Sunteți pe pagina 1din 14

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

(PROIECTARE)
nr. .............. din ..................

Avnd ca temei legal:


Legea nr.98/2016 privind achiziiile publice cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 99/2016
privind achiziiile sectoriale, cu modificrile i completrile, ulterioare, Hotrrea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice cu modificrile i
completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016
privnd achiziiile sectoriale, cu modifcrile i completrile ulterioare
S-A NCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIIE PUBLIC DE SERVICII (PROIECTARE)
denumit n continuare Contractul

ntre
................................................. cu sediul in .., cod postal . telefon/fax . cod fiscal
. cont deschis la ., reprezentat legal prin , n calitate de ACHIZITOR, pe de o
parte, i
................................................, cu sediul in ...................., str................... nr................., judet ..................., cod
postal .........................., telefon/fax .................................................., e-mail: ....................................................,
numr de nmatriculare la Registrul Comertului .................................., cod fiscal RO......................................,
cont .................................................. deschis la ......................................................., reprezentat
prin ............................... .............................., n calitate de PRESTATOR, pe de alt parte
au convenit ncheierea prezentului Contract,

1. DEFINII I GENERALITI:
1.1. DEFINIII:
- ACHIZITOR: persoan juridic de drept public, investitoare, pentru care se efectueaz misiunea i care
pltete onorariul;
- PRESTATOR: Proiectantul General, persoana juridic cu obiectul de activitate specifica activitilor de
arhitectur, arhiteci nscrii n Tabloul Ordinului Arhitecilor din Romnia;
- ANTREPRENOR: societatea/societile asociate care va/vor executa efectiv lucrrile pe antier;
- CONTRACT: caietul de clauze generale + Caietul de sarcini i cel de clauze specifice semnate de
investitor i arhitect;
1.2. GENERALITI:
1.2.1. Arhitectul trebuie s se comporte n virtutea contiinei sale profesionale i s-i pun n aplicare
toate cunotinlee de specialitate pentru a respecta interesele achizitorului.
1.2.2. Achizitorul are obligaia s transmit prestatorului toate documentele referitoare la investiia n
cauz.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor privind elaborarea documentatiei tehnico-
economice in faza de proiectare .....................................................

1
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu documentatia de
atribuire si oferta acestuia si sa transmita Achizitorului intr-un numar de.... ..exemplare pe hartie (parti scrise si
parti desenate) in original si in format........(CD,DVD etc)
1.2. Documentatiile elaborate n baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv n vederea realizrii
obiectivului de investiii: ............................
1.3. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera si devin
proprietatea achizitorului.

2. PREUL CONTRACTULUI
2.1. Preul prezentului contract l reprezint suma de ..........................lei fr TVA la care se adaug cota legal
de TVA conform legii, defalcat astfel:.....................
(Fiecare autoritate contractant va completa n mod corespunztor, dupa caz. )

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prestatorul se oblig s presteze serviciile de elaborare a documentatiei tehnico-economice in faza de
proiectare- .......................,n termen de . de la data notificat de ctre Achizitor cu privire la
nceperea serviciilor de proiectare i n conformitate cu graficul de prestare anexat. * La aceast sectiune
fiecare autoritate contractant va completa fazele i termenele aferente realizrii acestora conform
documentaiei de atribuire.

4. DEFINIII
n prezentul Contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
Prile contractante sunt achizitorul i prestator aa cum sunt acestea numite n prezentul contract.
Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare n baza Contractului, precum i succesorii legali ai
acestuia. Achizitor are acelai nteles cu Autoritatea Contractant/Entitatea Contractant n nelesul
legislaiei achiziiilor.
Prestator - este persoana juridic/ fizic sau orice asociere de persoane juridice, legal constituit,
responsabil cu realizarea obiectului Contractului.
Contract - acordul de voint cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, ncheiat n scris
ntre unul sau mai muli operatori economici, numit prestator i una ori mai multe autoriti contractante,
numit achizitor n vederea ndeplinirii integrale i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale asumate prin
Contract;
Preul Contractului - preul pltibil Prestatorului de ctre Achizitor, n baza Contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale asumate prin Contract;
Standard- orice reglementare sau specificaie tehnic adoptat ca standard internaional, standard
european sau standard naional de ctre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetat
sau continu, n conformitate cu care se ntocmete documentaia tehnic, n fiecare faz de proiectare i se
execut lucrrile de construcie, obligatoriu pentru calitatea lucrrilor executate

