Sunteți pe pagina 1din 215

Manual alctuit de:

Pr. Prof. VLADIMIR PRELIPCEAN


Pr. Prof. NICOLAE NEAGA
Pr. Prof. GHEORGHE BRNA
STUDIUL
Pr. Prof. MIRCEA CHIALDA
VECHIULUI
Coperta: OVIDIU MURARU
Tehnoredactare: PR . CALIN FLOREA
TESTAMENT
Corectura: TEFANA BLICI, NICOLETA PALIMARIU
Lectura: MARIA-ELENA GANCIU
Pentru Facultile de Teologie

Tiprit cu binecuvntarea
nalt Prea Sfinitului Printe
BARTOLOMEU VALERIU ANANIA
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului i Clujului

Editura Renaterea, 2003


Piaa Avram Iancu, nr. 18 . Ediia a III a ngrijit de
RO-3400, CIuj-Napoca Tel: Pr. Conf. dr. Ioan Chiril
0264/199649

ISBN: 973-8248-26-4

Cluj-Napoca
2003
CRILE SFINTEI SCRIPTURI
- n o r d i n e a a l f a b e t i c a siglelor -

Not la ediia a treia


VECHIUL TESTAMENT

piscopul Clujului, Editura 1 tel B h " SGL.


Ortodoxe Romne, Bucureti 2Oo" Misiune al Bis Ag Agheu 3 Mac 3 Macabei
? encii
Am Amos Mal Maleahi
'
Ave Avacum Man Mnase
Av'd _____________________ Mi Miheia
Bar Baruh Naum Naum
Bel Bel si Balaurul Ne Neemia
Cnt Cntarea Cntrilor Nm Numerele
Dn Daniel Os Osea
Dt Deuteronomul IPar 1 Paralirjomena
Ecc Ecclesiastul 2 Par 2 Paralipomena
_JErjjs PlR __PJj^eji]eJjnJferejnja;_
Est Estera Pr Proverbele lui Solomon
Ezr Ezdra Ps Psalmii
3Ezr Cartea a treia a lui Ezdra IRegi
Fc Facerea
Idt Iudita 3 Rg_ 3 Regi
Ioil Ioil 4 Rg 4 Regi_________
Iona Iona Rut Rut
Ios Iosua Navi Sir ^nej^iuj^ajtaj_l i su^_
Iov Iov fiul lui Sirah Sofonie
Ir Ieremia
s Isaia Sol nelepciunea lui
s Ieirea Solomon
Iz Iezechiel Sus Istoria Susanei
Jd Judectori Tin Cntarea celor trei tineri
Lv Leviticul Tob Tobit
1 Mac 1 Macabei Za Zaharia
2 Mac 2 Macabei
TITLUL
NOUL TESTAMENT

r TITLUL
CUPRINS
Ap Apocaligsa 1 SlGLA
1 Corinteni 3_Ioa i.
Co
2Co 2 Corinteni Iuda
Col Coloseni JJn Iuda
Ef Efeseni Le Evanghelia dup Luca
Evr Evrei Mc __Evangheliajdup
FA _J^agtelej\rjosolilor Mt JVarcjL
Fim Filimon lPtr 1 Petru
_J3 E _^iiESL________ 2Ptr 2 Petru
Ga Glateni Rm Romani CRILE SFINTEI SCRIPTURI N ORDINEA SIGLELOR.....................................................5
Iac Iacob ITes 1 Tesaloniceni
PREFA LA EDIIA A II-A.................................................................................17
In EvangheJJjjjdujgJUmn____ 2Tes 2 Tesaloniceni
ITim 1 Timotei INTRODUCERE...............................................................................................19
lin 1 Ioan
2 In 2Ioan 2Tim 2 Timotei
Tit Tit A. Preliminarii.......................................................................19
1. Despre Sfnta Scriptur n general.....................................19
Noiunea, denumirea, mprirea.......................................19
2. Studiul Introducerii n Sfnta Scriptur...............................24
Obiect, necesitate, scop, metod, mprire.......................24
3. Izvoarele i literatura Introducerii n Vechiul Testament......28
B. Canonul crilor Vechiului Testament.................................35
1. Noiunea canonului...........................................................35
2. Canonul Vechiului Testament n Noul Testament................37
; 3- Originea canonului iudaic..................................................37
4. Canonul Vechiului Testament n Biserica cretin...............42
a. Canonul Vechiului Testament la nceputul Bisericii........42
b.Istoria canonului Vechiului Testament n secolul IV
i urmtoarele...................................................................45
c. Istoria canonului Vechiului Testament n timpurile
noastre..............................................................................49

C. Inspiraia Sfintei Scripturi.................................................54


1. Caracterul inspirat al Sfintei Scripturi................................54
2. Noiunea inspiraiei...........................................................58
Studiul Vechiului Testament
Cupri ns
3. Despre natura inspiraiei biblice ................................................59
4. Extensiunea inspiraiei ..................................................................6l a. Numele crii ............................................................................ 148
5. Adevrul Sfintei Scripturi .............................................................63 b.Cuprinsul crii ........................................................................ 148
c. Scopul crii .............................................................................. 150
D. Istoria textului biblic ....................................................................65
d.Unitatea crii ........................................................................... 150
1. Despre integritatea textului biblic ..............................................65
e. Timpul compunerii crii .......................................................151
2. Limba original a crilor Vechiului Testament ........................67
f. Autoritatea crii ......................................................................151
3- Istoria i autoritatea critic a textului ebraic .............................68
g. Observaii istorico-critice ..................................................... 153
4. Cele mai vechi traduceri ale Vechiului Testament ....................74
4. Cartea Rut ......................................................................................155
5. Alte traduceri greceti ale Vechiului Testament ........................79
a. Numele crii ........................................................................... 155
6. Targumele sau parafrazele aramaice ...........................................81
b. Cuprinsul crii .......................................................................155
7. Traducerile latine ...........................................................................83
c. Scopul crii ............................................................................. 156
8. Traduceri siriene ale Vechiului Testament .................................85
9. Alte traduceri v echi .......................................................................87 d. Istoricitatea crii .....................................................................157
5. Crile 1 i 2 Regi .......................................................................... 159
10. Despre folosul i uzul traducerilor ...........................................90
a. Numele crilor .......................................................................159
11. Citatele scriitorilor bisericeti ...................................................91
b. Cuprinsul crilor ................................................................... 159
CRILE VECHIULUI TESTAMENT c. Autorul crilor ........................................................................161
A. Crile canonice istorice .............................................................101 d. Autoritatea istoric a crilor ...............................................162
1. Pentateuhul lui Moise ..................................................................101 e. Note istorico-critice ...............................................................163
a. Numele Pentateuhului ............................................................101 Profeii mesianice n crile lui Sam uel...................................164
b. Importana Pentateuhului ......................................................101 6. Crile 3 i 4 67 ...............................................................................167
c. Caracterul general al Pentateuhului ...................................102 a. Numele crilor ...............................................................,........167
d. Unitatea Pentateuhului ..........................................................102 b.Cuprinsul crilor .....................................................................167
e. Cuprinsul Pentateuhului .......................................................103 c. Unitatea crilor .......................................................................169
f. Originea mozaic a Pentateuhului ...................................... 107 d.Timpul compunerii crilor .................................................. 170
g. Critica biblic i originea mozaic a Pentateuhului .........112 e. Autoritatea crilor .................................................................170
h. Critica negativ a Pentateuhului (combatere) ...................117 f. Adevrul istoric al crilor ......................................................171
i. Valoarea social a legilor din Pentateuh .............................125 g. Idei mesianice n crile 3 i 4 Regi .....................................172
2. Cartea Iosua ................................................................................. 142 7. Crile Paralipomena ................................................................... 173
a. Numele crii ........................................................................... 142 a. Numele crilor ........................................................................ 173
b. Cuprinsul crii ....................................................................... 142 b.Cuprinsul crilor .................................................................... 173
c. Scopul crii ............................................................................. 143 c. Scopul crilor ...........................................................................174
d. Originea crii .........................................................................144 d.Unitatea crilor ....................................................................... 175
e. Timpul compunerii crii ..................................................... 144 e. Timpul scrierii crilor ........................................................... 175
f. Autoritatea crii ..................................................................... 145 f. Autoritatea istoric a Paralipomenelor ................................176
g. Textul crii ...............................................................................147 8. Crile Ezdra i Neemia ............................................................... 177
3. Cartea Judectorilor ................................................................... 148 a. Titlul crilor ............................................................................ 177
b. Cuprinsul crilor ................................................................... 178
c. Scopul crilor .........................................................................180
Studiul Vechiului Testament
Cuprins
d.Originea i autorul crilor..............................................180
e. Autoritatea istoric a crilor.......................................... 181 5. Profetul Daniel......................................................................219
f. Observaii istorice...........................................................182 a. Persoana i timpul............................................................219
9- Cartea Esterei......................................................................183 b. Cuprinsul crii................................................................220
a. Numele crii..................................................................183 c. Autenticitatea crii.........................................................222
b. Cuprinsul crii...............................................................183 d. Valoarea doctrinar a crii.............................................223
c. Istoricitatea crii............................................................184 6. Profetul Osea........................................................................225
d. Originea i autorul crii................................................185 a. Numele, viaa i chemarea profetului.............................225
b. Cuprinsul, limba i interpretarea crii..........................226
B. Crile canonice profetice..................................................188 c. Autenticitatea i autoritatea divin a crii.....................227
1. Profetismul n general.........................................................188 7. Profetul Ioil..................................................'........................228
a. Numirea i definiia.........................................................188 a. Numele profetului...........................................................228
b.Vocaia i misiunea profeilor..........................................189 b. Cuprinsul i mprirea crii..........................................229
c. Numrul i deosebirea profeilor.................................... 190 c. n ce epoc a trit profetul?............................................229
d.Ordinea cronologic a profeilor.....................................191 d. Interpretarea ideilor eshatologice..................................230
e. Scrierile profetice i stilul lor.......................................... 192 e. Valoarea doctrinar a crii.............................................231
f. Poziia criticii moderne fa de profetismul lui Israel.... 193 8. Profetul Amos.......................................................................232
2. Profetul Isaia....................................................................... 195 a. Numele i persoana profetului.......................................232
a. Viaa, rolul i situaia politic n care a trit profetul....... 195 b. Cuprinsul crii................................................................233
b. mprirea crii. Cuprinsul............................................. 197 c. Autoritatea divin a crii lui Amos................................235
c. Scopul crii.....................................................................200 9. Profetul Avdia.......................................................................235
d. Originea crii, integritatea i autenticitatea ei...............200 a. Numele i activitatea profetului.....................................235
e. Valoarea doctrinar a crii.............................................202 b. Subiectul i cuprinsul crii.............................................236
f. Caracteristica profeiilor mesianice...............................203 c. Timpul compunerii.........................................................236
g. Valoarea literar a crii..................................................203 d. Doctrina crii.................................................................238
3. Profetul Ieremia..................................................................204 e. Autoritatea divin...........................................................238
a. Viaa, personalitatea i epoca activitii profetului........204 10. Profetul Iona.......................................................................238
b. Textul crii (dubla recenzie).........................................208 a. Numele i cuprinsul crii...............................................238
c. Cuprinsul crii...............................................................208 b. Originea i caracterul istoric al crii..............................239
d. Stilul crii.......................................................................209 c. Valoarea doctrinar.........................................................241
e. Conspectul crii dup ordinea din textul masoretic .... 209 11. Profetul Miheia...................................................................242
f. Autoritatea crii..............................................................211 a. Numele i cuprinsul crii...............................................242
g.Valoarea doctrinar a crii.............................................212 b. Autenticitatea i integritatea crii.................................243
4. Profetul Iezechiel.................................................................213 c. Valoarea doctrinar a crii. Particularitile scrierii......244
a. Viaa i timpul profetului................................................213 12. Profetul Naum....................................................................246
b. Cartea lui Iezechiel..........................................................214 a. Numele i cuprinsul crii...............................................246
c. Stilul i limba lui Iezechiel...............................................216 b. Timpul n care a trit profetul........................................247
d. Valoarea teologic a crii...............................................217 c. Cuprinsul i dispoziia crii...........................................247
io d. Autenticitatea crii.........................................................248

n
Studiul Vechiului Testament
Cuprins

e. Caracteristica scrierii.....................................................249
b. Caracteristicile principale ale poeziei ebraice...............280
13- Profetul Avacum................................................................250
c. Speciile poeziei ebraice i diciunea poetic.................283
a. Numele i epoca profetului............................................250
2. Cartea Psalmilor...................................................................284
b. Cuprinsul i dispoziia crii...........................................251
a. Numele, mprirea i nsuirea psalmilor......................284
c. Autenticitatea crii........................................................252
d. Stilul i limba crii.........................................................253 b. Cuprinsul psalmilor........................................................286
e. Valoarea doctrinar a crii............................................253 c. Titlurile i originea psalmilor.........................................288
14. Profetul Sofonie...................................................................254 d. Autorii psalmilor.............................................................290
a. Numele, epoca i activitatea profetului...........................254 e. Valoarea doctrinar a psalmilor......................................292
b.Data scrierii crii.............................................................254 3. Cartea lui Iov........................................................................294
c.Cartea lui Sofonie............................................................255 a. Numele crii...................................................................294
d.Autenticitatea crii.........................................................256 b.Cuprinsul, mprirea i scopul crii. Problema
e.Stilul crii........................................................................256 suferinei.............................................................................294
f. Valoarea doctrinar a crii.............................................257 c.Originea crii..................................................................300
15. Profetul Agheu....................................................................258 d.Integritatea crii.............................................................301
a. Numele i timpul activitii profetului...........................258 e.Valoarea istoric i autoritatea crii...............................303
b. Cuprinsul crii...............................................................259 f. Autoritatea divin a crii................................................304
c. Stilul crii.......................................................................261 4. Proverbele lui Solomon.......................................................305
d. Valoarea doctrinar a crii............................................261 a. Numele crii...................................................................305
16. Profetul Zaharia..................................................................262 c. Originea i timpul colecionrii......................................307
a. Numele, cuprinsul i autorul..........................................262 d. Valoarea literar a crii...................................................310
b. Cartea profetului.............................................................263 e. Autoritatea divin a crii..............................................310
c. Autenticitatea i integritatea crii.................................265 5. Ecclesiastul............................................................................311
d. Stilul crii.......................................................................266 a. Numele i cuprinsul crii................................................311
e. Valoarea doctrinar a crii............................................267 b.Originea crii...................................................................313
17. Profetul Maleahi.................................................................267 c. Data crii (timpul compunerii).......................................314
a. Numele, cuprinsul i autorul crii..................................267 d.Unitatea autorului (integritatea)......................................315
b. Epoca n care a trit profetul..........................................268 e.Canonicitatea crii..........................................................315
c. Cuprinsul crii...............................................................269 f. Problema crii..................................................................315
d. Autenticitatea crii........................................................269 6. Cntarea Cntrilor...............................................................319
e. Stilul crii.......................................................................270 a. Numele i unitatea crii..................................................319
f. Valoarea doctrinar a crii.............................................270 b. Interpretarea Cntrii Cntrilor....................................319
18.Valoarea religioas i social a profeilor Vechiului c. Originea crii.................................................................323
Testament...........................................................................272 7. Plngerile lui Ieremia...........................................................324
a. Numele crii...................................................................324
C. Crile canonice poetice.....................................................278 b. Cuprinsul i genul literar................................................324
1. Poezia Vechiului Testament.................................................278 c. Autenticitatea i canonicitatea crii..............................326
a. Genurile literare.............................................................279 d. Valoarea crii din punct de vedere literar.....................327
12

13
Studiul Vechiului Testament Cuprins

D. Crile necanonice..............................................................328 2. Originea apocrifelor ...................................................................349


Consideraii generale..............................................................328 3. mprirea inirarea apocrifelor ...........................................350
4. Apocrife de origine iudaic .......................................................351
Crile necanonice de cuprins istoric a. Apocrife iudaice de coninut profetic ................................351
1. Cartea Tobit..........................................................................330 b. Apocrife iudaice de coninut istoric ..................................352
Cuprins i caracterizare......................................................330 c. Apocrife iudaice de coninut poetic ...................................353
2. Cartea Iuditei.......................................................................331 d. Apocrife iudaice scrise cu tendin i lipsite de orice
Cuprins i caracterizare......................................................331 suport real sau istoric ................................................................353
3. Cartea a treia a lui Ezdra......................................................332 5. Apocrife de origine cretin ......................................................355
Cuprins i caracterizare......................................................332
4. Cele trei cri ale Macabeilor...............................................333 F. Probleme speciale ........................................................................357
a. Cartea nti a Macabeilor................................................333 1. Fabula i parabola n Vechiul Testament .................................357
b. Cartea a doua a Macabeilor.............................................334 a. Consideraii generale ............................................................357
c. Cartea a treia a Macabeilor.............................................335 b. Deosebirea dintre fabul i parabol .................................358
d. Originea crilor Macabeilor..........................................335 c. Exemplificri ...........................................................................359
e. Valoarea istoric i doctrinar a crilor Macabeilor......336 3. Raportul dintre Vechiul i Noul Testament ............................372
5. Suplimentele de cuprins istoric la crile canonice............338
a. Suplimente la cartea canonic Estera.............................338
b. Suplimentele (adaosurile) la cartea canonic a lui
Daniel.................................................................................339

Crile necanonice de cuprins profetic


1. Cartea Baruh........................................................................340
2. Epistola lui Ieremia.............................................................341
Crile anaghinoscomena (necanonice) de cuprins didactic. 342
1. Cartea nelepciunii lui Solomon.........................................342
3. nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah.................................... 344
Originea crii....................................................................345

Crile anaghinoscomena (necanonice) sau suplimente de


cuprins liric
1. Suplimentul la Cartea lui Daniel: Rugciunea lui Azaria i
Cntarea celor trei tineri....................................................346
2. Rugciunea lui Mnase........................................................346
3. Psalmul 51............................................................................347

E. Crile apocrife....................................................................348
1. Generaliti..........................................................................348
14 15
PREFA LA EDIIA A
II-A

ntruct Sfnta Scriptur este cuvntul lui Dumnezeu descoperit oamenilor,


scris sub influena Sfntului Duh (2 Tim 3,16; 2 Ptr 1, 21), cercetrii i cunoaterii
acestui scump tezaur al adevrului i nvturii i s'a acordat ntotdeauna o mare
importan din partea Bisericii cretine. Dac cunoaterea adevrului din Sfnta
Scriptur este o datorie pentru fiecare credincios cretin, cu att mai mult
cercetarea, dar mai ales studierea i aprofundarea coninutului crilor sfinte
este i rmne o datorie sfnt pentru cei ce slujesc sau se pregtesc pentru
slujire n Biserica lui Iisus Hristos.
Pentru a veni n ajutor i a constitui o adevrat cluz spre nelegerea
Sfintei Scripturi pentru studenii teologi ai Bisericii noastre, nc n anul 1955 s'a
tiprit, cu aprobarea Sfntului Sinod, prima ediie a manualului de Studiul
Vechiului Testament, pentru Institutele teologice.
n ultimii ani, datorit unor mprejurri deosebite, interesul pentru studiile
de cercetare n ce privete cunoaterea i aprofundarea Sfintei Scripturi a crescut
din ce n ce mai mult. Descoperirea celor mai vechi manuscrise (manuscrisele
de la Marea Moart), caracterizat drept cea mai important i preioas descoperire
ce s'a fcut pn acum n domeniul studiilor biblice, a generat i impulsionat
cercetri i studii ample i speciale n ce privete crile Vechiului Testament.
Extensiunea pe care a cunoscut-o dezvoltarea relaiilor ecumenice dintre Bisericile
cretine n tendina lor de apropiere, nelegere, nfrire i colaborare, la care se
adaug i sporirea dialogurilor intercretine i interreligioase, a constituit un
adevrat ndemn pentru dezvoltarea deosebit pe care au luat-o n vremurile
din urm studiile biblico-exegetice. S'a ajuns chiar la ntocmirea i editarea unor
ediii ecumenice la textul Sfintei Scripturi, ntruct crile sfinte constituiau punctul
de plecare i baza de discuie n dialogurile intercretine pentru formularea
adevrurilor de credin i stabilirea punctelor de apropiere i colaborare. n
aceast situaie era firesc ca manualele pentru studiul i cercetarea Sfintei Scripturi
s in seama de stadiul la care au ajuns studiile biblice, mprtind slujitorilor
Studiul Vechiului Testament

Bisericii, dar mai ales studenilor teologi, noile rezultate la care s'a ajuns n
diferitele probleme biblice. Era necesar deci ca fostului manual de Studiul
Vechiului Testament s i se aduc mbuntirile i completrile necesare. De
altfel, i epuizarea primei ediii a manualului a determinat hotrrea luat de
Sfntul Sinod, n frunte cu Prea Fericitul Printe Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Romne, de a tipri o nou ediie a acestui manual.
INTRODUCERE
Fa de prima ediie a manualului, noua ediie vine cu unele completri i
mbuntiri care s contribuie la ndrumarea celor ce vor s cerceteze, iar prin
studii i aprofundare s ajung la o ct mai deplin cunoatere a Sfintei Scripturi.
Pentru a da posibilitatea de informare n studiul Sfintei Scripturi a Vechiului
Testament i a lrgirii orizontului de cunotine, la fiecare capitol, la fiecare carte
biblic sau grupe de cri s'a introdus bibliografia corespunztoare, dup cum i
partea despre literatura general a fost completat cu recentele manuale i lucrri
publicate. O atenie deosebit a fost acordat i expunerii despre manuscrisele
de la Marea Moart, mpreun cu valoarea lor pentru studiul Sfintei Scripturi. De
asemenea, s'au fcut completri n ce privete traducerile i ediiile mai noi ale
Sfintei Scripturi, fiind menionate n mod deosebit ediiile ecumenice. Tot aici au
fost adugate i ultimele ediii ale Sfintei Scripturi publicate n romnete.
A, Preliminarii
innd seama c ideea mesianica este o idee central a Vechiului Testament,
s'a dat o mai mare importan textelor mesianice din Pentateuh i din crile
istorice.
Munca de revizuire i pregtire a acestei noi ediii a manualului de Studiul 1. Despre Sfnta Scriptur n general
Vechiului Testament a fost adus la ndeplinire de un colectiv alctuit din
profesori de specialitate de la cele dou Institute Teologice din Bucureti i Noiunea, denumirea. mprirea
Sibiu: Pr. Prof. Vladimir Prelipcean, Pr. Prof. Nicolae Neaga, Pr. Prof. Gh. Brna
i Pr. Prof. Mircea Chialda.
Colectivul de revizuire a ediiei aduce i pe aceast cale deosebitele sale
mulumiri Prea Fericitului Printe Patriarh Iustin pentru iniiativa tipririi acestei
noi ediii a manualului, precum i pentru grija pe care o poart n mod deosebit
S fnta Scriptur este colecia crilor pe care Sfnta Biseric le consider
sfinte i canonice, pentru c ele sunt scrise sub inspiraia Sfntului Duh.
Aceast colecie cuprinde 66 cri, care, dup timpul cnd s'au scris, se mpart
dezvoltrii n condiii ct mai bune a nvmntului teologic din Biserica Ortodox n crile sfinte ale Vechiului Testament, cele scrise nainte de Hristos (39), i
Romn. ale Noului Testament, cele scrise dup Hristos (27). Catalogul crilor Vechiului
Testament este urmtorul: 5 cri ale lui Moise: Geneza (Facerea), Exodul
(Ieirea), Leviticul, Numerele, Deuteronomul (A doua Lege), apoi Iosua Navi,
Autorii
Judectori, Rut, 1-4 Regi, 1-2 Paralipomena, Ezdra, Neemia, Estera, Iov, Psalmii,
Proverbele lui Solomon, Ecclesiastul, Cntarea Cntrilor, Isaia, Ieremia,
Plngerile lui Ieremia, Iezechiel, Daniel, Osea, Amos, Miheia, Ioil, Avdia, Iona,
Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia i Maleahi.
Aceste cri, cu tot dreptul, se numesc sfinte, fie c vom privi originea lor, fie
c vom socoti cuprinsul lor. Ct privete originea lor, sunt sfinte, deoarece ele
nu sunt produsul minii omeneti, ci sunt scrise sub ndemnul i continua veghere
a lui Dumnezeu, de ctre unii brbai, care n timpul scrierii lor au fost sub
influena Sfntului Duh. Ct privete cuprinsul lor, de asemenea li se cuvine
numirea de sfinte, deoarece ele cuprind: a) evenimente istorice care fac parte
18 din iconomia mntuirii neamului omenesc; b) adevruri religioase descoperite
19
Studiul Vechiului
Testament
D espre Sfnta Scrip tur n gen eral

de Dumnezeu oamenilor, pentru a cunoate scopul supranatural la care sunt


destinai i raportul lor fa de El; c) ndemnuri practice de a-i potrivi Viaa, spre 8icc8'r|Kr| cu care este tradus ebraicul T\~V2 deriv de la verbul 8uxtt6r|ni = a
ajungerea scopului supranatural. Potrivit acestui caracter special, aceste cri, n da ultima dispoziie", a dispune". Achila, Simmah i Theodotion traduc cuvntul
toate timpurile, au fost tratate cu veneraie deosebit. nTD (berii) cu crovGfJKTi de la verbul <rev9li:r|UA = a face pact", a face
legmnt". Dup Fericitul Ieronim i Fericitul Augustin, cuvntul berit, 8IOC8TIKT) -
Asupra caracterului special al acestor cri insist i autorii lor. Moise numete testamentum, n Sfnta Scriptur nu nseamn numai ultima dispoziie a celui
cartea sa Cartea Legii"(Dt 31, 26). Tot aa i numete cartea sa i Iosua (24, care moare, care este nsemnarea obinuit a cuvntului testament, n trecut ca
26). Profetul Daniel numete Scriptura Crile" pnn excelen (9, 2). i azi, ci i orice fel de nvoial, pact sau legmnt ntre cei vii. Cauza pentru care
Autorul crii nti a Macabeilor le numete Crile Sfinte" (1 Mac 12, 9). legmntul lui Dumnezeu cu oamenii se numete testament o arat Sfntul
Mntuitorul Hristos numete Vechiul Testament Legea" (In 10, 34; 15, 25 etc), Isidor Pelusiotul: Pactul -ow8f|KT| -, adic fgduina, Scriptura l numete
Apostolul Pavel Sfintele Scripturi" (Rm 1, 2; 2 Tim 3, 15). Se mai numesc pe testament- 8UX9IIKT| -pentrufermitatea lui inviolabila, cci pactele se stric adesea,
alocuri, simplu Scriptur" (Mt 21, 42; 22, 9; In 19, 36; FA 8, 32; 2 Pt 1, 20 etc). nu se stric ns testamentele legale" (Ep. II, 196). Tertulian ntrebuineaz pentru
La Sfinii Prini li se dau numiri ca: Scriptura Sfnt, Scriptura Dumnezeiasc, testament cuvntul instrument" (instrumentum), care, dup uzul de vorbire al
Pagini cereti, Scriptura Inspirat, numiri care arat c Sfinii Prini au fost convini timpului, nseamn act doveditor, document. Cassiodor, iar n urma lui i alii
i contieni de caracterul special i divin al Sfintei Scripturi. Ei nu insist asupra (Beda, Alcuin), ntrebuineaz cuvntul Pandecte, cuvnt juridic cu care i-a numit
autorului omenesc i de multe ori nici nu l numesc, ci se folosesc de unele Justinian Digestele sale (echivaleaz cu colecie"). Aceste dou numiri din urm,
expresii din care se vede c originea crilor o atribuie lui Dumnezeu, ceea ce instrument i pandecte, nu au devenit ns denumiri populare teologice.
rezult din felul cum introduc citrile din Sfnta Scriptur: scris este, Scriptura Mult mai general este ns denumirea de Lege", deoarece Mntuitorul
spune, spus este, Dumnezeu spune, Duhul Sfnt mrturisete etc, formule de Hristos i autorii Noului Testament numesc Scriptura Vechiului Testament adesea
citri luate din Scriptura Noului Testament (Mt 4, 4; 5, 31; Evr 8, 8; 10, 15 etc). cu denumirea de Lege" (numire care la evrei, n sens restrns, a nsemnat
Din timpul Sfntului Ioan Hrisostom este adoptat numirea x BifS.icc x
numai Pentateuhul). Scriptura Noului Testament s'a numit Legea Nou, fa de
yict - Crile Sfinte", mai apoi pe scurt ra BiPAAcc - Crile". Aceast numire
Vechiul Testament, care a fost Legea Veche. nsui Mntuitorul numete legmntul
a trecut n limba latin, la nceput ca plural neutru: Biblia, -orum, apoi ca
Su Legea Nou" (Mt 26, 28), firete n comparaie cu Legea Veche ncheiat
singular feminin: Biblia, -ae, form n care s'a generalizat apoi la toate popoarele
prin Moise.
cretine, aa c azi ntreaga colecie a Sfintei Scripturi se numete cu un singur
Pe lng aceast mprire general, crile Sfintei Scripturi - att la evrei, ct
termen: Biblie.
i la cretini - s'au mprit i altfel: pe de-o parte avndu-se n vedere cuprinsul
Cea mai general i cea mai cunoscut mprire a crilor Sfintei Scripturi este lor, pe de alt parte pentru uz liturgic, practic i tiinific.
mprirea n crile Vechiului Testament i ale Noului Testament. Aceast mprire La evrei, privitor la cuprins, chiar n sec. II . H., crile Vechiului Testament
o aflm mai nti la Tertulian: xfj naXaiac, Kcri Kavvfic, 8ux9fJKT|q (Prax. 20). erau mprite n trei clase: Legea, Profeii i celelalte, precum se vede din
Vechiul Testament este numit cu termenul 5ia6r|KT| = legmnt (testament), Prologul" la nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah. Aceast ntreit mprire este
mai nti n textul alexandrin. n Cartea a 4-a a Regilor citim: i s'a suit regele n amintit i n Scriptura Noului Testament. ...C toate cele scrise despre Mine n
templul Domnului, i'mpreun cu el fiecare om din luda i toi locuitorii legea lui Moise, n profei i n psalmi trebuie s se plineasc"'(Le 24, 44), spune
Ierusalimului i preoii i profeii i'ntregul popor, de la mic la mare; i'n auzul Mntuitorul ucenicilor Si, dup nviere. Aceast mprire, amintit adesea i la
lor a citit toate cuvintele din Cartea legii, cea care fusese gsit n templul Sfinii Prini, este menionat de iudei pn n zilele noastre. n clasa prim a
Domnului" (4 Rg 23, 2). Cuvntul nT3 (Legmnt", Testament") este tradus crilor se cuprinde singur Legea lui Moise \1WT\ (tord), adic Pentateuhul.
de alexandrini prin SiaGipcr). Traductorii latini redau totdeauna termenul Clasa a doua, Profeii /K^DD, este submprit, peste tot, n dou pri: Profeii
5iaGf|KT| nTD (berii) prin Testamentum. i Apostolul Pavel numete Legea anteriori (nebiim rionim) i Profeii posteriori (nebiim anahorim). Profeii
Veche 8ia9f)Kr|: Dar minile lor s'au nvrtoat; c pn'n ziua de azi, la anteriori sunt: Iosua Navi, Judectori, cele dou cri ale lui Samuel", dou cri
citirea Vechiului Testament..."" ~xr\q %akavac, SuxGiicrit;... (2 Co 3,14). Cuvntul ale Regilor1", iar Profeii posteriori sunt cele 15 cri ale Profeilor propriu-zii.

ajn ediia a Ii-a, 1985, citatul sun astfel: Ci au orbit simirile lor, cci pn azi, cnd
citesc Legea Veche..."(n. red.). ajn ediia biblic dup care citm, cele dou cri ale lui Samuel sunt numite 1 i, respectiv,
2 Regi (n. red.).
20 b) Respectiv, 3 i 4 Regi (n. red.).

