Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Agenia Naional de
Administrare Fiscal
Direcia General Regional a
Finanelor Publice - Timi oara
Administraia Judeean a Finanelor Publice
Hunedoara Str. 1 Decembrie 1918, Nr.57, Loc.
Serviciul Fiscal Municipal Petrosani Petrosani, jud. Hunedoara
Tel : 0254/549090
Fax : 0254/542318
E-mail: Relatii.Publice.HD@mfinante.ro

ANUN PRIVIND VNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

n temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, v facem cunoscut c n ziua de 19, luna 07, ora 12:00, anul 2017, n
localitatea PETROSANI, str. 1 Decembrie 1918, nr.57, se vor vinde la licitaie, urmtoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SUCIU ALIN DANIEL, cu domiciliul fiscal in localitatea Deva, str. Al. Panselutelor, bl.
44, sc. B, ap. 8, jud. Hunedoara, CNP 1630626080037, licitaia a IV -a:

a) Apartament cu trei camere si dependinte., nr. Carte Funciara 60251-C1- U15 ( provenita din cartea funciara de
pe hartie cu nr. 3103- Livezeni ) UAT Petrosani , nr. Top : 434/103/II/II/11 , situat in localitatea Petrosani, str.
Viitorului, bl. 2, sc. 2, et. 2, ap. 14, jud. Hunedoara , pre de pornire al licitaiei 37.616 lei (exclusiv TVA*), grevate
de urmtoarele drepturi reale i privilegii, dup caz:

Creditori Sarcini
Administratia Judeteana a Finantelor Ipoteca legala pentru suma de 88.279 lei prin
Publice Hunedoara Procesul verbal de sechestru nr. DEC
4447/28.01.2016

Organ fiscal coordonator : Administratia Judeteana a Finantelor Publie Hunedoara


b) teren -
c) alte bunuri.-
Invitm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s ntiineze despre aceasta organul de
executare, nainte de data stabilit pentru vnzare.
Cei interesai n cumprarea bunurilor sunt invitai s se prezinte la termenul de vnzare la locul fixat n acest scop i
pn la acel termen s prezinte oferte de cumprare.
Pentru participarea la licitaie ofertanii depun, cu cel puin o zi nainte de data licitaiei, urmtoarele documente:
a) oferta de cumprare;
b) dovada plii taxei de participare sau a constituirii garaniei sub forma scrisorii de garanie, reprezentnd 10% din
preul de pornire a licitaiei. Plata taxei se va efectua n contul IBAN RO69TREZ3685067XXX009616, beneficiar
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara , cod de identificare fiscal 4374407 , deschis la Trezoreria
Municipiului Petrosani.
c) mputernicirea persoanei care l reprezint pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice romne, copie de pe certificatul unic de nregistrare eliberat de oficiul registrului
comerului;
e) pentru persoanele juridice strine, actul de nmatriculare tradus n limba romn;
f) pentru persoanele fizice romne, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice strine, copie de pe actul de identitate/paaport;
h) declaraia pe proprie rspundere a ofertantului prin care certific faptul c nu este persoan interpus cu debitorul.
Cumprtorului i revine obligaia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaiile de mediu,
obligaiile de conservare a patrimoniului naional sau altele asemenea, respectiv: -
Alte informaii de interes pentru cumprtor, dup caz:-
Pentru informaii suplimentare v putei adresa la sediul nostru sau la numrul de telefon .0254/549090