Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

Contract de vanzare-cumparare
nr.______________data_______________

Preambul

n baza Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser pentru a


promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ntr-un mod eficient din punct de vedere
economic, stabilit ntre UE si statele membre, prile contractante:

S.C. TERMICA SA Suceava cu sediul in Suceava, str. Energeticianului nr.1, fax nr.
0230/257066; telefon: 0230/251997, nregistrat la Registrul Comerului cu nr. J40/310/2002,
R014682110, cont nr. RO72 BTRL 0340 1202 3816 57XX deschis la BANCA TRANSILVANIA
Sucursala Suceava, reprezentata legal prin Constantin Plcint, in calitate de Director General, si
Elisabeta Vlgea, in calitate de Director Economic, n calitate de Vnztor
i

SC , cu sediul in , Str. nr. sector , telefon/fax


.......................................... numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal
................................... cont (trezorerie, banc)
.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea conductorului)
funcia...............................................
n calitate de Cumparator, pe de alt parte.

1. Definiii
n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract - este actul juridic care reprezint acordul de voina al celor doua pari;
b. vanzator si cumparator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil Vanzatorului de ctre Cumparator, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integrala si corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. standarde - standardele, reglementrile tehnice sau orice alte asemenea prevzute n caietul de
sarcini si n propunerea tehnica.
e. fora majora - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare
a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuniativa. Nu este considerat fora
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pari;
f. Zi bancar desemneaz orice zi n care bncile comerciale sunt deschise pentru activitatea
general n jurisdiciile sub care sunt situate sediile sociale ale Vanzatorului i Cumparatorului.
g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
h. Certificat desemneaz un certificat EUA aa cum este acesta definit in Directiv.
i. in conformitate cu Decizia 17 (17/CP.7) a Acordurilor Marrakesh.
j. Directiv desemneaz Directiva 2003/87/EC a Parlamentului European si a Consiliului de la
data de 13 octombrie 2003 care prevede o schem pentru comercializarea certificatelor de emisii
de gaze cu efect de ser in cadrul Comunitii si amendarea Directivei Consiliului 96/61/EC, aa
cum este aceasta amendat la anumite intervale de timp.
k. Registru Naional - baza de date electronica unica, standardizata si securizata, care
nregistreaz si urmrete toate operaiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera din
Romnia si cu uniti de emisii de gaze cu efect de sera prevzute prin Protocolul de la Kyoto,
Pag. 1/4
definite conform Hotrrii Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea Strategiei Naionale a
Romniei privind schimbrile climatice - 2005-2007. Toate operaiunile se realizeaz pe cale
electronica n conformitate cu HGR nr. 780/2006 privind schema de comercializare a certificatelor
de emisii cu efect de ser.
l. Cont de Registru" desemneaz orice eviden digital a unei pri n unul sau mai multe registre
Naionale care va fi utilizat pentru a nregistra emiterea (dac este cazul), deinerea, transferul,
achiziia, renunarea la, anularea sau nlocuirea Certificatelor.
m. Autoritatea Relevant" desemneaz organismul nfiinat ntr-un Stat Membru pentru a
administra Schema n jurisdicia sa i Registrul Naional.
n.Schem" (schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser (ETS
UE) desemneaz schema de transfer a Certificatelor ntre una sau alta sau ambele (a) persoane din
UE i (b) persoane din tere ri, n fiecare caz aa cum se prevede n conformitate cu i n baza
procedurii Directivei din oricare Stat Membru i anumite ri Nemembre, aa cum este aceast
Directiv implementat de legile naionale.
o.Reguli ale Schemei" desemneaz regulile i regulamentele participrii la i funcionrii
Schemei aa cum sunt acestea aplicabile ntr-un Stat Membru i anumite ri Nemembre, n
forma amendat la anumite intervale de timp.

2 Obiectul si preul contractului


2.1. Cumparatorul se obliga sa cumpere in data de _________ un numr de 32.420 certificate de
emisii de gaze cu efect de sera (EUA), n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul
contract.
2.2. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil Vanzatorului de ctre Cumparator,
este de . Euro/certificat si nu contine TVA.
In situatia in care Cumparatorul este persoana juridica/fizica romana, la aceasta valoare se va
aplica TVA, cumparatorul urmand a plati intreaga valoare a facturii ( pretul certificatelor plus
TVA-ul aferent).

3. Aplicabilitate
3.1. Contractul are o durata determinata pn la 30.09.2010 si intr n vigoare dup semnarea lui
de ambele pri, cel mai trziu in data de 21.09.2010.

4. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) oferta financiara;
b) ordinul initiator BRM;
c) alte anexe la contract.

5. Caracterul confidenial al contractului


5.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte pari:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tere pari, n afara
acelor persoane implicate n ndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaiile si documentele obinute sau la care are acces n perioada de
derulare a contractului, n alt scop dect acela de a-si ndeplini obligaiile contractuale.
(2) Dezvluirea oricrei informaii, fata de persoanele implicate n ndeplinirea contractului,
se va face confidenial si se va extinde numai asupra acelor informaii necesare ndeplinirii
contractului.
5.2 - O parte contractanta va fi exonerata de rspunderea pentru dezvluirea de informaii
referitoare la contract daca:
a) informaia era cunoscuta prii contractante nainte ca ea sa fi fost primita de la cealalt
parte contractanta, sau
b) informaia a fost dezvluita dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pari
contractante pentru asemenea dezvluire, sau
c) partea contractanta a fost obligata n mod legal sa dezvluie informaia.

