P. 1
Curs de Drept Procesual Civil

Curs de Drept Procesual Civil

|Views: 337|Likes:
Published by onlyone_unik

More info:

Published by: onlyone_unik on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

DREPT PROCESUAL CIVIL PARTEA GENERALA

Notiunea si sistemul procesului civil si al dreptului procesual civil

1.Consideratii generale asupra justitiei, a sarcinilor ei si asupra procesului civil Procesul civil este mijlocul de realizare a justitiei. Justitia cunoaste 2 acceptiuni, conform carora ea desemneaza:   sistemul organelor judecatoresti activitatea desfasurata de acestea in forma prevazuta de lege(procedura)

Justitia esta institutia care are sarcina de a da viata si de a aplica in concret normele de drept substantial, norme care asigura derularea relatiilor sociale care le inspira.Justitia presupune si asigurarea executarii hotararii judecatoresti. Procesul civil este activitatea desfasurata de organele jurisdictionale competente, cu participarea partilor interesate, in vederea rezolvarii conflictului de interese aparute in circuitul civil(organul jurisdictional este cel care pronunta o hotarare prin intermediul careia rezolva un litigiu).Activitatea jurisdictionala se refera la organe judecatoresti si organe arbitrale.Aceasta activitate se desfasoara dupa forma prevazuta de lege = procedura.Procesul civil este reglementat de norme juridice cu aspect dinamic si progresiv.El reprezinta functia santionatorie a dreptului civil si realizeaza sarcinile justitiei, si anume:   sarcina educativa sarcina sanctionatorie

2.Actul jurisdictional = actul prin care se infaptuieste justitia si care poate consta intr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala.Actul jurisdictional civil are o serie de caracteristici diferite si chiar opuse acelora ale actului jurisdictional administrativ.Astfel: - actul jurisdictional civil se realizeaza sub forma procesului, a dezbaterilor judiciare atat pe fond, cat si pe forma, in timp ce actul administrativ se realizeaza in mod obligatoriu dupa o anumita forma(procedura) - actul jurisdictional civil se pronunta intr-o speta determinata;el nu creeaza norme de drept, ci le aplica unui caz anume, spre deosebire de actul administrativ, care, in principiu, are caracter generic.
1

- sesizarea organelor competente este si ea diferita: in procesul civil, acest drept apartine partilor interesate, iar in dreptul administrativ ea se poate face si din oficiu (ceea ce se intampla in majoritatea cazurilor) - garantia calitatii actului jurisdictional civil rezulta din independenta si inamovibilitatea judecatorilor, care actioneaza numai in conformitate cu legea, si nu cu indicatii ale anumitor persoane ierarhic superioare din sistem, spre deosebire de actul administrativ, care are caracter de subordonare ierarhica si este cenzurabil de instanta judecatoreasca. - o data emis,actul jurisdictional civil duce la desesizarea instantei, care nu mai poate reveni si reaprecia cele deja constatate(puterea de lucru judecat), in timp ce actul jurisdictional administrativ o data pronuntat este susceptibil de revocare.

3.Definitia procesului civil Procesul civil este activitatea desfasurata de instantele jurisdictionale competente, de birourile executorilor judecatoresti, de parti si alte persoane sau organe care participa la infaptuirea justitiei in pricini civile prin judecarea litigiilor asupra drepturilor civile substantiale si care asigura executarea silita a hotararilor judecatoresti conform legii.Din definitie rezulta ca fazele procesului civil sunt urmatoarele:   judecata executarea hotararii faza prealabila, pregatitoare, scrisa faza judecatii propriu-zise, publice si contradictorii faza pronuntarii si comunicarii hotararii judecatoresti

In faza judecatii, la fiecare instanta (fond, apel, recurs) se intalnesc 3 subetape, si anume:

4.Locul dreptului procesual civil in sistemul dreptului romanesc DREPTUL CONSTITUTIONAL influenteaza dreptul procesual civil in ceea ce priveste: principiile de organizare sociala si judiciara reglementarea organelor judecatoresti ca organe independente in stat competente asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale cetatenesti

Dreptul procesual civil fata de DREPTUL CIVIL reprezinta aspectul sanctionator, punand in practica dreptul civil si avand ca sarcina realizarea concreta a acestuia.
2

DREPTUL ADMINISTRATIV se afla in raport de subordonare fata de dreptul procesual civil, care permite controlul justitiei asupra actelor administrative. ORGANIZAREA JUDECATOREASCA reglementeaza organizarea, structura si sarcinile instantelor, de unde rezulta ca organizarea judecatoreasca este strans legata de dreptul procesual civil, care reglementeaza formele in care organele judecatoresti isi desfasoara activitatea.Deci legatura dintre cele 2 este o legatura functie-organ. Instanta judecatoreasca este creata pentru a desfasura activitati procesuale, in timp ce instanta civila este instanta in actiune. DREPTUL PROCESUAL PENAL, asemenea dreptului procesual civil, este o materie tehnica, ce reglementeaza formule de desfasurare a procesului, insa intr-o ramura de drept diferita. Asemanari: majoritatea principiilor fundamentale drepturile si obligatiile partilor administrarea probelor ordinea dezbaterilor deliberarea si pronuntarea hotararilor judecatoresti caile de atac modul de sesizare a instantei: in civil opereaza princ. disponibilitatii, iar in penal princ. oficialitatii executarea hotararii

Deosebiri:

5.Izvoarele dreptului procesual civil roman 1.Constitutia Romaniei 2.Legile organice: Codul de procedura civila adoptat la 1 dec. 1865 de inspiratie franceza si italiana – Codul de procedura civila francez din 1806 si Codul de procedura civila al cantonului Geneva din 1819— si Legea nr.92/ ‘92 de organizare judecatoreasca. 3.Legi ordinare: Legea nr.59/’93 de modificare a C.p.c. 4.Legi speciale: Legea contenciosului administrativ Legea nr.29/’90, Legea nr.18/’91 modif. Prin Legea 167 si Legea nr.1/2000. 5.anumite norme din alte coduri: Codul civil(dispozitii privind sfera probatoriilor), Codul muncii(jurisdictia muncii), Codul familiei(punerea sub interdictie, decaderea din drepturile parintesti). 6.Ordonantele de Guvern simple si de urgenta care reglementeaza de obicei taxele de timbru (O,U.G. nr.58/2003- modifica C.p.c.) 7.Tratatele si conventiil internationale la care Romania este parte.
3

c. care reglementeaza anumite materii si deroga de la norma generala(norme speciale se gasesc fie in legi speciale.legi imperative. se aplica dispozitiile legii generale.92/’92) . aceasta norma(supletiva) protejeaza interesele uneia dintre parti. cum ar fi nulitatea sau decaderea. si Legea de organizare judecatoreasca) .) .p.Jurisprudenta si literatura de specialitate nu reprezinta izvoare de drept(recursul in interesul legii) 6.  aplicarea normelor imperative se poate cere de oricare dintre parti sau de catre instanta din oficiu. Regimul normei supletive este o aplicare a principiului disponibilitatii. .c. si C.Pe de alta parte.) 2. care suplinesc vointa neexprimata a partilor in actele lor juridice. .permitandu-le clauze dincolo de limitele normei dispozitive.Regimul normei imperative este distinct.legi speciale.p.legi de competenta(C.p. marcand diferenta dintre cele 2 categorii de norme:  norma imperativa nu poate fi inlaturata(ocolita) nici prin vointa partilor.c. in timp ce aplicarea normei dispozitive poate fi ceruta numai de catre partea vatamata sau de parte protejata prin acea norma. incalcarea lor atrage sanctiuni civile severe. plata unei amenzi judiciare(mai putin severa) . 3. nici prin dispozitia instantei.legi dispozitive sau supletive.legi de procedura propriu-zisa(C. 4 . care impun partilor o anumita actiune sau le obliga la o anumita abstentiune.Impartirea legilor de procedura civila Aceasta impartire se realizeaza prin intermediul a 3 clasificari: 1. . care are facultatea de a renunta la acest privilegiu.legi de organizare judecatoreasca (Legea nr.c. o astfel de clauza este nula. fie in legea generala) Corelatia intre legea generala si legea speciala e dubla.Astfel:   legea speciala se aplica cu precadere fata de legea generala atunci cand legea speciala tace. care s eaplica in orice materie si in toate cazurile(C.Norma dispozitiva poate fi insa inlaturata de parti sau de beneficiarul ei.legi generale.

in timp ce incalcarea normei supletive atrage nulitatea relativa a acestui act. In materie de drept al muncii si comercial. ea se va aplica de indata.cand legea noua extinde competentele. atunci cand noua lege restrange competentele si cu privire la procesele aflate pe rol. sanctiunea este nulitatea absoluta a actului procedural astfel intocmit. se apeleaza la textul de lege. competenta legii noi se respecta neconditionat. sunt de interes general si sanctionate cu nulitate absoluta aspecte precum: structura hotararii judecatoresti obligarea la citarea partilor competenta materiala si unele tipuri de competenta teritoriala ordinea dezbaterilor dreptul de a recuza dreptul de a exercita o cale de atac dreptul de a cre exeutarea dreptul de a recunoaste Sunt norme dispozitive. si anume: in materia competentei.c. in materie probatorie. sanctiunea difera. incalcarea normei imperative poate fi invocata oricand pe parcursul procesului.Daca legea noua este mai permisiva. la incalcarea normei imperative. In materie civila.Cand legea tace. casarile cu trimitere se vor face la instanta competenta dupa legea veche sub care a inceput procesul. de la intrarea ei in vigoare si pana la abrogarea acesteia. in timp ce incalcarea normei dispozitive poate fi invocata numai in anumite termene prevazute de lege.Aplicarea legilor de procedura civila in timp si spatiu • Aplicarea legilor de procedura civila in timp Regula este aplicarea legii de p.  Pentru a stabili cand avem nulitate relativa si cand nulitatea absoluta.Se aplica deci principiul neretroactivitatii legii.Astfel. caracterul sanctionator este dictat de interesul general sau special aparat prin norma respectiva. va continua sa se aplice legea veche care astfel ultraactiveaza. • Aplicarea legilor de procedura civila in spatiu 5 . urmatoarele aspecte: 7. daca legea noua este mai restrictiva decat legea veche. legea ultraactiveaza numai in 2 cazuri de exceptie.Astfel. a caror incalcare atrage nulitatea relativa. ea se aplica chiar pentru un proces deja pornit.

hot.   Alte principii au importanta practica. straina este definitiva si irevocabila 2.Legile de procedura civila sunt legi teritoriale. avand o valoare generica si fiind reglementate de Constitutie.hot. care poate avea loc si dupa legea locului sau “legea pamantului”(caz in care legea da obiceiului valoarea de izvor de drept) posibilitatea executarii unor hotarari judecatoresti straine pe teritoriul tarii. Anumite principii ajuta in activitatea instantelor. instanta romana verifica 4 conditii: 1. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil Dreptul procesual civil e constituit pe baza unor principii(reguli)esentiale care determina structura interna a dreptului procesual civil si in temeiul carora se stabilesc raporturi procesuale intre parti. Legea de organizare judecatoreasca nr. executarea se poate numai printr-o hotarare de incuviintare a executarii hotararii straine pronuntata in prima instanta de tribunal= hotarare de exequatur.92/’92 6 .sa existe un Tratat de Asistenta Juridica intre Romania si statul respectiv.hot. Constitutie 2.Aceste principii explica diferite institutii procedurale si le asigura aplicarea. straina sa nu incalce ordinea de drept romana 4. care se aplica exclusiv pe teritoriul statului care emite legea(legi forii). aplicabile acolo unde legea tace. si intre parti si instanta. Exista totusi 2 exceptii: administrarea unor anumite probe si discutarea admisibilitatii lor. straina sa fi fost pronuntata de instanta competenta dupa legea lor 3. Unele principii au importanta teoretica. Exista posibilitatea de a se discuta incidenta legii procesual civile straine de asemenea in procesele cu elemente extranee(conform Dreptului international privat). Pentru a admite o astfel de hotarare. (analogia dreptului —interpretarea dreptului prin analogie) Principiile sunt reglementate in 3 acte normative: 1. ajutand in opera de legiferare. Principiile fundamentale definesc procesul civil si stabilesc trasaturi caracteristice raportului procesual intre parti pentru intregul sistem procesual. pe de o parte.   Principiile asigura realizarea celor 2 functii ale procesului civil. pe de alta parte.

4.Independenta se coreleaza cu raspunderea lui profesionala si se realizeaza prin secretul deliberarii hotararii.Ea garanteaza doar ocuparea functiei de magistrat. principiul dreptului la aparare si principiul publicitatii.3. Principiile continute in Constitutie si Legea de organizare judecatoreasca 1.Inamovibilitatea judecatorilor este garantia ca judecatorul nu poate fi destituit din functia lui de magistrat pe motive politice sau altele de natura extra-profesionala.Colegialitatea instantei este un principiu aplicabil numai in caile de atac(2 judecatori in apel si 3 judecatori in recurs).Independenta judecatorilor. Realizarea justitiei se face numai prin organele jurisdictionale (in principal prin organele judecatoresti si in secundar prin organele arbitrale) 2.Aceasta garanteaza independenta judecatorilor.ei se supun doar legii. hotararea se adopta cu majoritate de opinii. prin inamovibilitate si prin existenta controlului ierarhic al hotararilor judecatoresti. imixtiuni. 3. 6.Ea nu exclude avansari/retrogradari in ierarhia magistraturii. format din cei 2 judecatori initiali si presedintele instantei sau un judecator delegat de acesta. Procedura se desfasoara in limba romana.Astfel se asigura principiul contradictorialitatii.Judecatorii pot fi sanctionati cu destituirea pentru motive profesionale sau etice si numai de catre Consiliul Superior al Magistraturii. 7 . fiind la adapost de influente.justitia trebuie sa fie nepartinitoare si sa se aplice in mod egal pentru toate subiectele de drept ce compar in instanta. tentatii. 5.Infaptuirea justitiei in mod egal pentru fiecare parte.In completul de apel apare posibilitatea divergentei de pareri. Codul de Procedura Penala A.persoanele – cetateni romani sau straini— care declara ca nu cunosc limba romana au dreptul sa foloseasca un interpret autorizat. pe care il platesc. care va determina aparitia completului de divergenta.In aceste complete de judecata. ca organ superior profesional. Judecatorul e obligat sa-si exprime opinia la speta (sa se derobeze).

este posibila asistenta gratuita. partii nu i se mai citesc lucrarile. care se realizeaza la cererea partilor atunci cand ordinea sau moralitatea publica ori prestigiul partilor pot avea de suferit prin dezvoltarea datelor dosarului. Daca instanta refuza termenul. invocarea exceptiilor.Principiul publicitatii dezbaterilor. partile au dreptul sa ceara amanarea pentru a-si angaja avocat. punerea de concluzii si pronuntarea hotararii. angajati pe durata nedeterminata cu carte de munca. sedinta se va desfasura numai in prezenta partilor si a avocatilor fie in Sala de Consiliu. Publicitatea prin media nu e permisa decat cu acordul instantei. discutarea si administrarea lor.  in sens formal.Acest principiu se realizeaza prin garantarea accesului liber si neingradit al oricarei persoane in sala de sedinta. Instanta nu va acorda un al doilea termen in acelasi scop.Principiile continute in Codul de Procedura Civila 8 . sa propuna dovezi. Publicitatea trebuie realizata pe tot parcursul fazei contradictorii a procesului: propunerea dovezilor. ca puna concluzii. dreptul la aparare semnifica dreptul de a avea un avocat care.7.orice proces se desfasoara intr-o sala de sedinte publica. fie in sala de sedinte in care accesul publicului va fi interzis pe durata procesului. dar la terminarea dezbaterilor la termenul respectiv partea este invitata din nou in sala si i se citesc lucrarile desfasurate in absenta ei. In acest caz. Exceptia de la acest principiu o constituie sedinta de judecata secreta. la sediul instantei. sa recuze judecatorul.sa fie inscris pe tabloul avocatilor dintr-un barou. el desemneaza un complex de drepturi materiale si procesuale stabilite de lege pentru a da posibilitate partii sa-si expuna sustinerile . trebuie sa indeplineasca 2 conditii: 1. Persoanele juridice pot fi aparate si de consilieri juridici. La prima zi de infatisare. In procesul civil. sa exercite caile de atac. sa participe la dezbateri. la cererea partilor poate amana pronuntarea pentru depunerea de concluzii scrise (5 zile). 8.Dreptul la aparare – acesta are 2 acceptiuni:  in sens material. B. Daca insa partea turbulenta are avocat care participa la dezbateri. Partea ce tulbura sedinta de judecata poate fi indepartata din sala. fiind un profesionist practician.sa aiba licenta in Drept 2. sa aiba cunostinta de continutul dosarului. care poate fi aprobata doar de Decanul Baroului pe motive sociale. adica partea are dreptul sa faca cereri.

sa aiba o organizare permanenta 3.asigurandu-se legalitatea instantei. De aceea. se pun concluziile si se pronunta hotararea. Pentru asigurarea contradictorialitatii. Ca metoda.Oralitatea dezbaterilor – dezbaterile orale complinesc principiul publicitatii si presupun ca fiecarei parti i se da cuvantul pentru a-si exprima cererile. care poate fi urmarit de toata lumea. se redacteaza concluziile scrise si se redacteaza hotararea. instanta e obligata sa asculte ambele parti inainte de a pronunta o hotarare.Legalitatea – acest principiu consta in faptul ca procesul se judeca in conformitate cu dispozitiile legii. si anune:  oral: se cer si se administreaza probele.Principiul contradictorialitatii – specific oricarui proces este ca partile sa aiba pozitii contradictorii. un sistem de probe care permite aflarea adevarului.sa fie creata prin lege 2.Dezavantajul il constituie riscul instantei de a scapa anumite argumente ale partilor peste care se trece repede. Exceptie fac procesele in care una din parti a cerut judecarea ei in lipsa. Avantajul acestui principiu rezida in schimbul rapid de idei. care provoaca aparitia litigiului.Principiul aflarii adevarului – are in vedere ca toate faptele unei spete sa fie stabilite in realitatea lor.respectandu-se normele de drept material si procesual .completul sa fie compus conform legii 2.sa fie competenta sa judece pricina 4.exercitandu-se caile de atac legale . si anume: . atitudinea si rolul judecatorului.  scris: se fac cererile procedurale. liber apreciate de judecator 4) rolul activ al instantei 3. Legea reglementeaza urmatoarele mijloace concrete pentru aflarea adevarului: 1) controlul judiciar 2) analiza litigiului pe fond si forma 3) regula neierarhizarii probelor. Sistemul procesual roman este unul mixt.1. 4. se folosesc logica. si anume:1.Contradictorialitatea se manifesta in activitatea procedurala a partilor in cererea de probatorii si in concluzii. legea prevede: 9 .

chiar daca partile nu o cer. altele decat cele ridicate de parti.Principiul rolului activ al judecatorului – acest principiu se plaseaza in limitele investirii instantei. judecatorul hotaraste numai asupra obiectului cererii. judecatorul poate da indrumari partilor in legatura cu drepturile lor procesuale daca aceste parti nu sunt asistate de avocat. se face aceasta schimbare. se considera ca partile sunt stapanele procesului si traseaza limitele acestuia.Daca temeiul de drept folosit de reclamant este gresit dupa opinia judecatorului. paratul poate recunoaste total sau partial. cu exceptia incredintarii copiilor minori in cadrul divortului. judecatorul poate cere explicatii scrise sau orale de la parti. instanta fiind obligata sa respecte aceste limite.Conform principiului disponibilitatii. avand ca scop asigurarea echilibrului intre parti.Principiul disponibilitatii – eate specific procesului civil si se completeaza cu principiul contradictorialitatii.Reclamantul fixeaza limitele sesizarii instantei prin actiunea lui. 10 . 2) partile au dreptul sa determine limitele actiunii sau apararii. respectiv ordona probe si din oficiu. le poate pune in discutie probleme de fapt sau de drept.Acest principiu poate atenua principiul realizarii justitiei in mod egal?. judecatorul ia masuri pentru aflarea adevarului. chiar si cele favorabile partii absente 3) posibilitatea partilor de a-si prezenta si sustine cererile si argumentele 4) obligatia instantei de a solutiona toate capetele de cerere. la care nu se poate renunta.Acest principiu cuprinde mai multe prerogative ale partilor: 1) dreptul partii de a introduce sau nu o actiune civila. altfel procesul continuand in limitele trasate de parti de la inceput. 5.Daca partile sunt de acord. supraveghind respectarea legii. acesta nu poate decat sa puna in discutia partilor schimbarea incadrarii juridice. masura care se va lua obligatoriu de catre instanta. expres sau tacit pretentiile reclamantului partile au dreptul sa stinga procesul printr-o tranzactie partile au dreptul de a ataca sau nu o hotarare judecatoreasca 4) partile au dreptul de a cere executarea hotararii judecatoresti. cu exceptia drepturilor copilului minor.1) citarea obligatorie a partilor 2) obligatia instantei de a verifica toate piesele dosarului. Rolul activ se manifesta prin faptul ca: judecatorul conduce personal procesul. 3) partile pot dispune in proces ce drepturile lor materiale sau procesuale astfel: • • • • reclamantul poate renunta la dreptul pretins sau numai la judecata pricinii. 6.

asigurarea dovezilor. pentru respectarea continuitatii judecatii este necesar cel putin ca judecatorii care au pronuntat hotararea sa fie aceiasi cu judecatorii fata de care s-au pus concluzii de catre parti. fara a folosi verigi intermediare. COMPETENTA IN DREPTUL PROCESUAL CIVIL Din multitudinea de organe jurisdictionale trebuie alese acelea care dupa lege au dreptul sa solutioneze litigiile judecatoresti si sa se stabileasca ce fel de litigii intra in competenta fiecarei categorii de organe jurisdictionale. probele se cer si se administreaza in fata instantei.in procesele perimate .Principiul continuitatii – este strans legat de principiul nemijlocirii si cere ca intreg procesul sa fie judecat de acelasi complet. adica probe confectionate in afara cadrului procesului. Derogari de la principiu: 1. prin care anumite probe se administreaza de alta instanta decat cea care judeca cauza 2. ce consta in conservarea in avans a unor probe pentru un proces viitor 3.in instanta de la care s-a stramutat dosarul 8. 7. In dreptul procesual civil.Principiul nemijlocirii – instanta cerceteaza direct elementele cauzei. daca se poate in aceeasi sedinta de judecata. competenta este aptitudinea recunoscuta de lege unei instante judecatoresti de a judeca si solutiona o anumita pricina.de instanta necompetenta . Daca intr-o speta se folosesc probe extra-judiciare.Cererile se fac in fata instantei. Daca totusi pe parcursul procesului completul se schimba. Comisia Rogatorie. Sediul materiei se afla in mai multe acte normative: Constitutia Romaniei (principiile generale ale competentei) Codul de Procedura Civila (normele privind competenta teritoriala) 11 . concluziile se depun in fata instantei. probele administrate . instanta le poate admite sau poate incerca confirmarea lor prin administrarea probelor in fata instantei.Principiul disponibilitatii se realizeaza prin exercitarea drepturilor procesuale cu buna-credinta si nu abuziv.

U. reglementat de Constitutie si legea de organizare judecatoresca 92/’92. adica poate judeca orice litigiu in prima instanta. Judecatoria mai poate solutiona anumite plangeri impotriva unor acte jurisdictionale speciale. norme de competenta relativa A. materiala .norme de competenta absoluta 2.92/’92 (normele privind competenta materiala) Normele de competenta se clasifica in mai multe categorii: A. cu exceptia acelora prevazute expres de lege ca fiind de competenta altor instante. care se subimpart in . 1.Competenta materiala este acea competenta care delimiteaza sfera activitatii instantelor judecatoresti de grad diferit pe linia lor ierarhica SAU competenta materiala stabileste felul atributiilor jurisdictionale pentru fiecare categ. fie pe linie verticala (instante de grade diferite).teritoriala B. materiala functionala) precum si litigiile dupa obiect. fie de tribunal. orice litigiu judiciar este de competenta instantelor judecat.  Competenta materiala functionala Judecatoria are competenta generala. Tribunalul judeca in prima instanta anumite categorii de litigii expres prevazute in lege.- Legea de organizare judecatoreasca nr.Competenta materiala a fost modificata prin O. in orice ramura de drept. fie pe linie orizontala (instante de acelasi grad). de instante (comp. iar inaintea acestei modificari tribunalul judeca apelurile promovate de parti impotriva hotararilor pronuntate de judecatorie in prima instanta. Instantele mai au competenta de a se pronunta asupra unor raporturi juridice fiscale (impozite.norme de competenta jurisdictionala.Competenta jurisdictionala Aceasta stabileste care instanta judecatoresca poate solutiona un anumit litigiu determinat.Competenta generala a instantelor judecatoresti De principiu. a. materiala procesuala).Inainte de 12 .norme de comp. Curtea de Apel (15 in tara) judeca in prima instanta litigiile atribuite ei expres de lege si mai judeca ca instanta de apel procesele solutionate in prima instanta fie de judecatorie.norme de comp. 1. taxe).G. precum si asupra unor raporturi care au ca obiect protectia persoanelor fara capacitate de exercitiu (Autoritatea Tutelara) si alte materii expres prevazute in lege. natura sau valoarea priciniilor (comp.58/2003. nr.norme de competenta generala a instantelor judecatoresti 2. 1. 2.

U. Ea mai solutioneaza plangerile impotriva anumitor hotarari ale organelor administrative cu activitate jurisdictionala. Curtea Suprema de Justitie – Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca in calitate de instanta de recurs comun procesele care au fost solutionate de Curtea de Apel ca instanta de apel sau procesele solutionate in prima instanta de tribunal sau curte de apel. Curtea de Apel avea competenta in privinta litigiilor atribuite de catre lege expres ei spre solutionare in prima instanta. Competenta materiala procesuala  Judecatoria judeca totul.Tot ce inseamna judecata in prima instanta implica participarea unui complet format dintr-un singur judecator. judecat. judeca apelul declarat impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunal si recursul declarat impotriva hotararilor pronuntate de tribunal ca instanata de apel(pronuntate de judecatorie in prima instanta). ci direct cu recurs.58/2003. precum si impotriva anumitor cazuri si materii prevazute de lege (contraventia). Tribunalul judeca numai anumite litigii in prima instanta. si anume: 1) litigii comune neevaluabile in bani si litigii comerciale al caror obiect depaseste valoarea de 1 mld. mai putin ceea ce legea atribuie expres altor instante ca judecata in fond. straine pe teritoriul Romaniei 10)litigii de drept al muncii si conflicte de munca 13 . Completul este format dintr-un judecator. procese ale caror hotarari nu se pot ataca cu apel. Curtea Suprema judeca in exclusivitate recursul in interesul legii si alte cereri expres prevazute de lege (majoritatea cererilor de stramutare). iar pentru instantele de recurs comun 3 judecatori. Recursul in anulare a fost abrogat prin O. Lei 2) litigiile civile al caror obiect are valoarea de peste 1 mld. asa cum pentru judecata in apel este specific completul format din 2 judecatori. nr.G. Curtea de Apel judeca si alte cereri atribuite ei expres prin lege.modificarile mai sus mentionate. orasenesti. lei 3) litigiile de contencios administrativ in care sunt atacate (contestate) actele administrative emise de organele comunale. 4) cererile privind dreptul de creatie intelectuala si de proprietate industriala 5) cererile in legatura cu exproprierea 6) cererile intemeiate pe L 10/2001 privind restituirea unor proprietati imobiliare 7) cererile privind incuviintarea desfacerii sau aprobarea adoptiei 8) cererile privind repararea prejudiciului cauzat de erori judiciare in materie penala 9) cererile privind recunoasterea si incuviintarea executarii unei hot. municipale sau judetene ale administratiei de stat.

J. contestatii la executare. cum ar fi majoritatea cererilor de stramutare. Justificare: . contestatii in anulare. detentorul/ posesorul unui bun litigios e prezumat proprietar .S.pana la pronuntarea hotararii se prezuma nevinovatia paratului. Conform art. cererile privind delegarea instantei. valoarea obiectului pricinii se modifica.c.Competenta teritoriala este acea competenta care delimiteaza sfera de activitate a instantelor de grad egal cu activitate pe raze teritoriale diferite. acesta nu e obligat sa se deplaseze la instanta de la domiciliul reclamantului . recuzari. cererea se judeca de instanta in raza careia se afla domiciliul paratului. competenta se stabileste prin adunarea valorilor acestor capete de cerere. tribunalului) Curtea Suprema de Justitie judeca: 1) recursul declarat impotriva proceselor solutionate in apel de catre Curtea de Apel 2) recursul in interesul legii 3) alte materii expres prevazute de lege. Restul cererilor de acest gen revin spre judecare Curtii de Apel. stramutari de pricini. precum si cererile de revizuire si contestatiile in anulare si formulate impotriva propriilor hotarari (hotarari ale C.p.i. Aceasta evaluare poate fi contestata de instanta sau de partea adversa. chiar daca ulterior. Daca sunt mai multe capete de cerere evaluabile in bani.) Evaluarea obiectului pricinii se face de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata. Curtea de Apel judeca: 1) in prima instanta procesele de contencios administrativ indreptate impotriva actelor administrative emise de organele centrale ale administratiei de stat 2) ca instanta de apel procesele solutionate in prima instanta de judecatorie sau tribunal 3) recursul declarat in litigii de munca. caz in care se va dispune efectuarea unei expertize de specialitate care va stabili valoarea reala. unele conflicte de competenta. pe timpul procesului.. cereri de revizuire.Tribunalul mai judeca cereri care privesc anumite conflicte de competenta.6 C. de litigii ce intra si in comp.prin aceasta regula se evita tracasarea paratului de catre un reclamant de rea-credinta 14 . precum si asupra hotararilor pronuntate in contencios administrativ de tribunal in prima instanta alte cereri in anumite materii (restul cererilor ce privesc categ.5. b. Sesizarea instantei dupa valoarea obiectului pricinii pastreaza instanta initial competenta.pana la o hotarare contrara. a.

De la regimul prevazut in articolul 5 din C. rezilierea. Pentru competenta teritoriala de drept comun. si anume:   competenta teritoriala alternativa competenta teritoriala exclusiva Competenta alternativa sau facultativa este reglementata de articolul 10 si 11 din C. Pentru organizatiile parate fara personalitate juridica. alternativa este instanta locului de plecare sau sosire 15 . rezolutiunea unui contract.1 Bucuresti).c. In aceste cazuri. fie organele fiscale judetene (Directia Generala de Finante Publice). In cazul in care exista mai multi parati cu domicilii diferite. procesul se va judeca de instanta de domiciliu a reclamantului. dupa care nu mai poate pune in discutie competenta instantei. paratul este invitat de instanta sa-si aleaga un domiciliu judiciar in Romania. varianta este instanta locului situarii imobilului in cererile privind cambia. varianta se refera la instanta locului unde se face plata in cazul obligatiilor comerciale. instanta competenta e aceea de la domiciliul oricaruia dintre ei.-ul. partile pot conveni asupra competentei altei instante decat cea prevazuta in lege. teritoriala a instantelor in raza carora isi are sediul fie Ministerul de Finante. competenta instantei e aceea de la domiciliul paratului principal. anularea.e. c.Aceasta e posibila pentru ca normele au caracter dispozitiv. varianta alternativa este instanta locului de executare a contractului(executare totala sau partiala) in raportul de inscriptiune imobiliara sau prestatie tabulara.c. si lasa reclamantului posibilitatea / facultatea ca in anumite pricini prevazute de lege el sa aleaga intre competenta de drept comun (=instanta de domiciliu a paratului) si varianta de competenta prevazuta in lege pentru acea pricina. Dreptul de optiune al reclamantului nu poate fi contestat de parat: in cererile privind executarea. biletul la ordin. Statul ca parat atrage comp. partile putand deroga de la ele. teritoriala a instantei in a carei raza se afla sediul principal.p. competenta este instanta de la domiciliul conducatorului acelei organizatii. Daca toti paratii sunt principali.Daca paratul are domiciliul sau resedinta in strainatate. Paratul persoana juridica atrage comp. Paratul poate contesta competenta teritoriala pana la prima zi de infatisare. unde i se vor comunica actele de procedura. varianta este instanta locului unde s-a nascut obligatia sau locul platii in cererile privind contractul de transport.c exista 2 mari exceptii. care reprezinta statul (Judecatoria Sect.p.

-

in cererile privind obligatia de intretinere pentru ascendenti sau descendenti, varianta este instanta de la locul domiciliului reclamantului pentru cererile izvorate dintr-un fapt ilicit, varianta este instanta locului unde s-a produs faptul ilicit Justificari : - probele sunt mai usoare si mai rapide la instanta prevazuta ca varianta - situatia personala precara a reclamantului - pentru imobile, expertizele necesare si celelalte probe sunt mai usor de administrat la

instanta competenta varianta. In afara de czurile mentionate mai sus, art. 10 prevede si un alt caz de instanta alternativa, si anume cazul cererilor de despagubire rezultate din asigurari, caz in care varianta de competenta teritoriala o reprezinta instanta de domiciliu a asiguratului sau instanta unde se afla situate bunurile asigurate (imobile) sau instanta locului producerii accidentului. In acest caz, competenta alternativa nu poate fi aleasa inainte de aparitia dreptului la despagubiri. Orice conventie contrara e nula. Exceptie fac asigurarile maritime sau fluviale, in care competenta poate fi aleasa si inainte de aparitia cazului asigurat. Competenta exclusiva sau exceptionala este compusa din 4 situatii ce constituie obligatoriu exceptii de la regula generala de competenta teritoriala. Art. 13-16 C.p.c. reglementeaza urmatoarele cazuri: - art. 13: actiunile reale imobiliare se judeca de instanta in raza careia se afla imobilul (probe mai usoare si consultarea mai usoara a registrelor de Carte Funciara); alte actiuni se supun regimului de drept comun. - art.14: cererile in materie de mostenire se judeca de instanta de la ultimul domiciliu al defunctului. In cazul in care in succesiune se disputa un drept real asupra unui imobil, competenta va apartine tot instantei ultimului domiciliu al defunctului. Aceste cereri sunt urmatoarele:  cereri privind validitatea si executarea dispozitiilor testamentare  cereri privind pretentiile reciproce intre mostenitori  cererile legatarilor sau creditorilor impotriva mostenitorilor legali sau executorilor testamentari. Justificari ale acestei prevederi sunt probele mai usoare, faptul ca bunurile se afla in aceeasi raza, procedura notariala se desfasoara tot in teritoriul respectiv si aceeasi competenta e atrasa si de celelalte cereri privind succesiunea, partajul, reductiunea, anularea certificatului de mostenitor. - art.15: cererile in materie de societate se judeca de instanta de la locul sediului, pana la lichidarea in fapt. Exceptie fac actiunile reale imobiliare , conform art.13.

16

B. Competenta absoluta si competenta relativa Deosebiri Normele de competenta absoluta au urmatorul regim de reglementare juridica: 1) obligatorii pentru parti si instanta; partile nu pot deroga prin conventie de la aceste norme 2) incalcarea competentei absolute poate fi invocata oricand pe timpul procesului 3) incalcarea competentei absolute nu poate fi acoperita de parti Sanctiunea incalcarii normelor de competenta absoluta este nulitatea absoluta a hotararilor judecatoresti pronuntate de instanta necompetenta. Normele de competenta relativa : 1) ingaduie partilor sa deroge prin conventie de la competenta prevazuta in lege, alegand o alta instanta pentru solutionarea pricinii, care este obligata la aceasta (normele acestea au caracter dispozitiv sau supletiv) 2) necompetenta relativa nu poate fi invocata decat de paratul lezat in drepturile lui sau de partea beneficiara a acestei norme; necompetenta relativa nu poate fi invocata de reclamant sau instanta 3) invocarea necompetentei relative se poate face numai la instanta de fond pana cel tarziu la prima zi de infatisare si in nici un caz dupa intrarea in cercetarea fondului (administrarea de probe) Neridicarea exceptiei de necompetenta relativa in acest termen legal conduce la decaderea paratului din dreptul de a mai invoca necompetenta relativa. Determinarea caracterului relativ sau absolut al competentei se face de lege astfel: art. 159 C.p.c. → necompetenta este de ordine publica atunci cand: - pricina nu e de competenta instantelor judecatoresti in ansamblul lor - pricina este de competenta unei instante de alt grad decat cea care judeca - pricina este de competenta altei instante si partile nu o pot inlatura art.19 C.p.c. → partile pot conveni asupra instantei competente teritorial, mai putin in cazurile prevazute la art. 13-16 C.p.c.

Competenta generala a instantelor judecatoresti are caracter absolut. Competenta materiala a instantelor judecatoresti are caracter absolut. Competenta teritoriala de drept comun si competenta teritoriala alternativa au caracter relativ. Competenta teritoriala exclusiva are caracter absolut.
17

Intinderea. Prorogarea. Conflictele de competenta Intinderea competentei Atunci cand instanta e sesizata cu o cauza, se pune problema de a stabili care e intinderea acestei competente. In anumite situatii rezolvarea nu se afla in Cod. Proc. Civ. si in 2 principii : - Instanta sesizata cu cererea regulamentului are competenta de a judeca si solutiona si apararile paratului in totalitatea lor, rezulta ca instanta sesizata devine competenta sa solutioneze intregul raport juridic printr-o hotarare unica. - Instanta sesizata cu o anumita cauza printr-o cerere principala devine prin extindere competenta sa se pronunte si asupra cererilor accesorii si incidente formulate de parti sau terti. Prorogarea de competenta Este posibilitatea unei instante de a judeca si solutiona pricini peste competenta ei normala, prin extindere. Competenta instantei in materia apararilor-reguli : 1. Judecatorul actiunii reclamantului este si judecatorul exceptiunii paratului.Exceptiile paratului au o acceptiune larga, de aparari totale care includ atat exceptiile propriu-zise cat si apararile de fond.In consecinta, hotararea judecatoreasca astfel pronuntata va avea autoritate de lucru judecat, adica efecte, atat asupra cererii reclamantului cat si asupra apararilor paratului. Exista o exceptie care se refera la chestiunile prejudiciale : in cazuri exceptionale, anumite probleme ale pricinii,ridicate de reclamant/parat presupun o solutionare prealabila si definitiva separat si anterior solutionarii litigiului in intregul lui.Aceasta solutionare separata va determina hot. Intrgului cu putere de lucru judecat.De aceea, instanta confruntata cu chestiunile prejudiciale va putea suspenda procesul pana la solutionarea acestor chestiuni prealabile.Exemplu : interferenta intre procesul penal si procesul civil dupa regula ca penalul tine in loc civilul. 2. Competenta instantei in privinta incidentelor de procedura : orice reclamantului.Incidentele procedurale :
18

contestatie grefata pe cererea

principala si de natura sa suspende sau sa modifice solutia este de competenta instantei sesizate cu act.

-cererea reconventiei. competenta apartinand instantei sesizate cu actiunea reclamantului. judecatoresti sau org. adica numai in cadrul org. cereri de recuzare. jurisdicitonale de aceeasi natura.accesorii ale paratului (cererea pentru aplicarea unor masuri asiguratoriisechestrul). -cereri incidente. Scopul este evitarea pronuntarii unor hotararii contradictorii. C) Conexitate si indivizibilitate. suspendare. Prorogarea conventionala (voluntara) –partile sunt de acord sa sesizeze cu solutionarea litigiului lor o instanta care in mod normalnu ar fi competenta sa solutioneze cererea. Conexitatea presupune reunirea in acelasi proces a 2 cereri facute de aceleasi parti cu obiect si cauza legate intre ele. de interventie a tertilor) b) incidentele propriu-zise care nu modifica fondul procesului (ex. B) Coparticiparea procesuala pasiva este in cazul procesului cu mai multi parati. cererea reconventionata. A) Cererile acesorii si incidente sunt de competenta instantei sesizate cu actiunea principala a reclamantului.In aceste cereri intra : -toate capetele de cerere accesorii ale actiunii reclamantului.perimare).Aceste 2 cereri sunt introduse initial separat la instante diferite.Instanta sesizata este competenta sa se pronunte si asupra acestor incidente conform principiului ca accesoriul urmeaza principalul. Prorogarea de competenta este de 3 feluri : 1) 2) 3) legala conventionala (voluntara) judecatoreasca Prorogarea legala este reglementata in anumite cazuri prevazute in lege. Indivizibilitatea presupune 2 cauze cu o legatura mai stransa care face necesara solutionarea lor impreuna. dar datorita conexiunii lor se vor reuni pentru a fi judecate impreuna la principala instanta sesizata de parti. Conexitatea si indivizibilitatea se aplica numai in acelasi sistem de jurisdictie.a) incidente care modifica dezbaterile extinzand sfera procesului (ex. propunerea unor dovezi noi.Aceasta prorogare se aplica numai 19 . -cererea de interventie a tertilor.

