Sunteți pe pagina 1din 62

Tehnologiile web 2.

0
în biblioteci

Model de cercetare bibliografică


Lenuţa Ursachi
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
CUPRINS
I. Definirea nevoii de informare
II. Surse de informare
III. Regăsirea informaţiilor
IV. Evaluarea resurselor Internet
V. Utilizarea etică a informaţiilor
VI. Întocmirea bibliografiei
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 2


cercetare bibliografică
I. DEFINIREA NEVOII DE INFORMARE

Ai citit ceva despre noţiunile pe care


trebuie să le dezvolţi?
CE CUNOŞTI DEJA? Ai neclarităţi?
Ai consultat deja lucrări de referinţă?

Ai o schemă de lucru?
Ţi-ai fixat ideile principale?
Ce tipuri de informaţii vei consulta?
AI UN PLAN? Ai un termen de predare?
Ce întindere va avea lucrarea?
Care va fi audienţa?
În ce format vei face lucrarea?

Ai acces la sursele recomandate?


Ţi-ai construit întrebările de cercetare?
CE TREBUIE SĂ AFLI? Ţi-ai fixat cuvintele-cheie?
Ştii să foloseşti vocabulare controlate?

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 3


cercetare bibliografică
I. DEFINIREA NEVOII DE INFORMARE

Metoda Brainstorming Metoda Concept mapping

 listă subiecte/idei/cuvinte  transpunerea grafică a temei


 gruparea pe categorii  identificarea lacunelor
 identificarea conceptelor  generarea întrebărilor specifice
relevante/interesante cercetării
 stabilirea direcţiei de cercetare

METODE UTILIZATE PENTRU CONSTRUIREA ÎNTREBĂRILOR DE CERCETARE

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 4


cercetare bibliografică
I. DEFINIREA NEVOII DE INFORMARE

TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci

CINE? CE? UNDE? CÂND? DE CE? CUM?

CONSTRUIREA ÎNTREBĂRILOR DE CERCETARE

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 5


cercetare bibliografică
I. DEFINIREA NEVOII DE INFORMARE

STABILIREA CUVINTELOR-CHEIE

Concepte esenţiale Termeni în sens larg

Termeni înrudiţi Termeni apropiaţi


sinonime locuri
pluraluri evenimente
variante ortografiere nume
fapte

Imagine preluată de pe: http://www.charteo.com/en/PowerPoint/Concept-Charts/Recycling-Circle-13.html


Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 6


cercetare bibliografică
I. DEFINIREA NEVOII DE INFORMARE

STABILIREA CUVINTELOR-CHEIE

Sursa: Free on-line Dictionary of Computing,


http://foldoc.org/web+2.0

Sursa: http://www.slideshare.net/hblowers/intro-
to-web-20-277488/

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 7


cercetare bibliografică
I. DEFINIREA NEVOII DE INFORMARE

METODA BRAINSTORMING Diagrama realizată online: https://bubbl.us/

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 8


cercetare bibliografică
I. DEFINIREA NEVOII DE INFORMARE

STABILIREA CUVINTELOR-CHEIE

TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.

CUVINTE-CHEIE CUVINTE-CHEIE ASOCIATE

Read/write web
WEB 2.0 Partajare conţinut
Reţele socializare

Biblioteconomie
BIBLIOTECA Colecţii documente
Servicii referinţe

Bibliotecă digitală
BIBLIOTECA 2.0 Facebook
RSS

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 9


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

Tipologia şi analiza surselor de informare


Cataloage tradiţionale de bibliotecă
Tipuri de cataloage
Organizarea cataloagelor
Fişe de catalog
Aşezarea la raft a publicaţiilor
Lucrări de referinţă
Instrumente de informare bibliografică
Resurse Internet
Cataloage online de bibliotecă
Baze de date ştiinţifice
Conţinut, căutare, răsfoire, salvare, export
Motoare de căutare. Metamotoare
Portaluri. Directoare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 10


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

Surse primare Surse secundare Surse terţiare


Lucrări referinţă Bibliografii Bibliografii
Cărţi Cataloage Abstracte
Reviste Repertorii Indexuri
Brevete Lexicoane Enciclopedii
Teze doctorat Ghiduri Manuale TIPĂRITE
Rapoarte Rezumate
Standarde

TIPOLOGIA SURSELOR DE INFORMARE

Internet
Materiale audio- Documente Baze de date Cataloage online
video electronice de bibliotecă
Discuri Pagini web
Casete audio instituţionale ELECTRONICE
Casete video Portaluri
Motoare căutare
Metamotoare

