Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

9
la normele metodologice

Model cerere pentru emiterea autorizaiei de securitate la incendiu

Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al Judeului ......../ Bucureti-Ilfov
Domnului inspector-ef

CERERE
pentru emiterea Autorizaiei de securitate la incendiu
nr. ....... din ........... 20...

Subscrisa, ..................................., , cu domiciliul/sediul n judeul ...................,


municipiul/oraul/comuna ..............., sectorul/satul ...................., str. ................ nr. ..., bl. ..., sc...., et.
..., ap. ..., codul potal ..............., telefon ................., fax ....................., e-mail ...................,
reprezentat prin ................... n calitate de .................., n conformitate cu prevederile art. 30 alin.
(1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare, i ale
Hotrrii Guvernului nr. ....../....., solicit:
1. certificarea realizrii msurilor de securitate la incendiu, prevzute n documentaia
tehnic anexat, pentru construcia/amenajarea/instalaia cu destinaia/care echipeaz
construcia ................................., amplasat n judeul ..............................,
municipiul/oraul/comuna ................., sectorul/satul .................., str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ...,
et. ..., ap. ..., codul potal ................;
2. emiterea autorizaiei de securitate la incendiu pentru construcia/amenajarea/instalaia
specificat la pct. 1.
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i autorizare privind
securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne
nr.129/2016, conform opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele depuse n copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluionare al cererii doresc s fiu informat: la tel./
e-mail.../ fax.

Data ............... Semntura ................