Sunteți pe pagina 1din 39

VI', si Fsoij-: Nr. inv.

ADMINISTRAIA
T3.iH0LCGZC3 IN
NATIONAL A DRUMURILOR
BIBLIOTECA

INSTKUQO?IUKE T B . ^ I G S FS.iii't

3 1 A CAII I B ZONA POP-flAMPA PB ACCES

- Bucureti, iulie 1992 -


33? LABORATOR: inc.Rusu Corneli

RESPONSABIL TS inS#Tudorie Gheoreho


conf#dring#Balcu Mircea
in^^ochjr Potru

- Administraia H&ional a
drumurilor - ing.Panicu Alexandru

IFTANA - S.A. - ing.Beroncoa 3,

D I H B C OS
INSTRUCIUNI TEHNICE
PENTRU PROIECTARE,EXECUIE SI NTREINERE A INDICATIV
TERASAMENTELOR SI A CAII IN ZONA POD-RAMPA
DE ACCES
. inv. ADMINISTRAIA
A DRUMURILOR
BIBLIOTECA
INSTRUCIUNI TEHNICE
pentru proiectare, execuie i ntreinere a_
terasamentelor i a cii n zona pod-ramp de
acces

1. GENERALITI

L.l. Prezentele instruciuni tehnice stabilesc modul de


realizare a zonei de tranziie rampa de acces-pod n scopul eli-
minrii sau diminurii denivelrilor prii carosabile.
1.2. Instruciunile tehnice se refef la modul de utili-
zare a plcilor de racordare i la ansamblul de msuri ce trebuiesc
luate la proiectare, execuie i ntreinere a zonei de tranziie
ramp de acces-pod.

i 1.3. Terasamentele n nelesul prezentelor instruciuni


reprezint totalitatea lucrrilarde pmnt, care constau din execui,
umpluturilor din zona de tranziie, pod-ramp de acces definit,
conform pct.1.2. i relaiei

1.4. Alegerea soluiei tehnice de realizare a zonei de


tranziie se va face n funcie de tipul culee i a mbrcminii
rutiere (rigid sau nerigid) conform anexei nr.l i n r . 2 .

1.5. Degradrile cii i/sau a terasamBntelor din zona


pod-rarop de acces snt produse de o multitudine de factori, cum
tipul i natura terenului de fundaie, natura i modul de
execuie al umpluturii rampei de acces, sistemul rutier, tipul cu-
leei, modul de drenare a apelor i trafic, precum i alegerea co-
respunztoare a lungimii plcilor de racordare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Aprobat


INSTITUTUL DE CERCETRI SI de
PROIECTRI TEHNOLOGICE IN cu Ordinul nr.
TRANSPORTURI din
1.6. Msurile preventive care trebuiesc avute n vedere
pentru limitarea sau eliminarea degradrilor cii pe zona pod-ramp
de acces, innd seama' de cauzele care le-au generat snt prezen-
tate n tabelul nr.2.

1.7. In situaia podurilor aflate n exploatare, stabi-


lirea cauzelor care pot genera diversele degradri ale terasamen-
tului sau complexului rutier i implicit denivelrii cii pe zona
de acces-pod, asigur aplicarea soluiilor tehnice cele mai adec-
vate pentru reparare.

1.8. Plcile de racordare n nelesul prezentelor in-


struciuni snt dale din beton armat executate monolit sau pre-
fabricat, utilizate pe zona de tranziie ramp-pod.

1.9. Plcile de racordare vor fi amplasate la suprafa,


n cazul mbrcminilor rutiere rigide, sau nglobate n umplutu-
ra rambleulului, n cazul mbrcminilor rutiere nerigide (anexa
nr . 1 i nr.2).
2. LUCRRI DE TERASAMENTE

2.1. Dimensiuni i abateri limit

2.1.1. Lungimea zonei active a platformei rampei de


acces n zona de tranziie va fi stabilit;- cu ajutorul relaiei:

"Za :T)
Hr, unde (1)

L - lungimea zonei actiue din terasament pe care se


manifest denivelrile maxime/care se va trata
conform prezentelor instruciuni;

H - nlimea rambleului n spatele culeii;


m = 1,06 coeficientul de variaie medie a lungimii
zonei active (valoare obnut pe baz de msu-
rtori ).
2.1.2. Lungimea zonei pe care se executa terasamentele
se va stabili prin proiectul de execuie astfel net s fie cel
puin egal cu lungimea zonei active i s permit executarea an-
samblului fle lucrri (plci de racordare, grind de rezemare etc)
prevzute n instruciuni n condiii de calitate impuse.
2.1.3* Abaueril^ limit admiso la execuia platformei
drumului n zon^. ue tranziie pod-rampa da acces snt:

- la limtis platformei;
+ o,o^tn faa do ax;

+ o,Io n la limea ntreag;

- la cuuB-o proiectului;
+ o,o2 m fa de cotele de nivol cbj proiectului.

