Sunteți pe pagina 1din 1

Direcția Generală de Protecție Internă este structura specializată cu atribuții în domeniul

securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care


desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, vulnerabilităților și
factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului
decizional și capacității operaționale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a
celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice.