Sunteți pe pagina 1din 201

www.dacoromanica.ro

Inainte de a face o ca1A-

torie,

adresati-vA la

.13itotti

oficiat de

uotai C. ri

Calea Victoriei 49, Bucurevti I.

unde vi se vor da sfaturile cele

mai bune in aceasta privinta.

Acolo puteti obtine:

Bilete internationale.

Bilete C. F. R.

Bilete circulare.

Bilete Wagons-Lits.

Bilete de vapor.

Bilete de avion. Abonamente pe C. F. R.

Legitimatii pentru toate targurile de

mostre.

Vizele pentru pasapoarte.

Asigurarea bagajelor.

Comandarea camerelor la hotelurile din

toatA tarsi si din strAinatate.

Aranjarea de calatorii colective si in-

dividuale.

Toate informatiunile in privinta

ciilatoriei Dv. le primiti GRATUIT

www.dacoromanica.ro

*

CAM

Fumafi exce/enie/e figari

.-z

pgarele ale Case! dquionome

a Monopolurilor Pegafului

Pomdniei

www.dacoromanica.ro

GRAND HOTEL

Esfe

hotelul

eel mai modern,

Cafenea, [Cofetfirie de prim

11 LAFAYET TE"

eonfortabil

si central. Restaurant,

rang. Preturi foarte ieffine.

BUCURESTI. Calea Vicforiei Nr. 11

trN. Toujours

a votre service

lig

WAGONS-LITS / COOK

Agences

a:

Arad B-dul Regina Maria (Palais des

Carol 61

/ Bucuregfi

177

/

Calea Grivitei

Minorites) / Brasov Str. Regale

Str.

Lipscani 23;

/ Chisinau

Piga Regele Carol I;

Cernauti Str. Iancu Flondor 1

B-dul Regele Carol II.

Piga Indcpendenvei

Str.

=mend 38

B-dul Regele

11

/

69

/

/

Str. Regina Maria 13

Bincile Bana'vene Unite".)

Cluj Plata Unirei 18

/ Constanta

/

Galati

Oradea Mare

/

Sibiu

(Palais

Craiova Calea Unirei 54

lati Piga Unirei 1

/

Ferdinand 2 / Ploiegfi Str. M. Kogilniceanu

/

Timigoara

Bd. Regele Ferdinand

Sous-agences

1:

Braila

Str. Regard 31 / Targu-Mureg Piga Regele Ferdinand 39

www.dacoromanica.ro

ATHENcE-PALACE-HOTEL

IONICA 64

Coafor pm:aro

domoi gi dame

Bucure§ti

Romania

Locul de intalnire

al strainilor

200 paturi

Camere de baie

Toalete

Telefon

Restaurant - Bar

Sala de lectur5.

Se vorbesc toate

iin

limbile

palatul hotelului

Grand Hotel

»BOULEVARDu

Bucuresti, Bulevardul Elisabeta Nr. 1

Hotel de primul rang, cu

confortul cel mai modern

Apartamente

si camere cu

baie si telefon. Calorifer, apa

calda. Restaurant foarte ele-

gant, bucatarie excelenta.

Serviciul atent si constiincios!

www.dacoromanica.ro

Organizatia Nationals Romans

de voiaj §i turism

EUROPA

Centrala: BUCURETI I.

Strada Doamnei Nr. 1

Telegrame :

*Romturiste Bucuresti

Agentii In Bucuregitis Calea Victoriei 22; Calea

Victoriei 28; Calea Victoriei 53; A. R. P. A. Piata

Regele Carol I (Fundatia Carol); Calea Victoriei 84;

Calea Victoriei 101.

Agentil In tara: Arad, Bistrita, Brasov, Bucuresti,

Buzau, Cluj, Chisinau, Cernauti, Careii Mari, Con- stanta, Lugoj, Medias, Oradea, Ploiesti, Satu Mare,

Sibiu, Sighet, Sigthisoara, Timisoara si Tg. Mures.

Bilete C.F.R. si Internationale, once distanta.

Bilete dusintors. Bilete de avion pentru

toate liniile aeriene din tara si strainatate.

Bilete de vapor pentru toate liniile de navigatie

maritime si fluviala romane si straine.

Locuri de Wagon-Lits si tikete pentru trenu-

rile rapide.

In legatura cu toate organizatiile mondiale de voiaj,

aranjeaza calatorii in grupuri si individuale, cu

preturile cele mai scazute, asigurand tot confortul

pe tot parcursul. Refine camere, fare nici o ma-

jorare de preturi, la toate hotelurile din tara si

strainatate.

Vize de pa§apoarte; AsigurAri de calatori si

bagaje.

lnformatiuni verbale, telefonice si in

scris la domiciliu.

Organizatia Nationale Romans de voiaj si turism

EUROPA, este singura reprezentanta a tuturor

Societatilor de voiaj

si turism

din

strainatate,

pentru intreaga tara si singura societate roma-

neasca care reprezinta interesele turismului roman in strainatate, facand o propaganda practice pentru

vizitarea reciproca.

www.dacoromanica.ro

LOTERU1DESTAT

www.dacoromanica.ro

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN

LLOYD-EXPRESS

CELE MAI RAPIDE SERVICII DIN LUME

cu vapoarele noastre uriae

BREMEN' ,EUROPA' ,COLUMBUS'

Informatii, studii, organizari de calaforii

colective In State le Unite aleAmericei de Nord

Ca !Mora to farile nordice

$i

Mediterana

Bilefe de calaforie pe cal ferate cu

preturi oficiale

Informatii §i prospecte la agentiile noastre din.

BUCURE$TI: Norddeutscher Lloyd Bremen, F. Miss ler

S. A. R., Ca lea Victoriel 101.

SIBIU: Birou de voiaj .EUROPA', Str. Regina

Maria 26.

TIMISOARA : Norddeutscher Lloyd Bremen, F. Missler

S. A. R., Str.

I. C. Bratianu 10

www.dacoromanica.ro

N't AllITIM Rom

-

S

,

1

.

-:.; .-o

11V

,

,.

(1)

Linii

navi gatie,

directe gi rapide de

in

legAtura cu

tren urile rapide si de lux

inter nationale, deservite de

pach eboturile :

DACIA,

RO M ANIA,

REGELE

CA ROL I si PRINCIPESA

MARIA. Cabine de lux

si restaurant de prim ordin.

Plecarile regulate conform itinerarului de mai jos:

Ligne Stamboul:

Departs de Constantza:

JEUDI

Serviciul

Maritim

Roman

S. M. R.

Lignes de navigation direc-

tes et rapides, en corres-

pondance avec les trains ra-

pides et de luxe interna-

tionaux, desservies par les navires postaux : DACIA, ROMANIA, REGELE

CAROL I et PRINCIPESA

MARIA. Cabine de luxe et

restaurant &premier ordre.

Departs reguliers de Con-

stantza conformement

Pitineraire ci-dessous:

Ligne de Stamboul-Pirke

Alexandrie. Departs de Constantza:

SAMEDI

TA RIF:

CL I

Cl. 11

CL III

Lei

Lei

Lei

Constantza- Stamboul

2.160

1.600

400

,

Pith

4.300

3.440

800

,

Alexandrie

8.1100

6.400

1.440

Preturi speciale pentru emigranti, pelerini, excursionisti, artiiti etc. in grupe

www.dacoromanica.ro

OATEN CALM

C 0 RIO

BUCURESTI CALEA VICTORIEI Ne90

ti

11111,.

t!,

la "L.4

1:(11

1.11

LOCUL DE INTALNIRE AL

LUMEI ELEGANTE DIN

CA PITA LA

ITALIA - COSULICH - LLOYD TRIESTIHO

SOCIETATILE ITALIENE DE NAVIGATIE

Linii exprese gi rapide pentru AMERICA DE NORD

AMERICA

DE SUD

AUSTRALIA

AMERICA CENTRALA

AFRICA DE SUD EXTR. ORIENT

EGIPT

Linii postale in toata lumea!

INDII

VOIAJURI DE PLACERE IN MEDIIERANA

cu renumitele transatlantice ultra-moderne de mare tonaj

Reprezentanta generals pentru Romania:

S. A.R.P.I.M. (Soc. Anon. Rom. pt. Intreprinderi Maritime)

Sediul: Bucuresti, Calea Victoriei 53 (Tel.:415/90)

Sucursale:

Timigoara IV, Str. I. C. Bratianu 47 (Tel.: 22/32)

Cernauti, Str. Regele Ferdinand 39 (Tel.: 6/14)

www.dacoromanica.ro

Cele mai bogate asortimente de

haine pentru domni, doamne §i

copii, numai la magazinele Socie-

tatii anonime

CEHOSLOVACA

BUCURESTI

B-dul Elisabeta 8-10

Ca lea Grivitei 159

Str. Berzei 100-102

BUCURESTI

Tanga Gara de Nord,

Ca lea Grivivei

177

Hotel

imparatul Traian

Telefon : 352/14

Casa de primul rang

irepro§abil

zire centrals

Ascensor

Telefon

Serviciu

Inc5I-

B5i, etc.

