Sunteți pe pagina 1din 20

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.

Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi


lucrrilor membrilor si autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti
eseniale, cum sunt:
- tiin, competenta i contiina;
- independenta de spirit i dezinteres material;
- moralitate, probitate i demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor
caliti i ndeosebi:
a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura
generala, singurele capabile sa-i ntreasc discernmntul;
b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i timpul necesar pentru
a-i fundamenta o opinie personala, nainte de a face propuneri;
c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, a celui ce l
consulta i sa se pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie,
rezervele necesare asupra valorii ipotezelor i concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea
de gndire sau de a fi supus ngrdirii ndatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n
exercitarea profesiei i n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i
regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilitii de a
aciona n interes public. Aadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const
exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual

2. Definiti conceptul de profesie contabila.


Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care
presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le
presteaza), precum si organismele lor profesionale.

3. Definiti activitatile componente ale profesiei contabile.


In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural,
poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul
de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscale. Lista principalelor
activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
Tinerea contabilitatii
1. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
2. Audit statutar
3. Alte lucrari de audit financiar contabil
4. Mamagement financiar contabil
5. Servicii fiscale
6. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
7. Evaluari de intreprinderi si titluri
8. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in
sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor
nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si
reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot
limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin
compartimente proprii sau prin externalizare.

4.Care este structura Tabloului cuprinzand membrii CECCAR?


Tabloul Corpului este impartit in 8 sectiuni, cuprinzand membrii Corpului cu drept de a
exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, si anume:
Sectiunea intai experti contabili liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in
mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
Sectiunea a doua experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii
bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale:
A. membrii activi;
B. membrii inactivi.
Sectiunea a treia persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al
Corpului. Sectiunea a patra experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul
unor societati, companii sau cabinete, membre ale Corpului:
A. cu capital strain sau mixt;
B. cu capital autohton.
Sectiunea a cincea contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea
in mod individual sau ca persoane fizice autorizate.
Sectiunea a sasea contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii
bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale si locale:
A. membrii activi;
B. membrii inactivi.
Sectiunea a saptea contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul
societatilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului:
A. cu capital strain sau mixt;
B. cu capital autohton.
Sectiunea a opta Titluri onorifice:
A. presedinti de onoare;
B. experti contabili de onoare;
C. contabili autorizati de onoare.
Structura pe sectiuni a Tabloului se aproba prin hotarare a Consiliului Superior si se
publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

5.Cum se mentine calitatea de expert contabil si ce obligatii anuale au acestia?


Prin nscrierea n Tabloul Corpului. nscrierea se realizeaz n baza ndeplinirii condiiilor
privind acordarea calitii de expert contabil sau de contabil autorizat. nscrierea n
Tabloul Corpului confer dreptul exercitrii profesiunii pe ntreg teritoriul rii.
Anual se obine licena de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licenei sau nelicenierea
atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitii profesiei, a dreptului de a exercita.
Acordarea vizei anuale se d dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile:
- achitarea n ntregime a obligaiilor fa de Corp;
- plata la buget, la termen i n cunatumul prevzut, a impozitelor cuvenite statului;
- asigurarea pentru riscul profesional;
- dovada c nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice
dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale (cazier judiciar);
- nu a svrit fapte care s ncalce regulamentul privind conduita profesional, pentru
care a fost sancionat de Comisia de Disciplin;
- depunerea fiei individuale;
Trebuie respectate i prevederile referitoare la libera practic experii contabili nu pot s
i exercite atribuiunile conferite de aceast calitate pe durata n care desfoar o
activitate salarizat n afara Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai sau
activitate comercial, cu excepia activitilor didactice, literare, publicistice n domeniu
i cea de parlamentar, consilier local sau judeean, pe durata mandatului.

6.Care este rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public?


Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea
responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile
desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca
profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al
serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din
aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul.

7.Care este rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.?


Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de
vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia.
Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea
lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in
informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii
contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme
mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial,
fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie
etc. Fiind implicate in atatea structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor
economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.

8.Care este rolul social al profesionistilor contabili?


Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul
acestora in legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a
colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si
al stabilirii venititurilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii,
donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul
si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in
functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune
financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme,
asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.

9.Ce reprezinta asigurarea calitatii serviciilor profesionale?


Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
1. La nivelul de contract
2. La nivelul firmei
3. La nivelul organismului profesional
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
Resurse interne folosirea de inspector angajati de organismul professional
Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti
- contractarea lucrarilor in afara societatilor organismul professional externalizeaza
controalele unei terte parti;
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru
asigurarea independentei auditorilor de calitate.

10.Care sunt Standardele Internationale de Educatie si care este rolul organismelor


profesionale?
Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele
esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat
acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea
diversitate de culturi, limbi, sisteme educationale, juridicie si sociale din tarile din care
fac parte organismele membre IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa
determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de
dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele
Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
1. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;
2. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
3. Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.

Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:


o Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru
profesionistii contabili;
o Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si
dezvoltarea continua a profesionistilor contabili;
o Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare
la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;
o Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire
la buna practica in general.

Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu


standardele international de educatie sunt:
o Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale
continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste
standarde;
o Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de
educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele;
Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de
IFAC.

11.Ce reprezinta Standardele Internationale de Calitate si care este rolul organismelor


profesionale?
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
La nivelul misiunii
La nivelul firmei
La nivelul organismului professional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si
proceduri care sa faca referiri la:
Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a
cerintelor etice relevante: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala,
confidentialiatea, profesionalismul si independenta;
Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea
performantei, capacitatile, competenta, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente
etc;
Monitorizarea asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de
control al calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.

Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:


Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;
Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa
implementeze prevederile standardelor internationale de calitate.

12.Ce reprezinta Standaredele Internationale de Etica si care este rolul organismelor


profesionale?
Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al
profesionistilor contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte
prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile
fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creeaza un cadru
conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele
stipulate in codul etic IFAC;
Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor,
organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul
IFAC, si sa-i convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze
codul IFAC.

13.Ce reprezinta Standardele Internationale de Contabilitate si care este rolul


organismelor profesionale?
IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public
emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru
standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare
financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
Incorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru
sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca
responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau
altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in
sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standarde;
Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau
daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului
sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste
standarde.
14.Ce reprezinta Standardele Internationale de Audit si care este rolul organismelor
profesionale?
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele
standarde:
Standarde internationale de audit;
Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
Standarde internationale pentru serviciile conexe.

Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:


Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de
consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale,
sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor
terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si
documente;
Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste
standarde si documente.
Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si
complete a standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul
pentru standarde internationale de audit si asigurari.

15. Definiti sigla/marca CECCAR. Ce este CECCAR?


Logo-ul CECCAR: tiin, Independen, Moralitate;
Sigla CECCAR este compusa din:
- o carte-registru, simboliznd nsemnul profesiei;
- un caduceu toiagul de crainic al zeului Hermes, avnd ca nsemn divin doi erpi
ncolcii, preuit in Grecia antic, ca avnd valoare de simbol diplomatic;
- emblema Corpului simbolizeaz rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care l
are atunci cnd red imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului contabilizat
sau expertizat;
- deviza tiin, Independen, Moralitate - atribute eseniale ale exercitrii profesiei.

Potrivit OG 65/1996 republicata CECCAR este persoana publica de utilitatea publica


autonoma, din care fac paret expertii contabili si contabilii autorizati.
Prin delegarea primita din partea autoritatilor publice, CECCAR acorda si retrage dreptul
de exercitare a profesiei de expert contabil si contabil autorizat si are dreptul de sa
controleze competenta si moralitatea membrilor sai precum si calitatea serviciilor
prestate de acestia.
Este organismul care gestioneaza profesia contabila din Romania, care are o dezvoltare
nationala, fiind reprezentat in toate cele 42 de judete prin filialele sale.
CECCAR vegheaza si actioneaza pentru profesia contabila din Romania, prin serviciile
de calitate oferite intreprinderilor, sa satisfaca intotdeauna exigentele profesiei, ale
mediului de afaceri, precum si interesul public.
CECCAR sustine si promoveaza practicile internationale la nivel inalt, reglementeaza
activitatea si conduita membrilor sai, dezvolta si consolideaza profeisa contabila in
scopul deservirii interesului public.
CECCAR este un organism profesional solid, organizat dupa medele europene,
recunoscut ca fiind organismul care detine forta si capacitatea de a prelucra si transpune
in norme nationale Standardele Internationale din domeniul profesiei contabile.