Sursa: http://www.slideshare.net/lursach/surse-de-informare-utilizate-n-activitatea-de-cercetare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 11


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

Cataloagele tradiţionale ale bibliotecii UDJ Galaţi

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/cautarea-traditionala-a-publicatiilor-in-biblioteca

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 12


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

Cataloagele tradiţionale ale bibliotecii UDJ Galaţi

alfabetic sistematic

Fişă de carte

Titlul publicaţiei
Cota raft
Fişe divizionare

Organizarea fişelor de catalog Fişă de revistă

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 13


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

Organizarea cataloagelor sistematice

0 GENERALITĂŢI 61 Medicină
subdiviziunea
004 Calculatoare 62 Inginerie
02 Biblioteconomie 621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicaţii
030 Enciclopedii. Dicţionare 629.5 Tehnică navală
1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE 63 Ştiinţe agricole
2 RELIGIE. TEOLOGIE 65 Management
clasa
33 Ştiinţe economice 669 Metalurgie
34 Drept 78 Muzică
35 Administraţie publică 796 Sport
domeniul
subclasa 51 Matematică 8 LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
53 Fizică 91 Geografie
54 Chimie 93/94 Istorie
diviziunea
57 Biologie

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/cautarea-traditionala-a-publicatiilor-in-biblioteca

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 14


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

Aşezarea la raft a publicaţiilor în biblioteca UDJ Galaţi

în sălile de lectură cote de raft în secţiile de împrumut

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 15


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE
Lucrările de referinţă Instrumentele bibliografice

Enciclopedii - conţin informaţii legate de - semnalează periodic noutăţile intrate în


locuri, persoane sau lucruri importante. bibliotecă

Dicţionare – conţin informaţii legate de Buletinul bibliografic al cărţilor noi intrate în


semnificaţia, pronunţia sau etimologia bibliotecă;
(istoria) unui cuvânt.
Buletinul bibliografic al tezelor de doctorat
Atlase – conţin desene, planşe sau grafice, intrate în bibliotecă;
sistematizate după anumite criterii, folosite ca Buletinul bibliografic al documentelor
materiale ilustrative pentru un anumit electronice noi intrate în bibliotecă;
domeniu ştiinţific. Buletinul bibliografic al lucrărilor de referinţă
intrate în bibliotecă;
Almanahuri – conţin informaţii legate de date
statistice curente sau dintr-un domeniu. Buletinul bibliografic al publicaţiilor
Shakespeare intrate în bibliotecă;
Albume Repertoriul periodicelor româneşti şi străine
Anuare intrate în bibliotecă.
Calendare
Ghiduri Sursa: http://www.slideshare.net/lursach/surse-de-informare-utilizate-n-activitatea-de-cercetare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 16


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

Surse de informare electronice

Materiale audio-video
Muzică
Piese de teatru
Filme
Interviuri

Documente electronice
Discuri vinil Materiale însoţitoare la cărţi/reviste
Benzi magnetofon Cursuri
Casete audio Teze doctorat
Casete video (VHS) Dicţionare
CD-uri/DVD-uri Enciclopedii
Imagine schemă preluată de pe: http://www.charteo.com/en/PowerPoint/Concept-Charts/2D-Arrows-25.html
Sursa: http://www.slideshare.net/lursach/surse-de-informare-utilizate-n-activitatea-de-cercetare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 17


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE
Surse de informare electronice

BAZELE DE DATE

- colecţii de informaţii stocate pentru a fi


accesate prin intermediul computerului;
- informaţiile sunt indexate pentru a
permite regăsirea;
- au ca principale funcţii căutarea şi
răsfoirea;
- bazele de date ştiinţifice sunt
valoroase surse de informare pentru
cercetare.

Exemple:
Science Direct:
http://www.sciencedirect.com
SpringerLink: http://www.springerlink.com

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-internet

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 18


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE
Surse de informare electronice

METAMOTOARELE

- căutarea se face după cuvinte cheie


complicate;
- se obţine o căutare combinată utilizând
motoare de căutare diferite.

Exemple:
DogPile: http://www.dogpile.com/
Metacrawler: http://www.metacrawler.com/
Mamma: http://www.mamma.com/

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-internet

19
II. SURSE DE INFORMARE

Surse de informare electronice

DIRECTOARELE

- pagini web organizate pe diverse subiecte;


- pagini web care permit:
- citire/descărcare de cărţi;
- audiere muzică;
- vizionare filme online etc.
- sunt axate pe site-uri de calitate.

