DREPT PROCESUAL CIVIL PARTEA GENERALA

Notiunea si sistemul procesului civil si al dreptului procesual civil

1.Consideratii generale asupra justitiei, a sarcinilor ei si asupra procesului civil Procesul civil este mijlocul de realizare a justitiei. Justitia cunoaste 2 acceptiuni, conform carora ea desemneaza:   sistemul organelor judecatoresti activitatea desfasurata de acestea in forma prevazuta de lege(procedura)

Justitia esta institutia care are sarcina de a da viata si de a aplica in concret normele de drept substantial, norme care asigura derularea relatiilor sociale care le inspira.Justitia presupune si asigurarea executarii hotararii judecatoresti. Procesul civil este activitatea desfasurata de organele jurisdictionale competente, cu participarea partilor interesate, in vederea rezolvarii conflictului de interese aparute in circuitul civil(organul jurisdictional este cel care pronunta o hotarare prin intermediul careia rezolva un litigiu).Activitatea jurisdictionala se refera la organe judecatoresti si organe arbitrale.Aceasta activitate se desfasoara dupa forma prevazuta de lege = procedura.Procesul civil este reglementat de norme juridice cu aspect dinamic si progresiv.El reprezinta functia santionatorie a dreptului civil si realizeaza sarcinile justitiei, si anume:   sarcina educativa sarcina sanctionatorie

2.Actul jurisdictional = actul prin care se infaptuieste justitia si care poate consta intr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala.Actul jurisdictional civil are o serie de caracteristici diferite si chiar opuse acelora ale actului jurisdictional administrativ.Astfel: - actul jurisdictional civil se realizeaza sub forma procesului, a dezbaterilor judiciare atat pe fond, cat si pe forma, in timp ce actul administrativ se realizeaza in mod obligatoriu dupa o anumita forma(procedura) - actul jurisdictional civil se pronunta intr-o speta determinata;el nu creeaza norme de drept, ci le aplica unui caz anume, spre deosebire de actul administrativ, care, in principiu, are caracter generic.
1

- sesizarea organelor competente este si ea diferita: in procesul civil, acest drept apartine partilor interesate, iar in dreptul administrativ ea se poate face si din oficiu (ceea ce se intampla in majoritatea cazurilor) - garantia calitatii actului jurisdictional civil rezulta din independenta si inamovibilitatea judecatorilor, care actioneaza numai in conformitate cu legea, si nu cu indicatii ale anumitor persoane ierarhic superioare din sistem, spre deosebire de actul administrativ, care are caracter de subordonare ierarhica si este cenzurabil de instanta judecatoreasca. - o data emis,actul jurisdictional civil duce la desesizarea instantei, care nu mai poate reveni si reaprecia cele deja constatate(puterea de lucru judecat), in timp ce actul jurisdictional administrativ o data pronuntat este susceptibil de revocare.

3.Definitia procesului civil Procesul civil este activitatea desfasurata de instantele jurisdictionale competente, de birourile executorilor judecatoresti, de parti si alte persoane sau organe care participa la infaptuirea justitiei in pricini civile prin judecarea litigiilor asupra drepturilor civile substantiale si care asigura executarea silita a hotararilor judecatoresti conform legii.Din definitie rezulta ca fazele procesului civil sunt urmatoarele:   judecata executarea hotararii faza prealabila, pregatitoare, scrisa faza judecatii propriu-zise, publice si contradictorii faza pronuntarii si comunicarii hotararii judecatoresti

In faza judecatii, la fiecare instanta (fond, apel, recurs) se intalnesc 3 subetape, si anume:

4.Locul dreptului procesual civil in sistemul dreptului romanesc DREPTUL CONSTITUTIONAL influenteaza dreptul procesual civil in ceea ce priveste: principiile de organizare sociala si judiciara reglementarea organelor judecatoresti ca organe independente in stat competente asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale cetatenesti

Dreptul procesual civil fata de DREPTUL CIVIL reprezinta aspectul sanctionator, punand in practica dreptul civil si avand ca sarcina realizarea concreta a acestuia.
2

DREPTUL ADMINISTRATIV se afla in raport de subordonare fata de dreptul procesual civil, care permite controlul justitiei asupra actelor administrative. ORGANIZAREA JUDECATOREASCA reglementeaza organizarea, structura si sarcinile instantelor, de unde rezulta ca organizarea judecatoreasca este strans legata de dreptul procesual civil, care reglementeaza formele in care organele judecatoresti isi desfasoara activitatea.Deci legatura dintre cele 2 este o legatura functie-organ. Instanta judecatoreasca este creata pentru a desfasura activitati procesuale, in timp ce instanta civila este instanta in actiune. DREPTUL PROCESUAL PENAL, asemenea dreptului procesual civil, este o materie tehnica, ce reglementeaza formule de desfasurare a procesului, insa intr-o ramura de drept diferita. Asemanari: majoritatea principiilor fundamentale drepturile si obligatiile partilor administrarea probelor ordinea dezbaterilor deliberarea si pronuntarea hotararilor judecatoresti caile de atac modul de sesizare a instantei: in civil opereaza princ. disponibilitatii, iar in penal princ. oficialitatii executarea hotararii

Deosebiri:

5.Izvoarele dreptului procesual civil roman 1.Constitutia Romaniei 2.Legile organice: Codul de procedura civila adoptat la 1 dec. 1865 de inspiratie franceza si italiana – Codul de procedura civila francez din 1806 si Codul de procedura civila al cantonului Geneva din 1819— si Legea nr.92/ ‘92 de organizare judecatoreasca. 3.Legi ordinare: Legea nr.59/’93 de modificare a C.p.c. 4.Legi speciale: Legea contenciosului administrativ Legea nr.29/’90, Legea nr.18/’91 modif. Prin Legea 167 si Legea nr.1/2000. 5.anumite norme din alte coduri: Codul civil(dispozitii privind sfera probatoriilor), Codul muncii(jurisdictia muncii), Codul familiei(punerea sub interdictie, decaderea din drepturile parintesti). 6.Ordonantele de Guvern simple si de urgenta care reglementeaza de obicei taxele de timbru (O,U.G. nr.58/2003- modifica C.p.c.) 7.Tratatele si conventiil internationale la care Romania este parte.
3

 aplicarea normelor imperative se poate cere de oricare dintre parti sau de catre instanta din oficiu.Astfel:   legea speciala se aplica cu precadere fata de legea generala atunci cand legea speciala tace.) 2.permitandu-le clauze dincolo de limitele normei dispozitive.Norma dispozitiva poate fi insa inlaturata de parti sau de beneficiarul ei. .c. care reglementeaza anumite materii si deroga de la norma generala(norme speciale se gasesc fie in legi speciale. care s eaplica in orice materie si in toate cazurile(C.92/’92) . . si C.legi imperative.legi de competenta(C. 4 . care are facultatea de a renunta la acest privilegiu. 3. care impun partilor o anumita actiune sau le obliga la o anumita abstentiune. incalcarea lor atrage sanctiuni civile severe. nici prin dispozitia instantei.c.legi speciale.c. care suplinesc vointa neexprimata a partilor in actele lor juridice. si Legea de organizare judecatoreasca) .p.Pe de alta parte.c.Regimul normei imperative este distinct.p.legi de procedura propriu-zisa(C. marcand diferenta dintre cele 2 categorii de norme:  norma imperativa nu poate fi inlaturata(ocolita) nici prin vointa partilor. plata unei amenzi judiciare(mai putin severa) .legi dispozitive sau supletive.p.legi de organizare judecatoreasca (Legea nr. o astfel de clauza este nula.Jurisprudenta si literatura de specialitate nu reprezinta izvoare de drept(recursul in interesul legii) 6. cum ar fi nulitatea sau decaderea. Regimul normei supletive este o aplicare a principiului disponibilitatii. fie in legea generala) Corelatia intre legea generala si legea speciala e dubla. . in timp ce aplicarea normei dispozitive poate fi ceruta numai de catre partea vatamata sau de parte protejata prin acea norma.) . aceasta norma(supletiva) protejeaza interesele uneia dintre parti.legi generale. se aplica dispozitiile legii generale.Impartirea legilor de procedura civila Aceasta impartire se realizeaza prin intermediul a 3 clasificari: 1.

sunt de interes general si sanctionate cu nulitate absoluta aspecte precum: structura hotararii judecatoresti obligarea la citarea partilor competenta materiala si unele tipuri de competenta teritoriala ordinea dezbaterilor dreptul de a recuza dreptul de a exercita o cale de atac dreptul de a cre exeutarea dreptul de a recunoaste Sunt norme dispozitive. ea se aplica chiar pentru un proces deja pornit. competenta legii noi se respecta neconditionat.Cand legea tace. in materie probatorie. de la intrarea ei in vigoare si pana la abrogarea acesteia. In materie de drept al muncii si comercial. urmatoarele aspecte: 7. si anume: in materia competentei. in timp ce incalcarea normei supletive atrage nulitatea relativa a acestui act. legea ultraactiveaza numai in 2 cazuri de exceptie. sanctiunea este nulitatea absoluta a actului procedural astfel intocmit. la incalcarea normei imperative.cand legea noua extinde competentele. daca legea noua este mai restrictiva decat legea veche. atunci cand noua lege restrange competentele si cu privire la procesele aflate pe rol. • Aplicarea legilor de procedura civila in spatiu 5 .Daca legea noua este mai permisiva.Astfel. va continua sa se aplice legea veche care astfel ultraactiveaza. sanctiunea difera.Astfel.Aplicarea legilor de procedura civila in timp si spatiu • Aplicarea legilor de procedura civila in timp Regula este aplicarea legii de p. in timp ce incalcarea normei dispozitive poate fi invocata numai in anumite termene prevazute de lege. casarile cu trimitere se vor face la instanta competenta dupa legea veche sub care a inceput procesul. incalcarea normei imperative poate fi invocata oricand pe parcursul procesului.c. se apeleaza la textul de lege.  Pentru a stabili cand avem nulitate relativa si cand nulitatea absoluta.Se aplica deci principiul neretroactivitatii legii. In materie civila. a caror incalcare atrage nulitatea relativa. ea se va aplica de indata. caracterul sanctionator este dictat de interesul general sau special aparat prin norma respectiva.

Exista totusi 2 exceptii: administrarea unor anumite probe si discutarea admisibilitatii lor. instanta romana verifica 4 conditii: 1.hot. care poate avea loc si dupa legea locului sau “legea pamantului”(caz in care legea da obiceiului valoarea de izvor de drept) posibilitatea executarii unor hotarari judecatoresti straine pe teritoriul tarii.   Alte principii au importanta practica.hot. Anumite principii ajuta in activitatea instantelor. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil Dreptul procesual civil e constituit pe baza unor principii(reguli)esentiale care determina structura interna a dreptului procesual civil si in temeiul carora se stabilesc raporturi procesuale intre parti. pe de alta parte.   Principiile asigura realizarea celor 2 functii ale procesului civil.hot. straina este definitiva si irevocabila 2. straina sa nu incalce ordinea de drept romana 4. Constitutie 2. ajutand in opera de legiferare. avand o valoare generica si fiind reglementate de Constitutie. straina sa fi fost pronuntata de instanta competenta dupa legea lor 3. Pentru a admite o astfel de hotarare. Principiile fundamentale definesc procesul civil si stabilesc trasaturi caracteristice raportului procesual intre parti pentru intregul sistem procesual. Exista posibilitatea de a se discuta incidenta legii procesual civile straine de asemenea in procesele cu elemente extranee(conform Dreptului international privat).Legile de procedura civila sunt legi teritoriale. aplicabile acolo unde legea tace. (analogia dreptului —interpretarea dreptului prin analogie) Principiile sunt reglementate in 3 acte normative: 1. si intre parti si instanta. care se aplica exclusiv pe teritoriul statului care emite legea(legi forii).92/’92 6 . Unele principii au importanta teoretica. executarea se poate numai printr-o hotarare de incuviintare a executarii hotararii straine pronuntata in prima instanta de tribunal= hotarare de exequatur.Aceste principii explica diferite institutii procedurale si le asigura aplicarea. Legea de organizare judecatoreasca nr.sa existe un Tratat de Asistenta Juridica intre Romania si statul respectiv. pe de o parte.

3. imixtiuni. 4. ca organ superior profesional.Inamovibilitatea judecatorilor este garantia ca judecatorul nu poate fi destituit din functia lui de magistrat pe motive politice sau altele de natura extra-profesionala. Procedura se desfasoara in limba romana.Independenta se coreleaza cu raspunderea lui profesionala si se realizeaza prin secretul deliberarii hotararii. 6.Independenta judecatorilor.Judecatorii pot fi sanctionati cu destituirea pentru motive profesionale sau etice si numai de catre Consiliul Superior al Magistraturii. fiind la adapost de influente.justitia trebuie sa fie nepartinitoare si sa se aplice in mod egal pentru toate subiectele de drept ce compar in instanta.Colegialitatea instantei este un principiu aplicabil numai in caile de atac(2 judecatori in apel si 3 judecatori in recurs). hotararea se adopta cu majoritate de opinii. Judecatorul e obligat sa-si exprime opinia la speta (sa se derobeze).persoanele – cetateni romani sau straini— care declara ca nu cunosc limba romana au dreptul sa foloseasca un interpret autorizat.3. Realizarea justitiei se face numai prin organele jurisdictionale (in principal prin organele judecatoresti si in secundar prin organele arbitrale) 2.Ea nu exclude avansari/retrogradari in ierarhia magistraturii. Codul de Procedura Penala A. pe care il platesc. prin inamovibilitate si prin existenta controlului ierarhic al hotararilor judecatoresti. care va determina aparitia completului de divergenta. Principiile continute in Constitutie si Legea de organizare judecatoreasca 1.In aceste complete de judecata. 5. 7 .ei se supun doar legii. principiul dreptului la aparare si principiul publicitatii.In completul de apel apare posibilitatea divergentei de pareri.Ea garanteaza doar ocuparea functiei de magistrat.Infaptuirea justitiei in mod egal pentru fiecare parte.Aceasta garanteaza independenta judecatorilor.Astfel se asigura principiul contradictorialitatii. format din cei 2 judecatori initiali si presedintele instantei sau un judecator delegat de acesta. tentatii.

B.Principiul publicitatii dezbaterilor. Publicitatea trebuie realizata pe tot parcursul fazei contradictorii a procesului: propunerea dovezilor. 8. sedinta se va desfasura numai in prezenta partilor si a avocatilor fie in Sala de Consiliu. sa propuna dovezi. Persoanele juridice pot fi aparate si de consilieri juridici. Daca insa partea turbulenta are avocat care participa la dezbateri.  in sens formal. dar la terminarea dezbaterilor la termenul respectiv partea este invitata din nou in sala si i se citesc lucrarile desfasurate in absenta ei. Daca instanta refuza termenul. el desemneaza un complex de drepturi materiale si procesuale stabilite de lege pentru a da posibilitate partii sa-si expuna sustinerile .Acest principiu se realizeaza prin garantarea accesului liber si neingradit al oricarei persoane in sala de sedinta. partii nu i se mai citesc lucrarile. fie in sala de sedinte in care accesul publicului va fi interzis pe durata procesului.Principiile continute in Codul de Procedura Civila 8 . sa aiba cunostinta de continutul dosarului.7.sa fie inscris pe tabloul avocatilor dintr-un barou. Publicitatea prin media nu e permisa decat cu acordul instantei. care poate fi aprobata doar de Decanul Baroului pe motive sociale. adica partea are dreptul sa faca cereri. la sediul instantei. In acest caz.orice proces se desfasoara intr-o sala de sedinte publica.Dreptul la aparare – acesta are 2 acceptiuni:  in sens material. In procesul civil. sa exercite caile de atac. care se realizeaza la cererea partilor atunci cand ordinea sau moralitatea publica ori prestigiul partilor pot avea de suferit prin dezvoltarea datelor dosarului. invocarea exceptiilor. la cererea partilor poate amana pronuntarea pentru depunerea de concluzii scrise (5 zile). partile au dreptul sa ceara amanarea pentru a-si angaja avocat. ca puna concluzii.sa aiba licenta in Drept 2. Exceptia de la acest principiu o constituie sedinta de judecata secreta. Partea ce tulbura sedinta de judecata poate fi indepartata din sala. sa recuze judecatorul. fiind un profesionist practician. punerea de concluzii si pronuntarea hotararii. La prima zi de infatisare. sa participe la dezbateri. Instanta nu va acorda un al doilea termen in acelasi scop. dreptul la aparare semnifica dreptul de a avea un avocat care. angajati pe durata nedeterminata cu carte de munca. este posibila asistenta gratuita. trebuie sa indeplineasca 2 conditii: 1. discutarea si administrarea lor.

respectandu-se normele de drept material si procesual .Legalitatea – acest principiu consta in faptul ca procesul se judeca in conformitate cu dispozitiile legii.Contradictorialitatea se manifesta in activitatea procedurala a partilor in cererea de probatorii si in concluzii.exercitandu-se caile de atac legale .Principiul contradictorialitatii – specific oricarui proces este ca partile sa aiba pozitii contradictorii. si anume: .Dezavantajul il constituie riscul instantei de a scapa anumite argumente ale partilor peste care se trece repede. Avantajul acestui principiu rezida in schimbul rapid de idei.sa fie creata prin lege 2. Legea reglementeaza urmatoarele mijloace concrete pentru aflarea adevarului: 1) controlul judiciar 2) analiza litigiului pe fond si forma 3) regula neierarhizarii probelor. Ca metoda. care poate fi urmarit de toata lumea. se pun concluziile si se pronunta hotararea.  scris: se fac cererile procedurale. Pentru asigurarea contradictorialitatii. legea prevede: 9 . 4.Principiul aflarii adevarului – are in vedere ca toate faptele unei spete sa fie stabilite in realitatea lor. si anume:1. se redacteaza concluziile scrise si se redacteaza hotararea.completul sa fie compus conform legii 2.sa fie competenta sa judece pricina 4.asigurandu-se legalitatea instantei.sa aiba o organizare permanenta 3. se folosesc logica. si anune:  oral: se cer si se administreaza probele. instanta e obligata sa asculte ambele parti inainte de a pronunta o hotarare. liber apreciate de judecator 4) rolul activ al instantei 3. Sistemul procesual roman este unul mixt. un sistem de probe care permite aflarea adevarului. care provoaca aparitia litigiului.Oralitatea dezbaterilor – dezbaterile orale complinesc principiul publicitatii si presupun ca fiecarei parti i se da cuvantul pentru a-si exprima cererile. Exceptie fac procesele in care una din parti a cerut judecarea ei in lipsa. De aceea.1. atitudinea si rolul judecatorului.

Rolul activ se manifesta prin faptul ca: judecatorul conduce personal procesul. se considera ca partile sunt stapanele procesului si traseaza limitele acestuia. la care nu se poate renunta. avand ca scop asigurarea echilibrului intre parti. paratul poate recunoaste total sau partial. 3) partile pot dispune in proces ce drepturile lor materiale sau procesuale astfel: • • • • reclamantul poate renunta la dreptul pretins sau numai la judecata pricinii. instanta fiind obligata sa respecte aceste limite. chiar daca partile nu o cer. le poate pune in discutie probleme de fapt sau de drept.Conform principiului disponibilitatii. masura care se va lua obligatoriu de catre instanta.Daca partile sunt de acord. judecatorul hotaraste numai asupra obiectului cererii. cu exceptia incredintarii copiilor minori in cadrul divortului. supraveghind respectarea legii.Acest principiu poate atenua principiul realizarii justitiei in mod egal?. judecatorul poate cere explicatii scrise sau orale de la parti. 5. acesta nu poate decat sa puna in discutia partilor schimbarea incadrarii juridice. respectiv ordona probe si din oficiu.Reclamantul fixeaza limitele sesizarii instantei prin actiunea lui.1) citarea obligatorie a partilor 2) obligatia instantei de a verifica toate piesele dosarului.Acest principiu cuprinde mai multe prerogative ale partilor: 1) dreptul partii de a introduce sau nu o actiune civila.Principiul rolului activ al judecatorului – acest principiu se plaseaza in limitele investirii instantei. 2) partile au dreptul sa determine limitele actiunii sau apararii. expres sau tacit pretentiile reclamantului partile au dreptul sa stinga procesul printr-o tranzactie partile au dreptul de a ataca sau nu o hotarare judecatoreasca 4) partile au dreptul de a cere executarea hotararii judecatoresti. judecatorul ia masuri pentru aflarea adevarului. 6.Daca temeiul de drept folosit de reclamant este gresit dupa opinia judecatorului. chiar si cele favorabile partii absente 3) posibilitatea partilor de a-si prezenta si sustine cererile si argumentele 4) obligatia instantei de a solutiona toate capetele de cerere. 10 . altele decat cele ridicate de parti. altfel procesul continuand in limitele trasate de parti de la inceput. cu exceptia drepturilor copilului minor.Principiul disponibilitatii – eate specific procesului civil si se completeaza cu principiul contradictorialitatii. judecatorul poate da indrumari partilor in legatura cu drepturile lor procesuale daca aceste parti nu sunt asistate de avocat. se face aceasta schimbare.

probele administrate . adica probe confectionate in afara cadrului procesului. prin care anumite probe se administreaza de alta instanta decat cea care judeca cauza 2.in instanta de la care s-a stramutat dosarul 8.Principiul continuitatii – este strans legat de principiul nemijlocirii si cere ca intreg procesul sa fie judecat de acelasi complet. daca se poate in aceeasi sedinta de judecata. Daca totusi pe parcursul procesului completul se schimba. probele se cer si se administreaza in fata instantei.Principiul nemijlocirii – instanta cerceteaza direct elementele cauzei. competenta este aptitudinea recunoscuta de lege unei instante judecatoresti de a judeca si solutiona o anumita pricina.Cererile se fac in fata instantei. In dreptul procesual civil.in procesele perimate . ce consta in conservarea in avans a unor probe pentru un proces viitor 3.de instanta necompetenta . concluziile se depun in fata instantei. instanta le poate admite sau poate incerca confirmarea lor prin administrarea probelor in fata instantei. fara a folosi verigi intermediare. Comisia Rogatorie. Daca intr-o speta se folosesc probe extra-judiciare. Derogari de la principiu: 1. Sediul materiei se afla in mai multe acte normative: Constitutia Romaniei (principiile generale ale competentei) Codul de Procedura Civila (normele privind competenta teritoriala) 11 . pentru respectarea continuitatii judecatii este necesar cel putin ca judecatorii care au pronuntat hotararea sa fie aceiasi cu judecatorii fata de care s-au pus concluzii de catre parti. COMPETENTA IN DREPTUL PROCESUAL CIVIL Din multitudinea de organe jurisdictionale trebuie alese acelea care dupa lege au dreptul sa solutioneze litigiile judecatoresti si sa se stabileasca ce fel de litigii intra in competenta fiecarei categorii de organe jurisdictionale. 7.Principiul disponibilitatii se realizeaza prin exercitarea drepturilor procesuale cu buna-credinta si nu abuziv. asigurarea dovezilor.

norme de competenta jurisdictionala.58/2003.norme de comp.92/’92 (normele privind competenta materiala) Normele de competenta se clasifica in mai multe categorii: A. materiala functionala) precum si litigiile dupa obiect. taxe).Competenta materiala a fost modificata prin O.Inainte de 12 . precum si asupra unor raporturi care au ca obiect protectia persoanelor fara capacitate de exercitiu (Autoritatea Tutelara) si alte materii expres prevazute in lege. care se subimpart in .- Legea de organizare judecatoreasca nr.teritoriala B. cu exceptia acelora prevazute expres de lege ca fiind de competenta altor instante. fie pe linie verticala (instante de grade diferite). iar inaintea acestei modificari tribunalul judeca apelurile promovate de parti impotriva hotararilor pronuntate de judecatorie in prima instanta. fie pe linie orizontala (instante de acelasi grad). 2. fie de tribunal. nr.Competenta generala a instantelor judecatoresti De principiu. 1. 1.Competenta materiala este acea competenta care delimiteaza sfera activitatii instantelor judecatoresti de grad diferit pe linia lor ierarhica SAU competenta materiala stabileste felul atributiilor jurisdictionale pentru fiecare categ. orice litigiu judiciar este de competenta instantelor judecat. de instante (comp.norme de competenta generala a instantelor judecatoresti 2. in orice ramura de drept. Instantele mai au competenta de a se pronunta asupra unor raporturi juridice fiscale (impozite.norme de comp. Tribunalul judeca in prima instanta anumite categorii de litigii expres prevazute in lege. natura sau valoarea priciniilor (comp. 1. reglementat de Constitutie si legea de organizare judecatoresca 92/’92.Competenta jurisdictionala Aceasta stabileste care instanta judecatoresca poate solutiona un anumit litigiu determinat.  Competenta materiala functionala Judecatoria are competenta generala. norme de competenta relativa A.norme de competenta absoluta 2.U.G. materiala procesuala). Curtea de Apel (15 in tara) judeca in prima instanta litigiile atribuite ei expres de lege si mai judeca ca instanta de apel procesele solutionate in prima instanta fie de judecatorie. a. Judecatoria mai poate solutiona anumite plangeri impotriva unor acte jurisdictionale speciale. adica poate judeca orice litigiu in prima instanta. materiala .

Curtea de Apel judeca si alte cereri atribuite ei expres prin lege. asa cum pentru judecata in apel este specific completul format din 2 judecatori. ci direct cu recurs.G. nr. municipale sau judetene ale administratiei de stat. Lei 2) litigiile civile al caror obiect are valoarea de peste 1 mld. straine pe teritoriul Romaniei 10)litigii de drept al muncii si conflicte de munca 13 . judecat. judeca apelul declarat impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunal si recursul declarat impotriva hotararilor pronuntate de tribunal ca instanata de apel(pronuntate de judecatorie in prima instanta). Tribunalul judeca numai anumite litigii in prima instanta. Curtea Suprema judeca in exclusivitate recursul in interesul legii si alte cereri expres prevazute de lege (majoritatea cererilor de stramutare). orasenesti. Recursul in anulare a fost abrogat prin O.modificarile mai sus mentionate.58/2003. 4) cererile privind dreptul de creatie intelectuala si de proprietate industriala 5) cererile in legatura cu exproprierea 6) cererile intemeiate pe L 10/2001 privind restituirea unor proprietati imobiliare 7) cererile privind incuviintarea desfacerii sau aprobarea adoptiei 8) cererile privind repararea prejudiciului cauzat de erori judiciare in materie penala 9) cererile privind recunoasterea si incuviintarea executarii unei hot.Tot ce inseamna judecata in prima instanta implica participarea unui complet format dintr-un singur judecator.U. si anume: 1) litigii comune neevaluabile in bani si litigii comerciale al caror obiect depaseste valoarea de 1 mld. mai putin ceea ce legea atribuie expres altor instante ca judecata in fond. Competenta materiala procesuala  Judecatoria judeca totul. Curtea Suprema de Justitie – Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca in calitate de instanta de recurs comun procesele care au fost solutionate de Curtea de Apel ca instanta de apel sau procesele solutionate in prima instanta de tribunal sau curte de apel. Ea mai solutioneaza plangerile impotriva anumitor hotarari ale organelor administrative cu activitate jurisdictionala. iar pentru instantele de recurs comun 3 judecatori. Completul este format dintr-un judecator. lei 3) litigiile de contencios administrativ in care sunt atacate (contestate) actele administrative emise de organele comunale. procese ale caror hotarari nu se pot ataca cu apel. Curtea de Apel avea competenta in privinta litigiilor atribuite de catre lege expres ei spre solutionare in prima instanta. precum si impotriva anumitor cazuri si materii prevazute de lege (contraventia).

stramutari de pricini.prin aceasta regula se evita tracasarea paratului de catre un reclamant de rea-credinta 14 . cererile privind delegarea instantei.pana la o hotarare contrara.J. de litigii ce intra si in comp.Tribunalul mai judeca cereri care privesc anumite conflicte de competenta.Competenta teritoriala este acea competenta care delimiteaza sfera de activitate a instantelor de grad egal cu activitate pe raze teritoriale diferite. Curtea de Apel judeca: 1) in prima instanta procesele de contencios administrativ indreptate impotriva actelor administrative emise de organele centrale ale administratiei de stat 2) ca instanta de apel procesele solutionate in prima instanta de judecatorie sau tribunal 3) recursul declarat in litigii de munca. tribunalului) Curtea Suprema de Justitie judeca: 1) recursul declarat impotriva proceselor solutionate in apel de catre Curtea de Apel 2) recursul in interesul legii 3) alte materii expres prevazute de lege. Restul cererilor de acest gen revin spre judecare Curtii de Apel. chiar daca ulterior. recuzari.5. cereri de revizuire.i. competenta se stabileste prin adunarea valorilor acestor capete de cerere. contestatii in anulare. Justificare: .) Evaluarea obiectului pricinii se face de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata. Aceasta evaluare poate fi contestata de instanta sau de partea adversa. Daca sunt mai multe capete de cerere evaluabile in bani. acesta nu e obligat sa se deplaseze la instanta de la domiciliul reclamantului .p. precum si asupra hotararilor pronuntate in contencios administrativ de tribunal in prima instanta alte cereri in anumite materii (restul cererilor ce privesc categ. Conform art. unele conflicte de competenta. cum ar fi majoritatea cererilor de stramutare. detentorul/ posesorul unui bun litigios e prezumat proprietar . a.c. pe timpul procesului. contestatii la executare.. caz in care se va dispune efectuarea unei expertize de specialitate care va stabili valoarea reala. Sesizarea instantei dupa valoarea obiectului pricinii pastreaza instanta initial competenta. valoarea obiectului pricinii se modifica. cererea se judeca de instanta in raza careia se afla domiciliul paratului.pana la pronuntarea hotararii se prezuma nevinovatia paratului.6 C.S. precum si cererile de revizuire si contestatiile in anulare si formulate impotriva propriilor hotarari (hotarari ale C. b.

-ul. Statul ca parat atrage comp. partile pot conveni asupra competentei altei instante decat cea prevazuta in lege. Paratul persoana juridica atrage comp.Aceasta e posibila pentru ca normele au caracter dispozitiv. Pentru competenta teritoriala de drept comun. teritoriala a instantei in a carei raza se afla sediul principal.p. anularea.1 Bucuresti). si lasa reclamantului posibilitatea / facultatea ca in anumite pricini prevazute de lege el sa aleaga intre competenta de drept comun (=instanta de domiciliu a paratului) si varianta de competenta prevazuta in lege pentru acea pricina.c. Daca toti paratii sunt principali.Daca paratul are domiciliul sau resedinta in strainatate. dupa care nu mai poate pune in discutie competenta instantei.c exista 2 mari exceptii. varianta este instanta locului unde s-a nascut obligatia sau locul platii in cererile privind contractul de transport. Dreptul de optiune al reclamantului nu poate fi contestat de parat: in cererile privind executarea.p. procesul se va judeca de instanta de domiciliu a reclamantului. paratul este invitat de instanta sa-si aleaga un domiciliu judiciar in Romania. instanta competenta e aceea de la domiciliul oricaruia dintre ei.e. Pentru organizatiile parate fara personalitate juridica. fie organele fiscale judetene (Directia Generala de Finante Publice). De la regimul prevazut in articolul 5 din C. si anume:   competenta teritoriala alternativa competenta teritoriala exclusiva Competenta alternativa sau facultativa este reglementata de articolul 10 si 11 din C. Paratul poate contesta competenta teritoriala pana la prima zi de infatisare. varianta alternativa este instanta locului de executare a contractului(executare totala sau partiala) in raportul de inscriptiune imobiliara sau prestatie tabulara. partile putand deroga de la ele. rezolutiunea unui contract. varianta se refera la instanta locului unde se face plata in cazul obligatiilor comerciale. In aceste cazuri. biletul la ordin. competenta este instanta de la domiciliul conducatorului acelei organizatii. c. unde i se vor comunica actele de procedura. In cazul in care exista mai multi parati cu domicilii diferite. teritoriala a instantelor in raza carora isi are sediul fie Ministerul de Finante. care reprezinta statul (Judecatoria Sect. varianta este instanta locului situarii imobilului in cererile privind cambia.c. alternativa este instanta locului de plecare sau sosire 15 . competenta instantei e aceea de la domiciliul paratului principal. rezilierea.

-

in cererile privind obligatia de intretinere pentru ascendenti sau descendenti, varianta este instanta de la locul domiciliului reclamantului pentru cererile izvorate dintr-un fapt ilicit, varianta este instanta locului unde s-a produs faptul ilicit Justificari : - probele sunt mai usoare si mai rapide la instanta prevazuta ca varianta - situatia personala precara a reclamantului - pentru imobile, expertizele necesare si celelalte probe sunt mai usor de administrat la

instanta competenta varianta. In afara de czurile mentionate mai sus, art. 10 prevede si un alt caz de instanta alternativa, si anume cazul cererilor de despagubire rezultate din asigurari, caz in care varianta de competenta teritoriala o reprezinta instanta de domiciliu a asiguratului sau instanta unde se afla situate bunurile asigurate (imobile) sau instanta locului producerii accidentului. In acest caz, competenta alternativa nu poate fi aleasa inainte de aparitia dreptului la despagubiri. Orice conventie contrara e nula. Exceptie fac asigurarile maritime sau fluviale, in care competenta poate fi aleasa si inainte de aparitia cazului asigurat. Competenta exclusiva sau exceptionala este compusa din 4 situatii ce constituie obligatoriu exceptii de la regula generala de competenta teritoriala. Art. 13-16 C.p.c. reglementeaza urmatoarele cazuri: - art. 13: actiunile reale imobiliare se judeca de instanta in raza careia se afla imobilul (probe mai usoare si consultarea mai usoara a registrelor de Carte Funciara); alte actiuni se supun regimului de drept comun. - art.14: cererile in materie de mostenire se judeca de instanta de la ultimul domiciliu al defunctului. In cazul in care in succesiune se disputa un drept real asupra unui imobil, competenta va apartine tot instantei ultimului domiciliu al defunctului. Aceste cereri sunt urmatoarele:  cereri privind validitatea si executarea dispozitiilor testamentare  cereri privind pretentiile reciproce intre mostenitori  cererile legatarilor sau creditorilor impotriva mostenitorilor legali sau executorilor testamentari. Justificari ale acestei prevederi sunt probele mai usoare, faptul ca bunurile se afla in aceeasi raza, procedura notariala se desfasoara tot in teritoriul respectiv si aceeasi competenta e atrasa si de celelalte cereri privind succesiunea, partajul, reductiunea, anularea certificatului de mostenitor. - art.15: cererile in materie de societate se judeca de instanta de la locul sediului, pana la lichidarea in fapt. Exceptie fac actiunile reale imobiliare , conform art.13.

16

B. Competenta absoluta si competenta relativa Deosebiri Normele de competenta absoluta au urmatorul regim de reglementare juridica: 1) obligatorii pentru parti si instanta; partile nu pot deroga prin conventie de la aceste norme 2) incalcarea competentei absolute poate fi invocata oricand pe timpul procesului 3) incalcarea competentei absolute nu poate fi acoperita de parti Sanctiunea incalcarii normelor de competenta absoluta este nulitatea absoluta a hotararilor judecatoresti pronuntate de instanta necompetenta. Normele de competenta relativa : 1) ingaduie partilor sa deroge prin conventie de la competenta prevazuta in lege, alegand o alta instanta pentru solutionarea pricinii, care este obligata la aceasta (normele acestea au caracter dispozitiv sau supletiv) 2) necompetenta relativa nu poate fi invocata decat de paratul lezat in drepturile lui sau de partea beneficiara a acestei norme; necompetenta relativa nu poate fi invocata de reclamant sau instanta 3) invocarea necompetentei relative se poate face numai la instanta de fond pana cel tarziu la prima zi de infatisare si in nici un caz dupa intrarea in cercetarea fondului (administrarea de probe) Neridicarea exceptiei de necompetenta relativa in acest termen legal conduce la decaderea paratului din dreptul de a mai invoca necompetenta relativa. Determinarea caracterului relativ sau absolut al competentei se face de lege astfel: art. 159 C.p.c. → necompetenta este de ordine publica atunci cand: - pricina nu e de competenta instantelor judecatoresti in ansamblul lor - pricina este de competenta unei instante de alt grad decat cea care judeca - pricina este de competenta altei instante si partile nu o pot inlatura art.19 C.p.c. → partile pot conveni asupra instantei competente teritorial, mai putin in cazurile prevazute la art. 13-16 C.p.c.

Competenta generala a instantelor judecatoresti are caracter absolut. Competenta materiala a instantelor judecatoresti are caracter absolut. Competenta teritoriala de drept comun si competenta teritoriala alternativa au caracter relativ. Competenta teritoriala exclusiva are caracter absolut.
17

Intinderea. Prorogarea. Conflictele de competenta Intinderea competentei Atunci cand instanta e sesizata cu o cauza, se pune problema de a stabili care e intinderea acestei competente. In anumite situatii rezolvarea nu se afla in Cod. Proc. Civ. si in 2 principii : - Instanta sesizata cu cererea regulamentului are competenta de a judeca si solutiona si apararile paratului in totalitatea lor, rezulta ca instanta sesizata devine competenta sa solutioneze intregul raport juridic printr-o hotarare unica. - Instanta sesizata cu o anumita cauza printr-o cerere principala devine prin extindere competenta sa se pronunte si asupra cererilor accesorii si incidente formulate de parti sau terti. Prorogarea de competenta Este posibilitatea unei instante de a judeca si solutiona pricini peste competenta ei normala, prin extindere. Competenta instantei in materia apararilor-reguli : 1. Judecatorul actiunii reclamantului este si judecatorul exceptiunii paratului.Exceptiile paratului au o acceptiune larga, de aparari totale care includ atat exceptiile propriu-zise cat si apararile de fond.In consecinta, hotararea judecatoreasca astfel pronuntata va avea autoritate de lucru judecat, adica efecte, atat asupra cererii reclamantului cat si asupra apararilor paratului. Exista o exceptie care se refera la chestiunile prejudiciale : in cazuri exceptionale, anumite probleme ale pricinii,ridicate de reclamant/parat presupun o solutionare prealabila si definitiva separat si anterior solutionarii litigiului in intregul lui.Aceasta solutionare separata va determina hot. Intrgului cu putere de lucru judecat.De aceea, instanta confruntata cu chestiunile prejudiciale va putea suspenda procesul pana la solutionarea acestor chestiuni prealabile.Exemplu : interferenta intre procesul penal si procesul civil dupa regula ca penalul tine in loc civilul. 2. Competenta instantei in privinta incidentelor de procedura : orice reclamantului.Incidentele procedurale :
18

contestatie grefata pe cererea

principala si de natura sa suspende sau sa modifice solutia este de competenta instantei sesizate cu act.

competenta apartinand instantei sesizate cu actiunea reclamantului. A) Cererile acesorii si incidente sunt de competenta instantei sesizate cu actiunea principala a reclamantului.perimare). -cererea reconventiei.accesorii ale paratului (cererea pentru aplicarea unor masuri asiguratoriisechestrul). -cereri incidente.Aceasta prorogare se aplica numai 19 . dar datorita conexiunii lor se vor reuni pentru a fi judecate impreuna la principala instanta sesizata de parti. propunerea unor dovezi noi. Conexitatea si indivizibilitatea se aplica numai in acelasi sistem de jurisdictie.a) incidente care modifica dezbaterile extinzand sfera procesului (ex. suspendare. judecatoresti sau org. Prorogarea conventionala (voluntara) –partile sunt de acord sa sesizeze cu solutionarea litigiului lor o instanta care in mod normalnu ar fi competenta sa solutioneze cererea. Indivizibilitatea presupune 2 cauze cu o legatura mai stransa care face necesara solutionarea lor impreuna.In aceste cereri intra : -toate capetele de cerere accesorii ale actiunii reclamantului. B) Coparticiparea procesuala pasiva este in cazul procesului cu mai multi parati.Aceste 2 cereri sunt introduse initial separat la instante diferite. cereri de recuzare. jurisdicitonale de aceeasi natura. C) Conexitate si indivizibilitate.Instanta sesizata este competenta sa se pronunte si asupra acestor incidente conform principiului ca accesoriul urmeaza principalul. Prorogarea de competenta este de 3 feluri : 1) 2) 3) legala conventionala (voluntara) judecatoreasca Prorogarea legala este reglementata in anumite cazuri prevazute in lege. cererea reconventionata. Conexitatea presupune reunirea in acelasi proces a 2 cereri facute de aceleasi parti cu obiect si cauza legate intre ele. adica numai in cadrul org. -cererea de interventie a tertilor. Scopul este evitarea pronuntarii unor hotararii contradictorii. de interventie a tertilor) b) incidentele propriu-zise care nu modifica fondul procesului (ex.

conventia se incheie inainte de aparitia litigiului.969 Cod Civ. . . dar trebuie sa cuprinda manifestarea de vionta valabil.cand procesul se deleaga.cine poate invoca necompetenta .) .cand procesul se stramuta. pricina va fi solutionata de o alta instanta egala in grad si care nu ar fi fost competenta initial.De regula. Efectele conventiei de prorogare : .in cazul comisiei rogatorii (probele sunt administrate de alta instanta decat cea competenta) Necompetenta instantei. adica sa se raporteze numai la cazul respectiv conventia poate fi scrisa sau verbala. cele 2 instante fiind egale in grad.Conflictele de competenta Atunci cand competenta este contestata exista 2 probleme: .fiind posibila in urmatoarele situatii : -casarea cu trimiter a procesului pentru o noua judecata la o alta instanta decat cea care a judecat prima data.care instanta are dreptul sa solutioneze aceasta contestatie.Primul solutioneaza cererea unei parti ca instanta sesizatasa-si decline competenta in 20 .conventia este obligatorie pentru parti (art. se incheie dupa pornirea procesului numai in cazul litigiilor ce au ca obiect asigurarile terestre (vezi competenta alternativa).Prin exceptie.conventia este irevocabila unilateral cu exceptia cazului in care acest tip de prorogare serveste interesului unei singure parti care poate opta sarenunte la acest beneficiu. -cand se admite cererea de rcuzare a tuturor judecatorilor instantei competente. Solutia difera dupa cum se foloseste declinatorul de competenta sau regulatorul de competenta. Ex : alegerea unui domiciliu pentru nevoile procesului.In cazul competentei absolute (imperative) NU e posibila o conventie.in cazul normelor de competenta supletive.Conventia de prorogare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : sa cuprinda comsimtamantul valabil al partilor cu capacitae procesuala de exercitare instanta aleasa sa nu fie necompetenta absolut conventia sa aiba un caracter special. Prorogarea judecatoresca –se stabileste printr-o hotarare judecatoresca. .

necompetente si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei competente.. In ipoteza in care nici o instanta jud. instanta sesizata cu exceptia de necompetenta nu isi mai declina competenta.rom. 21 . dar nu este obligatorie pentru instanta careia i se trimite cauza.Prin regulatorul de competenta se solutioneaza conflictul de competenta ce apare intre 2 instante.Exceptia de necompetenta poate fi invocata de oricare parte sau instanta din oficiu . exceptia de necompetenta se poate judeca in orice faza a procesului pana la pronuntarea hotararii irevocabile.Depasirea acestui prag duce la decaderea paratului din dreptul de a invoca aceasta exceptie . se poate valorifica cererea de necompetenta si in contestatia in anulare (dupa pronuntarea unei hotarari irevocabile).Aceasta cerere se face prin invocarea exceptiei de necompetenta la fond sau in apel/recurs cat si prin contestatii in anulare. ci respinge actiunea reclamantului ca fiind inadmisibila. ci competenta apartine unei instante straine sau unui alt organ jurisdictional rom.Instanta sesizata cu oexceptie de necompetenta se pronunta asupra acestei exceptii.Solutia pronuntata este o hotarare jud. Inst.Aeasta din urma se va putea declara si ea necompetena. daca competenta este relativa probele se refac neconditionat daca au fost incalcate noemele de competenta generale(imperative).Daca necompetenta este absoluta. caz in care apare conflictul de competenta. Daca excptia se ridica cu caile de atac ea poate duce la casarea hot. nu e competenta. fie admitand-o. Efectele admiterii exceptiei de necompetenta toate actele procedurale ale instantei necompetente sunt nule probele deja administrate sunt castigate cauzei si nu trebuiesc refacute decat pentru motive temeinice. Declinatorul de competenta----Este cererea unei parti de a se declina competenta catre alta instanta considerand ca instanta sesizata initial nu ar fi competenta. Exceptia de necompetenta se solutioneaza diferit dupa cum normelede competenta incalcate sunt relative/absolute.Practica extinde acest prag pana la momentul intrarii in cercetarea judecatoreasca (administrarea probelor) si in nici un caz dincolo de momentul intrarii in dezbateri (concluzii pe fond). fir respinge exceptia si continua tot la judecarea procesului.Aceasta hotarare are autoritate de lucru judecat numai pentru instanta care se dezinvesteste prin declinarea competentei.favoarea alteia. Ce poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare. caz in care isi declina competentasi trimite pricina spre solutionare instantei competente.Pe durata rejudecarii procesului termenul de prescriptie se intrerupe.Daca necompetenta este relativa : exceptia de necompetenta se poate ridica numai de parat prin intampinare cel tarziu la prima zi de infatisare. nu este susceptibila de achiesare .

