Sunteți pe pagina 1din 956

28.10.

2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/1

II

(Acte fr caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) 2016/1821 AL COMISIEI

din 6 octombrie 2016

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura


tarifar i statistic i Tariful vamal comun

COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

avnd n vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar i statistic
i Tariful vamal comun (1), n special articolul 9 alineatul (1) i articolul 12,

ntruct:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 instituie un nomenclator al mrfurilor (denumit n continuare Nomenclatorul
combinat sau NC) pentru a ndeplini, simultan, cerinele Tarifului vamal comun, ale statisticilor referitoare la
comerul exterior ale Uniunii i ale altor politici ale Uniunii privind importul sau exportul de mrfuri.

(2) Versiunea complet a NC ar trebui s reflecte angajamentele internaionale asumate de Uniune. n particular, este
necesar s se in seama de ultimele modificri aduse nomenclatorului Sistemului armonizat anexat la Convenia
internaional privind Sistemul armonizat de denumire i codificare a mrfurilor aprobat, n numele Uniunii, prin
Decizia 87/369/CEE a Consiliului (2), de modificrile rezultate n urma Deciziei 2010/314/UE a Consiliului (3),
precum i de modificrile rezultate n urma Acordului sub forma unei declaraii privind extinderea comerului cu
produse ale tehnologiei informaiei (ATI), aprobat, n numele Uniunii, prin Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului (4).

(3) Este, de asemenea, necesar modificarea NC pentru a ine seama, de exemplu, de modificarea cerinelor privind
statisticile i privind politica comercial, evoluiile tehnologice i comerciale, precum i de nevoia de a alinia sau de a
clarifica textele sau de modificarea trimiterilor n urma intrrii n vigoare a Codului vamal al Uniunii (5).

(4) Anexa I la seciunea I (Anexe agricole) a prii a treia (Anexe tarifare) din NC cuprinde tabelul I pentru calcularea
componentelor agricole (EA), a drepturilor suplimentare privind zahrul (AD S/Z) i a drepturilor suplimentare
privind fina (AD F/M). Avnd n vedere c determinarea coninutului de zaharoz/zahr invertit/izoglucoz al
produselor care conin fructoz poate fi interpretat diferit n practic, este necesar inserarea unui text care s
clarifice metoda de calcul prevzut la nota de subsol 3 la tabelul I.

(5) Msurile prevzute n prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


(2) Decizia 87/369/CEE a Consiliului din 7 aprilie 1987 privind ncheierea Conveniei internaionale privind Sistemul armonizat de
denumire i codificare a mrfurilor, precum i a protocolului de modificare a acesteia (JO L 198, 20.7.1987, p. 1).
(3) Decizia 2010/314/UE a Consiliului din 10 mai 2010 privind semnarea i aplicarea provizorie a Acordului de la Geneva privind
comerul cu banane ntre Uniunea European i Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua,
Panama, Peru i Venezuela, precum i a unui Acord privind comerul cu banane ntre Uniunea European i Statele Unite ale
Americii (JO L 141, 9.6.2010, p. 1).
(4) Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului din 17 iunie 2016 privind ncheierea, n numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma
unei declaraii privind extinderea comerului cu produse ale tehnologiei informaiei (ATI) (JO L 161, 18.6.2016, p. 2).
(5) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al
Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
L 294/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:


Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se nlocuiete cu textul anexei la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intr n vigoare la 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 octombrie 2016.

Pentru Comisie
Preedintele
Jean-Claude JUNCKER
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/3

ANEXA I

NOMENCLATURA COMBINAT
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/5

CUPRINS

PARTEA I DISPOZIII PRELIMINARE

Pagina

Seciunea I Reguli generale

A. Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate .................................................................................... 15

B. Reguli generale referitoare la drepturi ................................................................................................................................. 16

C. Reguli generale comune nomenclaturii i drepturilor ...................................................................................................... 17

Seciunea II Dispoziii speciale

A. Produse destinate anumitor categorii de nave i platforme de foraj sau de exploatare ........................................... 17

B. Aeronave civile i produse destinate aeronavelor civile .................................................................................................. 19

C. Produse farmaceutice ............................................................................................................................................................... 21

D. Impunere forfetar .................................................................................................................................................................... 21

E. Containere i materiale de ambalare .................................................................................................................................... 23

F. Tratament tarifar favorabil n funcie de natura mrfurilor ........................................................................................... 23

Lista semnelor, abrevierilor i simbolurilor .................................................................................................................................. 25

Lista unitilor suplimentare ............................................................................................................................................................ 26

PARTEA II TABELUL DREPTURILOR

Capitolul Pagina

Seciunea I
Animale vii i produse ale regnului animal

1. Animale vii ................................................................................................................................................................................. 29

2. Carne i organe comestibile ................................................................................................................................................... 33

3. Peti i crustacee, molute i alte nevertebrate acvatice ................................................................................................... 50

4. Lapte i produse lactate; ou de psri; miere natural; produse comestibile de origine animal, nedenumite i
necuprinse n alt parte .......................................................................................................................................................... 73

5. Alte produse de origine animal, nedenumite i necuprinse n alt parte ................................................................. 85

Seciunea II
Produse ale regnului vegetal

6. Plante vii i produse de floricultur ..................................................................................................................................... 87

7. Legume, plante, rdcini i tuberculi, alimentare .............................................................................................................. 90

8. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni ............................................................................................................... 96

9. Cafea, ceai, mat i mirodenii ................................................................................................................................................ 103

10. Cereale ......................................................................................................................................................................................... 106


L 294/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Capitolul Pagina

11. Produse ale industriei morritului; mal; amidon i fecule; inulin; gluten de gru ................................................. 111

12. Semine i fructe oleaginoase; semine i fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie i furaje ......... 116

13. Gume, rini i alte seve i extracte vegetale ..................................................................................................................... 121

14. Materiale pentru mpletit i alte produse de origine vegetal, nedenumite i necuprinse n alt parte ............... 123

Seciunea III
Grsimi i uleiuri de origine animal sau vegetal; produse ale disocierii acestora; grsimi alimentare prelucrate;
cear de origine animal sau vegetal

15. Grsimi i uleiuri de origine animal sau vegetal; produse ale disocierii acestora; grsimi alimentare prelucrate;
cear de origine animal sau vegetal ................................................................................................................................. 125

Seciunea IV
Produse ale industriei alimentare; buturi, lichide alcoolice i oet; tutun i nlocuitori de tutun prelucrai

16. Preparate din carne, din pete sau din crustacee, din molute sau din alte nevertebrate acvatice ........................ 135

17. Zaharuri i produse zaharoase .............................................................................................................................................. 141

18. Cacao i preparate din cacao ................................................................................................................................................. 145

19. Preparate pe baz de cereale, de fin, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie ......................... 147

20. Preparate din legume, din fructe sau din alte pri de plante ........................................................................................ 152

21. Preparate alimentare diverse ................................................................................................................................................... 172

22. Buturi, lichide alcoolice i oet ............................................................................................................................................ 176

23. Reziduuri i deeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale .................................................. 189

24. Tutun i nlocuitori de tutun prelucrai ............................................................................................................................... 194

Seciunea V
Produse minerale

25. Sare; sulf; pmnturi i pietre; ipsos, var i ciment .......................................................................................................... 197

26. Minereuri, zgur i cenu ...................................................................................................................................................... 203

27. Combustibili minerali, uleiuri minerale i produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; cear
mineral ...................................................................................................................................................................................... 206

Seciunea VI
Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

28. Produse chimice anorganice; compui anorganici sau organici ai metalelor preioase, ai elementelor
radioactive, ai metalelor de pmnturi rare sau ai izotopilor ........................................................................................ 217

29. Produse chimice organice ....................................................................................................................................................... 232

30. Produse farmaceutice ............................................................................................................................................................... 259

31. ngrminte .............................................................................................................................................................................. 264


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/7

Capitolul Pagina

32. Extracte tanante sau colorante; tanini i derivaii lor; pigmeni i alte substane colorante; vopsele i lacuri;
masticuri; cerneluri .................................................................................................................................................................. 268

33. Uleiuri eseniale i rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toalet i preparate cosmetice .............. 273

34. Spunuri, ageni de suprafa organici, preparate pentru splat, preparate lubrifiante, cear artificial, cear
preparat, produse pentru ntreinere, lumnri i articole similare, paste pentru modelare, cear dentar i
preparate dentare pe baz de ipsos ...................................................................................................................................... 276

35. Substane albuminoide; produse pe baz de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime ........................... 279

36. Pulberi i explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile .............................. 282

37. Produse fotografice sau cinematografice ............................................................................................................................. 283

38. Produse diverse ale industriei chimice ................................................................................................................................. 286

Seciunea VII
Materiale plastice i articole din material plastic; cauciuc i articole din cauciuc

39. Materiale plastice i articole din material plastic .............................................................................................................. 299

40. Cauciuc i articole din cauciuc .............................................................................................................................................. 314

Seciunea VIII
Piei brute, piei finite, piei cu blan i produse din acestea; articole de curelrie sau de elrie; articole de voiaj,
bagaje de mn i articole similare; articole din intestine de animale (altele dect cele de la viermii de mtase)

41. Piei brute (altele dect pieile cu blan) i piei finite ......................................................................................................... 321

42. Obiecte din piele; articole de curelrie sau de elrie; articole de voiaj, bagaje de mn i articole similare;
articole din intestine de animale (altele dect cele de la viermii de mtase) .............................................................. 326

43. Blnuri i blnuri artificiale; articole din acestea .............................................................................................................. 329

Seciunea IX
Lemn, crbune de lemn i articole din lemn; plut i articole din plut; articole din mpletituri de fibre vegetale sau
din nuiele

44. Lemn, crbune de lemn i articole din lemn ..................................................................................................................... 331

45. Plut i articole din plut ........................................................................................................................................................ 344

46. Articole din mpletituri de fibre vegetale sau din nuiele ................................................................................................. 345
L 294/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Capitolul Pagina
Seciunea X
Past din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hrtie sau carton reciclabile (deeuri i maculatur);
hrtie i carton i articole din acestea

47. Past din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hrtie sau carton reciclabile (deeuri i maculatur) 347

48. Hrtie i carton; articole din past de celuloz, din hrtie sau din carton ................................................................ 349

49. Cri, ziare, imagini imprimate i alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate i
schie sau planuri ..................................................................................................................................................................... 360

Seciunea XI
Materiale textile i articole din aceste materiale

50. Mtase ......................................................................................................................................................................................... 368

51. Ln, pr fin sau grosier de animale; fire i esturi din pr de cal ............................................................................. 370

52. Bumbac ....................................................................................................................................................................................... 374

53. Alte fibre textile vegetale; fire din hrtie i esturi din fire de hrtie ......................................................................... 381

54. Filamente sintetice sau artificiale; benzi i forme similare din materiale textile sintetice sau artificiale .............. 384

55. Fibre sintetice sau artificiale discontinue ............................................................................................................................. 389

56. Vat, psl i materiale neesute; fire speciale; sfori, funii, frnghii, i articole din acestea .................................... 396

57. Covoare i alte acoperitoare de podea din materiale textile ........................................................................................... 400

58. esturi speciale; esturi cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii ......................................................... 403

59. esturi impregnate, mbrcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile .......................... 406

60. Materiale tricotate sau croetate ............................................................................................................................................ 410

61. mbrcminte i accesorii de mbrcminte, tricotate sau croetate ............................................................................. 413

62. mbrcminte i accesorii de mbrcminte, altele dect cele tricotate sau croetate .............................................. 422

63. Alte articole textile confecionate; seturi; mbrcminte purtat sau uzat i articole textile purtate sau uzate;
zdrene ........................................................................................................................................................................................ 433

Seciunea XII
nclminte, obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bice, cravae i pri ale
acestora; pene i puf prelucrate i articole din acestea; flori artificiale; articole din pr uman

64. nclminte, ghetre i articole similare; pri ale acestor articole ................................................................................ 439

65. Obiecte de acoperit capul i pri ale acestora .................................................................................................................. 445

66. Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravae i pri ale acestora ................... 446

67. Pene i puf prelucrate i articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din pr uman ........................... 447
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/9

Capitolul Pagina
Seciunea XIII
Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic sau din materiale similare; produse ceramice; sticl i articole din
sticl

68. Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic sau din materiale similare ................................................................ 449

69. Produse ceramice ...................................................................................................................................................................... 453

70. Sticl i articole din sticl ....................................................................................................................................................... 456

Seciunea XIV
Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, metale preioase, metale placate sau dublate cu
metale preioase i articole din aceste materiale; imitaii de bijuterii; monede

71. Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau semipreioase, metale preioase, metale placate sau dublate cu
metale preioase i articole din aceste materiale; imitaii de bijuterii; monede ......................................................... 465

Seciunea XV
Metale comune i articole din metale comune

72. Font, fier i oel ....................................................................................................................................................................... 472

73. Articole din font, din fier sau din oel .............................................................................................................................. 493

74. Cupru i articole din cupru .................................................................................................................................................... 505

75. Nichel i articole din nichel ................................................................................................................................................... 511

76. Aluminiu i articole din aluminiu ........................................................................................................................................ 514

77. (Rezervat pentru o eventual utilizare ulterioar n Sistemul armonizat)

78. Plumb i articole din plumb .................................................................................................................................................. 519

79. Zinc i articole din zinc .......................................................................................................................................................... 522

80. Staniu i articole din staniu ................................................................................................................................................... 524

81. Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale ............................................................................ 526

82. Unelte i scule, articole de cuitrie i tacmuri, din metale comune; pri ale acestor articole, din metale
comune ....................................................................................................................................................................................... 529

83. Articole diverse din metale comune .................................................................................................................................... 535

Seciunea XVI
Maini i aparate, echipamente electrice i pri ale acestora; aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul, aparate
de nregistrat sau de reprodus imagini i sunet de televiziune i pri i accesorii ale acestor aparate

84. Reactoare nucleare, cazane, maini, aparate i dispozitive mecanice; pri ale acestora ......................................... 540

85. Maini, aparate i echipamente electrice i pri ale acestora; aparate de nregistrat sau de reprodus sunetul,
aparate de televiziune de nregistrat sau de reprodus imagine i sunet; pri i accesorii ale acestor aparate ... 586
L 294/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Capitolul Pagina
Seciunea XVII
Mijloace de transport i echipamente auxiliare

86. Vehicule i echipamente pentru cile ferate sau similare i pri ale acestora; aparate mecanice (inclusiv
electromecanice) de semnalizare a traficului ...................................................................................................................... 616

87. Vehicule terestre, altele dect materialul rulant de cale ferat i tramvai; pri i accesorii ale acestora ............. 619

88. Vehicule aeriene, nave spaiale i pri ale acestora ......................................................................................................... 633

89. Vapoare, nave i dispozitive plutitoare ................................................................................................................................ 635

Seciunea XVIII
Instrumente i aparate optice, fotografice sau cinematografice, de msur, de control sau de precizie; instrumente
i aparate medico-chirurgicale; ceasornicrie; instrumente muzicale; pri i accesorii ale acestora

90. Instrumente i aparate optice, fotografice sau cinematografice, de msur, de control sau de precizie;
instrumente i aparate medico-chirurgicale; pri i accesorii ale acestora ................................................................. 639

91. Ceasornicrie ............................................................................................................................................................................. 653

92. Instrumente muzicale; pri i accesorii ale acestora ....................................................................................................... 657

Seciunea XIX
Arme, muniie, pri i accesorii ale acestora

93. Arme, muniie, pri i accesorii ale acestora .................................................................................................................... 659

Seciunea XX
Mrfuri i produse diverse

94. Mobil; mobilier medico-chirurgical; articole de pat i similare; aparate de iluminat nedenumite i necuprinse
n alt parte; lmpi pentru reclame luminoase, nsemne luminoase, plci indicatoare luminoase i articole
similare; construcii prefabricate ........................................................................................................................................... 661

95. Jucrii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; pri i accesorii ale acestora ................................ 666

96. Articole diverse ......................................................................................................................................................................... 670

Seciunea XXI
Obiecte de art, obiecte de colecie i antichiti

97. Obiecte de art, obiecte de colecie i antichiti .............................................................................................................. 675

98. Fabrici complete ........................................................................................................................................................................ 677

99. Coduri speciale din nomenclatura combinat ................................................................................................................... 681


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/11

PARTEA III ANEXE TARIFARE


Pagina
Seciunea I Anexe agricole

Anexa 1 Elemente agricole (EA), drepturi suplimentare privind zahrul (AD S/Z) i drepturi suplimentare privind
fina (AD F/M) ............................................................................................................................................................... 687
Anexa 2 Produse crora li se aplic un pre de intrare ......................................................................................................... 703

Seciunea II Liste de substane farmaceutice care pot beneficia de scutire de drepturi

Anexa 3 Lista denumirilor comune internaionale (DCI) atribuite de ctre organizaia mondial a sntii
substanelor farmaceutice, scutite de drepturi vamale .......................................................................................... 749
Anexa 4 Lista prefixelor i a sufixelor care, n combinaie cu DCI din anexa 3, descriu srurile, esterii sau hidraii
din aceste DCI; srurile, esterii i hidraii respectivi sunt scutii de drepturi vamale, cu condiia s poat fi
clasificai la aceeai subpoziie sa cu 6 cifre ca i DCI corespunztoare .......................................................... 871
Anexa 5 Sruri, esteri i hidrai care nu sunt clasificai la aceeai poziie sa ca i DCI corespunztoare, scutii de
drepturi vamale .............................................................................................................................................................. 885
Anexa 6 Lista produselor farmaceutice intermediare, i anume a compuilor de tipul celor utilizai pentru
fabricarea produselor farmaceutice finite, scutite de drepturi vamale ............................................................... 889

Seciunea III

Anexa 7 (Rezervat pentru o eventual utilizare ulterioar n Sistemul armonizat) ................................................................. 925

Seciunea IV Tratament tarifar favorabil ca urmare a naturii mrfurilor

Anexa 8 Mrfuri improprii pentru alimentaie (lista agenilor de denaturare) ................................................................ 929
Anexa 9 Certificate ......................................................................................................................................................................... 935
Anexa 10 Coduri statistice TARIC ................................................................................................................................................ 951
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/13

PARTEA I

DISPOZIII PRELIMINARE
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/15

SECIUNEA I

REGULI GENERALE

A. Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate

Clasificarea mrfurilor n Nomenclatura combinat se efectueaz n conformitate cu urmtoarele principii:

1. Enunurile titlurilor seciunilor, capitolelor sau subcapitolelor sunt considerate ca avnd numai o valoare indicativ,
clasificarea mrfurilor considerndu-se legal determinat atunci cnd este n concordan cu textele poziiilor i notelor
de seciuni i de capitole i, atunci cnd nu sunt contrare termenilor utilizai n acele poziii i note, dup urmtoarele
reguli.

2. a) Orice referire la un articol de la o poziie determinat acoper acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiia ca
acesta s prezinte, ca atare, caracteristicile eseniale ale articolului complet sau finit. Aceast regul se aplic i la
articolul complet sau finit sau considerat ca atare, n temeiul dispoziiilor precedente, atunci cnd articolul este
prezentat nemontat sau demontat.

b) Orice meniune la un material de la o poziie determinat se refer la acest material fie n stare pur, fie amestecat sau
asociat cu alte materiale. De asemenea, orice meniune la produse dintr-un anumit material se refer la produsele
alctuite n ntregime sau parial din acest material. Clasificarea acestor produse amestecate sau a articolelor asociate
se efectueaz n conformitate cu principiile enunate la regula 3.

3. Atunci cnd mrfurile ar putea fi clasificate la dou sau mai multe poziii prin aplicarea regulii 2 (b) sau n orice alt caz,
clasificarea se face dup cum urmeaz:

a) poziia cea mai specific trebuie s aib prioritate fa de poziiile cu un domeniu de aplicare mai general. Cu toate
acestea, n cazul n care dou sau mai multe poziii se refer fiecare numai la o parte din materialele care compun un
produs amestecat sau un articol compozit sau numai la o parte dintre articolele mrfurilor prezentate n seturi,
condiionate pentru vnzarea cu amnuntul, aceste poziii se consider, n raport cu produsul sau articolul, la fel de
specifice, chiar dac una dintre poziii ofer o descriere mai precis sau mai complet;

b) produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite i
mrfurile prezentate n seturi condiionate pentru vnzarea cu amnuntul, care nu pot fi clasificate prin aplicarea
regulii 3 (a), se clasific dup materialul sau articolul care le confer caracterul esenial, n cazul n care este posibil
efectuarea acestei determinri;

c) n cazul n care regulile 3 (a) i 3 (b) nu permit efectuarea clasificrii, marfa se clasific la poziia cu numrul cel mai
mare dintre cele susceptibile a fi luate n considerare.

4. Mrfurile care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulilor anterioare se clasific la poziia corespunztoare mrfurilor
celor mai asemntoare.

5. n afara dispoziiilor precedente, pentru mrfurile specificate n continuare se aplic urmtoarele reguli:

a) cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile
pentru bijuterii i containerele similare, special realizate pentru a conine un articol anume sau un set, care pot avea o
utilizare ndelungat i prezentate mpreun cu articolele crora le sunt destinate, se clasific mpreun cu aceste
articole atunci cnd n mod normal se vnd mpreun. Cu toate acestea, aceast regul nu se aplic cutiilor care
confer ansamblului caracterul esenial;
L 294/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

b) sub rezerva dispoziiilor regulii 5 (a) de mai sus, materialele de ambalare i containerele de ambalare (1) care conin
mrfuri se clasific mpreun cu acestea din urm atunci cnd fac parte din categoria celor utilizate n mod obinuit
pentru acest tip de mrfuri. Totui, aceast dispoziie nu este obligatorie atunci cnd ambalajele pot fi utilizate n mod
repetat.

6. Clasificarea mrfurilor la subpoziiile unei aceleiai poziii se efectueaz, n mod legal, cu respectarea textelor acelor
subpoziii i a notelor de subpoziii, precum i, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, nelegnd prin
aceasta c nu pot fi comparate dect subpoziiile aflate pe acelai nivel. n sensul acestei reguli, se utilizeaz i notele de
seciuni i capitole corespunztoare, cu excepia cazului n care contextul impune altfel.

B. Reguli generale referitoare la drepturi

1. Drepturile vamale care se aplic mrfurilor importate originare din ri care sunt pri contractante la Acordul General
pentru Tarife i Comer sau cu care Uniunii Europene a ncheiat acorduri care prevd clauza naiunii celei mai favorizate
n domeniul tarifar sunt drepturile convenionale menionate n coloana 3 din tabelul drepturilor. Sub rezerva unei
dispoziii contrare, aceste drepturi convenionale se aplic de asemenea altor mrfuri dect cele menionate anterior,
importate din orice ar ter.

Drepturile vamale convenionale menionate n coloana 3 se aplic de la 1 ianuarie 2017.

Drepturile vamale autonome menionate prin trimiteri la note de subsol se aplic atunci cnd sunt mai mici dect
drepturile convenionale.

2. Dispoziiile prevzute la punctul 1 nu se aplic atunci cnd se prevd drepturi vamale autonome speciale pentru
mrfurile originare din anumite ri sau cnd se aplic drepturi vamale prefereniale n conformitate cu anumite
acorduri.

3. Dispoziiile prevzute la punctele 1 i 2 nu aduc atingere aplicrii de ctre statele membre a drepturilor vamale altele
dect cele din Tariful vamal comun n situaia n care o dispoziie din dreptul al Uniunii Europene justific aceast
aplicare.

4. Atunci cnd drepturile se exprim n procente, este vorba de drepturi vamale ad valorem.

5. Meniunea EA nseamn c produsele prevzute sunt supuse perceperii unui element agricol determinat n
conformitate cu dispoziiile din anexa I.

6. Meniunea AD S/Z sau AD F/M de la capitolele 17-19 nseamn c nivelul maxim al dreptului este constituit de un
drept ad valorem plus un drept adiional care se aplic unor forme de zahr sau finii. Acest drept adiional se stabilete n
conformitate cu dispoziiile din anexa I.

7. La capitolul 22, utilizarea simbolului /% vol/hl nseamn c trebuie s se calculeze pentru fiecare procentaj de volum
de alcool pe hectolitru un drept specific, exprimat n euro. Acest lucru nseamn c o butur care are un titru alcoolic
volumic de 40 % ar fi taxat n urmtorul mod:

1 /% vol/hl = 1 40, care reprezint un drept de 40 pe hectolitru; sau

1 /% vol/hl + 5 /hl = 1 40 + 5 , care reprezint un drept de 45 pe hectolitru.

Atunci cnd apare i simbolul MIN (de exemplu 1,6 /% vol/hl MIN 9 /hl) nseamn c dreptul, calculat pe baza
regulii menionate anterior, trebuie s fie comparat cu dreptul minim (de exemplu 9 /hl) i c trebuie s se aplice
dreptul cel mai mare dintre cele dou.

(1) Prin termenii materiale de ambalare i containere de ambalare se nelege containerele interne i externe, recipientele, materialele
folosite la ambalare i suporturile, cu excepia dispozitivelor folosite pentru transport (n special a containerelor pentru transport)
prelatele, palanele i acesoriile pentru transportTermenii containere de ambalare nu se refer la containerele prevzute la regula
general 5 (a).
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/17

C. Reguli generale comune nomenclaturii i drepturilor

1. Cu excepia cazului n care exist dispoziii speciale, se aplic dispoziiile referitoare la valoarea n vam pentru a stabili,
n afar de valoarea impozabil drepturilor vamale ad valorem, valoarea utilizat drept criteriu de delimitare a unor poziii
sau subpoziii.

2. Greutatea impozabil, n cazul mrfurilor la care impunerea se aplic n funcie de greutate, i greutatea folosit drept
criteriu de delimitare a unor poziii sau subpoziii nseamn:

a) n ceea ce privete greutatea brut, greutatea cumulat a mrfii i a tuturor materialelor de ambalare i containerelor
de ambalare;

b) n ceea ce privete greutatea net sau greutatea fr alt precizare, greutatea proprie a mrfii fr nici un fel de
materiale de ambalare i containere de ambalare.

3. Contravaloarea euro n moned naional, pentru statele membre altele dect statele membre participante astfel cum au
fost definite n Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului (1) (denumite n continuare state membre neparticipante),
se stabilete n conformitate cu dispoziiile prevzute la articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 (2) al
Parlamentului European i al Consiliului.

4. Tratamentul tarifar favorabil de care pot beneficia unele mrfuri datorit destinaiei lor speciale:

Orice marf destinat unei utilizri speciale pentru care dreptul de import care i se aplic n cadrul destinaiei speciale nu
este mai mic dect cel care i se aplic, fcndu-se abstracie de aceast destinaie, trebuie clasificat la subpoziia care
include destinaia special, fr aplicarea dispoziiilor prevzute la articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

SECIUNEA II

DISPOZIII SPECIALE

A. Produse destinate anumitor categorii de nave i platforme de foraj sau de exploatare

1. Se suspend perceperea de drepturi vamale pentru produsele destinate includerii n navele menionate n urmtorul
tabel, n scopul construirii, reparrii, ntreinerii sau transformrii acestora, precum i pentru produsele folosite la
dotarea i echiparea acestor nave.

2. Se suspend perceperea de drepturi vamale pentru:

a) produsele destinate includerii n platformele de foraj sau de exploatare:

1. fixe, de la subpoziia ex 8430 49, instalate n interiorul sau n afara mrilor teritoriale ale statelor membre;

2. plutitoare sau submersibile, de la subpoziia 8905 20,

n scopul construirii, repararrii, ntreinerii sau transformrii acestora, precum i pentru produsele folosite la
echiparea acestor platforme.

Se consider c pot fi de asemenea incluse n platformele de foraj sau de exploatare produse precum carburanii,
lubrifianii i gazele care sunt necesare funcionrii mainilor i aparatelor care nu sunt afectate n permanen acestor
platforme i nu fac deci parte integrant din acestea i care sunt utilizate la bordul acestora pentru construirea,
repararea, ntreinerea, transformarea sau echiparea acestora;

b) tuburi, evi, cabluri i piesele de racordare a acestora, care asigur legtura ntre platformele de foraj sau de exploatare
i continent.

(1) JO L 139, 11.5.1998, p. 1.