Camere cu 1 pat 82-140 Lei; 2 paturi 160-254 Lei

Servitori ai hotelului in gars

beneficiaza de reduceri

Voiajorii

www.dacoromanica.ro

.\

,1

t

,

'01

:7"

CEA MAI POPULAPA

MARCA

FABRICA DE INCALTAMINTE

CLUJ-TIMI,SOARA

DEPOZITE iN &MEAN TARA

www.dacoromanica.ro

c1 T

COMPAGNIA ITALIANA TURISMO

BIROU DE VOW $I TURISM IN BUCURE$11 : : TEL. 415/90

BUCURE$TI, CALEA VICTORIEI 53/55

Agenjia Oficiala a Cailor Ferate Itatiene /

Reprezenfanja celor mai marl companii de

vapoare italiene *i straine / Corespondenji

in cele mai importer-4e °raw din lume /

Bilete de tren *i de vapor pentru foafe

desfinaliile / Voiaje a forfait / Organixari

de grupuri §i excursiuni / Bilete circulare

§i

cu reducere

/

Informafiuni

grafuife.

cumpirind

Folositi in plin vizita in

Capital5

SUVENIRURI §i

CAD OURI DISTINSE

dela renumitul Depozit de fabrics

ARGINTARIA PFORZHEIM

Furnizorul

Curcii Regale

BUCURESTL STRADA COLTEI 6

Cele mai ieftine preturi

www.dacoromanica.ro

GRADINA $1 SALA

CINEMA FORUM

Vis-à-vis de Palaful Regal

Cal. Victoria! 88

CEL MAI ELEGANT SI CEL MAI

LUXOS CINEMATOGRAF CU

CEA MAI RACOROASA

GRADINA DE VARA

(1200 LOCURI) IN CENTRUL CAPITALEI

CELE MAI BUNE PROGRAME

INTRARE POPULARA

S. Georges

Furnizorul Curtii Regale

Bucure*ti

Cal. Victoriei 56

Palarii Cama§i Cravate

Casa de primul ordin

www.dacoromanica.ro

V ILC V

DELTA DUNARII

In fimpul sezonului:

1 Mai

15 Octomvrie

Reducere de 50010

Pe Vaporele Soc. de Navigatie

S. R. D. DIRECTIUNEA GENERALA :

BUCURESTI, STR. GENERAL BERTHELOT Nr. 15

DIRECTIUNEA DE EXPLOATARE:

BRAILA, STRADA DANUBIULUI Nr.17

www.dacoromanica.ro

Hamburg-Amerika

Linie S. As R.

HanciburgAmerika-Linie,

numele

BaPag, lucreaza de 15 ani In Romania. In acest interval a

desfaourat o rodnicA of bogata activitate in domeniul turismu-

lui si al organizarii cillatoriilor de placere. A avut meritul de

a fi suscitat un interes pentru tara romfineasea In cele mai

raspindite cercuri ale publicului de pretutindeni, multumita

a prospectelor despre

Rorafinia, raspandite In striiinatate, a organiztirii

o apropiere

reprezentantelor

strain. celorlaltor

of

a

sale

internationale,

mondial& a

Intreprinderi

sa

pentru traficul

prilejuit

excursiilor

de calatori

Organizatia

culturala of economics Intre Romania of strainatate.

E folositor pentru publicul rominese sit

cunoasca of %-

rile straine din Europa of de paste Ocean. pentru ca sA -ol

largesse& deplinA de astfel culture perspectivele occidentalti, si de sa metodele poata realiza Intrebuintate o apropiere in

Virile

Si

ears se bucura de un trecut politic, tehnio si cultural.

aceastA

directie, HamburgAmerika-Linie"

Hapag-ul ii permits sA

a adus

asigure.

prin diversele cAlAtorii In straina-

Nenumaratele relatii turistice

unui ceasornic, vizitarea In

de pe

globul pamantesc

si

In

o contributie important

tate pe care

Pe care

cu preciziunea

le

are

orice

moment

le-a

de

stabilirea

organizat.

atatia ani

of punctualitatea

a

oricarui punct

legaturilor cu lumea

IntreagA.

E in deosebi recunosout faptul, ca izolarea duce la o anchi-

lozare economics. Dar nu numai circulatia bunurilor si

marfurilor trebue sA lege Wile Intre ele,

spiritului

tor

ci

in

Intre omenesc.

culturlle De aceea

diverselor cAlAtoria e un

Isi

state,

care

pentru existents,

asigurlt un loe sub soars.

of

aspra

a

circulatia

puternic milloci-

luptii

De aceea

caltitoriti cat mai mult, priviti si largiti-vii cercul cunootinte-

lor voastre, pentru progresul propriei voastre personalitati

of al tarn voastre

Hamburg America- Linie" dispune actualmente de 153 va-

poare, reprezentand un tonaj de peste un milion de tone,

toate partile lumii. Deosebit de interesante

raspandite

In

pentru publicul romfinese sunt cillatoriile de plAcere pe

organizate de Hapag, avand In programul

tarea

vapoare moderne $1 reunind eel mai ales public

intr'o

aceste

strainittate

celor mai frumoase locuri

deosebitA armonie.

din lume,

Informatiuni

excursiilor

apA
vizi-

dispunfind international de

despre

excursii, cat si pentru orice caltitorii

Cu pret

dinainte

stabilit,

amAnuntite

pentru

in tara san

retinerea

precum

eamerelor la hoteluri In localitati balneare, etc.

Si orice informatii se pot obtine la Birourile s. a. r. Ham-

burgAmerika-Linie"

Timisoara,

din

Bucuresti,

Cates

Victoriei

Str. Mercy 2 si

Str. Regele Ferdinand

Plata

11 Cer-

Indepen-

84;

Mint', Str.

dentei 2 cum of la celelalte agentii din tara.

Regele Ferdinand 35; Constants,

en

prescurtat

de

www.dacoromanica.ro

110 ANI DE EXPERIENTA

cum si masinile ultra-

moderne si cei mai buni

specialisfi de cari dis-

punem, ne pun in pla- cufa siluatie de a livra

orice fiparifuri in exe-

;

culari superioare.

>ND

Luati lucrarea noasfra

de fata ca exemplu

Ghidul Bucure§filor"

Tipografie / Lifografie /

Heliofipie / Zincografie / Offset

KRAFFT & DROTLEFF SIBIU

Fondaf 1825

Aux Galeries Lafayette"

Cel mai mare magazin din tars cu peste 70 Raioane.

Gisiti tot ce doriti la preturile cele mai ieftine

www.dacoromanica.ro

iG

gdituta

gliad

%main iei« all .apatut

REISEFUHRER DURCH

RUMANIEN

Prima mare calatiza a Ro-

maniei. 800 pagini, in limba

germana. Pretul Lei 400.

GHIDUL

BUCURE$TILOR

Inchinaf Lunii Bucurelfilor"

Sul iipwt:

GHIDUL

ROMANIEI

800 pagini text, numeroase

harti

1i

clisee.

.9.K .pupaltafie

ROUMANIE,

GUIDE TOURISTIQUE

Yaliticati teciamete Ou.

.ix xdifiiie

aoastu

EDITURA GHIDUL ROMANIEI / BUCURE$TI

STR. N. GOLESCU 20

www.dacoromanica.ro

CUVANT INAINTE

Ca un omagiu adus marilor serbari organizate,

din Inaltul indemn al M. S. Regelui, de catre Pri-

maria Municipiului Bucure§ti, sub priceputa gos-

podarire a d-lui Al. Donescu, Primar General,

editura Ghidul Romaniei" face sa apara a-

ceasta Callauza.

Deopotriva inchinata Capita lei de eri §i de azi,

acest Ghid se adauga, firesc, straduintelor de pro-

paganda §i mai buns a ei cunoa§tere, cari fac

rostul acestei prime Luni a Bucure§tilor".

AL. BADAUTA AL. CICIO-POP

Dr. Z. NEMETH

9 Mai 1935.

www.dacoromanica.ro

TABLA DE MATERII

BUCURESTI

Istoricul Bucureutilor

Sosirea in Bucureuti

Agentii ei Birouri de voiaj

Societati de navigatie

rag.