2.1.4. Abaterile limit la elementele caii ?i denivel-


rile admisibile snt conform STAS 174-83 i STAS 133-85

2.2.Cercetareaa terenului de fundare i identificarea


materialelor de umplutur

2.2.1. Terenul de fundare pe care se executa terasamen-


tol'j drumului i ale zonei de tranziie pod-rampa do acces, se
studiaz din punct de vedere geotehnic, n conformitate cu pres-
cripiile cuprinsa n :

- STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea ca-


racteristicilor de compactare,
Incercarea Proctor.
- STAS 1913/3-83 - Terenuri de fundare. Determinarea
densitii pminturilor.

STAS1913/4-86- Teren de fundare. Determinarea li-


mitelor de plasticitate.
- Teren da fundare. Lct^r^ina^oa
umiditii.
- r^ren de fundaia. Ol^s^fioarea '

- o^AS 71o7/l-7C - Ierunce funoaro. Detor^inarja ma-


teriilor org nico.
STAS 2914 - 84 - Lucrri de drumuri. T^rasaa^nte.
de calitate.
4 -

2.2.2. Calitatea materialelor utilizate la execuia tera


samentelor se va stabili conform STAS 662-09.

2.3. Materiale
2.3.1. Denumirea i caracteristicile materialelor folo-
site la executarea terasamentelor din zona dd tranziie pod-ramp
de acces snt prezentate n tabelul nr.l.

Tabelul nr.l

Ne. Denumirea i caracteri- ranulozitate Coefi- Indice de Calitatea


crt. zarea principalelor ti- oninut de ciaat plastici- materia-
puri de pmnt ri fine % de neu- tate l u l u i ptr
in masa to- niformi- terasamen-
al pentru tate te.
d < d < Un
,005 0,05 0,25 pt.frac.
(mm) (mm) (mm) sub 0,5mrn

Pmnturi -Cu f.puine


necoezive pri fine
grosiere neuniforme
(fraciunea (granulozi-
>2 mm re- tate continu) >5
prezint insensibile la
nghe-dez^ghe
Blocuri i v a r i a i i de
pietri umiditate
bolovni. -NeuniformeTgra <1 <20 Foarte
nulaie discon bun .
tinu)
Uniforme granu <5
lometrie disco
tinu.

2. Pmnturi Cu pri fine;


necoetive neuniiorme(gra
(fraciunea nulozitate con
<2ttfm repre- tinu)sensibil
zint >50% tate mijlocie Foarte
nghe-dezyhe bun .
insensibile la
variaii de uni- <6 <20
ditate.
B
2. Nisip cu pietri, Cu pri fine - D
nisip marc, mijlociu nsuniformeCjjra-
sau fin. nulozitate con-
tinu) insensi-
bilitate la va-
riaii de umidi-
tate, sensibi-
litate mijlocie
la nghe-dezghe.

2.3.2. Pmnturile Clasificate ca foarte bune pot fi folo-


site n orice condiii climatice i hidrologice, pentru orice nlime de
terasament iar a se lua msuri speciale.

2.3.3. Pmnturile clasificate ca bune (pmnturile necon-


zive cu granulozitate continu - tabel.1) pot fi utilizate n orice con-
diii climatice, hidrologice pentru orice nlime de terasament, ns
compactarea lor necesit o tehnologie ngrijit (utilizarea obligatorie
a utilajelor vibratoare).

2.3.4. La execuia zonei de tranziie pod-ramp de acces


nu se admite folosirea pmnturilor prfoase i argiloase, clasificate
ca mediocre, conform STAS 29-14-34.
2.3.5. In mod excepional n situaia n caro considerente
economice i tehnice impun utilizarea unor pmnturi clasificate ca me-
diocre i rele (argiloase sau prfoase), acestea se vor stabiliza cu
v zgur, stabilizatori chimici e t c , conform STAS 10473/1-87 i
STAS 10473/2-86 i STAS 3840-83.

2.3.6. Pentru a obine o compactare corespunztoare


a materialelor folosite (tabel nr.l), la execuia umpluturii din
zona de tranziie, nu se vor utiliza agregate naturale monogranulare,
cu granule rotunde i netede, care se compacteaz greu i se afineaz
ulterior.
- 6 ~

DSflX.^GUTIEA
Iii ZONA POD -KAM1-'A X>15

31 Lucrrile pregtitoare so vor executa in condiii


do foarte buna calitate po iuti* o aga suprafa a Uerenilui do fun-
ciara a sonai da t r a n z i i e pou - r ampli de acces, confoita "Noriaati-
11
vului privina executarea mecanizat a terasauientilor ao drumuri
indicativ G 162 - c37 asigurndj-sei
- tierea arborilor i tufiurilor;
- scoaterea buturugilor i rdcinilor\
~ curirea vegetaiei i ndeprtarea pinntului vogo~
tal;
- nivelarea terenului i utaplerea gropilor Smase n
urma scoaterii buturugilor, 30 va face cu acelai
material din car3 se reali^oaza corpul compact al
rambloului*

3ol#lo In zonale unde suprafaa terenului do funciar^ este


in pant mai tnare de 1 i 5 3a vor executa trepte de nfrire
avnd limea minim de 1,00 tn? Confort* -ST^ 0.^-8^ .

