,
207, 208 i 209 intr n vigoare numai n cazul n care nici
Normele financiare ale acestor organisme nu se pot ndeprta de Parlamentul European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni
regulamentul financiar-tip, dect n cazul n care nevoile lor n termen de dou luni de la notificarea acestuia ctre Parla
specifice impun acest lucru i cu acordul prealabil al Comisiei. mentul European i Consiliu, sau n cazul n care, naintea
expirrii termenului respectiv, Parlamentul European i
Consiliul au informat Comisia c nu vor formula obieciuni.
Respectivul termen se prelungete cu dou luni la iniiativa
Articolul 210 Parlamentului European sau a Consiliului.

Exercitarea competenei de a adopta acte delegate


(1) Competena de a adopta acte delegate este conferit
Comisiei n condiiile prevzute n prezentul articol. Articolul 211
Revizuire
Prezentul regulament se revizuiete ori de cte ori se dovedete
a fi necesar, i n orice caz cu cel puin doi ani nainte de
(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la arti ncheierea primului cadru financiar multianual post 2013.
colele 8, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38,
41, 44, 49, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68,
69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, Revizuirea cuprinde, printre altele, punerea n aplicare a
119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, dispoziiilor din partea I titlul VIII.
133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201,
203, 204, 205, 207, 208 i 209 se confer Comisiei pn la
ncheierea primului cadru financiar multianual post 2013 Articolul 212
menionat la articolul 312 din TFUE. Comisia prezint un
raport privind delegarea de competene cu cel puin doi ani Abrogare
nainte de ncheierea primului cadru financiar multianual post
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 se abrog ncepnd
2013. Delegarea de competene se prelungete tacit cu durata
cu 1 ianuarie 2013, cu excepia:
corespunztoare urmtorului cadru financiar multianual, cu
excepia cazului n care Parlamentul European sau Consiliul se
opune prelungirii respective cu cel puin trei luni nainte de
ncheierea fiecrei durate corespunztoare respectivului cadru
financiar multianual. (a) articolelor 53- 57, care continu s se aplice tuturor anga
jamentelor contractate pn la 31 decembrie 2013;

(3) Delegarea de competene menionat la articolele 8, 11,


13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 44, 49, (b) articolului 166 alineatul (3) litera (a), care continu s se
53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, aplice tuturor angajamentelor contractate pn la
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 31 decembrie 2012; i
90, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 181, 183, 184, 186, 187, (c) articolului 166 alineatul (3) litera (b), care continu s se
188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 199, 201, 203, 204, aplice angajamentelor contractate n perioada 1 ianuarie
205, 207, 208 i 209 poate fi revocat oricnd de Parlamentul 2013 - 31 decembrie 2013.
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/85

Dispoziiile prevzute la partea I titlul VI din Regulamentul Articolul 214


(CE, Euratom) nr. 1605/2002 pot continua s se aplice acor
durilor de grant semnate i deciziilor de grant notificate pn la Intrarea n vigoare
31 decembrie 2013 n cadrul angajamentelor globale din Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei
bugetul pentru 2012 sau anii precedeni, sub rezerva deciziei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
n acest sens a ordonatorului de credite competent, cu
respectarea principiilor egalitii de tratament i al transparenei.
Prezentul regulament se aplic de la 1 ianuarie 2013, cu
excepia:
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri
la prezentul regulament i se citesc n conformitate cu tabelul de
coresponden din anex. (a) dispoziiilor articolelor 58-63, care se aplic doar angaja
mentelor contractate ncepnd cu 1 ianuarie 2014;
Articolul 213
Revizuire privind SEAE (b) dispoziiilor articolului 50 alineatul (1) al doilea paragraf
litera (c) i ale articolelor 82, 139 i 140, care se aplic
Dispoziiile prevzute la articolul 68 alineatul (1) al treilea de la 1 ianuarie 2014;
paragraf i la articolul 98 al treilea paragraf vor fi revizuite n
2013, innd seama de caracteristicile specifice SEAE, n special
de cele ale delegaiilor Uniunii, i, dup caz, de o capacitate (c) dispoziiilor articolelor 177, 179 i 210, care se aplic de
adecvat de gestiune financiar a SEAE. la 27 octombrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2012.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS
L 298/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