(2) JO L 269, 10.10.2013, p. 1.
L 294/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Coduri NC Denumirea mrfurilor

8901 Pacheboturi, nave de croazier, feriboturi, cargouri, lepuri i nave similare pentru transportul
persoanelor sau mrfurilor:
8901 10 Pacheboturi, nave de croazier i nave similare n principal concepute pentru transportul persoanelor;
feriboturi de toate tipurile:
8901 10 10 Pentru navigaia maritim
8901 20 Nave-cistern:
8901 20 10 Pentru navigaia maritim
8901 30 Nave frigorifice, altele dect cele de la subpoziia 8901 20:
8901 30 10 Pentru navigaia maritim
8901 90 Alte nave pentru transportul mrfurilor i alte nave concepute att pentru transportul persoanelor ct i al
mrfurilor:
8901 90 10 Pentru navigaia maritim

8902 00 Nave de pescuit; nave-uzin i alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de
pescrie:
8902 00 10 Pentru navigaia maritim

8903 Iahturi i alte nave i ambarcaiuni pentru agrement sau pentru sport; brci cu rame i canoe:
Altele:
8903 91 Nave cu vele, chiar cu motor auxiliar:
8903 91 10 Pentru navigaia maritim
8903 92 Nave cu motor, altele dect cele cu motor suspendat:
8903 92 10 Pentru navigaia maritim

8904 00 Remorchere i mpingtoare:


8904 00 10 Remorchere
mpingtoare:
8904 00 91 Pentru navigaia maritim

8905 Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare i alte nave pentru
care navigaia este numai subsidiar fa de funcia principal; docuri plutitoare; platforme de
forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile:
8905 10 Nave de dragare:
8905 10 10 Pentru navigaia maritim
8905 90 Altele:
8905 90 10 Pentru navigaia maritim

8906 Alte nave, inclusiv nave de rzboi i nave de salvare altele dect cele cu rame:
8906 10 00 Nave de rzboi
Altele:
8906 90 10 Pentru navigaia maritim
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/19

3. Acordarea acestor suspendri se face n funcie de condiiile prevzute de dispoziiile al Uniunii Europene adoptate n
acest domeniu n vederea controlului vamal al destinaiei acestor produse.

B. Aeronave civile i produse destinate aeronavelor civile

1. Scutirea de drepturi vamale se acord pentru:

aeronave civile;

unele produse destinate utilizrii n aeronave civile i includerii n acestea n cursul construciei, reparrii, ntreinerii,
refacerii, modificrii sau transformrii acestora;

aparate la sol pentru antrenament de zbor i pri ale acestora i piese detaate, pentru uz civil.

Aceste produse fac obiectul poziiilor i subpoziiilor enumerate n tabelele de la punctul 5.

2. Pentru aplicarea punctului 1, prima i a doua liniu, expresia aeronave civile nseamn aeronavele, altele dect cele
utilizate n statele membre de ctre serviciile militare sau similare i care poart o nmatriculare militar sau asimilat.

3. Pentru aplicarea punctului 1 a doua liniu, expresia destinate aeronavelor civile se refer de asemenea la produsele
destinate aparatelor la sol pentru antrenament de zbor, de uz civil.

4. Scutirea de drepturi vamale se face n funcie de condiiile prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n acest
domeniu n vederea efecturii controlului vamal al destinaiei acestor produse [a se vedea articolul 254 din
Regulamentul (UE) nr. 952/2013].

5. Mrfurile eligibile pentru scutirea de drepturi vamale sunt reglementate de urmtoarele poziii i subpoziii:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49,
8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90,
8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51,
8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50,
8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40,
8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10,
8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80,
8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 42, 8528 52, 8528 62,
8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40,
8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032,
9104.
L 294/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Pentru urmtoarele subpoziii, scutirea de drepturi vamale pentru produsele destinate utilizrii n aeronavele civile nu se
acord dect mrfurilor nscrise n coloana 2:

Subpoziii Denumirea mrfurilor

3917 21 90, 3917 22 90, Prevzute cu accesorii


3917 23 90, 3917 29 00,
3917 31, 3917 33, 3917 39 00,
7413 00, 8307 10, 8307 90
4008 29 Profile, tiate la dimensiune
4009 12, 4009 22, 4009 32, Pentru transportul gazelor sau lichidelor
4009 42
3926 90, 4016 10, 4016 93, Pentru uz tehnic
4016 99
4504 90 Garnituri, aibe i alte etanri
6812 80 Altele dect mbrcminte, accesorii de mbrcminte, nclminte, obiecte de acoperit capul,
hrtie, carton, psl sau azbest prelucrat n fibre comprimate, pentru mbinri, n foi sau rulouri
6813 20, 6813 81, 6813 89 Pe baz de azbest sau de alte substane minerale
7007 21 Parbrize, nencadrate
7322 90 Generatoare i distribuitoare de aer cald, cu excepia prilor acestora
7324 90 Articole de igien, cu excepia prilor acestora
7608 10, 7608 20 Prevzute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau lichidelor
8108 90 Tuburi i evi, prevzute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau al lichidelor
8415 90 De maini i aparate pentru condiionarea aerului de la subpoziiile 8415 81, 8415 82 sau
8415 83
8419 90 Pri de schimbtoare de cldur
8479 89 Acumulatoare hidropneumatice; acionri mecanice pentru inversori de for; blocuri de toalet
special concepute; umidificatoare i dezumidificatoare de aer; servomecanisme neelectrice;
demaroare neelectrice; demaroare pneumatice pentru turboreactoare, turbopropulsoare sau alte
turbine cu gaz; tergtoare de parbriz neelectrice, regulatoare de elice neelectrice
8501 20, 8501 40 De o putere de peste 735 W, dar de maximum 150 kW
8501 31 De o putere de peste 735 W, generatoare de current continuu
8501 33 Motoare de o putere de maximum 150 kW, generatoare
8501 34 Generatoare de o putere de peste 375 kW
8501 51 De o putere de peste 735 W
8501 53 De o putere de maximum 150 kW
8516 80 20 Montate pe un suport simplu din material izolant i legate la un circuit, pentru degivrare sau
antigivrare
8522 90 Ansambluri i subansambluri, formate din dou sau mai multe pri sau piese asamblate, pentru
aparatele menionate la subpoziia 8519 81 95
8529 90 Ansambluri i subansambluri, care se compun din dou sau mai multe pri sau piese asamblate,
pentru aparatele menionate la poziia 8526
8536 70 Conectori din materiale plastice pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice
8543 70 04, 8543 70 90 Aparate pentru nregistrarea zborului, sincronizatoare i transductoare electrice, dispozitive de
ndeprtare a gheii i dispozitive antiaburire cu rezistene electrice
8803 90 90 Inclusiv planoarele
9020 00 Cu excepia prilor
9029 10 Contoare de turaii electrice sau electronice
9029 90 De contoare de turaii, de indicatoare de vitez i de tahometre
9109 10, 9109 90 Cu limea sau diametrul de maximum 50 mm
9405 10, 9405 60 Din material plastic sau din metale comune
9405 92, 9405 99 Ale articolelor de la subpoziiile 9405 10 sau 9405 60, din material plastic sau din metale
comune
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/21

6. Produsele menionate la punctul 5 sunt integrate n TARIC prin subpoziiile care conin o trimitere la o not de subsol
care are urmtorul coninut: Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile
Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013].

C. Produse farmaceutice

1. Scutirea de drepturi vamale se acord produselor farmaceutice din urmtoarele categorii:

1. produsele farmaceutice reglementate de CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) i de denumirile comune
internaionale (DCI) enumerate n anexa 3;

2. sruri, esteri i hidrai ale cror DCI, sunt obinute prin combinarea unei DCI din anexa 3 cu un prefix sau un sufix
din anexa 4, cu condiia ca aceste produse s poat fi clasificate la aceeai subpoziie de 6 cifre din SA ca i produsul
cu DCI respectiv;

3. sruri, esteri i hidrai din DCI, enumerai n anexa 5, care nu pot fi clasificai la aceeai subpoziie din SA cu 6 cifre ca
DCI corespunztoare;

4. produse farmaceutice intermediare, de exemplu, compui de tipul celor utilizai la fabricarea produselor farmaceutice
finite, reglementate de CAS RN i de denumirile chimice enumerate n anexa 6.

2. Cazuri speciale:

1. DCI reglementeaz numai substanele descrise n listele recomandate i propuse publicate de Organizaia Mondial a
Sntii (OMS). Atunci cnd numrul de substane reglementate de o DCI este mai mic dect cel al celor reglementate
de CAS RN, sunt scutite numai substanele reglementate de DCI;

2. atunci cnd un produs din anexele 3 sau 6 este identificat printr-un CAS RN corespunztor unui izomer specific,
numai acest izomer poate beneficia de scutire;

3. derivaii dubli (sruri, esteri i hidrai) din DCI, desemnai de combinaia dintre o DCI din anexa 3 i prefixe sau sufixe
din anexa 4, cu condiia ca aceste produse s poat fi clasificate la aceeai subpoziie din SA cu 6 cifre ca i DCI
corespunztoare, beneficiaz de scutire:

exemplu: ester metilic de alanin, clorhidrat;

4. atunci cnd o DCI din anexa 3 este o sare (sau un ester), nici o alt sare (sau ester) al acidului corespunztor DCI nu
beneficiaz de scutire:

exemplu: oxprenoat de potasiu (DCI): scutit;

oxprenoat de sodiu: nu este scutit.

D. Impunere forfetar

1. Se aplic un drept vamal forfetar de 2,5 % ad valorem pentru mrfurile:

coninute n transporturile de la particular la particular; sau

coninute n bagajele personale ale cltorilor,

cu condiia ca importurile s nu aib caracter comercial.


L 294/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Taxa vamal forfetar de 2,5 % se aplic atunci cnd valoarea intrinsec a mrfurilor supuse taxelor de import nu
depete, pe transport sau pe cltor, 700 .

Taxa vamal forfetar n cauz nu se aplic n cazul mrfurilor pentru care n tabelul taxelor figureaz meniunea
scutire i n cazul mrfurilor incluse la capitolul 24 care se afl ntr-un transport sau n bagajele personale ale
cltorilor n cantiti mai mari dect, dup caz, limitele stabilite la articolul 27 sau n conformitate cu articolul 41 din
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri
de taxe vamale (1).

2. Se consider lipsite de orice caracter comercial:

a) n ceea ce privete mrfurile coninute n transporturi de la particular la particular, importurile referitoare la


transporturile care, n acelai timp:

prezint un caracter ocazional;

conin exclusiv mrfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor iar aspectul sau cantitatea acestor
mrfuri nu indic nici o intenie de ordin comercial;

se adreseaz de ctre expeditor destinatarului fr nici un fel de plat;

b) n ceea ce privete mrfurile coninute n bagajele personale ale cltorilor, importurile care, n acelai timp:

prezint un caracter ocazional; i

conin exclusiv mrfuri rezervate uzului personal sau familial al cltorilor, sau destinate a fi oferite drept cadou;
aspectul sau cantitatea acestor mrfuri nu trebuie s indice nici o intenie de ordin comercial.

3. Dreptul vamal forfetar nu se aplic mrfurilor care sunt importate n condiiile stabilite la punctele 1 i 2 pentru care
persoana interesat a solicitat, nainte de aplicarea dreptului respectiv, ca acestea s fac obiectul drepturilor de import
care le sunt proprii. n acest caz, toate mrfurile care formeaz importul se supun drepturilor de import care le sunt
proprii, fr a aduce atingere scutirii de drepturi vamale prevzute la articolele 25-27 i 41 din Regulamentul (CEE)
nr. 1186/2009.

n sensul primului paragraf, drepturi de import nseamn att drepturile vamale i taxele cu efect echivalent, ct i
impunerile la import prevzute n cadrul politicii agricole comune sau n cadrul regimurilor specifice aplicabile anumitor
mrfuri care rezult din transformarea produselor agricole.

4. Statele membre neparticipante au dreptul de a rotunji suma care rezult din conversia n moned naional a sumei de
700 .

5. Statele membre neparticipante au dreptul de a menine neschimbat contravaloarea n moned naional a sumei de
700 n cazul n care, la adaptarea anual prevzut la articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, conversia
acestei sume duce, nainte de rotunjirea prevzut la punctul 4, la o modificare a contravalorii exprimate n moned
naional de mai puin de 5 % sau la o scdere a acestei contravalori.

(1) JO L 324, 10.12.2009, p. 23.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/23

E. Containere i materiale de ambalare

Se aplic urmtoarele dispoziii pentru containerele i materialele de ambalare prevzute la literele (a) i respectiv (b) de la
regula general 5 de interpretare, puse n liber circulaie n acelai timp cu mrfurile cu care sunt prezentate sau pe care le
conin.

1. Atunci cnd containerele sau materialele de ambalare sunt clasificate cu mrfurile cu care sunt prezentate sau pe care le
conin, n conformitate cu dispoziiile regulii generale 5 de interpretare, acestea:

a) se supun aceluiai drept vamal care se aplic mrfii:

atunci cnd aceasta se supune unui drept vamal ad valorem; sau

atunci cnd trebuie incluse n greutatea impozabil a mrfii;

b) se admit la scutirea de drepturi vamale:

atunci cnd marfa este scutit de drepturi vamale; sau

atunci cnd este impozabil pe o baz alta dect greutatea sau valoarea; sau

atunci cnd greutatea acestor containere sau materiale de ambalare nu trebuie inclus n greutatea impozabil a
mrfii.

2. Atunci cnd containerele sau materialele de ambalare supuse dispoziiilor punctului 1 literele (a) i (b) conin sau sunt
prezentate cu mai multe mrfuri de natur diferit, greutatea i valoarea acestora se repartizeaz pe toate mrfurile,
proporional cu greutatea sau cu valoarea fiecreia dintre acestea pentru a determina greutatea sau valoarea impozabil.

F. Tratament tarifar favorabil n funcie de natura mrfurilor

1. n anumite condiii, se poate acorda pentru urmtoarele mrfuri un tratament tarifar favorabil n funcie de natura
acestora:

mrfuri improprii pentru consum;

semine;

pnze de sit, neconfecionate;

anumii struguri proaspei de mas, tutun i nitrai.

Aceste mrfuri fac obiectul subpoziiilor (1), care conin o trimitere la o not de subsol cu urmtorul coninut:
Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare
sau Acest tratament tarifar favorabil se aplic sub rezerva ndeplinirii formalitilor i condiiilor stabilite la seciunea II
litera F din dispoziiile preliminare.

2. Mrfurile improprii pentru consum, pentru care se acord un tratament tarifar favorabil n funcie de natura lor, sunt
enumerate n anexa 8 cu trimitere la poziia la care sunt clasificate i la numele i cantitatea denaturanilor utilizai.
Aceste mrfuri sunt considerate improprii pentru consum atunci cnd amestecul dintre produsul de denaturat i
denaturant este omogen i separarea lor nu poate fi rentabil din punct de vedere economic.

(1) Subpoziiile i codul TARIC n cauz sunt urmtoarele: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00,
0712 90 11, 0806 10 10, 1001 91 10, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1006 10 10, 1007 10 10, 1106 20 10, 1201 10 00,
1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2401 10 35,
2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 00 10, 3105 90 20 10, 3105 90 80 10,
3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.
L 294/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

3. Mrfurile enumerate mai jos sunt clasificate la subpoziiile corespunztoare referitoare la nsmnare cu condiia s
ndeplineasc condiiile prevzute de dispoziiile al Uniunii Europene adoptate n acest domeniu:
porumb dulce, alac, porumb hibrid de smn, orez i sorg pentru nsmnare: Directiva 66/402/CEE a
Consiliului (1);
cartofi destinai nsmnrii: Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (2);
semine i fructe oleaginoase, destinate nsmnrii: Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (3).
Cu toate acestea, fiind vorba de porumb dulce, alac, porumb hibrid, orez, sorg hibrid sau de semine i fructe oleaginoase
crora nu li se aplic dispoziiile agricole, se acord un tratament tarifar favorabil n funcie de natura lor cu condiia s
se demonstreze n mod incontestabil c aceste produse sunt destinate nsmnrii.
4. Se acord un tratament tarifar favorabil pnzelor de sit, neconfecionate, cu condiia ca aceste mrfuri s poarte o
marc de neters care s le identifice ca fiind destinate cernerii sau altor utilizri industriale similare.
5. Se acord un tratament tarifar favorabil pentru anumii struguri de mas proaspei, tutun i nitrai pe baza prezentrii
unui certificat vizat n mod corespunztor. Dispoziiile speciale i modelele de certificate sunt incluse n anexa 9.

(1) JO P 125, 11.7.1966, p. 2309.


(2) JO L 193, 20.7.2002, p. 60.
(3) JO L 193, 20.7.2002, p. 74.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/25

LISTA SEMNELOR, ABREVIERILOR I SIMBOLURILOR

Desemneaz un nou cod


Desemneaz un cod care a fost utilizat i n anul precedent, dar cu un coninut diferit
AD F/M Drept suplimentar pe fin
AD S/Z Drept suplimentar pe zahr
b/f Recipient
cm/s Centimetru(i) pe secund
EA Element agricol
Euro
DCI Denumire comun internaional
DCIM Denumire comun internaional modificat
ISO Organizaia Internaional de Standardizare
Kbit 1 024 bii
kg/br Kilogram greutate brut
kg/net Kilogram greutate net
kg/net eda Kilogram greutate net a produsului scurs
kg/net mas Kilogram net de substan uscat
MAX Maximum
Mbit 1 048 576 bii
MIN Minimum
ml/g Mililitru(i) pe gram
mm/s Milimetru(i) pe secund
COR Cifr octanic Research

Observaie:

O poziie plasat ntre paranteze drepte n coloana 1 din tabelul drepturilor indic faptul c aceast poziie a fost suprimat
(exemplu, poziia [1519]). Dac, ntr-o anex la tabelul taxelor vamale, referina anexei este ntre paranteze ptrate,
coninutul anexei respective a fost eliminat (de exemplu, [anexa 7]).
L 294/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

LISTA UNITILOR SUPLIMENTARE

c/k Numr de carate (1 carat metric = 2 104 kg)


ce/el Numr de elemente
ct/l Capacitate de ncrcare util n tone metrice (1)
g Gram
gi F/S Gram izotopi fisionabili
kg H2O2 Kilogram de peroxid de hidrogen
kg K2O Kilogram de oxid de potasiu
kg KOH Kilogram de hidroxid de potasiu (potas caustic)
kg met.am. Kilogram de metilamine
kg N Kilogram de azot
kg NaOH Kilogram de hidroxid de sodiu (sod caustic)
kg/net eda Kilogram greutate net a produsului scurs
kg P2O5 Kilogram de pentaoxid de fosfor (anhidrid fosforic)
kg 90 % sdt Kilogram de substan uscat 90 %
kg U Kilogram de uraniu
1 000 kWh 1 000 kilowatt or
l Litru
1 000 l 1 000 litri
l alc. 100 % Litru de alcool pur (100 %)
m Metru
2
m Metru ptrat
3
m Metru cub
3
1 000 m 1 000 metri cubi
pa Numr perechi
p/st Numr de buci
100 p/st 100 buci
1 000 p/st 1 000 buci
TJ Terajoule (putere caloric superioar)
Fr unitate suplimentar

(1) Prin capacitate de ncrcare util n tone metrice (ct/l) se nelege capacitatea de ncrcare a unui vapor exprimat n tone metrice, cu
excepia mrfurilor transportate cu titlu de provizii de bord (carburani, utilaje, alimente etc.). De asemenea, persoanele transportate
(personal i pasageri), precum i bagajele acestora, nu se iau n considerare la calcularea capacitii de ncrcare utile.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/27

PARTEA II

TABELUL DREPTURILOR
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/29

SECIUNEA I

ANIMALE VII I PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

Note de seciune

1. Orice trimitere din aceast seciune la un anumit gen sau la o anumit specie de animale se aplic, cu excepia cazului n care contextul
impune altfel, i animalelor tinere din acel gen sau din acea specie.

2. Cu excepia cazului n care contextul impune altfel, orice trimitere din nomenclatur la produse uscate include i produsele
deshidratate, evaporate sau liofilizate.

CAPITOLUL 1

ANIMALE VII

Not de capitol

1. Capitolul cuprinde toate animalele vii, cu excepia:

a) petilor i crustaceelor, molutelor i a altor nevertebrate acvatice de la poziiile 0301, 0306, 0307 sau 0308;

b) culturilor de microorganisme i a altor produse de la poziia 3002;

c) animalelor de la poziia 9508.

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0101 Cai, mgari, catri i bardoi, vii:


Cai:

0101 21 00 Reproductori de ras pur (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0101 29 Altele:

0101 29 10 Destinai sacrificrii (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0101 29 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 p/st

0101 30 00 Mgari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st

0101 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 p/st

0102 Animale vii din specia bovine:


Bovine:

0102 21 Reproductori de ras pur (3):

0102 21 10 Juninci (care nu au ftat niciodat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0102 21 30 Vaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0102 21 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea Directiva
94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Regulamentul de punere n aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei (JO L 59, 3.3.2015, p. 1)].
2
() Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(3) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea Directiva
2009/157/CE a Consiliului (JO L 323, 10.12.2009, p. 1); Regulamentul (CE) nr. 133/2008 al Comisiei (JO L 41, 15.2.2008, p. 11); Directiva
94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
L 294/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0102 29 Altele:

0102 29 05 Din subgenul Bibos sau din subgenul Poephagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

Altele:

0102 29 10 Cu o greutate de maximum 80 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net (1) p/st

Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg:

0102 29 21 Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net p/st

0102 29 29 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net (1) p/st

Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg:

0102 29 41 Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net p/st

0102 29 49 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net (1) p/st

Cu o greutate peste 300 kg:

Juninci (care nu au ftat niciodat):

0102 29 51 Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net p/st

0102 29 59 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net (1) p/st

Vaci:

0102 29 61 Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net p/st

0102 29 69 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net (1) p/st

Altele:

0102 29 91 Destinate sacrificrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net p/st

0102 29 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net (1) p/st

Bivoli:

0102 31 00 Reproductori de ras pur (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0102 39 Altele:

0102 39 10 De specie domestic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net (1) p/st

0102 39 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0102 90 Altele:

0102 90 20 Reproductori de ras pur (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

Altele:

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea Directiva
2009/157/CE a Consiliului (JO L 323, 10.12.2009, p. 1); Regulamentul (CE) nr. 133/2008 al Comisiei (JO L 41, 15.2.2008, p. 11); Directiva
94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/31

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0102 90 91 De specie domestic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2 + 93,1 /


100 kg/net (1) p/st

0102 90 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0103 Animale vii din specia porcine:


0103 10 00 Reproductori de ras pur (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

Altele:

0103 91 Cu o greutate sub 50 kg:

0103 91 10 Animale domestice din specia porcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 /100 kg/net p/st

0103 91 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0103 92 Cu o greutate de minimum 50 kg:

Animale domestice din specia porcin:

0103 92 11 Scroafe cu o greutate minim de 160 kg, care au ftat cel puin o dat . . . . . . . . . 35,1 /100 kg/net p/st

0103 92 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,2 /100 kg/net p/st

0103 92 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

0104 Animale vii din specia ovine sau caprine:


0104 10 Din specia ovine:

0104 10 10 Reproductori de ras pur (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st

Altele:

0104 10 30 Miei (pn la 1 an) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 /100 kg/


net (1) p/st

0104 10 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 /100 kg/


net (1) p/st

0104 20 Din specia caprine:

0104 20 10 Reproductori de ras pur (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 p/st

0104 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 /100 kg/


net (1) p/st

0105 Cocoi, gini, rae, gte, curcani, curci i bibilici, vii, din specii domestice:
Cu o greutate de maximum 185 g:

0105 11 Cocoi i gini:

Gini de selecie i de reproducie:

0105 11 11 De rase outoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st

0105 11 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st

Altele:

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea Directiva
88/661/CEE a Consiliului (JO L 382, 31.12.1988, p. 36); Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 96/510/CE a
Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
(3) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea Directiva
89/361/CEE a Consiliului (JO L 153, 6.6.1989, p. 30); Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Regulamentul (CE)
nr. 874/96 al Comisiei (JO L 118, 15.5.1996, p. 12); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.8.1996, p. 53)].
L 294/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0105 11 91 De rase outoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st


0105 11 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st
0105 12 00 Curcani i curci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 /1 000 p/st p/st
0105 13 00 Rae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st
0105 14 00 Gte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 /1 000 p/st p/st
0105 15 00 Bibilici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 /1 000 p/st p/st
Altele:
0105 94 00 Cocoi i gini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,9 /100 kg/net p/st
0105 99 Altele:
0105 99 10 Rae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,3 /100 kg/net p/st
0105 99 20 Gte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 /100 kg/net p/st
0105 99 30 Curcani i curci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,8 /100 kg/net p/st
0105 99 50 Bibilici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,5 /100 kg/net p/st
0106 Alte animale vii:
Mamifere:
0106 11 00 Primate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 12 00 Balene, delfini i marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); lamantini i dugongi
(mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare i morse (mamifere din
subordinul Pinnipedia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 13 00 Cmile i alte camelide (Camelidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 14 Iepuri i iepuri de cmp:
0106 14 10 Iepuri domestici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 p/st
0106 14 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0106 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0106 20 00 Reptile (inclusiv erpi i broate estoase de mare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
Psri:
0106 31 00 Psri de prad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 32 00 Psittaciforme (inclusiv papagali, perui, arakanga i cacaduu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 33 00 Strui; emu (Dromaius novaehollandiae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st
0106 39 Altele:
0106 39 10 Porumbei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 p/st
0106 39 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Insecte:
0106 41 00 Albine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0106 49 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0106 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/33

CAPITOLUL 2

CARNE I ORGANE COMESTIBILE

Not de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

a) produsele clasificate la poziiile 0201-0208 i 0210, improprii alimentaiei umane;

b) intestinele, vezicile i stomacurile de animale (poziia 0504), nici sngele de animale (poziiile 0511 sau 3002);

c) grsimile animale, altele dect produsele de la poziia 0209 (capitolul 15).

Note complementare

1. A. Se consider:

a) carcas din specia bovine, n sensul subpoziiilor 0201 10 i 0202 10, corpul ntreg al animalelor sacrificate, aa cum se prezint dup
operaiunile de eliminare a sngelui, eviscerare i jupuire, prezentate cu sau fr cap, cu sau fr picioare i cu sau fr celelalte organe
comestibile anexe. Atunci cnd carcasele sunt prezentate fr cap, acesta din urm trebuie s fie separat de carcas la nivelul articulaiei
atloido-occipitale. Atunci cnd carcasele sunt prezentate fr picioare, acestea din urm trebuie s fie secionate la nivelul articulaiilor carpo-
metacarpiene sau tarso-metatarsiene; se consider carcas i partea anterioar a carcasei care conine toate oasele, precum i gtul i spata,
dar cu mai mult de zece perechi de coaste;

b) semicarcas din specia bovine, n sensul subpoziiilor 0201 10 i 0202 10, produsele obinute prin separarea carcasei ntregi dup un
plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecrei vertebre cervicale, dorsale, lombare i sacrale i prin mijlocul sternului i al simfizei
ischiopubiene; se consider semicarcas i partea anterioar a semicarcasei care conine toate oasele, precum i gtul i spata, dar cu mai mult
de zece coaste;

c) sfert compensat, n sensul subpoziiilor 0201 20 20 i 0202 20 10, ansamblul compus din:

fie sferturile anterioare care conin toate oasele, precum i gtul i spata, i sunt tranate coninnd zece coaste i sferturile posterioare
care conin toate oasele, precum i pulpa i vrbioara anterior i sunt tranate coninnd trei coaste;

fie sferturile anterioare care conin toate oasele, precum i gtul i spata, i sunt tranate, coninnd cinci coaste neseparate de partea de
torace i de burt i sferturile posterioare care conin toate oasele, precum i pulpa i vrbioara anterior i sunt tranate coninnd opt
coaste tiate.

Sferturile anterioare i sferturile posterioare care constituie sferturi compensate trebuie s fie prezentate n vam n acelai timp i n numr
egal, greutatea total a sferturilor anterioare trebuie s fie egal cu cea a sferturilor posterioare; cu toate acestea, ntre cele dou greuti
totale se admite o diferen de maximum 5 % din greutatea cea mai mare (a sferturilor anterioare sau a sferturilor posterioare);

d) sfert anterior neseparat, n sensul subpoziiilor 0201 20 30 i 0202 20 30, partea anterioar a carcasei, care conine toate oasele, precum
i gtul i cele dou spate, cu minimum patru perechi de coaste i cu maximum zece perechi de coaste (primele patru perechi trebuie s fie
ntregi, urmtoarele pot fi tiate), cu sau fr fleic;

e) sfert anterior separat, n sensul subpoziiilor 0201 20 30 i 0202 20 30, partea anterioar a semicarcasei, care conine toate oasele,
precum i gtul i spata, cu minimum patru coaste i cu maximum zece coaste (primele patru coaste trebuie s fie ntregi, urmtoarele pot fi
tiate), cu sau fr fleic;

f) sfert posterior neseparat, n sensul subpoziiilor 0201 20 50 i 0202 20 50, partea posterioar a carcasei, care conine toate oasele,
precum i pulpa i vrbioarele anterior, cu minimum trei perechi de coaste ntregi sau tiate, cu sau fr jaret, cu sau fr fleic;

g) sfert posterior separat, n sensul subpoziiilor 0201 20 50 i 0202 20 50, partea posterioar a semicarcasei, care conine toate oasele,
precum i pulpa i vrbioara anterior, cu minimum trei coaste ntregi sau tiate, cu sau fr jaret i cu sau fr fleic;
L 294/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

h) 1. buci rezultate din sferturi anterioare numite australiene, n sensul subpoziiei 0202 30 50, prile dorsale ale sfertului anterior,
inclusiv partea superioar a spatei, obinute dintr-un sfert anterior care are minimum patru coaste i maximum zece coaste tiat drept
dup un plan care trece din punctul de legtur a primei coaste cu primul segment de os al pieptului pn n punctul de reflecie al
diafragmei situat pe a zecea coast;

2. buci de piept numite australiene, n sensul subpoziiei 0202 30 50, partea inferioar a sfertului anterior, format din capul
pieptului, zona mijlocie a pieptului i tendonul pieptului.

