Sunteți pe pagina 1din 4

Prin violenta intelegem amenintarea prin rau cu intentia de a'i

produce o temere ce il determina sa incheie un act juridic .


Clasificare:
-dupa natura raului , violenta fizica ( vis) care consta amenintarea
cu un rau cu privire la integritate fizica sau cu privire la bunurile
sale. Violenta Morala ( metus), priveste onoarea , cinstea sau
sentimentele unei persoane
- in functie de caracterul amenintarii , legitima sau justa care nu
constituir un viciu de consintamant. Ex: creditorul il ameninta pe
debitor ca il da in judecata.
Observatie: atunci cand aceasta amenintare cu exercitiul
dreptului la actiune se face cu folosul de a obtine un folos
injust(despagubiri), violenta constituie viciu de consintamant,
art. 1217 cod civil.
A doua - Amnintarea nelegitima sau injusta , care reprezinta viciul
de consinamant
Strictura violentei:
Un eleement obiectiv cre consta in amenintarea cu un rau
Un elem subiectiv care consta in insuflarea unei temeri persoanei
amenintate.
Observatii
1. In ceea ce priveste elementul obiectiv, amenintarea poate sa
fie de natura parrimoniala sa de natura morala. Ex :
compromiterea reputatiei
2.In ceea ce priveate elementul subiectiv , starea de teama
trebuie sa fie apreciata in functie de pregatirea si nivelul de
educatie al persoanei amenintate
Conditiile violentei viciului de consintamant:
1 . Temerea insuflata trebuie sa fie determinata pentru incheierea
actului juridic civil
2. Amenintrea trebuie sa fie injusta
3. In actele juridice bilaterale sau plurilaterale , amenintarea
trebuie sa privina de la cealalta parte contractant sau daca
provine de la un tert, ea trebuie cunoscuta de catre co -
contractant
Sanctiunea:
Nulitatea relativa a actului juridic ( art. 1216 al .1 cod civil)
In cazul violentei in afara deactiunea in anularea actului juridic
poate fi exerciata si o actiune in despagubiri.
Observatie:
Renuntarea expresa sau tacita la dreptul de a invoca nulitatea
relativa , nu inseamna prin ea insasi si renuntarea la dreptul de a
solicita despagubiri.ex: o persoana a fost amenintata sa vanda la
un anumit pret, daca nu ar fi vandut acelei persoane putea lua
mai mult din alta parte.

Leziunea : prejudiciul material suferit de una dintre parti ca


urmare a incheieri unui contract. Leziunea consta in disproportia
vadita de valoare intre prestatii in chiar momentul incheierii
actului juridic.
Structura leziunii:
1. Subiectiva potrivit cu care leziunea are doua elemente , un
element obiectiv ce consta in aceasta disproportie vadita intre
prestati, si un element subiectiv care consta in profitarea de
situatia speciala in care se gaseste co-cotractantul. aceasta
conceptie subiectiva sta la baza reglementarii leziuni in cazul
majorului.
2. Obiectiva in care leziunea are un singur element si anume
prejudiciul material cauzat de disproportia vadita dintre prestatii.
Aceasta conceptie obiectiva sta la baza reglementarii leziunii in
cazul minorului.
Domeniul de aplicare al leziuni:
- avem doua situatii: leziunea in cazul minorului.
Conditie: 1. Sa fie in act jur civil de administrare.( punere in val a
unui bun)
2. Sa fie un act juridic bilateral cu titlu oneros si comutativ .
3. Sa fie incheiat de minorul intre 14-18 ani , singur fara
incuvintarea ocrotitorului legal
4. Sa fie pagubitor pentru minor.
In al doile rand , leziunea in cazul majorilui: in ceea ce priveste
actul juridic trebuie sa fie bilateral, cu titlu oneros si comutativ ,
iar in al doilea rand poate sa fie actul jur civil de administrare sau
dispozitie
Observatie, potrivit art1221, al1 cod civil , leziunea se apreciaza
in functie de natura si scopul contractului.
Leziunea trebuie sa depaseasca jumatate din valoarea care o
acea la incheiere mom concrractului prestatia promisa sau
executata si de la aceasta conditie avem o exceptie: prin
interpretarea peracontrario a art 1222 al2 cod civil , daca partea
care a suferit leziunea solicita reducerea obligatiei sale sau
marirea prestatiei celeilalte parti nu mai este nevoie ca
disproportia dintre prestatii sa depaseasca jumatate.
Ultima conditie: disproportia intre prestati trebuie sa subziste
pana la data cererii de anulare.
Sanctiunea: partea al carui consintamant a fost viciat prin leziune
poate sa solicite:
1. Anularea contractului (sanctiunea este deci nulitatea relativa)
2. Reducerea sau dupa caz marirea uneia dintre preatatii.
Obseratie: in materia leziunii termenul de prescriptie este de un
an de la data incheierii contractului.
In al doilea rand leziunea nu poate fi invoata pr cale de exceptie
atunci cand dreptul la actiune este prescris.