5#2 Terenul de fundare se va compacta conform oiAo


2914-64, a s i g u r i n d u - s e un grad de compactare de 95 ?o i o valoare
admisibil a d a f l e x i u n i i de minimum 3i?o sutimi do aci, conform
i n s t r u c i u n i l o r CD 21-89 " I n s t r u c i u n i tehnice departamentale pen-
t r u deterniinai'-ja p r i n d e f l e c t o g r a f i e i e f l o c t o a o t r i e a ca
t a i i p o r t a n t e a drumurilor cu sisteme r u t i e r e Guplo n .

caiul n caro apele superficiale so gcurg 3p-.je


terenul oe fundar ax zonei do tranziie pou - rampa ao aooos, SG
vor executa anuri do ^ard, xnainte do nceperea lucrriloj do
terasaiaente, pentru colectarea i evacuarea apelor conform S'^AS
/ $

3*4 Executarea u m p l u t u r i l o r de piant, n ;:una do tran-


ziia se va face cu materiala indicate la pot.2.3 clin prezentele
instruciuni, n conformitate cu prevederile "Normativului privind
o>:ecuoaroa mecanizat a terasacientelor de drumuri 11 i n d i c a t i v
C 132-87 i a STA3 2-J
- 7;.-

3o4olo Se va acorda o ateniyiu deosebita coidpactLirii t e -


rasamentelor cin ^ona de t r n t i ^ i e in scopul eviuarii taarii
ulterioare a raiableului i s t r a t u r i l o r rutiere, prin alocarea
corospunatoarg a utilajelor 6a couipactaro, conform normativului
G Iv32**o7

3.^.2. La execuia terasai&entolor in zona do tranziie


se recomand armatoarele :
a
) In 9^2;ui culeelor masive i nec ace so va V-.no seama
de fai^tul c :.n apropioroa fundaiei i elevaiei culeii nu aste
posibil compactarea umpluturilor ou oompactori de tip greu
(couipactori de pneuri, rulouri vibratoare sau alte utilaje de
compactare fclos^te i.n mod curent la compactarea raubleaior) o
In acest caz asigurarea gradului de compactar se va face
cu mijloace 3e compactare sr^acifice spaiilor nguste (plci vi-
bratoare, mei.uri mecanice etcO
P e n t r u r e s t u l r a m b i o u l u i (conform pot#21.2) cosnpactaraa
materialului de umplutur so va face cu utilaje indicato in
"Normativul privind executarea mecanizat a torasamont^lor de
drumuri11 G 182 - 8 7 *
In caul m care umplutura din zona do tran^iio nu SG
face odat cu umplutura rambloului rampoi de accos, so va asigura
un spaiu suficient u t i l i z r i i mijloacelor ua compactar3| e:cecu-
tndu-so totodat i treptele de nfrire*
In cazul n oara umplutura din zon^ de tran&iiui (exclu-
zn umplutura cai/e se compacteaz cu mijloacele specifice spa-
i i l o r inguste)f SJ face ouat ou umplutura rambleului rampei do
acces, acestea se vor executa n straturi succesive, oliiaitndu-
se corespunztor materialul . granulai1 utilisat n zuna ue tran-
ziio.
^) In cazul culegi or rozomaoe pd bevasauoi/b comoac^cirea
umpluturilor do piaint se va face n aceleai condiyii ca pentru
restul rampei de acces
^entru asigurarea unei s t a b i l i t i racJiiiuo, att a sonei
de tranziie pod-raup de acces cit i a culeii podului, caro n
acest caz reazem direct po umplutura berasainentului, prin i n t e r -
mediul unui prism din piatr spart, piatr brut sau balast, esto
necesar s se respocte procesul tehnologic urmtor
- executarea lucrrilor pregtitoare a terenului oo fun-
a^jo so va face in mod unitar pe ntreaga supr^'a aferenta lu-
crrii pod - ramp de acces;
- umplutura de pamuo din zona du tranziia ;x.d - ramp
ce acces sy va orrocuta i compacta pna la cota finala a tor asa-
taonoului fr a se in;; s^aui^ de amplasamentul culeslc^ ;
- amplasarea cui oilor se va fac ei in sptura oxecutat
n terasamontui umpluturii zonei de troii^iio, dup ce aceasta a
fost adus la gradul de compactare corespunztor prescripiilor
tehnice in vigoduo;
- patuiu pentru plcile do racordare se va executa prin
umplutur i compactare succesiv pn la aducoroa io, cote., apoi
se aterne stratul de nisip n grosime do Io om. (an^xu nr,2),
Pentru mliuii mari alo ranapni do acces i^i Ia adincimi
mari do fundare a culeei de acest t i p , se va respecta jteiinologia
de execuia nani^nata pentru tipurile de cu3.ee necat^ sau ;na-
siv.
Compactor^ja materialului de umplutur se va iace i; apro-
pierea culeii cu mijloace specifice sx^aiilor nguste.

3.5 A cernerea pmntului n umplutura, torasamentului


se va face n straturi uniforme cu l,o m ( 2 x 0,5 ui) JLn plus
fa ue lyim^a din proioc-c a rambieului. Suprafaa fiecrui strat
inueraediar va f i plan cu nclinri do 3 - 5 # i^-1 supraf: ;a
patului va fi cu aceeai nclinare ca i mbrcmintea drumului*
Lup roaliaorua compactrii i aducerea 1. cot a tcjrasameixtolor,
taluzar 3a se va faoe n sptur iar materialul n plus va f i
ndeprtat.

