Sunteți pe pagina 1din 762

PRIMARIA COMUNEI BUCUREST I

ANUL AL X-LEA SI AL

ANUARUL STATISTIC

AL

ORASULUI

PE

1904

1905

AL X-LEA SI AL ANUARUL STATISTIC AL ORASULUI PE 1904 1905 TIPOGRAFIA CURTII REGALE, F. GÖBL
AL X-LEA SI AL ANUARUL STATISTIC AL ORASULUI PE 1904 1905 TIPOGRAFIA CURTII REGALE, F. GÖBL

TIPOGRAFIA CURTII REGALE, F. GÖBL

19, Strada

1906.

19

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

CONSILIUL COMUNAL PE

1906

M. G. CANTACUZINO

PRIMAR

CIURCU

PRIM-AJUTOR

G. STROESCU

Al

ajutor

CONSILIER I:

ALEXANDRESCU V. TEM.

BRATESCU I.

BACALOGLU AL.

BARCANESCU N.

CUTARIDA N.

DUMITRESCU I. DR.

DOROJAN APOSTOL

ELIADE TEODOR

EFTIMIU M.

FLORESCU I. TH.

GAMAN A. COLONEL

HINTESCU

PAUL

L.

HODO ULPIU

IONITESCU G.

IONESCU MARIN

IVANTOGLU

LAHOVARI N.

LEONTE DR.

NENITESCU S. D.

OBEDENARU I.

PALTINEANTJ B,

N.

PROTOPOPESCU I.

STERIU

STANESCU I.

VOINESCU N.

Secretar General, EM. VASILESCU

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

DEM

PARTEA I

PE

ANUL 1904

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

1904

Poporatiunea Capitalei la 31 Decembrie 1903 a fost de 289.184 persoane;

in cursul

au murit

cu 1556

Tot

1904 s'au

vii

numär de 8,167

intrval de timp 6611 persoane, deci poporatiunea a crescut

cursul

timp oficiul stärei civile a

1,758 cäsätorii

ce fac

am

12,5 chsätorii la

locuitori.

Pentra a ne da

de valoarea

acestei

cifre ne

tablou comparativ,

'i

o mai mare extindere:

Cäsätorii la 1900-1904

la 1904

absolut de

1904

Cisätorii la

1904

1903

1902

looultori

1901

1900

Bucureqti.

 

.

289.184

12.5

11.1

10.9

9.8

11.2

Londra .

 

.

4.648.950

39.586

17.0

17.4

17.5

17.6

17.6

New-York .

 

.

3.838.024

39.436

20.6

19.9

19.9

18.9

18.7

Paris.

.

.

.

2.660.559

26.277

19.8

19.3

19.7

20.0

20.8

Berlin

.

.

.

1.972 045

21.220

21.5

20.9

20.1.

21.0

22.3

.

.

.

1.797.992

16.850

18.7

18.4

18.8

18.8

19.5

S.-Petersburg .

1.372.60i

8.409

-

9.2

10.1

11.0

Moscova

 

.

.

1.092.360

5.628

10.3

11.1

-

-

Buenos-Ayres .

892.961

7.287

16.2

16.0

15.4

16.1

Hamburg

.

.

833.344

7.372

17.7

15.7

16.8

17.1.

17.2

Osaca

.

.

.

821.235

12.2

Glasgov.

.

.

798.357

7.185

18.0

18.3

18.8

18.5

20.2

Varsovia

 

.

.

769.639

6.124

15.9

16.1

16.1

16.5

19.7

Bruxelles

.

.

586.936

6.204

21.1

20.2

21.8

21.2

21.0

 

568.166

4.067

14.3

14.5

13.6

12.6

13.1

Amsterdam

 

548.974

14.6

15.1

15.5

15.7

15.3

Madrid .

.

.

544.983

4.173

16.0

17.9

16.8

München

 

524,000

4.852

18.5

18.5

19.5

22.7

www.dacoromanica.ro

ORAE

la 1904

-A 4 -

de

pe 1904

e)

1904

1903

la

1902

1901

1900

Milan

.

.

521.998

3.958

15.2

14.8

14.9

14.3

15.2

Roma

.

.

.

501.520

3.360

13.4

12.7

12,3

12.1

12.3

Dresda .

.

.

497.500

4.146

16.7

16.9

17.0

18.0

19.4

Leipzig .

.

.

496.370

4.448

17.9

17.5

5

18.5

19.6

San-Francisco.

 

475.000

4.787

20.2

-

--

-

-

Lion .