21
Studiul Vechiului Testament
Despre Sfnta Scriptur n general

Clasa a treia o formeaz restul crilor Vechiului Testament sub denumirea colectiv mprire difer de cea de mai nainte numai prin aceea c Legea lui Moise este
de Scrieri" (Cbetubim). Mai trziu, Cntarea Cntrilor, Rut, Plngerile, Ecclesiastul aezat ntre crile istorice. Astfel, azi avem cri istorice, didactice i profetice.
i Estera s'au unit ntr'o singur colecie numit Meghilot- Vw711i (volume"), Deoarece cretinii au preluat de la iudei obiceiul de a citi la serviciile divine
deoarece la anumite srbtori se citeau n ntregime: Cntarea Cntrilor la Pati, anumite pri din Sfnta Scriptur, att din cea a Vechiului Testament, ct i din
Rut la Cincizecime, Plngerile la comemorarea drmrii Ierusalimului de cea a Noului Testament, i la cretini s'a ivit necesitatea de a mpri textul sacru
Nabucodonosor, Ecclesiastul la srbtoarea Corturilor, Estera la srbtoarea Purim. pentru uz liturgic. Urme despre o asemenea mprire avem din cele mai vechi
Cauza mpririi tripartite la evrei este necunoscut. Unii presupun c pentru vremuri cretine, dup cum ne spun unii scriitori bisericeti ca: Sfntul Iustin
deosebitele grade ale inspiraiei ar sta n fruntea crilor sfinte Legea lui Moise, Martirul, autorul Fragmentului Muratori, Tertulian, Fericitul Augustin . a. Se
ca una care ar fi mai inspirat din cauza convorbirii lui Moise fa ctre fa cu pare c n Rsrit, ntr'un an, se citea ntreaga Scriptur a Noului Testament,
Dumnezeu; apoi ar urma, n ordinea inspiraiei, Profeii, pentru duhul specific precum apare aceasta la Sfntul Ioan Hrisostom (Omilie la Ioan 58, 4). Eutalie
profetic pe care l-ar fi avut, i pe urm ceilali scriitori, dotai cu un grad inferior (t 450), diacon din Alexandria, mparte Faptele Apostolilor i toate epistolele n
de inspiraie. Alii socotesc c aceast mprire s'ar fi fcut avndu-se n vedere 57 citiri - vayvaeic, pentru fiecare duminic i srbtoare a anului. Dei nu
ordinea cronologic a scrierii crilor sau a primirii lor n canon, iar alii, c avem dovezi, totui se poate presupune cu tot dreptul c i Evangheliile au fost
mprirea s'ar fi fcut avndu-se n vedere asemnarea cuprinsului. Cauza mprite n aa fel, nct s poat fi citite n ntregime ntr'un singur an. Deoarece
adevrat nu se cunoate cu precizie. pentru viaa practic cretin, cu timpul, a ajuns s fie de prim necesitate
Afar de mprirea crilor n trei clase, iudeii au mprit i textul sacru cunoaterea nvturii evanghelice, Vechiului Testament nu i s'a dat atta
pentru uz liturgic. Chiar Moise poruncise ca n fiecare an la srbtoarea Corturilor importan ca s fie cunoscut n ntregime. De aceea, citirile din aceast parte a
s se citeasc Legea n faa poporului (Dt 31,11). Mai trziu aflm obiceiul de a Scripturii Vechiului Testament au -rmas pe planul al doilea. Totui s'au fcut
se citi n zilele de smbt anumite pri din Lege. Evreii din Palestina mpriser citiri i din Vechiul Testament, rmnnd urme n practica liturgic pn n zilele
n aa fel Legea (Pentateuhul), ca n decurs de trei ani s se citeasc ntreaga noastre (Paremiile).
Lege, pe cnd cei din Babilon o mpriser pe smbetele unui singur an. Practica Pentru o mai uoar orientare i pentru uz tiinific, totdeauna s'a simit
iudeilor din Babilon a fost adoptat de toi iudeii i este meninut pn n zilele nevoia unei mpriri practice a textului sacru. ncercri de aceast natur aflm
noastre. Prile care se citeau ntr'o smbt le-au numit parase (peraot), de la chiar n sec. III. Fericitul Ieronim spune despre Amonie din Alexandria,
verbul .~1D (para), a mpri". i pentru ca citirea ntregului Pentateuh s se contemporan cu Origen, c a mprit textul Evangheliilor n capitole i canoane
termine ntr'un singur an, l-au mprit n 54 parase, dup numrul smbetelor (De viris illustribus III, 55). Prin secolele V i VI, Evangheliile sunt mprite n
dintr'un an. Urme ale acestei mpriri se vd i azi n textul Legii. Litera D arat 218 titluri, Epistolele n 254 capitole, Apocalipsa n 24 cuvntri i 72 capitole.
nceputul unei parase. n adunrile liturgice, cu timpul, s'au citit, pe lng pri Cassiodor amintete c asemenea mpriri au fost introduse i n unele cri ale
din Lege, i pri alese din Profei, corespunztoare paraelor. De aceea i Profeii Vechiului Testament.
au fost mprii n seciuni. Aceste seciuni se numesc haftare, de la verbul "IUD n sec. XIII, cardinalul Bisericii apusene, Hugo Caro, pentru a putea face o
(fatar, a demite"), deoarece se citeau la sfritul serviciului divin. Profeii au concordan biblic, mparte ntreaga Scriptur n capitolele de azi. Fiecare capitol
fost mprii n 85 haftare. Citirea din Lege i din Profei era la evrei n uz i n l mparte n 7 seciuni mai mici, nsemnate cu litere majuscule. mprirea textului
timpul Mntuitorului (Le 4,16; FA 13,16), ba chiar i cu mult nainte (FA 15, 21). n versetele de azi i notarea acestor versete cu numere arabe i se datoreaz lui
Dup analogia acestor mpriri, iudeii, mai trziu, au mprit i a treia clas Robertus Stephanus, care introduce aceast mprire n textul Vulgatei n anul
a crilor sfinte, Chetubim, din secolul III, n 7 capitole. Iudeii au adoptat de la 1555.
cretini mprirea de azi n capitole i versete a textului sacru. mprirea aceasta ns n multe cazuri este arbitrar i conturb textul, deci
Cretinii, n timpurile cele mai vechi, au mprit crile sfinte dup cuprinsul n oarecare msur influeneaz i sensul, deoarece fiecare mprire i
lor, n patru clase: cri legislative, cri istorice, cri didactice sau poetice i cri interpunctare este totodat i interpretare. Rmne necesitatea de se face o
profetice. Crile legislative sunt cele cinci cri le lui Moise. Istorice: Iosua mprire mai bun. ncercrile de acest fel ns, pn azi au rmas infructuoase,
Navi, Judectori, Rut, 1-4 Regi, 1-2 Paralipomena, Ezdra, Neemia, Estera. Cri n caz de exegez tiinific, oricine se poate dispensa de mprirea de azi,
didactice sau poetice: Iov, Psalmii, Proverbele lui Solomon, Cntarea Cntrilor deoarece ea nu are aprobarea explicit a Bisericii. Este o mprire fcut pentru
i Ecclesiastul. Cele profetice sunt 16. Azi, n general, este adoptat mprirea a putea face citarea corect a textului, deci este de utilitate practic imediat.
crilor, dup cuprins, n trei clase: istorice, didactico-poetice i profetice, Aceast Modul de citare a Scripturii adoptat n general este urmtorul:

22 23
Studiul Vechiului Testament Studiul Introducerii n Sfnta Scriptur

nti se arat cartea citat sau autorul ei ntr'o form prescurtat. Urmeaz Dar studiul Introducerii" este de mare importan nu numai din punct de
indicarea capitolului cu numr arab, apoi cea a versetului, tot cu numr arab. vedere teologic, ci i din punct de vedere subiectiv-religios: Sfnta Scriptur,
Dup numrul capitolului se pune virgul, iar dup al versetului punct. Dac bine cunoscut i bine interpretat, este izvor nesecat de elevaiune, ncurajare
acelai autor are mai multe scrieri, sau dac sunt mai multe cri anonime de i mngiere sufleteasc, adevrat man cereasc", prin ajutorul creia i-au
acelai fel, cartea citat se arat cu numr arab pus naintea numelui autorului izbvit sufletul atia alei ai Domnului, precum frumos spune Apostolul
sau al crii. De pild: 2 Rg 2, 3. Se va citi: Cartea a doua a Regilor, capitolul 2, neamurilor: Fiindc toate cte mai'nainte s'au scris, spre nvtura noastr
versetul 3- s'au scris, caprin rbdarea i mngierea Scripturilor s avem ndejde" (Rm
15, 4).
Dac Scriptura nu se cunoate bine i nu se preuiete precum cere autoritatea
ei divin, sau dac se tlcuiete greit i se nelege greit, poate s devin piatr
de poticnire i s aduc ruin sufleteasc. Aceasta o arat istoria ereziilor, ncepnd
2, Studiul Introducerii n Sfnta Scriptur cu timpurile cele mai vechi, pn n zilele noastre. Chiar Sfntul Petru este
nevoit s constate c n epistolele Sfntului Pavel sunt unele lucruri cu anevoie
Obiect, necesitate, scop, metod, mprire de neles, pe care cei netiutori i nentrii le rstlmcesc - ca i pe celelalte
Scripturi- spre a lor pierzare" Q. Ptr 3,16). Iar Fericitul Augustin cu amrciune
constat c n Sfnta Scriptur fiecare caut ce vrea (Ep. 28). Cu adevrat se
1. Prin Introducerea n Sfnta Scriptur" se nelege acea disciplin teologic poate spune i despre cuvntul lui Dumnezeu, mbrcat n haina graiului omenesc,
ce predispune, pregtete i ajut mintea ca s cunoasc sensul adevrat al ceea ce a spus Dreptul Simeon despre Cuvntul lui Dumnezeu ntrupat, c este
Sfintei Scripturi. Studiul introducerii atinge acest scop prin aceea c: pus spre cderea i spre ridicarea multora" (Le 2, 34). Dac vom mai socoti c,
a) arat i apr caracterul divin al Scripturii cu toate consecinele lui; dup Fericitul Augustin, dac nu credem n Scripturi, nu putem fi nici cretini
b) mprtete acele cunotine care sunt necesare i sunt n msur buni i nu ne putem mntui "(Contra lui Faust 26,3), iar dup Fericitul Ieronim,
s arate sensul ei adevrat. De aici numirea acestui studiu de Introducere" ignorarea Scripturii este ignorarea lui Hristos" (s. 54, 12), vom nelege i mai
sau cu un termen grecesc Isagogie" (de la Eiadyeiv = a introduce"). bine importana studiului Introducerii".
Dup obiect, aceast disciplin se numete Studiul biblic, ntruct se ocup Ca s nelegem ns Sfnta Scriptur, s o putem preui i s ne fie de folos
cu Biblia. n scopul pentru care ni s'a dat, e nevoie, mai nti, s o cunoatem sub toate
aspectele, lucru pe care ni-1 face posibil Studiul biblic sau Introducerea n Sfnta
2. Necesitatea acestui studiu o cere nsi natura special a Sfintei Scripturi, Scriptur.
nvturile sublime, teologice i filosofice care se afl n Sfnta Scriptur, pe de
o parte, iar pe de alt parte, timpul foarte ndeprtat n care s'au scris, limba ei 3. Scopul unui studiu trebuie s rspund necesitii care i-a dat natere i
original, ieit din uz, mprejurrile naionale, politice, sociale, istorice, n care i-a favorizat dezvoltarea. Din cele spuse mai sus, scopul Studiului biblic este
au trit scriitorii i primii ei cititori, ngreuneaz foarte mult omului zilelor noastre s ne fac posibil nelegerea corect a Sfintei Scripturi. Iar ca s o putem
cunoaterea exact a sensului ei adevrat. La formarea i dezvoltarea acestui nelege corect, e necesar s cunoatem caracterul ei divin, caracterul ei special
studiu au contribuit n mare msur i ncercrile nentrerupte ale ereticilor i de carte sfnt" i s rezolvm toate acele probleme care se pun n legtur
necredincioilor de a-i rstlmci sensul sau a-i distruge autoritatea divin. Toate cu ea: autenticitatea, integritatea i adevrul ei. Apoi s ne nsuim, n cadrul
aceste mprejurri au necesitat un studiu special teologic care s apere autoritatea acestui studiu, toate acele cunotine care sunt n msur s descopere sensul
Scripturii i s-i descopere sensul adevrat. ei adevrat.
Importana acestui studiu va apare i mai lmurit dac vom lua n considerare
c obiectul lui este Scriptura, izvorul principal al Revelaiei divine, de unde se 4. Deoarece scopul Studiului biblic este ndoit: a) s fac posibil nelegerea
scot argumentele de mna nti pentru dovedirea adevrurilor de credin. Toate adevrat a Sfintei Scripturi i b) s-i apere autoritatea ei divin, se poate concepe
disciplinele teologice sunt emanaia acestui izvor de credin. Pe el se reazem n dou moduri: Introducere n neles mai larg i Introducere n sens mai restrns.
toate, ca pe o temelie puternic. Or, pentru adevrurile de credin nu este Introducerea n neles mai larg cuprinde n cadrul ei toate acele cunotine care
indiferent s se cunoasc temelia principal pe care se reazem. ne ajut s nelegem Sfnta Scriptur, cum sunt: filologia sacr, istoria
24
25
Studiul Vechiului Studiul Introducerii n Sfnta Scriptur
Testament

contemporan (biblic i profan), arheologia (biblic i profan), numismatica Introducerea la mai muli autori biblici se numete, foarte corect, Introducere
i heraldica - tiine auxiliare ale arheologiei -, teologia biblic, hermeneutica, critic, sau Introducere istorico-critic.
exegeza etc. Introducerea n sens mai restrns arat caracterul divin al Scripturii, Dei adoptarea metodei istorico-critice de ctre Richard Simon n tratarea
autenticitatea, integritatea i adevrul ei. Se nelege de la sine c Introducerea n problemelor biblice a ntmpinat oarecare obiecii din partea autoritilor
neles mai larg cuprinde n cadrele sale i Introducerea n neles mai restrns. eclesiastice ale timpului su, aceast metod este azi n general acceptat ca cea
Aceasta din urm este parte integrant a celei dinti. mai potrivit, ba chiar necesar n tratarea problemelor care se pun. Aceast
n studiul de fa ne ocupm cu Introducerea n neles mai restrns. metod nu contravine autoritii bisericeti, de vreme ce problemele care se
Introducerea n sens mai restrns, la rndul su, se mparte n Introducere general pun sunt probleme istorice. Prin aceast metod, Studiul Introducerii aduce un
i n Introducere special. Introducerea general se ocup cu rezolvarea nsemnat serviciu Bisericii i credinei peste tot, cci arat pe cale istorico-critic
problemelor comune tuturor crilor Sfintei Scripturi, iar Introducerea special solidaritatea temeliei pe care se reazem ntreg edificiul credinei cretine, deoarece
trateaz chestiunile care privesc fiecare carte a Scripturii n parte. Deoarece aceast temelie este Biblia, obiectul cercetrilor tuturor timpurilor, inclusiv al
crile Sfintei Scripturi se mpart n cri ale Vechiului Testament i cri ale timpurilor noastre i al celor ce vor mai urma.
Noului Testament, i Introducerea special se va mpri n Introducerea n Precum s'a amintit mai sus, Introducerea se mparte n Introducere general
crile Vechiului Testament i Introducerea n crile Noului Testament. i deoarece i Introducere special. Introducerea general se ocup cu problemele comune
Introducerea general trateaz problemele care privesc Crile Sfinte n totalitatea tuturor crilor sfinte. Tratarea acestor chestiuni generale este logic s premearg
lor, probleme care sunt totodat i probleme fundamentale ale Introducerii, tratrii speciale, deoarece nainte de a intra n tratarea i analiza special a
nainte de a trece la fiecare carte n parte i la chestiunile n legtur cu ele, vom fiecrei cri n parte, va trebui s avem cunotinele fundamentale i
trata problemele biblice generale, i numai dup aceea vom trece la problemele premergtoare, n baza crora s putem rezolva problemele puse n legtur cu
de ordin special, dei sunt unii autori biblici care trateaz mai nti chestiunile ele.
de ordin special i numai dup aceea trec la cele de ordin general. Problemele Introducerii generale sunt urmtoarele:
a. Canonicitatea crilor Sfintei Scripturi. n aceast parte a Introducerii
5. Deoarece studiul Introducerii trebuie s rezolve probleme fundamentale generale vom arta c acele cri pe care Biserica le are azi n canonul su
pentru toate disciplinele teologice, demonstrarea problemelor izolate va trebui au fost recunoscute ntotdeauna drept cri ale Scripturii dumnezeieti.
s se fac n aa fel, ca acea demonstrare s mulumeasc pe deplin mintea i s Biserica nici n'a introdus vreo carte n rndul Crilor Sfinte, nici n'a omis
o conving. Or, Sfnta Scriptur fiind o carte scris de oameni, cu mii de ani din ele vreo carte.
nainte, are un trecut multimilenar, iar problemele biblice, cum se va vedea mai b. Caracterul inspirat al Sfintei Scripturi. n aceast parte se va arta c
jos, sunt n mod necesar probleme istorice. Faptul inspiraiei este fapt istoric, acele cri pe care Biserica le are n canon sunt cu adevrat scrise sub
autenticitatea, adic scrierea crilor de ctre oameni este fapt al revelaiei, pstrarea inspiraia lui Dumnezeu.
textului biblic este fapt istoric, persoanele i evenimentele tratate sunt i ele c. Mai pe urm se va arta c acele cri pe care Biserica le are n
istorice, deci ntreg studiul biblic este un studiu eminamente istoric. Se va cuta canon i care sunt inspirate de Duhul Sfnt au ajuns pn la noi ntregi,
n Introducere s se cunoasc, n parte, crile Sfintei Scripturi, s se cunoasc adic neschimbate n prile eseniale, n chestiunile de fond i de nvtur
soarta prin care au trecut de cnd au ieit din mna autorului, de ce autoritate mntuitoare. Aceast parte a Introducerii generale se numete i Istoria
s'au bucurat, ce importan li s'a dat, ce grij li s'a purtat, cum au ajuns la noi textului sacru.
ntregi, nealterate, neschimbate, nefalsificate, tot attea probleme istorice care
vor trebui dovedite pe cale istoric, cu argumente istorice. Cci orice eveniment
istoric trebuie s se dovedeasc pe cale istoric, cu argumente istorice, cu
argumente externe, care sunt singure doveditoare n materie istoric. De aceea,
metoda Introducerii nu poate fi dect numai metod de natur istoric.
Este de la sine neles c argumentele istorice vor trebui s fie indiscutabile
din punct de vedere critic. Astfel, metoda corespunztoare acestui studiu va
trebui s fie nu numai istoric, ci i critic. Metoda istorico-critic n materie
biblic a adoptat-o mai nti Richard Simon, n secolul XVII. Dup aceast metod,

26
27
Izvoarele i literatura Introducerii n Vechiul Testament

3. Izvoarele i literatura Introducerii n locuri ale Scripturii, cum este de pild cazul cu multe profeii mesianice din
Vechiul Testament, al cror sens mesianic l confirm textul din Noul Testament.
Vechiul Testament 7. Biserica lui Hristos are autoritatea i misiunea de a se pronuna atunci
cnd este vorba de sensul adevrat al textelor biblice. Biserica exercit aceast
misiune fie direct, prin definirea sensului adevrat al vreunui text, fie indirect,
Scopul principal al studiului Introducerii fiind aflarea sensului adevrat al
prin definirea unui adevr de credin cu texte biblice, fcut n hotrrile
Scripturii, izvoarele acestui studiu vor fi toate acele discipline care fac posibil
Sinoadelor ecumenice, fie prin mijlocul ordinar al magisteriului divin: nvtura
aflarea acestui sens. Dar ca s poat fi aflat sensul adevrat al unei scrieri,
cretin catehetic, n cateheze sau omilii i interpretare de texte biblice. Mai
interpretul va trebui s se transpun n mediul autorului i al primilor cititori,
trebuie socotite apoi msurile disciplinare ale Bisericii i ntrebuinarea textelor
pentru care a fost scris n primul rnd Sfnta Scriptur. Toate mprejurrile
la serviciile divine.
interne i externe ale autorului i ale primilor cititori vor trebui s fie cunoscute,
mprejurrile externe sunt: timpul scrierii, locul scrierii, situaia social a 8. Operele Sfinilor Prini i ale scriitorilor bisericeti de asemenea sunt un
persoanelor etc, iar mprejurrile interne sunt: mentalitatea, concepia, cultura, izvor foarte preios al Introducerii, cci din scrierile lor adesea cunoatem o
starea sufleteasc actual etc. Interpretul ctig aceste cunotine din urmtoarele interpretare direct de texte sau scoatem cunotine folositoare pentru autoritatea,
studii auxiliare ale Introducerii. calitatea i istoria crilor sfinte.
1. Filologia sacr sau cunoaterea limbilor originale n care au fost scrise 9. Exegeii i teologii ortodoci din timpurile mai noi se pot consulta cu
crile Scripturii. Aceste limbi sunt: limba ebraic i cea aramaic, n care au fost mult folos n probleme teologico-biblice puse n timpurile noi.
scrise crile Vechiului Testament, i limba greac a Noului Testament. Adesea
10. Operele isagogice, antice i moderne, care trateaz probleme n legtur
trebuie s se recurg la textul original, dac vrem s aflm sensul adevrat, cci
cu autoritatea i interpretarea Sfintei Scripturi.
traducerea poate fi greit sau lipsit de claritate i precizie sau incomplet.
2. Istoria contemporan, cea biblic i cea profan, ntruct cunoaterea n timpurile noastre, Introducerea are o literatur foarte bogat.
sensului adevrat necesit cunoaterea mprejurrilor istorice n care.s'au petrecut Studiul Introducerii s'a dezvoltat treptat, n msura n care s'au ivit necesitile
evenimentele sau au fost rostite cuvintele. nc din timpul lui Avraam istoria care i-au dat natere i ndemnuri pentru dezvoltare. n timpurile vechi mai
biblic este n legtur i cu unele evenimente ale istoriei profane a cror apropiate timpului scrierii crilor, nu s'a ivit necesitatea de a apra autenticitatea
cunoatere dezvluie anumite amnunte i confirm adevrul istoric al i autoritatea lor divin, aceste chestiuni fiind necontroversate n acele timpuri.
evenimentelor biblice, deci contribuie la dovedirea autoritii Scripturii. Astfel, Studiul biblic n neles mai restrns, nici nu s'a putut nate atunci. S'a
3. Arheologia profan i sacr care ne arat starea de cultur general i simit ns ntotdeauna nevoia de a se da unele reguli de interpretare pentru
starea de civilizaie a timpului cnd s'au petrecut evenimentele biblice. aflarea sensului adevrat, dat fiind caracterul deosebit al Scripturii i felul ei
4. Geografia Palestinei, patria evenimentelor biblice, i geografia rilor propriu de a vorbi. Cea mai veche scriere de acest fel este HtcX-eic, (Cheia),
popoarelor cu care poporul biblic a fost n contact: a Asiriei, Babiloniei i Egiptului, scris de Meliton, Episcopul de Sardes (pe la jumtatea secolului II), care n
mai ales. aceast carte a tratat regulile de interpretare a expresiilor tropice. Din aceast
lucrare ni s'au pstrat ns numai cteva fragmente.
5- Critica textului sacru, o disciplin biblic nou, care pe baz de cercetri
Pe msur ce ne ndeprtm de timpul scrierii Crilor Sfinte se simte tot mai
istorice critice caut s determine, din mulimea variantelor de texte, pe cea mai
accentuat nevoia de a se da unele lmuriri isagogico-istorice, menite s-i pun
probabil autentic. Aceasta caut s restabileasc textul original, sau cel puin
pe credincioi n cunotin adevrat cu crile Scripturii. Se ivete apoi i
s-1 apropie de textul autograf care a ieit din condeiul autorilor inspirai.
nevoia de a apra autoritatea divin a lor fa de ncercrile ereticilor de a
6. nsei Crile Sfinte sunt izvor de mna nti pentru rezolvarea multor
rstlmci ori corupe textul, ori de a-i slbi autoritatea. De aceea, aproape la toi
probleme biblice. Ele ne dau mrturii autentice despre originea, istoria, scopul
Sfinii Prini aflm atinse i chestiuni de ordin isagogic n sens restrns.
i calitatea scrierilor sfinte. Adesea aceste scrieri ne art direct sensul anumitor
Asemenea chestiuni sunt tratate mai ales la urmtorii scriitori bisericeti:
28 Sfntul Teofil, Episcop de Antiohia (f 181), n cartea a treia Ctre Autolic
vorbete despre vechimea Scripturii Vechiului Testament.

29
Studiul Vechiului Testament Izvoarele i literatura Introducerii n Vechiul Testament

Sfntul Irineu, Episcop n Lyon (t 202), n cartea Adversus Haereses apr Mai scriu opere isagogico-istorice Fericitul Augustin (| 430): De doctrina
autoritatea divin a Scripturii mpotriva ereticilor care o respingeau pe motiv c christiana, Teodor din Mopsuestia (t 428), care nclin spre raionalism, Teodoret
ar fi falsificat. (| 458), cel mai profund exeget al Bisericii rsritului, apoi Adrian Monahul
Clement din Alexandria (f 217), aezat de Demetrius la conducerea colii (f 440), Eioaycoyfi eig xaq Geaq ypoKpoc, fiind cel dinti care ntrebuineaz
catehetice din Alexandria, n lucrrile sale: Cohortatio ad gentes i Stromata termenul de isagogie, devenit cu timpul nume propriu al studiului biblic, Iuliu
vorbete despre autoritatea Scripturii. El este iniiatorul interpretrii alegorice. Africanul (sec. VI): De partibus divinae legis, Cosma (sec. VI): Topografia
Tertulian (t 254), n cartea Adversus Marcionem atinge chestiuni isagogice. christiana, Cassiodor (sec. VI): De institutione divinarum scripturarum,
Origen (t 254), care la vrsta de 18 ani ajunge la conducerea colii catehetice Isidor de Sevilla (sec. VII): Etimologiarum libri XX.
din Alexandria, dezvolt o rodnic activitate pe teren biblic. El este printele ncepnd cu secolul XIV, chestiunile isagogice ncep a fi tratate separat de alte
exegezei tiinifice. Se distinge mai ales ca exeget (interpretare alegoric) i studii teologice. Alturi de Postilele lui Nicolaus Lyranus (t 1340) ca nceput de
cercettor neobosit asupra textului Alexandrinei (Exapla). A scris despre numirile isagogie, n nelesul de azi al cuvntului, trebuie socotit lucrarea clugrului dominican
evreieti, despre msuri i greuti la evrei, apoi numeroase comentarii, omilii i Sixtus din Siena (t 1569) BibliothecaSancta, apoi Introductionis adSacras Iitteras
scolii. Lucrrile lui biblice ns nu ni s'au pstrat n ntregime. liber unicus a lui Santes Pagninus (1528) i Disputationes de controversis
Sfntul Ipolit (f 240), presbiter n Roma, nvcel al Sfntului Irineu, este christianae fidei (1581), a cardinalului Bellarmin. Ali autori biblici ai timpului sunt:
mult ludat de Fericitul Ieronim pentru cunotinele sale biblice. Scrie comentarii Alfons Salmeron (Prolegomena biblica, Matritii, 1597), Nicolaus Serrarius
la Facere, Numere, Crile Regilor, Psalmi, Pilde, Cntarea Cntrilor, Profeii (Prolegomenabiblica, Moguntiae, 1604), I. Bonfrere (PraeloquiaadtotamSacram
mari. Din scrierile lui ni s'au pstrat numai fragmente. Scripturam, Antwerpiae, 1605), I. Mariana (Dissertatio pro editione Vulgata,
Sfntul Dionisie din Alexandria (f 264), care se distinge ca exeget, este 1624), Menochius (Commentarius in totamSacram Scripturam, Venetiis, 1722).
ntemeietorul interpretrii spirituale. Printele Introducerii, n nelesul de azi, este clugrul oratorian din Paris Richard
Eusebiu de Cezareea (f 340) adun notie biblice n Istoria sa bisericeasc. Simon (1638-1712). El adopt mai nti metoda istorico-critic n tratarea problemelor
Scrie comentarii la Isaia, Cntarea Cntrilor, are i lucrri exegetice: Topica biblice. Separ Introducerea Vechiului Testament de cea a Noului Testament. Se
(despre localitile biblice). n lucrarea sa Demonstratio evangelica aplic la ocup primul de critica textului sacru. Din cauza unor orientri, pretins raionaliste,
Hristos profeiile Vechiului Testament. a ajuns n conflict cu autoritatea Bisericii. n realitate a avut unele preri care au
Sfntul Atanasie (t 373) scrie comentarii la Psalmi, Iov, Cntarea Cntrilor. depit timpul su i care mai trziu au deschis calea raionalismului biblic.
Lui i s'a atribuit mai de mult lucrarea Synopsa Sfintei Scripturi, care este cea Dup Richard Simon, studiul Introducerii progreseaz cu pai repezi. Pe de o
dinti ncercare de introducere n neles mai restrns i care se extinde aproape parte problemele noi puse de el, pe de alt parte Reforma, care afar de Scriptur
la toate chestiunile isagogice (caracterul inspirat al Sfintei Scripturi, autorul, scopul nu admite alt izvor de credin, au adus cu sine cercetarea mai amnunit a
i cuprinsul crilor). Aceast lucrare, alturi de alt Synops atribuit Sfntului Scripturii i a tuturor problemelor ce se pot pune n legtur cu ea. Urmeaz o
Ioan Hrisostom, pn trziu n sec. XVIII, a fost ntrebuinat ca manual biblic n ntrecere ntre autorii catolici i protestani i, ncepnd cu sec. XVIII, ntre acetia
Biserica Rsritului. i autorii raionaliti. Din aceast ntrecere a urmat starea nfloritoare a literaturii
Sfntul Ioan Hrisostom (f 406) scrie comentarii la Facere, Psalmi, Isaia, isagogice de azi. De aici ncepnd, apar, i ntr'o tabr, i n alta, numeroase
Daniel i la mai multe scrieri ale Noului Testament. lucrri biblice. Linia de tratare se bifurc. Autorii ortodoci, catolici i protestani
Sfntul Efrem irul (f 379) se distinge ca exeget, inaugurnd o cale mijlocie rmn pe linia pozitiv, tradiional, i apr autoritatea divin i omeneasc a
ntre excesele interpretrii alegorice ale colii din Alexandria i cea istorico- Scripturii. Raionalitii dogmatici transpun ideile evoluioniste i materialiste i pe
verbal a colii din Antiohia. Scrie comentarii la Pentateuh, Iosua, Judectori, teren biblic i iau calea negativ n tratarea problemelor biblice, care n cele din
Regi, Rut, Iov, Profeii mari etc. urm a dus la eliminarea complet a elementului supranatural din Scriptur.
Primul exeget ntre latini este Ilarie de Poitiers (t 366). Scrie un tratat asupra Elementul dogmatic este eliminat prin teoria acomodrii, al crei printe
Psalmilor. este I. S. Semler. El susine c misterele propovduite de Mntuitorul Hristos i '
Fericitul Ieronim (t 420), autorul traducerii latine Vulgata, a dezvoltat o de Apostolii Lui sunt pure acomodri la unele preri greite i prejudicii primitive.
activitate foarte bogat pe teren biblic. Dintre lucrrile lui biblice mai nsemnate Elementul moral supranatural l scoate din Scriptur teoria interpretrii lui I. Kant (t
sunt: De viris illustribus, Epist. ad Pammachium i Prefee la toate crile 1804), conform creia nu import sensul dogmatic, istoric sau verbal al Scripturii, ci
Scripturii. Scrie comentarii la Facere i la toi profeii. numai nvtura etic ce se desprinde din text. mpotriva adevrului istoric

