Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL

425100 BECLEAN
BISTRITA-NASAUD
Str. Piata Libertatii, nr. 2, tel/fax 0263-343449

PORTOFOLIUL PROFESORULUI DIRIGINTE/CONSILIER


Mapa sau portofoliul dirigintelui trebuie să cuprindă următoarele documente:
1. structura an școlar
2. orarul clasei
3. colectivul clasei
4. colectivul didactic al clasei
5. responsabilități elevi
6. responsabilități părinți
7. consiliul clasei
• Componența:
-Presedinte – dirigintele
- Membrii - profesorii clasei
- presedintele comitetului de parinti
8. comitetul de parinti al clasei
• Componența :
- Presedinte
- Membri
• Planificarea sedintelor și întâlnirilor cu parintii
9. procesele verbale de la sedintele cu părinții
10. elevi cu rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară
11. situația elevilor cu probleme/ care prezintă dificultăți (la învățătură, disciplină, frecvență)
12. tabel cu instructajul elevilor pentru protecția și securitatea personală
13. activitățile extrașcolare
14. situația absenteismului școlar/abandonului școlar
15. fișa de caracterizare psihopedagogică a elevului
16. planificare
17. planuri de lecție
18. parteneriate în care este angrenată clasa

Planificarea calendaristica anuală

Modulul Obiective Modalitati Numar de ore Colaborari Feed-back


urmarite de realizare Sem. Sem. Total
I II
1. Autocunoastere si
dezvoltare personala
2. Comunicare si abilitati
sociale
3. Managementul
informatiilor si al
invatarii
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de
viata

Notă!!! La clasele a XI-a și a XII-a planificarea cuprinde doar modulul privind planificarea carierei!

Planificarea calendaristica semestriala


Nr. Modulul Continuturi Tema Sapta- Obiective Strategii Modalitati Obs.
crt. mana de de realizare de
referinta Metode Mijloace evaluare