Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Danubius

Master Management Financiar Public Si Privat

SISTEME CONTABILE COMPARATE- tari cu economii de tranzitie


STUDIU DE CAZ: CEHIA, POLONIA, UNGARIA, BULGARIA

Galati
2018

Cuprins:

1
1 . Sistemul contabil din Polonia
1.1 Schimbarile din sistemul contabil in perioada secolului al XX-lea
1.2 De la economia centralizata la economia de piata – efecte
1.3 Principiile contabile ale Poloniei si Uniunea Europeana
1.4 Concluzii
2. Sistemul contabil din Cehia
2.2 Formarea Republicii Cehe -1993
2.3 Surse, instrumente şi organisme de normalizare contabilă
2.4 Principalele diferenţe între raportarea financiară în conformitate cu
reglementarile contabile naţionale şi IFRS
2.5Obligaţiile de publicare şi divulgarea informaţiilor din situaţiile financiare
2.6 Particularităţi contabil
3. Sistemul contabil din Ungaria
3.1 Introducere
Aspecte privind practicile contabile
4. Sistemul contabil din Bulgaria

4.1 Contabilitatea in perioada interbelica

4.2Contabilitatea in economia de comanda


4.3 Contabilitate de modelare în economia de tranziţie
4.4 Adoptarea principiilor contabile moderne – un pas important in reformarea
contabilitatii bulgaresti
5. Bibliografie

Principalele caracteristici ale sistemelor contabile

2
Tabelul de mai jos prezintă informaţii comparative cu privire la stadiul de dezvoltare
asistemelor contabile în unele ţări din Europa Centrală şi de Est

POLONIA CEHIA UNGARIA


Legea contabilitatii
nr.563/1991 cu
Legea contabilitatii din 1999
modificarile ulterioare
care
(ultima modificare majora
incorporeaza prevederile
in2001);
directivelor contabile Legea C din 2000,in
-Decretele 500-506/2002
europene, amendate in vigoare de la 1 ianuarie
carerealizeaza
2003; 2001.
conformitatea cu
-Decretul Consiliului de
Directivele a IV-a si a
Ministri privind emisiunea de
VII-a ale
titluri
Comunitatilor Economice
Europene

Reglementarea contabilităţii în ţările analizate este în general de competenţa


Ministerelor Finanţelor, existând un proces mai mult sau mai puţin avansat de
consultare publică, aşa cum se observă din tabelul următor.

POLONIA CEHIA UNGARIA


Ministerul Finantelor,cu
Ministerul
participarea activa a
Finantelor (Legea C); -
Camerei Auditorilor,
Consiliul pentru Standarde
Uniunii Contabililor si a
de Contabilitate
Consiliului National al
(organismin dependent,
Comitetul pentru Standarde Contabilitatii. Acest ultim
infiintat in 2003), printr-un
de Contabilitate, infiintat de organism a fost creat in
subcomitet format din
Ministerul Finantelor in 2002 1999 pentru a “comenta
reprezentanti ai profesiei
proiectele de
contabile. Odata
reglementari, pentru a
formulate,standardele vor
interpreta reglementarile
fiemise de catre Ministerul
si a face lobby pe langa
Finantelor
Guvern".

In ceea ce privesc organismele care au competenţe în domeniul auditului :

3
POLONIA CEHIA UNGARIA
Camera Nationala a
Auditorilor Legali – KIBR
(infiintata in1994) numara Camera Auditorilor,
7.547membri, din care organism independent
4.250 activi. Ministeru infiintat in 1997,emite
Finantelor supravegheaza standardele nationale de
activitatea Camerei, care a audit (pe baza ISA) si se
preluat ca membri si o parte Camera ocupa de calificarea
din fostii experti contabili din Auditorilor (infiintata in auditorilor. in 2006,
perioada de dinainte de 1993) -> emite numarul demembri ai
1989, WorldBank, ROSC standardele nationale de Camerei se ridica la peste
2005 - Camera audit (bazate pe ISA) si 5.700 membri (din care
Auditorilor emite asigura calificarea 36% inactivi) care practica
standardele nationale de auditorilor (1.275 auditori auditul ca independenti sau
audit, inurma consultarii cu individuali si 335 angajati ai unei firme de
Ministerul Finantelor si cu societati de audit in audit; perceptia publicului
Comisia de Valori Mobiliare. 2006). este aceea ca numarul
Activitatea KIBR este auditorilor este
supravegheata de Ministerul supradimensionat (World
Finantelor.- Asociatia Bank,ROSC 2004). Camera
Contabililor numara cuprinde circa 1.800 firme
aproximativ 29.000 de audit.
membriind ividuali si 9.700
firme

Particularitati ale sistemului contabil

Sistemului contabil utilizat in fostele tari comuniste era proiectat, reglementat si


controlat de autoritatile centrale. Procesarea datelor era standardizata, existand planuri
de conturi nationale particularizate pentru principalele sectoare ale economiei( planul
de conturi pentru industrie, agricultura, constructii etc.). Una din functiile importante
indeplinite de contabilitatea primara si raportarile financiare a fost aceea de proba in
justitie. Sistemul contabil era, in general, unul organizat intr-un singur circuit,
contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune fiind integrate.