2
Specificaii tehnice - cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu
sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, ntr-o manier corespunztoare ndeplinirii necesitii autoritii
contractante;( nu a fost numerotat ca sa se poata identifica eventuale trimiteri)
Fora major - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, care mpiedic
s fie executate obligaiile ce le revin prtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de ctre
una dintre Pri, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este inut a
raspunde, eveniment sau circumstan pe care Prtile nu ar fi putut s le prevad nainte, care nu pot fi
atribuite vreunei Pri i care, odat aprute, nu au putut fi evitate sau depite de ctre Pri, potrivit
prezentului contract i sunt constatate de o autoritate competent.

Asistenta tehnica inseamna asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei lucrarilor,
reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract pe care trebuie s le indeplineasca
personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala a acestora.
Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract i care
executa/presteaza i/sau furnizeaz anumite pri ori elemente ale serviciilor/lucrrilor sau ale construciei ori
ndeplinesc activiti care fac parte din obiectul prezentului contract raspunznd n fata
prestatorului/executantului de organizarea i derularea tuturor etapelor necesare n acest scop;
Penalitate contractual despgubirea stabilit n contractul de prestari servicii ca fiind pltibil de ctre
una din prile contractante ctre cealalt parte, n caz de nendeplinire, ndeplinire necorespunztoare sau cu
ntrziere a obligaiilor din contract(majorri de ntrziere i/sau daune-interese);
Proiect inseamna totalitatea pieselor scrise si desenate, precum si variantele electronice (scanate si
editabile) elaborate, editate, si dispuse intr.-o forma coerenta de catre prestator, absolut necesare si suficiente
pentru realizarea in conditiile legislatiei romane a obiectivului de investitii oricare etapa prevazuta in
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.
Proiectant este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi prestatorul insusi sau un subcontractant al
acestuia.

Obiectiv de investitii rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizrii
unuia sau mai multor obiecte de investiii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigur
satisfacerea cerinelor formulate de beneficiarul investiiei i de investitor; n sintagma "obiectiv de investiii"
se cuprinde, dup caz, obiectivul nou de investiii, obiectivul mixt de investiii sau intervenie la construcie
existent
Zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

5. APLICABILITATE SI INTERPRETRI
5.1. Prezentul Contract intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ultima parte i este valabil pn la
ndeplinirea integral i corespunztoare a obligaiilor de ctre ambele pri, iar Contractul opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.
5.2 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului cuprind:
1.Prezentul contract de achizitie de servicii;
i
2. urmtoarele anexe:
a) caietul de sarcini inclusiv clarificrile i/sau msurile de remediere aduse pn la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice i financiare, dac este cazul - Anexa 1;
b) propunerea tehnic - Anexa 2 si propunerea financiar - Anexa 3 ; inclusiv clarificarile din perioada de
evaluare, daca este cazul
c) garania de bun execuie a contractului Anexa 4, daca este cazul;
d) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter dac este cazul - Anexa 5;
e) contractele ncheiate cu subcontractanii, dac este cazul - Anexa 6;
f) acord de asociere - dac este cazul - Anexa 7
g) graficul de ndeplinire a contractului fizic i valoric Anexa 8
h) h asigurarea profesionala, - Anexa 9
i) alte documente/formulare relevante, dac este cazul.