3 # ; , l f Grosimea straturilor se ai^ge in funcie de mij-


locul de couipactoro, aslfel s se asigure un grcid do compactare
corospunztor (conform SKTA 2r)lL\-&H )

7
s.L).2. Punturile se vor puno in opora 00 ci'G posibil
la umiditatea opuia GO compactarea, n caz contrea1 va trebui ca,
acoasta su fio asigurata la faa locului astfel i n c i t s se poat
realiza gradul de compactare corespunztor pct.J*2 din Instruc-
iuni.
3 3 3 Umiditatea optima do compacta?o i greutatea vo-
lumotoicS. maxici in uu;u:e uccab (irod i c i uo compactar Preoea.1)
se deterudn In laborator p o t r i v i t pi* ovod orilor j'i'Ai 191^/1^-^;

3#5*^- Tarasouentalo din zon;, do teottisiy pcd-r&iup do


accos vor f i compactate, asiju^indu-uo un grad GO ooaipavjtca1 j Proc-
tor norraal j> 95 ;57 conform Si1 iui 291^-o/f.

^5.5 2a va evita in toata uazurils formarea ue pua^ri do


raatorial aoc o rspund, toi d e f i n i t conform po$.2j5.4#l in intax'io-
3?ul macei do umplUyUi'i aoit in zona de tran^iyiui cit i in
r::mpa d e acces j j i ' i i

3#6 Talazurile ratopeloi1 do aooes voi1 ave^ panta tiuabil


ti. in funcie uo natiafj mato:1:, al o lor i do inliuioa umpluturii
torasaiaantuluit
In Cozul culeloi1 ^e^oniato po tar as am e ut nclinai 1 ..a b:i-
lu^elo: ce va faco pu baz do c l c u l o ud stabiliie;L-j ^eiuuala
ctt a culeii c t i a terasamentului propi'iu-^i:^

^.S.l* In toc'co caz ui* i i o indif aivont 3 tipul culeii tidor


1
tat| 30 -joconiu.iiCi QXuciVwcuf^a l u c x ' ^ x i o i uo r ^ u v j ^ u ^ a USOLUSUJ.1!

loi1 n scopul do a pievsni r a v i n r i l a sau piurde^oa loc:.l a s t a


bilitii acestora.

1
362 pjotojdoa taluzu^ilo;. GJ va faco ^..n'xpM S ;ex.^ d
natura pmintului i do nlimea L'aubleului prin un. Gin metouo
ly uruto ui: e:
- Ccu:oiajo;
- plantarii;
- porouri;
de acostacunt;
1
Diixla r-^^uita^e din combina ia Die'oodoiox
indicate mi sus
5.6.3 Alegorie tipului i nutodei de prooopa^o a talu-
auriior se face n funcfie do condiiile climatico in ::ona ros-
poctiv i a eficianai toimico-ocononiico a soluiei aloGO|
detaliile de execuie pentru proto^area taluauriloi 1 vor fi
stabilite in conformitate cu prevederile STA3 2915-37
- Io -

3#7* Pentru atenuarea aciunii traficului rutiai 1 , p*:


&ona do ti'an&iio podrunipa do acc^s JO folosasc placilo do ra-
oorax'^f aooui do amplasare i t i r u l acostora estn prezentat in
auoxolo nx^l si 2.

3oe irrevenii'Ga in i i hagiilor do ap provenit ciln


precipitaii in oorpul ta^asasaontoloi1 30 va i^co prin aplicarea
UJiuooui1 aloi 1 tiiiiiju^i :
- etaxiaifaa platformei cLuumului p j i n . 9xooutc0?ea unor
iiiibracaijin^ i f ut;iare cor^spuns^Oc^ai i(iij>oilcaeabilii.ca?ea i*isolo3-or
i aoostam'outglosi proii^jacea oaiu^u^iloi1 i ndeprtarea apolor
da l a pioiovul rcmbleului raiapoi de acces confoLMo S2AS 2)V\~6l\
i 3'JAS 291^ - o7

5.9. Ou aooi'dul beneficiar ui ui, L,O pot u l i i i z a i a l t o


metoda de proboj^re a talu^u^iloi? p;j b.^a uxioi' s t u d i i uo te^^n,
O^JHO sil fundamontezv din punot do vodavs tahnicoeconoiaio metoda
de pxfut ^I

Jolo* ?eni;ru a iapiodica eroziunea talu^ui'il^r ze poate


folosi inie^bai^a cu mijloace spociala do f i x ^ o cu &tori'alo din
dcou^i textile conform "Normolor ^ounico privind utilizarea c*"
textilolor i s e o m o L ; branolo^ la lucrrii;; cie construcii 1 1 iiioica-
tiv C 227 - ^o;

311 in cazul in caro evacuarea aD^lo:1 un la piciorul


ra::ibio9ior din zona do ?n$i e rampei de acces, nu poate f i
asigurata, se vor lua masuri pentru pr^veniraa do.ji'ad^iioi1 da-
/ torit nijie-doiiijlieuiui conform 31'AS 17c9-9o

312 Pentru ap^rar^a in ^on^ de tranziia a piciorului


ra&ibloului, aLnipotriva a^jior CC^J vin n soriG transversal, se vor
oxQCuca, cU-^uri -j j 2co?o pavate, la o uiatany do 1,5 - 2,o mo
Zona terenului dintre piciorul ramblouiui i an so va
nivela cu o pant de 2 #
- 11 -

RSALISAR^A 0AI1 I N ZCNA DS TRANoX?!^ K;D-flALPA


DE A003S

4.Io Realizarea caii (rnbrcaminii rutiere) in zojio do


ansiio pod-rampa cio ao.oes se va faco In funcie e t i p u l
aoaainii rutiere (rigide sau neri^ie).

