Sunteți pe pagina 1din 9

REFERAT

LABORATOR 9
TMPD

Prelucrarea m sur torilor condi ionate

Se reiau acelea i date de la laboratorul anterior:


Se consider o aplica ie de nivelment geometric prin care se determin cotele punctelor
proiectate de ordinul IV: 1,2,3 i 4, care formeaz un poligon de nivelment. Lucrarea este
efectuat plecnd de pe dou puncte A i B, cunoscute, apar innd re elei de nivelment de
ordinul III. Datele ini iale i schi a drumuirii de nivelment este prezentat mai jos.

Datele ini iale pentru fiecare student n parte, sunt calculate cu ajutorul parametrilor n-
num rul de ordine al studentului din grup i g-grupa studentului, redus la unitate (1, 2 sau 3
etc.).
Linia de Diferen a de nivel
Distan a dintre puncte
nivelment/Punctul g sit /cota
A-1 7,2480 + 0,001*n m 16,3 0,1*g km
1-2 9,5870 + 0,001*n m 15,9 0,25*g km
3-2 13,2120 - 0,001*n m 12,4 + 0,2*g km
3-B 24,886 + 0,002*n m 18,1 + 0,3*g km
4-3 25,484 + 0,001*n m 15,7 + 0,1*g km
4-1 29,205 - 0,001*n m 8,7 + 0,3*g km
A (cot ) 131,8540 m
B (cot ) 160,360 + 0,005*n m
Cerin a acestei teme este de a prelucra riguros aceste m sur tori efectuate n re eaua de
nivelment geometric, prin metoda m sur torilor condi ionate.

1
Pentru rezolvarea acestei teme se parcurge urm torii pa i i se va ntocmi, ori de cte ori
e nevoie tabelul aferent pasului respectiv, pentru o mai bun organizare i control asupra
lucr rilor.
Pasul 1
Se ntocme te tabelul 1 de mai jos, avnd toate informa iile personalizate:
Tabelul 1. Date ini iale
Linia de Diferen a de nivel g sit /cota Distan a dintre puncte
nivelment/Punctul [m] [km]
0 1 2
A-1
1-2
3-2
3-B
4-3
4-1
A (cot ) 131,8540
B (cot )

Pasul 2
Cu ajutorul formulei binecunoscute de la nivelment (topografie), se calculeaz cotele
provizorii ale punctelor 1, 2, 3 i 4. Se va acorda o aten ie deosebit sensurilor n care sunt
calculate diferen ele de nivel i rotunjirilor efectuate (recomandat-patru zecimale).
Pentru dou puncte oarecare M i N:
hMN = H N H M H N = H M + hMN
Cotele provizorii (necompensate) vor fi notate cu H i* , diferentele de nivel determinate
din m sur tori vor fi notate cu hij0
0
H 1* = H A + h A1
0
H 2* = H 1* + h12
0
H 3* = H 2* h32
0
H 4* = H 3* h43
innd cont de faptul c hij0 sunt afectate de erori i m rimile compensate se ob in din
m rimile m surate prin adaugarea corec iilor aparente ( m 0 + v = m ), conform modelului
func ional sub form neliniar , ecua iile de mai sus devin:
0
H 1 = H A + hA1 + v A1
0
H 2 = H 1 + h12 + v12
0
H 3 = H 2 h32 v32
0
H 4 = H 3 h43 v43
0
H B = H 3 + h3 B + v3 B

2
Se observ c datorit conven iei de semn pentru hij0 (sensul n care consider m
m sur toarea), acela i semn se va atribui i corec iei aparente vij.
Mai departe, se scot din fiecare ecua ie termenii hij0 , func ie de ceilal i, f r a se face
nlociurea cu valori, exemplu:
0
H 1 = H A + hA1 + v A1 hA01 = H 1 H A v A1
Se calculeaz i ponderile m sur torilor, conform formulei de mai jos i se ntocme te
tabelul 2.
1
pi j = , unde lij este exprimat n km i se rotunje te la dou zecimale dup virgul .
lij
Tabelul 2. Ponderile m sur torilor
Linia de Ponderea
nivelment pij
i j
A-1
1-2
3-2
4-3
4-1
3-B
Ponderea unei m sur tori ne d gradul de ncredere n m sur toarea respectiv , cu ct
este mai mic cu att eroarea m sur torii este mai mare, deci m sur toarea respectiv este mai
imprecis .

Pasul 3
Pentru c n orice re ea geodezic , num rul ecua iilor de condi ie este mai mic dect
num rul de m sur tori efectuate i m rimile compensate trebuie s satisfac un num r necesar
i suficient de ecua ii de condi ie (r), avnd n m sur tori stabilim r=2, conform manualului,
paginile 150-151.
r=n-u, unde r este num rul de ecua ii, n este num rul de m sur tori i u este num rul de
necunoscute.
Scriem cele dou ecua ii de condi ie n care vom aplica i modelul func ional sub form
neliniar ( hij = hij0 + vij ):
1. Suma diferen elor de nivel n poligonul de nivelment 1-2-3-4-1 trebuie s fie egal cu 0,
nenchiderea acesteia va fi notat cu 1 :
h12 h32 h43 + h41 = 0
prin nlocuirea conform modelului func ional vom avea o ecua ie de forma:
0 0 0 0
v12 v32 v43 + v41 + h12 h32 h43 + h41 = 0 unde se face nlocuirea
0 0 0 0
h12 h32 h43 + h41 = 1 , care se poate calcula i constituie nenchiderea. Din
ceea ce r mne se va ob ine o ecua ie numai func ie de necunoscutele vij, care vor fi a ezate n
ordinea indicilor.

3
2. Suma diferen elor de nivel pe drumul A-B trebuie s fie egal cu diferen a de nivel ntre
punctele AB (acordul cotelor):
h A1 + h12 h32 + h3 B = H B H A
v A1 + v12 v32 + v3 B + h A01 + h120 h320 + h30B H B + H A = 0
h A01 + h120 h320 + h30B H B + H A = 2
n acest caz eroarea de nenchidere fiind notat cu 2 . Se procedeaz la nlocuirea
termenilor i efectuarea calculelor analog ecua iei 1.
ntruct modelul func ional este conform 5.11 din manual:
Av + = 0 se trece la completarea matricii A a coeficien ilor corec iilor:

Coeficientul lui vA1 v12 v32 v43 v41 v3B


Ec.1
A=
Ec.2
coeficien ii fiind, dup caz, 0, 1 sau -1.

Pasul 4
Din acest moment, mai departe se lucreaz cu numere reale rotunjite la 6 zecimale dup
virgul .
Conform manualului (5.19) se calculeaz matricea N:
N = A p 1 AT , unde p este matricea ponderilor (matrice 6x6, pe diagonala principal
se afl ponderile, restul e completat cu 0, p-1 nseamn acela i lucru cu men iunea c pe
diagonala principal vor fi termenii 1/pij).
Se calculeaz corelatele,
1
K = N 1 , unde N 1 = N*
det N
Dac matricea N are forma:

a b d c
N= atunci N * =
c d b a

Toate matricile se calculeaz cu rotunjire la a asea zecimal dup virgul , corelatele cu 8


zecimale.
Se poate calcula acum vectorul corec iilor:
V = p 1 AT K
n acest moment avem corec iile fiec rei linii de nivelment.
Se face controlul i verificarea calculelor cu ajutorul rela iei:
[ pvv] = [k ]

Pentru urm rirea mai simpl a rezultatelor se ntocmesc urm toarele tabele:

4
Tabelul 3. Compens rile liniilor de nivelment
0
Linia de nivelment h ij vij hij
(i j ) [m] [m] [m]
A 1

1 2

32

43

4 1

3 B

Tabelul 4. Sume de control


[ pvv] [k ]

