Sunteți pe pagina 1din 23

EDUCATOARE:Coman Luminiţa

UNITATE:Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Ţicleni


NIVELUL II:(grupa mare)
TEMA ANUALĂ:,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
SUBTEMA: ,,O lume minunată,o lume de poveste’’
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea cunoştinţelor dobândite şi a
deprinderilor formate.
A.D.E. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE
MIJLOC DE REALIZARE:Activitate integrală ,,joc concurs’’
D.L C.,,O lume minunată,o lume de poveste’’
D.O.S.,,Tablou de poveste’’-colaj-lucrare colectivă
A.L.A.2,,Carnavalul personajelor din poveste’’
SCOPUL:-formarea capacităţii de a asimila modele de comportament prin
utilizarea de noi forme şi scheme de interacţiune interpersonală;
-dezvoltarea de comportamente individuale şi colective de natură
cognitivă, afectivă , morală şi socială;
-fixarea conţinuturilor poveştilor cunoscut şi aplicarea unor
informaţii aferente în noi contexte;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1-să recunoască poveşti şi personaje din poveşti după imagini,replici;
2-să participe la activităţilede joc atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate
de auditor;
3-să grupeze poveştile în funcţie de personaje
4-să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport
cu norme prestabilite şi cunoscute;
5-să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
6-să verbalizeze în enunţuri corecte din punct de vedere gramatical;
7-să rezolve situaţii problemă;
8-să denumească trăsături caracteristice personajelor pe baza faptelor
acestora;
9-să dea exemple de alte poveşti în care mesajul principal este prietenia;
10-să aprecieze comportamentul personajelor din poveste şi să îl evalueze în
raport cu normele sociale cunoscute;
11-să generalizeze consecinţele comportamentelor pozitive şi negative;
12-să respecte reguli de convieţuire în grup prestabilite
13-să identifice relaţiile de prietenie dintre personaje,raportându-le la viaţa
cotidiană;
14 –să grupeze siluetele personajelor descoperite respectând caracteristicile
esenţiale ale acestora;
15-să îmbine hârtia pentru a reda siluetele personajelor dorite respectând
conturul dat conferindu-le expresivitate;
16-să folosească pe parcursul activităţii cunoştinţele anterioare;
STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia, braistormingul, jocul de rol,
problematizarea, exerciţiul, metoda ,,cubul’’,explozia stelară, turul galeriei.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CD-player,planşe ce sugerează secvenţe
din poveşti, siluete cu personaje din poveşti,cuburi cu secvenţe din
poveşti,....
FORME DE ORGANIZARE:frontal,individual,pe grupe.
LOCUL DE DESFĂŞURARE:Sala de grupă.
DURATA:60 MINUTE.
Etapele OB Conţinutul ştiinţific Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
activităţii OP procedee învăţământ organizare

1.Momentul Aerisirea sălii de grupă,aşezarea meselor în grup de câte trei. frontal,grupuri