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate n baza Contractului vor respecta standardele, normativele i legislaia n vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC


8.1. Accesul persoanelor la informaiile din Contract se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor
prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes public i nu poate fi
restricionat dect n msura n care aceste informaii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectual, potrivit legii.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUAL


9.1. n relaia dintre Pri, Prestatorul i va pstra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate
intelectual/industriala asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de ctre acesta
(sau n numele acestuia) pn la aprobarea lor de ctre Achizitor, data la care devin proprietatea acestuia.
9.2 De la data aprobarii si recepionrii de ctre Achizitor, Prestatorul cesioneaz drepturile patrimoniale ale
acestuia catre achizitor. Cesiunea va fi exclusiva va fi facuta conform legii.
9.2. Se consider c (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizeaza Achizitorul sa copieze, sa
foloseasca i sa transmita Documentele de proiectare elaborate/alte documente de ctre Prestator (sau n
numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.
9.3 Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si nu va
face referire la aceste servicii n cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie
furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.
9.4 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala, dobndite n executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care
le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori
de alta natura, cu exceptia situatiilor n care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala.

4
9.5. Prestatorul are obligaia de a despgubi Achizitorul mpotriva oricror:
a) reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete,
programe, mrci nregistrate etc.), n legtur cu prestarea serviciilor; i
b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de
nclcare rezult din respectarea documentaiei emise de ctre Achizitor.

10. GARANIA DE BUN EXECUIE A CONTRACTULUI DE SERVICII


10.1.(1) Prestatorul are obligaia de a constitui Garania de Bun Execuie a contractului conform legii i
prezentului contract pentru realizarea corespunzatoare a contractului.
(2) n cazul n care pe parcursul executrii contractului, se suplimenteaz valoarea acestuia, Prestatorul are
obligaia de a completa garania de bun execuie n corelaie cu noua valoare a contractului de achiziie
public.
(3) n situaia executrii garaniei de bun execuie, parial sau total, Prestatorul are obligaia de a rentregii
garania n cauz raportat la restul rmas de executat..
(4) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea
serviciilor, de catre acesta si remedierea/completarea documentatiei ori de cate ori a intervenit aceasta
necesitate.
(5) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, iar prestatorul nu este
indreptatit la aceasta, cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei, prestatorul va prelungi valabilitatea
garantiei de buna executie pana cand serviciile vor fi terminate asa cum au fost ele solicitate prin caietul de
sarcini.
10.2. (1) Cuantumul Garaniei de Bun Execuie a contractului de servicii reprezint .......% din valoarea
contractului fr TVA, i se va constitui astfel:
a)in termen de 5 zile de la semnarea Contractului va transmite Achizitorului un instrument de garantare emis
n condiiile legii de o societate bancar sau o societate de asigurri, care devine anex la contract. Garania
trebuie s fie irevocabil. Instrumentul de garantare trebuie s prevad c plata garaniei se va executa
necondiionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate,
sau
b) parile vor conveni ca Garania de Bun Executie sa se constituie prin reinere succesive din sumele
datorate Prestatorului pentru facturi partiale. In acest caz Prestatorul are obligaia de a deschide la Trezoreria
Statului un cont de disponibil distinct i pus la dispoziia Achizitorului. Suma initial care se va depune de
ctre Prestator n contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie sa fie mai mic de 0,5% din Preul
Contractului fara tva.
(2) n situaia n care instrumentul de garantare prevzut la alin. (1), lit. a) nu acoper toat perioada de
valabilitate a Contractului, Prestatorul are obligaia prelungirii acestuia cu 5 zile nainte de data de expirare.
(3) Restituirea garaniei de bun execuie a Contractului se va face n conformitate cu prevederile art. 42 din
HG nr. 395/2016.
10.3. Achizitorul va executa Garania de Bun Execuie, n eventualitatea n care:

5
(a) Prestatorul nu reuete s prelungeasc valabilitatea Garaniei de Bun Execuie, aa cum este prevazut la
art. 10.1.(5), situaie n care Achizitorul poate revendica ntreaga valoare a Garaniei de Bun Execuie;
(b) prestatorul nu reuseste sa remedieze/completeze o lipsa a documentatiei tehnico-economice in termenele
prevazute in caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale etc.
(c) oricnd pe parcursul ndeplinirii Contractului, n limita prejudiciului creat, n cazul n care Prestatorul nu
i ndeplinete obligaiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra Garaniei de Bun
Execuie, Achizitorul are obligaia de a notifica pretenia Prestatorului ct i emitentului instrumentului de
garantare preciznd obligaiile care nu au fost respectate, ct i modul de calcul al prejudiciului.