Pasul 5
Din acest moment se poate calcula precizia cu care a fost efectuat m sur toarea i
anume, abaterea standard a unit ii de pondere s0:
vT p v
s0 =
r
Mai departe, pentru a se putea determina abaterea standard a determin rii cotei fiec rui
punct, se va proceda la calculul acesteia, conform formulei:
s Fi = s0 QFiFi , unde QFi Fi este coeficientul de pondere specific fiec rei cote determinate
(punctele 1,2,3 i 4). Acesta se poate determina cu ajutorul formulei:
QFi Fi = f i T * p 1 * f i f i T * p 1 * AT * N 1 * A * p 1 * f i , unde f i sunt func iile fictive de
pondere a fiec rui punct nou i (1,2,3 i 4 pentru cazul nostru). Pentru determinarea lor se deduce
n fiecare cot de punct nou calculat c :

1
0
0
F1 = H A + hA01 = f1 + v A1 f1 = pentru punctul 1;
0
0
0

5
1
1
0
F2 = H A + hA01 + h120 = f 2 + v A1 + v12 f2 = pentru punctul 2;
0
0
0

1
1
1
F3 = H A + hA01 + h120 h320 = f 3 + v A1 + v12 v32 f3 = pentru punctul 3;
0
0
0
1
1
1
F4 = H A + hA01 + h120 h320 h43
0
= f 4 + v A1 + v12 v32 v43 f4 = pentru punctul 4.
1
0
0

n acest moment, lucrarea este ncheiat .


n vederea prezent rii lucr rii, se completeaz tabelele cu informa ii, dup cum urmeaz .

6
Nume student
Num r de ordine: N
Grupa, Anul, Anul universitar

LABORATOR 9:
Prelucrarea m sur torilor condi ionate nivelment geometric

Tabelul 1. Date ini iale


Linia de Diferen a de nivel g sit /cota Distan a dintre puncte
nivelment/Punctul [m] [km]
0 1 2
A-1
1-2
3-2
3-B
4-3
4-1
A (cot ) 131,8540
B (cot )

Tabelul 2. Cotele reperilor de nivelment


Cote vechi H/ Cote dup Abaterile standard ale
Reperul de cotelor s x j
Cote provizorii H* compensare
nivelment
[m] [m] [m]
0 1 3 4
A - -
1
2
3
4

Tabelul 3. Ponderile m sur torilor


Linia de Ponderea
nivelment pij
i j
A-1
1-2
3-2
4-3
4-1
3-B

7
Tabelul 4. Diferen ele de nivel i compensarea lor
Diferen a de nivel Corec ia Diferen a de nivel compensat
Linia de m surat hij0 vij hij
nivelment
[m] [mm] [m]
0 1 2 3
A-1
1-2
3-2
4-3
4-1
3-B
Abaterea standard a unit ii de pondere s0 = mm.

Valori matrici:

____ ____ ____ ____ ____ ____


A=
____ ____ ____ ____ ____ ____

__________
=
__________

___________
k=
___________

Tabelul 5. Sume de control


[ pvv] [k ]

Alte valori:
Tabelul 6. Coeficien ii de pondere i abaterea standard empiric a unit ii de pondere
QF1F1 QF2F2 QF3F3 QF4F4
Coeficien i de
pondere
Abaterea standard empiric a
unit ii de pondere (s0)

Tabelul 7. Verificarea global a drumuirii de nivelment.

8
h12 h32 h34 + h41 =
HB HA =
hA1 + h12 h32 + h3 B =
hA1 h41 + h43 + h3 B =

Tabelul 8. Diferen ele de nivel i compara ie ntre metode


Diferen a de nivel
Diferen a de nivel
Diferen a de nivel compensat prin
Linia de compensat prin indirecte
m surat hij0 condi ionate
nivelment hij
hij
[m]
[m]
[m]
0 1 2 3
A-1
1-2
3-2
4-3
4-1
3-B