Sunteți pe pagina 1din 8

C01

1. Definiti notiunea de data


2. Definiti notiunea de informative
3. Precizati cadrul conceptual si nivelul de cunoastere asupra unui system informatic de catre
personalul din management.

1. Data reprezinta descrierea alfanumerica a unor marimi, actiuni, procese, fapte, fenomene etc.
Unele date pot avea caracter de informatie.
2. Prin informatie se intelege orice fapt, orice perceptie etc. care determina cresterea gradului de
cunoastere.
3. a. Conceptele fundamentale ale sistemului informatic
- asigura elementele tehnice si de comportament care ajuta la fundamentarea aplicatiilor
comerciale, a procesului de luare a deciziilor si de construire a unui avantaj strategic al
firmei fata de competitori.

b. Tehnologia sistemelor informatice

- este reflectata de dezvoltarea si managementul in tehnologia informatiei (hardware, software,


retele, internet, managementul bazelor de date sau a altor tehnologii de prelucrare a
informatiilor)

c. Aplicatiile sistemelor informatice

- utilizarea sistemelor informatice prin aplicatiile lor in domeniul operational si managerial


asigura si creeaza un avantaj competitive al organizatiei.

d. Dezvoltarea de sisteme informatice

- reprezinta modul in care utilizatorii (finali) sprijina elaborarea sistemelor informatice pentru ca
acestea sa ajute la rezolvarea problemelor din cadrul organizatiei sau pentru a creste
productivitatea.

e. Managementul sistemelor informatice

- se refera la modul in care se administreaza resursele informatice precum si strategiile legate de


implicarea si utilizarea tehnologiei informatiei la diferite niveluri: utilizator final, organizatie si
global.
C02

1. Precizati activitatile sistemelor informatice.

Intrarile de date datele despre activitatile economice si alte evenimente trebuie capturate si
transmise spre procesare prin activitati de introducere a datelor primare, de inregistrare si
editare.
- Date si informatii datele sunt prelucrate de catre activitati cum ar fi calculul, sortarea,
clasificarea, etc. Aceste tipuri de activitati organizeaza, analizeaza si prelucreaza datele,
convertindu-le in informatii pentru utilizatori.
- Iesiri ale sistemelor informatice Informatia este transmisa utilizatorului sub diverse forme
prin activitatea de iesire.
- Stocare date, modele si baze de cunostinte Stocarea este o component de baza a
sistemelor informatice, fiind activitatea prin care datele si informatiile sunt retinute intr-o
forma organizata pentru o utilizare ulterioara.
Stocarea datelor poate fi realizata in diverse moduri. In cadrul sistemelor informatice,
organizarea stocarii se bazeaza pe:
- Campuri
- Inregistrari
- Fisiere
- Baze de date

2. Enumerati si descrieti resursele sistemului informational informatizat.

- Resurse hardware cuprind toate echipamentele fizice si material utilizate pentru toate
activitatile sistemului informatic. In cadrul acestei categorii se include calculatoarele cat si
suporturile media (toate obiectele pe care se pot inregistra date: hartie, dispositive de
sticare magnetice, optice, electronice, etc.). Tot in cadrul acestei grupe sunt incluse si
echipamentele din cadrul retelelor de comunicatii precum si infrastructura cablata sau
radio.
- Resurse software In cadrul acestei categorii sunt incluse toate seturile de instructiuni de
procesare a informatiilor (denumite programe software) precum si procedurile de
prelucrare.
- Oameni specialisti: sunt personae care dezvolta si conduc sistemele informatice.
Categoria include analisti de system, programatori, operatori, tehnicieni si alt personal
managerial si utilizatorii sunt persoanele care utilizeaza efectiv sistemul informatics sau
informatiile pe care acesta le produce (ex: contabili, agenti de vanzari etc.).
- Date sunt resurse valoroase ale organizatiei, reprezentate prin datele si informatiile
stocate in baze de date, baze de modele si de cunostinte.
Datele si informatiile pot fi stocate sub diferite forme:
- Date alfanumerice
- Date text
- Imagini
- Inregistrari audio/video
- Date senzoriale.

3. Enumerati Resurse Umane care sunt implicate si atributiile acestora in cadrul


conceperii si exploatarii SIM.

specialisti: sunt personae care dezvolta si conduc sistemele informatice. Categoria include
analisti de system, programatori, operatori, tehnicieni si alt personal managerial

Analistii de system - proiecteaza sistemele informatice pe baza necesitatilor de informative si


prelucrare ale utilizatorilor.
Programatorii dezvolta programe (de calculator) bazate pe specificatiile analistilor de system.
Operatorii deserves sistemele computerizate mari.

utilizatorii sunt persoanele care utilizeaza efectiv sistemul informatics sau informatiile pe care
acesta le produce (ex: contabili, agenti de vanzari etc.).

C03
1. Definiti caracteristicile si activitatile sistemelor de procesare a tranzactiilor.