11. RESPONSABILITILE PRESTATORULUI


11.1. (1) Prestatorul are obligaia de a presta, in conditiile legislatiei romane, serviciile prevzute n Contract
cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fr erori sau omisiuni ale proiectului
care s genereze ulterior lucrri suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate i care pot leza obligaiile
financiare ale Achizitorului.
(2) Prestatorul are obligaia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale,
echipamentele sau altele asemenea, cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii
acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din Contract;
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor n conformitate cu Contractul de
prestare convenit. Totodat este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare
utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata Contractului.
11.3. Potrivit Legii 10/1995 privind calitatea n construii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, asumndu-i toate responsabilitile ce decurg din coninutul Contractului ct i a prevederilor
legale n vigoare, Proiectantul are cel putin urmtoarele obligaii i rspunderi:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importan a construciei;
b) asigurarea prin proiecte i detalii de execuie a nivelului de calitate corespunztor cerinelor, cu
respectarea reglementrilor tehnice i a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate n faa specialitilor verificatori de proiecte atestai, stabilii de ctre
investitor, precum i soluionarea neconformitilor i neconcordanelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instruciunilor tehnice privind execuia lucrrilor, exploatarea, ntreinerea
i reparaiile, precum i, dup caz, a proiectelor de urmrire privind comportarea n timp a construciilor precum
si documentaia privind postutilizarea construciilor daca s-a stabilit astfel;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuie determinate pentru lucrrile aferente cerinelor i participarea
pe antier la verificrile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aprute n execuie, din vina proiectantului, la construciile la care
trebuie s asigure nivelul de calitate corespunztor cerinelor, precum i urmrirea aplicrii pe antier a soluiilor
adoptate, dup nsuirea acestora de ctre specialiti verificatori de proiecte atestai, la cererea investitorului;
g) participarea la ntocmirea crii tehnice a construciei i la recepia lucrrilor executate;
h) asigurarea asistenei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada
execuiei construciilor sau a lucrrilor de intervenie la construciile existente;

6
i) asigurarea participrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect i, dup caz, a proiectanilor pe
specialiti la toate fazele de execuie stabilite prin proiect i la recepia la terminarea lucrrilor.
11.4. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum i cele ale Legii 10/1995 privind
calitatea n construcii, asumndu-i toate responsabilitile i garaniile ce decurg att din coninutul
Contractului ct i a prevederilor legale n vigoare.
11.5. Prestatorul va depune toate diligenele necesare i va aciona n cel mai scurt timp posibil, pentru a da
curs solicitrilor venite din partea Achizitorului, solicitri ce rezult din natura prezentului Contract, inclusiv
dar fara a se limita la obligatia ce ii revine de a rspunde la solicitrile de clarificare ale Achizitorului.
Termenele de raspuns la solicitari nu vor depasi.....zile lucratoare si dupa caz, nu vor pune Achizitorul in
situatia de a incalca termenele i condiiile prevzute de legislatia privind achizitiile publice.
11.6. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare ori de cate ori
este nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i coninutul-cadru
al documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri
publice, fara costuri sumplimentare in sarcina Achizitorului.
11.7. n perioada de execuie a lucrrilor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de activitate privind
serviciile de asisten tehnic prestate (dac este cazul). nainte de recepia la terminarea lucrrilor,
Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrrilor privind asistena tehnic acordat pe
parcursul execuiei lucrrilor i va prezenta n faa comisiei de recepie punctul de vedere privind execuia
lucrrilor (Referatul de autor al Proiectantului). La recepia final, Prestatorul va transmite Achizitorului
Raportul final privind asistena tehnic acordat n perioada de garanie. daca este cazul.
11.8 Proiectul va respecta prevederile reglementrilor tehnice i legislaiei referitoare la proiectarea i
execuia lucrrilor i alte standarde menionate n caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele cele n
vigoare la data proiectrii.