4O2. In funcyi-j de tipul mbrac amintii rut iei'o (rigide


sau nerigide) i implicit gji poziionarea plcilor do r^cordaroi
imbrcninile din zona de tranziia se vor face astfel:
- pentru mbrcmintea rutier rigid (cazul plcilor
do racordare de' suprafa) sa va utiliza acelai
tip de mbracaainte cu cea realizat pe-pod, pn
la captul dinspre drum a plcii do racord are ;
- pentru mbrcmintea rutier neri^id (cazul plcilor
de racordai'^, amplasate n corpul rambleului), m-
brcmintea podului sa va ntrerupe la captul dinspre
drum a zonei rostului de la culeii*

l
\^. Grosimea straturilor i compoziia mixturii asfal-
oice uoilizate se va stabili oo ctre proiectant n funcie de :
calitatea materialelor folosire, i traficul r u t i e r .

4.4. Realizarea cii (p.brcminii rutiere).precum i a


celorlalte straturi rutiore 7 pe restul zonei de tranziie n ca-
zul sistemelor rutiere nerigide se va face conform "Catalogului
11
de structuri tip pentru crumuriia publice f ;;.. STAS 174-33 i
STAS 163-38

4.5. Zona rostuiuiNoe^va executa conform detaliilor din


SiAS nr.6270-86-, S~u proiect ~tif> iPT^iA^A -

4.6. Pentru podurile ciin beton, hidroizolaio se va


n 11
ntrerupe la captul zonei rostului dinspre podo
- 12 -

Sg TJJUHZITIB HAUPA
JpB AOOSS - POD

ra^iii* necesara pentru ntreinerea coiesjjunzc


a zon^i de tranziia ramp do acces-pod, so stabilesc in
urina reviziilor tehnice curente sau specialJ a podurilor ;

5.2 In cadoul reviziilor se va acorda o atenie deo-


sebit uxBitoarel apoco :
- sta^oa mbracadinii Oruuiuiui, n zona de tranziie
rauip-pod (fisuri, crpturi, donivolri, sup^afae poroase e t c ) ;
- starea terasanentelor i a lucrrilor de consolidare
i aprare a acestora, funcionarea corespunztoare & clronuriior,
rigolelor i anurilor do scurgere a apei do la piciorul talu-
solor;
- starea acostamexitelor i modul de evacuare a apelor de
suprafaa;
- staroa rosou^ilor ce ia cules;
- oomportarea culeeloi1 (dac se inr^sistreaz rotiri
sau tasi'i ale acestora, (mai ales n cazul tipului de supe af a)
i a lucrrilor ue protocia a sferturilor GG con0

5.3. Pentru a prsvoni evoluia deGradarilor zonai de


tranziie ratnpa de aceos-pod, prin aciunea dinamic a traficului,
oste nocosar a se l u a msuri urgente aa remediere (tab0l nr # 2).

5A. Degradrile constatate asupra imbrcuminii c i i 30


vor remedia conform "Instruciunilor pentru provaniroa i reme-
dierea defeciunilor i a mbracuiinile r u t i e r e moer'noK 0#D#9o-76#

5.5* I n cazul c o n s t a t r i i l a mbrac aminte a :>..u.i i n zona


de tranziia a unor denivelri mici Ccca.1,5 - 2,o c,;i, sub |^<3
de 3 m), acestea se vor elimina p r i n t r - o racordare corespunztoare,
cu mixtura asfaitic.
- 13 -

5.6. In ca^ul constatrii apariiei unor denivelri


a l e i ^ b r c u i n i i c i i mai mari d e o i t c e l e a d m i s i b i l e (pe G.2 . 1 . 4 )
precuci i evoluia rapida a acestora, GJ vor analiza causala care
an produs degradrile respective i 39 vor lua masuri ci^ nlocui-
re sau consolidare a sistemului de racordar ramp-pod (plcile
09 racordare, grinda transversala de ro^omaro, sistemul rutier
O uC)

57 ^ podurile sau pasajele existentei la oara nu


s-au utilizat plci do racordare n zona rampa de acces-pod, SG
va proceda daca este cazul (denivelri i degradri mari ale m-
brcauiinii caii) la execuia acestora, asiguundu-se masurile
corespunztoare pentru desfurarea c i r c u l a i e i pe timpul execu-
iei.
De asemenea, se vor executa i celelalte lucrrii de
ntreinere necesare privind aspectele menionate la pct5*2