ANEX

TABEL DE CORESPONDEN

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

PARTEA I PARTEA I DISPOZIII COMUNE

TITLUL I TITLUL I OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE I DEFINIII

Articolul 1 Articolul 1 Obiectul

Articolul 2 Definiii

Articolul 2 Articolul 3 Conformitatea legislaiei secundare cu prezentul regulament

Articolul 5 Protecia datelor cu caracter personal

TITLUL II TITLUL II PRINCIPII BUGETARE

Articolul 3 Articolul 6 Respectarea principiilor bugetare

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 Principiile unitii i exactitii bugetare

Articolul 4 Articolul 7 Domeniul de aplicare a bugetului

Articolul 5 Articolul 8 Norme speciale care reglementeaz principiile unitii i exactitii


bugetare

Articolul 5a Articolul 4 Perioade, date i termene

CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 Principiul anualitii

Articolul 6 Articolul 9 Definiie

Articolul 7 Articolul 10 Tip de credite

Articolul 8 Articolul 11 Contabilizarea veniturilor i a creditelor

Articolul 9 Articolul 13 Anularea i reportarea creditelor

Articolul 10 Articolul 14 Norme privind reportarea veniturilor alocate

Articolul 11 Articolul 15 Dezangajarea creditelor

Articolul 12 Articolul 12 Angajarea creditelor

Articolul 13 Articolul 16 Norme aplicabile n cazul adoptrii cu ntrziere a bugetului

CAPITOLUL 3 CAPITOLUL 3 Principiul echilibrului

Articolul 14 Articolul 17 Definiie i domeniul de aplicare

Articolul 15 Articolul 18 Soldul exerciiului financiar

CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 4 Principiul unitii de cont

Articolul 16 Articolul 19 Utilizarea monedei euro

CAPITOLUL 5 CAPITOLUL 5 Principiul universalitii

Articolul 17 Articolul 20 Definiie i domeniul de aplicare

Articolul 18 Articolul 21 Venituri alocate

Articolul 19 Articolul 22 Donaii

Articolul 20 Articolul 23 Norme privind deducerile i ajustri datorate cursului de schimb

CAPITOLUL 6 CAPITOLUL 6 Principiul specificitii

Articolul 21 Articolul 24 Dispoziii generale


26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/87

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

Articolul 22 Articolul 25 Transferuri efectuate de alte instituii dect Comisia

Articolul 23 Articolul 26 Transferuri efectuate de Comisie

Articolul 24 Articolul 27 Propuneri de transferuri prezentate Parlamentului European i


Consiliului de ctre instituii

Articolul 25 Articolul 28 Norme speciale privind transferurile

Articolul 26 Articolul 29 Transferuri reglementate de dispoziii speciale

CAPITOLUL 7 CAPITOLUL 7 Principiul bunei gestiuni financiare

Articolul 27 Articolul 30 Principiile economiei, eficienei i eficacitii

Articolul 28 Articolul 31 Fia financiar obligatorie

Articolul 32 Controlul intern al execuiei bugetare

Articolul 33 Sisteme de control rentabile

CAPITOLUL 8 CAPITOLUL 8 Principiul transparenei

Articolul 29 Articolul 34 Publicarea conturilor, a bugetelor i a rapoartelor

Articolul 30 Articolul 35 Publicarea de informaii referitoare la destinatari i a altor informaii

TITLUL III TITLUL III NTOCMIREA I STRUCTURA BUGETULUI

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 ntocmirea bugetului

Articolul 31 Articolul 36 Estimrile veniturilor i ale cheltuielilor

Articolul 32 Articolul 37 Bugetul estimat al organismelor menionate la articolul 208

Articolul 33 Articolul 38 Proiectul de buget

Articolul 34 Articolul 39 Scrisoare rectificativ la proiectul de buget

Articolul 35

Articolul 36 Articolul 40 Obligaii care revin statelor membre din adoptarea bugetului

Articolul 37 Articolul 41 Proiecte de bugete rectificative

Articolul 38

Articolul 39 Articolul 42 Transmiterea anticipat a estimrilor i a proiectelor de buget

CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 Structura i prezentarea bugetului

Articolul 40 Articolul 43 Structura bugetului

Articolul 41 Articolul 44 Nomenclatorul bugetar

Articolul 42 Articolul 45 Interzicerea veniturilor negative

Articolul 43 Articolul 46 Provizioane

Articolul 44 Articolul 47 Rezerva negativ

Articolul 45 Articolul 48 Rezerva pentru ajutoare de urgen

Articolul 46 Articolul 49 Prezentarea bugetului

Articolul 47 Articolul 50 Norme privind schemele de personal

CAPITOLUL 3 Disciplina bugetar

Articolul 51 Respectarea cadrului financiar multianual


L 298/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

Articolul 52 Conformitatea actelor Uniunii cu bugetul

TITLUL IV TITLUL IV EXECUIA BUGETAR

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 Dispoziii generale

Articolul 48 Articolul 53 Execuia bugetar n conformitate cu principiul bunei gestiuni finan


ciare

Articolul 49 Articolul 54 Actul de baz i excepii

Articolul 50 Articolul 55 Execuia bugetar de ctre alte instituii dect Comisia

Articolul 51 Articolul 56 Delegarea competenelor de execuie bugetar

Articolul 52 Articolul 57 Conflicte de interese

CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 Metode de execuie

Articolul 53 Articolul 58 Metode de execuie bugetar

Articolul 53a

Articolul 53b Articolul 59 Gestiunea partajat cu statele membre

Articolul 53c Articolul 60 Gestiunea indirect

Articolul 53d

Articolul 54 Articolul 61 Verificri ex ante i acorduri de delegare

Articolul 55 Articolul 62 Agenii executive

Articolul 56

Articolul 57 Articolul 63 Limite privind delegarea competenelor

CAPITOLUL 3 CAPITOLUL 3 Actorii financiari

Seciunea 1 Seciunea 1 Principiul separrii sarcinilor

Articolul 58 Articolul 64 Separarea sarcinilor

Seciunea 2 Seciunea 2 Ordonatorul de credite

Articolul 59 Articolul 65 Ordonatorul de credite

Articolul 60 Articolul 66 Competenele i sarcinile ordonatorului de credite

Articolul 60a Articolul 67 Competenele i sarcinile efilor delegaiilor Uniunii

Seciunea 3 Seciunea 3 Contabilul

Articolul 61 Articolul 68 Competenele i sarcinile contabilului

Articolul 62 Articolul 69 Competene care pot fi delegate de ctre contabil

Seciunea 4 Seciunea 4 Administratorul contului de avans

Articolul 63 Articolul 70 Conturi de avans

CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 4 Rspunderea actorilor financiari

Seciunea 1 Seciunea 1 Reguli generale

Articolul 64 Articolul 71 Retragerea i suspendarea delegaiilor acordate actorilor financiari

Articolul 65 Articolul 72 Rspunderea ordonatorului de credite n cazul unei activiti ilegale,


al fraudei sau al corupiei
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/89

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

Seciunea 2 Seciunea 2 Reguli aplicabile ordonatorilor de credite competeni

Articolul 66 Articolul 73 Reguli aplicabile ordonatorilor de credite

Seciunea 3 Seciunea 3 Reguli aplicabile contabililor i administratorilor conturilor de avans

Articolul 67 Articolul 74 Reguli aplicabile contabililor

Articolul 68 Articolul 75 Reguli aplicabile administratorilor conturilor de avans