30 31
Studiul Vechiului Testament
Izvoarele i literatura Introducerii n Vechiul Testament

s'a nscocit'interpretarea mitic a colii din Tiibingen (n frunte cu S. Chr. Straus, Extreme in der neueren Kritik des A. T., 1885; G. Behrmann, Einleitung in
11875), care reduce toat istoria biblic la mituri primitive. Cei mai nsemnai die Heilige Schriften des A. u. N. Test, 1888; A. Schachter, Einl. in die Bibel,
reprezentani ai criticii negative sunt: I. S. Semler, Abhandlung von freier 1889; Herm. L. Strack, Einleitung in das A. T., ed. 5, 1905; Sellin, Einleitung
Untersuchung des Kanons, Halle 1771; Corrodi, Versuch einer in das A. T., 1919; W. Muller, Einleitung, 1934; Robinson, Einleitung, 1934. n
Beleuchtung der Geschichte des Jiidischen und christlichen Kanons, general ns autorii protestani mai noi, ncepnd chiar cu discipolii lui
Helle, 1792; I. G. Eichhorn, Einleitung in das A. Testament, Leipzig, 1789, i Hengstenberg, nclin tot mai mult spre raionalism, primind n lucrrile lor
Einleitung in die apokryphischen Biicher des A. T., Leipzig, 1795; L foarte multe i substaniale influene din critica negativ.
Bertholdt, Historisch-kritische Einleitung in das A. T., Erlangen, 1812; M. L. n cadrul Bisericii Catolice, autorii se menin pe linia tradiional ortodox
de Wette, Beitrge zur Einleitung in das A. T., 1806; Lehrbuch der histor.- pozitiv. Cei mai nsemnai autori catolici isagogi sunt:
krit Einleitung in das A. T., Berlin, 1817 (ediia a VlII-a prelucrat de Schroder, I. Iahn, Einleitung in die gotuichen Biicher des Alten Bundes, Wien, 1739
Berlin, 1868). Urmtorii autori raionaliti transpun teoria evoluionist i pe teren (ed. 2,1802); Introductio in libros sacros VeterisTestamenti, Wien, 1805, ed. 2.
religios, explicnd n sensul ei i originea poporului evreu, a credinei lui i a O completare a lucrrilor lui Iahn e fcut de P. F. Ackermann, Introductio in
literaturii lui religioase. Aa fac: W. Vatke, Hist krit Einleitung in A. T., Berlin, libros Veteris Testamenti, Wien, 1826; I. G. Herbst, Hist Krit Einleitung in die
1886; K. H. Graf, Die geschichtlichen Biicher des A. T., Leiden, 1866; I. heilig. Schriften des Alten Testaments, editat de B. Welte, Freiburg, 1840-1844; I.
Wellhausen (cu a crui teorie ne vom ocupa mai pe larg la critica Pentateuhului); M. Scholz, Einleitung in die heilig. Schriften des Alten Testaments, Kln,
W. W. Graf Baudisin, Einleitung in die Biicher des A. T., Leipzig, 1901; E. 1843-1848; Dan. D. Haneberg, Einleitung ins A. T., Regensburg, 1845, Geschichte
Kautzsch, Abriss der Geschichte des A. T., Schrifttums, 1894; W. Staeke, Die der biblisch. Offenbarung, Regensburg, 1876; Dango, Historia revelationis
Enstehung des A. T., 1905; L. Gautier, Introduction l'Ancien Test, 1906; dMnae. De sacra scriptura ejusque interpretatione commentarius, ed. 6,
Budde, Geschichte der althebr. Iiteratur, 1906; Hennan Gunkel, Die isr. Vindobonae, 1876; Hermann Zschokke, Historia sacra V. T., ed. 6, Vindobonae,
Iiteratur (Kultur der Gegenwart", I, 7); Kittel, Geschichte des Volkes Israel, 1910; Fr. Kaulen, Einleitung in die heiligen Schriften A. u. N. T., Freiburg, 1899;
1912, C. Steuernagel, Lehrbuch der Einleitung in das A. T., 1912. W. Schenz, Einleitung in die Kan. Biicher A. T., Regensburg, 1887; Schpfer,
mpotriva criticii negative raionaliste s'au ridicat numeroi autori protestani Geschichte des A. T. mit besonderer Riicksicht auf das Verhltnis von Bibel
i catolici. Primul autor protestant care atac cu vehemen calea deschis de undWissenschaft, ed. 6, Munchen, 1923; F. Reusch, Lehrbuch der Einleitung in
Richard Simon este Carpzow (t 1768) n lucrrile sale: Introductio in libros das A. T., Freiburg, 1870; Neteler, Abriss der alttest Iiteraturgeschichte, Miinster,
canonicos V. T., Lipsiae, 1721, i Critica sacra, Lipsiae, 1728. Acelai lucru l 1879; Fell, Lehrbuch der allgem. Einleitung in das A. T., 1906; Rosch, Die heiL
face i I. D. Michaelis n prima ediie a lucrrii sale aprut n Hamburg: Schriften A. T., Munster, 1908; I. Mader, Allgemeine Einleitung ins A. u. N. T.,
Einleitung, 1787. Mai trziu trece n tabra raionalist. Cel mai celebru 1908; Holzhey, Kurzgefasstes Lehrbuch der speziellen Einleitung in das A. T.,
reprezentant al nvturii ortodoxe protestante este E. W. Hengstenberg, profesor 1912 (unele lucrri ale lui au fost puse pe indexul crilor oprite pentru nclinare spre
n Berlin, care n lucrrile sale: Beitrge zur Einleitung ins A. T., 1831, i raionalism). n Anglia apare Introducerea Arhiepiscopului I. Dixon n Dublin 1852,
Christologie des A. T., 1854-1856, ia cu foarte mare rezultat aprarea Sfintei n Italia scriu introduceri I. Ghiringhello, De libris historicis Veteris Testamenti,
Scripturi. Acelai lucru l face, pe urmele lui, H. A. Chr. Hwernick, Handbuch Torino, 1845; De libris poeticis et profeticis V. T., 1847; Ubaldo Ubaldi, Introductio
der hist. krit Einleitung in das A. T., Erlangen, 1853. Poziia pozitiv este in sacram scripturam, Romae, 1878-1881, n trei volume; n Frana apare
susinut i de ctre Friedr. Bleek, Einleitung in das A. T., Bonn, 1860; H. Introducerea lui Vigouroux, Manuel biblique ou cours d'Ecriture, n 4 voi., Paris,
Sthelin, Spezielle Einleitung in die kan. Biicher des A. T., Elberfeld, 1862; 1864; I. B. Glaire, Introduction historique et crit aux livres de l'Anc. et du
Kritische Untersuchungen iiber die Genesis, Basel, 1830; Krit. Nouv. Test, 5 voi, 1862; A. Gilly, Precis d'Introduction gen. et part rEcriture
Untersuchungen iiber den Pentateuch, die Biicher Iosua, Richter, Samuel sainte, 3. voi, Paris, 1867; F. P. Martin, Introduction la Critique generale de
und der Konigen, Berlin, 1843; Th. Nldecke, Untersuchungen zur Kritik l'Anc. Test, Paris, 1889. Cea mai valoroas Introducere este a lui R. Cornelly, Historica
des A. T., Kiel, 1876; Die alttestamentliche Iiteratur in einer Reihe von et critica introductio in utriusque Testamenti libros sacros., Parisiis, 3. voi, ,
Aufstzen dargestellt, 1876; Paul Kleinert, Abriss der Einleitung zum A. T. 1885-1887. Ediia a Ii-a este din 1907. n Belgia apare Introducerea lui Lamy,
in Tabellenform, Berlin, 1878; O. Hertwig, Tabellen zur Einleitung in das Introductio in sacram Scripturam, 2. voi.
A.T., ed. 2 Kleinert, Berlin, 1869; Konig, Einleitung in das A. T. mit Einschluss Pentru partea general, un bogat material prezint lucrarea lui C. Chauvin,
der Apokryphen und der Pseudoepigraphen A. T., Bonn, 1892; Falsche Lecons d'Introduction generale aux divines Ecritures, Paris, 1907. Din rndul
32
33
Studiul Vechiului Testament

lucrrilor mai noi, reeditate sau publicate de teologii romano-catolici, pot fi


menionate: Comelly - Merk, Manuel de Plntroduction toutes Ies Saintes
Ecritures, II ed., Paris, 1930; A. Miller et A. Metzinger, Introductio specialis
in Vetus Testamentum, Roma, 1946; J. Renie, Manuel d'Ecriture Sainte,
Paris-Lyon, 1949; A. Merk - A. Vaccari i A. Bea, Institutiones biblicae, ed. VI,
Roma, 1951; D. G. M. Perella, Introduzione generale alia Sacra Biblia, II ed.,
Turin, 1952; A. Robert et A. Tricot, Initiation biblique, Paris - Tournai, 1954.
Un grup de profesori, sub direcia lui A. Robert i A. Feuillet, a publicat lucrarea
Introduction la Bible, tome I: Introduction generale, Anden Testament,
II ed., Tournai, 1959. n aceeai colecie - Introduction la Bible - sub direcia
Prof. Henri Cazelles se public, drept tomul II, lucrarea: Introduction critique
B. Canonul crilor Vechiului
l'Ancien Testament, Paris, 1973.
n Biserica Ortodox, pe teren isagogic s'a lucrat mai puin n comparaie cu
Testament
Bisericile apusene. Ca i n alte discipline teoretice, Biserica Ortodox Romn
st n fruntea celorlalte ramuri ale Bisericii Ortodoxe. Iat ce s'a scris pn azi:
La rui, n anul 1897 apare traducerea n rusete a Introducerii lui Vigouroux,
iar n anii 1902-1907 apare, n Cazan, Introducerea n 3 voi. a lui Jungerov.
n Grecia scrie Konst. Kontogon o Introducere ai titlul EioaycoYTi sic, TC; Fpacpa,
Atena, 1881; Spiridon Papageorghios, Eicaycoyfi ei Ifataxiav Aia&fpa]V, Alexandria,
1910; V. Diobuniotis, EioaYcoyfi ei Qzaq Tpaccc;, Atena, 1904.
1. Noiunea canonului
Cea mai nou Introducere n crile Vechiului Testament, la greci, este
cea a lui P. Bratiotis, Atena, 1937.
La bulgari scrie I. Marcovschi, Introducere general, Sofia, 1932, i
Introducere n crile Vechiului Testament, 1937.
La noi s'au scris urmtoarele lucrri de Introducere n Vechiul Testament:
C iuvntul canon", derivat de la grecescul mvrov cum socot unii autori, sau
dup alii de la ebraicul HDp (cane), nseamn, n sens propriu,
msur-'toare sau b folosit de arhiteci pentru msurarea lungimii. n sens
Nifon Blescu, Isagoghi sau Introducere n Crile Sfintei Scripturi, tropic nseamn ndreptar sau regul. Gramaticii alexandrini numesc canon
Bucureti, 1858; Arhim. Melchisedec, Introducere n Sfintele Cri ale totalitatea scriitorilor greci care, pentru limba lor, servesc ca norm pentru judecarea
Vechiului i Noului Testament, Iai, 1860; Protosinghel dr. I. Pucariu, Isagogia, clasicitii limbii. n sens de regul moral" este ntrebuinat acest cuvnt i de
adec Introducerea n cunotinele crilor Sfintei Scripturi, Sibiu, 1878; Sfntul Apostol Pavel: i toi cei ce vor umbla dup dreptarul acesta (xr K&VOVI
Onciul, Manual de introducere n Sfintele cri ale Vechiului Testament, TOikr), pace i mil asupra lor i asupra Israelului lui Dumnezeu!" (Ga 6, 16).
1889; Olariu Iuliu, Introducere n Sfintele Cri ale Testamentului Vechi i Deoarece n Sfnta Scriptur se cuprind rnduielile, normele de via cretineasc
Nou, Caransebe, ed. II, 1903; Dr. Chiricescu, Introducere n Sfintele Cri att pentru credin, ct i pentru moral, totalitatea nvturii biblice se numete
ale Vechiului Testament, Bucureti, 1903. n anul 1928 apare Introducerea canon sau regul, aa cum afirm i Sfntul Irineu (Adv. Haer. IV, 35), Tertulian
Prof. Dr. V. Tarnavschi, Introducere n Sfintele Cri ale Testamentului (De praescr. 37), Origen, Sfntul Ioan Hrisostom i ali scriitori bisericeti. De
Vechiu, o lucrare de propoiii i la nivelul introducerilor clasice. Trateaz cu aici a trecut aceast numire pentru desemnarea coleciei crilor n care se
mult erudiie i cu bogat material documentar toate problemele de introducere cuprinde regula credinei (Isidor Pelusiotul, Ep. 114). n concret prin canon
general i special n Vechiul Testament n spirit autentic ortodox. nelegem azi catalogul sau lista crilor declarate de Biseric drept cri de
Pe lng prima ediie a acestui manual - Studiul Vechiului Testament, ndreptare cretineasc i inspirate, iar crile nsei se numesc canonice. Crile se
Bucureti, 1955, publicat pentru Institutele teologice de ctre un colectiv alctuit numesc canonice, adic normative pentru viaa cretineasc, pentru c sunt de
din Pr. Prof. VI. Prelipcean, Pr. Prof. N. Neaga i Pr. Prof. Gh. Brna -, Pr. Prof.' origine dumnezeiasc i sunt scrise sub inspiraia Sfntului Duh, cuvntul canonic"
dr. Nicolae Ciudin public manualul Studiul Vechiului Testament, Bucureti, echivaleaz cu inspirat". Numirea crilor Scripturii drept cri canonice a fost
1978, pentru Seminariile teologice. generalizat prin canonul 39 al Sinodului din Laodiceea i epistola festiv a
Sfntului Atanasie cel Mare.
34
35
Studiul Vechiului Testament

La ntrebarea: cine are dreptul s determine care carte este canonic sau
inspirat? se poate rspunde ntr'un singur fel: Biserica. Numai ei i-a fost dat
de ctre Mntuitorul sarcina de a veghea asupra nvturii mntuitoare i
ndreptirea de a o propune fr greeal oamenilor. Hristos n'a putut ncredina 2. Canonul Vechiului Testament
rezolvarea acestei probleme importante - care este cartea n care ne vorbete
Dumnezeu, deci a crei nvtur trebuie s o primeasc tot cel ce vrea s se
n Noul Testament
mntuiasc - prerii individuale subiective a fiecrui credincios n parte, ci
pentru acest scop i cu aceast misiune, Mntuitorul a ntemeiat un organ viu,
Mntuitorul Hristos i, dup pilda Lui, Sfinii Apostoli cunosc canonul Scripturii
care s fie la ndemna oamenilor: Biserica. Biserica i-a ndeplinit aceast
iudaice. Ei citeaz adesea Scriptura i i atribuie origine divin i autoritate divin.
misiune, n cursul veacurilor, fie pozitiv, artnd n concret dac o carte este
Iisus le zice: Oare niciodat 'ai citit n Scripturi: Piatra pe care au nesocotit-o
inspirat, fie negativ, excluznd din numrul crilor normative pentru viaa
cretineasc unele cri cu pretenie de cri cu origine divin (crile apocrife). ziditorii, aceasta a ajuns n capul unghiului..." (Mi 21, 42), citnd Psalmul 118,
Deci caracterul canonic al unei cri nu ni-1 poate arta i garanta nimeni dect 22. Voi cercetai Scripturile, de vreme ce socotii c n ele avei via venic; i
Sfnta Biseric pe baza Sfintei Tradiii, deoarece n Sfnta Scriptur a Noului ele sunt cele ce mrturisesc despre Mine", le zice Mntuitorul contemporanilor
Testament nu se afl nirate crile Vechiului Testament i nici nu se face Si iudei (In 5, 39) Aceast Scriptur" este o colecie de mai multe cri. ...C
citare din toate. Deci criteriul mai ndeprtat al canonului este Sfnta Tradiie, toate cele scrise despre Mine n legea lui Moise, n profei i n psalmi trebuie s se
iar criteriul mai apropiat, autoritatea Bisericii. plineasc" (Le 24, 44), le zice Mntuitorul ucenicilor Si. Aceast Scriptur are
Biserica Ortodox recunoate drept canonice 39 cri ale Vechiului autoritate absolut. Dac nu ascult de Moise i de profei, nici dac ar nvia
Testament. Atunci cnd Biserica propune aceast nvtur ca nvtur cineva din mori, tot nu vor crede"'(Le 16, 31), spune Avraam n pilda bogatului
cretineasc, deci ca nvtur mntuitoare, nu procedeaz dup prerile sale nemilostiv i a sracului Lazr. Numrul crilor Scripturii ns nu se afl n Noul
sau ntmpltor, pentru c Biserica are datoria s pstreze acest tezaur Testament.
neschimbat i s-1 propun autentic i legal. Biserica nu poate propune deci Biserica cretin, care ia locul sinagogii, a preluat de la aceast ntreg tezaurul
alte nvturi i nu poate nva altfel dect cum i ce este descoperit, adic ce se Scripturii ei, Scriptur pe care au cunoscut-o, au citit-o i au aprobat-o nsui
cuprinde n descoperirea dumnezeiasc. Dou sunt izvoarele descoperirii Mntuitorul i Sfinii Apostoli. Deci Scriptura Vechiului Testament a Bisericii cretine
divine: Sfnta Scriptur i Sfnta Tradiie. Deci dac Biserica propune ca nu poate fi alta dect cea a sinagogii din timpul Mntuitorului i al Sfinilor Apostoli.
nvtur de credin cretineasc numrul de 39 al crilor sfinte ale Vechiului Istoricete ns nu se poate afla care a fost Scriptura iudeilor n timpul acesta.
Testament, aceast nvtur negreit trebuie s se cuprind n unul din
izvoarele descoperirii divine. Dar dac cutm n paginile Sfintei Scripturi, nu
aflm nicieri nsemnate toate crile canonice. Deci aceasta trebuie s o avem
n cellalt izvor al descoperirii, n Sfnta Tradiie. i de fapt aflm c Biserica 3. Originea canonului iudaic
de la primele sale nceputuri a recunoscut drept canonice 39 de cri, mpotriva
crora, n cursul veacurilor, nu s'a ivit nici o ndoial n ce privete originea lor
divin. n cele ce urmeaz se va arta c atunci cnd Biserica Ortodox le Canonul Scripturii iudaice s'a format treptat, astfel c acele cri despre a
propune drept cri canonice ale Vechiului Testament pe cele 39, este n cror origine divin a fost ncredinat poporul iudeu au fost adunate i s'au
concordan cu ntreaga Tradiie bisericeasc. pstrat ntr'un loc anumit de ctre o corporaie cu autoritate n cele sfinte.
Corporaia chemat s adune i s pstreze aceste cri a fost preoimea, iar
locul de pstrare a fost templul, partea cea mai sfnt: Sfnta Sfintelor, alturi de
chivotul Legii. nceputul acestei colecii s'a fcut cu crile lui Moise. n
Deuteronom aflm urmtoarea dispoziie a lui Moise: Cuvintele acestei Legi
le-a scris Moise ntr'o carte, pe care a dat-o preoilor, fiii lui Levi, cei ce purtau
chivotul legmntului Domnului, precum i btrnilor fiilor lui Israel" (Dt 31,
9). i: Luai Canea acestei Legi i punei-o alturi de chivotul legmntului
Domnului, Dumnezeului vostru, i va fi ea acolo spre mrturie'ntru tine" (Dt
36 31, 26). Despre Iosua de asemenea este notat c a scris cuvintele sale n cartea

37
Studiul Vechiului Originea canonului
Testament iudaic

Legii lui Dumnezeu: i a scris aceste cuvinte n cartea legii lui Dumnezeu; i a 2. Cartea a doua a Macabeilor (2, 13) spune despre Neemia cum:
luat o piatra mare i a aezat-o sub stejar, naintea Domnului" (Ios 24, 26). ... acesta, ntemeind o bibliotec, a adunat n ea crile privitoare h regi
Crile scrise mai trziu se socotesc drept continuare a celor scrise mai nainte i, i la profei i cele privitoare la David, precum i scrisori regale cu privire
de bun seam, s'au pstrat n acelai fel ca acelea. Despre Samuel se spune c la sfintele primase"." Crile regilor amintite aici vor fi probabil profeii
dreptul regalitii 1-a scris n carte i 1-a pus naintea Domnului (1 Rg 10, 25). anteriori (Iosua, Judectori, Samuel, Regi), crile profeilor vor fi profeii
Ieremia se ngrijete s i se scrie cuvntrile (Ir 36, 4), iar Isaia numete scrierile posteriori, cele ale lui David vor fi aghiografele, iar epistolele regilor perilor
sale Cartea lui Iahve". Daniel pare a fi avut la dispoziie o colecie de cri despre daruri vor fi cartea lui Ezdra i a lui Neemia, n care se cuprind o
profetice (Dn 9, 2), semn c asemenea cri au fost adunate i pstrate. S'au mulime de hrisoave cu danii date de regii persani iudeilor.
format apoi colecii de psalmi (2 Par 29, 30) i de proverbe (Pr 25, 1). Prologul 3. Pentru ncheierea canonului n timpul lui Ezdra sunt foarte importante
ciii lui Isus, fiul lui Sirah (pe la 200 . H.) relateaz c pe timpul acela era n uz cuvintele scriitorului iudeu Iosif Flaviu, care n cartea sa Contra Apionem
ntreaga colecie de cri dumnezeieti". (I, 8) spune c iudeii timpului su venereaz 22 cri sfinte pe care el le
Cea mai gritoare dovad despre adunarea i pstrarea crilor sfinte de mparte n patru categorii: 5 cri ale lui Moise, 13 cri ale profeilor, care
ctre evrei este faptul c ele au ajuns n posesia noastr, deci au nfruntat primejdia cuprind evenimente petrecute dup moartea lui Moise pn la domnia lui
nimicirii la care au ajuns celelalte cri fr caracter divin. Nu ne este dat s Artaxerxe, i patru cii care cuprind laude pentru Dumnezeu i reguli
cunoatem criteriile dup care au selecionat evreii crile de cuprins i de caracter morale pentru oameni. El adaug: Dup timpul lui Artaxerxe s'au scris
dumnezeiesc, de cele de cuprins profan. Nu e ndoielnic ns c asemenea cri, dar acestea nu merit aceeai credin ca cele mai dinainte, pentru
criterii au existat. Nu se poate socoti colecia Crilor Sfinte ca o colecie de c n'a existat succesiune de profei". Dup prerea lui Iosif Flaviu deci,
produse literare naionale, cci atunci nu se poate explica de ce nu s'au pstrat hotarul inspiraiei este timpul lui Artaxerxe.
toate crile despre care se face amintire n crile Vechiului Testament, ci numai 4. Alt mrturie pentru ncheierea canonului n timpul lui Ezdra este
cele de cuprins religios. Talmudul, care n capitolul Baba bathra (Poarta ultim) spune c Ezdra i
Pentru cunoaterea extensiunii canonului iudaic este important ntrebarea: Neemia au fost activi la fixarea canonului iudaic.
cnd i cine a ncheiat colecia crilor sfinte? Prerea general este c n timpul 5. Cartea apocrif a lui Ezdra nc amintete c Dumnezeu, dup nimicirea
Mntuitorului iudeii aveau un canon definitiv ncheiat. Cine a ncheiat acest Ierusalimului i risipirea Ciilor Sfinte, i-a descoperit lui Ezdra toate crile
canon i ce cri a cuprins? Chestiunea ar fi rezolvat dac n Noul Testament am Vechiului Testament, 24 la numr (4 Ezdra - cartea apocrif -14, 18).
afla citate toate crile canonului de azi, ceea ce nu e cazul, cci multe din aceste 6. Chiar faptul c, dup tradiia iudaic, n sec. I al erei cretine se
cri nu sunt citate. discuta de ctre unii rabini excluderea din rndul ciilor inspirate a unor
Azi, n general, este adoptat prerea probabil c ncheierea canonului cii care ar fi trebuit s fie n canonul iudaic, cum sunt: Cntarea Cntrilor,
iudaic s'a fcut n timpul reorganizrii politice i religioase a poporului iudeu, Iezechiel, Ecclesiastul, arat indirect c au fost n canon, altfel nu aveau
dup ntoarcerea lui din robia babilonic, i c aceast lucrare de ncheiere a de unde s fie scoase.
svrit-o brbatul providenial al acelor timpuri: Ezdra. Ne mai rmne s aflm care sunt crile cuprinse n canonul ncheiat de Ezdra.
Mrturiile istorice care fac probabil prerea c Ezdra a ncheiat canonul Cel dinti scriitor care d o list de cri sfinte este Iosif Flaviu (38-100 d. H.).
iudaic sunt urmtoarele: El spune (Contra Ap. I, 8) c iudeii nu au cri fr numr, ci numai 22. Care
1. Din nsi mrturia Scripturii rezult c organizarea politic i sunt aceste 22 nu le numete, dar din anumite mprejurri putem deduce c el,
religioas a poporului, dup ntoarcerea din robie, o fac Ezdra i Neemia. intenionat, comprim numrul crilor la 22, numrul literelor alfabetului ebraic.
Aceast reorganizare, n partea ei religioas, nu se poate s nu se fi extins Din citrile pe care le face n scrierile sale, se vede c el cuprinde n acest
i la colecia crilor sfinte, deoarece toat viaa poporului, nu numai cea numr: cele 5 cri ale lui Moise, apoi: Iosua, Judectori, creia n vechime i era
religioas, ci i cea politic i civil, era normat de dispoziiile divine anexat cartea Rut, ca o a treia anex din timpul Judectorilor, primele dou ale
cuprinse n crile sfinte. Legea lui Moise i, alturi de aceasta, celelalte Regilor (n vechime o singur carte), ultimele dou ale Regilor (n vechime o
scrieri ale Scripturii erau, n fond, cheagul vieii i unitii naionale a
poporului biblic. Toate reformele pe care le fac aceti doi brbai sunt n
6
perfect concordan cu prescripiile teocratice. Reorganizarea cultului n ediia a -a, citatul sun astfel: Apoi el a nfiinat o bibliotec, n care a adunat
toate crile regilor i ale profeilor i cele ale lui Da vid i epistolele regilor perilor despre
fr grija tezaurului religios al crilor sfinte nici nu se poate nchipui. darurile lor".