Exemple:
Internet Public Library: http://www.ipl.org/
Open Directory Project: http://www.dmoz.org/
Yahoo! Directory: http://dir.yahoo.com/

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-internet

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 20


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

Surse de informare electronice

PORTALURILE

- oferă cele mai populare tipuri de informaţii;


- sunt create pentru oricine;
- includ un motor de căutare de bază şi un
director.

Exemple:
Europa: http://europa.eu/index_ro.htm
Europeana: http://www.europeana.eu/portal/
Portal SEI: http://portal.edu.ro/
ŞcoalaOnline http://www.e-scoala.ro

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-internet

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 21


cercetare bibliografică
II. SURSE DE INFORMARE

SURSELE DE INFORMARE FOLOSITE LA BIBLIOTECA UDJ GALAŢI


TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.
Pentru dezvoltarea temei de cercetare vor fi folosite:
cataloagele tradiţionale ale BUDJ Galaţi (cărţi, reviste)
catalogul OPAC al BUDJ Galaţi
catalogul colectiv ROLiNeST
bazele de date din proiectul ANELiS
bazele de date în acces deschis
motoare de căutare academice.

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 22


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR

Regăsirea informaţiiilor tipărite şi electronice

Pentru localizarea informaţiilor tipărite şi electronice, au fost elaborate strategii de


căutare, tradiţionale şi electronice, utilizând ca instrumente de lucru:
(1) Catalogul tradiţional de bibliotecă
(2) Catalogul online de bibliotecă (catalogul colectiv ROLiNeST)
(3, 4) Bazele de date ştiinţifice; Science Direct (3); Ebsco (4)
(5) Resursele electronice în acces deschis (DOAJ)
(6) Motoarele de căutare academice (Scientific WebPlus)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 23


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR

TRADIŢIONAL
în catalogul tradiţional al unei biblioteci
SURSE DE INFORMARE TIPĂRITE

CĂUTAREA & LOCALIZAREA INFORMAŢIILOR

ELECTRONIC (ON-LINE)
în catalogul electronic al unei biblioteci/resurse Internet
SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE
Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 24


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (1)

REGULI DE CĂUTARE A SURSELOR DE INFORMARE TIPĂRITE

5. fişele de carte sunt grupate după


fişele divizionare – pe care este
inscripţionată o literă/un grup de
1. fişele de carte sunt aranjate
litere.
alfabetic

2. aranjarea alfabetică a
Catalogul fişelor de carte se face după
vedetă: autor sau titlu
alfabetic
4. aranjarea alfabetică după titlu:
- autorul este anonim;
- autorul are responsabilitate
secundară: coordonator, editor etc.; 3. aranjarea alfabetică după
- publicaţia are mai mult de trei autori primul autor - când publicaţia are
mai puţin de trei autori
Imagine preluată de pe: http://www.charteo.com/index.php?lang=1&
Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/cautarea-traditionala-a-publicatiilor-in-biblioteca

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 25


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (1)

REGULI DE CĂUTARE A SURSELOR DE INFORMARE TIPĂRITE

1. fişele de carte sunt aranjate după 3. fişele de carte sunt grupate după
indicele de clasificare zecimală fişele divizionare (pe care este
universală (CZU) menţionat indicele CZU şi domeniul)

2. indicele de clasificare zecimală 4. în cadrul fiecărei divizionare,


universală (CZU) indică domeniul aranjarea fişelor de carte se face
la care face referire publicaţia
Catalogul alfabetic, după vedetă (autor sau
titlu).
sistematic

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/cautarea-traditionala-a-publicatiilor-in-biblioteca

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 26


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (1)
în cataloagele
tradiţionale în instrumentele
ale bibliotecii de informare
bibliografică

ŞI/SAU

Catalogul sistematic
divizionara 02 Biblioteconomie

Buletin bibliografic cărţi


divizionara 02 Biblioteconomie

STRATEGII DE CĂUTARE A SURSELOR DE INFORMARE TIPĂRITE

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 27


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (1)

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (1) - TIPĂRITE


TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.
Agoritm de lucru:
1. fiind o cercetare bibliografică, pe un anumit domeniu (biblioteconomie), strategia de căutare aleasă a
fost în catalogul sistematic al revistelor (cărţile nefiind relevante temei);
2. la domeniul 02 Biblioteconomie au fost identificate două reviste de biblioteconomie: revista „Biblioteca”
şi „Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa informării”;
3. s-a notat cota de raft a publicaţiilor, respectiv 02/B51 (Biblioteca) şi 02/R49 (RRBSI);
4. periodicele din domeniul filologie se află repartizate în sala de lectură I a bibliotecii UDJ din Galaţi,
accesul fiind liber la raft;
5. s-au consultat la raft revistele de la cotele notate, au fost selectate articolele relevante temei de
cercetare;
6. s-au notat referinţele bibliografice.