Regulatorul de competenta Conflictele de competenta apar intre 2 instante judecatoresti sesizate cu aceeasi pricina. Conflictul negativ apare atunci cand nici una din instante nu se consideracompetenta.Conflictul pozitiv apare cand ambele instante se considera competente existand pericolul inor hotarari contradictorii .Conflictele pot fi pozitive sau negative.Aceste chestiuni trebuiesc reglate inainte de solutionarea cauzei prin incidente procedurale: incompatibilitate recuzarea. Procedura se declanseaza din oficiu de instanta in fata careia apare conflictul.strain de cauza si de parti si sa nu se pronunte de 2 ori pe fondul pricinii in acelasi proces. adica ultima instanta. Regulatorul de competenta: Este hot.ultima sesizata isi declina competenta in favoarea celei dintai. Incidente procedurale cu privire la compunerea completului de judecata si la instanta sesizata Judecatorul trebuie sa fie obiectiv.Conflictul se solutioneaza de instanta superioara si comuna instantelor aflate in conflict. In ambele cazuri dispare pericolul pronuntarii hot.Sesizarea se face de instanta in fata careia a aparut conflictul. de investire a instantei competente legal (regulator de competenta). superioare prin care se rezolva conflictul de competenta.Solutionarea conflictului se face fara citarea partilor in camera de cons. inaite de pronuntarea unei hotarari). Efecte ale regulatorului de competenta: -dezinvesteste o instanta -investeste alta instanta.Mijloace de evitare a acestui pericol se directioneaza catre: exceptia de necompetenta exceptia de litisprudenta (sunt sesizate 2 instante competente in mod egal. instantei. abtinerea stramutarea delegarea 22 . contradictorii.Hotararea acestei instante superioare are un dublu caracter: de declinare a competentei instantei necompetente dupa lege.

Cazurile de recuzare si abtinere sunt identice si se caracterizeaza prin pericolul ca judecatorul sa fiepartinitor. cand judecatorul este tutore/curator al uneia dintre parti . Procedura de solutionare a recuzarii 23 . cand juecatorul si-a exprimat opinia cu privire la pricina in concretul acestuia .expert.Cazuri : cand judecatorul. cand intre judecator. cand sotul in viata si nedespartit al judecatorului este afin/ruda cu una din parti . fie din cauza unui interese personal. cand aceleasi persoane si una din parti au avut un proces penal in ultimii cinci ani . Abtinerea este obligatia judecatorului de a iesi din dosar cand are cunostiinta ca exista o situatie de recuzare a lui. fie din afectiune. Abtinerea si recuzarea Recuzarea este dreptul partilor de a cere in cazurile prevazute de lege ca judecatorul sa se retraga din completul de judecata.Aceste norme sunt imperative. sot .contestatia in anulare). nefructificata de parte. Nu sunt cazuri de incompatibilitate : pronuntarea pentru prima data pe fond a unui judecator. atunci cand prima pronuntare s-a facut pe exceptie cand judecatorul care s-a pronuntat prima data pe fond are a solutiona o cale de atac de retractare (grefata pe motive noi fata de prima judecata. cand judecatorul a primit de la o parte daruri.Un alt caz este atunci cand judecatorul a fost martor. a hotararilor. ascendentii (descendentii au interese in cauza sau sunt ruda / afini pana la gradul patru una din parti) .Incompatibilitatea presupune ca un judecator nu poate solutiona pe fond de 2 ori acelasi proces pentru ca ar exista pericolul de promovare a primului punct de vedere. rudele lor pana la gradul patru au ei insusi o pricina la o instanta unde una din parti este judecata .arbitru in aceeasi cauza. rude pana la gradul patru exista dusmanie cu una din parti sau rudele ei pana la gradul patru. fie din dusmanie fata de o parte. cand judecatorul este ruda /afin pana la gradul patru cu avocatul/ curatorul partilor . motive neimputabile judecatorului. sotul. incalcarea lor determina nulitatea ales. revizuirea . cand judecatorul. sotul lui. promisiuni de daruri sau orice alt avantaj . situatie in care se presupune ca ar dovedi partinire.

instanta impotriva careia s-a facut cererea de suspendare poate suspenda/ amana cauza. iar competenta de solutionare apartine Curtii Supreme de Justitie. 24 . judecatorul este obligat sa se abtina imediat ce a luat cunostiinta de existenta motivului si inainte ca partea sa-l refuze. Cazuri : cand una din parti are doua rude sau afini pana in gradul patru printre judecatori ( nu printre membrii completului). Daca se admite.Judecatorul recuzat poate fi ascultat numai daca instanta considera necesar. pentru banuiala legitima (presupunerea posibla ca judecatorii sunt partinitori datorita imprejurarii pricinii . pronuntandu-se o hotarare definitiva si nemotivata ( pentru ca nu poate fi atacata). Judecata se face fara prezenta partilor in camera de consiliu. Stramutarea pricinii Transferarea unui proces de la o instanta competenta la alta in cazurile prevazute de lege pe motivul ca solutionarea la prima instanta este periclitata de lipsa de obiectivitate.Cererea se formuleaza inainte de dezbateri imediat ce partea a luat la cunostiinta de existenta motivului de recuzare. Competenta de solutionare a recuzarii apartine aceleasi instante. Cazurile doia si trei sunt reglementate de normele imperative. calitatii partilor sau dusmaniei locale). Daca cererea de recuzare se respinge procesul va fi judecat in continuare de acelasi judecator. Normele de recuzare sunt dispozitive . iar competenta de solutionare apartine instantei superioare. cererea se solutioneaza de catre judecatorul altei sectii a Curtii Supreme de Justitie. In cazul abtinerii. judecatorul recuzat va fi inlocuit de altul. Banuiala legitima se deduce din imprejurarile anormale de vadita impartialitate sau din pasiuni locale puternice ( Exemplu : se judeca un prefect cu un taran sau un judecator cu un om obisnuit). In aceasta situatie daca actele admise si probele admise se mentin sau trebuiesc refacute. Daca se recuza judecatorul unei sectii a Curtii Supreme de Justitie. Daca petentul recuzarii este de rea credinta el poate fi amendat de instanta pentru abuz de drept. Primul caz este reglementat de norme dispozitive. Daca recuzarea se face impotriva tuturor judecatorilor unei instante . Pana la solutionarea cererii de stramutare . pentru motive de siguranta publica . In aceste cazuri nu este admis interogatoriu. instanta care judeca procesul . Instanta se pronunta prin incheiere in sedinta publica si nu se poate ataca decat odata cu fondul. Judecarea se face in camera de consiliu cu citarea si ascultarea partilor. cele de abtinere sunt imperative. un alt complet de judecata. In aceasta situatie daca actele admise si probele admise se mentin sau trebuiesc refacute. competenta de solutionare apartine instantei superioare.

Daca cererea s-a respins , procesul va continua la aceeasi instanta din faza in care a intervenit cererea. Daca se admite, se desemneaza instanta care va continua procesul, precizandu-se daca actele de procedura si probele efectuate raman valabile sau trebuiesc refacute. In cazul admiterii cererii se anunta instanta de la care se stramuta procesul. Dupa acest moment orice acte procedurale sau hotarare pronuntata de aceasta instanta devin nule de drept. Delegarea Se face de la o instanta la alta de grad egal , atunci cand instanta initial sesizata este impiedicata sa functioneze pe timp indelungat de imprejurari exceptionale (calamnitati, razboi). Se pronunta de Curtea Suprema de Justitie. Curs 5 Acţiunea în procesul civil Generalităţi Acţiunea este mijlocul procedural pus de lege la dispoziţia titularului dreptului subiectiv pentru realizarea lui. Dreptul reclamantului pentru a introduce o acţiune este dublat de dreptul pârâtului de a se apăra şi a răspunde la aciunea reclamantului prin întâmpinare sau de a pretinde el însuşi drepturi proprii de la reclamant printr-o cerere reconvenţională. Definiţie: Acţiunea este mijlocul legal prin care o persoană cere instanţei judecătoreşti fie recunoaşterea dreptului său, fie realizarea acestui drept prin încetarea piedicilor puse în exercitarea sa de o altă persoană sau printr-o despăgubire corespunzătoare. Noţiunea de acţiune civilă are 2 accepţiuni: 1) Acţiunea este posibilitatea titularului dreptului subiectiv de a sesiza instanţa judecătorească, solicitând să hotărască asupra cererii lui indiferent dacă cererea este sau nu justificată în drept. În această accepţiune acţiunea este o facultate procesuală, iar dreptul la acţiune are caracter procesual. 2) Acţiunea reprezintă posibilitatea sesizării instanţei dar şi dreptul de a obţine ca instanţa să acorde protecţie dreptului dedus judecăţii. Acţiunea este un mijloc judiciar de a obţine câştig de cauză iar dreptul la acţiune are caracter material. Natura juridică a acţiunii civile 1) 2) Acţiunea este un mijloc juridic legal ce permite unei persoane să solicite instanţei să hotărască asupra cererii ei. Titularul dreptului recurge la un organ jurisdicţional competent
25

3)

Acţiunea are ca scop apărarea dreptului unei persoane care se pretinde titular al dreptului.

Comparaţie între dreptul la acţiune şi dreptul subiectiv material Deosebiri: • Condiţiile de existenţă ale dreptului subiectiv: dreptul subiectiv are la origine un fapt/act juridic, în timp ce dreptul la acţiune are la origine conflictul de interese dintre părţi. Anumite drepturi materiale sau subiective nu pot fi promovate prin acţiuni civile (vezi obligaţii naturale). Alte drepturi care nu sunt actuale nu pot fi promovate prin acţiune în realizare. Dreptul subiectiv prescris nu poate fi promovat prin acţiune, ci doar prin excepţiune. • Condiţiile de exerciţiu: dreptul subiectiv există şi pentru persoane fără capacitate de exerciţiu în timp ce acţiunea nu poate fi promovată decât de o persoană cu capacitate de exerciţiu. De aici rezultă că acţiunea civilă are ca obiect protecţia drepturilor subiective. Asemănări: Dreptul subiectiv determină felul acţiunii. Acţiunea preia elementele din natura dreptului. De exemplu dreptul de creanţă (personal) va fi promovat printr-o acţiune personală, drepturile reale prin acţiune reală. Nu trebuie făcută confuzie pe plan teoretic între acţiunea reală şi cererea de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată este actul procedural material prin care titularul dreptului subiectiv foloseşte posibilitatea de a sesiza instanţa. Cererea este actul procedural concret prin care se realizează vocaţia abstractă la promovarea unei acţiuni. În practică cele două noţiuni se apropie până la confuzie. Elementele acţiunii civile Acţiunea civilă are 2 categorii de elemente: subiective şi obiective. Elementele subiective sunt părţile. Părţile trebuie să întrunească mai multe condiţii: capacitate, calitate procesuală, să fie purtătoarele unui drept, să aibă interes legitim. Elementele obiective sunt obiectul acţiunii, cauza. Obiectul este pretenţia concretă într-o acţiune (exemplu: predarea unui bun, anularea unui contract). Obiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie licit, posibil, determinat (determinabil-pentru a putea fi pus în executare). Cauza acţiunii este temeiul juridic al cererii. De exemplu, în acţiunea în revendicare, temeiul juridic îl reprezintă dreptul de proprietate. În acţiunea în pretenţii, temeiul juridic îl reprezintă contractul, faptul juridic ilicit delictual. Cauza acţiunii nu se suprapune cu motivul acţiunii în justiţie. Exemplu: acţiunea în plata preţului are drept cauză vânzarea ca operaţiune juridică, iar motiv-contractul. Cauza trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie licită, morală.

26

Toate aceste elemente ale acţiunii civile trebuie cuprinse în acţiunea reclamantului de la început. Ele pot fi modificate sau întregite cel târziu la prima zi de înfăţişare. După acest prag, raportul procesual dintre părţi se cristalizează pe elementele acţiunii, urmând ca judecata să se desfăşoare pe aceste coordonate. (prima zi de înfăţişare e termenul din proces când pentru prima dată părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii). Clasificarea acţiunilor civile Se face după diferite criterii care determină categorii diferite de acţiuni civile. După scopul material urmărit de reclamant: • • • acţiuni în realizarea dreptului; acţiuni în constatarea dreptului; acţiuni în constituire de drepturi. După natura dreptului subiectiv ce stă la baza acţiunii: • • • acţiuni personale; acţiuni reale; acţiuni mixte. După obiectul dreptului subiectiv promovat prin acţiune: • • acţiuni mobiliare; acţiuni imobiliare acţiuni petitorii acţiuni posesorii După calea procedurală aleasă de reclamant: • • acţiuni principale; acţiuni accesorii (incidentale). După Codul de Procedură Civilă: • • acţiuni civile; acţiuni comerciale. Acţiuni în realizarea dreptului (acţiunea în adjudecare)-reclamantul cere în justiţie respectarea dreptului său de către persoanele care l-au încălcat şi realizarea în natură a acestui drept, iar dacă nu mai este posibilă, reclamantul va cere despăgubiri pentru prejudiciul suferit (realizare prin echivalent).
27

în confirmare)-reclamantul cere instanţei ca prin hotărâre să se constate existenţa sau inexistenţa unui drept fără ca instanţa să mai pronunţe şi o condamnare civilă la executarea prestaţiilor. titularul dreptului cheamă în judecată preventiv o persoană care ar putea eventual să-i conteste dreptul reclamantului. Exemple: acţiunea de divorţ. Reclamantul îl cheamă în judecată pe pârât provocându-l să-şi valorifice pretenţiile. Acţiunile în constatare au caracter subsidiar faţă de acţiunile în realizare. Această acţiune presupune ca reclamantul să aibă un interes legitim şi nu să-l cheme abuziv pe pârât în judecată. Obiectul acestor acţiuni îl constituie existenţa/inexistenţa unui drept şi nu a unui fapt juridic. tulburându-i grav exerciţiul dreptului. acţiunea provocatorie. Admiterea acţiunii civile presupune ca hotărârea judecătorească să constate existenţa unui drept al reclamantului şi să pronunţe o condamnare a pârâtului care va fi obligat să execute/realizeze dreptul reclamantului. Prin acţiune interogatorie. de stabilire a paternităţii. urmărind ca în paralel să răspundă în instanţă dacă îi recunoaşte reclamantului dreptul. de declarare a morţii. Hotărârile care soluţionează aceste acţiuni nu pot fi titluri executorii şi deci nu pot fi puse în executare silită. cum au de obicei hotărârile judecătoreşti. Acţiunea provocatorie presupune că pârâtul ridică în mod public şi serios pretenţii asupra dreptului reclamantului.acest interes legitim se conturează printr-o tulburare produsă de pârât exerciţiului dreptului reclamantului. Această acţiune nu este admisibilă dacă reclamantul are la îndemână şi o acţiune în realizare. acţiunea în despăgubire-realizarea unui drept de creanţă.Exemple: acţiunea în revendicare-presupune realizarea dreptului de proprietate. Hotărârea judecătorească prin care se admite o asemenea acţiune nu are efect declarativ retroactiv. Tulburarea dreptului este mai puternică decât în cazul acţiunii interogatorii. Acţiunea în constituire de drepturi-reclamantul cere instanţei să creeze o situaţie juridică concretă nouă între părţile litigante. ex nunc. Acţiunile în constatare pot fi pozitive sau negative. de principiu în natură. acţiunea în daune interese pentru acoperirea de prejudicii produse prin fapte juridice ilicite. Acţiunile în constatare se împart în: • • • acţiunea declaratorie. ci are efect constitutiv. Acţiuni în constatarea dreptului (în recunoaşterea dreptului. 28 . Prin acţiune declaratorie reclamantul cere instanţei să se pronunţe asupra existenţei unui raport juridic valabil sau nevalabil sau să interpreteze o clauză contractuală îndoielnică. urmând ca hotărârea să valorifice pretenţiile unuia sau altuia. acţiunea interogatorie.

Acţiuni mobiliare şi imobiliare au ca obiect un bun mobil sau imobil. Mijloace procedurale asiguratorii Acţiunea civilă în sens larg include toate mijloacele procedurale pentru realizarea drepturilor titularului. pot fi exercitate de posesor sau proprietar asupra unui imobil. Aceste acţiuni privesc chiar fondul dreptului (acţiunea în revendicare. Prin ele se cere executarea unui act juridic care a creat şi drepturile reale şi de creanţă sau sunt acte prin care se desfiinţează asemenea acte juridice. acţiunea negatorie (se contestă un dezmembrământ al dreptului de proprietate). Dacă cererea se admite. Procedura: cererea se rezolvă urgent cu cedarea părţilor de salvat instanţei investită cu soluţionarea acţiunii. să existe teama justificată că pârâtul ar sustrage/distruge aceste bunuri. sechestrul asigurator. Exemplu: acţiunea în revendicare. acţiunea pentru drepturi reale accesorii (acţiunea ipotecară. Aceste acţiuni sunt nelimitate numeric. Acţiunile reale sunt acţiuni prin care se exercită un drept real. inclusiv adoptarea unor măsuri asiguratorii (acestea reprezintă posibilitatea reclamantului de a cere instanţei să ordone indisponibilizarea unor bunuri litigioase pentru a-l împiedica pe pârât să înstrăineze bunul litigios sau să-şi diminueze patrimoniul). Aceste acţiuni prezintă avantajul unor probe mai uşoare. acţiunea negatorie). Acţiunea petitorie-se tinde la apărarea unui drept de proprietate sau alt drept real imobiliar. acţiunea confesorie (pentru promovarea unui dezmembrământ al dreptului de proprietate). 1909 Cod Civil) şi acţiunile reale imobiliare-sunt combinaţii posibile. poprirea asiguratorie. acţiunea confesorie. Între acţiunile petitorii şi posesorii există autoritate de lucru judecat din petitoriu în posesoriu. se numeşte persoana căreia i se încredinţează bunul. Acţiunile mixte-urmăresc valorificarea unor drepturi mixte. acţiunile reale mobiliare (art. ipoteca asiguratorie. Acţiunile personale mobiliare şi acţiunile personale imobiliare. 29 .Acţiunile personale sunt acţiuni prin care se exercită un drept de creanţă. Aceste acţiuni sunt în număr limitat ca şi drepturi reale. Este posibilă şi o acţiune unică mobiliară şi imobiliară (predarea unui imobil cu mobilul încorporat). Condiţii: sechestrul să se raporteze la bunul litigios sau alt bun oferit de debitor pentru liberarea lui. Acţiunile posesorii apără posesia imobilului. care trebuie remunerată şi care trebuie să facă cheltuieli de administrare şi care la sfârşitul procedurii va preda bunul părţii care câştigă procesul. Măsurile asiguratorii. acţiunea creditorului gajist). atât reale cât şi de creanţă. sechestrul judiciar. Sechestrul judiciar constă în numirea unei persoane căreia i se încredinţează pe timpul procesului bunul litigios pentru păstrare şi administrare.

Sechestrul asigurator se cere atunci când procesul are ca obiect plata unei sume de bani şi ca scop prevenirea unor cheltuieli făcute cu rea-credintă de pârât cu scopul diminuării patrimoniului. Condiţii: creditorul să aibă un titlu, să aibă o creanţă exigibilă, să existe pericolul de sustragere, micşorare a patrimoniului. Acest sechestru presupune plata unei cauţiuni. Procedură: este o cerere accesorie de competenţa instanţei care judecă cererea principală; se soluţionează de preşedintele instanţei dacă s-a cerut o dată cu acţiunea principală, în Camera de Consiliu, prin pronunţarea unei încheieri executorii ce poate fi atacată cu recurs în 5 zile de la pronunţare. Executarea sechestrului se face după regula executării silite mobiliare sau imobiliare (presupune şi înscrierea în Cartea Funciară). Ridicarea sechestrului se face în două modalităţi: 1) Atunci când debitorul dă garanţii suficiente, de instanţă în Camera de Consiliu, cu citarea părţilor, pronunţându-se o încheiere recurabilă în 5 zile de la pronunţarea ei. 2) Dacă acţiunea principală a reclamantului este respinsă, se ridică sechestrul. Poprirea asiguratorie are ca obiectiv indisponibilizarea sumelor de bani pe care debitorul pârât le are de primit de la un terţ datornic al său, urmând ca aceste sume de bani să rămână la dispoziţia instanţei pentru ca ulterior să poată îndestula creanţa reclamantului popritor. Condiţii: creditorul să aibă un titlu executor; după felul titlului, creditorul poate fi obligat sau nu la plata unei cauţiuni. Competenţa aparţine instanţei de la domiciliul debitorului sau a terţului poprit. Dacă se cere odată cu acţiunea principală, ea se judecă de instanţa competentă pentru acţiunea principală în două etape. În prima etapă se înfiinţează poprirea, blocându-se sumele în mâinile terţului poprit. În a doua etapă se validează poprirea, transferându-se sumele în mâinile reclamantului. Împotriva ordonanţei de poprire se poate declara recurs sau contestaţie la executare. Poprirea asiguratorie poate fi transformată în poprire definitivă după terminarea acţiunii principale. Ipoteca asiguratorie presupune înscrierea şi în cartea funciară a ipotecii. Mijloace de apărare ale pârâtului în procesul civil Pârâtul poate să se comporte defensiv, contestând doar drepturile reclamantului prin întâmpinare/excepţie sau se poate comporta ofensiv, cerând el-însuşi anumite drepturi proprii de la reclamant prin cerere reconvenţională. Apărarea-act procesual prin care pârâtul se opune acţiunii reclamantului, cerând respingerea acestei acţiuni, act ce cuprinde şi mijloacele procesuale care, fără a nega dreptul reclamantului, tind să conducă la respingerea acţiunii acestuia. Apărările sunt: apărări de fond (propriu-zise) şi excepţiile.

30

Apărările de fond sunt îndreptate împotriva pretenţiilor reclamantului şi au ca scop respingerea acţiunii ca nefondată prin folosirea întâmpinării, probelor, concluziilor în fapt şi în drept. Excepţiile-mijloace procedurale prin care pârâtul, fără a pune în discuţie temeinicia dreptului reclamantului şi fără a-l recunoaşte, cere instanţei să-şi decline competenţa, să anuleze cererea de chemare în judecată, să o respingă, sau să amâne cauza. Anumite excepţii se ridică în anumite condiţii. Instanţa este obligată să soluţioneze cu precădere excepţiile care fac de prisos cercetarea fondului dreptului reclamantului total/parţial. Hotărârea care soluţionează cauza pe baza excepţiei nu are caracter de lucru judecat, pentru că nu soluţionează fondul dreptului. Clasificarea excepţiilor: • După obiectul lor: • • Excepţii de procedură; Excepţii de fond.

Excepţiile de procedură se referă la încălcarea normelor de procedură sau de competenţă (exemplu: lipsa capacităţii de exerciţiu, neconstituţionalitate, conexitate, litispendenţa). Excepţiile de fond privesc lipsa dreptului material la acţiune (exemplu: prescripţia, puterea de lucru judecat). • După efectul excepţiilor: • • Excepţii dilatorii; Excepţii peremptorii.

Excepţiile dilatorii tind către amânarea cauzei. Exemplu: procedura de citare viciată, necompetenţa instanţei ce duce la declinarea competenţei. Excepţiile peremptorii tind către respingerea/anularea acţiunii (exemplu: prescripţia, puterea de lucru judecat, excepţia de neconstituţionalitate). • După caracterul imperativ/dispozitiv al normei încălcate: • • absolute. Procedura de soluţionare a excepţiei: instanţa se pronunţă asupra excepţiei. Dacă sunt necesare aceleaşi probe pentru verificarea excepţiei şi pentru cercetarea fondului, instanţa va uni excepţia cu fondul. Dacă instanţa admite excepţia, o face fie prin încheiere, fie prin hotărâre. Soluţia instanţei asupra excepţiei poate fi atacată. Dacă respinge excepţia, o va face prin încheiere interlocutorie, care leagă instanţa,
31

Excepţii absolute; Excepţii relative.

Prescripţia, puterea de lucru judecat, necompetenţa materială, generală, teritorială exclusivă-excepţii

aceasta nemaiputând reveni asupra excepţiei. Judecata va continua asupra fondului, iar soluţia asupra excepţiei va putea fi atacată odată cu fondul. Excepţiile relative pot fi acoperite prin confirmare. Excepţiile absolute pot fi ridicate de oricare parte sau de către instanţă din oficiu, oricând pe timpul procesului şi nu pot fi acoperite prin confirmare. Principalele excepţii de procedură: a) Excepţia de necompetenţă; b) Excepţia de neconstituţionalitate; c) Excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu sau de reprezentant; d) Excepţia puterii de lucru judecat; e) Litispendenţa; f) Conexitatea. Litispendenţa-excepţie care se ridică atunci când între aceleaşi părţi există acelaşi litigiu pentru aceeaşi cauză şi acelaşi obiect, litigiu concretizat în 2 procese diferite cu care sunt sesizate 2 instanţe diferite şi în principiu egale în drepturi. Ea există doar atâta timp cât nici unul din procese n-a fost soluţionat definitiv. Scopul este acela de a evita pronunţarea unor hotărâri contradictorii. Este o excepţie dilatorie absolută. Competenţă de soluţionare are instanţa mai întâi sesizată dacă sunt egale în grad sau instanţa superioară atunci când un proces este la o instanţă de fond şi altul la o instanţă de atac. În acest caz instanţa inferioară suspendă judecarea pricinii, aşteptând soluţia instanţei superioare. Conexitatea-existenţa mai multor pricini la aceeaşi instanţă sau la instanţe diferite în grad între aceleaşi părţi şi având obiect şi cauză în strânsă conexitate. Scopul este întrunirea celor 2 cereri la o singură instanţă, o bună administrare a justiţiei şi evitarea hotărârilor contradictorii. Aceasta se poate cere de părţi sau dispune din oficiu de instanţă. Cererile vor fi soluţionate de instanţa mai întâi sesizată. Cele 2 cereri vor fi rezolvate printr-o singură hotărâre. Dacă pe parcursul judecăţii se observă că soluţionarea uneia din cererile conexe aflate în stadiu de început întârzie soluţionarea celeilalte cereri aflate în stadiu final, instanţa poate disjunge aceste cereri pentru a fi judecate separat. CURS 6

PARTICIPANTII LA PROCESUL PENAL

32

mandatarii. respectiv sa raspunda la cererile adversarului. Pozitia procesuala a partilor in sens restrans este diferita: instanta de judecata are dreptul dar si obligatia de a judeca si solutiona litigiul cu care este sesizata. Actele procedurale ale instantei sunt obligatorii pt. participantii la procesul civil sunt:partile. In sens restrans. influenteaza desfasurarea. 33 . comunicarea hotararii). Instanta judecatoresca este organul jurisdictional competent. cele doua parti principale au pozitii antagonice. Subiectele procesului civil sunt persoane. Drepturile si obligatiile procesuale ale partilor -partile trebuie incunostiintate despre data si locul desfasurarii procesului si a actelor de procedura (citatia. imputernicit de lege cu solutionarea litigiului. pot pune concluzii. partile au drepturi procedurale optionale (facultative). Reclamantul poate sesiza sau nu instanta.De regula. care prin activitatea lor. partile impreuna pot cere sau nu probe. participantii sunt:instanta si partile. -partile pot conduce procesul personal sau prin reprezentant. intre participanti. punand concluzii. In sens larg. dar niciodata si asupra reprezentantilor acestora.Acestea sunt indispensabile oricarui proces. Paratul este persoana despre care reclamantul sustine ca i-a incalcat dreptul si care urmeaza sa raspunda in justitie pt. invocand exceptii. Hotararea judecatoreasca pronuntata produce efecte asupra patrimoniului partilor sau asupra persoanei partilor. actele sau faptele lui. Paratul poate recunoaste sau nu pretentiile reclamantului. figureaza si martorii. proteja sau constitui un drept.Notiune: Procesul civil este o activitate desfasurata in timp de anumite persoane denumite participanti. sau poate renunta ulterior. soarta procesului si carora legea le acorda drepturi procesuale si le impune obligatii procesuale. -partile se pot apara cerand administrarea unor probe. expertii. tertii. -partile pot face cereri. parti. Reclamantul este persoana fizica/juridica ce a sesizat instanta cu o cerere de chemare in judecata pt. organele de executare si instanta de judecata. ofensiva si defensiva. In consecinta. Intr-o acceptiune si mai larga. fiind calauzite de norme de protectie dublate de capacitatea. Partile au in principal drepturi si doar in subsidiar obligatii. a i se recunoaste. disponibilitatea procesuala.

34 . a fi parte in proces -capacitatea procesuala. sau cand dreptul este exercitat cu rea-credinta. -obligarea la plata cheltuielilor de judecata. in scop sicanatoriu. sa o modifice si mai are dreptul sa-si majoreze/micsoreze cuantumul obiectului cererii.-partile pot folosi interpretul in cazurile prevazute de lege. -reclamantul are dreptul sa retraga actiunea. acoperirea prejudiciilor provocate. fara justificarea unui interes legitim. sa o completeze. -posibila obligare la plata unei amenzi civile in situatii cum ar fi: cererile abuzive de recuzare. incheierea de sedinta. Paratul poate recunoaste total sau partial pretentiile reclamantului. Conditii legale pt. conditii si alte cerinte pt. -calitatea procesuala. exercitarea acestor drepturi si obligatii. Partile pot stinge litigiul dinte ele prin tranzactie. Aceste patru conditii trebuie respectate cumulativ. sa faca obiectiuni la continutul incheierii de sedinta. neindicarea domiciliului paratului. sa obtina copii de pe inscrisurile acestuia. de stramutare. cu vointa premeditata sau cu constiinta ca scopul acestor maniere este acela de a presa adversarul sa conceada sau sa abandoneze. -dreptul. -partile pot ataca hotararea pronuntata. Abuzul de drept procesual Ca toate drepturile. decaderea. Abuzul de drept apare atunci cand dreptul este deturnat de la finalitaea lui. Legea stabileste termene. -partile pot face cereri de recuzare. Instanta este obligata sa asigure exercitarea drepturilor si obligatiilor partilor in spiritul si in litera legii. Daca toate acestea sunt incalcate se aplica sanctiuni procesuale: nulitatea. Abuzul de drept se sanctioneaza prin: -respingerea cererii. -interesul. -partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului. desi reclamantul il cunoaste. -posibila obligare la despagubiri pt. si dreptul procesual trebuie exercitat de titular cu buna-credinta potrivit scopului avut in vedere de legiuitor. pot cere punerea in executare silita a hotararii.

actele reprezentantului legal -acte de dispozitie. Reprezentarea legala temporara se face prin curator special si numai pt. pe de o parte. -asistarea pt. poate cere cu consimtamantul reclamantului inlocuirea lui cu tertul care este adevaratul titular al dreptului dedus judecatii. Sanctiunea lipsei calitatii procesuale este respingerea actiunii. acte facute fara reprezentant. exceptia putant fi ridicata in orice faza a procesului. -pt. Capacitatea procesuala de folosinta reprezinta aptitudinea generala a persoanelor de a dobandi drepturi si obligatii pe plan procesual. Acest lucru se realizeaza printr-o cerere de interventie fortata denumita „aratarea titularului dreptului”. exercitandu-si direct drepturile si obligatiile procesuale in scopul castigarii procesului.1)Capacitatea procesuala este de doua feluri:de folosinta si de exercitiu. nu in general. -autorizarea organului competent pt. o persoana cu capacitate de exercitiu restransa (minorul intre 14-16 ani). Exceptie: in cazul actiunii reale paratul. interzisul judecatoresc). Sanctiunea lipsei capacitatii procesuale este diferita dupa tipul de capacitate care trebuie sa existe -daca lipseste capacitatea juridica. Capacitatea procesuala de exercitiu reprezinta capacitatea unei persoane care are folosinta dreptului ei de a angaja si de a conduce personal procesul. 2)Calitatea procesuala reprezinta cerinta existentei unei identitati intre persoana reclamantului si titularul dreptului subiectiv din raportul juridic dedus judecatii. Daca numai calitatea procesuala pasiva a lipsit si s-a respins actiunea. Cele doua identitati trebuie sa existe cumulativ. Capacitatea procesuala de exercitiu reprezinta capacitatea partii. reclamantul poate introduce o noua actiune cu respectarea termenului de prescriptie impotriva adevaratului parat. detentor precar al bunului litigios. un anumit proces. lipsa capacitatii de exercitiu (sau cu capacitate restransa). 35 . fiind unica situatie din procedura civila in care o parte poate fi inlocuita cu o alta parte. respectiv persoanei de „a sta in judecata” personal. se respinge actiunea. daca partea lipsita de capacitate de exercitiu nu are inca un reprezentant legal sau daca exista conflicte de interese intre cel lipsit de capacitate de exercitiu si reprezentantul lui legal. Titulari ai capacitatii de folosinta pot fi atat persoanele fizice cat si cele juridice. (calitate procesuala activa) si identitatea intre parat si cel obligat in raportul juridic dedus judecatii (calitate procesuala pasiva) pe de alta parte. se anuleaza actele procedurale ale celui in cauza. iar actele procedurale intocmite in dosar sunt lovite de nulitate absoluta. Calitatea procesuala se determina in concret la fiecare speta. De la aceasta regula exista si cateva exceptii: -reprezentarea pt o persoana lipsita de capacitate de exercitiu (minorul mai mic de 14 ani.

Transmiterea calitatii procesuale se poate face:universal. 3)Dreptul Actiunea este mijlocul legal pt. Dreptul trebuie sa indeplineasca trei conditii: -sa fie recunoscut si ocrotit de lege. De la aceste reguli sunt permise doua exceptii in care este permisa o actiune preventiva (in futurum) care sa-si produca efecte inainte de implinirea termenului care afecteaza dreptul. anumite procese. locatorul poate cere predarea bunului. Legea reglementeaza si posibilitatea legitimarii procesuale si pt. dobanditorul calitatii primeste procesul in starea in care se gasea acesta la momentul transmiterii calitatii. a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare. cu titlu universal si cu titlu particular. adica sa nu fie supus unui termen sau conditii suspensive. -sa fie actual. pt. -conventionala:are loc in urma unei conventii stabilita de o parte din proces cu un tert in cesiunea de creanta. adoptii si decaderea din drepturile parintesti. pensia de intretinere. cerere care se face inainte de termenul scadent cu scopul insa de a-si produce efecte la scadenta. -persoanele apropiate celui impotriva caruia se cere punerea sub interdictie. Nu exista actiune fara un drept care trebuie valorificat. Situatiile se refera la locatia imobiliara. -creditorii in actiunile oblice (subrogatorii). imediat pe care il are o parte pt. transferandu-se calitatea procesuala catre mostenitor). litigiile cu minori. 4)Interesul Este folosul practic. actiunea in constatare dreptul se considera in starea lui din acel moment. Transmisiunea calitatii presupune trecerea calitatii procesuale de la o persoana la o alta persoana care astfel capata legitimare procesuala activa sau pasiva si poate continua procesul. reorganizarea persoanei juridice. -primaria si parchetul pt. preluarea datoriei sau vanzarea bunului litigios. -autoritatea tutelara pt. Pt. Drepturile eventuale pot fi protejate totusi prin masurile asiguratorii sau conservatorii. La locatia imobiliara. realizarea unui drept. alte persoane in urmatoarele situatii: -procurorul. Transmisiunea calitatii procesuale este de doua feluri: -legala: succesiunea.Transmisiunea calitatii procesuale presupune trecerea/transferarea drepturilor si obligatiilor unei parti la o alta parte straina pana atunci de proces (de ex. In orice situatie insa. cererea de constatare a unei succesiuni vacante. o parte decedeaza. -dreptul sa fie determinat. 36 .

toti coparticipantii. De regula. Coparticiparea procesuala este posibila cu conditia ca obiectul pricinii sa fie un drept/obligatie comuna. Atunci cand exista multe parti in proces (sute). 37 . actiunea in realizare).Conditii: -sa fie legitim (sa nu vina in contradictie cu legea). Uneori. provoaca situatii de coparticipare procesuala prin introducerea in cauza a altor persoane (forma a interventiei fortate) sau prin conexitate si litispendenta. De la aceasta restrictie. -obiectiva -pluralitate de actiuni civile strans legate intre ele (vezi premisa conexitatii). -sa fie nascut si actual (valabil indeosebi pt. si instanta de judecata. ori dreptul sau obligatia sa aiba o cauza comuna. potrivit legii. Exista independenta intre coparticipanti. Actiunea nu poate fi promovata decat de persoana care are interes sau de reprezentantul ei. adica mai multi reclamanti/mai multi parati ori mai multi reclamanti si mai multi parati. chiar daca apararea s-ar face in profitul tuturor. pe de o parte. chiar instanta de judecata. -interesul sa fie personal. -mixta –mai multi reclamanti si mai multi parati. material cu precadere. aceste situatii se creeaza la initiativa partii. Coparticipantii au o pozitie procesuala independenta. Actul procedural al unui coparticipant produce efecte si asupra celorlalti coparticipanti daca le este benefic. De regula. Coparticiparea procesuala poate fi: -subiectiva –pluralitate de persoane cu interese identice. Mai poate fi: -activa –mai multi reclamanti. in sensul ca un reclamant/parat nu isi poate reprezenta coparticipantul fara procura. admitandu-se si un caracter moral. -pasiva-mai multi parati. -sa aiba caracter patrimonial. practica judecatoreasca admite doua exceptii: -coparticipantii isi pot numi un singur reprezentant. pe de alta parte. in baza rolului ei activ. -coparticipantii primesc cu totii un singur rand de inscrisuri depuse de partea adversa. instanta poate dispune reprezentarea lor printr-un singur mandatar la domiciliul caruia se comunica toate actele procedurale pt. ea fiind obligatorie in cazul iesirii din indiviziune. Coparticiparea procesuala Presupune o pluralitate de subiecti procesuali. dar nu produce efecte niciodata impotriva lor daca le vatama drepturile. efectul actului procedural se intinde asupra tuturor. coparticiparea procesuala este facultativa. Actele procesuale ale unui coparticipant nu ii pot prejudicia pe ceilalti coparticipanti decat daca.