38 39
Studiul Vechiului O riginea canonului iudaic
Testament

singur carte), dou Paralipomena (n vechime una), Ezdra (mai demult mpreun Vechiul Testament dup recenzia alexandrin, fapt constatat i admis de toi
cu Neemia), Estera, Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel i 12 Profei mici, ntr'o criticii biblici. Autorii catolici argumenteaz astfel: dac Hristos i autorii Noului
singur carte, la urm pe Iov (n total 13), apoi: Psalmii, Pildele, Ecclesiastul i Testament citeaz Vechiul Testament dup recenzia alexandrin, implicit aprob
Cntarea Cntrilor (4 cri). Deci n total 39. aceast recenzie n toat extensiunea ei. n sprijinul prerii lor, mai amintesc i
O mrturie foarte preioas i cu caracter oficial despre credina iudeilor faptul c att iudeii din timpul Mntuitorului, ct i cretinii, chiar pn n zilele
relativ la crile sfinte, ne d Talmudul n tratatul Baba bathra. Textul referitor noastre, au privit i privesc recenzia alexandrin ca text autentic al Scripturii,
este urmtorul: nirarea Profeilor este aceasta: Iosua, Judectori, Samuel, Regi, care era n trecut i este i astzi n uz public i oficial.
Ieremia, Iezechiel, Isaia, cei 12 Profei mici. nirarea Aghiografelor este: Rut, Concluzia: Canonul aprobat de Mntuitorul i Sfinii Apostoli, apoi de Biseric,
Psalmii, Iov, Pildele, Ecclesiastul, Cntarea Cntrilor, Plngerile, Daniel, Estera, prin utilizare, este cel din Alexandria (cu 46 de cri), i nu Canonul lui Ezdra
Ezdra, Cronicile". Dac la aceste 19 titluri adugm cele ale lui Moise neamintite (cu numai 39 de cri).
aici, rezult numrul de 24; deosebirea fa de Iosif Flaviu apare fiindc Talmudul Att premisele, ct i concluzia acestei argumentri sunt ns discutabile. Nu
separ cartea Rut de Judectori i Plngerile de cartea lui Ieremia. exist nici un temei istoric solid pentru presupunerea existenei unui dublu
Cu acest canon al iudeilor este n deplin acord i canonul Bisericii Ortodoxe, canon la iudei. Solidaritatea severn cele religioase a iudeilor din acele timpuri
cum s'a stabilit de ctre Sfinii Prini i prin hotrrile sinoadelor, precum se va (precum i n cele de mai trziu i de totdeauna) ne oprete s presupunem
vedea la locul potrivit. Aceste 39 de cri le au n canonul lor i iudeii pn n divergene religioase ntre iudei, oriunde ar fi fost ei stabilii. Liantul unitii lor
zilele noastre. naionale a fost ntotdeauna Legea lui Moise, iar centrul religios, Ierusalimul cu
Cu aceast nvtur este n dezacord Biserica Romano-Catolic, deoarece templul i preoimea chemat s vegheze asupra celor sufleteti ale poporului.
ea are n canonul su 45 de cri. Ea nir n canon i crile cuprinse n plus, n Aceast unitate religioas nu putea admite ca iudeii din Alexandria s aib un alt
traducerea alexandrin, i anume: Baruh, Tobit, Iudita, Cartea nti i a doua a tezaur sacru al Scripturii, dect cei din Palestina. Din contr, unitatea sever n
Macabeilor, nelepciunea lui Solomon, nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, cele religioase se poate constata pe cale istoric. Aa, n cartea Esterei (9, 29) se
adaosurile la cartea lui Daniel, Cntarea celor trei tineri (c. III), Istoria Susanei i impune iudeilor de pretutindeni celebrarea srbtorii Purim, iar cartea
Istoria nimicirii lui Bel i a balaurului, i unele adaosuri la cartea Esterei. Aceste nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, din Palestina ajunge i la iudeii din Egipt i
cri i pri de cri se numesc deuterocanonice n Biserica Catolic, deoarece este tradus n grecete pentru cei ce doresc s nvee, spre a se pregti din
referitor la canonicitatea lor, n trecut, au fost unele rezerve. n Biserica Ortodox vreme s triasc dup Lege" (ir, Prolog). Iudeii din Egipt sunt invitai s trimit
aceste cri sunt numite necanonice i sunt socotite ca folositoare pentru edificarea brbai crora s li se dea crile pe care ei nu le au (2 Mac 2, 15).
religioas, nu ns i pentru dovedirea nvturilor dogmatice. De aceea, n Deosebirea ca extensiune ntre recenzia alexandrin i Biblia ebraic se
toate traducerile i ediiile biblice sunt cuprinse i aceste cri, ca unele care explic istoricete astfel: iudeii din Alexandria i cei din afar, care vorbeau
merit s fie reinute pentru cuprinsul lor i pentru aprecierea de care s'au numai limba greac i nu cunoteau limba strbun, au inut s aib la un loc
bucurat n literatura patristic. toate crile: i cele sfinte, i pe cele care vorbeau despre brbaii lor alei, sau
ntr'o vreme s'a presupus c, alturi de canonul lui Ezdra, ar fi existat i un care nvau nelepciunea adevrat, cea a tririi n frica lui Dumnezeu, care
al doilea canon al iudeilor din Alexandria. Canonul lui Ezdra ar fi cuprins crile este nceputul nelepciunii. Aa se explic i faptul necontestat c autorii Noului
sfinte scrise pn n timpul lui i redactate ntr'o singur colecie de ctre nsui Testament citeaz dup textul alexandrin, acesta fiind n utilizare general la toi
Ezdra. Acesta ar fi avut 39 de cri, aflate azi n canonul iudeilor i al Bisericii iudeii. Concluzia c citarea este egal cu aprobarea extensiunii trece peste
Ortodoxe. Canonul iudeilor din Alexandria ar fi cuprins n afar de cele 39 i marginile logicii stricte. Fapt este c, dei concluzia nu este strict logic, este
altele, scrise dup timpul lui Ezdra, pn la venirea Mntuitorului. Aceste cri ispititoare i seductoare. Probabil aa se explic faptul c muli scriitori eclesiastici,
sunt: nelepciunea lui Solomon, nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, Tobit, utiliznd recenzia alexandrin, citeaz i din crile necanonice cuprinse n ea.
Iudita, 1 i 2 Macabei i Cartea Baruh. Mrturie pentru acest canon este traducerea Mai ales dup ce din gura Mntuitorului sau a Sfinilor Apostoli n'au avut nici o
alexandrin. Cel dinti canon s'ar putea numi canon palestinian, iar cel din nvtur lmurit relativ la numrul crilor din Scriptur. Un fapt a fost de toi
urm, canon alexandrin (al iudeilor din Alexandria). Existena unui dublu canon cunoscut: Sfinii Apostoli citeaz dup textul alexandrin. Chiar i dup ce scriitorii
a fost susinut mai ales n Biserica Romano-Catolic. S'a crezut anume c pe bisericeti au cunoscut canonul sinagogii (cu 39 de cri) i s'au declarat n
temeiul acesta se poate fundamenta nvtura despre extensiunea canonului teorie pentru acest canon, n practic utilizeaz Alexandrina, n toat extensiunea,
Vechiului Testament. Mntuitorul Hristos i autorii Noului Testament citeaz implicit crile necanonice. Aa a urmat inconsecvena izbitoare ntre teorie i
40 41
Studiul Vechiului Testament Canonul Vechiului Testament n Biserica cretin

practic i la acei scriitori care, categoric, se declar pentru canonul iudeilor, Aa se presupune, de exemplu, c textul de la Matei 6, 14 ar fi citat din
cum sunt: Origen, Sfntul Atanasie, Chirii din Ierusalim, Grigorie de Nazianz, nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah 28, 3: C de vei ierta oamenilor grealele
Epifanie, Fericitul Ieronim . a. Aceasta s'a putut ntmpla cu att mai uor, cu lor, ierta-va i vou Tatl vostru cel ceresc..." Dac un om ine mnie pe un
ct Biserica nc nu se declarase asupra extensiunii canonului. altul, cum poate s-1cear Domnului vindecare?"(Sir 28, 3). Alt caz de citare ar
In concret: N'a existat la iudei un dublu canon: palestinian i alexandrin, fi: Iar cnd v rugai, nu spunei multe ca pgnii, c acestora li se pare c
pentru c nici un document istoric nu arat aa ceva. Dac n recenzia alexandrin, prin vorbria lor vor fi ascultai" (Mt 6, 7), scos de la nelepciunea lui Isus, fiul
alturi de crile canonice traduse din limba ebraic, se afl i crile necanonice lui Sirah (7,14): Nu vorbi mult n adunarea btrnilor, iar din rugciune nu-i
(scrise n majoritate n original grecesc), nu urmeaz n mod necesar c aezarea face moric de vorbe". Apoi cuvintele de la Matei: Scris este: Nu numai cu
n aceeai colecie e totodat i coordonare n autoritate. Citarea necanonicelor pine va tri omul, ci cu tot cuvntul care iese din gura lui Dumnezeu" (Mt 4,
alturi de cele canonice, la scriitorii bisericeti, i poate avea explicarea n 4) ar fi citate din nelepciunea lui Solomon: ... n aa fel, nct fiii Ti pe care
mprejurrile timpului. i-ai iubit, Doamne, s neleag c nu feluritele soiuri de roade l hrnesc pe om,
Autorii biblici atribuie originea necanonicelor curentului elenist nscut n ci cuvntul Tu, care-i ine'n via pe cei ce cred n Tine" (Sol 16, 26). Aijderea
Alexandria, centrul speculaiilor filosofice ale timpului. Aici iudeii aveau o colonie Matei 7,13 ar fi citat din Tobit 4,15. Se mai presupun i alte cazuri de citare, ns
foarte nfloritoare. Tendina unor iudei de a aduce n concordan religia mozaic precum se vede din cazurile de mai sus, aici nu avem de-a face cu citri explicite,
cu postulatele filosofiei profane a dat natere unui amestec religios filosofic. clare i precise, cum e cazul citrilor din crile canonice, ci mai mult cu aluzii
Reprezentantul cel mai celebru al acestui curent a fost filosoful iudeu Filon, care care cu greu pot fi privite ca reproduceri de text propriu-zise.
nva c Logosul divin mprtete nelepciune fiecrui om virtuos. Astfel Unii vd n versetul 9 al epistolei soborniceti a Sfntului Apostol Iuda o
nelepciunea este semnul i dovada inspiraiei, adic al descoperirii i ndemnului aluzie la cartea apocrif Adormirea lui Moise". DarMihail, arhanghelul,
divin. Fiecare om deci, n msura virtuozitii lui, este i inspirat. Despre pietate cnd i se mpotrivea diavolului certndu-se cu el pentru trupul lui Moise..."
i nelepciune vorbesc i crile sfinte, ca despre dou lucruri care sunt n (Iuda 9). Alii ns, cu mai mult dreptate, afl aici referire la Cartea Profetului
strnsa legtur: adevrata pietate este totodat nelepciune, i nelepciunea Zaharia: i Domnul mi l-a artat pe Iosua, marele preot, stnd n faa ngerului
adevrat aduce n mod necesar pietate (nceputul nelepciunii e frica de Domnului; iar diavolul sttea de-a dreapta lui, s i se'mpotriveasc. i Domnul
Dumnezeu" - Pr 1, 7). Astfel s'a pus pe un teren comun nvtura Bibliei i a zis ctre diavol: Ceartd-tepe tine Domnul, diavole!; Domnul, Cel ce a ales
curentul elenist al neoplatonicului Filon. Rodul acestui curent sunt scrierile Ierusalimul, El s te certe!... Iat, nu e oare acesta ca un tciune scos din foc?"
necanonice. nelepciunea lui Solomon i nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Za 3, 1-2). drept c Origen i Clement din Alexandria cred c textul n
trateaz materia teoretic, iar Iudita, Tobit i Macabeii i arat, practic, pe brbaii chestiune din Epistola lui Iuda e scos din apocrifa amintit, ns aceast apocrif
adevrat virtuoi, deci nelepi i inspirai. nu ni s'a pstrat, originea ei e necunoscut i citatul se poate uor privi cu
referire la cuvintele de mai sus ale crii lui Zaharia, numai c epistola lui Iuda,
n locul lui Iosua, l pune pe Moise, amndoi fiind socotii reprezentani ai
poporului.
Alt referire la o carte apocrif vd unii i n cuvintele versetelor 14-15 tot
4. C anonul V echiului Testam ent din epistola lui Iuda: Dar despre ei a proorocit i Enoh, al aptelea (patriarh) de
h Adam, zicnd: Iat, venit-a Domnul ntru miile de sfini ai Lui, ca s fac
n B iserica cretin judecat'mpotriva tuturor i pe toi nelegiuiii sd-i mustre pentru toate faptele
nelegiuirii lor...". Aceste cuvinte ar fi citate din Cartea Enoh", capitolul 2, carte
apocrif, ns n cazul de fa, probabil, avem de-a face cu o deducie din istoria
a. Canonul Vechiului Testament la nceputul Bisericii
cuprins n Facere, unde se spune c Enoh a fost un brbat care a umblat n
Scriptura" citat de Mntuitorul Hristos i de autorii Noului Testament a cile Domnului i pentru viaa lui cuvioas a umblat Enoh cu Dumnezeu i nu
trebuit negreit s cuprind cele 39 de cri care se aflau n posesia sinagogii i s'a mai aflat, pentru c Dumnezeu l strmutase" (Fc 5, 24). Pe baza acestui
se utilizau de iudei drept colecie de cri cu origine divin. Dac totui se text, iudeii l socoteau pe Enoh ridicat la cer cu trupul, cu misiunea de a veni
pretinde c n Noul Testament se fac citri ca din Scriptur i din crile necanonice, odat la judecarea poporului celui fr de lege.
ba chiar i din unele apocrife, aceasta este o afirmaie care nu se poate dovedi. n nici un caz nu se poate contesta un lucru: n Scriptura Noului Testament
nu se face nici o citare din crile necanonice, nici din cri apocrife, cu formula
42
43
Studiul Vechiului Testament Canonul Vechiului Testamentn Biserica cretin

de introducere: Cum este scris", Scriptura zice", Duhul Sfnt zice'"etc, aa Se cuvine deosebit atenie Sfntului Iustin Martirul pentru foarte numeroasele
precum se introduc citrile din crile canonice ale Vechiului Testament. lui citri din Scriptura Vechiului Testament. El citeaz aproape din toate crile
Dac ascultm ns tradiia Bisericii pstrat n scrierile Sfinilor Prini, aflm canonice. Nu se afl nici un singur caz de citare din necanonice sau apocrife.
c cele 39 de cri ale canonului Vechiului Testament sunt recunoscute n Tot astfel, nici la apologeii Taian, Atenagora, Teofil din Antiohia.
unanimitate ca Scriptur inspirat. Aceast credin constant va apare din dovezile Cel dinti autor bisericesc care ne d catalogul crilor canonice este
ce se vor produce mai jos. apologetul Meliton, episcop de Sardes (t 170). El, cu scopul de a se orienta n
Este adevrat c muli scriitori utilizeaz adeseori ca Scriptur" i crile sau privina extensiunii canonului Vechiului Testament, cltorete n Orient ca s ia
unele din crile necanonice. Faptul acesta ns nu trebuie s ne tulbure. Problema cunotin de credina Bisericii de acolo, ca una care cunoate mai bine tradiia
canonului i-a avut epoca sa de evoluie. Astfel, Mntuitorul i Sfinii Apostoli n Mntuitorului i a Sfinilor Apostoli. Rezultatul cercetrilor sale l face cunoscut
cuvintele lor n'au artat niciodat numrul crilor canonului Vechiului Testament, fratelui su Onisim ntr'o scrisoare pe care ne-a pstrat-o Eusebiu n Istoria sa
iar utilizarea general i exclusiv n Biseric a textului Alexandrinei, pn la o bisericeasc. Iat textul acestei scrisori: Am mers n Rsrit, unde s'au petrecut
vreme utilizat i de iudei, i utilizarea acestui text de ctre autorii sfinii ai Noului i unde s'au vestit lucrurile i, cu tot dinadinsul, am cutat a cunoate crile
Testament au pricinuit o orientare greit n chestiunea extensiunii canonului. Testamentului Vechi, pe care, punndu-k n rnd, i le-am scris. Numele lor
Biserica nsi nc nu se declarase prin vreo hotrre categoric i universal (n sunt: Moise5cri- Facerea, Ieirea, Leviticul, Numerele, Deuteronomul-, Iosua
vreun sinod ecumenic). De aceea s'a petrecut i aici ntocmai ca la fixarea altor Navi, Judectori, Rut, 4 ale Regilor, 2 Paralipomene, Psalmii lui David, ale lui
adevruri de credin: pn la cristalizarea definitiv a premers o epoc de dibuire, Solomon - Proverbele i nelepciunea -, Ecclesiastul, Cntarea Cntrilor, Iov,
pentru lmurirea i fixarea unui termen sau a unui adevr descoperit. n aceast Isaia, Ieremia, cei 12 ntr'o carte, Daniel, Iezechiel, Ezdra".
epoc premergtoare, greelile sunt explicabile i nu sunt imputabile. C, ntr'adevr, Precum se vede, din rndul crilor sfinte lipsesc Estera, Neemia i Plngerile,
pn la cristalizarea adevrului a fost o epoc de neorientare, se vede mai ales de ns cartea lui Neemia, n timpul acela, era contopit cu cartea Ezdra, iar Plngerile
acolo c chiar unii autori care, categoric, sunt pentru numrul 39 al crilor canonice, cu Profetul Ieremia. Lipsa crii Estera se explic n general fie prin neatenia
n practic utilizeaz ca Scriptur i crile necanonice, dei principial i teoretic nu copitilor, fie ca o repercusiune a certurilor rabinilor asupra atitudinii anumitor
le admit n canon (Sfntul Atanasie, Sfntul Chirii al Ierusalimului, Fericitul Ieronim cercuri bisericeti fa de aceast carte.
etc). i nu e deloc de mirare c a fost o epoc de neorientare. Numai cu timpul, Autoritatea i influena mare i mereu crescnd a traducerii Alexandrinei n
Biserica cretin a putut seleciona din puzderia de apocrife cu pretenia de a fi Biseric i-a fcut pe muli scriitori bisericeti din secolele II i III s atribuie canoni-
socotite inspirate" sau descoperite", pe cele cu adevrat inspirate. n aceast citate i crilor necanonice, probabil pentru singurul motiv c textul lor se cuprinde
epoca de neorientare a fost un singur punct cert de orientare: canonul iudeilor, ale n aceast traducere. Astfel, Sfntul Irineu citeaz ca Sfnt Scriptur din cartea lui
crui cri, nendoielnic, au fost de origine divin. Aa se explic utilizarea crilor Bamh i din nelepciunea lui Solomon. Tertulian citeaz din nelepciunea lui Solomon
necanonice alturi de cele canonice i aa se explic i inconsecvena ntre teorie i alte necanonice. Sfntul Ciprian citeaz din nelepciunea lui Solomon, ntia a
i practic, de care s'a vorbit mai sus. Muli autori biblici ortodoci nu exclud nici Macabeilor, Tobit i din nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah. Tot aa, Clement din
astzi caracterul inspirat al crilor necanonice, iar sinodul din Ierusalim (ianuarie Alexandria, discipolul lui Origen, citeaz cu fonmila Scriptura spune" i din crile
1672) i numete sfini pe autorii necanonicelor. Chiar Biserica Ortodox, cnd bune de citit. Acetia din urm, probabil, au fost sub influena iudeilor din Alexandria.
apreciaz necanonicele drept cri bune pentru edificare, pilduire i nvtur
duhovniceasc, le atribuie implicit autoritate, cci ea nu nelege s fac edificarea, b. Istoria canonului Vechiului Testament n secolul TV i n urmtoarele
pilduirea i nvtura duhovniceasc pe baz de poveti sau neadevruri.
Iat dovezile Tradiiei despre extensiunea canonului Vechiului Testament. n Problema extensiunii Vechiului Testament se rezolv just abia n secolul IV,
epoca Prinilor Apostolici, Barnaba citeaz din cartea a 3-a a lui Ezdra i din precizndu-se i raportul crilor necanonice fa de cele canonice.
nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah; Clement Romanul citeaz din nelepciunea lui Sinodul din Laodiceea (anul 360) hotrte n canonul 59 s nu se citeasc
Solomon; Pstorul lui Herma citeaz din cartea a 2-a a lui Ezdra i a 2-a a Macabeilor, n Biseric crile necanonice alturi de cele canonice, ntrebuinndu-se aici
din nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah; Sfntul Policarp citeaz din Tobit: ns ntia oar termenul de carte canonic". Pentru evitarea oricrui echivoc, acest
citrile nu sunt introduse cu formule biblice de citare, iar citarea canonicelor ca Sinod, n canonul 60, d i numrul, i lista crilor canonice.
numr este covritoare fa de cele necanonice. Citrile din crile canonice sunt Crile canonice care trebuie s se citeasc sunt: Facerea, Ieirea din Egipt,
introduse, ntotdeauna, cu formula de citare a crilor de origine divin. Leviticul, Numerele, Deuteronomul, Iosua Navi, Judectori, Rut, Estera, 1-2 ale

44 45

Studiul Vechiului Testament Canonul Vechiului Testament n Biserica cretin

Regilor, 3-4 ale Regilor, 1-2 Paralipomena, 1-2 ale lui Ezdra, cartea Psalmilor: aseamn i o deduce din autoritatea lui Hristos, Care prin Sfinii Si Apostoli,
150 Psalmi, Proverbele (Paremiile) luiSolomon, Ecclesiastul, Cntarea Cntrilor, martori oculari ai Cuvntului, au fost predate Prinilor Bisericii. Clasa a doua,
Iov, 12 Profei, Isaia, Ieremia, Baruh, Plngerile i Epistola, Iezechiel, Daniel". cuprinznd cri de lectur (), are autoritatea Prinilor, care
Deci canonul Sinodului din Laodiceea este identic cu canonul lui Meliton, le-au utilizat i le-au apreciat ca folositoare pentru instrucia cretin i edificarea
cu deosebire c acesta, la cartea lui Ieremia, adaug i cartea lui Baruh, Plngerile sufleteasc. n clasa I, Sfntul Atanasie enumera crile canonice, n clasa a II-a:
i Epistola lui Ieremia. nelepciunea lui Solomon, nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, Tobit, Iudita,
Sfntul Atanasie, n sfrit, n epistola sa festiv (39 a), scris n anul 367 Estera. de observat c Sfntul Atanasie altur cartea Baruh, Plngerile i
(Migne, P. G XXVI), pune la punct chestiunea canonului Vechiului Testament, Epistola la cartea lui Ieremia. Faptul c Estera este aezat ntre cele necanonice
preciznd i raportul crilor anaghinoscomena (bune de citit) fa de cele canonice se explic probabil astfel: iudeii voiau cu tot preul s o exclud din canon, ceea
i valoarea celor dinti fa de cele din urm. Epistola ni s'a pstrat n ntregime. ce pare s fi pricinuit un prejudiciu sau o rezerv fa de aceast carte i n unele
Iat partea ei care ne intereseaz: cercuri ale Bisericii cretine. Afar de crile canonice i cele de lectur, Sfntul
Spre justificarea cutezanei mele, m folosesc de formula Evanghelistului Atanasie face amintire i de cri apocrife pe care le deosebete net de cele de
Luca: Deoarece muli au nceput a-i compune lotui apocrife i a le amesteca mai nainte i le oprete de la ntrebuinarea public, fiind eretice, deci
cu Scriptura inspirat de Dumnezeu ( ) despre care ne-am primejdioase.
ncunotinfat, precum a fost predat Prinilor de ctre cei care au fost martori Canonul Sfntului Atanasie este n deplin acord i cu sinopsa Sfintei Scripturi
oculari i slujitori ai Cuvntului, am gsit i eu de bine, fiind solicitat de fraii din sec. IV sau V, pe nedrept atribuit, ntr'o vreme, Sfntului Atanasie. i aceast
mei buni i cunoscndu-le de mult, a expune pe rnd crile primite n canon, sinops are trei clase de cri numite , i .
predate i crezute ca dumnezeieti ( , n clasa antilegomenelor pune i patru cri ale Macabeilor. Despre Estera observ:
), ca oricine, dac ar fi sedus, s-i combat pe Civa dintre btrni spuneau c, la evrei, i Estera se afl n canon".
neltori, iar dac a rmas curat, s se bucure, de mai nainte fiind avertizat. Istoricul Eusebiu de Cezareea (265-340), vorbind despre canonul Vechiului
Crile Vechiului Testament sunt 22. Cci, precum am auzit, atteasunti literele Testament, afirm c scrierea lui Meliton cuprinde crile canonice, primite cu
la iudei. Dup numr i. ordine, sunt acestea: nti Facerea, apoi Ieirea, apoi consens unanim.
Leviticul, Numerele i Deuteronomul, Isus (Iosua), fiul lui Navi, Judectori, Rut, Sfntul Chirii al Ierusalimului (315-386) d un catalog al crilor sfinte (Cat.
patru Cri ale Regilor, dintre care 1 i 2 se socotesc o carte, tot aa i a 3-a i a IV despre 10 dogme, 33, 35 Migne, P. G.); catalogul dat de el este identic cu cel
4-a. Dup acestea Paralipomenele 1 i 2, socotite ca o carte, cartea Psalmilor, al lui Atanasie. Demn de remarcat e ns faptul c Chirii d numai dou clase de
Proverbele, Ecclesiastul, Cntarea Cntrilor, Iov. Dup aceea Profeii, cri: cri divine i cri apocrife. Astfel se poate bnui c el aaz crile
doisprezece, ca o carte. Apoi Isaia, Ieremia cu Baruh, Plngerile i Epistola, necanonice ntre cele apocrife, cu care spune s nu avem nimic comun".
Iezechiel i Daniel. Pn aici am nirat crile Vechiului Testament (urmeaz Acelai canon al lui Atanasie l are i Sfntul Grigorie de Nazianz (330-390)
n epistol canonul Noului Testament). Acestea sunt izvoarele mntuirii, ca cel i Amfilohie, episcop n Iconiu (t dup 394), care, n ndemnurile cuvioase date
ce nseteaz s se sature de cuvintele lor. n acestea se vestete doctrina pietii. de Seleucos, l avertizeaz s nu citeasc orice scriptur, cci sunt i cri cu
Nimeni s nu adauge nimic la acestea i nimeni s nu omit din ele... Dar ca s pseudonime, unele foarte periculoase. Pentru orientare i comunic i catalogul
fiu mai exact, gsesc necesar s mai adaug c n afar de acelea sunt i alte crilor. Despre Estera observ: Pe aceasta unii o aaz n canon".
cri necuprinse n canon ( ), dar care au fost decretate de Sfntul Epifanie din Cipru (315-403), n scrisoarea sa Demensuris et
Prini ca s fie citite de ctre cei care de curnd se apropie (catehumeni), sau ponteribus, numr 39 de cri canonice, dei numrul lor l comprim nu la 22,
de ctre cei ce vor s nvee cuvntul pietii: nelepciunea lui Solomon, Estera, cum fac ceilali scriitori ai timpului, ci la 27, deoarece, spune el, e drept c evreii
Iudita, Tobit, Didahia zis a Apostolilor i Pstorul. Dar iubiilor, fiind acelea au 22 litere n alfabet, dar cinci litere au i form final, deci form dubl, n total,
cuprinse n canon, iar acestea citindu-se (), nicidecum s nu ca urmare, sunt 27 de cri. Probabil voia s scoat i pentru Vechiul Testament
se numeasc apocrife, cci acestea (apocrifele) sunt invenii ale ereticilor...". numrul de 27 dup analogia numrului de 27 al crilor Noului Testament. Despre
Precum se vede, Sfntul Atanasie face deosebire clar i precis ntre cele nelepciunea lui Solomon i nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, spune c: dei
dou categorii de cri. Arat apoi importana practic i autoritatea fiecrei sunt foarte folositoare, totui ele nu sunt primite n canonul crilor sfinte.
categorii, stabilind i principiile care le deosebesc. Scoate n relief crile canonice Pe la sfritul secolului IV sau nceputul secolului V s'au compus, din diferite
numite de el cri inspirate ( ). Autoritatea acestora o izvoare, Constituiile Apostolice. n partea a IlI-a a acestei cri se cuprind 85 de
46 47
Studiul Vechiului Testament Canonul Vechiului Testament n Biserica cretin

canoane ale Apostolilor. Aceste canoane au fost primite de Sinodul Trulan din acelea pe care le primesc mai multe i mai nsemnate Biserici. Deci, dup
692. n canonul 85 se afl catalogul crilor Vechiului Testament. Cuprinde 36 de Fericitul Augustin, criteriul canonicitii este utilizarea lor de ctre Biserici, respectiv
cri, crora le adaug i 3 cri ale Macabeilor. Canonul atanasian ni-1 dau i reprezentanii lor: scriitorii bisericeti. n baza acestui criteriu, el numr n
Leontie de Bizan (485-560) n cartea (Migne, . G. 86), Cosmas canonul crilor 44 de cri.
Indicopleustes din Alexandria, Sfntul Ioan Damaschinul n opera sa Despre Atitudinea Fericitului Augustin a fost determinant pentru timpurile urmtoare
credina ortodox (IV, 17, Migne, P. G. 94) i catalogul stihometric al lui Nichifor, la scriitorii apuseni, care se declar pe urmele lui pentru canonul Scripturii de
patriarhul Constantinopolului (758-826, Migne P. G. 100). mai sus. Excepie fac numai Iuliu Africanul Of 550, De Partibus Divinae Legis,
Aceeai este extensiunea canonului Vechiului Testament i la scriitorii apuseni c. 3), Grigorie cel Mare (t 604), Beda Venerabilul (t 753, Corn. la Apoc.) i
latini. Alcuin (| 804, Adv. Elipandum, I, 18). Hotrrile sinoadelor locale din Hippo
Sfntul Ilarie de Pictavium (366) n Prologul su la Cartea Psalmilor, este (393), al treilea (397) i al aselea (419) din Cartagina reproduc canonul Fericitului
pentru numrul de 39. Augustin. Aijderea, scrisoarea Papei Inoceniu I ctre Episcopul Exuperiu din
Att pentru precizrile aduse, ct i pentru aprecierile juste e deosebit de Toulouse (405) i Decretul Papei Gelasiu: De recipiendis et non recipiendis
important mrturia lui Rufin, presbiter din Aquileea (f 410). n comentariul su libris" din anul 492. Ct privete traducerile vechi, cele fcute dup textul
la Simbolul Apostolilor, 36, 37, 38 (Migne, P. L, 21) se spune despre crile Septuagintei cuprind i crile necanonice. Se crede c traducerea Peschitto,
canonice pe care le enumera c ele sunt inspirate de Duhul Sfnt i sunt predate fcut dup textul original ebraic, la nceput n'a cuprins necanonicele, dar mai
Bisericii de Hristos. Dup enumerare adaug: Acestea sunt crile pe care Prinii trziu i s'au adugat i acestea. Le cuprinde ns Vulgata lui Ieronim.
le-au primit n canon i au hotrt ca din acestea s se demonstreze nvturile
de credin. S se tie ns c sunt i alte cri, care la strbuni nu s'au numit c. Istoria canonului Vechiului Testament n timpurile noastre
canonice, ci bisericeti: nelepciunea lui Solomon i a doua nelepciune, cea a
lui Isus Sirah, la latini numit Ecclesiasticus, care numire nu arat pe autorul Biserica Ortodox, pn n zilele noastre, st pe punctul de vedere tradiional,
crii, ci caracterul scrierii. La acestea se adaug: Tobit, Iudita i dou cri ale primind n canon numai cele 39 de cri, care, precum am vzut, au fost
Macabeilor. Dei ei voiau ca aceste cri s se citeasc n Biseric, totui s nu se recunoscute fr nici o controvers de ctre cei mai de seam reprezentani ai
citeze pentru demonstrarea autoritii credinei. Celelalte cri care nu se citesc nvturii lsate de Mntuitorul Hristos i de Sfinii Apostoli. Ea crede c, dat
n Biseric s'au numit apocrife". fiind n aceast nvtur consensul unanim de credin cretin, cu tot dreptul
Fericitul Ieronim (331-420), n celebrai Prologus galeatus (Prefa la crile poate socoti aceast nvtur cuprins n Sfnta Tradiie, ca izvor al Descoperirii
lui Samuel i ale Regilor), nirnd 39 de cri, reduse dup obiceiul timpului su divine, cu toate c nici unul din Sinoadele ecumenice n'a definit-o ca atare. De
la numrul de 22, adaug: Tot ce este peste acestea s se socoteasc ntre apocrife. cte ori s'a ivit necesitatea ca o Biseric s-i mrturiseasc aceast credin, a
Deci nelepciunea, care n general se atribuie lui Solomon, Isus Sirah, Iudita, fcut-o cu hotrre.
Tobit i Pstorul nu sunt n canon". Dei, precum se vede, Fericitul Ieronim n secolul XVII, cnd apar Mrturisirile de credin publicate de Mitrofan
numete cnile necanonice apocrife, atunci cnd e vorba s le arate autoritatea, Critopulos (f 1640) i Chirii Lucaris (t 1638), problema canonului biblic i a
e de acord cu Sfntul Atanasie c sunt destinate pentru citire i nlare sufleteasc. autoritii crilor anaghinoscomena = bune de citit, ale Vechiului Testament,
Prin numirea acestor cii ca apocrife", Fericitul Ieronim a voit s arate separarea revin n actualitate.
lor de cele canonice, nicidecum n'a voit ns s diminueze autoritatea sau cuprinsul Mitrofan Critopulos, patriarh de Alexandria, redacteaz la Helmstdt, n anul
lor. n Prologul la crile Paralipomena spune c Biserica nu recunoate apocrifele. 1625, cu ocazia studiilor teologice fcute n Apus, o Mrturisire de credin,
La el deci, n cazul dat, apocrif echivaleaz cu necanonic. publicat ulterior (1661) sub titlul: Mrturisirea Bisericii rsritene,
Fericitul Augustin (f 430), presbiter, mai apoi episcop de Hippo, este ntiul soborniceti i apostoliceti, n care expune principalele nvturi ale Bisericii
Printe care n privina extensiunii canonului Vechiului Testament este n dezacord Ortodoxe. Referitor la canonul biblic, Mitrofan Critopulos afirma mai nti c n
cu tradiia de pn acum. n scrierea sa De doctrina christiana (2, 8), el Vechiul Testament sunt 22 de cri pe care Biserica lui Hristos le-a recunoscut
numr ntre crile canonice i pe acelea pe care autorii de mai nainte le drept canonice i autentice", cri pe care se fundamenteaz dogmele, de aceea
separ de acestea i le numesc necanonice. El stabilete i criterii pentru le numim inspirate de Dumnezeu i Sfnta Scriptur". Despre crile
cunoaterea canonicitii unei cri. Spune c trebuie primite drept canonice anaghinoscomena, mrturisete c nu trebuie respinse, deoarece conin precepte
acele cri care sunt primite de toate Bisericile catolice", afar de acestea, i pe morale i sunt demne de laud" (capitolul VII - Despre Biseric). Orientndu-ne

48 49
Studiul Vechiului Testament Canonul Vechiului Testamentn Biserica cretin

dup mrturiile patristice (Sfntul Grigorie de Nazianz, Sfntul Amfilohiu de crilor Vechiului Testament. n Biserica greac, unde textul Septuagintei a fost
Iconiu i Sfntul Ioan Damaschin), n problema canonului Vechiului Testament, recunoscut drept text canonic i autentic al Sfintei Scripturi a Vechiului Testament,
Mitrofan Critopulos menine linia general constant a tradiiei de veacuri n exist tendina manifestat de unii teologi de a recunoate crile
Biserica, deosebind crile canonice de cele anaghinoscomena. anaghinoscomena (necanonice) drept inspirate i canonice, denumindu-le
n anul 1629, Chirii Lucaris, patriarh de Alexandria i Constantinopol, public deuterocanonice". n Bisericile rus, bulgar i romn se pstreaz vechea i
la Geneva scrierea: Mrturisirea rsritean a credinei cretine. Influenat tradiionala prere referitoare la crile Vechiului Testament. n aceste Biserici
de concepia protestant n problema crilor Vechiului Testament, Chirii Lucaris, sunt socotite drept canonice i inspirate numai cele 39 de cri, iar crilor
dup ce recunoate c sunt 39 de cri canonice, despre crile anaghinoscomena, anaghinoscomena li se atribuie o valoare instructiv-moral, sunt folosite n cult
spune direct c sunt apocrife", dup exemplul protestant. Biserica Ortodox a i meninute n traducerile Sfintei Scripturi. Biserica Ortodox Romn, respectnd
luat atitudine fa de aceast eroare, ca i fa de altele, i a condamnat Mrturisirea tradiia rsritean, pstreaz crile anaghinoscomena n Sfnta Scriptur,
lui Chirii Lucaris n mai multe sinoade (la Constantinopol n 1038, la Iai n 1642, considerndu-le Jolositoare i ziditoare de suflet", deoarece sunt pline de
la Constantinopol n 1672 i la Ierusalim n 1672). Sinodul din Ierusalim (1672), nelepciune duhovniceasc i de aceea Biserica le folosete, pe unele din ele,
aprobnd Mrturisirea de credin a patriarhului Dositei, fa de Mrturisirea chiar la sfintele slujbe"'(Carte de nvtur, pp. 19-21). n traducerile romneti
de credin a lui Chirii Lucaris despre canonul Scripturii, declar urmtoarele: ale Sfintei Scripturi, ncepnd cu cea din anul 1968, crile anaghinoscomena
Urmnd norma Bisericii Catolice, numim Sfnta Scriptur toate acele cri pe sunt tiprite la sfrit, dup cele 39 de cri canonice, cu sau fr titlul: Cri i
care Chirii le numr n conformitate cu Sinodul de la Laodiceea i, pe lng fragmente necanonice".
acestea, pe acelea pe care el, fr pricepere i din netiin, ori mai ales din n Biserica Romano-Catolic, canonul a rmas cel fixat de Fericitul Augustin.
rutate, le-a numit apocrife: nelepciunea cea a luiSolomon, Iudita, Tobit, Istoria Pn la conciliul tridentin (1545-1546) numai civa scriitori au rezerve fa de
balaurului, Istoria Susanei, Macabei i nelepciunea lui Sirah. Cci mpreun crile necanonice (Rupertus, \ , Hugo de S. Vict., t 1441, Hugo Caro, t
cu celelalte cri ale Scripturii dumnezeieti i pe acestea noi le socotim pri 1662, Toma de Aquino, f 1274, Nicolaus Lyranus, t 1340, Alfonsus Tostatus, f
adevrate ale Scripturii, pentru c datina veche, dar mai vrtos Biserica Catolic 1455, Crd. Cajetan, f 1535, . a.). Motivele care i~au determinat pe scriitorii
nva c sunt autentice. Evangheliile sfinte i celelalte cri ale Scripturii... Dac apuseni s adopte n canon i crile necanonice au fost urmtoarele: a) Marea
ns se pare cumva c nu s'au numrat laolalt toate de ctre toi, totui i autoritate a Fericitului Augustin; b) criteriul acestuia despre canonicitatea unei
acestea se numr i se connumr L ntreaga Scriptur de ctre muli teologi, cri, adic utilizarea ei, n lipsa consensului unanim, de ctre cele mai de seam
att de ctre cei mai vechi, ct i de ctre cei mai renumii, pe care i noi pe Biserici; c) inconsecvena ntre teorie i practic a scriitorilor antici care, dei
toate le socotim de cri canonice i mrturisim c i acestea sunt Scriptur". aprob numai 39 de cri n canon, totui n scrierile lor citeaz i din crile
drept c aici se pare a fi adoptat nvtura Bisericii Catolice despre necanonice. Atunci ns cnd protestanii declar apocrife crile necanonice,
canonicitatea crilor anaghinoscomena (necanonice), dar Sinodul din Biserica apusean, la conciliul tridentin, n decretul De canonicis Scripturis"
Constantinopol, inut n acelai an (1672), spune lmurit c aceste cri sunt definete nvtura catolic despre extensiunea canonului, numrnd n canon
bune i edificatoare, . Probabil c rvna de a apra valoarea i crile necanonice, iar conciliul de la Vatican (1871) ridic aceast nvtur la
crilor anaghinoscomena i-a dus pe Prinii acestui sinod la aceast atitudine rang de dogm. Dac dup conciliul tridentin a putut persista ndoiala privind
exagerat i strin de Tradiia Ortodoxiei autentice. Biserica Ortodox Rus i-a valoarea crilor necanonice, precum de fapt a i persistat, cci Sixtus din Siena,
afirmat poziia relativ la extensiunea canonului Vechiului Testament prin aprobarea n a sa Bibliotheca Sancta, Bernard Lamy n lucrarea Aparatus biblicus i
de ctre Sfntul Sinod a Catehismului lui Filaret, Mitropolitul Moscovei (1878), Prof. I. Iahn n Introducerea sa socotesc c cele necanonice au mai mic
n care, pe baza numrrii fcute de Sfntul Chirii i Sfntul Atanasie, nva c autoritate, dup conciliul din Vatican, faptul acesta a fost exclus. n Biserica
Vechiul Testament are 39 de cri, comprimate la un numr de 22, iar despre Romano-Catolic, canonul Vechiului Testament are 46 de cri, spre deosebire
cele necanonice nva c ele nefiind scrise n limba ebraic, nu se numr ntre de cel al Bisericii Ortodoxe, i le cuprinde n numrul crilor canonice i pe
cele canonice, ci, dup Sfntul Atanasie, sunt destinate pentru cei ce intr n cele necanonice: nelepciunea lui Solomon, nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah,
Biseric. Aa nva aproape toi teologii Bisericii Ortodoxe, cum arat manualele Iudita, Tobit, Baruh i 1-2 Macabei. nvtura tradiional despre canon are ns
de Dogmatic i de Introducere. i azi repercusiuni la teologii romano-catolici, cci crile necanonice sunt numite
Din lipsa unei hotrri precise, cu caracter general obligatoriu, n rndul deuterocanonice, iar cele 39, protocanonice. Aceast numire, introdus mai
teologilor ortodoci de astzi mai exist unele preri deosebite relativ la canonul nti de protestani, a fost adoptat la romano-catolici de Sixtus din Siena. Mai
50 51
Studiul Vechiului Testament
Canonul Vechiului Testament n Biserica cretin

apoi devine general la autorii biblici catolici. Firete c, dup conciliul din n Initiation biblique, III ed, Paris, 1954; Prof. A. Osipov, Despre Sfnta Scriptur, n
Vatican, aceast deosebire de numire nu nseamn i deosebire de autoritate, Jurnalul Patriarhiei Moscovei", 1956, nr. 9; Pr. Prof. M. Chialda, Crile anaghinoscomena
amndou categoriile fiind considerate cri inspirate, deci de origine divin. ale Vechiului Testament n Biserica Ortodox, n Ortodoxia", 1962, nr. 4; Pr. Prof. N.
Deosebirea dintre ele se refer numai la timpul primirii lor n canonul Bisericii: Neaga, Ortodoxia i Vechiul Testament, n Mitropolia Banatului", 1962, nr. 7-8; Abrudan
Dumitru, Crile anaghinoscomena ale Vechiului Testament n Biserica Ortodox,
cele protocanonice fiind primite de la nceput, iar cele deuterocanonice mai dup traducerile romneti ale Sfintei Scripturi, n Studii Teologice", 1962, nr. 9-10;
trziu (sinodul tridentin). Em. Corniescu, Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther i
Crile anaghinoscomena (necanonice) au avut o soart variat n Biserica Jean Calvin, n Studii Teologice", 1969, nr. 3-4; Pr. Prof. Mircea Basarab, Crile
Protestant i n ramurile ei. Marii reformatori, att Luther, ct i Calvin, le menin anaghinoscomena - bune de citit, n Bibliile romneti, n Studii Teologice", 1972,
n ediiile lor ca pe unele folositoare. Le aaz ns n apendice (epilog). Aa nr. 1-2.
procedeaz i Simbolul Bisericii Galicane (1559) i Confesiunea Helvetic (1566).
La nceput le menine i Biserica Anglican (art. 6), declarndu-le bune de citit
pentru pilduire i formarea moravurilor, nu ns i pentru demonstrarea dogmelor.
Calvinii, mai trziu, nu le admit n Biblie (1618). Pe urmele lor nici presbiterienii
din Anglia i Scoia, cu toate c Crammer, Arhiepiscop de Canterbury, n Biblia
sa din 1539 le tiprete cu numirea de aghiografe. n Biblia regelui Eduard VI
(1547) se tipresc drept cri eclesiastice. Aa se menin aproape dou secole i
jumtate. Societatea Biblic Britanic, fondat n Londra la 7 martie 1804, la
insistena presbiterienilor ncearc, n anul 1817, s le scoat din ediiile Bibliei.
Aceast ncercare a provocat ns disiden n tabra protestant, mpotrivin-
du-se din rsputeri luteranii i calvinii. Totui prin nelegerile din anii 1826-1827
se hotrte definitiv s nu se mai tipreasc sub nici un pretext. Ceea ce s'a i
pus n practic.
La confesiunile protestante, actualmente, oficial, cele 39 de cri ale canonului
se numesc cri canonice, cele necanonice se numesc apocrife, iar apocrifele
noastre pseudoepigrafe. Aceasta, n ce privete atitudinea eclesiastic, deoarece
practic protestanii, n baza libertii contiinei pe care le-o ngduie credina
lor, cel puin ct privete pe muli autori biblici, nu par a susine caracterul
inspirat al Scripturii.
Copii, armenii, nestorienii, monofiziii sirieni i etiopienii au reinut n canon
i crile necanonice. Etiopienii le-au mai adugat i cteva apocrife: Cartea
Enoh, Cartea Jubileelor, Apocalipsa lui Ezdra etc.

Bibliografie

A. Loisy, Histoire du canon de l'Ancien Testament, Paris, 1890; M. Jugie, Histoire


du canon de l'Ancien Testament dans l'Eglise grecque et l'Eglise russe, Paris, 1909; F.
Vigouroux, Canon des Ecritures, n Dlctionnaire de la Bible, II, 134-184; H. Hpfl,
Canonicite, n Supplement au Dictionnaire de la Bible, I, 1022-1045; E. Mangenot,
Canon des Iivres Saintes, n Dictionnaire de Theologie Catholique, II, 1550-1605; H.
L. Starck, Kanon des Alten Testaments, n Realencyklopdie fur protestantische
Theologie und Kirche, III AufL, IX, 741-768; Al. Dombrowschi, La doctrine de l'Eglise
russe et le canon de l'Ancien Testament, n Revue Biblique", X, 1901; S. Zarb, De
hlstoria Canonis Utriusque Testamenti, Roma, 1934; A. Tricot, Le canon des Ecritures,
52
53
C aracterul inspirat al Sfintei Scripturi

C. Inspiraia 1. Autorii Vechiului Testament afirm de multe ori c ei au scris din ndemn
divin, chiar la porunc divin. Aa citim la Ieire 17, 14: Atunci a zis Domnul
ctre Moise: "Scrie aceasta'ntr'o carte, spre aducere aminte, i spune-i lui Iosua
Sfintei Scripturi c pomenirea lui Amalec o voi terge din cele ce sunt sub cer'". porunc pe
care o aflm des repetat n mai multe locuri ale Vechiului Testament (s 8,1; Ir
30, 2; Iz 24, 2; Dn 12, 4; Ave 2, 2 etc). La profei e obinuit fraza: Aa zice
Domnul Dumnezeu", Ascultai cuvntul Domnului", Cuvntul Domnului
ctre..."(s 1, 10; 43, 1; Ir 1, 2; 16, 12; Iz 1, 3; Os 1, 1; Ioil 1, 1; Avd 1, 1; Iona 1,
1; Mi 1, 1; Sof 1, 1 etc). Trimiii lui Dumnezeu sunt gura Lui care vorbete
1. Caracterul inspirat al Sfintei Scripturi oamenilor: ... iar tu vei gri ctre eli-i vei pune n gur cuvintele Mele, iar Eu
voi deschide gura ta i voi deschide gura lui i v voi nva ce s facei" (I 4,
15). Cnd capt misiunea divin, Moise ncearc s se eschiveze, pretextnd c
Cauza adevrat pentru care Sfnta Scriptur este sfnta i canonic, adic de cnd i vorbise Domnul, e de-a dreptul greu la vorb. Dumnezeu ns a zis
infailibil normativ pentru credin i moral, e faptul c ea a fost scris sub ctre Moise: "Cine i-a dat omului gur? i cine-lface mut sau surd, vztor sau
influen divin. Aceast origine divin a ei, unic i extraordinar, o face s fie nevztor? Oare nu Eu, Dumnezeu?i acum, du-te: Eu sunt Cel ce-i voi deschide
tezaurul cel mai scump al omenirii. Aceasta origine divin este i temeiul autoritii gura i te voi nva ce s grieti" (I 4, 11-12).
ei divine i infailibile. Ea nu este cuvntul omului", ci este cuvntul lui mpratul i Proorocul David griete de la Domnul ori, mai precis, Domnul
Dumnezeu". griete prin el: Duhul Domnului a grit ntru mine, cuvntul Su a fost pe
limba mea" (2 Rg 23, 2).
Faptul inspiraiei fiind supranatural, poate fi cunoscut numai din Descoperirea
Nu se poate obiecta c Profeii, i n genere toi trimiii lui Dumnezeu, ne
dumnezeiasc. Dovezile pentru caracterul inspirat al Scripturii va trebui deci s
amintesc misiunea lor divin numai pentru ca s dea mai mare autoritate sau
le cutm n Sfnta Scriptur i Sfnta Tradiie, care sunt izvoarele Descoperirii
trie spuselor lor. Cci misiunea de a fi vestitorul poruncilor i voii divine niciodat
divine. Dac Biserica propune ca nvtur de credin inspiraia Scripturii, ea
n'a fost misiune uoar i rentabil, pe care cineva s i-o asume de bunvoie,
trebuie s se bazeze pe Descoperirea divin, cci Biserica este nvtoare infailibil
dat fiind rsplata celor ce vestesc legea aspr a lui Dumnezeu, att de oneroas
numai atunci cnd nva c un adevr de credin sau de moral este descoperit
pentru oameni. Din viaa trimiilor lui Dumnezeu cunoatem la cte privaiuni,
de Dumnezeu, sau cnd lmurete un adevr descoperit. Nicidecum Biserica nu
umiliri i prigoane au fost expui pentru activitatea lor misionar. De aceea nu
poate propune un adevr ca adevr de credin, dac acela nu se afl n izvoarele
este de mirare c unii dintre profei nu numai c nu caut s-i asume fr temei
Descoperirii dumnezeieti.
misiunea divin, ci, din contr, ncearc a se mpotrivi unei nsrcinri att de
n cele ce urmeaz se va vedea c Biserica, atunci cnd propune ca adevr
grele i pline de primejdii. Profetul Iona, cnd este trimis s vesteasc ninivitenilor
inspiraia divin, se bazeaz pe Descoperirea divin. i de fapt, inspiraia este
osnda ce-i ateapt, ncearc s fug dinaintea Domnului. Ieremia i cere lui
un adevr care se atest att n Sfnta Scriptur, ct i n Sfnta Tradiie.
Dumnezeu s-1 absolve de misiunea de profet. Domnul ns l ncurajeaz astfel:
Dovezi pentru caracterul inspirat al Vechiului Testament se afl n Vechiul
Jar Domnul a zis ctre mine: "S nu zici: Sunt nc tnr, cci la ci te voi
Testament nsui, n Noul Testament, n tradiia iudaic i n tradiia cretin.
trimite, fa toi vei merge i pe toate cte-i voi porunci Eu ie, pe acelea le vei gri.
De faa lor s nu te temi, c Eu cu tine sunt ca s te scap, zice Domnul. Atunci
Domnul i-a ntins mna spre mine i mi-a atins gura i mi-a zis: "Iat, cuvintele
Mele le-am pus n gura ta..." (Ir 1, 7-9) i cnd trebuie s se achite de misiunea eu cu graiul meu amar voi rde, la rscoal i sleire voi chema, cci cuvntul
ce i s'a dat peste voia lui, i cnd gust rsplata amar a contemporanilor, se Domnului mi-a devenit ocar i'n zilele mele toate, btaie de joc" (Ir 20, 7-8).
tnguiete: Tu m'ai amgit, Doamne, iar eu m'am amgit; Tu ai fost puternic, Proorocul Amos este luat i trimis s propovduiasc din mijlocul preocuprilor
Tu ai biruit, eu m'am fcut de rs; fr'ncetare'n toat ziua sunt batjocorit. Da,

54 55
Studiul Vechiului Testament Caracterul inspirat al Sfintei Scripturi

sale zilnice (Amos 7,15). Profeii, din porunc dumnezeiasc, trebuie s vesteasc Vechiului Testament. De cte ori Mntuitorul sau Sfinii Apostoli atribuie origine
cuvntul lui Dumnezeu fie plcut, fie neplcut, mustrare ori mngiere. Este cu divin Scripturii, niciodat nu sunt contrazii de iudei. Semn c au avut aceeai
neputin a presupune c Profeii, cnd amintesc de misiunea lor divin, fac credin.
aceasta din ndemn propriu sau din socoteli mrunte. Apoi nsui Dumnezeu a
confirmat adesea spusele lor cu minuni i profeii. Cine i nchipuie ns c 3. Ca mrturie a tradiiei iudaice despre caracterul divin al Vechiului Testament
Dumnezeu ar fi fcut aceasta pentru a ntri nite afirmaii mincinoase? este destul s ne referim la literaii lor din sec. I al erei cretine. Iosif Flaviu
Nu se poate obiecta nici faptul c dovedirea caracterului inspirat al Sfintei exprim frumos aceast credin a conaionalilor lui: Fiecrui iudeu, de la
Scripturi prin nsi Sfnta Scriptur ar fi sofism (dovedirea unui lucru prin ceea natere, i este imprimat i nnscut credina c acelea (crile sfinte) sunt
ce e de dovedit), cci Sfnta Scriptur are ndoit autoritate: divin i uman. poruncile lui Dumnezeu... ipentru ele gata suntem a suferi bucuroii moarte"
Prin autoritatea ei uman putem dovedi autoritatea ei divin fr s comitem (Contra Ap. I, 17). Filosoful alexandrin Filon, n cartea sa Despre Profei,
sofism. Sfnta Scriptur are toate criteriile autoritii umane: ea este autentic, spune: Profeii, prin gura crora Dumnezeu ne-a fcut descoperire". Aceeai
ntreag, iar autorii ei demni de crezare. Deci autoritatea uman nu i se poate credin a lor se desprinde i din scrierile rabinilor i din Talmud.
contesta. Aceasta, de altfel, se va arta mai pe larg n cursul studiului isagogic.
Dar ce ne spune aceast Scriptur? Ne spune c unii oameni au afirmat despre 4. Credina Sfinilor Prini despre caracterul inspirat al Scripturii se vede: a)
ei c sunt trimiii lui Dumnezeu" i c prin ei vorbete Dumnezeu". Aceast din formulele cu care introduc citrile biblice; b) din epitetele pe care i le dau i
afirmaie o ntreau cu minuni i profeii, a cror svrire este n puterea lui c) din mrturiile lor clare despre originea ei divin.
Dumnezeu, Care nu-i poate da concursul la confirmarea unui neadevr. Cele a) Cnd citeaz din Sfnta Scriptur, Sfinii Prini se folosesc adesea
spuse n Scriptur trebuie s le credem pentru deplina ei autoritate uman, deci de formule din care se vede c, pentru ei, nu omul este autorul principal,
i faptul c autorii ei vorbesc din inspiraie divin. ci Dumnezeu. De aceea, n cele mai multe cazuri, nu-1 amintesc nici pe
autorul omenesc, nici cartea cu titlul ei, ci pentru aceasta ajunge s spun:
2. Noul Testament arat de asemenea caracterul inspirat al Vechiului Scriseste", Scriptura zice", Domnul zice", Spiritul profetic zice" i altele
Testament. nsui Mntuitorul Hristos spune c prin Scriptura Vechiului Testament de acest fel. Numai cnd citeaz cuvintele Mntuitorului Hristos, in s-L
a vorbit Dumnezeu sau Duhul Domnului. Aa, cnd vin la Dnsul saducheii, arate pe Autorul cuvintelor citate, fr s indice cartea unde se cuprind
care zic c nu este nviere", i i pun o ntrebare ca s-L ispiteasc, Mntuitorul aceste cuvinte. Acest fel de citare arat c scriitorii bisericeti, cnd citeaz
dezleag problema i adaug: Jar despre nvierea morilor, oare n'ai citit ce vi texte din Scriptur, nu se bazeaz pe autoritatea ei uman, ci pe autoritatea
s'a spus vou de Dumnezeu cnd zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam i divin, rezultat din caracterul ei inspirat.
Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacob?El nu este Dumnezeul morilor, ci b) Aceeai credin a lor se desprinde i din cuvintele cu care arat
al viilor" (Mt 22, 31-32), citnd textul din Ieire 3, 6. Altdat i ntreab pe caracterul divin al Scripturii. Dionisie Areopagitul numete Scriptura
farisei: Atunci cum se face c David, n Duh, l numete pe El Domn cnd Ilustraiune divin" (De coeL hierarh. c. 1), Fericitul Augustin o numete
spune: Zis-a Domnul ctre Domnul meu: ezi de-a dreapta Mea, pn ce voi Manuscrisul lui Dumnezeu" (Enar. in Ps.), Sfntul Grigorie cel Mare,
pune pe vrjmaii Ti aternut picioarelor Tale?" (Ml 22, 43-44), citnd Psalmul Scrisoarea pe care Dumnezeu a trimis-o fpturilor Sale" (Ep. 31 ad
110,1. Evanghelistul Matei, cnd l citeaz pe profetul Isaia (7, 14) i pe profetul Theod.), Sfntul Justin, Chitara L care cnt Dumnezeu" (Cohort ad
Osea (11, 1), spune c aceste cuvinte s'au spus de ctre Domnul" {Ml 1, 22; 2, Graec, c. 8). Dup Teodoret, scriitorii sfini sunt condeiul lui Dumnezeu"
15). Apostolul Pavel i scrie lui Timotei: i fiindc din pruncie cunoti Sfintele (Prefa la Psalmi).
Scripturi, cele ce pot s te nelepeasc spre mntuire prin credina cea ntru c) Din mrturiile clare amintim urmtoarele:
Hristos Iisus. Toat Scriptura este insuflat de Dumnezeu..." (2 Tim 3, 15-16). Clement Romanul scrie: Citii cu osrdie Scripturile, ascultai
Timotei nu putea cunoate dinpruncie" dect Scriptura Vechiului Testament, desvritele profeii ale Duhului Sfnt" (Ep. Cor. 45). Tot el spune c
n Epistola a 2-a a Sfntului Petru citim urmtoarele: pentru cdproorocie nu s'a Apostolul Pavel a scris fiind pnevmaticos", adic inspirat. Sfntul Justin
fcut niciodat din voia omului, ci purtai de Duhul Sfnt au grit oameni din Martirul spune: Cnd auzii cuvintele Profeilor ca spuse de o persoana,
partea lui Dumnezeu" (2 Ptr 1, 21). Textele de mai sus, i afar de acestea i s nu gndii c sunt spuse de cei ce le zic, ci de Logosul divin, care i-a
altele, arat cu prisosin care este nvtura Mntuitorului Hristos i a Sfinilor ndemnat". Iar Sfntul Irineu zice: Foarte bine tim c Scripturile sunt
Apostoli i care a fost credina iudeilor contemporani despre caracterul divin al desvrite, fiind spuse de Cuvntul lui Dumnezeu i de Duhul Lui" (Adv.
56
57
Studiul Vechiului Testament
Despre natura inspiraiei biblice

