Sunteți pe pagina 1din 3

Dr civil curs 2

Principiile specifice dr civil


Orice sistem de drept este guvernat de principii guvernamentale tuturor ramurilor de
drept. Fiecare ramura de drept are principiii specifice, astfel si in dr civil isi
gasesc aplicarea, principii generale ale dreptului civil cum sunt:
- principiul propietatii
- pr imbinarii intereselor individuale prin intereselor generale
- pr garantarii si ocrotirii dr garantarii
- pr bunei credinte
In dr cv exista si principii la nivelul institutiilor iar uneori pentru o anumita
materie dintr'o institutie. Ex : pr consensualismului= priveste forma actului civil.
Alt ex:Pr chemarii la mostenire in ordinea claselor de mostenitori legali.
Concluzie in sistemul dreptului romanesc dr cv are un rol deosebit de important
deoarece prin normele sale contribuie la ocrotirea drepturilor patrimoniale si
nepatrimoniale ale pers fizice si juridice avand si functia de drept comun fata de
alte ramuri de drept.
Aceasta inseamna ca nu contine norme juridice proprii care sa reglementeze un anumit
aspect se va recurge la norma corespunzatoaree din dr cv
Izvoare de drept civil. Avem doua acceptiuni :
Izvor de drept in sens formal care reprezinta forma specifica de manifestare a
normelor de dr civil. Este acceptiunea pr care p vom folosi in continuare.
Al doilea izvor de drept in sens material , care genereaza normele acestor ramuri
de drept. In actualul dr cv sunt enumerate izvoarele formalr de drept cv in art 1 .
Al 1. Din codul civil. Legea , uzantele si principiile generale ale dreptului
In al.2 este stabilit si ordinea de aplicare acestora si anume: legea uzantele ,
dispozitiile legale asemanatoare si nu in ultimul ramd principiile generale ale
dreptului.
Principalele izvoare ale dr cv sunt actelr normative care emana de la organele de
stat investite prelogativ legiferere.
In functie de organele de stat exista o gramada de acte normatie cre constituie
izvoare de act civil:
- constitutia legilor
- ordonantelor
- hotararile guvernului
- ordinele si instructounile conducatorilor organelor centrale ale administratie
publice
Observatie : sunt izvoare ale de cv si acte normative emise inainte de 1989
decembrie , in masura in care acestea mai sunt in vigoare si aici mai avem decrete
ale consiliului de stat. Mai sunt izv ale dr cv si reglementarile institutiilor
uniunii europene precum si tratatele si pactele internationale la care romania este
parte. In conformitate cu art4 al 1 dispozitiile privind dr si libertatilor
oamnenilor vor fi in concordanta cu constitutia , cu declaratia universala a
dreptului omului cu celelalte tratate si pacte la care romania face parte.
Codul civil constata de asemenea prioritatea tratatelor internationale privind
drepturile fundamentale atunci cand exista o neconcordanta cu dispozitiile dr civil.
Aceeasi solutie exista si in dr uniunii europene.
Al doile izvor : Uzantele . Potrivit art1 al 6 din codul civil prin uzante se intele
obiceiul sau cutuma si uzurile profesionale . Aceste obiceiuri reprezinta o practica
indelungta pe care le respecta fiind considerate obligatorii. Uzurile profesionale
sunt acele raporturi dintre membrii unei profesii precum si intre acestua si
clientii cu ocazia exercitrii profesiei.
Uzantele reprezinta izvor de drept numai in masura in care legea face trimitere la
ele. Art1 al3 din codul civil. Ex: in conformitate cu art6 cod civil , dr de
propietate obliga la redpectare sarcinilor priviind protectia mediului... Precum si
la respectarea celorlalte srcinii care potrivit legii sau obiceiului revin
propietarului.
Al treilea izvor de drept formal este reglementat de caracterul moral si regulile de
convietuire sociala si bunele moravuri nu reprezinta un izvor de drept dinstinct dar
in masura in care legea face trimitere la ea . este incorporata in actul normativ
respectiv.
Prin jurism pridenta= practica judecatoreasca sau deciziile juratilor. In principiu
nu exista izvor de drept . Exista unele cazuri in care sar putea recunoaste jurist
prudenta. Deciziile curtii constitutionale sunt obligatorii in ceea ce priveste
neconstitutionalitatea dispozitiilor legale.
Un alt caz , hotararrile judecatoresti in care s'au anulat conform legii 554/ 2004
a contenciosului administrativ, acte normative administrative s'au anulat, au
deasemenea caracter obligatoriu.
Aplicarea legii civile exista trei aspecte:
1. Aplicarea legii civile in timp
2. Apl legii civile in spatiu
3. Apli legii civile asupra persoanelor