2. arătarea titularului dreptului. Această cerere se poate depune în orice fază a procesului. Prin excepţie. are efecte relative aplicabile părţilor în proces. O asemenea cerere accesorie preia procesul din faza în care se află. Mijloacele procedurale prin care terţii sunt introduşi în proces sunt cererile de intervenţie. cereri de chemare în judecată în garanţie. în principiu. 3. accesorie (în interesul altei persoane). 1. O asemenea cerere este o a 2-a acţiune în proces fiind nevoie să respecte elementele oricărei acţiuni civile şi neputând fi depusă decât la prima instanţă până la prima zi de înfăţişare. Hotărârea judecătorească are puterea de lucru judecat faţă de părţi şi avânzii lor cauză. Intervenţia voluntară este cererea făcută de un terţ de a interveni în proces dacă are un interes legitim în legătură cu pricina. 38 . se va judeca separat de acţiunea principală. Clasificare: cereri de intervenţie voluntare. intervenţia forţată: 1. dar nu mai târziu de intrarea în dezbateri. cu excepţia hotărârilor de stare civilă care sunt opozabile erga omnes. Dacă această cerere se depune mai târziu. Terţul intervenient urmăreşte realizarea propriului drept în procesul ce priveşte părţile iniţiale – în primul caz. Cererea de intervenţie are următoarele consecinţe: prorogă competenţa (instanţa sesizată cu acţiunea principală devine competentă prin extindere să soluţioneze şi cererea de intervenţie). în unele situaţii se impune participarea în proces a terţilor fie din iniţiativa lor fie la cererea părţilor iniţiale. Intervenţia accesorie – terţul intervine în proces pentru a sprijini apărarea sau pretenţiile unei părţi. terţul intervenient devine parte litigantă astfel încât hotărârea îi va fi opozabilă. cereri de chemare în judecată a altor persoane.Curs 7 Participarea terţilor în procesul civil Hotărârea judecătorească. Cererea este de 2 feluri: cerere principală (în interes propriu). Odată ce terţii intervin în proces hotărârea va soluţiona în întregime raporturile juridice deduse judecăţii şi va fi opozabilă atât faţă de părţile iniţiale cât şi faţă de terţi.

Condiţia sine qua non pentru admiterea acestei cereri este ca obiectul şi cauza celor 2 raporturi juridice să se afle în strânsă legătură. se lichidează printr-o singură hotărâre ambele raporturi juridice. De obicei o asemenea cerere o face pârâtul. dacă reclamantul câştigă procesul şi cererea se admite. Cererea de chemare în garanţie se face atunci când o parte (de obicei pârâtul) are dreptul ca dacă ar pierde procesul să se îndrepte împotriva altor persoane cu o cerere în despăgubire sau în garanţie. Intervenţia forţată. 2. Această cerere se face în timpul procesului de fond cel târziu la prima zi de înfăţişare. ea fiind rămasă fără obiect. După admiterea în principiu se discută şi administrează probe legate de cererea de intervenţie. renunţă la drept sau recunoaşte pretenţiile adversarului. Această cerere are un dublu scop: dă posibilitatea terţului chemat în garanţie să-şi facă toate probele şi susţinerile sale. se susţine prin cerere de probatorii şi se rezolvă prin hotărâre pronunţată.efectul principal al admiterii cererii este judecarea în conexitate a celor 2 39 . Terţul chemat în garanţie are dreptul să cheme la rândul său o altă persoană în garanţie. Procedura. lărgind cadrul procesual. Părţile şi instanţa discută cererea de intervenţie la termenul la care e depusă şi o admite sau o respinge în principiu printr-o încheiere de şedinţă atacabilă odată cu fondul. Cererea de chemare în judecată a altor persoane este cererea făcută de o parte din proces de a fiintrodusă în cauză şi o persoană care ar avea un interes în dosar. Concluziile se pun la termenul final atât de participanţi cât şi de intervenienţi şi se pronunţă o singură hotărâre ce rezolvă toate cererile. Cererea de chemare în garanţie trebuie să întrunească elementele oricărei acrei acţiuni.. practica administrând prelungirea până la închiderea dezbaterilor. Dacă acţiunea principală se respiunge atunci se va respinge şi cererea de chemare în judecată a terţului. Condiţia sine qua non pentru adfmiterea cererii de intervenţie şi pentru judecarea ei în conexitate cu cererea principală este ca obiectul şi cauza ei să fie în strânsă legătură cu obiectul şi cauza acţiunii principale. se depune cel târziu la prima zi de înfăţişare. dar care evită/neglijează să intervină voluntar pentru a se putea prevala şi profita de inopozabilitatea hotărârii. într-un singur proces. Astfel.- terţul intervenient poate ataca hotărârea pronunţată cu excepţia intervenţiei accesorii atunci când partea sprijinită prin intervenţie achiesează la hotărârea pronunţată. pârâtul este evins (scutit) de răspundere şi prin hotărâre este chemat terţul chemat în garanţie să plătească în locul pârâtului.

Este singurul caz din procedura civilă în care o persoană cu capacitate procesuală este înlocuită cu o parsoană fără capacitate procesuală. iar terţul devine pârât. Poate fi de 2 felori: obligatorie (reprezentarea judiciară temporară) sau facultativă (care stă la îndemâna persoanei cu capacitate de exerciţiu care preferă să nu-şi conducă singură procesul ci prin mandatar). REPREZENTAREA JUDICIARÃ ÎN PROCESUL CIVIL Această reprezentare apare în situaţia în care o persoană – reprezentant – efectuează acte procesuale în proces în numele şi pentru o altă persoană – reprezentat. instanţa poate disjunge cererea de chemare în garanţie care se va judeca separat. Reprezentarea în justiţie este legată de dreptul de apărare având un caracter neîngrădit şi e posibilă întotdeauna cu 2 excepţii: interogatoriul nu poate fi luat decât părţii. consumtibile) de a arăta instanţei care este persoana cu interes real în cauză şi care e titular adevărat al dreptului. comunicându-se o copie şi terţului.cereri şi soluţionarea lor într-o singură hotărâre. putând fi doar asistată de o altă persoană. în divorţ partea trebuie să participe personal. Reprezentarea judiciară este o transpunere a normelor mandatului din dreptul civil. acesta este scos din cauză şi cu consimţirea reclamantului. dar care este detentor precar al bunului litigios (nu bunuri fungibile. Dacă terţul citat va confirma susţinerile pârâtului. Dacă pe percursul procesului se constată că ritmul de soluţionare este diferit. 40 . Reprezentantul este un mandatar. Arătarea titularului dreptului este posibilitatea pe care o are pârâtul netitular al dreptului. Cererea se depune cel târziu la prima zi de înfăţişare.

Mandatarul neavocat poate fi rudă pâna la gradul IV sau beneficiarul unei procuri. Acesta va putea pune concluzii la fond dar nu şi în căile de atac. Renunţarea sau retragerea este opozabilă părţii adverse de la declararea în şedinţă publică în prezenţa tuturor părţilor. renunţare.Dacă partea îşi are domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Calitatea mandatarului Acesta poate fi avocat sau un simplu mandatar. ea poate fi reprezentată în situaţiile de mai sus doar cu procură specială. Sancţiuni pentru calitatea nejustificată de reprezentant: se da termen în proces pentru completarea lipsurilor. Participarea procurorului în procesul civil 41 . Avocatul. cu excepţia absolvenţilor de drept. Reguli derogatorii de la dreptul comun al mandatului Mandatul judiciar nu încetează prin moartea mandantului sau dacă acesta devine lipsit de capacitate juridică şi se menţine până la numirea unui alt mandatar legal al incapabilului sau până la retragerea lui formală de succesor. să pună concluzii. tranzacţie) este necesară prezenţa personală a părţii sau procura specială. pe lângă reprezentare mai poate să facă cereri. Reprezentarea persoanei juridice se faceprin: organul de conducere. reprezentarea să aibă la bază o procură (înscris semnat. să acorde asistenţă juridică. prin reprezentant (consilierul juridic angajat permanent sau avocatul angajat pentru susţinerea unui proces). Codiţiile reprezentării judiciare convenţionale: reprezentantul să aibă capacitate deplină de exerciţiu. Consilierul juridic se află în raporturi juridice mixte: raport de muncă – cu conducerea unităţii. se anulează cererea de reprezentare. Mandatarul poate renunţa cu obligaţia de a-l anunţa pe mandant şi instanţa cu cel puţin 15 zile înainte de termen. ştampilat. Pentru efectuarea unor acte de dispoziţie (recunoaştere. raport de drept procesual civil – cu părţile şi cu instanţa. care să ateste calitatea de reprezentant). Exercitarea căilor de atac în termenul legal se poate face de mandatarul din faza anterioară a procesului fără o împuternicire nouă pentru ca partea reprezentată să nu-şi piardă dreptul de a formula cererea pentru calea de atac.

în recursul în interesul legii şi în recursul în anulare. procurorul poate cere punerea în executare a hotărârii judecătoreşti pentru minori. 3. PROBELE Teoria generală a probelor Probele sunt necesare în orice proces pentru stabilirea situaţiei de fapt la care instanţa trebuie să aplice legea. 2. Faptele ce trebuie dovedite sunt: 42 . Procurorul are următoarele atribiţii: 1. dispăruţi. rezultatul obţinut prin folosirea mijloacelor de probă. anularea actelor de stare civilă. Faptul probatoriu nu caracterizează raportul litigios. Obiectul probei îl constituie acele fapte (fapte şi acte juridice) care tind la dovedirea raportului juridic litigios. poate porni un proces civil prin introducerea acţiunii strict personale. Faptele sunt de 2 feluri: principale. adopţie. exercitarea căii de atac de către procuror este facultativă. Judecătorul trebuie să administreze toate probele necesare pentru aflarea adevărului şi să aprecieze aceste probe în mod liber neierarhizat. probatorii. dar e folosit pentru stabilirea existenţei raportului juridic litigios. În celelalte cazuri. Procurorul figurează ca reclamant. în procesul civil nu se identifică cu interesele părţii. 4. dar titularul dreptului subiectiv poate să renunţe la acţiunea introdusă de procuror sau să introducă el însuşi acţiunea lui proprie. proba se raportează la faptul probator material care o dată dovedit serveşte la dovedirea altui fapt. mijloacele prin care se poate stabili faptul. interzişi. succesiuni vacante. declararea morţii/dispariţia unei persoane. procurorul putând interveni în orice fază a procesului chiar dacă a participat sau nu anterior. procurorul pune concluzii în orice fel de proces pornit de titularul dreptului şi obligatoriu în punerea sub interdicţie. Procurorul este obligat prin lege să participe la anumite procese şi are dreptul/facultatea să participe la orice fel de proces atunci când e necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor şi alte cazuri legale. contravenţiile săvârşite de un minor. În sens restrâns proba este mijlocul legal pentru dovedirea unui fapt. Subiectul probei este însuşi judecătorul pe care proba trebuie să-l convingă asupra existenţei situaţiei de fapt. Faptul principal trebuie dovedit şi constituie chiar obiectul probei. dar are calitatea de parte în sens procesual sau şi material. procurorul exercită şi susţine căile de atac în procesul în care participarea sa e obligatorie. procurorul poate depune contestaţie la executare pentru aceleaşi persoane de mai sus. ocrotirea minorului. Definiţie: în sens larg proba este acţiunea de stabilire a existenţei sau inexistenţei unui fapt. 5.Procurorul.

vinovăţia). faptele constante (prezumtive) – fapte pe care legea le consideră existente şi care nu mai pot fi contestate. situaţie în care este incompatibil ca judecător. dar numai ca martor. 3. caz în care s-ar naşte arbitrariul. fapte necontestate – sunt fapte asupra existenţei cărora toate părţile din proces sunt de acord. persoana făptuitorului. faptele cunoscute personal de judecător nu constituie un suport pentru stabilirea situaţiei de fapt.. ele pot fi reţinute ca atare de către instanţă. Exemplu: prezumţii legale (bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei sunt bunuri comune) 5.- materiale sau psihologice. 6. chestiunile prealabile sunt strâns legate de puterea de lucru judecat din penal.(faptul negativ nu poate fi dovedit decât indirect prin proba faptului pozitiv contrar). faptele notorii – fapte cunoscute de un număr mare de persoane. paternitatea unui copil din casătorie în persoana altui bărbat decât soţul mamei nu se poate dovedi decât dacă soţul mamei a tăgăduit în prealabil paternitatea. deci dovedite. pozitive sau negative. 2. de o colectivitate. Sarcina probei 43 . Aceste fapte pot fi expuse şi valorificate de judecător. unele fapte nu pot fi dovedite decât în anumite condiţii (depozite bancare pentru dovada cărora fişa de cont nu se eliberează decât la cererea titularului. c) proba să fie pertinentă (să aibă legătură cu procesul) d) proba să fie concludentă (să poarte asupra unor împrejurări care pot ajuta instanţa să afle adevărul. Condiţii de accesibilitate a probelor a) proba să nu fie orpită de lege. Instanţa apreciază concludenţa probei prima dată la discutarea ei şi a doua oară după administrarea ei pentru stabilirea situaţiei de fapt necesară pronunţării hotărârii. b) proba să fie verosimilă. Categorii de fapte probatorii: 1. să nu contravină legii naturii. să nu încerce dovedirea unor fapte imposibile. Totuşi. judecătorul le poate pune la îndoială caz în care la va corobora cu celelalte probe din dosar. astfel încât faptele stabilite în procesul penal nu mai trebuie dovedite în procesul civil (existenţa faptei. Ex: nu e admisibilă o probă împotriva unei prezumţii legale sau împotriva înscrisurilor autentice altfel decât cum prevede legea. 4.

In toate aceste cazuri.probe personale Probele materiale se fac cu ajutorul unui obiect material (fotografia). Clasificarea probelor 1) probe judiciare si probe extrajudiciare Probele judiciare sunt cele admise in fata instantei.partea neputand prevedea in termenul legal utilitatea ei -administrarea probelor nu duce la intarzierea procesului(ex interogatoriul) -proba n-a fost ceruta la timp datorita ignorantei partii care nu a fost asistata de avocat. copia unui act.prevaleaza principiul aflarii adevarului.se permite propunerea probelor mai tarziu in 3 cazuri: -proba ceruta rezulta ca e necesara din dezbaterile anterioare.In cazul prezumtiilor directe. Probele personale sunt relatate de diferite persoane(martori). probele extrajudiciare sunt cele confectionate in afara cadrului procesului (de ex declaratia de martori luata la domiciliu.nu din constatare personala(probe mediate) 6)probe directe.martor care relateaza ceva din auzite.Revine reclamantului cererii din dosar. 4)probe pozitive.in care el insusi e reclamant.probe mediate ex inscrisul original (probe imediate) .instanta apreciaza doar seriozitatea si concludenta probei. 44 .probe negative 5)probe imediate. Exceptie.Paratul va prelua sarcina probei atunci cand face cerere reconventionala.faptul probator este de natura sa stabileasca prin el insusi raportul juridic dedus judecatii—ex martor ce asista personal la numararea si inmanarea unei sume de bani.) probe indirecte—faptul probator duce la stabilirea raportului juridic doar in coroborare cu alte fapte cu care se afla in legatura de conexitate. Uneori faptele conexe sunt recunoscute de lege prin prezumtii.dar practica a impus sistemul unor probe concomitente.Legea permite paratului sa-si faca probele dupa cele ale reclamantului.precum si atunci cand ridica exceptii care trebuie dovedite.probe efectuate in alt proces) 2)probe percepute personal de judecator -interogatoriul –sau de alte persoane-martori 3)probe materiale. Propunerea probelor Reclamantul isi poate propune dovezile chiar prin cererea de chemare in judecata sau cel tarziu la prima zi de infatisare. Partea care invoca o prezumtie legala relativa e datoare sa dovedeasca ipoteza de aplicare a acestei prezumtii.

care nu e reglementata in legislatia in vigoare.fie succesiv.Atunci cand proba e admisa doar in principiu.Tot facultativa este si procedura medierii. Exceptii:comisia rogatorie. Inscrisul este de obicei o proba preconstituita chiar la momentul incheierii actului juridic.prin avocati si nu prin intermediul direct al instantei. 2)face inutila apelarea la memorie(cazul martorilor) 45 . Incuviintarea probei Proba se admite/respinge prin incheierea de sedinta motivata in care se mentioneaza ce fapte urmeaza a fi dovedite si prin ce mijloace probatorii.piatra).lemn.asigurarea dovezilor(conservarea in avans a unei probe in pericol de a disparea pentru a fi folosita intr-un proces viitor.fie concomitent.in litigii patrimoniale.pelicula foto.si reclamant o data) la aprecierea instantei. Administrarea probelor Probele se administreaza direct si nemijlocit in fata instantei care judeca procesul de catre intregul complet.Contraproba(a paratului) se poate propune dupa administrarea probei reclamantului sau in acelasi timp cu acesta. Solutia instantei asupra admiterii probelor nu poate fi atacata decat o data cu fondul. Proba prin inscrisuri Definitie Inscrisul =materializarea unui act juridic prin inscierea clauzelor lui pe hartie.casete sau pe alte obiecte (ceara.(procedura facultativa).instanta va mentiona motivele pentru care proba a fost admisa/respinsa. Daca exista opunere la admiterea unei probe.Nerespectarea acestui termen duce la decaderea din proba. Daca instanta dispune o proba din oficiu va stabili prin incheiere si cine suporta cheltuielile de administrare a probei.) Legea permite ca partile care se inteleg sa-si administreze reciproc probele.Are o forta probanta superioara pentru ca: 1)respecta vointa partilor din momentul incheierii convorbirilor si se presupune ca aceasta vointa este cea reala.(si parat.partea care a cerut-o e obligata sa o concretizeze in termen de 5 zile.film. Probele se administreaza inainte de dezbaterea fondului.

ex declaratia partilor pentru fapte care nu pot fi verificate de functionar—partile precizeaza ca.hot. Clasificarea inscrisurilor *Prima clasificare 1)originale –sunt acele inscrisuri incheiate de parti sau de organul competent 2)recognitive –sunt cele intocmite pentru a recunoaste inscrisul original pierdut si pt.Marele avantaj este forta probanta foarte mare.de un functionar public in exercitiul functiunii si cu respectarea competentei lui. Prin actiunea in anulare se urmareste desfiintarea inscrisului si efectelor lui retroactiv.a fost platit pretul. judec.O asemenea declaratie a partilor este o declaratie autentica avand aceeasi forta probanta. Inscrisul autentic poate fi atacat prin actiune in anulare sau in simulatie. Prin actiunea in simulatie se urmareste declararea unui act si a efectelor lui ca fiind inopozabile.de stare civila. 46 . a-l inlocui 3)confirmative –intareste un act juridic anulabil inlaturandu-i viciile si renuntind astfel la actiunea in anulare. anterior intocmirii inscrisului.cu repunerea partilor in situatia anterioara. In anumite cazuri legale. Ex: acte notariale. Avantajele inscrisurilor autentice: -forta probanta foarte mare -dovedeste data inscrisului pana la o eventuala procedura de inscriere in fals -se bucura de o prezumtie de validitate -poate avea puterea unui titlu executoriu atunci cand inscrisul se refera la obligatiuni ajunse la scadenta -constatarile personale ale functionarului fac dovada deplina pana la inscrierea in fals.Legea impune inscrisul ca mijloc de proba pentru a dovedi un obiect material al raportului juridic mai mare de 250 de lei.de la data intocmirii.actul juridic trebuie sa ia forma inscrisului autentic ca o conditie ad validitatem (ex vanzarea-cumpararea de teren intravilan). Celelalte mentiuni din inscris(care n-au fost constatate personal de functionar) pot fi combatute prin orice mijloc de proba. Copiile legalizate de pe inscrisuri se fac si se depun la dosar sub rezerva prezentarii originalului *A doua clasificare 1)autentice 2)sub semnatura privata Inscrisul autentic este acel inscris intocmit cu solemnitatile cerute de lege.

Inscrisurile autentice pentru care se iau masuri de publicitate devin opozabile si tertilor. Din acest punct de vedere.data devine opozabila daca inscrisul a suferit masuri de publicitate.adaugiri). -Registrele.Aceasta mentiune nu se cere la chitantele liberatorii.cand nu este semnat.Aceasta mentiune se aplica pt.In acest caz inscrisul nul valoreaza prin conversiune un inceput de dovada scrisa care poate fi dovedit cu orice mijloc de proba.cu incrustaturi care tin evidenta prestatiilor efectuate.tertii sunt persoane care au dobandit drepturi cu titlu particular si pot fi pagubite prin schimbarea datei reale.dar care prin conversiune se asimileaza fie inscisului sub semnatura privata. -data certa a inscrisului este valabila intre parti pana la proba contrara.dar nu si la nulitatea conventiei in cauza. -se face pe inscris.Fata de terti.bun si aprobat. -mentiunea .expertiza grafologica.vizat pt.vizat de instanta. -rabojile=probe preconstituite.Desconsiderarea acestor elemente duce la nulitatea inscrisului. obligatiile care au ca obiect predarea unei sume de bani sau a unei cantitati determinate de bunuri fungibile.daca e semnat de parti.fie inceputului de dovada scisa.trebuie sa existe atatea exemplare originale cate parti cu interese contrare sunt..cartile. Mentiunea bun si aprobat e urmata de inscrierea sumei de bani sau o cantitate de bunuri fungibile la care se obliga.nu si la nulitatea conventiei.Dupa aceasta mentiune partea ce se obliga semneaza.vizat pt deschidere.materializate pe un corp tare.foarte rar folosit(in mediul rural) -Registrele comerciale mentiunile aici inscrise constituie probe.Inscrisul autentic intocmit de functionar cu incalcarea competentei lui este un inscris nevalabil care nare forta inscrisului autentic. -multiplul exemplar este cerut pentru conventiile sinalagmatice . Inscrisul sub semnatura privata= inscris intocmit si semnat de parti. Daca nu este corect tinut. obligatia unilaterala si nu bilaterala si pt.fara stersaturi.parafat.daca este valabil intocmit(numerotat. Lipsa multiplului exemplar duce la nulitatea inscrisului.Acestea au mai multe elemente: -semnatura trebuie sa apartina tuturor partilor.hartiile casnice pot contine insemnari de familie care sa faca trimitere si la diferite acte juridice..Aceste mentiuni au forta probatoare 47 .in principiu si de regula partile care se obliga.de partea ce se obliga la plata unei sume de bani sau predarea de bunuri fungibile.Se verifica prin recunoastere.Practica admite unele situatii exceptie in care inscrisuri sub semnatura privata pot fi redactate in mai putine exemplare.verificare de scripte.cu inregistrarea la timp si in ordine cronologica a operatiunilor comerciale.la sfarsit. Daca exista neconcordanta intre suma din mentiune si suma din cuprinsul inscrisului se considera valabila suma mai mica.el face dovada numai impotriva comerciantului. inchidere.fara interventia unui functionar.

Tertii pot folosi acest inscris daca au intrat legal in posesia lor.se prezuma dovedite faptele consemnate in inscris. Inscrisurile sub semnatura privata se depun la dosar in exemplare suficiente. a fi comunicate si celorlalte parti. Administrarea probei cu inscrisuri 1)Producerea inscrisurilor Inscrisurile se depun o data cu cererea de chemare in judecata in atatea copii cati parati sunt cu certificare pt.Daca se recunoaste. Se face comparand inscrisul in cauza cu alte inscrisuri redactate si semnate de aceleasi parti in diferite perioade de timp. 2)Cercetarea inscrisului in sedinta de judecata Inscrisurile autentice se depun la dosar cu copii suficiente pt.Daca inscrisul se afla in posesia unei parti ce nu doreste sa-l depuna.Aceste probe se dau din pozitia sezand si in picioare si constau in semnarea repetata sau dictand partii fragmente din inscrisul verificat.Daca se afla in posesia unui tert.instanta il poate obliga.partea adversa sau instanta putand cere depunerea integrala a inscrisului.Se poate recurge si la comisie rogatorie. 48 . Mentiunea facuta de creditor pe titlul de creanta are valoare de inscris daca tinde la liberarea debitorului.iar daca refuza.Este mijloc de proba extrajudiciar ce poate fi combatut.inscrisul se considera proba valabila.consemnandu-se rezultatul in procesul verbal .Daca aceasta verificare lamureste instanta.partea adversa fiind intrebata prin interogatoriu daca recunoaste acest inscris. se pot folosi daca n-au caracter confidential.impotriva autorului lor cand contin ordine de plati si cand se scrie ca mentiune tine loc de titlu in favoarea creditorului.acesta va fi citat.cu mentiunea de a se prezenta cu inscrisul. inscrisul in limba straina se depun copii traduse si certificate de parte (un translator autorizat). -Scrisorile misive pot contine recunoasterea judiciara a unei fapte probatorii . Cercetarea inscrisurilor detinute de persoane juridice se poate face la sediul lor. 3)Procedura verificarii de scripte Se aplica daca o parte tagaduieste actul sub semnatura privata sau daca instanta are indoieli asupra lui. exactitate.expertiza sau administrarea altor probe.iar daca partea refuza.Verificarea se mai face comparand inscrisul cu probele de scris si semnatura pe care instanta le ia autorului inscrisului la un termen de judecata. -Telegrama –destinatarul nu primeste originalul inscrisului . fiecare zi de intarziere.Acest inscris nu poate fi combatut decat prin procedura inscrierii in fals.va fi sanctionat cu daune cominatorii pt.Se poate depune si un extras de pe inscris.depunatorul poate cere verificarea de scripte.ci o copie certificata de un functionar postal.Pt.iar daca nu.Are valoare de inscris sub semnatura privata atunci cand originalul este semnat de expeditor.

Parcurgand aceste demersuri.daca nu.P.se va recurge la expertiza grafologica dupa ce judecatorul vizeaza originalul inscrisului spre neschimbare. Daca falsul se descopera dupa ce hotararea civila a ramas definitiva si irevocabila. pârâtul prin întâmpinare.trimitandu-se dosarul cu expertiza facuta si organului de urmarire penala. Depăşirea acestui termen duce la decăderea din probă.procesul civil poate fi suspendat.fie pt.Daca aceasta parte insista in administrarea probei cu acel inscris.nu se mai recurge la o expertiza grafologica.Daca acesta il recunoaste.se poate face cererea de revizuire.care poate fi suspendat pana la solutionarea cauzei penale.judecatorul fiind obligat sa-si motiveze concluzia.(punctul 4 art 322 C.putandu-se acorda un termen in acest scop -instanta intocmeste un proces verbal de constatare a starii materiale a inscrisului pentru a evita alterarea ulterioara accentuata sau modificarile -inscrisul e vazut de presedintele instantei si predat primului grefier -inscrisul astfel conservat va fi depus la dosar si la urmatorul termen instanta va intreba partea care a folosit daca mai staruie in procedura falsului Daca aceasta parte renunta/nu se prezinta/nu da nici un raspuns inscrisul este scos din proces.in principiu.P.Acesta da o rezolutie motivata.Daca hotararea penala nu se poate pronunta.Rezolutia nu are autoritate de lucru judecat fata de instanta civila dar reprezinta o proba puternica.Daca nu conduce la o certitudine.).instanta recurge la urmatoarele operatiuni: -cere partii detinatoare originalul inscrisului.proba e facuta .exprimandu-si opinia.se recurge la expertiza grafologica. curs 9 ADMINISTRAREA PROBEI CU MARTORI Propunerea martorilor Reclamantul îşi poate propune martorii prin cererea de chemare în judecată. Pentru aceasta.revine instantei civile obligatia de a stabili daca inscrisul e valabil sau nu. ca autorul falsului nu este gasit sau pt.va fi intrebat adversarul daca il recunoaste. ca actiunea penala este prescrisa.de organele judiciare penale prin hotarare definitiva ce are autoritate de lucru judecat in procesul civil. 4)Procedura falsului Se aplica pt.incheinduse o incheiere de consemnare. inscrisurile contestate. 49 8 – 12 – 2003 . şi amândoi cel târziu la prima zi de înfăţişare.Falsul se stabileste.

martorii pot fi propuşi şi peste această zi în trei situaţii: 1. 2. − medicii. persoanele care au obligaţia de a păstra secretul profesional: − avocaţii. 2. II. părţile trebuie să precizeze faptele pentru care sunt propuşi. din ignoranţă. Martorii propuşi de o parte devin martorii cauzei putând fi însuşiţi de partea adversă. persoanele cu infirmităţi fizice nu pot fi martori cu privire la faptele ce nu pot fi percepute de ele din cauza infirmităţii. 1. b) cei ce au suportat o degradare civică printr-o hotărâre judecătorească penală. chiar despărţit de una dintre părţi. interzişii şi incapabilii. când partea neasistată de avocat. − preoţii. sub sancţiunea decăderii din probă. persoanele scutite de obligaţia de a fi martor. Instanţa îi poate asculta chiar dacă părţile renunţă la ei. Atunci când se propun martori. dar nu abuziv şi respectând principiul parităţii. când necesitatea probatoriului rezultă din dezbaterile anterioare şi partea nu a putut prevedea această probă. 3. ei putând fi audiaţi chiar dacă partea care i-a propus renunţă la ei. c) condamnaţii pentru mărturie mincinoasă. De la această regulă există două categorii de excepţii: I. cu oricare dintre părţile din proces. orice persoană care are cunoştinţă despre faptele incidente în cauză poate fi ascultată ca martor. soţul. excepţie: procesele de stare civilă şi divorţul. − notarii. rudele şi afinii până în gradul 3 inclusiv. 3. − executorii. − farmaciştii.Prin excepţie. Proba se poate cere şi admite cu obligaţia ca în maximum 5 zile să se depună lista cu numele şi adresa martorilor. când administrarea probei nu determină amânarea procesului. 50 . 4. Persoanele ce pot fi ascultate ca martori În procesul civil. nu a cerut proba la termenul legal. Ea poate limita numărul martorilor. nu pot fi martori: 1. a) persoanele care au 14 ani pot depune mărturie numai asistate de reprezentant legal.

Martorul are dreptul să ceară îndreptarea unor erori sau completarea declaraţiei. Legea prevede în cazuri urgente şi posibilitatea recurgerii direct la mandatul de aducere. după care instanţa îi spune că mărturia mincinoasă este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea. Interdicţia acestora încetează o dată cu încetarea funcţiei. Declaraţia martorului trebuie să fie spontană. după care o semnează. procesul se va judeca fără audierea acelui martor. de preşedintele completului şi de grefier. ceilalţi aşteaptă afară pentru a nu fi influenţaţi de declaraţia acestuia. În situaţia absenţei nejustificate a martorilor. Instanţa poate reveni la măsura amendării în cazul prezenţei martorului la termenul următor. După depunerea jurământului. decât cu acordul instanţei şi pentru cantităţi transformate în numere sau pentru denumiri rare. Audierea se face de completul de judecată nemijlocit sau prin comisie rogatorie. Martorul prezent va fi identificat după buletinul de identitate sau cartea de identitate după care este invitat să depună jurământ religios sau laic. Martorul audiat este invitat în sală până se audiază pe rând şi ceilalţi martori. De obicei. 51 . După aceasta martorul poate fi întrebat punctual de instanţă. martorul este întrebat dacă este rudă sau afin cu una din părţi. după care vor fi emise mandate executate de poliţie. martorii se audiază în ordine după partea care i-a propus. persoanele care s-ar expune pe ele însele sau rudele ori afinii lor până la gradul 3. martorul este invitat să citească declaraţia scrisă de grefier la dictarea preşedintelui completului. Dacă absenţa martorului persistă şi instanţa a luat toate măsurile pentru aducerea lui. 3. El trebuie să declare liber ceea ce cunoaşte asupra datelor cauzei.2. În declaraţie. În timpul audierii unui martor. la o pedeapsă penală sau la oprobiul public. După ce se epuizează întrebările. persoanele care au obligaţia să păstreze secretul de serviciu: − funcţionarii de stat. declaraţia nu este valabilă. instanţa îi poate confrunta întocmind un proces verbal de confruntare. martorul nu are voie să recurgă la notiţe. Fiecare pagină a declaraţiei se semnează de martor. Prezentarea şi ascultarea martorilor în instanţă Martorii sunt citaţi pentru termenul fixat de instanţă. O asemenea încheiere este executorie. Martorii prezenţi vor fi audiaţi pe rând. Dacă din declaraţiile lor rezultă contradicţii grave. La termenul stabilit se ascultă martorii prezenţi şi se amână cauza pentru cei absenţi. Martorul are dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile lui din ziua mărturiei şi instanţa poate consemna în încheierea de şedinţă suma ce i se datorează. Dacă martorul refuză să semneze. Partea din pagină neocupată de text se barează de grefier pentru a nu putea fi completată ulterior. de partea care l-a propus şi apoi de celelalte părţi. instanţa îi poate amenda. prin declaraţia dată.

Se are în vedere gradul de inteligenţă al martorului. c) reproducerea relatată trebuie să fie corectă şi clară. Acestea sunt interdicţii pentru martorii propuşi de părţile înscrisului. de legătura celor relatate cu un eveniment de interes personal al martorului. dacă martorul a relatat corect starea de fapt. − după izvorul de informaţie. − după gradul de rudenie cu părţile. ştersături sau adăugiri trebuie contrasemnate de preşedintele completului. Sinceritatea martorului se apreciază: − după interesul martorului în proces. − după relaţii de afecţiune sau duşmănoase. El trebuie interogat pe un ton moderat şi nu trebuie întrerupt nejustificat. de eventuale infirmităţi senzoriale. Aceasta se analizează pe 3 direcţii: a) percepţia faptelor este determinată de profesie. de frică. încercându-se stabilirea stării de fapt adevărate chiar şi în situaţia unor declaraţii contradictorii. Pentru aceasta instanţa trebuie să stabilească 2 lucruri: 1. 2. dacă martorul a spus adevărul sau a dorit să-l spună. instanţa poate îndruma partea să-l reclame pentru mărturie mincinoasă. obişnuinţa de a se exprima în public şi capacitatea de abstractizare. starea sufletească.Dacă martorul minte vădit. 1. b) memorarea se apreciază în funcţie de timp. de interesul provocat de împrejurări relatate. Aprecierea declaraţiei martorului de către judecător Declaraţia martorului se apreciază liber. Admisibilitatea probei cu martori Martorul nu este admis pentru a declara în litigiu patrimonial peste valoarea de 250 lei sau împotriva sau peste conţinutul unui înscris. martorul să nu fie stăpânit de emoţii. încercându-se să se evite relatarea unor deducţii ale martorului ca fiind fapte percepute direct. Orice modificări. 52 . 2. de distanţa dintre martor şi scena faptei. Părţile din proces care nu sunt părţile în înscris pot declara ca martori şi peste conţinutul acestui înscris care pentru ele reprezintă un fapt juridic.

Expertul desemnat este înştiinţat de instanţă printr-o adresă. Expertul desemnat este obligat să depună jurământul. Aceste impedimente pot fi depăşite dacă partea adversă este de acord cu declaraţia martorului. instanţa cere de la biroul de experţi judeţean un tabel cu câte 3 experţi. De regulă. plătit separat. El este chemat de instanţă să-şi exprime opinia ca specialist în domeniu. − retragerea onorariului şi numirea altui expert. Dintre aceştia. fiindu-i interzis a-şi expune un punct de vedere în afara competenţei lui. − înregistrarea tardivă a unei naşteri (expertiză antropologică). − atenţionarea sau amendarea expertului. de laborator sau medico – legale la care părţile nu trebuie convocate. în general. Raportul de expertiză trebuie depus la dosar cu 5 zile înainte de termenul următor şi e normal să fie comunicat şi părţilor. Amânarea repetată a depunerii raportului de expertiză în dosar poate să conducă la: − amânarea procesului. Convocarea este obligatorie sub sancţiunea nulităţii expertizei. Este obligatorie în: − punerea sub interdicţie (expertiză psihiatrică).De la acest principiu există excepţia imposibilităţii morale de constituire a unui înscris. El va studia dosarul şi va convoca părţile pentru constatări tehnice cu cel puţin 5 zile înainte de aceste constatări. Expertiza se cere de părţi sau se ordonă din oficiu de instanţă. 53 . În afara experţilor acreditaţi de Ministerul de Justiţie. părţile pot conveni în alegerea unuia. iar dacă nu. Ea este. facultativă. Expertul e obligat să răspundă motivat la obiectivele tehnice stabilite de instanţă. − stabilirea valorii bunului gajat. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ Expertul nu cunoaşte personal faptele procesului. Constatările făcute pe teren în prezenţa părţilor vor fi consemnate de expert într-un raport de expertiză şi eventual într-un proces verbal de constatare. cu excepţia expertizelor grafologice. după ce s-au stabilit obiectivele expertizei şi domeniul de specialitate. instanţa desemnează experţii prin tragere la sorţi. O astfel de declaraţie valorează un început de dovadă scrisă. instanţele mai pot recurge la opinia motivată a unui specialist care este personalitate într-o anumită materie sau la punctul de vedere al unui laborator sau institut de specialitate. Părţile au dreptul să solicite instanţei şi aprobarea unui expert asistent al fiecărei părţi.

dar se poate ordona şi din oficiu. I. Toate constatările se dictează de preşedintele completului către grefier care le consemnează într-un proces verbal. servituţi şi în litigii locative. Instanţa şi părţile o dată ajunse la faţa locului procedează la constatări directe în conformitate cu obiectivele stabilite. judecătorul este obligat să-şi motiveze punctului lui de vedere. Această probă se cere de părţi. admiterea consemnându-se într-o încheiere de şedinţă în care se mai consemnează obiectivele cercetării. Pot fi verificate şi printr-o expertiză. În ipoteza unor expertize cu concluzii diferite. iar dacă deficienţele persistă. Recunoaşterea / mărturisirea Este o probă importantă. Se apreciază şi se administrează direct în instanţă. Instanţa nu e obligată să pronunţe hotărârea în conformitate cu punctul de vedere al expertului. Cercetarea locului se face şi prin comisie rogatorie şi se foloseşte mai ales în procesele de hotărnicie. nu se va mai ordona refacerea expertizei. Dacă instanţa le aprobă. Recunoaşterea este un mijloc de probă care implică în mod special voinţa şi memoria părţilor. Termenul stabilit pentru deplasarea instanţei este de 2 – 5 zile înainte de termenul de judecată. PROBELE MATERIALE Se raportează la obiectele care prin calităţile sau prin urmele lor prezintă interes. Părţile au dreptul să ceară constatarea anumitor constatări care vor fi consemnate la fel. Părţile se citează pentru cercetarea locului la fel ca şi martorii ori experţii a căror opinie este necesară acolo. De obicei. instanţa încearcă cu acordare a opiniei experţilor sau va împărtăşi opinia celei mai bune expertize ???. dar dacă înlătură raportul de expertiză. poate ordona expertului să refacă raportul. instanţa poate admite o nouă expertiză. Admisibilitatea recunoaşterii Recunoaşterea se poate referi numai la chestiuni de fapt şi este admisă în următoarele condiţii: 1.Părţile nemulţumite de raport pot formula critici motivate pe care le supun cenzurii instanţei. El poate fi contestat de părţi. pentru situaţiile în legătură drepturile de care părţile pot dispune. Dacă lipsurile din expertiză pot fi complinite de instanţă. Acest proces verbal se depune la dosar şi se înmânează o copie fiecărei părţi. verificarea lor se face printr-o cercetare a instanţei. 54 . puternică ce este apreciată liber de instanţă în coroborare cu celelalte probe ale cauzei. Cercetarea locală presupune deplasarea instanţei la faţa locului pentru constatări directe atunci când celelalte probe nu sunt clare.