11

18

22

23

Oficii poetale

23

Hoteluri

24

Restaurante

25

Muzee

26

Gradini ei restaurante de vat%

28

Pensiuni

28

Cafenele

28

Teatre

Baruri ei cubarete

 

Cinematografe

Cluburi insenmate

 

Ministere

Autoritati

Justitie

Administratiile

financiare

din

capital/1

4i

Per-

ceptiile

respective

Universitati ei Sco li

Biblioteci

Biserici

Bai publice

Stranduri

superiouro

-

_

_

28

28

28

28

29

29

29

30

30

32

32

32

32

Sanatorii ei spitale

32

Medici specialieti

_

_

_

33

Bane', fabric( ui magazine recomandabile

36

Camere de comert

-

36

Baud

36

Industrie

37

Magazine

39

Vami

39

Legatiunile el cousulatele strain() in Bueureeti

Terenuri sportive

www.dacoromanica.ro

41

42

5

Pad'.

A. Pllmbare cIrcularli prin oras

 

44

Ca lea Victoriei ei bulevardele invectual-e

44

a)

Cercul Mi litar, B-dul Elisabeta ei Parcul

Cismigiu

46

b) B-dul Regale Carol I. Universitatea qi veel-

natAtile

ei

48

e)

Dela. Cercul Militar la Palatul Regal

 

51

d)

Palatul Regal

53

e)

Dela

Palatal

Regal

la

Piata

Victoriei

si

Soseaua Kisseleff

54

f)

Dela Cercul Mi litar la Plata Senatului

 

76

B. Bulevarde ot sosele

79

a)

Bulevardul Briitianu, Take Ion- escu qi Lascar

b)

Catargin

Billevardele Regale Carol I. si Pache Prot°.

79

Pop wen

c) Continuarea B-dului Elisabeta si B-dul lude-

85

pendentei

88

C. Pe celalalt mat at Diunbovitel

90

a) Din Piata Senatului spre Sud-Est

Parcul Carol

91

95

b) Dela Piata Senatului spre Sud-Vest

 

100

Imprejurimile Bucurestllor

102

I. Manitstirea Vacitreeti

102

II. Palatul

Mogoeoaia

qi Mannstirile Maui oi

Tigitnesti

III. Snagovul

103

104

IV. Biserica

Fundenii

Doamnei

oi

Ma.utistirea

Plumbuit a

108

V. Mitniistirile Mareuta, Pasarea oi Ceruica

 

106

VI. Ruinele dela Potlogi

VII. Dela Bueuresti la Giurgiu (Manustirea Uumuutt)

107

107

8

www.dacoromanica.ro

Atheneul RomAn

Bucure§ti.

Razboiul mondial schimband Bucurestii dintr'o

capital

a unei tali mici, in centrul de viata al

unui mare regat, a adus cu sine, in anii cari au

urmat, o aerie noun de eforturi. Toate tinzand, de

asta data dups un plan organizat si o ooneeptie

urbanistica occidentals, sh dea capitalei Romaniei

un prestigiu cu adevarat de mare oral.

chiar, Bucurestii au aerul unui imens santier:

Astazi

strazile se aliniaza; pietile capata forma si aspec-

tele trebuitoare ca ss devina locuri demne de in-

teres; monumentele principale sunt puse in lumina

pe care ele o meritau; cartiere noi, cochete si de

gust, incunjurh inima oraeului.

Bucurestii,

phstrandu-si toate

vestigiile

isto-

rice, devin totusi un oras tanar, care isi fixeazit, cu fiecare an trecut, o personalitate a sa. Astfel,

cu toats rapida lui desvoltare, consul nu se depar-

teaza de ceea ce facea odinioarg farmecul sail:

vechile locasuri de inchinare; eateva cladiri din

veacul al XVIII-lea si Inca unele monumente, an

gasit putinta sa ramana, in toata valoarea lor, in

mijlocul acestui oras non. Amestee de stiluri di-

www.dacoromanica.ro

7

ferite, Bucurestii isi captitit totusi stilul propriu:

in timp ce pe bulevarde se inaltA constructiuni

moderne, la sosea si in cartierele noi, infloreste

stilul romlinese. Ca o marturisitit legaturti, eu ye-

ehiul sau aspect, orasul pastreaza, cultiva si spo-

reste parcuri dintre cele mai frumoase, cum buna-

oath Cismigiul, Parcul Carol, etc. Numarrt 635.000

locuitori, iar suprafata sa este aproape egalit cu

acea a Parisului. Neobisnuita lui intindere in ra-

port cu populatia, este explicabilli prin faptul a

majoritatea caselor zidite inainte de rgzboiu, n'au

decat un singur etaj. Din primele a.gezari idilice se mai pot vedea numeroase biserici, mitocuri si

bisericute

impodobite cu

ctitorite primitive, cu

de boieri ore-

icoane

fresce si sculpturi in lemn,

dineiosi.

Jazzul strident al circulatiei moderne,

sgomotul transmisiunilor publice de radio, striga-

tele oltenilor si ale viinzhthrilor de ziare, uruiala

masinilor, se lovesc toate de linistea bisericilor,

pretutindeni raspandite in acest oral. In afar, de aceste veehi locasuri ale Domnului, se mai afla. in Bucuresti si cateva cladiri mai in- semnarte din veacul al.XV1I-lea si al XVIII-lea,

,1°

;

-.

_

:UN

-

'2.

tr"

Marius Bunescu: Bnenrestil veal!

8 www.dacoromanica.ro

61

Str. Regal&

ca: Patriarhia, mitocurile din jurul ei, vechea re-

sedintii, domneasea, in care e instalata Arhiva Sta-

tului, etc. Deasemeni, centrul comercial si bancar,

dela Plata, Sf. Gheorghe prin Str. Lipscani, Str.

Smardan, Str. Academiei si pang in vestita Cale a

Viotoriei, mai cuprinde cladiri caracteristice ale

arhitecturii veacului trecut. AlAturi, B-dul I. C.

Lascar Catargiu,

acesta din urmit avand numeroase case boieresti, unele in stil nou brancovenese, formeaza una din

Briitianu

Take Ionescu

Centrul

piistreazii un aspect occidental, jar costumele tar&

cele mai frumoase artere ale orasului.

nesti ale oltenilor, trasurile de origine ruseasca,

2 www.dacoromanica.ro

9

figurile impunatoare ale preotilor ou bArbi si pot-

capuri, aduc o nuanta patriarhala,

linistita.

In lama, sezonul e foarte bogat in premiere,

concerte,

straini,

cu

dirijori

si

artisti

localnici

sau

conferinte

culturale,

baluri,

patinaj,

matchuri de hockey pe ghiatg reprezentatii de

box, baruri si cabarete, la nivelul orica,rui oras

apusean.

Vara, bucuresteanul mute odihna la Soseaua

Kisseleff, la Strand, la basinul cu valuri Lido", la

Snagov sau in frumoasele manastiri din jurul ca-

pitalei. 0 excursie mai mare, de 3 ore ou trenul,

se poate face la Sinaia, resedinta de varA a Rege-

lui.

(In toate Duminecile si sarbatorile pe diver-

sele terenuri de sport, se joacit matchuri de foot-

ball, rugby, tennis, ciclism, motocielism, etc.)

Populatia e foarte variata cuprinzand 700/0 Ro-

mani iar restul Evrei, Unguri, Nemti, Rusi, Ita-

in apropiere de

lieni, Greci, Armeni, etc.

Prin pozitia say geografia,

Dunare si Marea Neagra

cele mai importante centre

Orient si Occident.

si prin reteaua de

de legiitura

cai ferate, Bucurestii e menit sä devinA until din

intre

r-

UCHEll

.4-,

if!

Bucure4t1

10 www.dacoromanica.ro

Dimmest(

Istoricul Bucurettilor.

Intim legat de istoria Tarn Romfinesti, istoricul acestui

vechin scaun de domnie"

legends,

urmand aceea$i

care e Bucureetiul

pleaca din

zilele

framantata linie pans In

noastre. Sfunburele lui, data e sil credem o poveste plink de

pitoresc, a Yost viata lui Bucur pastorul, care a ridicat, pe

malul

turtle

Dlimbovitei,

a$ezarii lui

o bisericutit de lemn si a intoemit Incepa-

de azi In aceste locuri.