.

.

.

3.454

15.0

15.0

15.3

16.8

16.4

.

.

.

451.740

4.054

17.9

16.7

17.2

17.3

18.6

Copenhaga .

 

.

423.000

3.273

15.5

15.9

15.0

15.4

17.5

Colonia .

.

.

413.100

4.297

20.8

20.0

22.3

20.1

22.0

Roterdam .

 

.

363.932

2.717

14.9

15.9

14.9

15.4

15.9

Turin

.

.

.

354.056

2.327

13.4

12.8

13.6

13.2

12.6

Edinburg

.

.

331.977

2.876

17.3

18.6

19.4

18.2

19.9

Palermo.

.

.

321.901

3.717

23.1

14.5

13.4

13.5

13.1

Frankfurt

M.

316.000

3.543

22.4

22.0

21.5

21.3

26.3

Anvers .

.

.

298.158

2.566

17.2

17.0

19.0

17.9

16.3

.

.

279.000

2.830

20.3

19.6

19.3

21.5

24.3

Bordo

.

.

.

257.571

1.956

15

15.9

14.3

16.3

16.3

Hanovra

.

.

252.953

2.074

16.4

15.1

16.0

18.3

18.5

Duseldorf

.

.

239.200

2.487

20.8

20.5

20.0

20.6

21.5

Genua

.

.

.

237.661

1.602

13.5

13.0

13.7

13 5

12.6

Magdeburg.

.

235.378

1.849

15.7

15.6

11.1

16.3

17.3

Florenta

.

.

218.816

1.489

13.6

13.7

12.6

13.2

1 3.8

dar

ceia ce priveste nupfialitatea, apoi orasul nostru comparativ

40

din tabela de mai sus ocupä penultimul

pe care

'1 mentine

 

capitale a

Studiind mai

tabelele

noastre privitor la casätorii, observäm

orasul nostru

printre poporatiunea streinä. Astfel

de locuitori, pe

nupfialitatea mai cu seamä e

din

poporatiunea

la catolici

e mult mai mare

la ordodoxi ea este de 9.2 la mia

la ovrei de

cu

protestanti e de 15.7 la mie,

oricärui patriot

17.9 la mie. Aceste cifre dau mult de

dor desinteresat pentru tara noasträ. Deja

flagelul combinagiului, care domneste

carnete de familii cu rubrica de

din anul 1899 a dat

moravurile noastre din Capitall,

fdrd

au fost

de

abondente.

In ceia ce

urmätorul

toMe lucrarile

locul ce

steine, aflate

ocupä capitala Regatului.

biblioteca biuroului nostru, ne aratä

www.dacoromanica.ro

- A5

Naeterile

ORASE

Numárul ab-

solut al

de la 1900-1904

La 1000 locuitori

1904

1903

1902

1901

1900

 

.

.

London

.

New-York .

 

Paris

Berlin

Wien a

St Petersburg

.

 

Moscova

Buenos-Aires

.

 

Hamburg

.

.

Budapest

.

.

Bruxelles

.

Neapol

.

.

Madrid

.

.

München

.

Milan

.

.

Roma

Dresda

.

Lipsca

.

Odesa

Marsilia

Lion

Praga

Colonia

Turin

8.167

29.0

129.335

27.9

99 555

25.9

53.428

20.1

48.842

21.5

50.958

28.3

48.9,5

35.6

36.855

33.7

32.762

36.5

21.813

26.2

21.300

26.2

11.603

19.8

17.217

30.3

14.618

26.8

16.743

32.0

13.718

26.3

12.187

24 3

15.154

30.5

14.739

29.7

14.317

29.2

11.302

23.1

8.313

18.1

9.867

23.2

15.137

39.1

7.156

20.2

28.2

28.7

30.8

31.1

28.4

28.5

29.0

28.6

25.4

22.8

23.6

20.4

20.8

23.8

24.7

26.7

26.7

28.2

30.2

29.9

30.9

?

32.5

25.9

24.0

32.5

35.2

30.9

33.8

35.8

40.1

39.9

39.8

26.3

27.3

27.9

29.1.

27.7

30.0

30.6

35.6

20.3

22.8

22.8

23.3

29.0

29.3

28.8

30.3

30.4

29.9

30.1

30.0

33.2

35.1.

36.4

36.7

25.6

26.4

25.2

24.8

25.2

24.5

24.8

31.4

31.4

32.2

33.3

30.1

31.5

33.1

35.3

29.6

29.8

29.3

?

22.8

24.3

25.8

23.1

18.6

19.0

19.2

17.3

26.3

25 1

26.0

37.8

39.0

39.1

19.8

21.7

21.5

21.4

Lion

Paris

ora§ul nostru

locul al treilea

ultimul

Astfel dar,

ceia ce

25 de

natalitatea

perfect de bine,

am

vgnd-o de moarte, apoi creqterea

bine progenitura poporatiunei,

Capitalei ar fi

tot

de bine.

Mortalitatea anului 1904 a fost, precum am zis, de 6611 unitgti,

mortalitate comparativ

alte

mari ni se

www.dacoromanica.ro

:

.

näscuti morti) de la 1900-1904.

La 1000 locuitori

RASE

 

absolut al

 

locuitorilor

1904

1903

1902

1900

Bucureqti .

 

.

6.611

23.4

23 1

23 3

23.6

23.1

Londra

.

.

77.094

16.6

15.7

17.7

17 6

18.8

New-York

.

78.060

20.3

18.2

18.7

20.0

20.5

Paris

.

47.364

17.8

17.5

18.3

18.6

27.1

Berlin

17.0

16.5

16.1

18.0

19.0

Viena

18.3

18.1

19.6

19.3

20.7

St. Petersburg

.

38.864

?

31.4

24.2

26.9

Moscova

.

.

.

.

30.571

28.0

27.4

26 9

31.3

Buenos-Ayres .

.

.

14.313

16.0

lb.9

17.4

18 9

20 4

Hamburg

.

.

.

.

011

15.6

16.6

16.4

17.1

17.5

Buda-Pest .

.

15 436

19.0

19.0

19.2

18 7

22.0

Varsovia .

.

.

.

.

16.069

20.9

22.0

17.6

21.2

24.8

Boston

.

.

.

.

10.757

17.5

17.7

18.7

19.7

20.8

Bruxelles

.

.

.

8.537

14.5

15.2

16.1

15.8

16 2

Amsterdam .

.

.

.

8.302

15.1

14.0

15.4

15.1

16.7

München

10.768

20.5

20.7

21.4

22.2

26.6

Milan

10.282

20.0

21.0

21.5

22.1

22.2

Roma

9.957

19.8

19.9

15.1

0

21.3

Dresda

.

.

8.885

17.9

17.4

17.0

17 9

18.9

Lipsca

8.981

18.1

17.9

16.2

18.7

20.0

Odesa

8.361

17.0

21.0

20.5

22.6

20.0

Lion

9.154

19 9

19.4

20.3

19.7

20.2

Praga

9.274

21.8

22.9

23,3

23.2

23.1

Rotterdam

.

 

,

.

5.465

15.0

15.6

15.9

18.3

17.5

Belfast

7.474

20.8

20.0

20.8

22.4

21.3

Turin

6 643

18.8

19.7

17.7

19.4

22.1

Bristol

5.346

15.6

14.3

17.4

0

16.7

Edinburg

Palermo

 

.

.

5.511

16.6

16.9

17.8

19.4

19.4

 

6.326

19.7

22.0

19.2

17.7

17.4

nvers

4.625

15.5

14.9

16.0

15.7

16.5

Astfel dar din

cari compun tabela

Bucurestii

locul al treilea

de .care se

terea

uneori al doilea; din

Capitala noasträ, nu'i serveste a poporatiunei sale.

cauzä, natalitaka mare relativ

ceia ce priveste

www.dacoromanica.ro

Pentru a

da

A

de acest lucru, aternem

o tabol4

comparativá alcätuitá de noi pentru anii 1899-1904;

Excedentul

asupra

ORAE

Excedentul na0erilor la 1000

 

z

-

1904

1903

Bucuresti

 

.

.

29.1

23 4

5.6

5.1

London

.

.

.

4.648.950

27.9

16.6

11.3

12.7

New-York .

 

.

.

3.838.024

25.9

20.3

5.6

Paris

.

.

.

.

2.660.551,

20.1

17.8

2.3

2.9

Berlin .

.

.

.

.

1.972.045

24.8

17.

7.0

8.2

Viena

.

.

.

1.797.992

28.3

18 3

10.0

10.1

St. Petersburg

.

1.372.600

35.6

7.3

?

Moscova

.

.

1.092.360

33.7

28.1

5.7

5.1

Buenos-Aires .

896.961

36.5

16.0

20.5

19.9

Hamburg

 

.

.

833.344

38 2

22.5

10.6

9.7

Buda-Pest .