organizatoric Pregătirea materialelor pentru activitate de câte 6 copii

2.Captarea Se va face prin descoperirea cutiei magice pe care ne-a adus-o


atenţiei Zâna Poveştilor(descoperirea cuburilor.
3.Anunţarea O1 Voi începe cu formula:,,Afost odată ca niciodată…’’
temei Voi adresa întrbarea,,Când auziţi spunându-se aşa?’’Copii -frontal
răspund,,Atunci când se spune o poveste’’. Astăzi la activitate
vom clădi ,,o lume mai bună,o lume de poveste’’,adică ne vom
O2 aminti poveştile învăţate,vom numi personajele,vom spune câte
ceva despre ele,vom reda replici a le personajelor -explicaţia
îndrăgite,personaje pozitive şi negative
4.Dirijarea -secvenţa 1 DLC
învăţării Le voi adresa copiilor întrebarea:,,Ce poveşti cunoaşteţi voi?’’- -voi aşeza
copiii răspund: -conversaţia jurul bulin
- Noi cunoaştem poveştile : verzi silue
,,Puişorul îngânfat’’ ,,Coliba iepuraşului’’ ,,Povestea ursului corespunzăt
cafeniu’’ ,,Cenuşăreasa’’ ,,Răţuşca cea urâtă’’ ,,Fata babei şi fata are
moşului’’ enumerării
Le voi adresa întrebarea: ,,Despre cine se povesteşte în acestea?
Copiii răspund:
O3 ,,Se povesteşte despre animale,despre păsări,despre copii’’.
Pentru că sunteţi aşezaţi câte şase copii, vom forma echipe, ne
vom alege câte un reprezentant, vom arunca cubul câte o dată Brainstor- -frontal
pentru fiecare echipă şi vom rezolva ceea ce scrie pe cub. ming-ul
Toate răspunsurile bune vor fi aplaudate. Aveţi voie să vă
consultaţi,să discutaţi şi să daţi răspunsuri corecte.’’
O4 1.Sunt pregătite 4 cuburi ,fiecare cu referire la una din poveştile -voi evalu
enumerate anterior. -explicaţia capacitatea
2.Se va arunca câte un cub pentru fiecare grup de copii. copiilor de
3.Se realizează sarcinile cubului pentru fiecare poveste în parte . realiza
4. fiecare etapă a aplicării cubului va fi parcursă de cele patru selecţie.
subgrupe astfel: -cuburile -se evalueaz
-Descrie: copiii vor recunoaşte personajele le vor descrie, vor capacitatea
recunoaşte povestea. -exerciţiul, copiilor de
-Compară comportamentele a două personaje pozitive/negative conversaţia compara
între ele . reface ordin
-Asociază vor alege un personaj din poveste şi vor reproduce Problemati- logică
una din replicile acestuia. Analizează comportamentul zarea firului
personajelor pozive, relaţii de colaborare. acţiunii.
-Aplică: fiecare echipă primeşte planşe sugestive din povestile
menţionate, dar care sunt,ei urmând să le aşeze în ordinea
desfăşurării logice a acţiunii.
-Argumentează: ex: ,,După faptă şi răsplată’’.
5.Obţinerea O5 Voi solicita cinci copii,care la rândul lor,îşi aleg câte o steluţă.Pe -proba orală
performanţei rând,le voi citi întrebarea de pe steluţă şi le voi explica modul de -conversaţia
lucru,ficare copil ce şi-a ales o steluţă împreună cu alţi 3-4 copii -descrierea
parteneri cu care formează echipa. Fiecare echipă trebuie să materialului
găsească pregătit şi a
cât mai multe întrebări referitoare la imaginea prezentată,dar sarcinilor de
folosind întrebarea de pe steluţa aleasă. lucru.
Pentru a obţine cât mai multe conexiuni între întrebările
descoperite se stabileşte ordinea adresării întrebărilor (Ce?Cine?
Unde? Când? De ce?) Pe rând fiecare grup vine lângă imagine şi problematiz
O6 se adresează celorlalte grupuri întrebări proprii, aceştia răspund, area
O7 stimulându-se activitatea generală.
O8 Copiii formulează în grup cât mai multe întrebări legate de
O9 imaginea prezentată în talon.
Ce?
1Ce faptă bună a săvârşit ursul cafeniu?
2Ce spunea vulpea iepuraşului?
3Ce s-a întâmplat cu bărcuţa puişorului?
Cine?
1Cine a râs de ursul cafeniu?
O10 2Cine l-a alungat pe iepuraş?
3Cine l-a ajutat pe puişorul îngânfat?
Când?
O11 1Când l-au acceptat urşii polari pe ursul cafeniu?
2 Când a-nceput iepuraşul să plângă?
3Când a plecat răţuşca cea urâtă?
Unde?
1Unde a plecat ursul cafeniu? -explozia
2Unde s-a instalat vulpea? stelară
3Unde a plecat răţuşca cea urâtă?
O13 De ce?
1De ce râdeau urşii polari de ursul cafeniu? -dialogul
2De ce plângea iepuraşul?
TRANZIŢIA:,,O lume minunată’’-cântec
Obţinerea O14 -secvenţa 2 D.O.S.
performanţei Se va prezenta sub formă de surpriză tabloul de poveste care va
fi completat şi siluetele personajelor lucrate de ei.Copiii vor fi
anunţaţi că vor lucra în echipă vor lipi hârtia glasată pe siluete
pentru a obţine personajele de poveste.Le voi preciza că tabloul
O15 va fi lucrat de întreaga grupă,deoarece un singur copil nu va
reuşi să facă toate elementele necesare.Intuirea materialelor
necesare pentru lucru: -conversaţia
Le voi da explicaţii cu privire la modul de lucru.În timpul -explicaţia
lucrului voi supraveghea concomitent toate echipele,acordând
atenţie deosebită copiilor care întâmpină greutăţi.
Îndrumările cu privire la procedeele de execuţie vor fi date mai
mult colectiv,pentru a crea copiilor posibilitatea să se controleze
O16 şi să se ajute unii pe alţii.Le voi atrage atenţia copiilor asupra
timpului de lucru pe care îl au la dispoziţie,pentru a se asigura
terminarea lucrărilor în acelaşi timp.
Pe rând,copiii din fiecare echipă vor prezenta elementele lucrării
şi le vor fixa la locul indicat
6.Încheierea Toţi copiii vor fi recompensaţi de către Zâna Poveştilor prin
activiţăţii surpriza trimisă în ,,Cutia magică’’anume diploma,,Călător
minunat prin lumea poveştilor’’pentru a-i încuraja să iubească
poveştile şi să înveţe din ele cum să se poarte în viaţă.
Voi aprecia rezultatele activităţii, voi sublinia valoarea muncii
colective pentru obţinerea unei lucrări complexe.
Aprecierile se referă nu atât la munca individuală, cât la cea
efectuată de întreaga echipă, la contribuţia adusă de aceasta în
realizarea lucrării colective.