5#3. In toate cazurile (cu sau fr plci do racoi/a^^);


rampele de acces alo podurilor sau pasajelor vor fi intreinuto
prin execuia lucrrilor necesare conform "Instruciunilor teh-
nice aepartacientalej privind repararea i, ntreinerea poourilor
i podeelor de osea din beton, beton rma1>n!)I). 99-77 i nor-
1 1
mativ el oi aferente lucrrilox respective*

timpul i e r n i i se va efectua curirea ^apozii


de potetwpelede acces pentru a ndeprta rapid sursa do apa.

fulo ^aiipola CQ acce3 la poouri sau pasaje vor fi n-


treinute n perfect stare, eliminndu-se supi#afeejle poroacu,
fisurauQ eto 7 caro nu pot asigura o etaneitate oorespunaatoai'e
a prii bil

511 Pentru proveniroa sau combaterea poleiului uo pe


partea carosabil a zonei de tranziio p)ou*rampa do acces, se
vor utiliza materiale antiderapante conform recomanciLlor din
"Instruciunile pentru prevenirea i combaterea
drumurilor pubiico 11 . CD*
6 VI^IFiCMflA CALITiiTiI LUC ;/uUIC.-a

61 In fciuipul exocutrii
, mai aloc Io lucri'i ceossbioo, ae
va verifica concordana ncre situaia real po teren l O1GLIOI>-
tsie po baza crora s-a ntocmit proiectulj avind n vodere i
prevederile SiAia 1242/1-89 o

o # 2. Pentru terenul de fundeze se va veriiioa modulul


1
de deformaii liniar luat n calcul ; prin ncercai ! directe po
teren n timpul exacuiaij conform ^lliiS S9^2-84t

6.?% MatoriaLolo granularo utilitate pentru umplutur


la oxecuia zone oe tranziie pod-rampa do acces indicjate in
tabelul nu:#T. vor ndeplini condiyiilo >j-iu5 562-^9

6*Ho In timpul execuiei lucrrilor ca terasamonte din


zona uo transiie pod-ramp de acce^ se voi: vorifica i c o r t i r i
prin procese verbale de lucrri ascunse i probe de laborator
urmtoarele :
- trasaroa corocta a axului i ^npri^ei druaului in
zona menionat;
- concordana, n t r e calitatea pminbului terenului do
fundare, < \ , .,
'. , cu cele indicate n
proiectul de execuia;
- respectarea grosimii straturilor aternute n rambleu.
fa do cele stabilite, in funcie do tipul utilajului folosit
la compactare;
- r^ali^ar^a corect a treptelor de nfrire;
- umiditatea efectiv la caro se compacteaz atit t e -
renul de fundare ct i materialul de umplutura i variaia aces-
tora fa de umiditatea optim de oompactare;
- gradul de compactare realizat;
- profilul longitudinal i transveissal realizat fa
de prevederile proiectului!
- compactarea terasaimontelor pe ntroaga suprafa i
nlime conform normativului G 182-8?|
- 15 -

- executarea corecta a dronului cin spatele culeolor;


- dinonjjiunile i compactarea prismului de piatr
epart caro susine grinda de rezemauo;
- recepia plcilor de racordare s\^*nnhb^ de vc2em>scc: y
- Doataiea coroota a plcilor do racordare (ca^ul x^l^^
ciloi/ prefabricate);
- corecta execuia a n i e r b a r i i , fcaluz3Lci| poreorii,
caGiurilor, acootam^iiuelor, scrilor ^i rostari.lor dv? la culoe.

6.5* Determinrile privind grosiaiaa sbracurilor ciato-


rialului de umplutur, a umiditii i gradului do oorapactaru
realizat se va face conform 3TAS 2314-d4 i STA3 1915

6.6. 3e va verifica n mod deosebit aaigurarea c-


de compactare a materialului de umplutur la nivelul plcilor de
rc'.co^daro, precum i posi^ionaxoa i rezem^oa oorOG.:un^toco:o
a aCOG.oja pd Ct.;lee x g r i n d a cie re^ociaroo

7* ^AJUia D^ PKCi'BCTIA IviUNOII SI FA.JA


OOl'TTx^A IITG^NDIILOR
Pentru o buna-cleaf a urai'e a luorai-iloi1 n timpul exe-
cuiei se vor respecta "Noraelo departamentale do protecia muncii
in transporturi11 in spocial cap.XXIX - Pouri - paragrafele A, P,
l, 7 ti.
-?;.*?';*

Tabelul nr.2

CAUZELE PRODUCERII DEGRADRILOR IN


ZONA POD - RAMPA DE ACCES SI PROCEDEE DE PREVENIRE A ACESTORA

Nr. Factorii principali i Denumirea Cauzele producerii Msuri i procedee pentru


c r t. categoriile de lucrri deoradrilor degradrilor prevenire
care particip la pro-
ducerea degradrilor
n zona pod - ramp

-9- 1
1. Tipul i natura tere- tasri diferen- nepregtirea cJo- nlocuirea sau consolidarea
nului de fundaie iate ale tere- respunztoare a terenului de fundare prin
nului de fundare; terenului de fun- folosirea suprasarcinii,
dare ; stabilizri chimice etc;
denivelri ale
cii ; neamenajarea determinarea adncimii de
scurgerii apelor nghe (conform STAS 11Q3/4
rotiri sau tasri i/sau neefectua- -90) i stabilirea metode-
ale culeei. rea drenrii ape- lor de prevenire;
lor subterane n determinarea nlimii ca-
zona rampelor de pilare (conform STAS 1913/
acces; /8-82) i luarea msurilor
de ntrerupere a ascensiu-
nii capilare a apei subte-
rane ;
respectarea timpului (pe-
rioadei) de ateptare;
compactarea terenului de
fundare conform STAS 2914-
847asigurndu-se o valoare
admisibil a deflexiunii
- 2 -

de 350 sutimi de mm.