 

.

.

813,399

26.2

7.2

8.7

 

.

.

.

798.357

31.0

19.3

11.7

12.7

 

.

.

.

769 639

37.1

20 9

16 1

10.0

Ltverpol .

 

.

.

.

431

33.7

22.6

11.1

12.9

Mancester .

 

.

557.938

31.3

21.3

10.0

12.4

Amsterdam

 

.

.

548.97,.

27.1

15 1

12.0

14.1

Birmingam

 

.

.

537.965

31.6

19.9

11.7

14.0

München

.

.

.

524.001

11.5

12.5

Drezda

.

.

.

497.500 30.5

17.9

12.6

14.0

Leipzig

.

.

.

.

29.7

18.1

11 6

12.2

Colonia .

 

.

.

.

413.101

39.1

19.9

9.2

16.9

Rotterdam .

.

.

363.932

31.9

15.0

19.9

19.0

Palermo .

.

.

.

321.901

29.3

19.7

9.6

6.5

1902 1901

1900

1899

5.4

6.7

8.0

6.5

10.8

11.4

9 8

9.6

4 9

2.8

3.1

3.5

2.5

2.7

1.7

1.8

9.7

8.7

7.7

8.3

10.6

10.6

10.2

10.3

1.4

1.7

2.9

2 9

5.4

4.0

2.5

22.7

21.0

19.4

24.4

10.9

10.8

11.6

13.1

10.8

13 6

12.8

11.9

10.5

10 7

11.4

17.1

13.7

16.7

18.1

11.7

9.8

10.3

9.3

12.8

7.0

8.2

8.0

13.1

14.1

12.3

14.7

13.2

11.6

9.2

13.5

13.7

14.2

10.1

13.2

14.4

14.3

14.5

14.1

15.3

14.4

15.3

15.4

17.3

16.1

15.9

15.6

19.9

18.4

19.5

17.6

10.3

11.4

11.6

8 3

renta

Astfel excedentul slab de care ne bucurám noi,

in ceia ce privelto dite-

morti, nu este, precum vedem, cauzat de mica natalitate

ci e mare comparativ mortalitatea. Pentru a ne convinge despre acest adevár

ne

la un an.

parte studiul comparativ al

dar

ce

nostru

www.dacoromanica.ro

copiilor

privintá:

-A -

Mortalitatea copiilor de la n4ere

la un an

Londra

NewAork

 

Paris

Berlin

Viena

Tokio

St. Petersburg

.

 

Moscova .

 

Buenos-Ayres

.

 

Rio de Janeiro

.

Hamburg

Osaka

.

.

.

Budapest

Wargovia

Liverpool

Cairo

.

.

Bruxel

Neapole

Manchester .

.

Amsterdam .

.

Madrid

Birmingham

 

.

Milan

Roma .

.

.

.

Dresda

Leipzig

.

Odesa

San Francisco

 

Lyon

Breslau

Leeds

Scheffield

 

.

.

Praga

Kobenhavn .

 

.

Colonia

Dublin

.

Rotterdam

.

Belfast

Alexandria

 

.

Turin

Kioto

 

.

Morti

la vârsta de un an

 

La

copii

anul

 

precedent

 

1904

1903

1902

1901

1900

1899

4.648.950 18.903

14.4

13.0

14.0

15.0

15.7

16.8

3.838.024

16.115

16.8

19.2

19.0

21.4

-

2.660.936

5.968

12.5

10.1

10.8

10.5

12.0

11.8

1.972.045

7.498

15.7

16.7

17.7

22.7

23.9

22.0

1.797.992

8.93

17.6

16 8

18.6

17.4

19 6

440.121

-

- -

-

-

22.1

600 12.347

-

34.1

35.0

36.4

 

12.961

36.4

36.7

36.9

39.3

7

2.615

8.3

8.5

9.0

10.2

12.2

10.7

850.000

3.365

23.6

19.4

19.1

17.1

21.1

833.344

3.63

17.0

17.3

-

-

18.0

18.3

821.235

6

813.399

14.4

13.6

15.1

14.2

16.3

769.639

4.807

19.1

20.3

16.1

19.7

19.1

19.1

723.430

4.758

19.9

15.8

17.5

18.1

18.8

20.1

636.002

8.356

33.8

28.4

30 3

586.936

1.601

13.7

14.7

12.9

15.4

17.3

17.5

568.166

2.728

16.7

15.3

15.2

16.6

15.1

14.2

557.938

3.257

5

16.3

17.6

17.8

18.9

20.7

548.974

1.827

12.0

11.6

12.3

14.1

13.3

13.0

544.983

2.935

18.1

19.4

20.3

21.2

24.0

537.965

3.333

20.5

15.7

15.7

18.5

19.2

19.5

524.000

3.834

22.4

22.8

23.5

25.1

31.8

521.998

1.801

13.8

14.0

14.9

17.7

15.2

 