Cercetarile istorice

si

siipaturile Mute au dovedit

ca, Inch de prin epoca mijlocie a bronzului (1600 a. Hr.) $1

pima reetilor dare a lost sfiirsitul locuit. epocei romane (400 d. Hr.), tinutul Bucu-

inset

Arinele, uneltele de piatra.

sits

In

Bucureeti".

os, bronz

si

fier,

dar mal

Tei,

ales ceramica

dovedese existenta unei civilizatii preistorice bine definite,

clasificate de oamenii de $tiinta sub numele de Civilizatia

sapaturile din jurul lacului

Se pare ca, In antichitate, In locurile acestea, era o In-

semnata

cial.

punct de vedere strategic

In Evul Mediu, cetatea, Incunjurata de un orasel for-

asezare,

din

ei

coiner-

mat de negustorii

cari lucrau cu porturile apropiate ale

Dundrii, a MINA. treptat o importantil din ce In ce mai

mare, devenind, pe la mijlocul veacului al XVII-lea, capitals

Tarii Romfineai.

Datorita, astfel, imprejurarilor favorabile $i situatiei sale,

Bucurestii an izbutit sh devina centrul vietii politico roma-

nesti. De aci a pornit miscarea nationala care urmarea, In

veacul al XVII-lea, desrobirea tarilor romfine de sub jurul

turcesc. Mai tarziu, la Inceputul veacului at XIX-lea, Bu-

curestii an

tare nationala.

Principatelor, au devenit capitala naturala a tarii.

avut un, rol conducator in

De aceea, la 1862,

miecarea de redeetep-

Infaptuit Unirea

sand s'a

De fapt, in vechile documente ei cronici, numele de Bncti-

re$ti nu apare dead tftrziu,

In veacul al XV-lea.

Totusi,

2 www.dacoromanica.ro

11

'Drawl exists ei inainte, purtand numele de Cetatea Dambo-

vitel.

Dupit ce s'a mutat act scaunul domneso dela Targoviete,

Boierii lei chides° ease in

oraeul

preajma

incepe

sit

propiteeaselt.

Curtii Domneeti, negustorii lei deschid dughene,

viata se desfiteoarit activii, in jurul cethtii.

Prima

torul

franoez

ei

descriere a Bucurestilor e aceea Scut/ de WA-

Pierre Lescalopier, la 1574, care spune:

trunchiurl marl de co-

ped Infipte in pitmant, unul 'taiga altul ei legate Intro

lungi prin grinzi transversale, prinee prin cuie de lemn,

et marl; pavajul e facut din trunehiuri de coped.

Intitriturile

oraeului

sent

ele

Pe act trece tin ran numit Dambovita.

tuci. Ne-am

on

de vreo

salt!,

in

covoare

trei

fata

Palatul Domnitorului era de paiantit umplutit on villa-

dus sh vorbim cu el Intro sail mare, tapitata

turceeti ei cu reliefuri de jur imprejur, inane

picioare, ca in earavanseraiuri. In capita

unit, Printul eedea intr'un jet. Mai multi

oameni inarmati en topoare san buzdugane eran de fatA.

cash Am de ieeit targoveti din castel on o facile Qi am Yost duel la o

"

Povestirile ellittorilor aunt, astfel, ca un album, din pagi-

nile amnia se desprind, fragmentar, imaginile oraeulni la

diferite epoci.

Curtea Domneascit era aeezatit pe malul stang al Dam-

bovitei,

pe locul unde astazi e Biserica Curtea Veche.

Pe

dealul din dosul acestei biserici

ton

unde a acum Plata Sf. An-

era Palatal, cu clAdirile slujitorilor, jar in jurul lui

s'a format targul en strazi ce purtan numirile vechilor bresle:

Cavafi, $elari, Lipscani, Zarafi, Covaci, etc.

lei aveau easels Inspre actuala Str. Carol ei Ca lea

unde erau Biserica Gheormei Banal (hinge, Banca

Chrissoveloni) ei Biserica Sf. loan eel Mare (pe locul unde

Boierii

Victoriei,

I

I.,

t

.

u.,,,,f

,v);-Piliti-e.1441-H.- terlr.o,i

AillIfilitniroliiiic

i.

.1.1

t

i

.,161.111

l'''

.=-

,,

,-

t.

,

.

-4 ,

ta": -,'.

:-'''`"t2 ,.:

4.,

.1

:

°

-- -,

1'.

'i'!:.:

Y

Xr.".

.,

''WAg 'il

,

''",

,pe.,,,

I

,:ar

,W.e.

-

$

.,

.:

::,;,

-=

.

,v.,,

--

,

Podia Cotroceni

12 www.dacoromanica.ro

.

r

.44-:-_ "

r.10.1.

III ikr?-,1

EltII

!7,

'1

1I l'ill:::

,-- --W'

1-4,:::.-.Ts_---,

'`.`'

a_iisk%.'2

--.-i

I

I

1

i

.

.-

,!

.

I

/.

3

.

, 45, I.

.4

.:

-

'7"5

31M

,.,--r.----;

- Ir--crscr77-",

Biserica Sf. Gheorghe, Initiate de foe

e azi Casa de Depuneri) san in directia strAzilor Lucaci si

Ste lea. Case le boieresti eran Ineunjurate de curt' marl, grit-

dini Qi vii.

Pe main! drept al Dfimbovitei se ridican, In veacul al

XVI-lea, cateva biserici transformate in manAstiri Int /trite,

servind ea fortificatii 4i locuri de adtipost.

nesei Cap lea,

Veda, etc.)

pe dealnl

Mihai Veda,

(Biserica inpl-

mAnastirea Radu-

Vechiul oral a fest Snag, In repetate randuri, prAdat de

ostirile dusmane, sau distrus de incendii.

De abia in veacul al XVII-lea, in timpul domniei lui Motel

Basarab, Bucurestii an inceput el se ridice la nivelul unui

eras mare pi sti devinA cu adevArat un important centru politio

si comercial. S'a banns spre Apus pang la lacul Ciemigiu,

pe malul ettruia Matei Basarab a ridicat mAnAstirea Sarin-

dar, iar spre Nord pang in cartierul Batiste, numit aatfel

dupA vestitul boier grec de pe vremea lui Radu Mihnea, pi

pe

malul

drept

al

DAmbovitei,

pang la

biserica

Apostoli, ridicatA de Matei Basarab.

ST-tii

De aceea, atat ambasadorul suedez Paul Strassburg, eat si

scriitorul anonim polonez, care Insotea pe Gheorghe Kra-

sinski, vorbesc de Bucuresti ca de o metropola: tin orao

mai frumos elfidit cleat Iasii, Impodobit en frumoase biserici

de zid". Iar in descrierea episcopulni catolic P. Baksici, care

a vizitat Bucureetii In anul 1640,

12.000 en 100 de de case, biserici ceea si ce multe face mAnAstiri mai mult de 100.000 de satiate,

Diaconul Paul din Alep, care a Insotit pa patriarhul Ma-

se arata el orasul are

eerie al Antiohiei In efilltoria filentl In tars noastrii, prin

anti 1653-1654, aratA In descrierea sa el Bucurestii aunt nu

eras foarte mare" cu 40 de biserici

Curtea Domneasel eerie ca e nimitor de elegantl, en on

ei

manAstiri". Despre

aspect IncAntiitor

Targoviete".

pi mult mai frnmoasl dealt Cartes din

Din relatArile pitoresti ale etilltorilor, ne putem da deei

seama de vista bogatA, piing de strAlucire a Bucurestilor in

veacul al XVII-lea. De fapt, strAmntarea definitiva a capi-

talei dela Targoviete la Buenrepti an are loe decal In anul

www.dacoromanica.ro

13

1659, dupe rascoala lui Mihnea Voda, duel cum aratti croni-

carul Radu Greceanu.

Inteadeviir, Bucurestii hind mai aproape de Dinar° de-

ck Targovi$tea, puteau fi mai u$or sub supravegherea tur-

ceased,

astfel

Walt, stramutarea

definitive

scaunului

in

domnesc, pare ca s'a flicut sub presiunea Turcilor.

0 fault

epoch

de

inflorire

(1688-1714).

a

au cunoscut Bucurestii

vremea domniilor lui $erban Cantacuzino (1678-1688) si Con-

stantin Brancoveanu

In acest timp, 'Drawl se

centre

comerciale: Tar-

de Sus,

se

construeate

mitre$te prin formarea unor not

Lipscani).

In apropierea

Targu lui

Hanul Serban

Voda: cladire

Beau carele cu milrfuri

ei

gul Cucului" In jurul bisericei Sf. Gheorghe Nou, $i Targul

de Sus, avfind ca arterit principals Ulita Mare (actuala Str.

amens& pentru acele vremi, en

Hanul $er-

doug caturi In jurul unei curti plitrate. La parter erau prti-

valiile; la etas camerele pentru cAlatori; tar In curte popo-

radvanele caletorilor.

ban VodA se afla cam pe locul unde se ridicti astAzi Banes

National&

Brancoveanu a construit $i

el un han, In jurul Bisericii

St. Gheorghe Nou, $i un altul, pe locul fostei case a BARI.-

cenilor, unde e azi Palatul Poeta lor.