2. 3. recunoaşterea se face numai de titularul dreptului sau în cazurile speciale de mandatar cu procură specială. IV. recunoaştere extrajudiciară. Există 3 tipuri de recunoaştere: 1. recunoaştere judiciară. Clasificare 1. Dacă această 55 . recunoaşterea trebuie să fie expresă. d) recunoaşterea făcută în alt proces. 4. 2. Excepţie: se admite şi recunoaşterea tacită prin refuzul nejustificat al unei părţi. voinţa de a recunoaşte trebuie să fie conştientă şi liberă. 5. este un act de voinţă unilaterală şi irevocabilă (cu excepţia erorii de fapt). Într-o asemenea situaţie se naşte prezumţia de recunoaştere tacită a pretenţiilor adversarului. Aceste elemente trebuie dovedite de partea care le pretinde. recunoaşterea este un act de dispoziţie. III. 6. 1. c) declaraţia făcută în faţa procurorului sau recunoaşterea făcută prin scrisoare ori testament. recunoaştere calificată – recunoaşterea faptului principal cu adăugirea unor elemente conexe concomitente care schimbă efectele juridice. Apare în următoarele ipoteze: a) declaraţia unei părţi într-o petiţie către o autoritate. prin recunoaşterea spontană şi strict personală. de a se prezenta în instanţă. b) recunoaşterea consemnată în proces verbal de executare. Aceasta poate fi scrisă sau verbală. Propunere şi admitere Interogatoriul se cere şi de partea interesată. 2. Partea chemată la interogatoriu va fi citată cu aceeaşi menţiune. ??? II. se discută în instanţă şi dacă se admite se consemnează în încheierea de şedinţă. 3. de regulă. recunoaştere pură şi simplă – recunoaştere făcută fără rezerve şi adăugiri. chiar coparticipanţi. 2. Se face direct în instanţă prin răspunsul dat la interogatoriu. Admiterea probei cu interogatoriu A. nu şi celorlalte părţi. sau terţilor. Recunoaşterea făcută de o parte este opozabilă numai acestei părţi şi succesorilor ei. recunoaştere complexă – presupune recunoaşterea faptului principal la care se adaugă alt fapt ulterior menit să-l anihileze sau să-l restrângă pe primul. Folosirea recunoaşterii ca mijloc de probă Se referă la aprecierea forţei probante a răspunsului la interogatoriu. Judecătorul poate aprecia recunoaşterea indivizibilă sau divizibilă.

Recunoaşterea este un act personal de dispoziţie care implică atât conştiinţa cât şi memoria părţilor. Dacă aceasta are reşedinţa în străinătate. adăugiri. Dacă partea ce urmează a fi interogată şi care nu poate fi transportată locuieşte la depărtare de sediul instanţei. neconcludente. Fiecare pagină se semnează de preşedintele completului. În interogatoriu. Interogatoriul se poate lua atât la cererea părţii. Interogatoriul are un caracter de surpriză. exemple 56 . de grefier şi de cele două părţi. PREZUMŢIILE (art.parte se prezintă în instanţă. ??? Feluri: 1. nu faptele altor părţi sau faptele unor terţi. ea va răspunde la interogatoriu. partea ce a cerut proba va scrie pe coloana verticală din stânga paginii întrebările. instanţa va decădea din probă partea care a cerut interogatoriul. prezumţii judecătoreşti 1. lăsând loc pentru răspunsuri pe coloana din dreapta. B. prezumţii legale 2. Aceste ultime fapte pot constitui obiectul unui interogatoriu pentru acele părţi. interogatoriul se poate lua prin comisie rogatorie. Dacă partea ce trebuie interogată e bolnavă şi netransportabilă. neclare sau vexatorii. 225 CPC. Recunoaşterea echivocă sau incompletă este început de dovadă scrisă care face admisibilă proba cu martori. Dacă la termenul respectiv nu i se ia interogatoriu. ştersături se contrasemnează de partea care le-a făcut. Conform art. Obiectul interogatoriului Constă în faptele personale ale părţilor interogate pertinente şi concludente în cauză. Instanţa are dreptul să cenzureze întrebările propuse şi să le respingă pe acelea care sunt nepertinente. refuzul nejustificat al părţii chemate la interogatoriu de a se prezenta în instanţă la două termene consecutive naşte prezumţia de recunoaştere a pretenţiilor adversarului. Orice modificări. interogatoriul se poate lua procuratorului ei în baza unei procuri speciale. 1199 şi Cc) Prezumţiile sunt consecinţele pe care legea / judecătorul le trage dintr-un fapt cunoscut către unul neclar. Judecătorul citeşte întrebările propuse şi consemnează prin scris de mână răspunsurile primite. dar limitat de comunicare prealabilă a cererilor procedurale ale părţilor. cât şi din oficiu şi chiar după prima zi de înfăţişare pentru că admiterea acestei probe nu provoacă întârzierea procesului. Recunoaşterea trebuie să fie admisibilă şi să privească doar faptele personale. interogatoriul se va lua la domiciliu prin deplasarea instanţei.

Este o prezumţie trasă de completul de judecată şi care e permisă în două situaţii: a) atunci când este admisibilă şi probată cu martori. dol sau violenţă. Metode criminalistice în procese civile 1) Expertiza grafologică Prin ea se verifică. 3) Expertiza medico – legală pentru stabilirea paternităţii 57 . 2. − puterea de lucru judecat. a) 2 feluri – irefragabile. b) relative. b) atunci când se atacă un act juridic pentru fraudă. Prezumţiile simple pot fi răsturnate numai de recunoaşterea părţii adverse.− declararea unor acte ca nule atunci când ele se fac în frauda legii (vânzarea făcută de interzişi). b) Pot fi răsturnate prin orice mijloc de probă. pentru a putea fi aprobată şi cenzurată de părţi sau de instanţe judecătoreşti de control. − dobândirea proprietăţii prin uzucapiune. Sunt de două feluri: a) absolute. prin metode criminalistice. 2) Expertiza grafică – tehnică Se verifică vechimea scrisului şi întregul unui înscris reconstituit din bucăţi. Prezumţiile irefragabile nu pot fi răsturnate prin nici un mijloc de probă (exemplu: perioada de concepţie a copilului). − liberarea debitorului de obligaţie atunci când i se remite titlul original. – simple. dacă scrisul şi semnătura aparţin cu adevărat unei anumite persoane sau sunt false. Ea trebuie să fie logică şi convingătoare.

ASIGURAREA DOVEZILOR Se foloseşte ca procedură specială pentru a preveni dispariţia unui mijloc de probă şi pentru a-l conserva. Curs 10 58 . să demonstreze de ce alte probe trebuie înlăturate. reţinând astfel o stare de fapt la care va aplica normele juridice corespunzătoare raportului juridic dedus judecăţii. Asigurarea dovezilor are un caracter preparator în vederea unui proces viitor şi limitarea probei conservate la scopul ei din acel proces. În cazuri foarte urgente. deci judecătorul trebuie să facă o demonstraţie prin care să convingă că din probele cauzei le-a selectat pe cele adevărate şi le-a valorificat în scopul aflării adevărului. încheierea poate fi atacată în 5 zile de la pronunţare cu recurs de părţile citate. Judecătorul trebuie să facă o analiză a probelor considerate ca reflectând adevărul. probă ce va fi opozabilă părţilor citate în procedura de asigurare a dovezilor. starea tehnică sau valoarea unor bunuri. făcându-se o apreciere logică a probelor în complexul lor. Proba astfel confecţionată poate fi combinată cu orice alt mijloc de probă şi o dată terminată procedura. după următoarea procedură: se face o cerere scrisă cu toate elementele necesare unei cereri procedurale. instanţa poate delega un executor judecătoresc pentru constatarea stării de fapt a unor bunuri sau un expert pentru constatarea stării tehnice şi evaluarea unor bunuri. Se cere existenţa caracterului urgent. Aprecierea probelor În sistemul procedural românesc a fost înlăturat sistemul probelor formale cu ierarhii preconstituite. Acesta este o făurire a unei probe preconstituite pe cale judecătorească. motivat şi justificat. instanţa primeşte această cerere şi dispune citarea părţilor interesate. Efectul – constituie o probă în procesul ce va urma. Cererea pentru asigurarea dovezilor se face de partea interesată înainte de pornirea procedurii şi independent de declanşarea unui viitor proces. Judecătorul va aprecia concluziile din hotărârea lui pe probele administrate în cauză. iar prin excepţie se ocoleşte citarea în cazuri foarte urgente. Instanţa pronunţa în camera de consiliu o încheiere de admitere / respingere a cererii. dar a fost adoptat principiul liberei aprecieri a probelor de către judecător. Asigurarea dovezilor se face pentru a se salva o recunoaştere printr-un interogatoriu sau o declaraţie de martor sau existenţa. proba va aparţine cauzei şi nu părţii care a cerut-o.

Nulitatea Nulitatea expresă se aplică pentru: Necompetenţa instanţei care a emis actul. Sancţiunile actelor de procedură 1. recurs. Condiţii de valabilitate: 1. asigurarea dreptului la apărare. ele se invocă pe căile de atac comune: apel. După fond. forma scrisă . actul să precizeze în chiar cuprinsul lui că cerinţele legii sunt îndeplinite. menţiunea respectivă constituind proba legalităţii. până la un anumit termen (prima zi de înfăţişare la instanţa de fond). împiedicarea şicanelor procedurale. Cauzele de nulitate relativă nu pot fi invocate decât de partea prejudiciată prin acest act. 3. legat de activitatea procesuală a acestora. Pentru încălcarea formelor legale (pentru necompetenţa funcţionarului care a emis actul. 2. amenda civilă. Cauzele de nulitate trebuie invocate la următorul termen de judecată de la apariţia neregularităţii. Actul de procedură este orice act făcut în cursul şi în cadrul procesului de către instanţă sau alţi participanţi. 2. protecţia părţilor împotriva nepriceperii sau uşurinţei judecătoreşti. Cauzele de nulitate absolută se pot invoca de oricare parte dau de instanţă din oficiu în orice fază a procesului şi nu pot fi acoperite prin confirmare. La judecarea în fond aceste cauze se invocă pe cale de excepţie. Forma şi conţinutul actelor de procedură tind să realizeze trei scopuri: 1. nulitatea. se dezvoltă. dar nu mai târziu de intrarea în dezbateri. 1. numai dacă partea a suferit o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel).Actele de procedură Procesul civil este o activitate desfăşurată în timp şi constă într-un complex de acte procedurale ale instanţei şi ale părţilor prin care procesul civil prinde viaţă.acest motiv de nulitate relativă poate fi asanat prin confirmare. 2. Efectele anulării actelor de procedură : 59 .

citaţia). Regula este aceea că toate părţile trebuie citate în procesul civil. Lipseşte de eficienţă actul procedural anulat 2. 6. primeşte în continuare termene în cunoştinţă. Atunci când termenul stabilit în şedinţa de judecată se preschimbă şi procesul este programat la un termen mai scurt (pentru motive temeinice şi la cererea părţii interesate) se dispune citarea părţilor pentru termenul nou stabilit. realizarea principiului contradictorialităţii. Ea este reglementată de norme imperative. în timpul unui proces se prezintă la termen în faţa instanţei. prin orice mijloc tehnic ce permite o confirmare de primire a citaţiei. iar nu la constatările de fapt şi la manifestările de voinţă cuprinse în ea. când o parte. Lipseşte de eficienţă celelalte acte procedurale care se întemeiază pe actul anulat şi nu au o existenţă independentă. Principalele acte procedurale: 1. De la ea legea permite următoarele excepţii: 1. cererile prin care părţile îşi exercită o cale de atac. Această preschimbare de termen se soluţionează de completul de judecată al dosarului dacă 60 . În principiu. citaţia.1. cererile de intervenţie ale terţilor. militarii în termen şi deţinuţii nu primesc termen în cunoştinţă. Modalitatea de citare Citarea se face prin poştă sau prin agenţii procedurali ai instanţei sau alţi salariaţi ai instanţei. fiind în continuare încunoştinţată în proces. încheierile de şedinţă. un act nul poate fi refăcut (ex. la depunerea cererii de chemare în judecată partea care se prezintă personal sau împuternicitul ei primesc termen în cunoştinţă de la judecătorul de serviciu. Citarea părţilor Este o obligaţie legală care urmăreşte îndeplinirea a două scopuri: • • asigurarea dreptului la apărare. Citaţia trebuie să ajungă la destinatar cu cel puţin 5 zile libere înainte de termenul procesului. pentru partea nevalabil citată se prezintă reprezentantul ei. Această excepţie este valabilă şi în cazul în care. întâmpinarea şi cererea reconvenţională a pârâtului). 5. Termenul în cunoştinţă scuteşte instanţa de a cita partea până la terminarea/suspendarea procesului. hotărârea judecătorească şi dovada de înmânare a ei. fără ca ulterior să mai fie citaţi. cererile procedurale ale părţilor (cererea de chemare în judecată a reclamantului. 4. Anularea actului procedural se referă la funcţia lui procedurală. 2. 3. necitată valabil. 3. 2.

sub sancţiunea citării valabile în continuare pe vechiul domiciliu. Confirmarea de primire a acestei scrisori face anunţul valabil. în camera de consiliu de preşedintele instanţei sau vicepreşedinte sau preşedintele de secţie. Numele şi prenumele pot fi însoţite de iniţiala tatălui şi de poreclă. Aceste menţiuni sunt: Numărul şi data emiterii citaţiei. iar dacă domiciliul nu este cunoscut. domiciliul/reşedinţa şi calitatea procesuală a părţii citate. Societăţile comerciale în reorganizare se citează prin administratorul judiciar. un domiciliu procesual în România. vor fi citaţi moştenitorii la domiciliu lor. Menţiuni speciale: Menţionarea date. Nerespectarea menţiunilor esenţiale conduce la nulitatea absolută a procedurii de citare. este obligată să anunţe în scris instanţa. Societăţile comerciale în faliment se citează prin lichidatorul judecătoresc. Cuprinsul citaţiei Citaţia cuprinde mai multe menţiuni. Domiciliul este cel real. Menţiunile neesenţiale pot atrage nulitatea citaţiei dacă partea este vătămată şi procesul nu se poate amâna. Părţile cu domiciliu sau reşedinţa în străinătate. într-o ţară cu care România are tratate de asistenţă juridică reciprocă. care va cuprinde citaţia propriu-zisă şi copie după înscrisurile depuse de partea adversă. 61 . unele esenţiale. iar nu domiciliul menţionat în actul de identitate. faptic.are şedinţă de judecată în ziua depunerii cererii sau dacă nu. termenului şi a orei de înfăţişare la proces. altele nu. se citează prin scrisoare recomandată. În situaţia în care una din părţi moare în timpul procesului. Dacă partea îşi schimbă domiciliul pe timpul procesului. • • • • Persoana juridică se citează la sediul ei. Numărul dosarului. În acest caz procesul se suspendă. prin citare în Monitorul Oficial sau într-un ziar de largă răspândire. pe timpul procesului. Se mai citează facultativ. citarea se va trimite pe numele moştenitorilor la ultimul domiciliu al defunctului. Părţile cu domiciliul necunoscut se citează prin afişare la sediul instanţei cu cel puţin 15 zile înainte de termen sau cu 5 zile în cazuri urgente. cu cerinţa expresă ca destinatarul să-şi aleagă. unde va primi actele procedurale. Citarea unor categorii speciale de persoane • • Statul se citează prin Ministerul Finanţelor sau organele subordonate. întocmindu-se un proces verbal de afişare. Arătarea instanţei şi a sediilor ei. Parafa preşedintelui instanţei şi semnătura grefierului care conferă autenticitate citaţiei. Numele complet. • • Personalul diplomatic aflat la post în străinătate se citează prin Ministerul Afacerilor Externe.

Procesul verbal de înmânare a actului de procedură trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele menţiuni: Data exactă a întocmirii actului. obligat la despăgubiri pentru amânarea procesului. II. Îndeplinirea actelor de procedură înseamnă înmânarea valabilă a acestora. Dacă el refuză semnarea. Aplicarea ştampilei nu este obligatorie. dar este găsită o rudă sau o persoană apropiată. Înmânarea actului procedural se face în zilele de lucru şi doar în cazuri excepţionale în zile de sărbătoare (cu aprobarea preşedintelui instanţei). Semnătura agentului procedural care încheie procesul verbal. citaţia se înmânează punctului de comandă al unităţii militare. Enumerarea înscrisurilor comunicate. Pentru deţinuţi citaţia se trimite administraţiei locului de detenţie. Pentru persoanele juridice citaţia se trimite la sediul acestora unde va fi primită de funcţionarul desemnat cu primirea corespondenţei ce trebuie să-şi completeze clar numele şi prenumele şi funcţia şi să semneze. considerând citarea ca fiind valabilă. Când nu este găsit nimeni la domiciliu destinatarului citaţia se afişează la domiciliu (se depune la cutia poştală. Pentru bolnavii internaţi în spital citaţia se trimite la administraţia spitalului. Actul procedural are caracter autentic şi menţiunile lui sunt considerate valabile până la înscrierea în fals. iar dacă nu. I. Pentru marinarii aflaţi în cursă. Destinatarul nu este găsit la domiciliu. a felului actului comunicat şi a termenului de judecată. 62 . se afişează pe uşa locuinţei). Arătarea instanţei. citaţia se trimite căpităniei portului unde se înregistrează vasul. Înmânarea citaţiei în situaţii speciale Pentru destinatarii care locuiesc la hotel. Destinatarul este găsit la domiciliu şi semnează dovada de înmânare a citaţiei. Felul pricinii. Pentru militarii în termen. agentul procedural consemnează acest lucru în dovada de înmânare a citaţiei. pedepsit disciplinar. III. Numele şi domiciliu destinatarului şi modalitatea în care s-a făcut încunoştinţarea. Lipsa oricăreia dintre aceste menţiuni conduce la nulitatea comunicării actului procedural. Numele agentului procedural şi funcţia lui. Agentul procedural care îşi încalcă obligaţiile de serviciu va putea fi: amendat. citaţia se afişează pe uşa camerei sau recepţiei.• • • • • • Numele şi domiciliul adversarului. Citarea persoanelor juridice prin afişare la două termene consecutive face procedura de citare valabilă.

înmânarea înscrisurilor părţii adverse). Clasificare: I. din cauză de forţă majoră. 63 . Termene convenţionale II. Termene legale – stabilite prin lege 2. executarea hotărârilor şi evitarea surprinderii părţii adverse. Termenul pe zile se calculează pe sistemul zilelor libere ( de câte 24h). La termenul în care procedura de citare este viciată nu se poate dispune nimic în proces. Aceste reguli sunt valabile pentru înmânarea oricăror acte de procedură. stabilită. Termenul pe luni se împlineşte în ziua corespunzătoare a lunii următoare.Instanţa este obligată la fiecare termen să verifice legalitatea cererii. Nerespectarea lor duce la decădere sau nulitate 2. Termene relative – nerespectarea lor are consecinţe mai blânde: amânarea procesului şi amenzi sau sancţiuni disciplinare pentru funcţionarea instanţei. Termenele procedurale În sens material termenul = zi fixată. Calcularea termenelor a) Modul de calcul Termenul pe ani se împlineşte în ziua corespunzătoare a anului următor. Termene imperative (peremptorii) 2. Termene judecătoreşti 3. 1. 1. sub sancţiunea nulităţii. Partea va putea cere termen pentru pregătirea apărării. Comunicarea actului de procedură este posibilă şi valabilă şi când se face direct în instanţă părţii prezente care au refuzat primirea actului prin agent procedural (ex. Dacă procedura de citare este valabilă instanţa va amâna procesul dacă. una din părţi nu se poate prezenta. Termene prohibitive (dilatorii) 1. trebuie să amâne procesul şi să refacă procedura de citare. Termenul pe săptămâni se împlineşte în ziua corespunzătoare a săptămânii următoare. cu una sau mai multe părţi. Termenul pe zile libere – nu se calculează ziua de început şi cea de sfârşit pentru ele nu sunt considerate zile de câte 24h. iar dacă ea nu este valabilă. Rolul – limitarea în timp a procesului. În sens procedural termenul = perioadă de timp înlăuntrul căreia trebuie îndeplinite sau nu acte procedurale. Termene absolute – obligatorii pentru instanţe şi părţi.

nedepunerea unui act procedural la prima zi de înfăţişare).În interiorul termenului se calculează şi zilele de sărbătoare. 6 luni în comercial). care şterge însuşi actul. 2. din cauza forţei majore. termenul de atacare a hotărârii curge din ziua primirii somaţiei. care desfiinţează actul retroactiv. 2. hotărârea se consideră comunicată din ziua în care partea a solicitat o copie de pe hotărâre. în principiu. când părţii i se comunică hotărârea odată cu somaţia de executare. fiind echivalentă cu pierderea dreptului (Ex. termenul va începe să curgă din nou pentru moştenitorii părţii. ea putând fi repusă în termen după 15 zile de la încetarea cauzei de forţă majoră. termenul curge de la comunicare. când recursul/apelul se declară înainte de comunicarea hotărârii. Sancţiunile sunt următoarele: Perimarea cererii lăsate în nelucrare din vina părţii ( 1 an în civil. c) Caracterul termenului procedural Termenele legale sunt. Nulitatea. după comunicarea actului de procedură pe numele succesorului. e) Repunerea în termen Este posibilă atunci când au existat motive temeinice care au oprit partea să-şi exercite obligaţiile procesuale în termenul legal. când o parte decedează înainte de expirarea unui termen. hotărârea se consideră comunicată din ziua declarării căii de atac. cu trei excepţii ce formează principiul echipolenţei: 1. ele nu pot fi întrerupte. b) Durata curgerii termenului În principiu. termenul se calculează în funcţie de data cuprinsă în ştampila poştei. Decăderea care şterge dreptul de exercitare. Instanţa poate dispune exercitarea unui drept procesual în termenul general de 15 zile de la încetarea cauzei de forţă majoră care a împiedicat partea. cu două excepţii: 1. Atunci când actul de procedură se comunică prin poştă. Termenul mai poate fi suspendat. d) Sancţiunile nerespectării termenelor Nerespectarea termenelor şi sancţiunea aferentă se invocă prin excepţie. Cererea de repunere în termen este de competenţa instanţei superioare celei ce a pronunţat hotărârea. dar este mai puţin gravă decât decăderea. el se prelungeşte până la următoarea zi de lucru. fixe. Cheltuielile de judecată 64 . 3. Dacă termenul se împlineşte într-o zi de sărbătoare. Termenele sunt continui. când partea este împiedicată de forţa majoră să îndeplinească un act procedural.

Cuantumul taxei de timbru datorat în căile de atac este menţionat pe citaţie. de expert. Taxele de timbru au ca beneficiar bugetul central al statului sau al Ministerului de Justiţie.cereri privind adopţia.poate fi totală sau parţială .procese privind pensii de întreţinere. Aceste acte normative apar regulat pentru a aduce la zi taxele de timbru cu procentul de inflaţie. onorariile de avocat. • Obiectivă: stabilită prin lege pentru: . tutela. cheltuielile de transport şi alte cheltuieli. Pe lângă taxele judiciare de timbru mai există taxe de timbru judiciar care sunt fixe pe anumite intervale valorice. Timbrajul trebuie făcut anticipat şi total înainte de depunerea cererii.cereri de despăgubire civilă din cauză penală. Judecătorul de serviciu care încalcă acest principiu este susceptibil de sancţiuni disciplinare . Taxele pot fi: fixe – pentru cereri cu caracter nepatrimonial variabile – pentru cereri cu caracter nepatrimonial (divorţ. Ele se fac venit la bugetul Ministerului de Justiţie. Neachitarea taxei integrale de timbru conduce la nulitatea cererii procedurale. Taxele de timbru se plătesc anticipat de petent. . Această scutire poate fi: • subiectivă: . În cazuri excepţionale cererea poate fi netimbrată corespunzător cu obligaţia petentului (reclamant) de a completa taxa de timbru până la primul termen de judecată.plata unor drepturi salariale. Şi mai rar. Legea permite ca o taxă de timbru neplătită integral să poată fi plătită ulterior la organele fiscale. 65 . contestaţia la executare) variabile – pentru cereri patrimoniale propriu-zise – acoperind un anumit procentaj din obiectul cererii patrimoniale. Există posibilitatea de scutire de taxe de timbru. . partea datoare fiind dată în debit. la primul termen. Ele constau în plata taxelor de timbru. instanţa. În recurs instanţa poate recalcula taxa de timbru şi pentru judecata în primă instanţă şi pentru judecata în apel.fiind aprobată de organele Ministerului de Finanţe .poate consta în eşalonarea taxei pentru cazuri personale (studenţi. ele sunt reglementate prin hotărâri sau ordonanţe de guvern şi mai rar prin lege. cereri privind redobândirea dreptului de proprietate imobiliară pentru imobile trecute abuziv la stat. pensionari).Sunt suportate de partea care a pierdut procesul ca urmare a culpei ei procesuale. . mai poate acorda o amânare pentru plata taxei de timbru integral.

pârâtul va fi obligat proporţional cu cheltuielile de judecată ale reclamantului. cheltuielile de judecată se pot compensa total sau parţial. Dacă partea care a câştigat procesul nu cere în proces cheltuielile de judecată. Partea câştigătoare are însă dreptul să ceară cheltuielile făcute printr-o cerere separată în interiorul termenului de prescripţie (3 ani). Atunci când se admite doar în parte o acţiune.) Partea care a pierdut procesul (pârâtul)nu va fi obligată la cheltuielile de judecată ale reclamantului dacă a recunoscut cu bună credinţă pretenţiile acestuia cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. instanţa nu le poate acorda din oficiu.onorariul avocatului: este stabilit prin contract între avocat şi client şi nu poate fi cenzurat de instanţă. În situaţia casării unei hotărâri şi trimeterii sau reţinerii spre rejudecare a cauzei. funcţie de care se calculează şi valoarea taxei de timbru.cheltuielile de transport. Lichidarea cheltuielilor de judecată (art. . dacă ea a avut mai mulţi avocaţi. În situaţia coparticipării procesuale. Când prin hotărâre se admit cererile mai multor părţi. Dacă pe parcursul procesului se modifică evaluarea. situaţie în care se va proceda la întocmirea unei expertize de specialitate. . partea poate fi obligată la un timbru suplimentar şi corelativ. obligaţia la cheltuielile de judecată se face în solidar pentru coparticipanţi.274 C. . . Pr. Instanţa poate obliga partea care a pierdut procesul să restituie onorariul unui singur avocat al părţii ce a câştigat procesul. se face de petent (reclamant). .cheltuiala necesară administrării unei probe: se suportă de partea care a cerut expertiza sau de partea în favoarea căreia proba a fost dispusă din oficiu de instanţă. Civ.onorariul expertului: este stabilit de instanţă.taxe pentru multiplicarea unor acte. se vor restitui. toate cheltuielile de judecată se vor calcula la sfârşitul rejudecării. Taxele de timbru plătite pentru o cerere la care ulterior se renunţă.cheltuielile de cazare.contravaloarea zilei de muncă pierdute. . Alte cheltuieli de judecată: .Evaluarea obiectului cererii. Această evaluare poate fi contestată de părţi sau instanţă. Amenzile judiciare 66 . Această excepţie nu se aplică dacă pârâtul a fost pus în întârziere înainte de începerea procesului printr-o notificare faţă de care nu şi-a executat benevol şi cu bună credinţă obligaţiile.

La judecata pregătitoare se regăsesc toate principiile procedurii civile . . formularea cu rea credinţă a unei contestaţii în executare numai cu scop de a întârzia executarea. amenda se dispune prin încheiere de şedinţă care este executorie. refuză sau întârzie depunerea raportului de expertiză. partea poate fi amendată pentru abuzuri procesuale: introducerea cu rea credinţă a unei cereri de recuzare. I ) Faza scrisă începe o dată cu introducerea cererii de chemare în judecată şi se încheie la prima zi de judecată . tulburarea şedinţei de judecată. repetat şi nejustificat.avocatul care. amenda se anulează sau se reduce. .Judecata în faţa instanţei de fond are 3 etape : contradictorie (publică) deliberarea şi pronunţarea hotărâri hotărârii . încercarea de a obţine o scutire a taxei de timbru pe motive nereale.Scopul este de a se prezenta elementele pregătitoare ale procesului. cererea de citarea a adversarului prin publicitate.expertul care. Curs 11 Procedura în faţa instanţei de fond Procesul civil are mai multe faze /etape din care prima se desfăşoara în faţa instanţei de fond care e de obicei Judecătoria . Indiferent. 3. amenzi cominatorii pentru fiecare zi de întârziere pentru a se asigura executarea unor obligaţii de a face. 2. deşi domiciliul lui era cunoscut. . .pregătitoare (scrisă ) .martorul legal citat care nu se prezintă sau refuză să depună mărturie. Amendarea părţilor se poate face pentru: 1. şi redactarea şi comunicarea 67 . nu se prezintă într-un proces sau are o atitudine deontologică. nejustificat. dar poate fi atacată de cel amendat. formularea cu rea credinţă a unei cereri de verificare de scripte.Sunt amenzi civile care se plătesc în favoarea statului. Dacă se admite contestaţia.agentul procedural care îndeplineşte greşit sau nu îndeplineşte obligaţia de citare sau de comunicare a actelor de procedură. Amendarea altor participanţi . ducând la amânarea procesului.

C. semnătura . Pers juridice poate fi reprezentat în proces de administrator . a comunica actele de procedură în timpul procesului .Aceste elemente sunt necesare pentru a identifica părţile .Aceste elemente sunt concretizate prin acte procedurale specifice :cererea de chemare în judecată . cereri incidente care se fac pe parcursul procesului .La cererea formulată de reprezentant şi nu de parte .întâmpinarea . Reprezentantul titularului poate fi un reprezentant legal (tutore . i se cere pârâtului să-şi declare un domiciliu ales în Rom. Trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente :arătarea instanţei căreia îi sunt adresate.Cererile procedurale se fac în formă scrisă .obiectul cererii .D.conducător sau consilier juridic în baza unei delegaţii.pentru a stabilii competenţa teritorială a instanţei .Cererile procedurale reprezintă acte procedurale importante la fel ca şi citaţia .rezolutia judecătorului de serviciu la primirea cererii de chemare în judecată (C.faptic . Cuprinsul cererii : numele şi domiciliul / reşedinţa părţilor .procedural .Mai e posibil ca o parte să acţioneze atât în nume propriu cât şi ca reprezentant al unor coparticipanţi .aceasta trebuie să-şi dovedească această calitate prin procură /împuternicire judecătoreşti .nu cel oficial .curator ) sau convenţional (procurator .Sunt două feluri : cereri introductive care declanşează litigiul şi sesizează instanţa .numele şi domiciliul părţilor /reprezentanţilor părţilor . 112 CPC) este actul procesual prin care reclamantul îşi formulează pretenţiile împotriva pârâtului şi prin care sesizează instanţa cu soluţionarea litigiului . .au posibilitatea sa-şi declare un domiciliu ales .de părţi sau terţi. Al 2-lea element este un element posibil: calitatea procesuală a părţii .i ocrotească drepturile şi interesele proprii sau ale altor persoane în condiţiile legii .Oricare dintre aceştia trebuie să facă dovada calităţii de reprezentant .cererea reconvenţională ..decizie de tutore sau de curator . Pt identificare se mai poate folosi iniţiala tatălui şi eventual porecla . avocaţială .citaţia Cererile procedurale generale constituie mijlocul prin care oricare parte interesată poate cere instanţei să .) . este modalitatea concretă de realizare a acţiunii civile .În proces interesează domiciliul real.încheierile / hotărârile Cererile procedurale concrete specifice procesului în prima instanţă a) Cererea de chemare în judecată (art.Î. unde să i se comunice actele procedurale .Părţile însă 68 .J.Când pârâtul are domiciliul /reşedinţa în străinătate o dată cu convocarea lui la primul termen . pt.avocat ) .convocare ce se face în scris (recomandată cu confirmare de primire ) .

Mijloacele probatorii pot fi : citarea pârâtului la interogatoriu înscrisuri ce se anexează la C.ob. jud.elemente poate determina nulitatea CDCÎJ.Î. a statuat că lipsa unei semnături poate fi complinită pe parcursul procesului .D.Al 3-lea element :obiectul cererii – pretenţiile reclamantului (ex. fie din oficiu de instanţă . fie la sesizarea pârâtului.eventual prin citarea reclamantului .)Ob. calificarea juridică a pretenţiilor în limitele principiului disponibilităţii . Al 5-lea elem.J în exemplare suficiente atât pt instanţa cât şi pentru părţi martorii nominalizaţi în cerere sau la prima zi de judecată expertiză de specialitate cercetare locală Al 6-lea element : semnătura reclamantului. cererii (scopul procesului) semnătura . anularea unui act. caz în care va fi citat pt a confirma voinţa lui .cât şi pt pârât pt a şti să se apere . instanţa poate pune în discuţie.: pt a fixa limitele procesului pt a constitui un element necesar al dispozitivului hot. pt a individualiza acţiunea pt a stabili competenţa materială a instanţei. :arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere . Dintre aceste elemente sunt esenţiale: numele . Reclamantul menţionează mijloacele probatorii pt fiecare capăt de cerere . Celelalte elemente pot fi acoperite pe parcursul proc. Motivarea în drept = prezentarea temeiului juridic al cererii (textul de lege sau principiul juridic aplicabil )se raportează la norma juridică încălcată ce a generat conflictul .acordându-se termen special pt 69 . cererii trebuie evaluat de reclamant atunci când e posibil în următoarele scopuri.Dacă reclamantul nu-si precizează temeiul de drept sau o face greşit . părţilor.Acest lucru e util atât pt instanţa care trebuie să conducă procesul .special cu această menţiune .Dacă cererea e semnată de reprezentant reclamantului se poate pune în discuţie însuşirea cererii de reclamant .Se face un scurt istoric al raportului juridic .Obiectul cererii trebuie să fie licit şi moral .C. jur.Semnătura presupune acordul reclamantului cu cuprinsul cererii şi voinţa lui valabilă de a deschide procesul . plata unei sume.se subliniază faptele care produc efecte juridice şi care caracterizează litigiul şi se explică temeiul pretenţiilor . Al 4 –lea element :arătarea motivelor de fapt şi de drept fixează cadrul procesului Motivele de fapt :prezentarea succintă a faptelor materiale /juridice din care reclamantul îşi deduce pretenţiile împotriva pârâtului . Practica jud. pt a determina taxa de timbru şi implicit cuantumul cheltuielilor de judecată Dacă evaluarea obiectului este contestată de pârât se recurge la o expertiză în evaluare .Lipsa vreunuia din ac .

Avantajele cererii reconvenţionale : soluţionează pretenţiile în acelaşi proces economiseşte timp şi bani evită posibilitatea soluţionării contradictorii a cererilor Dezavantaje : poate întârzia judecarea acţiunii principale.Această cerere are un caracter independent faţă de cererea reclamantului. relativă) cu condiţia să fi produs o vătămare pârâtului . Cuprinsul acestei cereri se referă la aceleaşi elemente ca şi în cazul cererii reclamantului. lipsa ob. lipsa semnăturii) răspunsul pârâtului în fapt şi în drept la fiecare capăt de cerere al reclamantului (pârâtul poate nega cererile reclamantului.Este o cerere incidentă. pretenţii conexe cu cererea reclamantului . a evita aceste dezavantaje instanţa poate disjunge cele 2 cereri. Cuprinsul întâmpinării: elementele CDCÎJ + 2 elemente specifice: excepţiile pe care le ridică pârâtul (ex. le poate recunoaşte parţial . dar trebuie să aibă şi o legătură conexă cu acţiunea . Nedepunerea întâmpinării nu creează imposibilitatea apărării.El îşi păstrează posibilitatea de a-şi face apărarea şi de a invoca excepţiile de ordine publică.alin 2 ). neanalizată pe fond (ci doar pe excepţii). ci doar o îngreunează. b) Întâmpinarea (art 115 CPC) este actul procesual prin care pârâtul răspunde în scris la pretenţiile reclamantului menţionând şi care sunt apărările lui . c) Cererea reconvenţională (art. În aceste zile reclamantul poate observa întâmpinarea .poate invoca nulitatea pretenţiilor reclamantului) În prezent întâmpinarea e obligatorie (art. Întâmpinarea trebuie depusă cu cel puţin 5 zile înainte de prima zi de înfăţişare /de primul termen. o contraacţiune a pârâtului Scopul reconvenţionalei este acela de a compensa prestaţiile părţilor . nedepunerea întâmpinării are drept consecinţă decăderea pârâtului din dreptul de a cere probe şi din dreptul de a invoca excepţii relative .instanţa e obligată să se pronunţe expres asupra cererii reconvenţionale . că pt 70 .Pin întâmpinare părţile se plasează pe picior de egalitate cunoscându-şi reciproc pretenţiile. Întâmpinarea se depune în exemplare suficiente pt instanţă şi pt părţi cu menţiunea coparticipanţi se poate depune un singur exemplar . cererii. necompetenţa instanţei.119 CPC) este cererea pârâtului atunci când are pretenţii proprii împotriva reclamantului. Prorogarea competenţei în favoarea instanţei competente cu soluţionarea cererii reclamantului.118.Pretenţiile pârâtului din această cerere creează un caracter ofensiv .Doar dacă nici după ac termen cererea nu se complineşte aceasta poate fi anulată (nul.complinirea lor .anulată. chiar dacă cererea reclamantului a fost perimată .Datorită caracterului independent . pt.

În momentul în care cererea e valabilă . Cererea reconvenţională se soluţionează prin aceeaşi hotărâre la fel cu cererea de chemare în judecată.Prin aceasta se punctează 3 aspecte . Se depune personal de reclamant sau de reprezentantul acestuia .situaţie în care aceştia primesc termen în cunoştinţă fără ca instanţa să mai citeze pe reclamant . Este următorul pas al procesului prin care instanţa e sesizată cu litigiul. Este în acelaşi timp o reflectare a principiului disponibilităţii .Judecătorul de serviciu adoptă (cererea ?) prin rezoluţie .Termenul . Rezoluţia se scrie de mână în colţul din dreapta sus al cererii şi se semnează de judecătorul de serviciu . prin excepţie cererea netrimbată corespunzător poate fi primită cu obligaţia reclamantului de a completa taxa până la primul termen.urmând ca cererea să fie înregistrată numai după ce va fi depusă din nou .Aici termenul de anulare are înţelesul de înregistrare .Dacă va constata lipsuri îi va cere reclamantului să le remedieze .ea va fi primită de judecătorul de serviciu şi din acel moment .de principiu.sau în cazuri speciale de preşedintele instanţei.procesul.Dacă reclamantul trimite cererea prin poştă .iar pe reclamant îl citează doar dacă n-a depus cererea personal . 71 .Primirea se face de judecătorul de serviciu . Dacă reclamantul nu se conformează indicaţiilor instanţei .Judecătorul de serviciu verifică la primirea cererii existenţa elementelor cererii de chemare în judecată(CDCÎJ) . instanţa îi va comunica în acelaşi mod deficienţele cererii şi că trebuie să fie remediate . Procedura prealabilă şedinţei de judecată 1) Primirea cererii de chemare în judecată.Pt cauze urgent se poate da un termen de 5 zile (de regulă de 5 zile ) dispune citarea părţilor :obligatoriu îl citează pe pârât . fixează primul termen de judecată . neachitarea poate duce la neprimirea cererii. Taxa plătită va fi anulată de judecătorul de serviciu .instanţa e sesizată cu litigiul .sau la următoarele termene după ce reclamantul îşi modifică sau întregeşte acţiunea Depunerea tardivă are ca efect judecarea separată de cererea reclamantului.Cererea reconvenţională trebuie depusă la prima zi de înfăţişare .aceasta poate suspenda printr-o încheiere de şedinţă . trebuie să fie de cel puţin 300 de zile pt a se da posibilitatea citării părţilor şi pregătirii apărării . se verifică plata taxei de timbru integrală şi anticipată.Cererea reconvenţională se poate formula într-un înscris împreună cu întâmpinarea sau în înscrisuri separate .

Uneori judecătorul de serviciu poate dispune chemarea la interogatoriu a pârâtului cu menţiunea acesteia în citaţie. cererile privind pensia de întreţinere data primirii cererii este data obligaţiei la plata pensiei prin hotărâre.pârât) la care ulterior se pot adăuga terţi intervenienţi . Acest efect se produce chiar dacă cererea e depusă la o instanţă necompetentă . b ) cererea de chemare în judecată fixează natura şi obiectul cauzei în sensul că reclamantul precizează pretenţiile şi fixează limitele procesului . pt.aspecte faţă de care pârâtul îşi poate concepe apărarea . Efectele primirii cererii de chemare în judecată a ) cererea de chemare în judecată investeşte instanţa cu cercetarea şi soluţionarea cauzei (judecarea pricinii). 72 . în stabilirea paternităţii. revocarea donaţiei pt.Odată cu citaţia .o dată depusă de titular . f) depunerea cererii are ca efect punerea în întârziere a pârâtului sub următoarele aspecte :pârâtul posesor de bună-credinţă nu mai are dreptul de a culege fructele după depunerea cererii.Prin citaţie . d) depunerea cererii determină instanţa competentă alternativ (instanţa competentă teritorial obişnuit ) e) depunerea cererii întrerupe prescripţia extinctivă.respectiv la calitatea procesuală a acestora (reclamant . va putea fi obligat prin admiterea acţiunii reclamantului şi la daune din ziua introducerii acţiunii reclamantului.devine după decesul acestuia transmisibilă către moştenitori (acţ. pârâtul chemat în judecată pentru predarea unui bun corporal preia riscul pieirii bunului . sub sancţiunea nulităţii acelui act.pârâtului i se comunică şi copia după CDCÎJ şi după înscrisurile reclamantului . c) cererea fixează cadrul procesual şi cu privire la părţi . tăgada paternităţii .din ziua introducerii cererii curg dobânzile.pârâtul chemat în judecată pentru o obligaţie de a face ceva /de a nu face ceva. ingratitudine) h) din momentul depunerii cererii dreptul supus judecăţii devine drept litigios care nu mai poate fi transmis prin acte juridice.(art.Aceste elemente pot fi modificate sau întregite de reclamant cel târziu la prima zi de înfăţişare .Totuşi . iar pe de lată parte determinarea eventualelor excepţii de litispendenţă(autoritatea de lucru judecat). dacă obiectul cererii este plata unei sume de bani ..aspecte juridic .Acest aspect e important pt determinarea caracterului relativ al hotărârii judecătoreşti .îşi stabileşte temeiul juridic .1309). g) acţiunea personală şi netransmisibilă .pârâtul este invitat să depună întâmpinarea cu cel puţin 5 zile înainte de primul termen.perimat sau dacă reclamantul renunţă la ea .prescripţia nu se consideră întreruptă dacă cererea s-a anulat .

