Sunteți pe pagina 1din 4

CURS 2 (continuare curs 1) 2.03.

2017

IZVOARELE DREPTULUI BANCAR

Izvoarele din dreptul U.E

Ca reglementare de baza din dreptul UE, avem directiva Parlamentului si a


Consiliului nr. 36/2013 privind accesul la activitatea institutiilor de credit si
supravegherea prudentiala a acestora. De asemenea, avem regulamentul
Parlamentului si al Consiliului nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru
institutiile de credit si societatile de investitii.

Izvoare din dreptul international

Desi discutam de o internationalizare a institutiilor bancare nu avem


reglementare in dreptul international care sa vizeze domeniul bancar. Mentionam
insa, avand o aplicare limitata la obiectul acesteia, Conventia Natiunilor Unite
pentru Dreptul Comertului International privind garantiile bancare independente si
acreditivul stand by incheiata la New York 1995 in vigoare incepand cu 1 ianuarie
2000.

Cutumele internationale sunt principale izvoare. Un rol de baza il au


cutumele (uzantele) codificate de camera internationala de comert de la Paris si
care vizeaza acreditivul documentar, garantia la cerere, incasso-ul.

APARAT SI SISTEM BANCAR

Prin aparat bancar se intelege totalitatea institutiilor de credit apte sa


realizeze activitatile specific bancare cat si unele activitati conexe prevazute de
legea speciala.

Institutia de credit este o intreprindere a carei activitate consta in


atragerea de depozite sau, de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea

1
CURS 2 (continuare curs 1) 2.03.2017

de credite in cont propriu ( Regulamentul U.E 573/2013). In sfera institutiilor de


credit sunt incluse doar cele astfel constituite.

Potrivit legii speciale, nu intra acele entitati care ocazional sau chiar
permanent realizeaza unele activitati cu specific bancar agreate de lege pentru o
concurenta corecta in domeniu (IFN-uri: insitutii financiare non-bancare, in
diversitatea speciilor lor nu fac parte din sistemul bancar, nu sunt instituii de
credit desi realizeaza activitati de acordare de credit).

Institutia de credit este genul. In cadrul institutiilor de credit avem potrivit


legii speciale urmatoarele specii:

- bancile (stricto sensu);


- organizatiile cooperatiste de credit;
- bancile de economisire si creditare in domeniul locativ;
- bancile de credit ipotecar.

Toate institutiile de credit astfel delimitate pot realiza acele activitati


prevazute la art. 18, art. 20, din OUG 99/2006, cat si acele activitati prevazute de
normele speciale ale acestora pentru unele dintre institutiile de credit.

EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA

A fost restructurat reformat, incepand cu anul 1990, pentru alinierea


acestuia standardelor internationale in domeniu.

BANCA NATIONALA A ROMANIEI


Statutul legal al BNR

Este o institutie publica Banca Centrala a Romaniei - nu este o institutie de


credit in sensul OUG 99/2006, este persoana juridica cu sediul in Bucuresti, putand
avea sucursale si agentii si in alte localitati.

2
CURS 2 (continuare curs 1) 2.03.2017

Obiectivul fundamental al BNR in consituie asigurarea si mentinerea


stabilitatii preturilor.

Potrivit legii speciale este autoritatea competenta cu privire la


reglementarea, autorizarea, supravegherea prudentiala si rezolutia institutiilor de
credit. Este o institutie independenta (statutul sau legal este cel configurat de
legea 312/2004).

Prerogativele BNR

Acestea sunt configurate din legea speciala astfel:

- emisiunea monetara;
- elaborarea si aplicarea politicii monetare si valutare;
- refinantarea si asigurarea de lichiditati sistemului bancar;
- supravegherea prudentiala a insitutiilor de credit;
- asigurarea functonarii sistemelor de plati;
- deschiderea de conturi;
- serivicii de compensare de compensare, depozitare, decontare si plata;
- servicii pentru prevenirea si limitarea riscului de credit;
- pastrarea si adiministrarea rezervelor internationale a statului;
- calitatea de agent pe contul statului si atributii de reprezentare;
- prerogative normative.

Functiile BNR a se vedea din carte! subiect posibil la examen.

EMISIUNEA MONETARA

BNR (infiintata in 1880) este singura entitate abilitata sa emita moneda ca


mijloc legal de plata pe teritoriul Romaniei, bacnota si moneda metalica. BNR
stabilieste caracteristicile monedei, scoaterea sau punerea in circulatie a unei
monede. BNR detine monopolul emisiunii monetare.

3
CURS 2 (continuare curs 1) 2.03.2017

ELABORAREA SI APLICAREA POLITICII MONETARE SI VALUTARE

Activitatea politicii monetare (prima dimenisiune) are ca obiectiv asigurarea


stabilitatii interne a monedei nationale pentru o crestere neinflationista si pentru
mentinerea echilibrului macro-economic, si in final pentru stabilitatea preturilor.

Dimensiunea moentara se realizeaza prin operatiuni de piata monetara:


cumpararea, vanzarea de valuta, operatiuni de creditare (sunt creditate doar
insitutiile de credit in conditiile restrictiv reglementate de legea 312/2004).
Aceasta dimensiune se asigura prin controlul lichiditatilor, inclusiv prin rezerva
minima obligatorie pe care fiecare instiutie de credit trebuie sa le detina in
conturile deschise la BNR. Aceste rezerve au menirea de a asigura o lichiditate
minima a instiutiilor de credit in raport cu clientii deponenti.

Politica valutara (a doua dimensiune) are menirea de a asigura stabilitatea pe


plan extern a monedei nationale la randu-i realizandu-se prin elaborarea si aplicarea
politicii privind cursul de schimb.

Stabilirea si urmarirea respectarii regimului valutar pe teritoriul Romaniei


reglementeaza sub acest aspect, autorizeaza persoanele care pot efectua
tranzactii valutare. BNR stabileste plafoane de indatorare externa a persoanelor
juridice.