Tot in aceastA epoch se (Memnon. ca

principale

artere

mai

ale orasului, doull strAzi: Ca lea Bra$ovului"

smolt&

tarziu Podul Mogo$oaiei, si care nu e alta deck actuala tale

a Victoriei

Qi Ulita Targului din earn", ce pornea din

Plata Sf. Gheorghe si ducea pans la Targui din afarli, ac-

tualul Targ al Moi lor (Ca lea Mo*ilor).

Dar $1 celelalte cartiere se intind.

La nitingstirea Coltei

male

ceasornic

portii.

nude functionau un spital ei 0

un

cealalta a

se ridica un turn, neobienuit de Walt, avand

Si

doi soldati zugraviti de o parte Qi

Traditia spune ca acest turn al Coltei ar fi Yost. mill-

-77

Biserica St. Gheorghe, arzand

14 www.dacoromanica.ro

1

fR

sorcsl,bkr , '"

1

2

Veehea Riser lea Stavropoleos

tat de soldatii suedezi din armata Regelui Carol al XII-lea,

refugiati Pe malul la noi. drept

biserici: eurtea postelnicului Constantin Canta-

al Dambovitei se cladesc nnmeroase curt!

boieresti

si

cuzino, in apropiere de Biserica Sf-tilor Apostoli; vestitele case

ale Dudescului, langit podul Calicilor (actuala mile a Raho-

vei);

talul

palatele lui Brancovennu, pe locurile unde stint azi Spi-

BraIncovenese

easels Merionilor,

Rudenilor; biserica Antim, ridicata de mi-

si

Piata

Senatului;

Ivireanul, etc.

Milestilor si ale

tropolitul

Antim

In sfar$it, tot in aceasta epoch se ridica si Manastirea Co-

trocenilor, resedinta de vary a Domnitorilor.

In veacul

alta. Infatisare.

al XVIII-lea,

Bucurestii

incep

sit

capete

o

Fanariotii au adus noi deprinderi de intriga,

lux si trandavie. Bucurestii nu mai stint o cetate incunjuratit

de un targ cu aspect mai mult sail mai

venit un ora$ cosmopolit, cu

putin rural. Au de-

oriental.

Boierii

isi

dela

caracter

parasesc mosiile si isi °lades° locuintele in capitalit. Nu mai

pen-

sunt osteni devin curteni. Bizantinismul se Inseiluneaza

tru prima data In Bucuresti. Jupfinesele urmeaza moda

tonstantinopole, protipendada se plimba in carets, radvane

si calerfti, iar

Domnitorii

boierii duo o vista de intrigi

se gandese din ce in ce

mai

si pizmuiri.

rar sa cladeaaca

Wien-

Sf. Spiridon

Filet( san

biserici. Doer Nicolae Mavrocordat ridicit manastirea

restilor,

Constantin

Mavrocordat

manitstirea

Vechi, si Scarlet Ghica biserica Sf. Spiridon Nou.

In schimb, boierii

si mai ales negustorii

inaltit direct locasuri de rugaciune. Pentru acest motiv, cele

mai multe biserici din veacul al XVIII-lea poarta numele

preotilor earl an staruit san au adunat bani: Popa Soare,

Popa Petre, Popa Darvasi (Biserica Alba). Popa Costea, etc.

Tot in acest veac Bucurestii se imbogatese cu unul dintre

cele mai frumoase monumente: biserica ridicata de arhiereul

Ioanichie Stavropoleos.

www.dacoromanica.ro

15

Pe la sfArsitul secolnlui al XVIII-lea, apar in jurul 13n-

oureetilor localuri de distractii si de

dela HerAstrAu,

undo

Astfel aunt

petrecea protipendada,

petreceri.

chioscurile"

chioscurile si Pentane° on avuzuri ridicate de Nicolae Ma-

vrogheni, in apropiere de Biserica Izvorul Tamaduirii, la

gosea, etc.

Orasul se intinde pe o suprafatii foarte mare

dela un

capAt la celalalt are o lungime de un ceas si jumAtate de

mere", spune austriacul Sulzer in descrierea sa

aunt construite neregulat, avand

dar casele

gradini si curti intinse, cu

1798, Doinnitorul C. Hanger li

numeroase maidane intro ele.

La

a pus sit se feel o Impartire a orasului in 90 de mahalale,

grupate in 5 pltisi, care ar corespunde colorilor" de azi.

Cam in acest timp, se Infiinteaza primele consulate straine In Bucuresti: eel ruseso la 1781, eel austriac la 1783, prusian

la 1786, francez la 1795 si englez la 1801.

Ele an constituit

curtInd adevArate nuolee de viatit europeana, cari atrag pe

boierii dornici de emancipare ei de culture.

Mai ales con-

francez, condus de un iacobin Inversunat: Hortolan,

sulatul

instalat

pe ulita Islicarilor (actuala Str. Carol), devine cen-

In 1804,

trul revolutionarilor si focarul ideilor noi.

In 1802 un cutremur distruge o parte din ores.

un incendin pustieste

cartierul negustorese din Pieta Sf.

Gheorghe pang la Podul Mogosoaiei. Curtea Domneascil. arde

In 1813.

Orasul se reface insA, dar cu case construite dupA model

europenese si cu strAzi aliniate: mai largi si mai Ingrijite,

unele dintre ele filnd chiar luminate en felinare, in care ar-

deau lumanAri de sell.

Bucurestii au, In 1822, duet( relatArile consulului prusian

L. Kreuchely: 4 bill. publice, 9 mitniistiri, 72 biserici, 8 capele,

un templu luteran, o sinagogii, 4 spitale publice, vreo 20 de

farmacii, o tipografie, un seminar ortodox, 2 'jean publice, etc.

Watt. cu izgonirea fanariotilor si insclunarea Domnitori-

lor

romAni,

Bucurestii

incep

sit

se

modernizeze.

Orasul

en,rs.MPirrrar,raps,

o

Vechea Biseriel greceaseit

16

www.dacoromanica.ro

=2

h

Plata Sitrindar

:Aar64CMS27,1,,:r2s

participa intens la toate

larg rasunet in

evenimentele

populatiei.

politice, sari an no

intretin spiritul

randurile

Ziarele, earl apar, raspAndesc vestile not

ei

national. Un ritm tineresc isi face loc. Bucurestii Incep o

vista noun.

Kisseleff), parcul Ciemigin,

spectacolele de teatru din sala Slatineann

mai tarziu, acele din cladirea Teatrului National, apar ea no!

locuri Qi prilejuri de distractie.

Aleea dela Mileage"

($os.

ei

eala Bowel iar,

Dar adevitrata modernizare a Bucurestilor s'a realizat sub

Inteleapta qi rodnica domnie a Regelui Carol I.

portante cladiri

oficiale au lost

(Atheneul Roman, Fundatia

Nations 11,

Palatul Casei de Depuneri, etc.).

nItimA parte a

Insasi, In

chiar paginele

ei cele mai vii.

Cele mai im-

Carol, ridicate in aceastA epoch

Palatul Poetelor, Banca

A povesti insa fazele prin care a trecut capitals In aceasta.

evolutiei sale, ar insemna a scrie istoria tall!

tAstazi, Bucurestii stint un brae modern. Dupe rAzboiul mon-

dial, s'au ridicat clAdiri de raport In stilul Blockhaus"-uri-

lor; s'an 1#rgit strAzile; s'an deschis bulevarde; s'au asanat

cartierele periferice; s'au pavat numeroase strAzi; s'au Into-

meiat cartiere speciale pentru functionari

gate de centrul ora8ului printr'o IntinsA retea de tramvaie

S'an deschis, in fine, strandnri qi te-

renuri de sport; s'au plantat pomi pe strazi, s'au infrumu-

setat gradinile publice si s'au descoperit locnri de odihnA,

qi

muncitori, le-

electrice

ei

autobuse.

In mijlocul naturii: Snagovul, BAneasa si parcul Pantelimon.

Suprafata: 78 km pAtrati, dintre cari 50 km pAtrati

clAdirl.

AdmInIstrativ:

Municipinl Bncure8ti e impiirtit In 4 sec-

toare: Galben, Negru, Albastrn si Verde.

www.dacoromanica.ro

17

411?rsir

irt ,

Gara de Nord

Sosirea in Bucure§ti.

Bucurestii au mai multe gari.