12. RESPONSABILITILE ACHIZITORULUI


12.1. Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia Prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care
acesta le consider necesare pentru ndeplinirea Contractului.
12.2. Achizitorul pe parcursul derularii contractului de achizitie publica are obligatia de a se implica activ
prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata a prestarii serviciilor
care sunt in responsabilitatea beneficiarului si de care depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale
prestatorului.
12.3. Achizitorul are obligaia de a furniza Executantului toate autorizaiile i avizele pe care le detine,
conform prevederilor legale, dac nu s-a prevzut altfel n Caietul de sarcini.
12.4. Achizitorul va asigura asistena, dac este cazul, pentru obinerea de ctre Prestator a oricror acorduri,
avize i autorizaii sau aprobri necesare potrivit legislaiei n vigoare, n scopul ndeplinirii prevederilor
contractului.

13. RECEPIE I VERIFICRI


13.1. Achizitorul are obligaia de a verifica modul de prestare a serviciilor i furnizare a documentelor pentru
a stabili conformitatea lor cu legislaia n vigoare si cu prevederile prezentului contract.

7
13.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor si documentele pe
parcursul furnizarii/intocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele din caietul de
sarcini/documentatia de atribuire. Verificrile efectuate periodic, vor fi in concordanta cu graficul convenit,
dupa caz. Acestea se pot numi verificari de parcurs si se vor concretiza prin intocmirea unui Proces Verbal in
care se va mentiona rezultatul verificarilor inclusiv eventuale recomandari.
13.3. n cazul n care reprezentanii Achizitorului nsrcinai cu verificrile conform articolului 13.2 de mai
sus constat c Serviciile nu au fost prestate i/sau Documentele nu au fost furnizate n conformitate cu
solicitrile Achizitorului i prevederile Contractului, vor consemna aspectele semnalate n Procesul Verbal
menionat la art. 13.2 i l vor notifica n mod corespunztor pe Prestator stabilind inclusiv termenul acordat
pentru remedieri.
13.4 Verificarea final si recepia proiectului se vor face ulterior verificrii de conformitate prevzut la 13.2
i verificrii tehnice conform Legii 10/1995 prevzut la 13.1, n cadrul unui consiliu tehnico-economic al
beneficiarului care se va organiza nu mai tarziu de 30 de zile de la data convenita prin contract pentru
predarea proiectului de catre prestator in forma stabilita .
In intervalul de la data predrii proiectului i pn la data intrunirii comisiei, achizitorul va realiza verificarea
de conformitate, formulnd intrebri de clarificare transmise n scris prestatorului.
13.5 Consiliul tehnico-economic va stabili dac proiectul este admisibil, admisibil cu obieciuni sau
inadmisibil i va da un aviz n acest sens, iar achizitorul va aviza, va amna avizarea i va da un termen
rezonabil pentru completarea/corectarea documentaiei sau va respinge proiectul n condiiile prevzute n
contract.
13.6 , Procesul verbal de recepie nu il va exonera pe prestator de raspunderea pentru viciile de executie
cauzate de realizarea necorespunzatoare a documentatiei de catre acesta.

14. NCEPERE, FINALIZARE, NTRZIERI, SISTARE


14.1. (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea Serviciilor la data/datele notificate pentru fiecare faza
de proiectare, dup caz, de ctre Achizitor cu privire la nceperea activitii de servicii: ......... , in
conformitate cu graficul convenit.
14.2. (1) Serviciile prestate n baza Contractului trebuie finalizate n termenul convenit de pri, conform art.
3 din prezentul Contract.
14.3. Cu excepia prevederilor de la art. 20, o ntarziere n ndeplinirea Contractului d dreptul Achizitorului
de a solicita penaliti Prestatorului potrivit prevederilor art. 18.

15. MODALITI DE PLAT


15.1. Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre Prestator pentru *......................
(*Achizitorul are dreptul sa indice plati pe anumite faze/etape ale documentatiei tehnico economice ce face
obiectul contractului si doar daca acestea au fost prevazute prin documentatia de atribuire, caz in care plata
finala va fi conditionata de avizarea/aprobarea indicatorilor tehnico- economici in CTE i de cesionarea
exclusiv a drepturilor patrimoniale ctre Achizitor), n termen de .................... de la data primirii facturii,(cu
respectarea termenului maxim prevzut de Legea nr. 72/2013) emis de ctre Prestator, n baza documentelor
ce atesta predarea documentatiei si insusirea acestora de catre Achizitorului fara obiectiuni.

