Sunteți pe pagina 1din 7

Motivarea este arta de a face oamenii s fac ceea ce vrei tu, pentru c ei doresc s o fac.

1.Continutul si Natura Motivatiei Umane


O problem cre i fscinez i n celi timp d b t i de cp psihologilor, dr i mngerilor din orgnizii este
dt de ntrebre de ce sunt omenii motivi s fc cev?. A ncerc construire unei liste de motive pentru cre
omenii se ngjez n diferite ciuni este dificil , dr putem ncerc s enumer m c tev:
1. dorin intrinsec de obine cev, compri socil , presiune socil , spiriile personle,
probbilitte de obine succese, obinuin, cretere stimei de sine, etc. (Wrr pud Furnhm, 1997).
Motivi pentru munc reprezint influen pe cre numii fctori o exercit
supr ngjilor i cre i determin l ciuni pozitive su negtive pentru ndeplinire
srcinilor de munc . Spre deosebire de mijlocele mterile i finncire necesre ctivit ii productive,
omenii reprezint mi mult dec t o surs de costuri su de consum. Sistemul lor de nevoi, de vlori, grdul de
motivie i de stisfcie vor determin performnele individule i orgnizionle. Acest este motivul
pentru cre mngerii u misiune de pune n cord i corel performnele economice le orgniziei cu
cpcitte i posibilit ile ngjilor.
Motivul reprezint cuz, riune, pricin unei ciuni, imboldul cre mpinge l o ciune su cre determin o
ciune, ir motivre su motivi este rezulttul ei.
Motivaia reprezint sum forelor, energiilor interne i externe cre iniiz i dirijez
comportmentul umn spre un numit scop, cre odt tins v determin preocupre
pentrustisfcere unei ltei nevoi.
ntre motivie i performn exist o relie de condiionre. ndividul singur este cpbil de se motiv
deorece tote procesele snt coordonte din interiorul fiinei umne. Mngerul este pus in situi de r t n
ce context tingere obiectivelor firmei sigur i stisfcere nevoilor personle. Motivi pentru munc unui individ
nsemn certitudine c el v obine, efectu nd o munc n condiii stbilite, elemente cre i vor stisfce propriile nevoi.
Omenii pot ve motive diferite n bordre unui nume tip de comportment. De exemplu, un mnger prefer
clubul firmei pentru c l consider un loc bun pentru nt lnirile de fceri; un ltul prefer clubul pentru
tmosfer socil ; n timp ce, un ltul l prefer pentru c snt progrme interesnte. Aceste motive diferite
pot explic celi comportment, n schimb, se complic procesul de deducere motiviei pornind de l comportment.
Personlitte, condiiile socile, experien, influenele grupului su li fctori pot ve impct supr motiviei.
n plus, celi motiv pote fi rezulttul comportmentelor diferite. De exemplu, dc un ngjt
dorete promovre, i v propune obinere unei performne excelente n munc s. Un lt ngjt cre
dorete de semene promovre, pote ncerc s -i sperie eful pentru -i tinge obiectivul, ir un
ltul este reinut n tote ciunile ce l-r pute discredit. Aceti trei omeni u celi motiv, dr
comportmente diferite pentru -i reliz dorin.Mngerul preocupt cu dev rt de prosperitte
firmei i evluez n permnen omenii cu cre lucrez . Din perspectiv psihologiei muncii motivi
este definit c sum energiilor interne i externe cre iniiz , dirijez i susin un efort orientt spre
un obiectiv l orgniziei, cre v stisfice simultn i trebuinele individule (Robbins, 1998). Din
cest definiie rezult trei elemente cheie: efortul, obiectivele organizaionale i trebuinele.

Efortul este o m sur cntittiv intensit ii. Astfel, un ngjt puternic motivt depune o
ctivitte susinut l locul de munc . Totui nu orice efort intens conduce l performne n munc .
Angjtul trebuie s -i cnlizeze ceste eforturi spre ndeplini i obiectivele orgnizionle , ceste
form nd component clittiv efortului, cre d vlore efortului depus (figur 1.). Cu c t obiectivele
personle sunt mi propite de cele orgnizionle, cu t t efortul depus v duce o contribuie mi
mre l rezulttele teptte de orgnizie (figur 1.b.), dup cum neliniere cestor obiective v
rezult n performne slbe l locul de munc (figur 1.).

Figur 1.