B. Produsele menionate la nota complementar 1 A literele (a)-(g) pot fi prezentate cu sau fr coloana vertebral.

C. Pentru determinarea numrului de coaste ntregi sau tiate menionate la nota complementar 1 A, nu se iau n considerare dect coastele
ntregi sau tiate, nedesprinse de coloana vertebral. n cazul n care coloana vertebral a fost ndeprtat, se vor lua n considerare numai
coastele ntregi sau tiate care altfel ar fi fost nedesprinse de coloana vertebral.

2. A. Se consider:

a) carcase sau semicarcase, n sensul subpoziiilor 0203 11 10 i 0203 21 10, animale domestice din specia porcine, aa cum se prezint ele
dup operaiunile de eliminare a sngelui, de eviscerare i de eliminare a prului i ongloanelor. Semicarcasele sunt obinute prin separarea
carcasei ntregi dup un plan de simetrie trecnd prin fiecare vertebr cervical, dorsal, lombar i sacral, prin lungul sternului i prin
simfiza ischiopubian. Aceste carcase sau semicarcase pot fi prezentate cu sau fr cap, cu sau fr partea gtului denumit partea din josul
flcilor, picioare, osnz, rinichi, coad sau diafragm. Semicarcasele pot fi prezentate cu sau fr mduva spinrii, creier i limb.
Carcasele i semicarcasele de scroafe pot fi prezentate cu sau fr mamele;

b) jambon, n sensul subpoziiilor 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31, partea posterioar (codal) a semicarcasei, care
conine oasele, cu sau fr picior, jaret, orici sau slnin.

Jambonul este separat de restul semicarcasei astfel nct include cel mult ultima vertebr lombar;

c) partea anterioar, n sensul subpoziiilor 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60, partea anterioar (cranial) a
semicarcasei fr cap, cu sau fr partea gtului denumit partea din josul flcilor, care conine oasele, cu sau fr picior, jaret, orici sau
slnin.

Partea anterioar este separat de restul semicarcasei astfel nct include cel mult a cincea vertebr dorsal.

Partea superioar (dorsal) a prii anterioare (ira spinrii), chiar cu omoplatul i musculatura aferent (pulpa anterioar), este considerat
ca o bucat de spinare, atunci cnd este separat de partea inferioar (ventral) a prii anterioare printr-o tietur care trece cel mult pe sub
coloana vertebral;

d) spat, n sensul subpoziiilor 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39, partea inferioar a prii anterioare, chiar cu
omoplatul i musculatura aferent, coninnd oasele, cu sau fr picior, jaret, orici sau slnin.

Omoplatul cu musculatura aferent, prezentat separat, este clasificat la aceste subpoziii ca bucat de spat;

e) spinare, n sensul subpoziiilor 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70, partea superioar a semicarcasei cuprins ntre
prima vertebr cervical i vertebrele codale, coninnd oasele cu sau fr file, omoplat, orici sau slnin.

Spinarea este separat de partea inferioar a semicarcasei printr-o tietur care trece chiar pe sub coloana vertebral;

f) piept, n sensul subpoziiilor 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19, partea inferioar a semicarcasei numit
mpnat, situat ntre jambon i spat, cu sau fr oase, dar cu orici i slnin;

g) semicarcas de bacon, n sensul subpoziiei 0210 19 10, semicarcasa de porc prezentat fr cap, falc, gt, picioare, coad, osnz,
rinichi, file, omoplat, stern, coloana vertebral, osul iliac i diafragm;

h) trei sferturi anterior, n sensul subpoziiei 0210 19 10, semicarcasa de bacon fr jambon, dezosat sau nu;

ij) trei sferturi posterior, n sensul subpoziiei 0210 19 20, semicarcasa de bacon fr partea anterioar, dezosat sau nu;

k) mijloc, n sensul subpoziiei 0210 19 20, semicarcasa de bacon fr jambon i fr partea anterioar, dezosat sau nu.

Subpoziia include i bucile de mijloc coninnd esut de spinare sau de piept n proporia normal pentru mijlocul ntreg.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/35

B. Bucile provenite din tranrile menionate la nota complementar 2 A litera (f) nu se clasific la aceleai subpoziii cu produsele respective
dect n cazul n care conin orici i slnin.

Dac bucile clasificate la subpoziiile 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60, sunt obinute
prin tiere din semicarcase de bacon, la care oasele indicate la nota complementar 2 A litera (g) au fost deja eliminate, tieturile trebuie s
urmeze aceleai trasee cu cele descrise la nota complementar 2 A literele (b), (c) i respectiv (d); n orice caz, aceste buci sau pri ale acestora
trebuie s conin oase.

C. La subpoziiile 0206 49 00 i 0210 99 49 sunt clasificate, n special, capetele i jumtile de capete de porci domestici, cu sau fr creier, flci
sau limb, inclusiv buci din acestea.

Capul este separat de restul semicarcasei astfel:

printr-o tietur dreapt paralel cu craniul; sau

printr-o tietur paralel cu craniul pn la nivelul ochilor i apoi nclinat spre partea din fa a capului, astfel partea gtului denumit
partea din josul flcilor rmnnd ataat la semicarcas.

Sunt considerate buci de capete, ntre altele, flcile, rtul, urechile i carnea aderent pe cap, n special carnea din spatele craniului. Cu toate
acestea, bucile de carne fr os, prezentate separat, aparinnd prii din fa (grumaz parte spat; partea de grumaz numit partea din
josul flcii sau partea care cuprinde partea din josul flcii sau parte din josul flcii i grumaz parte spat prezentate mpreun) sunt
clasificate la subpoziiile 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 sau 0210 19 81, dup caz.

D. Se consider slnin, n sensul subpoziiilor 0209 10 11 i 0209 10 19, esutul adipos situat sub orici, aderent pe el, indiferent de partea de
porc de la care provine; n toate cazurile, greutatea esutului adipos trebuie s depeasc greutatea oriciului.

La aceste subpoziii se clasific i slnina de pe care a fost eliminat oriciul.

E. Sunt considerate ca uscate sau afumate, n sensul subpoziiilor 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 i 0210 19 60-0210 19 89,
produsele n carnea crora raportul ap/protein (coninutul de azot 6,25) este de maximum 2,8. Coninutul de azot trebuie s fie determinat
dup metoda ISO 937-1978.

3. A. Se consider:

a) carcas, n sensul subpoziiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51, corpurile ntregi ale animalelor
sacrificate aa cum se prezint dup operaiunile de eliminare a sngelui, eviscerare i jupuire, prezentate cu sau fr cap, cu sau fr picioare
i cu sau fr celelalte organe comestibile anexe. Atunci cnd carcasa este prezentat fr cap, acesta trebuie separat de carcas la nivelul
articulaiei atloido-occipitale. Atunci cnd carcasa este prezentat fr picioare, acestea trebuie s fie secionate la nivelul articulaiilor carpo-
metacarpiene sau tarso-metatarsiene;

b) semicarcas, n sensul subpoziiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51, produsul obinut prin
separarea carcasei ntregi dup un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecrei vertebre cervicale, dorsale, lombare i sacrale i prin
mijlocul sternului i al simfizei ischio-pubiene;

c) casc, n sensul subpoziiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53, partea anterioar a carcasei, cu sau fr piept,
coninnd toate oasele, precum i spata, gtul i coastele descoperite, tiat perpendicular pe coloana vertebral i avnd minimum cinci i
maximum apte perechi de coaste, ntregi sau tiate;

d) semicasc, n sensul subpoziiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53, partea anterioar a semicarcasei, cu sau fr
piept, coninnd toate oasele, precum i spata, gtul i coastele descoperite, tiat perpendicular pe coloana vertebral i avnd minimum
cinci i maximum apte coaste, ntregi sau tiate;

e) spinal i a, n sensul subpoziiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55, partea rmas din carcas, dup eliminarea
chiulotei i ctii, cu sau fr rinichi; aua, separat de spinal, trebuie s conin minimum cinci vertebre lombare; spinalul, separat de a,
trebuie s conin minimum cinci perechi de coaste ntregi sau tiate;

f) semispinal i semia, n sensul subpoziiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55, partea rmas din semicarcas,
dup eliminarea semichiulotei i semictii, cu sau fr rinichi; semiaua, separat de semispinal, trebuie s conin minimum cinci vertebre
lombare; semispinalul, separat de semia, trebuie s conin minimum cinci coaste, ntregi sau tiate;
L 294/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

g) chiulot, n sensul subpoziiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59, partea posterioar a carcasei, care conine toate
oasele, precum i jigoul, tiat perpendicular pe coloana vertebral la nivelul celei de-a asea vertebre lombare sub osul iliac, sau la nivelul
celei de-a patra vertebre sacrale, de-a curmeziul osului iliac, n faa simfizei ischio-pubiene;

h) semichiulot, n sensul subpoziiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i0204 50 59, partea posterioar a semicarcasei, care
conine toate oasele, precum i jigoul, tiat perpendicular pe coloana vertebral la nivelul celei de-a asea vertebre lombare sub osul iliac, sau
la nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, dea curmeziul osului iliac, n faa simfizei ischio-pubiene.

B. Pentru determinarea numrului de coaste ntregi sau tiate menionate la nota complementar 3 A, nu se iau n considerare dect coastele,
ntregi sau tiate, nedesprinse de coloana vertebral.

4. Se consider:

a) buci de psri de curte nedezosate, n sensul subpoziiilor 0207 13 20-0207 13 60, 0207 14 20-0207 14 60, 0207 26 20-
0207 26 70, 0207 27 20-0207 27 70, 0207 44 21-0207 44 61, 0207 45 21-0207 45 61, 0207 54 21-0207 54 61, 0207 55 21-
0207 55 61 i 0207 60 21-0207 60 61, prile menionate, care conin toate oasele lor.

Bucile de psri de curte, menionate la litera (a), din care au fost eliminate o parte din oase, se clasific la subpoziiile 0207 13 70,
0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81,
0207 55 71, 0207 55 81 sau 0207 60 81;

b) jumti, n sensul subpoziiilor 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21,
0207 55 21 i 0207 60 21, jumtile rezultate din carcasele de psri de curte prin tranarea longitudinal dup un plan format de coloana
vertebral i stern;

c) sferturi, n sensul subpoziiilor 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21,
0207 55 21 i 0207 60 21, sferturile posterioare sau sferturile anterioare, obinute prin tranarea transversal a unei jumti;

d) aripi ntregi, cu sau fr vrfuri, n sensul subpoziiilor 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31,
0207 54 31, 0207 55 31 i 0207 60 31, bucile de psri de curte, compuse din humerus, radius i cubitus, cu masa muscular care le
mbrac. Vrful, inclusiv osul carp, poate s fie eliminat sau nu. Tranarea trebuie fcut prin articulaii;

e) piept, n sensul subpoziiilor 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51,
0207 55 51 i 0207 60 51, bucile de psri de curte, compuse din stern i coaste i avnd pe ambele pri masa muscular care le mbrac;

f) pulpe, n sensul subpoziiilor 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 i 0207 60 61, bucile
de psri de curte, compuse din femur, tibie i peroneu i masa muscular care le mbrac. Cele dou tieturi trebuie fcute prin articulaii;

g) copane de curcani sau de curci, n sensul subpoziiilor 0207 26 60, 0207 27 60, buci de curcani sau de curci, compuse din tibie i peroneu
i masa muscular care le mbrac. Cele dou tranri trebuie fcute prin articulaii;

h) pulpe de curcani sau de curci, altele dect copanele, n sensul subpoziiilor 0207 26 70 i 0207 27 70, bucile de curcani sau de curci,
compuse din femur i masa muscular care l mbrac, sau din femur, tibie i peroneu cu masa muscular care le mbrac. Cele dou tranri
trebuie fcute prin articulaii;

ij) pri numite trunchi de rae sau de gte, n sensul subpoziiilor 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 i 0207 55 71: produsele care
constituie rae sau gte prezentate jumulite, golite complet, fr cap i fr labe i crora le-au fost eliminate oasele carcasei (sternul, coastele,
coloana vertebral i osul sacral), dar care au femururile, tibiile i humerusurile.

5. Dreptul de import care se aplic amestecurilor clasificate n prezentul capitol se calculeaz astfel:

a) atunci cnd unul din compui reprezint cel puin 90 % din greutatea amestecului, rata dreptului care se aplic amestecului total este aceea a
dreptului care se aplic pentru acest compus;

b) n celelalte cazuri, aceast rat este aceea a dreptului care se aplic pentru compusul care face obiectul celui mai ridicat drept de import.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/37

6. a) Carnea nepreparat termic i condimentat se clasific la capitolul 16. Se consider carne condimentat, carnea nepreparat termic, a crei
condimentare este realizat n profunzime sau pe toat suprafaa produsului i este perceptibil cu ochiul liber ori n mod evident perceptibil la
gust.
b) Produsele de la poziia 0210, crora li s-au adugat condimente n timpul fabricrii, se clasific la aceast poziie n cazul n care aceast
condimentare nu le schimb caracterul de produse descrise la poziia 0210.
7. Sunt considerate srate sau n saramur, n sensul subpoziiilor 0210 11-0210 93, carnea i organele comestibile care au fost supuse operaiunii
de srare prin impregnare n profunzime, n mod omogen n toate prile i care au un coninut global de sare mai mare sau egal cu 1,2 %, n
greutate, cu condiia ca srarea s reprezinte operaiunea care asigur o conservare pe termen lung. n sensul subpoziiei 0210 99, sunt considerate
srate sau n saramur carnea i organele comestibile care au fost supuse operaiunii de srare prin impregnare n profunzime, n mod omogen n
toate prile i care au un coninut global de sare mai mare sau egal cu 1,2 %, n greutate.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0201 Carne de animale din specia bovine, proaspt sau refrigerat:


0201 10 00 n carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 /
100 kg/net (1)

0201 20 Alte buci nedezosate:

0201 20 20 Sferturi numite compensate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 /


100 kg/net (1)

0201 20 30 Sferturi anterioare neseparate sau separate ............................................... 12,8 + 141,4 /


100 kg/net (1)

0201 20 50 Sferturi posterioare neseparate sau separate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 212,2 /


100 kg/net (1)

0201 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 265,2 /


100 kg/net (1)

0201 30 00 Dezosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 303,4 /


100 kg/net (1)

0202 Carne de animale din specia bovine, congelat:


0202 10 00 n carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 /
100 kg/net (1)

0202 20 Alte buci nedezosate:

0202 20 10 Sferturi numite compensate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 176,8 /


100 kg/net (1)

0202 20 30 Sferturi anterioare neseparate sau separate ............................................... 12,8 + 141,4 /


100 kg/net (1)

0202 20 50 Sferturi posterioare neseparate sau separate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 221,1 /


100 kg/net (1)

0202 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 265,3 /


100 kg/net (1)

0202 30 Dezosat:

0202 30 10 Sferturi anterioare, ntregi sau tiate n maximum cinci buci, fiecare sfert anterior
fiind prezentat ntr-un singur bloc congelat; sferturi numite compensate prezentate
n dou blocuri congelate, unul dintre ele coninnd partea anterioar a carcasei,
ntreag sau tranat n maximum cinci buci, iar cellalt coninnd sfertul posterior, 12,8 + 221,1 /
ntr-o singur bucat, fr muchiul file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg/net (1)
2
0202 30 50 Buci rezultate din sferturi anterioare i din piept numite australiene ( ) . . . . . . . . . . 12,8 + 221,1 /
100 kg/net (1)

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz prezentrii unui certificat de autenticitate eliberat n condiiile stabilite de Regulamentul (CEE)
nr. 139/81 al Comisiei (JO L 15, 17.1.1981, p. 4).
L 294/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0202 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 304,1 /


100 kg/net (1)

0203 Carne de animale din specia porcine, proaspt, refrigerat sau congelat:
Proaspt sau refrigerat:

0203 11 n carcase sau semicarcase:

0203 11 10 De animale domestice din specia porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,6 /100 kg/


net (1)
0203 11 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0203 12 Jamboane, spete i pri din acestea, nedezosate:

De animale domestice din specia porcine:

0203 12 11 Jamboane i pri din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 /100 kg/


net (1)
0203 12 19 Spete i pri din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 /100 kg/
net (1)
0203 12 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0203 19 Altele:

De animale domestice din specia porcine:

0203 19 11 Pri anterioare i pri din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 /100 kg/


net (1)
0203 19 13 Spinri i pri din acestea, nedezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 /100 kg/
net (1)
0203 19 15 Piept (mpnat) i pri de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 /100 kg/
net (1)
Altele:

0203 19 55 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 /100 kg/


net (1)
0203 19 59 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 /100 kg/
net (1)
0203 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Congelat:

0203 21 n carcase sau semicarcase:

0203 21 10 De la animale domestice din specia porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,6 /100 kg/


net (1)
0203 21 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0203 22 Jamboane, spete i pri din acestea, nedezosate:

De la animale domestice din specia porcine:

0203 22 11 Jamboane i pri din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 /100 kg/


net (1)
0203 22 19 Spete i pri din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 /100 kg/
net (1)
0203 22 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0203 29 Altele:

(1) Contingent tarifar OMC.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/39

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

De la animale domestice din specia porcine:

0203 29 11 Pri anterioare i pri din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 /100 kg/


net (1)
0203 29 13 Spinri i pri din acestea, nedezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 /100 kg/
net (1)
0203 29 15 Piept (mpnat) i pri de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 /100 kg/
net (1)
Altele:

0203 29 55 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 /100 kg/


net (1)
0203 29 59 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 /100 kg/
net (1)
0203 29 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0204 Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspt, refrigerat sau
congelat:
0204 10 00 Carcase i semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 171,3 /
100 kg/net (1)
Alt carne de animale din specia ovine, proaspt sau refrigerat:

0204 21 00 n carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 171,3 /


100 kg/net (1)
0204 22 Alte pri nedezosate:

0204 22 10 Casc sau semicasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 119,9 /


100 kg/net (1)
0204 22 30 Spinali i/sau a sau semispinali i/sau semia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 188,5 /
100 kg/net (1)
0204 22 50 Chiulot sau semichiulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 222,7 /
100 kg/net (1)
0204 22 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 222,7 /
100 kg/net (1)
0204 23 00 Dezosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 311,8 /
100 kg/net (1)
0204 30 00 Carcase i semicarcase de miel, congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 128,8 /
100 kg/net (1)
Alt carne de animale din specia ovine, congelat:

0204 41 00 n carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 128,8 /


100 kg/net (1)
0204 42 Alte pri nedezosate:

0204 42 10 Casc sau semicasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 90,2 /


100 kg/net (1)
0204 42 30 Spinali i/sau a sau semispinali i/sau semia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 141,7 /
100 kg/net (1)
0204 42 50 Chiulot sau semichiulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 167,5 /
100 kg/net (1)
0204 42 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 167,5 /
100 kg/net (1)
0204 43 Dezosat:

(1) Contingent tarifar OMC.


L 294/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0204 43 10 De miel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 234,5 /


100 kg/net (1)
0204 43 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 234,5 /
100 kg/net (1)
0204 50 Carne de animale din specia caprine:

Proaspt sau refrigerat:

0204 50 11 Carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 171,3 /


100 kg/net (1)
0204 50 13 Casc sau semicasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 119,9 /
100 kg/net (1)
0204 50 15 Spinali i/sau a sau semispinali i/sau semia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 188,5 /
100 kg/net (1)
0204 50 19 Chiulot sau semichiulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 222,7 /
100 kg/net (1)
Altele:

0204 50 31 Buci nedezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 222,7 /


100 kg/net (1)
0204 50 39 Buci dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 311,8 /
100 kg/net (1)
Congelat:

0204 50 51 Carcase sau semicarcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 128,8 /


100 kg/net (1)
0204 50 53 Casc sau semicasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 90,2 /
100 kg/net (1)
0204 50 55 Spinali i/sau a sau semispinali i/sau semia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 141,7 /
100 kg/net (1)
0204 50 59 Chiulot sau semichiulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 167,5 /
100 kg/net (1)
Altele:

0204 50 71 Buci nedezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 167,5 /


100 kg/net (1)
0204 50 79 Buci dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 234,5 /
100 kg/net (1)

0205 00 Carne de cal, de mgar sau de catr, proaspt, refrigerat sau congelat:
0205 00 20 Proaspt sau refrigerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1
0205 00 80 Congelat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

0206 Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine,
de cai, de mgari sau de catri, proaspete, refrigerate sau congelate:
0206 10 De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:

0206 10 10 Destinate fabricrii de produse farmaceutice (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


Altele:

0206 10 95 Muchiul gros i muchiul subire ai diafragmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 303,4 /


100 kg/net (1)

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/41

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0206 10 98 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Din specia bovine, congelate:

0206 21 00 Limb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0206 22 00 Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0206 29 Altele:

0206 29 10 Destinate fabricrii produselor farmaceutice (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

0206 29 91 Muchiul gros i muchiul subire ai diafragmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 + 304,1 /


100 kg/net (2)

0206 29 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0206 30 00 Din specia porcine, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Din specia porcine, congelate:

0206 41 00 Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0206 49 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0206 80 Altele, proaspete sau refrigerate:

0206 80 10 Destinate fabricrii de produse farmaceutice (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

0206 80 91 De cai, mgari sau catri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0206 80 99 Din speciile ovine sau caprine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0206 90 Altele, congelate:

0206 90 10 Destinate fabricrii de produse farmaceutice (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

0206 90 91 De cai, mgari sau catri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0206 90 99 Din speciile ovine sau caprine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0207 Carne i organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de psri


de la poziia 0105:
De cocoi i de gini din specia Gallus domesticus:

0207 11 Netranate n buci, proaspete sau refrigerate:

0207 11 10 Fr pene, eviscerate, cu cap i picioare, denumite pui 83 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,2 /100 kg/
net (2)

0207 11 30 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare, dar cu gt, inim, ficat i pipot, denumite 29,9 /100 kg/
pui 70 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (2)

0207 11 90 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare i fr gt, inim, ficat i pipot, denumite 32,5 /100 kg/
pui 65 % sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (2)

0207 12 Netranate n buci, congelate:

0207 12 10 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare, dar cu gt, inim, ficat i pipot, denumite 29,9 /100 kg/
pui 70 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (2)

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(2) Contingent tarifar OMC.
L 294/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0207 12 90 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare i fr gt, inim, ficat i pipot, denumite 32,5 /100 kg/
pui 65 %, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1)

0207 13 Buci i organe, proaspete sau refrigerate:

Buci:

0207 13 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,4 /100 kg/


net (1)

Nedezosate:

0207 13 20 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,8 /100 kg/


net (1)

0207 13 30 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/


net (1)

0207 13 40 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/
net (1)

0207 13 50 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,2 /100 kg/


net (1)

0207 13 60 Pulpe i buci de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 /100 kg/


net (1)

0207 13 70 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,8 /100 kg/


net (1)

Organe:

0207 13 91 Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0207 13 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net

0207 14 Buci i organe, congelate:

Buci:

0207 14 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,4 /100 kg/


net (1)

Nedezosate:

0207 14 20 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,8 /100 kg/


net (1)

0207 14 30 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/


net (1)

0207 14 40 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/
net (1)

0207 14 50 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,2 /100 kg/


net (1)

0207 14 60 Pulpe i buci de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 /100 kg/


net (1)

0207 14 70 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,8 /100 kg/


net (1)

Organe:

0207 14 91 Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0207 14 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net

De curcani i de curci:

(1) Contingent tarifar OMC.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/43

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0207 24 Netranate n buci, proaspete sau refrigerate:

0207 24 10 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare, cu gt, inim, ficat i pipot, denumite
curcani 80 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 /100 kg/net (1)

0207 24 90 Fr pene, eviscerate, fr cap i gt, fr picioare, inim, ficat i pipot, denumite 37,3 /100 kg/
curcani 73 %, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1)

0207 25 Netranate n buci, congelate:

0207 25 10 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare, cu gt, inim, ficat i pipot, denumite
curcani 80 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 /100 kg/net (1)

0207 25 90 Fr pene, eviscerate, fr cap i gt, fr picioare, inim, ficat i pipot, denumite 37,3 /100 kg/
curcani 73 %, sau altfel prezentai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1)

0207 26 Buci i organe, proaspete sau refrigerate:

Buci:

0207 26 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,1 /100 kg/


net (1)

Nedezosate:

0207 26 20 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 /100 kg/net (1)

0207 26 30 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/


net (1)

0207 26 40 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/
net (1)

0207 26 50 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,9 /100 kg/


net (1)

Pulpe i buci de pulpe:

0207 26 60 Copane i buci de copane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5 /100 kg/


net (1)

0207 26 70 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 /100 kg/net (1)

0207 26 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 /100 kg/net (1)

Organe:

0207 26 91 Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0207 26 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net

0207 27 Buci i organe, congelate:

Buci:

0207 27 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,1 /100 kg/


net (1)

Nedezosate:

0207 27 20 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 /100 kg/net (1)

0207 27 30 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/


net (1)

0207 27 40 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/
net (1)

0207 27 50 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,9 /100 kg/


net (1)

(1) Contingent tarifar OMC.


L 294/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

Pulpe i buci de pulpe:

0207 27 60 Copane i buci de copane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5 /100 kg/


net (1)
0207 27 70 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 /100 kg/net ( ) 1

0207 27 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 /100 kg/net (1)
Organe:

0207 27 91 Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4


0207 27 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
De ra:

0207 41 Netranate n buci, proaspete sau refrigerate:

0207 41 20 Fr pene i snge, fr intestine, dar neeviscerate, cu cap i picioare, denumite


rae 85 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 /100 kg/net
0207 41 30 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare, cu gt, inim, ficat i pipot, denumite
rae 70 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,2 /100 kg/net
0207 41 80 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare i fr gt, inim, ficat i pipot, denumite
rae 63 %, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,3 /100 kg/net
0207 42 Netranate n buci, congelate:

0207 42 30 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare, cu gt, inim, ficat i pipot, denumite
rae 70 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,2 /100 kg/net
0207 42 80 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare i fr gt, inim, ficat i pipot, denumite
rae 63 %, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,3 /100 kg/net
0207 43 00 Ficat gras, proaspt sau refrigerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0207 44 Altele, proaspete sau refrigerate:

Buci:

0207 44 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,3 /100 kg/net


Nedezosate:

0207 44 21 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,4 /100 kg/net


0207 44 31 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/net
0207 44 41 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
0207 44 51 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,5 /100 kg/net
0207 44 61 Pulpe i buci de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 /100 kg/net
0207 44 71 Pri numite trunchi de rae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 /100 kg/net
0207 44 81 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 /100 kg/net
Organe:

0207 44 91 Ficat, altul dect ficatul gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4


0207 44 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
0207 45 Altele, congelate:

Buci:

0207 45 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,3 /100 kg/net

(1) Contingent tarifar OMC.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/45

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

Nedezosate:

0207 45 21 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,4 /100 kg/net


0207 45 31 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/net
0207 45 41 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
0207 45 51 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,5 /100 kg/net
0207 45 61 Pulpe i buci de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 /100 kg/net
0207 45 71 Pri numite trunchi de rae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 /100 kg/net
0207 45 81 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 /100 kg/net
Organe:

Ficat:

0207 45 93 Ficat gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0207 45 95 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
0207 45 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
De gsc:

0207 51 Netranate n buci, proaspete sau refrigerate:

0207 51 10 Fr pene i snge, neeviscerate, cu cap i picioare, denumite gte 82 % . . . . . . . 45,1 /100 kg/net
0207 51 90 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare, cu sau fr inim i pipot, denumite
gte 75 %, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 /100 kg/net
0207 52 Netranate n buci, congelate:

0207 52 10 Fr pene i snge, neeviscerate, cu cap i picioare, denumite gte 82 % . . . . . . . 45,1 /100 kg/net
0207 52 90 Fr pene, eviscerate, fr cap i picioare, cu sau fr inim i pipot, denumite
gte 75 %, sau altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,1 /100 kg/net
0207 53 00 Ficat gras, proaspt sau refrigerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0207 54 Altele, proaspete sau refrigerate:

Buci:

0207 54 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,5 /100 kg/net


Nedezosate:

0207 54 21 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,9 /100 kg/net


0207 54 31 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/net
0207 54 41 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
0207 54 51 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 /100 kg/net
0207 54 61 Pulpe i buci de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,7 /100 kg/net
0207 54 71 Pri numite trunchi de gte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 /100 kg/net
0207 54 81 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 /100 kg/net
Organe:

0207 54 91 Ficat, altul dect ficatul gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4


0207 54 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
0207 55 Altele, congelate:

Buci:
L 294/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0207 55 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,5 /100 kg/net


Nedezosate:

0207 55 21 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,9 /100 kg/net


0207 55 31 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/net
0207 55 41 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
0207 55 51 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 /100 kg/net
0207 55 61 Pulpe i buci de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,7 /100 kg/net
0207 55 71 Pri numite trunchi de gte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 /100 kg/net
0207 55 81 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 /100 kg/net
Organe:

Ficat:

0207 55 93 Ficat gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0207 55 95 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
0207 55 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
0207 60 De bibilic:

0207 60 05 Netranate n buci, proaspete, refrigerate sau congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,3 /100 kg/net
Altele, proaspete, refrigerate sau congelate:

Buci:

0207 60 10 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,3 /100 kg/net


Nedezosate:

0207 60 21 Jumti sau sferturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,2 /100 kg/net