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 28


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (2)
1. accesarea OPAC-ului BUDJG – căutare combinată (căutare termeni în cărţi)

2. căutarea combinată: web AND biblioteconomie—servicii de bibliotecă

3. afişarea rezultatelor – NU SUNT ÎNREGISTRĂRI!

OPAC-ul bibliotecii UDJ Galaţi

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (2)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 29


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (2)

cuvintele cheie

operatori booleni 1. accesarea catalogul colectiv al


bibliotecilor ROLiNeST - căutare
avansată

câmp

2. localizarea informaţiilor (elementele


bibliografice; biblioteca deţinătoare)

ROLiNeST

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (2)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 30


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (2)

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (2) – CATALOG ONLINE BIBLIOTECĂ


TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.
Agoritm de lucru:
1. biblioteca UDJ din Galaţi nu are catalog on-line pe Internet;
2. s-a efectuat căutarea în OPAC-ul bibliotecii şi nu au fost găsite rezultate;
3. s-a efectuat căutarea în catalogul colectiv al principalelor biblioteci din România (ROLiNeST);
4. strategia de căutarea aleasă a fost căutarea avansată utlizând cuvintele-cheie „web 2.0”, „biblioteca” şi
operatorul boolean AND;
5. s-a notat referinţa bibliografică, disponibilitatea şi biblioteca deţinătoare;
6. s-a apelat la serviciul de împrumut interbibliotecar pentru consultarea publicaţiei.

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 31


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (3)

cuvintele cheie
1. accesarea bazei de date ScienceDirect -
căutare avansată - utilizarea operatorului OR;
filtrare rezultate:
„All Journals”
„Arts and Humanities”
„Social Sciences”
„Article”

2. afişarea rezultatelor

ScienceDirect

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (3)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 32


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (3)

3. Selectarea şi salvarea referinţelor bibliografice

ScienceDirect

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (3)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 33


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (3)

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (3) – SCIENCEDIRECT


TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.
Agoritm de lucru:
1. s-a accesat baza de date din pagina web a bibliotecii www.lib.ugal.ro
2. strategia de căutarea aleasă a fost căutarea avansată după cuvintele cheie „web 2.0”, „library”,
utilizând operatorul boolean AND;
3. s-a efectuat filtrarea rezultatelor pe articole recenzate, din reviste, din domeniul „Arte şi ştiinţe
umaniste”;
4. s-a efectuat o selecţie preliminară a rezultatelor afişate;
5. s-au exportat referinţele bibliografice în format text, cu tot cu abstracte (pentru evaluarea finală a
rezultatelor);
6. s-au salvat referinţele pe computer.

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 34


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (4)

cuvintele cheie

1. accesarea bazei de date EBSCO


- căutare avansată, utilizarea
operatorului OR
- căutarea în câmp „subiect”
- filtrare rezultate
„articole”,
„reviste academice”
„periodice”
„limba engleză

Ebsco – Library, Information Science & Technology Abstracts

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (4)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 35


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (4)

2. afişarea rezultatelor

Ebsco – Library, Information


Science & Technology Abstracts

3. selectarea şi salvarea referinţelor


bibliografice (într-un dosar)

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (4)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 36


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (4)

3. selectarea şi salvarea în computer a referinţelor


bibliografice

Ebsco – Library, Information Science & Technology Abstracts

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (4)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 37


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (4)

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (4) – EBSCO


TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.
Agoritm de lucru:
1. s-a accesat baza de date EBSCO din pagina web a bibliotecii www.lib.ugal.ro
2. a fost selectată baza de date „Library, Information Science & Technology Abstracts”;
3. strategia de căutarea aleasă a fost căutarea avansată după cuvintele cheie „web 2.0”, „library 2.0”,
utilizând operatorul boolean OR;
4. s-a efectuat filtrarea rezultatelor pe articole recenzate, din reviste academice, în limba engleză;
5. s-a efectuat o selecţie preliminară a rezultatelor afişate;
6. s-au adăugat referinţele bibliografice într-un dosar;
7. s-a efectuat o nouă selecţie şi s-au salvat referinţele pe computer.