Aliniere obiectivelor personle cu cele orgnizionle Motivi trebuie nlizt i c un proces


de stisfcere trebuinelor (figur 2.). Trebuin este o stre intern de necesitte cre fce c numite
scopuri s fie trctive. At t timp c t este nestisf cut , e creez o tensiune intern cre stimulez
individul, ntren ndu-l ntr-u ncomportment prin cre cest urm rete stisfcere trebuinei i
reducere tensiunii (Zlte, 1981)Pentru c un individ s fie motivt l locul de munc , el trebuie s ib certitudine c
efectu nd o numit ctivitte, cest i v stisfce i propriile trebuine. Motivi pentru munc unui individ este
determint de o serie de factori motivaionali intrinseci (individuli) i extrinseci (orgnizionli).

n modelul generl l motiviei(Rotru, Prodn, 1998) prezentt n figur 3. observ m cum combinre cestor
fctori v determin un comportment individul motivt (su nu) n vedere obinerii performnelor teptte.
Motivre constituie un dintre responsbilit ile cele mi importnte le mngerilor, ceti trebuind s g sesc cele
mi bune modlit i pentru fce c sublternii lor s obin performne n munc . Un lucru importnt n mediul
orgnizionl - de multe ori insuficient sublinit - este cel c
n modelul generl l motiviei(Rotru, Prodn, 1998) prezentt n figur 3. observ m cum
combinre cestor fctori v determin un comportment individul motivt (su nu) n vedere
obinerii performnelor teptte. Motivre constituie un dintre responsbilit ile cele mi importnte
le mngerilor, ceti trebuind s g sesc cele mi bune modlit i pentru fce c sublternii lor s
obin performne n munc . Un lucru importnt n mediul orgnizionl - de multe ori insuficient
sublinit - este cel c ngjtul singur este cpbil se motiv pentru c procesele motivionle sunt
declnte i coordonte din interiorul fiinei umne.
Rolul mngerulului este de identific i preciz n ce mod tingere obiectivelor orgniziei
sigur i stisfcere propriilor nevoi le ngjilor.

2.Fundamentele teoretice ale satisfactiei Stisfcti muncii este unu din fctorii eficientei
generle muncii. Din perspectiv psihosociologic, stisfcti pre c rezultt l diferentei dintre cee
ce indivizii obtin cre compens muncii si cee ce estimez ei c r trebui s obtin. Astfel, Edwin A .
Locke ( n Herbert ,T,T .1981 ) consider stisfci, reci pe cre cinev ore f de slujb s .O stre
emoionl pl cut su pozitiv ce rezult din preciere propriei slujbe muncii. OReilly 1991 definete
stisfci n munc c fiind titudine generl f de munc . Dune i Sydney Schultz 1990 o consider
c fiind dispozii psihologic omenilor f de slujb lor.Definiiile de mi sus se refer l stisfci n
sens generl. Se consider c stisfci globl f de slujb nu este ce mi decvt m sur pentru
cee ce simt omenii pentru munc .Omenii put nd fi stisf cui cu unele specte le muncii i cu ltele
nu , o m sur globl stisfciei nu pote reflect clr ceste diferene.

Astfel Dune i S. Sydney 1990 precizez c cest implic o colecie de numerose titudini. Keith
Dvis si J.W. Newstrom 1985 definesc i ei stisfci c un set de sim minte fvorbile su defvorbile
legte de cum i v d ngjii munc .

Fred Luthnj (1987) o consider l r ndul lui o colecie de titudini f de munc ce sunt nrudite i
pot fi mp rite ntr-o vriette de specte le muncii. Pentru m surre c t mi decvt stisfciei
este necesr investigre tuturor spectelor de munc .n cee ce privete ntur stisfciei cest
fost ncdrt n r ndul titudinilor f de munc , mi poi insist ndu-se pe component ei fectiv .De
ltfel interesul iniil pentru stisfci n munc fost legt de considerre ei c certitudine . Atitudine
este o predispoziie de r spunde pozitiv su negtiv l un set de nt mpl ri (Herbert T.T.1981). Se
crede c prin influenre ei se pote crete motivi i performn. Din pcte relti dintre
stisfctie si performnt nu s- gsit o form direct si simpl. S- insistt poi pe component fectiv
din cuz preocuprii socile pentru clitte vietii. De semene stisfcti e privit nu numi l nivel
individul ci si in rport cu nivelul ei intr-un grup .