0207 60 31 Aripi ntregi, cu sau fr vrfuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,9 /100 kg/net
0207 60 41 Spate, gturi, spate cu gturi mpreun, trtie, vrfuri de aripi . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net
0207 60 51 Piept i buci de piept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,5 /100 kg/net
0207 60 61 Pulpe i buci de pulpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,3 /100 kg/net
0207 60 81 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,2 /100 kg/net
Organe:

0207 60 91 Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4


0207 60 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7 /100 kg/net

0208 Alt carne i organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate:


0208 10 De iepuri domestici sau de iepuri de cmp:

0208 10 10 De iepuri domestici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4


0208 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0208 30 00 De primate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0208 40 De balene, delfini i marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini i
dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); de foci, lei de mare i morse (mamifere
din subordinul Pinnipedia):
0208 40 10 Carne de balen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
0208 40 20 Carne de foc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/47

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0208 40 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0208 50 00 De reptile (inclusiv erpi i broate estoase de mare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0208 60 00 De cmile i alte camelide (Camelidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0208 90 Altele:

0208 90 10 De porumbei domestici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4


0208 90 30 De vnat, altul dect iepurii domestici sau iepurii de cmp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0208 90 60 De reni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0208 90 70 Pulpe de broasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
0208 90 98 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

0209 Slnin fr pri slabe, grsime de porc i de pasre, netopite i nici altfel
extrase, proaspete, refrigerate, congelate, srate sau n saramur, uscate sau
afumate:
0209 10 De porc:

Slnin:

0209 10 11 Proaspt, refrigerat, congelat, srat sau n saramur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,4 /100 kg/net
0209 10 19 Uscat sau afumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,6 /100 kg/net
0209 10 90 Grsime de porc, alta dect cea de la subpoziiile 0209 10 11 i 0209 10 19 . . . . . . 12,9 /100 kg/net
0209 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,5 /100 kg/net

0210 Carne i organe comestibile, srate sau n saramur, uscate sau afumate;
fin i pudr, comestibile, de carne sau de organe:
Carne din specia porcine:

0210 11 Jamboane, spete i buci din acestea, nedezosate:

De animale domestice din specia porcine:

Srate sau n saramur:

0210 11 11 Jamboane i buci de jamboane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 /100 kg/net


0210 11 19 Spete i buci din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 /100 kg/net
Uscate sau afumate:

0210 11 31 Jamboane i buci de jamboane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,2 /100 kg/net


0210 11 39 Spete i buci din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 /100 kg/net
0210 11 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4
0210 12 Piept (mpnat) i buci din acesta:

De animale domestice din specia porcine:

0210 12 11 Srate sau n saramur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 /100 kg/net


0210 12 19 Uscate sau afumate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,8 /100 kg/net
0210 12 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4
0210 19 Altele:

De animale domestice din specia porcine:

Srate sau n saramur:

0210 19 10 Semicarcase de bacon sau trei sferturi anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,7 /100 kg/net
0210 19 20 Trei sferturi posterior sau mijloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,1 /100 kg/net
L 294/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0210 19 30 Pri anterioare i buci din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,1 /100 kg/net


0210 19 40 Spinri i buci din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 /100 kg/net
0210 19 50 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,9 /100 kg/net
Uscate sau afumate:

0210 19 60 Pri anterioare i buci din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 /100 kg/net


0210 19 70 Spinri i buci din acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,6 /100 kg/net
Altele:

0210 19 81 Dezosate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,2 /100 kg/net


0210 19 89 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,2 /100 kg/net
0210 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4
0210 20 Carne din specia bovine:

0210 20 10 Nedezosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 265,2 /


100 kg/net
0210 20 90 Dezosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 303,4 /
100 kg/net
Altele, inclusiv fin i pudr, comestibile, de carne sau de organe:

0210 91 00 De primate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4


0210 92 De balene, delfini i marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini i
dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); de foci, lei de mare i morse (mamifere
din subordinul Pinnipedia):
0210 92 10 De balene, delfini i delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini i
dugongi (mamifere din ordinul Sirenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4
Altele:

0210 92 91 Carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 /100 kg/net


0210 92 92 Organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4
0210 92 99 Fin i pudr, comestibile, de carne sau de organe comestibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 303,4 /
100 kg/net
0210 93 00 De reptile (inclusiv erpi i broate estoase de mare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4
0210 99 Altele:

Carne:

0210 99 10 De cal, srat, n saramur sau uscat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4


Din specia ovine sau caprine:

0210 99 21 Nedezosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,7 /100 kg/net


0210 99 29 Dezosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311,8 /100 kg/net
0210 99 31 De ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4
0210 99 39 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 /100 kg/net
Organe:

De animale domestice din specia porcine:

0210 99 41 Ficat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,9 /100 kg/net


0210 99 49 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,2 /100 kg/net
De animale din specia bovine:
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/49

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0210 99 51 Muchiul gros i muchiul subire al diafragmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 303,4 /


100 kg/net
0210 99 59 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8
Altele:
Ficat de pasre:
0210 99 71 Ficat gras de gsc sau de ra, srat sau n saramur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0210 99 79 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
0210 99 85 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4
0210 99 90 Fin i pudr, comestibile, de carne sau de organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 + 303,4 /
100 kg/net
L 294/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

CAPITOLUL 3

PETI I CRUSTACEE, MOLUTE I ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

a) mamifere de la poziia 0106;

b) carne de mamifere de la poziia 0106 (poziia 0208 sau poziia 0210);

c) peti (inclusiv ficat, icre i lapi) sau crustacee, molute sau alte nevertebrate acvatice, moarte i improprii alimentaiei umane prin
natura sau starea lor de prezentare (capitolul 5); fin, pudr i aglomerate sub form de pelete, din pete sau din crustacee, din
molute sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaiei umane (poziia 2301); sau

d) icre negre (caviar) i nlocuitori de caviar preparai din icre de pete (poziia 1604).

2. n acest capitol, expresia aglomerate sub form de pelete cuprinde produsele prezentate sub form de cilindri, sfere etc., aglomerate
fie prin simpl presare, fie prin adugarea unui liant n cantitate redus.

Note complementare

1. n sensul subpoziiilor 0305 32 11 i 0305 32 19, fileurile de cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) cu un coninut total
de sare de minimum 12 % n greutate care sunt adecvate pentru consumul uman fr prelucrare industrial ulterioar sunt considerate a fi pete
srat.

n schimb, fileurile de cod congelate care au un coninut total de sare mai mic de 12 % n greutate trebuie clasificate la subpoziiile 0304 71 10 i
0304 71 90, n msura n care conservarea efectiv i de durat depinde n principal de congelare.

2. n sensul subpoziiilor menionate la al treilea paragraf, termenul fileuri include spate, adic fiile de carne care constituie partea superioar sau
inferioar, partea dreapt sau stng a unui pete, cu condiia ca mruntaiele, capul, nottoarele (dorsal, anal, caudal, ventral, pectoral) i
oasele (coloana vertebral sau osul mare dorsal, oasele ventrale sau costale, arcul branhial sau scriele etc.) s fi fost eliminate.

Clasificarea acestor produse ca fileuri nu este afectat de tierea lor n buci, cu condiia ca aceste buci s poat fi identificate ca fiind obinute din
fileuri.

Dispoziiile primelor dou paragrafe se aplic n cazul urmtorilor peti:

a) ton (din genul Thunnus) de la subpoziiile 0304 49 90 i 0304 87 00;

b) pete-spad (Xiphias gladius) de la subpoziiile 0304 45 00 i 0304 84 00;

c) marlin, pete cltor i pete-sabie (din familia Istiophoridae) de la subpoziiile 0304 49 90 i 0304 89 90;

d) rechini oceanici (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, sau din familiile Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae
i Isuridae) de la subpoziiile 0304 47 90 i 0304 88 19.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0301 Peti vii:

Peti ornamentali:

0301 11 00 De ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0301 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

Alte specii de peti vii:

0301 91 Pstrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-


chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster):
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/51

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0301 91 10 Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


0301 91 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0301 92 Anghile (Anguilla spp.):

0301 92 10 Cu lungimea mai mic de 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0301 92 30 Cu lungimea de minimum 12 cm, dar mai mic de 20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0301 92 90 Cu lungimea de minimum 20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0301 93 00 Crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal-


michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0301 94 Ton rou de Atlantic i ton rou de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis):
0301 94 10 Toni roii de Atlantic (Thunnus thynnus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0301 94 90 Toni roii de Pacific (Thunnus orientalis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0301 95 00 Toni roii din sud (Thunnus maccoyii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0301 99 Altele:

De ap dulce:

0301 99 11 Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,


Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhyn-
chus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) i lostri (Hucho hucho) . . . . . . . . . 2
0301 99 17 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0301 99 85 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

0302 Pete proaspt sau refrigerat, cu excepia fileului de pete i a crnii de


pete de la poziia 0304:
Salmonide, cu excepia organelor comestibile de pete de la subpoziiile
0302 91-0302 99:
0302 11 Pstrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-
chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster):
0302 11 10 Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0302 11 20 Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap i branhii, eviscerai, cntrind peste 1,2 kg
fiecare sau fr cap i fr branhii, eviscerai, cntrind peste 1 kg fiecare . . . . . . . . 12
0302 11 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0302 13 00 Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou i Oncorhynchus rhodurus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
0302 14 00 Somon de Atlantic (Salmo salar) i lostri (Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
0302 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Peti plai (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i
Citharidae), cu excepia organelor comestibile de pete de la subpoziiile
0302 91-0302 99:
0302 21 Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis):
0302 21 10 Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0302 21 30 Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0302 21 90 Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
L 294/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0302 22 00 Cambula (Pleuronectes platessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0302 23 00 Calcan (Solea spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0302 24 00 Calcani (Psetta maxima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0302 29 Altele:

0302 29 10 Calcani mici (Lepidorhombus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0302 29 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Toni (din genul Thunnus), peti sritori sau bonite cu abdomenul vrgat
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], cu excepia organelor comestibile de pete de
la subpoziiile 0302 91-0302 99:

0302 31 Toni albi sau germon (Thunnus alalunga):

0302 31 10 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) . . . . 22 (2) (3)

0302 31 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)

0302 32 Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):

0302 32 10 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) . . . . 22 (2) (3)

0302 32 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)

0302 33 Peti sritori sau bonite cu abdomenul vrgat:

0302 33 10 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) . . . . 22 (2) (3)

0302 33 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )

0302 34 Toni grai (Thunnus obesus):

0302 34 10 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) . . . . 22 (2) (3)

0302 34 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)

0302 35 Ton rou de Atlantic i ton rou de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis):

Toni roii de Atlantic (Thunnus thynnus):

0302 35 11 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) . . 22 (2) (3)

0302 35 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )

Toni roii de Pacific (Thunnus orientalis):

0302 35 91 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) . . 22 (2) (3)

0302 35 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)

0302 36 Toni roii din sud (Thunnus maccoyii):

0302 36 10 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) . . . . 22 (2) (3)

0302 36 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )

0302 39 Altele:

0302 39 20 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) . . . . 22 (2) (3)

0302 39 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
2
() Drept autonom: scutire.
(3) Contingent tarifar OMC.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/53

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), anoa (Engraulis spp.), sardine (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), prot (Sprattus sprattus),
scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), specii de
peti din genul Rastrelliger (Rastrelliger spp.), specii de peti din genul
Scomberomorus (Scomberomorus spp.), stavrizi (Trachurus spp.), specii de peti
din genul Caranx (Caranx spp.), cobie (Rachycentron canadum), specii de peti din
genul Pampus (Pampus spp.), scrumbioar de Pacific (Cololabis saira), specii de
peti din genul Decapterus (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus),
pete-spad (Xiphias gladius), ton mic (Euthynnus affinis), bonite (Sarda spp.),
marlini, peti cltori, pete-sabie (Istiophoridae), cu excepia organelor
comestibile de pete de la subpoziiile 0302 91-0302 99:
0302 41 00 Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
0302 42 00 Anoa (Engraulis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 43 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), prot
(Sprattus sprattus):
0302 43 10 Sardine din specia Sardina pilchardus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
0302 43 30 Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 43 90 proturi (Sprattus sprattus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
()
0302 44 00 Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) . . . . . . . 3
()
0302 45 Stavrizi (Trachurus spp.):
0302 45 10 Stavrid de Atlantic (Trachurus trachurus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 45 30 Stavrid chilian (Trachurus murphyi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 45 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 46 00 Cobie (Rachycentron canadum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 47 00 Pete-spad (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 49 Altele:
Ton mic (Euthynnus affinis):
0302 49 11 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (4) . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (5) (6)
5 6
0302 49 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ( ) ( )
0302 49 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Peti din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, cu excepia organelor
comestibile de pete de la subpoziiile 0302 91-0302 99:
0302 51 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0302 51 10 Din specia Gadus morhua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0302 51 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0302 52 00 Eglefin (Melanogramnus aeglefinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0302 53 00 Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0302 54 Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.):
Peti marini din genul Merluccius:

(1) De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 15. Contingent tarifar OMC.


De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
2
() De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 13.
De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(3) De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 20.
De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(4) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(5) Drept autonom: scutire.
(6) Contingent tarifar OMC.
L 294/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0302 54 11 Peti marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 54 15 Peti marini din specia Merluccius australis ............................................ 15
0302 54 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
15 ( )
0302 54 90 Peti marini din genul Urophycis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 55 00 Pete marin de Alaska (Theragra chalcogramma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0302 56 00 Merlani albatri (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) . . . . . . . . . . . . 7,5
0302 59 Altele:

0302 59 10 Cod arctic (Boreogadus saida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


0302 59 20 Merlani (Merlangus merlangus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0302 59 30 Polac (Pollachius pollachius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0302 59 40 Mihali-de-mare (Molva spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0302 59 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngo-
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe
(Channa spp.), cu excepia organelor comestibile de pete de la subpoziiile
0302 91-0302 99:
0302 71 00 Tilapia (Oreochromis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0302 72 00 Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0302 73 00 Crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal-


michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0302 74 00 Anghile (Anguilla spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0302 79 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Alte specii de pete, cu excepia organelor comestibile de pete de la subpoziiile
0302 91-0302 99:
0302 81 Cini de mare i alte specii de rechini:
0302 81 15 Cini de mare (Squalus acanthias) i rechini pisic (Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0302 81 30 Rechinul Scrumbiilor (Lamna nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0302 81 40 Rechin albastru (Prionace glauca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0302 81 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0302 82 00 Pisici i vulpi-de-mare (Rajidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 83 00 Toothfish (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 84 Lupi de mare (Dicentrarchus spp.):

0302 84 10 Lupi de mare (Dicentrarchus labrax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


0302 84 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0302 85 Pagrus (Sparidae):

0302 85 10 Dorada de mare din specia Dentex dentex sau Pagellus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

(1) Contingent tarifar OMC.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/55

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0302 85 30 Dorade regale (Sparus aurata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0302 85 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0302 89 Altele:

0302 89 10 De ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Altele:

Peti din genul Euthynnus, alii dect petii sritori sau bonitele cu abdomenul
vrgat (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) menionai la subpoziia 0302 33 i alii
dect tonul mic (Euthynnus affinis) menionat la subpoziia 0302 49:

0302 89 21 Destinai fabricrii industriale a produselor care fac obiectul poziiei 1604 (1) 22 (2) (3)

0302 89 29 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)

Sebaste (Sebastes spp.):

0302 89 31 Din specia Sebastes marinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0302 89 39 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0302 89 40 Peti din specia Brama (Brama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0302 89 50 Pete-undiar (Lophius spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0302 89 60 ipari roz (Genypterus blacodes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0302 89 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ficat, icre, lapi, nottoare, capete, cozi, vezici nottoare de pete i alte organe
comestibile de pete:

0302 91 00 Ficat, icre i lapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

0302 92 00 nottoare de rechin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0302 99 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

0303 Peti congelai, cu excepia fileurilor de pete i a crnii de pete de la


poziia 0304:

Salmonide, cu excepia organelor comestibile de pete de la subpoziiile


0303 91-0303 99:

0303 11 00 Somon rou (Oncorhynchus nerka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

0303 12 00 Ali somoni de Pacific (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Onco-


rhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Onco-
rhynchus rhodurus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

0303 13 00 Somon de Atlantic (Salmo salar) i lostri (Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

0303 14 Pstrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-


chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster):

0303 14 10 Din specia Oncorhnchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
2
() Drept autonom: scutire.
(3) Contingent tarifar OMC.
L 294/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0303 14 20 Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap i branhii, eviscerai, cntrind peste 1,2 kg
fiecare sau fr cap i fr branhii, eviscerai, cntrind peste 1 kg fiecare . . . . . . . . 12

0303 14 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0303 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 (1)

Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,


Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngo-
don idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe
(Channa spp.), cu excepia organelor comestibile de pete de la subpoziiile
0303 91-0303 99:

0303 23 00 Tilapia (Oreochromis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0303 24 00 Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0303 25 00 Crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal-


michthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0303 26 00 Anghile (Anguilla spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0303 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Peti plai (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae


and Citharidae), cu excepia organelor comestibile de pete de la subpoziiile
0303 91-0303 99:

0303 31 Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus


stenolepis):

0303 31 10 Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 31 30 Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 31 90 Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 32 00 Cambula (Pleuronectes platessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 33 00 Limb de mare (Solea spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 34 00 Calcani (Psetta maxima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 39 Altele:

0303 39 10 Peti din specia Platichthys flesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 39 30 Peti din genul Rhombosolea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 39 50 Peti din specia Pelotreis flavilatus sau Peltorhamphus novaezelandiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 39 85 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Toni (din genul Thunnus), peti sritori sau bonite cu abdomenul vrgat
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), cu excepia organelor comestibile de pete de
la subpoziiile 0303 91-0303 99:

0303 41 Toni albi sau germon (Thunnus alalunga):

0303 41 10 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3) (1)

0303 41 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
22 ( )

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(3) Drept autonom: scutire.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/57

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0303 42 Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares):


0303 42 20 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3)
0303 42 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)
0303 43 Peti sritori sau bonite cu abdomenul vrgat:

0303 43 10 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3)
0303 43 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )
0303 44 Toni grai (Thunnus obesus):

0303 44 10 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3)
0303 44 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )
0303 45 Ton rou de Atlantic i ton rou de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis):
Toni roii de Atlantic (Thunnus thynnus):

0303 45 12 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3)
0303 45 18 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)
Toni roii de Pacific (Thunnus orientalis):

0303 45 91 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3)
0303 45 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )
0303 46 Toni roii din sud (Thunnus maccoyii):

0303 46 10 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3)
0303 46 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )
0303 49 Altele:

0303 49 20 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3)
0303 49 85 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
22 ( )
Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), anoa (Engraulis spp.), sardine (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), prot (Sprattus sprattus),
scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), specii de
peti din genul Rastrelliger (Rastrelliger spp.), specii de peti din genul
Scomberomorus (Scomberomorus spp.), stavrizi (Trachurus spp.), specii de peti
din genul Caranx (Caranx spp.), cobie (Rachycentron canadum), specii de peti din
genul Pampus (Pampus spp.), scrumbioar de Pacific (Cololabis saira), specii de
peti din genul Decapterus (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus),
pete-spad (Xiphias gladius), ton mic (Euthynnus affinis), bonite (Sarda spp.),
marlini, peti cltori, pete-sabie (Istiophoridae), cu excepia organelor
comestibile de pete de la subpoziiile 0302 91-0303 99:
0303 51 00 Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)
0303 53 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), prot
(Sprattus sprattus):
0303 53 10 Sardine din specia Sardina pilchardus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
0303 53 30 Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(2) Drept autonom: scutire.
(3) Contingent tarifar OMC.
(4) De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 15. Contingent tarifar OMC.
De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
L 294/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0303 53 90 proturi (Sprattus sprattus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)


0303 54 Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
0303 54 10 Din specia Scomber scombrus sau Scomber japonicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
0303 54 90 Din specia Scomber australasicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 55 Stavrizi (Trachurus spp.):
0303 55 10 Stavrid de Atlantic (Trachurus trachurus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 55 30 Stavrid chilian (Trachurus murphyi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 55 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 56 00 Cobie (Rachycentron canadum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 57 00 Pete-spad (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0303 59 Altele:
0303 59 10 Anoa (Engraulis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ton mic (Euthynnus affinis):
0303 59 21 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (3) . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (4) (5)
5
0303 59 29 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ( )
0303 59 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Peti din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, cu excepia organelor
comestibile de pete de la subpoziiile 0303 91-0303 99:
0303 63 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0303 63 10 Din specia Gadus morhua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0303 63 30 Din specia Gadus ogac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0303 63 90 Din specia Gadus macrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0303 64 00 Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0303 65 00 Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0303 66 Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.):
Peti marini din genul Merluccius:
0303 66 11 Peti marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 66 12 Peti marini din specia Merluccius hubbsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 66 13 Peti marini din specia Merluccius australis ............................................ 15
0303 66 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
15 ( )
0303 66 90 Peti marini din genul Urophycis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 67 00 Pete marin de Alaska (Theragra chalcogramma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 68 Merlani albatri (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):
0303 68 10 Merlani albatri (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

(1) De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 13.


De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(2) De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 20.
De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(3) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(4) Drept autonom: scutire.
(5) Contingent tarifar OMC.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/59

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0303 68 90 Merlani albatri sudici (Micromesistius australis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 69 Altele:

0303 69 10 Cod arctic (Boreogadus saida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0303 69 30 Merlani (Merlangius merlangus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 69 50 Polac (Pollachius pollachius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 69 70 Grenadieri albatri (Macruronus novaezelandiae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 69 80 Mihali-de-mare (Molva spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 69 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ali peti, cu excepia organelor comestibile de pete de la subpoziiile


0303 91-0303 99:

0303 81 Cini de mare i alte specii de rechini:

0303 81 15 Cini de mare (Squalus acanthias) i rechini pisic (Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0303 81 30 Rechinul Scrumbiilor (Lamna nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0303 81 40 Rechin albastru (Prionace glauca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0303 81 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0303 82 00 Pisici i vulpi-de-mare (Rajidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 83 00 Toothfish (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 84 Lupi de mare (Dicentrarchus spp.):

0303 84 10 Lupi de mare (Dicentrarchus labrax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 84 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 89 Altele:

0303 89 10 Peti de ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Altele:

Peti din genul Euthynnus, alii dect petii sritori i bonitele cu abdomenul vrgat
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) de la subpoziia 0303 43 i alii dect tonul mic
(Euthynnus affinis) de la subpoziia 0303 59:

0303 89 21 Destinai fabricrii industriale a produselor de la poziia 1604 (1) . . . . . . . . . . . . . . 22 (2) (3)

0303 89 29 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 (3)

Sebaste (Sebastes spp.):

0303 89 31 Din specia Sebastes marinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 89 39 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 89 40 Peti din specia Orcynopsis unicolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


()

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(2) Drept autonom: scutire.
(3) Contingent tarifar OMC.
(4) De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 10.
De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
L 294/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0303 89 50 Dorada de mare din specia Dentex dentex sau Pagellus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0303 89 55 Dorade regale (Sparus aurata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


0303 89 60 Peti din specia Brama (Brama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 89 65 Pete-undiar (Lophius spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0303 89 70 ipari roz (Genypterus blacodes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0303 89 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ficat, icre, lapi, nottoare, capete, cozi, vezici nottoare de pete i alte organe
comestibile de pete:
0303 91 Ficat, icre i lapi:

0303 91 10 Icre i lapi de pete folosii pentru obinerea acidului dezoxiribonucleic sau a
sulfatului de protamin (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0303 91 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0303 92 00 nottoare de rechin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0303 99 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

0304 Fileuri de pete i carne de pete (chiar tocat), proaspete, refrigerate sau
congelate:
Fileuri proaspete sau refrigerate de tilapia (Oreochromis spp.), specii de
Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus
hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de
Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe (Channa spp.):
0304 31 00 Tilapia (Oreochromis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0304 32 00 Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0304 33 00 Biban de Nil (Lates niloticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

0304 39 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fileuri de alte specii de pete, proaspete sau refrigerate:

0304 41 00 Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-


chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou i Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) i lostri
(Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
0304 42 Pstrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-
chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster):
0304 42 10 Din specia Oncorhynchus mykiss cntrind peste 400 g fiecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0304 42 50 Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0304 42 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0304 43 00 Peti plai (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i
Citharidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
0304 44 Peti din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
0304 44 10 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i cod arctic (Boreogadus saida) 18

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/61

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0304 44 30 Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 44 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 45 00 De peti-spad (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 46 00 De Toothfish (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 47 Cini de mare i alte specii de rechini:

0304 47 10 Cini de mare (Squalus acanthias) i rechini pisic (Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 47 20 Rechinul scrumbiilor (Lamna nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 47 30 Rechin albastru (Prionace glauca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 47 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 48 00 Pisici i vulpi-de-mare (Rajidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 49 Altele:

0304 49 10 Peti de ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Altele:

0304 49 50 Sebaste (Sebastes spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 49 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Altele, proaspete sau refrigerate:

0304 51 00 Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyn-
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe
(Channa spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0304 52 00 Salmonide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0304 53 00 Peti din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,


Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 54 00 Pete-spad (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 55 00 Toothfish (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 56 Cini de mare i alte specii de rechini:

0304 56 10 Cini de mare (Squalus acanthias) i rechini pisic (Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (1)

0304 56 20 Rechinul scrumbiilor (Lamna nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (1)

0304 56 30 Rechin albastru (Prionace glauca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (1)

0304 56 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (1)


1
0304 57 00 Pisici i vulpi-de-mare (Rajidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ( )

0304 59 Altele:

0304 59 10 Peti de ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Altele:

(1) Contingent tarifar OMC.


L 294/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0304 59 50 Flanc de heringi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

0304 59 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (2)


Fileuri congelate de tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn-
godon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti
cap-de-arpe (Channa spp.):
0304 61 00 Tilapia (Oreochromis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0304 62 00 Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0304 63 00 Biban de Nil (Lates niloticus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

0304 69 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fileuri congelate de peti din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
0304 71 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0304 71 10 Cod din specia Gadus macrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5


0304 71 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 72 00 Eglefin (Melanogramnus aeglefinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 73 00 Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 74 Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.):

Peti marini din genul Merluccius:

0304 74 11 Peti marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 74 15 Peti marini din specia Merluccius hubbsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 74 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1
0304 74 90 Peti marini din genul Urophycis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 75 00 Pete marin de Alaska (Theragra chalcogramma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7
0304 79 Altele:

0304 79 10 Cod arctic (Boreogadus saida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5


0304 79 30 Merlani (Merlangius merlangus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 79 50 Grenadieri albatri (Macruronus novaezelandiae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 79 80 Mihali-de-mare (Molva spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 79 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fileuri de alte specii de pete, congelate:

0304 81 00 Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-


chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou i Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) i lostri
(Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
0304 82 Pstrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-
chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster):

(1) De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 15. Contingent tarifar OMC.


De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
(2) Contingent tarifar OMC.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/63

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0304 82 10 Din specia Oncorhynchus mykiss cntrind peste 400 g fiecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0304 82 50 Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

0304 82 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0304 83 Peti plai (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i


Citharidae):

0304 83 10 Cambul de Baltica (Pleuronectes platessa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 83 30 Cambul (Platichthys flesus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 83 50 Cardin alb (Lepidorhombus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 83 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 84 00 De peti-spad (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 85 00 De Toothfish (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 86 00 Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 87 00 Toni (de genul Thunnus), peti sritori sau bonite cu abdomenul vrgat
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0304 88 Cini de mare, alte specii de rechini, pisici i vulpi-de-mare (Rajidae):

Cini de mare i alte specii de rechini:

0304 88 11 Cini de mare (Squalus acanthias) i rechini pisic (Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 88 15 Rechinul scrumbiilor (Lamna nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 88 18 Rechin albastru (Prionace glauca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 88 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 88 90 Pisici i vulpi-de-mare (Rajidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (1)

0304 89 Altele:

0304 89 10 Peti de ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Altele:

Sebaste (Sebastes spp.):

0304 89 21 Din specia Sebastes marinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 89 29 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 89 30 Peti din genul Euthynnus, alii dect petii sritori i bonitele cu abdomenul vrgat
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] de la subpoziia 0304 87 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i peti din


specia Orcynopsis unicolor:

0304 89 41 Macrou din specia Scomber australasicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 89 49 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0304 89 60 Pete-undiar (Lophius spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

(1) Contingent tarifar OMC.