-

19.7

13.1

11.5

12.0

12.2

497.500

2.915

18.8

23.3

16.1

18.9

20.1

6

496.370

3.477

23.9

23.2

18.4

23.3

25.1

22.7

892.000

2.901

20.7

21.4

22.3

23.7

-

-

475.000

938

16.0

-

15.4

16.7

-

-

459.099

1.148

13.5

11.0

12.0

13.8

14.3

13.7

451.740

3.393

24.9

24.5

22.0

27.8

29.1

25.3

450.142

17.0

15.0

16.1

18.6

18.5

17.1

432.940

2.181

15.5

18.7

13.4

20.3

20.1

20.1

426.893

1.702

16.7

17.6

14.7

18.4

18.7

18.4

423.000

1.878

24.7

14.8

19.5

15.8

-

413.100

3.435

23.6

20.5

21.2

25.5

25.6

25.1

378.994

1.886

17.3

14.8

17.4

16.8

18.2

363.932

1.644

13.5

14.8

13.5

16.9

17.2

16.8

358.680

1.749

15.2

15.4

14.9

14.9

16.4

356.034

4.259

33.2

27.0

30.1

32.1

-

354.056

1.047

15.1

14.4

14.6

15.3

16.4

14.6

353.139

19.2

www.dacoromanica.ro

 

R

E

Bristol

Palermo

 

Frankfurt p.

 

Washington

 

.

.

Anvers

Nürnberg

 

.

Havana

.

 

.

.

.

Bordeaux

 

.

.

.

Hanovra

 

Nottingham

 

Dusseldorf .

 

.

.

Genua .

 

.

.

.

.

Magdeburg .

 

.

.

s'Gravenhage .

 

.

Chem nitz

 

Newcastle

 
 

.

.

.

Leicester

 
 

.

Kristiania

 

.

.

.

.

Charlottenburg

 

.

.

Stuttgart

 

.

.

.

.

Königsberg in P.

Essen

Trieste

Altona

Lemberg

 

Liége

.

.

.

.

.

Gand

erfel d

 

Strassburg .

 

.

.

.

Zürich

Mannheim

 

.

.

.

Venetia

 

Bolonia

.

.

Graz

St. Etienne.

 

.

.

.

Kiel .

.

.

.

.

.

Nantes

Le Havre

 

.

.

.

.

(Urmare)

204

321.901

309.496

300.902

298.158

270.000

273.000

257.571

253.865

252.953

248.811

235 378

232.150

225.362

24.186

218.816

196.212

195.834

192.721

189

173.865

170.447

167.024

. 162.925

162.800

162.101

161

153.845

151.127

149.413

146.951

146.671

146.600

132.990

130.196

Morti

la

un an

 

La

copii

in

 

precedent

 

1904

1902

1901

1900

1899

1.225

13.2

11.5

13.6

12.9

12.8

16.3

1.401

15.5

-

12.3

1,459

17.0

17.0

14.4

15.8

20.6

15.3

'759

10.8

11.8

10.1

14.7

13.9

1.126

21.9

-

27.8

-

1.297

10.8

9

15.2

16.6

18.8

20.4

1.623

20.4

21.3

19.5

19.4

18 0

24.7

2.70

,3

24.4

22.0

23.4

30.4

25 4

1.165

17.1

-

-

-

470

10.1

112

11.3

11.5

11.3

13.3

1.398

17 9

15.8

13.6

17.9

17 9

18.3

1.098

17.3

15.4

15 9

19 7

19 3

18.4

1 207

17.3

16.7

15.7

19.6

1.9 1.

21.4

1.736

20.9

18.8

17.6

21.0

21.0

884

15.3

15.1

20.2

18 5

15.4

24.7

22.7

20.0

23.6

5

921

14.1

12.8

12.3

15.3

14.8

2.509

33.0

27.5

35.0

40.2

32.4

1.068

15.5

15.7

14.4

17.3

16.9

19.7

991

16.5

15.0

15.6

17.5

17.2

20.0

9.1

2

10.0

12.4

13.7

16.0

631