Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL

GRIL DE SALARIZARE
la contractul colectiv de munc, negociat i ncheiat la nivel de unitate, pentru perioada 2012/2013

Nr. baz -leicrt. A. 1. 2. 3. 4. 5.

Funcia

Brand Ambassador minim

Salariul de maxim

Funcii de conducere: Director General/Preedinte Administrator/Director Director adjunct ef serviciu ef birou Funcii de execuie: .. . .

B. 1. 2. 3. . . .