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 38


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (5)

DOAJ

Căutare avansată
- utilizarea operatorului AND
- filtrare rezultate – câmp „subiect”

1. Căutarea informaţiilor într-o bază de date în acces deschis

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (5)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 39


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (5)

DOAJ

2. Localizarea informaţiilor într-o bază de date în acces deschis

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (5)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 40


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (5)

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (5) – DOAJ


TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.
Agoritm de lucru:
1. s-a accesat lista de resurse online în acces deschis, baze de date ştiinţifice şi a fost aleasă baza de
date DOAJ, la adresa: www.doaj.org
2. strategia de căutarea aleasă a fost căutarea simplă după cuvântul cheie „web 2.0”;
3. s-a efectuat o selecţie preliminară a rezultatelor afişate;
4. s-au salvat referinţele bibliografice într-un fişier document, pe computer.

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 41


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (6)

Căutarea şi localizarea informaţiilor cu motor de căutare Scientific WebPlus

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (6)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 42


cercetare bibliografică
III. REGĂSIREA INFORMAŢIILOR (6)

IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE (6) – Scientific WebPlus (Thomson Reuters)


TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.
Algoritm de lucru:
1. s-a accesat motorul de căutare Scientific WebPlus, accesând adresa de Internet, prin intermediul motorului
de căutare Google;
2. strategia de căutarea aleasă a fost căutarea simplă după grupul de cuvinte “web 2.0 in libraries”
3. s-a apelat la facilitatea de filtrare a rezultatelor după domeniile paginilor web afişate (.org, .uk, .au);
4. s-au salvat referinţele bibliografice într-un fişier document, pe computer.

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 43


cercetare bibliografică
IV. EVALUAREA RESURSELOR
INTERNET

UTILITATEA INFORMAŢIILOR

Obiectivitatea Calitatea Relevanţa Actualitatea


scopurile cercetării; bine organizată; corespunde misiunii data publicării;
tendinţa autorului; greşeli de ortografiere; sau întrebării de necesită actualizări;
corectă şi bine completă şi clară. cercetare; actualizarea altor surse;
documentată. conţinut adecvat temei. informaţii suficiente.

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-internet

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 44


cercetare bibliografică
IV. EVALUAREA RESURSELOR
INTERNET

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 45


cercetare bibliografică
IV. EVALUAREA RESURSELOR
INTERNET

CONCLUZII

Resursa Internet poate fi folosită ca sursă de informare în cercetare dacă:

 autorul paginii poate fi contactat şi are expertiză în domeniu;


 informaţia este publicată sub egida unei instituţii care oferă garanţii legate de autoritate:
instituţii de educaţie – universităţi; instituţii de cultură; asociaţii sau societăţi profesionale
 adresa Internet a resurselor folosite să aibă, de preferat, unul din domeniile: .edu, .org, .gov;
 informaţiile sunt obiective şi pot fi verificate;
 informaţiile sunt actualizate periodic;
 conţinutul informaţiilor este relevant pentru cercetare.

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-internet

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 46


cercetare bibliografică
V. UTILIZAREA ETICĂ A INFORMAŢIILOR

ELEMENTELE BIBLIOGRAFICE

PROCESUL DE CITARE

Sursa: http://www.slideshare.net/lursachi/citarea-surselor-de-informare

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 47


cercetare bibliografică
V. UTILIZAREA ETICĂ A INFORMAŢIILOR

STILURI DE CITARE

METODE DE CITARE

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 48


cercetare bibliografică
V. UTILIZAREA ETICĂ A INFORMAŢIILOR

inserarea referinţei
stilul de citare
biblioteca de referinţe

adăugarea unei noi


referinţe

Inserarea referinţelor bibliografice


într-o lucrare utilizând instrumente
software (Word 2007) Microsoft Word 2007 - References

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 49


cercetare bibliografică
V. UTILIZAREA ETICĂ A INFORMAŢIILOR

ZOTERO

Importul referinţelor bibliografice


dintr-o bază de date (ScienceDirect)
utilizând instrumente software
(Zotero)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 50


cercetare bibliografică
V. UTILIZAREA ETICĂ A INFORMAŢIILOR
1. inserare link (adresa resursei Internet)

2. inserarea automată a titlului resursei Internet


prin funcţia „look up”

3. atribuirea cuvintelor-cheie (tag-uri)

includerea în bibliotecă a
resursei Internet

Managementul resurselor
Internet utilizând instrumente
software (Connotea)
CONNOTEA
lista cuvintelor-cheie (tag-uri)

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 51


cercetare bibliografică
V. UTILIZAREA ETICĂ A INFORMAŢIILOR

CITAREA SURSELOR DE INFORMARE


TEMA DE CERCETARE: Tehnologiile web 2.0 în biblioteci.