CAPITOLUL 5 CAPITOLUL 5 Operaiuni de venituri

Seciunea 1 Seciunea 1 Punerea la dispoziie a resurselor proprii

Articolul 69 Articolul 76 Resurse proprii

Seciunea 2 Seciunea 2 Estimarea creanelor

Articolul 70 Articolul 77 Estimarea creanelor

Seciunea 3 Seciunea 3 Constatarea creanelor

Articolul 71 Articolul 78 Constatarea creanelor

Seciunea 4 Seciunea 4 Ordonanarea recuperrilor

Articolul 72 Articolul 79 Ordonanarea recuperrilor

Seciunea 5 Seciunea 5 Recuperarea

Articolul 73 Articolul 80 Reguli privind recuperrile

Articolul 73a Articolul 81 Termen de prescripie

Articolul 82 Tratamentul naional al creanelor deinute de Uniune

Articolul 74 Articolul 83 Amenzi i penaliti impuse de Comisie i dobnzi acumulate

CAPITOLUL 6 CAPITOLUL 6 Operaiuni de cheltuieli

Articolul 75 Articolul 84 Decizia de finanare

Seciunea 1 Seciunea 1 Angajarea cheltuielilor

Articolul 76 Articolul 85 Tipuri de angajamente

Articolul 77 Articolul 86 Reguli aplicabile angajamentelor

Articolul 78 Articolul 87 Verificri aplicabile angajamentelor

Seciunea 2 Seciunea 2 Lichidarea cheltuielilor

Articolul 79 Articolul 88 Lichidarea cheltuielilor

Seciunea 3 Seciunea 3 Ordonanarea cheltuielilor

Articolul 80 Articolul 89 Ordonanarea cheltuielilor

Seciunea 4 Seciunea 4 Plata cheltuielilor

Articolul 81 Articolul 90 Tipuri de pli

Articolul 82 Articolul 91 Plata n limita fondurilor disponibile

Seciunea 5 Seciunea 5 Termene pentru operaiuni de cheltuieli

Articolul 83 Articolul 92 Termene

CAPITOLUL 7 CAPITOLUL 7 Sisteme informatice i eguvernarea

Articolul 84 Articolul 93 Gestionarea electronic a operaiunilor


L 298/90 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

Articolul 94 Transmiterea documentelor

Articolul 95 Eguvernarea

CAPITOLUL 8 Principii administrative

Articolul 96 Buna gestiune

Articolul 97 Precizarea cilor de atac

CAPITOLUL 8 CAPITOLUL 9 Auditorul intern

Articolul 85 Articolul 98 Desemnarea auditorului intern

Articolul 86 Articolul 99 Competenele i sarcinile auditorului intern

Articolul 87 Articolul 100 Independena auditorului intern

TITLUL V TITLUL V ACHIZIII PUBLICE

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 Dispoziii generale

Seciunea 1 Seciunea 1 Domeniul de aplicare i principii de atribuire

Articolul 88 Articolul 101 Definirea contractelor de achiziii publice

Articolul 89 Articolul 102 Principii aplicabile contractelor de achiziii publice

Seciunea 2 Seciunea 2 Publicarea

Articolul 90 Articolul 103 Publicarea contractelor de achiziii publice

Seciunea 3 Seciunea 3 Proceduri de achiziii

Articolul 91 Articolul 104 Proceduri de achiziii

Articolul 92 Articolul 105 Coninutul documentelor aferente procedurii de ofertare

Articolul 93 Articolul 106 Criterii de excludere aplicabile participrii la proceduri de achiziii

Articolul 94 Articolul 107 Criterii de excludere aplicabile atribuirilor

Articolul 95 Articolul 108 Baza central de date privind excluderile

Articolul 96 Articolul 109 Sanciuni administrative i financiare

Articolul 97 Articolul 110 Criterii de atribuire a contractelor

Articolul 98 Articolul 111 Depunerea ofertelor

Articolul 99 Articolul 112 Principiile egalitii de tratament i transparenei

Articolul 100 Articolul 113 Decizia de atribuire

Articolul 101 Articolul 114 Anularea procedurii de achiziii

Seciunea 4 Seciunea 4 Garanii i aciuni corective

Articolul 102 Articolul 115 Garanii

Articolul 103 Articolul 116 Erori, nereguli i fraud n procedur

CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 Dispoziii aplicabile contractelor atribuite de instituii n cont propriu

Articolul 104 Articolul 117 Autoritatea contractant

Articolul 105 Articolul 118 Praguri aplicabile

Articolul 106 Articolul 119 Reguli privind participarea la procedura de ofertare


26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/91

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

Articolul 107 Articolul 120 Regulile privind achiziiile ale Organizaiei Mondiale a Comerului

TITLUL VI TITLUL VI GRANTURI

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 Domeniul de aplicare i forma granturilor