969 Cod Civ. . cele 2 instante fiind egale in grad.Prin exceptie. Solutia difera dupa cum se foloseste declinatorul de competenta sau regulatorul de competenta.cand procesul se stramuta. se incheie dupa pornirea procesului numai in cazul litigiilor ce au ca obiect asigurarile terestre (vezi competenta alternativa). -cand se admite cererea de rcuzare a tuturor judecatorilor instantei competente.Conventia de prorogare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : sa cuprinda comsimtamantul valabil al partilor cu capacitae procesuala de exercitare instanta aleasa sa nu fie necompetenta absolut conventia sa aiba un caracter special. conventia se incheie inainte de aparitia litigiului. pricina va fi solutionata de o alta instanta egala in grad si care nu ar fi fost competenta initial.in cazul comisiei rogatorii (probele sunt administrate de alta instanta decat cea competenta) Necompetenta instantei. .Conflictele de competenta Atunci cand competenta este contestata exista 2 probleme: .care instanta are dreptul sa solutioneze aceasta contestatie. .Primul solutioneaza cererea unei parti ca instanta sesizatasa-si decline competenta in 20 . Ex : alegerea unui domiciliu pentru nevoile procesului.In cazul competentei absolute (imperative) NU e posibila o conventie. Efectele conventiei de prorogare : . dar trebuie sa cuprinda manifestarea de vionta valabil. Prorogarea judecatoresca –se stabileste printr-o hotarare judecatoresca.) .in cazul normelor de competenta supletive.conventia este irevocabila unilateral cu exceptia cazului in care acest tip de prorogare serveste interesului unei singure parti care poate opta sarenunte la acest beneficiu.conventia este obligatorie pentru parti (art.fiind posibila in urmatoarele situatii : -casarea cu trimiter a procesului pentru o noua judecata la o alta instanta decat cea care a judecat prima data. adica sa se raporteze numai la cazul respectiv conventia poate fi scrisa sau verbala.De regula.cine poate invoca necompetenta .cand procesul se deleaga.

Ce poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.Aeasta din urma se va putea declara si ea necompetena.Daca necompetenta este relativa : exceptia de necompetenta se poate ridica numai de parat prin intampinare cel tarziu la prima zi de infatisare. Daca excptia se ridica cu caile de atac ea poate duce la casarea hot. exceptia de necompetenta se poate judeca in orice faza a procesului pana la pronuntarea hotararii irevocabile.Aceasta hotarare are autoritate de lucru judecat numai pentru instanta care se dezinvesteste prin declinarea competentei. instanta sesizata cu exceptia de necompetenta nu isi mai declina competenta. fir respinge exceptia si continua tot la judecarea procesului.Depasirea acestui prag duce la decaderea paratului din dreptul de a invoca aceasta exceptie . daca competenta este relativa probele se refac neconditionat daca au fost incalcate noemele de competenta generale(imperative).Daca necompetenta este absoluta.rom. 21 . fie admitand-o. ci competenta apartine unei instante straine sau unui alt organ jurisdictional rom.. Declinatorul de competenta----Este cererea unei parti de a se declina competenta catre alta instanta considerand ca instanta sesizata initial nu ar fi competenta.Practica extinde acest prag pana la momentul intrarii in cercetarea judecatoreasca (administrarea probelor) si in nici un caz dincolo de momentul intrarii in dezbateri (concluzii pe fond).Instanta sesizata cu oexceptie de necompetenta se pronunta asupra acestei exceptii.Prin regulatorul de competenta se solutioneaza conflictul de competenta ce apare intre 2 instante. caz in care isi declina competentasi trimite pricina spre solutionare instantei competente. Exceptia de necompetenta se solutioneaza diferit dupa cum normelede competenta incalcate sunt relative/absolute. ci respinge actiunea reclamantului ca fiind inadmisibila.Exceptia de necompetenta poate fi invocata de oricare parte sau instanta din oficiu . Inst. In ipoteza in care nici o instanta jud.favoarea alteia.Pe durata rejudecarii procesului termenul de prescriptie se intrerupe. dar nu este obligatorie pentru instanta careia i se trimite cauza.Solutia pronuntata este o hotarare jud. Efectele admiterii exceptiei de necompetenta toate actele procedurale ale instantei necompetente sunt nule probele deja administrate sunt castigate cauzei si nu trebuiesc refacute decat pentru motive temeinice.Aceasta cerere se face prin invocarea exceptiei de necompetenta la fond sau in apel/recurs cat si prin contestatii in anulare. caz in care apare conflictul de competenta. se poate valorifica cererea de necompetenta si in contestatia in anulare (dupa pronuntarea unei hotarari irevocabile). nu este susceptibila de achiesare . necompetente si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei competente. nu e competenta.

inaite de pronuntarea unei hotarari). abtinerea stramutarea delegarea 22 . Incidente procedurale cu privire la compunerea completului de judecata si la instanta sesizata Judecatorul trebuie sa fie obiectiv. Conflictul negativ apare atunci cand nici una din instante nu se consideracompetenta.Conflictul pozitiv apare cand ambele instante se considera competente existand pericolul inor hotarari contradictorii . de investire a instantei competente legal (regulator de competenta). Procedura se declanseaza din oficiu de instanta in fata careia apare conflictul.Hotararea acestei instante superioare are un dublu caracter: de declinare a competentei instantei necompetente dupa lege.Solutionarea conflictului se face fara citarea partilor in camera de cons.Conflictul se solutioneaza de instanta superioara si comuna instantelor aflate in conflict.Conflictele pot fi pozitive sau negative. In ambele cazuri dispare pericolul pronuntarii hot. Efecte ale regulatorului de competenta: -dezinvesteste o instanta -investeste alta instanta.Sesizarea se face de instanta in fata careia a aparut conflictul. instantei.ultima sesizata isi declina competenta in favoarea celei dintai. superioare prin care se rezolva conflictul de competenta. Regulatorul de competenta: Este hot.Mijloace de evitare a acestui pericol se directioneaza catre: exceptia de necompetenta exceptia de litisprudenta (sunt sesizate 2 instante competente in mod egal. adica ultima instanta.Aceste chestiuni trebuiesc reglate inainte de solutionarea cauzei prin incidente procedurale: incompatibilitate recuzarea. contradictorii.strain de cauza si de parti si sa nu se pronunte de 2 ori pe fondul pricinii in acelasi proces.Regulatorul de competenta Conflictele de competenta apar intre 2 instante judecatoresti sesizate cu aceeasi pricina.

Cazurile de recuzare si abtinere sunt identice si se caracterizeaza prin pericolul ca judecatorul sa fiepartinitor. fie din afectiune. motive neimputabile judecatorului. rude pana la gradul patru exista dusmanie cu una din parti sau rudele ei pana la gradul patru.Cazuri : cand judecatorul. cand judecatorul este tutore/curator al uneia dintre parti . nefructificata de parte. cand aceleasi persoane si una din parti au avut un proces penal in ultimii cinci ani . Abtinerea este obligatia judecatorului de a iesi din dosar cand are cunostiinta ca exista o situatie de recuzare a lui. incalcarea lor determina nulitatea ales. cand intre judecator. situatie in care se presupune ca ar dovedi partinire. revizuirea . promisiuni de daruri sau orice alt avantaj . atunci cand prima pronuntare s-a facut pe exceptie cand judecatorul care s-a pronuntat prima data pe fond are a solutiona o cale de atac de retractare (grefata pe motive noi fata de prima judecata. cand juecatorul si-a exprimat opinia cu privire la pricina in concretul acestuia . sotul. cand judecatorul.expert. cand judecatorul este ruda /afin pana la gradul patru cu avocatul/ curatorul partilor .arbitru in aceeasi cauza. cand judecatorul a primit de la o parte daruri. Abtinerea si recuzarea Recuzarea este dreptul partilor de a cere in cazurile prevazute de lege ca judecatorul sa se retraga din completul de judecata.Un alt caz este atunci cand judecatorul a fost martor. cand sotul in viata si nedespartit al judecatorului este afin/ruda cu una din parti . ascendentii (descendentii au interese in cauza sau sunt ruda / afini pana la gradul patru una din parti) . sot .contestatia in anulare).Incompatibilitatea presupune ca un judecator nu poate solutiona pe fond de 2 ori acelasi proces pentru ca ar exista pericolul de promovare a primului punct de vedere. rudele lor pana la gradul patru au ei insusi o pricina la o instanta unde una din parti este judecata . fie din dusmanie fata de o parte. a hotararilor. fie din cauza unui interese personal. Procedura de solutionare a recuzarii 23 . Nu sunt cazuri de incompatibilitate : pronuntarea pentru prima data pe fond a unui judecator. sotul lui.Aceste norme sunt imperative.

Daca se recuza judecatorul unei sectii a Curtii Supreme de Justitie.Judecatorul recuzat poate fi ascultat numai daca instanta considera necesar. Stramutarea pricinii Transferarea unui proces de la o instanta competenta la alta in cazurile prevazute de lege pe motivul ca solutionarea la prima instanta este periclitata de lipsa de obiectivitate. cele de abtinere sunt imperative. Judecarea se face in camera de consiliu cu citarea si ascultarea partilor.Cererea se formuleaza inainte de dezbateri imediat ce partea a luat la cunostiinta de existenta motivului de recuzare. iar competenta de solutionare apartine instantei superioare. instanta impotriva careia s-a facut cererea de suspendare poate suspenda/ amana cauza. In aceste cazuri nu este admis interogatoriu. judecatorul este obligat sa se abtina imediat ce a luat cunostiinta de existenta motivului si inainte ca partea sa-l refuze. judecatorul recuzat va fi inlocuit de altul. Daca petentul recuzarii este de rea credinta el poate fi amendat de instanta pentru abuz de drept. Daca cererea de recuzare se respinge procesul va fi judecat in continuare de acelasi judecator. Daca se admite. pronuntandu-se o hotarare definitiva si nemotivata ( pentru ca nu poate fi atacata). Normele de recuzare sunt dispozitive . In aceasta situatie daca actele admise si probele admise se mentin sau trebuiesc refacute. Instanta se pronunta prin incheiere in sedinta publica si nu se poate ataca decat odata cu fondul. Cazuri : cand una din parti are doua rude sau afini pana in gradul patru printre judecatori ( nu printre membrii completului). instanta care judeca procesul . In cazul abtinerii. 24 . calitatii partilor sau dusmaniei locale). In aceasta situatie daca actele admise si probele admise se mentin sau trebuiesc refacute. pentru banuiala legitima (presupunerea posibla ca judecatorii sunt partinitori datorita imprejurarii pricinii . cererea se solutioneaza de catre judecatorul altei sectii a Curtii Supreme de Justitie. Daca recuzarea se face impotriva tuturor judecatorilor unei instante . Judecata se face fara prezenta partilor in camera de consiliu. Banuiala legitima se deduce din imprejurarile anormale de vadita impartialitate sau din pasiuni locale puternice ( Exemplu : se judeca un prefect cu un taran sau un judecator cu un om obisnuit). Competenta de solutionare a recuzarii apartine aceleasi instante. iar competenta de solutionare apartine Curtii Supreme de Justitie. un alt complet de judecata. Primul caz este reglementat de norme dispozitive. pentru motive de siguranta publica . Cazurile doia si trei sunt reglementate de normele imperative. Pana la solutionarea cererii de stramutare . competenta de solutionare apartine instantei superioare.

Daca cererea s-a respins , procesul va continua la aceeasi instanta din faza in care a intervenit cererea. Daca se admite, se desemneaza instanta care va continua procesul, precizandu-se daca actele de procedura si probele efectuate raman valabile sau trebuiesc refacute. In cazul admiterii cererii se anunta instanta de la care se stramuta procesul. Dupa acest moment orice acte procedurale sau hotarare pronuntata de aceasta instanta devin nule de drept. Delegarea Se face de la o instanta la alta de grad egal , atunci cand instanta initial sesizata este impiedicata sa functioneze pe timp indelungat de imprejurari exceptionale (calamnitati, razboi). Se pronunta de Curtea Suprema de Justitie. Curs 5 Acţiunea în procesul civil Generalităţi Acţiunea este mijlocul procedural pus de lege la dispoziţia titularului dreptului subiectiv pentru realizarea lui. Dreptul reclamantului pentru a introduce o acţiune este dublat de dreptul pârâtului de a se apăra şi a răspunde la aciunea reclamantului prin întâmpinare sau de a pretinde el însuşi drepturi proprii de la reclamant printr-o cerere reconvenţională. Definiţie: Acţiunea este mijlocul legal prin care o persoană cere instanţei judecătoreşti fie recunoaşterea dreptului său, fie realizarea acestui drept prin încetarea piedicilor puse în exercitarea sa de o altă persoană sau printr-o despăgubire corespunzătoare. Noţiunea de acţiune civilă are 2 accepţiuni: 1) Acţiunea este posibilitatea titularului dreptului subiectiv de a sesiza instanţa judecătorească, solicitând să hotărască asupra cererii lui indiferent dacă cererea este sau nu justificată în drept. În această accepţiune acţiunea este o facultate procesuală, iar dreptul la acţiune are caracter procesual. 2) Acţiunea reprezintă posibilitatea sesizării instanţei dar şi dreptul de a obţine ca instanţa să acorde protecţie dreptului dedus judecăţii. Acţiunea este un mijloc judiciar de a obţine câştig de cauză iar dreptul la acţiune are caracter material. Natura juridică a acţiunii civile 1) 2) Acţiunea este un mijloc juridic legal ce permite unei persoane să solicite instanţei să hotărască asupra cererii ei. Titularul dreptului recurge la un organ jurisdicţional competent
25

3)

Acţiunea are ca scop apărarea dreptului unei persoane care se pretinde titular al dreptului.

Comparaţie între dreptul la acţiune şi dreptul subiectiv material Deosebiri: • Condiţiile de existenţă ale dreptului subiectiv: dreptul subiectiv are la origine un fapt/act juridic, în timp ce dreptul la acţiune are la origine conflictul de interese dintre părţi. Anumite drepturi materiale sau subiective nu pot fi promovate prin acţiuni civile (vezi obligaţii naturale). Alte drepturi care nu sunt actuale nu pot fi promovate prin acţiune în realizare. Dreptul subiectiv prescris nu poate fi promovat prin acţiune, ci doar prin excepţiune. • Condiţiile de exerciţiu: dreptul subiectiv există şi pentru persoane fără capacitate de exerciţiu în timp ce acţiunea nu poate fi promovată decât de o persoană cu capacitate de exerciţiu. De aici rezultă că acţiunea civilă are ca obiect protecţia drepturilor subiective. Asemănări: Dreptul subiectiv determină felul acţiunii. Acţiunea preia elementele din natura dreptului. De exemplu dreptul de creanţă (personal) va fi promovat printr-o acţiune personală, drepturile reale prin acţiune reală. Nu trebuie făcută confuzie pe plan teoretic între acţiunea reală şi cererea de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată este actul procedural material prin care titularul dreptului subiectiv foloseşte posibilitatea de a sesiza instanţa. Cererea este actul procedural concret prin care se realizează vocaţia abstractă la promovarea unei acţiuni. În practică cele două noţiuni se apropie până la confuzie. Elementele acţiunii civile Acţiunea civilă are 2 categorii de elemente: subiective şi obiective. Elementele subiective sunt părţile. Părţile trebuie să întrunească mai multe condiţii: capacitate, calitate procesuală, să fie purtătoarele unui drept, să aibă interes legitim. Elementele obiective sunt obiectul acţiunii, cauza. Obiectul este pretenţia concretă într-o acţiune (exemplu: predarea unui bun, anularea unui contract). Obiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie licit, posibil, determinat (determinabil-pentru a putea fi pus în executare). Cauza acţiunii este temeiul juridic al cererii. De exemplu, în acţiunea în revendicare, temeiul juridic îl reprezintă dreptul de proprietate. În acţiunea în pretenţii, temeiul juridic îl reprezintă contractul, faptul juridic ilicit delictual. Cauza acţiunii nu se suprapune cu motivul acţiunii în justiţie. Exemplu: acţiunea în plata preţului are drept cauză vânzarea ca operaţiune juridică, iar motiv-contractul. Cauza trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie licită, morală.

26

Toate aceste elemente ale acţiunii civile trebuie cuprinse în acţiunea reclamantului de la început. Ele pot fi modificate sau întregite cel târziu la prima zi de înfăţişare. După acest prag, raportul procesual dintre părţi se cristalizează pe elementele acţiunii, urmând ca judecata să se desfăşoare pe aceste coordonate. (prima zi de înfăţişare e termenul din proces când pentru prima dată părţile sunt legal citate şi pot pune concluzii). Clasificarea acţiunilor civile Se face după diferite criterii care determină categorii diferite de acţiuni civile. După scopul material urmărit de reclamant: • • • acţiuni în realizarea dreptului; acţiuni în constatarea dreptului; acţiuni în constituire de drepturi. După natura dreptului subiectiv ce stă la baza acţiunii: • • • acţiuni personale; acţiuni reale; acţiuni mixte. După obiectul dreptului subiectiv promovat prin acţiune: • • acţiuni mobiliare; acţiuni imobiliare acţiuni petitorii acţiuni posesorii După calea procedurală aleasă de reclamant: • • acţiuni principale; acţiuni accesorii (incidentale). După Codul de Procedură Civilă: • • acţiuni civile; acţiuni comerciale. Acţiuni în realizarea dreptului (acţiunea în adjudecare)-reclamantul cere în justiţie respectarea dreptului său de către persoanele care l-au încălcat şi realizarea în natură a acestui drept, iar dacă nu mai este posibilă, reclamantul va cere despăgubiri pentru prejudiciul suferit (realizare prin echivalent).
27

de declarare a morţii. Tulburarea dreptului este mai puternică decât în cazul acţiunii interogatorii. Exemple: acţiunea de divorţ. Acţiuni în constatarea dreptului (în recunoaşterea dreptului. acţiunea în daune interese pentru acoperirea de prejudicii produse prin fapte juridice ilicite. Hotărârile care soluţionează aceste acţiuni nu pot fi titluri executorii şi deci nu pot fi puse în executare silită. 28 .acest interes legitim se conturează printr-o tulburare produsă de pârât exerciţiului dreptului reclamantului. Acţiunile în constatare au caracter subsidiar faţă de acţiunile în realizare. Obiectul acestor acţiuni îl constituie existenţa/inexistenţa unui drept şi nu a unui fapt juridic. ci are efect constitutiv. ex nunc. Prin acţiune interogatorie. Prin acţiune declaratorie reclamantul cere instanţei să se pronunţe asupra existenţei unui raport juridic valabil sau nevalabil sau să interpreteze o clauză contractuală îndoielnică. tulburându-i grav exerciţiul dreptului. urmând ca hotărârea să valorifice pretenţiile unuia sau altuia. acţiunea provocatorie. cum au de obicei hotărârile judecătoreşti. titularul dreptului cheamă în judecată preventiv o persoană care ar putea eventual să-i conteste dreptul reclamantului. de principiu în natură.Exemple: acţiunea în revendicare-presupune realizarea dreptului de proprietate. Hotărârea judecătorească prin care se admite o asemenea acţiune nu are efect declarativ retroactiv. Admiterea acţiunii civile presupune ca hotărârea judecătorească să constate existenţa unui drept al reclamantului şi să pronunţe o condamnare a pârâtului care va fi obligat să execute/realizeze dreptul reclamantului. de stabilire a paternităţii. Acţiunea în constituire de drepturi-reclamantul cere instanţei să creeze o situaţie juridică concretă nouă între părţile litigante. urmărind ca în paralel să răspundă în instanţă dacă îi recunoaşte reclamantului dreptul. Acţiunile în constatare pot fi pozitive sau negative. Această acţiune nu este admisibilă dacă reclamantul are la îndemână şi o acţiune în realizare. Acţiunea provocatorie presupune că pârâtul ridică în mod public şi serios pretenţii asupra dreptului reclamantului. acţiunea în despăgubire-realizarea unui drept de creanţă. Acţiunile în constatare se împart în: • • • acţiunea declaratorie. Reclamantul îl cheamă în judecată pe pârât provocându-l să-şi valorifice pretenţiile. în confirmare)-reclamantul cere instanţei ca prin hotărâre să se constate existenţa sau inexistenţa unui drept fără ca instanţa să mai pronunţe şi o condamnare civilă la executarea prestaţiilor. Această acţiune presupune ca reclamantul să aibă un interes legitim şi nu să-l cheme abuziv pe pârât în judecată. acţiunea interogatorie.

acţiunile reale mobiliare (art. atât reale cât şi de creanţă. Aceste acţiuni sunt în număr limitat ca şi drepturi reale. Aceste acţiuni sunt nelimitate numeric. să existe teama justificată că pârâtul ar sustrage/distruge aceste bunuri. Dacă cererea se admite. acţiunea negatorie). 29 . Măsurile asiguratorii. inclusiv adoptarea unor măsuri asiguratorii (acestea reprezintă posibilitatea reclamantului de a cere instanţei să ordone indisponibilizarea unor bunuri litigioase pentru a-l împiedica pe pârât să înstrăineze bunul litigios sau să-şi diminueze patrimoniul). Între acţiunile petitorii şi posesorii există autoritate de lucru judecat din petitoriu în posesoriu. poprirea asiguratorie. acţiunea confesorie. Sechestrul judiciar constă în numirea unei persoane căreia i se încredinţează pe timpul procesului bunul litigios pentru păstrare şi administrare. sechestrul judiciar. Acţiuni mobiliare şi imobiliare au ca obiect un bun mobil sau imobil. 1909 Cod Civil) şi acţiunile reale imobiliare-sunt combinaţii posibile. Acţiunea petitorie-se tinde la apărarea unui drept de proprietate sau alt drept real imobiliar. Condiţii: sechestrul să se raporteze la bunul litigios sau alt bun oferit de debitor pentru liberarea lui. Aceste acţiuni privesc chiar fondul dreptului (acţiunea în revendicare. ipoteca asiguratorie. Procedura: cererea se rezolvă urgent cu cedarea părţilor de salvat instanţei investită cu soluţionarea acţiunii. Acţiunile reale sunt acţiuni prin care se exercită un drept real. Prin ele se cere executarea unui act juridic care a creat şi drepturile reale şi de creanţă sau sunt acte prin care se desfiinţează asemenea acte juridice. care trebuie remunerată şi care trebuie să facă cheltuieli de administrare şi care la sfârşitul procedurii va preda bunul părţii care câştigă procesul. sechestrul asigurator. Acţiunile mixte-urmăresc valorificarea unor drepturi mixte. Este posibilă şi o acţiune unică mobiliară şi imobiliară (predarea unui imobil cu mobilul încorporat).Acţiunile personale sunt acţiuni prin care se exercită un drept de creanţă. acţiunea negatorie (se contestă un dezmembrământ al dreptului de proprietate). pot fi exercitate de posesor sau proprietar asupra unui imobil. acţiunea creditorului gajist). Acţiunile posesorii apără posesia imobilului. acţiunea confesorie (pentru promovarea unui dezmembrământ al dreptului de proprietate). acţiunea pentru drepturi reale accesorii (acţiunea ipotecară. Mijloace procedurale asiguratorii Acţiunea civilă în sens larg include toate mijloacele procedurale pentru realizarea drepturilor titularului. Aceste acţiuni prezintă avantajul unor probe mai uşoare. Acţiunile personale mobiliare şi acţiunile personale imobiliare. se numeşte persoana căreia i se încredinţează bunul. Exemplu: acţiunea în revendicare.

Sechestrul asigurator se cere atunci când procesul are ca obiect plata unei sume de bani şi ca scop prevenirea unor cheltuieli făcute cu rea-credintă de pârât cu scopul diminuării patrimoniului. Condiţii: creditorul să aibă un titlu, să aibă o creanţă exigibilă, să existe pericolul de sustragere, micşorare a patrimoniului. Acest sechestru presupune plata unei cauţiuni. Procedură: este o cerere accesorie de competenţa instanţei care judecă cererea principală; se soluţionează de preşedintele instanţei dacă s-a cerut o dată cu acţiunea principală, în Camera de Consiliu, prin pronunţarea unei încheieri executorii ce poate fi atacată cu recurs în 5 zile de la pronunţare. Executarea sechestrului se face după regula executării silite mobiliare sau imobiliare (presupune şi înscrierea în Cartea Funciară). Ridicarea sechestrului se face în două modalităţi: 1) Atunci când debitorul dă garanţii suficiente, de instanţă în Camera de Consiliu, cu citarea părţilor, pronunţându-se o încheiere recurabilă în 5 zile de la pronunţarea ei. 2) Dacă acţiunea principală a reclamantului este respinsă, se ridică sechestrul. Poprirea asiguratorie are ca obiectiv indisponibilizarea sumelor de bani pe care debitorul pârât le are de primit de la un terţ datornic al său, urmând ca aceste sume de bani să rămână la dispoziţia instanţei pentru ca ulterior să poată îndestula creanţa reclamantului popritor. Condiţii: creditorul să aibă un titlu executor; după felul titlului, creditorul poate fi obligat sau nu la plata unei cauţiuni. Competenţa aparţine instanţei de la domiciliul debitorului sau a terţului poprit. Dacă se cere odată cu acţiunea principală, ea se judecă de instanţa competentă pentru acţiunea principală în două etape. În prima etapă se înfiinţează poprirea, blocându-se sumele în mâinile terţului poprit. În a doua etapă se validează poprirea, transferându-se sumele în mâinile reclamantului. Împotriva ordonanţei de poprire se poate declara recurs sau contestaţie la executare. Poprirea asiguratorie poate fi transformată în poprire definitivă după terminarea acţiunii principale. Ipoteca asiguratorie presupune înscrierea şi în cartea funciară a ipotecii. Mijloace de apărare ale pârâtului în procesul civil Pârâtul poate să se comporte defensiv, contestând doar drepturile reclamantului prin întâmpinare/excepţie sau se poate comporta ofensiv, cerând el-însuşi anumite drepturi proprii de la reclamant prin cerere reconvenţională. Apărarea-act procesual prin care pârâtul se opune acţiunii reclamantului, cerând respingerea acestei acţiuni, act ce cuprinde şi mijloacele procesuale care, fără a nega dreptul reclamantului, tind să conducă la respingerea acţiunii acestuia. Apărările sunt: apărări de fond (propriu-zise) şi excepţiile.

30

Apărările de fond sunt îndreptate împotriva pretenţiilor reclamantului şi au ca scop respingerea acţiunii ca nefondată prin folosirea întâmpinării, probelor, concluziilor în fapt şi în drept. Excepţiile-mijloace procedurale prin care pârâtul, fără a pune în discuţie temeinicia dreptului reclamantului şi fără a-l recunoaşte, cere instanţei să-şi decline competenţa, să anuleze cererea de chemare în judecată, să o respingă, sau să amâne cauza. Anumite excepţii se ridică în anumite condiţii. Instanţa este obligată să soluţioneze cu precădere excepţiile care fac de prisos cercetarea fondului dreptului reclamantului total/parţial. Hotărârea care soluţionează cauza pe baza excepţiei nu are caracter de lucru judecat, pentru că nu soluţionează fondul dreptului. Clasificarea excepţiilor: • După obiectul lor: • • Excepţii de procedură; Excepţii de fond.

Excepţiile de procedură se referă la încălcarea normelor de procedură sau de competenţă (exemplu: lipsa capacităţii de exerciţiu, neconstituţionalitate, conexitate, litispendenţa). Excepţiile de fond privesc lipsa dreptului material la acţiune (exemplu: prescripţia, puterea de lucru judecat). • După efectul excepţiilor: • • Excepţii dilatorii; Excepţii peremptorii.

Excepţiile dilatorii tind către amânarea cauzei. Exemplu: procedura de citare viciată, necompetenţa instanţei ce duce la declinarea competenţei. Excepţiile peremptorii tind către respingerea/anularea acţiunii (exemplu: prescripţia, puterea de lucru judecat, excepţia de neconstituţionalitate). • După caracterul imperativ/dispozitiv al normei încălcate: • • absolute. Procedura de soluţionare a excepţiei: instanţa se pronunţă asupra excepţiei. Dacă sunt necesare aceleaşi probe pentru verificarea excepţiei şi pentru cercetarea fondului, instanţa va uni excepţia cu fondul. Dacă instanţa admite excepţia, o face fie prin încheiere, fie prin hotărâre. Soluţia instanţei asupra excepţiei poate fi atacată. Dacă respinge excepţia, o va face prin încheiere interlocutorie, care leagă instanţa,
31

Excepţii absolute; Excepţii relative.

Prescripţia, puterea de lucru judecat, necompetenţa materială, generală, teritorială exclusivă-excepţii

aceasta nemaiputând reveni asupra excepţiei. Judecata va continua asupra fondului, iar soluţia asupra excepţiei va putea fi atacată odată cu fondul. Excepţiile relative pot fi acoperite prin confirmare. Excepţiile absolute pot fi ridicate de oricare parte sau de către instanţă din oficiu, oricând pe timpul procesului şi nu pot fi acoperite prin confirmare. Principalele excepţii de procedură: a) Excepţia de necompetenţă; b) Excepţia de neconstituţionalitate; c) Excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu sau de reprezentant; d) Excepţia puterii de lucru judecat; e) Litispendenţa; f) Conexitatea. Litispendenţa-excepţie care se ridică atunci când între aceleaşi părţi există acelaşi litigiu pentru aceeaşi cauză şi acelaşi obiect, litigiu concretizat în 2 procese diferite cu care sunt sesizate 2 instanţe diferite şi în principiu egale în drepturi. Ea există doar atâta timp cât nici unul din procese n-a fost soluţionat definitiv. Scopul este acela de a evita pronunţarea unor hotărâri contradictorii. Este o excepţie dilatorie absolută. Competenţă de soluţionare are instanţa mai întâi sesizată dacă sunt egale în grad sau instanţa superioară atunci când un proces este la o instanţă de fond şi altul la o instanţă de atac. În acest caz instanţa inferioară suspendă judecarea pricinii, aşteptând soluţia instanţei superioare. Conexitatea-existenţa mai multor pricini la aceeaşi instanţă sau la instanţe diferite în grad între aceleaşi părţi şi având obiect şi cauză în strânsă conexitate. Scopul este întrunirea celor 2 cereri la o singură instanţă, o bună administrare a justiţiei şi evitarea hotărârilor contradictorii. Aceasta se poate cere de părţi sau dispune din oficiu de instanţă. Cererile vor fi soluţionate de instanţa mai întâi sesizată. Cele 2 cereri vor fi rezolvate printr-o singură hotărâre. Dacă pe parcursul judecăţii se observă că soluţionarea uneia din cererile conexe aflate în stadiu de început întârzie soluţionarea celeilalte cereri aflate în stadiu final, instanţa poate disjunge aceste cereri pentru a fi judecate separat. CURS 6

PARTICIPANTII LA PROCESUL PENAL

32

fiind calauzite de norme de protectie dublate de capacitatea. ofensiva si defensiva. Pozitia procesuala a partilor in sens restrans este diferita: instanta de judecata are dreptul dar si obligatia de a judeca si solutiona litigiul cu care este sesizata. tertii. In sens larg. mandatarii. proteja sau constitui un drept. pot pune concluzii. partile au drepturi procedurale optionale (facultative). actele sau faptele lui. organele de executare si instanta de judecata. Subiectele procesului civil sunt persoane. Reclamantul poate sesiza sau nu instanta. expertii. punand concluzii. invocand exceptii. Partile au in principal drepturi si doar in subsidiar obligatii. In consecinta. Drepturile si obligatiile procesuale ale partilor -partile trebuie incunostiintate despre data si locul desfasurarii procesului si a actelor de procedura (citatia. Paratul poate recunoaste sau nu pretentiile reclamantului.Notiune: Procesul civil este o activitate desfasurata in timp de anumite persoane denumite participanti. intre participanti. disponibilitatea procesuala. imputernicit de lege cu solutionarea litigiului. -partile se pot apara cerand administrarea unor probe. cele doua parti principale au pozitii antagonice.Acestea sunt indispensabile oricarui proces. Reclamantul este persoana fizica/juridica ce a sesizat instanta cu o cerere de chemare in judecata pt. Intr-o acceptiune si mai larga. -partile pot conduce procesul personal sau prin reprezentant. Hotararea judecatoreasca pronuntata produce efecte asupra patrimoniului partilor sau asupra persoanei partilor. Actele procedurale ale instantei sunt obligatorii pt. In sens restrans. soarta procesului si carora legea le acorda drepturi procesuale si le impune obligatii procesuale. comunicarea hotararii). -partile pot face cereri. respectiv sa raspunda la cererile adversarului.De regula. partile impreuna pot cere sau nu probe. Instanta judecatoresca este organul jurisdictional competent. participantii sunt:instanta si partile. care prin activitatea lor. Paratul este persoana despre care reclamantul sustine ca i-a incalcat dreptul si care urmeaza sa raspunda in justitie pt. dar niciodata si asupra reprezentantilor acestora. figureaza si martorii. sau poate renunta ulterior. influenteaza desfasurarea. participantii la procesul civil sunt:partile. a i se recunoaste. 33 . parti.

sa obtina copii de pe inscrisurile acestuia. Instanta este obligata sa asigure exercitarea drepturilor si obligatiilor partilor in spiritul si in litera legii. sa o modifice si mai are dreptul sa-si majoreze/micsoreze cuantumul obiectului cererii. -partile pot ataca hotararea pronuntata. acoperirea prejudiciilor provocate. de stramutare. sa o completeze. Partile pot stinge litigiul dinte ele prin tranzactie. Legea stabileste termene. pot cere punerea in executare silita a hotararii. in scop sicanatoriu. si dreptul procesual trebuie exercitat de titular cu buna-credinta potrivit scopului avut in vedere de legiuitor. Daca toate acestea sunt incalcate se aplica sanctiuni procesuale: nulitatea. -obligarea la plata cheltuielilor de judecata. exercitarea acestor drepturi si obligatii. Conditii legale pt. -reclamantul are dreptul sa retraga actiunea. -calitatea procesuala. Aceste patru conditii trebuie respectate cumulativ. -interesul. a fi parte in proces -capacitatea procesuala. Paratul poate recunoaste total sau partial pretentiile reclamantului. sa faca obiectiuni la continutul incheierii de sedinta. 34 . Abuzul de drept se sanctioneaza prin: -respingerea cererii. -partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului. cu vointa premeditata sau cu constiinta ca scopul acestor maniere este acela de a presa adversarul sa conceada sau sa abandoneze. incheierea de sedinta. Abuzul de drept procesual Ca toate drepturile. Abuzul de drept apare atunci cand dreptul este deturnat de la finalitaea lui. decaderea. fara justificarea unui interes legitim. -partile pot face cereri de recuzare. -dreptul. conditii si alte cerinte pt. -posibila obligare la plata unei amenzi civile in situatii cum ar fi: cererile abuzive de recuzare.-partile pot folosi interpretul in cazurile prevazute de lege. sau cand dreptul este exercitat cu rea-credinta. -posibila obligare la despagubiri pt. neindicarea domiciliului paratului. desi reclamantul il cunoaste.

poate cere cu consimtamantul reclamantului inlocuirea lui cu tertul care este adevaratul titular al dreptului dedus judecatii. 2)Calitatea procesuala reprezinta cerinta existentei unei identitati intre persoana reclamantului si titularul dreptului subiectiv din raportul juridic dedus judecatii. Sanctiunea lipsei calitatii procesuale este respingerea actiunii. Capacitatea procesuala de folosinta reprezinta aptitudinea generala a persoanelor de a dobandi drepturi si obligatii pe plan procesual. Daca numai calitatea procesuala pasiva a lipsit si s-a respins actiunea. nu in general. 35 . respectiv persoanei de „a sta in judecata” personal. -pt. (calitate procesuala activa) si identitatea intre parat si cel obligat in raportul juridic dedus judecatii (calitate procesuala pasiva) pe de alta parte. exceptia putant fi ridicata in orice faza a procesului. Cele doua identitati trebuie sa existe cumulativ. -asistarea pt. lipsa capacitatii de exercitiu (sau cu capacitate restransa). actele reprezentantului legal -acte de dispozitie. detentor precar al bunului litigios. -autorizarea organului competent pt. Sanctiunea lipsei capacitatii procesuale este diferita dupa tipul de capacitate care trebuie sa existe -daca lipseste capacitatea juridica. exercitandu-si direct drepturile si obligatiile procesuale in scopul castigarii procesului. Capacitatea procesuala de exercitiu reprezinta capacitatea unei persoane care are folosinta dreptului ei de a angaja si de a conduce personal procesul. iar actele procedurale intocmite in dosar sunt lovite de nulitate absoluta. reclamantul poate introduce o noua actiune cu respectarea termenului de prescriptie impotriva adevaratului parat. Exceptie: in cazul actiunii reale paratul. Calitatea procesuala se determina in concret la fiecare speta. Titulari ai capacitatii de folosinta pot fi atat persoanele fizice cat si cele juridice. daca partea lipsita de capacitate de exercitiu nu are inca un reprezentant legal sau daca exista conflicte de interese intre cel lipsit de capacitate de exercitiu si reprezentantul lui legal. Capacitatea procesuala de exercitiu reprezinta capacitatea partii. De la aceasta regula exista si cateva exceptii: -reprezentarea pt o persoana lipsita de capacitate de exercitiu (minorul mai mic de 14 ani. se anuleaza actele procedurale ale celui in cauza. Acest lucru se realizeaza printr-o cerere de interventie fortata denumita „aratarea titularului dreptului”. o persoana cu capacitate de exercitiu restransa (minorul intre 14-16 ani). Reprezentarea legala temporara se face prin curator special si numai pt. un anumit proces. fiind unica situatie din procedura civila in care o parte poate fi inlocuita cu o alta parte. se respinge actiunea.1)Capacitatea procesuala este de doua feluri:de folosinta si de exercitiu. pe de o parte. interzisul judecatoresc). acte facute fara reprezentant.

36 . cererea de constatare a unei succesiuni vacante. alte persoane in urmatoarele situatii: -procurorul. -sa fie actual. De la aceste reguli sunt permise doua exceptii in care este permisa o actiune preventiva (in futurum) care sa-si produca efecte inainte de implinirea termenului care afecteaza dreptul. cerere care se face inainte de termenul scadent cu scopul insa de a-si produce efecte la scadenta. adica sa nu fie supus unui termen sau conditii suspensive. -creditorii in actiunile oblice (subrogatorii). Transmisiunea calitatii presupune trecerea calitatii procesuale de la o persoana la o alta persoana care astfel capata legitimare procesuala activa sau pasiva si poate continua procesul. cu titlu universal si cu titlu particular. In orice situatie insa. Transmiterea calitatii procesuale se poate face:universal. Drepturile eventuale pot fi protejate totusi prin masurile asiguratorii sau conservatorii. a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare. pt. Transmisiunea calitatii procesuale este de doua feluri: -legala: succesiunea. Situatiile se refera la locatia imobiliara. -conventionala:are loc in urma unei conventii stabilita de o parte din proces cu un tert in cesiunea de creanta. -dreptul sa fie determinat. Pt. 4)Interesul Este folosul practic. Legea reglementeaza si posibilitatea legitimarii procesuale si pt. pensia de intretinere. Dreptul trebuie sa indeplineasca trei conditii: -sa fie recunoscut si ocrotit de lege. -autoritatea tutelara pt. litigiile cu minori. Nu exista actiune fara un drept care trebuie valorificat. locatorul poate cere predarea bunului. actiunea in constatare dreptul se considera in starea lui din acel moment.Transmisiunea calitatii procesuale presupune trecerea/transferarea drepturilor si obligatiilor unei parti la o alta parte straina pana atunci de proces (de ex. transferandu-se calitatea procesuala catre mostenitor). anumite procese. -persoanele apropiate celui impotriva caruia se cere punerea sub interdictie. La locatia imobiliara. 3)Dreptul Actiunea este mijlocul legal pt. -primaria si parchetul pt. preluarea datoriei sau vanzarea bunului litigios. dobanditorul calitatii primeste procesul in starea in care se gasea acesta la momentul transmiterii calitatii. o parte decedeaza. adoptii si decaderea din drepturile parintesti. realizarea unui drept. imediat pe care il are o parte pt. reorganizarea persoanei juridice.