CATEGORIA DE ACTIVITATE:A.L.A.2 JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE

TEMA ACTIVITĂŢII:,,Carnavalul personajelor din poveste’’


TIPUL ACTIVITĂŢII:Consolidarea de cunoştinţe,priceperi şi deprinderi.
MIJLOC DE REALIZARE:Divertisment (program artistic)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1-să recunoască personajele interpretate;
2-să interpreteze melodic rolurile personajelor din poveşti;
3-să participe activ atât în calitate de spectatori,cât şi în calitate de actori;
METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia,explicaţia,exerciţiul,jocul,observaţia.
MATERIAL DIDACTIC:costume ale personajelor din poveştile prezentate,măşti de carnaval,decor de poveste;
ELEMENTE DE JOC:surpriza,mişcare,aplauze,folosirea onomatopeelor,versuri,roluri muzicale.
DURATA:20minute.

ETAPELE OB. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


ACTIVITĂŢII OP.
I.MOMENTUL Se vor realiza:
ORGANIZATORIC -aerisirea sălii de grupă;
-pregătirea decorului;
-costumarea copiilor cu rol de carnaval;
-introducerea copiilor cu rol de spectatori în sala
de gupă;
II.CAPTAREA Într-un decor de poveste,copii sun învăţaţi să -observaţia -orală
ATENŢIEI participe la un carnaval al personajelor din -explicaţia -frontală
poveşti,la care au învăţat multe lucruri utile. -conversaţia

III. Copiii vor fi anunţaţi că vor face o călătorie -explicaţia


ANUNŢAREA misterioasă într-o lume de basm, alături de eroii -conversaţia
TEMEI ŞI A îndrăgiţi, prin intermediul carnavalului. Li se va
OBIECTIVELOR aminti faptul că dacă Zâna Poveştilor va vedea
filmarea acestui carnaval şi a tuturor lucrărilor
realizate de copii în această zi, sigur va rupe vraja
făcută,iar copii vor putea să se bucure din nou de
magia poveştilor.

IV.DIRIJAREA Se vor prezenta poveştile şi personajele (copiii -exerciţiul -individuală


ÎNVĂŢĂRII ŞI A interpretând rolurile acestora. Se va urmări dicţia -jocul de rol -frontală
OBŢINERII copiilor, mimica şi intonaţia în concordanţă cu -orală
PERFORMANŢEI rolul interpretat, respectarea liniei melodice.
V.ASIGURAREA Copiii vor concluziona faptul că în poveşti -conversaţia
REFERINŢEI ŞI A întodeauna binele învinge răul şi vor aprecia -exerciţiul
TRANSFERULUI deosebita importanţă a poveştilor în viaţa lor.
DE CUNOŞTINŢE
VI.ÎNCHEIEREA Toţi copiii vor fi recompensaţi de către Zâna
ACTIVITĂŢII Poveştilor prin surpriza trimisă în ,,Cutia magică’’
anume diplome ,,călător minunat prin lumea
poveştilor’’ pentru a-i încuraja să iubească
poveştile şi să înveţe din ele cum să se poarte în
viaţă.

Lume bună,salutare,
Bine-aţi venit la serbare!
Vă prezentăm pe alese
Parada de Prinţi şi Prinţese
Nu mişcaţi,nu respiraţi
O decundă aşteptaţi!

Vă salută respectos
Făt-Frumos cel curajos,
Ce-a luptat cu zmei faimoşi,
Cu balauri fioroşi!
Şi-a învins relele toate.
Pentru bine şi dreptate!
Am salvat-o pe Ileana
Cred că vă daţi bine seama,
Că acum doar împreună,
Vom clădi o lume bună.

Cu adâncă plecăciune
Salut azi întreaga lume!
Eu copii sunt Zâna Bună
Am pe rochie soare,lună,
Cosânzeana mă numesc,
Toţi copiii mă iubesc!
Braţ la braţ c-un prinţ dorit,
La spectacol am venit
Findc-aici sunt fericită
De copii mă simt iubită,
De toţi cei ce ştiu să asculte
Poveştiri şi basme multe!
PRÂSLEA CEL VOINIC

Sunt fecior de împărat!


Şi-am sosit de la palat!
Nu-s prea mare,nici prea mic,
Dar,sunt Prâslea cel voinic
Mărul eu l-am apărat
Şi cu zmeii m-am luptat!
Te rog prinţesă să serveşti
Mere aurii,domneşti
Şi de-acum tot împreună
Să clădim o lume bună.

Mulţumesc,mărite crai.
Pentru gândul ce îl ai!
Curajul tău m-a fermecat.
Când cu zmeii te-ai luptat!
Tu învingi întodeauna,
Cum binele învinge ura.
Eşti viteaz,drept şi cinstit,
Meriţi să fi prinţ iubit!

ALBĂ CA ZĂPADA

Spuneţi,spuneţi dragi copii,


Albă ca Zăpada unde-o fi?
Nu c-aş vrea să mă răzbun,
Ci o vorbă să-i mai spun,
Să ştie c-am suflet bun!
Eu,deşi n-o prea iubesc,
Vreau să îi împodobesc
Pletele ce-i strălucesc
Un pieptene să-i dăruiesc.
Şi-o cureluşă argintie,
Pe mijloc strânsă să fie,
Şi-un măr frumos ca să-l mănânce,
Iar zori zilei să n-apuce.

Vă salută Nic-cel-Mic,
Cel de-al şaptelea pitic!
Vin în faţa dumneavoastră
Să v-aduc domniţa noastră,
Şi un fecior de crai viteaz
Ce a scăpat-o de necaz.
Daţi-vă mâna fiţi fericiţi.
Piticii veşnic să îi iubiţi!

Sunt prinţul cel mai fericit,


Căci pe prinţesă am întâlnit!
Era-n sicriul de cleştar
Plângeau piticii plini de amar,
Dar iată că un slujitor
Ne-a fost de mare ajutor.
A trezit din somn prinţesa
Şi eu mi-am găsit aleasa
Acum mergem la palat,
La o nuntă de-mpărat.

Din căsuţa de pitici


Am sosit acum aici.
Să vă-ntreb,iubiţi părinţi
Sunt copiii fericiţi?
Căci eu munlt am suferit:
Mama mea nu m-a iubit
A-ncercat să mă omoare,
Însă Dumnezeu e mare
Pe cei buni îi îngrijeşte.
Şi ca cei şapte pitici
Să-i iubiţi mult pe cei mici.