Haer. 2, 28). Dup Origen, Scripturile sfinte nu sunt operele oamenilor, scrise au ndoit autoritate: divin, pentru c temeiul lor este inspiraia, i pe
ci sunt scrise din ndemnul Duhului Sfnt, cu voina Tatlui, prin Iisus lng aceasta i autoritatea uman, ntruct autorii lor sunt demni de crezare i
Hristos" (De princ, 4). El ntrebuineaz mai nti cuvntul nsei crile lor, autentice i ntregi.
ca substantiv, care a devenit (ca i derivatul su latin, inspiratio), termen Inspiraia biblic este posibil i din partea lui Dumnezeu, i din partea
tehnic pentru numirea actului prin care Dumnezeu a lucrat asupra scriitorilor omului. Ea este singura cale posibil de a comunica oamenilor adevrurile
sfini la scrierea crilor. religioase, la cunotina crora omul, dup cderea n pcat, nu ar fi putut
ajunge numai cu ajutorul funciilor sale intelectuale, ntunecate, cci
descoperirea individual extern ar nmuli fr rost minunile, fiecare
descoperire extern fiind un amestec al elementului supranatural n cel natural.
Descoperirea individual intern (iluminare, extaz, vis) ar fi lipsita de nota
2. Noiunea inspiraiei certitudinii i uor ar putea fi atribuit unor stri sufleteti exaltate. Descoperirea
prin tradiie ar fi supus schimbrilor i eventual uitrii. De aceea Dumnezeu,
pentru a comunica oamenilor adevrurile mntuitoare, a recurs la mijlocul
Dup ce cunoatem faptul inspiraiei, n urma cruia Sfnta Scriptur este cu inspiraiei biblice.
adevrat de origine divin, i c ceea ce se cuprinde ntr'nsa este cuvntul lui
Dumnezeu", ca s nelegem mai lmurit acest caracter supranatural, va trebui
s cunoatem mai de aproape aceast lucrare divin, al crei autor este Dumnezeu,
pentru c la scrierea crilor sfinte Dumnezeu s'a folosit de oameni, care i au
i ei contribuia lor. 3. Despre natura inspiraiei biblice
Sfnta Scriptur este rezultatul cooperrii a dou cauze: Dumnezeu i omul.
Deoarece Sfnta Scriptur este cuvntul lui Dumnezeu" i nu al omului",
urmeaz c autorul principal al Scripturii este Dumnezeu, iar omul este autor Inspiraia poate fi considerat nu numai n neles activ, ca aciune a lui
secundar (cauz secundar sau instrumental). Lucrarea prin care Dumnezeu Dumnezeu, ci i n sens pasiv, ca existent n aghiografi i conlucrnd cu ei.
1-a activat pe autor la scrierea crilor sfinte se numete inspiraie. ntrebarea este: de ce natur a fost aceast conlucrare i pn unde s'a extins?
Ca Dumnezeu s poat fi numit autorul principal al Sfintei Scripturi, aciunea Sau mai concret: care este modul cooperrii lui Dumnezeu cu omul la scrierea
divin inspiratoare trebuie negreit s ntruneasc urmtoarele trei acte: ndemnul crilor sfinte?
prin care Dumnezeu i determin pe oameni la mplinirea voinei Sale, mprtirea Cnd vorbim despre felul conlucrrii lui Dumnezeu cu omul la scrierea crilor
lucrurilor care trebuie comunicate oamenilor i ferirea de greeal sau asistena sfinte, trebuie s inem seama de urmtoarele consideraii de ordin dogmatic:
divin n tot cuprinsul scrierii. Fr aceste trei elemente, Scriptura nu poate fi a) Dumnezeu, cnd Se folosete de cauze secundare n scopurile Sale,
numit cu tot dreptul Cuvntul lui Dumnezeu", aa precum cer s fie socotite se folosete totdeauna innd seama de firea lor. Supranaturalul (influena
Sfnta Scriptur nsi i Sfnta Tradiie. ndemnul divin face ca Sfnta Scriptur divin) presupune naturalul (omul) i se bazeaz pe el. Elementul natural,
s fie de origine divin, comunicarea face ca ntreg cuprinsul ei s fie de la ca mijloc de aciune supranatural, opereaz dup puterile i funciile
Dumnezeu, iar continua veghere face ca autorul omenesc s redea fidel i sale, i numai n cazul cnd aceste puteri sau funcii sunt insuficiente,
infailibil ceea ce vrea Dumnezeu. Potrivit acestora, inspiraia (activ, ca aciune elementul natural este ridicat i perfecionat. Acest adevr este cuprins n
divin), se poate defini n felul urmtor: inspiraia divin este influena Duhului axioma dogmatic: cnd Dumnezeu opereaz n ordine supranatural, nu
Sfnt asupra scriitorului omenesc, care cuprinde n sine ndemnul la scriere, distruge naturalul, ci l desvrete i l suplinete.
sprijinirea i ferirea de rtcire i comunicarea unor revelaii divine pozitive n b) Dumnezeu nu face lucruri de prisos, ci numai atunci opereaz, n
timpul scrierii. Printr'o asemenea aciune, Dumnezeu devine autorul principal al mod pozitiv i activ, cnd este necesar. Bineneles, precum Dumnezeu
Sfintei Scripturi, El nsui fiind autorul propriu-zis al crii, al cuprinsului, al nu prisosete unde nu este trebuin, tot aa nu lipsete n cele necesare.
tuturor adevrurilor i ideilor cuprinse n ea, iar omul, autorul secundar innd seama de aceste consideraii, trebuie s spunem c inspiraia nu
(instrumental) care toarn n form de grai omenesc, sub continua i activa necesit ntotdeauna revelaie n sens restrns, adic descoperirea unor adevruri
cooperare i ndrumare a lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu. Crile astfel pe atunci necunoscute i, pe cale natural, de necunoscut. Astfel, o persoan '
58 59
Studiul Vechiului Testament Extensiunea inspiraiei

poate s aib darul inspiraiei biblice fr s i se descopere imediat, prin revelaie credincioilor din Roma, Pavel i scrie lui Filimon s-i ctige indulgena fa de
propriu-zis, adevrurile pe care Dumnezeu vrea s le comunice oamenilor. n fugarul Onisim. Pretutindeni, Noul Testament are caracter general de scriere
cazul inspiraiei, funciile naturale intelectuale nu se suspend i nu se stnjenesc. ocazional. Ceea ce nu-i mpiedica pe aghiografi ca, n ordine supranatural, s
Persoana inspirat acioneaz conform firii sale natural intelectuale i, numai n fie ndemnai a mplini voia lui Dumnezeu.
caz de insuficien natural sau subiectiv, se mprtete de revelaia propriu-zi- Din cele spuse despre natura inspiraiei se vede c Dumnezeu a lucrat n
s. De multe ori aghiografii au fost ndemnai s scrie lucruri pe care au putut s mod activ i pozitiv la scrierea crilor sfinte prin aceea c: a) i-a ndemnat pe
le cunoasc pe cale natural: prin experien proprie, cercetare, meditare, aghiografi s scrie; b) le-a comunicat ceea ce au s scrie, sau n mod pozitiv,
reflexiune etc. n asemenea cazuri, Dumnezeu numai atunci le vine n ajutor prin revelaie propriu-zis, sau numai prin indicarea subiectului; c) prin
prin revelaie propriu-zis, cnd funciile lor naturale ar fi insuficiente. Aa, de supravegherea nentrerupt n cursul scrierii, ca s-i fereasc de greeal. n
exemplu, n'a fost necesar ca Dumnezeu s-i descopere lui Moise istoria ieirii timpul inspiraiei, aghiograful a pus n lucrare toate funciile sale sufleteti. n
din Egipt, cnd aceea s'a petrecut sub ochii lui i sub conducerea lui. Apoi, caz de insuficien a acestor funcii, i s'au mprtit prin revelaie propriu-zis
multe din cele relatate n Genez au putut fi cunoscute din izvoare vechi, orale adevrurile de comunicat. Acestea toate se cer i ajung pentru ca Scriptura s fie
sau scrise. Unii autori biblici chiar amintesc unele izvoare consultate. Astfel, de socotit cu adevrat Cuvntul lui Dumnezeu".
exemplu, Sfntul Luca (1, 1) amintete despre mai multe ncercri de a scrie Nu ajunge ns inspiraia pur negativ, cum susineau unii eretici i cum cred
viaa Mntuitorului, pe care, negreit, le-a consultat, nefiind nici el martor ocular unii autori mai noi (I. Iahn etc). Dup prerea acestora, ajunge dac Dumnezeu
al celor relatate n Evanghelia sa. Autorul crii a patra a Regilor amintete ca l ferete pe autor de greeal, ca Scriptura s poat fi numit Cuvntul lui
izvor Cartea Regilor" (4 Rg 14, 18). Tot aa se amintesc izvoare i la ali autori Dumnezeu", fr s descopere autorilor ei omeneti ceva nou. n acest caz ns,
(3 Rg 1, 18; 1 Par 27, 24; 29, 29; 2 Par 16,11 etc). Scriptura nu ar putea fi numit pe drept Cuvntul lui Dumnezeu", ci doar o carte
Inspiraia deci este nsoit de revelaie propriu-zis numai atunci cnd numai aprobat de Dumnezeu, ceea ce ar scdea mult din prestigiul ei. Acestei
Dumnezeu, prin aghiografi, vrea s comunice adevruri pe care autorul omenesc preri i se opune i faptul c n Scriptur se cuprind adevruri pe care autorii
nu le-a putut afla pe cale natural (cum sunt: profeiile, misterele, sensurile omeneti nu le-au putut cunoate numai din descoperire pozitiv (profeii, mistere).
mistice). n cazurile cnd Dumnezeu descoper pozitiv adevruri, avem inspiraie
pozitiv, n celelalte cazuri inspiraia o numim negativ. n cazul inspiraiei
negative, aciunea inspiratoare a lui Dumnezeu se mrginete la asistena continu
a autorului, n cursul scrierii, cu scopul de a-1 feri pe autor de greeal. Din
partea autorului inspirat nu se cere ca s neleag adecvat ceea ce trebuie s 4. Extensiunea inspiraiei
comunice, cum este cazul n mistere.
Ca s se cunoasc i mai bine modul de cooperare al lui Dumnezeu cu
omul n cazul inspiraiei, trebuie s se mai in seam c inspiraia este un dar Referitor la extensiunea inspiraiei, n cursul veacurilor s'au fcut dou greeli.
supranatural al lui Dumnezeu. Acest dar este dat aghiografilor nu pentru folosul Unii au greit prin exces, extinznd inspiraia pn la cuvinte (inspiraia verbal),
lor propriu, ci pentru a lucra conform voinei lui Dumnezeu. Deci inspiraia, alii, dimpotriv, au greit reducnd inspiraia numai la locurile unde este vorba
prin natura sa, nu este un dar care s-1 fac pe om favorit, totui inspiraia este de nvtura pur de credin i de moral.
i dar liber, care depinde exclusiv de voina lui Dumnezeu, fr s presupun n Inspiraia verbal susinut de talmuditi, Luther, Calvin, Zwingli i ali
subiect pregtire premergtoare. Inspiraia deci nici nu presupune sfinenie reformatori, apoi de criticul Buxtorf i de mai muli autori apuseni vechi i noi,
anterioar n subiect, dar nici nu .aduce ulterior sfinenia lui. Poate s fie cineva susine c n Scriptur sunt inspirate chiar i cuvintele n sensul c ele au fost
sfnt fr s aib darul inspiraiei, i poate s fie pctos i s-1 aib (Caiafa, dictate de Duhul Sfnt aghiografilor, sau prin sunete externe, sau le-au fost
Balaam). Inspiraia nu este dar permanent, ci trector, care dureaz pn se sugerate prin iluminaie intern. Susintorii mai noi ai acestor teorii sunt de
atinge scopul pentru care a fost dat. Nu se cere nici condiia ca persoana inspirat prere c, precum sentinele n parte, dei nu sunt descoperite imediat de
s fie contient de darul inspiraiei proprii. Pentru aceea poate o persoan s Dumnezeu, totui sunt de origine divin ntruct eman de la o persoan care,
fie inspirat, s acioneze dup voia lui Dumnezeu i n cazul cnd ea crede c prin darul inspiraiei, este ridicat n ordine supranatural, tot aa trebuie s
lucreaz condus de cauze sau ocazii n aparen naturale. Aa de exemplu, credem i despre cuvinte, dat fiind legtura intim i necesar ntre idee i
Evanghelistul Marcu, dup cum ne spune Tradiia, i scrie Evanghelia la cererea cuvntul care o exprim.
60 61
7
Studiul Vechiului Testament

A devrul Sfintei Scripturi

Prerea aceasta ns nu se poate susine, pentru c n cazul inspiraiei verbale 62


ar fi cu adevrat inspirat numai autograful crilor sfinte. Apografele (copiile) i
traducerile nu ar putea avea deplin autoritate, ceea ce ar putea da motive
serioase de ndoial privitor la autoritatea textului de azi. n cazul inspiraiei
verbale sunt absolut inexplicabile deosebirile de stil i frazeologie la autorii
sfini. Cum s'ar putea apoi, n acest caz, explica faptul c aghiografii se deosebesc
n reproducerea acelorai cuvinte ale Mntuitorului? S se compare de exemplu
urmtoarele texte: Jar pe cnd mncau ei, Iisus, lund pine i binecuvntnd,
a frnt i le-a dat ucenicilor, zicnd: Luai, mncai, acesta este Trupul Meu"
(Mt 26, 26). i lund pinea, mulumind, a frnt i le-a dat, zicnd: Acesta este
Trupul Meu, cel ce se d pentru voi; aceasta s facei ntru pomenirea Mea!" (Le
22, 19). n caz de inspiraie verbal, cum se poate admite c aceleai cuvinte ale
Mntuitorului, pe care El le-a spus numai ntr'un fel, s le inspire Sfntul Duh n
dou chipuri, ca proprii ale Mntuitorului? Apoi inscripia crucii Mntuitorului a
fost una i aceeai. Cum se face c Sfntul Duh a inspirat aceeai inscripie unic
lui Ioan astfel: Jar Pilat a scris i titlu i l-a pus pe cruce. i era scris: Iisus
Nazarineanul, mpratul Iudeilor" (In 19, 19), iar lui Matei n alt form: i
deasupra capului I-aupus vina Lui scris: Acesta este Iisus, mpratul Iudeilor"
(Mt 27, 37)? Apoi imperfeciunile gramaticale i de diciune I se pot atribui lui
Dumnezeu atunci cnd unii autori i atribuie lor aceste imperfeciuni? Sfntul
Pavel, de exemplu, spune: i chiar dac sunt neiscusit n cuvnt, nu ns n
tiin..." (2 Co 11, 6). Firete c limba este a lui, iar tiina"e primit de la
Dumnezeu.
Inspiraia verbal nu poate fi admis i pentru motivul c scriitorii sfini ai
Noului Testament, atunci cnd citeaz texte din Vechiul Testament, nu fac acest
lucru dup originalul ebraic, ci, n cele mai multe cazuri, citeaz textele dup
traducerea greac a Septuagintei, sau uneori i dup memorie.
Nu se poate admite nici reducerea inspiraiei numai la locurile unde se
cuprinde o nvtur de credin i de moral, cci tot ce se spune n Scriptur
este n strns legtur cu adevrurile dogmatice, tot ce pare istoric i profan
fiind clarificarea, lmurirea sau exemplificarea adevrurilor religioase. Cine ar
putea de altfel s traseze o limit de demarcaie ntre adevrurile de credin i
textele de referin pur profan?
Potrivit cuvintelor Sfntului Apostol Pavel, c toat Scriptura este insuflat
de Dumnezeu" (2 Tim 3, 16), Biserica Ortodox mrturisete c toate scrierile
canonice, cu toate prile lor, sunt inspirate de Dumnezeu, nct Sfnta Scriptur
nu conine nici o eroare i nici o contrazicere cu ea nsi. Afirmnd inspiraia
Sfintei Scripturi n totalitatea ei canonic, Biserica n'a mprtit concepiile despre
o inspiraie verbal, despre o inspiraie limitat sau restrns numai la adevrurile
de credin i principiile de via religios-moral, sau despre inspiraie ca simpl
asisten sub forma negativ a Sfntului Duh asupra scriitorilor sfini. n aceeai
msur ea nu mprtete nici concepia despre o deosebire de intensitate n
aciunea de influenare a Sfntului Duh, ceea ce ar duce nu numai la o difereniere
calitativ a crilor inspirate, ci i la o difereniere cantitativ i calitativ a
adevrurilor de credin, fundamentate pe texte din aceste cri. Cu aceeai
rezerv, Biserica nu mprtete nici ncercarea de a se face, n actul tainic i
supranatural al inspiraiei biblice, o difereniere ntre mprtirea adevrurilor
de credin i o simpl asisten sau supraveghere a Sfntului Duh, n sensul c
inspiraia are n vedere numai adevrurile de credin i principiile de moral, n
rest fiind doar o asisten pasiv a Sfntului Duh, dup care scriitorul sfnt este
lsat s scrie dup propriile lui puteri intelectuale.

5. Adevrul Sfintei Scripturi

Din caracterul inspirat al Sfintei Scripturi rezult adevrul ei. Dac Scriptura
este cuvntul lui Dumnezeu, e cu neputin s se afle n ea greeal, cci
Dumnezeu nu poate nici s nele, nici s se lase nelat. Imposibilitatea Scripturii
de a grei e urmarea logic a caracterului ei inspirat.
Ca s se neleag bine aceast nsuire unic i extraordinar a Scripturii, e
necesar s se fac unele precizri care se impun prin nsi firea lucrurilor.
1. Adevrul este cuprins n ntregime numai n textul autograf, fiindc
numai acesta a fost scris sub supravegherea imediat a Sfntului Duh.
Apografele i traducerile cuprind adevrul n acea msur n care textul
lor nu se deprteaz de cel din autograf (original). Aceasta e chemat s
o arate critica textului, care caut s afle din variantele de text pe cele mai
probabil autentice. Autenticitatea nvturii dogmatice din textele de azi
este garantat de Biseric prin autoritatea ei divin, deci infailibil.
2. Caracterul divin al Scripturii nu pretinde ca Scriptura s spun
totdeauna adevrul absolut, ci ajunge i adevrul relativ, adic adevrul
din punct de vedere al vorbirii populare, din punctul de vedere religios
sau antropocentric, cum a fost necesar s vorbeasc Scriptura ca s fie
neleas, drept carte scris de oameni i pentru oameni. Nu greete deci
Scriptura cnd vorbete de rsritul, apusul sau oprirea soarelui pe cer,
cci se iau fenomenele naturii dup aparena lor. Nu greete cnd socotete
Ierusalimul centrul religios al lumii sau cnd numete soarele i luna
lumintori mari", dei sunt corpuri cereti cu dimensiuni i mai mari,
care ns pentru viaa practic a omului n'au importan imediat
(consideraie antropocentric).
3. Caracterul Sfintei Scripturi nu cere ca scrierile ei s spun totdeauna
adevrul obiectiv, ci ajunge i consemnarea c o anumit persoan a spus
63

Studiul Vechiului
Testament

cutare lucru sau c a svrit cutare fapt relatat de autorul inspirat, fr


ca implicit s se afirme c spusele acestei persoane sunt adevr obiectiv,
sau c fapta svrit este fapt bun. n Scriptur adesea se reproduc
cuvinte strine sau se citeaz izvoare (orale sau scrise, care pot s fie
explicite sau numite i implicite sau nenumite, dar necesar presupuse).
Dac aghiograful aprob cuvintele reproduse, ele sunt adevr absolut (de
exemplu, cuvintele Sfntului Apostol Pavel: Unul dintre ei, chiar profet
de-al lor, a zis: Cretanii, pururea mincinoi, fiare rele, pntece lenee.'
Mrturia aceasta este adevrat..." - Tit 1, 12-13); dac le dezaprob,
sunt false {Zis-a cel nebun ntru inima sa: 'Nu este Dumnezeu!'" - Ps
14, 1). Dac nici nu le aprob, nici nu le dezaprob, adevrul cuvintelor
reproduse rmne n seama izvorului citat, Scriptura rmnnd veridic
numai n relatarea lor (adevrul istoric).
Istoria textului biblic
Bibliografie

Fr. Leitner, Die prophetische Inspiration, biblisch-patristische Studien, Freiburg in


Breisgau, 1896; C. Chauvin, L'Inspiration des divines Ecritures, Paris, 1896; M. J. Lagrange,
L'Inspiration des livres saints, n Revue biblique", 1896; M. J. Lagrange, L'Inspiration et
1. Despre integritatea textului biblic
Ies exigences de lacritique, n Revue biblique", 1896; T. Pcescu, Inspiraia crilor Sfintei
Scripturi, Bucureti, 1907; A. Durnd, Inspiration de IaBible, n Dictionnaire apologetique
de la Foi Catholique, II; E. Mangenot, Inspiration de rEcriture, n Dictionnaire de Theologie Dup ce s'a artat canonicitatea i caracterul inspirat al Sfintei Scripturi, mai
Catholique, VII, 2068-2266; G. Courtade, Inspiration et Inerrance, n Supplement au trebuie s ne documentm asupra problemei dac textul inspirat a ajuns pn la
Dictionnaire de la Bible, IV, 483-559; Chr. Pesch, Inspiratione Sanctae Scripturae, ed. II,
noi neschimbat, aa precum s'a cuprins n autografele autorilor inspirai, cci
Friburgi Brisgoviae, 1925; H. Lusseau, Essai sur la nature de l'Inspiration scripturaire,
Paris, 1930; H. Rovena, Despre inspiraia Sfintei Scripturi, n Studii Teologice", 1931; H. dac acest text este schimbat, nu se poate bucura de autoritatea ce i se cuvine n
Lusseau, A propos d'un essai sur la nature de l'Inspiration scripturaire, n Biblica", XII, virtutea originii lui divine. Aceast ntrebare se pune cu att mai vrtos cu ct
1932; G. M. Perrella, La noziane dell'inspirazione scritturale secondo i primitivi documenti Sfnta Scriptur este o carte cu un trecut multimilenar. n cursul acestor milenii,
cristiani, Angelicum, XX, 1943; A. Bea, Deus auctor Sacrae Scripturae: Herkunft und textul sfnt s'a citit, s'a studiat, s'a copiat, s'a multiplicat, s'a transcris i tradus de
Bedeutung der Formen, Angelicum, XX, 1943; A. Bea, De Scripturae Sacre Inspiratione nenumrate ori. A fost apoi tiprit i editat cu diferite scopuri (religioase, materiale,
quaestiones historicae et dogmaticae. De Inspiratione et inerrantia Sacrae Scripturae,
Roma, 1947; G. Castellino, L'inerranza della S. Scriitura, Turin-Roma, 1949; P. Benoit, critice, documentare etc). A fost obiect de veneraie, dar i de batjocur i de
L'Inspiration, n Initiation biblique, III ed., Paris, 1954; J. P. Weisengoff, Inerrancy in the prigoane. A fost tlmcit i rstlmcit. Acestea toate nu s'au putut petrece fr
Old Testament in religions Matters, n Catholic biblical Quaterly", 1955; Pr. Prof. Srbu s aib urmri asupra textului nsui. Cel ce caut sau vede n Sfnta Scriptur
Corneliu, Revelaie i inspiraie, n Ortodoxia", 1957, nr. 1; J. Schildenberger, Inspiration cuvntul lui Dumnezeu trebuie neaprat s se documenteze i asupra integritii
und Irrtumlosigkeit der HL Schrift. Fragen der Theologie heute, Einsiedeln, 1957; Diac. textului n care ni s'a pstrat acel cuvnt al lui Dumnezeu.
loan Gljar, Problema interconfesional a inspiraiei, n Ortodoxia", 1957, nr. 2; R. A. F.
Mekenzie, Some Problems in the Field of Inspiration, n Catholic biblical Quaterly", 1958;
Pentru ca s ne putem documenta ntr'o problem care atinge ndeaproape
Alex.Jones, Biblical Inspiration, Scranton, 1958; J. T. Forestell, The Limitation of Inerrancy, autoritatea divin a Scripturii, trebuie s se tie nti de toate c Sfnta Scriptur
n Catholic biblical Quaterly", 1958; Pr. Prof. VI. Prelipceanu, Adaptarea divin la condiiile este haina n care este mbrcat cuvntul lui Dumnezeu. De aceea trebuie s
firii omeneti n lucrarea inspiraiei divine, dup nvtura Sfntului loan Gur de Aur, distingem n Sfnta Scriptur elementul esenial divin (elementul dogmatic), i
n Studii Teologice", 1958, nr. 7-8; Pr. Prof. VI. Prelipceanu, Inspiraia Sfintei Scripturi, n elementul formal omenesc (elementul verbal). Integritatea poate fi deci integritate
Ortodoxia", 1962, nr. 4.
material sau dogmatic i integritate formal, critic sau verbal. Pstrarea
integritii materiale sau dogmatice nu necesit totodat i pstrarea integritii
formale sau verbale. O idee, un adevr se poate exprima verbal n mai multe
feluri fr s sufere adevrul nsui. Dac vrem s ne documentm asupra
64
65
Studiul Vechiului Testament

integritii Sfintei Scripturi, e destul s ne documentm asupra integritii ei


materiale sau dogmatice, cci prin Sfnta Scriptur Dumnezeu a voit s ne
comunice adevruri, idei i nu expresii verbale. Asupra integritii materiale ne 2. Lim ba original a ciilor Vechiului Testam ent
putem documenta pe cale istoric. Aceasta se face pe trei ci: 1) Prin compararea
recenziilor textului original; 2) prin compararea textului traducerilor vechi cu
Crile canonice ale Vechiului Testament s'au scris n limba ebraic, cu excepia
textul de azi; 3) prin compararea citrilor ce se afl n scrierile Sfinilor Prini cu
prilor: Ieremia 10, 11; Daniel 2, 4 - 7, 28 i Ezdra 4,7-6, 18 i 7,11-28, care
textul de azi. n acest fel ne putem convinge c, dei ntre diferitele recenzii sunt
n original sunt scrise n limba aramaic.
deosebiri sau variante, aceste deosebiri sunt pur formale sau verbale i nu ating
Limba ebraic n care s'au scris crile Vechiului Testament este limba vorbit
deloc integritatea dogmatic sau esenial care este elementul divin al Scripturii.
de descendenii lui Avraam pn la robia babilonic. Avraam, prin Terah i
Deci n concret: integritatea dogmatic s'a pstrat; nu s'a pstrat ns integritatea
Arfaxad, descendent al lui Sem, fiul lui Noe, venind din oraul Ur al caldeilor, se
formal sau verbal. De altfel, pstrarea integritii formale a fost cu neputin
aaz n Canaan unde gsete triburi de origine semitic: pe Refaim, Horei,
din cauza mprejurrilor istorice i imperfeciunii inerente firii omeneti. Pe de o
Kenizei, Kedmonei, toi descendeni din Sem prin spia Lud. Dei istoricete nu
parte, scrierea i forma literelor n continu evoluie, pe de alt parte, lipsa de
este deplin dovedit c aceste triburi au fost autohtone (muli susin c, dimpotriv,
atenie, erori de vz i auz (n caz de copiere dup dictare) ale copiatorilor,
canaaneii, descendenii lui Ham, au fost cei mai vechi locuitori ai Canaanului,
intenia de a nlocui cuvinte, de a reda mai clar ceea ce se prea ntunecat, apoi
de la care i-a cptat i numirea aceast rioar), fapt este c, n timpul
intenia bun sau rea de a schimba textul - sunt tot attea cauze care au fcut
aezrii lui Avraam n noua lui patrie, aici se vorbea o limb semitic, care era
inevitabile deosebirile de text. Aceste deosebiri n critica textului se numesc
comun tuturor locuitorilor. Pn la scrierea Pentateuhului, care este cea dinti
variante. Critica textului este chemat s aleag dintre variante pe cele mai
carte scris n ebraic, aceast limb a ajuns la un oarecare grad de dezvoltare.
probabil autentice, deci mai apropiate de autograful scriitorilor inspirai.
De o ulterioar dezvoltare ns nu se poate vorbi, deoarece, dac se compar
Deoarece, mai ales n cazuri de exegez tiinific sau dogmatic, adeseori
limba Pentateuhului cu documentele din timpul celei mai mari nfloriri a literaturii
se impune necesitatea de a consulta textul original, se pune ntrebarea: oare
ebraice, din timpul lui Solomon (sec. X), se observ o foarte mic deosebire,
textul pe care l avem azi are autoritate suficient?
ceea ce nu ne ngduie s vorbim de o evoluie propriu-zis. Aceast lips de
Cnd vorbim despre autoritatea textului Vechiului Testament, nti de toate
evoluie se explic prin faptul c limba Pentateuhului a avut influen hotrtoare
trebuie s se fac precizarea c Vechiul Testament, afar de recenzia lui ebraic,
asupra scriitorilor de mai trziu. Crile Scripturii, n fond, nu sunt altceva dect
are i o recenzie greceasc. Att textul ebraic, ct i cel grecesc sunt socotite ca
continuarea, explicarea sau ilustrarea celor cuprinse n Crile lui Moise. O dat
autentice. Cel dinti n studiul critic, cel din urm n studiul critic i n Biseric,
cu ncetarea robiei babilonice, limba ebraic nceteaz de a mai fi n uz, fiindc
unde este aprobat ca recenzie oficial. Din punct de vedere critic religios au
autoritate ambele texte. Textul grecesc i revendic autoritatea pe temeiuri n locul limbii lor strmoeti iudeii adopt limba aramaic, ceea ce s'a putut
critice i pe faptul c n Biseric a fost n uz general i exclusiv, n trecut ca i n ntmpla cu att mai uor, cu ct aceast limb este tot limb semit, cea mai
prezent. Acesta a fost utilizat de autorii sfinii ai Noului Testament i de scriitorii apropiat de limba ebraic dintre toate dialectele semitice.
bisericeti. n Biserica Ortodox, traducerile s'au fcut i se fac i azi de pe textul Limba aramaic, n care au fost scrise crile Sfintei Scripturi amintite mai
grecesc. Autoritatea unui text se poate nelege n dou feluri: autoritatea critic, sus, este ramura aramaic a tulpinii semitice. n vechime a fost vorbit pe ntinse
ntemeiat pe consideraii istorice i critice, i autoritatea oficial, fundamentat cuprinsuri ale Asiei, iar dup surparea imperiului asirian (612) devine limba
pe aprobarea tacit sau exprimat a autoritii legale, n cazul textului Scripturii, a oficial a tuturor provinciilor spre vest de Eufrat, deci i a imperiului neobabilonic.
Bisericii. Un text oarecare poate s le aib pe amndou, pe una dintre ele sau Aceasta era limba vorbit curent de poporul iudeu n timpul Mntuitorului Hristos.
nici pe una, nici pe alta. Scrierea aramaic n care ni s'a pstrat textul original al Vechiului Testament
n cele urmtoare se va vedea ce autoritate se poate acorda textului ebraic este aa-zisa scriere ptrat, dup contururile pe care le au caracterele alfabetului,
original i textului traducerii Septuaginta, ca texte utilizate de critic pentru sau scrierea asirian, dup obrie. Ea s'a format din scrierea fenician, cu care
restabilirea recenziei probabile din autografele sfinte. au fost scrise i autografele Vechiului Testament. Transcrierea i transformarea
s'a fcut numai treptat. Traductorii alexandrini au tradus dup originalul cu
scriere fenician, cum arat numele unui ora care la Iosua 21,16 este numit Ain
C"|), iar la 1 Paralipomena 6, 59, Aan 0"]), deoarece n scrierea fenician
iod i sin au forme asemntoare. cert c, n timpul Mntuitorului, transcrierea
66
67
Studiul Vechiului
m Istoria i autoritatea critic a textului ebraic
Testament

a fost terminat, deoarece la Matei 5,18, iota se numete litera cea mic, ceea ce Crturarii, aflnd i lund n considerare deosebirile ntre textul ebraic, pe
este cazul n ebraic i n alfabetul asirian, nu ns n cel fenician. Origen (n Ps. de o parte, i cel care a stat la dispoziia traductorilor alexandrini, i Pentateuhul
2, Migne, P. G. II, 1103), dar mai ales Fericitul Ieronim (ProL 1 Gal.) sunt de samarinean, pe de alt parte, au fcut unele observaii critice asupra textului.
prere c scrierea ptrat a fost introdus de Ezdra. Prerea aceasta ns nu e Dup mrturia Talmudului, aceste observaii au fost urmtoarele: a) omiterea
susinut. Scrierea ebraic n evoluie, asemnarea unor litere din alfabetul ebraic conjunciei sau n cinci locuri - de ex., la Facere 18, 5 s se omit vau de lng
(fenician), transcrierea textului n scriere ptrat, asemnarea unor caractere cuvntul " (ahar); b) ndreptarea textului n 18 locuri. Aceste ndreptri
ptrate ntre ele i cu cele feniciene au prilejuit multe variante n textul ebraic. tindeau spre evitarea expresiilor antropomorfice sau a expresiilor blasfemiatorii.
De exemplu, la Facere 18, 22, expresia original: ilahve nc a stat n faa lui
Avraam" se ndreapt de ctre crturari: i Avraam nc sttea naintea
Domnului"; c) Kere velo chetib: s se citeasc, dei nu se afl scris. Aa la 2 Regi
8, 3 crturarii opineaz pentru citirea cuvntului 3, dei nu se afl n text,
3. Istoria i autoritatea critic a textului ebraic apoi kere chetib s se substituie citirii textuale oficiale, apoi chetib velo kere s se
citeasc, dei nu este scris; d) observaia critic necdoth - ] se crede c
sftuia excluderea unui cuvnt notat cu un semn special; e) observaia sevirim
Manuscrisele originale ale crilor sfinte s'au pierdut. Locul acestora l dein -,TDU? nota o opinie de citire. Alte adnotaii erau menite s opreasc eventuala
azi copiile, care reproduc diferite recenzii de text, provenite de la diferii copiti. schimbare a textului prin introducere sau omitere. n scopul acesta se numrau
Aceste recenzii nu consun perfect ntre ele. Cauzele amintite mai sus au fcut accentele, seciunile, versetele, literele etc. De exemplu, numml
inevitabile deosebirile sau variantele de text. Consultnd documentele vechi, versetelor din Facere e de 1534, cuprinse n cuvntul memorial azlod- 17TN.
codicii manuscrii, critica textului caut s restabileasc forma original a textului, Numrul literelor din Tora e 4.009.000. S'a mai notat versetul din mijloc al unei
prin alegerea a celor mai probabil autentice dintre variante. cri, cuvntul din mijloc i litera din mijloc. Dei unele din aceste lucrri migloase
n problema aceasta s'au fcut pn azi mari eforturi i s'a ajuns la nsemnate par superflue, puerile sau ridicole, totui ele au oprit orice adugare sau orice
rezultate. Ultima colecie sau list a codicilor manuscrii ebraici se afl publicata n omitere din text.
lucrarea The Jewish Encyclopedia, New York and London, 1904, voi. 8, p. 315. Notarea grafic a sunetelor vocale este rezultatul unei evoluii ndelungate.
Se nir aici 15 832 codici aflai n bibliotecile publice sau particulare din Italia, La nceput sunetele vocale nu se notau grafic, ci numai consoanele (aa ceva s'a
Frana, Anglia, Olanda, Germania, Austria, Danemarca etc. De atunci pn azi s'au petrecut i n scrierea altor limbi nrudite, ca limbile arab, sirian, etiopiana, sau
descoperit de bun seam i ali codici. Astfel, se afl un bogat material documentar cum se face i azi n limba vulgar arab). Mai trziu, vocalele se notau cu aa-
la dispoziia criticii textului original. Dintre manuscrise, firete, cele mai valoroase numitele matres lectionis (ajutoare de citire), care ns se puteau permuta uor
sunt cele mai vechi, cci acestea sunt mai aproape de original. Vechimea unui i pentru acelai sunet au avut acelai semn. De exemplu vau pentru o i u, iod
codice se afl din semne critice paleografice. Codicii manuscrii ebraici, n general, pentru i i e.
sunt de dat recent. Cel mai vechi manuscris este din secolul IX. Unele fragmente Fericitul Ieronim spune c, n timpul lui, vocalizarea se fcea dup cum voia
sunt din timpuri i mai vechi. Cauza pentru care nu ni s'au pstrat codici ebraici cititorul sau dup regiune: nu import, zice el, dac se pronun Salim ori
mai vechi este mprejurarea c textul ebraic a rmas mult timp exclusiv n posesia Salem"(Ep. 73adEv. 8, Migne, P.L. 22, col. 681); ceea ce au tradus cu cium,
iudeilor, care aveau obiceiul s distrug (s ard) exemplarele uzate ale Bibliei, n limba ebraic se sene cu trei litere: daleth, beth, re, fr nici o vocal. Dac
sau s le aeze n geniza", unde s fie expuse pieirii lente, sau-s le ngroape n aceste litere le pronunm dabar, nseamn cuvnt; dac le pronunm deber,
pmnt. Aceasta pentru a le feri de profanare. Totui, pe baza codicilor salvai de nseamn cium" (Corn. la Avacum 3, 5). Notarea de azi a semnelor vocale i
la pieire i din operele nvailor iudei, se pot face cercetri critice asupra istoriei a accentelor este opera masoreilor. Procesul de aezare a acestor semne s'a
textului i asupra schimbrilor introduse i aflate n recenzii. terminat n secolul VIII, cci n secolul IX este vulgarizat dup cum arat codicele
Din istoria textului ebraic se tie c iudeii, dup ntoarcerea lor din captivitatea manuscris 4445 care se pare c este din anul 850. Modul de pronunare, firete,
babilonic, i-au dat silina s conserve textul sacru n form autentic i au luat este cel din timpul masoreilor, ceea ce se vede din compararea textului masoretic
diferite msuri s prentmpine orice ncercare de corupere a lui. n direcia cu traducerea Septuaginta, cu cea a lui Achila, cu scrierile lui Origen i ale
aceasta au lucrat mai nti crturarii (soferim), au urmat masoreii i pe urm Fericitului Ieronim, sau cu inscripii asiriene. n determinarea grafic a vocalelor
corporaia punctatorilor. nu a fost, la nceput, o conformitate ntre iudei. Dup sistemul oriental (Babilon),

