Sunteți pe pagina 1din 5

Puncte tari:

 populatie numeroasa.( 5489 loc. In urma recensamantului din


2011)
 industrie slaba, nepoluanta ( fabrica de ciment)
 dorinta locala de dezvoltare si imbunatatire a nivelului de trai
 exista cereri pentru amplasare firme si zone de logistica
 dezvoltare turistica a litoralului
 colaborarea cu alte primarii ( Primaria Mun Mangalia si Primaria
Pecineaga )
 sol pretabil la culture de ce contituie materie prima pentru
bioenergy cu valorificare superioara a terenurilor
 zeci de case construite de oameni veniti din mediul urban

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

i
60

50

40

30

20

10

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

 imbunatatirea calitatii drumurilor si a trotoarelor pe intreg teritoriul


com unei 23 August ( - 23 August 18,88 km L ; - Dulcesti 15,87
km L ; -Mosneni 14.86
 pietruire strazi rurale
 refacere paduri si podete
 amenajare de parcuri, locuri de joaca si spatii verzi
 amenajarea unui teren de sport
 construire sala de sport
 extindere retea iluminat public
 sprijinirea firmelor locale ( Monitorizarea posibilitatilor de
atragere de fond de capital prin fondurii nerambursabile si credite
preferentiale)
 fond de terenuri (situate in intravila) ce permit constructia de
locuinte
 in comuna exista crescatori de animale (ovine )
 Centru de zi pentru elevii proveniti din familii sarace si familii de
rromi. (sat Moseneni)
 Centru tineret pt petrecerea timplui liber( Sat Mosneni)

Puncte slabe:

 lipsa personalului specializat in diverse compartimente


 lipsa unui system informatics actualizat
 teren agricol mult, faramitat ca proprietate
 zone mari in intravilan fara apa si canalizare
 situate in vecinatatea unui oras unde pleaca sa lucreze cei tineri
(Mangalia)
 lipsa obiective turistice ( doar Lacul Tatlageac si Marea Neagra)
 lipsa de interes a oamenilor, privind viitorul comunei (practice
primaria in loc sa fie impinsa de solicitarile lor, eat rage de ei ,
stragerea fondurilor locale este greu de realizat )
 lipsa unei zone industrial bine dezvoltate
 lipsa de echipamente specializate necesare in caz de urgenta
 personal insufficient raportat la populatia deservita
 lipsa fondurilor din bugetul local necesare realizarii unor investitii
vitale
 drumurile interne putin dezoltate

Oportunitati:

 Îmbunatatirea calitatii drumurilor si a trotuarelor pe întreg


teritoriul comunei
 Dezvoltarea traseelor alternative pentru vehicole cu
tractiune animala si agricole
 Modernizarea intersectiilor comunei
 Modernizarea, reabilitarea si extinderea retelei de apa
potabila, a retelei de canalizare menajera si pluviala
depistarea legaturilor dintre sistemele de canalizare in
comuna 23 August
 Amenajarea unei zone, dotata cu utilitati pentru
constructia de locuinte sociale
 Constructia unei statii de epurare
 Delimitarea perimetrului de protectie a puturilor de
captare a apei potabile si urmarirea sistematic a evolutiei
cantitative si calitative a apei din comuna 23 AUGUST
 Atragerea investitorilor locali si straini
 Încurajarea retehnologizarii prin acordarea de facilitati de
catre Primarie la impozitele si taxele locale pe o anumita
perioada de timp
 Evaluarea suprafelor agricole
 Crearea planului de exploatare a suprafetelor agricole
 Flosirea mai eficienta a suprafetelor agricole
 Punerea in folosinta a terenurilor neagricole scoase de subexploatat
 Constriuire si amenajare parc auto pentru utilaje
 Sprijinirea invoatiilor
 Crearea si dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor si
fructelor
 Cresterea calitatii vietii ( Traininguri cu tema modalitatilor de
petrecere a timpului liber)
 Cresterea sperantei de viata( Training cu tema vietii sanatoase,;
prezentari despre efectele negative ale fumatului, consumul de
aclool si droguri; prezentari despre igiena; prezentari pe tema
imbolnavirilor virale.)
 Crearea unor noi locuri de munca
 Constructive, amenajare si dotare policlinica
 Dotarea, extinderea si modernizarea scolior, gradinitelor
 Editarea unui ziar local
 Amenajarea cimintirelor
 Constructie casa mortuara
 Reabilitarea lacaslor de cult
 Birou de consiliere cetateni
 Infiintare unui centru de reusrse ONG
 Dezvoltarea parteneriatelor formate intre producatori si
prelucratori( organizarea unor intalniri profesionale, oraganizarea
seminariilor, prezentarea cat mai larga a valorilor naturale,
promovarea metodelor bioculturale)
 Sprijin pentru ridicarea productiei micilor producatorii
 Programe de formare si instruire in domeniul:
-managementul productiei si valorificarii in domeniul agricol
-managementul cultural, prestari servicii, utilizarea tehnologiei
informationale, industrie alimentara, asiguarea calitatii
 Infiintarea unui centru de permanenta pentru personae de varsta a
III-a
 Centrul de consiliere a persoanelor abuzate
 Birou pentru promovarea dezvoltarii rurale
 Elaborarea si implementarea unor programe turistice integrale