Morlul L. W. Porter relizt, l nceputul nilor 1960, un inventr de stisfcii pentru vede
dc ntreprindere r spunde su nu l ceste exigene. Acest inventr fost prelut de R. Frnces, cre
vorbete de urm torele specte le stisfciei n ordine descresc tore de sturie:

1.independen g ndirii i ciunii;


2.sentimentul de fi informt;
3.sentimentul de stim n pozii pe cre o re;
4.dezvoltre de sine;
5.prticipre l stbilire scopurilor i obiectivelor;
6.sentimentul de prestigiu;
7.utoritte tt l pozii pe cre o deine;
8.oczi de -i dezvolt reliile;
9.oczi de jut li colegi.
Herzberg consttt c fctorii de instisfcie nu sunt ceii cu fctorii de stisfcie. Primii sunt
fctori extrinseci: politic i dministrre firmei, slriul, reliile i condiiile de munc .

Dimpotriv , fctorii-surs de stisfcie sunt fctori intriseci: reuit n munc , ntur muncii, stim
ltor, responsbilitte sumt , promovre. Pe l ng vribilele legte de munc , stisfci este
determint i de li fctori, cum r fi:

1.Stisfci este obinut tunci c nd slritul re impresi unui echilibru ntre cee ce el duce
ntreprinderii (competen , experien ) i cee ce i ofer ntreprindere (vriette postului, nivelul de
complexitte). nstisfci pre tunci c nd diferen este fie pozitiv (duc mi mult dec t primesc), fie
negtiv (duc mi puin deorece nu primesc);

2.Cu c t munc pre mi importnt , cu t t e tinde spre stisfcie i invers. Cu c t tept rile
personle sunt mi puternice n rport cu munc, cu t t instisfci re consecine mi puternice
(printre ele, bsenteismul);

3.Se pote stbili o corelie ntre s n tte mentl i stisfcie. S n tte mentl se difereniz
prin fctori de nxiette, de stim , de sensibilitte. Un slrit echilibrt re mi multe nse s fie
stisf cut de munc s

3.Relatiile dintre SATISFACTIE siMOTIVATIE

Miellu Slte 1987 consider c pentru reltiile dintre motivtie si stisfctie esentile sunt trei
enunturi:

1) Stre de stisfctie /instisfctie e un indictor l motivtiei mi precis l modului cestei


derelizre eficient su neeficient. Din cest punct de vedere stre de stisfctie echivlez cu
indeplinire motivtiei , relizre ctivittii propuse scopului, ir instisfcti cu nerelizre
motivtiei E.A.Locke 1976 firm referindu-se l stisfctie c e pre s pr cnd munc e in rmonie
cu trebuintele si vlorile individului cum prin motivtie se urmreste indeplinire trebuintelor
individului, cest enunt e sustinut ici

2) Motivti si stisfcti pr intr-o dubl clitte de cuz si efect. Mrtin Wolf 1970 pornind de l
concepti c motivul i un impuls ce fce pe individ s urmresc o numit stisfctie consider c
stisfcti e o stre finl cre e sustinut pentru fi obtinut de motivtie Acest utor consider relti
fiind orientt intr-un singur sens de l motivtie l stisfctie .Sensul invers l reltiei ilustrt de czurile
in cre stisfct intens intins pe o period de timp se pote trnsform in surs motivtionl,
stsfcti obtinut de individ este posibil s motiveze individul pentru continu ctivitte si obtine
stfel noi stisfctii .

Dup o sintez de 5000 de studii cu privire l psihologi muncii, Lwler (1996) spune c stisfci
este un indictor l motiviei, dr nu i cuz cestei. Cei mi muli utori ns corelez t t de pterni
ceti doi termeni, nc t jung s -i identifice. Consider m c tept rile i spiriile difereniz
motivi de stisfcie. Acest teorie este probt de muli utori: motivi este legt de un clcul
probbilistic ce re drept crcteristic o evlure cee ce v fi n viitor. Stisfci se fl n leg tur
direct cu experien, v nd rol esenil n evolui scopurilor i proiectelor. Motivi precede
stisfci, d ndu-i cestei semnifici i riune de exist. n generl, se consider c evident fptul
c individul cut o ctivitte cre s -l motiveze din punct de vedere l mplinirii profesionle. O stfel de
opinie este mp rt it de toi cei cre conduc destinele unei ntreprinderi c i de o bun prte din
slrii. n relitte ns , sunt muli indivizi motivi de numerose lte ctivit i, dr nu i de munc pe
cre o depun n clitte de slrit n ntreprindere. Locul cordt muncii pote fi secundr n ierrhi
motiviilor, chir dc munc este prim n ordine nevoilor mterile. Absen conflictelor, stresului,
competen probt sunt suficiente motive pentru depune o munc stisf c tore.S tisfci i
motivi nu sunt identice n interiorul comportmentului individul. Anumite trebuine, cum sunt cele
socile, se mplinesc n vi profesionl , dr multe din spiriile i dorinele prticulre nu-i g sesc
locul ntr-o stfel de ctivitte