16.In ce constau necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.


Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de
etica ce reglementeaza exercitiul profesional al unor activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati
de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare
la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza
sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii
serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti
care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene
negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terorism, fraude, coruptii.

Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile


stabilite prin codul etic IFAC:

Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor
contabili;
Fie prin adoptarea codului etic IFAC la specificul jurisdictiei locale;
Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si
regulile stabilite prin codul etic IFAC.

17.Care sunt principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.


Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principii fundamentale:
(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile
profesionale si de afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit
prejudectilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n
rationamentele profesionale sau de afaceri.
(c) Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o datorie
permanent de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar
pentru a se asigura c un client sau un angajator primeste servicii profesionale
competente, bazate pe ultimele evolutii din practic, legislatie si tehnic. Un profesionist
contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n conformitate cu standardele tehnice si
profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea
informatiilor dobndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s
divulge astfel de informatii unei terte prti fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului
n care exist un drept sau o obligatie legal sau profesional de a dezvlui aceste
informatii. Informatiile confidentiale obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de
afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor
terte prti.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze
legilor si normelor relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast
profesie.
(f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si
ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice si profesionale
relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile
clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, n cazul liberprofesionistilor contabili, cu independenta.
n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC,
IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.
g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si
gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea
integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.

18. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.


Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil
demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o
maniera obiectiva si corecta.
Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gndire):
Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far s
fie afectat judecata profesionala;
Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent:
reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de spirit au
fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala
obiectivitatea profesionistului contabil;
este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este
incompatibil cu orice alta activitate curent.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberal,
cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur de a influenta
lucrrile profesionistului contabil.
Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc
manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a
dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a
actiona n interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const
exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionnd n
interes public, un profesionist contabil ar trebui s respecte si s se conformeze
prevederilor etice ale acestui Cod.
Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti,
angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte
persoane care se bazeaz pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a
mentine functionarea corespunztoare a economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii
contabile o rspundere publica. Interesul public este definit drept bunstarea colectiva a
comunittii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil

19.Definiti integritatea in profesia contabila.


Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si
onesti n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii
corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele
sau alte informatii cnd apreciaz c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.
Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un
raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului.

20.Definiti obiectivitatea in profesia contabila.


Obiectivitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s fie impartial, far
prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte
asemenea, de natur a determina un tert sa puna la indoial obiectivitatea acestuia.
Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si
compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei
nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este
imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele
profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si
demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii contabili realizeaz
rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta
manageriala. Alti profesionisti contabili angajati ntocmesc situatii financiare fiind
subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite functii
financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea,
unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie.
Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze
integritatea serviciilor profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul
profesional.
n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit
cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare
urmtorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita
presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista
aceste posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot,
ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter
rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora
sa ncalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru
serviciile profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese,
spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra
rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz.

21.Definiti confidentialitatea in profesia contabila.


Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte
confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le
utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scris, in afar de cazurile cnd obIigatia
divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.
Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine
de la:
a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca
urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost
autorizat n mod special s fac public o anumit informatie sau dac exist o obligatie
legal sau profesional de a face publice acele informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de
serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei terte prti.

un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, chiar si


ntr-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie s fie constient de posibilitatea
unor scurgeri de informatii, n special n situatii ce implic o asociere de afaceri pe
termen lung cu un asociat sau cu un afin.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin confidentialitatea n
prezentarea de informatii ctre un posibil client sau angajator.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n considerare mentinerea
confidentialittii n cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare.
un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul
aflat sub controlul su si persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent
respect principiul confidentialittii.
obligatia de confidentialitate continu si dup ncheierea relatiei dintre profesionistul
contabil si client sau angajator. Cnd profesionistul contabil schimb organizatia
angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul s utilizeze experienta anterioar.
profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau s divulge informatii
confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri.
n urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s divulge
informatii confidentiale:
atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator;
atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exemplu: pentru a furniza
documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare; si
pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale
legii.
atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd
nu este interzis prin lege:
pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului
profesional;
pentru a rspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre
sau al unui organism normalizator.
pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul
procedurilor judiciare;
pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi
divulgat, trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte:
dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi
afectate, ar fi prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul consimt ca
profesionistul contabil s divulge informatii;
dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu
dovezi, n msura n care acest lucru este posibil; cnd situatia implic fapte sau opinii
nefondate, trebuie s se recurg la rationamentul profesional pentru a se determina
tipul de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; mai exact, profesionistul
contabil trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt
destinatarii adecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare.