Pag. 2/4
6. Drepturi si obligaii ale Prilor
6.1. Vnztorul se oblig sa emita o factura pentru numarul de certificate de emisii de gaze cu
efect de sera transferate n contul Cumprtorului din Registrul naional pentru valoarea
stabilita conform pct. 2.2.din prezentul contract, imediat dupa confirmarea de ctre banc a
existenei contravalorii contractului n contul SC TERMICA SA Suceava. Factura va fi emisa in
functie de tara de origine a Cumparatorului in EUR sau lei. La factura in lei se adauga si TVA.
6.2. Vnztorul se oblig s transfere un numr de 32.420 de certificate de emisii de gaze cu efect
de sera de tipul EUA, stabilit prin contract, n contul Cumprtorului din Registrul naional.
6.3. Cumprtorul se oblig s plteasc preul certificatelor ctre Vnztor, prin ordin de plata,
inainte de primirea certificatelor n conturile de registru, cel mai trziu in data de ____________, in
contul curent al Vanzatorului,. Conturile bancare curente ale Vanzatorului in care se vor face
depunerile sunt:

Euro : RO21 BTRL 0340 4202 3816 57XX


Lei : RO 72 BTRL 0340 1202 3816 57XX
6.4. Vanzatorul va transfera intreaga cantitate de certificate de emisii de gaze cu efect de sera in
termen de 2 ore de la intrarea sumei facturate conform pct.6.1 de mai sus, reprezentind
contravaloarea certificatelor cumparate, in conturile curente ale Vinzatorului precizate mai sus,
functie de tara de origine a Cumparatorului.

7. Preul si modalitile de plata


7.1. Factura emisa de Vinzator catre Cumparator , pentru plata certificatelor, va include
urmtoarele elemente:
Obiectul serviciului - Vanzare Certificate EUA
Cantitate - Numr de certificate de emisii transferat
Pre unitar - Pre unitar al tranzaciei
Suma - Cantitate x Pre unitar
TVA - conform legislatiei fiscale, in cazurile prezentate la pct.2.2.
7.2. Plile vor fi exprimate si achitate n EURO/lei. Cumparatorul este responsabil pentru
acoperirea taxelor bancare aferente bncii sale si oricaror altor bnci intermediare.
7.3. n cazul n care Cumparatorul nu i ndeplinete integral si la termen obligaiile de plat ,
Vanzatorul va notifica imediat Cumparatorul ca nu si-a indeplinit obligatiile de plata si ca va
percepe penalitati de 0,25% pe fiecare zi de intirziere din suma datorata., incepand cu data de
23.09.2010. Daca 3 zile lucratoare de la termenul scadent de la art. 6.3 Cumparatorul nu-si achita
obligaiile de plat, inclusiv penalitatile, SC TERMICA SA Suceava poate rezilia contractul si
executa garantia bursiera.
7.4. Obligaiile Cumparatorului se consider ndeplinite n momentul n care Cumparatorul i va
fi ndeplinit obligaiile prevzute la art. 7.2. si 7.3., dupa caz.
7.5. Vanzatorul si Cumparatorul au obligaia de a comunica partenerului de contract orice
modificare a numrului de cont sau a oricror altor elemente care ar putea influenta buna
desfurare a operaiunilor financiar - bancare ntre prile contractante, n termen de maxim 3 zile
de la eventuala lor modificare.

8. Amendamente
Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.

Pag. 3/4
9. Rezilierea contractului
9.1 Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pari, da dreptul
parii lezate de a cere rezilierea contractului de vanzare de a pretinde plata de daune-interese, pn
la acoperirea prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente.

10. Soluionarea litigiilor


10.1 Vanzatorul si Cumparatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice nenelegere sau disputa care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtura cu ndeplinirea
contractului.
10.2 - Daca, dup 3 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, Vanzatorul si Cumparatorul nu
reuesc sa rezolve n mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul va fi de competenta instanelor
de judecata.

11. Limba care guverneaz contractul


11.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romna.

12. Comunicri
12.1 - (1) Orice comunicare ntre pari, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa n scris.
- (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct si n momentul
primirii.
12.2 - Comunicrile ntre pari se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

13. Legea aplicabila contractului


13.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

14. Prevederi finale


14.1- Prevederile contractuale referitoare la acelai aspect dar tratate in cuprinsul unor articole
distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.
14.2 - Prile contractante au obligaia de a numi si de a-si comunica reciproc, in cel mai scurt timp
de la semnarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabile de contract, pentru a
facilita buna derulare si rezolvare, in timp util, a tuturor problemelor impuse in derularea
contractului.
14.3- Orice schimbare de adresa a uneia din prile contractante va fi comunicata in termen de
maxim 24 ore partenerului de contract.
14.4- Contractul, mpreuna cu anexele lui conine 4 pagini si a fost ntocmit in 2 exemplare
identice din care unul la achizitor si unul la contractant .

Vanzator, Cumparator,

Director General,
Constantin Plcint

Director Economic,
Elisabeta Vlgea

Oficiul Juridic,
Radu Bandol

Pag. 4/4