Sunt omeni cre nu g sesc nimic interesnt n munc pe cre o depun. Trebuie consideri ceti
omeni, cre de ltfel nu sunt puini, c nite czuri devinte su ptologice ce trebuie s primesc un
jutor de urgen ? ndiscutbil nu, deorece mrele perdnt l cestui tip de comportment este
ntreprindere i nu dor individul ce-i utilizez motiviile ntr-un domeniu nestimult.Dc motivi
muncii nu este secretul universl l fericirii personle, totui trebuie s recunotem c fi motivt n
munc este un rel vntj pentru vi individului. Acest pentru simplul motiv c , n termeni de timp i
de relii socile, cel mi dese munc este ctivitte ce mi cprtore. O bun prte din vi unui
slrit se desf or l locul de munc unde se fundmentez n mod concret motiviile. Dc munc
este un teren propice pentru mnifestre motiviilor, tunci individul i v petrece o mre prte din
vi n cord cu dorinele i spiriile sle, exprim ndu-le i ncerc nd s le de consisten . R spunsul
l prim ntrebre este mbiguu: motivi este un vntj pentru individ nu dtorit fptului c vi
profesionl este terenul privilegit l dezvolt rii individule, ci pentru c orgnizre vieii unui slrit
l oblig pe cest s petrec ce mi mre prte timpului n ctivitte de munc .

Or, dc timpul profesionl este un timp gol, reinvestit motivionl, el v fi efectiv o pierdere
pentru slrit. Exist o confuzie permnent ntre stisfcie i motivre. Se vorbete mi puin de
stisfcie dec t de motivie. n fpt, ns , frontier dintre ceste concepte este din ce n ce mi indecis .
n prticulr, n ntreprindere mngerii utilizez dese n mod confuz conceptele mintite mi sus.
Exist o devrt industrie motivrii, o serie intreg de mterile dr, orict s-r pune ccentul pe
formre echipei si pe deciziile de grup, este nevoie c fiecre ngjt s-si pstreze individulitte,
gndire cretiv si uto-motivre, stfel inct s pot veni cu idei noi. Sunt ngjti cre, indiferent de
ceste conditii, jung s pun suflet in cee ce fc, gsindu-si o voctie in profesi pe cre o u,
declrndu-se stfel stisfcuti profesionl. Acesti se identific cu domeniul de ctivitte si profesi, ir
performnt lor profesionl creste si se dezvolt personl si professionl continu. Prin ctivittile pe
cre le desfsor, ei reusesc s gsesc stisfcti in munc si s depsesc cu succes momentele
profesionle dificile. Exist si persone cre nu u niciodt sentimentul c fc cee ce le plce, desi
schimb mi multe locuri de munc, domenii de ctivitte si chir profesii, declrndu-se mereu
nemultumiti. Sunt persone pe cre domeniul de ctivitte nu- reprezint si sunt tot timpul preocupti
de cest idee, jungnd s de un rndment professionl sczut si s nu ib rezultte l locul de
munc, tunci intervine frustrre l locul de munc. Asdr, stisfcti in munc este direct corelt cu
motivti, reusit, performnt profesionl, intruct un ngjt stisfcut v pute fi mi performnt si
rezulttele in munc s fie pe msur steptrilor sle. De semene, exist o legtur direct intre
instisfcti l locul de munc si bsenteism (bsente nemotivte), deorece ngjtii nemultumiti cuz
mi des simptome fizice su psihice de obosel si tind s lipsesc frecvent de l locul de munc.
Principiul de bz l motivriieste cel c, dc ngjtii sunt condusi eficient, cesti vor d ce- i mi
bun fr fi nevoie de control, reguli su snctiuni.