Gara princi-

pala e Gara de Nord: punctul de plecare si de

sosire al color mai importante linii de cale ferata,

din tarn si strainatate. Calatorul afla in Gara de

Nord un oficiu telegrafic postal; un oficiu va-

mal; un birou de informatiuni; un restaurant; o

baie; un post medical si sanitar; un birou al So-

cietatilor feminine pentru protectia femeii; un

comisariat de politie *i un salon de coafurA. Un

plan nou in curs de realizare, preface Gara de

Nord, inzestrandu-o au peroane marl si centrali-

zand numeroase sectii de cale ferata.

Hamalii au un tarif de 5 Lei de colet. Intrarea

la Gara de Nord e pe Calea Grivitei, iar iesirea

prin B-dul Dinicu Golescu. Pentru a merge in

oral, se poate lua un taxi, cu tarif destul de re-

dus, o trAsura, sau tramvaiele Nr. 6, 12, 15, 17, 24.

Dela Gara Filaret (Sud) pieced trenurile inspre

Giurgiu, iar dela Gara Obor (Est), cele spre Olte-

nita si personalele spre Constanta.

Gara Dealul Spirei e pentru mitrfuri, iar Gara

Cotroceni numai pentru trenurile regale.

18 www.dacoromanica.ro

La Aeroportul Bfineasa se concentreazh toatg.

activitatea aviatiei

civile. Air France" (Corn-

pagnie internatonale de Navigation Aerienne) are

autobuse speciale pentru transportul cAlatorilor

dela Aeroport la .oras.

Mijloacele de transport.

I. Automobile le au un tarif

special.

La plecare, taxi -

metrul inregistreazil 10 Lei pentru primii 400 de metri

si apoi elite 4 Lei pentru fiecare 400 de metri

tori.

curs& in orals,

se stabileste

e valabil si

urma-

Cfind aeteaptii, taximetrul inregistreazii cute 4 Lei

noaptea. (Nu se dit bacei8 3oferului.)

pentru fiecare 3 minute. Acest tarif se aplicil la orice

Pentru cursele afar& din oral, pretul

dupli buns intelegere. Tariful de mai sus

tru tritsurile cu doi cai; 10 Lei pentrn tritsurile cu un

cal.

Cursa de ora 60 Lei.

Cursa la Hipodromul

neasa 40 Lei trasura cu un cal; 60 Lei cu doi cai.

Hipodromul Floreasca 30 Lei respective 40

Lei.

BI-

La

II. Tariful trAsurilor: Dela garti, in oral sau invers, 40 Lei.

0 curs& in oral care nu trece de 15 minute, 15 Lei pen-

III. Lint lie de tramvai:

Linia Nr.

Linia Nr.

Linia Nr.

Linia Nr.

Linia Nr.

Linia Nr.

Linia Nr.

Linia Nr.

1: Colentlna C. F. R., prin Plata Sf. Gheor-

ghe-Calea Vaearesti-Lemaitre la Abator.

Corespondent& cu liniile:

2,

5,

7,

8,

9,

11, 14, 16, 19, 24, 25. 26; 81.

2: Bariera Vergului,

prin

Mircea Vodit,

7,

8,

Universitate la Str. C. A. Rosetti.

Corespondent& cu liniile:

1,

3,

9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 81.

5,

3: Antreportte,

grin

Halele

Centrale-Li-

ceul Lazar-Str. Virgillu la Hipodromul

Baneasa.

Corespondent& cu liniile:

2,

14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26.

6,

7,

8,

12,

5: Floreasca,

15. 16,

17,

prin

19,

20,

Calea

Plata

24,

26.

Dorobantllor

St. Gheorghe.

B-dul Brittlann la

Corespondent& cu liniile: 1, 2, 9, 11, 14,

6: Teatrul National, prin Calea Grlvitel

Gars de Nord la GrIvita C. F.

R.

Corespondent& cu liniile: 3, 15, 17, 26, 27.

Halele

7: Calea Rahovei, prin Str. Uranus

Centra:e - Calea Viteltre8t1 -Lemaitre in

Abator.

Corespondent& cu liniile: 1,

15, 16, 19, 20, 25,

81.

2,

3,

8,

12,

8: Calea Halele Dudeeti Centrale

(Str.

Dristorului),

prin

B -dul Mireea la Sta-

2,

3, 7,

12,

dion 0. N. E. F. (Str. Izvor),

Corespondent& cu liniile:

15,

16, 19, 20, 25, 81.

1,

9: Plata

Sf.

Gheorghe,

prin

Str.

Vasile

Lascar - Soseaua Stefan eel Mare la Ca-

lea Lacul Teiului.

Corespondent& cu liniile: 1, 2, 5,

15, 16, 17, 19, 20, 24, 26.

11,

14,

www.dacoromanica.ro

19

,

t=

:.,

!S

7. 7

'76

.-

4'

ers.

r

:2

-7

0

---''

*J=am-----" - -i

Plata Univers ltitll

n.

II

1

1

i

t

HO

({ (

,

,

I.

/

.4011e

d' A

www.dacoromanica.ro

3

f!

.e"

0

CV

Linia Nr. 11: Plata Sf. Gheorghe, prin Calea Mealier-

Soseana Colentina la Comnna Colentina.

Corespondent, Cu liniile:

19, 24, 26.

1, 5,

9,

14, 16,

Linia Nr. 12: Clmitirul

Bella, prin Calea Serbia

Veda -Halele Centrale -Liceul Lazar -

Str.

VirgIllu - B-dul Dinicu Golescu -

2,

3,

7,

8,

14,

Gara de Nord la Eagle.

CorespondentA en liniile:

15, 16, 20, 24. 81.

Linia Nr. 14: Cotroceni, pela Lleeul Lazfir

Univerel.

tate - Calea Mosllor la Soseaua Ianculul. Corespondents cu liniile: 1, 2,

11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26. 28.

3,

5,

9,

Linia Nr. 15: Calea Rahovel, prin B -dnl Marla-Halele

Centrale-Universitate-Plata Roman& is

Gara de Nord.

Corespondents cu liniile:

8, 9, 12, 14, 16, 17,

19, 20,

2,

3,

5,

6,

24, 25, 26, 81.

7,

Linia Nr. 16: Obor,

pela

Universitate - Halele

trale - Hale Tralan la Obor.

Cen-

Corespondents cu liniile:

8,

9,

11,

12,

14,

15,

16,

25,

26,

81.

1,

17,

2,

19,

3,

5,

20;

7,

24,

Linia Nr. 17: Str. Vlitor

prin

Plata

(Soseana

Stefan

eel Mare),

GrAdlna

Romanit

Icoanel - Muzeul Shun -

la Gara de Nord.

Corespondent/. en liniile:

.16,

19,

20,

26.

3,

5,

6,

9,

15.

Linia Nr. 19: Barters Vergulul, prin Calea Dudestl-

Plata Sf. Gheorghe - Unlversitate - Plata

Victorlel la Str. Colonel Plesolann.

Corespondents cu liniile:

8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 81.

1,

2,

3,

5,

7,

t" NM fit

ftE

II

$coala de Arhitectura

www.dacoromanica.ro

21

Linia Nr. 20: Clmitirul Bellu prin Str. 11 Inn le - Ha-

Central° -Univers Rate -Plata Ro-

lele

mani;

la Soseaua Riese letf (Bidet).

Corespondents cu liniile: 2, 3, 5, 7, 8, 9,

12, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26.

Linia Nr. 24: Gara de Est, prin Calea Mos nor -Ent-

Gara versItate de Nord - Liceul la Eagle. Lazar - Str. Virgiliu -

Corespondents cu liniile: 1, 2, 3, 5, 9, 11,

12, 14, 15, 16, 19, 20, 26.

Linia Nr. 25: Barters Vergulul, prin Calea CalArasilor

- Hata Tralan - Halele Centrale

Mircea

Pandurl.

B -dul

Calea 13 Septemvrie la Soseaua

Corespondents cu

8,

9, 12, 14, 15,

16, liniile:

19, 20,

1,

2,

24, 26.

3,

5,

7,

Linia Nr. 26: Barters Vergulul,

prin $oseaus

Plata

Bravul- Calea Dorobanti

del la Gara de Nord.

Mlhai

Victo-

Corespondents cu liniile: 1, 2, 3, 5, 6, 9,

11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25.

Linia Nr. 27: Grivits C. F. R.

la

Bucuretdil Not

linla 6 pupa

drept de calatorie pe

Teatrul National. Corespondents cu liniile: 3, 15, 17, 26.

en

in

Linia Nr. 28: Palatul

Cotroceni prin $oseaus Cotro-

cent - Podul Cotroceni la Grozavesti.

Cu drept de calatorie pe linla 14 Nina

la Soseauu Iancului t3i corespondents cu

liniile:

1,

2,

3,

5,

9,

11,

12,

15,

16,

19;

20,

24,

26.

