Sunteți pe pagina 1din 16

Promovarea s n t ii i

prevenirea maladiilor

Dr. Adina Paula GABUROI


Promovarea s n t ii i prevenirea
bolilor (I)
Modificarea continu a mortalitii i morbiditii
de-a lungul timpului, n diferite ri, indic faptul c
majoritatea cauzelor bolilor pot fi prevenite.

Alte dovezi legate de acest fapt rezult din variaia


geografic a frecvenei bolilor n cadrul aceleiai
ri i ntre ri i din observaia c imigranii
dezvolt treptat patologia caracteristic populaiei
primitoare.
Promovarea s n t ii i prevenirea
bolilor (II)
Profilaxie: ansamblul msurilor luate de
individ, familie, societate i stat, avnd drept
scop promovarea i ocrotirea sntii,
prevenirea bolilor i a consecinelor
acestora, evitarea deceselor premature.

n medicina clinic conceptul de profilaxie


este cunoscut i sub numele de medicin
preventiv .
Obiectivele principale in medicina
preventiv
A da via anilor (prin msuri de control a
morbiditii i incapacitii);

A da s n tate vie ii (prin promovarea


sntii);

A da ani vie ii (prin reducerea numrului


deceselor premature i prin creterea
duratei medii a vieii).
STRATEGII NA IONALE
1. Circumstan e favorabile:
Un ecosistem stabil i condi ii viabile
Locuin e sigure i propice s n t ii
Alimenta ie s n toas
Nivel educa ional corespunz tor
Venituri potrivite
Dreptate social i echitate

2. Implicarea ntregii comunit i


3. nceperea reformei sistemelor de s n tate
ORGANIZAREA I INFRASTRUCTURA
Crearea i sus inerea centrelor de
promovarea s n t ii

Crearea i sus inerea echipelor locale


n domeniul promov rii s n t ii

Definirea competen ei i a calific rilor


n promovarea s n t ii

Dezvoltarea unui sistem educa ional


adecvat
ACTIVIT I
PREG TIREA EDUCA IONAL I
PROFESIONAL PRIN M SURI CE CUPRIND
URM TOARELE TEME:

alimenta ie
consumul de alcool, tutun i droguri
exerci ii fizice
s n tate mintal
comportament sexual
folosirea medicamentelor
Defini ia Promov rii
S n t ii

PROMOVAREA S N T II este procesul


care ofer individului i colectivit ilor
posibilitatea de a m ri controlul asupra
determinan ilor s n t ii i prin aceasta de a-
i mbun t ii starea de s n tate.
Principiile Promov rii
s n t ii potrivit OMS
mputernicire: Ini iativele de promovarea
s n t ii ar trebui s le permit indivizilor i
comunit ilor s aib o putere mai mare asupra
factorilor personali, socioeconomici i de
mediu care le afecteaz s n tatea.

Participare: Ini iativele de promovarea s n t ii


ar trebui s implice pe to i cei preocupa i n
toate etapele de planificare, implementare i
evaluare.

Principiile Promov rii


s n t ii potrivit OMS
Abordare holistic : Ini iativele de
promovarea s n t ii ar trebui s
stimuleze s n tatea fizic , mintal ,
social i spiritual .

Abordare intersectorial : Ini iativele


de promovarea s n t ii ar trebui s
implice colaborarea ntre agen ii din
diferite sectoare de activitate.
Principiile Promov rii
s n t ii potrivit OMS
Echitate: Ini iativele de promovarea
s n t ii ar trebui s se ghideze dup
echitate i justi ie social .

Sus inere: Ini iativele de promovarea


s n t ii ar trebui s aduc modific ri
care s se men in la nivel individual
i comunitar i dup terminarea
finan rii ini iale.
Principiile Promov rii
s n t ii potrivit OMS
Strategie multipl : Ini iativele de promovarea
s n t ii ar trebui s foloseasc abord ri
variate care s cuprind dezvoltarea unor
politici, modific ri organiza ionale, dezvoltare
comunitar , legisla ie, pledoarie, educa ie i
comunicare n diferite combina ii.
Construirea de Politici de S n tate
Public (exemple):

Mobilizarea tuturor sectoarelor comunit ii pentru a da


posibilitatea alegerii hranei s n toase n locuri precum:
locuri de munc , arene sportive i cantine colare.
Reducerea costurilor facilit ilor publice pentru
activit ile fizice aducndu-le la ndemna copiilor,
tinerilor i a familiilor.
Ajutor pentru asigurarea disponibilit ii de hran de
calitate la pre accesibil n localit i rurale sau izolate
prin:
- colaborarea cu comercian ii locali
- nfiin area de asocia ii locale pentru asigurarea
hranei
Locuri n care se poate face
promovarea sntii:
Uniti de nvmnt
Familie
Loc de munc
Uniti sanitare
Comuniti
etc.
Healthy cities (orae
sntoase) primul
proiect OMS nceput n
1986.
Interven ii n promovarea s n t ii

Individual Popula ional


Screening Informaii Educaia pentru Marketing Dezvoltare Aciune Activiti
Evaluarea privind sntate, social organizaional comunitar economice i de
riscului sntatea Consiliere i reglementare
individual dezvoltarea de
abiliti

Abordarea Abordarea
medical comportamental

Abordare social & mediu


VA MULTUMESC!