Articolul 108 Articolul 121 Domeniul de aplicare a granturilor

Articolul 122 Beneficiari

Articolul 108a Articolul 123 Forme de grant

Articolul 124 Sumele forfetare, costurile unitare i finanarea la rate forfetare

CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 Principii

Articolul 109 Articolul 125 Principii generale aplicabile granturilor

Articolul 126 Costurile eligibile

Articolul 127 Cofinanarea n natur

Articolul 110 Articolul 128 Transparen

Articolul 111 Articolul 129 Principiul atribuirii necumulative

Articolul 112 Articolul 130 Principiul neretroactivitii

Articolul 113

CAPITOLUL 3 CAPITOLUL 3 Procedura de atribuire

Articolul 114 Articolul 131 Cereri de grant

Articolul 115 Articolul 132 Criterii de selecie i de atribuire

Articolul 116 Articolul 133 Procedura de evaluare

Articolul 117

CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 4 Plile i controlul

Articolul 118 Articolul 134 Garania de prefinanare

Articolul 119 Articolul 135 Plata granturilor i controale

Articolul 136 Perioadele de pstrare a evidenelor

CAPITOLUL 5 CAPITOLUL 5 Punerea n aplicare

Articolul 120 Articolul 137 Contractele de executare i sprijinul financiar acordat terilor

TITLUL VII PREMII

Articolul 138 Reguli generale

TITLUL VIII INSTRUMENTE FINANCIARE

Articolul 139 Domeniul de aplicare

Articolul 140 Principii i condiii aplicabile instrumentelor financiare

TITLUL VII TITLUL IX PREZENTAREA CONTURILOR I CONTABILITATEA

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 Prezentarea conturilor

Articolul 121 Articolul 141 Structura conturilor

Articolul 122 Articolul 142 Raportul privind gestiunea bugetar i financiar


L 298/92 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

Articolul 123 Articolul 143 Reguli privind conturile

Articolul 124 Articolul 144 Principii contabile

Articolul 125

Articolul 126 Articolul 145 Situaii financiare

Articolul 127 Articolul 146 Rapoarte privind execuia bugetar

Articolul 128 Articolul 147 Conturi provizorii

Articolul 129 Articolul 148 Aprobarea conturilor consolidate finale

CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 Informaii privind execuia bugetar

Articolul 130 Articolul 149 Raportul privind garaniile i riscurile bugetare

Articolul 131 Articolul 150 Informaii privind execuia bugetar

CAPITOLUL 3 CAPITOLUL 3 Contabilitatea

Seciunea 1 Seciunea 1 Dispoziii comune

Articolul 132 Articolul 151 Sistemul contabil

Articolul 133 Articolul 152 Cerine comune privind sistemul contabil al instituiilor

Seciunea 2 Seciunea 2 Contabilitatea general

Articolul 134 Articolul 153 Contabilitatea general

Articolul 135 Articolul 154 nregistrrile n contabilitatea general

Articolul 136 Articolul 155 Ajustri contabile

Seciunea 3 Seciunea 3 Contabilitatea bugetar

Articolul 137 Articolul 156 Contabilitatea bugetar

CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 4 Inventarierea patrimoniului

Articolul 138 Articolul 157 Inventarul

TITLUL VIII TITLUL X AUDITUL EXTERN I DESCRCAREA DE GESTIUNE

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 Auditul extern

Articolul 139 Articolul 158 Auditul extern efectuat de Curtea de Conturi

Articolul 140 Articolul 159 Norme i proceduri n materie de audit

Articolul 141 Articolul 160 Verificri privind titlurile de valoare i numerarul

Articolul 142 Articolul 161 Dreptul de acces al Curii de Conturi

Articolul 143 Articolul 162 Raportul anual al Curii de Conturi

Articolul 144 Articolul 163 Rapoarte speciale ale Curii de Conturi

CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 Descrcarea de gestiune

Articolul 145 Articolul 164 Calendarul procedurii de descrcare de gestiune

Articolul 146 Articolul 165 Procedura de descrcare de gestiune

Articolul 147 Articolul 166 Msuri adoptate n urma descrcrii de gestiune

Articolul 147a Articolul 167 Dispoziii speciale privind SEAE


26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/93

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

PARTEA II PARTEA II DISPOZIII SPECIALE

TITLUL I TITLUL I FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOL

Articolul 148 Articolul 168 Dispoziii speciale privind Fondul european de garantare agricol