Linia E: Parcul Carol I. (Expozitie), prin Halele

Centrale - Universitate - Plata Romani

in Gara de Nord.

Corespondents cu liniile: 2, 3, 5,

81. 7, 8,

6,

9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25,

26,

Linia H: Plata SL Gheorghe, pe la Unlversltate -

Plata VIctorlei - Strand

Plata Roman& -

Hipodromul

la

Corespondents cu liniile: 1, 2, 3, 5, 9, 11,

Bineasa.

14, 15, 16, 19, 20, 24, 26.

Abonamente: Societatea Tramvaielor elibereaza abona-

mente

Lei

lunare cu

360.-

pentru

urmatoarele

o 580.-

linie;

pretnri:

Lei

500.-

Pentru. 2 linii; Lei

pentru 3 linil

Si Lei 1080.- pentru toate liniile. Abona-

mentele de 6 calatorii, valabile pe toata

linia, se cult:par& in vagoane Cu Lei 24.-

clasa I.

id Lei 20.- class II. Bilete de

corespondenta. valabile 1 orb, Lei 6.-.

Agentii

15i

Birouri de voiaj.

Wagons-Lits-Cook", Centrala Plata Regale Carol I., In fats

Palatuiui Regal.

vitei 46, 177

Str. Lipscani Nr. 23, Ca lea Gri-

si Atelierele Grivitei 351; Europa", Compania

Filiale:

22 www.dacoromanica.ro

31

_

:;.:.

0

8.,

tt

r

-1- i

`tit

It i k'

a

if

J1,

t

f)

44

A

I,

.

A

I.

Pi

Aw 4

'

11

-

.

Desire. cu valuri Lido"

Internationale de voiaj

Filiale: Europa II. Banca Cornea", Ca lea Victoriei

Nr. 28, Europa III. Cit." (Comp. Italiana de turism), Calea.

ei turism.

Centrala:

Str. Doamnei

Nr. 1.

Victoriei Nr. 53, Europa IV. Oficiul de Voiaj si Turism Aerian"

(A. R. P. A ), Calea Victoriei Nr. 88, Europa VI. Hamburg-

America-Linie", Calea Victoriei Nr. 84,

Europa VII. Nord-

deutscher Lloyd", Calea Victoriei Nr. 101; Biroul Oficial de Voiaj C. F. R.", Calea Victoriei 49; Acceleratul", Calea Gri-

vitei 130.

Societati de navigatie.

Serviclui Maritim Roman", B-dul Elisabeta

Comunicatiilor); S. R. D.",

Societate Anemias!'

(Ministerul

Rotating de

Navigatie pe DunAre, Str. Al. Lahovary Nr. 11; Hamburg-

Amerika-Linie S. A. R.", Hapag, Calea Victoriei Nr. 84; Cu-

nard-Linie", Str. Raga% Nr.

Navigatie, Calea Victoriei Nr. 53; Gattorno S. A. R.", Calea

3;

.,Lloyd Triestine", Soc. de

Victoriei Nr. 53; Norddeutscher Lloyd Bremen", Calea Victo-

riei Nr. 101; Prima Societate de Navigatie Vapoare pe Du-

nitre" (Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft), Str. Mar-

coni Nr. 8;

mania",

ratiei Nr. 2.

Str. ,,Atlantic S. A. R.", Calea Grivitei Nr. 46; Ro-

C. A. Rosetti Nr. 20;

Sarnia", Pas. Comedia-

(Calea Victoriei); S. A. Reseda ling. de Navigatie Fluviala

Maritimi", Str. Marconi Nr. 3; ,,Watson & Youell", Str. Bil-

Oficii postale.

Directiunea Generale a Poatelor, Calea Victoriei 2;

Oficii

P.

T.:

Buc.

2,

Gara

de

Nord;

Banca Nationala,

Str.

Lipscani 25; Buc. 3,

Str. Stefan cel Mare 17; Buc.

4,

Str.

Traian, colt Calea CAlarar3ilor 32; Buc. 5, Lemaitre 15; Bite. 6,.

Gib, Str. Izvor 110; Vehicule, Calea Plevnei 15.

www.dacoromanica.ro

23

Hoteluri, restaurants si cafenele.

Vom cita numai hotelurile din centrul orasalui

$i cele din imediata apropiere. Alte informatiuni

la reclame. In toate hotelurile se pot obtine re-

duceri la tariful camerelor specificat mai jos.

Hoteluri.

p. = pat; b. = odaie de baie; ap. = apartatoent.

Athenee Palace", Ca lea Victoriei 94: 200 odtti.

1 p, 250, cu baie 450; 2 p. 350, cu b. 600; ap. 1200 Lei.

Grand Hotel Lafayette", Ca lea Victoriei 11: 250

odai. 1 p. 150-200-230, cu b. 320-370; 2 p. 230-350,

Cu b. 420-500 Lei.

80 odai.

1 p. 150-200, cu b. 300; 2 p. 200-350, cu b. 400; ap.

Esplanade", B-dul Regele Carol I. 8:

.500 Lei.

Grand Hotel du Boulevard",

B-dul Elisabeta

Nr. 1: 85 odai. 1 p. 180-200, 2 p. 220-250, cu b.

300-340; ap. 500-600 Lei.

Continental", Ca lea Victoriei 56 (in fata Tea-

trului National): 63 cal. 1 p. 160-200, cu b. 200-

240; 2 p. 250-300, cu b, 350-440; ap. 550-700 Lei.

Splendid", Ca lea Victoriei 57:

80-200, cu b. 230;

dug 160;

250-320; dung 180-200 Lei,

250 oddi. 1 p.

2 p. 150-250, cu b.

Stanescu", Str. Aristide Briand 5: 100 othii. 1 p.

130-210, cu b. 260-290; 2 p. 180-270, cu b. 350-

380 Lei.

Capsa", Str. Edgar Quinet: 20 oda 2 p. 300-500;

ap.' 800 Lei.

Excelsior", Str. R. Poincare 30: 160 od i.

1 p.

80-160, cu b. 250-300; 2 p. 140-220, cu b. 300-

350 Lei.

Majestic", Ca lea Victoriei 40 (Pasajul Majestic):

80 odai. 1 p. 120-140, cu b. 160; 2 p. 160-180, cu

b. 300 Lei.

Union", Str. Regala

6:

200 °dill.

1 p. 150-250,

cu b. 230-300; 2 p. 200-300, cu b. 300-350 Lei.

Metropol", Ca lea Victoriei 88 (in fata Palatului

Regal): 80 oda. 1 p. 150-200; 2 p. 200-500 Lei.

Royal Palace", Str. C. Mille 18: 260 °dill 1 p.

80-170, cu b. 220; 2 p. 180-240, cu b. 280-330 Lei.

Palace", B-dul Elisabeta 18: 108 odai. 1 p. 140,

24

www.dacoromanica.ro

1 p, dublu 180; 2 p. 220, eu b. 300; 1 p. dublu cu b.

280 Lei.

Princiar", B-dul Elisabeta 15: 60 odai. 1 p. 150-

180; 2 p. 180-340 Lei.

Imparatul Traian", Ca lea Grivitei 177: 80 odai.

1 p. 60-120; 2 p. 140-200 Lei_

Marna", Str. Buzesti 3: 72 odai. 1 p. 120-180;

2 p. 180-320 Lei.

Bratu", Ca lea Grivitei 130: 78 odai. 1 p. 70-100;

2 p. 130-150 Lei.

New-York", Ca lea Grivitei: 60 odai. 1 p. 90-120;

2 p. 120-150 Lei.

Aceste prefuri se infeleg ford caldura in timpul iernei;

pentru serviciu se socote§te in genere 10-150/o in plus.

Restaurante,

Athenee Palace", Ca lea Victoriei 94; Capsa",

Str. Edgar Quinet; Cina", Str. C. A. Rosetti 3;

Continental", Ca lea Vietoriei (Hotel); ,,Modern",

Str. Sarindar 4; Gambrinus", Str. Campineanu 4;

Trocadero", Str. Academiei 8; Finochi", Pas. Co-

media; Ileana", B-dul Elisabeta 22; Jordachescu",

Str. Ilfov 4; Europa", Pas. Roman; Mircea", B-dul

Elisabeta 2; Cosna", Str. Buzesti 35 si numeroase

alte restaurante in toate cartierele orasului.

Palatul Poatelor

3 www.dacoromanica.ro

25

Denumirea

Colectia

G. eantitenaino

Mussels'

Arhivelor Statului

Muzeni de Etnografie gi Arta Nationale

Reg. Carol P.