 Obiectivul evidentei contabile

4
Obiectivul evidentei contabile este initial definit ce “ supravegherea integrala si
de control a modului de indeplinire a planurilor in intreprinderile, organizatiile si
institutiile socialiste, si de aici in intreaga economie nationala”.

 Utilizatorii

Situatiile financiare erau “destinate” in mod ascendant structurilor administrative.


In consecinta, autoritarile centrale ( Ministerul de Finante, autoritatile de planificare
centrala, Banca Nationala) erau recunoscute ca utilizatori ai informatiei contabile.

 Principiile si conventiile contabile


Sistemul contabil de tip sovietic demonstra o limitare a actiunii principiilor si
conventiilor contabile caracteristice raportarii financiare in economia de piata.
Principiul entitatii nu era respectat deoarece pierderile erau finantate din bugetul
statului, iar profitul era transferat catre acleasi buget.
Contabilitatea de angajamente era practicata intr-o masura mai mare sau mai
mica. Intreprinderile din URSS si Polonia aplicau o contabilitate de angajamente
partiala. In Polonia, veniturile erau recunoscute in contabilitate simultan cu expedierea
produselor finite catre client daca plata era facuta intr-un anumit interval de timp: in
decurs de 15 zile sau inainte de data de 25 ianuarie a anului urmator. De asemenea,
nu se recunosteau cheltuielile pentru care documentele contabile nu fusesera emise
pana la incheierea exercitiului( de exemplu, salariile si utilitatile). Dobanda aferenta
imprumuturilor nu era considerate o cheltuiala in URSS, ci co repartizare din profit.
Aria de aplicare a principiului prudentei era foarte restransa. In Polonia, Jaruga
limiteaza aplicatiile principiului prudentei la ecaluarea stocurilor( regula minimului
dintre cost si pretul pietei).
Permanenta(consecventa) metodelor era echivalenta, in mod implicit, cu
uniformitatea.

 Planul de conturi

5
Criteriul care a stat la baza structurarii planului de conturi a fost principiul
circuitului (Conturile erau prezentate in ordinea desfasurarii ciclului de productie:
aprovizionare, productie, livrare)

 Situatiile financiare
Modelele de raportare financiara erau diferite. Exista urmatoarea particularitate
a maselor bilantiere: fiecare post de active era egal cu un anume port de pasiv.
Nu se permitea finantarea activelor de exploatare cu fonduri de investitie si
viceversa.

 Statutul contabililor
Reglementarea centralizata a contabilitatii cerea abilitati profesionale care
puteau fi dobandite prin studii liceale. 1
Numarul de contabili necesari in economie era planificat la nivel national.
Contabilul-sef era perceput mai degraba ca un instrument de control, decat ca
un membru al echipei manageriale, deoarece trebuia sa raporteze, pe de o
parte, fata de directorul intreprinderii si pe de alta parte, fata de contabilul-sef al
unitatii ierarhic superioare.

POLONIA

1.1 Schimbarile din sistemul contabil in perioada secolului al XX-lea

Istoria reglementailor in contabilitatea Poloniei a fost influentata de istoria sa


politica din secolul al XX-lea. De-a lungul acestei perioade pana in ziua de azi, Polonia
a adoptat reglementarile contabile conform traditiei Europei Continentale. A fost
1

