Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 4

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Tehnologia alimentelor______________________________________
Departament_Alimentaie i Nutriie____________________________________
Specialitatea __Tehnologia i Managementul Alimentaiei
Publice_____________

Aprob
ef
departament
Dr.
conf. univ. Chirsanova A.
____________________
_______________ 2017

SARCINA
pentru proiectul de licen a studentului

Chirutac Anastasia
(numele i prenumele absolventului)

1. Tema proiectului de licen


Proectarea unui restaurant dietetic cu 75 de locuri,fito bar 25 locuri amplasat
in mun.Chisinau
confirmat prin ordinul nr. _______ de la ____ ___________ 20__
2. Termenul de prezentare a proiectului definitivat _1 iunie
2017______________
3. Date iniiale pentru elaborarea proiectului
Restaurant dietetic cu 75 locuri,fito bar 25 locuri mun.Chisinau
4. Coninutul memoriului explicativ
Introducere,argumentare tehnico economica ,calcule
tehnologice,compartimentul ,,proces tehnologic de prelucrare culinara a
preparatelor si modificarile fizico-chimice, compartiment ,,organizarea
producerii si deservirii, compartiment economic,compartiment securitatea
activitatii vitale ,compartiment stiintific,concluzie,bibliografie.

5. Lista materialului grafic (cu indicarea exact a


desenelor obligatorii):
Planul unitatii cu indicarea fluxurilor,planul unitatii cu amplasarea utilajului
,compartiment tehnologic ,schema controlul calitatii a preparatului.Planul
unei sectii si servirea in sala de consumare.Tabela indici economici
6. Lista consultanilor capitolelor respective ale
proiectului

Consultant Capitol Semntura Semntur


Consultantul a
ui (data) Studentul
ui
Luca economic

7. Data nmnrii sarcinii


13.02.2017

Conductor _________________________
semntura
Sarcina a fost luat pentru a fi executat
de ctre student
_____________________________________
semntura, data

PLAN CALENDARISTIC
Nr. Denumirea etapelor de proiectare Termenul Not
or de
d realizare a
etapelor
Introducere, Argumentarea tehnico economic, 01-02
1 calcule tehnologice (Varianta final) martie
2017, a.
5-512
2 Materiale grafice (planul unitii cu indicarea
fluxurilor, planul unitii cu amplasarea utilajului)
(Varianta final).
Compartimentul Proces tehnologic de prelucrare
culinar a preparatelor i modificrile fizico-chimice,
05-06
Material grafic o plan (Varianta final)
Compartiment Organizarea producerii i aprilie
deservirii 2017, a.
(Nota explicativ i material grafic 2 plane: 5-512
Organizarea producerii, Organizarea deservirii) (
3 Compartiment economic (calcule, i tabel cu indicii 10 11
economici o plan) (Varianta final) mai 2017,
Compartiment Securitatea activitii vitale a. 5-512 Semneaz
consultani
4 Concluzii, Bibliografie, Not explicativ, material 01-02
grafic n varianta final, minimum 6 plane. iunie
Prezentarea final a tezei 2017, a.
Elaborarea prezentrii PPT 5-512

Semnturile: Absolventului _________________________

Conductorului de proiect ________________________

PLAN CALENDARISTIC

Nr. Denumirea etapelor de Termenul de Auditoriul


or proiectare realizare a
d etapelor
Introducere, Argumentarea tehnico TAP 131 , 132, a. 5-512
1 economic, calcule tehnologice (Varianta 133 01 martie ora : 9 :00
final) -11 :00
TMAP 121
02 martie 2017
2 Materiale grafice (planul unitii cu
indicarea fluxurilor, planul unitii cu
amplasarea utilajului) (Varianta final). TAP 131 , 132, a. 5-512
Compartimentul Proces tehnologic de 133 05 aprilie
prelucrare culinar a preparatelor i 2017 ora : 9 :00
modificrile fizico-chimice, Material grafic
-11 :00
o plan (Varianta final)
Compartiment Organizarea
producerii i deservirii
(Nota explicativ i material grafic 2 TMAP 121
plane: 06 aprilie 2017
Organizarea producerii, Organizarea
deservirii)
3 Compartiment economic (calcule, i TAP 131 , 132, a. 5-512
tabel cu indicii economici o plan) 133
(Varianta final) 10 mai 2017 ora : 9 :00
Compartiment Securitatea activitii -11 :00
vitale TMAP 121
11 mai 2017
Semneaz
consultani
4 Concluzii, TAP 131 , 132,
Bibliografie, 133 - 01 iunie a. 5-512
Not explicativ, material grafic n varianta 2017, a. 5-512
final, minimum 6 plane. ora : 9 :00
Prezentarea final a tezei TMAP 121 -11 :00
Elaborarea prezentrii PPT
02 iunie 2017,
a. 5-512