SCUFIŢA ROŞIE

Tu,Scufiţă,vezi ce faci,
Cu timpul să te împaci,
Mergi mai repede-n pădure,
Nu te uita după mure,
Soarele nu te aşteaptă,
Ţine tot poteca dreaptă,
Iar pe drum,de te-ntâlneşti
Cu străini,să te fereşti!

Nu vorbeşti şi nu te joci,
Iar pe seară te-ntorci!
La bunica-n uşă baţi
Şi la uşă te descalţi,
,,Sărut-mâna’’să îi spui,
Uşa bine s-o încui,
O întrebi de sănătate,
Potriveşti perna la spate,
Mai ştergi prafu’,aeriseşti,
De microbi să te fereşti!
La bunicuţa am plecat,
Aşa cum v-am mai povestit,
De mama nu am ascultat,
La lup în burtă am nimerit!
Şi nu ştiu cum am reuşit,
Cu vorbe dulci m-a amăgit.
Cum n-am văzut,că faţa sa
Era urâtă,era rea?
Nu semăna cu bunica mea!
Deşi am fost politicoasă,
El m-a mâncat,
Căci cei mai pasă?!
Dar ma salvat un vânător
Ce l-a împuşcat foarte uşor!

Hai să uităm,Scufiţa mea,


Greşeala ce-ai făcut,
Căci de acum te vei purta
Cum mama ar fi vrut!
Şi voi copiii,să învăţaţi,
Părinţii să îi ascultaţi:
Nu staţi de vorbă cu străinii,
De nu-i cunoaşteţi ca vecini!
Şi,dacă se va întâmpla
Să vă oprească cineva,
Să-i ocoliţi şi să fugiţi
În casă,iute,la părinţi!

Cred că mă cunoaşteţi bine:


Eu sunt lupul cel vestit!
Şi pe iezi şi pe Scufiţă
Uneori i-am înghiţit,
Mi-a venit de hac cumătra
Şi amar m-a pedepsit!
Pedepsit am fost întruna:
Vânătoru-i iscut!
Nimeni nu mă mai iubeşte,
Că sunt lacom şi hain.
Ce vreţi,mie nu-mi prieşte
Dacă n-am stomacul plin!
M-am cam săturat,de-o vreme,
De câte am pătimit,
Sunt bătrân şi-mi este lene:
Jur pe păr,m-am cuminţit!

CROITORAŞUL CEL VITEAZ

Nu vă uitaţi că sunt mic!


Vă spun că nu ştiţi nimic!
Ia citiţi pe brâul meu
Să vedeţi cine sunt eu:
,,Sapte dintr-o lovitură’’
Vă clănţăne dinţii-n gură?
Şi mai pot,staţi să vă spun,
Uriaşii să-i răpun.
Pot să prind şi porci mistreţi,
Inorogi şi tot ce vreţi.
Sunt isteţ nevoie mare,
Şi am lumea la picioare!
Stau acuma într-un palat
Şi sunt mare împărat.
Sunt prinţesa mofturoasă
Că n-am vrut să fiu aleasă.
Dar sunt fiică de-mpărat!!!
Cum să mă fi măritat
Cu un sărac de croitor
Ce coase haine de zor?
Dar cinstea şi vitejia...
Astea-nseamnă bogăţia!
Dac-am stat şi m-am gândit,
Mi-am dat seama c-am greşit
Şi-l iubesc pe alesul meu.
Să ne ajute Dumnezeu!

MOTANUL ÎNCĂLŢAT

Vă salută pisiceşte,
Azi motanul din poveste!
Mă cunoaşteţi după cizme,
Nu-i altu-ncălţat ca mine!
Şi-s vestit c-am ajutat
Pe stăpânul meu cel drag,
Ce-acum stă într-un palat
Şi e mare împărat,
Alături de aleasa lui
Mândră cum o alta nu-i!

Azi e zi de sărbătoare,
La palat e nuntă mare!
Mândră fată de împărat.
M-a laes să-i fiu bărbat.
Plângeam că nu am avut noroc,
Decât să fiu un sărăntoc.
Dar motanul încălţat
Tare mult m-a ajutat.
Să am avere şi-un castel
Să fiu mulţumit de el.
A-nghiţit şi-un căpcăun.
E-un isteţ ce să vă spun!