Referinţa bibliografică pentru o carte


AMIN EMBI, Mohamed. Web 2.0 tools in education: a quick guide. Universiti Kebangsaan Malaysia,
2011.

Referinţa bibliografică pentru un articol dintr-o revistă


ADAMS, Rachel. Building a User Blog with Evidence: The Health Information Skills Academic Library
Blog. Evidence Based Library and Information Practice. 2011, 6(3), 84-89. ISSN 1715-720X.

Referinţa bibliografică pentru un articol dinţr-o revistă online


MANESS, J.M. Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries. Webology [online]. June
006, 3(2) [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 52


cercetare bibliografică
VI. ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI
GENERAREA AUTOMATĂ A BIBLIOGRAFIEI

Microsoft Word 2007 - References

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 53


cercetare bibliografică
VI. ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI
GENERAREA AUTOMATĂ A BIBLIOGRAFIEI

1. selectarea referinţelor bibliografice

2. alegerea stilului de citare

3. salvarea bibliografiei iîn computer

ZOTERO
4. vizualizarea bibliografiei

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 54


cercetare bibliografică
VI. ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI
GENERAREA AUTOMATĂ A BIBLIOGRAFIEI

1. căutarea şi afişarea resurselor Internet - subiectul „library 2.0”

3. afişarea listei referinţelor bibliografice

CONNOTEA
2. exportarea listei resurselor Internet identificate la subiectul „library 2.0”

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 55


cercetare bibliografică
VI. ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI
TIPĂRITE

Anghel, Traian. Instrumente web 2.0 utilizate în educaţie. Cluj-Napoca: Editura Albastră, 2008
Constantinescu, Mihai. Studiu asupra implementării principiilor Library 2.0 în bibliotecile din România. Revista română de
biblioteconomie şi ştiinţa informării, 2011, 3, 14-23. ISSN 1841-1940
Dinu, Nicoleta Roxana. Utilizatorii şi patrimoniul cultural în contextul Bibliotecii 2.0. Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa
informării, 2011, 4, 27-36. ISSN 1841-1940
Osoianu, Vera. Utilizatorul: raţiunea de existenţă a bibliotecii. Biblioteca, mai 2012, 133-141. ISSN 1220-3386
Tîrziman, Elena. Bibliotecile în context World Wide Web. Revista română de biblioteconomie şi ştiinţa informării, 2010, 1, 7-20. ISSN
1841-1940
Veja, Cornelia-Flavia. Collaborative digital repository management through Semantic MediaWiki. Cluj-Napoca, [s.n.], 2011

ELECTRONICE (1)

Adams, Rachel. Building a User Blog with Evidence: The Health Information Skills Academic Library Blog. Evidence Based Library
and Information Practice [online]. DOAJ. 2011, 6(3), 84-89 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil:
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/10891/8953
Aharony, N. Librarians and information scientists in the blogosphere: An exploratory analysis. Library & Information Science
Research [online]. ScienceDirect. 2009, 31(3), 174–181 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.lisr.2009.02.001
Aharony, N. Web 2.0 use by librarians. Library & Information Science Research [online]. ScienceDirect. 2009, 31(1), 29–37 [citat 8
octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.lisr.2008.06.004
Anfinnsen, S., Ghinea, G., & de Cesare, S. Web 2.0 and folksonomies in a library context. International Journal of Information
Managementi [online]. ScienceDirect. 2011, 31(1), 63–70 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.ijinfomgt.2010.05.006

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 56


cercetare bibliografică
VI. ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI
ELECTRONICE (2)

Arya, H., Mishra, J. K. Oh! Web 2.0, Virtual Reference Service 2.0, Tools & Techniques (I): A Basic Approach. Journal of Library &
Information Services In Distance Learning [online]. Library, Information Science & Technology Abstracts. 2011, 5(4), 149-171 [[citat 8
octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1080/1533290X.2011.638819
Chua, A. Y. K., & Goh, D. H. A study of Web 2.0 applications in library websites. Library & Information Science Research [online].
ScienceDirect. 2010, 32(3), 203–211 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.lisr.2010.01.002
Click, A., & Petit, J. Social networking and Web 2.0 in information literacy. The International Information & Library Review [online].
ScienceDirect. 2010, 42(2), 137–142 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.iilr.2010.04.007
Erich, Agnes. Library 2.0. Un nou model de serviciu de bibliotecă. Studii de biblioteconomie şi ştiinţa informării [online]. 2007, 11, 118-
123 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: http://www.lisr.ro/11-erich.pdf
Grosseck, G. To use or not to use web 2.0 in higher education? Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. ScienceDirect.
2009, 1(1), 478–482 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.087
Harinarayana, N. S., Raju, N. Web 2.0 features in university library web sites. Electronic Library [online]. Library, Information Science &
Technology Abstracts. 2010, 28(1), 69-88 [citat 8 octombrie 2012].
Kim, Y.-M., & Abbas, J. Adoption of Library 2.0 Functionalities by Academic Libraries and Users: A Knowledge Management
Perspective. The Journal of Academic Librarianship [online]. ScienceDirect. 2010, 36(3), 211–218 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil:
doi:10.1016/j.acalib.2010.03.003
Kwanya, T., Stilwell, C., Underwood, P. G. Journal of Librarianship & Information Science [online]. Library, Information Science &
Technology Abstracts. Sep2012, 44(3), 145-162 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1177/0961000611426443
Majumdar, S. Web 2.0 Tools in Library Web Pages: Survey of Universities and Institutes of National Importance of West Bengal.
DESIDOC Journal Of Library & Information Technology [online]. Library, Information Science & Technology Abstracts. March 2012,
32(2), 167-170 [citat 8 octombrie 2012].

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 57


cercetare bibliografică
VI. ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI
ELECTRONICE (3)

Redden, C. S. Social Bookmarking in Academic Libraries: Trends and Applications. The Journal of Academic Librarianship [online].
ScienceDirect. 2010, 36(3), 219–227 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.acalib.2010.03.004
Silva, Patrícia. The library 2.0 and its tools for collaboration and interaction: how to apply them in the librarian performance?
Biblionline [online]. DOAJ. 2010, 6(1), 149-159 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil:
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio/article/viewFile/4910/3715
Silva, Patrícia. Web 2.0 tools in university libraries: a case study. Biblionline [online]. DOAJ. 2010, n. esp., 23-33 [citat 8 octombrie
2012]. Disponibil: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio/article/viewFile/9617/5232
Stephens, M., Collins, M. Web 2.0, Library 2.0, and the Hyperlinked Library. Serials Review [online]. Library, Information Science &
Technology Abstracts. 2007, 33(4), 253-256 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.serrev.2007.08.002
Tripathi, M., & Kumar, S. Use of Web 2.0 tools in academic libraries: A reconnaissance of the international landscape. The
International Information & Library Review [online]. ScienceDirect. 2010, 42(3), 195–207 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil:
doi:10.1016/j.iilr.2010.07.005
Ure, L., Atkey, S., Miller, K. Exploring Social Software at UBC Library: The TOTS Series. Partnership : the Canadian Journal of
Library and Information Practice and Research [online]. DOAJ. 2009, 4(1), 1-5 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil:
http://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/932/1471
Xu, C., Ouyang, F., & Chu, H. The Academic Library Meets Web 2.0: Applications and Implications. The Journal of Academic
Librarianship [online]. Science Direct. 2009, 35(4), 324–331 [citat 8 octombrie 2012]. Disponibil: doi:10.1016/j.acalib.2009.04.003
Yong-Mi, K. ; Abbas, J. Adoption of Library 2.0 Functionalities by Academic Libraries and Users: A Knowledge Management
Perspective. Journal of Academic Librarianship [online]. Library, Information Science & Technology Abstracts. 2010, 36(3), 211-218
[citat 8 octombrie 2012].

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 58


cercetare bibliografică
VI. ÎNTOCMIREA BIBLIOGRAFIEI

ELECTRONICE (4)

The Changing Role of Librarians in the Digital World, http://conference.ifla.org/past/ifla76/145-arif-en.pdf


Collaborative Tools Used to Organize a Library Camp Unconference, http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12831/1/Preprint-
CollaborativeToolsUsedtoOrganizeaLibraryCampUnconference.pdf
A Guide to Using Web 2.0 in Libraries, http://www.slainte.org.uk/files/pdf/web2/Web2GuidelinesFinal.pdf
Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries, http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html
Use of Web2.0 tools by academic libraries, http://www.iatul.org/doclibrary/public/Conf_Proceedings/2009/Tripathi-text.pdf
Web 2.0: Building the New Library, http://www.ariadne.ac.uk/issue45/miller
Web 2.0 & Libraries – YALSA, http://wikis.ala.org/yalsa/index.php/Web_2.0_%26_Libraries
Web 2.0 and Libraries: Best Practices for Social Software, http://www.alatechsource.org/ltr/web-20-and-libraries-best-practices-for-
social-software
Web 2.0 Tools in Education: A Quick Guide, http://share.snacktools.com/5756BA7EFB5/f07a0e734cb005effc2467a0b9q223583