Coparticiparea procesuala poate fi: -subiectiva –pluralitate de persoane cu interese identice.Conditii: -sa fie legitim (sa nu vina in contradictie cu legea). 37 . material cu precadere. Coparticiparea procesuala Presupune o pluralitate de subiecti procesuali. Atunci cand exista multe parti in proces (sute). pe de o parte. ori dreptul sau obligatia sa aiba o cauza comuna. Actul procedural al unui coparticipant produce efecte si asupra celorlalti coparticipanti daca le este benefic. Exista independenta intre coparticipanti. dar nu produce efecte niciodata impotriva lor daca le vatama drepturile. -pasiva-mai multi parati. in baza rolului ei activ. De regula. Actele procesuale ale unui coparticipant nu ii pot prejudicia pe ceilalti coparticipanti decat daca. aceste situatii se creeaza la initiativa partii. ea fiind obligatorie in cazul iesirii din indiviziune. Actiunea nu poate fi promovata decat de persoana care are interes sau de reprezentantul ei. pe de alta parte. chiar daca apararea s-ar face in profitul tuturor. -mixta –mai multi reclamanti si mai multi parati. coparticiparea procesuala este facultativa. -sa aiba caracter patrimonial. toti coparticipantii. actiunea in realizare). Coparticiparea procesuala este posibila cu conditia ca obiectul pricinii sa fie un drept/obligatie comuna. De la aceasta restrictie. Coparticipantii au o pozitie procesuala independenta. si instanta de judecata. adica mai multi reclamanti/mai multi parati ori mai multi reclamanti si mai multi parati. -interesul sa fie personal. -coparticipantii primesc cu totii un singur rand de inscrisuri depuse de partea adversa. practica judecatoreasca admite doua exceptii: -coparticipantii isi pot numi un singur reprezentant. De regula. potrivit legii. instanta poate dispune reprezentarea lor printr-un singur mandatar la domiciliul caruia se comunica toate actele procedurale pt. Uneori. chiar instanta de judecata. efectul actului procedural se intinde asupra tuturor. provoaca situatii de coparticipare procesuala prin introducerea in cauza a altor persoane (forma a interventiei fortate) sau prin conexitate si litispendenta. -obiectiva -pluralitate de actiuni civile strans legate intre ele (vezi premisa conexitatii). Mai poate fi: -activa –mai multi reclamanti. -sa fie nascut si actual (valabil indeosebi pt. in sensul ca un reclamant/parat nu isi poate reprezenta coparticipantul fara procura. admitandu-se si un caracter moral.

accesorie (în interesul altei persoane). dar nu mai târziu de intrarea în dezbateri. 1. are efecte relative aplicabile părţilor în proces.Curs 7 Participarea terţilor în procesul civil Hotărârea judecătorească. Terţul intervenient urmăreşte realizarea propriului drept în procesul ce priveşte părţile iniţiale – în primul caz. terţul intervenient devine parte litigantă astfel încât hotărârea îi va fi opozabilă. arătarea titularului dreptului. Hotărârea judecătorească are puterea de lucru judecat faţă de părţi şi avânzii lor cauză. Odată ce terţii intervin în proces hotărârea va soluţiona în întregime raporturile juridice deduse judecăţii şi va fi opozabilă atât faţă de părţile iniţiale cât şi faţă de terţi. intervenţia forţată: 1. cu excepţia hotărârilor de stare civilă care sunt opozabile erga omnes. în principiu. Intervenţia accesorie – terţul intervine în proces pentru a sprijini apărarea sau pretenţiile unei părţi. 3. se va judeca separat de acţiunea principală. Cererea de intervenţie are următoarele consecinţe: prorogă competenţa (instanţa sesizată cu acţiunea principală devine competentă prin extindere să soluţioneze şi cererea de intervenţie). Dacă această cerere se depune mai târziu. Această cerere se poate depune în orice fază a procesului. cereri de chemare în judecată a altor persoane. Intervenţia voluntară este cererea făcută de un terţ de a interveni în proces dacă are un interes legitim în legătură cu pricina. O asemenea cerere este o a 2-a acţiune în proces fiind nevoie să respecte elementele oricărei acţiuni civile şi neputând fi depusă decât la prima instanţă până la prima zi de înfăţişare. Clasificare: cereri de intervenţie voluntare. Prin excepţie. 2. Cererea este de 2 feluri: cerere principală (în interes propriu). cereri de chemare în judecată în garanţie. 38 . în unele situaţii se impune participarea în proces a terţilor fie din iniţiativa lor fie la cererea părţilor iniţiale. Mijloacele procedurale prin care terţii sunt introduşi în proces sunt cererile de intervenţie. O asemenea cerere accesorie preia procesul din faza în care se află.

se depune cel târziu la prima zi de înfăţişare. se susţine prin cerere de probatorii şi se rezolvă prin hotărâre pronunţată. După admiterea în principiu se discută şi administrează probe legate de cererea de intervenţie. se lichidează printr-o singură hotărâre ambele raporturi juridice. Această cerere se face în timpul procesului de fond cel târziu la prima zi de înfăţişare. Condiţia sine qua non pentru adfmiterea cererii de intervenţie şi pentru judecarea ei în conexitate cu cererea principală este ca obiectul şi cauza ei să fie în strânsă legătură cu obiectul şi cauza acţiunii principale. 2. Concluziile se pun la termenul final atât de participanţi cât şi de intervenienţi şi se pronunţă o singură hotărâre ce rezolvă toate cererile. Astfel. Terţul chemat în garanţie are dreptul să cheme la rândul său o altă persoană în garanţie. dar care evită/neglijează să intervină voluntar pentru a se putea prevala şi profita de inopozabilitatea hotărârii. Cererea de chemare în garanţie se face atunci când o parte (de obicei pârâtul) are dreptul ca dacă ar pierde procesul să se îndrepte împotriva altor persoane cu o cerere în despăgubire sau în garanţie. dacă reclamantul câştigă procesul şi cererea se admite. Procedura. într-un singur proces. Dacă acţiunea principală se respiunge atunci se va respinge şi cererea de chemare în judecată a terţului. ea fiind rămasă fără obiect.efectul principal al admiterii cererii este judecarea în conexitate a celor 2 39 . pârâtul este evins (scutit) de răspundere şi prin hotărâre este chemat terţul chemat în garanţie să plătească în locul pârâtului. lărgind cadrul procesual. Cererea de chemare în judecată a altor persoane este cererea făcută de o parte din proces de a fiintrodusă în cauză şi o persoană care ar avea un interes în dosar. renunţă la drept sau recunoaşte pretenţiile adversarului. Intervenţia forţată. Părţile şi instanţa discută cererea de intervenţie la termenul la care e depusă şi o admite sau o respinge în principiu printr-o încheiere de şedinţă atacabilă odată cu fondul. practica administrând prelungirea până la închiderea dezbaterilor. Cererea de chemare în garanţie trebuie să întrunească elementele oricărei acrei acţiuni. De obicei o asemenea cerere o face pârâtul.. Această cerere are un dublu scop: dă posibilitatea terţului chemat în garanţie să-şi facă toate probele şi susţinerile sale.- terţul intervenient poate ataca hotărârea pronunţată cu excepţia intervenţiei accesorii atunci când partea sprijinită prin intervenţie achiesează la hotărârea pronunţată. Condiţia sine qua non pentru admiterea acestei cereri este ca obiectul şi cauza celor 2 raporturi juridice să se afle în strânsă legătură.

comunicându-se o copie şi terţului. REPREZENTAREA JUDICIARÃ ÎN PROCESUL CIVIL Această reprezentare apare în situaţia în care o persoană – reprezentant – efectuează acte procesuale în proces în numele şi pentru o altă persoană – reprezentat. în divorţ partea trebuie să participe personal. Arătarea titularului dreptului este posibilitatea pe care o are pârâtul netitular al dreptului. 40 . instanţa poate disjunge cererea de chemare în garanţie care se va judeca separat. putând fi doar asistată de o altă persoană. consumtibile) de a arăta instanţei care este persoana cu interes real în cauză şi care e titular adevărat al dreptului. Poate fi de 2 felori: obligatorie (reprezentarea judiciară temporară) sau facultativă (care stă la îndemâna persoanei cu capacitate de exerciţiu care preferă să nu-şi conducă singură procesul ci prin mandatar). Reprezentarea judiciară este o transpunere a normelor mandatului din dreptul civil. Reprezentantul este un mandatar. Este singurul caz din procedura civilă în care o persoană cu capacitate procesuală este înlocuită cu o parsoană fără capacitate procesuală. Reprezentarea în justiţie este legată de dreptul de apărare având un caracter neîngrădit şi e posibilă întotdeauna cu 2 excepţii: interogatoriul nu poate fi luat decât părţii. Dacă terţul citat va confirma susţinerile pârâtului. Dacă pe percursul procesului se constată că ritmul de soluţionare este diferit.cereri şi soluţionarea lor într-o singură hotărâre. Cererea se depune cel târziu la prima zi de înfăţişare. acesta este scos din cauză şi cu consimţirea reclamantului. iar terţul devine pârât. dar care este detentor precar al bunului litigios (nu bunuri fungibile.

raport de drept procesual civil – cu părţile şi cu instanţa. Participarea procurorului în procesul civil 41 . reprezentarea să aibă la bază o procură (înscris semnat. Codiţiile reprezentării judiciare convenţionale: reprezentantul să aibă capacitate deplină de exerciţiu. prin reprezentant (consilierul juridic angajat permanent sau avocatul angajat pentru susţinerea unui proces). Exercitarea căilor de atac în termenul legal se poate face de mandatarul din faza anterioară a procesului fără o împuternicire nouă pentru ca partea reprezentată să nu-şi piardă dreptul de a formula cererea pentru calea de atac. care să ateste calitatea de reprezentant). Pentru efectuarea unor acte de dispoziţie (recunoaştere. Avocatul. Sancţiuni pentru calitatea nejustificată de reprezentant: se da termen în proces pentru completarea lipsurilor. se anulează cererea de reprezentare. tranzacţie) este necesară prezenţa personală a părţii sau procura specială. Renunţarea sau retragerea este opozabilă părţii adverse de la declararea în şedinţă publică în prezenţa tuturor părţilor. pe lângă reprezentare mai poate să facă cereri.Dacă partea îşi are domiciliul sau reşedinţa în străinătate. cu excepţia absolvenţilor de drept. ea poate fi reprezentată în situaţiile de mai sus doar cu procură specială. Reguli derogatorii de la dreptul comun al mandatului Mandatul judiciar nu încetează prin moartea mandantului sau dacă acesta devine lipsit de capacitate juridică şi se menţine până la numirea unui alt mandatar legal al incapabilului sau până la retragerea lui formală de succesor. Mandatarul poate renunţa cu obligaţia de a-l anunţa pe mandant şi instanţa cu cel puţin 15 zile înainte de termen. Reprezentarea persoanei juridice se faceprin: organul de conducere. Mandatarul neavocat poate fi rudă pâna la gradul IV sau beneficiarul unei procuri. Consilierul juridic se află în raporturi juridice mixte: raport de muncă – cu conducerea unităţii. Acesta va putea pune concluzii la fond dar nu şi în căile de atac. ştampilat. să acorde asistenţă juridică. renunţare. Calitatea mandatarului Acesta poate fi avocat sau un simplu mandatar. să pună concluzii.

interzişi. 2. procurorul exercită şi susţine căile de atac în procesul în care participarea sa e obligatorie. anularea actelor de stare civilă. procurorul poate depune contestaţie la executare pentru aceleaşi persoane de mai sus. În celelalte cazuri. Faptele sunt de 2 feluri: principale. exercitarea căii de atac de către procuror este facultativă. poate porni un proces civil prin introducerea acţiunii strict personale. Faptul probatoriu nu caracterizează raportul litigios. contravenţiile săvârşite de un minor. proba se raportează la faptul probator material care o dată dovedit serveşte la dovedirea altui fapt. dar titularul dreptului subiectiv poate să renunţe la acţiunea introdusă de procuror sau să introducă el însuşi acţiunea lui proprie. 5. PROBELE Teoria generală a probelor Probele sunt necesare în orice proces pentru stabilirea situaţiei de fapt la care instanţa trebuie să aplice legea. dispăruţi. declararea morţii/dispariţia unei persoane. Definiţie: în sens larg proba este acţiunea de stabilire a existenţei sau inexistenţei unui fapt. Subiectul probei este însuşi judecătorul pe care proba trebuie să-l convingă asupra existenţei situaţiei de fapt. dar are calitatea de parte în sens procesual sau şi material. 3. succesiuni vacante. În sens restrâns proba este mijlocul legal pentru dovedirea unui fapt. dar e folosit pentru stabilirea existenţei raportului juridic litigios. în procesul civil nu se identifică cu interesele părţii.Procurorul. Procurorul este obligat prin lege să participe la anumite procese şi are dreptul/facultatea să participe la orice fel de proces atunci când e necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor şi alte cazuri legale. ocrotirea minorului. 4. procurorul poate cere punerea în executare a hotărârii judecătoreşti pentru minori. probatorii. Procurorul figurează ca reclamant. mijloacele prin care se poate stabili faptul. Faptele ce trebuie dovedite sunt: 42 . procurorul putând interveni în orice fază a procesului chiar dacă a participat sau nu anterior. Faptul principal trebuie dovedit şi constituie chiar obiectul probei. adopţie. Procurorul are următoarele atribiţii: 1. rezultatul obţinut prin folosirea mijloacelor de probă. procurorul pune concluzii în orice fel de proces pornit de titularul dreptului şi obligatoriu în punerea sub interdicţie. Judecătorul trebuie să administreze toate probele necesare pentru aflarea adevărului şi să aprecieze aceste probe în mod liber neierarhizat. Obiectul probei îl constituie acele fapte (fapte şi acte juridice) care tind la dovedirea raportului juridic litigios. în recursul în interesul legii şi în recursul în anulare.

6. faptele constante (prezumtive) – fapte pe care legea le consideră existente şi care nu mai pot fi contestate. Aceste fapte pot fi expuse şi valorificate de judecător. paternitatea unui copil din casătorie în persoana altui bărbat decât soţul mamei nu se poate dovedi decât dacă soţul mamei a tăgăduit în prealabil paternitatea. c) proba să fie pertinentă (să aibă legătură cu procesul) d) proba să fie concludentă (să poarte asupra unor împrejurări care pot ajuta instanţa să afle adevărul. 2.- materiale sau psihologice. faptele notorii – fapte cunoscute de un număr mare de persoane. deci dovedite. pozitive sau negative. b) proba să fie verosimilă. vinovăţia). astfel încât faptele stabilite în procesul penal nu mai trebuie dovedite în procesul civil (existenţa faptei. persoana făptuitorului. 4. Sarcina probei 43 . ele pot fi reţinute ca atare de către instanţă. 3.. judecătorul le poate pune la îndoială caz în care la va corobora cu celelalte probe din dosar. dar numai ca martor. situaţie în care este incompatibil ca judecător. Exemplu: prezumţii legale (bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei sunt bunuri comune) 5. Ex: nu e admisibilă o probă împotriva unei prezumţii legale sau împotriva înscrisurilor autentice altfel decât cum prevede legea. Instanţa apreciază concludenţa probei prima dată la discutarea ei şi a doua oară după administrarea ei pentru stabilirea situaţiei de fapt necesară pronunţării hotărârii. să nu încerce dovedirea unor fapte imposibile. unele fapte nu pot fi dovedite decât în anumite condiţii (depozite bancare pentru dovada cărora fişa de cont nu se eliberează decât la cererea titularului. să nu contravină legii naturii.(faptul negativ nu poate fi dovedit decât indirect prin proba faptului pozitiv contrar). Totuşi. caz în care s-ar naşte arbitrariul. de o colectivitate. faptele cunoscute personal de judecător nu constituie un suport pentru stabilirea situaţiei de fapt. fapte necontestate – sunt fapte asupra existenţei cărora toate părţile din proces sunt de acord. Condiţii de accesibilitate a probelor a) proba să nu fie orpită de lege. Categorii de fapte probatorii: 1. chestiunile prealabile sunt strâns legate de puterea de lucru judecat din penal.

probe efectuate in alt proces) 2)probe percepute personal de judecator -interogatoriul –sau de alte persoane-martori 3)probe materiale. Propunerea probelor Reclamantul isi poate propune dovezile chiar prin cererea de chemare in judecata sau cel tarziu la prima zi de infatisare.nu din constatare personala(probe mediate) 6)probe directe. Uneori faptele conexe sunt recunoscute de lege prin prezumtii. 44 .Legea permite paratului sa-si faca probele dupa cele ale reclamantului. Exceptie.Paratul va prelua sarcina probei atunci cand face cerere reconventionala. probele extrajudiciare sunt cele confectionate in afara cadrului procesului (de ex declaratia de martori luata la domiciliu.probe mediate ex inscrisul original (probe imediate) .probe personale Probele materiale se fac cu ajutorul unui obiect material (fotografia).dar practica a impus sistemul unor probe concomitente.precum si atunci cand ridica exceptii care trebuie dovedite. Partea care invoca o prezumtie legala relativa e datoare sa dovedeasca ipoteza de aplicare a acestei prezumtii.se permite propunerea probelor mai tarziu in 3 cazuri: -proba ceruta rezulta ca e necesara din dezbaterile anterioare.in care el insusi e reclamant.faptul probator este de natura sa stabileasca prin el insusi raportul juridic dedus judecatii—ex martor ce asista personal la numararea si inmanarea unei sume de bani.probe negative 5)probe imediate. Clasificarea probelor 1) probe judiciare si probe extrajudiciare Probele judiciare sunt cele admise in fata instantei. 4)probe pozitive.In cazul prezumtiilor directe.Revine reclamantului cererii din dosar. Probele personale sunt relatate de diferite persoane(martori). In toate aceste cazuri.partea neputand prevedea in termenul legal utilitatea ei -administrarea probelor nu duce la intarzierea procesului(ex interogatoriul) -proba n-a fost ceruta la timp datorita ignorantei partii care nu a fost asistata de avocat. copia unui act.prevaleaza principiul aflarii adevarului.martor care relateaza ceva din auzite.) probe indirecte—faptul probator duce la stabilirea raportului juridic doar in coroborare cu alte fapte cu care se afla in legatura de conexitate.instanta apreciaza doar seriozitatea si concludenta probei.

si reclamant o data) la aprecierea instantei.fie concomitent.lemn.partea care a cerut-o e obligata sa o concretizeze in termen de 5 zile.Contraproba(a paratului) se poate propune dupa administrarea probei reclamantului sau in acelasi timp cu acesta.Atunci cand proba e admisa doar in principiu.care nu e reglementata in legislatia in vigoare. Incuviintarea probei Proba se admite/respinge prin incheierea de sedinta motivata in care se mentioneaza ce fapte urmeaza a fi dovedite si prin ce mijloace probatorii.prin avocati si nu prin intermediul direct al instantei.(si parat.asigurarea dovezilor(conservarea in avans a unei probe in pericol de a disparea pentru a fi folosita intr-un proces viitor.Nerespectarea acestui termen duce la decaderea din proba.fie succesiv.film.piatra). Daca instanta dispune o proba din oficiu va stabili prin incheiere si cine suporta cheltuielile de administrare a probei.Are o forta probanta superioara pentru ca: 1)respecta vointa partilor din momentul incheierii convorbirilor si se presupune ca aceasta vointa este cea reala. Probele se administreaza inainte de dezbaterea fondului. Solutia instantei asupra admiterii probelor nu poate fi atacata decat o data cu fondul. Proba prin inscrisuri Definitie Inscrisul =materializarea unui act juridic prin inscierea clauzelor lui pe hartie. Daca exista opunere la admiterea unei probe. 2)face inutila apelarea la memorie(cazul martorilor) 45 .pelicula foto.instanta va mentiona motivele pentru care proba a fost admisa/respinsa.casete sau pe alte obiecte (ceara.in litigii patrimoniale. Inscrisul este de obicei o proba preconstituita chiar la momentul incheierii actului juridic. Exceptii:comisia rogatorie.) Legea permite ca partile care se inteleg sa-si administreze reciproc probele.Tot facultativa este si procedura medierii.(procedura facultativa). Administrarea probelor Probele se administreaza direct si nemijlocit in fata instantei care judeca procesul de catre intregul complet.

Prin actiunea in simulatie se urmareste declararea unui act si a efectelor lui ca fiind inopozabile.actul juridic trebuie sa ia forma inscrisului autentic ca o conditie ad validitatem (ex vanzarea-cumpararea de teren intravilan).de la data intocmirii.hot. Ex: acte notariale.ex declaratia partilor pentru fapte care nu pot fi verificate de functionar—partile precizeaza ca.O asemenea declaratie a partilor este o declaratie autentica avand aceeasi forta probanta.a fost platit pretul. In anumite cazuri legale.Marele avantaj este forta probanta foarte mare.de stare civila. Prin actiunea in anulare se urmareste desfiintarea inscrisului si efectelor lui retroactiv. Copiile legalizate de pe inscrisuri se fac si se depun la dosar sub rezerva prezentarii originalului *A doua clasificare 1)autentice 2)sub semnatura privata Inscrisul autentic este acel inscris intocmit cu solemnitatile cerute de lege. judec. 46 . a-l inlocui 3)confirmative –intareste un act juridic anulabil inlaturandu-i viciile si renuntind astfel la actiunea in anulare.cu repunerea partilor in situatia anterioara.Legea impune inscrisul ca mijloc de proba pentru a dovedi un obiect material al raportului juridic mai mare de 250 de lei. Avantajele inscrisurilor autentice: -forta probanta foarte mare -dovedeste data inscrisului pana la o eventuala procedura de inscriere in fals -se bucura de o prezumtie de validitate -poate avea puterea unui titlu executoriu atunci cand inscrisul se refera la obligatiuni ajunse la scadenta -constatarile personale ale functionarului fac dovada deplina pana la inscrierea in fals. Inscrisul autentic poate fi atacat prin actiune in anulare sau in simulatie. Celelalte mentiuni din inscris(care n-au fost constatate personal de functionar) pot fi combatute prin orice mijloc de proba. Clasificarea inscrisurilor *Prima clasificare 1)originale –sunt acele inscrisuri incheiate de parti sau de organul competent 2)recognitive –sunt cele intocmite pentru a recunoaste inscrisul original pierdut si pt.de un functionar public in exercitiul functiunii si cu respectarea competentei lui. anterior intocmirii inscrisului.

tertii sunt persoane care au dobandit drepturi cu titlu particular si pot fi pagubite prin schimbarea datei reale.cu incrustaturi care tin evidenta prestatiilor efectuate.vizat pt deschidere.in principiu si de regula partile care se obliga.el face dovada numai impotriva comerciantului.dar nu si la nulitatea conventiei in cauza.In acest caz inscrisul nul valoreaza prin conversiune un inceput de dovada scrisa care poate fi dovedit cu orice mijloc de proba.Fata de terti.verificare de scripte.daca e semnat de parti.dar care prin conversiune se asimileaza fie inscisului sub semnatura privata. Inscrisurile autentice pentru care se iau masuri de publicitate devin opozabile si tertilor. obligatia unilaterala si nu bilaterala si pt.hartiile casnice pot contine insemnari de familie care sa faca trimitere si la diferite acte juridice.bun si aprobat.Dupa aceasta mentiune partea ce se obliga semneaza.fie inceputului de dovada scisa. Lipsa multiplului exemplar duce la nulitatea inscrisului.la sfarsit.cand nu este semnat.cartile.foarte rar folosit(in mediul rural) -Registrele comerciale mentiunile aici inscrise constituie probe..Desconsiderarea acestor elemente duce la nulitatea inscrisului.data devine opozabila daca inscrisul a suferit masuri de publicitate. -mentiunea .Aceasta mentiune nu se cere la chitantele liberatorii. Daca exista neconcordanta intre suma din mentiune si suma din cuprinsul inscrisului se considera valabila suma mai mica.adaugiri). -Registrele.expertiza grafologica.vizat de instanta. -multiplul exemplar este cerut pentru conventiile sinalagmatice .Aceasta mentiune se aplica pt.daca este valabil intocmit(numerotat.Practica admite unele situatii exceptie in care inscrisuri sub semnatura privata pot fi redactate in mai putine exemplare. Daca nu este corect tinut.de partea ce se obliga la plata unei sume de bani sau predarea de bunuri fungibile. inchidere. -data certa a inscrisului este valabila intre parti pana la proba contrara. obligatiile care au ca obiect predarea unei sume de bani sau a unei cantitati determinate de bunuri fungibile.vizat pt.Inscrisul autentic intocmit de functionar cu incalcarea competentei lui este un inscris nevalabil care nare forta inscrisului autentic..parafat.Acestea au mai multe elemente: -semnatura trebuie sa apartina tuturor partilor. Mentiunea bun si aprobat e urmata de inscrierea sumei de bani sau o cantitate de bunuri fungibile la care se obliga.fara interventia unui functionar.cu inregistrarea la timp si in ordine cronologica a operatiunilor comerciale.materializate pe un corp tare.trebuie sa existe atatea exemplare originale cate parti cu interese contrare sunt.fara stersaturi. -se face pe inscris. Din acest punct de vedere. -rabojile=probe preconstituite.nu si la nulitatea conventiei.Aceste mentiuni au forta probatoare 47 . Inscrisul sub semnatura privata= inscris intocmit si semnat de parti.Se verifica prin recunoastere.

se pot folosi daca n-au caracter confidential. fiecare zi de intarziere.Tertii pot folosi acest inscris daca au intrat legal in posesia lor.instanta il poate obliga. exactitate.Daca aceasta verificare lamureste instanta. -Telegrama –destinatarul nu primeste originalul inscrisului .Este mijloc de proba extrajudiciar ce poate fi combatut.Verificarea se mai face comparand inscrisul cu probele de scris si semnatura pe care instanta le ia autorului inscrisului la un termen de judecata. Mentiunea facuta de creditor pe titlul de creanta are valoare de inscris daca tinde la liberarea debitorului. Inscrisurile sub semnatura privata se depun la dosar in exemplare suficiente.cu mentiunea de a se prezenta cu inscrisul. Se face comparand inscrisul in cauza cu alte inscrisuri redactate si semnate de aceleasi parti in diferite perioade de timp.se prezuma dovedite faptele consemnate in inscris.iar daca nu.ci o copie certificata de un functionar postal.expertiza sau administrarea altor probe.Pt.Se poate depune si un extras de pe inscris.depunatorul poate cere verificarea de scripte.partea adversa fiind intrebata prin interogatoriu daca recunoaste acest inscris.Se poate recurge si la comisie rogatorie. -Scrisorile misive pot contine recunoasterea judiciara a unei fapte probatorii . Cercetarea inscrisurilor detinute de persoane juridice se poate face la sediul lor. a fi comunicate si celorlalte parti.inscrisul se considera proba valabila. 48 .iar daca refuza. Administrarea probei cu inscrisuri 1)Producerea inscrisurilor Inscrisurile se depun o data cu cererea de chemare in judecata in atatea copii cati parati sunt cu certificare pt.va fi sanctionat cu daune cominatorii pt.Acest inscris nu poate fi combatut decat prin procedura inscrierii in fals.acesta va fi citat.Are valoare de inscris sub semnatura privata atunci cand originalul este semnat de expeditor. inscrisul in limba straina se depun copii traduse si certificate de parte (un translator autorizat).Daca se recunoaste.Daca inscrisul se afla in posesia unei parti ce nu doreste sa-l depuna. 3)Procedura verificarii de scripte Se aplica daca o parte tagaduieste actul sub semnatura privata sau daca instanta are indoieli asupra lui.Aceste probe se dau din pozitia sezand si in picioare si constau in semnarea repetata sau dictand partii fragmente din inscrisul verificat. 2)Cercetarea inscrisului in sedinta de judecata Inscrisurile autentice se depun la dosar cu copii suficiente pt.consemnandu-se rezultatul in procesul verbal .Daca se afla in posesia unui tert.impotriva autorului lor cand contin ordine de plati si cand se scrie ca mentiune tine loc de titlu in favoarea creditorului.iar daca partea refuza.partea adversa sau instanta putand cere depunerea integrala a inscrisului.

Depăşirea acestui termen duce la decăderea din probă. curs 9 ADMINISTRAREA PROBEI CU MARTORI Propunerea martorilor Reclamantul îşi poate propune martorii prin cererea de chemare în judecată.P.se recurge la expertiza grafologica.trimitandu-se dosarul cu expertiza facuta si organului de urmarire penala. 4)Procedura falsului Se aplica pt.(punctul 4 art 322 C.care poate fi suspendat pana la solutionarea cauzei penale.Falsul se stabileste.revine instantei civile obligatia de a stabili daca inscrisul e valabil sau nu.Daca hotararea penala nu se poate pronunta.judecatorul fiind obligat sa-si motiveze concluzia.se poate face cererea de revizuire.P. 49 8 – 12 – 2003 . Parcurgand aceste demersuri.nu se mai recurge la o expertiza grafologica.in principiu. pârâtul prin întâmpinare. inscrisurile contestate.de organele judiciare penale prin hotarare definitiva ce are autoritate de lucru judecat in procesul civil.Daca aceasta parte insista in administrarea probei cu acel inscris.va fi intrebat adversarul daca il recunoaste.instanta recurge la urmatoarele operatiuni: -cere partii detinatoare originalul inscrisului. ca autorul falsului nu este gasit sau pt.Rezolutia nu are autoritate de lucru judecat fata de instanta civila dar reprezinta o proba puternica.proba e facuta .putandu-se acorda un termen in acest scop -instanta intocmeste un proces verbal de constatare a starii materiale a inscrisului pentru a evita alterarea ulterioara accentuata sau modificarile -inscrisul e vazut de presedintele instantei si predat primului grefier -inscrisul astfel conservat va fi depus la dosar si la urmatorul termen instanta va intreba partea care a folosit daca mai staruie in procedura falsului Daca aceasta parte renunta/nu se prezinta/nu da nici un raspuns inscrisul este scos din proces.exprimandu-si opinia.daca nu. ca actiunea penala este prescrisa.incheinduse o incheiere de consemnare.Daca acesta il recunoaste.procesul civil poate fi suspendat.). Daca falsul se descopera dupa ce hotararea civila a ramas definitiva si irevocabila.fie pt.Daca nu conduce la o certitudine. şi amândoi cel târziu la prima zi de înfăţişare.Acesta da o rezolutie motivata. Pentru aceasta.se va recurge la expertiza grafologica dupa ce judecatorul vizeaza originalul inscrisului spre neschimbare.

c) condamnaţii pentru mărturie mincinoasă. când administrarea probei nu determină amânarea procesului. Martorii propuşi de o parte devin martorii cauzei putând fi însuşiţi de partea adversă. 3. rudele şi afinii până în gradul 3 inclusiv. − executorii. De la această regulă există două categorii de excepţii: I. a) persoanele care au 14 ani pot depune mărturie numai asistate de reprezentant legal. − farmaciştii. când partea neasistată de avocat. Instanţa îi poate asculta chiar dacă părţile renunţă la ei. excepţie: procesele de stare civilă şi divorţul. nu pot fi martori: 1. cu oricare dintre părţile din proces. soţul. persoanele care au obligaţia de a păstra secretul profesional: − avocaţii. 3. Atunci când se propun martori. 2. sub sancţiunea decăderii din probă. 4. nu a cerut proba la termenul legal.Prin excepţie. când necesitatea probatoriului rezultă din dezbaterile anterioare şi partea nu a putut prevedea această probă. 1. persoanele cu infirmităţi fizice nu pot fi martori cu privire la faptele ce nu pot fi percepute de ele din cauza infirmităţii. dar nu abuziv şi respectând principiul parităţii. ei putând fi audiaţi chiar dacă partea care i-a propus renunţă la ei. chiar despărţit de una dintre părţi. 50 . 2. II. orice persoană care are cunoştinţă despre faptele incidente în cauză poate fi ascultată ca martor. − preoţii. interzişii şi incapabilii. Ea poate limita numărul martorilor. părţile trebuie să precizeze faptele pentru care sunt propuşi. Persoanele ce pot fi ascultate ca martori În procesul civil. Proba se poate cere şi admite cu obligaţia ca în maximum 5 zile să se depună lista cu numele şi adresa martorilor. − medicii. din ignoranţă. b) cei ce au suportat o degradare civică printr-o hotărâre judecătorească penală. martorii pot fi propuşi şi peste această zi în trei situaţii: 1. persoanele scutite de obligaţia de a fi martor. − notarii.

procesul se va judeca fără audierea acelui martor. Martorul are dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile lui din ziua mărturiei şi instanţa poate consemna în încheierea de şedinţă suma ce i se datorează.2. de partea care l-a propus şi apoi de celelalte părţi. ceilalţi aşteaptă afară pentru a nu fi influenţaţi de declaraţia acestuia. de preşedintele completului şi de grefier. martorul nu are voie să recurgă la notiţe. După ce se epuizează întrebările. Dacă din declaraţiile lor rezultă contradicţii grave. Fiecare pagină a declaraţiei se semnează de martor. Martorul audiat este invitat în sală până se audiază pe rând şi ceilalţi martori. După depunerea jurământului. Prezentarea şi ascultarea martorilor în instanţă Martorii sunt citaţi pentru termenul fixat de instanţă. Instanţa poate reveni la măsura amendării în cazul prezenţei martorului la termenul următor. declaraţia nu este valabilă. martorul este invitat să citească declaraţia scrisă de grefier la dictarea preşedintelui completului. La termenul stabilit se ascultă martorii prezenţi şi se amână cauza pentru cei absenţi. Dacă absenţa martorului persistă şi instanţa a luat toate măsurile pentru aducerea lui. la o pedeapsă penală sau la oprobiul public. De obicei. persoanele care au obligaţia să păstreze secretul de serviciu: − funcţionarii de stat. martorii se audiază în ordine după partea care i-a propus. după care vor fi emise mandate executate de poliţie. După aceasta martorul poate fi întrebat punctual de instanţă. Audierea se face de completul de judecată nemijlocit sau prin comisie rogatorie. martorul este întrebat dacă este rudă sau afin cu una din părţi. Declaraţia martorului trebuie să fie spontană. prin declaraţia dată. după care instanţa îi spune că mărturia mincinoasă este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea. Martorul are dreptul să ceară îndreptarea unor erori sau completarea declaraţiei. 51 . decât cu acordul instanţei şi pentru cantităţi transformate în numere sau pentru denumiri rare. Interdicţia acestora încetează o dată cu încetarea funcţiei. după care o semnează. Partea din pagină neocupată de text se barează de grefier pentru a nu putea fi completată ulterior. persoanele care s-ar expune pe ele însele sau rudele ori afinii lor până la gradul 3. O asemenea încheiere este executorie. În situaţia absenţei nejustificate a martorilor. Martorii prezenţi vor fi audiaţi pe rând. instanţa îi poate confrunta întocmind un proces verbal de confruntare. instanţa îi poate amenda. El trebuie să declare liber ceea ce cunoaşte asupra datelor cauzei. În timpul audierii unui martor. În declaraţie. Martorul prezent va fi identificat după buletinul de identitate sau cartea de identitate după care este invitat să depună jurământ religios sau laic. 3. Legea prevede în cazuri urgente şi posibilitatea recurgerii direct la mandatul de aducere. Dacă martorul refuză să semneze.

b) memorarea se apreciază în funcţie de timp. Pentru aceasta instanţa trebuie să stabilească 2 lucruri: 1. − după gradul de rudenie cu părţile. 2. Orice modificări. ştersături sau adăugiri trebuie contrasemnate de preşedintele completului. Sinceritatea martorului se apreciază: − după interesul martorului în proces. Se are în vedere gradul de inteligenţă al martorului. − după izvorul de informaţie. de legătura celor relatate cu un eveniment de interes personal al martorului. martorul să nu fie stăpânit de emoţii.Dacă martorul minte vădit. 52 . obişnuinţa de a se exprima în public şi capacitatea de abstractizare. de eventuale infirmităţi senzoriale. 2. Aceasta se analizează pe 3 direcţii: a) percepţia faptelor este determinată de profesie. El trebuie interogat pe un ton moderat şi nu trebuie întrerupt nejustificat. Admisibilitatea probei cu martori Martorul nu este admis pentru a declara în litigiu patrimonial peste valoarea de 250 lei sau împotriva sau peste conţinutul unui înscris. Părţile din proces care nu sunt părţile în înscris pot declara ca martori şi peste conţinutul acestui înscris care pentru ele reprezintă un fapt juridic. de interesul provocat de împrejurări relatate. Acestea sunt interdicţii pentru martorii propuşi de părţile înscrisului. c) reproducerea relatată trebuie să fie corectă şi clară. încercându-se stabilirea stării de fapt adevărate chiar şi în situaţia unor declaraţii contradictorii. de frică. Aprecierea declaraţiei martorului de către judecător Declaraţia martorului se apreciază liber. instanţa poate îndruma partea să-l reclame pentru mărturie mincinoasă. 1. starea sufletească. de distanţa dintre martor şi scena faptei. − după relaţii de afecţiune sau duşmănoase. dacă martorul a spus adevărul sau a dorit să-l spună. încercându-se să se evite relatarea unor deducţii ale martorului ca fiind fapte percepute direct. dacă martorul a relatat corect starea de fapt.

O astfel de declaraţie valorează un început de dovadă scrisă. Aceste impedimente pot fi depăşite dacă partea adversă este de acord cu declaraţia martorului. după ce s-au stabilit obiectivele expertizei şi domeniul de specialitate. Amânarea repetată a depunerii raportului de expertiză în dosar poate să conducă la: − amânarea procesului. Ea este. − retragerea onorariului şi numirea altui expert. de laborator sau medico – legale la care părţile nu trebuie convocate. instanţa desemnează experţii prin tragere la sorţi. Constatările făcute pe teren în prezenţa părţilor vor fi consemnate de expert într-un raport de expertiză şi eventual într-un proces verbal de constatare. − atenţionarea sau amendarea expertului. Este obligatorie în: − punerea sub interdicţie (expertiză psihiatrică). instanţa cere de la biroul de experţi judeţean un tabel cu câte 3 experţi. El va studia dosarul şi va convoca părţile pentru constatări tehnice cu cel puţin 5 zile înainte de aceste constatări. Expertul e obligat să răspundă motivat la obiectivele tehnice stabilite de instanţă. în general. − stabilirea valorii bunului gajat. cu excepţia expertizelor grafologice. De regulă. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ Expertul nu cunoaşte personal faptele procesului. facultativă. El este chemat de instanţă să-şi exprime opinia ca specialist în domeniu. − înregistrarea tardivă a unei naşteri (expertiză antropologică). iar dacă nu. În afara experţilor acreditaţi de Ministerul de Justiţie. Dintre aceştia. Expertiza se cere de părţi sau se ordonă din oficiu de instanţă. Expertul desemnat este obligat să depună jurământul. fiindu-i interzis a-şi expune un punct de vedere în afara competenţei lui. instanţele mai pot recurge la opinia motivată a unui specialist care este personalitate într-o anumită materie sau la punctul de vedere al unui laborator sau institut de specialitate. 53 . Raportul de expertiză trebuie depus la dosar cu 5 zile înainte de termenul următor şi e normal să fie comunicat şi părţilor. Părţile au dreptul să solicite instanţei şi aprobarea unui expert asistent al fiecărei părţi. plătit separat.De la acest principiu există excepţia imposibilităţii morale de constituire a unui înscris. Expertul desemnat este înştiinţat de instanţă printr-o adresă. părţile pot conveni în alegerea unuia. Convocarea este obligatorie sub sancţiunea nulităţii expertizei.

I. judecătorul este obligat să-şi motiveze punctului lui de vedere. dar se poate ordona şi din oficiu.Părţile nemulţumite de raport pot formula critici motivate pe care le supun cenzurii instanţei. Se apreciază şi se administrează direct în instanţă. iar dacă deficienţele persistă. El poate fi contestat de părţi. PROBELE MATERIALE Se raportează la obiectele care prin calităţile sau prin urmele lor prezintă interes. Pot fi verificate şi printr-o expertiză. Această probă se cere de părţi. Termenul stabilit pentru deplasarea instanţei este de 2 – 5 zile înainte de termenul de judecată. Dacă instanţa le aprobă. Părţile se citează pentru cercetarea locului la fel ca şi martorii ori experţii a căror opinie este necesară acolo. Dacă lipsurile din expertiză pot fi complinite de instanţă. pentru situaţiile în legătură drepturile de care părţile pot dispune. servituţi şi în litigii locative. instanţa încearcă cu acordare a opiniei experţilor sau va împărtăşi opinia celei mai bune expertize ???. verificarea lor se face printr-o cercetare a instanţei. Toate constatările se dictează de preşedintele completului către grefier care le consemnează într-un proces verbal. poate ordona expertului să refacă raportul. Admisibilitatea recunoaşterii Recunoaşterea se poate referi numai la chestiuni de fapt şi este admisă în următoarele condiţii: 1. Recunoaşterea este un mijloc de probă care implică în mod special voinţa şi memoria părţilor. În ipoteza unor expertize cu concluzii diferite. De obicei. dar dacă înlătură raportul de expertiză. Cercetarea locului se face şi prin comisie rogatorie şi se foloseşte mai ales în procesele de hotărnicie. Instanţa nu e obligată să pronunţe hotărârea în conformitate cu punctul de vedere al expertului. puternică ce este apreciată liber de instanţă în coroborare cu celelalte probe ale cauzei. Recunoaşterea / mărturisirea Este o probă importantă. nu se va mai ordona refacerea expertizei. Părţile au dreptul să ceară constatarea anumitor constatări care vor fi consemnate la fel. Cercetarea locală presupune deplasarea instanţei la faţa locului pentru constatări directe atunci când celelalte probe nu sunt clare. Acest proces verbal se depune la dosar şi se înmânează o copie fiecărei părţi. instanţa poate admite o nouă expertiză. admiterea consemnându-se într-o încheiere de şedinţă în care se mai consemnează obiectivele cercetării. Instanţa şi părţile o dată ajunse la faţa locului procedează la constatări directe în conformitate cu obiectivele stabilite. 54 .