Articolul 149 Articolul 169 Angajamente din fondurile FEGA

Articolul 150 Articolul 170 Angajamente provizorii globale din creditele FEGA

Articolul 151 Articolul 171 Planificarea i programarea angajamentelor bugetare FEGA

Articolul 152 Articolul 172 Contabilitatea cheltuielilor FEGA

Articolul 153 Articolul 173 Transferul creditelor FEGA

Articolul 154 Articolul 174 Veniturile FEGA alocate

TITLUL II TITLUL II FONDURI STRUCTURALE, FONDUL DE COEZIUNE, FONDUL


EUROPEAN PENTRU PESCUIT, FONDUL EUROPEAN AGRICOL
PENTRU DEZVOLTARE RURAL I FONDURI AFERENTE
SPAIULUI DE LIBERTATE, SECURITATE I JUSTIIE CARE FAC
OBIECTUL GESTIUNI PARTAJATE

Articolul 155 Articolul 175 Dispoziii speciale

Articolul 176 Respectarea alocrilor creditelor de angajament

Articolul 156 Articolul 177 Plata contribuiilor, a plilor intermediare i a rambursrilor

Articolul 157 Articolul 178 Dezangajarea creditelor

Articolul 158 Articolul 179 Transferul creditelor

Articolul 159 Articolul 180 Gestionarea, selecia i auditul

TITLUL III TITLUL III CERCETARE

Articolul 160 Articolul 181 Fonduri de cercetare

Articolul 160a Articolul 182 Angajamentele Fondului de cercetare

Articolul 161 Articolul 183 Centrul Comun de Cercetare

TITLUL IV TITLUL IV ACIUNI EXTERNE

CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 1 Dispoziii generale

Articolul 162 Articolul 184 Aciuni externe

CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 2 Punerea n aplicare a aciunilor

Seciunea 1 DISPOZIII GENERALE

Articolul 163 Articolul 185 Punerea n aplicare a aciunilor externe

Seciunea 2 Sprijin bugetar i fonduri fiduciare cu donatori multipli

Articolul 186 Utilizarea sprijinului bugetar

Articolul 164 (abrogat) Articolul 187 Fonduri fiduciare ale Uniunii pentru aciuni externe

Seciunea 3 Alte metode de gestiune

Articolul 165 Articolul 188 Punerea n aplicare a aciunilor externe prin gestiune indirect

Articolul 166 Articolul 189 Acorduri de finanare privind punerea n aplicare a aciunilor externe

CAPITOLUL 3 CAPITOLUL 3 Achiziii

Articolul 167 Articolul 190 Achiziii pentru aciuni externe


L 298/94 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 1605/2002 al Prezentul regulament Titluri
Consiliului

Articolul 168 Articolul 191 Norme privind participarea la procedurile de ofertare


CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 4 Granturi
Articolul 169 Articolul 192 Finanarea integral a unei aciuni externe
Articolul 169a Articolul 193 Norme aplicabile granturilor pentru aciuni externe
CAPITOLUL 5 CAPITOLUL 5 Verificarea conturilor
Articolul 170 Articolul 194 Controlul exercitat de Uniune n cadrul unei aciuni externe
TITLUL V TITLUL V OFICIILE EUROPENE
Articolul 171 Articolul 195 Oficiile europene
Articolul 172 Articolul 196 Credite referitoare la oficiile europene
Articolul 173 Articolul 197 Ordonatorul de credite al oficiilor europene
Articolul 174 Articolul 198 Conturile oficiilor interinstituionale europene
Articolul 174a Articolul 199 Delegarea competenelor ordonatorului de credite ctre oficiile inte
rinstituionale europene
Articolul 175 Articolul 200 Servicii ctre tere pri
Articolul 176 (abrogat)
TITLUL VI TITLUL VI CREDITE ADMINISTRATIVE
Articolul 177 Articolul 201 Dispoziii generale
Articolul 178 Articolul 202 Angajamente
Articolul 179 Articolul 203 Dispoziii speciale privind creditele administrative
TITLUL VII TITLUL VII EXPERI
Articolul 179a Articolul 204 Experi remunerai