6
obligata sa aplice contabilitatea de tip comunist dupa care a migrat catre regulile
contabile ale Uniunii Europene la inceputul anilor 1990, pregatindu-se alaturarii Uniunii
Europene. Polonia reprezinta cea mai mare economie de tranzitie ce a devenit
membru al Uniunii Europene, si este dupa parerea Organizatiei pentru Cooperare si
Dezvltare Economica (OECD) un exemplu al unui proces de tranzitie de succes. Din
cauza istoriei politice zbuciumate, Polonia nu a avut nici o sansa sa-si dezvolte o
istorie contabila proprie si nici profesia de audit nu a putut sa-si construiasca o
educatie contabila de nivel universitar.
In Polonia nu a existat inainte de 1930 un plan de conturi national, desi o Asociatie
a Contabililor fusese fondata in anul 1907. Pana in perioada Celui de-al Doilea Razboi
Mondial, sistemul contabil din Polonia a fost influentat puternic de catre cel al
Germaniei din perioada respectiva. Acest sistem a fost totusi schimbat odata cu
ocupatia Rusiei, si astfel a fost introdusa in Polonia economia planificata. Incepand cu
anul 1989 cand Polonia a iesit de sub dominatia rusa, sistemul contabil s-a schimbat
din nou. Schimbarea a fost graduala, deoarece era recunoscut faptul ca la acest nivel
legislatia avea nevoie de timp pentru a fi schimbata, fiind necesare multe corectii si
adaptari.
Noul sistem era mai mult bazat pe economia de piata si era mult mai apropiat de
cel practicat in Europa Occidentala. Alaturandu-se Organizatiei pentru Cooperare si
Dezvoltare Economica in 1996 si Uniunii Europene in 2004, sistemul trebuia sa fie
schimbat in unul care sa fie in conformitate cu cel din Uniunea Europeana. Polonia s-a
angajat sa ceara firmelor sa se supuna Standardelor Internationale de Raportare
Financiara (IFRS) intr-un mod consecvent.
De la inceputul secolului al XX-lea sistemele si standardele contabile ale Poloniei
au fost schimbate complet in cotextul unor schimbari politice dramatice. Exemplul
polonez este unul graitor al felului in care sistemul contabil este determinat de
schimbarile in structurile socio-economice si politice ale tarii.

1.3 Principiile contabile ale Poloniei si Uniunea Europeana

7
Ca si candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana, Polonia s-a pregatit singura
prin dezvoltarea noilor sisteme contabile. Unul din instrumentele cheie reprezinta
armonizarea raportarilor financiare cu Directivele Europene si cu IAS. Uniunea
Europeana incearca sa armonizeze legile la principiile contabile printr-un set de
directive si ordonante. Directivele arrebui adaptate de catre tarile membre la legislatia
nationala. Ordonantele sunt valide in mod automat pretutindeni in Uniunea Europeana
si nu este nevoie sa fie adaptate la legislatia nationala.
Deja in 1991 Legea Contabilitatii a introdus schimbari care incercau sa fie in
concordanta cu Directiva a patra ( reguli si formatul contabilitatii), ceea ce a adus
sistemul contabil polonez mai aproape de Uniunea Europeana. Legea care a fost
rectificata in 2000 a mers in aceeasi directie. Aceasta lege acopera noi categorii ( ex:
active imobilizate) , noi tranzactii ( ex: afaceri de acoperire), si complexitatile economiei
de piata ( cost real vs metoda costului istoric)
Cea de-a 7 –a Directiva ( Contabilitatea consolidata), care este considerata a fi mai
dificila, nu a fost adaptata in 1991, dar a devenit parte a legislatiei adoptate in 2000.
Directiva a 8-a ( Calificare si Audit) a fost adoptata in legi in Octombrie 1991 si
Octombrie 1994 si in amendamentul din anul 200. Actul din 1991, spre deosebire de
directiva, permitea doar persoanelor cu inalte studii sa efectueze auditul. Actul din
1994 cere ca auditorii sa fie in intregime prefesionisti.
Polonia a oferit prin aceasta noua legislatie o baza buna pentru a deveni membru
al Uniunii Europene, ceea ce s-a si intamplat in 2004.

1.4 Concluzii

Pe durata acestor ani de tranzitie, economia poloneza s-a schimbat considerabil.


Desi Polonia inca are o rata de somaj mare, PIB-ul are o rata de crestere considerabil
mai mare decat rata medie a celor 15 tari mai vechi din Uniunea Europeana.
Polonia si-a schimbat situatia politica, socioeconomica si culturala intr-un interval de
timp foarte scurt. Aceste schimbari s-au reflectat in sistemul contabil si in legile si
ordonantele ce au oferit cadrul pentru noul sistem. De asemenea, standardul
profesional al contabililor si auditorilor s-a adaptat repede schimbarilor.

8
Cu ajutorul vitezei si profesionalismului al principalelor forte ce stau in spatele
dezvoltarii unui sistem uniform , nu exista indoiala ca Polonia va dezvolta cu succes
propriul sistem contabil national.

Bibliografie:

(1) Calu, D., Istorie si dezvoltare privind contabilitatea in Romania, Editura


Economica,1999, Bucuresti.
(2) Feleaga, N., Sisteme contabile comparate, Editia II, Volumul I, Editura
Economica, 1999, Bucuresti.
(3) Nobes, C., Parker R.B.(2008), Comparative International Accounting, Pearson
Education, Prentice Hall.
(4) Robert, W., McGee, Accounting Reform in Transition and Developing Economies
(5) http://www.ceccar.ro/_b/ro/activitate
(6) www.ccimm.ro
(7) Delesalle, F., Delesalle, E., Contabilitatea si cele zece porunci, 2003, Editura
Economica, Bucuresti
(8) Ristea, M., Olimid, L., Calu, D.A., Sisteme contabile comparate, Editura
CECCAR, Bucuresti, 2006