2. recunoaşterea trebuie să fie expresă. b) recunoaşterea consemnată în proces verbal de executare. 3. recunoaştere extrajudiciară. recunoaştere calificată – recunoaşterea faptului principal cu adăugirea unor elemente conexe concomitente care schimbă efectele juridice. Propunere şi admitere Interogatoriul se cere şi de partea interesată. recunoaştere judiciară. 2. 2. 6. 1. recunoaştere pură şi simplă – recunoaştere făcută fără rezerve şi adăugiri. Se face direct în instanţă prin răspunsul dat la interogatoriu. Apare în următoarele ipoteze: a) declaraţia unei părţi într-o petiţie către o autoritate. voinţa de a recunoaşte trebuie să fie conştientă şi liberă. Într-o asemenea situaţie se naşte prezumţia de recunoaştere tacită a pretenţiilor adversarului. 3. Aceasta poate fi scrisă sau verbală. chiar coparticipanţi. d) recunoaşterea făcută în alt proces. Dacă această 55 . Excepţie: se admite şi recunoaşterea tacită prin refuzul nejustificat al unei părţi. Partea chemată la interogatoriu va fi citată cu aceeaşi menţiune. de a se prezenta în instanţă. sau terţilor. c) declaraţia făcută în faţa procurorului sau recunoaşterea făcută prin scrisoare ori testament. ??? II. este un act de voinţă unilaterală şi irevocabilă (cu excepţia erorii de fapt). Judecătorul poate aprecia recunoaşterea indivizibilă sau divizibilă. III. Folosirea recunoaşterii ca mijloc de probă Se referă la aprecierea forţei probante a răspunsului la interogatoriu. Există 3 tipuri de recunoaştere: 1. de regulă.2. Aceste elemente trebuie dovedite de partea care le pretinde. 5. 4. Admiterea probei cu interogatoriu A. nu şi celorlalte părţi. prin recunoaşterea spontană şi strict personală. Recunoaşterea făcută de o parte este opozabilă numai acestei părţi şi succesorilor ei. IV. recunoaşterea este un act de dispoziţie. Clasificare 1. recunoaştere complexă – presupune recunoaşterea faptului principal la care se adaugă alt fapt ulterior menit să-l anihileze sau să-l restrângă pe primul. se discută în instanţă şi dacă se admite se consemnează în încheierea de şedinţă. recunoaşterea se face numai de titularul dreptului sau în cazurile speciale de mandatar cu procură specială.

Judecătorul citeşte întrebările propuse şi consemnează prin scris de mână răspunsurile primite. PREZUMŢIILE (art. adăugiri. Aceste ultime fapte pot constitui obiectul unui interogatoriu pentru acele părţi. Fiecare pagină se semnează de preşedintele completului. interogatoriul se va lua la domiciliu prin deplasarea instanţei. Obiectul interogatoriului Constă în faptele personale ale părţilor interogate pertinente şi concludente în cauză. dar limitat de comunicare prealabilă a cererilor procedurale ale părţilor. instanţa va decădea din probă partea care a cerut interogatoriul. Conform art. neconcludente. nu faptele altor părţi sau faptele unor terţi. ştersături se contrasemnează de partea care le-a făcut. interogatoriul se poate lua prin comisie rogatorie. prezumţii legale 2. cât şi din oficiu şi chiar după prima zi de înfăţişare pentru că admiterea acestei probe nu provoacă întârzierea procesului. Interogatoriul se poate lua atât la cererea părţii. Orice modificări. 1199 şi Cc) Prezumţiile sunt consecinţele pe care legea / judecătorul le trage dintr-un fapt cunoscut către unul neclar. Recunoaşterea echivocă sau incompletă este început de dovadă scrisă care face admisibilă proba cu martori. Dacă aceasta are reşedinţa în străinătate. Dacă partea ce urmează a fi interogată şi care nu poate fi transportată locuieşte la depărtare de sediul instanţei. exemple 56 . prezumţii judecătoreşti 1. Recunoaşterea trebuie să fie admisibilă şi să privească doar faptele personale. Interogatoriul are un caracter de surpriză. 225 CPC. neclare sau vexatorii. de grefier şi de cele două părţi. ea va răspunde la interogatoriu. Dacă partea ce trebuie interogată e bolnavă şi netransportabilă. lăsând loc pentru răspunsuri pe coloana din dreapta. B. În interogatoriu. interogatoriul se poate lua procuratorului ei în baza unei procuri speciale. Recunoaşterea este un act personal de dispoziţie care implică atât conştiinţa cât şi memoria părţilor. partea ce a cerut proba va scrie pe coloana verticală din stânga paginii întrebările. ??? Feluri: 1. Instanţa are dreptul să cenzureze întrebările propuse şi să le respingă pe acelea care sunt nepertinente. Dacă la termenul respectiv nu i se ia interogatoriu.parte se prezintă în instanţă. refuzul nejustificat al părţii chemate la interogatoriu de a se prezenta în instanţă la două termene consecutive naşte prezumţia de recunoaştere a pretenţiilor adversarului.

− dobândirea proprietăţii prin uzucapiune. prin metode criminalistice. Metode criminalistice în procese civile 1) Expertiza grafologică Prin ea se verifică. Prezumţiile irefragabile nu pot fi răsturnate prin nici un mijloc de probă (exemplu: perioada de concepţie a copilului). b) Pot fi răsturnate prin orice mijloc de probă. Este o prezumţie trasă de completul de judecată şi care e permisă în două situaţii: a) atunci când este admisibilă şi probată cu martori. 2) Expertiza grafică – tehnică Se verifică vechimea scrisului şi întregul unui înscris reconstituit din bucăţi. − liberarea debitorului de obligaţie atunci când i se remite titlul original. pentru a putea fi aprobată şi cenzurată de părţi sau de instanţe judecătoreşti de control. – simple. 2. a) 2 feluri – irefragabile. 3) Expertiza medico – legală pentru stabilirea paternităţii 57 . b) relative. b) atunci când se atacă un act juridic pentru fraudă. Prezumţiile simple pot fi răsturnate numai de recunoaşterea părţii adverse. Sunt de două feluri: a) absolute. dol sau violenţă. Ea trebuie să fie logică şi convingătoare.− declararea unor acte ca nule atunci când ele se fac în frauda legii (vânzarea făcută de interzişi). dacă scrisul şi semnătura aparţin cu adevărat unei anumite persoane sau sunt false. − puterea de lucru judecat.

instanţa poate delega un executor judecătoresc pentru constatarea stării de fapt a unor bunuri sau un expert pentru constatarea stării tehnice şi evaluarea unor bunuri. probă ce va fi opozabilă părţilor citate în procedura de asigurare a dovezilor. Instanţa pronunţa în camera de consiliu o încheiere de admitere / respingere a cererii. Cererea pentru asigurarea dovezilor se face de partea interesată înainte de pornirea procedurii şi independent de declanşarea unui viitor proces. făcându-se o apreciere logică a probelor în complexul lor. În cazuri foarte urgente. starea tehnică sau valoarea unor bunuri. încheierea poate fi atacată în 5 zile de la pronunţare cu recurs de părţile citate. deci judecătorul trebuie să facă o demonstraţie prin care să convingă că din probele cauzei le-a selectat pe cele adevărate şi le-a valorificat în scopul aflării adevărului.ASIGURAREA DOVEZILOR Se foloseşte ca procedură specială pentru a preveni dispariţia unui mijloc de probă şi pentru a-l conserva. reţinând astfel o stare de fapt la care va aplica normele juridice corespunzătoare raportului juridic dedus judecăţii. dar a fost adoptat principiul liberei aprecieri a probelor de către judecător. motivat şi justificat. după următoarea procedură: se face o cerere scrisă cu toate elementele necesare unei cereri procedurale. Judecătorul va aprecia concluziile din hotărârea lui pe probele administrate în cauză. Aprecierea probelor În sistemul procedural românesc a fost înlăturat sistemul probelor formale cu ierarhii preconstituite. instanţa primeşte această cerere şi dispune citarea părţilor interesate. Asigurarea dovezilor are un caracter preparator în vederea unui proces viitor şi limitarea probei conservate la scopul ei din acel proces. Se cere existenţa caracterului urgent. Efectul – constituie o probă în procesul ce va urma. Proba astfel confecţionată poate fi combinată cu orice alt mijloc de probă şi o dată terminată procedura. să demonstreze de ce alte probe trebuie înlăturate. Curs 10 58 . iar prin excepţie se ocoleşte citarea în cazuri foarte urgente. Asigurarea dovezilor se face pentru a se salva o recunoaştere printr-un interogatoriu sau o declaraţie de martor sau existenţa. proba va aparţine cauzei şi nu părţii care a cerut-o. Acesta este o făurire a unei probe preconstituite pe cale judecătorească. Judecătorul trebuie să facă o analiză a probelor considerate ca reflectând adevărul.

ele se invocă pe căile de atac comune: apel. asigurarea dreptului la apărare. Cauzele de nulitate trebuie invocate la următorul termen de judecată de la apariţia neregularităţii. forma scrisă . numai dacă partea a suferit o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel). Actul de procedură este orice act făcut în cursul şi în cadrul procesului de către instanţă sau alţi participanţi. Cauzele de nulitate absolută se pot invoca de oricare parte dau de instanţă din oficiu în orice fază a procesului şi nu pot fi acoperite prin confirmare. dar nu mai târziu de intrarea în dezbateri. 2. împiedicarea şicanelor procedurale. recurs. După fond. actul să precizeze în chiar cuprinsul lui că cerinţele legii sunt îndeplinite. 1. se dezvoltă. Efectele anulării actelor de procedură : 59 . Forma şi conţinutul actelor de procedură tind să realizeze trei scopuri: 1. Pentru încălcarea formelor legale (pentru necompetenţa funcţionarului care a emis actul. Sancţiunile actelor de procedură 1. La judecarea în fond aceste cauze se invocă pe cale de excepţie. 2.acest motiv de nulitate relativă poate fi asanat prin confirmare. nulitatea. protecţia părţilor împotriva nepriceperii sau uşurinţei judecătoreşti. legat de activitatea procesuală a acestora. amenda civilă.Actele de procedură Procesul civil este o activitate desfăşurată în timp şi constă într-un complex de acte procedurale ale instanţei şi ale părţilor prin care procesul civil prinde viaţă. menţiunea respectivă constituind proba legalităţii. 3. Nulitatea Nulitatea expresă se aplică pentru: Necompetenţa instanţei care a emis actul. Condiţii de valabilitate: 1. Cauzele de nulitate relativă nu pot fi invocate decât de partea prejudiciată prin acest act. 2. până la un anumit termen (prima zi de înfăţişare la instanţa de fond).

2. militarii în termen şi deţinuţii nu primesc termen în cunoştinţă. Citarea părţilor Este o obligaţie legală care urmăreşte îndeplinirea a două scopuri: • • asigurarea dreptului la apărare. 4. Această excepţie este valabilă şi în cazul în care. Lipseşte de eficienţă actul procedural anulat 2. citaţia. Termenul în cunoştinţă scuteşte instanţa de a cita partea până la terminarea/suspendarea procesului. Atunci când termenul stabilit în şedinţa de judecată se preschimbă şi procesul este programat la un termen mai scurt (pentru motive temeinice şi la cererea părţii interesate) se dispune citarea părţilor pentru termenul nou stabilit. 6. fiind în continuare încunoştinţată în proces. Lipseşte de eficienţă celelalte acte procedurale care se întemeiază pe actul anulat şi nu au o existenţă independentă. Regula este aceea că toate părţile trebuie citate în procesul civil. cererile de intervenţie ale terţilor. iar nu la constatările de fapt şi la manifestările de voinţă cuprinse în ea. în timpul unui proces se prezintă la termen în faţa instanţei. când o parte. 3. citaţia). realizarea principiului contradictorialităţii. fără ca ulterior să mai fie citaţi. Anularea actului procedural se referă la funcţia lui procedurală. necitată valabil. 5.1. În principiu. Citaţia trebuie să ajungă la destinatar cu cel puţin 5 zile libere înainte de termenul procesului. încheierile de şedinţă. întâmpinarea şi cererea reconvenţională a pârâtului). pentru partea nevalabil citată se prezintă reprezentantul ei. prin orice mijloc tehnic ce permite o confirmare de primire a citaţiei. Modalitatea de citare Citarea se face prin poştă sau prin agenţii procedurali ai instanţei sau alţi salariaţi ai instanţei. 2. primeşte în continuare termene în cunoştinţă. Ea este reglementată de norme imperative. la depunerea cererii de chemare în judecată partea care se prezintă personal sau împuternicitul ei primesc termen în cunoştinţă de la judecătorul de serviciu. De la ea legea permite următoarele excepţii: 1. Această preschimbare de termen se soluţionează de completul de judecată al dosarului dacă 60 . un act nul poate fi refăcut (ex. 3. Principalele acte procedurale: 1. cererile prin care părţile îşi exercită o cale de atac. cererile procedurale ale părţilor (cererea de chemare în judecată a reclamantului. hotărârea judecătorească şi dovada de înmânare a ei.

într-o ţară cu care România are tratate de asistenţă juridică reciprocă. pe timpul procesului. termenului şi a orei de înfăţişare la proces. Arătarea instanţei şi a sediilor ei. domiciliul/reşedinţa şi calitatea procesuală a părţii citate. în camera de consiliu de preşedintele instanţei sau vicepreşedinte sau preşedintele de secţie. Parafa preşedintelui instanţei şi semnătura grefierului care conferă autenticitate citaţiei. Dacă partea îşi schimbă domiciliul pe timpul procesului. Părţile cu domiciliu sau reşedinţa în străinătate. În acest caz procesul se suspendă. se citează prin scrisoare recomandată. care va cuprinde citaţia propriu-zisă şi copie după înscrisurile depuse de partea adversă. prin citare în Monitorul Oficial sau într-un ziar de largă răspândire. iar dacă domiciliul nu este cunoscut. Se mai citează facultativ. iar nu domiciliul menţionat în actul de identitate. • • • • Persoana juridică se citează la sediul ei. • • Personalul diplomatic aflat la post în străinătate se citează prin Ministerul Afacerilor Externe. întocmindu-se un proces verbal de afişare. Nerespectarea menţiunilor esenţiale conduce la nulitatea absolută a procedurii de citare. cu cerinţa expresă ca destinatarul să-şi aleagă. altele nu. Menţiuni speciale: Menţionarea date. Societăţile comerciale în faliment se citează prin lichidatorul judecătoresc. vor fi citaţi moştenitorii la domiciliu lor.are şedinţă de judecată în ziua depunerii cererii sau dacă nu. Domiciliul este cel real. Societăţile comerciale în reorganizare se citează prin administratorul judiciar. Cuprinsul citaţiei Citaţia cuprinde mai multe menţiuni. unele esenţiale. Menţiunile neesenţiale pot atrage nulitatea citaţiei dacă partea este vătămată şi procesul nu se poate amâna. un domiciliu procesual în România. citarea se va trimite pe numele moştenitorilor la ultimul domiciliu al defunctului. Părţile cu domiciliul necunoscut se citează prin afişare la sediul instanţei cu cel puţin 15 zile înainte de termen sau cu 5 zile în cazuri urgente. faptic. unde va primi actele procedurale. Confirmarea de primire a acestei scrisori face anunţul valabil. Numărul dosarului. Citarea unor categorii speciale de persoane • • Statul se citează prin Ministerul Finanţelor sau organele subordonate. Numele şi prenumele pot fi însoţite de iniţiala tatălui şi de poreclă. este obligată să anunţe în scris instanţa. În situaţia în care una din părţi moare în timpul procesului. Numele complet. 61 . sub sancţiunea citării valabile în continuare pe vechiul domiciliu. Aceste menţiuni sunt: Numărul şi data emiterii citaţiei.

II. considerând citarea ca fiind valabilă. Înmânarea actului procedural se face în zilele de lucru şi doar în cazuri excepţionale în zile de sărbătoare (cu aprobarea preşedintelui instanţei). Agentul procedural care îşi încalcă obligaţiile de serviciu va putea fi: amendat. citaţia se afişează pe uşa camerei sau recepţiei. Pentru bolnavii internaţi în spital citaţia se trimite la administraţia spitalului. dar este găsită o rudă sau o persoană apropiată. Semnătura agentului procedural care încheie procesul verbal. pedepsit disciplinar. Procesul verbal de înmânare a actului de procedură trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele menţiuni: Data exactă a întocmirii actului. agentul procedural consemnează acest lucru în dovada de înmânare a citaţiei. Când nu este găsit nimeni la domiciliu destinatarului citaţia se afişează la domiciliu (se depune la cutia poştală. Pentru marinarii aflaţi în cursă.• • • • • • Numele şi domiciliul adversarului. I. Înmânarea citaţiei în situaţii speciale Pentru destinatarii care locuiesc la hotel. iar dacă nu. Îndeplinirea actelor de procedură înseamnă înmânarea valabilă a acestora. citaţia se înmânează punctului de comandă al unităţii militare. 62 . Dacă el refuză semnarea. Numele şi domiciliu destinatarului şi modalitatea în care s-a făcut încunoştinţarea. Numele agentului procedural şi funcţia lui. Enumerarea înscrisurilor comunicate. Pentru persoanele juridice citaţia se trimite la sediul acestora unde va fi primită de funcţionarul desemnat cu primirea corespondenţei ce trebuie să-şi completeze clar numele şi prenumele şi funcţia şi să semneze. Destinatarul nu este găsit la domiciliu. Arătarea instanţei. Felul pricinii. citaţia se trimite căpităniei portului unde se înregistrează vasul. se afişează pe uşa locuinţei). Pentru militarii în termen. a felului actului comunicat şi a termenului de judecată. Destinatarul este găsit la domiciliu şi semnează dovada de înmânare a citaţiei. Aplicarea ştampilei nu este obligatorie. obligat la despăgubiri pentru amânarea procesului. III. Citarea persoanelor juridice prin afişare la două termene consecutive face procedura de citare valabilă. Lipsa oricăreia dintre aceste menţiuni conduce la nulitatea comunicării actului procedural. Actul procedural are caracter autentic şi menţiunile lui sunt considerate valabile până la înscrierea în fals. Pentru deţinuţi citaţia se trimite administraţiei locului de detenţie.

Termene prohibitive (dilatorii) 1. din cauză de forţă majoră. Calcularea termenelor a) Modul de calcul Termenul pe ani se împlineşte în ziua corespunzătoare a anului următor. 1.Instanţa este obligată la fiecare termen să verifice legalitatea cererii. Termene absolute – obligatorii pentru instanţe şi părţi. Termene imperative (peremptorii) 2. cu una sau mai multe părţi. 1. Termenul pe zile libere – nu se calculează ziua de început şi cea de sfârşit pentru ele nu sunt considerate zile de câte 24h. Termene relative – nerespectarea lor are consecinţe mai blânde: amânarea procesului şi amenzi sau sancţiuni disciplinare pentru funcţionarea instanţei. 63 . executarea hotărârilor şi evitarea surprinderii părţii adverse. Termenul pe săptămâni se împlineşte în ziua corespunzătoare a săptămânii următoare. Dacă procedura de citare este valabilă instanţa va amâna procesul dacă. Clasificare: I. Termene convenţionale II. La termenul în care procedura de citare este viciată nu se poate dispune nimic în proces. sub sancţiunea nulităţii. înmânarea înscrisurilor părţii adverse). Termene legale – stabilite prin lege 2. Aceste reguli sunt valabile pentru înmânarea oricăror acte de procedură. În sens procedural termenul = perioadă de timp înlăuntrul căreia trebuie îndeplinite sau nu acte procedurale. Partea va putea cere termen pentru pregătirea apărării. Termene judecătoreşti 3. Rolul – limitarea în timp a procesului. Comunicarea actului de procedură este posibilă şi valabilă şi când se face direct în instanţă părţii prezente care au refuzat primirea actului prin agent procedural (ex. una din părţi nu se poate prezenta. trebuie să amâne procesul şi să refacă procedura de citare. Termenele procedurale În sens material termenul = zi fixată. iar dacă ea nu este valabilă. stabilită. Termenul pe zile se calculează pe sistemul zilelor libere ( de câte 24h). Termenul pe luni se împlineşte în ziua corespunzătoare a lunii următoare. Nerespectarea lor duce la decădere sau nulitate 2.

care desfiinţează actul retroactiv. Decăderea care şterge dreptul de exercitare. hotărârea se consideră comunicată din ziua în care partea a solicitat o copie de pe hotărâre. c) Caracterul termenului procedural Termenele legale sunt. când o parte decedează înainte de expirarea unui termen. fiind echivalentă cu pierderea dreptului (Ex. Termenul mai poate fi suspendat. după comunicarea actului de procedură pe numele succesorului. în principiu. hotărârea se consideră comunicată din ziua declarării căii de atac. 2. Dacă termenul se împlineşte într-o zi de sărbătoare. Cererea de repunere în termen este de competenţa instanţei superioare celei ce a pronunţat hotărârea. Termenele sunt continui. 6 luni în comercial). termenul va începe să curgă din nou pentru moştenitorii părţii. Cheltuielile de judecată 64 . el se prelungeşte până la următoarea zi de lucru. 3. ele nu pot fi întrerupte. Sancţiunile sunt următoarele: Perimarea cererii lăsate în nelucrare din vina părţii ( 1 an în civil. când părţii i se comunică hotărârea odată cu somaţia de executare. e) Repunerea în termen Este posibilă atunci când au existat motive temeinice care au oprit partea să-şi exercite obligaţiile procesuale în termenul legal. cu două excepţii: 1. care şterge însuşi actul. nedepunerea unui act procedural la prima zi de înfăţişare). termenul de atacare a hotărârii curge din ziua primirii somaţiei. din cauza forţei majore. când partea este împiedicată de forţa majoră să îndeplinească un act procedural. Nulitatea.În interiorul termenului se calculează şi zilele de sărbătoare. ea putând fi repusă în termen după 15 zile de la încetarea cauzei de forţă majoră. fixe. b) Durata curgerii termenului În principiu. dar este mai puţin gravă decât decăderea. termenul curge de la comunicare. termenul se calculează în funcţie de data cuprinsă în ştampila poştei. cu trei excepţii ce formează principiul echipolenţei: 1. 2. când recursul/apelul se declară înainte de comunicarea hotărârii. d) Sancţiunile nerespectării termenelor Nerespectarea termenelor şi sancţiunea aferentă se invocă prin excepţie. Atunci când actul de procedură se comunică prin poştă. Instanţa poate dispune exercitarea unui drept procesual în termenul general de 15 zile de la încetarea cauzei de forţă majoră care a împiedicat partea.

Taxele de timbru au ca beneficiar bugetul central al statului sau al Ministerului de Justiţie. Şi mai rar. pensionari).poate fi totală sau parţială . tutela.plata unor drepturi salariale. Aceste acte normative apar regulat pentru a aduce la zi taxele de timbru cu procentul de inflaţie. contestaţia la executare) variabile – pentru cereri patrimoniale propriu-zise – acoperind un anumit procentaj din obiectul cererii patrimoniale.fiind aprobată de organele Ministerului de Finanţe . Timbrajul trebuie făcut anticipat şi total înainte de depunerea cererii. Ele se fac venit la bugetul Ministerului de Justiţie. ele sunt reglementate prin hotărâri sau ordonanţe de guvern şi mai rar prin lege. Această scutire poate fi: • subiectivă: . Neachitarea taxei integrale de timbru conduce la nulitatea cererii procedurale. • Obiectivă: stabilită prin lege pentru: . de expert. . . În cazuri excepţionale cererea poate fi netimbrată corespunzător cu obligaţia petentului (reclamant) de a completa taxa de timbru până la primul termen de judecată. Legea permite ca o taxă de timbru neplătită integral să poată fi plătită ulterior la organele fiscale.cereri privind adopţia. partea datoare fiind dată în debit. Taxele de timbru se plătesc anticipat de petent. mai poate acorda o amânare pentru plata taxei de timbru integral.Sunt suportate de partea care a pierdut procesul ca urmare a culpei ei procesuale. 65 . Judecătorul de serviciu care încalcă acest principiu este susceptibil de sancţiuni disciplinare . Cuantumul taxei de timbru datorat în căile de atac este menţionat pe citaţie.poate consta în eşalonarea taxei pentru cazuri personale (studenţi. cereri privind redobândirea dreptului de proprietate imobiliară pentru imobile trecute abuziv la stat.cereri de despăgubire civilă din cauză penală. onorariile de avocat.procese privind pensii de întreţinere. . Există posibilitatea de scutire de taxe de timbru. Pe lângă taxele judiciare de timbru mai există taxe de timbru judiciar care sunt fixe pe anumite intervale valorice. Taxele pot fi: fixe – pentru cereri cu caracter nepatrimonial variabile – pentru cereri cu caracter nepatrimonial (divorţ. instanţa. Ele constau în plata taxelor de timbru. În recurs instanţa poate recalcula taxa de timbru şi pentru judecata în primă instanţă şi pentru judecata în apel. cheltuielile de transport şi alte cheltuieli. la primul termen.

.cheltuielile de cazare. situaţie în care se va proceda la întocmirea unei expertize de specialitate. pârâtul va fi obligat proporţional cu cheltuielile de judecată ale reclamantului. .taxe pentru multiplicarea unor acte. Dacă partea care a câştigat procesul nu cere în proces cheltuielile de judecată. funcţie de care se calculează şi valoarea taxei de timbru. Când prin hotărâre se admit cererile mai multor părţi.contravaloarea zilei de muncă pierdute.cheltuielile de transport.onorariul avocatului: este stabilit prin contract între avocat şi client şi nu poate fi cenzurat de instanţă. Pr. obligaţia la cheltuielile de judecată se face în solidar pentru coparticipanţi. Civ. . se face de petent (reclamant).onorariul expertului: este stabilit de instanţă. . Partea câştigătoare are însă dreptul să ceară cheltuielile făcute printr-o cerere separată în interiorul termenului de prescripţie (3 ani). se vor restitui.cheltuiala necesară administrării unei probe: se suportă de partea care a cerut expertiza sau de partea în favoarea căreia proba a fost dispusă din oficiu de instanţă. Instanţa poate obliga partea care a pierdut procesul să restituie onorariul unui singur avocat al părţii ce a câştigat procesul. . dacă ea a avut mai mulţi avocaţi. Alte cheltuieli de judecată: . Lichidarea cheltuielilor de judecată (art.Evaluarea obiectului cererii. toate cheltuielile de judecată se vor calcula la sfârşitul rejudecării.274 C. Această excepţie nu se aplică dacă pârâtul a fost pus în întârziere înainte de începerea procesului printr-o notificare faţă de care nu şi-a executat benevol şi cu bună credinţă obligaţiile. cheltuielile de judecată se pot compensa total sau parţial.) Partea care a pierdut procesul (pârâtul)nu va fi obligată la cheltuielile de judecată ale reclamantului dacă a recunoscut cu bună credinţă pretenţiile acestuia cel mai târziu la prima zi de înfăţişare. Atunci când se admite doar în parte o acţiune. Taxele de timbru plătite pentru o cerere la care ulterior se renunţă. partea poate fi obligată la un timbru suplimentar şi corelativ. Această evaluare poate fi contestată de părţi sau instanţă. În situaţia coparticipării procesuale. Amenzile judiciare 66 . Dacă pe parcursul procesului se modifică evaluarea. În situaţia casării unei hotărâri şi trimeterii sau reţinerii spre rejudecare a cauzei. instanţa nu le poate acorda din oficiu. .

Dacă se admite contestaţia. . 2. încercarea de a obţine o scutire a taxei de timbru pe motive nereale. amenda se dispune prin încheiere de şedinţă care este executorie. nejustificat. ducând la amânarea procesului. amenda se anulează sau se reduce. Amendarea părţilor se poate face pentru: 1. formularea cu rea credinţă a unei cereri de verificare de scripte. cererea de citarea a adversarului prin publicitate. repetat şi nejustificat. . .Judecata în faţa instanţei de fond are 3 etape : contradictorie (publică) deliberarea şi pronunţarea hotărâri hotărârii . 3. .agentul procedural care îndeplineşte greşit sau nu îndeplineşte obligaţia de citare sau de comunicare a actelor de procedură. Indiferent.expertul care.avocatul care. amenzi cominatorii pentru fiecare zi de întârziere pentru a se asigura executarea unor obligaţii de a face. formularea cu rea credinţă a unei contestaţii în executare numai cu scop de a întârzia executarea.martorul legal citat care nu se prezintă sau refuză să depună mărturie. tulburarea şedinţei de judecată. şi redactarea şi comunicarea 67 . deşi domiciliul lui era cunoscut. nu se prezintă într-un proces sau are o atitudine deontologică. Curs 11 Procedura în faţa instanţei de fond Procesul civil are mai multe faze /etape din care prima se desfăşoara în faţa instanţei de fond care e de obicei Judecătoria . partea poate fi amendată pentru abuzuri procesuale: introducerea cu rea credinţă a unei cereri de recuzare. refuză sau întârzie depunerea raportului de expertiză. La judecata pregătitoare se regăsesc toate principiile procedurii civile . Amendarea altor participanţi .Scopul este de a se prezenta elementele pregătitoare ale procesului.pregătitoare (scrisă ) . I ) Faza scrisă începe o dată cu introducerea cererii de chemare în judecată şi se încheie la prima zi de judecată .Sunt amenzi civile care se plătesc în favoarea statului. dar poate fi atacată de cel amendat.

de părţi sau terţi.convocare ce se face în scris (recomandată cu confirmare de primire ) .i ocrotească drepturile şi interesele proprii sau ale altor persoane în condiţiile legii .Părţile însă 68 . cereri incidente care se fac pe parcursul procesului .aceasta trebuie să-şi dovedească această calitate prin procură /împuternicire judecătoreşti .În proces interesează domiciliul real.Oricare dintre aceştia trebuie să facă dovada calităţii de reprezentant .încheierile / hotărârile Cererile procedurale concrete specifice procesului în prima instanţă a) Cererea de chemare în judecată (art. avocaţială . unde să i se comunice actele procedurale . a comunica actele de procedură în timpul procesului .curator ) sau convenţional (procurator . i se cere pârâtului să-şi declare un domiciliu ales în Rom.decizie de tutore sau de curator . . semnătura . pt.pentru a stabilii competenţa teritorială a instanţei .rezolutia judecătorului de serviciu la primirea cererii de chemare în judecată (C.citaţia Cererile procedurale generale constituie mijlocul prin care oricare parte interesată poate cere instanţei să . Pers juridice poate fi reprezentat în proces de administrator . este modalitatea concretă de realizare a acţiunii civile .Sunt două feluri : cereri introductive care declanşează litigiul şi sesizează instanţa . Pt identificare se mai poate folosi iniţiala tatălui şi eventual porecla .avocat ) .numele şi domiciliul părţilor /reprezentanţilor părţilor .cererea reconvenţională . Trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente :arătarea instanţei căreia îi sunt adresate.J.Când pârâtul are domiciliul /reşedinţa în străinătate o dată cu convocarea lui la primul termen . 112 CPC) este actul procesual prin care reclamantul îşi formulează pretenţiile împotriva pârâtului şi prin care sesizează instanţa cu soluţionarea litigiului .Aceste elemente sunt concretizate prin acte procedurale specifice :cererea de chemare în judecată .) .Mai e posibil ca o parte să acţioneze atât în nume propriu cât şi ca reprezentant al unor coparticipanţi . Al 2-lea element este un element posibil: calitatea procesuală a părţii .nu cel oficial . Cuprinsul cererii : numele şi domiciliul / reşedinţa părţilor .Cererile procedurale reprezintă acte procedurale importante la fel ca şi citaţia .Cererile procedurale se fac în formă scrisă .procedural .C..Î.La cererea formulată de reprezentant şi nu de parte .au posibilitatea sa-şi declare un domiciliu ales .faptic .Aceste elemente sunt necesare pentru a identifica părţile .conducător sau consilier juridic în baza unei delegaţii.D. Reprezentantul titularului poate fi un reprezentant legal (tutore .obiectul cererii .întâmpinarea .

fie din oficiu de instanţă . cererii trebuie evaluat de reclamant atunci când e posibil în următoarele scopuri.Mijloacele probatorii pot fi : citarea pârâtului la interogatoriu înscrisuri ce se anexează la C.eventual prin citarea reclamantului .)Ob. a statuat că lipsa unei semnături poate fi complinită pe parcursul procesului . jud.Acest lucru e util atât pt instanţa care trebuie să conducă procesul . jur. Celelalte elemente pot fi acoperite pe parcursul proc.cât şi pt pârât pt a şti să se apere .Al 3-lea element :obiectul cererii – pretenţiile reclamantului (ex.ob. instanţa poate pune în discuţie. fie la sesizarea pârâtului. anularea unui act.se subliniază faptele care produc efecte juridice şi care caracterizează litigiul şi se explică temeiul pretenţiilor .C. pt a determina taxa de timbru şi implicit cuantumul cheltuielilor de judecată Dacă evaluarea obiectului este contestată de pârât se recurge la o expertiză în evaluare .Dacă cererea e semnată de reprezentant reclamantului se poate pune în discuţie însuşirea cererii de reclamant . Motivarea în drept = prezentarea temeiului juridic al cererii (textul de lege sau principiul juridic aplicabil )se raportează la norma juridică încălcată ce a generat conflictul . pt a individualiza acţiunea pt a stabili competenţa materială a instanţei.elemente poate determina nulitatea CDCÎJ.Lipsa vreunuia din ac . Reclamantul menţionează mijloacele probatorii pt fiecare capăt de cerere .: pt a fixa limitele procesului pt a constitui un element necesar al dispozitivului hot. Al 4 –lea element :arătarea motivelor de fapt şi de drept fixează cadrul procesului Motivele de fapt :prezentarea succintă a faptelor materiale /juridice din care reclamantul îşi deduce pretenţiile împotriva pârâtului .D. plata unei sume. :arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere . părţilor. Practica jud.Semnătura presupune acordul reclamantului cu cuprinsul cererii şi voinţa lui valabilă de a deschide procesul .J în exemplare suficiente atât pt instanţa cât şi pentru părţi martorii nominalizaţi în cerere sau la prima zi de judecată expertiză de specialitate cercetare locală Al 6-lea element : semnătura reclamantului.acordându-se termen special pt 69 .Dacă reclamantul nu-si precizează temeiul de drept sau o face greşit . Al 5-lea elem. calificarea juridică a pretenţiilor în limitele principiului disponibilităţii .Obiectul cererii trebuie să fie licit şi moral .Se face un scurt istoric al raportului juridic .special cu această menţiune . cererii (scopul procesului) semnătura . Dintre aceste elemente sunt esenţiale: numele .Î. caz în care va fi citat pt a confirma voinţa lui .

În aceste zile reclamantul poate observa întâmpinarea .Este o cerere incidentă. Nedepunerea întâmpinării nu creează imposibilitatea apărării. o contraacţiune a pârâtului Scopul reconvenţionalei este acela de a compensa prestaţiile părţilor .Această cerere are un caracter independent faţă de cererea reclamantului. pt. lipsa ob.118. nedepunerea întâmpinării are drept consecinţă decăderea pârâtului din dreptul de a cere probe şi din dreptul de a invoca excepţii relative .El îşi păstrează posibilitatea de a-şi face apărarea şi de a invoca excepţiile de ordine publică.Datorită caracterului independent . le poate recunoaşte parţial .Pin întâmpinare părţile se plasează pe picior de egalitate cunoscându-şi reciproc pretenţiile. cererii. b) Întâmpinarea (art 115 CPC) este actul procesual prin care pârâtul răspunde în scris la pretenţiile reclamantului menţionând şi care sunt apărările lui . necompetenţa instanţei. Întâmpinarea se depune în exemplare suficiente pt instanţă şi pt părţi cu menţiunea coparticipanţi se poate depune un singur exemplar . Întâmpinarea trebuie depusă cu cel puţin 5 zile înainte de prima zi de înfăţişare /de primul termen. Avantajele cererii reconvenţionale : soluţionează pretenţiile în acelaşi proces economiseşte timp şi bani evită posibilitatea soluţionării contradictorii a cererilor Dezavantaje : poate întârzia judecarea acţiunii principale. dar trebuie să aibă şi o legătură conexă cu acţiunea .119 CPC) este cererea pârâtului atunci când are pretenţii proprii împotriva reclamantului.anulată. chiar dacă cererea reclamantului a fost perimată . ci doar o îngreunează.Doar dacă nici după ac termen cererea nu se complineşte aceasta poate fi anulată (nul.complinirea lor . Cuprinsul întâmpinării: elementele CDCÎJ + 2 elemente specifice: excepţiile pe care le ridică pârâtul (ex. pretenţii conexe cu cererea reclamantului .alin 2 ).poate invoca nulitatea pretenţiilor reclamantului) În prezent întâmpinarea e obligatorie (art. Prorogarea competenţei în favoarea instanţei competente cu soluţionarea cererii reclamantului. a evita aceste dezavantaje instanţa poate disjunge cele 2 cereri. că pt 70 .instanţa e obligată să se pronunţe expres asupra cererii reconvenţionale . relativă) cu condiţia să fi produs o vătămare pârâtului . c) Cererea reconvenţională (art. neanalizată pe fond (ci doar pe excepţii). Cuprinsul acestei cereri se referă la aceleaşi elemente ca şi în cazul cererii reclamantului.Pretenţiile pârâtului din această cerere creează un caracter ofensiv . lipsa semnăturii) răspunsul pârâtului în fapt şi în drept la fiecare capăt de cerere al reclamantului (pârâtul poate nega cererile reclamantului.

Este următorul pas al procesului prin care instanţa e sesizată cu litigiul. se verifică plata taxei de timbru integrală şi anticipată.sau la următoarele termene după ce reclamantul îşi modifică sau întregeşte acţiunea Depunerea tardivă are ca efect judecarea separată de cererea reclamantului. Cererea reconvenţională se soluţionează prin aceeaşi hotărâre la fel cu cererea de chemare în judecată. neachitarea poate duce la neprimirea cererii.instanţa e sesizată cu litigiul . Procedura prealabilă şedinţei de judecată 1) Primirea cererii de chemare în judecată.situaţie în care aceştia primesc termen în cunoştinţă fără ca instanţa să mai citeze pe reclamant .Pt cauze urgent se poate da un termen de 5 zile (de regulă de 5 zile ) dispune citarea părţilor :obligatoriu îl citează pe pârât .urmând ca cererea să fie înregistrată numai după ce va fi depusă din nou .Aici termenul de anulare are înţelesul de înregistrare . Taxa plătită va fi anulată de judecătorul de serviciu . prin excepţie cererea netrimbată corespunzător poate fi primită cu obligaţia reclamantului de a completa taxa până la primul termen.procesul. Este în acelaşi timp o reflectare a principiului disponibilităţii .sau în cazuri speciale de preşedintele instanţei. fixează primul termen de judecată .Cererea reconvenţională trebuie depusă la prima zi de înfăţişare .Primirea se face de judecătorul de serviciu . Se depune personal de reclamant sau de reprezentantul acestuia . trebuie să fie de cel puţin 300 de zile pt a se da posibilitatea citării părţilor şi pregătirii apărării .Dacă va constata lipsuri îi va cere reclamantului să le remedieze .aceasta poate suspenda printr-o încheiere de şedinţă . Rezoluţia se scrie de mână în colţul din dreapta sus al cererii şi se semnează de judecătorul de serviciu .Cererea reconvenţională se poate formula într-un înscris împreună cu întâmpinarea sau în înscrisuri separate . În momentul în care cererea e valabilă .Prin aceasta se punctează 3 aspecte .de principiu. Dacă reclamantul nu se conformează indicaţiilor instanţei .Judecătorul de serviciu adoptă (cererea ?) prin rezoluţie .Judecătorul de serviciu verifică la primirea cererii existenţa elementelor cererii de chemare în judecată(CDCÎJ) .Termenul .Dacă reclamantul trimite cererea prin poştă .ea va fi primită de judecătorul de serviciu şi din acel moment . instanţa îi va comunica în acelaşi mod deficienţele cererii şi că trebuie să fie remediate . 71 .iar pe reclamant îl citează doar dacă n-a depus cererea personal .

Prin citaţie .pârâtul este invitat să depună întâmpinarea cu cel puţin 5 zile înainte de primul termen.Odată cu citaţia . iar pe de lată parte determinarea eventualelor excepţii de litispendenţă(autoritatea de lucru judecat). în stabilirea paternităţii.perimat sau dacă reclamantul renunţă la ea .. c) cererea fixează cadrul procesual şi cu privire la părţi .pârâtului i se comunică şi copia după CDCÎJ şi după înscrisurile reclamantului . Efectele primirii cererii de chemare în judecată a ) cererea de chemare în judecată investeşte instanţa cu cercetarea şi soluţionarea cauzei (judecarea pricinii).(art.pârât) la care ulterior se pot adăuga terţi intervenienţi . sub sancţiunea nulităţii acelui act.devine după decesul acestuia transmisibilă către moştenitori (acţ. revocarea donaţiei pt. Acest efect se produce chiar dacă cererea e depusă la o instanţă necompetentă . f) depunerea cererii are ca efect punerea în întârziere a pârâtului sub următoarele aspecte :pârâtul posesor de bună-credinţă nu mai are dreptul de a culege fructele după depunerea cererii.Totuşi .pârâtul chemat în judecată pentru o obligaţie de a face ceva /de a nu face ceva.1309).aspecte juridic . cererile privind pensia de întreţinere data primirii cererii este data obligaţiei la plata pensiei prin hotărâre. pt. b ) cererea de chemare în judecată fixează natura şi obiectul cauzei în sensul că reclamantul precizează pretenţiile şi fixează limitele procesului . g) acţiunea personală şi netransmisibilă . pârâtul chemat în judecată pentru predarea unui bun corporal preia riscul pieirii bunului . d) depunerea cererii determină instanţa competentă alternativ (instanţa competentă teritorial obişnuit ) e) depunerea cererii întrerupe prescripţia extinctivă.Acest aspect e important pt determinarea caracterului relativ al hotărârii judecătoreşti .respectiv la calitatea procesuală a acestora (reclamant . Uneori judecătorul de serviciu poate dispune chemarea la interogatoriu a pârâtului cu menţiunea acesteia în citaţie.Aceste elemente pot fi modificate sau întregite de reclamant cel târziu la prima zi de înfăţişare .aspecte faţă de care pârâtul îşi poate concepe apărarea . tăgada paternităţii .din ziua introducerii cererii curg dobânzile.îşi stabileşte temeiul juridic . 72 .o dată depusă de titular . va putea fi obligat prin admiterea acţiunii reclamantului şi la daune din ziua introducerii acţiunii reclamantului. ingratitudine) h) din momentul depunerii cererii dreptul supus judecăţii devine drept litigios care nu mai poate fi transmis prin acte juridice. dacă obiectul cererii este plata unei sume de bani .prescripţia nu se consideră întreruptă dacă cererea s-a anulat .

