Sunteți pe pagina 1din 21

curs ron/euro: 4.4321 din data de: 03.01.

2015

Denumire
Exemplu investitie
investitie:

Limita Minim Nr. ordine


Numr obiecte construcii (fr bran.): 5 max. 10 10 5 13
Numr obiecte branamente: 1 max. 3 3 1 16

ncarcare setari Golire date

Setari 1
www.levier.ro
Brndescu - Olariu Daniel
Distribuia pe obiecte a valorii investiiei n construcii
valori (EURO)

1,195,821.39
1,400,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00

800,000.00

245,933.08
600,000.00

400,000.00

22,562.67
14,665.73

13,537.60

451.25
200,000.00

0.00
Constructii O1 O2 O3 obiecte O4 O5 OBr 1

Organizare 5.1.1 3.0%


Organizare 5.1.2 1.0%
Taxe 5.2 1.3%
Neprevazute 5.3 0.0%
TVA 24.0%
Rotunjire (zecimale) 5 deviz (mii)
TVA teren (1.1) 0.0%
TVA avize (3.2) 24.0%
TVA comision (5.2) 0.0%
13,537.60

O5
451.25

OBr 1
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei "Exemplu investitie" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoare fr TVA TVA Valoare inclusiv TVA


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6
PARTEA I
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului 50.00000 11.28133 0.00000 50.00000 11.28133
1.2 Amenajarea terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1.3 Amenajarea protectiei mediului i aducerea la starea iniial 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Total capitol 1 50.00000 11.28133 0.00000 50.00000 11.28133
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
Total capitol 2 2.00000 0.45125 0.48000 2.48000 0.55955
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii teren 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.2 Taxe i obinerea de avize, acorduri i autorizaii 140.00000 31.58773 33.60000 173.60000 39.16879
3.3 Proiectare i inginerie 100.00000 22.56267 24.00000 124.00000 27.97771
3.4 Organizarea procedurilor de achiziii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3.5 Consultan 100.00000 22.56267 24.00000 124.00000 27.97771
3.6 Asisten tehnic 40.00000 9.02507 9.60000 49.60000 11.19108
Total capitol 3 380.00000 85.73814 91.20000 471.20000 106.31529
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 6,615.00000 1,492.52048 1,587.60000 8,202.60000 1,850.72539
4.1.1. Hala de productie 5,300.00000 1,195.82139 1,272.00000 6,572.00000 1,482.81853
4.1.2. Corp administrativ 65.00000 14.66573 15.60000 80.60000 18.18551
4.1.3. Platforma si imprejmuire 1,090.00000 245.93308 261.60000 1,351.60000 304.95702
4.1.4. Foraj si statie de epurare 100.00000 22.56267 24.00000 124.00000 27.97771
4.1.5. Drum acces 60.00000 13.53760 14.40000 74.40000 16.78662
4.2 Montaj utilaje tehnologice 5.00000 1.12813 1.20000 6.20000 1.39889
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 1,150.00000 259.47068 276.00000 1,426.00000 321.74364
4.4 Utilaje fr montaj i echipamente de transport 3,000.00000 676.88003 720.00000 3,720.00000 839.33124
4.5 Dotri 185.00000 41.74094 44.40000 229.40000 51.75876
4.6 Active necorporale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Total capitolul 4 10,955.00000 2,471.74026 2,629.20000 13,584.20000 3,064.95792
Capitolul 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de antier 264.60000 59.70081 63.50400 328.10400 74.02902
5.1.1 Lucrri de construcii 198.45000 44.77561 47.62800 246.07800 55.52176
5.1.2 Cheltueli conexe organizrii antierului 66.15000 14.92520 15.87600 82.02600 18.50725
5.2 Comision, taxe, cote legale, costul creditului 88.66585 20.00538 0.00000 88.66585 20.00538
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0% 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Total capitolul 5 353.26585 79.70619 63.50400 416.76985 94.03440
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6.2 Probe tehnologice i teste 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Total capitol 6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Total General 11,740.26585 2,648.91717 2,784.38400 14,524.64985 3,277.14849
Din care C+M 6,820.45000 1,538.87547 1,636.90800 8,457.35800 1,908.20559
Valo ri (m ii eu ro , cu T VA )
Structura investiiei

3,500.00000 3,277.14849

3,000.00000

2,500.00000

2,000.00000 1,908.20559 Total inves t i ie

Construcii - m ontaj
1,500.00000

1,000.00000

500.00000

0.00000

Structura investiiei pe capitole ale devizului general

3% 0% 0% 3% Total capitol 1

Total capitol 2

Total capitol 3

Total capitolul 4
93% Total capitolul 5

Total capitol 6
Devizul centralizator estimat al lucrrilor de construcii

n lei i euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Numr Valori
Nr. crt. Denumire
obiect Euro Lei
Obiecte de construcie
1 O1 Hala de productie 1,195,821.39 5,300,000.00
2 O2 Corp administrativ 14,665.73 65,000.00
3 O3 Platforma si imprejmuire 245,933.08 1,090,000.00
4 O4 Foraj si statie de epurare 22,562.67 100,000.00
5 O5 Drum acces 13,537.60 60,000.00
6 OBr 1 Bransament electric 451.25 2,000.00
7 TOTAL (fara TVA) 1,492,971.72 6,617,000.00
-
8 TOTAL (cu TVA) 1,851,284.93 8,205,079.94
DEVIZUL obiectului "Hala de productie" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 5,000.00000 1,128.13339 1,200.00000 6,200.00000 1,398.88540
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 200.00000 45.12534 48.00000 248.00000 55.95542
5 Instalaii sanitare 30.00000 6.76880 7.20000 37.20000 8.39331
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 60.00000 13.53760 14.40000 74.40000 16.78662
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 10.00000 2.25627 2.40000 12.40000 2.79777
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 5,300.00000 1,195.82140 1,272.00000 6,572.00000 1,482.81853
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 320.00000 72.20054 76.80000 396.80000 89.52867
Utilaje i echipamente de transport 3,000.00000 676.88003 720.00000 3,720.00000 839.33124
Dotri 95.00000 21.43453 22.80000 117.80000 26.57882
TOTAL III 3,415.00000 770.51510 819.600 4,234.60000 955.43873
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 8,715.00000 1,966.33650 2,091.60000 10,806.60000 2,438.25726
DEVIZUL obiectului "Corp administrativ" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 65.00000 14.66573 15.60000 80.60000 18.18551
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 65.00000 14.66573 15.60000 80.60000 18.18551
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 5.00000 1.12813 1.20000 6.20000 1.39889
TOTAL II 5.00000 1.12813 1.20000 6.20000 1.39889
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 220.00000 49.63787 52.80000 272.80000 61.55096
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 90.00000 20.30640 21.60000 111.60000 25.17994
TOTAL III 310.00000 69.94427 74.400 384.40000 86.73090
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 380.00000 85.73813 91.20000 471.20000 106.31529
DEVIZUL obiectului "Platforma si imprejmuire" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 750.00000 169.22001 180.00000 930.00000 209.83281
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 35.00000 7.89693 8.40000 43.40000 9.79220
5 Instalaii sanitare 125.00000 28.20333 30.00000 155.00000 34.97214
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 160.00000 36.10027 38.40000 198.40000 44.76433
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 20.00000 4.51253 4.80000 24.80000 5.59554
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 1,090.00000 245.93307 261.60000 1,351.60000 304.95702
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 360.00000 81.22560 86.40000 446.40000 100.71975
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 360.00000 81.22560 86.400 446.40000 100.71975
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 1,450.00000 327.15867 348.00000 1,798.00000 405.67677
DEVIZUL obiectului "Foraj si statie de epurare" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 15.00000 3.38440 3.60000 18.60000 4.19666
5 Instalaii sanitare 85.00000 19.17827 20.40000 105.40000 23.78105
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 100.00000 22.56267 24.00000 124.00000 27.97771
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 100.00000 22.56267 24.00000 124.00000 27.97771
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 100.00000 22.56267 24.000 124.00000 27.97771
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 200.00000 45.12534 48.00000 248.00000 55.95542
DEVIZUL obiectului "Drum acces" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 60.00000 13.53760 14.40000 74.40000 16.78662
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 60.00000 13.53760 14.40000 74.40000 16.78662
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 0.00000 0.00000 0.000 0.00000 0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 60.00000 13.53760 14.40000 74.40000 16.78662
DEVIZUL obiectului "" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 0.00000 0.00000 0.000 0.00000 0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DEVIZUL obiectului "" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 0.00000 0.00000 0.000 0.00000 0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DEVIZUL obiectului "" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 0.00000 0.00000 0.000 0.00000 0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DEVIZUL obiectului "" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 0.00000 0.00000 0.000 0.00000 0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DEVIZUL obiectului "" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 0.00000 0.00000 0.000 0.00000 0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DEVIZUL obiectului "Bransament electric" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 2.00000 0.45125 0.48000 2.48000 0.55955
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 2.00000 0.45125 0.48000 2.48000 0.55955
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 150.00000 33.84400 36.00000 186.00000 41.96656
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 150.00000 33.84400 36.000 186.00000 41.96656
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 152.00000 34.29525 36.48000 188.48000 42.52612
DEVIZUL obiectului "" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 0.00000 0.00000 0.000 0.00000 0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
DEVIZUL obiectului "" n mii lei/mii euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015

Valoarea pe categorii de lucrri, TVA Valoare inclusiv TVA


Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli fr TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur
2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(nchideri exterioare, compartimentri, finisaje)
3 Izolaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 Instalaii electrice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 Instalaii sanitare 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 Instalaii de telecomunicaii 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL I 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
II. MONTAJ
Montaj utilaj i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL II 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje i echipamente de transport 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Dotri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
TOTAL III 0.00000 0.00000 0.000 0.00000 0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II+ TOTAL III) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
(clasificare pe obiecte de construcie)
n lei i euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015
Valori
Nr. crt. Obiecte de construcie
Euro Lei
1 Hala de productie 676,880.03 3,000,000.00
2 Corp administrativ 0.00 0.00
3 Platforma si imprejmuire 0.00 0.00
4 Foraj si statie de epurare 0.00 0.00
5 Drum acces 0.00 0.00
6 Bransament electric 0.00 0.00
7 TOTAL (fara TVA) 676,880.03 3,000,000.00
8 TOTAL (cu TVA) 839,331.24 3,719,999.99
Dotri
(clasificare pe obiecte de construcie)
n lei i euro la cursul de 4.4321 lei/euro din data de 03.01.2015
Nr. Valori
Obiecte de construcie
crt. Euro Lei
1 Hala de productie 21,434.53 95,000.00
2 Corp administrativ 20,306.40 90,000.00
3 Platforma si imprejmuire 0.00 0.00
4 Foraj si statie de epurare 0.00 0.00
5 Drum acces 0.00 0.00
6 Bransament electric 0.00 0.00
7 TOTAL (fara TVA) 41,740.93 185,000.00
8 TOTAL (cu TVA) 51,758.75 229,399.96