2. Natura i modul de tasri generale tasarea general a protejarea taluzurilor


execuie a umplutu- ale terasamen- terenului de fun- i anurilor de scurge-
rii rampei de acces tului ; daie datorit n- rea apelor conform STAS
crcrii cu umplutu- 2916/87;
denivelri locale ra din terasamente;
ale umpluturii meninerea umpluturii pen-
terasamentelor; utilizarea unor ma- tru o perioad de cea.
teriale de umplutur 1 an sub circulaie,n
denivelri ale necorespunztoare vederea tasrii n timp a
cii; (sensibile la nghe acesteia, inclusiv a te-
ravinri ale um- -dezghe, contracti- renului de'v fundare;
pluturii terasa- le sau degradabile compactarea corespunz-
mentului n spa- n timp etc);
toare a materialului de
tele culeei. tasarea general da- umplutur (conform STAS
torat deformaiei 2914-84 i a normativu-
plastice a scheletu- lui C 182-87);
lui mineral al p- evitarea execuiei te-
mntului (cazul p- rasamentelor pe timp
mnturilor argiloase);
friguros (sub -5 C ) ;
compactarea necores- utilizarea membranelor sau
punztoare a terasa- a altor tipuri de bariere
mentelor ; de umiditate, n vederea
protejarea necores- pstrrii unui nivel con-
punztoare a taluzu- stant al umiditii, mai
rilor; ales n cazul unor mate-
riale de umplutur sensi-
pierderea stabilit- bile ;
ii umpluturii;

- 3 -

variaii mari de - repararea anurilor i


umiditate a um- rigolelor de scurgere a
pluturii n zona apelor ;
de ramp de ac-
protecia acostamente-
ces - pod;
lor pe lungimea rampe-
lor de acces ;
curirea i repararea
elementelor constructi-
ve prevzute pentru
scurgerea apelor;
curirea acostamente-
lor de noroi sau zpad
n timpul iernii;
colmatarea fisurilor din
mbrcmintea rutier;
repararea sferturilor
de con etc;

3. Sistemul rutier denivelri ale cii proiectarea neco- repararea sau nlocui-
i degradarea rostu- respunztoare a rea rosturi lor ;
lui dintre cale i sistemului rutier;
realizarea unui sistem
pod; rutier corespunztor
lipsa plcilor de
degradri ale m- racordare sau uti- solicitrilor produse
brcminii ; lizarea unor plci de trafic;
dimensionate neco- alegerea unui strat de
respunztor ; rulare cu stabilitate
ridicat;
utilizarea plcilor de
racordare cu dimensiuni
corespunztoare (Anexa
l);
lipsa unor m- realizarea pe lungimi
brcmini ru- de cale cuprinse ntre
tiere corespun- 10-25 m, a pavajelor
ztoare ; din pavele normale,
abnorme sau calupuri
(acestea se menin pe
durata producerii tas-
rilor n timp) ;
- uzura stratului trafic intens, execuia unor straturi
de rulare sau sarcini mari pe de rulare etane pentru
fisurarea n osie; a evita infiltrarea
profunzime a apelor de suprafa n
sistemului ruti- corpul terasamentului;
er ; semnalizarea corespun-
ztoare mai ales n pe-
rioada de primvar, cu
indicatoare limitative
a sarcinilor pe osie;
remedierea defeciuni-
lor mbrcminii ruti-
ere conform "Instruci-
unilor pentru preveni-
rea i remedierea de-
feciunilor la mbrc-
mintea rutier modern
C D . 98-76:

4. Modul de drenare i - degradarea nu s-au asigu- repararea anurilor i


evacuare a apelor acostamentelor; rat pantele de rigolelor de scurgerea
evacuare a ape- apelor, inclusiv nde-
lor de suprafa- prtarea acestora de
n zona res- piciorul taluzelor ;
pectiv;


- 5 -

4
stagnarea apelor nu s-au reparat - repararea mbrcminii
pe suprafaa cii denivelrile i asigurarea pantei de
n zona pod - cii ; scurgere a apei;
ramp de acces;
I
AlfoJXA 1

ALBGiSRdA TIPULUI LS

"PLAGA DE i

1 Condiii genorale
11# Plcile de racordare i grinzile de resemnare
aferente se execut prin prefatricare, sau monolit, din beton
de clasa Bc 22,5 (uiarca B 5oo)i>respectiv Bc 50.