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 59


cercetare bibliografică
CONCLUZII

Modelul de cercetare bibliografică a avut ca obiective principale:


Cărţi, reviste, lucrări referinţă, materiale AV
Cunoaşterea surselor Cataloage bibliotecă
Instrumente bibliografice
de informare Baze de date
Resurse Internet

Căutarea alfabetică
Citarea surselor consultate Utilizarea etică şi Aplicarea strategiilor Căutarea sistematică
Utilizarea standardelor Căutarea simplă (online)
de referinţe bibliografice diseminarea optime de căutare Căutarea avansată (online)
Transmiterea rezultatelor informaţiilor Răsfoirea unei baze de date

Index titluri
Citerii evaluare website Evaluarea şi Organizarea şi Index subiecte
Verificarea autorităţii Cărţi/reviste
Informaţii actuale, aprecierea critică a localizarea Articole peer-review
corecte, relevante temei informaţiilor informaţiilor Lucrări conferinţe

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 60


cercetare bibliografică
BIBLIOGRAFIE
Surse de informare tipărite Surse de informare electronice (cont.)
ISO 690:2010(E). Information and documentation – Guidelines for REPANOVICI, Angela. Evaluarea surselor de cercetare. Gândirea
bibliographic references and citations to information sources. critică, analiza informaţiei, analiza citărilor. [suport de curs]. Poiana
ISO, 2010. Braşov, 2012.
REPANOVICi, Angela. Ghid de cultura informaţiei. Bucureşti: ABR, REPANOVICI, Angela. Standarde internaţionale privind educaţia în
2011. utilizarea informaţiei [suport de curs]. Poiana Braşov, 2012.
SIMIONESCU, Dan. Curs de teorie a bibliografiei. Bucureşti: URSACHI, Lenuţa; SCUTELNICU, Elena. New concepts and
Academia „Ştefan Gheorghiu”, 1976. techniques implemented by Dunarea de Jos University Library of
URSACHI, Lenuţa; SCUTELNICU, Elena. Citation models of the Galati. În: Proceedings of the Third International Conference in
information sources. În: BIBLIO 2011 Conferinţa Internaţională Romania on Information Science and Information Literacy, April 22th –
de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Innovation en 24th 2012, Sibiu, Romania [CD-ROM]. Sibiu: University „Lucian
Bibliotheque. Braşov: Editura Universităţii „Transilvania” din Blaga” of Sibiu, 2012.
Braşov, 2011, p. 169-176.
Resurse Internet
Surse de informare electronice http://foldoc.org/web+2.0
CORAVU, Robert. Căutarea informaţiilor: repere conceptuale [suport https://bubbl.us/
de curs]. Poiana Braşov, 2012. http://www.charteo.com
CORAVU, Robert. Strategii şi instrumente de căutare a informaţiilor http://www.slideshare.net/hblowers/intro-to-web-20-277488/
[suport de curs]. Poiana Braşov, 2012. http://www.slideshare.net/lursachi/cautarea-traditionala-a-publicatiilor-
REPANOVICI, Angela. Etapele pentru generarea automată a in-biblioteca
bibliografiilor [suport de curs]. Poiana Braşov, 2012. http://www.slideshare.net/lursachi/citarea-surselor-de-informare
REPANOVICI, Angela. Etica utilizării informaţiei. Plagiatul [suport de http://www.slideshare.net/lursachi/dezvoltarea-unei-teme-de-cercetare
curs]. Poiana Braşov, 2012. http://www.slideshare.net/lursach/surse-de-informare-utilizate-n-
activitatea-de-cercetare
http://www.slideshare.net/lursachi/utilizarea-resurselor-internet

21.11.2013 URSACHI, Lenuţa. Model 61


cercetare bibliografică
LENUŢA URSACHI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Str. Domnească nr. 47, cod 800008, Galaţi, România
Telefon: +40 336 130 134
Fax: +40 236 461 353
http://www.lib.ugal.ro
http://lursachi.wix.com/budjg_referinte
E-mail: lenuta.ursache@ugal.ro

VĂ MULŢUMESC!