L 294/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0304 89 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (1)

Altele, congelate:

0304 91 00 Peti-spad (Xiphias gladius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 92 00 Toothfish (Dissostichus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 93 Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyn-
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe
(Channa spp.):

0304 93 10 Surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2

0304 93 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0304 94 Pete marin de Alaska (Theragra chalcogramma):

0304 94 10 Surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2

0304 94 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 95 Peti din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,


Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, alii dect petele
marin de Alaska (Theraga chalcogramma):

0304 95 10 Surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2

Altele:

Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i cod arctic (Boreogadus
saida):

0304 95 21 Cod din specia Gadus macrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 95 25 Cod din specia Gadus morhua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 95 29 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 95 30 Eglefin (Melanogramnus aeglefinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 95 40 Cod negru (Pollachius virens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 95 50 Peti marini din genul Merluccius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 95 60 Merlani albatri (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 95 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 96 Cini de mare i alte specii de rechini:

0304 96 10 Cini de mare (Squalus acanthias) i rechini pisic (Scyliorhinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 96 20 Rechinul scrumbiilor (Lamna nasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0304 96 30 Rechin albastru (Prionace glauca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

(1) Contingent tarifar OMC.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/65

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0304 96 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5


0304 97 00 Pisici i vulpi-de-mare (Rajidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 99 Altele:

0304 99 10 Surimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2


Altele:

0304 99 21 Peti de ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


Altele:
0304 99 23 Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
0304 99 29 Sebaste (Sebastes spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0304 99 55 Cardin alb (Lepidorhombus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0304 99 61 Peti din specia Brama (Brama spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0304 99 65 Pete-undiar (Lophius spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0304 99 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
0305 Pete uscat, srat sau n saramur; pete afumat, chiar fiert, nainte sau n
timpul afumrii; fin, pudr i aglomerate sub form de pelete de pete,
proprii alimentaiei umane:
0305 10 00 Fin, pudr i aglomerate sub form de pelete de pete, proprii alimentaiei
umane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
0305 20 00 Ficat de pete, icre i lapi, uscai, afumai, srai sau n saramur . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fileuri de pete uscate, srate sau n saramur, dar neafumate:

0305 31 00 Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyn-
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe
(Channa spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0305 32 Peti din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:
Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i cod arctic (Boreogadus saida):
0305 32 11 Cod din specia Gadus macrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0305 32 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
0305 32 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0305 39 Altele:
0305 39 10 Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus
rhodurus), de somoni de Atlantic (Salmo salar) i de lostri (Hucho hucho), srai sau
n saramur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0305 39 50 Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides), srat sau n saramur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0305 39 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Peti afumai, inclusiv fileuri, cu excepia organelor comestibile de pete:
0305 41 00 Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn-
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou i Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) i lostri
(Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

(1) De la 1 ianuarie la 14 februarie i de la 16 iunie la 31 decembrie: 15. Contingent tarifar OMC.


De la 15 februarie la 15 iunie: scutire.
L 294/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0305 42 00 Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


0305 43 00 Pstrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn-
chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
0305 44 Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.) crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyn-
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe
(Channa spp.):
0305 44 10 Anghile (Anguilla spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

0305 44 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
0305 49 Altele:

0305 49 10 Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


0305 49 20 Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0305 49 30 Specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) . . . . . . 14

0305 49 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Peti uscai, cu excepia organelor comestibile de pete, srai sau nesrai, dar
neafumai:
0305 51 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10 Uscai, nesrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (1)


0305 51 90 Uscai i srai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (1)
0305 52 00 Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyn-
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe
(Channa spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0305 53 Peti din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, alii dect codul
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0305 53 10 Cod arctic (Boreogadus saida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (1)
0305 53 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0305 54 Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), anoa (Engraulis spp.), sardine
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), prot (Sprattus
sprattus), scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni-
cus), specii de peti din genul Rastrelliger (Rastrelliger spp.), specii de peti din
genul Scomberomorus (Scomberomorus spp.), stavrizi (Trachurus spp.), specii de
peti din genul Caranx (Caranx spp.), cobie (Rachycentron canadum), specii de
peti din genul Pampus (Pampus spp.), scrumbioar de Pacific (Cololabis saira),
specii de peti din genul Decapterus (Decapterus spp.), capelin (Mallotus
villosus), pete-spad (Xiphias gladius), ton mic (Euthynnus affinis), bonite
(Sarda spp.), marlini, peti cltori, pete-sabie (Istiophoridae):
0305 54 30 Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0305 54 50 Anoa (Engraulis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0305 54 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
0305 59 Altele:

0305 59 70 Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

(1) Contingent tarifar OMC.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/67

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0305 59 85 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Peti srai, neuscai, neafumai i peti n saramur, cu excepia organelor


comestibile de pete:

0305 61 00 Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0305 62 00 Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (1)

0305 63 00 Anoa (Engraulis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

0305 64 00 Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyn-
godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) i peti cap-de-arpe
(Channa spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0305 69 Altele:

0305 69 10 Cod arctic (Boreogadus saida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 (1)

0305 69 30 Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

0305 69 50 Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,


Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus
rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) i lostri (Hucho hucho) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

0305 69 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

nottoare, capete, cozi, vezici nottoare de pete i alte organe comestibile de


pete:

0305 71 00 nottoare de rechin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0305 72 00 Capete, cozi i vezici nottoare de pete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

0305 79 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

0306 Crustacee, att decorticate, ct i nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate,


congelate, uscate, srate sau n saramur; crustacee afumate, att
decorticate, ct i nedecorticate, att fierte, ct i nefierte nainte sau n
timpul afumrii; crustacee nedecorticate, fierte n ap sau n aburi, chiar
refrigerate, congelate, uscate, srate sau n saramur; fin, pudr i
aglomerate sub form de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul
uman:

Congelate:

0306 11 Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 11 10 Cozi de languste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5

0306 11 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5

(1) Contingent tarifar OMC.


L 294/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0306 12 Homari (Homarus spp.):

0306 12 10 ntregi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0306 12 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

0306 14 Crabi:

0306 14 10 Crabi din specia Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. sau Callinectes sapidus . . 7,5

0306 14 30 Crabi din specia Cancer pagurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 14 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 15 00 Homari norvegieni (Nephrops norvegicus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 16 Crevei de ap rece (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 16 91 Crevei din specia Crangon crangon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0306 16 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 17 Ali crevei:

0306 17 91 Crevei de adncime (Parapenaeus longirostris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 17 92 Crevei din genul Penaeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 17 93 Crevei din familia Pandalidae, cu excepia genului Pandalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 17 94 Crevei din genul Crangon, cu excepia speciei Crangon crangon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 17 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 19 Altele, inclusiv fin, pudr i aglomerate sub form de pelete de crustacee,
proprii alimentaiei umane:

0306 19 10 Raci de ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vii, proaspete sau refrigerate:

0306 31 00 Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5

0306 32 Homari (Homarus spp.):

0306 32 10 Vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Altele:

0306 32 91 ntregi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0306 32 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

0306 33 Crabi:

0306 33 10 Crabi din specia Cancer pagurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 33 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 34 00 Homari norvegieni (Nephrops norvegicus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 35 Crevei de ap rece (Pandalus spp., Crangon crangon):

Crevei din specia Crangon crangon:


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/69

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0306 35 10 Proaspei sau refrigerai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0306 35 50 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0306 35 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 36 Ali crevei:

0306 36 10 Crevei din familia Pandalidae, cu excepia genului Pandalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 36 50 Crevei din genul Crangon, cu excepia speciei Crangon crangon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0306 36 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 39 Altele, inclusiv fin, pudr i aglomerate sub form de pelete de crustacee,
proprii alimentaiei umane:

0306 39 10 Raci de ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 39 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Altele:

0306 91 00 Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5

0306 92 Homari (Homarus spp.):

0306 92 10 ntregi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0306 92 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

0306 93 Crabi:

0306 93 10 Crabi din specia Cancer pagurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 93 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 94 00 Homari norvegieni (Nephrops norvegicus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 95 Crevei:

Crevei de ap rece (Pandalus spp., Crangon crangon):

Crevei din specia Crangon crangon:

0306 95 11 Fieri n ap sau n vapori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0306 95 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0306 95 20 Pandalus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ali crevei:

0306 95 30 Crevei din familia Pandalidae, cu excepia genului Pandalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 95 40 Crevei din genul Crangon, cu excepia speciei Crangon crangon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

0306 95 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0306 99 Altele, inclusiv fin, pudr i aglomerate sub form de pelete de crustacee,
proprii alimentaiei umane:

0306 99 10 Raci de ap dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0306 99 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
L 294/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0307 Molute, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate,


uscate, srate sau n saramur; molute afumate, separate sau nu de
cochilie, att fierte, ct i nefierte nainte sau n timpul afumrii; fin,
pudr i aglomerate sub form de pelete de molute, adecvate pentru
consumul uman:
Stridii:

0307 11 Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 11 10 Stridii plate (Ostrea spp.), vii, de maximum 40 g fiecare, inclusiv cochiliile . . . . . . . scutire

0307 11 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0307 12 00 Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0307 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Scoici St. Jacques sau scoici-pieptne, pecteni i alte scoici din genul Pecten,
Chlamys sau Placopecten:

0307 21 00 Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 22 Congelate:

0307 22 10 Scoici St. Jacques (Pecten maximus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


0307 22 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0307 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Midii (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31 Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 31 10 Mytilus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

0307 31 90 Perna spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 32 Congelate:

0307 32 10 Mytilus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


0307 32 90 Perna spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 39 Altele:

0307 39 20 Mytilus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


0307 39 80 Perna spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Sepii i sepiole:

0307 42 Vii, proaspete sau refrigerate:

0307 42 10 Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


0307 42 20 Loligo spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0307 42 30 Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0307 42 40 Todarodes sagittatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0307 42 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

0307 43 Congelate:

Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.:

Sepiola spp.:

0307 43 21 Sepiola rondeleti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6


0307 43 25 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/71

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0307 43 29 Sepia officinalis, Rossia macrosoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Loligo spp.:

0307 43 31 Loligo vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0307 43 33 Loligo pealei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0307 43 35 Loligo gahi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0307 43 38 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0307 43 91 Ommastrephes spp., altele dect Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 43 92 Illex spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 43 95 Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0307 43 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

0307 49 Altele:

0307 49 20 Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 49 40 Loligo spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0307 49 50 Ommastrephes spp., altele dect Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis
spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 49 60 Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0307 49 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Caracatie (Octopus spp.):

0307 51 00 Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 52 00 Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 59 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 60 00 Melci, alii dect melcii de mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Bivalve marine (familiile Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,


Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae
i Veneridae):

0307 71 00 Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

0307 72 Congelate:

0307 72 10 Peti vrgai sau alte specii din familia Veneridae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0307 72 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

0307 79 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Urechea mrii (Haliotis spp.) i specii de melci din genul Strombus (Strombus
spp.):

0307 81 00 Urechea mrii (Haliotis spp.) vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

0307 82 00 Specii de melci din genul Strombus (Strombus spp.) vii, proaspei sau
refrigerai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

0307 83 00 Urechea mrii (Haliotis spp.) congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


L 294/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0307 84 00 Specii de melci din genul Strombus (Strombus spp.) congelai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


0307 87 00 Alte specii de urechea mrii (Haliotis spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0307 88 00 Alte specii de melci din genul Strombus (Strombus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Altele, inclusiv fin, pudr i aglomerate sub form de pelete, adecvate pentru
consumul uman:
0307 91 00 Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0307 92 00 Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0307 99 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 Nevertebrate acvatice, altele dect crustaceele i molutele, vii, proaspete,
refrigerate, congelate, uscate, srate sau n saramur; nevertebrate acvatice
afumate, altele dect crustaceele i molutele, att fierte, ct i nefierte
nainte sau n timpul afumrii; fin, pudr i aglomerate sub form de
pelete de nevertebrate acvatice, altele dect crustaceele i molutele,
adecvate pentru consumul uman:
Castravei de mare (Stichopus japonicus, Holothuroidea):
0308 11 00 Vii, proaspei sau refrigerai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 12 00 Congelai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Arici-de-mare (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,
Echinus esculentus):
0308 21 00 Vii, proaspei sau refrigerai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 22 00 Congelai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 30 Meduze (Rhopilema spp.):
0308 30 10 Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 30 50 Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0308 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 90 Altele:
0308 90 10 Vii, proaspete sau refrigerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 90 50 Congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
0308 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/73

CAPITOLUL 4

LAPTE I PRODUSE LACTATE; OU DE PSRI; MIERE NATURAL; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMAL,
NEDENUMITE I NECUPRINSE N ALT PARTE

Note de capitol

1. Se consider lapte, laptele complet i laptele parial sau integral degresat.


2. n sensul poziiei 0405:
a) prin termenul unt se nelege unt natural, unt din zer sau unt recombinat (proaspt, srat sau rnced, chiar dac se afl n
recipiente nchise ermetic) provenind numai din lapte, al crui coninut de grsimi din lapte este egal sau mai mare de 80 %, dar de
maximum 95 % n greutate, avnd un coninut maxim de substane solide altele dect grsimi din lapte de 2 % n greutate i un
coninut maxim de ap de 16 % n greutate. Untul nu are adugai emulsifiani, dar poate conine clorur de sodiu, colorani
alimentari, sruri de neutralizare i culturi de bacterii lactice inofensive;
b) prin expresia past din lapte pentru tartine se nelege emulsia de tip ap n ulei care poate fi ntins pe tartine, care conine ca
grsimi numai grsimi din lapte i al crei coninut de grsimi din lapte este egal sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 80 % n
greutate.
3. Produsele obinute prin concentrarea zerului cu adaos de lapte sau de grsimi din lapte se clasific ca brnzeturi, la poziia 0406, cu
condiia ca acestea s prezinte urmtoarele trei caracteristici:
a) s aib un coninut de grsimi din lapte de minimum 5 %, calculat la greutate/substan uscat;
b) s aib un coninut de substan uscat, calculat la greutate, de minimum 70 %, dar maximum 85 %;
c) s aib o form sau s li se poat da o form.
4. Prezentul capitol nu cuprinde:
a) produsele obinute din zer i care conin n greutate peste 95 % lactoz, exprimat n lactoz anhidr calculat la substana uscat
(poziia 1702);
b) produse obinute din lapte prin nlocuirea unuia sau mai multora dintre constituenii naturali ai acestuia (de exemplu grsimile
butirice) cu o alt substan (de exemplu grsimi oleice) (poziia 1901 sau 2106); sau
c) albuminele (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, care conin, n greutate calculat la substana uscat, peste 80 %
proteine din zer) (poziia 3502), i nici globulinele (poziia 3504).

Note de subpoziii

1. n sensul subpoziiei 0404 10, zer modificat nseamn produsele care conin componentele zerului, adic zerul din care sau
eliminat total sau parial lactoza, proteinele sau srurile minerale sau la care sau adugat componentele naturale ale zerului, precum i
produsele obinute din amestecul de componente naturale ale zerului.
2. n sensul subpoziiei 0405 10, termenul unt nu include untul deshidratat i untul topit (ghee) (subpoziia 0405 90).

Note complementare

1. Dreptul care se aplic amestecurilor de la poziiile 0401-0406 se stabilete astfel:


a) pentru amestecurile n care una din componente reprezint cel puin 90 % n greutate din amestec, dreptul aplicabil este acela care se aplic
acestei componente;
b) pentru celelalte amestecuri, dreptul aplicabil este acela care se aplic componentei supuse impozitrii celei mai ridicate.
2. Pentru subpoziiile 0408 11 i 0408 19, se aplic urmtoarele:
expresia altfel conservate se aplic i glbenuurilor cu cantiti limitate de sare (n general o cantitate de pn la aproximativ 12 % din greutate)
sau cu cantiti mici de produse chimice adugate n scopul conservrii, dac sunt ndeplinite ambele condiii de mai jos:
i) produsele i menin caracterul de glbenuuri de la subpoziiile 0408 11 i 0408 19;
ii) sarea sau produsele chimice nu sunt utilizate la un nivel mai mare dect cel necesar pentru conservare.
3. Produsele lactate de la capitolul 4 includ permeatele din produse lactate, care sunt produse lactate caracterizate printr-un coninut ridicat de lactoz
obinute prin eliminarea proteinelor lactice i a grsimilor lactate din lapte, zer, smntn i/sau zar dulce i/sau din materii prime similare prin
ultrafiltrare sau alte tehnici de prelucrare.
L 294/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

4. Pentru subpoziiile 0404 10 i 0404 90 se aplic urmtoarele:

Permeatul din lapte i permeatul din zer pot fi deosebite prin analiza prezenei substanelor (de exemplu, acid lactic, lactai i glicomacropeptide) care
sunt asociate cu fabricarea zerului.

Subpoziia 0404 10 include permeatul din zer, un produs al crui miros este n general uor acru, obinut din zer sau amestecuri de componente
naturale ale zerului prin ultrafiltrare sau alte tehnici de prelucrare.

Prezena substanelor asociate cu fabricarea zerului (de exemplu, acid lactic, lactai i glicomacropeptide) este o condiie pentru clasificarea
permeatului din zer la aceast subpoziie.

Subpoziia 0404 90 include permeatul din lapte, un produs n general cu miros de lapte, obinut din lapte prin ultrafiltrare sau alte tehnici de
prelucrare. Prezena n cantitate limitat sau absena acidului lactic i a lactailor (maximum 0,1 % din greutate, n permeatele din lapte sub form
de praf, sau maximum 0,015 % din greutate n permeatele din lapte sub form lichid), precum i absena glicomacropeptidelor constituie condiiile
pentru clasificarea permeatelor din lapte la subpoziia 0404 90.

Metoda care urmeaz s fie folosit pentru detectarea lactailor este metoda ISO 8069:2005 i metoda de detectare a zerului nchegat (adic
prezena cazeinomacropeptidelor, cum ar fi glicomacropeptidele) este metoda prevzut n anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al
Comisiei (1).

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0401 Lapte i smntn din lapte, neconcentrate, fr adaos de zahr sau ali
ndulcitori:
0401 10 Cu un coninut de grsimi de maximum 1 % din greutate:

0401 10 10 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 /100 kg/net

0401 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 /100 kg/net

0401 20 Cu un coninut de grsimi peste 1 %, dar maximum 6 % din greutate:

De maximum 3 %:

0401 20 11 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,8 /100 kg/net

0401 20 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,9 /100 kg/net

Peste 3 %:

0401 20 91 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,7 /100 kg/net

0401 20 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,8 /100 kg/net

0401 40 Cu un coninut de grsimi peste 6 %, dar maximum 10 % din greutate:

0401 40 10 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 /100 kg/net

0401 40 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,6 /100 kg/net

0401 50 Cu un coninut de grsimi de peste 10 % din greutate:

De maximum 21 %:

0401 50 11 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 /100 kg/net

0401 50 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,6 /100 kg/net

Peste 21 %, dar maximum 45 %:

0401 50 31 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 /100 kg/net

(1) Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al
Consiliului privind metodele de analiz i evaluare calitativ a laptelui i a produselor lactate (JO L 88, 29.3.2008, p. 1).
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/75

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0401 50 39 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,1 /100 kg/net

Peste 45 %:

0401 50 91 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,7 /100 kg/net

0401 50 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,8 /100 kg/net

0402 Lapte i smntn din lapte, concentrate sau cu adaos de zahr sau ali
ndulcitori:
0402 10 Sub form de praf, granule sau alte forme solide, cu un coninut de grsimi de
maximum 1,5 % din greutate:

Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori:

0402 10 11 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,4 /100 kg/net

0402 10 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,8 /100 kg/


net (1)

Altele:

0402 10 91 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,19 /kg + 27,5 /
100 kg/net (2)

0402 10 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,19 /kg + 21 /


100 kg/net (2)

Sub form de praf, granule sau alte forme solide, cu un coninut de grsimi de
peste 1,5 % din greutate:

0402 21 Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori:

Cu un coninut de grsimi de maximum 27 % din greutate:

0402 21 11 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 /100 kg/net

0402 21 18 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,4 /100 kg/net

Cu un coninut de grsimi de peste 27 % din greutate:

0402 21 91 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 /100 kg/net

0402 21 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161,9 /100 kg/net

0402 29 Altele:

Cu un coninut de grsimi de maximum 27 % din greutate:

0402 29 11 Lapte special numit pentru sugari, n recipiente nchise ermetic, cu un coninut 1,31 /kg + 22 /
net de maximum 500 g i cu un coninut de grsimi de peste 10 % din greutate 100 kg/net (2)

Altele:

0402 29 15 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 /kg + 22 /


100 kg/net (2)

0402 29 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 /kg + 16,8 /


100 kg/net (2)

Cu un coninut de grsimi de peste 27 % din greutate:

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Dreptul care se aplic pentru 100 kg de produs este egal cu suma urmtoarelor elemente:
a) valoarea pe kilogram menionat, multiplicat cu greutatea substanei lactice coninute n 100 kg de produs; i
b) cealalt valoare indicat.
L 294/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0402 29 91 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 /kg + 22 /


100 kg/net (1)
0402 29 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 /kg + 16,8 /
100 kg/net (1)
Altele:

0402 91 Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori:

0402 91 10 Cu un coninut de grsimi de maxim 8 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,7 /100 kg/net


0402 91 30 Cu un coninut de grsimi de peste 8 %, dar de maximum 10 % din greutate . . . . 43,4 /100 kg/net
Cu un coninut de grsimi de peste 10 %, dar de maximum 45 % din greutate:

0402 91 51 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 /100 kg/net
0402 91 59 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,1 /100 kg/net
Cu un coninut de grsimi de peste 45 % din greutate:

0402 91 91 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183,7 /100 kg/net
0402 91 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182,8 /100 kg/net
0402 99 Altele:

0402 99 10 Cu un coninut de grsimi de maximum 9,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,2 /100 kg/net
Cu un coninut de grsimi de peste 9,5 %, dar de maximum 45 % din greutate:

0402 99 31 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,08 /kg + 19,4 /
100 kg/net (1)
0402 99 39 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,08 /kg + 18,5 /
100 kg/net (1)
Cu un coninut de grsimi de peste 45 % din greutate:

0402 99 91 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 2,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 /kg + 19,4 /
100 kg/net (1)
0402 99 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 /kg + 18,5 /
100 kg/net (1)

0403 Lapte acru, lapte i smntn covsite, iaurt, chefir i alte sortimente de
lapte i smntn fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de
zahr sau ali ndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao:
0403 10 Iaurt:

Nearomatizat, fr adaos de fructe sau cacao:

Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori i care are un coninut de grsimi:

0403 10 11 De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 /100 kg/net


0403 10 13 Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,4 /100 kg/net
0403 10 19 Peste 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,2 /100 kg/net
Altele, cu un coninut de grsimi:

0403 10 31 De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 /kg + 21,1 /


100 kg/net (1)
0403 10 33 Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 /kg + 21,1 /
100 kg/net (1)

(1) Dreptul care se aplic pentru 100 kg de produs este egal cu suma urmtoarelor elemente:
a) valoarea pe kilogram menionat, multiplicat cu greutatea substanei lactice coninute n 100 kg de produs; i
b) cealalt valoare indicat.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/77

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0403 10 39 Peste 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 /kg + 21,1 /


100 kg/net (1)

Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

Sub form de praf, granule sau alte forme solide, cu un coninut de grsimi din
lapte:

0403 10 51 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 95 /100 kg/


net

0403 10 53 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 130,4 /


100 kg/net

0403 10 59 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 168,8 /


100 kg/net

Altele, cu un coninut de grsimi din lapte:

0403 10 91 De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 12,4 /100 kg/


net

0403 10 93 Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 17,1 /100 kg/
net

0403 10 99 Peste 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 26,6 /100 kg/


net

0403 90 Altele:

Nearomatizate, fr adaos de fructe sau cacao:

Sub form de praf, granule sau alte forme solide:

Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori i cu un coninut de grsimi:

0403 90 11 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,4 /100 kg/net

0403 90 13 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 /100 kg/net

0403 90 19 Peste 27 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 /100 kg/net

Altele, cu un coninut de grsimi:

0403 90 31 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 /kg + 22 /


100 kg/net (1)

0403 90 33 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 /kg + 22 /


100 kg/net (1)

0403 90 39 Peste 27 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 /kg + 22 /


100 kg/net (1)

Altele:

Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori i cu un coninut de grsimi:

0403 90 51 De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 /100 kg/net

0403 90 53 Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,4 /100 kg/net

0403 90 59 Peste 6 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,2 /100 kg/net

Altele, cu un coninut de grsimi:

0403 90 61 De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 /kg + 21,1 /


100 kg/net (1)

(1) Dreptul care se aplic pentru 100 kg de produs este egal cu suma urmtoarelor elemente:
a) valoarea pe kilogram menionat, multiplicat cu greutatea substanei lactice coninute n 100 kg de produs; i
b) cealalt valoare indicat.
L 294/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0403 90 63 Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 /kg + 21,1 /


100 kg/net (1)

0403 90 69 Peste 6 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,54 /kg + 21,1 /


100 kg/net (1)

Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

Sub form de praf, granule sau alte forme solide, cu un coninut de grsimi din
lapte:

0403 90 71 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 95 /100 kg/


net

0403 90 73 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 130,4 /


100 kg/net

0403 90 79 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 168,8 /


100 kg/net

Altele, cu un coninut de grsimi din lapte:

0403 90 91 De maximum 3 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 12,4 /100 kg/


net

0403 90 93 Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 17,1 /100 kg/
net

0403 90 99 Peste 6 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 + 26,6 /100 kg/


net

0404 Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahr sau de ali ndulcitori; produse
obinute din compui naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahr sau ali
ndulcitori, nedenumite i necuprinse n alt parte:
0404 10 Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahr sau de ali
ndulcitori:

Sub form de praf, granule sau alte forme solide:

Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori i cu un coninut de proteine (coninut de


azot 6,38):

De maximum 15 % din greutate i cu un coninut de grsimi:

0404 10 02 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 /100 kg/net

0404 10 04 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 /100 kg/net

0404 10 06 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 /100 kg/net

De peste 15 % din greutate i cu un coninut de grsimi:

0404 10 12 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,4 /100 kg/net

0404 10 14 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 /100 kg/net

0404 10 16 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 /100 kg/net

Altele, cu un coninut de proteine (coninut de azot 6,38):

De maximum 15 % din greutate i cu un coninut de grsimi:

0404 10 26 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 /kg/


net + 16,8 /100 kg/
net (1)

(1) Dreptul care se aplic pentru 100 kg de produs este egal cu suma urmtoarelor elemente:
a) valoarea pe kilogram menionat, multiplicat cu greutatea substanei lactice coninute n 100 kg de produs; i
b) cealalt valoare indicat.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/79

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0404 10 28 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

0404 10 32 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

Peste 15 % din greutate i cu un coninut de grsimi:

0404 10 34 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

0404 10 36 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

0404 10 38 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

Altele:

Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori i cu un coninut de proteine (coninut de


azot 6,38):

De maximum 15 % din greutate i cu un coninut de grsimi:

0404 10 48 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 /kg/net (2)

0404 10 52 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 /100 kg/net

0404 10 54 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 /100 kg/net

Peste 15 % din greutate i cu un coninut de grsimi:

0404 10 56 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,4 /100 kg/net

0404 10 58 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 /100 kg/net

0404 10 62 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 /100 kg/net

Altele, cu un coninut de proteine (coninut de azot 6,38):

De maximum 15 % din greutate i cu un coninut de grsimi:

0404 10 72 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 /kg/


net + 16,8 /100 kg/
net (3)

0404 10 74 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

0404 10 76 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

Peste 15 % din greutate i cu un coninut de grsimi:

0404 10 78 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

0404 10 82 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

0404 10 84 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)

(1) Dreptul care se aplic pentru 100 kg de produs este egal cu suma urmtoarelor elemente:
a) valoarea pe kilogram menionat, multiplicat cu greutatea substanei lactice coninute n 100 kg de produs; i
b) cealalt valoare indicat.
(2) Dreptul care se aplic pentru 100 kg de produs este egal cu suma valorii pe kilogram menionate, multiplicat cu greutatea substanei uscate lactice
coninute n 100 kg de produs.
(3) Dreptul care se aplic pentru 100 kg de produs este egal cu suma urmtoarelor elemente:
a) valoarea pe kilogram menionat, multiplicat cu greutatea substanei uscate lactice coninute n 100 kg de produs; i
b) cealalt valoare indicat.
L 294/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0404 90 Altele:

Fr adaos de zahr sau ali ndulcitori i cu un coninut de grsimi:

0404 90 21 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,4 /100 kg/net


0404 90 23 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,7 /100 kg/net
0404 90 29 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,2 /100 kg/net
Altele, cu un coninut de grsimi:

0404 90 81 De maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 /kg/net + 22 /


100 kg/net (1)
0404 90 83 Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31 /kg/net + 22 /
100 kg/net (1)
0404 90 89 Peste 27 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62 /kg/net + 22 /
100 kg/net (1)

0405 Unt i alte grsimi care provin din lapte; past din lapte pentru tartine:
0405 10 Unt:

Cu un coninut de grsimi de maximum 85 % din greutate:

Unt natural:

0405 10 11 n ambalaje directe cu un coninut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6 /100 kg/


net (2)
0405 10 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6 /100 kg/
net (2)
0405 10 30 Unt recombinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6 /100 kg/
net (2)
0405 10 50 Unt din zer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189,6 /100 kg/
net (2)
0405 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,3 /100 kg/
net (2)
0405 20 Past din lapte pentru tartine:

0405 20 10 Cu un coninut de grsimi egal cu sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 60 % din
greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 + EA (3)
0405 20 30 Cu un coninut de grsimi egal cu sau mai mare de 60 %, dar de maximum 75 % din
greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 + EA (3)
0405 20 90 Cu un coninut de grsimi de peste 75 %, dar mai mic de 80 % din greutate . . . . . . . 189,6 /100 kg/net
0405 90 Altele:

0405 90 10 Cu un coninut de grsimi egal cu sau mai mare de 99,3 % i cu un coninut de ap de 231,3 /100 kg/
maximum 0,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (2)
0405 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,3 /100 kg/
net (2)

0406 Brnz i ca:


0406 10 Brnz proaspt (nefermentat), inclusiv brnza din zer, i ca:

Cu un coninut de grsimi de maximum 40 % din greutate:

(1) Dreptul care se aplic pentru 100 kg de produs este egal cu suma urmtoarelor elemente:
a) valoarea pe kilogram menionat, multiplicat cu greutatea substanei lactice coninute n 100 kg de produs; i
b) cealalt valoare indicat.
(2) Contingent tarifar OMC.
(3) A se vedea anexa 1.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/81

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0406 10 30 Mozzarella, cu sau fr lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,2 /100 kg/


net (1)

0406 10 50 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,2 /100 kg/


net (1)

0406 10 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,2 /100 kg/


net (1)

0406 20 00 Brnz ras sau pudr, de orice tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,2 /100 kg/
net (1)

0406 30 Brnz topit, alta dect cea ras sau pudr:

0406 30 10 La fabricarea crora nu sau folosit alte brnzeturi dect Emmental, Gruyre i
Appenzell i care pot avea adugat brnz Glarus cu ierburi (zis i Schabziger),
condiionate pentru vnzarea cu amnuntul, cu un coninut de grsimi n substana 144,9 /100 kg/
uscat mai mic de sau egal cu 56 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . net (1)

Altele:

Cu un coninut de grsimi de maximum 36 % i cu un coninut de grsimi n


substan uscat:

0406 30 31 De maximum 48 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,1 /100 kg/


net (1)

0406 30 39 Peste 48 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144,9 /100 kg/


net (1)

0406 30 90 Cu un coninut de grsimi de peste 36 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 /100 kg/net (1)

0406 40 Brnz cu mucegai i alte brnzeturi care conin mucegai produs de Penicillium
roqueforti:

0406 40 10 Roquefort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,9 /100 kg/


net (1)

0406 40 50 Gorgonzola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,9 /100 kg/


net (1)

0406 40 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,9 /100 kg/


net (1)

0406 90 Alte brnzeturi:

0406 90 01 Destinate prelucrrii (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,1 /100 kg/


net (1)

Altele:

0406 90 13 Emmental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,7 /100 kg/


net (1)

0406 90 15 Gruyre, Sbrinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,7 /100 kg/


net (1)

0406 90 17 Bergkse, Appenzell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,7 /100 kg/


net (1)

0406 90 18 Brnz Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tte de Moine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,7 /100 kg/
net (1)

0406 90 21 Cheddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,1 /100 kg/


net (1)

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea articolul 4
din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei (JO L 341, 22.12.2001, p. 29); articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
L 294/82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0406 90 23 Edam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 25 Tilsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 29 Cacaval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 32 Feta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 35 Kefalo-Tyri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 37 Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 39 Jarlsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

Altele:

0406 90 50 Brnz din lapte de oaie sau de bivoli, n recipiente coninnd saramur, sau n
burduf din piele de oaie sau de capr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

Altele:

Cu un coninut de grsimi de maximum 40 % din greutate i cu un coninut de


ap, n substana fr grsimi:

De maximum 47 % din greutate:

0406 90 61 Grana Padano, Parmigiano Reggiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,2 /100 kg/net

0406 90 63 Fiore Sardo, Pecorino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,2 /100 kg/


net (1)

0406 90 69 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,2 /100 kg/


net (1)

Peste 47 %, dar de maximum 72 % din greutate:

0406 90 73 Provolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 74 Maasdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 75 Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 76 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 78 Gouda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 79 Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 81 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney,


Colby, Monterey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 82 Camembert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 84 Brie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 85 Kefalograviera, Kasseri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net

Alte brnzeturi, cu un coninut de ap n substana fr grsimi:

0406 90 86 Peste 47 %, dar de maximum 52 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 89 Peste 52 %, dar de maximum 62 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

0406 90 92 Peste 62 %, dar de maximum 72 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 /100 kg/net (1)

(1) Contingent tarifar OMC.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/83

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0406 90 93 Peste 72 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,2 /100 kg/


net (1)
0406 90 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,2 /100 kg/
net (1)
0407 Ou de psri, n coaj, proaspete, conservate sau fierte:
Ou fecundate pentru incubaie:
0407 11 00 De gini din specia Gallus domesticus (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 /1 000 p/st p/st
0407 19 Altele:
De psri de curte, altele dect cele de gini din specia Gallus domesticus (2):
0407 19 11 De curci sau de gte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 /1 000 p/st p/st
0407 19 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 /1 000 p/st p/st
0407 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st
Alte ou proaspete:
0407 21 00 De gini din specia Gallus domesticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,4 /100 kg/
net (1) 1 000 p/st
0407 29 Altele:
0407 29 10 De psri de curte, altele dect cele de gini din specia Gallus domesticus . . . . . . . . . . 30,4 /100 kg/
net (1) 1 000 p/st
0407 29 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st
0407 90 Altele:
0407 90 10 De psri de curte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,4 /100 kg/
net (1) 1 000 p/st
0407 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 p/st
0408 Ou de psri, fr coaj, i glbenuuri, proaspete, uscate, fierte n ap sau
n abur, turnate n form, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de
zahr sau de ali ndulcitori:
Glbenuuri:
0408 11 Uscate:
0408 11 20 Improprii consumului alimentar (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0408 11 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,3 /100 kg/
net (1)
0408 19 Altele:
0408 19 20 Improprii consumului alimentar (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Altele:
0408 19 81 Lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 /100 kg/net (1)
0408 19 89 Altele, inclusiv congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,3 /100 kg/
net (1)
Altele:
0408 91 Uscate:
0408 91 20 Improprii consumului alimentar (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0408 91 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,4 /100 kg/
net (1)

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 75 alineatele (2) i (3) i articolul 230 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 347,
20.12.2013, p. 671)].
(3) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
L 294/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0408 99 Altele:
0408 99 20 Improprii consumului alimentar (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0408 99 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,3 /100 kg/
net (2)
0409 00 00 Miere natural ................................................................................... 17,3
0410 00 00 Produse comestibile de origine animal, nedenumite i necuprinse n alt
parte ................................................................................................. 7,7

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
(2) Contingent tarifar OMC.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/85

CAPITOLUL 5

ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMAL, NEDENUMITE I NECUPRINSE N ALT PARTE

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

a) produsele comestibile, altele dect intestinele, vezicile i stomacurile de animale, ntregi sau tranate n buci i sngele de animal
(n stare lichid sau uscat);

b) pieile brute, pieile tbcite i blnurile, altele dect produsele de la poziia 0505 i resturile i deeurile similare de piei brute de la
poziia 0511 (capitolele 41 sau 43);

c) materiile prime textile de origine animal, altele dect prul de cal i deeurile de pr de cal (seciunea XI);

d) smocurile folosite la confecionarea periilor i a articolelor similare (poziia 9603).

2. Prul uman sortat dup lungime, nearanjat dup sensul firului, este considerat ca pr brut (poziia 0501).

3. n nomenclatur, se consider filde materialul furnizat de colii de elefant, de hipopotam, de mors, de balen i de mistre, de
cornul de rinocer, precum i de dinii tuturor animalelor.

4. n Nomenclatur prin expresia pr de cal se nelege prul din coama sau din coada ecvideelor sau bovinelor. Poziia 0511 cuprinde,
printre altele, pr de cal i deeuri din pr de cal, aranjate sau nu sub form de strat, cu sau fr suport din alte materiale.

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0501 00 00 Pr uman, brut, chiar splat sau degresat; deeuri de pr uman ............. scutire

0502 Pr de porc sau de mistre; pr de bursuc i alte tipuri de pr pentru perii


i articole similare; deeuri din aceste tipuri de pr:

0502 10 00 Pr de porc sau de mistre i deeuri din pr de porc sau de mistre . . . . . . . . . . . . scutire

0502 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

[0503]

0504 00 00 Intestine, vezici i stomacuri de animale, ntregi sau buci, altele dect
cele de pete, proaspete, refrigerate, congelate, srate sau n saramur,
uscate sau afumate ............................................................................. scutire

0505 Piei de psri i alte pri de psri, acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori
cu puful lor, pene i pri de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute
sau simplu curate, dezinfectate sau tratate n vederea conservrii lor;
pulbere i deeuri de pene sau de pri de pene:

0505 10 Pene de tipul celor utilizate pentru umplut; puf:

0505 10 10 n stare brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0505 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0505 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0506 Oase i coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate n


forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere i deeuri din acestea:

0506 10 00 Osein i oase tratate cu acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0506 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


L 294/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0507 Filde, carapace de broasc estoas, fanoane (inclusiv filamentele de


fanoane) de balen sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne
de cerb, copite, unghii, gheare i ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar
nedecupate n forme; pulbere i deeuri din aceste materiale:
0507 10 00 Filde; pulbere i deeuri de filde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0507 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0508 00 00 Corali i similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel;
cochilii i carapace de molute, de crustacee sau de echinoderme i oase de
sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate n forme, pulbere i
deeuri din acestea ............................................................................. scutire
[0509]
0510 00 00 Chihlimbar cenuiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bil, chiar uscat;
glande i alte substane de origine animal folosite la prepararea
produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel
conservate provizoriu ........................................................................ scutire
0511 Produse de origine animal, nedenumite i necuprinse n alt parte;
animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentaiei umane:
0511 10 00 Sperm de bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire p/st (1)
Altele:
0511 91 Produse din pete sau din crustacee, din molute sau din alte nevertebrate
acvatice; animale moarte de la capitolul 3:
0511 91 10 Deeuri de pete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0511 91 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0511 99 Altele:
0511 99 10 Tendoane i vene; unghii i deeuri similare de piei brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Burei naturali de origine animal:
0511 99 31 n stare brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0511 99 39 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1
2
0511 99 85 Altele ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

(1) Paiet (corespunztoare cantitii necesare unei inseminri).


(2) Coduri statistice TARIC: a se vedea anexa 10.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/87

SECIUNEA II

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

Not de seciune

1. n aceast seciune, expresia aglomerate sub form de pelete nseamn produsele prezentate sub form de cilindri, sfere etc.,
aglomerate fie prin simpl presare, fie prin adugarea unui liant ntr-o proporie de maximum 3 % din greutate.

CAPITOLUL 6

PLANTE VII I PRODUSE DE FLORICULTUR

Note de capitol

1. Sub rezerva celei de-a doua pri a poziiei 0601, prezentul capitol cuprinde numai produsele furnizate n mod obinuit de
horticultori, pepinieri sau florari, n vederea plantrii sau realizrii de ornamente. Cu toate acestea, din acest capitol sunt exclui
cartofii, ceapa comestibil, ceapa ealot, usturoiul comestibil i celelalte produse de la capitolul 7.

2. Buchetele, courile, coroanele de flori i articolele similare sunt asimilate florilor sau frunzelor de la poziiile 0603 sau 0604 i nu se
iau n considerare accesoriile din alte materiale. Cu toate acestea, aceste poziii nu cuprind colajele sau plachete decorative similare de
la poziia 9701.

Rata dreptului conven-


Cod NC Descrierea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0601 Bulbi, tuberculi, cepe, rdcini tuberculate, grife i rizomi, n repaus


vegetativ, n vegetaie sau n floare; puiei, plante i rdcini de cicoare,
altele dect rdcinile de la poziia 1212:
0601 10 Bulbi, tuberculi, cepe, rdcini tuberculate, grife i rizomi, n repaus vegetativ:

0601 10 10 Zambile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 10 20 Narcise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 10 30 Lalele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 10 40 Gladiole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 p/st

0601 20 Bulbi, tuberculi, cepe, rdcini tuberculate, grife i rizomi, n vegetaie sau n
floare; puiei, plante i rdcini de cicoare:

0601 20 10 Puiei, plante i rdcini de cicoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0601 20 30 Orhidee, zambile, narcise i lalele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0601 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0602 Alte plante vii (inclusiv rdcinile acestora), butai i altoi; spori de
ciuperci:
0602 10 Butai nerdcinoi i altoi:

0602 10 10 De vi de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0602 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

0602 20 Arbori, arbuti, copcei i tufiuri, cu fructe comestibile, altoii sau nealtoii:

0602 20 10 Butai de vi de vie altoii sau rdcinoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:
L 294/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Descrierea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0602 20 20 Cu rdcini curate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

Altele:

0602 20 30 Citrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

0602 20 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

0602 30 00 Rododendroni i azalee, altoii sau nealtoii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

0602 40 00 Trandafiri, altoii sau nealtoii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

0602 90 Altele:

0602 90 10 Spori de ciuperci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

0602 90 20 Puiei de ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0602 90 30 Rsaduri de legume i rsaduri de cpuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

Altele:

Plante care cresc n aer liber:

Arbori, arbuti i tufiuri:

0602 90 41 De pdure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

Altele:

0602 90 45 Butai rdcinoi i plante tinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 p/st

Altele:

0602 90 46 Cu rdcini curate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

Altele:

0602 90 47 Conifere i plante sempervirescente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

0602 90 48 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 p/st

0602 90 50 Alte plante care cresc n aer liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

Plante de interior:

0602 90 70 Butai rdcinoi i plante tinere, cu excepia cactuilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 p/st

Altele:

0602 90 91 Plante cu flori, mbobocite sau n floare, cu excepia cactuilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 p/st

0602 90 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 p/st

0603 Flori i boboci de flori, tiate pentru buchete sau ornamente, proaspete,
uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregtite:
Proaspete:

0603 11 00 Trandafiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) p/st

0603 12 00 Garoafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() p/st

(1) De la 1 ianuarie la 31 mai: 8,5.


De la 1 iunie la 31 octombrie: 12.
De la 1 noiembrie la 31 decembrie: 8,5.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/89

Rata dreptului conven-


Cod NC Descrierea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0603 13 00 Orhidee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) p/st


0603 14 00 Crizanteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() p/st
0603 15 00 Crini (Lilium spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() p/st
0603 19 Altele:
0603 19 10 Gladiole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) p/st
0603 19 20 Ranunculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() p/st
0603 19 70 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
() p/st
0603 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0604 Frunze, ramuri i alte pri de plante, fr flori i fr boboci de flori,
ierburi, muchi i licheni, pentru buchete i ornamente, proaspete, uscate,
albite, vopsite, impregnate sau altfel pregtite:
0604 20 Proaspete:
Muchi i licheni:
0604 20 11 Muchiul renului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0604 20 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
0604 20 20 Pomi de Crciun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 p/st
0604 20 40 Ramuri de conifere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5
0604 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
0604 90 Altele:
Muchi i licheni:
0604 90 11 Muchiul renului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0604 90 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Altele:
0604 90 91 Neprelucrate altfel dect prin uscare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0604 90 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9

(1) De la 1 ianuarie la 31 mai: 8,5.


De la 1 iunie la 31 octombrie: 12.
De la 1 noiembrie la 31 decembrie: 8,5.
L 294/90 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

CAPITOLUL 7

LEGUME, PLANTE, RDCINI I TUBERCULI, ALIMENTARE

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde produsele furajere de la poziia 1214.

2. n cadrul poziiilor 0709-0712, prin termenul legume se nelege i ciupercile comestibile, trufele, mslinele, caperele, dovlecii,
dovleceii, vinetele, porumbul dulce (Zea mays var. saccharata), ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, feniculul i plantele comestibile,
cum ar fi ptrunjelul, asmuiul, tarhonul, cresonul i maghiranul (Majorana hortensis sau Origanum majorana).

3. Poziia 0712 cuprinde toate legumele i zarzavaturile uscate ale speciilor clasificate la poziiile 0701-0711, cu excepia produselor:

a) legume cu pstaie, uscate, curate de psti (poziia 0713);

b) porumb dulce sub formele specificate la poziiile 1102-1104;

c) fin, gri, pudr, fulgi, granule i aglomerate sub form de pelete, de cartofi (poziia 1105);

d) fin, gri i pudr din legume psti, uscate, de la poziia 0713 (poziia 1106).

4. Ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, uscai, mcinai sau sfrmai sunt ntotdeauna exclui din acest capitol (poziia 0904).

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0701 Cartofi, n stare proaspt sau refrigerat:

0701 10 00 Destinai nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5

0701 90 Altele:

0701 90 10 Destinai fabricrii amidonului (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8

Altele:

0701 90 50 Cartofi noi, de la 1 ianuarie la 30 iunie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

0701 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5

0702 00 00 Tomate, n stare proaspt sau refrigerat ............................................ (4)

0703 Ceap, ceap ealot, usturoi, praz i alte legume aliacee, n stare proaspt
sau refrigerat:

0703 10 Ceap i ceap ealot:

Ceap:

0703 10 11 Destinat nsmnrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0703 10 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0703 10 90 Ceap ealot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(3) De la 1 ianuarie la 15 mai: 9,6. Contingent tarifar OMC.
De la 16 mai la 30 iunie: 13,4.
(4) A se vedea anexa 2.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/91

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0703 20 00 Usturoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 + 120 /100 kg/


net (1)

0703 90 00 Praz i alte legume aliacee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4

0704 Varz, conopid, varz crea, gulii i produse comestibile similare din
genul Brassica, n stare proaspt sau refrigerat:
0704 10 00 Conopid i conopid broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0704 20 00 Varz de Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0704 90 Altele:

0704 90 10 Varz alb i varz roie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 MIN 0,4 /


100 kg/net

0704 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0705 Salat verde (Lactuca sativa) i cicoare (Cichorium spp.), n stare proaspt
sau refrigerat:
Salat verde:

0705 11 00 Salat verde varietatea cu cpn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

0705 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4

Cicoare:

0705 21 00 Cicoare Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4

0705 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4

0706 Morcovi, napi, sfecl roie pentru salat, barba-caprei, elin de rdcin,
ridichi i rdcinoase comestibile similare, n stare proaspt sau
refrigerat:
0706 10 00 Morcovi i napi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6 (1)

0706 90 Altele:

0706 90 10 elin de rdcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

0706 90 30 Hrean (Cochlearia armoracia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0706 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6

0707 00 Castravei i cornion, n stare proaspt sau refrigerat:


0707 00 05 Castravei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)

0707 00 90 Cornion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0708 Legume psti, curate sau nu de psti, n stare proaspt sau refrigerat:

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) De la 1 ianuarie la 14 aprilie: 9,6 MIN 1,1 /100 kg/net.
De la 15 aprilie la 30 noiembrie: 13,6 MIN 1,6 /100 kg/net.
De la 1 la 31 decembrie: 9,6 MIN 1,1 /100 kg/net.
(3) De la 1 ianuarie la 31 martie: 10,4 MIN 1,3 /100 kg/br.
De la 1 aprilie la 30 noiembrie: 12 MIN 2 /100 kg/br.
De la 1 la 31 decembrie: 10,4 MIN 1,3 /100 kg/br.
(4) De la 1 ianuarie la 30 aprilie: 13,6.
De la 1 mai la 30 septembrie: 10,4.
De la 1 octombrie la 31 decembrie: 13,6.
(5) A se vedea anexa 2.
L 294/92 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0708 10 00 Mazre (Pisum sativum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

0708 20 00 Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0708 90 00 Alte legume psti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2

0709 Alte legume, n stare proaspt sau refrigerat:


0709 20 00 Sparanghel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2

0709 30 00 Vinete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0709 40 00 elin, alta dect elina de rdcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

Ciuperci i trufe:

0709 51 00 Ciuperci din genul Agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0709 59 Altele:

0709 59 10 Burei galbeni (Chantarellus cibarius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

0709 59 30 Mntrci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6

0709 59 50 Trufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0709 59 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0709 60 Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta:

0709 60 10 Ardei grai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 (3)

Altele:

0709 60 91 Din genul Capsicum destinate fabricrii capsicinei sau a extractelor de oleorini de
Capsicum (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0709 60 95 Destinate fabricrii industriale a uleiurilor eseniale sau a rezinoidelor (4) . . . . . . . . . scutire

0709 60 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0709 70 00 Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeeland) i lobod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4

Altele:

0709 91 00 Anghinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)

0709 92 Msline:

0709 92 10 Destinate altor utilizri dect pentru producia de ulei (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5

0709 92 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 /100 kg/net

0709 93 Dovleci, dovleci turceti i trtcue (Cucurbita spp.):

0709 93 10 Dovlecei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)

0709 93 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

(1) De la 1 ianuarie la 31 mai: 8.


De la 1 iunie la 31 august: 13,6.
De la 1 septembrie la 31 decembrie: 8.
(2) De la 1 ianuarie la 30 iunie: 10,4 MIN 1,6 /100 kg/net.
De la 1 iulie la 30 septembrie: 13,6 MIN 1,6 /100 kg/net.
De la 1octombrie la 31 decembrie: 10,4 MIN 1,6 /100 kg/net.
(3) Contingent tarifar OMC.
(4) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(5) A se vedea anexa 2.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/93

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0709 99 Altele:

0709 99 10 Salat, alta dect salata verde (Lactuca sativa) i cicoarea (Cichorium spp.) . . . . . . . . . . . 10,4

0709 99 20 Cardon (anghinare american) i frunze comestibile ale acesteia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4

0709 99 40 Capere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6

0709 99 50 Fenicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0709 99 60 Porumb dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 /100 kg/net

0709 99 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0710 Legume, nefierte sau fierte n ap sau n abur, congelate:


0710 10 00 Cartofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

Legume psti, curate sau nu de psti:

0710 21 00 Mazre (Pisum sativum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 22 00 Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 30 00 Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeeland) i lobod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 40 00 Porumb dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 + 9,4 /100 kg/


net (1)

0710 80 Alte legume:

0710 80 10 Msline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2

Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta:

0710 80 51 Ardei grai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 80 59 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

Ciuperci:

0710 80 61 Din genul Agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 80 69 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 80 70 Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 80 80 Anghinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 80 85 Sparanghel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 80 95 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0710 90 00 Amestecuri de legume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0711 Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, n saramur,


n ap sulfuroas sau n alte soluii care asigur provizoriu conservarea
lor), dar improprii consumului alimentar n aceast stare:
0711 20 Msline:

0711 20 10 Destinate altor utilizri dect pentru producia de ulei (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0711 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 /100 kg/net

(1) Valoarea specific este, ca msur autonom, perceput pe greutatea net uscat.
(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
L 294/94 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0711 40 00 Castravei i cornion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ciuperci i trufe:

0711 51 00 Ciuperci de genul Agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 + 191 /100 kg/


net eda (1) kg/net eda

0711 59 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0711 90 Alte legume; amestec de legume:

Legume:

0711 90 10 Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, cu excepia ardeilor grai ....... 6,4

0711 90 30 Porumb dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 + 9,4 /100 kg/


net (2)

0711 90 50 Ceap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2

0711 90 70 Capere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8

0711 90 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0711 90 90 Amestecuri de legume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0712 Legume uscate, chiar tiate felii sau buci sau chiar sfrmate sau
pulverizate, dar nepreparate altfel:
0712 20 00 Ceap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 (1)

Ciuperci, inclusiv din genul Auricularia, Tremella i trufe:

0712 31 00 Ciuperci din genul Agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0712 32 00 Ciuperci din genul Auricularia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0712 33 00 Ciuperci din genul Tremella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0712 39 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0712 90 Alte legume; amestecuri de legume:

0712 90 05 Cartofi, chiar tiai n buci sau n felii, dar nepreparai n alt mod . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,2

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11 Hibrizi destinai nsmnrilor (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0712 90 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 /100 kg/net

0712 90 30 Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0712 90 50 Morcovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0712 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0713 Legume psti uscate, curate de psti, chiar decorticate sau sfrmate:
0713 10 Mazre (Pisum sativum):

0713 10 10 Destinat nsmnrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0713 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0713 20 00 Nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Valoarea specific este, ca msur autonom, perceput pe greutatea net uscat.
(3) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/95

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):


0713 31 00 Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L.) Wilczek . . scutire
0713 32 00 Fasole mic roie (Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0713 33 Fasole alb (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10 Destinat nsmnrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0713 33 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0713 34 00 Bambara beans (Vigna subterranea sau Voandzeia subterranea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0713 35 00 Fasole - ochi negri (Vigna unguiculata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0713 39 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0713 40 00 Linte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0713 50 00 Bob mare (Vicia faba var. major) i mzriche (Vicia faba var. equina, Vicia faba
var. minor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2
0713 60 00 Mazre de Angola (Cajanus cajan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2
0713 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2
0714 Rdcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate i rdcini
i tuberculi similari, cu coninut ridicat de fecule sau inulin, proaspete,
refrigerate, congelate sau uscate, chiar tiate n buci sau aglomerate sub
form de pelete; miez de sagotier:
0714 10 00 Rdcini de manioc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 /100 kg/net (1)
0714 20 Batate:
0714 20 10 Proaspete, ntregi, destinate consumului alimentar (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 (3)
0714 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 /100 kg/net ( ) 1

0714 30 00 Igname (Dioscorea spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 /100 kg/net ( ) 1

0714 40 00 Taro (Colocasia spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 /100 kg/net (1)
0714 50 00 Yautia (Xanthosoma spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 /100 kg/net (1)
0714 90 Altele:
0714 90 20 Rdcini de arorut i de salep, rdcini i tuberculi similari, cu un coninut ridicat de
fecule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 /100 kg/net (1)
0714 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 (3)

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
Regulamentul (UE) nr. 1085/2010 al Comisiei (JO L 310, 26.11.2010, p. 3)].
(3) Drept autonom: 3.
L 294/96 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

CAPITOLUL 8

FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde fructele necomestibile.


2. Fructele refrigerate se clasific la aceleai poziii ca i fructele proaspete.
3. Fructele uscate din prezentul capitol pot fi parial rehidratate sau tratate n urmtoarele scopuri:
a) pentru mbuntirea pstrrii i conservrii lor (de exemplu, prin tratament termic moderat, sulfurare, adugare de acid sorbic sau
de sorbat de potasiu);
b) pentru mbuntirea sau pstrarea aspectului lor (de exemplu, cu ajutorul uleiului vegetal sau prin adugarea de cantiti mici de
sirop de glucoz),
att timp ct i pstreaz caracterul de fructe uscate.

Note complementare

1. Coninutul de diverse zaharuri exprimat n zaharoz (coninut de zahr) al produselor clasificate la prezentul capitol corespunde valorii indicate de
un refractometru [utilizat n conformitate cu metoda prevzut n anexa la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 974/2014 al Comisiei (1)]
la temperatura de 20 C i multiplicat cu un factor de 0,95.
2. n sensul subpoziiilor 0811 90 11, 0811 90 31 i 0811 90 85, expresia fructe tropicale cuprinde guave, mango, mangustan, papaya,
tamarine, mere de cajou, fructe de litchi, fructe de jaquier (arbore de pine), fructe de sapotier, fructele pasiunii, fructe de carambola i fructe de
pitahaia.
3. n sensul subpoziiilor 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 i 0813 50 31, expresia fructe tropicale cu coaj cuprinde nucile
de cocos, nucile de cajou, nucile de Brazilia, nucile de betel (de arec), nucile de cola i nucile de macadamia.

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0801 Nuci de cocos, nuci de Brazilia i nuci de cajou, proaspete sau uscate, chiar
decojite sau fr pieli:
Nuci de cocos:

0801 11 00 Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0801 12 00 n coaja intern (endocarp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0801 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Nuci de Brazilia:

0801 21 00 n coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0801 22 00 Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Nuci de cajou:

0801 31 00 n coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0801 32 00 Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0802 Alte fructe cu coaj, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fr pieli:
Migdale:

0802 11 n coaj:

0802 11 10 Amare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

(1) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 974/2014 al Comisiei din 11 septembrie 2014 de stabilire a metodei refractometrice de msurare a
reziduului uscat solubil din produsele prelucrate pe baz de fructe i legume n vederea clasificrii lor n Nomenclatura combinat (JO L 274,
16.9.2014, p. 6).
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/97

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0802 11 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 (1)


0802 12 Decojite:

0802 12 10 Amare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0802 12 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 (1)
Alune (Corylus spp.):

0802 21 00 n coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2


0802 22 00 Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2
Nuci comune:

0802 31 00 n coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
0802 32 00 Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1
Castane (Castanea spp.):

0802 41 00 n coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6


0802 42 00 Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6
Fistic:

0802 51 00 n coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6


0802 52 00 Decojit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6
Nuci de macadamia:

0802 61 00 n coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
0802 62 00 Decojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
0802 70 00 Nuci de cola (Cola spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0802 80 00 Nuci de arec (sau betel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0802 90 Altele:

0802 90 10 Nuci Pecan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0802 90 50 Semine de pin dulce (Pinus spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3,2 ( )
0802 90 85 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3,2 ( )

0803 Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau
uscate:
0803 10 Banane din specia Musa paradisiaca (plantains):

0803 10 10 Proaspete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0803 10 90 Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
0803 90 Altele:

0803 90 10 Proaspete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 /1 000 kg/net


0803 90 90 Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

0804 Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango i mangustan,


proaspete sau uscate:
0804 10 00 Curmale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Drept autonom: 2.
L 294/98 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0804 20 Smochine:

0804 20 10 Proaspete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6

0804 20 90 Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0804 30 00 Ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8

0804 40 00 Avocado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

0804 50 00 Guave, mango i mangustan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0805 Citrice, proaspete sau uscate:

0805 10 Portocale:

Portocale dulci, proaspete:

0805 10 22 Portocale Navel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0805 10 24 Portocale albe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0805 10 28 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0805 10 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

Mandarine (inclusiv tangerine i satsumas); clementine, wilkings i hibrizi


similari de citrice:

0805 21 Mandarine (inclusiv tangerine i satsuma):

0805 21 10 Satsuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0805 21 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0805 22 00 Clementine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0805 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0805 40 00 Grepfrut, inclusiv pomelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

0805 50 Lmi (Citrus limon, Citrus limonum) i lmi mici lime (Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia):

0805 50 10 Lmi (Citrus limon, Citrus limonum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

0805 50 90 Lmi mici lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0805 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0806 Struguri, proaspei sau uscai:

0806 10 Proaspei:

0806 10 10 De mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

(1) De la 1 ianuarie la 31 mai: 4.