1*2* Plcile de racordare snt amplasate n terasamont


(in caul sistemelor rutiere nerigide existente pe rampa do
acces) sau la nivelul cii (n cazul sistemelor rutiere rigida).

I o . I*1 caul plcilor de racordare amplasate la nive-


lul cii executata monolit, se vor respecta condiiile tehnico
impuse mbrcminilor rutiere rigide, conform prevederilor
STAS 16J - 86

1.4* Gradul do compactare a terasamontelor n zona do


racordare pod - rampa de acces va f i minimum 95 %* s t a b i l i t
conform JTA3 291A - 64

1*5 Piciio de racordare, inclusiv grinsile de reaeraa-


re ale acestora se calculeaz la clasa "B11 de ncrcare conform
3AS J221 - 66

1.5. Schema static a sistemului, placa do Racordare


gi^inv.a UJ raaemare const din :
- placa de racordare Coalizat monolit sau oin elemen-
te prof abricatej
- grinda transversala de rg*etaare, considerat grind
liber flotant n mediul elastic;
- convoiul de calcul acionnd static n j ^ ^ i i i
caracteristice
- 2-

l7t Placa do racordaro se o&louloazu oa plcu po modiu


elasoic (in oaul p l c i i de raoordaro turnata monolit) i ca
ansanblu do ficjii simplu rezov:;ate, r i j i d la un capt i olas^ic
Iu collalt ca^ilt prin inooraediul grinzii ue ro^euai'S*

1.60 Calculul automat al interaciunii ciasoico i n t r e


siatouiul 69 racordeze (plac do raco^da^o, grinda de ro-^maro),
Gictoiuul rutier (caul plcilor amplasate n t e r a o a ^ n t ) i um-
plutura toi'asamerxcui^.i, osto realizat ou pachetul de programe
"PLACAR" - I#C#B Facultatea de Construcii feroviaro,
i Poduri, catevra de rezistenta

2 o Al -jg ere a tipului do plaoa de racordcire

2#1# Plcile de racordare se stabilesc n funcria do


nali'iiaa rarableului (H ) , tipul sistemului r u t i e r al rampoi de
acces i bipdl culeei, astfel:

a) In cazul sistemelor rutiere nerigido, conform


tabelului nr#l
Sabelul nrl

Tip H r (rtetrii)
culee
<5 5-4 4-5 5-6 6-7 7-8

I
Masiv P
5
P
P
4 6

necata P
4
P
5
P
6
P
6

P P* P
5 6

b) In cazul sistemelor ruciere rigide se utilizeaz


placa de racordare Rg turnat monolit,

2*2. Diinonsiunilo plcilor de racordare stabilite


conform oct.2.1 corespund materialului de umplutur utizat n
n
conformitate cu art.2.3* ^ ^ instruciuni, r e a l i z r i i gradului de
- 3
compactare conform pctol4 (anexa 1) i respectrii tehnologiilor
de execuie ( a r t O in Instruciuni)
23<> Plcile de racordare uzuale menionate n tabelul nrol
au fogt notate aatfel:
- P^, P^, Pr i Pg - plac de racordare cu lungimea de 5i ^i 5 t i
6 m, nglobat n teranament i rezemat pa
grinda de rezemare;
- 4t - fr grinda de rezemare.
2.4 Plcile de racordare se execut conform detaliilor din
Anexa 2 n variantele:
a9 m o n o l i t ( P ^ , PJJf P ^ i P^) cu l u n g i m i l o de 3 , 4 , 5 i
6 in;
b) prefabricat (Pf P j f Pl f i p|) cu lungimile de
3, 4, 5 i 6 nu

i .
r~TANA~3A ANEXA 11

DETALII DE EXECUIE PENTRU


PLACI DE RACORDARE IN ZONA

C U P R I N S

1. Detalii aezare - sisteme rutiere nerigide

2- Detalii aezare- sisteme rutiere rigide

3- Detalii armare placa prefabricata P3 ( L = 3.00 m )

4- Detalii armare placa prefabricata P4 ( L = 4.00 m )

5- Detalii armare placa prefabricata P5 ( L = 5,. 00 m )

6. Detalii armare placa prefabricata P6 ( L 6.00 m )

7. Detalii armare placa monolita P3 ( L = 3-00 m )

8. Detalii armare placa monolita P4 ( L = 4.00 m )

9. Detalii armare placa monolita P5 ( L = 5-00 m )

10- Detalii armare placa monolita P6 ( L ~ 00 m )

11-, Detalii armare grinda de rezemare

12- Detalii armare placa monolita sisteme rutiere rigide

Int o cmit.

Ing. I- Baroncea
I PIANA SA
DETALII DE EXECUIE PENTRU
PLACI DE RACORDARE IH ZONA
DE TRANZIIE LA PODURI

FOAIE DE SEMNATURI

DIRECTOR DIVIZIE PODURI :,Ing. T. Ivanescu

CONSILIERI CTE Inq. V. Juncu


Ing- V. Ca nu ta *]%

COORDONATOR COLECTIV PS2 : Inq. I. Cervinse hi

SEF PROIECT Ing. I - Barcncea

PROIECTANT I Ing- M. Dovancescu


S i nq. C Mano 1 ^ s c * i