(înscrisurile depuse de reclamant . Aceste dulapuri trebuie închise şi securizate.duplicatele pt comunicarea către pârât. Cu 1 până la 3 zile înainte de termen . Expedierea citaţiilor şi a înscrisurilor se menţionează într-un borderou de corespondenţă al instituţiei . chitanţele de plată a taxei) se cos intr-un dosar pe coperta căruia se scrie nr.Dosarul se înregistrează în 4 registre : Registrul general :nr de dosar şi elementele de pe copertă.natura cauzei . Opisul alfabetic : se trec în ordine alfabetică părţile şi în dreptul lor nr.făcând un referat scris pe conceptă sau pe ultima încheiere de şedinţă. După aceasta . CDCÎJ împreună cu anexele ei . dosarul se întoarce în arhivă unde este depozitat intr-un dulap prevăzut cu despărţituri denumite ochiuri corespunzătoare diferitelor termene şi complete de judecată.Totuşi pentru cauze urgente stabilite prin lege . semnându-se pentru predarea dosarelor de la arhivă către grefier şi apoi pentru restituirea dosarelor după termen de către grefier . de dosar (acest număr se preia din registrul general al instanţei)denumirea instanţei . de înregistrare al litigiului care este nr. 73 .menţionând ziua expedierii şi nr de recomandată. (contestaţie la executare )dosarele respective se trec în faţă pe lista de procese .După primire cererii şi fixarea primului termen . Grefierul întocmeşte lista de procese a completului pt termenul respectiv . Datele din cele patru registre pot fi corelate astfel încât putem şti oricând situaţia şi mişcarea unui dosar . Grefierul duce dosarele în biroul propriu şi verifică la fiecare dosar dacă părţile sunt corect citate şi dacă taxa de timbru e valabil plătită . natura cauzei . de dosar.2) Pregătirea şedinţei de judecată .dosarele se scot din arhivă de către grefierul de şedinţă care semnează de preluare.denumirea părţilor .la arhivă .listă ce cuprinde dosarele în ordinea lor cronologică. Această listă asigură publicitatea şi dr.termenele următoare. Registrul informativ :nr de dosar . de apărare al părţilor care pot participa la dezbaterea cauzei la momentul respectiv .data depunerii acestuia . Grefierul afişează lista de judecată cu cel puţin 1 h înainte de începerea şedinţei la avizierul corespunzător sălii de şedinţă sau pe pe uşa sălii de şedinţă în lipsa unui avizier . După înregistrarea dosarului acesta pleacă de la arhivă spre biroul de citaţie pentru completarea si expedierea citaţiilor şi a duplicatelor de pe cererea reclamantului şi de pe înscrisuri conform rezoluţiei judecătorului de serviciu. Condica de termene pt arhivă :nr de dosar numele pt un anumit termen de judecată . data introducerii cererii .

o poate trimite în judecată pt ultraj.procesul verbal al instanţei .Dezbaterile constau în strigarea pe rând a dosarelor în ordinea lor de pe listă.după care se trece la dezbateri .De regulă această etapă cuprinde mai multe termene de judecată fără a exclude posibilitatea judecării procesului de la primul termen. încheieri de şedinţă .o asigură conducerea completului de judecată (în apel şi recurs sau în alte căi de atac în care completul e format din mai mulţi membrii.o poate evacua .este forma specifică de activitate a instanţei în raport cu principiul publicităţii . Preşedintele completului poate modifica această ordine acceptând strigarea cu prioritate a dosarelor în care părţile s-au împăcat sau a dosarelor în care părţile au probleme speciale ori în dosarele cu amânarea fără discuţii. Şedinţa de judecată este un moment foarte important al procesului . preşedintele completului declară şedinţa începută . iar ceilalţi membri nu por intervenii individual .ci prin intermediul preşedintelui completului). 4)excepţiile de procedură .şedinţa de judecată are loc în sala de judecată .În această etapă se administrează probele . Trebuie avute în vedere 4 aspecte : 1)ordinea de judecată (dezbaterile )2)prima zi de înfăţişare .şi tot el declară şedinţa închisă .citaţii ale instanţei. Strigarea cu prioritate a cauzelor se face numai cu condiţia prezenţei tuturor părţilor / nu trebuie amânat (dezbătut un proces fără a fi anunţate părţile ).se pun 74 . Preşedintele poate lua măsurile necesare :poate chema la ordine o persoană ce tulbură şedinţa de judecată .contradictoriu şi public .să invoce excepţii. În această etapă se întocmesc acte procesuale specifice . o poate suspenda . 1) Ordinea dezbaterilor cuprinde mai multe aspecte: a) conducerea dezbaterilor .grefierul face referat oral al procesului arătând cine e prezent şi cine absent .În legătură cu această etapă .trebuie abordate următoarele subpuncte: şedinţa de judecată incidente care întârzie judecarea judecarea în fond a procesului actele de dispoziţie ale părţii prin care se pune capăt judecăţii. numele părţilor . b) Începerea dezbaterilor .dacă timbrul e plătit .3)încheierile de şedinţă . să răspundă la acestea .II ) Judecarea publică şi contradictorie (judecarea propriu-zisă a cauzei)Această etapă are caracter preponderent oral .după strigarea dosarului .o poate amenda .Se spune că în afara şedinţei de judecată nu există proces civil. Fiecare dosar se strigă de grefier menţionându-se nr de ordine de pe listă .dacă procedura de citare a fost corect îndeplinită pt toate părţile .cererile de intervenţie .dacă relaţiile ordonate de instanţă au sosit la dosar sau nu .se administrează probe .Se invită părţile să ceară probe .cererea reconvenţională . preşedintele completului asigură conducerea dezbaterilor.obiectul cauzei . aceste elemente se repetă în afara sălii de şedinţă fie prin aprod .fie prin mijloace de sonorizare .Pt asigurarea publicităţii.în cadrului ei efectuându-se toate lucrările publice ale procesului .

dosarul se va amâna luându-se măsurile necesare pentru administrarea probelor care lipsesc (ex.Dacă una din părţi legal citată lipseşte .Prin concluzie părţile fac o sinteză a procesului. pt că prin pronunţare instanţa se desesizează de cauză . a asigura o apărare rezonabilă în proces . Efecte: 75 .După administrarea probelor ce au determinat repunerea pe rol .dosarul poate fi lăsat la sfârşitul şedinţei de judecată.De asemenea . instanţa e obligată să ţină cont de apărările şi probele administrate şi de partea prezentă la termenul final .rezultând că pledoaria trebuie să fie o demonstraţie a temeiniciei soluţiei solicitate .concluzii . Instanţa e obligată să dea cuvântul tuturor părţilor prezente . la a 2-a strigare.Închiderea dezbaterilor are loc după ce toate probele admise au fost administrate şi după ce toate părţile prezente au pus concluzii sau au făcut pledoarie . 2) Prima zi de înfăţişare este pragul procesului. Judecătorul are dreptul pe tot parcursul procesului să încerce împăcarea părţilor c) ordinea în care se dă cuvântul părţilor .cuprinzând doar susţinerile părţii prezente .Repunând cauza pe rol.Ea marchează începutul fazei orale şi contradictorii a procesului civil.Repunerea pe rol se poate face doar înainte de pronunţarea hotărârii . Paratul va vorbi primul doar dacă ridică o excepţie. Dacă la strigarea cauzei una din părţi/apărătorul părţii lipseşte .Procesul civil este caracterizat de oralitate. declaraţia unui martor ):Dosarul poate fi suspendat pt cauzele prevăzute în lege.poate limita timpul de expunere în mod egal pt fiecare parte şi într-un interval rezonabil pt. este un moment foarte important ce marchează naşterea / stingerea unor drepturi procesuale ale părţilor ..apoi pârâtul .La pronunţarea hotărârii.Dacă probatoriul cauzei nu e finalizat .Avem prima zi de înfăţişare atunci când : părţile sunt legal citate părţile pot pune concluzii Ea poate coincide sau nu cu primul termen de judecată .părţile vor pune din nou concluzii. Declarând dezbaterile închise .instanţa anunţă că se retrage pt deliberări .apoi intervenienţii.E posibilă repunerea pe rol a cauzei după ce instanţa a rămas în pronunţare atunci când observă cu ocazia deliberării că au rămas neelucidate probleme ale cauzei .dezbaterile se desfăşoară normal . instanţa întocmeşte o încheiere de şedinţă în care arată motivele repunerii . fixează un nou termen şi citează părţile . iar instanţa se retrage pt deliberări. îşi susţin apărările şi le argumentează .La cererea părţilor sau din proprie iniţiativă instanţa poate să acorde cuvântul în replică pt reclamant şi în duplică pt pârât . o luptă de argumente şi contraargumente . părţile sunt invitate să-ţi prezinte susţinerile în ordine prestabilită :întâi reclamantul .

Modificarea acţiunii înseamnă corectarea unor elemente prezentate greşit în cererea iniţială. Încheierea de şedinţă trebuie semnată de întregul complet de judecată. nu au autoritate de lucru judecat şi de aceea instanţa poate reveni la măsurile stabilite prin această încheiere . Reclamantul majorează / micşorează câtimea obiectului cererii .reclamantul este decăzut din aceste drept procesual . e) cel târziu la prima zi de înfăţişare se pot depune cererile de intervenţie . Încheierea preparatorie poate fi atacată numai o dată cu fondul .Ele au aceleaşi părţi componente ca şi hotărârea judecătorească: practicaua: denumirea instanţei . rezumatul susţinerilor părţilor prezente . Clasificarea încheierilor de şedinţă : încheieri preparatorii încheieri interlocutorii. După prima zi de înfăţişare . instanţa adoptă măsurile procedurale pt cercetarea şi soluţionarea cauzei fără a anticipa asupra fondului cauzei. considerentele : motivarea măsurilor luate de instanţă. 76 . Prin încheierea preparatorie. Încheierile de şedinţă constituie oglinda procesului . 3) Încheierea de şedinţă este actul procedural al instanţei de judecată întocmit după fiecare şedinţă şi in care se consemnează cele petrecute în timpul dezbaterilor şi măsurile luate pt avansarea şi soluţionarea pricinii. Reclamantul înlocuieşte o acţiune în constatare cu o acţiune în realizare .a) cel târziu la prima zi de înfăţişare. compunerea completului de judecată .caz în care instanţa acordă un nou termen pt comunicarea acestor modificări către pârât .nu şi după rejudecare în fond după casare . 131 ): Reclamantul îşi îndreaptă o eroare materială a propriei acţiuni. reclamantul îşi poate modifica / întregii cererea de chemare în judecată .obiectul pricinii.măsură obligatorie . Aceste încheieri au un dublu caracter : nu rezolvă pe fond o parte din cauză . dispozitivul : se menţionează măsura ordonată de instanţă .termenul la care au avut loc dezbaterile . Reclamantul cere contravaloarea obiectului pierdut în locul restituirii lui în natură . b) cel târziu la prima zi de înfăţişare se cer probele c) cel târziu la prima zi de înfăţişare se depune întâmpinarea şi cererea reconvenţională.Legea prezintă patru excepţii în care cererea de chemare în judecată poate fi modificată /schimbată după prima zi de înfăţişare (art.Modificarea şi întregirea acţiunii se pot face numai în prima judecată în fond . Întregirea acţiunii = completarea unor lipsuri iniţiale . d) cel târziu la prima zi de înfăţişare se invocă excepţiile relative.

După ce se epuizează toate căile de atac . Cauzele suspendarii determina si felurile ei. Ex.consemnate în caietul de şedinţă al grefierului . 242 Cpc) – toate partile cer instantei sa suspende procesul. Uneori acest proces se intrerupe pentru perioade mai lungi prin suspendare.În această situaţie procesul se suspendă .rezolvare ce rămâne definitivă asupra aspectului respectiv şi asupra căreia instanţa nu mai poate reveni. Este o reflectare a principiului disponibilitatii. Ea poartă asupra unor aspecte dezbătute în contradictoriu de părţi şi pe care instanţa le rezolvă .aşteptându-se soluţionarea căii de atac . avem un proces continuu care uneori se intrerupe. Procesul va continua pt celelalte aspecte ale cauzei rămase nesoluţionate din cadrul procesual respectiv . De încheieri interlocutorii : încheiere de admitere în principiu în partaj încheierea de admitere în principiu a cererii de intervenţie încheierea prin care se respinge o excepţie de fond .În mod excepţional pt cereri noi . Au 2 trăsături : prejudecă pricina . Suspendarea voluntara are loc in doua situatii posibile (art. 4)Excepţiile de procedură (cursurile trecute). Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierii de şedinţă . Intreruperea poate deveni permanenta prin perimare.Încheierea interlocutorie rezolvă împrejurările de fapt / drept care lasă să se întrezărească soluţia instanţei asupra fondului .să facă copii după ele şi să ceară pe cale incidentă îndreptarea unor erori materiale sau completarea încheierilor cu elemente ce pot fi : confirmate de toate părţile .se reia dosarul la prima instanţă în funcţie de soluţia pronunţată . Încheierea interlocutorie este atacabilă în termenul general (15 zile ) de la comunicare . instanţa poate completa încheierea interlocutorie . Suspendarea procesului inseamna oprirea cursului judecatii datorita unor situatii voite de parti sau independente de vointa lor. au autoritate de lucru judecat. 77 . CURS 12 Incidente care intarzie solutionarea procesului Suspendarea De regula.

Alte cazuri de suspendare • • • • • suspendarea procesului pana la solutionarea cererii de stramutare suspendarea procesului pana la solutionarea unui conflict de competenta suspendarea procesului pana la solutionarea inscrierii in fals (vezi procedura falsului – cursurile anterioare) suspendarea procesului pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate posibila suspendare a actiunii reclamantului pentru nerespectarea cerintelor de valabilitate a cererii de chemare in judecata. procesul se suspenda pana la numirea unui nou mandatar . cand decedeaza mandatarul/reprezentantul unei parti. In aceasta situatie devine incidenta autoritatea de lucru judecat din hotararea cu privire la existenta faptei. prin incetarea functiei tutorelui unei parti se produce suspendarea pana la numirea unui nou tutore daca partea este minora. Aceasta situatie nu produce suspendare daca partile au avocat care le reprezinta. Suspendarea facultativa (judecatoreasca) Este atributul facultativ al instantei de judecata in 2 cazuri : • • cand solutia procesului depinde total/partial de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul judecatii intr-un alt proces (ex : chestiunile prejudiciale) cand se ivesc indiciile unei infractiuni a carei constatare printr-o hotarare jud. cerinte indicate de instanta. . Aspecte comune pentru orice tip de suspendare 78 4 situatii: in cazul decesului unei parti. procesul se suspenda pana la introducerea in cauza a mostenitorilor . Nu se poate suspenda un proces solutionat prin pronuntarea hotararii pentru ca din acest moment instanta se desesiseaza si nu mai poate adopta nici o masura pentru procesul respectiv. existenta vinovatiei. procesul se suspenda pana la numirea unui curator . sau una sau mai multe parti au cerut judecarea in lipsa lor.Cauzele posibile pentru aceasta suspendare pot fi : negocieri pentru o viitoare tranzactie sau pentru o eventuala plata voluntara. Aceste cauze ale suspendarii legale isi gasesc aplicabilitatea inainte de incheierea dezbaterilor. sau pana la numirea unui reprezentant daca partea a devenit majora Scopurile acestei suspendari : . penala poate influenta hotararea in procesul civil (ex : anularea unui contract de vanzare-cumparare in porcesul civil . Suspendarea legala (suspendarea de plin drept – art. prin punerea sub interdictie a unei parti. A doua sitautie in care poate avea loc suspendarea voluntara este situatia in care toate partile absenteaza voluntar la un termen de judecata. acelasi contract este considerat fals in procesul penal).evitarea unor amanari repetate si inutile.inlocuirea legala a partii sau reprezentantului ei si respectarea principiului contradictorialitatii . faptuitor. 243 Cpc) poate interveni in • • • • partii decedate .

peste termenul legal. cererea de chemare in judecata trebuie sa fi dat nastere unei activitati judiciare de fond 79 . Repunerea pe rol Se poate face de oricare parte din proces printr-o cerere ce cuprinde : instanta. nici de instanta. partile sunt citate obligatoriu pentru ca nu opereaza termenul in cunostinta avut inaintea suspendarii. numarul dosarului. nici de parti. in suspendarea voluntara data suspendarii devine termenul de inceput al perimarii. Conditiile perimarii: 1. La suspendarea voluntara inceteaza odata cu cererea de repunere pe rol. continuandu-se procesul din faza in care se afla la data suspendarii. Aceste efecte se produc fata de toate partile si fata de instanta. Dupa repunerea pe rol. Perimarea odata dispusa produce efecte impotriva tuturor partilor si cu privire la toate cererile dosarului. Ca efect specific. Exceptii : a) perimarea actiunii civile in procesul penal. La suspendarea legala inceteaza cand partea disparuta/reprezentantul disparut al partii sunt inlocuiti legal. sub sanctiunea nulitatii. Cererea admisa de instanta duce la fixarea unui nou termen de judecata cu citarea tuturor partilor si a eventualilor martori admisi in proces. termenul de drept al suspendarii. prezumtie dedusa din pasivitatea indelungata. Perimarea Inseamna stingerea procesului in orice faza a acestuia bazata pe prezumtia de desistare a partii. Cererea se timbreaza cu 50 % din valoarea timbrului initial numai in situatia suspendarii voluntare. facuta de oricare parte inainte de a se perima procesul. petentul. c) cererile pentru masuri asiguratorii.- suspendarea se dispune prin incheiere de sedinta motivata ce poate fi atacata separat cu recurs efectele suspendarii converg spre ideea ca procesul ramane in nelucrare si nu se mai poate intocmi nici un act de procedura. inceteaza atunci cand este solutionat irevocabil celalalt litigiu de care depinde litigiul suspendat. Obiectul perimarii – orice cerere in justitie se perima de drept atunci cand procesul a ramas in nelucrare din vina partii mai mult de 1 an pentru cauzele civile si mai mult de 6 luni pentru cele comerciale. - Suspendarea inceteaza atunci cand inceteaza cauzele care au determinat-o . data suspendarii. motivul. b) contestatia la executare. La suspendarea judiciara.

Renuntarea este de doua feluri : renuntarea la judecata . c) nu se poate fixa termenul din cauze neimputabile partii. ACTE DE DISPOZITIE ALE PARTII PRIN CARE SE PUNE CAPAT JUDECATII Acestea sunt : a) renuntarea reclamantului (desistarea) b) recunoasterea paratului c) intelegerea partilor (tranzactia) a) Renuntarea (desistarea) reclamantului. !!! Rezulta ca perimarea este posibila numai in cazul suspendarii voluntare. fie atunci cand partea este impiedicata sa se prezinte la proces printr-un caz de forta majora. In noul proces se pot folosi probe din procesul perimat. Daca se admite perimarea aceasta se consemneaza intr-o hotarare ce poate fi atacata cu recurs. 3. Efecte perimarea stinge procesul cu toate actele sale de procedura perimarea nu aduce atingere drepturilor subiective substantiale (de drept civil) si nici drepturilor procesuale ale partii care poate initia un nou proces inainte de implinirea termenului de prescriptie extinctiva. b)cererea partii n-a ajuns la instanta din motive neimputabile partii . probe ce au caracter extrajudiciar. vina partii ce consta in pasivitate ce conduce la prezumtia de desistare. partea care a provocat perimarea porcesului poate fi obligata la cheltuieli de judecata. 80 . 2. grefierul face un referat asupra motivelor sau admisibilitatii perimarii. 1. Instanta citeaza partile care pot pune concluzii. cererea de chemare in judecata sa fi ramas in nelucrare mai mult de 1 an pt procesele civile / mai mult de 6 luni pt procesele comerciale Cursul perimarii poate fi intrerupt fie prin cererea partii. Nu exista vina partii atunci cand : a) actul de procedura urma sa fie facut din oficiu . renuntarea la dreptul pretins. Daca se respinge perimarea procesul va continua normal (prin incheiere). Acest act este posibil conform principiului disponibilitatii. Procedura perimarii Perimarea se constata la sesizarea din oficiu a instantei sau la cererea oricarei parti. Data inceperii perimarii este data ultimului act de procedura efectuat inaintea suspendarii. Pentru termenul fixat pt judecarea perimarii.2.

Conditii : capacitatea de exercitiu a partii sau reprezentantului ei. drept ce va putea fi valorificat in conditiilelegii intr-un alt proces. Renuntarea la dreptul subiectiv pretins = actul prin care reclamantul abandoneaza chiar dreptul subiectiv pe care si-a intemeiat actiunea . verbal sau scris. in fond sau in caile de atac. Efecte : dosarul se inchide. fie expres in timpul judecatii. fie tacit prin renuntarea la exercitarea unei cai de atac. Efecte – procesul se stinge fara ca reclamantul sa poata porni o noua actiune intemeiata pe dreptul subiectiv la care a renuntat. rezulta ca in caz de coparticipare procesuala renuntarea unui reclamant nu influenteaza drepturile procesuale ale celorlalti coreclamanti renuntarea este unilaterala si nu este conditionata de acceptarea paratului pana la inceperea dezbaterilor. prin care respinge actiunea ca fiind lipsita de obiect si prin care poate obliga pe reclamant la plata cheltuielilor de judecata. adica sa eludeze legea renuntarea se face prin inscris autentic sau verbal in fata instantei in sedinta de judecata Procedura – aceasta renuntare se poate face pe timpul procesului. Legea prevede ca o asemenea hotarare este atacabila cu recurs. dupa acest moment este necesara acceptarea paratului reclamantul va fi obligat la cheltuieli de judecata daca este in culpa Procedura – se poate renunta oricand pe timpul procesului. si de aici rezulta ca nu va mai putea initia un nou proces in temeiul acestui drept subiectiv. partile fiind puse in situatia anterioara reclamantul in culpa va putea plati cheltuieli de judecata paratului reclamantul renuntator va putea initia un nou proces in temeiul dreptului subiectiv invocat in actiune 2. acesta trebuie sa aiba un mandat special reclamantul sa-si manifeste liber vointa de a renunta renuntarea este unilaterala si nu se cere acordul paratului sub nici o forma renuntarea nu trebuie sa aiba scopuri ilicite. b) Recunoasterea (achiesarea) este recunoasterea pretentiilor reclamantului de catre parat. 81 .1. Conditii ale acestei renuntari : partea sa aiba capacitate de exercitiu renuntarea se face individual. luand act de renuntare. Instanta pronunta o hotarare. Instanta ia act de renuntare prin incheiere. Renuntarea la judecata = actul procesual prin care reclamantul renunta la procesul inceput fara a renunta si la dreptul sau subiectiv.

prin concesii reciproce. Fiind un contract. Recunoasterea tacita se face prin neexercitarea caii de atac de catre paratul care a pierdut procesul... partile pot depune tranzactia si intre termene. sting un proces inceput sau preintampina un proces posibil. 82 . Achiesarea expresa se poate face pe tot timpul procesului pana la inchiderea dezbaterilor. de indata.Conditiile sunt aceleasi ca la desistare cu amendamentul ca nu poate avea ca obiect decat drepturi proprii nu si comune cu ale altor parti. Efect – prima hotarare devine definitiva. Totusi paratul poate renunta la calea de atac si in mod expres prin inscris autentic sau prin declaratie verbala cu ocazia pronuntarii hotararii. Este un act de dispozitie al paratului putand fi totala sau partiala.. in sedinta publica. Teoretic. nu complex. cand instanta va pronunta o hotarare de expedient.... nu calificat reclamantul sa accepte pronuntarea unei hotarari partiale aceasta recunoastere sa nu aiba un scop ilicit Hotararile partiale pot fi .. Se poate infatisa instantei la termenul de judecata. eventual irevocabila.. Recunoasterea totala are urmatoarele caractere : este pura si simpla este irevocabila face dovada deplina a pretentiilor reclamantului scuteste pe parat de plata cheltuielilor de judecata daca s-a facut la prima zi de infatisare si daca nu fusese pus in intarziere prin notificare inainte de inceperea procesului Recunoasterea partiala poate avea ca efect recunoasterea partiala a unei hotarari in urmatoarele conditii : procesul sa nu fie in stare de judecata la instanta de fond paratul sa fi recunoscut pur si simplu. c) Tranzactia (intelegerea partilor) Este un contract judiciar prin care partile. trebuie sa indeplineasca conditiile : partile sa poata dispune de obiectul supus judecatii tranzactia sa aiba un obiect licit partile sa nu fraudeze legea tranzactia sa fie rezultatul vointei exprese a tuturor partilor din proces tranzactia trebuie sa aiba forma scrisa Procedura... Tranzactia se poate incheia in orice faza a procesului.

Totusi. Instanta va explica partilor consecintele tranzactiei. Constatandu-se toate conditiile indeplinite. Deliberarea este posibila si la instanta de fond cand exista un singur judecator (acesta doar gandeste cu privire la cauza). instanta va verifica identitatea partilor. fiind un contract. Primul rol se realizeaza cu conditia ca hotararea sa fie temeinica. DELIBERAREA. 83 . Retragerea din sedinta publica in vederea deliberarii si pronuntarii se face dupa ce au fost inchise dezbaterile in toate dosarele din sedinta publica. sa faca o preventie generala a societatii. Are un dublu rol: sa solutioneze corect litigiul. se retrage in camera de consiliu pentru a delibera si a pronunta hotararea. Deliberarea este operatiunea de stabilire a faptelor si de aplicare a normelor de drept. de dispozitie al instantei prin care aceasta rezolva conflictul intre parti. procesul inceteaza.Odata cu primirea tranzactiei. In cazurile foarte simple deliberarea poate avea loc si in sala de sedinta de judecata. Deliberarea presupune confruntarea ideilor cu privire la cauza intre membrii completului de judecata. Se face in secret in camera de consiliu pentru ca judecatorul sa fie ferit de eventualele influente. hotararea de expedient poate fi atacata cu recurs. legala. daca se va constata ulterior ca tranzactia nu exprima vointa partilor. Se face de judecatorii in fata carora s-a dezbatut in fond procesul. Se mai verifica : eventuala incercare de fraudare sau eludare a legii ori a drepturilor altor persoane. Prin tranzactie si prin hotararea de expedient. reprezentand aprecierea judecatorului asupra situatiei de fapt si de drept a cauzei. solicitandu-se anularea tranzactiei si atuturor efectelor generate de aceasta. Aceasta hotarare nu este motivata pentru ca reprezinta vointa partilor. capacitatea de dispozitie a partilor. instanta ia act de tranzactie si pronunta o hotarare de expedient care cuprinde clauzele tranzactiei. sub sanctiunea nulitatii (conf. Deliberarea este specifica cailor de atac in care completul este format din mai multi judecatori. PRONUNTAREA SI COMUNICAREA HOTARARII JUDECATORESTI Notiunea de hotarare judecatoreasca Este actul procesual cel mai important al judecatii pentru ca: in hotarare se reflecta activitatea tuturor partilor in proces prin hotarare instanta solutioneaza litigiul Hotararea este actul final. Deliberarea si pronuntarea hotararii judecatoresti Dupa ce instanta declara dezbaterile inchise. operativa (rapida). principiului continuitatii). realitatea consimtamantului lor si semnatura lor.

va dispune repunerea pe rol prin incheiere de sedinta. dispunand citarea partilor si consemnand motivele repunerii pe rol si punctele ce trebuie rezolvate. fiind semnata de toti membri completului de judecata. cererile si sustinerile pe scurt ale partilor prezente. fixand termenul de judecata. prin citirea minutei de catre presedintele completului insotit de grefier. pentru a nu fi influentat de parerea judecatorilor cu experienta mai mare. Daca completul are nevoie de un timp de gandire mai indelungat. semnata de judecator si de grefier. Hotararea are 3 parti : partea introductiva (practicaua) motivarea (considerentele) dispozitivul Practicaua cuprinde urmatoarele mentiuni : aratarea instantei. in caz de divergenta de opinii se formeaza un complet de divergenta in care pe langa cei doi judecatori care solutioneaza cauza apare un al treilea. Odata ce instanta ajunge la o concluzie. Solutii posibile : anularea actiunii pentru neplata taxei admiterea in totalitate a actiunii admiterea in parte a actiunii respingerea cererii Aceleasi sunt si solutiile pentru cererea reconventionala sau pentru cererile tertilor de interventie. de obicei presedintele instantei pentru a exista majoritate de opinii. instanta se dezinvesteste si incepe sa curga termenul de atac calculat de la pronuntare. Solutia se pronunta cu majoritate de opinii. Fiecare membru al completului ia cuvantul pe rand. Nerespectarea cerintei de pronuntare a hotararii in sala de sedinta publica determina nulitatea hotararii. In apel (sunt 2 judecatori). mentiunea asupra prezentei sau absentei lor (pt relativitatea efectelor hotararii). Opinia separata se motiveaza si semneaza de autorul ei. Din momentul pronuntarii hotararii. obiectul procesului. cu ocazia deliberarii. numarul sentintei si data pronuntarii. Daca inainte de pronuntare. poate amana pronuntarea cel mult 7 zile. Cuprinsul hotararii Hotararea judecatoreasca are forma scrisa. enumerarea 84 . Nici un judecator nu se poate abtine de la obligatia de a-si exprima opinia. numele partilor si reprezentantilor acestora. dactilografiata (nu de mana). numarul de dosar. solutia se consemneaza in minuta scrisa de mana in dosar. numele judecatorilor si grefierului care compun completul de judecata si numarul lor. Pronuntarea hotararii se face in sala de sedinta. instanta constata ca nu sunt rezolvate toate problemele.Deliberarea incepe prin a i se acorda cuvantul celui mai tanar membru al completului de judecata.

deci.. la cheltuieli de judecata). hotararea este nemotivata si. dar legea nu cere descrierea unor generalitati. probele administrate. reproduce pe larg minuta in doua parti. In aceasta situatie. netemeinica motivarea trebuie sa arate pentru fiecare capat de cerere sustinerile partilor. Motivarea hotararii inlatura posibilul arbitrariu. precisa. Daca este confuza. ci consistenta si fluenta a argumentelor. cu argumentele ei Pentru ca motivarea sa fie buna. In final se consemneaza ce cai de atac au la indemana partile. hotararea va cuprinde doar celelalte doua parti (motivarea si dispozitivul). termenele pentru exercitarea acestor cai. nu numai pe idei abstracte sa fie principiala si consecventa (necontradictorie) sa fie precisa si sigura sa fie corecta gramatical Considerentele reprezinta partea cea mai intinsa din hotarare. necontradictorie. 85 . In a doua parte se subliniaza consecintele ce decurg din pronuntarea hotararii (ex : obligatia la despagubire. Dispozitivul consemneaza rezultatul judecatii. toate aceste elemente vor fi cuprinse intr-o incheiere prin care se dispune amanarea pronuntarii si care face parte integranta din hotarare. momentul de la care incepe sa curga acest termen.probelor administrate si a tuturor incidentelor aparute (exceptii). Conditiile pentru ca motivarea sa fie valabila : motivarea sa fie clara. ce probe se inlatura si de ce. completa. trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii : judecatorul sa cunoasca perfect dosarul instanta trebuie sa raspunda precis si argumentat fiecarei sustineri. dar lipsa acestei semnaturi poate fi complinita oricand (noutate). mentiunile privind obligatiile corelative sau solidare. ce probe se retin ca fundamental valabile. se consemneaza rezumativ concluziile partilor. Dispozitivul va fi semnat de judecatori si grefier. Tot aici se consemneaza toate mentiunile necesare pentru identificarea bunului litigios. Este obligatorie concordanta deplina intre minuta si dispozitiv. Daca pronuntarea hotararii s-a amanat. In prima parte se arata daca s-a admis/respins actiunea. ce exceptii s-au ridicat si rezolvarea lor..... este demonstratia instantei ca hotararea este corecta. insuficienta sau partiala.. neconcordanta ducand la nulitatea hotararii. sa analizeze fiecare proba motivarea sa se intemeieze pe date si probe concrete. Dispozitivul trebuie redactat in termeni precisi care sa nu fac loc unor interpretari. obligand judecatorii sa-si demonstreze punctele de vedere si face posibile caile de atac (controlul judiciar). pentru ca dispozitivul este partea din hotarare care se executa. Motivarea (considerentele) are o functie importanta si anume de a convinge ca hotararea este justa.. Sub sanctiunea nulitatii trebuie mentionat ca hotararea s-a pronuntat in sedinta publica. incadrarea juridica .

Legea recomanda ca hotararea sa se redacteze in cel mult 20 de zile de la pronuntare. Se redacteaza in doua exemplare originale si in copii ce se comunica partilor.decizii – pronuntate in cai de atac sau in rejudecarea dupa retinere c) – hotarari nedefinitive – pot fi atacate cu apel .hotarari irevocabile – nu mai pot fi atacate cu recurs e) – hotarari integrale (totale) – solutioneaza tot litigiul . Clasificarea hotararilor judecatoresti a) – hotarari propriu-zise ce solutioneaza complet litigiul .Redactarea hotararii Se face de presedintele completului sau de unul din judecatorii completului consemnat de presedinte.hotarari definitive – pot fi atacate cu recurs d) – hotarari revocabile – pot fi atacate cu recurs . Se indeplineste la fel ca si inmanarea citatiei.hotarari cu condamnari alternative (ex : restituirea bunului sau plata contravalorii acestuia) g) – hotarari constitutive 86 cererilor si pregatesc partiale a . caz in care se ataseaza hotararii.incheieri – hotarari premergatoare. Opinia separata se consemneaza in continuarea hotararii sau separat. Comunicarea hotararii este obligatorie atunci cand caile de atac se exercita de la comunicare.hotarari partiale – pronuntate la cererea reclamantului in baza unei recunoasteri paratului f) – hotarari cu o singura condamnare – cu o obligatie unica . anticipative ce solutioneaza doar o parte a hotararea finala b) – sentinte – pronuntate de prima instanta . Orice modificare. stersatura din hotarare trebuie semnata de judecatorul ce a facut-o. Cele doua exemplare vor ramane unul in dosar si altul in mapa de sentinte a instantei.

drepturi ce se constata doar la data pronuntarii hotararii hotararile sunt susceptibile de executare odata cu pronuntarea si comunicarea hotararii.). obiect. Nu au caracter de autoritate de lucru judecat. Autoritatea de lucru judecat din penal in civil se raporteaza la existenta faptei. pentru acelasi obiect si cauza. hotararile prin care s-a respins o actiune de divort. Rolul autoritatii de lucru judecat este de a curma potentialul numar infinit al proceselor. nu pe exceptii existenta triplei identitati (parti. Este o prezumtie legala. Puterea de lucru judecat isi produce efectele atat fata de instanta cat si fata de parti. • • • • • • prin pronuntarea hotararii instanta se dezinvesteste astfel incat judecatorii nu mai pot reveni la hotararea pronuntata dupa redactare si semnare. Civ. Instanta sesizata cu aceasta cerere. Nu exista autoritate de lucru judecat din civil in penal. rolul de a fixa. iar partile sunt obligate sa respecte efectele primei hotarari.. Indreptarea hotararii 87 . hotararile pronuntate in materie de pensie de intretinere si incredintarea minorilor. faptuitorului. cu efecte pentru viitor (hotararile pronuntate in starea si capacitatea persoanei) hotararile declarative recunosc retroactiv drepturile partilor. nu si la considerentele acesteia. va respinge a doua cerere. incepe sa curga termenul de prescriptie extinctiva a executarii hotararii (daca ?alta? hotarare poate fi executata – e vorba de hotararea din apel sau recurs) • Autoritatea de lucru judecat (art. absoluta in sensul ca o hotarare definitiva si irevocabila pronuntata pe fond reflecta adevarul si nu poate fi contrazisa printro alta hotarare pronuntata intre aceleasi parti. stabiliza drepturile si obligatiile partilor. 1201 C.hotarari declarative . existenta vinovatiei. ci doar caracter provizoriu. Conditii de admisibilitate : prima hotarare irevocabila sa se fi pronuntat pe fond. cauza) in principiu numai la dispozitivul Autoritatea de lucru judecat are efect absolut si se raporteaza hotararii.hotarari in constatare Efectele hotararilor judecatoresti Aceste efecte privesc partile litigante si instanta. hotararea capata puterea doveditoare a actelor autentice hotararile constitutive creeaza drepturi noi.

Aceasta executare se aplica in 7 cazuri legale : 1) hotararea privind plata drepturilor salariale 2) hotararea privind plata despagubirilor rezultate din accidentele de munca 3) hotararea privind plata rentei/pensiei alimentare 4) hotararea care obliga la plata unor reparatii urgente 5) hotararea care obliga la punerea sau ridicarea de peceti ori la realizarea inventarului 6) in pricinile privind posesia 7) in hotararile partiale pronuntate in baza recunoasterii partiale a paratului Explicatia acestor 7 cazuri rezida in latura umanitara. o hotarare se executa dupa ce a ramas definitiva si irevocabila si a fost investita cu formula executorie. experti. interpreti asupra drepturilor lor procesuale. Lamurirea si completarea hotararii Se poate cere in termenul prevazut pentru calea de atac si ia forma revizuirii hotararii . Greselile materiale sunt erori vizibile. Greselile de fond pot fi indreptate doar prin exercitarea cailor de atac. Executarea provizorie legala se face in virtutea legii fara a mai fi necesar ca creditorul sa mai ceara expres aceasta inlesnire. Completarea hotararii se foloseste atunci cand instanta a omis prin hotararea ei sa se pronunte asupra unui capat de cerere sau sa solutioneze cererile facute de avocati. de urgenta. Procedura. cu citarea partilor.Se refera la corectarea unor greseli materiale. Aceste hotarari sunt supuse recursului. se judeca in camera de consiliu. Constatarea greselilor materiale se face prin incheierea instantei si cu mentiunea pe ambele exemplare originale ale hotararii. Aceste cereri se fac in termenul procedural general. Executarea provizorie judecatoreasca este o facultate a instantei care constituie o exceptie de la regula. Exceptii – o hotarare se poate executa vremelnic inainte de a fi ramas definitiva si inainte de a fi fost investita cu formula executorie. evitarea unor prejudicii mai mari. fara sa se acorde cheltuieli de judecata. pericol vadit determinat de intarzierea executarii. martori. Instanta va autoriza executarea provizorie in urmatoarele conditii : hotararea sa se raporteze la bunuri executarea provizorie sa apara ca necesara fata de insolvabilitatea debitorului. Executarea provizorie poate fi legala sau judecatoreasca. involuntare ce nu afecteaza fondul judecatii (ex : redarea gresita a numelor. Sesizarea instantei se face din oficiu sau la cerere. indiscutabil savarsite cu ocazia redactarii. Executarea provizorie nu este posibila: 88 . acordul debitorului. Executarea vremelnica a hotararilor judecatoresti De regula. calitatii partilor).

cererea se adreseaza instantei superioare celei care a admis executarea. CURS 13 CĂILE DE ATAC 1. creditorul cererii va fi obligat la o cautiune. Căile de atac – căi de atac procedurale pe care partea interesată le poate folosi pentru a cere instanţei superioare compatibile verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate şi înlăturarea eventualelor greşeli. Importanţa: garantează dreptul la apărare existenţa lor obligă pe judecătorul fondului să cunoască dosarul complet existenţa lor e un stimulent pentru instanţa inferioară în căile de atac se pot da îndrumări de drept pentru rejudecarea de către instanţa inferioara. caz in care executarea isi continua cursul cererea sa fie admisa Domeniul de aplicabilitate preponderent al executarii provizorii judecatoresti se regaseste in ordonanta presedentiala. Daca cererea se admite. sunt obligatorii pentru aceasta. 2. Cererea va fi insotita de copia legalizata a dispozitivului hotararii prin care s-a dispus executarea. confirmând decizia sau admiţând calea de atac si reformarea primei hotărâri. putand fi facuta impreuna cu calea de atac. Această garanţie îmbracă forma controlului juridic: instanţa superioară verifică legalitatea şi temeinicia hotărârii instanţei inferioare. Executarea provizorie judecatoreasca poate fi suspendata la cererea partii. Exercitarea căilor de atac este facultativă. Scopul procesului e stabilirea adevărului şi pronunţarea unei soluţii juste. Garanţia – posibilitatea de a ataca hotărârea pronunţată în primă instanţă şi de a corecta eventualele greşeli. Solutii posibile : cererea sa fie respinsa. 89 .- in cererile privind stramutarea de hotar in intabularea/radierea unor drepturi imobiliare in cartea funciara Cererea pentru executarea provizorie judecatoreasca se face doar de parti (nu se poate acorda din oficiu de instanta) pe tot parcursul procesului.

abrogat. OG nr. ordinară.de reformare(apel. 58/2003 Este o cale de atac comună. pentru că numai această parte e obligatorie pentru părţi şi susceptibilă de executare silită. se îndreaptă împotriva hotărârilor nedefinitive ale primei instanţe. b) anumite încheieri preparatorii şi unele interlocutorii. c) O cale de atac se exercită o singură dată într-un ciclu procesual. Reguli comune de folosire a căilor de atac: a) Trebuie să existe o hotărâre judecătorească susceptibilă de a fi atacată. recursul comun): se exercită la instanţele superioare celei care a pronunţat hotărârea. d) Căile de atac sunt prevăzute de lege şi precizate expres în finalul hotărârii atacate. libere a părţilor. devolutivă şi suspensivă de executare.de retractare: se exercită chiar la instanţa care a pronunţat hotărârea. Obiectul: a) hotărârea judecătorească nedefinitivă pronunţată de prima instanţă. 1.3. Partea din hotărârea ce constituie obiectul apelului e numai dispozitivul acesteia.extraordinare: . pentru motive de nelegalitate şi/sau de netemeinicie. b) Să se respecte ierarhia căilor de atac. – ordinare: apelul.. Clasificare: I. Hotărârile pronunţate asupra cererilor principale ce privesc: pensiile de întreţinere. Excepţie – nu fac obiectul apelului următoarele categorii de încheieri şi hotărâri ce sunt atacabile direct cu recurs: I. pentru motivele prevăzute de lege (contestaţia în anulare. . Recursul în anulare . de reformare. 282-298 Cod pr. II. contestaţia în anulare. . revizuirea).recursul comun APELUL art. e) Exercitarea lor presupune exprimarea voinţei valabile.recursul în interesul legii. . în scopul verificării legalităţii (în apel se verifică şi temeinicia) hotărârii de fond. 4. . prin care partea legitim interesată solicită schimbarea totală/parţială a hotărârii instanţei de fond. 90 . revizuirea. civ.