PARTEA III PARTEA III DISPOZIII FINALE I TRANZITORII


TITLUL I
Articolul 180 (abrogat)
Articolul 181 Articolul 205 Dispoziii tranzitorii
TITLUL II
Articolul 182 Articolul 206 Cereri de informaii din partea Parlamentului European i a
Consiliului
Articolul 207 Praguri i valori
Articolul 183 Articolul 210 Exercitarea competenei de a adopta acte delegate
Articolul 185 Articolul 208 Regulament financiar-cadru pentru organismele instituite n temeiul
TFUE i al Tratatului Euratom
Articolul 209 Regulament financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-
privat
Articolul 184 Articolul 211 Revizuire
Articolul 186 Articolul 212 Abrogare
Articolul 186a Articolul 213 Revizuire privind SEAE
Articolul 187 Articolul 214 Intrarea n vigoare
26.10.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 298/95

DECLARAIE COMUN PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CFM

Parlamentul European, Consiliul i Comisia sunt de acord cu revizuirea Regulamentului financiar pentru a
include modificrile ce au devenit necesare n urma rezultatului negocierilor privind cadrul financiar
multianual pentru anii 20142020, inclusiv urmtoarele aspecte:

normele de reportare privind rezerva pentru ajutoare de urgen i privind proiectele finanate n cadrul
mecanismului Conectarea Europei;

reportarea creditelor neutilizate i a soldului bugetar, precum i propunerile aferente de nscriere a


acestor credite ntr-o rezerv de pli i angajamente;

eventuala includere a Fondului european de dezvoltare n bugetul Uniunii;

utilizarea fondurilor care rezult din acordurile privind combaterea traficului ilegal cu produse din
tutun.

DECLARAIE COMUN PRIVIND CHELTUIELILE IMOBILIARE, N LEGTUR CU ARTICOLUL 203

Parlamentul European, Consiliul i Comisia au convenit c:

1. procedura de avertizare timpurie prevzut la articolul 203 alineatul (4) i procedura de aprobare
prealabil prevzut la articolul 203 alineatul (5) nu se aplic achiziiei de terenuri cu titlu gratuit sau
contra unei sume simbolice;

2. orice trimitere la imobile din articolul 203 se aplic numai imobilelor nerezideniale. Parlamentul
European i Consiliul au dreptul s solicite orice informaii privind imobilele rezideniale;

3. n situaii excepionale sau cu caracter politic urgent, informaiile referitoare la proiectele imobiliare legate
de delegaiile sau oficiile Uniunii din rile tere, prevzute la articolul 203 alineatul (4), pot fi prezentate
odat cu proiectul imobiliar, n conformitate cu articolul 203 alineatul (5); n astfel de cazuri, Parla
mentul European, Consiliul i Comisia se angajeze s trateze proiectul imobiliar n cauz ct mai curnd
cu putin;

4. procedura de aprobare prealabil prevzut la articolul 203 alineatele (5) i (6) nu se aplic contractelor
pregtitoare i nici studiilor necesare pentru evaluarea detaliat a costurilor i a finanrii proiectului
imobiliar;

5. pragurile de 750 000 EUR sau 3 000 000 EUR menionate la articolul 203 alineatul (7) punctele (ii)(iv)
includ amenajarea cldirii; n cazul contractelor de chirie, aceste praguri se aplic sumei chiriei fr taxele
de ntreinere, dar includ i cheltuielile legate de amenajarea cldirii;

6. cheltuielile menionate la articolul 203 alineatul (3) litera (a) nu includ taxele de ntreinere;

7. la un an dup intrarea n vigoare a Regulamentului financiar, Comisia raporteaz cu privire la aplicarea


procedurilor prevzute la articolul 203.
L 298/96 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

DECLARAIE COMUN A PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI I COMISIEI CU PRIVIRE LA


ARTICOLUL 203 ALINEATUL (3)

Parlamentul European, Consiliul i Comisia convin c n regulamentul financiar-cadru pentru organismele


instituite n temeiul TFUE i al Tratatului Euratom se vor include dispoziii echivalente.