Obiectul actului juridic civil: intelegem conduita partilor , adica


actiunile sau inactiunile la care sunt indreptatite ori de care sunt
tinute prtile unui act juridic . Atunci cand aceasta conduita
priveste un bun , acest bun reprezinta obiectul derivat al acutului
juridic .
Noul cod civil face distinctie intre obiectul contractului si obiectul
obligatiei. Obiectul contractului il reprezinta operatiunea juridica
( vanzara, licatiunea, imprumutul etc) asa cum reiese aceasta din
ansamblul drepturilor si obligatiilor . Obiectul obligatiei este
prestatia la care se angajeaza debitorul art. 1226 al.2 cod civil.
Conditiile de valabilitate ale obictului jur civil:
1. Obiectul trebuie sa fie determinat sau determinabil , aceasta
conditie este indeplinita in cazul bunurilor individual determinate
sau rescerta.
In cazul bunurilor resgenera( generic) obiectul este determinat
atunci cand partile stabileasca cantitatea fa sa fie stabilita si
calitatea bunului. In ceea ce priveate calitatea art. 1231 cod civil ,
prevede ca atunci cand nu a fost stabilita ea trebuie sa fie
rezonabila sau cel putin dupa inprejurari de nivel mediu .
Obiectul actului juridic poare da fie si determinabil in sensul ca
partile stabilesc prin contract criterii de determinare sau prevad
posibilitatea ca determinarea sa fie ulterior de catre un tert,a
tunci cand tertul nu stabileste un element al contractului acest
lucru poate sa fie facut de instanta , art 1232 cod civil.
Observatie : in raporturile dintre profesionisti , daca acestia nua
u determinat pretul prin contract si nici criterii de dererminare se
prezuma ca s'au referit la pretul practicat in mod obisnuit in
domeniul respectiv , iar in lipsa acestuia la un pret rezonabil .
A doua conditie este ca obiectul sa fie licit. Potrivit art. 1225 al3
cod civil , obiectul este ilicit arunci cand el este prohibit de lege
sau contravine ordinii publice sau bunurilor moravuri.
Sanctiunea obiectului licicit este nulitate absoluta.
A treia conditie de valabilitate, obiectul trebuie sa existe. Avem
mai multe reguli:
1. Daca bunul a existat , dar nu mai exista la data incheierii acului
juridic civil, conditia nu este indeplinita .
2. Bunul prezent in momentul incheierii actului juridic ,
indeplineste aceasta conditie, chiar daca el piere ulterior.
3. Un vun viitor poate forma in principiu obiect valabil al unui act
juridic civil.ex: o recolta viitoare, sau un bun ce se confectioneaza
in viitor. Exceptii: cum ar fii , conventiile asupra succesiunilor
nedeschise inca. Observatie: in sensul ca aceasta cerinta ( a
bunului viitor este indeplinita si atunci cand bunul apartine unui
tert) . Inseamna ca prin viitor nu inseamna ca nu exista cise
refera si la bunurile care in prezent nu sunt in patrimoniul unei
persoane.
4. O alta conditie de valabilitate, obiectul trebuie sa fie posibil,
potrivit art1227 cod civil , obiectul actului juridic este valabil
chiar daca la momentul incheierii una dintre parti se parti se afla
in imposibilitatea de asi efectua obligatia , afara in cazul in care
prin lege se prevede altfel. Imposibilitqtea obiectului poate sa fie
de doua feluri si anume :
A) absolut obiectiva , in sensul ca obiectul este imposibil pentru
oricine
B) imposibilitate relativa , atunci and obiectul este imposibila
pentru debitor.
5.O alta conditie , obiectul trebuie sa fie in curcuitul civil, art.
1229 cod civil, insemna ca acrl bun poate fi dobandit sau
instrainar prin acte juridice civile. Ex : drogurile nu pot fi vandute
liber, precum si armele , munitile.
6. Obiectul sa fie o fapta personala a celui care se obliga, astfel in
ceea ce priveate opozabilitatea , promisiunea faptei altuia nu are
nici un efect juridic in ceea ce priveste persoana a carei fapte a
fost promisa. Este valabila insa conventia prin care o persoana se
obliga sa determine un tert sa incheie sau sa ratifice un act
juridic ( art 1283, al(1), cod civil) .
7. Existenta autorizatiei administrative sau juridiciare sau altei
conditii privazute de lege. Exista situatii in care sub sanctiune
nulitatii nu poate fi incheiat daca nu se obtine autorizatia
administrativa , legea 295/2004 privind armele si munitiile. Ex:
legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii
impobiliare, care prevede ca instrainarea unui impobil ipotecat se
poate face numai cu acordul prealabil a creditorului ipotecar sub
sanctiunea nulitatii absolute.