8
(2) Achizitorul are obligaia de a efectua plata serviciilor de asisten tehnic* (*dac acestea fac obiectul
contractului) acordat pe parcursul execuiei lucrrilor dup acceptarea de ctre Achizitor a Rapoartelor de
activitate privind serviciile de asisten tehnic prestate/ a Raportului la terminarea lucrrilor, dup stingerea
eventualelor anexe ce cad n sarcina Executantului lucrrii/ a Raportului la recepia final. Plile aferente
serviciilor de asisten tehnic se efectueaz ............* (.....* lunar/trimestrial/semestrial completarea se va
realiza conform documentatiei de atribuire) n pe baza facturii fiscale, inaintate de prestator i acceptat de
ctre Achizitor fr observaii.

16. AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI*


* (Acest capitol se va include n cuprinsul contractului doar dac autoritatea contractant a prevzut
aceast situaie n documentaia de atribuire.)

16.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate se
va efectua n condiiile legislatiei achizitiilor.

17. MODIFICRI I AMENDAMENTE


17.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia achizitiile, prin act adiional la prezentul contract.

18. PENALITI, DAUNE-INTERESE


18.1. n cazul n care, din vina sa exclusiv, Prestatorul nu reuete s i ndeplineasc obligaiile asumate
prin contract, Achizitorul are dreptul de percepe un cuantum de .....................% /zi (dar un mai puin de
cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG nr.13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare
pentru obligaii bneti, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul bancar, cu
modificrile i completrile ulterioare)din valoarea contractului pn la ndeplinirea obligaiei respective,
Penalitatile de ntrziere vor fi percepute i n ipoteza n care, ca urmare a respingerii justificate proiectului
de ctre Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a fi operate.
18.2. n cazul n care Achizitorul, din vina sa exclusiv, nu i onoreaz obligaia de plat a facturii n
termenul prevzut la art.15.1, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobnzii legale penalizatoare, aplicat
la valoarea plii neefectuate, n conformitate cu prevederile art.8 din Legea 72/2013 privind msurile pentru
combaterea ntrzierii n executarea obligaiilor de plat a unor sume de bani rezultnd din contracte
ncheiate ntre profesionisti i ntre acetia i autoriti contractante, dar nu mai mult decat valoarea
contractului.
19. NCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1 Prezentul contract nceteaz n urmtoarele situaii :
a) prin executarea de ctre ambele pri a tuturor obligaiilor ce le revin conform prezentului contract i
legislaiei aplicabile;
b) prin acordul prilor consemnat n scris;
c) prin reziliere, n cazul n care una din pri nu i execut sau execut necorespunztor obligaiile
contractuale.
19.2 n situaia rezilierii, totale/pariale din cauza neexecutrii/executrii pariale de ctre Prestator a
obligaiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauz penal n cuantum
egal cu valoarea obligaiilor contractuale neexecutate.

9
19.3. n situaia in care executarea pariala a obligaiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului
contractului n integralitatea sa, chiar daca a fost recepionata o parte din contract conform dispoziiilor
legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauz penal n cuantum egal cu ntreaga
valoare a obligaiilor contractuale stabilite prin contract .
19.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile
contractante.
19.5. Prile sunt de drept n ntrziere prin simplul fapt al nerespectrii clauzelor prezentului contract.
19.6 Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul de prestare, n cel mult 15 zile de la
apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului, sub condiia notificrii
Prestatorului cu cel puin 3 zile nainte de momentul denuntarii.
19.7 Fr a aduce atingere dispoziiilor dreptului comun privind ncetarea contractului sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulitii absolute acestuia n conformitate cu dispoziiile dreptului
comun, achizitorul are dreptul de a denuna unilateral contractul n perioada de valabilitate a acestuia n una
dintre urmtoarele situaii:
a) Prestatorul se afl, la momentul atribuirii contractului, n una dintre situaiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor ;
b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit Prestatorului avnd n vedere o nclcare grav a obligaiilor care
rezult din legislaia european relevant i care a fost constatat printr-o decizie a Curii de Justiie a Uniunii
Europene;
c) n cazul modificrii contractului n alte condiii dect cele prevzute de prevederile legale n vigoare.
19.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilateral a contractului, far efectuarea vreunei alte formaliti
i fr intervenia instanei de judecat, n situaia n care Prestatorul subcontracteaz sau cesioneaz cu
nclcarea prevederilor legislaiei n vigoare, drepturile i obligaiile sale.
19.9 Daunele interese pe care Achizitorul este n drept s le pretind de la Prestator se rein din garania de
bun execuie. Dac valoarea daunelor interese depete cuantumul garaniei de bun execuie, Prestatorul
are obligaia de a plti diferena n termen de ..............zile de la notificarea Achizitorului.

