Sunteți pe pagina 1din 1

„Mergers & Acquisitions” reprezintă o școală de vară internațională, care izvorăște din

spiritul educației non-formale și din dorința perpetuă de pregătire a tinerilor juriști.


Abordarea SELS ( Summer ELSA Law School ) de anul acesta este una inovativă,
aducând o perspectivă nouă asupra abordării tradiționale din anii precedenți. Evenimentul
care se va desfășura în limba engleză, sub egida „Let s Make Law Better This Summer”, va
reuni un număr de cel puțin 50 de participanți, în perioada 18-27 iulie, în apropierea orașului
București.
Noua abordare a conceptului de fuziuni și achiziții oferă particpanților oportunitatea de a lua
parte la diferite activități academice, sociale și culturale, prin intermediul cărora să capate un
bagaj informațional referitor la cele mai întâlnite operațiuni pe care domeniul Corporate
Finance le presupune. De asemenea, școala de vară reprezintă și o împrejurare prielnică în
care studenții familiarizați cu această arie de activitate să își consolideze și să își dezvolte
cunoștințele.
Fiind un context favorabil pentru conturarea de viziuni și împărtășirea de opinii, SELS își
propune să reunească studenți la ciclul de învățământ licență, master, profesori universitari și
diferiți specialiști în domeniu.
Ne propunem ca în urma programului, participanții să dobândească cunoștințe introductive în
ceea ce privește domeniul fuziunilor și achizițiilor, cât și să își dezvolte abilitățile de aplicare
a noțiunilor descoperite, observând modul în care se desfășoară astfel de operațiuni și
familiarizându-se cu domeniile în care acestea se întâlnesc. Pentru noi constituie o prioritate
ca pe parcursul desfășurării acestui eveniment, studenții să aprofundeze și tehnicile de
negociere, pentru ca mai apoi să poată lua cu succes măsurile ulterioare încheierii
operațiunilor de fuziuni și ahiziții.
Complexitatea operațiunilor de fuziuni și achiziții și industria ce se dezvoltă în jurul acestora,
cu un număr însemnat de firme de avocatură, contabili, brokeri și alți experți în afaceri care își
dedică practicile acestor operațiuni, au constituit argumentele centrale pe care l-am luat în
considerare pentru organizarea acestei școli de vară.

S-ar putea să vă placă și