Mosel,' de Istorie

Nature lk

Muzeul loan gi

Dr. N. Kalindern

Muzeul MI litar

gi National

Pinacoteca Municipintui

Mnzenl

Municiplului Buenregt1

Morelli National

de Arte Re ligioase

Muzeul National

de Antiehitati

?fitment Sinn'

Museul Teodor Aman

(feats locuinti a artistnIni,

trancformata in mureu)

Mortal

Toms Stelian

Pinacoteca Statului gi eolectia Grigoresen

Muaenl Botanic

Gradina Botanical

MUZEE

Felnl

Clirti vechi

!Karel

Monete

Stampe

Document°

Manuserise

Peeeti

Stampe

Etnografie

Arta nationationals

Obiecte

classes gi

de arta

moderna

Picture, sculptura, desene,

gravuri

Arheologie, preistoriefl,

documents, stampe, arise-

nistiek (Rel. Is trecntnl

Hue. gi pad. Ilfov)

Obieete de aria religioasi

remittal gi picturi airline

Antiebitati preistoriee

gi grecosromitia

Picture, sculpture, gm nri, desene, medalii, carp rare

Pieturi, seulpturi, gravnri,

desene

Aral populara, arta modenia romaneasci gi

striini, desene, gra varf etc.

Pietari gi sculpturi

-

Colectia Comisinnii Monnmentelor Istorice

(Icoane, mobilier, odosre, velminte bisericegtil

Coleetia Institutulni Geologic

Cabinettil Numismatic al Aeademiel Roman°

Actress

Str. General

Budigteanu 26

Str. Arhivelor 4

os. Meseta 3

§os. Kisseleff 1

Sir. Renagterii 3

.

Parma Carol

Bdul Lasear

Catargin 21

Cal. Vietoriei 117

Str.

tirbei Voda 39

Str.Victor Emanuel II.

Casa Maces

Str. D. A. Sturdza 8

S. C. A. Rosetti 8

§os. Kisseleff 8

Athenenl Roman

Str. Franklin

Cotroceoi 88

Cotroceni 88

Str. General

Berthelot 28

(Casa bisericii)

Boa. Kisselefl 2

Cal. Victoriel 125

26 www.dacoromanica.ro

MUZEE

Statii le de

tramasia

Deachia pentra public

apropiate

Tau de

intrare

6 Joia gi

Dom.

14-18

Dam.

10-18

8, 7, 8, 12

2, 19, 26

8. 19. 26

gi

adrb.

Joie

gi

Dom.

Joia, Dam.

gi eirb.

10 -13

14-16

 

10-15

10-16

6

Marcia,

Joie,

Dam. gi Barb.

10-12

14-16

9-12

12, 8, 20

Marl* Joia,

Dom. gi. ailrb.

10-12

14-16

9-12

14-17

Dam. gi adrb.

10-13

6, 16, 19, 20

Dam. gi adrb.

10-18

In &care ai

6, 8, 12, 24

de lacra

9-1

1 -7

Joia gi

Dam.

10-13

14-18

15, 17, 19, 20

5, 15, 17, 19

5, 15, 16, 19

In Secare al

de lama

Joie gi

Jots gI Dam.

Dum.

Malta' iota

gi Dam.

9-1

10-13

10-13

9-12

1-7

14-16

15-17

I

fiber

5 Lei

fiber

liber

liber

5 Lei

liber

20 Lei

liber

20 Lei

liber

liber

liber

8, 19, 26

15, 16, 19, 20

14

14

8, 19, 26

Marcia,

Joia.

Dom. gi Midi.

10-13

15-18

20 Lei

Joia

Marti. a'

II Dam.

In &care st

de Tatra

Mule

10-13

8-18

8-13

15-17

15-18

15-18

liber

liber

liber

Se poate tercets ea invoices specials a directorulai comi-

ritual In rile e de 'nem Intro orele 11-13. (0 parte a

colectian i e adipostita Is Mnreal Tome Stelian)

Se poate visits in allele de 'nem Intro orele 9-12 on

invoire special*

Se poate tercets in fiecare

Simbita Intro orele

zi de Tatra. Marta, Joie 1i

Lunia, Miercnrea Ii Vinerea

9-42.

intro 3-6 d. m. Intrarea liberi

.

8.

www.dacoromanica.ro

27

Griidini

ci

restaurante de varii.

Colonada", Visoiu", Flora". Bufet", toate In

Soseaua Kisselef f ; Roata Lumii", prel. Dorobanti;

Luzana",Pariziana". Lent si Carnatul", Str. 11

Iunie; , Monte Carlo", in Gradina Cismigiu; Dory-

Parc", Plata Buzesti 45-47 $i numeroase alte

dini

mici in toate cartierele orasului.

grd-

Pensiuni.

Select", Str. Dr. Sion 5, S. I (1 persoani 5000-

7500 Lei, 2 pers. 7500-10.000 Lei); Franck", B-dul

Take Ionescu 12,

2 pers. 8000 Lei); Elisabeta Barbas", B-dul Elisa-

S. III (1 pers. 5000-7500 Lei,

4500-7000

Lei, 2 pers. 8000 Lei).

beta 6, S. I (1 pers

Cafenele.

Corso", Calea Victoriei 90; Capsa", Calea Vic-

toriei; Royal", Calea Victoriei (colt cu Str. C.

Mille); Terminus", Calea Victoriei 43; Elite", Str.

Lips cani.

Teatre.

Teatrul National, Piata Teatrului;

mani,

Spl.

Str. Sf. Dumitru.

Opera Ro-

Piata Valter Maracineanu; Regina Maria,

Bevis t e : Teatrul Majestic,

Independentei 1 (Piata Senatului); Comedia,

Pas. Comedia; Vesel, B-dul Elisabeta; Excelsior,

Pas. Majestic; Alhambra, Str. C. Mille 14; Cfiril-

bus (teatru de vara),

Jignita,

Baruri si cabarete.

Zissu, Str. Serban Voda 5; Maxim Zig-Zag, Str. Otetelisianu 5; Ric-Rac, Str. Sf. Dumitru.

Cinematografe.

Str. Negru Voda.

Str. Poincare 32;

Trianon, Capitol, Regal, Vox, Femina, Boule-

levard-Palace, B-dul Elisabeta; Select, Rio, Forum,

Calea Victoriei; Roxy, Str.Lipscani; Marna, Calea

Grivitei; Aro, B-dul Take Ionescu.

Cluburi insemnate.

Jockey, Str. Episcopiei; Automobil-Club-Roman, Calea Victoriei; Tinerimea, Pas. Comedia, etc.

Ministere.

Preeedlntla Consillulni de Allnietrl, Calea Victoriei 141 (Pa-

latul parte Cantacuzino) 1 (Palatul Sturdza); Minlsterul Ministerul Afacerilor Agrlculturli StrAlne, el Sos. Domenii- Bona-

28 www.dacoromanica.ro

111171111111:"

0,2

Ministerul Mem.; lor Strain

lor, B-dul Carol 2; Ministerul de Interne, Str. Stirbei-Vodii. 4;

Ministerul de Finante, Ca lea Victoriei 111; Ministerul Justi-

tiel, B-dul Elisabeta 35 Ministerul Luerlirilor Pub lice el al

Ministerul Industries 0

Comunicatillor, B-dul Elisabeta 27;

Comertulul, Ca lea Victoriei 157; Ministerul Cultelor

lor, Str. G-ral Berthelot 26;

1 Arte-

Ministerul Instruct lunli Pub lice,

Str. Spiru Beret 12;

Ministerul Mandl, SAniitlitil sl Ocroti-

Ministerul Ap lath Natio-

Ministe-

rilor Soda le, Ca lea Grivitei 64;

nale, Plata Valter Miirlieineanu 5 (lfingit Cismigiu);

rul Armamentului, Str. G-ral Budi3teanu 16.

Autoritati.

Prefectura judetului Ilfov, Str. Ilfov 5;

Prefectura

Po Mid, Ca lea 'Victoriei 25;

DIrectla Primarla Blroul Contra Genera Municipiului, lulu' la a Strain Slgurantel Str. lor, Niculae Str. Statului. G-ral Filipescu Tell B-dul 81: 21; Pache;

Pr !marls Sectorului I. Galbe n, Str. Batistei 39:

Primaria

Primaria Sectorului II. N e g r u, Str. Sf. Vineri 20;

Sectorului III. Alba

u, Calea Rahovei;

PrImAria Sectorulul IV. Ver d e, Str. Banu Manta 9.

Justitie.

Baroul Ilfov, Calea Rahovei, In Palatal Justitiei;

Corpul Portiirellor. Calea Rahovei, In Palatul Justitiei;

Tribunalul Ilfov, Calea Rahovei, In Palatul Justitiei si Str.