Datele din cele patru registre pot fi corelate astfel încât putem şti oricând situaţia şi mişcarea unui dosar .Totuşi pentru cauze urgente stabilite prin lege .denumirea părţilor . dosarul se întoarce în arhivă unde este depozitat intr-un dulap prevăzut cu despărţituri denumite ochiuri corespunzătoare diferitelor termene şi complete de judecată. semnându-se pentru predarea dosarelor de la arhivă către grefier şi apoi pentru restituirea dosarelor după termen de către grefier . de apărare al părţilor care pot participa la dezbaterea cauzei la momentul respectiv . Cu 1 până la 3 zile înainte de termen .la arhivă . data introducerii cererii .termenele următoare. CDCÎJ împreună cu anexele ei .(înscrisurile depuse de reclamant . de dosar. Opisul alfabetic : se trec în ordine alfabetică părţile şi în dreptul lor nr.duplicatele pt comunicarea către pârât.listă ce cuprinde dosarele în ordinea lor cronologică. (contestaţie la executare )dosarele respective se trec în faţă pe lista de procese .Dosarul se înregistrează în 4 registre : Registrul general :nr de dosar şi elementele de pe copertă. natura cauzei .natura cauzei .dosarele se scot din arhivă de către grefierul de şedinţă care semnează de preluare. 73 .făcând un referat scris pe conceptă sau pe ultima încheiere de şedinţă.menţionând ziua expedierii şi nr de recomandată. chitanţele de plată a taxei) se cos intr-un dosar pe coperta căruia se scrie nr. Grefierul duce dosarele în biroul propriu şi verifică la fiecare dosar dacă părţile sunt corect citate şi dacă taxa de timbru e valabil plătită .2) Pregătirea şedinţei de judecată . După aceasta . Grefierul afişează lista de judecată cu cel puţin 1 h înainte de începerea şedinţei la avizierul corespunzător sălii de şedinţă sau pe pe uşa sălii de şedinţă în lipsa unui avizier . de înregistrare al litigiului care este nr. de dosar (acest număr se preia din registrul general al instanţei)denumirea instanţei .data depunerii acestuia . După înregistrarea dosarului acesta pleacă de la arhivă spre biroul de citaţie pentru completarea si expedierea citaţiilor şi a duplicatelor de pe cererea reclamantului şi de pe înscrisuri conform rezoluţiei judecătorului de serviciu. Expedierea citaţiilor şi a înscrisurilor se menţionează într-un borderou de corespondenţă al instituţiei .După primire cererii şi fixarea primului termen . Aceste dulapuri trebuie închise şi securizate. Registrul informativ :nr de dosar . Grefierul întocmeşte lista de procese a completului pt termenul respectiv . Această listă asigură publicitatea şi dr. Condica de termene pt arhivă :nr de dosar numele pt un anumit termen de judecată .

obiectul cauzei . b) Începerea dezbaterilor . Strigarea cu prioritate a cauzelor se face numai cu condiţia prezenţei tuturor părţilor / nu trebuie amânat (dezbătut un proces fără a fi anunţate părţile ).este forma specifică de activitate a instanţei în raport cu principiul publicităţii .În legătură cu această etapă . preşedintele completului declară şedinţa începută . preşedintele completului asigură conducerea dezbaterilor.citaţii ale instanţei.dacă timbrul e plătit .contradictoriu şi public .o poate evacua . să răspundă la acestea .să invoce excepţii. o poate suspenda . numele părţilor .ci prin intermediul preşedintelui completului). Şedinţa de judecată este un moment foarte important al procesului .Se invită părţile să ceară probe .după care se trece la dezbateri .grefierul face referat oral al procesului arătând cine e prezent şi cine absent .În această etapă se administrează probele . Preşedintele completului poate modifica această ordine acceptând strigarea cu prioritate a dosarelor în care părţile s-au împăcat sau a dosarelor în care părţile au probleme speciale ori în dosarele cu amânarea fără discuţii. 4)excepţiile de procedură .după strigarea dosarului .cererile de intervenţie .şedinţa de judecată are loc în sala de judecată .dacă procedura de citare a fost corect îndeplinită pt toate părţile . Fiecare dosar se strigă de grefier menţionându-se nr de ordine de pe listă .dacă relaţiile ordonate de instanţă au sosit la dosar sau nu .în cadrului ei efectuându-se toate lucrările publice ale procesului .se pun 74 .De regulă această etapă cuprinde mai multe termene de judecată fără a exclude posibilitatea judecării procesului de la primul termen. aceste elemente se repetă în afara sălii de şedinţă fie prin aprod . Preşedintele poate lua măsurile necesare :poate chema la ordine o persoană ce tulbură şedinţa de judecată .o poate trimite în judecată pt ultraj.cererea reconvenţională .o poate amenda . Trebuie avute în vedere 4 aspecte : 1)ordinea de judecată (dezbaterile )2)prima zi de înfăţişare .II ) Judecarea publică şi contradictorie (judecarea propriu-zisă a cauzei)Această etapă are caracter preponderent oral .Pt asigurarea publicităţii. În această etapă se întocmesc acte procesuale specifice .şi tot el declară şedinţa închisă . iar ceilalţi membri nu por intervenii individual .o asigură conducerea completului de judecată (în apel şi recurs sau în alte căi de atac în care completul e format din mai mulţi membrii.Se spune că în afara şedinţei de judecată nu există proces civil.trebuie abordate următoarele subpuncte: şedinţa de judecată incidente care întârzie judecarea judecarea în fond a procesului actele de dispoziţie ale părţii prin care se pune capăt judecăţii.Dezbaterile constau în strigarea pe rând a dosarelor în ordinea lor de pe listă.procesul verbal al instanţei .se administrează probe .fie prin mijloace de sonorizare . 1) Ordinea dezbaterilor cuprinde mai multe aspecte: a) conducerea dezbaterilor .3)încheierile de şedinţă . încheieri de şedinţă .

Procesul civil este caracterizat de oralitate. Paratul va vorbi primul doar dacă ridică o excepţie. instanţa întocmeşte o încheiere de şedinţă în care arată motivele repunerii . instanţa e obligată să ţină cont de apărările şi probele administrate şi de partea prezentă la termenul final .poate limita timpul de expunere în mod egal pt fiecare parte şi într-un interval rezonabil pt.dosarul poate fi lăsat la sfârşitul şedinţei de judecată.concluzii .părţile vor pune din nou concluzii.Dacă una din părţi legal citată lipseşte .Repunerea pe rol se poate face doar înainte de pronunţarea hotărârii .Ea marchează începutul fazei orale şi contradictorii a procesului civil.apoi pârâtul .cuprinzând doar susţinerile părţii prezente . Judecătorul are dreptul pe tot parcursul procesului să încerce împăcarea părţilor c) ordinea în care se dă cuvântul părţilor .Repunând cauza pe rol.dosarul se va amâna luându-se măsurile necesare pentru administrarea probelor care lipsesc (ex. părţile sunt invitate să-ţi prezinte susţinerile în ordine prestabilită :întâi reclamantul .instanţa anunţă că se retrage pt deliberări . Declarând dezbaterile închise . Dacă la strigarea cauzei una din părţi/apărătorul părţii lipseşte .dezbaterile se desfăşoară normal . Efecte: 75 . este un moment foarte important ce marchează naşterea / stingerea unor drepturi procesuale ale părţilor . la a 2-a strigare.Dacă probatoriul cauzei nu e finalizat . fixează un nou termen şi citează părţile . 2) Prima zi de înfăţişare este pragul procesului.După administrarea probelor ce au determinat repunerea pe rol . o luptă de argumente şi contraargumente . îşi susţin apărările şi le argumentează . a asigura o apărare rezonabilă în proces .E posibilă repunerea pe rol a cauzei după ce instanţa a rămas în pronunţare atunci când observă cu ocazia deliberării că au rămas neelucidate probleme ale cauzei . iar instanţa se retrage pt deliberări. declaraţia unui martor ):Dosarul poate fi suspendat pt cauzele prevăzute în lege.La cererea părţilor sau din proprie iniţiativă instanţa poate să acorde cuvântul în replică pt reclamant şi în duplică pt pârât .Avem prima zi de înfăţişare atunci când : părţile sunt legal citate părţile pot pune concluzii Ea poate coincide sau nu cu primul termen de judecată .Prin concluzie părţile fac o sinteză a procesului. Instanţa e obligată să dea cuvântul tuturor părţilor prezente .apoi intervenienţii. pt că prin pronunţare instanţa se desesizează de cauză ..Închiderea dezbaterilor are loc după ce toate probele admise au fost administrate şi după ce toate părţile prezente au pus concluzii sau au făcut pledoarie .rezultând că pledoaria trebuie să fie o demonstraţie a temeiniciei soluţiei solicitate .De asemenea .La pronunţarea hotărârii.

nu au autoritate de lucru judecat şi de aceea instanţa poate reveni la măsurile stabilite prin această încheiere . După prima zi de înfăţişare . reclamantul îşi poate modifica / întregii cererea de chemare în judecată . 3) Încheierea de şedinţă este actul procedural al instanţei de judecată întocmit după fiecare şedinţă şi in care se consemnează cele petrecute în timpul dezbaterilor şi măsurile luate pt avansarea şi soluţionarea pricinii. d) cel târziu la prima zi de înfăţişare se invocă excepţiile relative.a) cel târziu la prima zi de înfăţişare. 131 ): Reclamantul îşi îndreaptă o eroare materială a propriei acţiuni. e) cel târziu la prima zi de înfăţişare se pot depune cererile de intervenţie . instanţa adoptă măsurile procedurale pt cercetarea şi soluţionarea cauzei fără a anticipa asupra fondului cauzei.caz în care instanţa acordă un nou termen pt comunicarea acestor modificări către pârât .măsură obligatorie . Întregirea acţiunii = completarea unor lipsuri iniţiale . considerentele : motivarea măsurilor luate de instanţă.termenul la care au avut loc dezbaterile . b) cel târziu la prima zi de înfăţişare se cer probele c) cel târziu la prima zi de înfăţişare se depune întâmpinarea şi cererea reconvenţională.obiectul pricinii.Legea prezintă patru excepţii în care cererea de chemare în judecată poate fi modificată /schimbată după prima zi de înfăţişare (art. Încheierile de şedinţă constituie oglinda procesului . Prin încheierea preparatorie. Aceste încheieri au un dublu caracter : nu rezolvă pe fond o parte din cauză . Încheierea de şedinţă trebuie semnată de întregul complet de judecată. Reclamantul majorează / micşorează câtimea obiectului cererii . 76 . rezumatul susţinerilor părţilor prezente .Modificarea acţiunii înseamnă corectarea unor elemente prezentate greşit în cererea iniţială. compunerea completului de judecată . dispozitivul : se menţionează măsura ordonată de instanţă . Clasificarea încheierilor de şedinţă : încheieri preparatorii încheieri interlocutorii.nu şi după rejudecare în fond după casare . Reclamantul înlocuieşte o acţiune în constatare cu o acţiune în realizare .Modificarea şi întregirea acţiunii se pot face numai în prima judecată în fond .Ele au aceleaşi părţi componente ca şi hotărârea judecătorească: practicaua: denumirea instanţei .reclamantul este decăzut din aceste drept procesual . Reclamantul cere contravaloarea obiectului pierdut în locul restituirii lui în natură . Încheierea preparatorie poate fi atacată numai o dată cu fondul .

În această situaţie procesul se suspendă . Este o reflectare a principiului disponibilitatii. au autoritate de lucru judecat. avem un proces continuu care uneori se intrerupe. 4)Excepţiile de procedură (cursurile trecute). Suspendarea procesului inseamna oprirea cursului judecatii datorita unor situatii voite de parti sau independente de vointa lor. Procesul va continua pt celelalte aspecte ale cauzei rămase nesoluţionate din cadrul procesual respectiv . Cauzele suspendarii determina si felurile ei. Intreruperea poate deveni permanenta prin perimare. Suspendarea voluntara are loc in doua situatii posibile (art. Uneori acest proces se intrerupe pentru perioade mai lungi prin suspendare.aşteptându-se soluţionarea căii de atac .consemnate în caietul de şedinţă al grefierului .În mod excepţional pt cereri noi .Încheierea interlocutorie rezolvă împrejurările de fapt / drept care lasă să se întrezărească soluţia instanţei asupra fondului . Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierii de şedinţă . 242 Cpc) – toate partile cer instantei sa suspende procesul. Au 2 trăsături : prejudecă pricina .rezolvare ce rămâne definitivă asupra aspectului respectiv şi asupra căreia instanţa nu mai poate reveni. 77 . Ea poartă asupra unor aspecte dezbătute în contradictoriu de părţi şi pe care instanţa le rezolvă . De încheieri interlocutorii : încheiere de admitere în principiu în partaj încheierea de admitere în principiu a cererii de intervenţie încheierea prin care se respinge o excepţie de fond . instanţa poate completa încheierea interlocutorie .să facă copii după ele şi să ceară pe cale incidentă îndreptarea unor erori materiale sau completarea încheierilor cu elemente ce pot fi : confirmate de toate părţile . CURS 12 Incidente care intarzie solutionarea procesului Suspendarea De regula. După ce se epuizează toate căile de atac . Ex.se reia dosarul la prima instanţă în funcţie de soluţia pronunţată . Încheierea interlocutorie este atacabilă în termenul general (15 zile ) de la comunicare .

inlocuirea legala a partii sau reprezentantului ei si respectarea principiului contradictorialitatii . 243 Cpc) poate interveni in • • • • partii decedate .evitarea unor amanari repetate si inutile. sau pana la numirea unui reprezentant daca partea a devenit majora Scopurile acestei suspendari : . In aceasta situatie devine incidenta autoritatea de lucru judecat din hotararea cu privire la existenta faptei. Nu se poate suspenda un proces solutionat prin pronuntarea hotararii pentru ca din acest moment instanta se desesiseaza si nu mai poate adopta nici o masura pentru procesul respectiv. A doua sitautie in care poate avea loc suspendarea voluntara este situatia in care toate partile absenteaza voluntar la un termen de judecata. acelasi contract este considerat fals in procesul penal). Aspecte comune pentru orice tip de suspendare 78 4 situatii: in cazul decesului unei parti. Alte cazuri de suspendare • • • • • suspendarea procesului pana la solutionarea cererii de stramutare suspendarea procesului pana la solutionarea unui conflict de competenta suspendarea procesului pana la solutionarea inscrierii in fals (vezi procedura falsului – cursurile anterioare) suspendarea procesului pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate posibila suspendare a actiunii reclamantului pentru nerespectarea cerintelor de valabilitate a cererii de chemare in judecata. prin punerea sub interdictie a unei parti.Cauzele posibile pentru aceasta suspendare pot fi : negocieri pentru o viitoare tranzactie sau pentru o eventuala plata voluntara. cand decedeaza mandatarul/reprezentantul unei parti. Aceasta situatie nu produce suspendare daca partile au avocat care le reprezinta. procesul se suspenda pana la numirea unui nou mandatar . . Suspendarea facultativa (judecatoreasca) Este atributul facultativ al instantei de judecata in 2 cazuri : • • cand solutia procesului depinde total/partial de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul judecatii intr-un alt proces (ex : chestiunile prejudiciale) cand se ivesc indiciile unei infractiuni a carei constatare printr-o hotarare jud. faptuitor. existenta vinovatiei. cerinte indicate de instanta. sau una sau mai multe parti au cerut judecarea in lipsa lor. Aceste cauze ale suspendarii legale isi gasesc aplicabilitatea inainte de incheierea dezbaterilor. procesul se suspenda pana la numirea unui curator . prin incetarea functiei tutorelui unei parti se produce suspendarea pana la numirea unui nou tutore daca partea este minora. Suspendarea legala (suspendarea de plin drept – art. penala poate influenta hotararea in procesul civil (ex : anularea unui contract de vanzare-cumparare in porcesul civil . procesul se suspenda pana la introducerea in cauza a mostenitorilor .

prezumtie dedusa din pasivitatea indelungata. - Suspendarea inceteaza atunci cand inceteaza cauzele care au determinat-o . in suspendarea voluntara data suspendarii devine termenul de inceput al perimarii. c) cererile pentru masuri asiguratorii. La suspendarea legala inceteaza cand partea disparuta/reprezentantul disparut al partii sunt inlocuiti legal. La suspendarea judiciara. petentul. Repunerea pe rol Se poate face de oricare parte din proces printr-o cerere ce cuprinde : instanta. nici de parti. Exceptii : a) perimarea actiunii civile in procesul penal. cererea de chemare in judecata trebuie sa fi dat nastere unei activitati judiciare de fond 79 . termenul de drept al suspendarii. sub sanctiunea nulitatii. Conditiile perimarii: 1. Aceste efecte se produc fata de toate partile si fata de instanta. Perimarea Inseamna stingerea procesului in orice faza a acestuia bazata pe prezumtia de desistare a partii. nici de instanta. Ca efect specific. Dupa repunerea pe rol. Obiectul perimarii – orice cerere in justitie se perima de drept atunci cand procesul a ramas in nelucrare din vina partii mai mult de 1 an pentru cauzele civile si mai mult de 6 luni pentru cele comerciale. continuandu-se procesul din faza in care se afla la data suspendarii. inceteaza atunci cand este solutionat irevocabil celalalt litigiu de care depinde litigiul suspendat. data suspendarii. b) contestatia la executare. peste termenul legal. La suspendarea voluntara inceteaza odata cu cererea de repunere pe rol. partile sunt citate obligatoriu pentru ca nu opereaza termenul in cunostinta avut inaintea suspendarii. motivul.- suspendarea se dispune prin incheiere de sedinta motivata ce poate fi atacata separat cu recurs efectele suspendarii converg spre ideea ca procesul ramane in nelucrare si nu se mai poate intocmi nici un act de procedura. Perimarea odata dispusa produce efecte impotriva tuturor partilor si cu privire la toate cererile dosarului. numarul dosarului. Cererea admisa de instanta duce la fixarea unui nou termen de judecata cu citarea tuturor partilor si a eventualilor martori admisi in proces. Cererea se timbreaza cu 50 % din valoarea timbrului initial numai in situatia suspendarii voluntare. facuta de oricare parte inainte de a se perima procesul.

3. vina partii ce consta in pasivitate ce conduce la prezumtia de desistare. !!! Rezulta ca perimarea este posibila numai in cazul suspendarii voluntare. probe ce au caracter extrajudiciar. cererea de chemare in judecata sa fi ramas in nelucrare mai mult de 1 an pt procesele civile / mai mult de 6 luni pt procesele comerciale Cursul perimarii poate fi intrerupt fie prin cererea partii. fie atunci cand partea este impiedicata sa se prezinte la proces printr-un caz de forta majora. Pentru termenul fixat pt judecarea perimarii. Daca se admite perimarea aceasta se consemneaza intr-o hotarare ce poate fi atacata cu recurs. ACTE DE DISPOZITIE ALE PARTII PRIN CARE SE PUNE CAPAT JUDECATII Acestea sunt : a) renuntarea reclamantului (desistarea) b) recunoasterea paratului c) intelegerea partilor (tranzactia) a) Renuntarea (desistarea) reclamantului. Renuntarea este de doua feluri : renuntarea la judecata . Acest act este posibil conform principiului disponibilitatii. b)cererea partii n-a ajuns la instanta din motive neimputabile partii . Efecte perimarea stinge procesul cu toate actele sale de procedura perimarea nu aduce atingere drepturilor subiective substantiale (de drept civil) si nici drepturilor procesuale ale partii care poate initia un nou proces inainte de implinirea termenului de prescriptie extinctiva. 2. 1.2. c) nu se poate fixa termenul din cauze neimputabile partii. Procedura perimarii Perimarea se constata la sesizarea din oficiu a instantei sau la cererea oricarei parti. Daca se respinge perimarea procesul va continua normal (prin incheiere). 80 . Nu exista vina partii atunci cand : a) actul de procedura urma sa fie facut din oficiu . Instanta citeaza partile care pot pune concluzii. In noul proces se pot folosi probe din procesul perimat. partea care a provocat perimarea porcesului poate fi obligata la cheltuieli de judecata. grefierul face un referat asupra motivelor sau admisibilitatii perimarii. renuntarea la dreptul pretins. Data inceperii perimarii este data ultimului act de procedura efectuat inaintea suspendarii.

1. Renuntarea la dreptul subiectiv pretins = actul prin care reclamantul abandoneaza chiar dreptul subiectiv pe care si-a intemeiat actiunea . Renuntarea la judecata = actul procesual prin care reclamantul renunta la procesul inceput fara a renunta si la dreptul sau subiectiv. Efecte – procesul se stinge fara ca reclamantul sa poata porni o noua actiune intemeiata pe dreptul subiectiv la care a renuntat. Efecte : dosarul se inchide. adica sa eludeze legea renuntarea se face prin inscris autentic sau verbal in fata instantei in sedinta de judecata Procedura – aceasta renuntare se poate face pe timpul procesului. prin care respinge actiunea ca fiind lipsita de obiect si prin care poate obliga pe reclamant la plata cheltuielilor de judecata. b) Recunoasterea (achiesarea) este recunoasterea pretentiilor reclamantului de catre parat. 81 . Conditii ale acestei renuntari : partea sa aiba capacitate de exercitiu renuntarea se face individual. Instanta pronunta o hotarare. si de aici rezulta ca nu va mai putea initia un nou proces in temeiul acestui drept subiectiv. Legea prevede ca o asemenea hotarare este atacabila cu recurs. Conditii : capacitatea de exercitiu a partii sau reprezentantului ei. luand act de renuntare. rezulta ca in caz de coparticipare procesuala renuntarea unui reclamant nu influenteaza drepturile procesuale ale celorlalti coreclamanti renuntarea este unilaterala si nu este conditionata de acceptarea paratului pana la inceperea dezbaterilor. in fond sau in caile de atac. fie tacit prin renuntarea la exercitarea unei cai de atac. Instanta ia act de renuntare prin incheiere. dupa acest moment este necesara acceptarea paratului reclamantul va fi obligat la cheltuieli de judecata daca este in culpa Procedura – se poate renunta oricand pe timpul procesului. acesta trebuie sa aiba un mandat special reclamantul sa-si manifeste liber vointa de a renunta renuntarea este unilaterala si nu se cere acordul paratului sub nici o forma renuntarea nu trebuie sa aiba scopuri ilicite. verbal sau scris. drept ce va putea fi valorificat in conditiilelegii intr-un alt proces. fie expres in timpul judecatii. partile fiind puse in situatia anterioara reclamantul in culpa va putea plati cheltuieli de judecata paratului reclamantul renuntator va putea initia un nou proces in temeiul dreptului subiectiv invocat in actiune 2.

in sedinta publica. Este un act de dispozitie al paratului putand fi totala sau partiala.... Se poate infatisa instantei la termenul de judecata. Teoretic. Tranzactia se poate incheia in orice faza a procesului. de indata. Efect – prima hotarare devine definitiva. Recunoasterea totala are urmatoarele caractere : este pura si simpla este irevocabila face dovada deplina a pretentiilor reclamantului scuteste pe parat de plata cheltuielilor de judecata daca s-a facut la prima zi de infatisare si daca nu fusese pus in intarziere prin notificare inainte de inceperea procesului Recunoasterea partiala poate avea ca efect recunoasterea partiala a unei hotarari in urmatoarele conditii : procesul sa nu fie in stare de judecata la instanta de fond paratul sa fi recunoscut pur si simplu. partile pot depune tranzactia si intre termene. Totusi paratul poate renunta la calea de atac si in mod expres prin inscris autentic sau prin declaratie verbala cu ocazia pronuntarii hotararii. trebuie sa indeplineasca conditiile : partile sa poata dispune de obiectul supus judecatii tranzactia sa aiba un obiect licit partile sa nu fraudeze legea tranzactia sa fie rezultatul vointei exprese a tuturor partilor din proces tranzactia trebuie sa aiba forma scrisa Procedura. Achiesarea expresa se poate face pe tot timpul procesului pana la inchiderea dezbaterilor. c) Tranzactia (intelegerea partilor) Este un contract judiciar prin care partile. eventual irevocabila. prin concesii reciproce. sting un proces inceput sau preintampina un proces posibil. 82 ... nu calificat reclamantul sa accepte pronuntarea unei hotarari partiale aceasta recunoastere sa nu aiba un scop ilicit Hotararile partiale pot fi .. Recunoasterea tacita se face prin neexercitarea caii de atac de catre paratul care a pierdut procesul. Fiind un contract. cand instanta va pronunta o hotarare de expedient.Conditiile sunt aceleasi ca la desistare cu amendamentul ca nu poate avea ca obiect decat drepturi proprii nu si comune cu ale altor parti..... nu complex.

Deliberarea presupune confruntarea ideilor cu privire la cauza intre membrii completului de judecata. Instanta va explica partilor consecintele tranzactiei. Constatandu-se toate conditiile indeplinite. operativa (rapida). principiului continuitatii). se retrage in camera de consiliu pentru a delibera si a pronunta hotararea. Se face de judecatorii in fata carora s-a dezbatut in fond procesul. Aceasta hotarare nu este motivata pentru ca reprezinta vointa partilor. instanta va verifica identitatea partilor. daca se va constata ulterior ca tranzactia nu exprima vointa partilor. procesul inceteaza.Odata cu primirea tranzactiei. legala. Primul rol se realizeaza cu conditia ca hotararea sa fie temeinica. de dispozitie al instantei prin care aceasta rezolva conflictul intre parti. In cazurile foarte simple deliberarea poate avea loc si in sala de sedinta de judecata. Deliberarea este posibila si la instanta de fond cand exista un singur judecator (acesta doar gandeste cu privire la cauza). Se face in secret in camera de consiliu pentru ca judecatorul sa fie ferit de eventualele influente. fiind un contract. sa faca o preventie generala a societatii. realitatea consimtamantului lor si semnatura lor. Deliberarea si pronuntarea hotararii judecatoresti Dupa ce instanta declara dezbaterile inchise. Deliberarea este specifica cailor de atac in care completul este format din mai multi judecatori. Totusi. Deliberarea este operatiunea de stabilire a faptelor si de aplicare a normelor de drept. sub sanctiunea nulitatii (conf. solicitandu-se anularea tranzactiei si atuturor efectelor generate de aceasta. Se mai verifica : eventuala incercare de fraudare sau eludare a legii ori a drepturilor altor persoane. reprezentand aprecierea judecatorului asupra situatiei de fapt si de drept a cauzei. Prin tranzactie si prin hotararea de expedient. Are un dublu rol: sa solutioneze corect litigiul. Retragerea din sedinta publica in vederea deliberarii si pronuntarii se face dupa ce au fost inchise dezbaterile in toate dosarele din sedinta publica. PRONUNTAREA SI COMUNICAREA HOTARARII JUDECATORESTI Notiunea de hotarare judecatoreasca Este actul procesual cel mai important al judecatii pentru ca: in hotarare se reflecta activitatea tuturor partilor in proces prin hotarare instanta solutioneaza litigiul Hotararea este actul final. DELIBERAREA. hotararea de expedient poate fi atacata cu recurs. instanta ia act de tranzactie si pronunta o hotarare de expedient care cuprinde clauzele tranzactiei. 83 . capacitatea de dispozitie a partilor.

poate amana pronuntarea cel mult 7 zile. pentru a nu fi influentat de parerea judecatorilor cu experienta mai mare. in caz de divergenta de opinii se formeaza un complet de divergenta in care pe langa cei doi judecatori care solutioneaza cauza apare un al treilea. Hotararea are 3 parti : partea introductiva (practicaua) motivarea (considerentele) dispozitivul Practicaua cuprinde urmatoarele mentiuni : aratarea instantei. In apel (sunt 2 judecatori). Opinia separata se motiveaza si semneaza de autorul ei. numarul de dosar. dactilografiata (nu de mana). Fiecare membru al completului ia cuvantul pe rand. Cuprinsul hotararii Hotararea judecatoreasca are forma scrisa. enumerarea 84 . Nerespectarea cerintei de pronuntare a hotararii in sala de sedinta publica determina nulitatea hotararii. fiind semnata de toti membri completului de judecata. prin citirea minutei de catre presedintele completului insotit de grefier. dispunand citarea partilor si consemnand motivele repunerii pe rol si punctele ce trebuie rezolvate. de obicei presedintele instantei pentru a exista majoritate de opinii. instanta constata ca nu sunt rezolvate toate problemele. Odata ce instanta ajunge la o concluzie. cererile si sustinerile pe scurt ale partilor prezente. numarul sentintei si data pronuntarii. Nici un judecator nu se poate abtine de la obligatia de a-si exprima opinia. numele judecatorilor si grefierului care compun completul de judecata si numarul lor. Daca inainte de pronuntare. solutia se consemneaza in minuta scrisa de mana in dosar. Pronuntarea hotararii se face in sala de sedinta. Din momentul pronuntarii hotararii. numele partilor si reprezentantilor acestora.Deliberarea incepe prin a i se acorda cuvantul celui mai tanar membru al completului de judecata. obiectul procesului. semnata de judecator si de grefier. fixand termenul de judecata. cu ocazia deliberarii. mentiunea asupra prezentei sau absentei lor (pt relativitatea efectelor hotararii). Solutia se pronunta cu majoritate de opinii. va dispune repunerea pe rol prin incheiere de sedinta. Solutii posibile : anularea actiunii pentru neplata taxei admiterea in totalitate a actiunii admiterea in parte a actiunii respingerea cererii Aceleasi sunt si solutiile pentru cererea reconventionala sau pentru cererile tertilor de interventie. instanta se dezinvesteste si incepe sa curga termenul de atac calculat de la pronuntare. Daca completul are nevoie de un timp de gandire mai indelungat.

completa. neconcordanta ducand la nulitatea hotararii. Daca este confuza. incadrarea juridica .. pentru ca dispozitivul este partea din hotarare care se executa.. momentul de la care incepe sa curga acest termen. hotararea va cuprinde doar celelalte doua parti (motivarea si dispozitivul). toate aceste elemente vor fi cuprinse intr-o incheiere prin care se dispune amanarea pronuntarii si care face parte integranta din hotarare. insuficienta sau partiala. Conditiile pentru ca motivarea sa fie valabila : motivarea sa fie clara. la cheltuieli de judecata). Este obligatorie concordanta deplina intre minuta si dispozitiv. precisa. ce exceptii s-au ridicat si rezolvarea lor. Motivarea hotararii inlatura posibilul arbitrariu. deci. 85 . Tot aici se consemneaza toate mentiunile necesare pentru identificarea bunului litigios.. dar legea nu cere descrierea unor generalitati. necontradictorie. nu numai pe idei abstracte sa fie principiala si consecventa (necontradictorie) sa fie precisa si sigura sa fie corecta gramatical Considerentele reprezinta partea cea mai intinsa din hotarare. In a doua parte se subliniaza consecintele ce decurg din pronuntarea hotararii (ex : obligatia la despagubire. termenele pentru exercitarea acestor cai. hotararea este nemotivata si.. Sub sanctiunea nulitatii trebuie mentionat ca hotararea s-a pronuntat in sedinta publica. In final se consemneaza ce cai de atac au la indemana partile. ci consistenta si fluenta a argumentelor. netemeinica motivarea trebuie sa arate pentru fiecare capat de cerere sustinerile partilor. probele administrate. Daca pronuntarea hotararii s-a amanat. se consemneaza rezumativ concluziile partilor. Dispozitivul consemneaza rezultatul judecatii. reproduce pe larg minuta in doua parti. este demonstratia instantei ca hotararea este corecta. Dispozitivul trebuie redactat in termeni precisi care sa nu fac loc unor interpretari. In aceasta situatie. sa analizeze fiecare proba motivarea sa se intemeieze pe date si probe concrete. ce probe se retin ca fundamental valabile. obligand judecatorii sa-si demonstreze punctele de vedere si face posibile caile de atac (controlul judiciar). trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii : judecatorul sa cunoasca perfect dosarul instanta trebuie sa raspunda precis si argumentat fiecarei sustineri. In prima parte se arata daca s-a admis/respins actiunea. dar lipsa acestei semnaturi poate fi complinita oricand (noutate).probelor administrate si a tuturor incidentelor aparute (exceptii).. mentiunile privind obligatiile corelative sau solidare. cu argumentele ei Pentru ca motivarea sa fie buna.. ce probe se inlatura si de ce.. Dispozitivul va fi semnat de judecatori si grefier. Motivarea (considerentele) are o functie importanta si anume de a convinge ca hotararea este justa.

hotarari definitive – pot fi atacate cu recurs d) – hotarari revocabile – pot fi atacate cu recurs . Legea recomanda ca hotararea sa se redacteze in cel mult 20 de zile de la pronuntare.hotarari irevocabile – nu mai pot fi atacate cu recurs e) – hotarari integrale (totale) – solutioneaza tot litigiul . Clasificarea hotararilor judecatoresti a) – hotarari propriu-zise ce solutioneaza complet litigiul . anticipative ce solutioneaza doar o parte a hotararea finala b) – sentinte – pronuntate de prima instanta . Cele doua exemplare vor ramane unul in dosar si altul in mapa de sentinte a instantei.hotarari cu condamnari alternative (ex : restituirea bunului sau plata contravalorii acestuia) g) – hotarari constitutive 86 cererilor si pregatesc partiale a . stersatura din hotarare trebuie semnata de judecatorul ce a facut-o. Se redacteaza in doua exemplare originale si in copii ce se comunica partilor.decizii – pronuntate in cai de atac sau in rejudecarea dupa retinere c) – hotarari nedefinitive – pot fi atacate cu apel . Se indeplineste la fel ca si inmanarea citatiei.Redactarea hotararii Se face de presedintele completului sau de unul din judecatorii completului consemnat de presedinte. Opinia separata se consemneaza in continuarea hotararii sau separat. Orice modificare.incheieri – hotarari premergatoare. Comunicarea hotararii este obligatorie atunci cand caile de atac se exercita de la comunicare. caz in care se ataseaza hotararii.hotarari partiale – pronuntate la cererea reclamantului in baza unei recunoasteri paratului f) – hotarari cu o singura condamnare – cu o obligatie unica .

). hotararile pronuntate in materie de pensie de intretinere si incredintarea minorilor. Civ. iar partile sunt obligate sa respecte efectele primei hotarari.hotarari in constatare Efectele hotararilor judecatoresti Aceste efecte privesc partile litigante si instanta. drepturi ce se constata doar la data pronuntarii hotararii hotararile sunt susceptibile de executare odata cu pronuntarea si comunicarea hotararii. rolul de a fixa. • • • • • • prin pronuntarea hotararii instanta se dezinvesteste astfel incat judecatorii nu mai pot reveni la hotararea pronuntata dupa redactare si semnare. Rolul autoritatii de lucru judecat este de a curma potentialul numar infinit al proceselor. ci doar caracter provizoriu. va respinge a doua cerere. Autoritatea de lucru judecat din penal in civil se raporteaza la existenta faptei.hotarari declarative . incepe sa curga termenul de prescriptie extinctiva a executarii hotararii (daca ?alta? hotarare poate fi executata – e vorba de hotararea din apel sau recurs) • Autoritatea de lucru judecat (art. hotararea capata puterea doveditoare a actelor autentice hotararile constitutive creeaza drepturi noi. nu pe exceptii existenta triplei identitati (parti. faptuitorului. stabiliza drepturile si obligatiile partilor. cu efecte pentru viitor (hotararile pronuntate in starea si capacitatea persoanei) hotararile declarative recunosc retroactiv drepturile partilor. obiect. Indreptarea hotararii 87 . Nu exista autoritate de lucru judecat din civil in penal. nu si la considerentele acesteia. Este o prezumtie legala. absoluta in sensul ca o hotarare definitiva si irevocabila pronuntata pe fond reflecta adevarul si nu poate fi contrazisa printro alta hotarare pronuntata intre aceleasi parti. Conditii de admisibilitate : prima hotarare irevocabila sa se fi pronuntat pe fond. Puterea de lucru judecat isi produce efectele atat fata de instanta cat si fata de parti. Instanta sesizata cu aceasta cerere. pentru acelasi obiect si cauza. 1201 C. Nu au caracter de autoritate de lucru judecat. hotararile prin care s-a respins o actiune de divort. cauza) in principiu numai la dispozitivul Autoritatea de lucru judecat are efect absolut si se raporteaza hotararii. existenta vinovatiei..

acordul debitorului. Executarea provizorie poate fi legala sau judecatoreasca. Procedura. de urgenta. involuntare ce nu afecteaza fondul judecatii (ex : redarea gresita a numelor. martori. Exceptii – o hotarare se poate executa vremelnic inainte de a fi ramas definitiva si inainte de a fi fost investita cu formula executorie. cu citarea partilor. Constatarea greselilor materiale se face prin incheierea instantei si cu mentiunea pe ambele exemplare originale ale hotararii. pericol vadit determinat de intarzierea executarii. interpreti asupra drepturilor lor procesuale. se judeca in camera de consiliu. Lamurirea si completarea hotararii Se poate cere in termenul prevazut pentru calea de atac si ia forma revizuirii hotararii . Executarea provizorie nu este posibila: 88 .Se refera la corectarea unor greseli materiale. Aceste hotarari sunt supuse recursului. Completarea hotararii se foloseste atunci cand instanta a omis prin hotararea ei sa se pronunte asupra unui capat de cerere sau sa solutioneze cererile facute de avocati. Aceste cereri se fac in termenul procedural general. fara sa se acorde cheltuieli de judecata. Executarea provizorie judecatoreasca este o facultate a instantei care constituie o exceptie de la regula. experti. o hotarare se executa dupa ce a ramas definitiva si irevocabila si a fost investita cu formula executorie. Greselile de fond pot fi indreptate doar prin exercitarea cailor de atac. Aceasta executare se aplica in 7 cazuri legale : 1) hotararea privind plata drepturilor salariale 2) hotararea privind plata despagubirilor rezultate din accidentele de munca 3) hotararea privind plata rentei/pensiei alimentare 4) hotararea care obliga la plata unor reparatii urgente 5) hotararea care obliga la punerea sau ridicarea de peceti ori la realizarea inventarului 6) in pricinile privind posesia 7) in hotararile partiale pronuntate in baza recunoasterii partiale a paratului Explicatia acestor 7 cazuri rezida in latura umanitara. evitarea unor prejudicii mai mari. indiscutabil savarsite cu ocazia redactarii. Instanta va autoriza executarea provizorie in urmatoarele conditii : hotararea sa se raporteze la bunuri executarea provizorie sa apara ca necesara fata de insolvabilitatea debitorului. Sesizarea instantei se face din oficiu sau la cerere. Executarea provizorie legala se face in virtutea legii fara a mai fi necesar ca creditorul sa mai ceara expres aceasta inlesnire. calitatii partilor). Executarea vremelnica a hotararilor judecatoresti De regula. Greselile materiale sunt erori vizibile.

89 . Daca cererea se admite.- in cererile privind stramutarea de hotar in intabularea/radierea unor drepturi imobiliare in cartea funciara Cererea pentru executarea provizorie judecatoreasca se face doar de parti (nu se poate acorda din oficiu de instanta) pe tot parcursul procesului. Cererea va fi insotita de copia legalizata a dispozitivului hotararii prin care s-a dispus executarea. Garanţia – posibilitatea de a ataca hotărârea pronunţată în primă instanţă şi de a corecta eventualele greşeli. Executarea provizorie judecatoreasca poate fi suspendata la cererea partii. Importanţa: garantează dreptul la apărare existenţa lor obligă pe judecătorul fondului să cunoască dosarul complet existenţa lor e un stimulent pentru instanţa inferioară în căile de atac se pot da îndrumări de drept pentru rejudecarea de către instanţa inferioara. Această garanţie îmbracă forma controlului juridic: instanţa superioară verifică legalitatea şi temeinicia hotărârii instanţei inferioare. caz in care executarea isi continua cursul cererea sa fie admisa Domeniul de aplicabilitate preponderent al executarii provizorii judecatoresti se regaseste in ordonanta presedentiala. Căile de atac – căi de atac procedurale pe care partea interesată le poate folosi pentru a cere instanţei superioare compatibile verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate şi înlăturarea eventualelor greşeli. sunt obligatorii pentru aceasta. creditorul cererii va fi obligat la o cautiune. 2. Exercitarea căilor de atac este facultativă. CURS 13 CĂILE DE ATAC 1. Solutii posibile : cererea sa fie respinsa. cererea se adreseaza instantei superioare celei care a admis executarea. Scopul procesului e stabilirea adevărului şi pronunţarea unei soluţii juste. confirmând decizia sau admiţând calea de atac si reformarea primei hotărâri. putand fi facuta impreuna cu calea de atac.