De la 1 iunie la 30 noiembrie: 5,1.
De la 1 la 31 decembrie: 4.
(2) A se vedea anexa 2.
(3) De la 1 ianuarie la 31 martie: 16.
De la 1 aprilie la 15 octombrie: 12.
De la 16 octombrie la 31 decembrie: 16.
(4) De la 1 ianuarie la 30 aprilie: 1,5.
De la 1 mai la 31 octombrie: 2,4.
De la 1 noiembrie la 31 decembrie: 1,5.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/99

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0806 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)


0806 20 Uscai:

0806 20 10 Struguri de Corint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4


0806 20 30 Stafide (sultanine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4
0806 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4

0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) i papaia, proaspei:


Pepeni (inclusiv pepeni verzi):

0807 11 00 Pepeni verzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8


0807 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8
0807 20 00 Papaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0808 Mere, pere i gutui, proaspete:


0808 10 Mere:

0808 10 10 Mere pentru fabricarea cidrului, prezentate n vrac, de la 16 septembrie la 7,2 MIN 0,36 /
15 decembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg/net
0808 10 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
0808 30 Pere:

0808 30 10 Pere pentru fabricarea cidrului, prezentate n vrac, de la 1 august la 31 decembrie 7,2 MIN 0,36 /
100 kg/net
0808 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
0808 40 00 Gutui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2

0809 Caise, ciree, viine, piersici (inclusiv piersici fr puf i nectarine), prune
i porumbe, proaspete:
0809 10 00 Caise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
Ciree, viine:

0809 21 00 Viine (Prunus cerasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)


0809 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
()
0809 30 Piersici, inclusiv piersici fr puf i nectarine:

0809 30 10 Piersici fr puf i nectarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)


0809 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
()
0809 40 Prune i porumbe:

0809 40 05 Prune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)


0809 40 90 Porumbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0810 Alte fructe, proaspete:


0810 10 00 Cpuni, fragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
0810 20 Zmeur, dude, mure i hibrizi ai acestora:

(1) De la 1 ianuarie la 14 iulie: 14,4.


De la 15 iulie la 31 octombrie: 17,6.
De la 1 noiembrie la 31 decembrie: 14,4.
(2) A se vedea anexa 2.
(3) De la 1 ianuarie la 30 aprilie: 11,2.
De la 1 mai la 31 iulie: 12,8 MIN 2,4 /100 kg/net.
De la 1 august la 31 decembrie: 11,2.
L 294/100 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0810 20 10 Zmeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8

0810 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0810 30 Coacze negre, albe sau roii i agrie:

0810 30 10 Coacze negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8

0810 30 30 Coacze roii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8

0810 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0810 40 Merior, afine i alte fructe din genul Vaccinium:

0810 40 10 Merior (fructe din specia Vaccinium vitis idaea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0810 40 30 Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

0810 40 50 Fructe din specia Vaccinium macrocarpon i din specia Vaccinium corymbosum . . . . . . . . . 3,2

0810 40 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0810 50 00 Kiwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

0810 60 00 Durian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8

0810 70 00 Kaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8

0810 90 Altele:

0810 90 20 Tamarine, mere de cajou, litchi, fructe de jaquier (arbore de pine), sapotile, fructele
pasiunii, carambola i pitahaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0810 90 75 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8

0811 Fructe, fierte sau nu n ap sau n abur, congelate, chiar cu adaos de zahr
sau ali ndulcitori:
0811 10 Cpuni, fragi:

Cu adaos de zahr sau de ali ndulcitori:

0811 10 11 Cu un coninut de zahr peste 13 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 + 8,4 /100 kg/
net

0811 10 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8

0811 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0811 20 Zmeur, mure, dude, hibrizi ai acestora, albe sau roii i agrie:

Cu adaos de zahr sau de ali ndulcitori:

0811 20 11 Cu un coninut de zahr peste 13 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 + 8,4 /100 kg/
net

0811 20 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8

Altele:

0811 20 31 Zmeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0811 20 39 Coacze negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

(1) De la 1 ianuarie la 14 mai: 8,8.


De la 15 mai la 15 noiembrie: 8.
De la 16 noiembrie la 31 decembrie: 8,8.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/101

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0811 20 51 Coacze roii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0811 20 59 Dude, mure i hibrizi de zmeur i mure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0811 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0811 90 Altele:

Cu adaos de zahr sau de ali ndulcitori:

Cu un coninut de zahr peste 13 % din greutate:

0811 90 11 Fructe tropicale i fructe tropicale cu coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 + 5,3 /100 kg/


net

0811 90 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 + 8,4 /100 kg/


net

Altele:

0811 90 31 Fructe tropicale i fructe tropicale cu coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

0811 90 39 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8

Altele:

0811 90 50 Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

0811 90 70 Fructe din specia Vaccinium myrtilloides i din specia Vaccinium angustifolium . . . . . . . 3,2

Ciree, viine:

0811 90 75 Viine (Prunus cerasus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0811 90 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0811 90 85 Fructe tropicale i fructe tropicale cu coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

0811 90 95 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4

0812 Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului sulfuros, n


saramur, n ap sulfurat sau prin adugare de alte substane care asigur
provizoriu conservarea lor), dar improprii alimentaiei n aceast stare:
0812 10 00 Ciree, viine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8

0812 90 Altele:

0812 90 25 Caise; portocale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

0812 90 30 Papaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3

0812 90 40 Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

0812 90 70 Guave, mango, mangustan, tamarine, mere de cajou, litchi, fructe de jaquier (arbore
de pine), fructe de sapotier, fructele pasiunii, carambola, pitahaia i fructe tropicale
cu coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5

0812 90 98 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8

0813 Fructe uscate, altele dect cele de la poziiile 0801-0806; amestecuri de


fructe uscate sau de fructe cu coaj de la acest capitol:
0813 10 00 Caise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6

0813 20 00 Prune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

0813 30 00 Mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

0813 40 Alte fructe:

0813 40 10 Piersici, inclusiv piersicile fr puf i nectarinele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6


L 294/102 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0813 40 30 Pere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4


0813 40 50 Papaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
0813 40 65 Tamarine, mere de cajou, litchi, fructe de jaquier (arbore de pine), sapotile, fructele
pasiunii, carambola i pitahaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0813 40 95 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4
0813 50 Amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coaj de la prezentul capitol:
Amestecuri de fructe uscate, altele dect cele de la poziiile 0801-0806:
Care nu conin prune:
0813 50 12 De papaya, tamarin, mere de cajou, litchi, fructe de jaquier (arbore de pine),
fructe de sapotier, fructele pasiunii, carambola i pitahaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
0813 50 15 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
0813 50 19 Care conin prune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6
Amestecuri constituite numai din fructele cu coaj de la poziiile 0801 i 0802:
0813 50 31 Din fructe tropicale cu coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
0813 50 39 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4
Alte amestecuri:
0813 50 91 Care nu conin prune sau smochine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0813 50 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6
0814 00 00 Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate,
uscate, prezentate n ap srat, sulfurate sau cu adaos de alte substane
care asigur provizoriu conservarea lor ............................................... 1,6
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/103

CAPITOLUL 9

CAFEA, CEAI, MAT I MIRODENII

Note de capitol

1. Amestecurile de produse de la poziiile 0904-0910 se clasific dup cum urmeaz:


a) amestecurile de produse de la aceeai poziie se clasific la acea poziie;
b) amestecurile de produse de la poziii diferite se clasific la poziia 0910.
Faptul c produsele de la poziiile 0904-0910 [inclusiv amestecurile menionate anterior la literele (a) sau (b)] conin alte substane, nu
le afecteaz clasificarea, cu condiia ca amestecurile astfel obinute s-i pstreze caracterul esenial al produselor prevzute la fiecare
dintre aceste poziii. n caz contrar, aceste amestecuri sunt excluse din prezentul capitol; acestea sunt clasificate la poziia 2103 n
cazul n care constituie condimente sau amestecuri de condimente.
2. Capitolul nu cuprinde piperul numit de Cubebe (Piper cubeba) i nici celelalte produse de la poziia 1211.

Not complementar

1. Dreptul care se aplic amestecurilor prevzute la nota 1 litera (a) menionat anterior este acela care se aplic componentei pentru care rata dreptului
este cea mai ridicat.

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0901 Cafea, chiar prjit sau decafeinizat; coji i pelicule de cafea; nlocuitori de
cafea care conin cafea, indiferent de proporiile amestecului:
Cafea neprjit:

0901 11 00 Nedecafeinizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0901 12 00 Decafeinizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

Cafea prjit:

0901 21 00 Nedecafeinizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

0901 22 00 Decafeinizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

0901 90 Altele:

0901 90 10 Coji i pelicule de cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0901 90 90 nlocuitori de cafea care conin cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5

0902 Ceai, chiar aromatizat:


0902 10 00 Ceai verde (nefermentat), prezentat n ambalaje directe cu un coninut de
maximum 3 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

0902 20 00 Ceai verde (nefermentat), altfel prezentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0902 30 00 Ceai negru (fermentat) i ceai parial fermentat, prezentat n ambalaje directe cu
un coninut de maximum 3 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0902 40 00 Ceai negru (fermentat) i ceai parial fermentat, altfel prezentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0903 00 00 Mat ................................................................................................. scutire

0904 Piper (din genul Piper); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta,
uscat sau sfrmat sau mcinat:
Piper:

0904 11 00 Nesfrmat i nemcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


L 294/104 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0904 12 00 Sfrmat sau mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta:

0904 21 Uscai, nesfrmai i nemcinai:

0904 21 10 Ardei grai (Capsicum annuum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6


0904 21 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0904 22 00 Sfrmai sau mcinai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

0905 Vanilie:
0905 10 00 Nesfrmat i nemcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0905 20 00 Sfrmat sau mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0906 Scorioar i flori de scorioar:


Nesfrmate i nemcinate:

0906 11 00 Scorioar (Cinnamonum zeylanicum Blume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0906 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0906 20 00 Sfrmate sau mcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0907 Cuioare (fructe ntregi, cuioare i codie):


0907 10 00 Nesfrmate i nemcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0907 20 00 Sfrmate sau mcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

0908 Nucoar, mirodenie din coaja uscat a nucoarei i cardamom:


Nucoar:

0908 11 00 Nesfrmat i nemcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0908 12 00 Sfrmat sau mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Mirodenie din coaja uscat a nucoarei:

0908 21 00 Nesfrmat i nemcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0908 22 00 Sfrmat sau mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Cardamom:

0908 31 00 Nesfrmat i nemcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0908 32 00 Sfrmat sau mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

0909 Semine de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen, de


chimion; bace de ienupr:
Semine de coriandru:

0909 21 00 Nesfrmate i nemcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0909 22 00 Sfrmate sau mcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Semine de chimen (Cuminum cyminum):

0909 31 00 Nesfrmate i nemcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0909 32 00 Sfrmate sau mcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Semine de anason, de badian, de chimion sau de fenicul; bace de ienupr:

0909 61 00 Nesfrmate i nemcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


0909 62 00 Sfrmate sau mcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/105

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

0910 Ghimbir, ofran, curcum, cimbru, frunze de dafin, curry i alte mirodenii:
Ghimbir:
0910 11 00 Nesfrmat i nemcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0910 12 00 Sfrmat sau mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0910 20 ofran:
0910 20 10 Nesfrmat i nemcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0910 20 90 Sfrmat sau mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5
0910 30 00 Curcum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Alte mirodenii:
0910 91 Amestecuri menionate la nota 1 litera (b) de la prezentul capitol:
0910 91 05 Curry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Altele:
0910 91 10 Nesfrmate i nemcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0910 91 90 Sfrmate sau mcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5
0910 99 Altele:
0910 99 10 Semine de schinduf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
Cimbru:
Nesfrmat i nemcinat:
0910 99 31 Cimbrior (Thymus serpyllum L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0910 99 33 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
0910 99 39 Sfrmat sau mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5
0910 99 50 Frunze de dafin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Altele:
0910 99 91 Nesfrmate i nemcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
0910 99 99 Sfrmate sau mcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5
L 294/106 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

CAPITOLUL 10

CEREALE

Note de capitol

1. A. Produsele menionate n textul poziiilor de la prezentul capitol se clasific la aceste poziii numai n cazul n care sunt boabe chiar
n spice sau pe tulpini.

B. Capitolul nu cuprinde boabele care au fost decorticate sau altfel prelucrate. Cu toate acestea, orezul decorticat, albit, sticlos, glasat,
prefiert sau sub form de brizur este clasificat la poziia 1006.

2. Poziia 1005 nu cuprinde porumbul dulce (capitolul 7).

Not de subpoziie

1. Prin gru dur se nelege grul din specia Triticum durum i hibrizii derivai din ncruciarea speciilor de Triticum durum care au acelai
numr (28) de cromozomi ca acesta.

Note complementare

1. Se consider:

a) orez cu bobul rotund, n sensul subpoziiilor 1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 i
1006 30 92, orezul cu lungimea bobului mai mic sau egal cu 5,2 mm i cu raportul lungime/lime mai mic de 2;

b) orez cu bobul mijlociu, n sensul subpoziiilor 1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 i
1006 30 94, orezul cu lungimea bobului mai mare de 5,2 mm, dar mai mic sau egal cu 6 mm i cu raportul lungime/lime mai mic de 3;

c) orez cu bobul lung, n sensul subpoziiilor 1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25
, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 i 1006 30 98, orezul cu lungimea bobului mai mare
de 6 mm;

d) orez nedecorticat (orez paddy), n sensul subpoziiilor 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 i 1006 10 79, orezul cu pleav dup
treierat;

e) orez decorticat, n sensul subpoziiilor 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 i
1006 20 98, orezul care a fost separat numai de pleav. Termenul se refer, n special, la categoriile de orez cunoscute sub denumirile de orez
brun, orez cargo, orez loonzain i orez sbramato;

f) orez semialbit, n sensul subpoziiilor 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 i
1006 30 48, orezul care a fost separat de pleav, de o parte din germeni i de o parte sau de toate straturile exterioare ale pericarpului, dar nu i
de straturile interioare;

g) orez albit, n sensul subpoziiilor 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 i
1006 30 98, orezul care a fost separat de pleav, de toate straturile exterioare i interioare ale pericarpului, de toi germenii, n cazul orezului cu
bobul lung i al orezului cu bobul mijlociu i de cel puin o parte din germeni, n cazul orezului cu bobul rotund, dar pe care mai pot exista
striuri albe longitudinale pe maximum 10 % din cantitatea de boabe;

h) brizur de orez, n sensul subpoziiei 1006 40, fragmentele de boabe, cu lungimea mai mic sau egal cu trei sferturi din lungimea medie a
boabelor ntregi.

2. Dreptul care se aplic amestecurilor de la prezentul capitol se stabilete astfel:

a) pentru amestecurile n care una din componente reprezint cel puin 90 % n greutate din amestec, dreptul aplicabil este acela care se aplic
acestei componente;

b) pentru celelalte amestecuri, dreptul aplicabil este acela care se aplic componentei pentru care dreptul de import este cel mai ridicat.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/107

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1001 Gru i meslin:


Gru dur:

1001 11 00 Destinat nsmnrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 /t (1)

1001 19 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
148 /t ( ) ( )

Altele:

1001 91 Destinat nsmnrii:

1001 91 10 Triticum spelta (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8

1001 91 20 Gru comun i meslin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 /t (1)

1001 91 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 /t

1001 99 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 /t (1) (2)

1002 Secar:
1002 10 00 Destinat nsmnrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 /t (1)

1002 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 /t (1)

1003 Orz:
1003 10 00 Destinat nsmnrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 /t (2)

1003 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 /t (2)

1004 Ovz:
1004 10 00 Destinat nsmnrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 /t

1004 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 /t

1005 Porumb:
1005 10 Destinat nsmnrii:

Hibrizi (3):

1005 10 13 Hibrizi ncruciai de trei ori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1005 10 15 Hibrizi simpli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1005 10 18 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1005 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 /t (1) (2)

1005 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
94 /t ( ) ( )

1006 Orez:
1006 10 Orez nedecorticat (orez paddy):

1006 10 10 Destinat nsmnrii (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7

(1) Uniunii Europene se angajeaz, n ceea ce privete cerealele de la poziiile:


ex 1001 gru;
1002 secar;
ex 1005 porumb, cu excepia hibrizilor pentru nsmnare;
ex 1007 sorg, cu excepia hibrizilor pentru nsmnare,
s stabileasc drepturile la un nivel i n conformitate cu o modalitate care s garanteze c preul vmuit achitat la importul acestor cereale nu este
mai mare dect preul efectiv de intervenie (sau, n ipoteza unei modificri a sistemului actual, dect preul de sprijin efectiv) majorat cu 55 %.
Dreptul aplicat nu trebuie n nici un caz s depeasc valoarea dreptului indicat n coloana 3.
(2) Contingent tarifar OMC.
(3) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
L 294/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

Altele:

1006 10 30 Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 /t (1)


1
1006 10 50 Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 /t ( )

Cu bobul lung:

1006 10 71 Care au raportul lungime/lime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 /t (1)


1
1006 10 79 Care au raportul lungime/lime minimum 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 /t ( )

1006 20 Orez decorticat (orez cargo sau orez brun):

Prefiert:

1006 20 11 Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 /t (1) (2)

1006 20 13 Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 /t (1) (2)

Cu bobul lung:

1006 20 15 Care au raportul lungime/lime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 /t (1) (2)

1006 20 17 Care au raportul lungime/lime minimum 3 (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 /t (1) (2)

Altele:

1006 20 92 Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 /t (1) (2)

1006 20 94 Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2


65 /t ( ) ( )

Cu bobul lung:

1006 20 96 Care au raportul lungime/lime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 /t (1) (2)


3 1 2
1006 20 98 Care au raportul lungime/lime minimum 3 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 /t ( ) ( )

1006 30 Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:

Orez semialbit:

Prefiert:

1006 30 21 Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

1006 30 23 Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

Cu bobul lung:

1006 30 25 Care au raportul lungime/lime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)
3 1 2
1006 30 27 Care au raportul lungime/lime minimum 3 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t ( ) ( )

Altele:

1006 30 42 Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

1006 30 44 Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2


175 /t ( ) ( )

(1) Contingent tarifar OMC.


(2) Uniunii Europene se angajeaz, n ceea ce privete orezul decorticat de la subpoziiile 1006 20 11-1006 20 98, s stabileasc drepturile la un nivel
i n conformitate cu o modalitate care s garanteze c preul vmuit achitat la import nu este mai mare dect preul efectiv de intervenie (sau, n
ipoteza unei modificri a sistemului actual, dect preul de sprijin efectiv) majorat cu:
88 % pentru orezul Japonica;
80 % pentru orezul Indica.
n ceea ce privete orezul albit, procentajele menionate anterior se majoreaz pe baza metodei de calcul actuale a preului-prag al orezului albit.
Dreptul aplicat nu trebuie n nici un caz s depeasc valoarea dreptului indicat n coloana 3.
(3) Coduri statistice TARIC: a se vedea anexa 10.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/109

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

Cu bobul lung:

1006 30 46 Care au raportul lungime/lime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

1006 30 48 Care au raportul lungime/lime minimum 3 (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

Orez albit:

Prefiert:

1006 30 61 Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

1006 30 63 Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

Cu bobul lung:

1006 30 65 Care au raportul lungime/lime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)
3
1006 30 67 Care au raportul lungime/lime minimum 3 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

Altele:

1006 30 92 Cu bobul rotund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

1006 30 94 Cu bobul mijlociu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)

Cu bobul lung:

1006 30 96 Care au raportul lungime/lime peste 2, dar sub 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t (1) (2)
3 1 2
1006 30 98 Care au raportul lungime/lime minimum 3 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t ( ) ( )

1006 40 00 Brizur de orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 /t (2)

1007 Sorg boabe:


1007 10 Destinat nsmnrii:

1007 10 10 Hibrizi (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1007 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 /t (2) (5)

1007 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 /t (2) (5)

1008 Hric, mei, semine de iarba-cnraului (Phalaris canariensis); alte cereale:


1008 10 00 Hric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 /t

Mei:

(1) Uniunii Europene se angajeaz, n ceea ce privete orezul decorticat de la subpoziiile 1006 20 11-1006 20 98, s stabileasc drepturile la un nivel
i n conformitate cu o modalitate care s garanteze c preul vmuit achitat la import nu este mai mare dect preul efectiv de intervenie (sau, n
ipoteza unei modificri a sistemului actual, dect preul de sprijin efectiv) majorat cu:
88 % pentru orezul Japonica;
80 % pentru orezul Indica.
n ceea ce privete orezul albit, procentajele menionate anterior se majoreaz pe baza metodei de calcul actuale a preului-prag al orezului albit.
Dreptul aplicat nu trebuie n nici un caz s depeasc valoarea dreptului indicat n coloana 3.
(2) Contingent tarifar OMC.
(3) Coduri statistice TARIC: a se vedea anexa 10.
(4) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
(5) Uniunii Europene se angajeaz, n ceea ce privete cerealele de la poziiile:
ex 1001 gru;
1002 secar;
ex 1005 porumb, cu excepia hibrizilor pentru nsmnare;
ex 1007 sorg, cu excepia hibrizilor pentru nsmnare,
s stabileasc drepturile la un nivel i n conformitate cu o modalitate care s garanteze c preul vmuit achitat la importul acestor cereale nu este
mai mare dect preul efectiv de intervenie (sau, n ipoteza unei modificri a sistemului actual, dect preul de sprijin efectiv) majorat cu 55 %.
Dreptul aplicat nu trebuie n nici un caz s depeasc valoarea dreptului indicat n coloana 3.
L 294/110 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Codul NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1008 21 00 Destinat nsmnrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 /t (1)


1008 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
56 /t ( )
1008 30 00 Semine de iarba-cnraului (Phalaris canariensis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1008 40 00 Meior (Digitaria spp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 /t
1008 50 00 Quinoa (Chenopodium quinoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 /t
1008 60 00 Triticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 /t
1008 90 00 Alte cereale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 /t

(1) Contingent tarifar OMC.


28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/111

CAPITOLUL 11

PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORRITULUI; MAL; AMIDON I FECULE; INULIN; GLUTEN DE GRU

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

a) malul prjit, condiionat pentru a fi folosit drept nlocuitor de cafea (poziiile 0901 sau 2101, dup caz);

b) fina, crupele, griul, amidonul i feculele preparate de la poziia 1901;

c) cornflakes i alte produse de la poziia 1904;

d) legumele preparate sau conservate de la poziiile 2001, 2004 sau 2005;

e) produsele farmaceutice (capitolul 30);

f) amidonul i feculele avnd caracter de produse de parfumerie sau de toalet preparate sau caracter de preparate cosmetice
(capitolul 33).

2. A. Produsele care provin din mcinatul cerealelor menionate n tabelul de mai jos se clasific la acest capitol, n cazul n care au,
simultan, n greutate i pe produs uscat:

a) un coninut de amidon (determinat prin metoda polarimetric Ewers modificat) mai mare dect cel indicat n coloana 2;

b) un coninut de cenu (sczndu-se substanele minerale care puteau fi adugate) care s nu fie mai mare dect cel menionat n
coloana 3.

Cele care nu ndeplinesc condiiile de mai sus se clasific la poziia 2302. Cu toate acestea, germenii de cereale, ntregi, aplatizai,
sub form de fulgi sau mcinai se clasific n toate cazurile la poziia 1104.

B. Produsele de felul celor prevzute la prezentul capitol, n virtutea dispoziiilor menionate anterior, se clasific la poziiile 1101 sau
1102, atunci cnd coeficientul de trecere printr-o sit de plas metalic cu ochiuri ale cror dimensiuni corespund celor indicate n
coloanele 4 sau 5, dup caz, este egal sau mai mare (n greutate) dect cel menionat pentru cereala respectiv.

n caz contrar, se clasific la poziiile 1103 sau 1104.

Felul cerealei Coninut n amidon Coninut n cenu Coeficient de trecere prin sita cu ochiuri de
315 micrometri (microni) 500 micrometri (microni)
1 2 3 4 5

Gru i secar 45 % 2,5 % 80 %


Orz 45 % 3% 80 %
Ovz 45 % 5% 80 %
Porumb i boabe de sorg 45 % 2% 90 %
Orez 45 % 1,6 % 80 %
Hric 45 % 4% 80 %
Alte cereale 45 % 2% 50 %

3. n sensul poziiei 1103, termenii crupe i gri nseamn produsele obinute prin fragmentarea boabelor de cereale n urmtoarele
condiii:

a) produsele din porumb trebuie s treac printr-o sit din plas metalic cu ochiuri de 2 mm, n proporie de minimum 95 % din
greutate;

b) produsele din alte cereale trebuie s treac printr-o sit din plas metalic cu ochiuri de 1,25 mm n proporie de minimum 95 %
din greutate.
L 294/112 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Note complementare

1. Dreptul aplicabil amestecurilor de la prezentul capitol se stabilete astfel:

a) pentru amestecurile la care una din componente reprezint cel puin 90 % n greutate din amestec, dreptul aplicabil este acela care se aplic
acestei componente;

b) pentru celelalte amestecuri, dreptul aplicabil este acela care se aplic componentei pentru care dreptul de import este cel mai ridicat.

2. n sensul poziiei 1106, sunt considerate fin, gri i pudr, produsele, altele dect nucile de cocos frmate i deshidratate, obinute prin
mcinare sau prin alte procese de fragmentare, din legume psti uscate de la poziia 0713, din sago, din rdcini sau din tuberculi de la
poziia 0714 sau din produsele de la capitolul 8, i care corespund urmtoarelor condiii:

a) n cazul legumelor psti uscate, sago, rdcinilor, tuberculilor i produselor de la capitolul 8 (cu excepia fructelor cu coaj de la poziiile 0801
i 0802), minimum 95 %, din greutate trece printr-o sit din plas metalic cu ochiuri de 2 mm;

b) n cazul fructelor cu coaj de la poziiile 0801 i 0802, minimum 50 % din greutate trece printr-o sit din plas metalic cu ochiuri de
2,5 mm.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1101 00 Fin de gru sau de meslin:

De gru:

1101 00 11 De gru dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 /t

1101 00 15 De gru comun i de alac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 /t

1101 00 90 De meslin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 /t

1102 Fin de cereale, alta dect de gru sau de meslin:

1102 20 Fin de porumb:

1102 20 10 Cu un coninut de grsimi de maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 /t

1102 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 /t

1102 90 Altele:

1102 90 10 Fin de orz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 /t

1102 90 30 Fin de ovz ................................................................................. 164 /t

1102 90 50 Fin de orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 /t

1102 90 70 Fin de secar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 /t

1102 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 /t

1103 Crupe, gri i aglomerate sub form de pelete, din cereale:

Crupe, gri:

1103 11 De gru:

1103 11 10 De gru dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 /t

1103 11 90 De gru comun i de alac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 /t

1103 13 De porumb:

1103 13 10 Cu un coninut de grsimi de maximum 1,5 % din greutate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 /t

1103 13 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 /t
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/113

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1103 19 De alte cereale:

1103 19 20 Din secar sau orz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 /t


1103 19 40 De ovz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 /t
1103 19 50 De orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 /t
1103 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 /t
1103 20 Aglomerate sub form de pelete:

1103 20 25 Din secar sau orz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 /t


1103 20 30 De ovz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 /t
1103 20 40 De porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 /t
1103 20 50 De orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 /t
1103 20 60 De gru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t
1103 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 /t

1104 Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub form
de fulgi, lustruite, tiate sau zdrobite), cu excepia orezului de la
poziia 1006; germeni de cereale, ntregi, presai, sub form de fulgi sau
zdrobii:
Boabe presate sau sub form de fulgi:

1104 12 De ovz:

1104 12 10 Boabe presate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 /t


1104 12 90 Sub form de fulgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 /t
1104 19 De alte cereale:

1104 19 10 De gru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 /t


1104 19 30 De secar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 /t
1104 19 50 De porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 /t
De orz:

1104 19 61 Boabe presate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 /t


1104 19 69 Sub form de fulgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 /t
Altele:

1104 19 91 Fulgi de orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 /t


1104 19 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 /t
Alte boabe prelucrate (de exemplu decojite, lustruite, tiate sau zdrobite):

1104 22 De ovz:

1104 22 40 Decojite (decorticate), chiar tiate sau zdrobite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 /t


1104 22 50 Lustruite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 /t
1104 22 95 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
93 /t ( )
1104 23 De porumb:

1104 23 40 Decojite (decorticate), chiar tiate sau zdrobite; lustruite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 /t

(1) Contingent tarifar OMC.


L 294/114 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1104 23 98 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 /t
1104 29 De alte cereale:

De orz:

1104 29 04 Decojite (decorticate), chiar tiate sau zdrobite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 /t


1104 29 05 Lustruite ................................................................................... 236 /t
1104 29 08 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 /t
Altele:

1104 29 17 Decojite (decorticate), chiar tiate sau zdrobite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 /t


1104 29 30 Lustruite ................................................................................... 154 /t
Numai zdrobite:

1104 29 51 De gru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 /t
1104 29 55 De secar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 /t
1104 29 59 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 /t
Altele:

1104 29 81 De gru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 /t
1104 29 85 De secar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 /t
1104 29 89 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 /t
1104 30 Germeni de cereale, ntregi, presai, sub form de fulgi sau zdrobii:

1104 30 10 De gru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 /t
1104 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 /t

1105 Fin, gri, pudr, fulgi, granule i aglomerate sub form de pelete, din
cartofi:
1105 10 00 Fin, gri i pudr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2
1105 20 00 Fulgi, granule i aglomerate sub form de pelete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,2

1106 Fin, gri i pudr din legume psti uscate, de la poziia 0713, din sago
sau din rdcini sau tuberculi de la poziia 0714 i din produsele de la
capitolul 8:
1106 10 00 Din legume psti uscate de la poziia 0713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7
1106 20 Din sago, sau din rdcini sau tuberculi de la poziia 0714:

1106 20 10 Denaturate (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 /t


1106 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 /t
1106 30 Din produse de la capitolul 8:

1106 30 10 Din banane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9


1106 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

1107 Mal, chiar prjit:


1107 10 Neprjit:

De gru:

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/115

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1107 10 11 Prezentat sub form de fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 /t


1107 10 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 /t
Altele:
1107 10 91 Prezentat sub form de fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 /t
1107 10 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 /t
1107 20 00 Prjit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 /t
1108 Amidon i fecule; inulin:
Amidon i fecule:
1108 11 00 Amidon de gru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 /t
1108 12 00 Amidon de porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 /t
1108 13 00 Fecule de cartofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 /t
1108 14 00 Fecule de manioc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 /t
1108 19 Alte tipuri de amidon i fecule:
1108 19 10 Amidon de orez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 /t
1108 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 /t
1108 20 00 Inulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2
1109 00 00 Gluten de gru, chiar uscat ................................................................. 512 /t
L 294/116 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

CAPITOLUL 12

SEMINE I FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINE I FRUCTE DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE I
FURAJE

Note de capitol

1. Poziia 1207 cuprinde, printre altele, nuci i miez de palmier, semine de bumbac, semine de ricin, semine de susan, semine de
mutar, semine de ofran, semine de mac i semine de Karite, considerate drept semine oleaginoase. n schimb, sunt excluse
produsele de la poziiile 0801 sau 0802, precum i mslinele (capitolul 7 sau capitolul 20).

2. Poziia 1208 cuprinde nu numai fina nedegresat, ci i fina parial degresat sau care a fost degresat, iar ulterior a fost complet sau
parial reuns cu uleiurile iniiale. n schimb, sunt excluse reziduurile de la poziiile 2304-2306.

3. Seminele de sfecl, de ierburi pentru puni i fnee, de flori ornamentale, de zarzavaturi, de arbori forestieri sau pomi fructiferi, de
mzriche (altele dect cele din specia Vicia faba) i de lupin, sunt considerate drept semine destinate nsmnrii n sensul
poziiei 1209.

n schimb, sunt excluse de la aceast poziie, chiar dac sunt destinate nsmnrii:

a) legumele psti i porumbul dulce (capitolul 7);

b) mirodeniile i alte produse de la capitolul 9;

c) cerealele (capitolul 10);

d) produsele de la poziiile 1201-1207 sau de la poziia 1211.

4. Poziia 1211 cuprinde, mai ales, plantele i prile din plante ale urmtoarelor specii: busuioc, limba mielului, ginseng, isop, lemn
dulce, diverse specii de ment, rozmarin, virnan, salvie i pelin.

n schimb, sunt excluse:

a) produsele farmaceutice de la capitolul 30;

b) produsele preparate de parfumerie sau toalet i preparatele cosmetice de la capitolul 33;

c) dezinfectantele, insecticidele, fungicidele, erbicidele i produsele similare de la poziia 3808.

5. n sensul poziiei 1212, termenul de alge nu cuprinde:

a) microorganismele monocelulare moarte de la poziia 2102;

b) culturile de microorganisme de la poziia 3002;

c) ngrmintele de la poziiile 3101 sau 3105.

Not de subpoziie

1. n sensul subpoziiei 1205 10, expresia semine de rapi sau de rapi slbatic cu un coninut redus de acid erucic nseamn
seminele de rapi sau de rapi slbatic coninnd un ulei fix (gras) care are un coninut de acid erucic mai mic de 2 % din greutate i
o component solid care conine mai puin de 30 micromolecule de glucosinol/gram.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1201 Boabe de soia, chiar sfrmate:

1201 10 00 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1201 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/117

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1202 Arahide, neprjite i nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau
sfrmate:
1202 30 00 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

1202 41 00 n coaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1202 42 00 Decorticate, chiar sfrmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1203 00 00 Copr ............................................................................................... scutire

1204 00 Semine de in, chiar sfrmate:


1204 00 10 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1204 00 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1205 Semine de rapi sau de rapi slbatic, chiar sfrmate:


1205 10 Semine de rapi sau de rapi slbatic cu un coninut redus de acid erucic:

1205 10 10 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1205 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1205 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1206 00 Semine de floarea-soarelui, chiar sfrmate:


1206 00 10 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

1206 00 91 Decorticate; n coji cu dungi albe sau gri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1206 00 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 Alte semine i fructe oleaginoase, chiar sfrmate:


1207 10 00 Nuci i smburi de nuci de palmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Semine de bumbac:

1207 21 00 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 30 00 Semine de ricin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 40 Semine de susan:

1207 40 10 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 40 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 50 Semine de mutar:

1207 50 10 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 50 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 60 00 Semine de ofrna (Carthamus tinctorius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 70 00 Semine de pepene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
L 294/118 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1207 91 Semine de mac:

1207 91 10 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 91 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 99 Altele:

1207 99 20 Destinate nsmnrii (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

1207 99 91 Semine de cnep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1207 99 96 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1208 Fin i gri din fructe i semine oleaginoase, altele dect cele de mutar:
1208 10 00 Din boabe de soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5

1208 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 Semine, fructe i spori, destinate nsmnrii:


1209 10 00 Semine de sfecl de zahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

Semine de plante furajere:

1209 21 00 Semine de lucern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5

1209 22 Semine de trifoi (Trifolium spp.):

1209 22 10 De trifoi rou (Trifolium pratense L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 22 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 23 Semine de piu:

1209 23 11 De piu de livad (Festuca pratensis Huds.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 23 15 De piu rou (Festuca rubra L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 23 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5

1209 24 00 Semine de plant furajer de Kentucky (Poa pratensis L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 25 Semine de raigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 10 De raigras aristat (Lolium multiflorum Lam.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 25 90 De raigras peren (Lolium perenne L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 29 Altele:

1209 29 45 Semine de timoftic; mzriche; firu de balt (Poa palustris L.) i uvr (Poa trivialis
L.); golom (Dactylis glomerata); iarba vntului (Agrostis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1209 29 50 Semine de lupin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5

1209 29 60 Semine de sfecl furajer (Beta vulgaris var. alba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

1209 29 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5

1209 30 00 Semine de plante erbacee cultivate n principal pentru flori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Altele:

1209 91 Semine de legume:

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor stabilite la seciunea II litera F din dispoziiile preliminare.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/119

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1209 91 30 Semine de sfecl roie (Beta vulgaris var. conditiva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3

1209 91 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1209 99 Altele:

1209 99 10 Semine de arbori de pdure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

1209 99 91 Semine de plante cultivate n principal pentru florile lor, altele dect cele
menionate la subpoziia 1209 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1209 99 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfrmate, mcinate sau sub
form de pulbere sau pelete; lupulin:
1210 10 00 Conuri de hamei, nesfrmate, nemcinate i nici sub form de pelete . . . . . . . . . . 5,8

1210 20 Conuri de hamei, sfrmate, mcinate sau sub form de pelete; lupulin:

1210 20 10 Conuri de hamei, sfrmate, mcinate sau sub form de pelete, cu un coninut ridicat
de lupulin; lupulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8

1210 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8

1211 Plante i pri de plante, semine i fructe din speciile folosite n principal
n parfumerie, medicin sau ca insecticide, fungicide sau n scopuri
similare, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tiate, sfrmate
sau sub form de pulbere:
1211 20 00 Rdcini de ginseng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1211 30 00 Frunze de coca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1211 40 00 Tulpini de mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


1211 50 00 Efedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1211 90 Altele:

1211 90 30 Semine de tonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1211 90 86 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1212 Rocove, alge, sfecl de zahr i trestie de zahr, proaspete, refrigerate,


congelate sau uscate, chiar pulverizate; smburi i miez de smburi de
fructe i alte produse vegetale (inclusiv rdcini de cicoare neprjite din
varietatea Cichorium intybus sativum) destinate n principal alimentaiei
umane, nedenumite i necuprinse n alt parte:
Alge:

1212 21 00 Adecvate pentru consumul uman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1212 29 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

Altele:

1212 91 Sfecl de zahr:

1212 91 20 Uscat, chiar mcinat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 /100 kg/net

1212 91 80 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 /100 kg/net

1212 92 00 Rocove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1212 93 00 Trestie de zahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 /100 kg/net

1212 94 00 Rdcini de cicoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


L 294/120 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1212 99 Altele:
Boabe de rocove:
1212 99 41 Nedecorticate, nezdrobite, nemcinate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1212 99 49 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8
1212 99 95 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1213 00 00 Paie i pleav de cereale brute, chiar tocate, mcinate, presate sau
aglomerate sub form de pelete .......................................................... scutire
1214 Gulii furajere, sfecl furajer, rdcini furajere, fn, lucern, trifoi, sparcet,
varz furajer, lupin, mzriche i alte produse furajere similare, chiar
aglomerate sub form de pelete:
1214 10 00 Fin i aglomerate sub form de pelete, de lucern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1214 90 Altele:
1214 90 10 Sfecl furajer, gulii furajere i alte rdcini furajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8
1214 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/121

CAPITOLUL 13

GUME, RINI I ALTE SEVE I EXTRACTE VEGETALE

Note de capitol

1. Poziia 1302 cuprinde, ntre altele, extractul de lemn dulce, de piretru, de hamei, de aloe i opium.
Poziia 1302 exclude:
a) extractul de lemn dulce care are un coninut de zaharoz peste 10 % din greutate sau care este prezentat sub form de dulciuri
(poziia 1704);
b) extractele de mal (poziia 1901);
c) extractele de cafea, de ceai sau de mat (poziia 2101);
d) sucurile i extractele vegetale care constituie buturi alcoolice (capitolul 22);
e) camforul natural i glicirizina i celelalte produse de la poziiile 2914 sau 2938;
f) concentratul din tulpini de mac care conine cel puin 50 % din greutate alcaloizi (poziia 2939);
g) medicamentele de la poziiile 3003 sau 3004 i reactivii folosii la determinarea grupelor de snge sau factorilor sanguini
(poziia 3006);
h) extractele tanante sau tinctoriale (poziiile 3201 sau 3203);
ij) uleiurile eseniale lichide sau solide, rezinoidele i oleorinile de extracie, precum i apele distilate aromatice i soluiile apoase de
uleiuri eseniale, precum i preparatele pe baz de substane odoriferante de tipul celor utilizate pentru fabricarea buturilor
(capitolul 33);
k) cauciucul natural, balata, gutaperca, guayule, chicle (latex extras din sapotier) i gumele naturale similare (poziia 4001).

Not complementar

1. Este exclus clasificarea la subpoziia 1302 20 a amestecurilor de substane pectice i zahr cu un coninut de zahr de peste 90 % n greutate,
calculat n raport cu substana uscat. Aceste amestecuri trebuie clasificate, n principiu, n capitolul 17, deoarece caracterul produsului este
considerat a fi determinat de zahr.

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1301 elac; gume, rini, gume-rini i oleorini (de exemplu balsamuri),


naturale:
1301 20 00 Gum arabic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1301 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1302 Seve i extracte vegetale; substane pectice, pectinai i pectai; agar-agar i


alte mucilagii i ageni de mrire a viscozitii, derivate din produse
vegetale, chiar modificate:
Seve i extracte vegetale:

1302 11 00 Opiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1302 12 00 Din lemn-dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1302 13 00 Din hamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2


1302 14 00 Din efedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1302 19 Altele:

1302 19 05 Oleorini de vanilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1302 19 70 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


L 294/122 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1302 20 Substane pectice, pectinai i pectai:


1302 20 10 Uscate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2
1302 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2
Mucilagii i ageni de mrire a viscozitii, derivai din produse vegetale, chiar
modificai:
1302 31 00 Agar-agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1302 32 Mucilagii i ageni de mrire a viscozitii, derivai din rocove, din boabe de
rocove sau din semine de guar, chiar modificai:
1302 32 10 Din rocove sau din boabe de rocove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1302 32 90 Din semine de guar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1302 39 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/123

CAPITOLUL 14

MATERIALE PENTRU MPLETIT I ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETAL, NEDENUMITE I NECUPRINSE N ALT
PARTE

Note de capitol

1. Sunt excluse din prezentul capitol i se clasific la seciunea XI: materialele i fibrele vegetale din speciile folosite n principal pentru
fabricarea textilelor, indiferent cum ar fi preparate, precum i materialele vegetale care au fost supuse unei prelucrri speciale n
vederea utilizrii exclusive ca materiale textile.
2. Poziia 1401 cuprinde, ntre altele, bambusul (chiar despicat, tiat cu fierstrul n lungime, scurtat, cu extremitile rotunjite, albit,
ignifugat, lustruit sau vopsit), fibre de rchit, fibre de trestie (stuf) i produse similare, mduva ramurilor de palmier i ramuri de
palmier n fire. La aceast poziie nu se clasific fibrele, achiile sau ndrile din lemn (poziia 4404).
3. Poziia 1404 nu cuprinde lna (pai) de lemn (poziia 4405) i smocurile folosite la confecionarea periilor i a articolelor similare
(poziia 9603).

Rata dreptului conven-


Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
ional (%)

1 2 3 4

1401 Materii vegetale de tipul celor folosite n principal n industria


mpletiturilor (de exemplu bambus, ramuri de palmier, papur, stuf,
trestie, rchit, rafie, paie de cereale curate, albite sau vopsite, coaj de
tei):
1401 10 00 Bambus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1401 20 00 Ramuri de palmier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1401 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
[1402]
[1403]
1404 Produse vegetale nedenumite i necuprinse n alt parte:
1404 20 00 Linters de bumbac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1404 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/125

SECIUNEA III

GRSIMI I ULEIURI DE ORIGINE ANIMAL SAU VEGETAL; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRSIMI
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEAR DE ORIGINE ANIMAL SAU VEGETAL

CAPITOLUL 15

GRSIMI I ULEIURI DE ORIGINE ANIMAL SAU VEGETAL; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRSIMI
ALIMENTARE PRELUCRATE; CEAR DE ORIGINE ANIMAL SAU VEGETAL

Note de capitol

1. Capitolul nu cuprinde:

a) slnina i grsimea de porc sau de pasre de la poziia 0209;

b) untul, grsimea i uleiul de cacao (poziia 1804);

c) preparatele alimentare care conin, n greutate, peste 15 % produse de la poziia 0405 (capitolul 21 n general);

d) jumrile (poziia 2301) i reziduurile de la poziiile 2304-2306;

e) acizii grai, ceara preparat, corpii grai transformai n produse farmaceutice, n vopsele, n lacuri, n spunuri, n produse de
parfumerie sau de toalet preparate sau n preparate cosmetice, uleiurile sulfonate i alte produse de la seciunea VI;

f) factisul pentru cauciuc derivat din uleiuri (poziia 4002).

2. Poziia 1509 nu cuprinde uleiurile obinute din msline cu ajutorul solvenilor (poziia 1510).

3. Poziia 1518 nu cuprinde grsimile i uleiurile i fraciunile acestora simplu denaturate, care se clasific la poziia care include
respectivele grsimi i uleiuri i fraciunile acestora nedenaturate.

4. Pasta de neutralizare (soap-stocks), reziduurile sau zaurile de uleiuri, rina stearinic, pasta de lanolin sau de usuc i pasta de glicerin
se clasific la poziia 1522.

Not de subpoziii

1. n sensul subpoziiilor 1514 11 i 1514 19, prin expresia ulei de rapi sau de rapi slbatic cu un coninut redus de acid erucic se
nelege uleiul fix (gras) cu un coninut de acid erucic mai mic de 2 % din greutate.

Note complementare

1. n sensul poziiilor i subpoziiilor 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91,
1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40-1515 90 59 i 1518 00 31:

a) uleiurile fixe (grase) de origine vegetal, lichide sau solide, obinute prin presare, sunt considerate brute, n cazul n care nu au fost supuse altor
procese dect:

decantarea n limitele normale de timp;

centrifugarea sau filtrarea, cu condiia ca, pentru a separa uleiurile de componentele solide, s se fi ntrebuinat numai fora mecanic,
precum gravitaia, presarea sau fora centrifug, excluznd orice proces de filtrare prin adsorbie sau orice alt proces fizic sau chimic;

b) uleiurile fixe (grase) de origine vegetal fixe, lichide sau solide, obinute prin extracie sunt considerate, de asemenea, brute, n cazul n care nu
pot fi deosebite prin culoare, arom sau gust, nici prin proprietile speciale analitice recunoscute, de uleiurile i grsimile vegetale obinute prin
presare;

c) se consider, de asemenea, uleiuri brute uleiul de soia degomat i uleiul din semine de bumbac la care s-a nlturat gosipolul.
L 294/126 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

2. A. Poziiile 1509 i 1510 nu cuprind dect uleiurile care provin exclusiv din prelucrarea mslinelor i ale cror caracteristici, n ceea ce privete
coninutul de acizi grai i de steroli, sunt cele menionate n anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei (1). Prezena acestora
poate fi determinat prin utilizarea metodelor prevzute n anexele V i X la respectivul regulament.

Poziiile 1509 i 1510 nu cuprind uleiurile de msline modificate chimic (n special uleiurile de msline reesterificate) i amestecurile de ulei de
msline cu alte uleiuri. Prezena uleiului de msline reesterificat se stabilete cu ajutorul metodei prevzute n anexa VII la Regulamentul (CEE)
nr. 2568/91.

B. Subpoziia 1509 10 nu cuprinde dect uleiurile de msline definite la punctele 1, 2 i 3 de mai jos, obinute exclusiv prin procedee mecanice
sau prin alte procedee fizice, n condiii care nu duc la modificarea uleiului, i care nu au fost supuse altui tratament dect splarea, decantarea,
centrifugarea sau filtrarea. Se exclud de la aceast poziie uleiurile de msline obinute cu ajutorul solvenilor, al adjuvanilor cu aciune chimic
sau biochimic sau prin procedee de reesterificare i prin orice amestec cu uleiuri de alt natur.

1. n sensul subpoziiei 1509 10 10, ulei de msline lampant nseamn un ulei de msline care are caracteristicile uleiurilor de msline din
categoria 3, astfel cum este definit n anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91.

2. n sensul subpoziiei 1509 10 20, ulei de msline extravirgin nseamn un ulei de msline care are caracteristicile uleiurilor de msline din
categoria 1, astfel cum este definit n anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91.

3. Subpoziia 1509 10 80 cuprinde alte uleiuri de msline virgine, care au caracteristicile uleiurilor de msline din categoria 2, astfel cum este
definit n anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91.

C. Subpoziia 1509 90 cuprinde uleiul de msline obinut prin prelucrarea uleiurilor de msline de la subpoziiile 1509 10 10, 1509 10 20 i/
sau 1509 10 80, chiar amestecat cu ulei de msline virgin, i care are caracteristicile uleiurilor de msline din categoriile 4 i 5, astfel cum sunt
definite n anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91.

D. n sensul subpoziiei 1510 00 10, uleiuri brute nseamn uleiuri care au caracteristicile uleiurilor de msline din categoria 6, astfel cum este
definit n anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91.

E. Subpoziia 1510 00 90 cuprinde uleiurile obinute prin prelucrarea uleiurilor de la subpoziia 1510 00 10, chiar amestecate cu ulei de msline
virgin, precum i uleiurile care nu au caracteristicile uleiurilor menionate la literele B, C i D din prezenta not complementar.

Uleiurile de la aceast subpoziie trebuie s aib caracteristicile uleiurilor de msline din categoriile 7 i 8, astfel cum sunt definite n anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2568/91.

3. Nu se clasific la subpoziiile 1522 00 31 i 1522 00 39:

a) reziduurile provenite din tratarea grsimilor care conin ulei cu un indice de iod, determinat n conformitate cu metoda indicat n anexa XVI la
Regulamentul (CEE) nr. 2568/91, mai mic de 70 sau mai mare de 100;

b) reziduurile provenite din tratarea grsimilor care conin ulei cu un indice de iod ntre 70 i 100, dar pentru care aria picului corespunztor
timpului de retenie al beta-sitosterolului (2), determinat n conformitate cu anexa V la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91, reprezint mai puin
de 93,0 % din aria total a picurilor sterolilor.

4. Metodele de analiz care trebuie folosite pentru determinarea caracteristicilor produselor n cauz menionate anterior sunt cele prevzute n anexele
la Regulamentul (CEE) nr. 2568/91. n acest sens, se iau de asemenea, n considerare notele de subsol din anexa I la regulamentul respectiv.

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de msline i ale uleiurilor din resturi de msline,
precum i metodele de analiz a acestora (JO L 248, 5.9.1991, p. 1).
(2) Delta-5,23-stigmastadienol + clerosterol + betasitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/127

Rata dreptului
Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
convenional (%)

1 2 3 4

1501 Grsime de porc (inclusiv untur) i grsime de pasre, altele dect cele de
la poziiile 0209 sau 1503:
1501 10 Untur:

1501 10 10 Destinat utilizrilor industriale, alta dect cea destinat fabricrii produselor pentru
alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1501 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,2 /100 kg/net
1501 20 Alte tipuri de grsime de porc:

1501 20 10 Destinat utilizrilor industriale, alta dect cea destinat fabricrii produselor pentru
alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1501 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,2 /100 kg/net
1501 90 00 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5

1502 Grsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele dect cele
de la poziia 1503:
1502 10 Seu:

1502 10 10 Destinate utilizrilor industriale, altele dect cele destinate fabricrii produselor
pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1502 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2
1502 90 Altele:

1502 90 10 Destinat utilizrilor industriale, alta dect cea destinat fabricrii produselor pentru
alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1502 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1503 00 Stearin din untur, ulei de untur, oleo-stearin, oleo-margarin i ulei de


seu, neemulsionate, neamestecate i nici altfel preparate:
Stearin din untur i oleo-stearin:

1503 00 11 Destinate utilizrilor industriale (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


1503 00 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1
1503 00 30 Ulei de seu, destinat utilizrilor industriale, altul dect cel destinat fabricrii produselor
pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire
1503 00 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1504 Grsimi i uleiuri i fraciunile acestora, de pete sau de mamifere marine,


chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
1504 10 Uleiuri din ficat de pete i fraciunile acestora:

1504 10 10 Cu un coninut de vitamina A egal sau mai mic de 2 500 uniti internaionale per
gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8
Altele:

1504 10 91 De halibut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire


1504 10 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 (2)
1504 20 Grsimi i uleiuri de pete i fraciunile lor, altele dect uleiurile din ficat de
pete:
1504 20 10 Fraciuni solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(2) Drept autonom: scutire.
L 294/128 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului
Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
convenional (%)

1 2 3 4

1504 20 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1504 30 Grsimi i uleiuri de mamifere marine i fraciunile acestora:

1504 30 10 Fraciuni solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9

1504 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1505 00 Usuc i grsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina:


1505 00 10 Usuc brut (suintin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1505 00 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1506 00 00 Alte grsimi i uleiuri de origine animal i fraciunile acestora, chiar


rafinate, dar nemodificate chimic ........................................................ scutire

1507 Ulei de soia i fraciunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
1507 10 Ulei brut, chiar demucilaginat:

1507 10 10 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altul dect cel destinat fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1507 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1507 90 Altele:

1507 90 10 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altul dect cel destinat fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1507 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

1508 Ulei de arahide i fraciunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate


chimic:
1508 10 Ulei brut:

1508 10 10 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altul dect cel destinat fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1508 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1508 90 Altele:

1508 90 10 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altul dect cel destinat fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1508 90 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

1509 Ulei de msline i fraciunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate


chimic:
1509 10 Uleiuri virgine:

1509 10 10 Ulei de msline lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,6 /100 kg/net

1509 10 20 Ulei de msline extravirgin (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,5 /100 kg/net

1509 10 80 Altele (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,5 /100 kg/net

1509 90 00 Altele (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,6 /100 kg/net

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
(2) Coduri statistice TARIC: a se vedea anexa 10.
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/129

Rata dreptului
Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
convenional (%)

1 2 3 4

1510 00 Alte uleiuri i fraciunile acestora, obinute numai din msline, chiar
rafinate, dar nemodificate chimic i amestecurile acestor uleiuri sau
fraciuni cu uleiuri sau fraciuni de la poziia 1509:
1510 00 10 Uleiuri brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,2 /100 kg/net

1510 00 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,3 /100 kg/net

1511 Ulei de palmier i fraciunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
1511 10 Ulei brut:

1511 10 10 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altul dect cel destinat fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1511 10 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8

1511 90 Altele:

Fraciuni solide:

1511 90 11 Prezentate n ambalaje directe, cu un coninut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . . . 12,8

1511 90 19 Altfel prezentate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9

Altele:

1511 90 91 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1511 90 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1512 Ulei de semine de floarea-soarelui, de ofrna sau de semine de bumbac


i fraciunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Uleiuri de semine de floarea-soarelui sau de ofrna i fraciunile acestora:

1512 11 Uleiuri brute:

1512 11 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

Altele:

1512 11 91 De floarea-soarelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1512 11 99 De ofrna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1512 19 Altele:

1512 19 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1512 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

Ulei de semine de bumbac i fraciunile acestuia:

1512 21 Ulei brut, chiar fr gosipol:

1512 21 10 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altul dect cel destinat fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1512 21 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1512 29 Altele:

1512 29 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
L 294/130 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului
Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
convenional (%)

1 2 3 4

1512 29 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

1513 Ulei de cocos (ulei de copr), de smburi de palmier sau de babassu i


fraciunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Ulei de cocos (ulei de copr) i fraciunile acestuia:

1513 11 Ulei brut:

1513 11 10 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altul dect cel destinat fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5

Altele:

1513 11 91 Prezentate n ambalaje directe, cu un coninut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . 12,8

1513 11 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1513 19 Altele:

Fraciuni solide:

1513 19 11 Prezentate n ambalaje directe, cu un coninut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . 12,8

1513 19 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9

Altele:

1513 19 30 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

Altele:

1513 19 91 Prezentate n ambalaje directe, cu un coninut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . 12,8

1513 19 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

Uleiuri de smburi de palmier sau de babassu i fraciunile acestora:

1513 21 Uleiuri brute:

1513 21 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

Altele:

1513 21 30 Prezentate n ambalaje directe, cu un coninut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . 12,8

1513 21 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1513 29 Altele:

Fraciuni solide:

1513 29 11 Prezentate n ambalaje directe, cu un coninut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . . . 12,8

1513 29 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9

Altele:

1513 29 30 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

Altele:

1513 29 50 Prezentate n ambalaje directe, cu un coninut net de maximum 1 kg . . . . . . . . . 12,8

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
28.10.2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 294/131

Rata dreptului
Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
convenional (%)

1 2 3 4

1513 29 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

1514 Uleiuri de rapi, de rapi slbatic sau de mutar i fraciunile acestora,


chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Uleiuri de rapi sau de rapi slbatic cu coninut redus de acid erucic i
fraciunile acestora:

1514 11 Uleiuri brute:

1514 11 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1514 11 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1514 19 Altele:

1514 19 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1514 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

Altele:

1514 91 Uleiuri brute:

1514 91 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1514 91 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1514 99 Altele:

1514 99 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1514 99 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

1515 Alte grsimi i uleiuri fixe (grase) de origine vegetal (inclusiv ulei de
jojoba) i fraciunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:
Ulei din semine de in i fraciunile acestuia:

1515 11 00 Ulei brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1515 19 Altele:

1515 19 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1515 19 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

Ulei de porumb i fraciunile acestuia:

1515 21 Ulei brut:

1515 21 10 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1515 21 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

1515 29 Altele:

1515 29 10 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1515 29 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

(1) Admiterea la aceast subpoziie se subordoneaz condiiilor prevzute de dispoziiile Uniunii Europene adoptate n domeniu [a se vedea
articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].
L 294/132 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.10.2016

Rata dreptului
Cod NC Denumirea mrfurilor Unitate suplimentar
convenional (%)

1 2 3 4

1515 30 Ulei de ricin i fraciunile acestuia:

1515 30 10 Destinate producerii acidului aminoundecanoic, fabricrii fibrelor sintetice sau a


materialelor plastice (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scutire

1515 30 90 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1515 50 Ulei de susan i fraciunile acestuia:

Ulei brut:

1515 50 11 Destinat utilizrilor tehnice sau industriale, altul dect cel destinat fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2

1515 50 19 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

Altele:

1515 50 91 Destinate utilizrilor tehnice sau industriale, altele dect cele destinate fabricrii
produselor pentru alimentaia uman (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1

1515 50 99 Altele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6

1515 90 Altele:

1515 90 11 Ulei de tung; uleiuri de jojoba, de o