Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE FORMARE PROFESIONAL (model) Nr. ........... din ............. 1. Prile contractante: A. ..................

, n calitate de furnizor de formare profesional, denumit n continuare furnizor, reprezentat prin ........, avnd funcia de ................., cu sediul n ....................., str. ............. nr. ..., judeul (sectorul) ........., telefon ......, fa ..............., e!mail .................., cod fiscal"cod unic de nre#istrare ......................, cont $ancar ........................ la ........................, posesor al autorizaiei de furnizor de formare profesional pentru ocupaia ................, seria ........... nr. ............., nmatriculat n %e#istrul naional al furnizorilor de formare profesional a adulilor cu nr. ........"..................... &. ..............., n calitate de $eneficiar de formare profesional, denumit n continuare $eneficiar, cu domiciliul n ..................., str. .......... nr. ...., judeul (sectorul) ....., telefon ............ 2. Obiectul contractului: '$iectul contractului l constituie prestarea de ctre furnizor a serviciului de formare profesional, pentru ocupaia de .............. . . Durata contractului: (urata contractului este de ...... luni, reprezentnd ............ ore de pre#tire teoretic )i .................... ore de pre#tire practica* derularea contractului ncepe la data de ........................ . !. "aloarea contractului# +aloarea total a contractului este de ....................... lei. &eneficiarul va ac,it aceasta suma reprezentnd contravaloarea serviciilor prestate de ctre furnizor n ............... transe, pana la data de ........, prima transa fiind ac,itat pana la data de .........., iar celelalte transe la datele de ....................... . +aloarea contractului, precum )i modalitile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul prilor, prin acte adiionale la prezentul contract. $. Obli%aiile &rilor# A. Furni'orul (e obli%a# a) sa presteze serviciile de formare profesional, cu respectarea normelor le#ale )i a metodolo#iilor n materie, punnd accent pe calitatea formrii profesionale* $) sa asi#ure resursele umane, materiale, te,nice sau altele asemenea, necesare desf)urrii activitii de formare profesional* c) sa asi#ure finalizarea procesului de formare profesional )i susinerea e amenelor de a$solvire la terminarea sta#iilor de pre#tire teoretic )i practica* d) sa asi#ure instructajul privind protecia muncii* e) sa nu impun $eneficiarului sa participe la alte activiti dect cele prevzute n pro#ramul de formare profesional. ). )ene*iciarul (e obli%a# a) sa frecventeze pro#ramul de formare profesional pe intrea#a perioada. -nre#istrarea a mai mult de 1./ a$sente nemotivate sau 01/ a$sente motivate din durata total a pro#ramului conduce la pierderea dreptului $eneficiarului de a susine e amenul de a$solvire*

$) sa utilizeze resursele materiale, te,nice )i altele asemenea potrivit scopului )i destinaiei acestora )i numai n cadrul procesului de formare profesional, evitand de#radarea, deteriorarea sau distru#erea acestora* c) sa pstreze ordinea, curenia )i disciplina pe parcursul frecventarii cursurilor de formare profesional* d) sa respecte normele privind protecia muncii. +. R(&un,erea contractual 2entru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru nee ecutarea sau e ecutarea necorespunztoare a contractului partea vinovata rspunde potrivit le#ii. -n cazul n care $eneficiarul nu poate ncepe, continua sau finaliza cursul din motive a$solut o$iective, acesta va suporta doar c,eltuielile efectiv efectuate de furnizor n e ecutarea contractului, dar nu mai puin de 11/. Nefinalizarea cursului din motive imputa$ile furnizorului confer $eneficiarului dreptul de a solicita )i a o$ine restituirea contravalorii ta ei ac,itate, potrivit pct. 3. -. Forta .a/or 4orta major e onereaza prile de rspundere n cazul n care aceasta este dovedit n condiiile le#ii. 2artea care, din cauza de forta major, nu )i poate respecta o$li#aiile contractuale va n)tiina n scris cealalt parte contractant, n termen de cel mult 1 zile de la data ncetrii situaiei de forta major. 0. Soluionarea liti%iilor 2rile contractante vor depune toate dili#enele pentru rezolvarea pe cale amia$ila a neintele#erilor ce se pot ivi ntre ele cu ocazia e ecutrii contractului. (ac rezolvarea pe cale amia$ila nu este posi$ila, prile se pot adresa instanei de judecata competente, potrivit le#ii. 1. Mo,i*icarea2 (u(&en,area 3i 4ncetarea contractului 5ontractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al prilor, e primat prin act adiional la prezentul contract. 2rile pot sta$ili de comun acord suspendarea pe o durata limitat a contractului. 2rezentul contract poate inceta n urmtoarele condiii: a) prin e pirarea termenului )i realizarea o$iectului contractului* $) prin acordul de vointa al prilor* c) prin reziliere. -n cazul n care una dintre pri nu )i respecta o$li#aiile asumate prin contract, partea lezata poate cere rezilierea contractului. 56. Clau'e (&eciale 2rile contractante pot sta$ili prin act adiional )i alte clauze contractuale, dac acestea nu sunt contrare le#ii. 55. Di(&o'iii *inale 2rezentul contract reprezint acordul de vointa al prilor )i a fost nc,eiat astzi, ...................., n doua e emplare, din care unul pentru furnizor )i unul pentru $eneficiar. 4urnizor, ............... &eneficiar, ...................

S-ar putea să vă placă și