Mulţumesc,drăguţ motan.
Eşti un mare năzdrăvan,
Fiindcă tu ai reuşit
Să-l faci astăzi fericit
Pe acela cel iubesc
Şi cu el vreau să trăiesc
Şi-am vrea eu şi prinţul meu,
Cu noi să trăieşti mereu.

FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ

De prinţesă-s fermecat!
Oare ce s-a întâmplat?
Dacă este adormită
Cum să ştie că-i iubită
Vreau s-o scol imediat;
S-o duc în al meu palat!
Ea este aleasa mea.
Mi-aş da viaţa pentru ea!
Te sărut măcar odată;
Hai trezeşte-te îndată!

Vai ce mult am mai dormit!


Cine,oare,m-a trezit?
Prinţ frumos,m-ai sărutat,
Şi vraja s-a destrămat!
Tu-mi dai viaţă şi iubire,
Aduci multă fericire.
Toată lumea din palat
Azi din somn s-a deşteptat.
Să facem o nuntă mare,
Să ciocnim cu mic cu mare!

HARAP ALB
Vin din lumea basmului
Pe aripile vântului
Purtat de-un cal năzdrăvan.
Ce aleargă cu elan.
Cu mintea şi curajul său.
M-a ajutat mereu la greu...
Să înving pe spânul cel hain.
Viclean şi de mândrie plin
Ce cu minciună a încercat.
S-ajungă mare împărat.
Cu răul m-am luptat mereu
Şi aleasa mi-am găsit şi eu

Harap Alb nu s-a ferit


De omul rău şi necinstit.
Multe a mai îndurat
Stăpânul soartă grea i-a dat.
Dar dreptatea şi curajul
Mi-au adus în prag alesul
Şi prinţul meu e fericit
Că stăpânu-i aspru pedepsit
De calul ce l-a spulberat
Când de la nori la aruncat.
De peste tot piară ce-i rău
Şi să ne ajute Dumnezeu!

POVESTEA PORCULUI

Sunt fecior de împărat


Şi multe-am mai îndurat:
Mi-a ursit o viaţă grea
Vrăjitoarea cea mai rea.
Într-un porc m-a transformat
Şi aşa m-a blestemat:
Să-mi recapăt iarăşi chipul,
Numai de-aş avea norocul
Că o fiică de împărat
Să mă vrea să-i fiu bărbat.
Vă prezint cu încântare
O prinţesă ca o floare,
Ce cu dragoste-a luptat
Şi de vrajă am scăpat!

Plângeam în tronul aurit:


Nu vreau c-un porc să mă mărit!
Dar noaptea,soţul meu urât
Se transformă în prinţ iubit
Şi-am aruncat pielea de porc
Să scap de ea şi să ia foc.
Dar am greşit şi am plecat
Să-l caut pe al meu bărbat.
Dragostea-mi nemărginită
A-nvins vraja fără frică.
Azi sunt tare fericită.
De-al meu prinţ mă ştiu iubită!

CENUŞĂREASA

Sunt orfană chiar de mică,


În cenuşă eu trăiesc;
De când nu mai am mămică,
Tare mult mai pătimesc!
Tata s-a-nsurat pe dată
Şi în casă a adus
O femeie îngâmfată,
Una cu nasul pe sus.
Dar norocul a venit:
Eu pe prinţ l-am întâlnit,
De cenuşă am scăpat,
Sunt prinţesă la palat!

Sunt prinţul cel vestit


Care pe aleasa inimii am găsit
Cu ajutorul condurului de aur
Aşa cum mi-a şoptit un pui de graur.
Zadarnic am încercat şi alte fete
Cu vorbe mieroase să mă-nbete.
Nu le-am văzut şi nu le-am auzit
Cu gândul doar la ea eu am pornit
Şi-s fericit că am găsit-o în sfârşit!
Ea e mireasa mea strălucitoare
Şi o împărăţie îi voi pune la picioare.