Hotărârile/încheierile pronunţate în următoarele materii: 2. succesorii cu titlu particular numi pentru bunuri determinate. dolosive(?). curatori. Subiectele – sunt părţile participante la judecata în fond şi prezintă un interes legitim în exercitarea apelului. conflicte de competenţă declinarea de competenţă asigurarea dovezilor încheierile de suspendare a procesului hotărârile pronunţate în baza renunţării la drepturi hotărârile judecătoreşti de anulare a hotărârilor arbitrale încheierile de respingere a învestirii cu formulă executorie încheierile de respingere a cererilor de perimare încheierile de suspendare a executării silite sau încetare urmăririi silite hotărârile pronunţate în procedura reorganizării şi falimentului hotărârile ce privesc încuviinţarea nulităţii desfacerii adopţiei hotărârile ce soluţionează conflicte de muncă hotărârile ce privesc asociaţiile şi fundaţiile hotărârile pronunţate asupra cererii de pensii şi asigurări sociale hotărârile ce privesc garanţiile reale mobiliare II. jurist-consultul. intervenienţii forţaţi. L 1/2000. coparticipanţii: au independenţă procesuală în sensul că apelul unuia profită şi celorlalţi reprezentanţii părţilor: părinţi.- obligaţiile de plată a unor sume de bani/predarea bunurilor mobile în valoare de maxim 200 milioane. terţii voluntari intervenienţi (direct în apel – cerere intervenţie. divizare 91 de . L 112/1995. Pot fi: • • • • reclamantul. acţiunile posesorii. măsurile asiguratorii. terţii. persoanele juridice nou-apărute prin comasare. tutori. creditorii chirografari în act. mandatarul. L 169/1997. pârâtul. avânzii-cauză ai părţilor decedate după pronunţarea hotărârii: succesorii universali sau cu titlu universal. plângerile întemeiate pe procedura contenciosului administrativ şi pe L 18/1991. înregistrarea actelor de stare civilă.

Începe să curgă de la data comunicării hotărârii. în cazul în care hotărârea nu a fost comunicată să se facă calculul termenului astfel: de la data comunicării somaţiei de executare însoţită de copia hotărârii. termenul curge de la încetare cazului. Cauza apelului – temeiul de drept al nemulţumitului apelant. Sancţiunea nerespectării termenului este decăderea din dreptul de a ataca hotărârea cu apel. la ultimul domiciliu al părţii. şi după expirarea termenului de apel. care permite. de la data depunerii cererii de apel dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii. la decesul curatorului la decesul mandatarului părţii în orice caz de forţă majoră care împiedică exercitarea căii de atac. 3. În cazul în care nu se poate verifica tardivitatea apelului se prezumă că e declarat în termen. Repunerea în termen se dispune de instanţa superioară.împotriva părţii care a cerut comunicarea hotărârii Termene speciale: în procesele de divorţ – 30 zile de la comunicare. de la data cererii comunicării hotărârii către adversar . Termenul se întrerupe şi hotărârea se comunică din nou moştenitorilor părţii defuncte . Partea ce a retras. Termenul – termenul general de 15 zile calculat pe zile libere.• Parchetul – procurorul. Renunţarea – se poate face în interiorul termenului de apel. fără să se arate numele sau calitatea fiecărui moştenitor . Acestea pot constitui un mod de achiesare la hotărârea instanţei de fond. 4.pe numele moştenirii. Motivele de ordine publică pot fi invocate oricând. Decăderea se pronunţă pe cale de excepţie ridicată de parte/instanţă. Retragerea – numai în faţa instanţei de apel în şedinţă publică de judecată. iar retragerea apelului se face numai după pronunţare(?) Renunţarea: declaraţia verbală cu ocazia pronunţării în şedinţă publică a hotărârii pe fond prin înscris autentificat declaraţie verbală în faţa instanţei de apel. Se aplică în apel şi principiul echipolenţei . renunţat nu poate folosi apelul în ciclul procesual. 92 . dar cu condiţia ca cererea iniţială să fi fost declarată în termen. Întreruperea termenului de apel: la decesul unei părţi care intervine între pronunţarea hotărârii şi declararea apelului.

Motivarea se poate face prin cerere în termenul de 15 zile sau cel târziu la prima zi de înfăţişare în apel. Dosarul se notează(?) şi parafează fiind înaintat instanţei competente. înainte de a trimite dosarul cu cererea de apel. pentru că apelul este o cale devolutivă ce permite judecarea din nou a fondului. aceasta e valabilă chiar dacă e intitulată greşit. dar pot fi fructificate dacă apelul a fost declarat în termen. Dacă aceste elemente există în cerere. cu indicaţia de a depune întâmpinare cu 5 zile înainte de termen 93 . Motivarea se face pe două direcţii – nelegalitate şi/sau netemeincie (statuare eronată a unei situaţii de fapt în pofida probelor care conduc la o altă situaţie de fapt. Instanţa de apel care primeşte dosarul ia următoarele măsuri: verifica taxa de timbru verifică respectarea termenului de apel stabileşte numărul de ordine al dosarului dispune citarea părţilor. Acestea sunt: menţionarea hotărârii atacate şi circumscrierea motivelor de fapt şi de drept pe specificul apelului (critica hotărârii de fond). 1) Locul introducerii apelului e instanţa a cărei hotărâre se atacă sub aspectul sancţiunii nulităţii. Apelul nemotivat nu se respinge ci se analizează sub aspectul susţinerilor de fond făcute de părţi la prima instanţă. verifică dacă hotărârea a fost comunicată tuturor părţilor de la fond şi dacă a expirat termenul de apel pentru toate părţile. Motivele e ordine publică pot fi înfăţişate şi mai târziu.5. Se fac menţiunile corespunzătoare în registrele de evidenţă. Trebuie să întruneasca elementele cererii procedurale generale la care se adaugă anumite elemente specifice. Cererea de apel şi motivele ei. 2) Efectele introducerii apelului: investirea instanţei de apel cu judecata suspendarea de drept a efectelor hotărârii atacate naşte caracterul devolutiv al judecăţii în apel conturarea principiului non reformatio in peius 3) Preşedintele instanţei a cărei hotărâre este atacată prin apel. 6. intimatului comunică şi cererea de apel şi înscrisurile depuse. Procedura prealabilă a judecării apelului. Motivarea – nu este limitată prin motive prevăzute în textul de lege.

se pot formula cereri referitoare la apel. să-şi manifeste nemulţumirile: prin formularea de apel incident (aderare la apel) formularea de apel provocat. să adere la apelul declarat de altă parte în proces. pentru a schimba hotărârea primei instanţe şi cu condiţia ca acest apel să poată produce consecinţe jurudice asupra autorului. Asemănări – două cereri incidente şi nici una nu este considerată cerere nouă. Se analizează motivele de apel (de netemeinicie şi/sau nelegalitate). cauza acţiunii. un intimat poate declara apel împotriva altui intimat/intervenient de la fond. 4) Judecata în apel permite ca pe timpul procesului un intimat care iniţial nu a declarat apel în termen. în lipsa lui neexistând. Întâmpinarea e obligatorie sub sancţiunea imposibilităţii de a invoca excepţii relative sau alte probe. fie la prima zi de înfăţişare. 7. cauza apelului. cererile vor fi soluţionate printr-o singură hotărâre. obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face cereri noi faţă de judecata în primă instanţă. În apel se pot admite probe noi. rate. Diferenţe: apelul incident ar putea fi şi principal. venituri ajunse la scadenţă sau despăgubiri apărute după pronunţarea hotărârii în primă instanţă. În apel se pot cere pentru prima dată fără a fi considerate cereri noi: dobânzi. Apelul provocat – în caz de coparticipare în proces sau când au intervenit terţi la judecata în fond. cel provocat se îndreaptă împotriva intimatului/terţilor. fie prin cererea de apel. apel ce trebuie să se facă cel târziu la primul termen de înfăţişare în apel. Procedura de judecată publică – se aseamănă foarte mult cu judecata în primă instanţă. Aceste cereri sunt admisibile pentru că nu sunt în realitate cereri noi ci simple consecinţe ale drepturilor părţilor consemnate în cererile de chemare în judecată. şi indiferent dacă au fost sau nu la judecata pe fond. Nu sunt considerate cereri noi excepţiile de procedură şi alte mijloace de apărare. E o cerere accesorie ce urmează soarta cererii principale la care aderă. apelul incident se îndreaptă împotriva apelantului. În judecarea apelului nu se pot schimba calitatea părţilor. Completul este format din 2 judecători. adică să dovedească un interes legitim. sau se poate cere aplicarea compensaţiei legale.- apelantul e citat cu menţiunea timbrajului (suma) dacă mai multe părţi au introdus apel. în timp ce apelul provocat e determinat numai de apariţia celui principal. dar se nasc după pronunţarea primei hotărâri. apel. Apelul incident – permite intimatului ce nu a declarat apel în termin. se pot cere probe noi . 94 Trebuie depus cel târziu la prima zi de înfăţişare în .

Totuşi dacă prima instanţă nu era competentă. E o cale de atac extraordinară comună. Admiterea apelului în tot sau în parte şi schimbarea corespunzătoare a hotărârii primei instanţe. la cererea părţii interesate. în principiu. ci se va face o analiză totală.hotărârile / încheierile pronunţate de prima instanţă şi care nu sunt susceptibile de apel . prin care.ca şi la apel părţile se vor numi recurent şi intimat .îl constituie . nedevoluţională şi.Ordinea dezbaterii: primul este apelantul. Soluţii posibile în apel: 1) 2) 3) Anularea apelului ca netimbrat sau depus în altă parte decât la instanţa a cărei hotărâri se ataca. de reformare. Obiectul . În acest caz apelul se suspendă şi capătul de cerere va fi reanalizat şi soluţionat de prima instanţă (întregirea hotărârii). urmează apoi intimatul parte şi mai apoi intimatul intervenient. apelul se admite. Legea prevede expres principiul „non reformatio in peius” Nu mai este posibilă admiterea apelului şi desfiinţarea primei hotărâri cu trimeterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă pentru motivul că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra unui capăt de cerere. se va desfiinţa hotărârea în totalitate şi se va trimite cauza instanţei competente . se desfiinţează hotărârea primei instanţe şi se rejudecă cauza în apel. hotărârile pronunţate de instanţa de apel 95 Subiecţii . Dacă există motive de nulitate a hotărârii fondului. în aceste cazuri. verificarea în recurs nu se va rezuma numai la motivele de recurs. Hotărârea pronunţată în apel e definitivă şi revocabilă şi fiind definitivă este şi executorie Recursul E a doua cale de atac după apel. Specificul apelului este posibilitatea de divergenţă a completului. se va admite apelul. nesusceptibilă de executare. instanţa competentă va exercita controlul de legalitate asupra hotărârilor recurate. Respingerea apelului şi confirmarea hotărârii primei instanţe.

hotărârea s-a dat cu încălcarea competenţei altei instanţe 4.c. instanţa competentă o poate returna părţii cu indicaţii asupra completărilor / modificărilor necesare. Cererea de recurs suspendă executarea hotărârilor numai pentru procedura de : strămutare de hotar desfiinţare a construcţiilor. termenul curge de la pronunţare. Dacă părţile au fost citate la fond. p. 304 C.p.Cauza . instanţa nu a fost alcătuită conform legii 2.15 zile de la comunicare. instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti 5. plantaţiilor sau a lucrărilor având o aşezare fixă Regula este că depunerea recursului nu suspendă executarea hotărârii pronunţată în apel. Cererea de recurs şi motivarea ei Această cerere se va depune la instanţa a cărei hotărâre este atacată. pentru orice capăt de cerere 40 de zile de la transcrierea ordonanţei de adjudecare în urma licitaţiei publice 5 zile pentru soluţionarea cererilor de conflicte de competenţă şi cele din materia ordonanţei prezidenţiale Aceste termene se calculează diferit.divorţ.c. calculate pe unităţi libere de timp şi fără (?) aplicarea principiului echipolenţei Termene speciale 30 de zile . Recursul se motivează prin cererea de solicitare sau separat. Motivarea recursului trebuie să se încadreze în unul sau mai multe puncte din cele prevăzute în art. iar dacă părţile nu au fost citate la fond termenul curge de la comunicare. În aceste situaţii. Legea prevede 10 motive de recurs : 5 motive de casare şi 5 motive de modificare. în cazuri extreme se poate prelungi termenul cu 5 zile. sub sancţiunea nulităţii. dar numai în intervalul termenului de 15 zile de la comunicarea hotărârilor recurente. Motive de casare: 1. ) sub sancţiunea nulităţii 96 .aceeaşi ca la apel Termenul de recurs . hotărârea s-a dat de alţi judecători decât aceia care au participat la dezbaterea în fond 3. prin hotărâre s-au încălcat formele de procedură prevăzute de lege ( C. . Dacă cererea de recurs nu îndeplineşte condiţiile legii.

instanţa. Efectele cererii de recurs : investirea instanţei cu soluţionarea cauzei suspendarea executării (prin excepţie) doar pentru pricinile ce privesc strămutarea hotarelor şi desfiinţarea plantaţiilor şi construcţiilor 97 . În recurs nu se admite ridicarea pentru prima dată a unor probleme noi. e obligată să verifice numai motivele din cererea de recurs . putând să examineze cauza sub toate aspectele. când instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut 2. Regula este aceea că instanţa de recurs care analizează recursul împotriva unei hotărâri pronunţate în apel. Indicarea greşită a motivelor nu atrage nulitatea dacă dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea în unul din cele 10 motive. cereri noi ce nu au fost invocate până în acest moment.Motive de modificare: 1. a schimbat natura ori înţelesul vădit. instanţa nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate care erau hotărâtoare în rezolvarea pricinii Dacă recursul se îndreaptă împotriva unei hotărâri nesusceptibile de apel instanţa nu mai e limitată la motivele de casare prevăzute de lege. ori a fost dată cu încălcarea /aplicarea greşită a legii 5. Motivele de recurs de ordine publică pot fi ridicate şi peste termen cu condiţia depunerii în termen a unei cereri valabile. interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii. În această situaţie recurentul poate formula orice fel de nemulţumire faţă de hotărârea atacată. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii / străine de natura cauzei 3. Procedura de judecată a recursului Procedura prealabilă judecării recursului Particularitatea este completul format din trei judecători. Locul depunerii cererii de recurs este instanţa a cărei hotărâre a fost atacată 2. 1. hotărârea pronunţată e lipsită de temei legal. neîndoielnic al acestuia 4.

cu menţiunea pentru reclamant a taxei de timbru. Admiterea în principiu se face prin încheiere motivată . cererea de suspendare se poate în materia recursului se aplică principiul " non reformatio in pejus " în sensul în care nu se poate agrava situaţia părţii în propria cale de atac. căruia i se va pune în vedere obligaţia legală de a depune întâmpinare. În raport se va face şi o trimitere asupra practicii şi doctrinei în problemele de drept incidente în 98 .dacă motivele sunt printre cele 10 menţionate de lege. Acest raport va fi analizat de completul de admisibilităţi fără citarea părţilor. după citarea soluţiona şi fără citarea părţilor.Efectele hotărârilor pronunţate în apel mai pot fi suspendate la cerere. dispunându-se comunicarea motivelor de recurs intimatului. Mai întâi se stabileşte admisibilitatea de principiu a recursului de un complet de admisibilităţi. Dacă acest complet are o opinie unanimă. 3. sau un magistrat asistent. condiţiile de fond : . numai în ceea ce priveşte taxa de timbru datorată şi poziţia practicii şi doctrinei. care nu e atacabilă şi se comunică recurentului.dacă s-a depus la instanţa a cărei hotărâre este atacată speţă.respectarea termenului motivat . Soluţionarea în recurs se adoptă prin decizie ce nu se comunică. În cazul respingerii în principiu a recursului. În cazul admiterii în principiu se acordă un termen în şedinţă publică cu citarea părţilor. Întâmpinarea este obligatorie.existenţa semnăturii recurentului . La judecata publică şi contradictorie se face un nou raport de un judecător. complet ce este format tot din trei judecători . În cazuri excepţionale. I se va comunica şi copia după recurs plus înscrisurile anexate. Se fixează un termen pentru discutarea admisibilităţii şi pentru acest termen se întocmeşte de către un membru al completului un raport în care se inventariază condiţiile de admisibilitate: condiţiile de formă: . se pronunţă prin decizie motivată. - părţilor în Camera de Consiliu şi plata unei cauţiuni. Astfel recursul se analizează în două etape. acesta nu se mai judecă şi atunci hotărârea devine irevocabilă.existenţa elementelor cererii de recurs . Soluţia trebuie motivată. Este obligatoriu să se întocmească un raport asupra recursului. În recurs nu se admit probe noi cu excepţia înscrisurilor .

În acest caz instanţa de recurs va rejudeca pricina în fond . aceasta este totală sau parţială asanând nelegalităţile . stabilind în 99 . Aceste motive sunt de regulă analizate de completul de admisibilităţi .Soluţiile pe care le poate da instanţa de recurs sunt : anularea recursului respingerea recursului constatarea perimării admiterea recursului Anularea se dispune pentru: netimbrarea corespunzătoare depunerea tardivă a recursului nemotivarea recursului depunerea la altă instanţă decât cea care a pronunţat hotărârea. fie la un termen ulterior. Respingerea recursului : ca nefondat sau neîntemeiat ( se constată că motivele de recurs invocate nu au acoperire în dosar ) recursul a fost introdus de către o persoană fără calitate ca nesusţinut Admiterea recursului Se face cu casare sau modificare totală sau parţială a hotărârii atacate În cazul modificării .se pronunţă o hotărâre atât pentru admiterea recursului cât şi pe fond -. fie la termenul la care se admite recursul .ce erau esenţiale în soluţionarea cauzei În ceea ce priveşte casarea. soluţia adoptată depinde de specificul motivului de modificare din lege: instanţa acordă numai ceea ce s-a cerut sau exonerează pârâtul de ceea ce nu s-a cerut în acţiune instanţa menţine hotărârea dar va motiva în fapt sau drept soluţia sau va schimba motivarea contradictorie sau străină pricinii ori necorespunzătoare instanţa va interpreta corect actul juridic dedus judecăţii păstrând sau modificând hotărârea recurată instanţa va schimba total sau parţial hotărârea lipsită de temei legal sau dată cu încălcarea ori aplicarea greşită a legii instanţa va schimba total sau parţial hotărârea ce nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate .

Căi de retractare = controlul este exercitat chiar de instanţa care a pronunţat hotărârea atacată pentru motive special prevăzute de lege. şi anume..contestaţia în anulare 100 . Intră în această categorie : -. NOŢIUNEA. În rejudecarea după casare îşi produce efecte principiul " non reformatio in pejus ". -2. o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată după expirarea căilor de atac comune.acest scop situaţiile în care se pronunţă două decizii .Căi de reformare = controlul este exercitat de instanţa competentă (instanţa superioară) şi se întinde asupra verificării legalităţii hotărârii atacate sub toate aspectele. SCOPUL şi REGULILE GENERALE DE FOLOSIRE SUNT IDENTICE CUN CELE DE LA CĂILE ORDINARE DE ATAC. Principala clasificare se face în : -1. Casarea cu trimitere se poate face în două cazuri: când hotărârea recurata a fost pronunţată de o instanţă necompetentă când hotărârea recurată a fost dată în lipsa părţii nelegal citate la termenele la care s-au administrat probe noi şi au avut loc dezbateri pe fond fără a se intra în cercetarea fondului sau când modificarea nu e posibilă fiind necesare probe noi ce nu se pot administra în recurs. curs 14 CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC Specific pentru o cale de atac extraordinară este obiectul acesteia. !!!!! În rest.. Intră în această categorie : recursul comun recursul în interesul legii recursul în anulare ( acum abrogat ). iar soluţia adoptată de instanţa de recurs devine obligatorie pentru instanţa de trimitere ce va rejudeca pricina.una de casare intermediară iar cealaltă de soluţionare în fond a pricinii . În soluţionarea recursului instanţa poate dezlega probleme de drept sau poate constata necesitatea unor probe noi.

-. Contestaţia în anulare nu este admisibilă dacă recursul a fost anulat ca fiind tardiv . la care s-au pus concluziile. Legea prevede 2 motive:  când procedura de citare a părţii pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost legal îndeplinită. 101 .să repună părţile în situaţia anterioară -3.  când hotărârea contestată este pronunţată cu încălcarea normelor imperative sau de ordine publică privitoare la competenţă (e vorba de competenţa absolută—vezi Curs „Competenţe”) Condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei în anulare 1. . 1. procedura de citare invocată la termenele anterioare nu constituie motiv pentru contestaţia în anulare.să anuleze hotărârea contestată -2. !!!! Acum şi recursul ordinar este considerat tot cale extraordinară de atac (vezi la Căile ordinare de atac). Totuşi. o astfel de soluţie ar duce la eludarea legii. motive pe care partea nu le-a putut invoca în căile de atac ordinare.motivele contestaţiei să nu fi fost invocate din motive obiective în căile de atac comune (respectarea principului ierarhiei căilor de atac). Prin această contestaţie.să obşină o nouă hotărâre judecătorească corespunzătoare. aceste motive pot fi invocate în contestaţie dacă instanţa de atac comună le-a respins pentru că avea nevoie de verificări de fapt sau calea de atac comună a fost respinsă fără a se judeca procesul în fond. Contestaţia în anulare obişnuită / comună = se poate folosi împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti rămasă irevocabilă.să obţină rejudecarea cauzei -4. pentru motivele special prevăzute de lege.să fie atacată o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 2. per a contrario. competenţa aparţinând tot instanţei care a pronunţat hotărârea contestată. rezultă că cerinţa procedurii de citare se pune în raport de termenul final al procesului la care au avut loc dezbaterile. -I.revizuirea.Contestaţia în anulare = vizează retractarea unei hotărâri definitive şi irevocabile . Scopul acestei contestaţii este : -1. partea cere retractarea hotărârii judecătoreşti revocabile pentru motivele expres prevăzute în lege.

căruia i-au fost omise de la analiză apărările. rezultată după exercitarea recursului comun. Contestaţia în anulare specială = are ca obiect doar hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în recurs. .) Nu pot fi contestate în anulare: . susţinerile pe care le-a făcut în întâmpinare sau în pledoarie. Subiecţii contestaţiei în anulare Se numesc contestator şi intimat. indiferent de instanţa care le-a pronunţat şi în indiferent ce etapă procedurală ( ex.Obiectul contestaţiei în anulare Îl constituie hotărârile rămase definitive şi irevocabile.obiectul acestui tip de contestaţie în anulare se referă la o hotărâre irevocabilă. etc. sau o decizie rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare. 2. hotărârea instanţei de fond rămase definitivă şi irevocabilă prin neapelare.practica judiciară a statuat. ci poate să grupeze motivele de recurs prezentate.subiecţii acestui tip de contestaţii în anulare pot fi părţile din recurs: recurentul şi oricare altă parte (intimatul) cu interes legitim.instanţa de recurs nu e obligată să răspundă expres tuturor motivelor de recurs în ordinea redactării acestora. . Procedura de judecare a contestaţiei în anulare 102 .procurorul.în cazuri excepţionale (cele de transmitere a calităţii procesuale de la părţi la terţi) -.hotărârile pronunţate în procesele în care s-au judecat legal fără citarea părţilor. b) când instanţa de casare / recurs a respins recursul sau l-a admis numai în parte.terţii interesaţi. Precizări: . urmând să răspundă la motivele de casare astfel rezultate. că o asemenea contestaţie în anulare este deschisă şi intimatului. pentru 2 motive expres prevăzute de lege: a) când hotărârea contestată este rezultatul unei greşeli materiale ( greşeală materială= eroare involuntară care nu afectează fondul pricinii). să le sistematizeze si să le încadreze juridic. respectând principiul egalităţii părţilor în procesul civil. .părţile prejudiciate în proces -. reţinerea greşită a timbrajului. omiţând să cerceteze vreunul din motivele de casare invocate de recurent. ex: calculul greşit al termenului de recurs.hotărârile hotarului . Pot fi: -.

pentru că nu sunt incompatibili. -2. Instanţa competentă = este cea care a pronunţat hotărârea contestată. recunoscându-se efectele valabile ale acesteia. 321 CPC). deci se anulează hotărârea atacată (= timpul 1) şi se reia procesul de la ultimul act de procedură rămas valabil. Termenul: a). contestaţia se poate formula imediat după pronunţarea hotărârii contestate şi cel mai târziu până la încheierea ultimei acţiuni de executare silită (procesul-verbal al executorului prin care se încheie executarea silită. cu citarea părţilor. poate fi atacată o hotărâre judecătorească irevocabilă pronunţată pe fond de o instanţă de orice grad.) b). efectele hotărârii contestate pot fi suspendate. să facă menţiunea că este definitivă şi irevocabilă şi instanţa care a pronunţat-o -să menţioneze şi să demonstreze motivele anulării. După respingerea contestaţiei şi cu respectarea termenului de introducere se poate formula o altă contestaţie în anulare.să menţioneze hotărârea atacată.respingerea – se confirmă hotărârea atacată. dar numai pentru alte motive decât cele din prima. în termene scurte.cele susceptibile de executare silită pot fi atacate în cel mult 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre (= termen subiectiv). Are un dublu rol: . La cerere. cu pronunţarea unei noi hotărâri (=timpul 2). prin care. cerându-se chiar instanţei care a pronunţat hotărârea revizuită să o retracteze şi să dea o nouă hotărâre.II. pentru a acoperi principiul contradictorialităţii. care nu au putut fi cunoscute la prima contestare ( art.admite contestaţia. În completul de judecată pot participa şi judecătorii care au judecat hotărârea contestată. Judecarea se face de urgenţă. 103 .să desfiinţeze o hotărâre irevocabilă pe baza unor împrejurări noi .să se pronunţe o nouă hotărâre justă / corectă. Întâmpinarea este obligatorie.Revizuirea = cale extraordinară de atac.Contestaţia în sine (cererea procedurală) trebuie să cuprindă elementele cererilor procedurale şi. dar nu mai târziu de 1 an de la dată pronunţării hotărârii(= termen obiectiv). .dacă hotărârea contestată e susceptibilă de executare silită. în cazurile expres prevăzute de lege. specific:. Soluţii posibile -1. .

aceste împrejurări fiind cunoscute ulterior. Excepţii de la obiectul revizuirii ( nu este posibilă revizuirea ):  prin hotărârea care nu s-a pronunţat pe fond??. prescripţie). -2. sau procurorul. sustragerea sau distrugerea de acte de la dosar ) sau dacă hotărârea s-a pronunţat în temeiul unor probe declarate false în urma judecăţii ( ex. --1-. care nu au putut fi înfăţişate în instanţă dintr-o pricină mai presus de voinţa părţii sau aceste înscrisuri noi au fost reţinute de partea adversă (cazul 1) ori s-a desfiinţat o hotărâre judecătorească pe care s-a întemeiat hotărârea civilă revizuită (cazul 2).p. 322 C. traficul de influenţă. doveditoare.se urmăreşte retractarea hotărârii atacate şi pronunţarea uneia noi.dacă un judecător / expert care au luat parte la judecată au fost condamnaţi irevocabil pentru o infracţiune privitoare la pricină ( ex.se foloseşte numai pentru unul din motivele prevăzute expres în lege. Motivele legale de revizuire – art. care bun a pierit. Dacă procesul penal nu poate începe sau nu poate fi realizat ( ex. care nu au fost cunoscute de instanţa care a pronunţat hotărârea atacată.obiectul pricinii nu există. Infracţiunile respective se constată prin hotărâri penale irevocabile. Această ipoteză poate duce la revizuire numai dacă hotărârea atacată obligaţia alternativă a pârâtului. --5— dacă după pronunţarea hotărârii s-au descoperit înscrisuri noi. Obiectul = orice hot.Caractere: -1. ci pe excepţie  pentru hotărârile de divorţ. cel învinuit fiind citat în proces. Subiectele revizuirii Pot fi oricare din părţile în proces cu interes legitim în revizuire. --2—dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au avut în vedere sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori a acordat mai mult decât s-a cerut ( = minus / plus petita ). a pronunţat o soluţie pe fond. --4-. --3-.c.dacă dispozitivul hotărârii atacate cuprinde menţiuni contradictorii care fac imposibilă executarea lor concomitentă. respectiv hotărârea obligă la predarea unui lucru corporal determinat. atunci instanţa civilă de revizuire se va pronunţa mai întâi pe cale incidentă asupra existenţei infracţiunii. def. comp. luarea de mită. condamnarea unui martor pentru mărturie mincinoasă. şi irevocabilă prin care inst. înscrisuri falsificate.critica hotărârii în revizuire se bazează pe fapte / împrejurări noi. 104 s-a dat cu . dacă au fost determinate în soluţia instanţei ). -3. Părţile se numesc revizuient şi intimat.

G. se cer următoarele condiţii de admisibilitate: a) înscrisurile noi să fi existat la data pronunţării hotărârii revizuite. pentru motivul 8) termenul e de 15 zile. dacă s-a invocat. Situaţia apare dacă nu s-a invocat la timp puterea de lucru judecat sau dacă aceasta a fost constatată cu întârziere. fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti. În cazul 2. în acelaşi litigiu. Termenul de revizuire se calculează pentru motivele 1).etc. mai presus de voinţa ei. dar în dosare diferite . dispăruţii sau incapabilii puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi fraudulos (cu viclenie) de reprezentanţii lor. contencios. în aceeaşi pricină. pentru motivul 9) termenul e de 3 luni. --6-daca statul ca persoană juridică sau alte persoane juridice de drept public. nr. --8---9-în ambele hotărâri să existe elementele puterii de lucru judecat. să demonstreze o altă situaţie juridică. b) partea interesată să nu le fi putut înfăţişa instanţei din motive obiective. partea nefiind împiedicată să le înfăţişeze instanţei. Termenul de revizuire: cel general e de o lună cu excepţia a 3 situaţii : pentru motivul 6) termenul e de 6 luni. 58/2003: dacă CEDO a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor putut înştiinţa instanţa asupra acestei împrejurări dintr-o cauză obiectivă.În cazul 1. adică sa poată schimba hotărârea. cu menţiunea că e irevocabilă şi instanţa care a pronunţat-o. demonstrându-se existenţa valabilă a acestuia 2. dacă partea revizuentă a fost împiedicată la judecarea în fond să se înfăţişeze în instanţă şi nu a introdus prin O. Condiţii: să existe 2 hotărâri irevocabile în aceeaşi pricină. penală. odată cu pronunţarea celei de-a 2-a hotărâri. 105 . Cererea de revizuire: cuprinde elementele generale plus unele speciale: --sa menţioneze hotărârea care se ataca prin revizuire. instanţa să fi omis a se pronunţa asupra ei. Actele publice nu pot constitui înscrisuri noi. dar în dosare diferite. între aceleaşi persoane. hotărârea judecată desfiinţată poate fi de orice natură (civ. 2) şi 7) de la pronunţarea hotărârii. --să se indice explicit motivul revizuirii. avînd aceeaşi calitate. la judecarea celui de-al 2-lea proces să nu se fi invocat autoritatea de lucru judecat sau. c) înscrisurile noi să fie determinante în cauză. iar consecinţele grave continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.). Procedura de revizuire 1. pentru că ele stau la dispoziţia oricui. --7-dacă există hotărîri irevocabile contradictorii date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite. neimputabile (inclusiv deţinerea lor de partea adversă). contradictorii cu prima.

de regulă în 2 timpi (a – anularea. de regulă. pe care se întemeiază cererea de revizuire.Pentru motivul 3). de la data când revizuentul a luat cunoştinţă de hotărârea de condamnare. De regulă. revizuirea este de competenţa acesteia.admiterea în principiu a revizuirii. cererea de revizuire se disjunge pe motive. nu se suspendă în timpul judecării revizuirii. La pct. pentru că la prima judecare. cât şi alte motive care atrag competenţe diferite. de la încetarea împiedicării prezentării în instanţă. de la comunicarea hotărârii celor în drept. 2. Judecata: se face după dispoziţiile dreptului comun. de la data când s-a descoperit înscrisul nou. iar excepţional într-un singur timp. Dacă prin cererea de revizuire se invocă atât punctul 7). Instanţa competentă: cea care a pronunţat pe fond hotărârea atacată prin revizuire. 1-Dacă cererea de revizuire se admite. 106 . Completul e judecată poate fi format din aceiaşi judecători care au pronunţat hotărârea.7. 4. 2-Cererea de revizuire poate fi şi respinsă. b – pronunţarea din nou). Pentru motivul 9). -dacă una din instanţe este Curtea Supremă. Pentru motivul 8). revizuirea va fi judecată de instanţa superioară celei care a pronunţat prima hotărâre. ulterioare. Întâmpinarea e obligatorie. cererea de revizuire se judecă in 2 timpi: 1. competenţa: -instanţa superioară celor 2 de pe aceeaşi rază teritorială.judecarea pe fond a cauzei. neexistând incompatibilităţi. 3. Pentru motivul 5). judecătorii nu au cunoscut împrejurările noi. de la cel din urmă act de executare Pentru motivul 4). Efectele hotărârii revizuite. Dacă se invocă motivul 7). se retractează total sau parţial prima hotărâre atacată şi se pronunţă o nouă hotărâre. Pentru motivul 6). se retractează ultima hotărâre contrară cu prima. a hotărârii CEDO. În mod excepţional poate opera suspendarea cu plata unei cauţiuni. deci hot. De la această regulă există o derogare pentru motivul 7): contrarietatea de hotărâri. de la publicarea în M. fiecare motiv fiind judecat de instanţa competentă.O. a cărui revizuire se cere se consolidează Despre existenţa revizuirii unei hotărâri se face o menţiune specială pe cele 2 exemplare originale a revizuirii hotărârii (care se găsesc în dosar şi în mapă). -dacă instanţele sunt pe raze teritoriale diferite.

Hotărârea adoptată nu are nici un efect retroactiv. Recursul în interesul legii se promovează de procurorul general de la Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. lacunare sau contradictorii. Promovarea: e provocată de premisele amintite.5.G. se prevedea expres ca sunt obligatorii pentru viitor. 107 . Are efecte numai pentru viitor. 58/2003. Înainte de apariţia O. fie la sesizarea Ministerului Justiţiei. Căile de atac: sunt cele folosite in dreptul comun.G. deci nu desfiinţează hotărârile judecătoreşti contradictorii care au provocat recursul în interesul legii. şi comunicată separat tuturor instanţelor judecătoreşti din ţară.O. Recursul în interesul legii --are ca scop să asigure o interpretare şi o aplicare unitară a legii pe teritoriul ţării. Între căile extraordinare de reformare figurează: --recursul comun şi --recursul în interesul legii --a fost şi recursul în anulare = abrogat prin O. să asigure o practică judiciară unitară. Competenţa: aparţine exclusiv Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în secţiile ei reunite. când instanţele din ţară au practică diferită în soluţionarea aceloraşi probleme de drept. dar in noua ordonanţă nu se mai spune. când există dispoziţii legale neclare. 58/2003 se prevedea scopul. Este publicată în M. b. Premisă: a. fie din oficiu. Hotărârea se adoptă cu majoritate de opinii. Dezbaterile presupun doar prezenţa şi concluziile membrilor completului de judecată. confuze. care sunt interpretate diferit de instanţele româneşti.

Normele procedurale speciale reglementează procedurile speciale. sunt cuprinse fie în legi speciale (ex. fie în legi generale (codurile). instanţa se pronunţă printr-o încheiere de refacere. se dă cuvântul părţilor şi. se citează martorii sau expertul (daca disare o declaratie de martor. Înscrisurile reconstituite prin această procedură ţin loc de înscrisuri originale. după dezbaterile contradictorii. se vor face copii/extrase de pe registrele instanţei. specială reglementată de 583-585 CPC. un raport de expertiză). la care normele generale de drept comun nu se pot aplica total sau parţial. Procedura Se porneşte cererea.PROCEDURI JUDICIARE SPECIALE Procedura de drept comun e reglementată de norme generale aplicabile în cauze obişnuite. dacă actele procedurale dispărute au aparţinut instanţei. dar înainte de a pleca dosarul către instanţa superioară. fie instanţa . se aplică cu precădere şi se reîntregesc cu normele de drept comun. cu toate datele care privesc înscrisurile dispărute. apărând necesitatea unor reglementări speciale. Refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute Pe parcursul sau la terminarea procesului se pot pierde. Procedurile speciale cuprind numai aspectele derogatorii de la procedurile de drept comun. dispărea înscrisuri din dosar sau chiar întregul dosar. L 10/2001). se refac expertizele. 108 . se fixează termen. fie intenţionat. Există însă şi domenii speciale. Iniţiativa unei asemenea proceduri o poate avea fie partea interesată. 1.din oficiu. Dacă aceste demersuri nu reuşesc. Încheierea de refacere poate fi atacată numai o dată cu hotărârea de fond. printr-o proc. -. se iau din nou interogatorii. dacă e cazul. Competenţa aparţine: -. fie din neglijenţă.în timpul judecării procesului instanţei investite cu judecarea dosarului. În astfel de cazuri devine necesară refacerea înscrisurilor dispărute sau a dosarului dispărut. se ascultă din nou martorii. Părţile prezente la primul termen sunt invitate să depună copii de pe actele dispărute sau. se citează părţile si.după pronunţarea unei hotărâri atacate. procedura refacerii revine tot primei instanţe.

