Sunteți pe pagina 1din 37

1.Care sunt tipurile de reglementari cu privire la expertizele contabile?

Expertizele contabile sunt reglementate astfel:


a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu
modificarile si completarile ulterioare
b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala
c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. 35 din 2000

2.Care este sediul reglementarilor legale cu privire la expertizele contabile?


S1) Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla in
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind activitatea de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu
modificarile si completarile ulterioare si in Ordonanta nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activitatii
de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara. Potrivit acestor reglementari legale, efectuarea expertizelor
contabile judiciare sau extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili1[8]. Astfel potrivit
Ordonantei Guvernului nr. 65/19942[9] privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor
autorizati expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si
are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor
comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. Asupra constatarilor,
concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport.
Lucrarile efectuate de catre alti profesionisti , chiar daca sunt denumite Rapoarte de expertiza contabila si
chiar daca respecta metodologia de elaborare a acestora, sunt simple lucrari de specialitate si nu au calitatea
legala de expertize contabile.

3.Care este sediul reglementarilor profesionale cu privire la expertizele contabile?


S4) Sediul reglementarilor profesionale se adreseaza deopotriva expertizelor contabile judiciare si
extrajudiciare, regasindu-se in Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR, in Norma
profesionala nr. 35 privind expertizele contabile si in Codul Etic National al Profesionistilor Contabili.
Regulamentul de Organizare si Functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania3[17] reglementeaza obligatia expertului contabil de a se manifesta liber fata de orice interes care
este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea si, in general, cu independenta profesionala, exercitarea
profesiei de expert contabil facandu-se cu respectarea principiului independentei profesiei; expertul contabil
nu trebuie niciodata sa se gaseasca in situatia de conflict de interese si in nici o alta situatie care ar putea aduce
atingere integritatii si obiectivitatii sale.
Norma profesionala nr. 35 contine cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile,
structurat pe urmatoarele subdiviziuni:

N1) Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile: Independenta
expertului contabil; Competenta expertului contabil; Calitatea expertizelor contabile; Secretul profesional si
Confidentialitatea expertului contabil. Aceste norme se suprapun demersului deontologic privind expertiza
contabila.
N2) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile: Dispunerea expertizelor judiciare
si numirea expertilor contabili; Contractarea si programarea expertizelor contabile; Documentarea lucrarilor
privind expertizele contabile. Aceste norme se suprapun demersului tehnic privind expertiza contabila.
N3) Norme de raport specifice expertizelor contabile: Redactarea raportului de expertiza contabila;
Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila. Aceste norme se suprapun demersului profesional
privind expertiza contabila.
N4) Anexe: Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare; Model de Raport
de expertiza contabila judiciara; Model de Raport de expertiza contabila extrajudiciara.
Reglementarea profesionala a activitatii de expertiza contabila are drept obiectiv crearea unui cadru care
sa asigure buna desfasurare a activitatii expertilor contabili ce desfasoara astfel de misiuni.
4.Care este sediul reglementarilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare?
S2) Sediul reglementarilor procedurale privind alegerea si numirea expertilor contabili, precum si modul
de efectuare a expertizelor contabile , indeosebi a celor judiciare, se afla in Codurile de procedura civila si
penala si in Ordonanta nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si
extrajudiciara care, desi nu reglementeaza expertiza contabila in mod explicit, contin reglementari opozabile
expertizei in general.
Codul de procedura civila prevede ca atunci cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta
considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau trei
experti, stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa
efectueze expertiza. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc cu cel putin
5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. La efectuarea expertizei contabile judiciare pot participa si
experti desemnati de parti, daca prin lege nu se dispune altfel. Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca
si judecatorii. Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul ei
exista la aceasta data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare.
Recuzarile se judeca in sedinta publica, cu citarea partilor si a expertului. Expertilor contabili le sunt
opozabile toate dispozitiile privitoare la citare, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt
deopotriva aplicabile expertilor. Marturia se va scrie de grefier, dupa dictarea presedintelui sau a judecatorului
delegat, si va fi semnata pe fiecare pagina si la sfarsitul ei de judecator, grefier si martor, dupa ce acesta a luat
cunostinta de cuprins. Daca martorul nu voieste sau nu poate sa semneze, se face vorbire despre aceasta. Orice
adaugiri, stersaturi sau schimbari in cuprinsul marturiei trebuie incuviintate si semnate de judecator, de grefier
si martor, sub pedeapsa de a nu fi tinute in seama. Locurile nescrise din declaratie trebuie implinite cu linii,
astfel incat sa nu se poata adauga nimic. Daca din cercetare reiese banuieli puternice de marturie mincinoasa
sau de mituire de martor, instanta va incheia proces-verbal si va trimite pe martor in fata autoritatilor penale.
Expertul martor poate cere sa i se plateasca cheltuielile de drum si sa fie despagubit dupa starea sau
indeletnicirea sa si potrivit cu departarea domiciliului si timpul pierdut. Incheierea instantei este executorie. In
situatia in care expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui. Atunci cand expertii contabili
pot sa-si dea de indata parerea, vor fi ascultati chiar in sedinta, iar parerea lor se va trece intr-un proces-verbal.
Daca este nevoie insa de o expertizare la fata locului, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin
carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea.
Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in
legatura cu obiectul lucrarii. In situatia in care sunt numiti mai multi experti cu pareri diferite, lucrarea trebuie
sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia. Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da
lamuriri ori de cate ori li se va cere, caz in care au dreptul la despagubiri, ce se vor stabili prin incheiere
executorie. Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta, poate dispune intregirea expertizei sau o noua
expertiza. Expertiza contrarie trebuie ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. Expertii care
cer sau primesc mai mult decat plata statornicita se pedepsesc pentru luare de mita. La cererea expertilor,
tinandu-se seama de lucrare, instanta poate dispune majorarea onorariului prin incheiere executorie data cu
citarea partilor. Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie, numirea expertilor si statornicirea
platii ce li se cuvine va putea fi lasa in sarcina acestei instante.
Codul de procedura penala prevede ca atunci cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale
cauzei, in vederea aflarii adevarului, sunt necesare cunostintele unui expert, organul de urmarire penala ori
instanta de judecata dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei expertize. Expertul este numit de organul
de urmarire penala sau de instanta de judecata in materie penala. Fiecare dintre parti are dreptul sa ceara ca un
expert recomandat de ea sa participe la efectuarea expertizei. Dupa efectuarea expertizei, expertul intocmeste
un raport scris. Cand sunt mai multi experti se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri
de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Onorariile stabilite pentru
expertizele contabile dispuse din oficiu in cursul procesului penal, conform art. 116,124 si 125 din Codul de
procedura penala sau in legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de
stat prin bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei
Administrative , dupa caz, urmand ca sumele sa fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea
hotararii judecatoresti definitive.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organul de urmarire penala sau la instanta de
judecata care a dispus efectuarea expertizei. Raportul de expertiza cuprinde:
a) partea introductiva, in care se arata organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a dispus
efectuarea expertizei, data cand s-a dispus efectuarea acesteia, numele si prenumele expertului, data si locul
unde a fost efectuata, data intocmirii raportului de expertiza, obiectul acesteia si intrebarile la care expertul
urma sa raspunda, materialul pe baza caruia expertiza a fost efectuata si daca partile care au participat la
aceasta au dat explicatii in cursul expertizei;
b) descrierea in amanunt a operatiilor de efectuare a expertizei, obiectiile sau explicatiile partilor,
precum si analiza acestor obiectii ori explicatii in lumina celor constatate de expert;
c) concluziile, care cuprind raspunsurile la intrebarile puse si parerea expertului asupra obiectului
expertizei.
Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata, la cerere sau din oficiu, ca
expertiza nu este completa, dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert, fie de
catre altul. De asemenea, cand se socoteste necesar, se cer expertului lamuriri suplimentare in scris, ori se
dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. In acest caz, ascultarea
expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. Daca organul de urmarire penala sau
instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza, dispune
efectuarea unei noi expertize.
Ordonanta nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
prevede ca salariatii numiti experti judiciari beneficiaza, la unitatile la care sunt incadrati, de timpul necesar
pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost incredintate. In perioada in care nu presteaza
munca in calitate de salariat, datorita efectuarii expertizei tehnice judiciare incredintate, expertul judiciar nu
primeste salariu; el isi pastreaza insa in aceasta perioada celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.
Ordonanta reglementeaza de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnica judiciara, opozabile si
expertizei contabile judiciare, in concordanta cu prevederile Codului de procedura civila si Codului de
procedura penala. In cazul in care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie sa se deplaseze in alta
localitate decat cea in care domiciliaza, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare
si la plata diurnei potrivit dispozitiilor care reglementeaza aceste drepturi pentru salariatii din institutiile
publice. Suma stabilita drept onorariu provizoriu si avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci cand este
cazul, se depun, in termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea careia s-a incuviintat
efectuarea expertizei, in contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile, deschis
in acest scop. Raportul de expertiza insotit de nota de evaluare a onorariului, impreuna cu decontul
cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, daca este
cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile, in vederea trimiterii la organul
care a dispus efectuarea expertizei. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciara se stabileste de
organul care a dispus efectuarea expertizei, in functie de complexitatea lucrarii, de volumul de lucru depus si
de gradul profesional ori stiintific al expertului sau al specialistului. Plata onorariului si decontarea altor
cheltuieli, atunci cand este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru
expertize judiciare tehnice si contabile.

5.Enumerati normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile.


- independenta expertului contabil;
- competenta expertului contabil;
- calitatea expertizelor contabile;
- secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil;
- acceptarea expertizelor contabile;
- responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile.

6.Comentati norma de comportament profesional acceptarea expertizelor contabile, specifica misiunilor


cu privire la expertizele contabile.
Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat
daca exista motive temeinice.
Totusi, expertul contabil, inainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie sa-si analizeze
posibilitatea de a-si indeplini misiunea tinand seama in special de regulile de independenta si competenta.
COMENTARII
Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzata pe motive etnice, religioase,
politice sau de alta natura. Aceasta, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica.
Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor in aceeasi cauza, calitatea de martor avand
intaietate. Expertul contabil se afla in incompatibilitate daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat
sub orice forma el, sotul (sotia) sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar
determina pe expertul contabil sa fie subiectiv.
Pot fi asimilate cu imprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma urmatoarele situatii in
care s-ar putea gasi expertul contabil:
(i) Daca, in calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre partile in proces, s-a
pronuntat asupra unor aspecte ori a luat parte la intocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau
la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii;
(ii) Daca, in calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie in aceeasi cauza supusa judecatii,
deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii. In particular, expertul contabil care a
efectuat o expertiza extrajudiciara la cererea unei parti in proces se afla in incompatibilitate cu calitatea de
expert numit din oficiu. Daca indeplineste conditiile de independenta si de competenta, poate accepta calitatea
de expert contabil recomandat de parte.
Inainte de a accepta sau imediat dupa numire expertul contabil are obligatia sa comunice organului care l-a
numit, in scris, situatiile de mai sus, precum si cele prezentate in normele 3511 si 3512.
Toate comentariile privind norma generala de baza sunt si raman pertinente.

7.Comentati norma de comportament profesional independenta expertului contabil, specifica misiunilor


cu privire la expertizele contabile.
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre expertii contabili inscrisi in Tabloul Corpului.
Expertul contabil solicitat in efectuarea unei expertize contabile este obligat sa fie independent fata de partile
interesate in expertiza, evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau o constrangere care
ar putea sa-i impieteze integritatea si obiectivitatea.
COMENTARII
Expertizele contabile efectuate de expertii contabili care nu intrunesc conditiile pentru a fi inscrisi ca
membri ai Corpului cad sub incidenta sanctiunilor privind exercitarea unei profesii fara autorizatie. Daca un
expert contabil implicat intr-o astfel de situatie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile, el este
obligat sa aduca la cunostinta solicitantului situatia in care se afla.
Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta in cazul expertilor contabili numiti din oficiu de
catre organele in drept si relativa in cazul expertilor contabili recomandati de parti sau
solicitati in efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.
Independenta absoluta a expertului contabil numit de catre organele in drept deriva din obligatia acestuia
de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abtinere si recuzare prevazute de Codul de procedura
civila si alte reglementari procedurale speciale, care sunt aceleasi cu cele privind judecatorii.
Independenta expertului contabil este afectata grav in situatiile reglementate de Codul etic national al
profesionistilor contabili, Sectiunea 100.25 punctele 5 si 6.
Expertii contabili care se afla in situatiile prevazute la punctele 3 si 4 de mai sus trebuie sa le aduca, in
scris, la cunostinta organului care i-a numit, imediat dupa numire.
Expertul contabil, la primirea oricarei lucrari de expertiza, va face un examen de independenta si va
completa o Declaratie de independenta care va insoti lucrarea depusa pentru auditul de calitate la Corp.
Toate comentariile privind norma generala de baza sunt si raman pertinente.