58/2003 Este o cale de atac comună. se îndreaptă împotriva hotărârilor nedefinitive ale primei instanţe. de reformare. 282-298 Cod pr. .abrogat. 90 . pentru că numai această parte e obligatorie pentru părţi şi susceptibilă de executare silită. pentru motivele prevăzute de lege (contestaţia în anulare. pentru motive de nelegalitate şi/sau de netemeinicie. c) O cale de atac se exercită o singură dată într-un ciclu procesual..3. II. .extraordinare: . Recursul în anulare . civ. libere a părţilor. contestaţia în anulare. revizuirea.de retractare: se exercită chiar la instanţa care a pronunţat hotărârea. Reguli comune de folosire a căilor de atac: a) Trebuie să existe o hotărâre judecătorească susceptibilă de a fi atacată. b) Să se respecte ierarhia căilor de atac. revizuirea). – ordinare: apelul. Excepţie – nu fac obiectul apelului următoarele categorii de încheieri şi hotărâri ce sunt atacabile direct cu recurs: I. devolutivă şi suspensivă de executare.recursul în interesul legii. Hotărârile pronunţate asupra cererilor principale ce privesc: pensiile de întreţinere.de reformare(apel. . d) Căile de atac sunt prevăzute de lege şi precizate expres în finalul hotărârii atacate.recursul comun APELUL art. Obiectul: a) hotărârea judecătorească nedefinitivă pronunţată de prima instanţă. 1. în scopul verificării legalităţii (în apel se verifică şi temeinicia) hotărârii de fond. 4. e) Exercitarea lor presupune exprimarea voinţei valabile. Clasificare: I. prin care partea legitim interesată solicită schimbarea totală/parţială a hotărârii instanţei de fond. . recursul comun): se exercită la instanţele superioare celei care a pronunţat hotărârea. b) anumite încheieri preparatorii şi unele interlocutorii. ordinară. Partea din hotărârea ce constituie obiectul apelului e numai dispozitivul acesteia. OG nr.

plângerile întemeiate pe procedura contenciosului administrativ şi pe L 18/1991. Subiectele – sunt părţile participante la judecata în fond şi prezintă un interes legitim în exercitarea apelului. intervenienţii forţaţi. avânzii-cauză ai părţilor decedate după pronunţarea hotărârii: succesorii universali sau cu titlu universal. dolosive(?). creditorii chirografari în act. L 1/2000. Hotărârile/încheierile pronunţate în următoarele materii: 2. curatori. coparticipanţii: au independenţă procesuală în sensul că apelul unuia profită şi celorlalţi reprezentanţii părţilor: părinţi. conflicte de competenţă declinarea de competenţă asigurarea dovezilor încheierile de suspendare a procesului hotărârile pronunţate în baza renunţării la drepturi hotărârile judecătoreşti de anulare a hotărârilor arbitrale încheierile de respingere a învestirii cu formulă executorie încheierile de respingere a cererilor de perimare încheierile de suspendare a executării silite sau încetare urmăririi silite hotărârile pronunţate în procedura reorganizării şi falimentului hotărârile ce privesc încuviinţarea nulităţii desfacerii adopţiei hotărârile ce soluţionează conflicte de muncă hotărârile ce privesc asociaţiile şi fundaţiile hotărârile pronunţate asupra cererii de pensii şi asigurări sociale hotărârile ce privesc garanţiile reale mobiliare II. tutori. persoanele juridice nou-apărute prin comasare. înregistrarea actelor de stare civilă. Pot fi: • • • • reclamantul. jurist-consultul. succesorii cu titlu particular numi pentru bunuri determinate.- obligaţiile de plată a unor sume de bani/predarea bunurilor mobile în valoare de maxim 200 milioane. divizare 91 de . L 169/1997. măsurile asiguratorii. pârâtul. terţii voluntari intervenienţi (direct în apel – cerere intervenţie. L 112/1995. acţiunile posesorii. terţii. mandatarul.

de la data depunerii cererii de apel dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii. Termenul se întrerupe şi hotărârea se comunică din nou moştenitorilor părţii defuncte . 92 . Decăderea se pronunţă pe cale de excepţie ridicată de parte/instanţă. Retragerea – numai în faţa instanţei de apel în şedinţă publică de judecată. 4. În cazul în care nu se poate verifica tardivitatea apelului se prezumă că e declarat în termen. iar retragerea apelului se face numai după pronunţare(?) Renunţarea: declaraţia verbală cu ocazia pronunţării în şedinţă publică a hotărârii pe fond prin înscris autentificat declaraţie verbală în faţa instanţei de apel.• Parchetul – procurorul. Repunerea în termen se dispune de instanţa superioară. Se aplică în apel şi principiul echipolenţei . Acestea pot constitui un mod de achiesare la hotărârea instanţei de fond. care permite. la decesul curatorului la decesul mandatarului părţii în orice caz de forţă majoră care împiedică exercitarea căii de atac. la ultimul domiciliu al părţii. Motivele de ordine publică pot fi invocate oricând. Întreruperea termenului de apel: la decesul unei părţi care intervine între pronunţarea hotărârii şi declararea apelului. în cazul în care hotărârea nu a fost comunicată să se facă calculul termenului astfel: de la data comunicării somaţiei de executare însoţită de copia hotărârii. Partea ce a retras. termenul curge de la încetare cazului.pe numele moştenirii. 3. dar cu condiţia ca cererea iniţială să fi fost declarată în termen. Cauza apelului – temeiul de drept al nemulţumitului apelant. Renunţarea – se poate face în interiorul termenului de apel. renunţat nu poate folosi apelul în ciclul procesual. Sancţiunea nerespectării termenului este decăderea din dreptul de a ataca hotărârea cu apel. şi după expirarea termenului de apel. fără să se arate numele sau calitatea fiecărui moştenitor . Termenul – termenul general de 15 zile calculat pe zile libere. de la data cererii comunicării hotărârii către adversar . Începe să curgă de la data comunicării hotărârii.împotriva părţii care a cerut comunicarea hotărârii Termene speciale: în procesele de divorţ – 30 zile de la comunicare.

verifică dacă hotărârea a fost comunicată tuturor părţilor de la fond şi dacă a expirat termenul de apel pentru toate părţile. înainte de a trimite dosarul cu cererea de apel. Motivele e ordine publică pot fi înfăţişate şi mai târziu. Motivarea se face pe două direcţii – nelegalitate şi/sau netemeincie (statuare eronată a unei situaţii de fapt în pofida probelor care conduc la o altă situaţie de fapt. intimatului comunică şi cererea de apel şi înscrisurile depuse. aceasta e valabilă chiar dacă e intitulată greşit. pentru că apelul este o cale devolutivă ce permite judecarea din nou a fondului. 6. Dosarul se notează(?) şi parafează fiind înaintat instanţei competente. Motivarea se poate face prin cerere în termenul de 15 zile sau cel târziu la prima zi de înfăţişare în apel. dar pot fi fructificate dacă apelul a fost declarat în termen. Instanţa de apel care primeşte dosarul ia următoarele măsuri: verifica taxa de timbru verifică respectarea termenului de apel stabileşte numărul de ordine al dosarului dispune citarea părţilor. cu indicaţia de a depune întâmpinare cu 5 zile înainte de termen 93 . Procedura prealabilă a judecării apelului. Dacă aceste elemente există în cerere. 1) Locul introducerii apelului e instanţa a cărei hotărâre se atacă sub aspectul sancţiunii nulităţii. Apelul nemotivat nu se respinge ci se analizează sub aspectul susţinerilor de fond făcute de părţi la prima instanţă. Cererea de apel şi motivele ei. Se fac menţiunile corespunzătoare în registrele de evidenţă. Motivarea – nu este limitată prin motive prevăzute în textul de lege. Trebuie să întruneasca elementele cererii procedurale generale la care se adaugă anumite elemente specifice.5. 2) Efectele introducerii apelului: investirea instanţei de apel cu judecata suspendarea de drept a efectelor hotărârii atacate naşte caracterul devolutiv al judecăţii în apel conturarea principiului non reformatio in peius 3) Preşedintele instanţei a cărei hotărâre este atacată prin apel. Acestea sunt: menţionarea hotărârii atacate şi circumscrierea motivelor de fapt şi de drept pe specificul apelului (critica hotărârii de fond).

Diferenţe: apelul incident ar putea fi şi principal. rate. dar se nasc după pronunţarea primei hotărâri.- apelantul e citat cu menţiunea timbrajului (suma) dacă mai multe părţi au introdus apel. 7. venituri ajunse la scadenţă sau despăgubiri apărute după pronunţarea hotărârii în primă instanţă. În judecarea apelului nu se pot schimba calitatea părţilor. şi indiferent dacă au fost sau nu la judecata pe fond. un intimat poate declara apel împotriva altui intimat/intervenient de la fond. să adere la apelul declarat de altă parte în proces. obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face cereri noi faţă de judecata în primă instanţă. se pot cere probe noi . Nu sunt considerate cereri noi excepţiile de procedură şi alte mijloace de apărare. În apel se pot cere pentru prima dată fără a fi considerate cereri noi: dobânzi. apelul incident se îndreaptă împotriva apelantului. să-şi manifeste nemulţumirile: prin formularea de apel incident (aderare la apel) formularea de apel provocat. 4) Judecata în apel permite ca pe timpul procesului un intimat care iniţial nu a declarat apel în termen. în lipsa lui neexistând. În apel se pot admite probe noi. cererile vor fi soluţionate printr-o singură hotărâre. cel provocat se îndreaptă împotriva intimatului/terţilor. apel ce trebuie să se facă cel târziu la primul termen de înfăţişare în apel. apel. fie la prima zi de înfăţişare. Apelul provocat – în caz de coparticipare în proces sau când au intervenit terţi la judecata în fond. Aceste cereri sunt admisibile pentru că nu sunt în realitate cereri noi ci simple consecinţe ale drepturilor părţilor consemnate în cererile de chemare în judecată. cauza acţiunii. Asemănări – două cereri incidente şi nici una nu este considerată cerere nouă. E o cerere accesorie ce urmează soarta cererii principale la care aderă. se pot formula cereri referitoare la apel. adică să dovedească un interes legitim. pentru a schimba hotărârea primei instanţe şi cu condiţia ca acest apel să poată produce consecinţe jurudice asupra autorului. cauza apelului. Se analizează motivele de apel (de netemeinicie şi/sau nelegalitate). Procedura de judecată publică – se aseamănă foarte mult cu judecata în primă instanţă. Întâmpinarea e obligatorie sub sancţiunea imposibilităţii de a invoca excepţii relative sau alte probe. în timp ce apelul provocat e determinat numai de apariţia celui principal. fie prin cererea de apel. sau se poate cere aplicarea compensaţiei legale. 94 Trebuie depus cel târziu la prima zi de înfăţişare în . Apelul incident – permite intimatului ce nu a declarat apel în termin. Completul este format din 2 judecători.

E o cale de atac extraordinară comună.îl constituie . Hotărârea pronunţată în apel e definitivă şi revocabilă şi fiind definitivă este şi executorie Recursul E a doua cale de atac după apel.hotărârile / încheierile pronunţate de prima instanţă şi care nu sunt susceptibile de apel . Soluţii posibile în apel: 1) 2) 3) Anularea apelului ca netimbrat sau depus în altă parte decât la instanţa a cărei hotărâri se ataca. Admiterea apelului în tot sau în parte şi schimbarea corespunzătoare a hotărârii primei instanţe. Respingerea apelului şi confirmarea hotărârii primei instanţe.Ordinea dezbaterii: primul este apelantul. instanţa competentă va exercita controlul de legalitate asupra hotărârilor recurate. de reformare. Legea prevede expres principiul „non reformatio in peius” Nu mai este posibilă admiterea apelului şi desfiinţarea primei hotărâri cu trimeterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă pentru motivul că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra unui capăt de cerere.ca şi la apel părţile se vor numi recurent şi intimat . apelul se admite. se va desfiinţa hotărârea în totalitate şi se va trimite cauza instanţei competente . în aceste cazuri. prin care. nesusceptibilă de executare. Obiectul . ci se va face o analiză totală. hotărârile pronunţate de instanţa de apel 95 Subiecţii . se desfiinţează hotărârea primei instanţe şi se rejudecă cauza în apel. urmează apoi intimatul parte şi mai apoi intimatul intervenient. verificarea în recurs nu se va rezuma numai la motivele de recurs. În acest caz apelul se suspendă şi capătul de cerere va fi reanalizat şi soluţionat de prima instanţă (întregirea hotărârii). Specificul apelului este posibilitatea de divergenţă a completului. în principiu. Dacă există motive de nulitate a hotărârii fondului. la cererea părţii interesate. nedevoluţională şi. Totuşi dacă prima instanţă nu era competentă. se va admite apelul.

pentru orice capăt de cerere 40 de zile de la transcrierea ordonanţei de adjudecare în urma licitaţiei publice 5 zile pentru soluţionarea cererilor de conflicte de competenţă şi cele din materia ordonanţei prezidenţiale Aceste termene se calculează diferit.c. Dacă cererea de recurs nu îndeplineşte condiţiile legii.aceeaşi ca la apel Termenul de recurs . sub sancţiunea nulităţii. ) sub sancţiunea nulităţii 96 . 304 C. iar dacă părţile nu au fost citate la fond termenul curge de la comunicare. prin hotărâre s-au încălcat formele de procedură prevăzute de lege ( C. în cazuri extreme se poate prelungi termenul cu 5 zile. termenul curge de la pronunţare. În aceste situaţii. hotărârea s-a dat de alţi judecători decât aceia care au participat la dezbaterea în fond 3. Cererea de recurs suspendă executarea hotărârilor numai pentru procedura de : strămutare de hotar desfiinţare a construcţiilor. Dacă părţile au fost citate la fond. Motivarea recursului trebuie să se încadreze în unul sau mai multe puncte din cele prevăzute în art. instanţa nu a fost alcătuită conform legii 2. Recursul se motivează prin cererea de solicitare sau separat. Legea prevede 10 motive de recurs : 5 motive de casare şi 5 motive de modificare.c.divorţ. hotărârea s-a dat cu încălcarea competenţei altei instanţe 4. instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti 5. p.15 zile de la comunicare. Motive de casare: 1. plantaţiilor sau a lucrărilor având o aşezare fixă Regula este că depunerea recursului nu suspendă executarea hotărârii pronunţată în apel. Cererea de recurs şi motivarea ei Această cerere se va depune la instanţa a cărei hotărâre este atacată. dar numai în intervalul termenului de 15 zile de la comunicarea hotărârilor recurente. instanţa competentă o poate returna părţii cu indicaţii asupra completărilor / modificărilor necesare.p. . calculate pe unităţi libere de timp şi fără (?) aplicarea principiului echipolenţei Termene speciale 30 de zile .Cauza .

Regula este aceea că instanţa de recurs care analizează recursul împotriva unei hotărâri pronunţate în apel. În recurs nu se admite ridicarea pentru prima dată a unor probleme noi. a schimbat natura ori înţelesul vădit. când instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut 2. ori a fost dată cu încălcarea /aplicarea greşită a legii 5. neîndoielnic al acestuia 4. Motivele de recurs de ordine publică pot fi ridicate şi peste termen cu condiţia depunerii în termen a unei cereri valabile. instanţa nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate care erau hotărâtoare în rezolvarea pricinii Dacă recursul se îndreaptă împotriva unei hotărâri nesusceptibile de apel instanţa nu mai e limitată la motivele de casare prevăzute de lege.Motive de modificare: 1. Locul depunerii cererii de recurs este instanţa a cărei hotărâre a fost atacată 2. hotărârea pronunţată e lipsită de temei legal. Procedura de judecată a recursului Procedura prealabilă judecării recursului Particularitatea este completul format din trei judecători. Efectele cererii de recurs : investirea instanţei cu soluţionarea cauzei suspendarea executării (prin excepţie) doar pentru pricinile ce privesc strămutarea hotarelor şi desfiinţarea plantaţiilor şi construcţiilor 97 . 1. putând să examineze cauza sub toate aspectele. cereri noi ce nu au fost invocate până în acest moment. e obligată să verifice numai motivele din cererea de recurs . instanţa. interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii / străine de natura cauzei 3. În această situaţie recurentul poate formula orice fel de nemulţumire faţă de hotărârea atacată. Indicarea greşită a motivelor nu atrage nulitatea dacă dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea în unul din cele 10 motive.

Astfel recursul se analizează în două etape.Efectele hotărârilor pronunţate în apel mai pot fi suspendate la cerere. Este obligatoriu să se întocmească un raport asupra recursului.existenţa elementelor cererii de recurs .existenţa semnăturii recurentului . complet ce este format tot din trei judecători . se pronunţă prin decizie motivată. În recurs nu se admit probe noi cu excepţia înscrisurilor . Soluţionarea în recurs se adoptă prin decizie ce nu se comunică. numai în ceea ce priveşte taxa de timbru datorată şi poziţia practicii şi doctrinei. cererea de suspendare se poate în materia recursului se aplică principiul " non reformatio in pejus " în sensul în care nu se poate agrava situaţia părţii în propria cale de atac. Admiterea în principiu se face prin încheiere motivată . 3. acesta nu se mai judecă şi atunci hotărârea devine irevocabilă. după citarea soluţiona şi fără citarea părţilor. La judecata publică şi contradictorie se face un nou raport de un judecător. Se fixează un termen pentru discutarea admisibilităţii şi pentru acest termen se întocmeşte de către un membru al completului un raport în care se inventariază condiţiile de admisibilitate: condiţiile de formă: . cu menţiunea pentru reclamant a taxei de timbru.dacă motivele sunt printre cele 10 menţionate de lege. Întâmpinarea este obligatorie. sau un magistrat asistent. În cazuri excepţionale. În cazul respingerii în principiu a recursului. care nu e atacabilă şi se comunică recurentului. Acest raport va fi analizat de completul de admisibilităţi fără citarea părţilor. Dacă acest complet are o opinie unanimă. condiţiile de fond : . dispunându-se comunicarea motivelor de recurs intimatului. În cazul admiterii în principiu se acordă un termen în şedinţă publică cu citarea părţilor. I se va comunica şi copia după recurs plus înscrisurile anexate. În raport se va face şi o trimitere asupra practicii şi doctrinei în problemele de drept incidente în 98 .dacă s-a depus la instanţa a cărei hotărâre este atacată speţă. căruia i se va pune în vedere obligaţia legală de a depune întâmpinare. Mai întâi se stabileşte admisibilitatea de principiu a recursului de un complet de admisibilităţi.respectarea termenului motivat . - părţilor în Camera de Consiliu şi plata unei cauţiuni. Soluţia trebuie motivată.

ce erau esenţiale în soluţionarea cauzei În ceea ce priveşte casarea.Soluţiile pe care le poate da instanţa de recurs sunt : anularea recursului respingerea recursului constatarea perimării admiterea recursului Anularea se dispune pentru: netimbrarea corespunzătoare depunerea tardivă a recursului nemotivarea recursului depunerea la altă instanţă decât cea care a pronunţat hotărârea. Respingerea recursului : ca nefondat sau neîntemeiat ( se constată că motivele de recurs invocate nu au acoperire în dosar ) recursul a fost introdus de către o persoană fără calitate ca nesusţinut Admiterea recursului Se face cu casare sau modificare totală sau parţială a hotărârii atacate În cazul modificării . fie la termenul la care se admite recursul .se pronunţă o hotărâre atât pentru admiterea recursului cât şi pe fond -. În acest caz instanţa de recurs va rejudeca pricina în fond . soluţia adoptată depinde de specificul motivului de modificare din lege: instanţa acordă numai ceea ce s-a cerut sau exonerează pârâtul de ceea ce nu s-a cerut în acţiune instanţa menţine hotărârea dar va motiva în fapt sau drept soluţia sau va schimba motivarea contradictorie sau străină pricinii ori necorespunzătoare instanţa va interpreta corect actul juridic dedus judecăţii păstrând sau modificând hotărârea recurată instanţa va schimba total sau parţial hotărârea lipsită de temei legal sau dată cu încălcarea ori aplicarea greşită a legii instanţa va schimba total sau parţial hotărârea ce nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi administrate . aceasta este totală sau parţială asanând nelegalităţile . Aceste motive sunt de regulă analizate de completul de admisibilităţi . fie la un termen ulterior. stabilind în 99 .

Casarea cu trimitere se poate face în două cazuri: când hotărârea recurata a fost pronunţată de o instanţă necompetentă când hotărârea recurată a fost dată în lipsa părţii nelegal citate la termenele la care s-au administrat probe noi şi au avut loc dezbateri pe fond fără a se intra în cercetarea fondului sau când modificarea nu e posibilă fiind necesare probe noi ce nu se pot administra în recurs.Căi de retractare = controlul este exercitat chiar de instanţa care a pronunţat hotărârea atacată pentru motive special prevăzute de lege. curs 14 CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC Specific pentru o cale de atac extraordinară este obiectul acesteia.contestaţia în anulare 100 . NOŢIUNEA. !!!!! În rest. Intră în această categorie : recursul comun recursul în interesul legii recursul în anulare ( acum abrogat ). Principala clasificare se face în : -1.acest scop situaţiile în care se pronunţă două decizii ..Căi de reformare = controlul este exercitat de instanţa competentă (instanţa superioară) şi se întinde asupra verificării legalităţii hotărârii atacate sub toate aspectele.una de casare intermediară iar cealaltă de soluţionare în fond a pricinii .. Intră în această categorie : -. În soluţionarea recursului instanţa poate dezlega probleme de drept sau poate constata necesitatea unor probe noi. -2. şi anume. În rejudecarea după casare îşi produce efecte principiul " non reformatio in pejus ". o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pronunţată după expirarea căilor de atac comune. SCOPUL şi REGULILE GENERALE DE FOLOSIRE SUNT IDENTICE CUN CELE DE LA CĂILE ORDINARE DE ATAC. iar soluţia adoptată de instanţa de recurs devine obligatorie pentru instanţa de trimitere ce va rejudeca pricina.

Legea prevede 2 motive:  când procedura de citare a părţii pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost legal îndeplinită. Prin această contestaţie.motivele contestaţiei să nu fi fost invocate din motive obiective în căile de atac comune (respectarea principului ierarhiei căilor de atac). -I. aceste motive pot fi invocate în contestaţie dacă instanţa de atac comună le-a respins pentru că avea nevoie de verificări de fapt sau calea de atac comună a fost respinsă fără a se judeca procesul în fond. motive pe care partea nu le-a putut invoca în căile de atac ordinare.-. Contestaţia în anulare obişnuită / comună = se poate folosi împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti rămasă irevocabilă.să fie atacată o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 2.să repună părţile în situaţia anterioară -3. la care s-au pus concluziile.  când hotărârea contestată este pronunţată cu încălcarea normelor imperative sau de ordine publică privitoare la competenţă (e vorba de competenţa absolută—vezi Curs „Competenţe”) Condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei în anulare 1. rezultă că cerinţa procedurii de citare se pune în raport de termenul final al procesului la care au avut loc dezbaterile. 101 . Totuşi.să anuleze hotărârea contestată -2. Contestaţia în anulare nu este admisibilă dacă recursul a fost anulat ca fiind tardiv . per a contrario. o astfel de soluţie ar duce la eludarea legii.să obţină rejudecarea cauzei -4. competenţa aparţinând tot instanţei care a pronunţat hotărârea contestată. pentru motivele special prevăzute de lege.revizuirea. partea cere retractarea hotărârii judecătoreşti revocabile pentru motivele expres prevăzute în lege. 1. !!!! Acum şi recursul ordinar este considerat tot cale extraordinară de atac (vezi la Căile ordinare de atac).Contestaţia în anulare = vizează retractarea unei hotărâri definitive şi irevocabile . procedura de citare invocată la termenele anterioare nu constituie motiv pentru contestaţia în anulare.să obşină o nouă hotărâre judecătorească corespunzătoare. . Scopul acestei contestaţii este : -1.

Contestaţia în anulare specială = are ca obiect doar hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în recurs.terţii interesaţi. să le sistematizeze si să le încadreze juridic. căruia i-au fost omise de la analiză apărările. Precizări: . 2. etc.Obiectul contestaţiei în anulare Îl constituie hotărârile rămase definitive şi irevocabile. Procedura de judecare a contestaţiei în anulare 102 . . rezultată după exercitarea recursului comun. hotărârea instanţei de fond rămase definitivă şi irevocabilă prin neapelare.părţile prejudiciate în proces -.) Nu pot fi contestate în anulare: .instanţa de recurs nu e obligată să răspundă expres tuturor motivelor de recurs în ordinea redactării acestora. . .procurorul. Subiecţii contestaţiei în anulare Se numesc contestator şi intimat. respectând principiul egalităţii părţilor în procesul civil.practica judiciară a statuat. reţinerea greşită a timbrajului.în cazuri excepţionale (cele de transmitere a calităţii procesuale de la părţi la terţi) -.obiectul acestui tip de contestaţie în anulare se referă la o hotărâre irevocabilă. sau o decizie rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare. b) când instanţa de casare / recurs a respins recursul sau l-a admis numai în parte.hotărârile pronunţate în procesele în care s-au judecat legal fără citarea părţilor. urmând să răspundă la motivele de casare astfel rezultate. pentru 2 motive expres prevăzute de lege: a) când hotărârea contestată este rezultatul unei greşeli materiale ( greşeală materială= eroare involuntară care nu afectează fondul pricinii). ex: calculul greşit al termenului de recurs. că o asemenea contestaţie în anulare este deschisă şi intimatului. Pot fi: -. ci poate să grupeze motivele de recurs prezentate. indiferent de instanţa care le-a pronunţat şi în indiferent ce etapă procedurală ( ex.hotărârile hotarului . omiţând să cerceteze vreunul din motivele de casare invocate de recurent. susţinerile pe care le-a făcut în întâmpinare sau în pledoarie.subiecţii acestui tip de contestaţii în anulare pot fi părţile din recurs: recurentul şi oricare altă parte (intimatul) cu interes legitim.

După respingerea contestaţiei şi cu respectarea termenului de introducere se poate formula o altă contestaţie în anulare.să se pronunţe o nouă hotărâre justă / corectă. 321 CPC). . La cerere. cerându-se chiar instanţei care a pronunţat hotărârea revizuită să o retracteze şi să dea o nouă hotărâre. dar numai pentru alte motive decât cele din prima. 103 . să facă menţiunea că este definitivă şi irevocabilă şi instanţa care a pronunţat-o -să menţioneze şi să demonstreze motivele anulării. -2. pentru că nu sunt incompatibili. pentru a acoperi principiul contradictorialităţii.Contestaţia în sine (cererea procedurală) trebuie să cuprindă elementele cererilor procedurale şi. în cazurile expres prevăzute de lege. Judecarea se face de urgenţă. specific:. dar nu mai târziu de 1 an de la dată pronunţării hotărârii(= termen obiectiv). prin care.să desfiinţeze o hotărâre irevocabilă pe baza unor împrejurări noi .respingerea – se confirmă hotărârea atacată. În completul de judecată pot participa şi judecătorii care au judecat hotărârea contestată. Întâmpinarea este obligatorie. poate fi atacată o hotărâre judecătorească irevocabilă pronunţată pe fond de o instanţă de orice grad. în termene scurte. care nu au putut fi cunoscute la prima contestare ( art. deci se anulează hotărârea atacată (= timpul 1) şi se reia procesul de la ultimul act de procedură rămas valabil. .admite contestaţia. Termenul: a). cu citarea părţilor.dacă hotărârea contestată e susceptibilă de executare silită.Revizuirea = cale extraordinară de atac.cele susceptibile de executare silită pot fi atacate în cel mult 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre (= termen subiectiv).să menţioneze hotărârea atacată. recunoscându-se efectele valabile ale acesteia.) b). efectele hotărârii contestate pot fi suspendate. contestaţia se poate formula imediat după pronunţarea hotărârii contestate şi cel mai târziu până la încheierea ultimei acţiuni de executare silită (procesul-verbal al executorului prin care se încheie executarea silită. Are un dublu rol: . cu pronunţarea unei noi hotărâri (=timpul 2).II. Instanţa competentă = este cea care a pronunţat hotărârea contestată. Soluţii posibile -1.

--4-.c. Obiectul = orice hot. luarea de mită. care bun a pierit. prescripţie).dacă dispozitivul hotărârii atacate cuprinde menţiuni contradictorii care fac imposibilă executarea lor concomitentă. Excepţii de la obiectul revizuirii ( nu este posibilă revizuirea ):  prin hotărârea care nu s-a pronunţat pe fond??. Infracţiunile respective se constată prin hotărâri penale irevocabile. 104 s-a dat cu . respectiv hotărârea obligă la predarea unui lucru corporal determinat.se urmăreşte retractarea hotărârii atacate şi pronunţarea uneia noi. cel învinuit fiind citat în proces. atunci instanţa civilă de revizuire se va pronunţa mai întâi pe cale incidentă asupra existenţei infracţiunii. aceste împrejurări fiind cunoscute ulterior. care nu au fost cunoscute de instanţa care a pronunţat hotărârea atacată. Subiectele revizuirii Pot fi oricare din părţile în proces cu interes legitim în revizuire.p. care nu au putut fi înfăţişate în instanţă dintr-o pricină mai presus de voinţa părţii sau aceste înscrisuri noi au fost reţinute de partea adversă (cazul 1) ori s-a desfiinţat o hotărâre judecătorească pe care s-a întemeiat hotărârea civilă revizuită (cazul 2). dacă au fost determinate în soluţia instanţei ). -3. Motivele legale de revizuire – art.critica hotărârii în revizuire se bazează pe fapte / împrejurări noi. a pronunţat o soluţie pe fond. Părţile se numesc revizuient şi intimat. ci pe excepţie  pentru hotărârile de divorţ. --2—dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au avut în vedere sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori a acordat mai mult decât s-a cerut ( = minus / plus petita ). 322 C. înscrisuri falsificate. traficul de influenţă. doveditoare. --1-. condamnarea unui martor pentru mărturie mincinoasă.dacă un judecător / expert care au luat parte la judecată au fost condamnaţi irevocabil pentru o infracţiune privitoare la pricină ( ex. sustragerea sau distrugerea de acte de la dosar ) sau dacă hotărârea s-a pronunţat în temeiul unor probe declarate false în urma judecăţii ( ex. şi irevocabilă prin care inst.se foloseşte numai pentru unul din motivele prevăzute expres în lege.obiectul pricinii nu există. sau procurorul. def. --5— dacă după pronunţarea hotărârii s-au descoperit înscrisuri noi. comp. Dacă procesul penal nu poate începe sau nu poate fi realizat ( ex. -2. Această ipoteză poate duce la revizuire numai dacă hotărârea atacată obligaţia alternativă a pârâtului.Caractere: -1. --3-.

Procedura de revizuire 1.G. adică sa poată schimba hotărârea. între aceleaşi persoane. dacă partea revizuentă a fost împiedicată la judecarea în fond să se înfăţişeze în instanţă şi nu a introdus prin O. penală. pentru motivul 9) termenul e de 3 luni.etc. neimputabile (inclusiv deţinerea lor de partea adversă). la judecarea celui de-al 2-lea proces să nu se fi invocat autoritatea de lucru judecat sau. contradictorii cu prima. fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti. --7-dacă există hotărîri irevocabile contradictorii date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite. 2) şi 7) de la pronunţarea hotărârii. c) înscrisurile noi să fie determinante în cauză. Actele publice nu pot constitui înscrisuri noi. instanţa să fi omis a se pronunţa asupra ei. cu menţiunea că e irevocabilă şi instanţa care a pronunţat-o.În cazul 1. iar consecinţele grave continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate. 58/2003: dacă CEDO a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor putut înştiinţa instanţa asupra acestei împrejurări dintr-o cauză obiectivă. avînd aceeaşi calitate. Termenul de revizuire: cel general e de o lună cu excepţia a 3 situaţii : pentru motivul 6) termenul e de 6 luni. dispăruţii sau incapabilii puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi fraudulos (cu viclenie) de reprezentanţii lor. mai presus de voinţa ei. să demonstreze o altă situaţie juridică. În cazul 2. pentru motivul 8) termenul e de 15 zile. contencios. Situaţia apare dacă nu s-a invocat la timp puterea de lucru judecat sau dacă aceasta a fost constatată cu întârziere. nr. dar în dosare diferite . --8---9-în ambele hotărâri să existe elementele puterii de lucru judecat. 105 . Condiţii: să existe 2 hotărâri irevocabile în aceeaşi pricină. în aceeaşi pricină. demonstrându-se existenţa valabilă a acestuia 2. dar în dosare diferite. în acelaşi litigiu. partea nefiind împiedicată să le înfăţişeze instanţei. hotărârea judecată desfiinţată poate fi de orice natură (civ. b) partea interesată să nu le fi putut înfăţişa instanţei din motive obiective. Cererea de revizuire: cuprinde elementele generale plus unele speciale: --sa menţioneze hotărârea care se ataca prin revizuire. --6-daca statul ca persoană juridică sau alte persoane juridice de drept public. Termenul de revizuire se calculează pentru motivele 1). pentru că ele stau la dispoziţia oricui. odată cu pronunţarea celei de-a 2-a hotărâri.). se cer următoarele condiţii de admisibilitate: a) înscrisurile noi să fi existat la data pronunţării hotărârii revizuite. dacă s-a invocat. --să se indice explicit motivul revizuirii.

iar excepţional într-un singur timp. pe care se întemeiază cererea de revizuire. ulterioare. În mod excepţional poate opera suspendarea cu plata unei cauţiuni. cererea de revizuire se disjunge pe motive. pentru că la prima judecare. se retractează ultima hotărâre contrară cu prima.7. de regulă în 2 timpi (a – anularea. Pentru motivul 5).admiterea în principiu a revizuirii. de regulă. Efectele hotărârii revizuite. 2-Cererea de revizuire poate fi şi respinsă. de la cel din urmă act de executare Pentru motivul 4). 3. Pentru motivul 6). a hotărârii CEDO. -dacă una din instanţe este Curtea Supremă. 4. Dacă se invocă motivul 7). de la data când revizuentul a luat cunoştinţă de hotărârea de condamnare. Pentru motivul 9). de la comunicarea hotărârii celor în drept. de la publicarea în M. Judecata: se face după dispoziţiile dreptului comun. de la încetarea împiedicării prezentării în instanţă. cât şi alte motive care atrag competenţe diferite. revizuirea este de competenţa acesteia. Întâmpinarea e obligatorie. nu se suspendă în timpul judecării revizuirii. Dacă prin cererea de revizuire se invocă atât punctul 7). competenţa: -instanţa superioară celor 2 de pe aceeaşi rază teritorială. De la această regulă există o derogare pentru motivul 7): contrarietatea de hotărâri. se retractează total sau parţial prima hotărâre atacată şi se pronunţă o nouă hotărâre. La pct. fiecare motiv fiind judecat de instanţa competentă. neexistând incompatibilităţi. Completul e judecată poate fi format din aceiaşi judecători care au pronunţat hotărârea. Pentru motivul 8). 2. -dacă instanţele sunt pe raze teritoriale diferite.Pentru motivul 3). cererea de revizuire se judecă in 2 timpi: 1. judecătorii nu au cunoscut împrejurările noi. a cărui revizuire se cere se consolidează Despre existenţa revizuirii unei hotărâri se face o menţiune specială pe cele 2 exemplare originale a revizuirii hotărârii (care se găsesc în dosar şi în mapă). b – pronunţarea din nou). 106 . de la data când s-a descoperit înscrisul nou. 1-Dacă cererea de revizuire se admite. revizuirea va fi judecată de instanţa superioară celei care a pronunţat prima hotărâre. deci hot.O. Instanţa competentă: cea care a pronunţat pe fond hotărârea atacată prin revizuire.judecarea pe fond a cauzei. De regulă.

Hotărârea se adoptă cu majoritate de opinii.G. 107 . 58/2003. se prevedea expres ca sunt obligatorii pentru viitor. dar in noua ordonanţă nu se mai spune. Competenţa: aparţine exclusiv Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în secţiile ei reunite.G. Înainte de apariţia O. deci nu desfiinţează hotărârile judecătoreşti contradictorii care au provocat recursul în interesul legii. Are efecte numai pentru viitor. fie din oficiu. Promovarea: e provocată de premisele amintite. fie la sesizarea Ministerului Justiţiei. când există dispoziţii legale neclare.5. confuze. Căile de atac: sunt cele folosite in dreptul comun. să asigure o practică judiciară unitară. Recursul în interesul legii se promovează de procurorul general de la Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. lacunare sau contradictorii. Între căile extraordinare de reformare figurează: --recursul comun şi --recursul în interesul legii --a fost şi recursul în anulare = abrogat prin O. Premisă: a. Dezbaterile presupun doar prezenţa şi concluziile membrilor completului de judecată. Este publicată în M. b. Hotărârea adoptată nu are nici un efect retroactiv.O. care sunt interpretate diferit de instanţele româneşti. şi comunicată separat tuturor instanţelor judecătoreşti din ţară. Recursul în interesul legii --are ca scop să asigure o interpretare şi o aplicare unitară a legii pe teritoriul ţării. 58/2003 se prevedea scopul. când instanţele din ţară au practică diferită în soluţionarea aceloraşi probleme de drept.