20. FORA MAJOR


20.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
20.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toat perioada n care acioneaz aceasta sub rezerva constatrii ei potrivit legii.
20.3. ndeplinirea Contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
20.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod
complet, producerea acesteia i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie, n vederea limitrii
consecinelor sau prejudiciilor produse celeilalte pri.
20.5. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de .............., oricare
parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna
dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.

21. SOLUIONAREA LITIGIILOR


21.1. Achizitorul i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil orice nenelegere
sau disput care se poate ivi ntre ei, n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea Contractului.

10
21.2. n ipoteza n care prile nu reuesc o soluionare amiabil, fiecare dintre acestea poate solicita ca
disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti competente

22. LIMBA CARE GUVERNEAZ CONTRACTUL


22.1. Limba care guverneaz Contractul este limba romn.

23. ASIGURRI
23.1. nainte de nceperea Prestarii Serviciilor, Prestatorul va face i va menine n vigoare, pe toata perioada
de derulare a contractului o asigurare de raspundere civila profesionala care va acoperi riscul unei neglijente
profesionale in proiectarea Lucrarilor.

24. LEGEA APLICABIL CONTRACTULUI


24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

25. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR


25.1. Subcontractarea
25.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea
ctre Achizitor a contractelor ncheiate de ctre Prestator cu subcontractanii nominalizati in oferta sau
declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si smele aferente prestatiilor, sa fie
cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:
denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce
urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi pltii direct de ctre Achizitor,
optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).
25.1.2. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a
Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in
conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
25.1.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, n perioada de implementare
a contractului fr acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi
subcontractanti, va fi inaintata catre Prestator in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr un termen
rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii
subcontractanti.
25.1.4. In situatia prevazuta la art. 25.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de
implementare a contractului, in urmatoarele situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind
realzate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce
urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii
acestora.
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract
25.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligai s prezinte:

11
- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice
depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;
- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar
fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact
si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;
- certificatele i alte documente necesare pentru verificarea inexistenei unor situaii de excludere i a
resurselor/capabilitilor corespunztoare prilor de implicare n contractul de achiziie public.
25.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
25.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita n condiiile legislatiei achizitiilor, iar
Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii
acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata s introduca in contractele sale cu subcontractanii clauze in acest
sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractani. Dispozitiile privind cesiunea
contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in
ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

25.2 Plata directa catre subcontractanti


25.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale
aplicabileprivind achizitiile publice.
25.2.2. In aplicarea prevederilor art. 25.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in
oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in
Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.
25.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora
este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si subcontractant
sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea
executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
25.2.4. In aplicarea prevederilor art. 25.1.7 Acordul partilor se poate materializa prin ncheierea unui act
aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este
cesionat Achizitorului
25.3. Tertul Sustinator
25.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea
obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de
garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate
drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe
care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre
acesta
25.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea
de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator
este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.
Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in

12
cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

26. COMUNICRI
26.1. (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului Contract, trebuie s fie transmis
n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.
26.2. Comunicrile dintre pri se pot face i prin telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n
scris a primirii comunicrii.

Prezentul contract a fost ncheiat n ..................... exemplare de valoare juridic egal, din care .........
exemplar pentru achizitor i ................... exemplar pentru prestator.

ACHIZITOR PRESTATOR,

13
14