8.Comentati norma de comportament profesional calitatea expertizelor contabile, specifica misiunilor cu


privire la expertizele contabile.
Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a
acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate; pentru asigurarea in interes public ca
aceste cerinte sunt indeplinite, expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementarilor
Corpului. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat.
COMENTARII
Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. In elaborarea lor, expertul contabil trebuie sa
foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate
numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii care fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor,
evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.
In expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea lui procesuala
contribuie la stabilirea adevarului de catre organele de drept. Raportul de expertiza contabila judiciara are
caracter de proba stiintifica care trebuie sa prezinte un inalt grad al indicelui contributiv la solutionarea cauzei
in care a fost dispus. Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila
judiciara pot fi si sunt, adesea, sanctionate de organelle de drept care le-au dispus cu inlocuirea expertului
contabil si dispunerea unei noi expertize contabile. Daca in aceeasi cauza s-a dispus o noua expertiza contabila
care ajunge la concluzii diferite fata de prima din cauza utilizarii altor criterii si metode de investigatie, organul
in drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o considera mai fundamentata sub aspect
stiintific, respective de mai buna calitate.
Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie sa faca rabat din punct de vedere al calitatii.
Independenta si competenta profesionala a expertului contabil trebuie sa asigure o documentare si o
fundamentare stiintifica si expertizelor contabile extrajudiciare.
Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al
serviciilor contabile prestate de membrii Corpului.
Toate comentariile privind norma generala de baza sunt si raman pertinente.

9.Comentati norma de comportament profesional resposabilitatea efectuarii expertizelor contabile,


specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile.
Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil. Responsabilitatea expertizelor contabile
judiciare este intarita prin juramant, iar a celor extrajudiciare, prin contract.
COMENTARII
Responsabilitatea efectuarii expertizei contabile judiciare este intarita de depunerea unui juramant adecvat
confesiunii religioase a expertului(tilor) contabil(i), dupa cum urmeaza:
(i) Expertul(tii) contabil(i) de confesiune religioasa crestina va (vor) depune, cu mana pe cruce sau pe
Biblie, juramantul: Jur ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic
din ceea ce stiu. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.
(ii) Expertul(tii) contabil(i) fara confesiune religioasa va (vor) depune juramantul: Jur pe onoare si pe
constiinta ca voi spune adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu.
(iii) Expertul(tii) contabil(i) care din motive de constiinta sau confesiune religioasa nu depune (depun)
juramant va (vor) rosti formula: Ma oblig sa spun adevarul si sa nu ascund nimic din ceea ce stiu.
Toate dispozitiile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care
lipsesc de la judecata sunt aplicabile si expertului(tilor) contabil(i) numit(ti) pentru efectuarea expertizelor
contabile judiciare. Daca expertul(tii) contabil(i) numit(ti) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu
se infatiseaza la citarea organelor in drept care l-a (i-a) numit, acestea sunt abilitate sa dispuna inlocuirea lui
(lor).
Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile extrajudiciare trebuie sa rezulte din contractul incheiat
intre expertul(tii) contabil(i) si client.

10.Comentati norma de comportament profesional competenta expertului contabil, specifica misiunilor


cu privire la expertizele contabile.
Calitatea de expert contabil abilitat sa efectueze expertize contabile este reglementata. Competenta
presupune detinerea de catre expertul contabil a cunostintelor necesare domeniului la care se refera expertiza
contabila. El trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea
permanenta a cunostintelor pe care le poseda.
COMENTARII
Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor in
contabilitate. Ca urmare, expertul contabil solicitat in efectuarea expertizelor contabile trebuie sa posede
cunostinte solide si actualizate in domeniul economic, in general, si mai ales in domeniul financiar-contabil.
Aceste cunostinte trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului, inscris in listele pe
domenii publicate, care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregatirea individuala continua si la
testarea cunostintelor acumulate.
Toate comentariile privind norma generala de baza sunt si raman pertinente.

11.Comentati norma de comportament profesional secretul profesional si confedintialitatea expertului


contabil, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile.
Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces
si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor
catre terti, cu exceptia cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau
profesionala sa faca o astfel de divulgare.
COMENTARII
Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa prezinte mai mult decat se
cere. El trebuie sa invoce in raportul sau de expertiza contabila judiciara numai acele
evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si/sau evidentieri contabile care au o legatura
cauzala cu obiectivul (intrebarea) care i-a fost fixat(a) de organul in drept care a dispus expertiza contabila
judiciara.
Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina
de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor
implicate in actul justitiar. Expertul contabil trebuie sa depuna raportul sau, auditat calitativ, la organul in drept
care a dispus expertiza contabila judiciara, de unde cei interesati il pot consulta in conditiile legii.
Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la
contactarea partilor implicate in actul justitiar, in afara procedurilor prevazute de
lege. Astfel, in cazul proceselor civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului, aceasta nu poate fi
facuta decat dupa citarea partilor cu confirmare de primire, aratandu-li-se zilele si orele cand incep si se
continua lucrarile expertizei contabile. In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii
numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. In
toate cazurile, informatiile si explicatiile primite de expertul contabil in contactele sale cu partile implicate in
actul justitiar trebuie sa ramana confidentiale.
Toate comentariile privind norma generala de baza sunt si raman pertinente.

12.Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si
confidentialitatea profesionala a expertului contabil in cazul unei expertize contabile judiciare?
Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil
Profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite ca urmare a unei
relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie sa divulge astfel de informatii unei terte parti fara o autorizatie
specifica , cu exceptia cazului in care exista un drept sau o obligatie legala sau profesionala de a dezvalui
aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute in cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie
utilizate in avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte parti.
Prin natura activitatilor desfasurate si a rolului pe care il detine in cadrul economiei, expertul contabil,
asemenea intregii mase de profesionisti contabili, este un considerat un confident in societate.
Potrivit prevederilor Codului Etic National al Profesionistilor Contabili, expertul contabil trebuie sa
respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat cunostinta cu
ocazia efectuarii expertizelor contabile , abtinandu-se de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in
care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala in acest sens. Expertul
contabil numit din oficiu sau la recomandarea partilor este obligat :
- Sa nu prezinte mai mult decat i se cere. El trebuie sa se refere in lucrarea sa numai la acele evenimente si
tranzactii probate cu documente justificative si/sau evidentieri contabile care au o legatura cauzala cu
obiectivele (intrebarile) care au fost formulate de organele in drept, care a dispus expertiza contabila.
- Sa se abtina de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale
direct partilor implicate in actul justitiar. Expertul contabil trebuie sa depuna raportul sau la organul in drept
care a dispus expertiza contabila, de unde cei interesati il pot consulta in conditiile legii.
- Sa se abtina de la contactarea partilor implicate in actul justitiar, in afara procedurilor prevazute de lege.
Astfel, in cazul proceselor civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului, aceasta nu poate fi facuta decat
dupa citarea partilor cu confirmare de primire, indicand-se zilele si orele cand incep si se continua lucrarile
expertizei contabile. In cauzele de natura penala expertul contabil poate lua legatura cu invinuitii sau inculpatii
numai cu incuviintarea organului de cercetare penala sau judecatoreasca, in conditiile stabilite de acestia.
Informatiile si explicatiile primite de expertul contabil in contactele sale cu partile implicate in actul justitiar
trebuie sa ramana confidentiale.
Expertul contabil, asemenea tuturor profesionistilor contabili, este colaboratorul situat la cel mai inalt
nivel, intrucat intreaga sa activitate cade sub incidenta interesului public; faptele ce se subordoneaza secretului
profesional au o arie de intindere larga, ce include nu doar informatiile privind clientii, ci si pe cele ce privesc
lucrarile executate. Profesionistul contabil nu trebuie sa dezminta sau sa confirme faptele care il privesc pe
clientul sau, chiar daca acestea sunt cunoscute de public. Pastrarea secretului profesional este caracteristica
esentiala a profesiilor exercitate in mod independent, organizate si responsabile , expertul contabil aflandu-se
alaturi de avocati, medici, notari, printre confidentii societatii. Deosebirea este ca, utilizatorii informatiilor
rezultate in urma serviciilor contabile si asociate acestora sunt mult mai numerosi , iar asteptarile sunt tot mai
ridicate. Informatiile aflate in gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile, inclusiv expertiza
contabila, nu se dezvaluie neconditionat nici unui utilizator chiar organ de ancheta fiind, sau de cercetare
decat in cazurile prevazute in mod expres de lege si la solicitare in mod oficial.
In cazul expertizelor contabile judiciare , expertul contabil trebuie sa se conformeze neconditionat
reglementarilor procedurale civile si penale. Desi Codul de procedura civila si Codul de procedura penala nu
reglementeaza in mod expres obligatia confidentialitatii sau secretului profesional, organele de cercetare
abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. Se poate desprinde de aici concluzia
ca expertul contabil nu trebuie sa spuna mai mult decat i se cere. Codul de procedura penala, chiar
restrictioneaza accesul expertului contabil , in special cel numit din oficiu, la anumite documente ( cum ar fi
declaratiile martorilor, de exemplu ).
In situatia in care materialul documentar este insuficient, expertul contabil judiciar este obligat sa
solicite organului abilitat , dispunerea completarii probelor necesare, fie prin depunere la dosar, fie prin
consultare la sediul partii. Nu este deontologic ca un expert contabil sa ataseze Raportului de expertiza
contabila, documente probante in favoarea vreunei parti procesuale.

13.Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si
confidentialitatea profesionala a expertului contabil in cazul unei expertize contabile extrajudiciare?
Exertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si
de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor
catre terti, cu exceptia cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau
profesionala sa faca o astfel de divulgare.
In cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie sa se conformeze doar normelor
profesionale ale Corpului in ceea ce priveste secretul si confidentialitatea in expertiza contabila. Fiind expertize
contabile amiabile, procedurile privind accesul la informatiile contabile nu sunt nici restrictionate, si nici
formalizate. Totusi, este recomandabil ca unele aspecte esentiale privind documentarea si prezentarea
concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare sa fie stabilite prin contractul intervenit in cadrul unor astfel
de misiuni.

14.Cum comentati problema relatiilor (din punct de vedere al ierarhizarii profesionale) dintre doi sau mai
multi expersi contabili numiti de organele in drept sa efectueze o expertiza judiciara in aceeasi cauza?
Cand au fost numiti sau angajati mai multi experti contabili in aceeasi cauza se intocmeste un singur raport
de expertiza.
Daca sunt deosebiri de parari intre experti, opiniile separate trebuie consemnate in cuprinsul raportului de
expertiza contabila sau intr-o anexa a acestuia
Dac raportul de expertiz contabil este intocmit de mai muli experti care au opinii diferite, intr-un
paragraf al Capitolului II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie s-i
motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regul, in expertizele judiciare trebuie motivat
separat opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia expertului numit din oficiu.

15.Care sunt principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte expertul contabil in activitatea sa de
efectuare a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare?
Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, deci si expertul
contabil, sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la:
- integritate
- obiectivitate
- independenta
- secretul profesional
- respectarea normelor tehnice si profesionale
- competenta profesionala
- comportarea deontologica
Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice:
- independenta expertului contabil
- competenta expertului contabil
- calitatea expertizelor contabile
- secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile
- acceptarea expertizelor contabile
- responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
16.Cum comentati sintagma Stiinta, independenta, moralitate inscrisa pe sigla (logoul) CECCAR?
Necesitatea de a asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor membrilor sai
autoritate impune acestor profesionisti contabili sa aiba calitati esentiale, cum sunt:
- stiinta, competenta si constiinta;
- independenta de spirit si dezinteres material;
- moralitate, probitate si demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi:
a) sa isi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar si cunostintele de cultura generala,
singurele capabile sa-i intareasca discernamantul;
b) sa acorde fiecarei tranzactii si situatii examinate toata atentia si timpul necesar pentru a-si fundamenta o
opinie personala, inainte de a face propuneri;
c) sa isi exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui ce il consulta si sa se
pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii
ipotezelor si concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa isi exercite libertatea de gandire sau de
a fi supus ingradirii indatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa isi gaseasca manifestarea deplina in exercitarea profesiei si in
protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.

17.Independenta absoluta si independenta relativa in care se poate afla un expert contabil. Exemplificati si
explicati cel putin o situatie in care un expert contabil se poate afla intr-o relatie de independenta relativa.
Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii
neafectate de influente care compromit rationamentul profesional, permitand profesionistului sa actioneze cu
integritate, cu obiectivitate si cu prudenta profesionala
Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi
independent in sensul izolarii sale de relatiile economice,financiare sau de alta natura, acest lucru fiind
imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii.
Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi
poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.

Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.


Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gandire):
Stare de gandire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far s fie afectat judecata
profesionala;
Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent:
reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau
eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibil
cu orice alta activitate curent.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberal, cu deosebire
auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur de a influenta lucrrile profesionistului contabil.