Procedura Se porneşte cererea. -. fie intenţionat. 108 . se iau din nou interogatorii. se fixează termen. dispărea înscrisuri din dosar sau chiar întregul dosar. dar înainte de a pleca dosarul către instanţa superioară. fie din neglijenţă. fie instanţa . instanţa se pronunţă printr-o încheiere de refacere.după pronunţarea unei hotărâri atacate. se citează martorii sau expertul (daca disare o declaratie de martor. 1. În astfel de cazuri devine necesară refacerea înscrisurilor dispărute sau a dosarului dispărut. Procedurile speciale cuprind numai aspectele derogatorii de la procedurile de drept comun. specială reglementată de 583-585 CPC. fie în legi generale (codurile). dacă e cazul. L 10/2001). la care normele generale de drept comun nu se pot aplica total sau parţial. Părţile prezente la primul termen sunt invitate să depună copii de pe actele dispărute sau.din oficiu. după dezbaterile contradictorii. Refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute Pe parcursul sau la terminarea procesului se pot pierde. Normele procedurale speciale reglementează procedurile speciale. Competenţa aparţine: -. un raport de expertiză). se ascultă din nou martorii. apărând necesitatea unor reglementări speciale. Dacă aceste demersuri nu reuşesc. se refac expertizele. Încheierea de refacere poate fi atacată numai o dată cu hotărârea de fond. se aplică cu precădere şi se reîntregesc cu normele de drept comun. Înscrisurile reconstituite prin această procedură ţin loc de înscrisuri originale. Iniţiativa unei asemenea proceduri o poate avea fie partea interesată. printr-o proc. procedura refacerii revine tot primei instanţe. se vor face copii/extrase de pe registrele instanţei. Există însă şi domenii speciale. se dă cuvântul părţilor şi.în timpul judecării procesului instanţei investite cu judecarea dosarului. dacă actele procedurale dispărute au aparţinut instanţei. cu toate datele care privesc înscrisurile dispărute. se citează părţile si.PROCEDURI JUDICIARE SPECIALE Procedura de drept comun e reglementată de norme generale aplicabile în cauze obişnuite. sunt cuprinse fie în legi speciale (ex.

p. refacerea se obţine după copiile comunicate părţilor. Dacă refacerea înscrisurilor/dosarului nu mai este posibilă în formele prezentate. Recipisa CEC va fi depusă de debitor la biroul executorului. face oferta reală de plată. 2.. urmată de consemnaţiune. Condiţiile de valabilitate ale ofertei reale de plată sunt: debitorul ofertant să aibă capacitatea de a plăti. Debitorul de bună-credinţă. dar se izbeşte de refuzul creditorului de a accepta primirea plăţii. Procedura Debitorul înaintează executorului judecătoresc cererea pentru revizuirea ofertei reale şi cererea pentru consemnarea plăţii. se trece din nou la judecarea cauzei. Reglementarea este art.Dacă din dosar a dispărut hotărârea. Executorul astfel sesizat va trimite somaţie creditorului. fie certificate de grefier. Dacă şi aceasta a dispărut. Dacă creditorul nu se prezintă sau dacă se prezintă şi refuză primirea plăţii. Oferta reală urmată de consemnaţiune Se face de către debitorul obligaţiei care vrea să şteargă obligaţia prin plată. invitându-l să se prezinte la un cert termen şi loc (care este de obicei birolul executorului) pentru a primi plata de la debitor. fie legalizate. care-l va înştiinţa de îndată pe creditor că îşi poate ridica suma cuvenită. executorul va întocmi un proces-verbal prin care constată oferta plăţii şi ştergerea obligaţiei. oferta să fie adresată creditorului capabil (cu capacitate de ex. executorul va întocmi un proces-verbal prin care constată această situaţie de fapt şi îl trimite pe debitorul ofertant să consemneze la CEC suma datorată pe numele şi la dispoziţia creditorului. Dacă creditorul se conformează şi primeşte plata. pentru a evita opunerea abuzivă a creditorului şi pentru a nu suporta efectele negative ale neexecutării propriei obligaţii.) să primească plata sau reprezentantului acestuia. 109 .Civ.1114-1121 C. refacerea se redactează după exemplarul original aflat la mapa de hotărâri a instanţei. oferta să privească toată datoria exigibilă + dobânzi + cheltuieli aferente. 586 şi 590 C.p. oferta să fie făcută la termenul stipulat şi la locul hotărât pentru plată.

vecini etc. După 30 de zile de la publicare. preşedintele instanţei competente ordonă măsuri pentru obţinerea de informaţii prin organele de poliţie. După punerea cererii. 110 . curatorul acesteia ca reprezentant al ei şi procurorul (care participă la judecată obligatoriu). un extras de pe hotărâre va fi publicat în ziarul local unde s-a făcut şi publicat cererea2/. el va putea introduce o acţiune împotriva debitorului sau pentru a anula procedura ofertei şi a consemnaţiunii. Dacă creditorul are motive întemeiate să refuze primirea plăţii. din care rezultă că persoana era în viaţă se poate pronunţa o hotărâre judecătorească ce constată dispariţia persoanei respective. Cheltuielile aferente acestei proceduri cad în sarcina creditorului culpabil. Până la pronunţarea hotărârii definitive de validarea plăţii şi până când creditorul îşi ridică suma. Instanţa va face o adresă şi autorităţii tutelare pentru numirea unui curator. Cererea de declaraţie a dispariţiei Se depune la judecătoria pe raza căreia îşi avea domiciliul real cel dispărutul. se fixează termen de judecată şi se citează reclamantul. persoana dispărută. obligaţia lui persistând. pe cheltuiala creditorului. în sensul că bunul e oferit spre predare într-un anumit loc. În paralel. debitorul poate primi aprobarea instanţei să-l depoziteze într-un anumit loc. 3. cu invitarea persoanelor care cunosc situaţia dispărutului să oferă relaţii instanţei. hotărârea se comunică şi autorităţii tutelare pentru numirea unui curator ai minorilor persoanei dispărute3/.În această fază. debitorul o poate retrage. Cererea se poate face de orice persoană interesată: rude. la un anumit termen şi dacă nu e ridicat de creditor. cererea se publică la primărie şi într-un ziar local. La termen au loc dezbateri în urma cărora instanţa pronunţă o hotărâre. care se afişează pentru 30 de zile la sediul instanţei şi al primăriei respective1/ . creditori. După trecerea a cel puţin 1 an de la data ultimelor ştiri. În mod similar se procedează cu predarea unui bun mobil corporal. Declararea dispariţiei şi constatarea morţii unei persoane Declararea dispariţiei unei persoane fizice se face când lipseşte de la domiciliul real un timp îndelungat şi există motive justificate de îndoială că ar mai fi în viaţă. deb va putea să ceară inst să valid plata făcută şi să const obligaţia executată.

fără ca în acest ultim caz să fie necesară si declaraţia dispariţiei. iar celelalte drepturi şi obligaţii se transmit moştenitorilor. Cererea de declarare a morţii unei persoane se face: -. Dacă ulterior pronunţării apar indicii că data morţii este alta.la cel puţin 4 ani de la data ultimelor ştiri că persoana în cauză mai era în viaţă. Procedura declaraţiei morţii Cererea de declarare a morţii se face de către persoanele interesate la judecătoria ultimului domiciliu al persoanei dispărute după aceeaşi procedură ca la declararea dispariţiei. Efecte: 1-deschiderea succesiunii celui declarat decedat. aceasta poate cere anularea hotărârii şi poate reintra în toate drepturile şi obligaţiile anterioare prezentei hotărâri (restitutio in integrum) şi în drepturile apărute ulterior pronunţării hotărârii (ex: culegerea unui drept succesoral dintr-o succesiune 111 .Efectele hotărârii de dispariţie sunt provizorii. Dacă. În ipoteza unor catastrofe colective îşi găseşte aplicabilitatea instituţia comorienţilor – dacă mai multe persoane au murit de aceeaşi împrejurare şi de aceleaşi cauze fără a se putea stabili dacă o persoană a supravieţuit alteia. 3-se sting dr şi obligaţiile strict personale. -. care creează prezumţia morţii (război. hotărârea poate fi modificată numai în ceea ce priveşte data declarării morţii. se numeşte curator pentru minorii dispărutului. Efectele hotărârii de declarare a morţii Această hotărâre prezumă că persoana respectivă a murit în data stabilită în hotărâre.după cel puţin 6 luni de la afişarea hotărârii de dispariţie a persoanei sau -. pentru că o asemenea hotărâre pleacă de la prezumţia că persoana dispărută e în viaţă: se iau măsuri pentru administrarea averii. mai târziu se constată că persoana trăieşte. se va anula hotărârea de dispariţie. persoana respectivă putând să-şi exercite toate drepturile ei. catastrofe).excepţional se poate declara direct moartea în cazul unor împrejurări relevante şi la cel puţin 1 an de la aceste evenimente. totuşi. 2-încetează căsătoria. 4-se instituie tutela pentru copiii minori ai celui declarat mort dacă celălalt părinte nu mai trăieşte sau e declarat incapabil. se prezumă că toate persoanele au murit în acelaşi timp. soţul poate cere divorţul. Dacă persoana declarată dispărută apare.

conjugat cu situaţia recăsătoririi soţului declarat mort. Odată pusă sub interdicţie. acest interogatoriu se ia în unitatea unde este el spitalizat cu asigurarea măsurilor de pază şi securitate. La termenul fixat de instanţă. Competenţa de soluţionare în momentul de faţă aparţine judecătoriei în a cărei rază îşi are domiciliul pârâtul (bolnavul). Este o măsură de ocrotire. reprezentarea şi orientarea sa în timp. După epuizarea probatoriului se intră în dezbateri. Acest interogatoriu se ia în instanţă sau. Şi reclamantul poate propune un interogatoriu. se administrează obligatoriu proba recunoaşterii prin luarea unui interogatoriu din oficiu. spaţiu şi pe plan abstract. vecin. părţile pun concluzii. Faza contradictorie . se fac cerecetările prealabile prin organele de poliţie şi se face o expertiză medico-legală psihiatrică sau se ia avizul medicului curant dacă bolnavul pârât e internat într-un spital de specialitate. Dacă cea de-a doua s-a făcut cu rea-credinţă. care e căsătorie putativă. instanţa care judecă procesul sesizează autoritatea tutelară în 112 . Procedura specială a punerii sub interdicţie a bolnavilor mintali Se aplică numai persoanelor bolnave psihic caracterizate printr-o stare gravă şi permanentă de tulburare psihică ce le caracterizează discernământul. culegerea drepturilor proprii din practicarea unui joc de noroc care a produs câştig după pronunţarea hotărârii de declarare a morţii). procuror etc. Procedura de judecare a cererii de punere sub interdicţie cuprinde 2 faze: o fază necontradictorie şi o fază contradictorie.deschisă după pronunţarea hotărârii. Faza necontradictorie . Ele pot prezenta şi pericol public. Cererea de punere sub interdicţie poate fi făcută de orice persoană interesată legitim: rude. şi anume: se comunică cererea către procuror. E posibilă administrarea şi a altor mijloace de probă (dar nu e obligatorie). Pe parcursul procesului. persoana nu mai poate încheia şi semna acte juridice în nume propriu. În cazul anulării hotărârii de declarare a morţii.se desfăşoară în afara şedinţei de judecată şi în cadrul ei se iau măsuri prealabile judecării. cu participarea obligatorie a procurorului.se citează reclamantul. se dă prioritate căsătoriei de bună-credinţă (ultima). dacă bolnavul e internat şi nu e transportabil sau e periculos. pârâtul bolnav şi procurorul care participă obligatoriu la dezbaterea acestor procese. va fi anulată. Scopul interogatoriului este acela de a testa starea psihică a bolnavului.

ca şi terţii interesaţi să poată lua cunoştinţă de situaţia juridică nou intervenită. Procedura acţiunilor posesorii 1. Pt. Hotărârea se publică prin afişare pt. creând o situaţie juridică nouă asupra stării şi capacităţii persoanei şi producând efecte juridice numai pe viitor (ex nunc). această măsură posibilă se cere şi avizul unui medic specialist. până la încetarea stării maladive ce a determinat punerea sub interdicţie sau până la deces. Pt. interzicându-i-se exercitarea drepturilor şi obligaţiilor proprii. va putea dispune internarea provizorie a pârâtului pe cel mult 6 săptămâni dacă observarea lui medicală zilnică e necesară şi altfel nu se poate efectua. curator care să-i exercite acestuia drepturile şi să-i administreze averea până la pronunţarea hotărârii. instanţa. Hotărârea are un caracter constitutiv. Hotărârea poate respinge sesizarea ca neîntemeiată sau o poate admite. a se înscrie hotărârea într-un registru special.cel care e beneficiarul tulburării. În cel de-al doilea caz pârâtul îşi pierde capacitatea de exerciţiu. Sesizarea instanţei Se poate face de proprietar (care are la îndemnână şi acţiunea în revendicare) sau de posesor (tipic acţiunii posesorii) sau de titularul unei servituţi aparente şi continue sau de detentorul ce deţine lucrul în interesul său în temeiul unui contract încheiat cu posesorul. după pronunţarea hotărârii. În plus.vederea numirii unui curator pt. instanţa prorogându-şi competenţa şi cu eventualele cereri accesorii (despăgubirile). Dacă pârâtul este liber în timpul procesului. O asemenea hotărâre are efecte erga omnes. hotărârea se comunică şi instanţei judecătoreşti de la locul înregistrării naşterii bolnavului pus sub interdicţie pt. altul. fiind opozabilă tuturor subiectelor de drept. 2. Competenţa se stabileşte potrivit dreptului comun. pârâtul e declarat incapabil. caz în care putem avea 2 pârâţi: . În primul caz pârâtul îşi menţine întreaga capacitate de exerciţiu. Pârâţi pot fi: persoana care a tulburat posesia. luând şi avizul procurorului.cel care execută tulburarea. Efectele hotărârii de admitere a cererii. . pârâtul bolnav. a-l reprezenta pe pârât se numeşte un curator permanent care însă are dreptul să ceară înlocuirea după 3 ani. ceea ce este o caracteristică a hotărârilor care schimbă ceva asupra capacităţii persoanei. pe timp nelimitat. După ce hotărârea rămâne definitivă şi irevocabilă. lucrând pt. persoana care a tulburat posesia. 113 .

5. acte sau fapte juridice identice care generează raportul juridic litigios. Nu există autoritate de lucru judecat a unei hotărâri în posesoriu faţă de o acţiune petitorie. 581. fiind eliptică de apel).posibil subiect de examen) b) pârâtul este obligat să înceteze tulburarea. acelaşi obiect şi aceeaşi cauză juridică. pt. Judecarea pricinii se face după regulile dreptului comun cu două amendamente: judecata se face de urgenţă şi cu precădere. relevându-se şi condiţiile de admisibilitate de fond 4. civ. În consecinţă reclamantul poate promova succesiv. În schimb există autoritate de lucru judecat a hotărârii pronunţate în petitoriu asupra celei în posesoriu.3. d) reclamantul poate cere şi despăgubiri. aceleaşi părţi având aceleaşi calităţi procesuale. Hotărârea posesorie e atacabilă cu recurs (nu şi cu apel. cât şi pt. 582 C. Sediul materiei: art. Efectele hotărârii posesorii În ipoteza respingerii acţiunii se menţine starea de fapt anterioară procesului respectiv. proc. În ipoteza admiterii acţiunii posesorii se produc următoarele efecte concrete: a) posesia tulburată/pierdută prin fapta pârâtului e considerată posesie utilă. Raportul hotărârilor posesorii faţă de alte hotărâri pronunţate în petitoriu sau în posesoriu O hotărâre posesorie are autoritate de lucru judecat numai faţă de o altă acţiune posesorie. (intervertirea posesiei . Conţinutul acţiunii = elementele normale oricărei acţiuni + precizarea expresă că acţiunea are caracter posesoriu şi un caracter petitoriu. Ordonanţa preşedinţială Este o procedură specială creată în scopul rezolvării rapide a unor cazuri urgente. nu e admisibil cumulul cererilor asupra posesiei şi asupra proprietăţii. o acţiune petitorie. 114 . Acţiunile sunt separate şi autonome. dacă o pierde pe prima. întâi o acţiune posesorie şi apoi. anterioară tulburării. posesie tulburată sau pierdută complet. c) reclamantul e repus în situaţia posesiei utile.

relevantă fiind doar aparenţa de drept. Caracterul urgent poate fi: - prezumat de instanţă . a conserva un drept nou. Cercetarea judecătorească nu se face totuşi arbitrar. 2. pt. în funcţie de gradul de urgenţă al cauzei. cazurile executării vremelnice a hotărârilor judecătoreşti şi în cazul strămutării pricinii. în cazuri speciale.: păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere. Regula este să se judece cu citare. La primirea cererii se fixează un termen scurt. la suprafaţă. În ordonanţa preşedinţială judecătorul “pipăie” fondul. preşedintele instanţei. a se respecta contradictorialitatea procesului. c) măsura ordonată de instanţă nu prejudecă fondul dreptului În procedura ordonanţei cauza se examinează sumar. Judecarea fără citare se face în cazuri foarte urgente. să demonstreze existenţa cumulativă a celor trei condiţii de admisibilitate.ex. pt. pot fi modificate ori chiar desfiinţate. înlăturarea piedicilor ce ar putea apărea cu ocazia unei executări. Condiţiile de admisibilitate sunt 3: a) urgenţa măsurii solicitate Procedura ordonanţei e aplicabilă în cazuri grabnice pt. Tot la primirea cererii se stabileşte dacă judecarea se face cu citarea pârâtului sau fără citarea sa. Pe durata judecării în fond a litigiului măsurile provizorii adoptate prin ordonanţă pot fi menţinute de instanţa de drept comun. b) vremelnicia măsurii ordonate (caracterul provizoriu) În ordonanţa preşedinţială instanţa nu adoptă hotărâri definitive. în plus. a preveni o pagubă iminentă. pt. Termenul îl fixează judecătorul de serviciu sau.1 2 1. Aceste măsuri provizorii sunt valabile numai până la soluţionarea în fond a litigiului pe procedura dreptului comun. 115 . ci după indicii sau după probe sumare pt. a preveni o pagubă iminentă. Procedura de judecată Sesizarea instanţei se face de persoana interesată sau de un executor judecătoresc. pt. iar nu fondul dreptului în cauză.: piedici apărute cu ocazia executării constatat de instanţă . nu soluţionează fondul cauzei ci poate lua doar măsuri urgente şi temporar necesare pt.în celelalte 2 ipoteze prezumat de lege pt. Conţinutul cererii de chemare în judecată trebuie să respecte elementele necesare oricărei cereri şi. stabilirea situaţiei de fapt cât mai aproape de realitate. Competenţa e reglementată după dreptul comun.

Judecata propriu-zisă se desfăşoară după regulile dreptului comun cu precizarea că se administrează probe puţine şi rapide (înscrisuri. Ordonanţa se foloseşte pt. termene scurte. b) Autoritatea de lucru judecat nu există la ordonanţă către procesul de fond. reclamantul din ordonanţă îşi poate transforma cererea din ordonanţă într-o acţiune de drept comun. de 5 zile.) ca pe timpul derulării procesului de divorţ instanţa să poată lua măsuri provizorii şi urgente prin ordonanţă preşedinţială în ceea ce priveşte încredinţarea copiilor minori. dacă părţile au fost citate la judecată de la comunicarea hotărârii. Aplicaţii ale ordonanţei în practica judiciară a) Un prim domeniu de aplicabilitate e divorţul. modul de folosire a locuinţei comune (presupune posibilitatea evacuării provizorii sau cea a reintegrării soţului alungat). calculat: de la pronunţarea hotărârii. a asigura respectarea unor norme legale sau a unor convenţii ca reglementează paşnica vecinătate. judecata nu poate să se desfăşoare decât cu procedura de citare valabil făcută. proc. O asemenea somaţie poate fi însă contestată pe calea dreptului comun şi anume prin contestaţia le executare. În schimb poate exista autoritate de lucru judecat între două ordonanţe preşedinţiale dacă există triplă identitate (părţi. pensia de întreţinere a lor.Citarea însă se face pt. interogatorii). că obiectul şi cauza acţiunii diferă. Caracterele şi efectele ordonanţei preşedinţiale a) Ordonanţa e executorie de îndată şi fără somaţie dacă instanţa dispune astfel. în timpul procesului. Se mai pot lua măsuri prin ordonanţă pt. civ. În cazuri speciale termenul se poate da şi în zile de sărbătoare. Căile de atac. Odată dispusă citarea părţilor. cauză) şi dacă împrejurările care generează cele două procese sunt identice. dacă părţile nu au fost citate. de până la 5 zile. Oricând. 617 C. 3. Recursul se judecă şi el de urgenţă şi numai cu citarea părţilor. Legea permite (art.: 116 . b) Un alt domeniu de aplicabilitate: raporturile de vecinătate. Termenul de recurs e unul special. În acest domeniu ordonanţa poate fi folosită pt. a stabili caracterul bunurilor (comune sau proprii). 4. Calea de atac e recursul (fără apel). În teorie şi hotărârea pronunţată prin ordonanţă poartă denumirea de ordonanţă. obiect. Caracteristic ordonanţei preşedinţiale e faptul că ea nu poate fi supusă revizuirii deoarece în ordonanţă nu se soluţionează litigiul pe fondul dreptului. Între dosarul de ordonanţă şi dosarul de fond nu pot exista nici litispendenţă şi nici conexitate pt.

în situaţia împiedicării folosirii părţilor comune sau accesoriilor locuinţei de către colocatari. oricând. La succesiuni partajul voluntar poate avea forma procedurii notariale (forma cretificatului de moştenitor la care convin toţi moştenitorii asupra dreptului. cu excepţia partajului de bunuri comune cerut în timpul căsătoriei (caz în care trebuie dovedite motivele temeinice). 117 . 32 C. în cazul împiedicării abuzive a executării unor reparaţii urgente şi necesare la propria casă.). . 730 C. în situaţia toleraţilor. la simpla cerere a unui copărtaş şi fără a fi nevoie de o motivare specială. ordonanţa e posibilă în: Împărţeala judiciară (partajul) Împărţeala face să înceteze o indiviziune (asupra patrimoniului) sau face să înceteze o coproprietate (pe cote-părţi/în devălmăşie) asupra unor bunuri determinate. în cazurile în care e posibilă şi evacuarea pt.se interzic lucrări ce pun în pericol casa vecină. lipsă de titlu.). împărţeala terenurilor sau se mai poate constata printr-un înscris sub semnătură privată sau prin convenţie verbală dar făcută în faţa instanţei. cotei etc.) sau poate lua forma partajului de ascendent prin care autorul îşi împarte averea în timpul vieţii. împărţeala devine imposibilă în cazurile de coproprietate forţată (coproprietatea veşnică sau perpetuă). în principiu. Învoiala coindivizarilor se constată printr-un înscris autentic obligatoriu ad validitatem pt. ca un avans asupra succesiunii. în cazurile ocupării samavolnice a unei locuinţe.. partajarea bunurilor comune după pronunţarea divorţului (art. c) În raporturile locative.servituţile de trecere. Cu toate acestea. Împărţeala e posibilă. . fam.a interzice continuarea construcţiilor începute la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în lege. Împărţeala se poate face în două feluri: a) prin bună-învoială= partajul voluntar b) prin proces=partajul judiciar a) Partajul voluntar e prevăzut expres în lege în unele materii: succesiuni (art. civ.

eventual. raportul unor liberalităţi. asupra fructelor bunurilor partajabile. indiferent de cauza lor. 118 . pt.Partajul bunurilor comune se poate face voluntar după pronunţarea divorţului sub forma unui act notarial încheiat în afara unui proces sau sub forma tranzacţiei. reducţiunea. etc. Avantajele partajului voluntar: economie de timp. pt. reprezentarea succesorală (dacă e cazul). precizarea dacă transmiterea succesiunii se face legal sau testamentar. numărul şi calitatea coproprietarilor. păstrarea posibilităţii de a opta (fiecare copărtaş) pt. împărţirii bunurilor fizice. economie de cheltuieli. 1. data deschiderii succesiunii. că în partajul judiciar fiecare parte are o dublă calitate (duplex judicium): purtător de drepturi+purtător de obligaţii corelative. b) Partajul judiciar se realizează când coindivizarii nu se înţeleg asupra drepturilor lor reciproce. 319/1944 (reglementarea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor). Domeniul de aplicabilitate a procedurii partajului judiciar Partajul judiciar e aplicabil tuturor stărilor de indiviziune. În partaje judiciare se pot cita detentorii precari ai bunurilor partajabile pt. ieşirea din indiviziune Elementele cererii generale+elementele specifice partajului: a) la partajul succesoral trebuie să se prevadă: numele defunctului. partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. ca hotărârea să le fie opozabilă. încheiat în timpul procesului. Reglementare: Codul civil şi Codul de procedură civilă şi Legea nr. inclusiv avânzii-cauză ai coindivizarilor pt. Această procedură nu se apilcă şi societăţilor civile. Cererea de chemare în judecată pt. păstrarea unor relaţii civilizate cu copărtaşii. ultimul domiciliu al defunctului. titlul coproprietăţii. În toate procesele de partaj trebuie citaţi toţi coindivizarii sub sancţiunea nulităţii hotărârii. masa succesorală (activ+pasiv) şi. masei bunurilor partajabile. 2. Fiecare parte are dreptul să dea ceva şi să ia ceva. E obligatoriu partajul judiciar în două situaţii: 1. cotele părţilor. data decesului. b) pt. partajarea succesorală la care nu se prezintă toţi moştenitorii sau moştenitorilor minori/incapabili reprezentantul lor nu le dă încuviinţare. alte cauze de indiviziune se trec la elementele specifice bunurile de împărţit. bunurile utile. numele şi calitatea succesorilor.

Cazuri speciale de competenţă. numai pt. b) dacă partajul se cere după divorţ. judecarea partajului se face după regulile dreptului comun. din oficiu. fiecare bun privitor la existenţa. 3. Măsurile asiguratorii se obţin prin cererea principală sau prin cereri separate în condiţiile specifice.se stabileşte. de la domiciliul pârâtului. instanţa e cea de drept comun. cu precizarea că eventuala tranzacţie e posibilă pt. Când obiectul acţiunii dpdv valoric depăşeşte 1 miliard de lei (cerere principală+cereri accesorii). instanţa de judecată va lua declaraţii părţilor asupra obiectului partajului. obligatoriu. La succesiuni competentă e instanţa de la ultimul domiciliu al defunctului. în primă instanţă va judeca tribunalul. de regulă. calitatea de coproprietari ai părţilor. Pt. Judecarea partajului se face în principiu în 2 faze: a) admiterea în principiu. şi anume: declaraţia reclamantului pt. prin excepţie. competentă devine prin prorogare instanţa de divorţ (instanţa ultimului domiciliu comun al soţilor). Între ele nu se admite disjungerea. în ceea ce priveşte părţile/bunurile şi după pronunţarea hotărârii. toate bunurile ce fac obiectul judecăţii sau. Se pot formula cereri accesorii de întregire a partajului. b) desăvârşirea partajului. În rest. a) Pt. Dpdv material e competentă judecătoria asupra întregii acţiuni de partaj care e o acţiune complexă. după dreptul comun. Specific e faptul că prin acordul tuturor copărtaşilor se poate scoate din masa partajabilă un bun introdus din eroare. 119 . În toate celelalte cazuri competentă e instanţa de la domiciliul pârâtului. o parte din bunuri. locul situării şi valoarea. ca urmare a cerecetării judecătoreşti şi a dezbaterilor contradictorii. caz ce atrage hotărârea parţială. Pronunţarea încheierii constituie regula în materie de partaj şi e absolut necesară atunci când partajul presupune măsurări şi evaluări ce se pot face numai prin expertiză tehnică. Această primă fază se finalizează printr-o încheiere de admitere în principiu (e o încheiere interlocutorie). cotele cuvenite fiecărei părţi. datoriile/creanţele copărtaşilor sau ale unei succesiuni (la partaj succesoral). partajarea bunurilor comune avem: a) dacă partajul se cere în cadrul procesului de divorţ. cu caracter patrimonial complex şi e o acţiune în realizare de drepturi. prima fază: la prima zi de înfăţişare.Partajul trebuie să cuprindă atât cererea principală cât şi cele accesorii. În cazul împărţirii unei coproprietăţi imobiliare e competentă instanţa locului situării imobilului. Încheierea de admitere în principiu va cuprinde: bunurile partajabile. 2. Competenţa instanţei .

Prin derogare. Bunurile partajabile se atribuie provizoriu unei singure părţi. se recurge la compensaţii băneşti sub formă de sultă. 2. după ce a devenit irevocabilă urmare a exercitării căilor de atac. Se pronunţă o încheiere în acest sens. Această procedură se desfăşoară pe doi timpi: 1. mărimea cotei unei părţi. Atribuirea definitivă. cota părţilor. În mod excepţional se poate pronunţa şi o (wtfih) a unei cereri reconvenţionale sau a unei cereri de (wtfih) care fac necesară includerea unor bunuri suplimentare ale altor copărtaşi. care se face la termenul stabilit de instanţă la prima fază şi cu condiţia ca sultele respective să se fi plătit. b) Împărţeala propriu-zisă(desăvârşirea împărţelii) Dacă încheierea de admitere în principiu nu a fost atacată sau. Termenul de apel şi recurs curge de la comunicarea încheierii sau de la data la care s-a luat cunoştinţă printr-o altă modalitate. pt. se poate trece direct la faza finală 120 . Se poate recurge şi la îndreptarea încheierii de admitere în principiu la fel ca la îndreptarea hotărârii. natura bunurilor care se împart. care e apelabilă şi recurabilă. Atribuirea integrală a bunurilor partajabile unei singure părţi. bunuri comod partajabile. E o cale subsidiară şi se aplică numai dacă împărţeala în natură nu e uşor posibilă sau dacă nu e economică.Dacă partajul poartă asupra unui singur bun şi părţile se înţeleg asupra valorii lui se poate pronunţa partajul direct prin hotărâre fără pronunţarea unei încheierii de admitere în principiu. Dacă prin formarea loturilor fizice ale copărtaşilor nu se acoperă total dreptul valoric al părţilor. domiciliul şi ocupaţia părţilor. dar această soluţie nu e agreată în practică. Prin încheiere se fixează termen pt. Această atribuire definitivă a bunurilor se pronunţă prin hotărâre. se trece la desăvârşirea împărţelii care. motive temeinice. masa partajabilă. Împărţirea pe loturi fizice o poate face şi instanţa direct. propune loturi fizice pt. fiecare copărtaş. de obicei. eventuale acorduri sau acceptări tacite pe timpul ridicării unor construcţii pe terenuri partajabile (vezi accesiunea). depunerea sultelor corespunzătoare cotelor-părţi ale copărtaşilor ce nu primesc bunuri în natură. Încheierea de admitere în principiu poate fi atacată separat cu apel şi recurs în ceea ce priveşte: calitatea de copărtaş. apreciază dacă paratajul în natură e sau nu posibil şi în ce variante mai comode şi mai economice. la cererea ei şi cu acordul celorlalţi. Aspectele ce formează obiectul apelului/recursului nu mai pot fi invocate ulterior dacă nu s-a exercitat calea de atac. presupune efectuarea unei expertize de specialitate ce urmăreşte: evaluarea bunurilor partajabile. La lotizare se au în vedere mai multe criterii: acordul părţilor. Împărţeala în natură reprezintă regula în partaj şi ea se aplică pt.

Odată încheiate oricare din aceste trei metode de partaj. sumă ce a rezistat la 3 strigări consecutive. afişare ce trebuie făcută cu cel puţin 5 zile înainte de licitaţie pt. b) prin licitaţie publică. iar nu translativ. Prin încheiere instanţadispune vânzarea tuturor bunurilor partajabile sau a acelor bunuri asupra cărora părţile nu se înţeleg în atribuire. Instanţa va da un termen de maxim 6 luni pt. conform dreptului acestora. Hotărârea de partaj are efect declarativ de drept (retroactiv). stabilind ca vânzarea să se facă prin licitaţie publică. bunurile mobile şi cu cel puţin 30 zile pt. licitaţie în maxim 30 zile pt. La data licitaţiei copărtaşii pot conveni ca licitaţia să plece de la un preţ inferior faţă de cel stabilit prin expertiză sau de la un orice preţ stabilit de licitator. pronunţând în acest sens a hotărârii. cu ajutorul unui executor judecătoresc. 121 . Preţul de adjudecare se consemnează de judecatar la dispoziţia instanţei pt. a) Se cere de părţi şi se realizează tot de ele. În oricare din aceste cazuri instanţa pronunţă o încheiere care e apelabilă. Executorul astfel desemnat va fixa termen pt.de atribuire definitivă prin hotărâre. bunurile mobile şi maxim 60 zile pt. E o variantă extremă. instanţa va închide dosarul. b) Are loc dacă: 1) nu s-a realizat vânzarea prin învoială 2) nu s-a respectat termenul de 6 luni 3) nu s-a încasat preţul. Hotărârea e supusă căilor de atac. Ea se poate face: a) prin învoiala părţilor. Apoi. imobile. În publicaţia de licitaţie se precizează şi preţul de pornire stabilit de un expert tehnic. mai puţin punctele statuate prin încheierea de admitere în principiu rămasă defintivă şi irevocabilă. cu fixarea unui termen de plată executoriu. Dacă împărţeala nu se poate realiza în nici una din variante. a fi împărţit prin hotărâre. executorul înştiinţează pe copărtaşi asupra datei. Vânzarea bunurilor partajabile. folosită numai dacă primele două nu sunt posibile sau dacă convin copărtaşilor. La termenul stabilit instanţa cere dovada vânzării şi consemnează preţul încasat. imobile de la data primirii încheierii de la instanţă. Bunurile se adjudecă de cel care a oferit suma cea mai mare. vânzarea prin convenţie. instanţa pronunţă hotărârea de împărţeală prin care sistează coproprietatea şi desăvârşeşte partajul într-una din cele 3 variante exprese. orei şi locului vânzării după care întocmeşte şi afişează publicaţia de vânzare spre ştiinţa terţilor interesaţi.

asupra situării acestora. Obligaţia instanţei ca din oficiu. Soluţia de închidere a dosarului dacă împărţeala nu se poate realiza într-una din cele trei forme legale studiate. Posibilitatea de atacare separată a hotărârii de admitere în principiu. la prima zi de înfăţişare. 5. de examen) 1. asupra existenţei bunurilor. 4.Hotărârea de partaj poate deveni titlu executoriu (dacă e investită cu formulă executorie). DIVORŢUL CONTENCIOS (art. Nu interesează domiciliul scriptic.c. pârâtul are domiciliul/reşedinţa în străinătate. competenţa aparţine instanţei de la domiciliul reclamantului. 122 . CURS 16 PROCEDURA DIVORŢULUI Divorţul este contencios şi necontencios. Noutăţile în procedura partajului judiciar (sb. lotizarea bunurilor. cu apel şi cu recurs. competenţa revine instanţei de la domiciliul pârâtului şi dacă neavând domiciliu comun. 607-619 C. p. Excepţie: pentru interzişii judecătoreşti acţiunea poate fi promovată/continuată de curator. Acţiunea de divorţ aparţine numai soţilor şi are un caracter strict personal. Dacă soţii nu au avut domiciliu comun.) Este o procedură derogatorie de la dr comun.la fel. respectiv locul de unde s-a produs despărţirea în fapt. Competenţa aparţine judecătoriei în raza căreia se situează ultimul domiciliu comun real al soţilor. Apariţia în lege a unor criterii exemplificative pt. să ia declaraţia părţilor asupra caracterului bunurilor partajabile. 3. indiferent dacă s-a cerut sau nu predarea efectivă a bunurilor şi chiar dacă instanţa nu a dispus predarea. cu excepţia cazului în care părţile declară expres că nu solicită predarea bunului. Nu poate fi promovată de alţi participanţi. Atribuirea tuturor bunurilor partajabile unui singur copărtaş în două faze: atribuirea provizorie şi atribuirea definitivă. asupra valorii lor. 2. pentru persoanele declarate dispărute. Mutarea părţilor după începerea procesului nu produce nici o schimbare asupra competenţei instanţei. Normele de competenţă în divorţ au caracter imperativ.

Dacă ambele părţi lipsesc nejustificat. Această cerere se prezintă personal de reclamant în faţa judecătorului de serviciu sau a preşedintelui instanţei. Instanţa sesizată cu cererea reclamantului îşi prorogă competenţa atât asupra cererilor accesorii ale reclamantului cât şi asupra cererii reconvenţionale a pârâtului. se fixează termenul de judecată în şedinţă publică. instanţa trebuie să verifice realitatea domiciliului acestuia aşa cum a indicat-o reclamatul şi să dispună citarea prin afişare pentru a evita posibilitatea unui divorţ fraudulos. Primirea cererii de chemare în judecată Se face de către preşedintele instanţei/judecătoriei de serviciu. chiar şi din oficiu. în ipoteza în care niciuna din părţi nu cere. Părţile în divorţ Se pot apăra singure sau pot fi asistate de avocat. dar nu pot fi reprezentate. pensia de întreţinere a acestora sau a unui soţ. Cererea reconvenţională. Prezenţa personală a reclamantului e necesară la fiecare termen de judecată. Dacă pârâtul nu se prezintă deloc. Excepţie: pot fi reprezentate în divorţ părţile dacă: au fost declarate incapabile sau dacă au domiciliul/reşedinţa în străinătate. Reconvenţionala devine obligatorie pentru pârâtul care doreşte divorţul.Cererea de chemare în judecată – trebuie să întrunească elementele unei cereri generale + data. caz în care reprezentarea se poate face de către avocat în baza unei procuri speciale. iar dacă reclamatul insistă în hotărârea sa. Acesta la primirea cererii dă sfaturi de împăcare. dar practica o admite şi mai târziu. dar din vina exclusivă a reclamantului. Dacă numai reclamantul la oricare din termene lipseşte nejustificat iar pârâtul este prezent. În materie de divorţ nu este admisă disjungerea cererii principale de cererea reconvenţională. dosarul se suspendă. numele copiilor minori rezultaţi din căsătorie şi data naşterii lor cu obligaţia de a se anexa actele de stare civilă ale reclamantului şi copiilor minori. fie la fapte ale reclamantului apărute în timpul procesului de divorţ. În cadrul cererii de divorţ sunt posibile capete de cerere accesorii cu privire la încredinţarea copiilor minori. adică până la încheierea dezbaterilor.se poate depune până în prima zi de înfăţişare. numele de după divorţ sau cu privire la spaţiul locativ comun. locul încheierii căsătoriei. Cererea reconvenţională se poate raporta fie la fapte ale reclamantului apărute înainte de introducerea acţiunii de divorţ. soluţia poate fi: se respinge acţiunea reclamatului dacă pârâtul se opune la divorţ se suspendă procesul dacă pârâtul nu se opune la divorţ Judecata divorţului 123 . Dacă există copii minori din căsătorie situaţia lor juridică va fi soluţionată obligatoriu de instanţă.

procesul se stinge în orice fază s-ar afla. în ordonanţa preşedinţială nu se cere conditia neprejudecării fondului (impusă pentru celelalte ordonanţe). indiferent dacă pârâtul e de acord sau nu. Este inadmisibilă renunţarea la dreptul de a cere divorţ în această materie. cu 2 excepţii: martorii pot fi rude/afini.Se face în şedinţă publică cu excepţia cazurilor delicate în care reputaţia sau demnitatea părţilor sunt periclitate de şedinţa publică. Aceste măsuri privesc încredinţarea minorilor. Reclamantul poate renunţa oricând la acţiune. Probele Sunt cele din dreptul comun. caz în care instanţa poate dispune judecarea în şedinţă secretă. urgente. sex şi starea de sănătate a acestora asigurarea locuinţei poate îmbrăca forma obligatorie de întreţinere Măsurile provizorii adoptate pot fi confirmate/infirmate prin hotătâre pronunţată de instanţa pe fond. fie în cererea reconvenţională a pârâtului din culpa exclusivă a reclamantului. atribuirea şi folosirea spaţiului locativ comun. Chiar după împăcare e posibilă o nouă acţiune de divorţ pentru fapte culpabile noi. este însă admisibil în ceea ce priveşte cererile acesorii. Codul Familiei spune că o căsătorie reprezintă şi un interes al statului. condiţii: 124 . tot în şedinţă publică. La primul termen. b) Poate fi respinsă acţiunea. Hotărârea judecătorească a) Poate să admită acţiunea. dar nu şi descendenţii părţilor interogatoriul e inadmisibil în ceea ce priveşte cererea principală (divorţul). au caracter vremelnic. Criterii de atribuire a spaţiului comun: antecedenţa comportamentală a soţului ce face sau nu posibilă conlocuirea suprafaţa locativă suficientă pentru toţi membrii familiei (10 m² pe persoană) camere separate pentru soţi şi pentru copiii minori în funcţie de vârstă. fie din culpă comună. stabilirea pensiei. Dacă intervine împăcarea. Măsuri provizorii în procesul de divorţ Sunt posibile pe calea ordonanţelor preşedinţiale şi numai pe timpul judecării procesului de divorţ. apărute după aceea. chiar şi de gradul I. nu doar al soţilor → părţile nu pot tranzacţiona în divorţul lor → nu se admite interogatoriul dacă pârâtul recunoaşte învinuirile. însă. Sunt măsuri acesorii. chiar şi fără taxa de timbru plătită. instanţa dă sfaturi de împăcare pe care le poate regreta pe tot parcursul procesului. fie din culpa exclusivă a pârâtului. dispoziţie ce se ia. În divorţ.

cu excepţia situaţiei în care există acordul celuilalt soţ să se păstreze numele din căsătorie sau există motive temeinice cum ar fi renumele ştiinţific sau artistic al unui soţ căpătat în timpul căsătoriei. judecata nu poate fi stinsă din lipsa nejustificată a reclamantului. se cere doar pe baza acordului soţilor desfacerea căsătoriei. Numele după divorţ va fi cel anterior căsătoriei. Culpa trebuie să fie determinantă în desfacerea căsătoriei.- reclamantul nu-şi dovedeşte motivele temeinice de divorţ invocate în cerere şi deci nu dovedeşte vătămarea gravă şi iremediabilă a căsătoriei şi imposibilitatea continuării ei din probe rezultă că singurul vinovat pentru criza familială este reclamantul. La primirea cererii. iar la acel termen instanţa verifică dacă se menţine acordul şi în caz afirmativ se judecă procesul fără administrarea probelor (pentru că nu se invocă motive de divorţ). nu poate triumfa în propria cerere (nimeni nu poate invoca propria vină) Motivele de divorţ şi culpa trebuie să fie pertinente. Nu se invocă motive de divorţ. În apel şi în recurs . termen valabil atât pentru capetele de cerere principale cât şi accesorii. nu se invocă culpa vreunui soţ. dar şi oficiului de stare civilă unde s-a încheiat căsătoria şi unde se va face menţiune de desfacere a căsătoriei pe marginea certificatlui de căsătorie. concludente. Instanţa va soluţiona obligatoriu situaţia juridică a copiilor minori (încredinţarea lor şi pensia). fixează termen de 2 luni în şedinţă publică. chiar dacă niciunul din soţi nu cere acest lucru. la primul termen pârâtul e invitat să dea o declaraţie de acord. Dacă e semnată doar de unul. să se refere la aspecte concrete care fac practic imposibilă continuarea căsătoriei. cert stabilite în dosar. caz în care. preşedintele verifică acordul. procesul se stinge ca fiind rămas fără obiect. corelativ. În principiu. DIVORŢUL NECONTENCIOS (prin consimţământ mutual) Cererea de chemare în judecată se face şi se semnează de ambii soţi. revizuirea e inadmisibilă. în această materie nu există autoritatea de lucru judecat decât pentru acţiuni şi hotărâri motivate pe aceleaşi împrejurări de fapt. Hotărârea se comunică părţilor. S-a statuat că nu e admisibil ca un soţ să ceară încredinţarea minorilor către celălalt soţ. oricare din părţi poate fi reprezentată. Dacă unul din soţi moare în timpul procesului. pentru că prin deces căsătoria încetează. 125 . În divorţ. Căile de atac Sunt apelul şi recursul în termen special de 30 zile de la comunicare. în timp ce prin divorţ căsătoria se desface. fiind culpabil.

dar nu şi cu cele accesorii.Dacă soţii sunt de acord numai cu cererea de divorţ.ale) actele statului român ca pj pt administrarea patrimoniului său acte administrative adoptate în exercitarea controlului ierarhic. pronunţându-se apoi o hotărâre unică. Guvern. Procedura prealabilă obligatorie Se realizează printr-o reclamaţie făcută de petent la organul administrativ superior celui care a emis actul nelegal sau refuză eliberarea actului pretins. recunoaşterea dreptului pretins . calamităţi naturale) actele comandamentelor militare acte administrative reglementate prin legi speciale (ex: taxe. amenzi. Excepţii (acte ce nu pot fi contestate prin această procedură): acte ce rezultă din rapoarte politice (acte emise de Parlament. Obiectul procedurii Il constituie: anularea actului administrativ considerat nelegal. urmează a se administra probe asupra cererilor accesorii. Refuzul nejustificat la cererea petentului sau absenţa răspunsului autorităţii administrative au relevanţă numai după 30 de zile de la înregistrarea cererii. impozite. PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV Legea 29/90 Subiectele procedurii Pot fi orice pf sau pj ce se consideră vătămate în dreptul lor printr-un act administrativ nelegal sau prin refuzul nejustificat al unei autoritîţi administrative de a rezolva favorabil cererea referitoare la un drept recunoscut de lege. 126 . Acest divorţ e admisibil în următoarele cazuri: 1) din căsătorie nu au rezultat copii minori 2) să fi trecut mai mult de 1 an de la data căsătoriei până la data introducerii cererii de divorţ (cumulativ cu 1) 3) boala unui soţ care face imposibilă căsătoria Hotărârea nu e motivată pentru că nu se invocă vina vreunui soţ. repararea pagubei pricinuite de organul administrativ. ministere) acte de gestiune şi conducere parlamentară acte ce privesc siguranţa statului interpretarea şi aplicarea actelor internaţionale la care România e parte actele administraţiei centrale emise pentru evitarea unui pericol public iminent (stare de necesitate. acte va. nu e susceptibilă de revizuire. ? obligarea organului administrativ la eliberarea actului cerut de reclamant şi refuzat sub sancţiunea unor daune cominatorii. Această reclamaţie se face în termen de 30 de zile de la emiterea actului nelegal/împlinirea termenului la care organul administrativ trebuie să răspiundă cererii.

petentul poate sesiza instanţa în 30 de zile de la primirea răspunsului negativ de la organul superior sau de la data la care expiră obligaţia de a răspunde. După terminarea acestei proceduri. funcţionarul pârât poate chema în garanţie pe şeful lui direct care i-a ordonat emiterea actului. Procedura prealabilă e obligatorie.Termenul de rezolvare e de 30 de zile. termen ce curge de la data la care păgubitul a aflat sau putea să afle existenţa şi întinderea pagubei. Acţiunea se poate îndrepta şi împotriva funcţionarului direct vinovat alături de organul administrativ pentru a-i fi opozabilă hotărârea şi pentru a fi eventual obligat în solidaritate cu organul administrativ. Procedura de judecată Cererea se timbrează cu o taxă fixă pentru litigii nepatrimoniale. Pârâtul e obligat să depună actul atacat împreună cu toate documentele care au stat la baza emiterii lui. În caz de refuz. lipsa ei făcând acţiunea inadmisibilă. Hotărârea Se redactează în 5 zile de la pronunţare. Competenţa Aparţine tribunalului sau curţii de apel (vezi competenţa materială) în raza cărora domiciliază reclamantul. ele pot fi cerute printro acţiune separată promovată în termenul de prescripţie. 127 . dar existenţa lor s-a conturat în timpul dezbaterilor. La rândul lui. Reclamantul e obligat să ataşeze şi răspunsul negativ al organului superior sau copia plângerii petentului nesoluţionată de acest organ. Soluţii: se poate respinge acţiunea→actul atacat se consideră valabil se poate admite acţiunea total/parţial În cazul admiterii acţiunii. fiind executorie de drept. hotărârea anulează actul administrativ atacat sau obligă organul administrativ care a refuzat emiterea să emită actul respectiv. Dacă nu s-au cerut despăgubiri prin acţiune. Legea împiedică orice plângere de contencios administrativ după trecerea a 1 an de la emiterea actului administrativ nelegal. pe timpul procesului se poate cere suspendarea executării actului administrativ care ar produce o pagubă iminentă. O asemenea măsură se poate lua de urgenţă. procesul se dezbate în şedinţă publică. se fixează termenul cu citarea părţilor. conducătorul organului administrativ pârât poate primi o daună judiciară cominatorie pe zi de întârziere. instanţa se poate pronunţa şi asupra celorlalte documente care au stat la baza actului atacat şi le poate anula şi pe acestea instanţa se poate pronunţa asupra despăgubirilor dacă acestea au fost cerute. chiar fără citarea părţilor. În cazuri urgente. Completul de judecată e format dintr-un judecător. Toate aceste termene se calculează de la comunicare.

Dacă nu se fixează termen. Această cerere se poate soluţiona şi în camera de consiliu. p . organul administrativ e obligat să emită actul în maximum 30 de zile de la pronunţarea hotărârii. Există incompatibilitate între notar şi interesul lui personal şi direct în întocmirea actului respectiv sau al rudelor/afinilor până la gradul IV. notarul pune o rezoluţie cu data certă. Anumite acte juridice pot fi încheiate sau doar autentificate şi de secretarii consiliilor locale. caz în care hotărârea îi e opozabilă. Recursul se judecă de urgenţă iar în cazul admiterii lui se casează hotărârea dată de prima instanţă. La primirea cererilor/actelor pentru autentificare. Tribunalele. după care 128 . Actele întocmite de notar se eliberează la cerere părţilor/reprezentantului acestora / altor persoane cu interes legitim dovedit. va stabili termenul până la care se va emite acest act şi coordonatele (elemente obligatorii) actului. Despoziţiile Legii 29/90se completează cu dispoziţiile de drept comun ale C. Activitatea se desfăşoară la sediul acestor birouri sau în afara lor numai pentru: caz de boală.c. Anumite acte juridice de dr intrenaţional privat ori acte de stare civilă ale persoanelor străine rezidente într-o anumită ţară se pot întocmi de personalul diplomatic/consular al ţării de cetăţenie. se judecă fondul procesului de instanţa de recurs. curţile de apel au secţii de contencios. prin acţiune separată petentul va putea cere daune cominatorii şi despăgubiri de întârziere de la conducătorul organului administrativ. Notarul trebuie să aibă rol activ: să dea explicaţii părţilor asupra efectelor raporturilor juridice invocate de ele să facă o încadrare în drept corectă a raporturilor juridice rezultate din discuţia cu părţile cuprinsul actului întocmit să fie conform cu vionţa reală (internă) a părţilor să vegheze la respectarea normelor imperative legale Notarul e obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti ce-l obligă să întocmească anumite acte juridice. În general se desfăşoară în sediile birourilor notarilor publici şi se realizează de către notarii publici autorizaţi în exerciţiul funcţiunii. Dacă instanţa obligă pârâtul să emită actul refuzat. Notarul e obligat să păstreze secretul profesional. Proceduri notariale Aceste proceduri exced procesului civil şi în general nu au caracter contencios. grup numeros de persoane (ex: contractul colectiv de muncă).Hotărârea se atacă cu RECURS în termen de 15 zile de la comunicare. Conducătorul organului administrativ astfel obligat va putea deschide împotriva funcţionarului vinovat o acţiune în regres dacă acesta nu a fost chemat în proces. Dacă organul administrativ refuză să se conformeze. Dispoziţii comune asupra actelor notariale Ele trebuie să respecte competenţa teritorială a birourilor notarilor publici respectiv a camerelor notariale judeţene. chiar fără citarea părţilor.

câte 1 pentru fiecare parte. Se desfăşoară în 2 etape: 1) Notarul ia măsuri de conservare şi inventariere a bunurilor succesorale şi face demersuri pentru a afla care sunt moştenitorii.redactează actul la cererea celor interesaţi. Retragerea consimţământului de către o parte e posibilă numai până la autentificare şi cu acordul celeilalte părţi. numele părţilor şi reprezentantului acestora. taxa de timbru plătită şi cuprinde semnătura şi ştampila acestuia. Semnătura notarului şi a părţilor reprezintă dovada valabilităţii consimţământului. Aceste date se consemnează în procesul-verbal ce cuprinde şi o evaluare provizorie. Dacă instanţa admite o asemenea cerere. notarul emite o încheiere de respingere a cererii. constatarea luării consimţământului. notarul va face menţiune specială în acest sens arătând în concret motivul acestei imposibilităţi. Încheierea de autentificare a actelor cuprinde: data. Autentificarea înscrisurilor După identificarea părţilor. prin hotărâre obligă notarul să întocmească actul solicitat. notarul le citeşte actul şi le întreabă pe părţi dacă conţinutul actului corespunde voinţei lor. încheiere atacabilă în justiţie. Bunurile succesorale inventariate rămân în custodia moştenitorilor şi la nevoie se sigilează. Partea poate fi reprezentată prin procurator cu o procură autentificată şi specială. Consimţământul se ia concomitent părţilor. Notarul poate rectifica erorile materiale printr-o încheiere separată. Această activitate se consemnează printr-o încheiere din care rezultă identitatea părţilor. Actul se redactează de notar şi se semnează de părţi după ce li s-a luat consimţământul. notarul poate lăsa moştenitorilor bani pentru înmormântare. că părţile au semnat în faţa notarului sau menţiunea imposibilităţii de semnare şi motivul acesteia. lipsa acestei menţiuni duce la nulitatea actului. Consimţământul se ia verbal cu excepţia surdo-muţilor pentru care se consemnează în scris sau prin interpret. Orice act notarial poate fi atacat/anulat în justiţie. sumele corespunzătoare pentru persoanele întreţinute de defunct sau pentru plata angajaţilor acestora. Notarul ridică testamentele găsite iar valorile (bani. Dacă o parte nu poate semna din motive întemeiate. bijuterii) se pot depozita la bancă. Din aceste valori. Actul se întocmeşte în mai multe exemplare: 1 pentru biroul notarului. 129 . Aceste măsuri se comunică tuturor moştenitorilor. Moştenitorii nemulţumiţi pot face plângere la instanţă pentru scoaterea anumitor bunuri din inventar. sau pentru cheltuielile de conservare şi administrare. Dacă actul solicitat nu se poate întocmi. Actele se întocmesc în lima română sau într-o limbă străină prin redactarea/traducerea de către traducători autorizaţi. Procedura succesorală notarială E de competenţa birourilor notariale publice de pe raza ultimului domiciliu al defunctului sau de pe raza situării bunurilor principale dacă autorul a decedat în străinătate.

irevocabilă. Se stabileşte componenţa masei partajabile cu acte de proprietate. cu declaraţia moştenitorilor sau cu martorii. Problemele litigioase (motivele anulării certificatului de moştenitor) pot fi: calitatea de moştenitor cota succesorală cuvenită componenţa masei partajabile opţiunea succesorală. dar e obligat să o facă conform unei hotărâri judecătoreşti. Dacă există testamente. Această procedură notarială succesorală nu e obligatorie. succesorii vor plăti o taxă de timbru stabilită de notar. dar constituie probă opozabilă între moştenitori. certificatul de moştenitor nu se pronunţă asupra acceptării. Aceştia vor fi identificaţi după actele lor de stare civilă. Se fixează termen pentru dezbaterea succesorală şi se citează moştenitorii legali şi testamentari. Orice probleme litigioase referitoare la certificatul de moştenitor omis pot fi soluţionate prin cerere în anularea certificatului de moştenitor făcută de orice parte interesată la instanţa competentă. Fiecare succesor va primi un exemplar din certificatl de moştenitor.2) notarul stabileşte drepturile succesorale şi eliberează certificat de moştenitor. Arbitrajul 130 . ci facultativă. dar trebuie să consemneze declaraţiile exprese de renunţare la succesiune (nu şi renunţarea tacită). Dacă moştenitorii se înţeleg asupra calităţii lor. Părţile pot cere stabilirea drepturilor lor succesorale direct intsanţei de judecată prin acţiune de partaj succesoral sau de constatare a calităţii succesorale. Pentru eliberarea certificatului de moştenitor. urmând ca dreptul lor să se stabilească prin hotărâre judecătorească. notarul le deschide înştiinţând legatarul. ei vor fi îndrumaţi să deschidă acţiune în justiţie. Certificatul de moştenitor nu e titlu de proprietate. Acţiunea în anularea certificatul de moştenitor se prescrie în 3 ani de la data când s-a luat cunoştinţă de existenţa lui. Dacă se constată de notar că nu există moştenitori legali până la gradul IV. şi anume o recunoaştere autentică. se emite certificat de vacanţă succesorală. a cotelor lor şi a masei partajabile. În principiu. Conform hotărârii. notarul mai poate fi obligat să elibereze un alt certificat de moştenitor. Dacă moştenitorii nu se înţeleg. Dacă sunt omise anumite bunuri succesoarle se poate cere suplimentarea certificatului de moştenitor urmând aceeaşi procedură. dacă certificatul s-a pronunţat asupra ei Notarul nu poate anula propriul certificat din proprie iniţiativă. Se stabilesc dreptul şi cotele succesorale pentru moştenitorii acceptanţi. ei vor semna certificatul de moştenitor făcând o recunoaştere autentică opozabilă între ei.

se comunică părţilor. Numirea. dosarul păstrându-se în arhiva instanţei. instanţă ce se va pronunţa prin încheiere în maxim 10 zile. dosarul împreună cu dovezile de comunicare a hotărârii se depune la instanţa judecătorească ce ar fi fost competentă să judece cauza. lor este impar şi se stabileşte prin convenţie. Aspecte procesuale tipice Comunicarea actelor procedurale se face prin scrisori recomandate. înlocuirea. Orice clauze contrare sunt nule. telegrame. competenţa de soluţionare a litigiului aparţine instanţei arbitrale. Poate fi anulată la cerer pentru următoarele motive: 131 . pentru deplasări şi pentru onorariile experţilor reprezintă cheltuielile arbitrale ce se suportă de către partea care pierde.la fel ca judecătorul. Hotărârea trebuie pronunţată în maximum 5 luni de la data sesizării. indiferent de profesie. Prin ea părţile stabilesc ca litigiul lor să fie judecat de arbitri numiţi de ele sau de arbitri care vor putea fi numiţi prin criterii stabilite în convenţie. nu celei judecătoreşti. După 20 de zile de la comunicare. cauza va fi preluată de instanţa judecătorească superioară celei angajate în conflict. orice mijloace ce permit dovedirea primirii actului. Arbitrii pot fi orice persoane fizice de cetăţenie română cu capacitate deplină de exerciţiu. Arbitrul trebuie să accepte numirea. termenul ei poate fi prelungit numai cu acordul părţilor. putând substitui instanţele pe baza convenţiei părţilor litigante. Totuşi. Arbitrii răspund pentru prejudiciul pe care îl produc din vina lor prin neparticiparea la judecată sau prin întârzierea pronunţării hotărârii. Hotărârea arbitrală Are aceeaşi structură ca hotărârea judecătorească. Are o bază convenţională. revocarea articolelor se stabileşte prin convenţie. Asrbitrul e recuzabil sau incompatibil. cu excepţia acelora pentru care legea nu permite tranzacţia. falsuri. Convenţia arbitrală Are formă scrisă sub sancţiunea nulităţii. convenţia care reglementează norme de procedură cu caracter dispozitiv.Este o procedură paralelă cu procedura instanţei judecătoreşti. Prin convenţie. Nr. cheltuileile pentru administrarea probelor. Onorariile arbitrilor se stabilesc prin hotărâre arbitrală. Onorariile arbitrare. În caz de conflict între părţi cu privire la numirea lor va fi sesizată instanţa de judecată ce ar fi competentă să soluţioneze litigiul. instanţa judecătorească va prelua judecarea cauzei când: convenţia arbitrală este nulă absolut procedura arbitrală nu poate opera din vina pârâtului pârâtul îşi întemeiază apărările pe fond fără a invoca acea convenţie arbitrală În cazul conflictului de competenţă între instanţa arbitrală şi cea judecătorească. Procedura specială a arbitrajului se completează cu normele procedurale generale (cu dreptul comun).

c.a. reclamantul va atasa dovada notificatoare la actiune. urmându-se procedura de executare din dreptul comun. Acesta procedura priveste doar litigiile patrimoniale. 2) Judecarea propriu-zisa a litigiilor comerciale. hotărârea se pronunţă pentru lucruri necerute e. dupa trecerea a cel putin 60 de zile de la notificare. prin care reclamantul comunica paratului pretentiile lui. Rezultatele concilierii vor fi cuprinse in procesul-verbal in care se consemneaza pozitia fiecarei parti. Daca paratul accepta pretentiile reclamantului din notificare sau daca accepta doar negocieri. 1) Consta in convocarea paratului de catre reclamant in orice mod. Daca negocierile duc la un rezultat negativ sau paratul refuza negocierile. hotărârea s-a pronunţat după împlinirea termenului convenit f. Instanţa dacă admite cererea de anulare va anula hotărârea arbitrală şi va judeca ea însăşi pe fond litigiul. tribunalul arbitral a funcţionat fără o convenţie arbitrală valabilă Competenţa soluţionării cererii de anulare a hotărârilor arbitrale aparţine instanţei de judecată competente în mod normal cu soluţionarea pricinii. hotărârea s-a pronunţat în lipsa uneia din părţi necitate legal g. 128/2000 prin care se modifica art.p. hotărârea cuprinde despoziţii contradictorii ce nu pot fi executate d. hotărârea arbitrală devine titlu executoriu ca şi o hotărâre judecătorească şi va putea fi executatăsilit de executori judecătoreşti. Scopul acestei proceduri prealabile este de a obtine o solutie amiabila fara proces in timp 132 . Litigiile comune se solutioneaza in 2 etape: 1) Concilierea prealabila-obligatorie. termenul acestora si actele doveditoare. respectivul proces-verbal se redacteaza in 2 exemplare. Executarea silită Hotărârea arbitrală. În acest fel. cate unul pentru fiecare parte si va reprezenta temeiul conventional in baza caruia se vor face platile. litigiul nu era susceptibil de arbitraj b. va putea să fie învestită cu formulă executorie de instanţa judecătorească normal competentă cu rezolvarea pricinii.G. s-au încălcat normele imperative c. Se asteapta cel putin 15 zile dupa comunicarea acestor notificari. propune un termen pentru conciliere. Curs 17 Procedura solutionarii litigiilor comerciale Este reglementata de O. la cerere. 720 alin 1-720 alin 2 C. Daca rezultatul negocieriilor este pozitiv.

art. rezultate din contract. Cererea de chemare in judecata va cuprinde: denumirea. Pentru observarea ac. jur. comunicandu-i si obligativitatea depunerii intampinarii in termen de 5 zile inainte de prima infatisare. Actele de procedura se comunica prin mijloace urgente.G. Hotararile definitive in acest mod constituie titlu execuor care pot declansa executarea silita fara alte formalitati. se declanseaza la cererea creditorului pentru a obtine plata voluntara/silita a creantelor lui certe. sau de 3 zile in cazuri urgente. semnatura reprezentantului pers. de regula si aplicarea stampilei. 18 care modifica art. eficiente care sa permita comfirmarea primirii acestor acte. plati care privesc executarea unor servicii. motivele de fapt si de drept. Paratul poate face cerere reconventionala fara a trebui sa efectueze alta procedura de conciliere in raport de propriile pretentii. term. lichide. lucrari sau orice alte prestatii. Judecatorul va depune staruinta pentru a realiza intelegerea partilor totala sau partiala. Paratul va fi citat cu o copie dupa cerere. folosindu-se instit. in cunostiinta care evita citarea. statut. 720 alin 18 C. La primirea cererii. precizarea dovezilor. chiar de 1 zi. dovada calitatii de reprezentant.c.. Sanctiunea nerecurgerii la aceasta procedura este inadmisibilitatea actiunii reclamantului. cereri ale partilor se pot da termene scurte in continuare fara citare. valorii cererii. Judecarea se face de urgenta. obiectul si valoarea cererii si modul de calcul prin care s-a ajuns la ob. codul fiscal. Procedura somatiei de plata (O. jur. reclamantul va sesiza instanta de judecata. Termenle sunt scurte. Reclamantul poate depune intampinare la cererea reconventionala a paratului pana la termenul urmator.G. Cu apel prin O. Daca acesta intelegere se realizeaza. indicandu-se si inscrisurile corespunzatoare modului de calcul. ea se va concretiza intr-o hotarare irevocabila si executorie. 2) In situatia refuzului/nereusitei negocierilor. contul bancar.p. exigibile constand intr-o suma de bani. sediul persoanei juridice. regulament sau orice inscris semnat de partile rap.scurt si fara plata taxelor de timbru. 5/2001) Aceasta proced. 58/2003. 133 . judecatorul de serviciu poate cere reclamantului sa depuna si alte acte care nu au fost comunicate cu ocazia concilierii partilor. Partile sunt obligate sa depuna la dosar foarte repede dovezile constand in inscrisuri sau raspuns la interogatoriu. Hotararile de fond sunt atacabile cu apel si recurs.. Partile pot fi reprezentate in proces de reprezentanti alesi (avocat) sau de experti/specialisti pe probleme tehnice/economice. Se anexeaza si copia inscrisului pe care-si bazeaza cerea reclamanul si obligatoriu procesul-verbal din care rezulta incercarea de conciliere. cu precadere.

La cerere se anexeaza obligatoriu inscrisul cu care se dovedeste temeinicia creantei. Daca paratul plateste voluntar sau partile ajung la o intelegere privind cuantumul si termenul platii. iar in materie comerciala la tribunal. in materie civila se depune la judecatorie. Trasaturi caracteristice 1) se intinde numai asupra bunurilor debitorului (relativitatea efectelor titlului executoriu). Intalegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu. judecatorul va pronunta o incheiere irevocabila prin care va inchide dosarul.Suma ce reprezinta obligatia de plata se actualizeaza in raport de rata inflatiei la data platii efective aplicandu-se si dobanzile si penalitatile legalale. cu ajutorul organelor competente sa execute prestatia specificata in titlu. recunoscut printr-un titlu executoriu. constrange pe debitorul care i-a incalcat dreptul. Daca prin ordonanta se respinge cererea creditorului. actiune ce are ca scop retractarea ordonantei si rejudecarea pricinii. Judecatorul va putea stabili si un alt termen in baza intelegerii partilor. In aceasta etapa judecatorul va putea emite ordonanta ce va contine somatia de plata catre creditor precum si termenul de plata ce nu va fi mai mic de 10 zile si mai mare de 30 de zile. titularul unui drept sub. Aceasta cerere. solutia e irevocabila putand fi atacata numai ci actiune in anulare in 30 de zile de la comunicare. judecatorul va intra in examinarea de fond in baza actelor depuse si a explicatiei partilor. Executarea silita Este procedura legala prin mijlocirea careia. asigurandu-i-se astfel respectarea dreptului individual. reclamantul are la indemana actiunea de drept comun. dar o asemenea ordonanta va putea fi investita de creditor cu formula executorie si pusa in executare silita fara a fi necesara judecarea pricinii dupa dreptul comun. Daca prin ordonanta se admite cererea si aceasta solutie este irevocabila. Daca ordonanta nu e atacata sau actiunea in anulare a fost respinsa. Este transpunerea in viata a unei hotararii judecatoresti. Aceasta ordonanta se comunica partilor prin inscris recomandata cu confirmare de primire. Atunci cand se citeaza partile se cer explicatii si lamuriri asupra temeiurilor obligatiilor invocate si se depune staruinta pentru realizarea unei plati voluntare. dar si restabilirea ordinei de drepturi incalcate. sau realizeaza dreptului in concret. Debitorului i se vor comunica alaturi de ordonanta si cererea plus actele prezentate de reclamant. debitorul nu poate contesta solutia decat prin contestatie la executare. Daca partile nu se inteleg si paratul refuza plata voluntara. este faza finala si distincta a procesului civil. Judecatorul examineaza cererea si inscrisurile anexate cu sau fara citarea paratului dupa aprecierea lui. In acesta situatie. 134 .

(drept comun in acesta materie) Participantii la executarea silita partile. specifice cu buna credinta evitand abuzuri de dr.pe langa debitor mai pot fi urmariti: mostenitorul debitorului urmarit. sa formuleze cereri pentru apararea drepturilor si intereselor lor legitime. sa participe personal/ prin reprezentant la actele de executare. 372-580 C. proc.. organul de executare. instanta din oficiu numai in proprirea in executarea pensiei minorilor. alte persoane sau alte organe. instanta jud. sa ia cunostiinta de toate actele dosarului de executare. pasiva. Drepturile si obligatiile partilor in raporturile de executare silita Drepturi: obligatii: sa foloseasca dr. prin folosirea excesiva si denaturata a acestor drepturi. este posibila si poate fi activa. garantii debitorului. Lipsa calitatii legale a oricarei parti duce la respingerea cererii de executare. 1) Partile sunt: creditor. Sediul materiei Art. Daca aceasta lipsa de calitate nu a fost observata in timp executoriu in baza ei se poate formula contestatie la executare pana la finalizarea acesteia. in nume propriu. sa ceara restituirea cheltuielilor de executare.p. Coparticiparea proc. Ac. Sunt 2 ipoteze in care exista aceste exceptii: pornirea executarii silite poate fi exercitat in locul creditorului de alte persoane: mostenitori/succesori cu titlu particular ai creditorului. in materia executarii. de reg. 2) instanta are 2 atributii majore in executarea silita: 135 . Exceptional. debitorul sa nu se opuna executarii si sa nu instraineze bunurile urmarite. personal. In coparticipatia procesului intra: creditorii chirografari.c.2) este caracterizata de grija de a nu fi impovarat excesiv debitorul (care poate beneficia de inlesniri de plata sau de cote urmaribile). creditorii privilegiati si cei ipotecari. aceste drepturi si obligatii pot fi exercitate si prin intermediari. urmaritor si debitorul urmarit. debitorul sa suporte cheltuielile de executare. solicitandu-se anularea formelor executate. exercita drepturi si obligatii. de creditorii creditorului (art 974 cod civil) actiune oblica. . mixta. procuror.

3) organele de executare sunt reprezentate de birourile de executori judecatoresti care actieaza pe langa instanta. Exceptional instanta va ordona din oficiu executarea numai pentru poprirea pensiei alimentare a minorilor. 4) alte persoane pot fi: cei lezati/ vatamati prin executare si care nu sunt parti in litigiu. administrativ. Dupa competenta lor materiala. Instanta sesizata cu cererea de investire verifica daca hotararea ce urmeaza a 136 . creditorii partilor. Existenta titlului executoriu este o conditie indispensabila pornirii executarii silite. Poate fi delegata executarea de la un birou de pe o anumita raza teritoriala catre alt birou de pe alta raza. Investirea se face la cererea creditorului la care se ataseaza copia legalizata a hot. Investirea cu formula executorie a acestor hotarari este de competenta instantei ce a solutionat fondul. detentorul precar al bunurilor sechestrate. Alte organe pot fi: organele de politie care la solicitarea executorului vin in sprijinul acestuia asigurand executarea in cazul opunerii debitorului. definitive. familial) precum si hotararile arbitrale. Birourile de executori judecatoresti au competenta materiala si teritoriala. executionale. Titlurile executorii Sunt in principiu hotaririle judecatoresti definitive investite cu formula executorie si in plus orice alte acte jurisdictionale carora legea le atribuie caracter executional. Executorii judecatoresti sunt confirmati de Ministerul de Justitie in baza unui examen organizat de acesta. sa dea explicatie partilor si sa adopte masuri de executare specifice fiecarui caz. verifica daca titlul a fost investit cu formula executorie. In general.- sa incuviinteze executarea silita (o face judecatoria care a solutionat pe fond cauza) la cererea creditorului. In reglementarea actuala executorii judecatoresti au competenta si raspundere mai mare. tertul poprit. Executorii pot face executarea silita si asupra altor titluri executorii decat hotararilor judecatoresti (ex: cambie) mai putin cele date de lege in competenta speciala. daca a fost emis de organele competente si daca poate fi executat prin biroul de executori judecatoresti. respectiv daca sesizarea a fost legala. Constituirea titlului executoriu se face in mai multe feluri: a) hotararile de orice fel definitive (civil. penale din care ei executa doar latura civila. - sa rezolve problemele litigioase aparute in cursul executarii prin solurionarea contestatiei la executare. instanta controleaza toate actele de executare. Obligatiile executorilor actioneaza numai daca executarea a fost aprobata prin ordinul instantei. Competenta teritoriala se raporteaza la raza instantei de care ei apartin. trebuie sa aiba un rol activ in redactarea actelor proced. penal. executorii pot face executarea silita asupra tuturor hotararilor judecatoresti definitive civile.

lichida. proc. instanta pronunta o incheiere in camera de consiliu. Hotararea astfel investita cu forma executorie se preda creditorului la cererea lui pe baza de semnatura. sa faca dovada refuzului debitorului de a executa voluntar. sa se raporteze la titlul executoriu ce va fi anexat cererii. Formalitatiile prevazute de lege pentru pornirea executarii silite 1) cererea pentru incuviintarea executarii (art.si prin care s-au stabilit amenzi judiciare sau despagubiri pentru exercitare abuziva a dr. Notarul va verifica daca actul e autentificat. sa precizeze obiectul executarii si forma de executare aleasa. Daca aceste conditii sunt indeplinite.fi executata a ramas definitiva. Competenta incuviintarii apartine instantei judecatorsti care a pronuntat solutia de fond si pe raza careia se afla bunurile urmarite. creditorul poate face plangeri la instanta de judecata. c) Titluri executorii ce pot fi puse in executare fara a fi investite cu formula executorie: hotarari cu executare provizorie.. Daca cererea se respinge. b) Inscrisurile autentice. 373-375 C. lichid. Investirea se face fara citarea partilor prin aplicarea formulei executorii pe originalul actului care devine astfel titlu executoriu.pentru a deveni titluri executorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa stabileasca pretentiile civile suscepltibile de a fi executate. exigibila. cambii si bilete la ordin se investesc cu forma executorie de birourile notarilor publici la cererea creditorului. Cererea se solutioneaza in camera de consiliu in baza cererii si titlului anexat la cerere de creditor. exigibila (ajunsa la scadenta). O asemenea hotarare devine titlu executoriu in temeiul caruia creditorul poate cere executare silita. jud. Executarea inceputa fara titlu executor este o executare nula. daca creanta e certa. daca creditorul are calitate legala. sa mentioneze caracterul cert. lichida. hotararea sa fi ramas definitiviva. exigibil al creantei. creanta sa fie certa (fara obiectiuni posibile).p. dispunand investirea cu formula executorie (aplicarea pe hotarare a parafei ce contine formula executorie prevazuta in lege cu semnatura si ştampila). Titluri executorii valabile intre persoane fizice 1) hot. 3) titlurile executorii notariale sunt supuse controlului jud. daca a fost depusa in copie legalizata si daca executarea nu s-a prescris. Separat de dosarul de incuviintare a 137 . Aceasta cerere trebuie sa intruneasca elementele generale si specifice pentru o cerere proced.c). incheieri judecatoresti pronuntate in cursul proc. prin actiune in anulare in justitie. hotararea sa fie investita cu formula executorie. 2) hotararea arbitrajului conventional trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii . : sa cuprinda numele si domiciliul creditorului si debitorului.

2) actele de incunostiintare a debitorului asupra executarii incepute: somatia. 15 zile pentru urmarirea silita a imobilului. 2 zile pentru fructele neculese sau prinse in radacini. Desistarea unui cocreditor dupa grevarea conexarii. isi va forma dosarul lui destinat incheind procese-verbale pentru toate actele de executare facute. iar un exemplar ramane la dosarul executorului. somatia se foloseste si in executarea imobiliara. Toate aceste termene se calculeaza pe zile libere. numarul de exemplare si persoanele carora li s-a inmanat cate un exemplar. Aceste acte de executare se comunica partilor. La somatie se ataseaza copia titlului executor. 138 . ora actului de executare. emis de execut. semnatura executorului si daca e cazul a partilor interesate sau a martorilor asistenti. se formeaza mai multe dosare de executare ce pot fi conexate in jurul dosarului cel mai vechi. Daca titlul unui creditor se executa fata de mai multi debitori. comandamentul. iar in caz contrar. executarea continuand. data intocmirii procesului verbal si numarul dosarului de executare. consemnarea obiectivelor/explicatiilor partilor. titlul executoriu. 10 zile pentru executarea obligatiei de a face/a nu face. avertizat ca va suporta riscurile executarii silite. numele si domiciliul partilor. a refuzului de a semna sau a motivului de impiedicare de a semna. In reglemantarea in vigoare. fiind invitat sa isi achite obligatiile. data. Somatia. ştampila biroului de executare judecatoreasca. Judecat. consemnarea absentei/prezentei partilor.executarii (apartine instantei) si execut. Termenele somatiei sunt de 1 zi pentru executarea bunurilor mobile. masurile luate de executor sau constatarile acestuia. locul. Executarea este nula daca s-a facut fara instiintarea debitorului. nu stopeaza executarea in favoarea celorlalti cocreditori.act proced. numele si calitatea celui care incheie procesul-verbal. alte mentiuni cerute de lege in functie de speta sau considerate necesare de executor. Aceste procese-verbale ale executorului pentru a fi valabile trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: denumirea si sediul biroului de executare. Aceasta obligatie este imperativa si partile nu pot deroga de la ea. 5 zile pentru predarea bunurilor imobile. instantei pentru dosarul de incuviintare. in materia executarii silite mobiliare prin care e instiintat debitorul ca va incepe executarea. jud.

5 ani pentru executarea creantelor bugetare. punerea in intarziere a debitorului si indisponibilizarea bunului urmarit. Prescriptia: Termenul general de prescriptie este de 3 ani. exista 2 termene specifice: 10 ani pentru executarea drepturilor reale imobiliare. Sunt posibile executarile silite si fara somatie EX: ordonanta presedintiala. Termenul pentru instiinatrea debitorului se va raporta si succesorilor acestuia. Cererea de repunere pe rol se face in maximum 15 zike de la incetarea piedicilor creditorului. Suspendarea si intreruperea cursului prescriptiei executorii Suspendarea-oprirea temporara a curgerii termenului pe durata existentei cauzei de suspendare si reluarea acestui termen ce va continua sa se deruleze pentru diferenta ramasa dupa incetarea cauzei de suspendare. de la ramanerea definitiva a hotararii ce se va transforma in titlu executoriu. Termenul incepe sa curga: Termenul se implineste in ultima zi la ora 24:00. Ora 18:00 poate fi depasita daca executarea a inceput mai inainte si trebuie continuata. iar daca ultima zi este zi libera. Atat somatia cat si comandamentul constituie acte incepatoare de executare. Calculul termenului se face pe zile libere. 139 . Se comunica debitorului cu 5 pana la 10 zile inainte de pornirea executarii pentru forma executarii directe si cu 30-60 de zile inainte de pornirea executarii pentru forma de executare indirecta (scoaterea la vanzare). suspendarea este independenta de vointa partilor. Prescriptia executarii silite si perimarea acesteia Scopul acestei institutii este de a limita in timp durata executarii silite. Transcrierea comandamentului are ca efect intreruperea prescriptiei executarii. In principiu. Repunerea in termen poate fi dispusa numai de instanta si numai pentru motive temeinice pe care institutia le apreciaza in sensul impiedicarii cererii executarii in termen legal.Daca exista mai multe forme de executare incepute de creditor. In cazuri urgente. de la pronuntarea hotararii cu executare vremelnica (ordonanta presedintiala). In cazuri urgente. cu aprobarea presedintelui instantei poate fi facuta in zilele libere. se emit maimulte somatii cu termen specific formei respective. termenul se proroga in urmatoarea zi lucratoare. 3) Timpul in care poate fi efectuata executarea: este intervalul intre 8:00-18:00 in zilele de lucru. fiind vorba de o nulitate relativa. executarea inceputa in zi de lucru poate fi continuata in zilele libere. Comandamentul se practica numai in materia executarii imobiliare. Lipsa sau beregularitatea somatiei pot duce la anularea executarii incepute.

Daca cererea de executare silita priveste o executare prescrisa. Particularitati: lipsa de staruinta. pr timpul cat debitorul isi sustrage veniturile/bunurile de la executarea silita. pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu. termenul opereaza de drept. Efectele prescriptiei Conduc la stingerea posibilitatii de a executa silit un titlu executoriu.Cazuri generale de suspendare: existenta unei piedici in executare determinata de forta majora. Cazuri speciale de suspendare: executarea este suspendata atunci cand e dispusa prin hotarare judecatoreasca sau prin lege. chiar si la un organ necompetent. dupa implinirea termenului de perimare. suspendarea va persista pe perioada in care creditorul e militar in termen. creditorul poate cere o noua executare daca termenul de prescriptie nu s-a implinit. Executarea voluntara dupa implinirea termenului de prescriptie e considerata o executare valabila. constatarea perimarii se face la cererea partii ineresate (debitorul) sau din oficiu. Suspendarea persista pe perioada in care persoana cu capacitate de exerc. indeplinirea voluntara de catre debitor a obligatiei de plata sau indeplinirea unui act procedural prin care recunoaste in orice mod existenta creantei. de instanta. restransa nu au asigurate reprezentarea si ocrotirea legala. Cazuri de intrerupere a prescriptiei. suspendarea va persista pe perioada in care intre persoana ocrotita in calitate de creditor si reprezentantul ei legal in calitate de debitor nu au fost date si aprobate socotelile. Termenul de perimare este de 6 luni de la ultimul act de executare. Efectele perimarii: 140 . In aceasta materie perimarea greveaza de drepturi. iar armata e pe picior de razboi. Intreruperea prescriptiei executarii reprezinta o manifestare de vointa a partii care face sa inceteze prescriptia urmand ca dupa incetarea cauzei de incetare. pe data depunerii cererii de reluare a executarii. pe data depunerii cererii de executare si a titlului anexat. Perimarea actelor de executare Este sanctiunea procedurala pentru partea ce nu a depus staruintain solutionarea cererii lui de executare. respectiv neefectuarea unor acte de executare in cele 6 luni sa se datoreze neglizentei creditorului. aceasta cerere nu i se da curs. termenul de prescriptie sa fie reluat de la zero.

obiectul executarii se raporteaza la bunurile si veniturile debitorului asupra carora poate purta executarea. semintele. ex: uneltele.c) 141 . Principiul este ca intregul patrimoniu al debitorului poate fi urmarit formand gajul general al creditorilor chirografari. compensatii pentru desfacerea nelegitima a contractului de munca. Bunuri si venituri ale debitorului care pot fi urmarite doar partial sau esalonat: salariul. ajutor medical sau social. armele. pana 1/5 pentru acoperirea celorlalte datorii. creanta executabila sa decurga din pensie de intretinere. un numar redus de animale de munca la adresa debitorului si nutretul necesar pe o luna. Pana la jumatate din aceste drepturi pot fi urmarite pentru executarea unei obligatii de intretinere sau pentru plata despagubirilor cauzate de decesul/vatamarea autorului intretinerii. creante imobiliareprivilegiate. Perimarea nu e aplicabila in 2 situatii: asupra masurilor asiguratorii adoptate cu caracter de conservare. bunuri si venituri care pot fi urmarite conditionat daca: debitorul sa nu ai aiba alte bunuri urmaribile. alte drepturi banesti.- stergerea executarii incepute si a tuturor actelor de executare intocmite. pentru sarcina si leuze pentru ingrijirea copilului bolnav de pana la 2 ani. face. concreta a obligatiei de drept civil substantial in sensul de a da. bunurile comune ale sotilor dupa partaj in ceea ce priveste datoriile personale ale sotilor. Exceptii: bunuri si venituri ale debitorului exceptate total si neconditionat de la executarea silita: lucruri necesare pentru culeatul debitorului si familiei lui. echipamentul si uniformele ofiterilor. hainele necesare pentru nevoile lui curente. hrana pe 3 luni necesar debitorului si familia lui. pensiile de intretinere si rentele viagere.p. icoanele si portretele de familie (nu de mare valoare). Formele executarii silite (art 411-451 C. respectiv unele categorii de bunuri care nu pot fi urmarite deloc sau doar partial pentru a proteja pe debitor si familia acestuia si pentru a face executarea suportabila. Obiectul executarii silite Inseamna realizarea efectiva. bursele de studiu. ingrasamintele necesare pentru cultura pamantului. animalele.pana la 1/3 pentru acoperirea prejudiciilor cauzate statului. uneltele. nu face ceva. Daca la acest principiu exista exceptii legale. ajutoarele banesti pentru incapacitatea temporara de munca. cand executarea se face din oficiu. Din punct de vedere procesual. chirie. bunurile comune ale sotilor fara partaj pentru datoriile comune ale sotilor. masinile si cartile necesare pentru exercitarea profesiei debitorului. creante din intretinere.

executarea silita indirecata. 3) Urmarirea fructelor prinse in radacini. 4) Urmarirea veniturilor bunurilor imobile. 6) Predarea (valorificarea)/silita a bunurilor mobile/imobile ale debitorului. 142 . Toate aceste forme se grupeaza in 2 mari categorii care le includ: executarea silita directa. 2) Urmarirea sumelor de bani ale debitorului aflate in posesia tertilor. 5) Urmarirea bunurilor mobile detinute de terti (detentori precari).1) Urmarirea bunurilor imobile aflate in posesia debitorului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->