1 . Ap l . C se aplica in intervalul de timp in care ea este in vigoare , aplica in


doua momente in momentul intrarii legii civile. Acest moment este la 3 zile din
momentul afisarii in monitorul oficial. Iesirea se face prin abrogare care poate sa
fie expresa care la randul ei poate sa fie directa sau indirecta sau abrogare acita.

Exista doua principii care rezolva probleme determinate de succesiunea legii civile
Principiul neretroactivitatii legii civile noi.
Principiul aplicarii imediate a legii civile noi.
E aceea lege potrivit legii se aplica numai situatiilor care ae ivesc dupa intrarea
ei in vigoare si nu si situatiilor anterioare. Acest principiu se aplica in art15
al2 din constitutie, acest principiu de refera la notiune de lege in sens clar ,
adica la toate catergoriile retroactive.
Acest principiu se refera la not de lege in sens larg, adica la toate categ de acte
normative.
Este prevazut in mod expres in al5 art 6 precum si in al6

Ecceptie de la acest principiu exista exceptia ultractivitatii legii civile vechi(


supravietuirea legii civile vechi)
Potrivit acestei exceptii , legea civila veche se aplica unor situatii determinate
desi a intrat in vigoare o noua lege civila .

Criteriul nereoactivitatii, exista trei situatii juridice:


1. Facta pretearita= acele fapte constitutive modificatoare sau extintive de
situatii juridice realizate intregime inainte de intrarea in vogoare a legii noi cat
si efectele produse de acesta situatie juridica inainte de acest moment.
2. Facta pendentia = acele situatii juridice in curs de modificare, formare sau
stingere la data intrarii a legii noi. Acestor situatii li se aplica legea noua iar
legiuitorul poate opta pentru supravietuirea legii vechi.
3 . Facta futura = situatiile juridice care se vor naste , modifica sau stinge dupa
intrarea in vigoare a legii noi. Acestora li se vor aplica legea noua ci exceptia la
care legiuitorul opteaza pentru aplicrea legii noi. Exista 2 aspecte:

1 . Intern, legea civila se aplica tuturor situatiilor juridice nascute pe


teritoriul romaniei.
Distinctie:
1. Actele normative emise de autoritatiile si institutiile publice centrale se
aplica pe intreg teritoriul romaniei. ( exist si exceptii cum ar fii legea 84/ 1992
privind regimul zonelor libere).
2. Actele normative adoptate de institutiile locale care se aplica numai pe raza
teritoriala

2 . International, aspect care vizeaza raporturile civile cu element extranelitate.


Urmand de a se aplica potrivit normelor dreptului international public.

3. Aplicarea legii civile asupra persoanei , din punct de vedere al subiectelor la


care secaplica exista trei categorii de norme civile :
1. Norme civile cu vocatie generale aee se aplica cat pers fizice car si peraoanelor
juridice
2 . Norme juridice care se aplica numai persoanelor fizice , ord41/2003 privind
schimbare administrativa a numelui.
3. Norme civile care se aplica numai prrsoanelor juridice.