Indiferent de natura lor, un SPT preia intrarile, le proceseaza, le stocheaza in fisiere si/sau baze
de date si genereaza documente si rapoarte.
Caracteristici:
- Capacitatea editarii datelor pentru a asigura acuratetea si actualitatea lor
- Necesitatea existentei auditului datelor si preceselor (functia de control si de revizie)
- Existent unor sisteme de siguranta si securitate a datelor
- Exista un mare numar de utilizatori ai sistemului
- Posibilitatea unui impact negative majior asupra organizatiei daca sistemul isi intrerupe
functionarea sau functioneaza incorrect

Activitati
- Colectarea datelor este procesul de culegere si capturare a datelor necesare efectuarii
uneia sau mai multor tranzactii
- Prelucrarea datelor este procesul prin intermediul caruia datele sunt supuse diverselor
operatii de prelucrare sau transformari in functie de specificul tranzactiei
- Stocarea datelor implica plasarea datelor si informatiilor in una sau mai multe baze de
date de unde acestea pot fi ulterior preluate si prelucrate
- Generarea documentelor este activitatea prin care datele sunt fie tiparite pe
documente de hartie (copii hard), fie afisate la terminalele video (copii soft)

2. Descrieti diferentele dintre diferitele metode de procesare a tranzactiilor

Metodele de procesare a tranzactiilor:


- Prelucrare in loturi (batch processing) Aceasta metoda consta din prelucrarea
secventiala si periodica a tranzactiilor organizate in grupuri.
- Prelucrare in timp real (on-line) Acest tip de prelucrare a datelor implica efectuarea
(procesarea) tranzactiei atunci cand aceasta a avut loc.
- Sistem cu intrari online dar procesare intarziata intrarile sunt preluate in sistemul
informatic cum apar dar procesarea lor se efectueaza ulterior, atunci cand este necesar.

3. Care sunt obiectivele sistemelor pentru procesarea tranzactiilor?

- Sa prelucreaza datele generate despre si prin tranzactii. Obiectivul principal al oricarui


SPT este de a captura, procesa si stoca datele aferente tranzactiilor si de a produce
documentele aferente.
- Sa mentina un inalt grad de precizie, fara erori de intrare si de prelucrare
- Sa asigure integritatea si protectia datelor si informatiilor
- Sa produca documentele si rapoartele corespunzatoare atunci cand este necesar
- Sa creasca eficienta muncii, prin reducerea activitatilor manual si necesitatii implicarii
unui numar mare de personal
- Sa ajute la cresterea si imbunatatirea serviciilor oferite

4. Prezentati 3 activitati care utilizeaza un system de procesare a tranzactiilor

- Salarizarea
- Controlul stocurilor
- Aprovizionarea

C04
1. Definiti conceptul si aria de actiune a biroticii

Birotica este ansamblul de tehnici si mijloace tinzand spre automatizarea activitatilor de birou si
in principal a prelucrarii si comunicarii textelor imaginilor si sunetelor (a informatiilor).
Birotica reprezinta, de asemenea, si un ansamblu de tehnici pentru gestionarea informatiei si a
comunicatiilor in si intre organizatii, indifferent de domensiunl de activitate al acestora.
In concluzie, birotica studiaza ansamblul activitatilor de producer, distributie si exploatare a
informatiei din perspectiva muncii de birou, fara insa a se substitui disciplinelor conexe:
informatica si telecomunicatiile.

2. Enumerati functiile unui system informatic birotic


- functia de introducere a informatiei in system
- functia de memorare si regasire a informatiei
- functia de prelucrare a informatiei
- functia de iesire a informatiei din system
- functia de comanda-control a sistemului

3. Prezentati avantajele datorate utilizarii unui system de administrare a documentelor


electronice
- Valorificarea capitalului intellectual
- Controlul fluxului informatiilor pe intregul parcurs al activitatilor
- Cresterea vitezei de regasire si extragere a informatiilor
- Evitarea pierderii si distrugerii accidentale a documentelor
- Usurarea utilizarii informatiilor de catre noii angajati
- Reducerea duratei ciclurilor de lucru
- Asigurarea unui raspuns rapid la evenimente
- Cresterea productivitatii angajatilor
- Cresterea calitatii produselor prin posibilitatea exercitarii unui control mai riguros asupra
documentatiei produselor
- Reducerea costurilor prin eliminarea activitatilor redundante

4. Enumerati trei situatii care pot conduce la decizia implementarii unui system de
administrare a documentelor electronice

- Sunt generate si receptionate in mod regulat documente


- Exista problem cu privire la regasirea unor ducomente stocate anterior
- Exista documente vitale pentru functionarea organizatiei

C05
1. Definiti sistemul informatic de management

Sistemul informatics de management este o metoda organizata de asigurare cu informatii


interne si externe referitoare la operatiunile trecute si prezente ale organizatiei, cu orientare
spre viitor, pentru a sprijini luarea si aplicarea deciziilor.
2. Prezentati intrarile si iesirile sistemelor informatice de management

Dpdv tehnic, toate datele care intra in SIM sunt catalogate ca date interne. Principala sursa de
date pentru SIM o reprezinta SPT. O alta mare sursa interna este reprezentata de catre misiunea
si planul strategic al organizatiei.

In general, iesirile sistemelor informatice pentru management sunt reprezentate de rapoartele


distribuite managerilor. Aceste rapooarte pot include:
- Rapoarte programate care sunt produse periodic sau pe baza unui program stability
- Rapoarte la cerere comandate de catre manageri privind anumite informatii
- Rapoarte exceptionale - produse in situatii neuzuale sau care necesita imediata actiune a
managerilor

3. Enumerati si descrieti 3 caracteristici ale SIM

- Produc rapoarte programate, la cerere si exceptionale


- Permit generarea de rapoarte la cererea formala a utilizatorilor
- Utilizeaza datele interne stocate in diverse sisteme

C06
1. Explicati fazele procesului decizional

- Investigarea, in cursul careia se incearca intelegerea, definirea problemei si incadrarea


acesteia intr-o anumita categorie
- Conceptia, in care sunt elaborate/identificate diferite solutii posibile pentru problema
definite
- Decizia, in care trebuie aleasa cea mai buna solutie, pornind de la obiectivele urmarite
- Urmarirea, in cursul careia este asigurata aplicarea acesteia, sunt examinate efectele
deciziei si se urmarste daca rezultatele corespund cu cele estimate initial

2. Enuntati definitia SSD si definiti pe scurt componentele lui majore

Un system informatics pentru support decisional (SISD) este o colectie organizata de oameni,
procedure, software, baze de date si echipamente hardware utilizate pentru a sprijini procesul
decisional de management.

Componente majore:
- Baza de date
- Baza de modele are ca scop stocarea modelelor care asista decidentii in procesul
decizional
- Generator de SSD actioneaza ca un intermediar intre utilizator si celelalte component
ale sistemului

3. Care sunt avantajele/dezavantajele utilizarii modelelor in SSD

Avantaje:
- Modelarea si simularea este mai ieftina decat experimentarea pe sisteme reale
- Modelarea se realizeaza mai rapid decat experimentarea pe sisteme reale
- Modelarea este mai putin riscanta decat experimentarea pe sisteme reale
- Modelarea pregateste managerii, invatandu-I cum sa procedeze in situatiile reale

Dezavantaje:
- Modelele nu previzioneaza exact si prcis sistemele reale, astfel incat rezultatele obtinute
pe modele pot sa conduca la actiuni sau decizii gresite
- Modelele pot necesita un inalt grad de formalizare matematica, facandu-le, uneori, dificil
de construit si/sau greu de interpretat

4. Enumerati si descrieti etapele ce trebuie parcurse in dezvoltarea unui SSD

- Alegerea unei sub-probleme importante utilizatorul impreuna cu proiectantul


sistemului identifica o problema pentru care se construieste SISD ul initial
- Elaborarea unui system redus dar perfect functional pentru sprijin decisional astfel incat
sistemul rezultat sa fie simplu, indifferent de necesitati.
- Evaluarea imbunatatire evaluare la sfarsitul fiecarui ciclu, sistemul este evaluat de
utilizator si proiectant
- Rafinarea, extinderea si modificarea sistemului in cicluri Ciclul urmator extinde si
imbunatateste versiunea originala a SISD

5. Descrieti 3 caracteristici ale SSDG

Usurinta in utilizare ca orice system, si SISDG trebuie sa fie usor de invatat si utilizat, altfel
probabilitatea refuzului managerilor de a-l utiliza creste considerabil
Flexibilitate SISDG trebuie sa permita diferitilor participant diferite stiluri si preferinte
decizionale si in plus sa gaseasca mijloacele de a integra aceste stiluri si preferinte
Suport specific si general SISDG trebuie sa ofere solutii atat pentru rezolvarea problemelor
specifice cat si pentru cele generale
C07
1. Enumerati obiectivele managementului resurselor informationale

- Utilizarea sistemelor informationale la imbunatatirea calitatii produselor si/sau serviciilor


oferite
- Utilizarea sistemelor informationale la cresterea productivitatii
- Re-ingineria sistemelor informationale astfel incat sa reflecte strategia si procesele
comapniei
- Reducerea costurilor cu stistemele informationale
- Instrruirea personalului in utilizarea sistemelor informatice
-
2. Enumerati si descrieti, pe scurt, aspectele implicate in managementul resurselor
informationale

- Managementul informatiei implica recunoasterea valorii datelor si informatiei pentru


firma
- Managementul tehnologiei implica recunoasterea valorii si importantei tehnologiei
informatiei pentru organizatie
- Managementul distribuit implica recunoasterea importantei informatiei si tehnologiei
din punct de vedere al locului unde sunt amplasate, utilizate, dezvoltate si de catre cine
- Managementul functional care recunoaste faptul ca sistemele informationale, la fel ca
alte functii ale organizatiei, trebuie conduse, directionate si controlate
- Managementul strategic care recunoaste ca sistemele informationale detin, pentru
acele firme care le utilizeaza corespunzator, potentialul necesar obtinerii de avantaje
competitionale
3. Explicati, pe scurt, in ce consta managementul tehnologiei si informatiei

Consta in:
- Planificarea sistemelor
- Minimizarea si corectarea erorilor
- Planificarea si recuperarea in caz de dezastre
- Controlul si auditul sistemelor