Sunteți pe pagina 1din 3

FiȘĂ DE EVALUARE

NUME: ___________
PRENUME: ____________
SEX: _____________
VÂRSTA: ________ ani

Influențe asupra testării 0 1 2


(după) (Nici o problemă) (Problemă minoră) (Problemă majoră)
Nivelul zgomotului
Caracteristici
ale mediului

Întreruperi
Distragere
Lumina
Temperatura
Altele:
Cooperare
Caracteristici
ale copilului

Atenție
Comunicare
Tranzitie (la/de la testare sau
activități de testare)
Altele:

Procedură Skill Scoring Before After

1. Rostogolirea unei
ROSTOGOLIR

mingi
EA UNEI
MINGI

NU – copilul nu poate rostogoli mingea;


DA – copilul rostogolește mingea înainte.

2. Prinderea unei
mingi mari: nivel
începător NU - Copilul nu se uită la minge sau brațele
PRINDERE

copilului rămân în lateral sau copilul nu prinde


mingea;
DA- Copilul întinde brațele și prinde
mingea folosindu-se de piept și de brațe.
NU - copilul nu prinde mingea sau copilul
prinde mingea folosindu-se de brațe și de
3. Prinderea unei
mâini;
mingi mari- nivel
DA - copilul prinde mingea folosindu-se doar
avansat
de mâini, brațele fiind îndoite de la coate.

Distanța: Distanța:
4. Aruncare de jos: NU - copilul scapă mingea sau aruncă mingea în ________ ________
distanță mică (1 altă direcții decât înainte sau copilul aruncă
metru) mingea pe o distanță mai mică de 1 metru;
DA – Copilul aruncă de jos mingea astfel încât
să ajungă la 1 metru sau peste.

Distanța: Distanța:
________ ________
5. Aruncare de jos: NU – Copilul aruncă mingea pe o distanță mai
ARUNCARE

distanță mare (3 mică de 3 metri;


metri) DA - Copilul aruncă de jos mingea astfel încât
să ajungă la 3 metri sau peste.

Distanța: Distanța:
________ ________
NU- copilul scapă mingea sau aruncă mingea în
6. Aruncare de sus alte directive decât înainte sau copilul aruncă
(deasupra capului): mingea pe o distanță mai mică de 1 metru;
distanță mică (1
metru) DA – Copilul aruncă de sus mingea astfel încât
să ajungă la 1 metru sau peste.
NU –Copilul aruncă mingea pe o distanță mai Distanța: Distanța:
mică de 3 metri;
________ ________
DA - Copilul aruncă de sus mingea astfel încât
7. Aruncare de sus să ajungă la 3 metri sau peste.
(deasupra capului):
distanța mare (3
metri)

8. Lovirea unei mingi NU – Copilul nu poate lovi mingea;


(lovitură simplă)
DA – Copilul lovește mingea.

NU – copilul nu poate lovi mingea sau lovește Distanța: Distanța:


LOVIRE

mingea care se deplasează pe mai puțin de 2


metri sau copilul lovește mingea care se ________ ________
9. Lovirea unei mingi: deplasează mai mult de 2 metri însă mult către
Distanță mică (2 stanga sau mult catre dreapta;
metri)

Da – Copilul lovește mingea care se deplasează


înainte pe o distanță de 2 metri.

NU – copilul nu poate lovi mingea sau Distanța: Distanța:


lovește mingea care se deplaseză pe mai
10. Lovirea unei mingi: puțin de 3,5 metri sau copilul lovește mingea ________ ________
Distanța mare (3.5 care se deplasează mai mult de 3,5 metri însă
metri) mult către stânga sau mult către dreapta;

DA – Copilul lovește mingea care se


deplasează înainte pe o distanța de 2 metri.

Copilul a folosit o mână/un picior cu precadere (prin observarea folosirii constante a aceleiași
mâini/ a aceluiași picior în timpul executării exercițiile din secțiunea Manipulare obiecte) sau nu a arătat
nici o preferință (schimbând mâna/piciorul)?
A folosit mâna/piciorul dominant
Nici o preferință