Debitorul de bună-credinţă. face oferta reală de plată. Recipisa CEC va fi depusă de debitor la biroul executorului. oferta să fie adresată creditorului capabil (cu capacitate de ex.Dacă din dosar a dispărut hotărârea. urmată de consemnaţiune. refacerea se redactează după exemplarul original aflat la mapa de hotărâri a instanţei. Condiţiile de valabilitate ale ofertei reale de plată sunt: debitorul ofertant să aibă capacitatea de a plăti. Reglementarea este art. Procedura Debitorul înaintează executorului judecătoresc cererea pentru revizuirea ofertei reale şi cererea pentru consemnarea plăţii. Dacă refacerea înscrisurilor/dosarului nu mai este posibilă în formele prezentate. fie legalizate. oferta să privească toată datoria exigibilă + dobânzi + cheltuieli aferente. executorul va întocmi un proces-verbal prin care constată oferta plăţii şi ştergerea obligaţiei. Oferta reală urmată de consemnaţiune Se face de către debitorul obligaţiei care vrea să şteargă obligaţia prin plată. refacerea se obţine după copiile comunicate părţilor. 109 . Dacă şi aceasta a dispărut. Executorul astfel sesizat va trimite somaţie creditorului. fie certificate de grefier.) să primească plata sau reprezentantului acestuia. invitându-l să se prezinte la un cert termen şi loc (care este de obicei birolul executorului) pentru a primi plata de la debitor. Dacă creditorul se conformează şi primeşte plata..p. se trece din nou la judecarea cauzei. oferta să fie făcută la termenul stipulat şi la locul hotărât pentru plată. care-l va înştiinţa de îndată pe creditor că îşi poate ridica suma cuvenită.p. executorul va întocmi un proces-verbal prin care constată această situaţie de fapt şi îl trimite pe debitorul ofertant să consemneze la CEC suma datorată pe numele şi la dispoziţia creditorului.1114-1121 C.Civ. Dacă creditorul nu se prezintă sau dacă se prezintă şi refuză primirea plăţii. dar se izbeşte de refuzul creditorului de a accepta primirea plăţii. pentru a evita opunerea abuzivă a creditorului şi pentru a nu suporta efectele negative ale neexecutării propriei obligaţii. 586 şi 590 C. 2.

debitorul poate primi aprobarea instanţei să-l depoziteze într-un anumit loc. După trecerea a cel puţin 1 an de la data ultimelor ştiri. din care rezultă că persoana era în viaţă se poate pronunţa o hotărâre judecătorească ce constată dispariţia persoanei respective. Până la pronunţarea hotărârii definitive de validarea plăţii şi până când creditorul îşi ridică suma. se fixează termen de judecată şi se citează reclamantul. După 30 de zile de la publicare. Declararea dispariţiei şi constatarea morţii unei persoane Declararea dispariţiei unei persoane fizice se face când lipseşte de la domiciliul real un timp îndelungat şi există motive justificate de îndoială că ar mai fi în viaţă. un extras de pe hotărâre va fi publicat în ziarul local unde s-a făcut şi publicat cererea2/. în sensul că bunul e oferit spre predare într-un anumit loc. obligaţia lui persistând. 110 . Instanţa va face o adresă şi autorităţii tutelare pentru numirea unui curator. Cererea de declaraţie a dispariţiei Se depune la judecătoria pe raza căreia îşi avea domiciliul real cel dispărutul. La termen au loc dezbateri în urma cărora instanţa pronunţă o hotărâre. În paralel. În mod similar se procedează cu predarea unui bun mobil corporal. cu invitarea persoanelor care cunosc situaţia dispărutului să oferă relaţii instanţei. Cheltuielile aferente acestei proceduri cad în sarcina creditorului culpabil. hotărârea se comunică şi autorităţii tutelare pentru numirea unui curator ai minorilor persoanei dispărute3/. el va putea introduce o acţiune împotriva debitorului sau pentru a anula procedura ofertei şi a consemnaţiunii. curatorul acesteia ca reprezentant al ei şi procurorul (care participă la judecată obligatoriu). preşedintele instanţei competente ordonă măsuri pentru obţinerea de informaţii prin organele de poliţie. cererea se publică la primărie şi într-un ziar local. După punerea cererii. care se afişează pentru 30 de zile la sediul instanţei şi al primăriei respective1/ . deb va putea să ceară inst să valid plata făcută şi să const obligaţia executată.În această fază. Dacă creditorul are motive întemeiate să refuze primirea plăţii. debitorul o poate retrage. 3. la un anumit termen şi dacă nu e ridicat de creditor. Cererea se poate face de orice persoană interesată: rude. persoana dispărută. vecini etc. creditori. pe cheltuiala creditorului.

se va anula hotărârea de dispariţie. aceasta poate cere anularea hotărârii şi poate reintra în toate drepturile şi obligaţiile anterioare prezentei hotărâri (restitutio in integrum) şi în drepturile apărute ulterior pronunţării hotărârii (ex: culegerea unui drept succesoral dintr-o succesiune 111 . 4-se instituie tutela pentru copiii minori ai celui declarat mort dacă celălalt părinte nu mai trăieşte sau e declarat incapabil. soţul poate cere divorţul. fără ca în acest ultim caz să fie necesară si declaraţia dispariţiei.după cel puţin 6 luni de la afişarea hotărârii de dispariţie a persoanei sau -.excepţional se poate declara direct moartea în cazul unor împrejurări relevante şi la cel puţin 1 an de la aceste evenimente. persoana respectivă putând să-şi exercite toate drepturile ei. Dacă. În ipoteza unor catastrofe colective îşi găseşte aplicabilitatea instituţia comorienţilor – dacă mai multe persoane au murit de aceeaşi împrejurare şi de aceleaşi cauze fără a se putea stabili dacă o persoană a supravieţuit alteia. se prezumă că toate persoanele au murit în acelaşi timp. pentru că o asemenea hotărâre pleacă de la prezumţia că persoana dispărută e în viaţă: se iau măsuri pentru administrarea averii. Efectele hotărârii de declarare a morţii Această hotărâre prezumă că persoana respectivă a murit în data stabilită în hotărâre. Dacă ulterior pronunţării apar indicii că data morţii este alta. se numeşte curator pentru minorii dispărutului. hotărârea poate fi modificată numai în ceea ce priveşte data declarării morţii. care creează prezumţia morţii (război. Dacă persoana declarată dispărută apare. 2-încetează căsătoria. catastrofe). iar celelalte drepturi şi obligaţii se transmit moştenitorilor. Efecte: 1-deschiderea succesiunii celui declarat decedat. Cererea de declarare a morţii unei persoane se face: -.Efectele hotărârii de dispariţie sunt provizorii. -.la cel puţin 4 ani de la data ultimelor ştiri că persoana în cauză mai era în viaţă. Procedura declaraţiei morţii Cererea de declarare a morţii se face de către persoanele interesate la judecătoria ultimului domiciliu al persoanei dispărute după aceeaşi procedură ca la declararea dispariţiei. mai târziu se constată că persoana trăieşte. totuşi. 3-se sting dr şi obligaţiile strict personale.

Şi reclamantul poate propune un interogatoriu. În cazul anulării hotărârii de declarare a morţii. va fi anulată. E posibilă administrarea şi a altor mijloace de probă (dar nu e obligatorie). acest interogatoriu se ia în unitatea unde este el spitalizat cu asigurarea măsurilor de pază şi securitate. Procedura de judecare a cererii de punere sub interdicţie cuprinde 2 faze: o fază necontradictorie şi o fază contradictorie. Acest interogatoriu se ia în instanţă sau. Cererea de punere sub interdicţie poate fi făcută de orice persoană interesată legitim: rude. pârâtul bolnav şi procurorul care participă obligatoriu la dezbaterea acestor procese.se desfăşoară în afara şedinţei de judecată şi în cadrul ei se iau măsuri prealabile judecării. După epuizarea probatoriului se intră în dezbateri. instanţa care judecă procesul sesizează autoritatea tutelară în 112 . care e căsătorie putativă.deschisă după pronunţarea hotărârii. Dacă cea de-a doua s-a făcut cu rea-credinţă. Competenţa de soluţionare în momentul de faţă aparţine judecătoriei în a cărei rază îşi are domiciliul pârâtul (bolnavul). spaţiu şi pe plan abstract. părţile pun concluzii. Faza contradictorie . culegerea drepturilor proprii din practicarea unui joc de noroc care a produs câştig după pronunţarea hotărârii de declarare a morţii). Faza necontradictorie . cu participarea obligatorie a procurorului. La termenul fixat de instanţă. dacă bolnavul e internat şi nu e transportabil sau e periculos. reprezentarea şi orientarea sa în timp. conjugat cu situaţia recăsătoririi soţului declarat mort. Ele pot prezenta şi pericol public. Odată pusă sub interdicţie. Pe parcursul procesului. se administrează obligatoriu proba recunoaşterii prin luarea unui interogatoriu din oficiu. persoana nu mai poate încheia şi semna acte juridice în nume propriu. Este o măsură de ocrotire. Procedura specială a punerii sub interdicţie a bolnavilor mintali Se aplică numai persoanelor bolnave psihic caracterizate printr-o stare gravă şi permanentă de tulburare psihică ce le caracterizează discernământul. procuror etc. se fac cerecetările prealabile prin organele de poliţie şi se face o expertiză medico-legală psihiatrică sau se ia avizul medicului curant dacă bolnavul pârât e internat într-un spital de specialitate.se citează reclamantul. vecin. se dă prioritate căsătoriei de bună-credinţă (ultima). Scopul interogatoriului este acela de a testa starea psihică a bolnavului. şi anume: se comunică cererea către procuror.

vederea numirii unui curator pt. Procedura acţiunilor posesorii 1. Sesizarea instanţei Se poate face de proprietar (care are la îndemnână şi acţiunea în revendicare) sau de posesor (tipic acţiunii posesorii) sau de titularul unei servituţi aparente şi continue sau de detentorul ce deţine lucrul în interesul său în temeiul unui contract încheiat cu posesorul. În cel de-al doilea caz pârâtul îşi pierde capacitatea de exerciţiu. până la încetarea stării maladive ce a determinat punerea sub interdicţie sau până la deces. lucrând pt. O asemenea hotărâre are efecte erga omnes.cel care execută tulburarea. această măsură posibilă se cere şi avizul unui medic specialist. instanţa prorogându-şi competenţa şi cu eventualele cereri accesorii (despăgubirile). După ce hotărârea rămâne definitivă şi irevocabilă. În primul caz pârâtul îşi menţine întreaga capacitate de exerciţiu. Dacă pârâtul este liber în timpul procesului. Pt. Hotărârea poate respinge sesizarea ca neîntemeiată sau o poate admite. Hotărârea se publică prin afişare pt.cel care e beneficiarul tulburării. Pt. pe timp nelimitat. interzicându-i-se exercitarea drepturilor şi obligaţiilor proprii. Hotărârea are un caracter constitutiv. va putea dispune internarea provizorie a pârâtului pe cel mult 6 săptămâni dacă observarea lui medicală zilnică e necesară şi altfel nu se poate efectua. a se înscrie hotărârea într-un registru special. Efectele hotărârii de admitere a cererii. instanţa. În plus. persoana care a tulburat posesia. pârâtul e declarat incapabil. luând şi avizul procurorului. curator care să-i exercite acestuia drepturile şi să-i administreze averea până la pronunţarea hotărârii. a-l reprezenta pe pârât se numeşte un curator permanent care însă are dreptul să ceară înlocuirea după 3 ani. caz în care putem avea 2 pârâţi: . ceea ce este o caracteristică a hotărârilor care schimbă ceva asupra capacităţii persoanei. creând o situaţie juridică nouă asupra stării şi capacităţii persoanei şi producând efecte juridice numai pe viitor (ex nunc). ca şi terţii interesaţi să poată lua cunoştinţă de situaţia juridică nou intervenită. 113 . după pronunţarea hotărârii. pârâtul bolnav. fiind opozabilă tuturor subiectelor de drept. 2. . altul. Competenţa se stabileşte potrivit dreptului comun. hotărârea se comunică şi instanţei judecătoreşti de la locul înregistrării naşterii bolnavului pus sub interdicţie pt. Pârâţi pot fi: persoana care a tulburat posesia.

582 C.3. (intervertirea posesiei . 5. întâi o acţiune posesorie şi apoi. Acţiunile sunt separate şi autonome. proc. acte sau fapte juridice identice care generează raportul juridic litigios. Conţinutul acţiunii = elementele normale oricărei acţiuni + precizarea expresă că acţiunea are caracter posesoriu şi un caracter petitoriu. Raportul hotărârilor posesorii faţă de alte hotărâri pronunţate în petitoriu sau în posesoriu O hotărâre posesorie are autoritate de lucru judecat numai faţă de o altă acţiune posesorie. pt. Ordonanţa preşedinţială Este o procedură specială creată în scopul rezolvării rapide a unor cazuri urgente. nu e admisibil cumulul cererilor asupra posesiei şi asupra proprietăţii. c) reclamantul e repus în situaţia posesiei utile. În schimb există autoritate de lucru judecat a hotărârii pronunţate în petitoriu asupra celei în posesoriu. posesie tulburată sau pierdută complet. civ. Nu există autoritate de lucru judecat a unei hotărâri în posesoriu faţă de o acţiune petitorie.posibil subiect de examen) b) pârâtul este obligat să înceteze tulburarea. Judecarea pricinii se face după regulile dreptului comun cu două amendamente: judecata se face de urgenţă şi cu precădere. 114 . acelaşi obiect şi aceeaşi cauză juridică. 581. Efectele hotărârii posesorii În ipoteza respingerii acţiunii se menţine starea de fapt anterioară procesului respectiv. În consecinţă reclamantul poate promova succesiv. În ipoteza admiterii acţiunii posesorii se produc următoarele efecte concrete: a) posesia tulburată/pierdută prin fapta pârâtului e considerată posesie utilă. relevându-se şi condiţiile de admisibilitate de fond 4. o acţiune petitorie. Sediul materiei: art. anterioară tulburării. dacă o pierde pe prima. Hotărârea posesorie e atacabilă cu recurs (nu şi cu apel. fiind eliptică de apel). aceleaşi părţi având aceleaşi calităţi procesuale. cât şi pt. d) reclamantul poate cere şi despăgubiri.

a se respecta contradictorialitatea procesului. preşedintele instanţei. a preveni o pagubă iminentă. înlăturarea piedicilor ce ar putea apărea cu ocazia unei executări. să demonstreze existenţa cumulativă a celor trei condiţii de admisibilitate.1 2 1. Caracterul urgent poate fi: - prezumat de instanţă . cazurile executării vremelnice a hotărârilor judecătoreşti şi în cazul strămutării pricinii. c) măsura ordonată de instanţă nu prejudecă fondul dreptului În procedura ordonanţei cauza se examinează sumar. Procedura de judecată Sesizarea instanţei se face de persoana interesată sau de un executor judecătoresc. ci după indicii sau după probe sumare pt. Conţinutul cererii de chemare în judecată trebuie să respecte elementele necesare oricărei cereri şi.: piedici apărute cu ocazia executării constatat de instanţă . în plus. Tot la primirea cererii se stabileşte dacă judecarea se face cu citarea pârâtului sau fără citarea sa. b) vremelnicia măsurii ordonate (caracterul provizoriu) În ordonanţa preşedinţială instanţa nu adoptă hotărâri definitive.: păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere. stabilirea situaţiei de fapt cât mai aproape de realitate.în celelalte 2 ipoteze prezumat de lege pt. pt. 115 . pot fi modificate ori chiar desfiinţate. Competenţa e reglementată după dreptul comun. Termenul îl fixează judecătorul de serviciu sau. Cercetarea judecătorească nu se face totuşi arbitrar. Regula este să se judece cu citare. Pe durata judecării în fond a litigiului măsurile provizorii adoptate prin ordonanţă pot fi menţinute de instanţa de drept comun. pt. Condiţiile de admisibilitate sunt 3: a) urgenţa măsurii solicitate Procedura ordonanţei e aplicabilă în cazuri grabnice pt.ex. iar nu fondul dreptului în cauză. Judecarea fără citare se face în cazuri foarte urgente. în funcţie de gradul de urgenţă al cauzei. În ordonanţa preşedinţială judecătorul “pipăie” fondul. La primirea cererii se fixează un termen scurt. a conserva un drept nou. relevantă fiind doar aparenţa de drept. Aceste măsuri provizorii sunt valabile numai până la soluţionarea în fond a litigiului pe procedura dreptului comun. pt. 2. a preveni o pagubă iminentă. la suprafaţă. nu soluţionează fondul cauzei ci poate lua doar măsuri urgente şi temporar necesare pt. pt. în cazuri speciale.

de până la 5 zile. obiect. Termenul de recurs e unul special. Oricând. b) Un alt domeniu de aplicabilitate: raporturile de vecinătate. de 5 zile. 617 C. modul de folosire a locuinţei comune (presupune posibilitatea evacuării provizorii sau cea a reintegrării soţului alungat). Se mai pot lua măsuri prin ordonanţă pt. Caracteristic ordonanţei preşedinţiale e faptul că ea nu poate fi supusă revizuirii deoarece în ordonanţă nu se soluţionează litigiul pe fondul dreptului. În schimb poate exista autoritate de lucru judecat între două ordonanţe preşedinţiale dacă există triplă identitate (părţi. pensia de întreţinere a lor. dacă părţile au fost citate la judecată de la comunicarea hotărârii. interogatorii).Citarea însă se face pt.: 116 . Căile de atac. proc. b) Autoritatea de lucru judecat nu există la ordonanţă către procesul de fond. Ordonanţa se foloseşte pt. termene scurte. 4. În acest domeniu ordonanţa poate fi folosită pt. reclamantul din ordonanţă îşi poate transforma cererea din ordonanţă într-o acţiune de drept comun. cauză) şi dacă împrejurările care generează cele două procese sunt identice. Odată dispusă citarea părţilor. O asemenea somaţie poate fi însă contestată pe calea dreptului comun şi anume prin contestaţia le executare. Recursul se judecă şi el de urgenţă şi numai cu citarea părţilor.) ca pe timpul derulării procesului de divorţ instanţa să poată lua măsuri provizorii şi urgente prin ordonanţă preşedinţială în ceea ce priveşte încredinţarea copiilor minori. Legea permite (art. civ. În cazuri speciale termenul se poate da şi în zile de sărbătoare. a asigura respectarea unor norme legale sau a unor convenţii ca reglementează paşnica vecinătate. a stabili caracterul bunurilor (comune sau proprii). Judecata propriu-zisă se desfăşoară după regulile dreptului comun cu precizarea că se administrează probe puţine şi rapide (înscrisuri. În teorie şi hotărârea pronunţată prin ordonanţă poartă denumirea de ordonanţă. Între dosarul de ordonanţă şi dosarul de fond nu pot exista nici litispendenţă şi nici conexitate pt. că obiectul şi cauza acţiunii diferă. 3. în timpul procesului. Calea de atac e recursul (fără apel). dacă părţile nu au fost citate. calculat: de la pronunţarea hotărârii. Caracterele şi efectele ordonanţei preşedinţiale a) Ordonanţa e executorie de îndată şi fără somaţie dacă instanţa dispune astfel. judecata nu poate să se desfăşoare decât cu procedura de citare valabil făcută. Aplicaţii ale ordonanţei în practica judiciară a) Un prim domeniu de aplicabilitate e divorţul.

730 C.servituţile de trecere. lipsă de titlu.. în principiu. în cazul împiedicării abuzive a executării unor reparaţii urgente şi necesare la propria casă. Învoiala coindivizarilor se constată printr-un înscris autentic obligatoriu ad validitatem pt. fam. Împărţeala e posibilă. la simpla cerere a unui copărtaş şi fără a fi nevoie de o motivare specială. cu excepţia partajului de bunuri comune cerut în timpul căsătoriei (caz în care trebuie dovedite motivele temeinice). împărţeala terenurilor sau se mai poate constata printr-un înscris sub semnătură privată sau prin convenţie verbală dar făcută în faţa instanţei. La succesiuni partajul voluntar poate avea forma procedurii notariale (forma cretificatului de moştenitor la care convin toţi moştenitorii asupra dreptului. civ. 117 . Cu toate acestea. în cazurile în care e posibilă şi evacuarea pt.).).a interzice continuarea construcţiilor începute la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în lege. împărţeala devine imposibilă în cazurile de coproprietate forţată (coproprietatea veşnică sau perpetuă). c) În raporturile locative. partajarea bunurilor comune după pronunţarea divorţului (art. Împărţeala se poate face în două feluri: a) prin bună-învoială= partajul voluntar b) prin proces=partajul judiciar a) Partajul voluntar e prevăzut expres în lege în unele materii: succesiuni (art. ca un avans asupra succesiunii. 32 C. oricând. cotei etc. ordonanţa e posibilă în: Împărţeala judiciară (partajul) Împărţeala face să înceteze o indiviziune (asupra patrimoniului) sau face să înceteze o coproprietate (pe cote-părţi/în devălmăşie) asupra unor bunuri determinate. în situaţia împiedicării folosirii părţilor comune sau accesoriilor locuinţei de către colocatari.se interzic lucrări ce pun în pericol casa vecină. . în situaţia toleraţilor.) sau poate lua forma partajului de ascendent prin care autorul îşi împarte averea în timpul vieţii. . în cazurile ocupării samavolnice a unei locuinţe.

Fiecare parte are dreptul să dea ceva şi să ia ceva. În partaje judiciare se pot cita detentorii precari ai bunurilor partajabile pt. Reglementare: Codul civil şi Codul de procedură civilă şi Legea nr. păstrarea posibilităţii de a opta (fiecare copărtaş) pt. titlul coproprietăţii. 118 . asupra fructelor bunurilor partajabile. masei bunurilor partajabile. cotele părţilor.Partajul bunurilor comune se poate face voluntar după pronunţarea divorţului sub forma unui act notarial încheiat în afara unui proces sau sub forma tranzacţiei. pt. partajarea succesorală la care nu se prezintă toţi moştenitorii sau moştenitorilor minori/incapabili reprezentantul lor nu le dă încuviinţare. ieşirea din indiviziune Elementele cererii generale+elementele specifice partajului: a) la partajul succesoral trebuie să se prevadă: numele defunctului. 319/1944 (reglementarea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor). 2. pt. data decesului. bunurile utile. încheiat în timpul procesului. etc. data deschiderii succesiunii. eventual. păstrarea unor relaţii civilizate cu copărtaşii. partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. ca hotărârea să le fie opozabilă. numărul şi calitatea coproprietarilor. economie de cheltuieli. numele şi calitatea succesorilor. În toate procesele de partaj trebuie citaţi toţi coindivizarii sub sancţiunea nulităţii hotărârii. precizarea dacă transmiterea succesiunii se face legal sau testamentar. reprezentarea succesorală (dacă e cazul). E obligatoriu partajul judiciar în două situaţii: 1. Această procedură nu se apilcă şi societăţilor civile. indiferent de cauza lor. raportul unor liberalităţi. Avantajele partajului voluntar: economie de timp. reducţiunea. b) pt. 1. Cererea de chemare în judecată pt. inclusiv avânzii-cauză ai coindivizarilor pt. Domeniul de aplicabilitate a procedurii partajului judiciar Partajul judiciar e aplicabil tuturor stărilor de indiviziune. b) Partajul judiciar se realizează când coindivizarii nu se înţeleg asupra drepturilor lor reciproce. ultimul domiciliu al defunctului. împărţirii bunurilor fizice. masa succesorală (activ+pasiv) şi. că în partajul judiciar fiecare parte are o dublă calitate (duplex judicium): purtător de drepturi+purtător de obligaţii corelative. alte cauze de indiviziune se trec la elementele specifice bunurile de împărţit.

toate bunurile ce fac obiectul judecăţii sau. caz ce atrage hotărârea parţială. instanţa e cea de drept comun. judecarea partajului se face după regulile dreptului comun. Pt. 119 . Competenţa instanţei . partajarea bunurilor comune avem: a) dacă partajul se cere în cadrul procesului de divorţ. fiecare bun privitor la existenţa.Partajul trebuie să cuprindă atât cererea principală cât şi cele accesorii. obligatoriu. b) desăvârşirea partajului. cu precizarea că eventuala tranzacţie e posibilă pt. prin excepţie. Când obiectul acţiunii dpdv valoric depăşeşte 1 miliard de lei (cerere principală+cereri accesorii). Între ele nu se admite disjungerea. Măsurile asiguratorii se obţin prin cererea principală sau prin cereri separate în condiţiile specifice. calitatea de coproprietari ai părţilor. în ceea ce priveşte părţile/bunurile şi după pronunţarea hotărârii. Pronunţarea încheierii constituie regula în materie de partaj şi e absolut necesară atunci când partajul presupune măsurări şi evaluări ce se pot face numai prin expertiză tehnică. cotele cuvenite fiecărei părţi. Încheierea de admitere în principiu va cuprinde: bunurile partajabile. numai pt. Cazuri speciale de competenţă. o parte din bunuri. În rest. Se pot formula cereri accesorii de întregire a partajului. a) Pt. În cazul împărţirii unei coproprietăţi imobiliare e competentă instanţa locului situării imobilului. în primă instanţă va judeca tribunalul. cu caracter patrimonial complex şi e o acţiune în realizare de drepturi. după dreptul comun. La succesiuni competentă e instanţa de la ultimul domiciliu al defunctului. din oficiu. de la domiciliul pârâtului. 3. 2. prima fază: la prima zi de înfăţişare. În toate celelalte cazuri competentă e instanţa de la domiciliul pârâtului. şi anume: declaraţia reclamantului pt. datoriile/creanţele copărtaşilor sau ale unei succesiuni (la partaj succesoral). Această primă fază se finalizează printr-o încheiere de admitere în principiu (e o încheiere interlocutorie). de regulă. b) dacă partajul se cere după divorţ. locul situării şi valoarea. ca urmare a cerecetării judecătoreşti şi a dezbaterilor contradictorii. competentă devine prin prorogare instanţa de divorţ (instanţa ultimului domiciliu comun al soţilor). Dpdv material e competentă judecătoria asupra întregii acţiuni de partaj care e o acţiune complexă.se stabileşte. Judecarea partajului se face în principiu în 2 faze: a) admiterea în principiu. Specific e faptul că prin acordul tuturor copărtaşilor se poate scoate din masa partajabilă un bun introdus din eroare. instanţa de judecată va lua declaraţii părţilor asupra obiectului partajului.

Aspectele ce formează obiectul apelului/recursului nu mai pot fi invocate ulterior dacă nu s-a exercitat calea de atac. Atribuirea definitivă. propune loturi fizice pt. cota părţilor. de obicei. după ce a devenit irevocabilă urmare a exercitării căilor de atac. Încheierea de admitere în principiu poate fi atacată separat cu apel şi recurs în ceea ce priveşte: calitatea de copărtaş. la cererea ei şi cu acordul celorlalţi. 2. apreciază dacă paratajul în natură e sau nu posibil şi în ce variante mai comode şi mai economice. natura bunurilor care se împart. Se poate recurge şi la îndreptarea încheierii de admitere în principiu la fel ca la îndreptarea hotărârii. eventuale acorduri sau acceptări tacite pe timpul ridicării unor construcţii pe terenuri partajabile (vezi accesiunea). E o cale subsidiară şi se aplică numai dacă împărţeala în natură nu e uşor posibilă sau dacă nu e economică. masa partajabilă. Prin derogare. depunerea sultelor corespunzătoare cotelor-părţi ale copărtaşilor ce nu primesc bunuri în natură. Prin încheiere se fixează termen pt. b) Împărţeala propriu-zisă(desăvârşirea împărţelii) Dacă încheierea de admitere în principiu nu a fost atacată sau. Această atribuire definitivă a bunurilor se pronunţă prin hotărâre. Împărţeala în natură reprezintă regula în partaj şi ea se aplică pt.Dacă partajul poartă asupra unui singur bun şi părţile se înţeleg asupra valorii lui se poate pronunţa partajul direct prin hotărâre fără pronunţarea unei încheierii de admitere în principiu. presupune efectuarea unei expertize de specialitate ce urmăreşte: evaluarea bunurilor partajabile. care se face la termenul stabilit de instanţă la prima fază şi cu condiţia ca sultele respective să se fi plătit. Împărţirea pe loturi fizice o poate face şi instanţa direct. dar această soluţie nu e agreată în practică. bunuri comod partajabile. domiciliul şi ocupaţia părţilor. Atribuirea integrală a bunurilor partajabile unei singure părţi. La lotizare se au în vedere mai multe criterii: acordul părţilor. se recurge la compensaţii băneşti sub formă de sultă. Dacă prin formarea loturilor fizice ale copărtaşilor nu se acoperă total dreptul valoric al părţilor. Se pronunţă o încheiere în acest sens. pt. În mod excepţional se poate pronunţa şi o (wtfih) a unei cereri reconvenţionale sau a unei cereri de (wtfih) care fac necesară includerea unor bunuri suplimentare ale altor copărtaşi. se poate trece direct la faza finală 120 . se trece la desăvârşirea împărţelii care. fiecare copărtaş. Această procedură se desfăşoară pe doi timpi: 1. motive temeinice. care e apelabilă şi recurabilă. Bunurile partajabile se atribuie provizoriu unei singure părţi. mărimea cotei unei părţi. Termenul de apel şi recurs curge de la comunicarea încheierii sau de la data la care s-a luat cunoştinţă printr-o altă modalitate.

b) prin licitaţie publică. La data licitaţiei copărtaşii pot conveni ca licitaţia să plece de la un preţ inferior faţă de cel stabilit prin expertiză sau de la un orice preţ stabilit de licitator. Vânzarea bunurilor partajabile. a fi împărţit prin hotărâre. imobile. Instanţa va da un termen de maxim 6 luni pt. Ea se poate face: a) prin învoiala părţilor. executorul înştiinţează pe copărtaşi asupra datei. Dacă împărţeala nu se poate realiza în nici una din variante. afişare ce trebuie făcută cu cel puţin 5 zile înainte de licitaţie pt. Apoi. bunurile mobile şi cu cel puţin 30 zile pt. E o variantă extremă. folosită numai dacă primele două nu sunt posibile sau dacă convin copărtaşilor. La termenul stabilit instanţa cere dovada vânzării şi consemnează preţul încasat. cu ajutorul unui executor judecătoresc. instanţa va închide dosarul. pronunţând în acest sens a hotărârii. b) Are loc dacă: 1) nu s-a realizat vânzarea prin învoială 2) nu s-a respectat termenul de 6 luni 3) nu s-a încasat preţul. sumă ce a rezistat la 3 strigări consecutive. Hotărârea e supusă căilor de atac. licitaţie în maxim 30 zile pt. În publicaţia de licitaţie se precizează şi preţul de pornire stabilit de un expert tehnic. conform dreptului acestora. În oricare din aceste cazuri instanţa pronunţă o încheiere care e apelabilă. mai puţin punctele statuate prin încheierea de admitere în principiu rămasă defintivă şi irevocabilă. cu fixarea unui termen de plată executoriu. stabilind ca vânzarea să se facă prin licitaţie publică. vânzarea prin convenţie. Hotărârea de partaj are efect declarativ de drept (retroactiv). imobile de la data primirii încheierii de la instanţă. Odată încheiate oricare din aceste trei metode de partaj. Bunurile se adjudecă de cel care a oferit suma cea mai mare. orei şi locului vânzării după care întocmeşte şi afişează publicaţia de vânzare spre ştiinţa terţilor interesaţi. iar nu translativ. a) Se cere de părţi şi se realizează tot de ele. instanţa pronunţă hotărârea de împărţeală prin care sistează coproprietatea şi desăvârşeşte partajul într-una din cele 3 variante exprese.de atribuire definitivă prin hotărâre. Executorul astfel desemnat va fixa termen pt. Prin încheiere instanţadispune vânzarea tuturor bunurilor partajabile sau a acelor bunuri asupra cărora părţile nu se înţeleg în atribuire. bunurile mobile şi maxim 60 zile pt. 121 . Preţul de adjudecare se consemnează de judecatar la dispoziţia instanţei pt.

Noutăţile în procedura partajului judiciar (sb. Normele de competenţă în divorţ au caracter imperativ. 122 . 4. Atribuirea tuturor bunurilor partajabile unui singur copărtaş în două faze: atribuirea provizorie şi atribuirea definitivă. CURS 16 PROCEDURA DIVORŢULUI Divorţul este contencios şi necontencios. la prima zi de înfăţişare. Excepţie: pentru interzişii judecătoreşti acţiunea poate fi promovată/continuată de curator. cu excepţia cazului în care părţile declară expres că nu solicită predarea bunului. pentru persoanele declarate dispărute. Competenţa aparţine judecătoriei în raza căreia se situează ultimul domiciliu comun real al soţilor. pârâtul are domiciliul/reşedinţa în străinătate. Posibilitatea de atacare separată a hotărârii de admitere în principiu. Obligaţia instanţei ca din oficiu. Soluţia de închidere a dosarului dacă împărţeala nu se poate realiza într-una din cele trei forme legale studiate. asupra situării acestora. cu apel şi cu recurs. asupra valorii lor. asupra existenţei bunurilor.Hotărârea de partaj poate deveni titlu executoriu (dacă e investită cu formulă executorie). 3.c. Apariţia în lege a unor criterii exemplificative pt. 5. indiferent dacă s-a cerut sau nu predarea efectivă a bunurilor şi chiar dacă instanţa nu a dispus predarea.la fel. respectiv locul de unde s-a produs despărţirea în fapt.) Este o procedură derogatorie de la dr comun. lotizarea bunurilor. Dacă soţii nu au avut domiciliu comun. Nu poate fi promovată de alţi participanţi. DIVORŢUL CONTENCIOS (art. competenţa aparţine instanţei de la domiciliul reclamantului. Mutarea părţilor după începerea procesului nu produce nici o schimbare asupra competenţei instanţei. p. să ia declaraţia părţilor asupra caracterului bunurilor partajabile. competenţa revine instanţei de la domiciliul pârâtului şi dacă neavând domiciliu comun. 607-619 C. 2. Nu interesează domiciliul scriptic. Acţiunea de divorţ aparţine numai soţilor şi are un caracter strict personal. de examen) 1.

Acesta la primirea cererii dă sfaturi de împăcare. Instanţa sesizată cu cererea reclamantului îşi prorogă competenţa atât asupra cererilor accesorii ale reclamantului cât şi asupra cererii reconvenţionale a pârâtului. iar dacă reclamatul insistă în hotărârea sa. dar nu pot fi reprezentate. Părţile în divorţ Se pot apăra singure sau pot fi asistate de avocat. Reconvenţionala devine obligatorie pentru pârâtul care doreşte divorţul. locul încheierii căsătoriei. chiar şi din oficiu. dar din vina exclusivă a reclamantului. fie la fapte ale reclamantului apărute în timpul procesului de divorţ. se fixează termenul de judecată în şedinţă publică. numele de după divorţ sau cu privire la spaţiul locativ comun. dosarul se suspendă. Cererea reconvenţională se poate raporta fie la fapte ale reclamantului apărute înainte de introducerea acţiunii de divorţ. Această cerere se prezintă personal de reclamant în faţa judecătorului de serviciu sau a preşedintelui instanţei. soluţia poate fi: se respinge acţiunea reclamatului dacă pârâtul se opune la divorţ se suspendă procesul dacă pârâtul nu se opune la divorţ Judecata divorţului 123 . Dacă numai reclamantul la oricare din termene lipseşte nejustificat iar pârâtul este prezent. Dacă ambele părţi lipsesc nejustificat. pensia de întreţinere a acestora sau a unui soţ.se poate depune până în prima zi de înfăţişare. Primirea cererii de chemare în judecată Se face de către preşedintele instanţei/judecătoriei de serviciu. dar practica o admite şi mai târziu. Excepţie: pot fi reprezentate în divorţ părţile dacă: au fost declarate incapabile sau dacă au domiciliul/reşedinţa în străinătate. În cadrul cererii de divorţ sunt posibile capete de cerere accesorii cu privire la încredinţarea copiilor minori. numele copiilor minori rezultaţi din căsătorie şi data naşterii lor cu obligaţia de a se anexa actele de stare civilă ale reclamantului şi copiilor minori. Dacă există copii minori din căsătorie situaţia lor juridică va fi soluţionată obligatoriu de instanţă.Cererea de chemare în judecată – trebuie să întrunească elementele unei cereri generale + data. Cererea reconvenţională. caz în care reprezentarea se poate face de către avocat în baza unei procuri speciale. Dacă pârâtul nu se prezintă deloc. în ipoteza în care niciuna din părţi nu cere. instanţa trebuie să verifice realitatea domiciliului acestuia aşa cum a indicat-o reclamatul şi să dispună citarea prin afişare pentru a evita posibilitatea unui divorţ fraudulos. Prezenţa personală a reclamantului e necesară la fiecare termen de judecată. În materie de divorţ nu este admisă disjungerea cererii principale de cererea reconvenţională. adică până la încheierea dezbaterilor.

Se face în şedinţă publică cu excepţia cazurilor delicate în care reputaţia sau demnitatea părţilor sunt periclitate de şedinţa publică. Chiar după împăcare e posibilă o nouă acţiune de divorţ pentru fapte culpabile noi. au caracter vremelnic. Probele Sunt cele din dreptul comun. Criterii de atribuire a spaţiului comun: antecedenţa comportamentală a soţului ce face sau nu posibilă conlocuirea suprafaţa locativă suficientă pentru toţi membrii familiei (10 m² pe persoană) camere separate pentru soţi şi pentru copiii minori în funcţie de vârstă. fie în cererea reconvenţională a pârâtului din culpa exclusivă a reclamantului. în ordonanţa preşedinţială nu se cere conditia neprejudecării fondului (impusă pentru celelalte ordonanţe). apărute după aceea. urgente. La primul termen. Sunt măsuri acesorii. caz în care instanţa poate dispune judecarea în şedinţă secretă. Reclamantul poate renunţa oricând la acţiune. dispoziţie ce se ia. procesul se stinge în orice fază s-ar afla. Este inadmisibilă renunţarea la dreptul de a cere divorţ în această materie. Măsuri provizorii în procesul de divorţ Sunt posibile pe calea ordonanţelor preşedinţiale şi numai pe timpul judecării procesului de divorţ. tot în şedinţă publică. este însă admisibil în ceea ce priveşte cererile acesorii. fie din culpă comună. condiţii: 124 . sex şi starea de sănătate a acestora asigurarea locuinţei poate îmbrăca forma obligatorie de întreţinere Măsurile provizorii adoptate pot fi confirmate/infirmate prin hotătâre pronunţată de instanţa pe fond. fie din culpa exclusivă a pârâtului. nu doar al soţilor → părţile nu pot tranzacţiona în divorţul lor → nu se admite interogatoriul dacă pârâtul recunoaşte învinuirile. dar nu şi descendenţii părţilor interogatoriul e inadmisibil în ceea ce priveşte cererea principală (divorţul). însă. Hotărârea judecătorească a) Poate să admită acţiunea. Dacă intervine împăcarea. b) Poate fi respinsă acţiunea. chiar şi de gradul I. chiar şi fără taxa de timbru plătită. Aceste măsuri privesc încredinţarea minorilor. cu 2 excepţii: martorii pot fi rude/afini. În divorţ. instanţa dă sfaturi de împăcare pe care le poate regreta pe tot parcursul procesului. atribuirea şi folosirea spaţiului locativ comun. Codul Familiei spune că o căsătorie reprezintă şi un interes al statului. stabilirea pensiei. indiferent dacă pârâtul e de acord sau nu.

În divorţ. 125 . La primirea cererii. termen valabil atât pentru capetele de cerere principale cât şi accesorii. procesul se stinge ca fiind rămas fără obiect. S-a statuat că nu e admisibil ca un soţ să ceară încredinţarea minorilor către celălalt soţ. corelativ. dar şi oficiului de stare civilă unde s-a încheiat căsătoria şi unde se va face menţiune de desfacere a căsătoriei pe marginea certificatlui de căsătorie. în această materie nu există autoritatea de lucru judecat decât pentru acţiuni şi hotărâri motivate pe aceleaşi împrejurări de fapt. Dacă unul din soţi moare în timpul procesului.- reclamantul nu-şi dovedeşte motivele temeinice de divorţ invocate în cerere şi deci nu dovedeşte vătămarea gravă şi iremediabilă a căsătoriei şi imposibilitatea continuării ei din probe rezultă că singurul vinovat pentru criza familială este reclamantul. caz în care. fiind culpabil. preşedintele verifică acordul. Căile de atac Sunt apelul şi recursul în termen special de 30 zile de la comunicare. cu excepţia situaţiei în care există acordul celuilalt soţ să se păstreze numele din căsătorie sau există motive temeinice cum ar fi renumele ştiinţific sau artistic al unui soţ căpătat în timpul căsătoriei. concludente. Dacă e semnată doar de unul. să se refere la aspecte concrete care fac practic imposibilă continuarea căsătoriei. Numele după divorţ va fi cel anterior căsătoriei. DIVORŢUL NECONTENCIOS (prin consimţământ mutual) Cererea de chemare în judecată se face şi se semnează de ambii soţi. Hotărârea se comunică părţilor. nu poate triumfa în propria cerere (nimeni nu poate invoca propria vină) Motivele de divorţ şi culpa trebuie să fie pertinente. În principiu. Instanţa va soluţiona obligatoriu situaţia juridică a copiilor minori (încredinţarea lor şi pensia). se cere doar pe baza acordului soţilor desfacerea căsătoriei. Culpa trebuie să fie determinantă în desfacerea căsătoriei. judecata nu poate fi stinsă din lipsa nejustificată a reclamantului. în timp ce prin divorţ căsătoria se desface. pentru că prin deces căsătoria încetează. oricare din părţi poate fi reprezentată. revizuirea e inadmisibilă. cert stabilite în dosar. chiar dacă niciunul din soţi nu cere acest lucru. În apel şi în recurs . Nu se invocă motive de divorţ. fixează termen de 2 luni în şedinţă publică. la primul termen pârâtul e invitat să dea o declaraţie de acord. iar la acel termen instanţa verifică dacă se menţine acordul şi în caz afirmativ se judecă procesul fără administrarea probelor (pentru că nu se invocă motive de divorţ). nu se invocă culpa vreunui soţ.

