Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 1 23.februarie.

2017

Pozitionarea dreptului bancar in cadrul sistemului de drept

Literatura de specialitate a formulat urmatoarele opinii cu privire la dreptul


bancar in cadrul sistemului de drept national (ramurilor de drept):

1. dreptul bancar este o subramura a dreptului commercial;


2. dreptul bancar este o disciplina de granite abordata in cadrul altor
discipline;
3. drept bancar, ca ramura de sine statatoare.

Achiesam opiniei conform careia dreptul bancar este o ramura de sine


statatoare, deoarece intruneste urmatoarele conditii:

- obiect institutii de credit si activitatea acestor;


- principii prudenta bancara, supravegherea bancara, deontologia
functiei de banca, confidentialitatea bancara, asigurarea executarii
obligatiilor asumate prin actele juridice bancare;
- metode metoda specifica bancara: in egala masura avem
libertatea de a intreprinde, dar si controlul/supravegherea nationala, in
domeniul BNR.

DENUMIREA DISCIPLINEI

In doctrina de specialitate au fost identificate urmatoarele denumiri:

1. dreptul creditului (notiune ce are atat o sfera larga, cat si o sfera


restransa);
2. drept bancar si valutar (valuta moneda unui stat cu putere circulatorie);
3. drept bancar (mai potrivita ar fi notiunea dreptul institutiilor de credit).

De regulamentul valutar se ocupa BNR (institutie publica autonoma


independenta).

1
Curs 1 23.februarie.2017

DEFINIREA DREPTULUI BANCAR

Dreptul bancar este ansamblu de norme juridice care reglementeaza statutul


institutiilor de credit si regulile aplicabile activitatii lor prin care sunt amplasati,
plasati, exploatati banii si alte lichiditati.

RAPORTURILE JURIDICE BANCARE

Raportul dintre institutiile de credit si clientii lor sunt raporturi de drept


privat.

Raporturile dintre institutiile de credit si BNR (institutie publica) este un


raport de drept public.

CARACTERISTICILE DOMENIULUI BANCAR

Dreptul bancar este:

a. o disciplina moderna ( preia insitutii din alte domenii ), dar si o disciplina


veche, traditionala;
b. o disciplina dinamica, caracterizata prin repetitivitatea operatiunilor
bancare, standarizarea si tehnicizarea acestora.

Dreptul bancar interfereaza cu alte discipline: drept commercial, dreptul


obligatiilor (civil), drept economic, drept public (in general). Exista o tendinta de
publicizare a dreptului bancar.

c. este un drept al unor subiecte/subiecti cafilificati (drept al profesionistilor


bancheri);
d. este un drept vital pentru economia unei tari.

IZVOARELE DREPTULUI BANCAR

Ca principala reglementare speciala:

- OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvare a capitalului. OUG


contine dispozitiile cu caracter prudential in majoritate delimitand totodata
activitati permise/limitate sau interzise institutiilor de credit.

2
Curs 1 23.februarie.2017

- Legea 312/2004 privind statutul BNR reglementand prerogativele si


constituirea acestora.
- NCC- dispozitiile alocate contractelor bancare (art. 2184-2198) contul
bancar current, depozitul bancar, facilitate de credit, inchirierea casetelor
de valori.

Dispozitiile NCC altele decat cele alocate contului bancar se aplica si


institutiilor de credit/bancare ca dispozitii comune.

- alte reglementari (institutiile de credit realizeaza si alte activitati decat


cele tipic bancare potrivit reglementarilor specifice acestora in masura in
care nu sunt interzise)

Exemplu: leasingul financiar, operatiuni la bursa de valori, inclusiv operatiuni cu


bunuri mobile/imobile dar limitat.

Jurisprudenta este folosita ca argument de practica judiciara. Cutuma ESTE


izvor de drept al domeniului bancar (cele mai multe operatiuni bancare sunt rodul
cutumelor).

Scrisoarea de garantie bancara este rodul creatiei bancare in sistemul


nostru juridic fiind reglementata abia prin NCC.

- reglementarile profesionale: norme interne edictate de fiecare insitutie de


credit ( si secrete), insa pentru a fi obligatorii trebuie facute cunoscute
clientilor sai intr-o situatie concreta data.
- reglementarile BNR (BNR este autoritatea de reglementare in domeniul
bancar insa fara a se substitui legiuitorului roman) (regulamente, ordine,
norme, circulare).