18.Cum definiti expertiza contabila? Dar expertiza contabila judiciara?


Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte
de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.
Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de
judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui process penal, se numesc expertize
contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.
Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuata numai de catre
persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in
Tabloul expertilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania (CECCAR).
19.Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila extrajudiciara.
Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si
redactarea raportului de expertiza contabila judiciara, cu unele particularitati, cum sunt:
a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de
procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze,un astfel de
impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara, acesta putand fi efectuat si de
catre o societate de expertiza contabila. In acest caz, in primal paragraf al raportului de expertiza, unde se face
identificarea expertului contabil, se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil, precum si
numele personei(expertului) care o reprezinta
b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul
contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire, sediu social etc)
c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client
sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. Descrierea trebuie facuta concis, cu
claritate si fara detalii inutile
d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in
contractul de prestari servicii
e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare
f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat, cu precizarea ca in cazul expertizei contabile
extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar, lucru
nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare
g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil
sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective, alte evaluari ale
expertilor, deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare, expertii nu au la dispozitie un dosar al
cauzei. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt
utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile.
h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari
servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara
i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de
expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara, concisa si fara ambiguitati , la fel ca in cazul raportului de
expertiza contabila extrajudiciara. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in
capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil, care spre deosebire de raportul de expertiza
contabila judiciara, unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat, in cazul expertizelor contabile extrajudiciare
este recomandat sa se redacteze.
Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de
judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui process penal, se numesc expertize
contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

20.Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila judiciara.


Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt:
a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara
pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata
b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul
de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau
judecate
c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare
d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru
lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare
e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri
f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata, in vederea convingerii asupra
realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii
g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare
Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de
judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui process penal, se numesc expertize
contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.
21.Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?
Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari de specialitate cu obiective precizate,
solicitate expertilor contabili inscrisi in partea activa a Tabloului Corpului. Solicitantii expertizelor contabile
judiciare sunt si destinatarii acestora:
a.Organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Politie si
Parchet.
b.Instantele de judecata a cauzelor penale si civile. Indiferent ca expertizele contabile judiciare sunt
dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea invinuitilor sau partilor, implicate in procesul judiciar, acestia
(invinuitii sau partile implicate in proces) sunt, de asemeni, utilizatori principali ai expertizelor contabile
judiciare.
Solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice
interesate in contractarea unor astfel de lucrari cu expertii contabili, inscrisi in partea activa a Tabloului
Corpului. In mod indirect, atunci cand solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrari,
in concilierea intereslor lor in relatiile cu partenerii comerciali si de afaceri, organisme administrative etc., pot
fi si acestia considerati destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare.

22.Care sunt criteriile dupa care se clasifica expertizele contabile?


Expertizele contabile pot fi clasificate in functie de urmatoarele criterii:
I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate.
II. Dupa natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se refera.
III. In functie de natura juridica.

23.Cum se clasifica expertizele contabile in functie de scopul principal in care au fost solicitate?
Dupa scopul principal in care au fost solicitate, expertizele contabile pot fi clasificate in:
a) expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala;
alte legi speciale;
b) expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind
rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea
de mijloc de proba in justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei
cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.

24.Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective


stabilite de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei?
Dupa natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se refera, expertizele contabile se clasifica in:
a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile;
b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor
penale;
c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;
d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale;
e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de
catreclienti.

25.Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura juridica?


In functie de natura juridica, expertizele contabile pot fi:
- civile;
- penale;
- extrajudiciare.

26.Convocarea partilor in cauze civile si in cauze penale.


Contactarea si numirea expertilor contabili in dosarele civile Instantele de drept civil, atunci cand considera
necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili, pot numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti
contabili prin incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda:
(1) numele expertului contabil sau expertilor contabili nu-mit(ti) din oficiu sau la cererea partilor in proces;
(2) obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul contabil sau expertii contabili numit(ti) trebuie sa raspunda.
(3) termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul de
expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata.
(4) plata expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti), care trebuie sa fie remuneratorie.
Daca vreunul dintre paragrafele (2), (3) sau (4) lipseste din incheierea de sedinta, expertul contabil este
indreptatit, iar profesionalismul sau il obliga sa ceara instantei introducerea in incheierea de sedinta a paragrafelor
lipsa.
Contactarea si numirea expertilor contabili in dosarele penale. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si in
cauze penale, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala, in astfel de cauze, organul de urmarire
penala sau instanta de judecata care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixeaza un termen la care sunt chemate
partile, precum si expertul contabil, aducandu-li-se la cunostinta intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul
contabil si precizandu-li-se ca au dreptul sa faca observatii cu privire la intrebari si ca pot cere modificarea sau
completarea lor. Totodata, partile sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de
fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare in
cauze penale se face prin ordonanta emisa de organul de urmarire penala, care trebuie sa contina aceleasi elemente ca
si incheierea de sedinta pentru numirea expertilor contabili in cauze civile

27.Contractarea expertizei contabile.


Efectuarea expertizelor contabile se face pe baza de contract. Expertizele contabile contractate trebuie
programate. Programul de lucru trebuie sa cuprinda natura, calendarul si intinderea lucrarilor
necesare pentru indeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate.
Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita
(art. 213 alin. 1, Codul de procedura civila). Este leit-motivul pentru care expertizele contabile, indiferent de
natura lor (judiciara sau extrajudiciara), trebuie contractate, unul dintre elementele fundamentale ale
contractului fiind marimea onorariului.
Incheierile de sedinta (in dosarele civile) si ordonantele organelor de urmarire si cercetare penala (in
dosarele penale), acceptate de expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, tin loc de
contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare.
Daca in timpul efectuarii expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul si intinderea
lucrarilor, care nu au fost avute in vedere la acceptarea contractului initial, expertii contabili
sunt indreptatiti sa ceara majorarea onorariului initial. In cazul expertizelor contabile judiciare majorarea
onorariului se face de catre organul in drept care a dispus efectuarea expertizei. In cazul expertizelor contabile
extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act aditional la contractul initial.
Expertizele contabile trebuie efectuate si depuse beneficiarului la termenele convenite si acceptate prin
contract. Pentru incadrarea in aceste termene este necesar sa se elaboreze un program de lucru in care sa se
precizeze, alaturi de obiectivele expertizei contabile, un calendar si un buget de ore pe fiecare capitol,
subdiviziune sau componenta in parte. Daca este necesar, programul de lucru poate fi modificat in timpul
realizarii expertizelor contabile.

28.Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune efectuarea unei expertize?Motivati.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru
administrarea probei cu expertiza. Numirea expertului sau expertilor contabili, atat din oficiu, cat si
recomandati de partile in proces, se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu
expertiza contabila.
COMENTARII
Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabila este Codul de
procedura civila. Existand un Corp de experti contabili, incredintarea misiunilor privind efectuarea expertizelor
contabile judiciare se poate face numai acestora, respectandu-se normele de comportament professional
specifice misiunilor privind expertizele contabile.
Instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili, pot
numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili prin Incheiere de sedinta, care trebuie sa
cuprinda:
(i) numele expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti) din oficiu sau la cererea partilor in proces;
(ii) obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul contabil sau expertii contabili numit(ti) trebuie sa
raspunda. Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se
solicita expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti) sa se pronunte asupra incadrarilor legale ale
faptelor supuse judecatii;
(iii) termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul de
expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata. Daca
termenul initial fixat de instanta pentru depunerea expertizei contabile
judiciare este considerat de catre expertul contabil sau expertii contabili numit(ti) ca fiind inadecvat (prea
scurt), el (ei) este (sunt) indreptatit(ti) sa solicite instantei un termen adecvat, minim necesar pentru efectuarea
unei expertize contabile judiciare de calitate;
(iv) plata expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti), care trebuie sa fie remuneratorie. Daca
expertul contabil sau expertii contabili numit(ti) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera
onorariul stabilit de instanta neremuneratoriu, el (ei) este (sunt) indreptatit(ti) sa solicite instantei marirea
acestuia.
In cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului contabil sau expertilor contabili
numit(ti) referitoare la subpunctele (ii), (iii), (iv), el (ei) este (sunt) indreptatit(ti) sa refuze efectuarea expertizei
contabile judiciare. Acest refuz este o problema de rationament profesional a expertului contabil sau expertilor
contabili numit(ti).
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si in cauze penale, in conformitate cu prevederile Codului de
procedura penala. In astfel de cauze, organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a dispus
efectuarea unei expertize contabile fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul contabil,
aducandu-li-se la cunostinta intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil
si precizandu-li-se ca au dreptul sa faca observatii cu privire la intrebari si ca pot cere modificarea sau
completarea lor. Totodata, partile sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert
recomandat de fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Procedural, dispunerea expertizei
contabile judiciare in cauze penale se face prin ordonanta emisa de organul de urmarire penala, care trebuie sa
contina aceleasi elemente ca si Incheierea de sedinta pentru numirea expertilor contabili in cauze civile.
(Comentariul la Norma nr. 3521.2 este si ramane pertinent.)
Cand efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusa altor reglementari procedurale speciale,
expertii contabili numiti din oficiu sau recomandati de partile in proces trebuie sa se conformeze
reglementarilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor
contabili.

29.Obligatia efectuarii expertizei de catre expertul numit de organul indreptatit sa dispuna efectuarea
expertizei.
Sarcina efectuarii expertizei contabile are caracter obligatoriu, cu exceptia cazurilor de recuzare sau a
existentei circumstantelor care genereaza situatii de incompatibilitate.

30.Consideratii despre forta probanta a expertizei contabile judiciare.


In practica judiciara nu exista un sistem de ierarhizare a importantei probelor, expertiza contabila nefiind
acceptata ca fiind superioara altor probe; forta de convingere a raportului de expertiza contabila este teoretic
egala cu a celorlalte probe administrate. Prin urmare, expertiza contabila nu are forta probanta absoluta,
ponderea sa fiind egala cu a oricarui alt mijloc de proba. Eficienta raportului de expertiza contabila ca mijloc
de proba cu fundamentare stiintifica , este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. In evaluarea
calitatii unei lucrari de expertiza contabila, organul judiciar poate avea in vedere anumite criterii, cum ar fi
corelatia cu alte probe. Este posibil insa, ca un raport de expertiza contabila temeinic fundamentat, prin
raportare la stiinta contabilitatii si pe baza unor rationamente profesionale riguroase, sa poata dobandi
caracterul de proba dominanta in judecarea unei cauze, chiar si in conditiile in care nu concorda intrutotul ce
alte probe. Finalitatea actului de evaluare a calitatii si modului de valorificare a raportului de expertiza
contabila judiciara revine organului care a dispus efectuarea expertizei, intrucat acesta raspunde de hotararea
care se pronunta pe baza documentelor probante. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara
presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. Este posibil, uneori, ca dupa examinarea
lucrarii de catre organul care a dispus efectuarea expertizei contabile, sa se ajunga la concluzia ca aceste nu
este corespunzator. In astfel de situatii, din oficiu sau la cererea oricareia dintre partile implicate, organul
abilitat poate dispune masuri de refacere sau de completare a expertizei contabile.

31.Daca doua sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite, care va fi expertiza
considerata de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probanta preferentiala?
Daca in aceeasi cauza s-a dispus o noua expertiza contabila care ajunge la concluzii diferite fata de prima din
cauza utilizarii altor criterii si metode de investigatie, organul in drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la
aceea pe care o considera mai fundamentata sub aspect stiintific, respectiv de mai buna calitate.

32.Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizele
contabile?
Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili
numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. In cazul expertizelor
contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor
sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila
extrajudiciara.

33.Necesitatea documentarii lucrarilor privind expertizele contabile.


Documentarea lucrarilor privind expertizele contabile are un caracter particular si se limiteaza strict la ceea
ce este necesar pentru a raspunde la obiectivele (intrebarile, punctele) fixate expertului(tilor) contabil(i) de catre
organul in drept sa dispuna expertiza contabila judiciara, prin Incheiere de sedinta (in dosarele civile) sau
ordonanta a organului de urmarire si cercetare penala (in dosarele penale), sau la obiectivele contractului
privind expertiza extrajudiciara.
COMENTARII
In vederea intocmirii raportului de expertiza contabila, expertul contabil trebuie sa studieze materialul
documentar adecvat. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa si conditia necesare
intocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative si
evidentieri contabile, si nu pe prezumtii, declaratii ale partilor si/sau ale martorilor.
Daca obiectivele (intrebarile, punctele) la care trebuie sa raspunda expertiza contabila vizeaza constatarile
consemnate in acte de control fiscal, gestionar sau de alta natura, efectuate de organe abilitate, expertul contabil
trebuie sa studieze actele de control cel putin sub aspectele continutului si intinderii controlului, precum si al
modului de stabilire a raspunderilor persoanelor implicate. In cazul in care s-au intocmit mai multe acte de
control in aceeasi cauza, ajungandu-se la concluzii diferite, expertul contabil trebuie sa studieze fiecare act de
control in parte, aratand fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite si pozitia sa fata de aceste
concluzii.
In demersul sau, expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite fata de organul de control
este abilitat sa ia contact cu acesta pentru a-si elucida toate aspectele pe care le
implica efectuarea unei expertize contabile de calitate. Contactul si consultarea organului de control nu il
obliga pe expertul contabil sa ajunga la un punct de vedere comun, ci doar la motivarea opiniilor diferite, care
trebuie inserata in raportul de expertiza contabila.
Orientativ, materialul documentar pe care trebuie sa il studieze expertul contabil in cazul expertizelor
judiciare se compune din:
(i) dosarul cauzei in care s-a dispus o expertiza judiciara;
(ii) documentele justificative si registrele contabile aflate in pastrarea partilor implicate in procesul justitiar
sau in arhivele tertelor persoane care au vreo legatura cu obiectivele expertizate;
(iii) procesele-verbale intocmite de organele de control abilitate, aflate atat in posesia acestora, cat si in
posesia persoanelor juridice si/sau fizice controlate care au vreo legatura cu obiectivele expertizate.
Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia
cunostinta de continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de urmarire penala sau a instantei de
judecata carora expertul contabil este abilitat sa le ceara lamuriri in legatura cu faptele sau imprejurarile cauzei.
Pentru o mai temeinica intelegere a evenimentelor si a tranzactiilor supuse expertizarii, expertul contabil
este abilitat sa ceara, iar partile interesate in expertiza sa dea, explicatii suplimentare. Aceste explicatii nu
trebuie date in scris si nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. Expertul contabil trebuie
sa aiba in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile
expertizate, mentionand in raportul de expertiza
contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. Particularizat, in
cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare expertului
contabil numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de
judecata.
Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre expertul contabil de la
partile care il au in pastrare.
34.Ce trebuie sa cuprinda dosarul de lucru al expertului contabil in ceea ce priveste documentarea
expertizelor contabile?
Dosarul de lucru al expertului contabil, in ceea ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa
cuprinda, dupa caz:
(i) Incheierea de sedinta (in cauze civile), ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (in cauze
penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare;
(ii) Raportul de expertiza contabila exemplarul expertului contabil care justifica indeplinirea misiunii;
(iii) Eventuala corespondenta, raspunsurile la intrebari suplimentare sau suplimentele de expertiza
contabila solicitate de organele in drept care au dispus efectuarea expertizei contabile;
(iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate in timpul efectuarii expertizei contabile,
cum ar fi note scrise in urma unor interviuri sau declaratii verbale, necesare fie redactarii raportului de
expertiza contabila, fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza contabila cu beneficiarii
acestora.
35.Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la
delegarea lucrarilor de expertiza contabila.
Efectuarea lucrarilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegata de catre expertii contabili
numiti din oficiu sau la recomandarea partilor asistentilor sau colaboratorilor lor. In cazul expertizelor contabile
extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai,
pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila
extrajudiciara.
COMENTARII
In cazul expertizelor contabile judiciare, expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor
nu pot delega efectuarea lucrarilor deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept sa dispuna proba cu
expertiza contabila, printr-un act procedural (Incheiere de sedinta sau ordonanta), si prin urmare trebuie sa isi
indeplineasca personal si integral mandatul.
Cerinta de la Comentariul nr. 3523.1 nu exista in cazul in care organul in drept a nominalizat o persoana
juridica pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant, si nici in cazul expertizelor
contabile extrajudiciare, care de regula sunt comandate si contractate cu cabinete sau societati de expertiza
contabila. Contractele incheiate in acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrarile care trebuie
executate si persoanele carora le vor fi delegate spre executare. Raspunderea finala insa, in ce priveste
continutul si calitatea raportului de expertiza contabila, revine integral expertului contabil care a contractat
misiunea sau a reprezentat societatea de expertiza contabila. In astfel de cazuri, Norma de lucru nr. 123
DELEGAREA SI SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR, in continutul si comentariile ei, trebuie respectata.

36.Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la
supravegherea lucrarilor de expertiza contabila.
Efectuarea lucrarilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegata de catre expertii contabili
numiti din oficiu sau la recomandarea partilor asistentilor sau colaboratorilor lor. In cazul expertizelor contabile
extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai,
pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila
extrajudiciara.
COMENTARII
In cazul expertizelor contabile judiciare, expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor
nu pot delega efectuarea lucrarilor deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept sa dispuna proba cu
expertiza contabila, printr-un act procedural (Incheiere de sedinta sau ordonanta), si prin urmare trebuie sa isi
indeplineasca personal si integral mandatul.
Cerinta de la Comentariul nr. 3523.1 nu exista in cazul in care organul in drept a nominalizat o persoana
juridica pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant, si nici in cazul expertizelor
contabile extrajudiciare, care de regula sunt comandate si contractate cu cabinete sau societati de expertiza
contabila. Contractele incheiate in acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrarile care trebuie
executate si persoanele carora le vor fi delegate spre executare. Raspunderea finala insa, in ce priveste
continutul si calitatea raportului de expertiza contabila, revine integral expertului contabil care a contractat
misiunea sau a reprezentat societatea de expertiza contabila. In astfel de cazuri, Norma de lucru nr. 123
DELEGAREA SI SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR, in continutul si comentariile ei, trebuie respectata.
37.Din ce se compune materialul documentar pe care il poate studia expertul contabil numit sa efectueze o
expertiza contabila judiciara intr-o cauza civila. Dar intr-o cauza penala?
Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din:
- Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila
- Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces
- Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.
- Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia
cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire
penala(politie, parchet) sau a instantei de judecata
- Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie sa
aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile
expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile
partilor si actele examinate.
In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare
numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.
Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in
pastrare.

38.Explicatiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocarii si primite de la partile


interesate in expertiza constituie material documentar? Motivati.
Pentru o mai temeinica intelegere a evenimentelor si a tranzactiilor supuse expertizarii, expertul
contabil este abilitat sa ceara, iar partile interesate in expertiza sa dea, explicatii suplimentare. Aceste explicatii
nu trebuie date in scris si nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. Expertul
contabil trebuie sa aiba in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative
si contabile expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre
explicatiile partilor si actele examinate. Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele
penale, partile implicate pot da explicatiile necesare expertului contabil numai cu incuviintarea si in conditiile
stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata.

39.Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscind urmatorii termeni
de referinta:
- Partile:
Prestator: expert contabil Pop Ion, carnet expert contabil nr.1000, inscris in Tabloul expertilor
contabili la Sectiunea I, pozitia 100, domiciliat in Iasi, str. Primaverii nr.2, jud. Iasi;
Beneficiar: S.C. Dunarea S.A., cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr.3, jud. Iasi, reprezentata
prin manager Ion Ion.
- Obligatia beneficiarului: Sa puna la dispozitia expertului contabil documentele a),b),c).
- Obligatia prestatorului de servicii: Sa formuleze concluzii pentru obiectivul X.
- Valoarea contractului: 5.000 lei.
- Data depunerii Raportului de expertiza: 30.06.2015.
- Plata: Se face in doua transe: 1.000 lei in termen de 5 zile de la semnarea contractului, iar
restulpina la data de 05.07.2015.
- Data incheierii contractului: 15.03.2015.

CONTRACT
Incheiat intre:
Expertul contabil Pop Ion, numar carnet 1000, cu domiciliul in Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi,
inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I, pozitia 100, denumit PRESTATOR si,
SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion,
denumita BENEFICIAR,
s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.
Art. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze
concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv:
Obiectivul X
Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului
urmatoarele materiale documentare:
documentele a) , b) si c)
Art. 3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA
EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele
contabile; acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30.06.2015
Art. 4 . Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa
plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei, din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea
contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.07.2015.
Art. 5. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa
asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face
obiectul prezentului contract.
Art. 6. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare, intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza
cu prevederile legislatiei civile in materie.
Iasi, 15.03.2015

Prestator, Beneficiar,

40.Identificati cel putin 5 situatii in care expertiza contabila extrajudiciara poate juca un rol decisiv.
1.Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afaceri, intreprinzatorii individuali si
managementul fir melor se afla, adeseori, in situatia de a alege intre mai multi parteneri comerciali si de afaceri, situatie
in care informatia cu privire la bonitatea economico-financiara a acestora (starea de continuitate a activitatii, starea de
incetare de plati, starea de posibila intrare in faliment etc.) este deosebit de importanta. O solutie de atenuare a
riscurilor in luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri o poate constitui comandarea unor
expertize contabile extrajudiciare despre starea economico-financiara a potentialilor parteneri. Astfel de expertize
contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar si fara acordul potentialilor parteneri comerciali si de afaceri, pe baza
situatiilor financiare anuale si interimare publicate de acestia (depuse la Camerele de Comert si Industrie, potrivit
legislatiei comerciale in vigoare).
2.Concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri in desfasurarea contractelor comerciale, in special a
celor cu caracter continuu si/sau pe termen lung, cand apar adeseori conflicte intre partenerii comerciali si de afaceri,
fie cu privire la cuantumul si valoarea prestatiilor, fie cu privire la interpretarea si respectarea unor clauze
contractuale, in astfel de situatii exista doua solutii alternative: recursul injustitie sau arbitrajul unui expert contabil
agreat de parti. De multe ori, serviciile expertului contabil sunt de preferat, din mai multe considerente, cum ar fi:
a) alegerea si desemnarea expertului contabil nu sunt supuse unor norme procedurale restrictive;
b) partile au posibilitatea sa-si formuleze nerestrictiv obiectivele (intrebarile) si intinderea (in timp a) expertizei
contabile;
c) expertul contabil poate avea el insusi un rol activ in formularea obiectivelor (intrebarilor) si intinderea
expertizei contabile (in timp), putand emite consideratii (opinii) lamuritoare colaterale obiectivelor
(intrebarilor) fixate de parti;
d) in caz de neconciliere, partile (in functie de interes) pot folosi acest tip de expertize contabile extrajudiciare
drept fundamentari preliminare in actiunile adresate justitiei.
3. Fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitiei. Practica dovedeste ca multe (...) actiuni adresate
organelor judiciare sunt si o consecinta a defectiunilor in sistemul de documentare, precum si a lipsei de
operativitate in tinerea evidentei, in asemenea situatie, pentru a nu incarca inutil volumul de cercetare al organelor
judiciare, in cauzele arbitrale, de exemplu, conducerile agentilor economici trebuie sa aiba atitudinea si raspunderea
ca documentele pe care se bazeaza actiunea arbitrala sunt legale, corecte, exacte, ca reflecta fidel situatia economica,
financiara, gestionara, contractuala etc. pentru care se adreseaza arbitrajului. Un mijloc de asigurare a calitatii,
realitatii, exactitatii si legalitatii (sub aspect formal si de continut) informatiilor care stau la baza actiunii arbitrale il
constituie deci expertiza contabila, ca mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale judecatoresti, dispusa de conducerea
agentului economic care solicita actiunea arbitrala. Consideram acest punct de vedere deosebit de pertinent.

41.Comentati cum procedati in situatia in care in cauza in care ati fost numit sa efectuati expertiza judiciara
exista lucrari de expertiza efectuate anterior.
In raportul de expertiza contabila este obligatorie mentionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize
contabile in aceeasi cauza, deoarece daca s-au mai efectuat expertize contabile an aceeasi cauza, cu obiective
(intrebari) similare si/sau corelative, atunci expertul contabil trebuie sa-si motiveze concluziile (raspunsurile) si
vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. Mai mult daca concluziile expertizelor contabile
consecutive sunt diferite si/sau contradictorii, in spiritul colegialitatii si al respectului reciproc, este
recomandabil ca expertii contabili implicati sa se intalneasca pentru a discuta concluziile la care au ajuns.
Aceasta deoarece expertizarea profesionala a aceluiasi material documentar ar trebui sa conduca la concluzii
relativ similare, eventual doar nuantate.

42.Masurile dispuse de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in situatia refuzului efectuarii
expertizei contabile judiciare de catre expertul contabil.
Sarcina efectuarii expertizei contabile de catre expertii numiti este obligatorie, neputand fi refuzata decat
pentru motive temeinice. Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui. Refuzul
expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea in termenul fixat, ori refuzul de a da lamuririle cerute se
sanctioneaza cu amenda judiciara.

43.Poate fi refuzata efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivati.


Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate
decat daca exista motive temeinice.
Totusi, expertul contabil, inainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie sa-si analizeze
posibilitatea de a-si indeplini misiunea, tinand seama in special de regulile de independenta, competenta si
incompatibilitate.
COMENTARII
Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzata pe motive etnice, religioase,
politice sau de alta natura. Aceasta, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica.
Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor in aceeasi cauza, calitatea de martor avand
intaietate. Expertul contabil se afla in incompatibilitate daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat
sub orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, in solutionarea cauzei intr-un anumit mod care l-ar
determina pe expertul contabil sa fie subiectiv.
Pot fi asimilate cu imprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma, urmatoarele situatii in care
s-ar putea gasi expertul contabil:
I. Daca, in calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din partile in proces, s-a pronuntat
asupra unor aspecte, ori a luat parte la intocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau la
elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii.
II. Daca, in calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie in aceeasi cauza supusa judecatii,
deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii. In particular, expertul contabil care a
efectuat o expertiza extrajudiciara la cererea unei parti in proces se afla in incompatibilitate cu calitatea de
expert numit din oficiu. Daca indeplineste conditiile de independenta si de competenta, poate accepta calitatea
de expert contabil recomandat de parte.

44.Procedura administrarii probei cu expertiza contabila judiciara.


Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabila este Codul de
procedura civila, Art. 201-214. Existand un Corp de experti contabili, incredintarea misiunilor privind
efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora, respectandu-se normele de
comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile.
ART. 201
(1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor
specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin incheiere punctele
asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. Termenul va fi
stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. 209.
(2) Cand este necesar, instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de
specialitate.
(3) In domeniile strict specializate, in care nu exista experti autorizati, din oficiu sau la cererea oricareia
dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din
domeniul respectiv. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica, partile fiind
indreptatite sa puna si ele intrebari.
(4) Dispozitiile referitoare la expertiza, cu exceptia celor privind aducerea cu mandat, sanctionarea cu
amenda si obligarea la plata de despagubiri, sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. 2
si 3.
(5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. 2 pot participa si experti desemnati de parti, daca prin lege
nu se dispune altfel.
ART. 202
(1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor, ei se vor numi de catre instanta, prin tragere la
sorti, in sedinta publica, de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza, cuprinzand
persoanele inscrise in evidenta celor autorizate, potrivit legii, sa efectueze expertize judiciare.
(2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor.
ART. 203
Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 138/2000.
ART. 204
(1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii.
(2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul ei exista la
aceasta data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare.
(3) Recuzarile se judeca in sedinta publica, cu citarea partilor si a expertului.
ART. 205
(1) Dispozitiile privitoare la citare, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt
deopotriva aplicabile expertilor.
(2) Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui.
(3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 138/2000.
ART. 206
Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 138/2000.
ART. 207
Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta, iar parerea lor se va trece
intr-un proces verbal, intocmit potrivit art. 198.
ART. 208
(1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea
partilor prin carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si orele cand incepe si continua
lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului.
(2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii.
ART. 209
(1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru
judecata.
(2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 138/2000.
(3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 138/2000.
ART. 210
Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia.
ART. 211
Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere, caz in
care au dreptul la despagubiri, ce se vor stabili prin incheiere executorie.
ART. 212
(1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta, poate dispune intregirea expertizei sau o noua
expertiza.
(2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii.
ART. 213
(1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de
mita.
(2) La cererea expertilor, tinandu-se seama de lucrare, instanta le va putea mari plata cuvenita prin
incheiere executorie data cu citarea partilor.
ART. 214
Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie, numirea expertilor si statornicirea platii ce li se
cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante.
ART. 235 Codul de Procedura Civila
(1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor
lucruri, miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris, a unui fapt drept, va putea
cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor.
45.Care este procedura de inscriere a expertilor contabili in Listele cuprinzand expertii contabili pe
specializari, care se transmit Ministerului Justitiei in scopul sprijinirii organelor indreptatite sa dispuna
efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea expertilor?
1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor intocmi anual "Lista expertilor
contabili pe specializari" in doua exemplare.
Acestea se transmit la directia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, pana la data de 20
februarie a fiecarui an.
2. Pentru intocmirea "Listei expertilor contabili pe specializari", se va solicita, de la toti expertii contabili
inscrisi in Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul si disponibilitatea de a efectua expertize contabile
judiciare, completarea si depunerea "Fisei de optiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, pana la data de 15
februarie a fiecarui an.
3. Directorul executiv al filialei are obligatia de a asigura verificarea "Fiselor de optiuni" prezentate de
catre expertii contabili in ceea ce priveste pregatirea profesionala si experienta acestora in specializarile pentru
care au optat si a lua sau propune masuri in consecinta, dupa caz.
In "Lista expertilor contabili pe specializari" prevazuta la pct.1 din prezenta procedura, vor fi inscrisi
numai expertii contabili care si-au exprimat disponibilitatea si indeplinesc conditiile de exercitare a profesiei, in
concordanta cu principiul privind competenta profesionala si prudenta prevazut de Codul etic national al
profesionistilor contabili.
4. "Lista expertilor contabili pe specializari" va fi actualizata in cursul anului in caz de suspendare sau
interdictie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din tara, mutarea domiciliului in alt judet,
obtinerea calitatii de expert contabil si inscrierea in Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului
contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale expertilor contabili, si altele, dupa caz.
5. Intocmirea "Listei expertilor contabili pe specializari " si a "Modificari la lista expertilor contabili pe
specializari" se prezinta exemplificativ in anexele la prezenta procedura.
6. Directia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeste "Listele expertilor contabili pe
specializari" de la filialele Corpului, le analizeaza si ia sau propune masuri de rectificare, dupa caz, dupa care le
prezinta conducerii Corpului in vederea comunicarii acestora la Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti -
Directia Servicii Conexe, pana la data de 15 martie a fiecarui an.
Modificarile ce intervin in "Lista expertilor contabili pe specializari" primite de la filialele Corpului se
comunica, dupa aceeasi procedura la Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti - Directia Servicii Conexe,
in termen de 5 zile de la primirea modificarilor transmise de filiale.

46.Care sunt calitatile esentiale pe care trebuie sa le aiba expertii contabili, calitati care sunt evidentiate si
pe sigla CECCAR?
Necesitatea de a asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor membrilor sai
autoritate impune acestor profesionisti contabili sa aiba calitati esentiale, cum sunt:
- stiinta, competenta si constiinta;
- independenta de spirit si dezinteres material;
- moralitate, probitate si demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi:
a) sa isi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar si cunostintele de cultura generala,
singurele capabile sa-i intareasca discernamantul;
b) sa acorde fiecarei tranzactii si situatii examinate toata atentia si timpul necesar pentru a-si fundamenta o
opinie personala, inainte de a face propuneri;
c) sa isi exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui ce il consulta si sa se
pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii
ipotezelor si concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa isi exercite libertatea de gandire sau de
a fi supus ingradirii indatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa isi gaseasca manifestarea deplina in exercitarea profesiei si in
protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.

47.Care sunt persoanele care, conform prevederilor legale in vigoare, pot efectua expertize contabile?
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert
contabil, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili,
actualizat anual de catre CECCAR
48.Enumerati 5 situatii de incompatibilitate in care se poate afla expertul contabil numit de catre organul
indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare.
Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii:
- daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de
salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea
sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.
- Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului
acestuia sau calitate de angajat
- Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se
poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu
pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil;
- Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai;
- Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru
veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului
afectat activitatii sale in interesul clientului respective
- Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii
- Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si
extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv
sau sunt soti ai administratorilor.
- Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate
- Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti
- Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda
apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv
- Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control,
conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor
contabile tehnico operative;
- Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile

49.Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definitie, procedura.


In cazul expetizelor contabile judiciare daca expertul contabil nu face declaratie de abtinere, el poate fi
recuzat (art.50 si 51 din codul de procedura civila).
Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile inainte de numire, daca motivul exista la aceasta data; in
celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art.204 din Codul de procedura civila).
Art. 204- c.pr.civ.
(1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii.
(2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul ei exista la aceasta
data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare.
(3) Recuzarile se judeca in sedinta publica, cu citarea partilor si a expertului.
Norme:
Recuzarea este dreptul pe care il au partile implicate in proces de a cere, in cazuri determinate,
expertului sau expertilor sa se retraga de la efectuarea expertizei. Expertii pot fi recuzati pentru aceleasi motive
ca si judecatorii.
Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu
citarea partilor si a expertului.Expertul contabil poate fi recuzat :
- cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este
sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti;
- cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala, pana la al patrulea grad inclusiv cu
avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau
daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copiii;
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se
judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator;
- daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii;
- daca este tutore, curator al uneia din parti;
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca;
- daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri;
- daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din
parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.

50.Enumerati 5 situatii in care poate fi recuzat expertul contabil numit de catre organul indreptatit sa
dispuna efectuarea expertizei in vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare.
In contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat:
- cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau
afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti
- cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau
daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca,
sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca
- daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea
recuzarii
- daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca
- daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri
- daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau
sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv

51.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa efectueze o
expertiza contabila intr-o cauza penala , in situatia in care dupa ce a fost convocat de organul de urmarire
penala in vederea efectuarii unei expertize judiciare si a primit acceptul acestuia sa consulte dosarul cauzei a
constatat ca una dintre parti ii este vecin, iar sotiile lor se afla in dusmanie.
Dupa consultarea dosarului, expertul contabil numit sa efectueze expertiza contabila va constata ca se afla
intr-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) exista dusmanie intre
el, sotul sau una dintre rudele sale pana la gradul al patrulea inclusiv si una dintre parti, sotul sau rudele
acesteia pana la gradul al treilea inclusiv din Codul de Procedura Penala,
Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care
supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul
penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face
de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

52.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa efectueze o
expertiza contabila intr-o cauza civila, cerere de apel, in situatia in care dupa ce a fost instiintat despre numirea
cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare si a consultat dosarul cauzei a constatat ca a mai
efectuat o expertiza contabila judiciara in aceeasi cauza la o instanta inferioara.
Dupa consultarea dosarului, expertul contabil numit sa efectueze expertiza contabila va constata ca se
afla intr-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedura Civila, Art.27, Pct. 7. daca si-a spus
parerea cu privire la pricina ce se judeca, deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei
solutii.
Aflandu-se in stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat sa declare, dupa caz, presedintelui
instantei, ca se abtine de a participa la procesul civil, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie
motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat
cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

53.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa efectueze o
expertiza contabila intr-o cauza civila,, in situatia in care dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privirea la
efectuarea unei expertize contabile judiciare si a consultat dosarul cauzei a constatat ca este in litigiu cu una
dintre parti, aceasta depunand la o instanta judecatoreasca o cerere de chemare in judecata in care expertul are
calitatea procesuala de parat.
Dupa consultarea dosarului, expertul contabil numit sa efectueze expertiza contabila va constata ca
se afla intr-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedura Civila, Art.27, Pct. 5 daca intre
aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii .
Aflandu-se in stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat sa declare, dupa caz, presedintelui
instantei, ca se abtine de a participa la procesul civil, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie
motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat
cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate.

54.Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila
judiciara care a constatat, dupa ce a consultat dosarul cauzei, ca se afla in incompatibilitate cu una dintre
parti?Cui sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub ce forma?
Un expert contabil care a constat dupa ce a consultat dosarul ca se afla in incompatibilitate cu una din parti
are obligatia sa declare presedintelui instantei de judecata sau procurorului care supravegheaza cercetarea
penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de
incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce expertul contabil a
luat cunostinta de existenta situatiei de incompatibilitate.
In cazul in care expertul contabil incompatibil nu a facut declaratia de abtinere de a participa la efectuarea
expertizei, poate fi recuzat in cursul urmaririi penale si al judecarii, de oricare dintre parti, de indata ce partea a
aflat de existenta cazului de incompatibilitate.
Recuzarea se formuleaza oral sau in scris, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul
recuzarii. Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul exista la
aceasta data; in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. Recuzarile se
judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.
Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza de instanta de judecata fara participarea expertului care a declarat
ca se abtine sau este recuzat. Examinarea declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare se face de indata ,
ascultandu-se procurorul, cand este prezent in instanta, iar daca se gaseste necesar, si partile, precum si expertul
care se abtine sau a carui recuzare se cere. Incheierea prin care s-a admis sau s-a respins abtinerea sau recuzarea
nu este supusa niciunei cai de atac

55.Ce se intelege prin abtinerea unui expert contabil numit sa efectueze o expertiza judiciara intr-o
cauza?Cine sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub ce forma?
Abtinerea ca procedura consta in declaratia expertului care trebuie facuta de indata ce constata ca se afla
intr-un caz de incompatibilitate. Imprejurarile privind abtinerea de la efectuarea expertizei contabile se
comunica presedintelui instantei .Declaratia de abtinere se face de indata ce expertul contabil a luat cunostinta
de existenta situatiei de incompatibilitate.
In cazul in care expertul contabil incompatibil nu a facut declaratia de abtinere de a participa la efectuarea
expertizei, poate fi recuzat in cursul urmaririi penale si al judecarii, de oricare dintre parti, de indata ce partea a
aflat de existenta cazului de incompatibilitate.
Abtinerea sau recuzarea se solutioneaza de instanta de judecata fara participarea expertului care a declarat
ca se abtine sau este recuzat. Examinarea declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare se face de indata ,
ascultandu-se procurorul, cand este prezent in instanta, iar daca se gaseste necesar, sipartile, precum si expertul
care se abtine sau a carui recuzare se cere. Incheierea prin care s-a admis sau s-a respins abtinerea sau recuzarea
nu este supusa niciunei cai de atac
Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu
cazurile de recuzare si anume:
- cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau
afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti
- cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca
- cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau
daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii
- daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca,
sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca
- daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea
recuzarii
- daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti
- daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca
- daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri
- daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau
sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv
56.Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila
judiciara care a constatat, dupa ce a consultat dosarul cauzei, ca se afla in incompatibilitate cu una dintre
parti(este dusmanie intre varul sau si varul uneia dintre parti)?Cui sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub
ce forma?
Dupa consultarea dosarului, expertul contabil numit sa efectueze expertiza contabila va constata ca se afla
intr-un caz de incompatibilitate, conform Art. 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. g) exista dusmanie intre
el, sotul sau una dintre rudele sale pana la gradul al patrulea inclusiv si una dintre parti, sotul sau rudele
acesteia pana la gradul al treilea inclusiv din Codul de Procedura Penala,
Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care
supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul
penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii.
Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de
existenta cazului de incompatibilitate.

57.Raspunderea disciplinara a expertului contabil in desfasurarea activitatii profesionale.


Expertii contabili raspund disciplinar in desfasurarea activitatii lor, in cazul in care au savarsit una
din faptele (abateri de la norme, regulament) care atrag sanctiuni disciplinare.
Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili (si contabililor autorizati), in raport cu
gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarelw:
- mustrare
- avertisment scris
- suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o
perioada de timp de la trei luni la un an;
- interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat).
Abaterile, in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare, se stabilesc prin Regulamentul de
organizare si functionare.

58.Enumerati cel putin 10 fapte care constituie abatere disciplinara si sunt sanctionate de Comisiile de
disciplina, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al CECCAR.
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Economiei si
Finantelor sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;
b) absenta nemotivata de la intrunirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta nationala;
c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor Corpului
referitoare la publicitate;
d) absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele
emise de Corp;
e) prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei sau fara contract scris incheiat
cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie:
expert contabil sau contabil autorizat;
f) nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional;
g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in
prezentul regulament sau a impozitelor;
h) fapta membrului Corpului de a nu depune in termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile
anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie sau
administratorului unic, dupa caz;
i) incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese;
j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului documentele
privind activitatea profesionala;
k) nedepunerea declaratiilor sau declaratiilor neconforme cu realitatea, in relatiile cu Corpul sau cu tertii;
l) inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la
adresa altor membri ai Corpului, fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati;
m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru
terti;
n) neindeplinirea obligatiilor prevazute in Regulamentul privind auditul calitatii serviciilor profesionale;
o) orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale Corpului.
La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea incalcarii si de
consecintele acesteia.

59.Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de


expert contabil
Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert
contabil
- Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite de
Regulament, in cursul unui an calendaristic.
Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert
contabil:
- Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de
gestiune si de administrare a societatilor comerciale;
- Incalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, daca
fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material;
- Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea
profesiei.

60.Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile


Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala), expertii contabili, in
contextul efectuarii unor expertize contabile, pot intra sub incidenta unor infractiuni, in cazul realizarii
elementelor constitutive ale acestora, cum ar fi:
Luarea de mita: fapta expertului contabil care, direct sau indirect , pretinde ori primeste bani sau alte
foloase necuvenite, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, sau nu o respinge, in scopul de a indeplini
ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar
acestor indatoriri. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea
unor drepturi
Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care, intr-o
cauza penala civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori
nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat
Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani
Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau
in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea
pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.Favorizarea infractorului se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat
pedeapsa prevazut de lege pentru autor.
Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele
constitutive ale respectivelor infractiuni

61.Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile
Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. 998 din Codul Civil, potrivit
caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l
repara. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare, astfel incat orice
activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. In acest fel, in situatiile in care lipseste o
reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice, se apeleaza la aceste texte din Codul Civil.
Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin
incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Potrivit acestei polite, asiguratorul acopera, in limita
sumei asigurate, despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o
instanta civila sa le plateasca unei terte parti, pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca
urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale.

62.Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penala.
In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii:
- sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. 120 Cpp)
- sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda
- sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv , daca se afla in una din
situatiile de incompatibilitate sau de recuzare
- sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata
- sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile
- sa execute personal, cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau
instanta de judecata
- sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata
- sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire
- sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere.

63.Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiza judiciara in cauze penale.


Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi:
- sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei
contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata
- sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor
- sa primeasca, in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti
- sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti
- sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului
pentru munca depusa.

64.Raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil in desfasurarea activitatii


profesionale.
Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ,
civil, penal, dupa caz, potrivit legii.
Pentru stabilirea raspunderii administrative sau contraventionale trebuie avute in vedere urmatoarele:
- fapta sa fie savarsita cu vinovatie;
- fapta sa fie prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie si se sanctioneaza chiar daca
este savarsita fara intentie.

65.Expertul contabil consilier al partii.


Trebuie retinut si aspectul privitor la drepturile partilor in efectuarea acestei expertize, asa cum reiese din
prevederea art.118 alin.3 Cod procedura penala, potrivit careia fiecare dintre parti are dreptul sa ceara ca un
expert recomandat sa participe la efectuarea expertizei, prevedere care ofera mai multe garantii pentru parti.
Aceasta prevedere se completeaza cu disp.art.120 Cod procedura penala, potrivit careia : partile mai sunt
incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea li a cate unui expert recomandat de fiecare din ele, care sa
participe la efectuarea expertizei.

66.Cum credeti ca trebuie sa procedeze un expert contabil care este solicitat de un client sa inlocuiasca un
alt liber-profesionist contabil care isi desfasoara misiunea conform unui contract incheiat in acord cu
prevederile legale?
In cazul in care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client sa inlocuiasca un alt liber-
profesionist contabil in exercitiu, acesta nu trebuie sa accepte aceasta misiune decat in conditiile in care:
- a obtinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor si a obtinut de la caesta
informatiile necesare privind activitatile clientului;
- s-a asigurat ca inlocuirea nu este motivata de considerente rezultand din dorinta clientului de a eluda
efectele unei respectari stricte a indatoririlor profesionale, cum ar fi insistentele predecesorului de a aduce la
lumina adevarul, de a respecta si cere respectarea legilor si reglementarilor in activitatile respective;
- a obtinut justificarea (dovada) platii onorariilor datorate colegului predecesor, cand acestea rezulta clar
dintr-un contract si tinand seama de faptul ca executarea efectiva si corecta a lucrarilor nu este contestata de
client;
- se abtine de la orice critica de ordin personal cu privire la colegul sau predecesor;
- asigura pastrarea secretului informatiilor primite din partea colegului predecesor.
Liber-profesionistii contabili care se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor contractate din
cauza neprimirii datelor si a informatiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de
cooperare cu clientul sunt in drept sa rezilieze, motivat, contractul cu acest client.
67.Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara intr-o cauza penala in
care sunt numiti, de organul de cercetare penala sau de instanta, mai multi experti?
Daca in efectuarea expertizei sunt angrenati mai multi experti (2-3) si acestia au un punct de vedere diferit
au obligativitatea intocmirii daca e cazul fiecare a unui raport de expertiza cu respectarea tuturor conditiilor de
forma si fond impuse
Cand au fost numiti mai multi experti contabili se intocmeste un singur raport de expertiza contabila.
Daca sunt deosebiri de pareri intre experti, opiniile separate trebuie consemnate in cuprinsul raportului de
expertiza contabila sau intr-o anexa a acestuia (art.122 din Codul de procedura penala; norma profesionala
nr.3531).
Daca raportul de expertiza contabila este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-
un paragraf al Capitolului II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie sa-
si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, in expertizele judiciare trebuie motivata
separat opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia expertului numit din oficiu.

68.Expertul contabil numit de organul de cercetare penala sau de instanta poate convoca sau poate lua
legatura cu partile. Care este procedura de urmat in aceasta situatie?
In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in
conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. In toate cazurile, informatiile
si explicatiile primite de expertul contabil in contactele sale cu partile implicate in actul justitiar trebuie sa
ramana confidentiale.
Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de
la contactarea partilor implicate in actul justitiar, in afara procedurilor prevazute de lege. Astfel, in cazul
proceselor civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului, aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea
partilor cu confirmare de primire, aratandu-li-se zilele si orele cand incep si se continua lucrarile expertizei
contabile. In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in
conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. In toate cazurile, informatiile si
explicatiile primite de expertul contabil in contactele sale cu partile implicate in actul justitiar trebuie sa ramana
confidentiale.

69.Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil
si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei
contabile?
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru
administrarea probei cu expertiza.
Numirea expertului sau expertilor contabili, atat din oficiu cat si recomandati de partile in proces, se poate face
numai de catre organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.
Instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili, pot
numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili prin Incheierea de sedinta, care trebuie sa
cuprinda:
I. Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces;
II. Obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda.
Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita
expertului contabil sau expertilor contabili numiti sa se pronunte asupra incadrarilor legale a faptelor supuse
judecatii;
III. Termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul de
expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu 5 zile inainte de termenul de judecata. Daca
termenul initial fixat de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de catre
expertul sau expertii contabili numiti ca fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt indreptatiti sa solicite instantei un
termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate;
IV. Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie remuneratorie. Daca
expertul sau expertii contabili numiti pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit
de instanta neremu-neratoriu, ei sunt indreptatiti sa solicite instantei marirea acestuia.
In cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului sau expertilor contabili numiti,
referitoare la subpct. I, II, III, IV, ei sunt indreptatiti sa refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest
refuz este o problema de rationament profesional al expertului sau expertilor contabili numiti.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si in cauze penale, in conformitate cu prevederile Codului de
procedura penala, art. 116-127. In astfel de cauze, organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a
dispus efectuarea unei expertize contabile fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul
contabil, aducandu-li-se la cunostinta intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil si precizandu-li-se
ca au dreptul sa faca observatii cu privire la intrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. Totodata,
partile sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de fiecare dintre ele,
care sa participe la efectuarea expertizei. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare in cauze penale
se face prin Ordonanta emisa de organul de urmarire penala, care trebuie sa contina aceleasi elemente ca si
Incheierea de sedinta pentru numirea expertilor contabili in cauze civile. (Comentariul la 3521.2 este si ramane
pertinent).
Cand efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusa altor reglementari procedurale speciale,
expertii contabili numiti din oficiu sau recomandati de partile in proces, trebuie sa se conformeze
reglementarilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor
contabili.

70.Convocarea partilor in cauze civile.


Instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili, pot numi, la
cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili prin incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda:
(1) numele expertului contabil sau expertilor contabili nu-mit(ti) din oficiu sau la cererea partilor in proces;
(2) obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul contabil sau expertii contabili numit(ti) trebuie sa raspunda.
(3) termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul de
expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata.
(4) plata expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti), care trebuie sa fie remuneratorie.
Daca vreunul dintre paragrafele (2), (3) sau (4) lipseste din incheierea de sedinta, expertul contabil este
indreptatit, iar profesionalismul sau il obliga sa ceara instantei introducerea in incheierea de sedinta a paragrafelor
lipsa.

71.Convocarea partilor in cauze penale


Contactarea si numirea expertilor contabili in dosarele penale. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si in
cauze penale, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala, in astfel de cauze, organul de urmarire
penala sau instanta de judecata care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixeaza un termen la care sunt chemate
partile, precum si expertul contabil, aducandu-li-se la cunostinta intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul
contabil si precizandu-li-se ca au dreptul sa faca observatii cu privire la intrebari si ca pot cere modificarea sau
completarea lor. Totodata, partile sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de
fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare in
cauze penale se face prin ordonanta emisa de organul de urmarire penala,. Aceste ordonante contin un dispozitiv in
care sunt nominalizate persoanele implicate si infractiunile pentru care sunt cercetate, alaturi de care trebuie sa se
regaseasca cele patru paragrafe:
1) numele expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti);
2) obiectivele (intrebarile) expertizei contabile;
3) termenul (data) depunerii raportului de expertiza contabila;
4) onorariul (plata) expertului contabil sau expertilor contabili

72.Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila judiciara.


Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul
de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual.
Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei
contabile.
De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru
organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul
contabil care a efectuat expertiza contabila.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul
acestuia solicita acest lucru.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile
inainte de data stabilita pentru judecata. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de
verificare a filialei CECCAR.
73.Detaliati procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare.
Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul
de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual.
Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei
contabile.
De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru
organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul
contabil care a efectuat expertiza contabila.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul
acestuia solicita acest lucru.
Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la
termenul prevazut in contract.

74.Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare?
Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la
misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist.
Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate.
Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata
calitatea sa si ca se respecta normele organismului international cu privire la calitate.
Cheltuielile si diversele rambursari deplasari de exemplu se inregistreaza distinct. Perceperea de
comisioane sau plata de catre un profesionist contabil ca liber profesionist, este strict interzisa.
Criteriile de care se tine seama in stabilirea onorariilor sunt:
a. competenta si cunostintele necasare serviciului prestat;
b. nivelul de formare, instruire si experienta a persoanei participante la misiune;
c. timpul afectat (ore, zile);
d. riscurile si gradul de responsabilitate a misiunii

75.Care este modalitatea de stabilire a onorariilor expertilor contabili numiti sa efectueze o expertiza intr-o
cauza civila?
75.Care este reglementarea profesionala de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru activitatea
desfasurata?
Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea
criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor
contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania

76.Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari


Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta, se stabileste un onorariu
provizoriu, care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.Acest
onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean.
Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila, expertul contabil numit depune la instanta de
judecata o nota de fundamentare a onorariului, prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. De
regula, fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat, de complexitatea lucrarilor si
de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati, cazare, cheltuieli de editare, etc.Instanta
de judecata dispune plata diferentei de onorariu, punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la
primul termen.
Dupa depunerea raportului de expertiza contabila , functionarul de la biroul local transfera sumele
incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Aceasta modalitate de
decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000, iarr fundamentarea onorariilor
se face de regula printr-un tarif pe ora.
De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de
recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR.

77.Poate fi anulat un raport de expertiza judiciara?Dar unul de expertiza extrajudiciara?Comentati.


Calitatea necorespunzatoare a lucrarilor de expertiza contabila judiciara se sanctioneaza prin anulare de
catre organele care au dispus-o, evitandu-se astfel consecinte de natura jurisprudentei .
Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciata de catre Organul de cercetare abilitat, acesta fiind
sigurul in masura sa sanctioneze neconformitatea, prin anularea lucrarii de expertiza contabila si dispunerea
alteia.

78.Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauze civile. Cine dispune
numirea expertului contabil?Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile
judiciare, care este procedura de transmitere catre expert a informatiei privind numirea in cauza respectiva, care
sunt celelalte elemente/date/informatii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite odata cu
numirea expertului in cauza?
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru
administrarea probei cu expertiza. Numirea expertului sau expertilor contabili, atat din oficiu cat si recomandati
de partile in proces, se poate face numai de catre organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza
contabila.
Instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili, pot
numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili prin Incheierea de sedinta, care trebuie sa
cuprinda:
I. Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces;
II. Obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda.
Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita
expertului contabil sau expertilor contabili numiti sa se pronunte asupra incadrarilor legale a faptelor supuse
judecatii;
III. Termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul de
expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu 5 zile inainte de termenul de judecata. Daca
termenul initial fixat de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de catre
expertul sau expertii contabili numiti ca fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt indreptatiti sa solicite instantei un
termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate;
IV. Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie remuneratorie. Daca
expertul sau expertii contabili numiti pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit
de instanta neremu-neratoriu, ei sunt indreptatiti sa solicite instantei marirea acestuia.
In cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului sau expertilor contabili numiti,
referitoare la subpct. I, II, III, IV, ei sunt indreptatiti sa refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest
refuz este o problema de rationament profesional al expertului sau expertilor contabili numiti.
Cand efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusa altor reglementari procedurale speciale,
expertii contabili numiti din oficiu sau recomandati de partile in proces, trebuie sa se conformeze
reglementarilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor
contabili.

79.Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauze penale. Cine dispune
numirea expertului contabil?Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile
judiciare, care este procedura de transmitere catre expert a informatiei privind numirea in cauza respectiva, care
sunt celelalte elemente/date/informatii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite odata cu
numirea expertului in cauza?
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru
administrarea probei cu expertiza. Numirea expertului sau expertilor contabili, atat din oficiu cat si recomandati
de partile in proces, se poate face numai de catre organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza
contabila.
Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si in cauze penale, in conformitate cu prevederile Codului de
procedura penala, art. 116-127. In astfel de cauze, organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a
dispus efectuarea unei expertize contabile fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul
contabil, aducandu-li-se la cunostinta intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil si precizandu-li-se
ca au dreptul sa faca observatii cu privire la intrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. Totodata,
partile sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de fiecare dintre ele,
care sa participe la efectuarea expertizei.
Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare in cauze penale se face prin Ordonanta emisa de
organul de urmarire penala, care trebuie sa contina aceleasi elemente ca si Incheierea de sedinta pentru numirea
expertilor contabili in cauze civile.
I. Numele expertului sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces;
II. Obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda.
Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se solicita
expertului contabil sau expertilor contabili numiti sa se pronunte asupra incadrarilor legale a faptelor supuse
judecatii;
III. Termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul de
expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu 5 zile inainte de termenul de judecata. Daca
termenul initial fixat de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de catre
expertul sau expertii contabili numiti ca fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt indreptatiti sa solicite instantei un
termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate;
IV. Plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie remuneratorie. Daca
expertul sau expertii contabili numiti pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit
de instanta neremu-neratoriu, ei sunt indreptatiti sa solicite instantei marirea acestuia.
In cazul lipsei de solicitudine a instantei cu privire la cererile expertului sau expertilor contabili numiti,
referitoare la subpct. I, II, III, IV, ei sunt indreptatiti sa refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Acest
refuz este o problema de rationament profesional al expertului sau expertilor contabili numiti.
Cand efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusa altor reglementari procedurale speciale,
expertii contabili numiti din oficiu sau recomandati de partile in proces, trebuie sa se conformeze
reglementarilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor
contabili.

80.Care sunt elementele mentionate de instanta in incheierea de sedinta a unei cauze civile cu privire la
numirea unui expert contabil in vederea efectuarii unei expertize judiciare?
Instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunoasca parerea unor experti contabili,
pot numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili prin Incheiere de sedinta, care trebuie
sa cuprinda:
1. numele expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti) din oficiu sau la cererea partilor in
proces;
2. obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul contabil sau expertii contabili numit(ti) trebuie
sa raspunda. Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie formulate de instanta concis, fara echivoc si fara a se
solicita expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti) sa se pronunte asupra incadrarilor legale ale
faptelor supuse judecatii;
3. termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca
raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de
judecata. Daca termenul initial fixat de instanta pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat
de catre expertul contabil sau expertii contabili numit(ti) ca fiind inadecvat (prea scurt), el (ei) este (sunt)
indreptatit(ti) sa solicite instantei un termen adecvat, minim necesar pentru efectuarea unei
expertize contabile judiciare de calitate;
4. plata expertului contabil sau expertilor contabili numit(ti), care trebuie sa fie remuneratorie. Daca
expertul contabil sau expertii contabili numit(ti) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera
onorariul stabilit de instanta neremuneratoriu, el (ei) este (sunt) indreptatit(ti) sa solicite instantei marirea
acestuia.

81.Efectuarea unei noi expertize si suplimentul la expertiza (cine dispune ceasta, in ce situatie se dispune,
drepturile si obligatiile expertului in situatia mentionata).
Art. 212- c.pr.civ.
(1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta, poate dispune intregirea expertizei sau o noua
expertiza.
(2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii.
Norme:
Suplimentul de expertiza se efectueaza, la cererea organului care a dispus expertiza, de regula de acelasi expert
care a participat la lucrarile expertizei propriu zise, dar pentru efectuarea acestui supliment instanta
competenta poate desemna un alt expert.
Instanta poate sa dispuna efectuarea unui supliment de expertiza care urmareste obiective suplimentare sau
atunci cand expertul a omis sa raspunda, a dat raspunsuri incomplete sau daca dupa efectuarea expertizei au
aparut imprejurari care pot determina modificarea opiniei initiale a expertului.
O alta expertiza poate fi incuviintata de instanta, la cererea motivata a partii nemultumite sau din oficiu, si se
efectueaza de un alt expert decat cel care a intocmit raportul de expertiza initial. In cazul expertizei contrare se
numesc, de regula, trei experti.
Codul de procedura penala:
Art. 124.
Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata, la cerere sau din oficiu, ca expertiza nu este
completa, dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert, fie de catre altul.
De asemenea, cand se socoteste necesar, se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune
chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. In acest caz, ascultarea expertului se
face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor.
Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal, laboratorului de expertiza
criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza.
Codul de procedura penala:
Art. 125.
Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor
raportului de expertiza, dispune efectuarea unei noi expertize.
Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre
organul beneficiar. Este posibil, uneori, ca dupa examinarea lucrarii de catre organul care a dispus efectuarea
expertizei contabile, sa se ajunga la concluzia ca aceste nu este corespunzator. In astfel de situatii, din oficiu
sau la cererea oricareia dintre partile implicate, organul abilitat poate dispune masuri de refacere sau de
completare a expertizei contabile.
Formele de completare a expertizei contabile sunt:
a. Explicatii verbale sau deslusiri orale pe care expertul contabil le prezinta organului care a dispus
efectuarea expertizei, la solicitarea acestuia. Acestea constituie in fapt o audiere a expertului contabil in
calitatea sa de specialist, cu privire la constatarile si concluziile exprimate in lucrarea al carui autor este.
b. Raspunsuri suplimentare formulate in scris fie ca urmare a unor obiectiuni ale partilor, fie datorita
necesitatii de a fi examinate documente probante suplimentare, administrate ulterior intocmirii si depunerii
raportului de expertiza contabila.
c. Suplimentul de expertiza contabila se dispune de catre organul abilitat , la cererea partilor sau din oficiu
pentru stabilirea adevarului, peste vointa acestora, atunci cand se constata ca expertiza nu este completa.
Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricarei erori in cunoasterea, dovedirea si caracterizarea
situatiilor cercetate, stabilind o relatie de cauzalitate intre concluzii si realitatea obiectiva. Pentru partile
implicate in proces, completarea constituie o garantie procesuala in stabilirea adevarului pe cale juridica.
Exemplificam cateva aspecte generatoare ale situatiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la
lucrarea de expertiza contabila:
a. Concluzii ale raportului de expertiza contabila, needificatoare pentru solutionarea cauzei.
b. Raspunsuri abordate superficial, fara a face trimitere la toate documentele probante.
c. Citarea partilor fara respectarea reglementarilor procedurale.
d. Aparitia unor obiective ulterioare celor enuntate initial.
e. Lipsa de procedura in numirea expertilor, invocata de catre oricare dintre parti.
f. Etc.
Suplimentul la raportul de expertiza contabila judiciara poate fi efectuat de catre acelasi expert sau de
catre altul, avand valoarea unei continuari a expertizei contabile, limitata insa la obiectivele adaugate sau
neclarificate.

82.Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara in situatia in care
organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experti recomandati de
parti sa participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a partilor?Cine stabileste onorariul acestora?
Daca raportul de expertiza contabila este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un
paragraf al Capitolului II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie sa-si
motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, in expertizele judiciare trebuie motivata separat
opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia expertului numit din oficiu.
Pentru a evita orice disputa cu privire la originalitatea raportului de expertiza contabila, acesta, inclusiv anexele, se
parafeaza si se semneaza de catre expertul(tii) contabil(i) pe fiecare pagina in parte. Toate exemplarele parafate si
semnate de expertul(tii) contabil(i) in original au calitatea de rapoarte de expertiza contabila originale.Toate
celelalte au calitatea de copii, indiferent de tehnicile de multiplicare.
Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre niciuna dintre partile interesate in efectuarea expertizei
contabile.
De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale: unul pentru organul care a
dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul pentru expertul(tii) contabil(i) care a (au)
efectuat expertiza contabila. Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul raportului de expertiza
solicita acest lucru.
Onorariul este stabilit de instanta de judecata
(Expertii si alti specialisti care efectueaza expertize pentru instantele judecatoresti, organele de urmarire
penala sau alte organe cu activitate jurisdictionala primesc, pentru lucrarile efectuate, onorarii stabilite de
aceste organe in functie de complexitatea expertizei, volumul de lucru si gradul lor profesional si stiintific.
Onorariul se fixeaza provizoriu prin incheierea sau ordonanta de numire a expertului. Suma definita este fixata,
dupa denumirea raportului de expertiza si a decontului de cheltuieli. Decontarea onorariului cuvenit expertului,
odata cu depunerea rapotului de expertiza la instanta, se asigura de biroul de expertiza contabila din cadrul
tribunalului judetean, in baza unui decont de cheltuieli. Statele de plata a onorariilor se aproba de presedintele
instantei. Onorariile se impoziteaza.)

83.Cine poate avea calitatea de expert consilier al partii/expert recomandat de parte?Care sunt drepturile si
obligatiile acestora?
Art. 120: Codul de Procedura Penala
(3) Partile mai sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de fiecare
dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei.
Calitatea de expert recomandat o poate avea orice expert ce poate avea si calitatea de expert numit din oficiu
adica persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in Tabloul
expertilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
(CECCAR).
El are aceleasi drepturi si obligatii ca si expertul numit. Trebuie sa respecte principiile deontologice dupa
care se ghideaza expertul contabil in efectuarea expertizelor judiciare si extrajudiciare si anume:
- independenta expertului contabil, cu deosebirea ca la expertii recomandati de parte independenta este relativa,
spre deosebire de independenta expertilor numiti care trebuie sa fie absoluta;
- competenta expertului contabil
- calitatea expertului contabil
- secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil

84.Fixarea obiectivelor in expertiza contabila iin cauze civile si penale


Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de
judecata, la cerere, sau din oficiu, cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei, in vederea aflarii
adevarului, sunt necesare cunostintele unui expert contabil.
Obiectivele expertizei contabile, respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc
dupa cum urmeaza:
1. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre
instanta de judecata, expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este
desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva.
2. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua
etape astfel:
a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului si fixarea unui
termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul
contabil
b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda,
atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor, sa
completeze obiectivele in prezenta partilor

85.Comentati urmatoarele obiective(intrebari) puse in cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de
organul de cercetare penala in care administratorul firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind
impozitul pe profit si TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie aprilie 2014:
Obiectivul 1.
Daca dobanzile platite de invinuit in perioada ianuarie aprilie 2014 pentru imprumuturile luate de la
firmele A si B pot fi incluse in cheltuieli
Obiectivul nr. 2
Recalcularea profitului in functie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce
trebuia varsat de catre invinuitiin perioada ianuarie aprilie 2014
Obiectivul nr. 3
Deducerea si calcularea TVA care trebuia varsata la buget in aceeasi perioada.
Obiectivul 4
Ce acte normative au fost incalcate de catre invinuit in legatura cu operatiunile contabile mentionate mai
sus?
Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie
aprilie 2014, reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala, deci formularea obiectivelor nr. 1 si 2 nu
este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala.
De asemenea formularea obiectivului nr. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare, deoarece,
daca se refera la obiectivele nr. 1 si 2, aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA
Obiectivul nr. 4 nu este in competenta expertului contabil, care trebuie sa faca constatari pe baza
evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice, acest
atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala

86.Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate


De regula, opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in
procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Atat codul de
procedura civila (art. 210) cat si codul de procedura penala(art. 122) reglementeaza modul de exprimare a
opniilor diferite, respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta.
Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile
din proces.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul
raportului de expertiza contabila, punctual, la fiecare obiectiv, dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin
semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert, cu mentiunea expresa ca se
anexeaza opinia separata, care face parte integranta din raport), aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata.
Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la
filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata, in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara.

87.Expertul contabil numit poate prezenta in Raportul de expertiza si alte aspecte neconforme (care au fost
descoperite pe parcursul efectuarii expertizei contabile) care nu au legatura cu obiectivele stabilite?
87.Care sunt conditiile in care se impune redactarea capitolului Considerente personale in raportul de
expertiza contabila judiciara?
Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol
final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de
obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile, cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca
expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila.
Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie, mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu,
deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic
privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.Mai mult, expertul contabil prin acest
paragraf, releva mai mult decat i se cere. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii
recomandati de catre parti, daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta, fara insa a incrimina
partea adversa.
Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine
exclusiv expertului contabil.

88.Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila:


Pentru a fi administrata ca proba in justitie, expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ
ridicat, sa contribuie eficient la solutionarea cauzei.
Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta, ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala
cu orice alt mijloc de proba, deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la
solutionarea cauzei.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a
dispus efectuarea expertizei, deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor.
Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de
catre organul beneficiar. Sunt si situatii in care, dupa examinarea expertizei contabile judiciare, beneficiarul sa
ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator.In aceste situatii, organul care a dispus expertiza, poate
dispune, la cererea partilor sau din oficiu, masuri de refacere sau de completare a expertizei.Acest lucru se
poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata, lamuriri scrise printr-un
supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil.

89.Consideratii asupra Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile


In unele cazuri, cu caracter de exceptie, efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata
sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a
acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. In astfel de cazuri, expertul contabil un este
abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. In aceste
situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa
rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile.
Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar, peritada
in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate.
Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport
normal de expertiza contabila judiciara, respectiv Introducere, Desfasurarea expertizei contabile si
Concluzii, cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza
lucrarea de expertiza contabila.

90.Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara?
Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Concluziidin raportul de expertiza contabila.
Rapotul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole:
Cap. I. Introducere,
Cap. II.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si
Cap. III. Concluzii, iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. IV Consideratii personale ale expertului
contabil.
In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus
efectuarea expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele(intrebarile) expertizei,
materialul documentar folosit, perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea
raportului.
In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de
solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv.
Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un paragraf distinct
cu concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv (intrebare) al (a) expertizei contabile preluat(a) in maniera in care a
fost formulat(a) in Capitolul II DESFA SURAREA EXPERTIZEI CONTABILE
In conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducerea si cuprinsul prezentului
raport de expertiza contabila, formulam urmatoarele concluzii (raspunsuri) la obiectivele (intrebarile) fixate
acesteia:
La obiectivul nr. 1 __________________________________
La obiectivul nr. 2 __________________________________
La obiectivul nr. n __________________________________
(Se vor relua raspunsurile
din Capitolul II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE)
Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila sa vina in sprijinul beneficiarului consideram necesar sa
facem urmatoarele precizari:
______________________________________________________
(Acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca este util beneficiarului
expertizei contabile. El poate face obiectul unui capitol separat, Capitolul IV CONSIDERATIILE
PERSONALE ALE EXPERTULUI(TILOR) CONTABIL(I).)

91.Detaliati elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului Desfasurarea expertizei contabile


din raportul de expertiza contabila.
Capitolul II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiza contabila
trebuie sa contina cate un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (intrebare) al (a) expertizei contabile care sa
cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului
documentar, actele si faptele analizate, locul producerii evenimentelor si tranzactiilor, sursele de informatii
utilizate, daca partile interesate in expertiza contabila au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul
contabil le-a luat sau nu in considerare in formularea concluziilor sale. In fiecare astfel de paragraf trebuie
prezentate ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora.
Dar, daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de
expertiza contabila, este recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza
contabila, iar in textul expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.
Fiecare paragraf din Capitolul II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie sa se
incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie precis(a), concis(a), fara echivoc,
redactat(a) intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata, fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor
justificative, a reprezentarilor (inregistrarilor) contabile, a expertizelor si actelor de control (de orice fel)
anterioare, si nici asupra incadrarilor legale. Aceasta, deoarece expertul contabil analizeaza evenimente si
tranzactii, si nu incadrarea judiciara a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in exercitarea
misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale
sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa le ia in considerare in stabilirea rezultatelor concluziilor (raspunsurilor)
sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza
contabila.
Daca raportul de expertiza contabila este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-
un paragraf al Capitolului II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie sa-
si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regula, in expertizele judiciare trebuie motivata
separat opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia expertului
numit din oficiu.

92.In cazul reglementarilor procedurale si al normelor profesionale, care are prioritate? Comentati.
Reglementarile procedurale au intaietate in fata normelor profesionale. Aceasta rezulta din ierarhia
consacrata a textelor juridice: reglementarile proceduale (Codul de procedura civila si penala) emana de la
puterea legislativa (Parlament), iar normele profesionale emana de la un organism de autoreglementare (Corpul
Expertilor Contabili si Contabilior Autorizati din Romania). Totusi un aspect trebuie relevat, si anume: normele
profesionale sunt de factura mai recenta decat reglementarile procedurale, fapt care impune ca o prevedere din
normele tehnice si profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale, ci vine in completarea si/sau
actualizarea spiritului acesteia sa fie aplicata cu prioritate. De lege ferenda sustinem necesitatea ca, in ipoteza
revizuirii reglementarilor procedurale sa se faca trimiteri explicite la normele tehnice si profesionale emise de
Corp.

93.Ce trebuie sa contina Capitolul I al raportului de expertiza contabila (Introducere)?


Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele
paragrafe:
- identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara nume, prenume, domiciliu, numar
carnet, pozitia din Tabloul Corpului
- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul
dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii
procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest
paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract
- identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza
contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila.
- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din
incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract
- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila
- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei
- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel
stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile
- Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate
si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor
94.Care este continutul Capitolului II al Raportului de expertiza contabila?
Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe:
- Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil
cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate
- Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie prcis,
concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii
documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea
juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu
acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu
trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa
mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul
calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de
catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe
la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si
interpretarea acestora.
- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al
capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine.

95.Care sunt documentele care se pot incadra ca material documentar in cazul unei expertize judiciare?
Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din:
- Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila
- Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces
- Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate.
- Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia
cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire
penala(politie, parchet) sau a instantei de judecata
- Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie sa
aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile
expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile
partilor si actele examinate.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da
explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de
instanta de judecata.
Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care
il au in pastrare.

96.Semnarea raportului de expertiza contabila.


Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele.
Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acestuia in termenul legal sau contractual.
COMENTARII
Pentru a evita orice disputa cu privire la originalitatea raportului de expertiza contabila, acesta, inclusiv
anexele, se parafeaza si se semneaza de catre expertul(tii) contabil(i) pe fiecare pagina in parte. Toate
exemplarele parafate si semnate de expertul(tii) contabil(i) in original au calitatea de rapoarte de expertiza
contabila originale. Toate celelalte au calitatea de copii, indiferent de tehnicile de multiplicare.
Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre niciuna dintre partile interesate in efectuarea
expertizei contabile.
De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale: unul pentru organul
care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul pentru expertul(tii) contabil(i)
care a (au) efectuat expertiza contabila. Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul
raportului de expertiza solicita acest lucru.
Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin cinci zile
inainte de data stabilita pentru judecata. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda
clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazute in contract.

97.Anexele raportului de expertiza contabila.


Anexele la raportul de expertiza contabila, indiferent de tipul acestuia (obisnuit, cu observatii sau cu
imposibilitatea efectuarii expertizei contabile), fac parte integranta din raportul de expertiza contabila si se
intocmesc de catre expertul(tii) contabil(i) cu scopul de a sustine o constatare din cuprinsul raportului de
expertiza contabila.
Anexele la raportul de expertiza contabila trebuie intocmite atunci si numai atunci cand exista
necesitatea de documentare a unei constatari din raportul de expertiza contabila, ele avand menirea sa
degreveze continutul raportului de expertiza contabila de prezentari prea detaliate, cifre multiple sau alte
elemente de natura similara. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiza contabila documentele justificative
sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare.
Anexele raportului de expertiza contabila sunt un produs al muncii expertului(tilor) contabil(i).

98.Enumerati obiectivele la care trebuie sa raspunda auditul de calitate in domeniul calitatii serviciilor
contabile.
Auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile raspunde urmatoarelor obiective:
a) oferirea posibilitatii ca publicul sa aiba o buna perceptie asupra calitatii serviciilor prestate si
armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;
b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru;
c) aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale si de respectare a obligatiilor de
membru;
d) dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea si
respectul profesionistilor fata de organele Corpului.

99.Enumerati principiile fundamentale pe care se bazeaza auditul de calitate in domeniul calitatii


serviciilor contabile.
Auditul de calitate se intemeiaza pe 5 principii fundamentale:
a) universalitate: auditul se aplica tuturor cabinetelor definite ca atare si tuturor serviciilor profesionale
realizate de acestea: contabilitate, audit, consultanta, expertiza etc.;
b) confidentialitate: nicio informatie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusa la
cunostinta tertilor;
c) adaptarea auditului: este corespunzator naturii misiunilor exercitate si marimii cabinetului;
d) colegialitate: auditul este efectuat de catre expertii contabili membri ai Corpului, anume formati si
instruiti, care au calitatea de angajati ai Corpului;
e) armonizare: pe cat posibil, cabinetele care executa activitati reglementate de mai multe organisme
profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.

100.Care este procedura de lucru/metodologia auditorilor de calitate in activitatea de auditare a


expertizelor contabile?
Auditul de calitate cuprinde:
a) cunoasterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor si procedurilor in vigoare in cadrul
acestuia (auditul structural);
b) aprecierea modului in care sunt aplicate normele profesionale, examinandu-se prin sondaj dosarele de
lucru corespunzatoare misiunilor selectionate pentru audit (audit tehnic);
c) indeplinirea obligatiilor de membru al Corpului in ceea ce priveste educatia, etica, plata cotizatiilor,
depunerea raportului anual de activitate, participarea la activitatile organizate de Corp (auditul de
conformitate).