? obligarea organului administrativ la eliberarea actului cerut de reclamant şi refuzat sub sancţiunea unor daune cominatorii. Procedura prealabilă obligatorie Se realizează printr-o reclamaţie făcută de petent la organul administrativ superior celui care a emis actul nelegal sau refuză eliberarea actului pretins. Excepţii (acte ce nu pot fi contestate prin această procedură): acte ce rezultă din rapoarte politice (acte emise de Parlament. urmează a se administra probe asupra cererilor accesorii. nu e susceptibilă de revizuire. ministere) acte de gestiune şi conducere parlamentară acte ce privesc siguranţa statului interpretarea şi aplicarea actelor internaţionale la care România e parte actele administraţiei centrale emise pentru evitarea unui pericol public iminent (stare de necesitate. acte va. Guvern. amenzi. PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV Legea 29/90 Subiectele procedurii Pot fi orice pf sau pj ce se consideră vătămate în dreptul lor printr-un act administrativ nelegal sau prin refuzul nejustificat al unei autoritîţi administrative de a rezolva favorabil cererea referitoare la un drept recunoscut de lege.Dacă soţii sunt de acord numai cu cererea de divorţ. pronunţându-se apoi o hotărâre unică. Acest divorţ e admisibil în următoarele cazuri: 1) din căsătorie nu au rezultat copii minori 2) să fi trecut mai mult de 1 an de la data căsătoriei până la data introducerii cererii de divorţ (cumulativ cu 1) 3) boala unui soţ care face imposibilă căsătoria Hotărârea nu e motivată pentru că nu se invocă vina vreunui soţ. Obiectul procedurii Il constituie: anularea actului administrativ considerat nelegal. Această reclamaţie se face în termen de 30 de zile de la emiterea actului nelegal/împlinirea termenului la care organul administrativ trebuie să răspiundă cererii. impozite.ale) actele statului român ca pj pt administrarea patrimoniului său acte administrative adoptate în exercitarea controlului ierarhic. recunoaşterea dreptului pretins . dar nu şi cu cele accesorii. Refuzul nejustificat la cererea petentului sau absenţa răspunsului autorităţii administrative au relevanţă numai după 30 de zile de la înregistrarea cererii. 126 . calamităţi naturale) actele comandamentelor militare acte administrative reglementate prin legi speciale (ex: taxe. repararea pagubei pricinuite de organul administrativ.

Completul de judecată e format dintr-un judecător. conducătorul organului administrativ pârât poate primi o daună judiciară cominatorie pe zi de întârziere. funcţionarul pârât poate chema în garanţie pe şeful lui direct care i-a ordonat emiterea actului.Termenul de rezolvare e de 30 de zile. procesul se dezbate în şedinţă publică. În cazuri urgente. Dacă nu s-au cerut despăgubiri prin acţiune. petentul poate sesiza instanţa în 30 de zile de la primirea răspunsului negativ de la organul superior sau de la data la care expiră obligaţia de a răspunde. În caz de refuz. Legea împiedică orice plângere de contencios administrativ după trecerea a 1 an de la emiterea actului administrativ nelegal. lipsa ei făcând acţiunea inadmisibilă. La rândul lui. dar existenţa lor s-a conturat în timpul dezbaterilor. hotărârea anulează actul administrativ atacat sau obligă organul administrativ care a refuzat emiterea să emită actul respectiv. Pârâtul e obligat să depună actul atacat împreună cu toate documentele care au stat la baza emiterii lui. fiind executorie de drept. Soluţii: se poate respinge acţiunea→actul atacat se consideră valabil se poate admite acţiunea total/parţial În cazul admiterii acţiunii. Hotărârea Se redactează în 5 zile de la pronunţare. 127 . Acţiunea se poate îndrepta şi împotriva funcţionarului direct vinovat alături de organul administrativ pentru a-i fi opozabilă hotărârea şi pentru a fi eventual obligat în solidaritate cu organul administrativ. instanţa se poate pronunţa şi asupra celorlalte documente care au stat la baza actului atacat şi le poate anula şi pe acestea instanţa se poate pronunţa asupra despăgubirilor dacă acestea au fost cerute. pe timpul procesului se poate cere suspendarea executării actului administrativ care ar produce o pagubă iminentă. După terminarea acestei proceduri. chiar fără citarea părţilor. Competenţa Aparţine tribunalului sau curţii de apel (vezi competenţa materială) în raza cărora domiciliază reclamantul. Procedura de judecată Cererea se timbrează cu o taxă fixă pentru litigii nepatrimoniale. ele pot fi cerute printro acţiune separată promovată în termenul de prescripţie. Reclamantul e obligat să ataşeze şi răspunsul negativ al organului superior sau copia plângerii petentului nesoluţionată de acest organ. se fixează termenul cu citarea părţilor. termen ce curge de la data la care păgubitul a aflat sau putea să afle existenţa şi întinderea pagubei. O asemenea măsură se poate lua de urgenţă. Toate aceste termene se calculează de la comunicare. Procedura prealabilă e obligatorie.

Actele întocmite de notar se eliberează la cerere părţilor/reprezentantului acestora / altor persoane cu interes legitim dovedit. notarul pune o rezoluţie cu data certă. Anumite acte juridice pot fi încheiate sau doar autentificate şi de secretarii consiliilor locale. Anumite acte juridice de dr intrenaţional privat ori acte de stare civilă ale persoanelor străine rezidente într-o anumită ţară se pot întocmi de personalul diplomatic/consular al ţării de cetăţenie. organul administrativ e obligat să emită actul în maximum 30 de zile de la pronunţarea hotărârii. se judecă fondul procesului de instanţa de recurs. Dispoziţii comune asupra actelor notariale Ele trebuie să respecte competenţa teritorială a birourilor notarilor publici respectiv a camerelor notariale judeţene. prin acţiune separată petentul va putea cere daune cominatorii şi despăgubiri de întârziere de la conducătorul organului administrativ. p . Dacă organul administrativ refuză să se conformeze. caz în care hotărârea îi e opozabilă. Despoziţiile Legii 29/90se completează cu dispoziţiile de drept comun ale C.c. Dacă nu se fixează termen. Conducătorul organului administrativ astfel obligat va putea deschide împotriva funcţionarului vinovat o acţiune în regres dacă acesta nu a fost chemat în proces. La primirea cererilor/actelor pentru autentificare. Activitatea se desfăşoară la sediul acestor birouri sau în afara lor numai pentru: caz de boală.Hotărârea se atacă cu RECURS în termen de 15 zile de la comunicare. Notarul trebuie să aibă rol activ: să dea explicaţii părţilor asupra efectelor raporturilor juridice invocate de ele să facă o încadrare în drept corectă a raporturilor juridice rezultate din discuţia cu părţile cuprinsul actului întocmit să fie conform cu vionţa reală (internă) a părţilor să vegheze la respectarea normelor imperative legale Notarul e obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti ce-l obligă să întocmească anumite acte juridice. Recursul se judecă de urgenţă iar în cazul admiterii lui se casează hotărârea dată de prima instanţă. curţile de apel au secţii de contencios. Tribunalele. Notarul e obligat să păstreze secretul profesional. Proceduri notariale Aceste proceduri exced procesului civil şi în general nu au caracter contencios. grup numeros de persoane (ex: contractul colectiv de muncă). Această cerere se poate soluţiona şi în camera de consiliu. va stabili termenul până la care se va emite acest act şi coordonatele (elemente obligatorii) actului. În general se desfăşoară în sediile birourilor notarilor publici şi se realizează de către notarii publici autorizaţi în exerciţiul funcţiunii. Dacă instanţa obligă pârâtul să emită actul refuzat. Există incompatibilitate între notar şi interesul lui personal şi direct în întocmirea actului respectiv sau al rudelor/afinilor până la gradul IV. chiar fără citarea părţilor. după care 128 .

lipsa acestei menţiuni duce la nulitatea actului. Dacă o parte nu poate semna din motive întemeiate. sau pentru cheltuielile de conservare şi administrare. Dacă actul solicitat nu se poate întocmi. Aceste măsuri se comunică tuturor moştenitorilor. încheiere atacabilă în justiţie. Dacă instanţa admite o asemenea cerere. Procedura succesorală notarială E de competenţa birourilor notariale publice de pe raza ultimului domiciliu al defunctului sau de pe raza situării bunurilor principale dacă autorul a decedat în străinătate. Această activitate se consemnează printr-o încheiere din care rezultă identitatea părţilor. Notarul ridică testamentele găsite iar valorile (bani. bijuterii) se pot depozita la bancă. Actul se redactează de notar şi se semnează de părţi după ce li s-a luat consimţământul. Actele se întocmesc în lima română sau într-o limbă străină prin redactarea/traducerea de către traducători autorizaţi. notarul le citeşte actul şi le întreabă pe părţi dacă conţinutul actului corespunde voinţei lor. sumele corespunzătoare pentru persoanele întreţinute de defunct sau pentru plata angajaţilor acestora. Încheierea de autentificare a actelor cuprinde: data. că părţile au semnat în faţa notarului sau menţiunea imposibilităţii de semnare şi motivul acesteia. Orice act notarial poate fi atacat/anulat în justiţie. Consimţământul se ia concomitent părţilor. numele părţilor şi reprezentantului acestora. Retragerea consimţământului de către o parte e posibilă numai până la autentificare şi cu acordul celeilalte părţi. Moştenitorii nemulţumiţi pot face plângere la instanţă pentru scoaterea anumitor bunuri din inventar. notarul va face menţiune specială în acest sens arătând în concret motivul acestei imposibilităţi.redactează actul la cererea celor interesaţi. constatarea luării consimţământului. notarul emite o încheiere de respingere a cererii. Se desfăşoară în 2 etape: 1) Notarul ia măsuri de conservare şi inventariere a bunurilor succesorale şi face demersuri pentru a afla care sunt moştenitorii. Semnătura notarului şi a părţilor reprezintă dovada valabilităţii consimţământului. Din aceste valori. Partea poate fi reprezentată prin procurator cu o procură autentificată şi specială. Bunurile succesorale inventariate rămân în custodia moştenitorilor şi la nevoie se sigilează. Notarul poate rectifica erorile materiale printr-o încheiere separată. Aceste date se consemnează în procesul-verbal ce cuprinde şi o evaluare provizorie. notarul poate lăsa moştenitorilor bani pentru înmormântare. câte 1 pentru fiecare parte. Autentificarea înscrisurilor După identificarea părţilor. 129 . Consimţământul se ia verbal cu excepţia surdo-muţilor pentru care se consemnează în scris sau prin interpret. Actul se întocmeşte în mai multe exemplare: 1 pentru biroul notarului. taxa de timbru plătită şi cuprinde semnătura şi ştampila acestuia. prin hotărâre obligă notarul să întocmească actul solicitat.

Se stabilesc dreptul şi cotele succesorale pentru moştenitorii acceptanţi. se emite certificat de vacanţă succesorală. notarul le deschide înştiinţând legatarul. Certificatul de moştenitor nu e titlu de proprietate. Fiecare succesor va primi un exemplar din certificatl de moştenitor. Pentru eliberarea certificatului de moştenitor. irevocabilă. Se stabileşte componenţa masei partajabile cu acte de proprietate. urmând ca dreptul lor să se stabilească prin hotărâre judecătorească. Arbitrajul 130 . Părţile pot cere stabilirea drepturilor lor succesorale direct intsanţei de judecată prin acţiune de partaj succesoral sau de constatare a calităţii succesorale. dar e obligat să o facă conform unei hotărâri judecătoreşti. dar trebuie să consemneze declaraţiile exprese de renunţare la succesiune (nu şi renunţarea tacită). ci facultativă.2) notarul stabileşte drepturile succesorale şi eliberează certificat de moştenitor. Dacă există testamente. Dacă moştenitorii nu se înţeleg. şi anume o recunoaştere autentică. notarul mai poate fi obligat să elibereze un alt certificat de moştenitor. Conform hotărârii. dacă certificatul s-a pronunţat asupra ei Notarul nu poate anula propriul certificat din proprie iniţiativă. ei vor semna certificatul de moştenitor făcând o recunoaştere autentică opozabilă între ei. Problemele litigioase (motivele anulării certificatului de moştenitor) pot fi: calitatea de moştenitor cota succesorală cuvenită componenţa masei partajabile opţiunea succesorală. succesorii vor plăti o taxă de timbru stabilită de notar. Dacă sunt omise anumite bunuri succesoarle se poate cere suplimentarea certificatului de moştenitor urmând aceeaşi procedură. În principiu. Aceştia vor fi identificaţi după actele lor de stare civilă. a cotelor lor şi a masei partajabile. Dacă moştenitorii se înţeleg asupra calităţii lor. Dacă se constată de notar că nu există moştenitori legali până la gradul IV. certificatul de moştenitor nu se pronunţă asupra acceptării. dar constituie probă opozabilă între moştenitori. Această procedură notarială succesorală nu e obligatorie. Orice probleme litigioase referitoare la certificatul de moştenitor omis pot fi soluţionate prin cerere în anularea certificatului de moştenitor făcută de orice parte interesată la instanţa competentă. Acţiunea în anularea certificatul de moştenitor se prescrie în 3 ani de la data când s-a luat cunoştinţă de existenţa lui. Se fixează termen pentru dezbaterea succesorală şi se citează moştenitorii legali şi testamentari. cu declaraţia moştenitorilor sau cu martorii. ei vor fi îndrumaţi să deschidă acţiune în justiţie.

falsuri.Este o procedură paralelă cu procedura instanţei judecătoreşti. nu celei judecătoreşti. se comunică părţilor. cu excepţia acelora pentru care legea nu permite tranzacţia. Onorariile arbitrilor se stabilesc prin hotărâre arbitrală. convenţia care reglementează norme de procedură cu caracter dispozitiv. Nr. Poate fi anulată la cerer pentru următoarele motive: 131 . orice mijloace ce permit dovedirea primirii actului.la fel ca judecătorul. În caz de conflict între părţi cu privire la numirea lor va fi sesizată instanţa de judecată ce ar fi competentă să soluţioneze litigiul. cheltuileile pentru administrarea probelor. Are o bază convenţională. telegrame. termenul ei poate fi prelungit numai cu acordul părţilor. Arbitrul trebuie să accepte numirea. Arbitrii răspund pentru prejudiciul pe care îl produc din vina lor prin neparticiparea la judecată sau prin întârzierea pronunţării hotărârii. dosarul împreună cu dovezile de comunicare a hotărârii se depune la instanţa judecătorească ce ar fi fost competentă să judece cauza. competenţa de soluţionare a litigiului aparţine instanţei arbitrale. instanţă ce se va pronunţa prin încheiere în maxim 10 zile. pentru deplasări şi pentru onorariile experţilor reprezintă cheltuielile arbitrale ce se suportă de către partea care pierde. revocarea articolelor se stabileşte prin convenţie. Totuşi. instanţa judecătorească va prelua judecarea cauzei când: convenţia arbitrală este nulă absolut procedura arbitrală nu poate opera din vina pârâtului pârâtul îşi întemeiază apărările pe fond fără a invoca acea convenţie arbitrală În cazul conflictului de competenţă între instanţa arbitrală şi cea judecătorească. Prin ea părţile stabilesc ca litigiul lor să fie judecat de arbitri numiţi de ele sau de arbitri care vor putea fi numiţi prin criterii stabilite în convenţie. dosarul păstrându-se în arhiva instanţei. Numirea. Convenţia arbitrală Are formă scrisă sub sancţiunea nulităţii. cauza va fi preluată de instanţa judecătorească superioară celei angajate în conflict. Hotărârea arbitrală Are aceeaşi structură ca hotărârea judecătorească. Aspecte procesuale tipice Comunicarea actelor procedurale se face prin scrisori recomandate. Onorariile arbitrare. Hotărârea trebuie pronunţată în maximum 5 luni de la data sesizării. Orice clauze contrare sunt nule. înlocuirea. După 20 de zile de la comunicare. Asrbitrul e recuzabil sau incompatibil. putând substitui instanţele pe baza convenţiei părţilor litigante. Prin convenţie. Arbitrii pot fi orice persoane fizice de cetăţenie română cu capacitate deplină de exerciţiu. indiferent de profesie. Procedura specială a arbitrajului se completează cu normele procedurale generale (cu dreptul comun). lor este impar şi se stabileşte prin convenţie.

litigiul nu era susceptibil de arbitraj b. hotărârea s-a pronunţat în lipsa uneia din părţi necitate legal g. termenul acestora si actele doveditoare. Daca rezultatul negocieriilor este pozitiv. hotărârea se pronunţă pentru lucruri necerute e. s-au încălcat normele imperative c. Se asteapta cel putin 15 zile dupa comunicarea acestor notificari. 1) Consta in convocarea paratului de catre reclamant in orice mod. tribunalul arbitral a funcţionat fără o convenţie arbitrală valabilă Competenţa soluţionării cererii de anulare a hotărârilor arbitrale aparţine instanţei de judecată competente în mod normal cu soluţionarea pricinii. Curs 17 Procedura solutionarii litigiilor comerciale Este reglementata de O. prin care reclamantul comunica paratului pretentiile lui. respectivul proces-verbal se redacteaza in 2 exemplare. propune un termen pentru conciliere. Acesta procedura priveste doar litigiile patrimoniale. 128/2000 prin care se modifica art. Daca paratul accepta pretentiile reclamantului din notificare sau daca accepta doar negocieri.p. Scopul acestei proceduri prealabile este de a obtine o solutie amiabila fara proces in timp 132 .c. Rezultatele concilierii vor fi cuprinse in procesul-verbal in care se consemneaza pozitia fiecarei parti. Executarea silită Hotărârea arbitrală. va putea să fie învestită cu formulă executorie de instanţa judecătorească normal competentă cu rezolvarea pricinii. cate unul pentru fiecare parte si va reprezenta temeiul conventional in baza caruia se vor face platile.G. Litigiile comune se solutioneaza in 2 etape: 1) Concilierea prealabila-obligatorie. 720 alin 1-720 alin 2 C. hotărârea cuprinde despoziţii contradictorii ce nu pot fi executate d. dupa trecerea a cel putin 60 de zile de la notificare. urmându-se procedura de executare din dreptul comun. În acest fel. Instanţa dacă admite cererea de anulare va anula hotărârea arbitrală şi va judeca ea însăşi pe fond litigiul. hotărârea arbitrală devine titlu executoriu ca şi o hotărâre judecătorească şi va putea fi executatăsilit de executori judecătoreşti. hotărârea s-a pronunţat după împlinirea termenului convenit f. 2) Judecarea propriu-zisa a litigiilor comerciale. Daca negocierile duc la un rezultat negativ sau paratul refuza negocierile.a. reclamantul va atasa dovada notificatoare la actiune. la cerere.

statut.G. comunicandu-i si obligativitatea depunerii intampinarii in termen de 5 zile inainte de prima infatisare. judecatorul de serviciu poate cere reclamantului sa depuna si alte acte care nu au fost comunicate cu ocazia concilierii partilor. Reclamantul poate depune intampinare la cererea reconventionala a paratului pana la termenul urmator. contul bancar. 2) In situatia refuzului/nereusitei negocierilor. in cunostiinta care evita citarea. Paratul va fi citat cu o copie dupa cerere. Se anexeaza si copia inscrisului pe care-si bazeaza cerea reclamanul si obligatoriu procesul-verbal din care rezulta incercarea de conciliere. Judecatorul va depune staruinta pentru a realiza intelegerea partilor totala sau partiala. dovada calitatii de reprezentant.scurt si fara plata taxelor de timbru. lucrari sau orice alte prestatii. regulament sau orice inscris semnat de partile rap. cereri ale partilor se pot da termene scurte in continuare fara citare. plati care privesc executarea unor servicii. ea se va concretiza intr-o hotarare irevocabila si executorie. 720 alin 18 C. Cu apel prin O. Cererea de chemare in judecata va cuprinde: denumirea. Termenle sunt scurte. reclamantul va sesiza instanta de judecata. Partile pot fi reprezentate in proces de reprezentanti alesi (avocat) sau de experti/specialisti pe probleme tehnice/economice. precizarea dovezilor. term. codul fiscal. motivele de fapt si de drept. se declanseaza la cererea creditorului pentru a obtine plata voluntara/silita a creantelor lui certe. 133 . cu precadere. art. 58/2003. Partile sunt obligate sa depuna la dosar foarte repede dovezile constand in inscrisuri sau raspuns la interogatoriu. exigibile constand intr-o suma de bani. de regula si aplicarea stampilei. Actele de procedura se comunica prin mijloace urgente.c. chiar de 1 zi. lichide. indicandu-se si inscrisurile corespunzatoare modului de calcul. eficiente care sa permita comfirmarea primirii acestor acte. Hotararile de fond sunt atacabile cu apel si recurs. Sanctiunea nerecurgerii la aceasta procedura este inadmisibilitatea actiunii reclamantului. Paratul poate face cerere reconventionala fara a trebui sa efectueze alta procedura de conciliere in raport de propriile pretentii. 5/2001) Aceasta proced. Judecarea se face de urgenta. jur.. Procedura somatiei de plata (O. La primirea cererii. valorii cererii..G.p. 18 care modifica art. jur. Pentru observarea ac. Hotararile definitive in acest mod constituie titlu execuor care pot declansa executarea silita fara alte formalitati. sau de 3 zile in cazuri urgente. folosindu-se instit. rezultate din contract. semnatura reprezentantului pers. Daca acesta intelegere se realizeaza. sediul persoanei juridice. obiectul si valoarea cererii si modul de calcul prin care s-a ajuns la ob.

Daca ordonanta nu e atacata sau actiunea in anulare a fost respinsa. iar in materie comerciala la tribunal. constrange pe debitorul care i-a incalcat dreptul. Intalegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu. titularul unui drept sub. Trasaturi caracteristice 1) se intinde numai asupra bunurilor debitorului (relativitatea efectelor titlului executoriu). cu ajutorul organelor competente sa execute prestatia specificata in titlu.Suma ce reprezinta obligatia de plata se actualizeaza in raport de rata inflatiei la data platii efective aplicandu-se si dobanzile si penalitatile legalale. Aceasta ordonanta se comunica partilor prin inscris recomandata cu confirmare de primire. dar o asemenea ordonanta va putea fi investita de creditor cu formula executorie si pusa in executare silita fara a fi necesara judecarea pricinii dupa dreptul comun. In aceasta etapa judecatorul va putea emite ordonanta ce va contine somatia de plata catre creditor precum si termenul de plata ce nu va fi mai mic de 10 zile si mai mare de 30 de zile. Aceasta cerere. dar si restabilirea ordinei de drepturi incalcate. In acesta situatie. La cerere se anexeaza obligatoriu inscrisul cu care se dovedeste temeinicia creantei. solutia e irevocabila putand fi atacata numai ci actiune in anulare in 30 de zile de la comunicare. este faza finala si distincta a procesului civil. debitorul nu poate contesta solutia decat prin contestatie la executare. in materie civila se depune la judecatorie. actiune ce are ca scop retractarea ordonantei si rejudecarea pricinii. recunoscut printr-un titlu executoriu. Daca prin ordonanta se admite cererea si aceasta solutie este irevocabila. Daca partile nu se inteleg si paratul refuza plata voluntara. Judecatorul examineaza cererea si inscrisurile anexate cu sau fara citarea paratului dupa aprecierea lui. reclamantul are la indemana actiunea de drept comun. sau realizeaza dreptului in concret. judecatorul va intra in examinarea de fond in baza actelor depuse si a explicatiei partilor. Atunci cand se citeaza partile se cer explicatii si lamuriri asupra temeiurilor obligatiilor invocate si se depune staruinta pentru realizarea unei plati voluntare. judecatorul va pronunta o incheiere irevocabila prin care va inchide dosarul. Judecatorul va putea stabili si un alt termen in baza intelegerii partilor. Debitorului i se vor comunica alaturi de ordonanta si cererea plus actele prezentate de reclamant. 134 . Este transpunerea in viata a unei hotararii judecatoresti. Daca prin ordonanta se respinge cererea creditorului. asigurandu-i-se astfel respectarea dreptului individual. Executarea silita Este procedura legala prin mijlocirea careia. Daca paratul plateste voluntar sau partile ajung la o intelegere privind cuantumul si termenul platii.

. procuror. Ac.p. creditorii privilegiati si cei ipotecari. proc. Exceptional. exercita drepturi si obligatii. Daca aceasta lipsa de calitate nu a fost observata in timp executoriu in baza ei se poate formula contestatie la executare pana la finalizarea acesteia. Drepturile si obligatiile partilor in raporturile de executare silita Drepturi: obligatii: sa foloseasca dr. in materia executarii. 372-580 C. alte persoane sau alte organe. Coparticiparea proc. instanta din oficiu numai in proprirea in executarea pensiei minorilor. 1) Partile sunt: creditor. specifice cu buna credinta evitand abuzuri de dr. aceste drepturi si obligatii pot fi exercitate si prin intermediari. mixta. de reg. (drept comun in acesta materie) Participantii la executarea silita partile. de creditorii creditorului (art 974 cod civil) actiune oblica. Sunt 2 ipoteze in care exista aceste exceptii: pornirea executarii silite poate fi exercitat in locul creditorului de alte persoane: mostenitori/succesori cu titlu particular ai creditorului. . prin folosirea excesiva si denaturata a acestor drepturi. Lipsa calitatii legale a oricarei parti duce la respingerea cererii de executare. In coparticipatia procesului intra: creditorii chirografari. pasiva.c. sa ceara restituirea cheltuielilor de executare. sa ia cunostiinta de toate actele dosarului de executare. personal. sa participe personal/ prin reprezentant la actele de executare. organul de executare.2) este caracterizata de grija de a nu fi impovarat excesiv debitorul (care poate beneficia de inlesniri de plata sau de cote urmaribile). garantii debitorului. Sediul materiei Art. este posibila si poate fi activa. instanta jud. sa formuleze cereri pentru apararea drepturilor si intereselor lor legitime. debitorul sa nu se opuna executarii si sa nu instraineze bunurile urmarite. urmaritor si debitorul urmarit. in nume propriu. debitorul sa suporte cheltuielile de executare. 2) instanta are 2 atributii majore in executarea silita: 135 . solicitandu-se anularea formelor executate.pe langa debitor mai pot fi urmariti: mostenitorul debitorului urmarit.

trebuie sa aiba un rol activ in redactarea actelor proced. Dupa competenta lor materiala. 3) organele de executare sunt reprezentate de birourile de executori judecatoresti care actieaza pe langa instanta. creditorii partilor. Alte organe pot fi: organele de politie care la solicitarea executorului vin in sprijinul acestuia asigurand executarea in cazul opunerii debitorului. administrativ. instanta controleaza toate actele de executare. Existenta titlului executoriu este o conditie indispensabila pornirii executarii silite. Investirea cu formula executorie a acestor hotarari este de competenta instantei ce a solutionat fondul. penal. respectiv daca sesizarea a fost legala. executionale. Poate fi delegata executarea de la un birou de pe o anumita raza teritoriala catre alt birou de pe alta raza. definitive. tertul poprit. Executorii judecatoresti sunt confirmati de Ministerul de Justitie in baza unui examen organizat de acesta. 4) alte persoane pot fi: cei lezati/ vatamati prin executare si care nu sunt parti in litigiu. Obligatiile executorilor actioneaza numai daca executarea a fost aprobata prin ordinul instantei. Investirea se face la cererea creditorului la care se ataseaza copia legalizata a hot. detentorul precar al bunurilor sechestrate. sa dea explicatie partilor si sa adopte masuri de executare specifice fiecarui caz. Birourile de executori judecatoresti au competenta materiala si teritoriala. Titlurile executorii Sunt in principiu hotaririle judecatoresti definitive investite cu formula executorie si in plus orice alte acte jurisdictionale carora legea le atribuie caracter executional. executorii pot face executarea silita asupra tuturor hotararilor judecatoresti definitive civile. daca a fost emis de organele competente si daca poate fi executat prin biroul de executori judecatoresti. Exceptional instanta va ordona din oficiu executarea numai pentru poprirea pensiei alimentare a minorilor. In general. - sa rezolve problemele litigioase aparute in cursul executarii prin solurionarea contestatiei la executare. penale din care ei executa doar latura civila. Constituirea titlului executoriu se face in mai multe feluri: a) hotararile de orice fel definitive (civil. In reglementarea actuala executorii judecatoresti au competenta si raspundere mai mare. Competenta teritoriala se raporteaza la raza instantei de care ei apartin. verifica daca titlul a fost investit cu formula executorie. familial) precum si hotararile arbitrale. Executorii pot face executarea silita si asupra altor titluri executorii decat hotararilor judecatoresti (ex: cambie) mai putin cele date de lege in competenta speciala.- sa incuviinteze executarea silita (o face judecatoria care a solutionat pe fond cauza) la cererea creditorului. Instanta sesizata cu cererea de investire verifica daca hotararea ce urmeaza a 136 .

pentru a deveni titluri executorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa stabileasca pretentiile civile suscepltibile de a fi executate. jud. 3) titlurile executorii notariale sunt supuse controlului jud. creanta sa fie certa (fara obiectiuni posibile). prin actiune in anulare in justitie. proc. 2) hotararea arbitrajului conventional trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii . Separat de dosarul de incuviintare a 137 . Aceasta cerere trebuie sa intruneasca elementele generale si specifice pentru o cerere proced. Formalitatiile prevazute de lege pentru pornirea executarii silite 1) cererea pentru incuviintarea executarii (art. incheieri judecatoresti pronuntate in cursul proc. sa faca dovada refuzului debitorului de a executa voluntar. 373-375 C.p. hotararea sa fi ramas definitiviva. sa se raporteze la titlul executoriu ce va fi anexat cererii. Investirea se face fara citarea partilor prin aplicarea formulei executorii pe originalul actului care devine astfel titlu executoriu. Titluri executorii valabile intre persoane fizice 1) hot. sa mentioneze caracterul cert. exigibila (ajunsa la scadenta). instanta pronunta o incheiere in camera de consiliu. Daca aceste conditii sunt indeplinite. cambii si bilete la ordin se investesc cu forma executorie de birourile notarilor publici la cererea creditorului. daca creditorul are calitate legala. Notarul va verifica daca actul e autentificat. exigibil al creantei.fi executata a ramas definitiva. Executarea inceputa fara titlu executor este o executare nula. lichid. sa precizeze obiectul executarii si forma de executare aleasa. lichida. creditorul poate face plangeri la instanta de judecata. hotararea sa fie investita cu formula executorie. : sa cuprinda numele si domiciliul creditorului si debitorului. c) Titluri executorii ce pot fi puse in executare fara a fi investite cu formula executorie: hotarari cu executare provizorie. lichida. Daca cererea se respinge. exigibila.c).. dispunand investirea cu formula executorie (aplicarea pe hotarare a parafei ce contine formula executorie prevazuta in lege cu semnatura si ştampila). O asemenea hotarare devine titlu executoriu in temeiul caruia creditorul poate cere executare silita. daca a fost depusa in copie legalizata si daca executarea nu s-a prescris.si prin care s-au stabilit amenzi judiciare sau despagubiri pentru exercitare abuziva a dr. Hotararea astfel investita cu forma executorie se preda creditorului la cererea lui pe baza de semnatura. Competenta incuviintarii apartine instantei judecatorsti care a pronuntat solutia de fond si pe raza careia se afla bunurile urmarite. Cererea se solutioneaza in camera de consiliu in baza cererii si titlului anexat la cerere de creditor. daca creanta e certa. b) Inscrisurile autentice.

Termenele somatiei sunt de 1 zi pentru executarea bunurilor mobile. Aceasta obligatie este imperativa si partile nu pot deroga de la ea. fiind invitat sa isi achite obligatiile. alte mentiuni cerute de lege in functie de speta sau considerate necesare de executor. 10 zile pentru executarea obligatiei de a face/a nu face. iar in caz contrar. se formeaza mai multe dosare de executare ce pot fi conexate in jurul dosarului cel mai vechi. titlul executoriu. nu stopeaza executarea in favoarea celorlalti cocreditori. consemnarea absentei/prezentei partilor. 5 zile pentru predarea bunurilor imobile. emis de execut. 2) actele de incunostiintare a debitorului asupra executarii incepute: somatia. executarea continuand. a refuzului de a semna sau a motivului de impiedicare de a semna. isi va forma dosarul lui destinat incheind procese-verbale pentru toate actele de executare facute. La somatie se ataseaza copia titlului executor. Aceste procese-verbale ale executorului pentru a fi valabile trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: denumirea si sediul biroului de executare. 2 zile pentru fructele neculese sau prinse in radacini. comandamentul. Toate aceste termene se calculeaza pe zile libere. ştampila biroului de executare judecatoreasca. numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal.executarii (apartine instantei) si execut. ora actului de executare. numarul de exemplare si persoanele carora li s-a inmanat cate un exemplar. iar un exemplar ramane la dosarul executorului.act proced. avertizat ca va suporta riscurile executarii silite. numele si domiciliul partilor. locul. In reglemantarea in vigoare. jud. 15 zile pentru urmarirea silita a imobilului. semnatura executorului si daca e cazul a partilor interesate sau a martorilor asistenti. data intocmirii procesului verbal si numarul dosarului de executare. in materia executarii silite mobiliare prin care e instiintat debitorul ca va incepe executarea. Executarea este nula daca s-a facut fara instiintarea debitorului. 138 . masurile luate de executor sau constatarile acestuia. data. Somatia. Aceste acte de executare se comunica partilor. Judecat. Desistarea unui cocreditor dupa grevarea conexarii. consemnarea obiectivelor/explicatiilor partilor. Daca titlul unui creditor se executa fata de mai multi debitori. instantei pentru dosarul de incuviintare. somatia se foloseste si in executarea imobiliara.

Prescriptia executarii silite si perimarea acesteia Scopul acestei institutii este de a limita in timp durata executarii silite. termenul se proroga in urmatoarea zi lucratoare. executarea inceputa in zi de lucru poate fi continuata in zilele libere. Ora 18:00 poate fi depasita daca executarea a inceput mai inainte si trebuie continuata. In cazuri urgente. Sunt posibile executarile silite si fara somatie EX: ordonanta presedintiala. Transcrierea comandamentului are ca efect intreruperea prescriptiei executarii. In principiu. fiind vorba de o nulitate relativa. de la pronuntarea hotararii cu executare vremelnica (ordonanta presedintiala). cu aprobarea presedintelui instantei poate fi facuta in zilele libere. punerea in intarziere a debitorului si indisponibilizarea bunului urmarit. Prescriptia: Termenul general de prescriptie este de 3 ani. Lipsa sau beregularitatea somatiei pot duce la anularea executarii incepute. Comandamentul se practica numai in materia executarii imobiliare. iar daca ultima zi este zi libera. se emit maimulte somatii cu termen specific formei respective. exista 2 termene specifice: 10 ani pentru executarea drepturilor reale imobiliare. 3) Timpul in care poate fi efectuata executarea: este intervalul intre 8:00-18:00 in zilele de lucru. Atat somatia cat si comandamentul constituie acte incepatoare de executare. Termenul incepe sa curga: Termenul se implineste in ultima zi la ora 24:00. 139 . 5 ani pentru executarea creantelor bugetare. In cazuri urgente. Calculul termenului se face pe zile libere. Cererea de repunere pe rol se face in maximum 15 zike de la incetarea piedicilor creditorului. Suspendarea si intreruperea cursului prescriptiei executorii Suspendarea-oprirea temporara a curgerii termenului pe durata existentei cauzei de suspendare si reluarea acestui termen ce va continua sa se deruleze pentru diferenta ramasa dupa incetarea cauzei de suspendare. Repunerea in termen poate fi dispusa numai de instanta si numai pentru motive temeinice pe care institutia le apreciaza in sensul impiedicarii cererii executarii in termen legal. de la ramanerea definitiva a hotararii ce se va transforma in titlu executoriu.Daca exista mai multe forme de executare incepute de creditor. Termenul pentru instiinatrea debitorului se va raporta si succesorilor acestuia. suspendarea este independenta de vointa partilor. Se comunica debitorului cu 5 pana la 10 zile inainte de pornirea executarii pentru forma executarii directe si cu 30-60 de zile inainte de pornirea executarii pentru forma de executare indirecta (scoaterea la vanzare).

respectiv neefectuarea unor acte de executare in cele 6 luni sa se datoreze neglizentei creditorului. termenul de prescriptie sa fie reluat de la zero. aceasta cerere nu i se da curs. pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu. In aceasta materie perimarea greveaza de drepturi. Daca cererea de executare silita priveste o executare prescrisa. Termenul de perimare este de 6 luni de la ultimul act de executare. Suspendarea persista pe perioada in care persoana cu capacitate de exerc. iar armata e pe picior de razboi. Perimarea actelor de executare Este sanctiunea procedurala pentru partea ce nu a depus staruintain solutionarea cererii lui de executare. suspendarea va persista pe perioada in care intre persoana ocrotita in calitate de creditor si reprezentantul ei legal in calitate de debitor nu au fost date si aprobate socotelile. Intreruperea prescriptiei executarii reprezinta o manifestare de vointa a partii care face sa inceteze prescriptia urmand ca dupa incetarea cauzei de incetare. Cazuri de intrerupere a prescriptiei. pe data depunerii cererii de executare si a titlului anexat. Efectele perimarii: 140 . constatarea perimarii se face la cererea partii ineresate (debitorul) sau din oficiu. indeplinirea voluntara de catre debitor a obligatiei de plata sau indeplinirea unui act procedural prin care recunoaste in orice mod existenta creantei. suspendarea va persista pe perioada in care creditorul e militar in termen. Executarea voluntara dupa implinirea termenului de prescriptie e considerata o executare valabila. chiar si la un organ necompetent. pe data depunerii cererii de reluare a executarii. restransa nu au asigurate reprezentarea si ocrotirea legala. Cazuri speciale de suspendare: executarea este suspendata atunci cand e dispusa prin hotarare judecatoreasca sau prin lege. Efectele prescriptiei Conduc la stingerea posibilitatii de a executa silit un titlu executoriu.Cazuri generale de suspendare: existenta unei piedici in executare determinata de forta majora. termenul opereaza de drept. dupa implinirea termenului de perimare. Particularitati: lipsa de staruinta. creditorul poate cere o noua executare daca termenul de prescriptie nu s-a implinit. de instanta. pr timpul cat debitorul isi sustrage veniturile/bunurile de la executarea silita.

concreta a obligatiei de drept civil substantial in sensul de a da. Principiul este ca intregul patrimoniu al debitorului poate fi urmarit formand gajul general al creditorilor chirografari. bunurile comune ale sotilor fara partaj pentru datoriile comune ale sotilor. Formele executarii silite (art 411-451 C. alte drepturi banesti. echipamentul si uniformele ofiterilor. cand executarea se face din oficiu. ex: uneltele. obiectul executarii se raporteaza la bunurile si veniturile debitorului asupra carora poate purta executarea. armele. pentru sarcina si leuze pentru ingrijirea copilului bolnav de pana la 2 ani. hrana pe 3 luni necesar debitorului si familia lui. uneltele. chirie. pensiile de intretinere si rentele viagere. face. Din punct de vedere procesual. bursele de studiu. ajutoarele banesti pentru incapacitatea temporara de munca. ingrasamintele necesare pentru cultura pamantului. Obiectul executarii silite Inseamna realizarea efectiva.p. respectiv unele categorii de bunuri care nu pot fi urmarite deloc sau doar partial pentru a proteja pe debitor si familia acestuia si pentru a face executarea suportabila. semintele. compensatii pentru desfacerea nelegitima a contractului de munca. un numar redus de animale de munca la adresa debitorului si nutretul necesar pe o luna. Perimarea nu e aplicabila in 2 situatii: asupra masurilor asiguratorii adoptate cu caracter de conservare. animalele. creanta executabila sa decurga din pensie de intretinere. nu face ceva. Pana la jumatate din aceste drepturi pot fi urmarite pentru executarea unei obligatii de intretinere sau pentru plata despagubirilor cauzate de decesul/vatamarea autorului intretinerii. icoanele si portretele de familie (nu de mare valoare). creante imobiliareprivilegiate. pana 1/5 pentru acoperirea celorlalte datorii. bunuri si venituri care pot fi urmarite conditionat daca: debitorul sa nu ai aiba alte bunuri urmaribile. Daca la acest principiu exista exceptii legale.pana la 1/3 pentru acoperirea prejudiciilor cauzate statului. hainele necesare pentru nevoile lui curente.c) 141 . bunurile comune ale sotilor dupa partaj in ceea ce priveste datoriile personale ale sotilor. Exceptii: bunuri si venituri ale debitorului exceptate total si neconditionat de la executarea silita: lucruri necesare pentru culeatul debitorului si familiei lui.- stergerea executarii incepute si a tuturor actelor de executare intocmite. masinile si cartile necesare pentru exercitarea profesiei debitorului. ajutor medical sau social. Bunuri si venituri ale debitorului care pot fi urmarite doar partial sau esalonat: salariul. creante din intretinere.

executarea silita indirecata.1) Urmarirea bunurilor imobile aflate in posesia debitorului. 5) Urmarirea bunurilor mobile detinute de terti (detentori precari). 142 . 4) Urmarirea veniturilor bunurilor imobile. 3) Urmarirea fructelor prinse in radacini. 6) Predarea (valorificarea)/silita a bunurilor mobile/imobile ale debitorului. 2) Urmarirea sumelor de bani ale debitorului aflate in posesia tertilor. Toate aceste forme se grupeaza in 2 mari categorii care le includ: executarea silita directa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful