Sunteți pe pagina 1din 1

Nume i prenume...................................................... Prof.

Caavela Oana Flavia

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL


CLASA a V-a
SEMESTRUL al II-lea

SUBIECTUL 1( Completai spaiile punctate)

1. Rezultatul calculului 16-4:4 este egal cu


2. Sfertul numrului 34-50 este egal cu
3. Scris ca fracie ordinar 0,205 este ..
9
4. Scris sub form zecimal, fracia este...
2
5. Media aritmetic a numerelor 3,25 i 2,35 este
6. Rezultatul calculului 87,123+15,24-13,563 este ..

SUBIECTUL 2

n coloana A sunt scrise numerele, iar n coloana B media lor aritmetic.


Scriei asocierile corecte dintre fiecare liter din coloana A i cifra
corespunztoare din coloana B.

A B
a) 17 i 25 1) 16
b) 2,4 i 19,6 2) 11
c) 11;17 i 20 3) 21
d) 4; 10; 31 i 27 4) 24
5) 18

SUBIECTUL 3

1. Calculai:
a)2,53,2+12,4:4=

b)20 + 10 {30 + 200: [90 (90 40: 4)]}=

SUBIECTUL 4

1. Desenai un punct i notai-l cu A.


2. Desenai un segment de 3 cm.
3. Desenai un ptrat cu latura de 2 cm.
4. Desenai un dreptunghi cu lungimea de 5 cm i limea de 2,5.