22.Definiti compententa in profesia contabila.


Competenta profesionala are dou componente de baz:
obtinerea;
mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii
profesionale cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un
nivel de cunostinte si de competen profesional care s justifice asteptari1e unui client
sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si
noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobndirea cere:
inalt standard de pregatire general, urmat de una specifica;
practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si
international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea
sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau
in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru
care nu are formatia sau sau experiena necesar.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul
real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

23.Definiti profesionalismul in profesia contabila.


- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a
profesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia.
Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune
existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de
alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de
publicul larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate
cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a
executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt
compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor
contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si
tehnice emise de:
IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
Ministerul Finantelor Publice
C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
Legislatia relevant

24.Definiti respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.


Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate
cu normele tehnice i profesionale relevante. Profesionitii contabili au datoria de a
executa cu grija i abilitate instruciunile clientului sau patronului n msura n care sunt
compatibile cu cerinele de integritate, obiectivitate i, n cazul liber-profesionitilor
contabili, cu independenta (dup cum se va vedea n Seciunea 290 de mai jos). n plus, ei
trebuie sa se conformeze normelor profesionale i tehnice emise de: IFAC, IASB,
C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta.

25.Care sunt standardelor profesionale emise de CECCAR si care este rolul lor?
Standardele profesionale aplicabile:
Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i
prezentarea situaiilor financiare.
Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i
prezentarea situaiilor financiare.
Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale.
Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri.
Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.
Standardul profesional nr.39Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i
combatere a splrii banilor.

26.Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si


Contabililor Autorizati din Romania?
Conferinta nationala are urmtoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert
contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si
Contabililor Autorizati, modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul
Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etic si
profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor
Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al
acestora;
e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor
filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu
prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea
sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facut la Sectia contencios
administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintrii oficiale.
Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
27.Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere
la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la
raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

28.Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire
teoretica si practica necesar.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa
se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de
3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite
conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educiei i
Cercetrii;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul
de gestiune si de administrare a societtilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

29.Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?


In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmtoarele atributii:
a) organizeaz concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza
sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de
contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie,
reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F.,
urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeaz evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor
comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigur buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreaz si public normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor
contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul
financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea
societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor
autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel
incat la acestea sa aiba acces toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in raporturile cu
autorittile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice
din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din straintate.
i) Editeaz publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

30.Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?

Sursele de finantare ale CECCAR:


Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
Taxa de inscriere in tabloul Corpului
Cotizatii anuale asupra veniturilor
Donatii, vanzari de publicatii proprii
Alte venituri

31.Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a


Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea
actiunilor sau a partiloe sociale
Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau
asociatii experti contabili
Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea
generala.

32.In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre
contabilul autorizat si contabilul salariat?
Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr.
65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare
i de conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea
gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a
contului de profit i pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare.
Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui
economist salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile
specifice fiei postului su. De asemenea, economistul este specializat n multe domenii:
turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile,
independent fa de societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un
salariu, ci un onorariu prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.

A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr.
65/1994 i are capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare
intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un
profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia
individual. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile
contabile. De regul, este specializat pe un sector al contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor
executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal
fa de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta,
sursa de venit.
In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor
proceduri anevoioase.
33. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)
a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul
sistemelor informatice;
elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat
unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si
controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
analiza structurilor financiare;
analiza gestiunii fimanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
sistem de credit leasing, factoring etc.;
determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
diagnostic-financiar;
cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
evaluari de bunuri si active patrimoniale;
evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje,
donatii sau la cererea celor interesati;
evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
amiabile (la cerere);
contabil-judiciare;
arbitraje n cauze civile;
expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca:
ntocmirea de situaii periodice;
consolidarea conturilor i bilanului;
ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g.Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
asisten n probleme de T.V.A. i impozite;
fiscalitate imobiliar;
asisten n aplicarea tarifului vamal;
asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.
h. Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;
organigrame, structuri, definiri de funcii;
legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
analiza i organizarea fluxului informaional;
formarea profesional continu;
contribuii la protecia patrimoniului unitii;
mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor;
alegerea softurilor necesare.

34. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?
Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara
personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel
organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente

La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei
Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

35.Care sunt atributiile Adunarilor generale ale filialelor CECCAR?


Atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR sunt:
- Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata.
- Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul
cenzorilor asupra gestiunii filialei , precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru
exercitiul viitor;.
-Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii
profesionale a membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi
controlului de calitate in anul viitor;
- Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei.
-Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii;
- Propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in
Consiliul Superior;
-Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
- Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national
al profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior.

36.Care sunt raspunderile expertului contabil?


a.Disciplinara: conditii:
- Raport de munca concretizat printr-un contract de munca
- Existenta unui regulament
- Abaterea disciplinara
b. Administrativa (contravenionala): condiii:
- fapta svrit cu vinovie
- sanciune prin avertisment
- fapta prevzuta de lege sau alt act normativ ca fiind contravenie se sancioneaz chiar
daca e svrita fr intenie
c. Civil: condiii:
- contractul
- fapta
- prejudiciul
- cauzalitatea
- vinovia
d. Penal : condiii:
- forma a rspunderii juridice
- faptele (infraciunile) pericol social, cu vinovie, prevzute de legea penala.

37.Care este formularea juramantului membrilor Corpului la inscrierea in Tablou?


Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile
Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului
privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa
pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi
revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat).

38.Categorii de profesionisti contabili.


Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
dependenti, cu statut de angajati;
independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale
profesiei contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili,
acestia pot sa-si desfasoare activitatea:
individual;
in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau
ca furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati
importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

39.Despre IFAC
Federatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile
perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai
complexe, furnizarea unei directii si unui mecanism institutional care sa orienteze
contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.
In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism membre si
asociate din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica
publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si
specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia
informatiei, insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la
dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele
profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul profesional solicitant trebuie:
Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism
national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie;
Sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.
Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;
Sa fie solvabile financiar si operational;
Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari
pentru membrii sai.
Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din
1996 si CAFR membru asociat din 2005.

40.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.


Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un
organism national al profesiei contabile trebuie:
Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
Membrii sa fie profesionisti contabili;
Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile
(etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii);
Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil,
activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili;
Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea
misiunii si obiectivele sale.

41.Reglementarea profesiei contabile la nivel European.


Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva
2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru
cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de
profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile
component ale profesiei contabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit statutar.
Acesti profesionisti au studii universitare, un stagiu practice de cel putin 3 ani si au
sustinut si promovat un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile
de audit statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de
a 8-a Directiva, inlocuita cu Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-
a. Principalele prevederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a
efectua audit statutar. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante
sau un nivel echivalent; sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist
contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi promovat
un examen de competenta profesionala.
Conditiile speciale privind independent auditorului, calitatea prestatiilor de audit
statutar si standardele aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a
auditorilor statutari.

42.Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.


De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le
respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu
indeplinesc cerintele de mai sus.

Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta
pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare,
pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
Proportionala
Transparenta
Sa nu fie impotriva competitiei
Nediscriminatorie
Precisa
segmentata in functie de tinta sa
implementata consecvent si just
supusa unei examinari periodice.

43.Necesitatea reglementarii profesiei contabile.


In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului
public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se
regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.

Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa


promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii,
membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si
societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a
certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce
implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile, precum
investitorii, creditorii etc.
44.Necesitatea unor organisme profesionale puternice.
Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din
responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel
putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale
ale unui organism profesional: educatia, etica si control de calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o
eventuala incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protective este asigurata
atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia
profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de
profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.

45.Unicitatea si unitatea profesiei contabile


Unicitatea
Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de
interesul pubic. Profesionistii contabili trebuie sa sa furnizeze servicii de cea mai inalta
calitate publicului si pentru aceasta relatiile dintre ei si angajatorii si clientii lor, precum si
relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si reguli care
dau autoritate serviciilor furnizate.
Unitatea
Profesia contabila este o profesie cu un cam plarg de actiune si cu multe specializari
diferite.
Profesionisti contabili lucreaza independent, atat in firme cat si individual.Ei licreaza in
institutii publice sau private, organisme non-profit, in educatie, unde pot avea roluri
diferite.