68 69
Studiul Vechiului Istoria i autoritatea critic a textului ebraic
Testament

vocalele se notau deasupra consoanelor, dup cel occidental (Palestina) se notau pergament, pe care textul este scris n coloane, fr vocale i accente, b. Codici
sub consonante. Sistemul supraliniar avea defectul c pentru mai multe sunete particulari, din pergament sau hrtie, cu textul scris n coloane, sau n stihuri la
avea acelai semn grafic (de ex., pentru patah i segol). Pentru acest motiv crile profetice, avnd i semnele vocalice.
sistemul infraliniar a fost acceptat n comun. Pn nu demult cele mai vechi manuscrise la textul ebraic erau din sec.
Multiplele observri i reguli privitoare la textul sacru s'au adunat cu timpul IX-X d. H. ncepnd din anul 1947 au fost descoperite, la nceput ntmpltor de
ntr'o colecie numit masora. Etimologia acestui cuvnt este incert. Unii l ctre doi pstori beduini, apoi prin spturile fcute de arheologi, numeroase
deduc din rdcina 23 (sar) = a lega (legmnt, vezi Iz 20, 37), alii de la "itotf manuscrise i pergamente, cunoscute sub denumirea de manuscrisele sau sulurile
(masat) = a preda, predanie, tradiie. Este masor mare, masor mic i masor de la Marea Moart, deoarece au fost gsite n pustiul Iuda, la nord-vest de
final. Cea dinti aaz adnotaiile la margine, masora mic o trece n text deasupra Marea Moart, n peterile de la Wadi Qumran sau Kirbet Qumran, Wadi
rndului, iar cea final le anexeaz la sfritul crii. Masora nsi este o lucrare Murabba'at i Kirbet Mird. Manuscrisele i fragmentele sunt redactate n opt
sau o adunare de observaii critice, textuale, derivate de la diferii autori din limbi i aparin urmtoarelor grupe: a) Texte la crile canonice ale Vechiului
diferite timpuri. Fixarea n scris a masorei se atribuie colii iudaice din Tiberiada. Testament (n ebraic, aramaic, greac i siro-palestinian); b) texte la crile
ntre colile rabinice din Babilon i Palestina era deosebire att n ce privete anaghinoscomena (bune de citit) i apocrife ale Vechiului Testament (n ebraic,
consoanele, ct i n ce privete vocalele. Cea dinti e reprezentat de Rabi aramaic); c) comentarii la crile biblice; d) lucrri despre comunitatea de la
Moe ben David, ben Neftali (sec. XI), iar cea din urm de Rabi Aron ben Moe, Qumran. Dintre manuscrisele biblice, de cea mai mare valoare sunt dou suluri
ben Aer (sec. X). descoperite la Kirbet Qumran, dintre care unul conine textul crii Isaia, iar altul
In general, crturarii sunt socotii ca unii care au fixat textul consonantic, textul i comentariul crii Avacum (capitolele 1-2). Textul acestor dou manuscrise
masoreii au determinat accentele i vocalizarea, iar punctatorii au pstrat i a fost folosit n ediia critic a lui Rud. Kittel, ncepnd cu anul 1951. n general
sintetizat lucrrile crturarilor i masoreilor. Acetia revizuiau i ndreptau orice manuscrisele i fragmentele de la Qumran prezint o dubl valoare, deoarece
copie a textului, ca s fie conform cu originalul. Ei se ngrijeau de aezarea sunt cu mult mai vechi (dateaz din perioada dintre sec. II . H. i sec. III d. H.)
vocalelor, a accentelor i a masorei. dect manuscrisele existente pn la descoperirea lor, iar prin comparaie cu
Dup timpul masoreilor, numeroi autori, iudei i cretini, s'au ocupat de textul masoretic de astzi, fa de care nu prezint variante importante, dovedesc
critica textului ebraic. Astfel n sec. XIII, R. Meir Halevi B. Todros a scris un pstrarea ntr'o form ct mai bun a textului ebraic. Ele sunt o mrturie evident
studiu biblic asupra Pentateuhului (a fost tiprit mai trziu n Florena la 1750 i pentru pstrarea integritii dogmatice a textului ebraic.
apoi n Berlin, n 1801). O alt lucrare critica asupra Pentateuhului scrie R. n afar de manuscrisele de la Marea Moart, unul dintre cei mai vechi
Menachen ben Iehuda din Lozano (sec. XVI). R. Solomon Norzi, pe cheltuiala si codici este codicele cu nr. 4445 pstrat la Muzeul Britanic - Londra. Conine
tiparul medicului Rafael Chaiin, tiprete la Mantua, n 1742, un comentariu la textul la Pentateuh dup recenzia occidental sau palestinian i dateaz din
crile Vechiului Testament. Lucrarea lui Norzi le ntrece n valoare pe cele secolul IX (dup Ginsburg, dateaz dintre anii 820-850). La Biblioteca de Stat
anterioare. Cel dinti autor cretin care ne d un aparat critic la textul ebraic este din Sankt Petersburg se afl dou manuscrise, unul denumit Codex Babylonicus
Beniamin Kennicott: Disseratio generalis V. T. Hebraicum, Oxford, 1780, sau Petropolitanus, care dateaz din anul 916 d. H. i a fost descoperit de
care studiaz 650 codici manuscrii i 40 ediii tiprite. Lucrarea lui este ntrecut Abraham Firkovici, ntr'o sinagog din Crimeea, i Codex Leningradensis 19 A,
n valoare i aparat critic de I. B. le Rossi (Variae lectiones Veteris Testamenti..., care dateaz din anul 1008 d. H. Primul conine crile celor 16 profei, cu un
Parmae, 1784-1788). De Roi consult 731 de codici manuscrii i 352 ediii text mixt al celor dou versiuni, oriental i apusean, i cu vocalizarea supraliniar;
tiprite. n timpurile din urm nimeni nu s'a mai angajat la o munc att de iar al doilea, textul la toate crile Vechiului Testament, fiind o copie a
anevoioas. Rmne pentru posteritate prelucrarea materialului att de bogat, manuscrisului de la Alep. Dintre codicii care conin ntreg Vechiul Testament
care este cunoscut sau se afl nc netiut n vreo bibliotec particular. Rezultatele avem codicele aflat n sinagoga sefardic de la Alep, din anul 950, i codicele
criticii de pn acum au fost utilizate n ediiile critice. Codicii manuscrii ebraici Harley, existent n Muzeul Britanic sub nr. 1528, datnd din anul 1300. Restul
au fost descrii i studiai de Chr. D. Ginsburg n lucrarea celebr: Introduction manuscriselor sunt din secolele XII-XVI.
to the massoretico-critical edition of the Bible, London, 1897. Pentateuhul samarinean, care cuprinde o recenzie a Pentateuhului cu scriere
Codicii sau manuscrisele la textul ebraic al crilor Vechiului Testament se veche fenician, e de mare valoare n critica textului ebraic. De acest Pentateuh
mpart n dou categorii: a. Codici sfini sau sinagogali, care conin textul la se folosesc samarinenii pn azi. Acest Pentateuh ne arat pstrarea integritii
Pentateuh sau la prile i crile care se citeau la cult. Ei au form de suluri din de fond sau coninutul (dogmatic) textului ebraic, n general.

70 71
Studiul Vechiului Testament
Istoria i autoritatea critic a textului ebraic
Poporul samarinean s'a nscut din amestecul evreilor rmai n Israel, dup ce
regele Sargon i deporteaz n anul 722 . H. pe locuitorii de aici cu populaie 4. Biblia rabinic a lui Iacob ben Chaiim, editat de Daniel Bomberg
colonizat din provinciile Avah, Emath i Sefarvaim, n locurile rmase nepopulate (Veneia, 1524-1525), cu textul masoretic, avnd masora mare i mic.
(2 Rg 17, 24). Religia acestui nou popor a fost un amestec dintre religia mozaic i Textul fiind corectat dup toate indicaiile masoreilor, i avnd ntregul
idolatria noilor coloniti. Noul popor i noua religie a pstrat din crile Vechiului aparat masoretic, Chr. D. Ginsburg a considerat-o drept tipul textului
Testament numai Pentateuhul. ntre evrei i samarineni, din cele mai vechi timpuri masoretic.
a fost un antagonism nempcat, care n cele din urm s'a transformat n ur. 5. Poliglota din Antwerpen (1569-1572), publicat pe cheltuiala regelui
Pentateuhul samarinean a fost cunoscut n vechime. Despre el fac amintire spaniol Filip II i denumit Biblia regia. Are textul ebraic dup Poliglota
Origen n Exapla i Fericitul Ieronim n Prolog. Gal. Dup timpul lor ns i se din Alcala.
pierde urma, pn cnd celebrul peregrin cretin, Petru della Valle, l descoper 6. Poliglota din Paris (1629-1645), o retiprire a Poliglotei din Antwerpen.
ntr'o sinagog din Damasc i l aduce n Europa (I6l6). Mai nti a fost tiprit n 7. Poliglota din Londra (1657), editat de Brian Walton, conine, pe
Poliglota din Paris - 1645 -, apoi n Poliglota din Londra. Manuscrisele au text lng textul ebraic, cele mai multe traduceri.
fr semne vocalice i fr accente. Dac se compar cu textul ebraic, se afl 8. Ediia lui Ev. van der Hooght (Amsterdam i Utrecht, 1705). A devenit
multe deosebiri (omisiuni, transpuneri, adaosuri, repetri). n general, Pentateuhul exemplarul dup care s'au fcut toate ediiile urmtoare.
samarinean a pstrat mai bine textul consonantic. Se deosebete i de textul 9. Ediia lui I. H. Michaelis (Halle, 1720).
Alexandrinei, cu care consun n multe locuri, mpotriva celui masoretic. Se
10. Ediia lui S. Baier Fr. Delitzsch: Editio critica masoretica. Ediia, n
constat particularitatea c Samarineanul evit antropomorfismele (de ex. la
urma morii autorilor, a rmas incomplet. Au aprut n aceast ediie
Numere 22, 20, n loc de Dumnezeu" are ngerulDomnului") i are o mare
(1868-1895) Facerea, Isaia, Iov, cei 12 Profei mici, Cartea Psalmilor,
tendin polemic cu iudeii, de exemplu la Deuteronom 27,4, n loc de muntele
Proverbele, Daniel, Ezdra, Neemia, Iezechiel, Megiloth, Paralipomena,
Ebal", Pentateuhul samarinean are muntele Garizim", unde era templul lor.
Iosua, Judectorii, Ieremia, Crile Regilor.
Referitor la originea Pentateuhului samarinean sunt trei ipoteze: unii socotesc
c originea lui dateaz din timpul schismei lui Ieroboam (sec. X . H.), cnd cele 11. Ediia critic a textului masoretic, publicat de Chr. D. Ginsburg la
10 triburi din nord s'au desprins de unitatea naional i s'au constituit ca regat Londra (1894 - i 1905-1906). Conine textul ebraic din ediia masoretica
independent. De atunci nc, acest rege ar fi pstrat din Scriptur numai Legea a lui Iacob ben Chaiim, cu unele variante, redate dup manuscrise aflate
lui Moise. Alii cred c samarinenii au cptat Pentateuhul de la preotul pe care la Muzeul Britanic.
Asarhadon l trimite din captivitate n ar. Iar alii sunt de prere c ar data din 12. Biblia Hebraica, editat de Rudolf Kittel n colaborare cu ali savani
timpul schismei lui Mnase, ntmplat n secolul V, dup ntoarcerea iudeilor (1905-1906), avnd la baz textul masoretic din ediia lui Iacob ben Chaiim.
din captivitatea babilonic. Dintre aceste preri prima pare mai probabil. ncepnd cu ediia a -a (Stuttgart, 1929) se folosete i textul din Codex
n ce privete aportul critic pe care l aduce Pentateuhul samarinean n Leningradensis 19 A, iar de la ediia a Vil-a (Stuttgart, 1951) are i aparat
problema pstrrii integritii dogmatice a textului biblic, se constat, n general, critic special pentru textele la Isaia i Avacum din manuscrisele de la
c Pentateuhul samarinean confirm pstrarea acestei integriti. Deosebirile se Marea Moart. Astzi a ajuns la ediia a XVI-a (Stuttgart, 1973), fiind cea
socotesc simple variante ale aceluiai text, survenite din motive explicabile pe mai bun ediie critic a textului ebraic.
cale critic i istoric. 13 Tot pe baza textului ebraic din Codex Leningradensis, sub
Cele mai vechi ediii tiprite ale textului ebraic sunt urmtoarele: conducerea lui Karl Elliger i Wilhelm Rudolph, n colaborare cu ali
1. Ediia din Soncino a tipografului Abraham ben Chaiim (1488), fcut cercettori, este publicat un text critic al Bibliei ebraice sub titlul: Biblia
dup codici germani i francezi. Hebraica Stuttgarteiisia (Stuttgart, 1967-1977).
2. Ediia Poliglot din Alcala (1514-1517). Editorii s'au folosit de Concordane verbale la textul crilor Vechiului Testament au publicat: I. Buxtorf
manuscrise din Madrid i ediia din Neapole (1491-1493). n vocalizare i (1632), I. Furst (1840), S. Mandelkern (1896), iar n timpul mai nou Gerhard
accente aceast ediie se deosebete de tradiia masoreilor. Lisowsky a publicat o concordan ebraic, n colaborare cu Leonhard Rost,
3. Biblia rabinic a iudeo-cretinului Felix Pratensis, aprut n tipografia Konkordanz zum hebraischen Alten Testament, ajuns la a Il-a ediie
lui Daniel Bomberg n Veneia (1516-1517). Textul vocalizat, n substan, (Stuttgart, 1958).
este identic cu al masoreilor.
Critica tiinific, n general, acord autoritate textului ebraic. Din istoria lui
se cunoate c textul s'a schimbat ntre timp i el nu este identic cu cel din
72
autograf. S'au fcut n cursul timpului ncercri de ndreptare i s'au luat msuri

73
Studiul Vechiului Testament Cele mai vechi traduceri ale Vechiului Testament

pentru a fi ferite de schimbri ulterioare. Cu toate acestea, starea lui de azi nu b) Cea mai veche traducere a Sfintei Scripturi, i totodat, cea mai veche
corespunde ntru toate originalului i cuprinde unele greeli care au existat nc transpunere a unui text n alt limb, este traducerea Septuaginta.
din timpuri vechi i s'au perpetuat pn n zilele noastre. Astfel, la Facere 49,10, Documentul cel mai vechi, care ne d informaii despre originea Septuagintei,
cuvntul 1?1! (silo) este evident greit, cci n original a trebuit s stea Vi este epistola lui Pseudo-Aristea, prefectul grzii regale a regelui Egiptului, Ptolomeu
(elo). Aceasta o arat Pentateuhul samarinean, Septuaginta, Achila, Symah, Filadelful (284-247 . H.). Acesta, ntr'o scrisoare scris fratelui su Filocrat, spune
Teodotion, Targumul Ionathan, Onkelos, Peschitto i vreo 38 codici manuscrii c Demetrius Falereul, bibliotecarul regal din Alexandria, l sftuiete pe stpnul
care aici traduc a cui este, deci l iau ca genitiv sau dativ iiVriN iaer Io), su, regele Ptolemeu, s dispun traducerea Legii iudeilor pentru a fi pstrat n
pierzndu-se substantivul. i Fericitul Ieronim are aceast greeal: Qui mittendus biblioteca din Alexandria. Regele primete sfatul i-1 trimite pe Aristea n Ierusalim
est, sau mpciuitorul, cum redau traducerile noastre. De asemenea, este greit s cear arhiereului un exemplar al Legii i 72 brbai (din fiecare seminie cte
cuvntul "HO icaar) din Ps 22, 17, unde traducerile vechi presupun UTIXD 6). Pe acetia, regele i primete cu mare pomp i i aaz ntr'o cldire, pe
(caaru) = au strpuns, au zdrobit, au deformat. Aa traduc Septuaginta, Vulgata, insula Faros. Aici cei 72 brbai, n 72 zile termin traducerea Legii, care apoi
Achila, Simmah, Theodotion etc. Apoi cuvntul 2 (bar) din Ps 2, 12 este tradus este aezat, spre pstrare, n Biblioteca regal din Alexandria. Iudeii din diaspora
de unii prin fiu, de alii prin nvtur, de alii prin adverbul curat; probabil c alexandrin obin i ei, pentru ntrebuinare religioas, un exemplar al traducerii.
din text s'a pierdut un cuvnt care ar lmuri sensul. Deci, dei textului masoretic Aa ne istorisete epistola amintit originea acestei traduceri.
i se atribuie autoritate critic, aceasta totui nu e autoritate absolut, ci numai Dei n vechime (afar de Fericitul Ieronim) se atribuia istoricitate i deplin
relativ. Textul masoretic, adic textul original ebraic, nu are autoritate legal i autoritate acestei epistole, azi s'a dovedit pn la eviden c este plsmuit i
oficial. Nici n Rsrit, nici n Apus acest text nu a fost n uz public, de aceea nu este autentic. Cu toate c epistola nu este autentic, nu se contest unele
Biserica Ortodox se folosete de ambele texte, ebraic i grec (Septuaginta). fapte relatate n ea. Astfel, este cert c aceast traducere s'a fcut prin secolul III
. H. nsi epistola dateaz de prin secolul II. Ea este cunoscut filosofului
elenist Aristobul (Clement din Alexandria, Strom. 1, 22), lui Filon, Iosif Flaviu,
Eusebiu, Epifaniu . a. Din faptul c aceast traducere este denumit n mod
4, C ele m ai vechi traduceri constant Alexandrin de ctre tradiie se vede c locul traducerii a fost Alexandria,
iar din faptul c traducerea este numit Septuaginta, rezult c numrul
ale V echiului Testam ent traductorilor a fost mai mare, dei numrul de 72 este fictiv. Azi, n general, se
crede c traducerea a fost fcut pe rnd. La nceput, probabil, a cuprins numai
Legea lui Moise. n secolul II . H. s'a tradus i ultima carte, nelepciunea lui Isus
ncercrile de a reconstitui textul original, autentic, pe baz de paralelism Sirah, cum se vede din prologul acestei traduceri. Celelalte amnunte sunt fictive,
sau metric poetic, nc nu au dus la nici un rezultat pozitiv pn azi. implicit scopul cu care s'ar fi fcut traducerea, deoarece, dup toat probabilitatea,
a) Din punctul de vedere al criticii textului i al integritii dogmatice a s'a fcut pentru scopurile liturgice ale iudeilor din Alexandria. n scurt vreme,
Sfintei Scripturi au mare importan traducerile vechi, mai ales cele fcute de pe traducerea obine mare autoritate nu numai la iudeii din Egipt, ci i la cei din
textul ebraic. Traductorii vechi au avut la dispoziie o recenzie a textului original alte pri (diaspora) unde iudeii vorbeau numai grecete, ba chiar i la iudeii
deosebit de recenzia masoretic pe care o avem noi azi. Aceste traduceri, ca eleniti din Palestina i Ierusalim. Autoritatea mare a Septuagintei se explic i
printr'o oglind, ne redau forma textului din timpul n care s'au fcut. Astfel prin credina general n originea ei miraculoas, atribuindu-i-se cu vremea
avem la ndemn un excelent mijloc de a ne documenta asupra pstrrii chiar caracter divin, pe baza unor legende n legtur cu facerea traducerii.
integritii dogmatice a textului sfnt. Dintre toate traducerile vechi, de mai mare Astfel Filon (De vita Mois. II) spune categoric c traductorii au fost inspirai,
importan e traducerea Septuaginta. Afar de nsemntatea critic, Septuaginta cci dei au lucrat izolai n camere separate, traducerea tuturor a consunat
mai are i nsemntate dogmatic, ntruct este textul biblic care are i aprobarea, verbal. Sfntul Justin mai adaug la acestea i alte amnunte legendare pe care
cel puin tacit, a Bisericii, deci are i autoritate oficial. Aceast autoritate i-a le-au pstrat i samarinenii (ApoL I, 31)- Dup ivirea cretinismului i dup
ctigat-o prin utilizarea textului ei i de ctre autorii sfinii ai Noului Testament drmarea Ierusalimului ns, iudeii ncep a o ndeprta, pe de o parte pentru c
i, dup pilda lor, prin uzul continuu i exclusiv al ei n Biserica veche i n a fost adoptat exclusiv de cretini, iar pe de alt parte pentru c, din rigorism
Biserica noastr Ortodox, pn n zilele noastre. Lucru care nu se poate spune fariseic, urau tot ce era de proveniena strin de Palestina. ndeprtarea
despre textul masoretic sau despre alte traduceri. Septuagintei cu vremea s'a schimbat n ur, ajungndu-se pn acolo c pe ziua
74
75
Studiul Vechiului Cele mai vechi traduceri ale Vechiului Testament
Testament

de 8 a lunii Tebet s'a ornduit post pentru pomenirea profanrii textului sfnt, de ctre mahomedani, n anul 638. Din iniiativa lui Eusebiu i Pamfil, din
prin traducerea lui n limba greac, limb profan. i a fost grozav ziua aceea Exapl s'a copiat coloana Septuagintei cu semnele critice. Textul acesta a fost
(cnd s'a fcut traducerea greceasc a Scripturii), ca i ziua n care s'a fcut apoi rspndit n Biseric i se numete recenzia exaplar (textul exaplar sau
vielul de aur" (Trac. Soferim 1, 7). La cretini ns, autoritatea Septuagintei a , ), fa de recenzia veche anteorigenian, numit
fost n continu cretere. Ea devine n uz general i exclusiv. Fericitul Augustin , recenzia vulgar. n unii codici mai vechi (Codex Saraviensis i
(Ep. ad. Hier.) i Rufin (ApoL II, 32) se supr pe Fericitul Ieronim pentru c Coislinianus) ni s'au pstrat unele fragmente din recenzia exaplar cu semnele
face traducerea Scripturii Vechiului Testament din original ebraic. Fericitul Augustin critice ale lui Origen.
nu nelege de ce nu e bun pentru Ieronim textul Alexandrinei, care a fost bun Scopul lui Origen ns, de a da un text ndreptat i restabilit, nu s'a realizat,
pentru Hristos i Sfinii Apostoli. Toate traducerile vechi, afar de Peschitto, au nmulindu-se textul exaplar, s'au introdus i n acesta variante. Semnele critice
fost fcute dup textul Septuagintei. Aceasta fiind starea generala de apreciere a ale lui Origen n'au fost respectate. Cu ncetul s'a creat o adevrat confuzie n
acestei traduceri, cretinii neglijau deosebirile dintre Septuaginta i textul ebraic. jurul textului. Apoi recenzia vulgar anteorigenian n'a ieit cu totul din uz.
Ba s'a ajuns pn acolo, c textul ebraic, n uz exclusiv la iudei, a fost suspectat Revizuirea textului Septuagintei a rmas i pe mai departe chestiune actual,
de falsificare. La rndul lor, iudeii aduceau aceast vin Septuagintei. fcndu-se noi ncercri de revizuire. O asemenea revizuire a fcut presbiterul
Utilizarea exclusiv n cercuri tot mai mari a Septuagintei n Biserica primelor Lucian din Antiohia (311). Textul ndreptat de el s'a rspndit n Bisericile din
veacuri a avut ca urmare multiplicarea copiilor, ceea ce a fcut inevitabile variantele Siria i Constantinopol. n Biserica din Egipt face o revizuire a textului Ezihie
de text ntre diferitele recenzii. Neglijena copitilor, silina lor de a ndrepta (311). Textul revizuit de Ezihie s'a rspndit n Bisericile din provincia Alexandriei.
unele expresii ebraizante ale traducerii, deosebirile vdite ntre Septuaginta i Critica modern a textului Vechiului Testament ncearc s restabileasc recenzia
textul ebraic, dezacordul cu alte traduceri fcute ntre timp, acuzaia adus vulgar anteorigenian. Mijloacele cu care se ateapt s se ajung la rezultat n
cretinilor c au falsificat textul sfnt, toate la un loc au necesitat o punere la aceast ncercare sunt: citatele lui Iosif Flaviu, ale lui Filon, operele scriitorilor
punct a autoritii Septuagintei i a ndreptrii greelilor strecurate n ea. Aceast bisericeti din secolele I i II, recenzia exaplar cu adnotaiile lui Origen (puine
oper de mare nsemntate o face cel mai indicat om al epocii respective: cte ni s'au pstrat) i pe urm traducerile fcute dup textul Septuagintei nainte
Origen, director al colii catehetice din Alexandria. de Origen. n acest studiu s'au remarcat nvaii Nestle, P. Lagarde, Rahlfs,
El adun toate traducerile din acel timp i compune monumentala oper Houbigant i mai ales Bernard Montfougon, care a fcut studii foarte ntinse n
Exapla. Aceasta a fost o lucrare n ase coloane (de aici numirea de Exapla), chestiunea traducerii Septuagintei. Autoritatea acestei traduceri este mare.
care a reprodus textul sfnt n ase coloane paralele. Coloana nti cuprinde Integritatea dogmatic a textului ei e mai presus de orice discuie.
textul ebraic cu litere ebraice, coloana a doua textul ebraic cu litere greceti, a Cu toate c ntre Septuaginta, Vulgata i textul ebraic este deosebire destul
treia, traducerea lui Achila, a patra, a lui Symmah, a cincea, textul Septuagintei de nsemnat, totui nicieri deosebirile nu ating chestiunile dogmatice. Textul
i a asea, traducerea lui Teodotion. Scopul lui Origen a fost s arate autoritatea dup care s'a fcut traducerea difer i de textul masoretic, i de textul ebraic
Septuagintei prin acela c textul ei nu este falsificat i s ndrepte greelile care dup care i-a fcut traducerea Fericitul Ieronim. Septuaginta consun mai bine
s'au strecurat n ea. n coloana Septuagintei i face Origen i observrile critice cu textul Pentateuhului samarinean. Textul Septuagintei consun mai bine cu
prin aezarea de semne critice utilizate n timpul su. Textul Septuagintei l textul ebraic la Pentateuh, crile istorice i Pildele lui Solomon. mare deosebirea
studiaz n raport cu textul ebraic. Prile netraduse n Septuaginta i aflate n la Iov, Estera, dar mai ales la profetul Ieremia, care n grecete e mai scurt cu
textul ebraic le suplinete din alt traducere (a lui Teodotion) i le noteaz cu aproximativ 2.000 cuvinte dect textul ebraic. Cartea profetului Daniel se
asterisc (*); cele aflate n plus n grecete fa de textul ebraic le noteaz cu deosebete att de mult, nct Biserica a adoptat traducerea lui Teodotion n
semnul tergerii: obelos (-). Pe alocuri, Exapla se transform n Eptapl, Octapl locul textului Septuagintei. Peste tot n Septuaginta se afl multe adaosuri, omiteri
i Eneapl, dup cum ajunge i n posesia altor traduceri. Afar de semnele i inversri de texte fa de textul ebraic de azi. Alta este n Septuaginta i
critice amintite mai sus, Origen utilizeaz i alte semne critice (metobel, lemnisc, ordinea, i numrul crilor sfinte. Ca s se recunoasc natura acestor deosebiri,
ipolemnisc etc). Opera lui Origen, de dimensiuni foarte mari, a fost aezat iat cteva exemple: n cartea 3 Regi 8,16, Septuaginta are mai mult dect textul
spre pstrare n biblioteca Sfntului Pamfil din Cezareea. Ieronim, n secolul IV, ebraic cuvintele: S se afle numele Meu". Citirea aceasta o confirm ca autentic
o consult nc aici. Din cauza volumului ei foarte mare (50 volume, cea. 12.000 2 Paralipomena 6,6. La cartea Iosua 2,1 se afl n plus cuvintele: i ducndu-se
pagini in folio), Exapla probabil n'a fost copiat niciodat. Exemplarul original acei doi tineri, au venit n Ierihon". n schimb nu sunt traduse n Septuaginta
s'a distrus cznd prad flcrilor, precum se crede, cu ocazia cuceririi oraului cuvintele caaer nibatem de la Iosua 6, 22. Pe lng deosebiri, traductorii

76 77
Studiul Vechiului Testament

alexandrini au i unele proprieti comune. Tetragramul "iWT (Iahve) l traduc


totdeauna cu = Domnul; rezolv adesea expresiile tropice, pe cele obscure
sau obscene le nlocuiesc, evit dup putin antropomorfismele i
5. Alte traduceri greceti ale
antropopatismele, traduc ns fidel profeiile mesianice, adesea chiar mai clar. Vechiului Testament
Deosebirile sau mai bine-zis proprietile traductorilor ns nu ating autoritatea
Septuagintei, cci textul ei este socotit ca avnd deplin autoritate dogmatic.
Totui, cel mai apropiat de textul original ebraic e cel masoretic. Acolo ns a) Dup ce iudeii au respins traducerea Septuagintei, s'a ivit necesitatea s li
unde textul Septuagintei concord cu textul samarinean i, eventual, cu alte se fac alte traduceri, care s o nlocuiasc i, dup dorina lor, s fie mai
traduceri mai vechi, se prefer Septuaginta textului masoretic. n general nu se conforme cu textul ebraic. Dintre aceste traduceri, din punct de vedere critic,
presupune c traductorii alexandrini ar fi adugat ceva de la ei. cert c cea mai nsemnat este a lui Achila.
traductorii au avut la ndemn alt text, diferit de cel masoretic de azi. n Achila a fost la nceput pgn, originar din Sinope, inutul Pontului. Mai
vechime au existat dou recenzii ale textului ebraic. Una era recenzia oficial n trziu s'a ncretinat. Fiind pus de mpratul Adrian (117-128 d. H.) mai mare
uz n secolul II d. H., care ni s'a pstrat n textul masoretic, iar o alt recenzie era peste lucrrile de reconstruire a Ierusalimului, aici face cunotin cu iudeii i le
mai veche, de care s'au folosit traductorii alexandrini. nva limba. Ajunge mai apoi n conflict cu Biserica din care este scos. Atunci
Cele mai vechi manuscrise care ne-au pstrat textul Septuagintei sunt: Codicele el, din rzbunare, se face prozelit iudeu (Sfntul Epifaniu: De mensuris et
Vatican, scris pe la jumtatea secolului IV. Dup prerea comun este cel mai ponderibus, Migne, P. G. 43, col. 260). Dup ce trece la mozaism, face o
vechi codice manuscris al Vechiului Testament. Acest codice red recenzia traducere a Scripturii Vechiului Testament care, pentru fidelitatea traducerii, dus
vulgar anteorigenian. Originalul a fost scris n Alexandria. Textul Vechiului pn la servilism, este adoptat de iudei n locul Septuagintei. Tendina polemic
Testament al acestui codice mai nti a fost publicat de Papa Sixtus V n 1587. fa de cretinism a fost un alt motiv ca iudeii s o prefere tuturor celorlalte
S'a publicat n mai multe rnduri i n ediii fotocopice. traduceri greceti, care s'au fcut i dup traducerea lui Achila. Origen, Fericitul
Codicele Alexandrin, tot din secolul IV, druit de Chirii Lucaris n 1628 Ieronim, Epifaniu . a. laud calitile lui Achila ca bun traductor, i cu toii
regelui englez Carol I, se pstreaz n Muzeul Naional din Londra. O ediie recunosc valoarea i autoritatea mare a traducerii lui. Fericitul Ieronim l numete
facsimil public G. Baber, Londra, 1816-1828. cel mai bun interpret al cuvintelor ebraice (Ep. 28 ad Marcellum 2), iar critica
Codicele Sinaitic, descoperit de C. Tischendorf n Mnstirea Sfnta Ecaterina din modern constat c Achila este martorul cel mai bun n materie de lexicografie
Muntele Sinai (1854), se afl n Sankt Petersburg. A fost scris n secolul IV. i etimologie, de aceea o prefer fa de alte traduceri. Autoritatea i importana
Pstrat la nceput la Sankt Petersburg, codicele se afl astzi la Londra. n anii deosebit ce se acord acestei traduceri se explic i cu tendina lui Achila de a
1976-1977, n urma unor reparaii fcute la Mnstirea Sfnta Ecaterina din Sinai, da o traducere ct se poate de fidel. Aceast tendin 1-a dus pe autor la un
s'au descoperit mai multe manuscrise vechi, printre care i primele patru pagini adevrat servilism i la exces de zel care, dei din punct de vedere literar este
din Codex Sinaiticus (nceputul la textul Facerii), din cele opt pagini care lipseau. defect, din punct de vedere al criticii textului este un mijloc excelent pentru
Codicele Sfntului Efrem, sau parisian, e din secolul V i se afl n Paris. cunoaterea strii de atunci a textului ebraic. Achila a voit s redea n traducerea
Cuprinde numai fragmente din Vechiul Testament. sa forma textului original, deoarece n timpul acela Septuaginta a fost respins
Ali codici de mai mic importan sunt: Codicele din Veneia, din secolele pe motivul c e falsificat de cretini i nu corespunde textului original. De
VIII-IX; Codicele Marchalian care cuprinde crile profetice. Se crede c reproduce aceea Achila ine s redea n grecete chiar i particularitile limbii originale,
recenzia lui Ezihie. din secolul VI. Codicele Cottonian cuprinde fragmente din etimologia cuvintelor, pn i sufixele i prefixele gramaticale, ca s fie ct se
Facere. din secolele V-VI. Codicele Coislinian cuprinde Octateuhul n recenzia poate de perfect concordana ntre original i traducere.
exaplar, e din secolele IV-V. Astfel deoarece cuvntul n\X"Q {bereit, la nceput) se deriv din
Cea mai veche ediie tiprit a Septuagintei este cea din Poliglota din Alcala rdcina .KT {ro = cap), voind s redea etimologia original, l traduce cu
(1514-1517), apoi a lui Aldus Manutius (Veneia, 1518), ediia Sixtin (Roma, ( = cap). n capitolul 1, 5 al Facerii, deoarece lumina" e la
1587), Grabe (Oxford, 1707). Cele mai noi ediii sunt: a lui Brooke i Mc. Lean dativ 7 (leor), Achila, mpotriva firii limbii greceti, lng verbul pune
(Cambridge, 1911) i a lui Rahlfs (1935). cazul dativ . Particula (ei) o red cu prepoziia
cu acuzativ /O.FJ (ei haamaini).
Tendina polemic fa de cretinism pare a se manifesta prin traducerea
78 cuvntului
79
Studiul Vechiului Targumele sau parafrazele aramaice
Testament

fecioar" de la Isaia 7, 14 nu cu (Septuaginta), ci cu , tnr. traduceri ns nu se tie nimic, nici cnd s'au fcut, nici de ce provenien sunt.
Cuvntul \ (masiab) niciodat nu e tradus cu . De aceea constat Despre a aptea, Ieronim spune c a fost fcut de un cretin (Com. la Ave. 3,
Fericitul Ieronim c Achila, alturi de Symmah i Teodotion, a ntunecat multe 3). Nu se tie dac aceste traduceri au cuprins Scriptura ntreag sau numai
profeii mesianice, multa mysteria Salvatoris sub dola interpretatione celavit" fragmentar cte o carte sau mai multe cri. Din operele scriitorilor bisericeti se
(Pref. la Iov). Cu toate c din punctul de vedere al limbii greceti traducerea e poate afla doar att: c a cincea a cuprins patru cri ale Regilor, Iov, Psalmii,
fr valoare, pentru critica textului sacru are cea mai mare importan, fiindc Cntarea Cntrilor, 12 profei mici; a asea: Iov, Psalmii, Cntarea Cntrilor,
pe de o parte ne arat starea textului ebraic din secolul II d. H., pe de alt parte Avacum; a aptea: Psalmii.
este dovada istoric pentru pstrarea integritii textului original, deci indirect
arat i valoarea critic a textului masoretic. Traducerea lui Achila a fost adoptat
de iudeii eleniti n locul Septuagintei, precum spun Fericitul Ieronim, Origen i
ali scriitori bisericeti. Din traducere ni s'au pstrat ns numai cteva fragmente
la scriitorii vechi.
6. T argum ele sau parafrazele aram aice
b) O alt traducere greceasc face Symmah n timpul mpratului Marc
Aureliu (161-180 d. H.). Symmah, dup Epifaniu (De mens. et pond. 15), a
Targumele (de la ,\ - targumini), sunt traduceri libere, care s'au
fost de neam samarinean i a trecut la iudaism. Iar dup Eusebiu i Fericitul
nscut din necesitatea practic a acelor iudei, care, n locul limbii lor strmoeti,
Ieronim a fost ebionit. Traducerea lui nu este literar, servil, ca cea a lui Achila.
au adoptat, ca limb vorbit curent, limba aramaic, pentru a nelege Scriptura.
Limba traducerii e elegant. Traductorul caut cu tot dinadinsul s redea sensul,
Dup ntoarcerea din robie, cu scurgerea timpului, s'a sfrit procesul nceput
de aceea pe alocuri trece la parafrazare. Numele proprii ebraice le transcrie
nc n timpul petrecerii n Babilon, de a renuna la limba matern i a o nlocui
literal n grecete. ncearc s evite antropomorfismele. Fericitul Ieronim, n
cu cea aramaic, un alt dialect al limbii semitice. C acest proces a nceput nc
genere, apreciaz mult aceast traducere. Azi, alturi de Vulgata i Septuaginta,
n Babilon, se vede din limba aramaizant i prile aramaice ale crii lui Daniel.
este socotit cea mai bun traducere a Vechiului Testament dup originalul
Cum s'a desvrit acest proces, nu se tie. Se tie doar c n timpul Mntuitorului,
ebraic. Traductorul are perfect cunotin de limba ebraic i greac i are
limba ebraic era limba trecutului. i deoarece, att n serviciile divine publice,
caliti necesare unui bun traductor. Traducerea s'a pstrat numai n fragmente.
unde se fceau citiri din Scriptur, ct i n instrucia catehetic, era necesar s se
c) n timpul mpratului Commodus (180-183 d. H.), Teodotion face o alt citeasc i s se tlcuiasc textul sfnt, acesta trebuia s se fac n limba vorbit
traducere greceasc, care ine calea mijlocie ntre traducerea servil a lui Achila i neleas de toi. Aa s'au nscut parafrazrile textului ebraic n limba aramaic.
i cea mai liber a lui Symmah. Azi, n general, e socotit mai mult ca o revizuire Aceste parafrazri s'au fcut la nceput numai oral. Cu timpul s'au fixat i n scris.
a textului Septuagintei, dect ca o traducere propriu-zis. Fapt pe care l remarc Aceste parafrazri se numesc n limba aramaic targume. Cele mai vechi sunt
Epifaniu (De mens. et pond., Migne, P. G. 43-264). Aceasta e prima traducere din secolul I al erei cretine.
care, n afar de crile canonului iudaic, are i suplimentele anaghinoscomena Targumele nu sunt traduceri propriu-zise, ci expuneri sau parafrazri ale
(bune de citit) la Daniel i cteva pri din Ieremia, care lipsesc din Septuaginta. textului original n limba aramaic. Amplificarea nsi e mai mult sau mai puin
Origen pare c o preuiete mai mult dect pe celelalte traduceri, deoarece toate bogat i, adesea, mbrac caracter de halaka (chestiuni juridice n legtur cu
ntregirile fcute n Septuaginta le ia din Teodotion. Biserica nlocuiete cartea legea), de hagad (expunere tiinific) sau caracter de midra (caracter omiletic,
Daniel din traducerea Septuagintei, n ntregime, cu cea din traducerea lui religios, moral i instructiv prin fel de fel de povestiri edificatoare, scoase din
Teodotion. Despre persoana traductorului se tiu puine date. Dup Sfntul Tradiie). Astfel, pe alocuri, targumele sunt adevrate comentarii.
Irineu, e originar din Efes, dup ali autori e din Pont, dup unii e marcionit, Cele mai nsemnate targume sunt:
dup Ieronim e ebionit. Cert este c a trit pe la sfritul secolului II. 1. Targumul Onkelos, compus n Palestina n secolele I-II d. H., se numete
i Targumul babilonean, deoarece a fost adoptat de coala rabinic din Babilon,
d) Afar de aceste traduceri, Origen n Exapla i Ieronim n comentariile unde i s'a dat i forma definitiv n care l avem azi. Cuprinde cele cinci cri ale
sale mai amintesc i utilizeaz i alte traduceri i anume una notat cu ' ( lui Moise. Targumul Onkelos se ine strict de text i poate fi socotit, ntr'o oarecare
- a cincea), apoi ( - a asea) i ' ( - a aptea). Despre aceste
msur, traducere. Numele munilor, rurilor, cetilor i popoarelor sunt cele
80
81
Studiul Vechiului Testament

din timpul autorului. Expresiile metaforice din original sunt explicate; locurile
obscure sau ambigue sunt precizate, sunt evitate antropomorfismele i
antropopatismele i sunt date unele explicaii din instituiile iudaice. Targumul
7. Traducerile latine
acesta a avut mare autoritate, ceea ce se vede de acolo c are masor ca i textul
ebraic. Despre persoana lui Onkelos, Talmudul ne spune c a fost discipolul lui a) Dup ce cretinismul s'a rspndit i la popoarele care vorbeau limba
Gmliei. Mai recent se crede c Onkelos ar fi identic cu Achila, autorul traducerii latin, s'a simit nevoia traducerii Scripturii i n limba lor. Nu se poate preciza cu
amintite. Cert este c autorul a trit pe la finele secolului I sau pe la nceputul certitudine cnd s'a fcut traducerea latin. Fapt este c cretinismul ajunge n
secolului II, deoarece limba lui e foarte asemntoare cu limba aramaic biblic. Occident nc n secolul I (Rm 1, 7-8), i c n timpul lui Tertulian ({ 240) i
Textul targumului, prima oar, s'a editat la Bonn n anul 1482. S'a tiprit apoi n Ciprian (t 258) era n uz comun o traducere latineasc. Aceste mprejurri ne
poliglotele din Alcala, Antwerpen, Paris i Londra. Mai pe urm a fost tiprit de ndreptesc s presupunem c ntia traducere latin s'a fcut n secolul II.
Barnheim n Londra, 1896. ntrebarea dac n timpul Fericitului Augustin a existat una sau mai multe traduceri
latine nc e controversat. Acest scriitor vorbete despre mai multe traduceri:
2. Targumul lui Ionatan ben Uziel. Redactarea definitiv a acestui targum s'a Qui enim Scripturas ex hebraea lingua ingraecam verterunt numemripossunt,
fcut numai n secolul V. Targumul acesta cuprinde profeii anteriori i posteriori.
latini vero interpretes nullo modo" (De doctrina christ II, 11-16). Tot el spune c
Se ine mai puin de text dect targumul lui Onkelos. Limba, dei asemntoare
ntre aceste traduceri s se prefere Itala, fiind mai exact: Nam est tenacior cum
cu cea a lui Onkelos, e mai puin pur. Nu este lipsit de fabule rabinice. Talmudul
perspicuitate sententiae" (De doctr. christ II, 15, 22). Nu toi sunt de acord
babilonean spune despre autor c ar fi fost nvcelul lui Hillel, deci c ar fi trit
n secolul I al erei cretine. Prima oar s'a editat n 1494. A fost tiprit n poliglotele n interpretarea cuvintelor lui Augustin. Unii susin c nu ar vorbi de mai multe
din Antwerpen, Paris i Londra. Ultima lui ediie este a lui P. Lagarde, Leipzig, traduceri, ci numai de mai multe recenzii ale uneia i aceleiai traduceri. Deci pe
1872. cnd unii admit existena mai multor traduceri anteieronimiene, alii vorbesc
numai de o singur traducere care circula printre cretinii care vorbeau limba
3. Targumul Pseudo-Ionatan sau Ierualmi I. Cuprinde Pentateuhul. plin latin, n mai multe recenzii. Aceast ultim prere o susin mai muli autori
de fabule i greeli. Limba e plin de neologisme: greceti, latineti i persane. biblici (Sabatier, Wieseman, Vercellone, Tischendorf, Scrivener, Gregory,
Face amintire de Constantinopol, de turci, de longobarzi. Caracterul lui general Vigouroux, Cornelly, Tarnavschi). Dar i prerea contrar are aprtori (Ronsch,
este hagadic. Ziegler, Nestle, Kaulen, Balsatri etc).
4. Targumul Ierualmi II, la Pentateuh, cuprinde Pentateuhul fragmentar. Numirea de Itala a acestei traduceri vechi, dup Fericitul Augustin, a rmas
Deoarece limba acestui Targum este asemntoare cu a celui dinti, dateaz comun pn n zilele noastre. Nu se pot afla ns nici timpul, nici locul, nici
probabil din secolul VIII. Textul lui a fost publicat n Poliglota din Londra i apoi autorul acestei traduceri. Ct privete timpul, autorii biblici sunt de acord:
de ctre M. Ginsburger (Berlin, 1899). traducerea a fost fcut pe la jumtatea secolului II. Ca loc al traducerii, muli
socotesc c ar fi Africa proconsular (Africa de Nord), cci n Italia nu s'a simit
S'au mai compus targume la Megilloth, la Estera, Psalmi, Iov, Proverbe, att de timpuriu lipsa unei traduceri latine. Aici, n secolele I i II, limba bisericeasc
Paralipomena. Acestea ns sunt de puin nsemntate. S'a compus un targum a fost cea greac. Aceast necesitate s'a ivit mai degrab n Africa, unde poporul
i la Pentateuhul Samarinean n limba samarinean (secolele - d. H.) i n nu vorbea limba greac, dar pe lng cea punic, a poporului, se vorbea curent
limba arab (secolul X d. ., ). limba latin vulgar. Aceast prere e susinut de muli autori n frunte cu
Targumele, n general, ct privete critica textului original, n afar de targumul cardinalul Wieseman. Ali autori cred c e fcut n Italia, de unde i-ar fi cptat
lui Onkelos, n'au valoare. Cu precauiile care se impun n urma celor spuse, ele i numele de Itala. Coloritul provincialismelor limbii traducerii este mai mult n
contribuie ns ntr'o oarecare msur la dovedirea pstrrii integritii dogmatice favoarea prerii care ine Africa drept loc al traducerii, dei acest colorit nu este
a textului sfnt. Sunt totodat i mrturie despre felul cum se fcea exegeza n proprietatea exclusiv a Africii. Traducerea s'a fcut dup Septuaginta, ceea ce
timpul scrierilor. se vede din grecismele limbii (abyssus, cataclismus, crisma, holocaustum,
baptisare, blasfemare etc.) i din construciile gramaticale greceti. Deoarece nu
fiecare carte are acelai stil i diciune, se crede c traducerea e opera mai
multor traductori, care poate au lucrat n timpuri deosebite. Limba traducerii e
latina vulgar, aa cum o vorbea poporul n Italia i n toate provinciile romane.
82 83
Studiul Vechiului Testament Traduceri siriene ale Vechiului Testament

Limba aceasta se deosebete de cea clasic n ortografie, lexic, morfologie i vechea traducere latin, afar de cartea Iuditei, pe care o traduce tot din
sintax (de ex. susum n loc de sursum; umerus, n loc de humerus; lampada, original.
n loc de lampas; fugire, n loc defugere, educare = a alpta). Traducerea Itala Aversiunea cu care a fost privit i primit la nceput de ctre muli traducerea
nu ni s'a pstrat, deoarece Vulgata lui Ieronim a nlocuit-o n curnd. Complet ni lui Ieronim se risipete n scurt timp. n secolul VII, traducerea lui e n uz general
s'au pstrat din ea numai crile necanonice i Psalmii (revzui ns de Ieronim). i exclusiv. Pentru rspndirea i adoptarea ei generala este numit Vulgata" {Versio
Din restul crilor s'au pstrat numai fragmente n diferii codici. Pentru studiul sau Intetpretatio). Critica de azi, chiar i cea protestant, socotete lucrarea lui Ieronim
textului Septuagintei, traducerea Itala e de foarte mare importan, deoarece e ca cea mai bun, care, pentru fidelitatea i exactitatea ei, ntrece toate traducerile
fcut dup recenzia anteorigenian i n timpul cnd ne lipsesc manuscrise vechi. Este adevrat c traducerea are i defecte, i greeli. Acestea ns se explic
ale Septuagintei. fie prin graba cu care a lucrat cteodat (de ex.: cartea Tobit o traduce ntr'o
singur zi, cele trei cri ale lui Solomon le traduce n trei zile, cartea Iuditei, ntr'o
b) Diferitele variante de texte din traducerile latine l-au fcut pe papa Damasus noapte), fie prin faptul c a avut la dispoziie un text ebraic deosebit de cel de azi,
(t 384) s ncredineze celui mai potrivit brbat al timpului, Fericitul Ieronim, fie prin scpri, fie c a fost influenat de unele interpretri tendenioase ale dasclilor
opera de a curma rul nscut din pricina acestor recenzii i a nmulirii lor prin lui, iudei. Aceste lipsuri scad ns foarte puin din valoarea nsi a traducerii.
ndrzneala celor nechemai, de a face ndreptri n textul Bibliei. La nceput, Vulgata a avut i ea soarta crilor de mare circulaie. Prin copierile dese au intrat
papa i ncredineaz lui Ieronim ndreptarea -textului celor patru Evanghelii, n text o mulime de variante. S'a impus de timpuriu necesitatea curirii textului
dup textul original grecesc. Ieronim, dup ce n anul 383 termin cu lucrarea de greeli. Primul care face ndreptarea textului este Alcuin. La porunca regelui
ncredinat, face i ndreptarea celorlalte cri ale Noului Testament. El i-a luat Carol cel Mare, el revizuiete textul Vulgatei, form n care rmne normativ pn n
sarcina s readuc recenziile latine la consonan cu textul grecesc i numai secolul . n acest veac se formeaz aa-numitele corectorii (corectoria biblic)
acolo s fac ndreptri unde o cere neconcordana. Dup terminarea ndreptrii ale unor corporaii de nvai sau ordine monahale. Cele mai nsemnate corectorii
Noului Testament, revizuiete traducerea crilor Vechiului Testament, dup sunt: a clugrilor benedictini, a franciscanilor, a Universitii Sorbonna i cea din
recenzia exaplar a Septuagintei. Mai apoi traduce din originalul ebraic crile Vatican. Lucrrile corectoriilor au contribuit ns mai mult la deformarea textului
Vechiului Testament. n aceast munc, Ieronim i are adversari pe Rufin i traducerii dect la uniformizarea lui. Dup ce ns Sinodul Tridentin, n sesiunea a
Augustin. Acetia nu vd cu ochi buni c Ieronim i ndreapt privirea spre IV-a din 8 aprilie 1546, declar Vulgata ca text oficial i autentic al descoperirii
textul ebraic, creznd c prin aceasta diminueaz autoritatea Septuagintei, n uz divine pentru Biserica Romano-Apusean, nsi autoritatea suprem ecleziastic se
general nc din timpul Apostolilor. Apoi s'au temut de o eventual scandalizare a ngrijete de editarea i tiprirea textului, ferindu-1, pe ct posibil, de schimbri
cretinilor prea obinuii cu Septuaginta. Cu toat suprarea lor i a altora, Ieronim interioare i impunnd un text tip pentru oricare ediii ce se vor face.
duce la bun sfrit opera nceput. Traducerea o face treptat, dup cum i-au venit Manuscrisele Vulgatei sunt vreo 8000 la numr. Cei mai vechi codici dateaz din
ndemnurile i solicitrile. Mai nti traduce Psalmii n Roma (383-384) dup textul secolele VI-VIII.
al Septuagintei. n aceast prim revizuire a Psalmilor a luat textul traducerilor
vechi latine i numai acolo a fcut schimbri, unde a cerut sensul. La cererea a
dou femei pioase, Paula i Eustochia, face o nou recenzare a Psalmilor dup
textul exaplar. Aceasta o face n Betleem, n anul 386, notnd n ea cu obel ce erau
n plus i cu asterisc ce era n minus fa de textul ebraic. Prima recenzie a 8. Traduceri siriene ale Vechiului Testament
Psalmilor este numit Psalterium Romanum" i a fost n uz n bisericile din Roma
pn n secolul XVI. A doua este numit Psalterium Gallicanum", fiindc mai nti
a fost introdus n bisericile din Frana. Din secolul XVI aceasta din urm intr n a) Limba sirian este o ramur a tulpinei semito-aramaice. Limba aramaic
uz general n ntreaga Biseric apusean. Dup aceasta face i recenzia celorlalte se divizeaz n aramaic oriental i aramaic occidental, linia de demarcaie
cri ale Vechiului Testament, tot dup recenzia exaplar, afar de nelepciunea fiind Eufratul. Aramaic oriental a fost limba vorbit de sirieni. Centrul culturii
lui Solomon i nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah. Din aceast prim lucrare a lui siriene a fost Edesa. Aici au existat dou coli celebre: coala sirian sau edesian
Ieronim nu ni s'au pstrat dect Psaltirea roman i galican i cartea Iov. i coala persan. n timpul disensiunilor religioase, sirienii au aderat la
n anul 390 Ieronim ncepe traducerea Vechiului Testament dup original monofizitism, iar perii la nestorianism. Dup ce perii au fost izgonii din Edesa
ebraic. Dup 15 ani traducerea e terminat. Crile necanonice le preia din sub mpratul Zeno (489), acetia s'au aezat n Nisibi. Faptul acesta a avut ca
85
84
Studiul Vechiului Testament Alte traduceri vechi

urmare divizarea limbii siriene n dialectul edesan i nisibian. Limba aramaic La ndemnul lui Atanasie, patriarhul monofizit al Antiohiei, episcopul, monofizit
occidental este aramaic biblic (Daniel, Ezdra), numit aramaic palestinian, Paul de Telia (Mesopotamia) face la anul 617 o traducere a Vechiului Testament
cu dou ramuri: galileean, n care este redactat Talmudul din Ierusalim i dup recenzia exaplar. Aceast traducere este de mare valoare pentru studiul i
aramaic iudaic a Targumului Onkelos. ntre aceste dou dialecte palestiniene reconstituirea textului exaplar origenian, deoarece este o traducere fidel i
un dialect intermediar e aramaic palestinian-samarinean. Dialectul aramaic traductorul a pstrat semnele critice ale lui Origen, adnotaiile marginale i
palestinian a fost vorbit de iudei n timpul Mntuitorului. Deosebirea ntre aramaic unele observaii despre Achila, Symmah i Teodotion. Partea covritoare a
galileean i cea iudaic s'a resimit (Matei 26, 73). traducerii (crile Vechiului Testament, afar de Pentateuh i crile istorice) s'a
Unele traduceri siriene sunt fcute n limba sirian propriu-zis, iar altele n pstrat n Codicele Ambrozian.
siriana sau aramaic palestinian.

b) Credina cretin a ptruns la sirieni nc din timpurile apostolice. Sirienii


au avut foarte de timpuriu o traducere a Scripturii Vechiului Testament, pe care o
numeau Peschitto. Numirea aceasta dateaz din secolul VIII. Nu toi savanii sunt
de acord n ce privete aceast numire. Unii cred c ea corespunde termenului
9. Alte traduceri vechi
grecesc i c ar fi cptat aceast numire spre a o deosebi de recenzia
exapkr sirian. (Precum Septuaginta anteorigenian se numea spre deosebire a. Traduceri copte sau egiptene. Limba copt s'a dezvoltat din limba veche
de recenzia ei exaplar). n sensul acesta ar nsemna: comun, vulgar, . Alii egiptean, care este reprezentat n scrierea demotic". Limba egiptean ine de
insist mai mult asupra etimologiei cuvntului: peschitto = simplu. Timpul cnd familia limbilor hamitice i este nrudit cu limbile semitice. Copii au prsit
s'a fcut aceast traducere nu se poate preciza. n general, Peschitto este socotit scrierea demotic i au adoptat alfabetul grecesc, reinnd numai cteva elemente
foarte veche. Scriitorii vechi sirieni, Afraates i Sfntul Efrem, se folosesc de traducere. din vechea limb demotic.
Acesta din urm o numete traducerea noastr, ceea ce arat c a fost n uz Limba copt are cinci dialecte: dialectul sahidic sau teban, vorbit n Egiptul
general. Tot el se vede nevoit s explice unele cuvinte nvechite ale traducerii i s superior (meridional), dialectul bohairic sau memfitic (impropriu), vorbit n Egiptul
le nlocuiasc cu altele mai noi, ceea ce arat vechimea ei fa de secolul IV. inferior (de nord), dialectul faiumic din regiunea Faium (numit i bamurean),
Teodor de Mopsuestia spune c n timpul lui autorul ei a fost necunoscut (Com. dialectul memfitic (n sens propriu) din regiunea Memfis i dialectul acmimic
la Ave, Migne, P. G., 66, 437). Meliton de Sardes, n secolul II, pare s fi cunoscut
vorbit n regiunea Acmim (Chemnis sau Persepolis). Aceste dialecte nu s'au
Peschitto. Originea ei, n general, se pune n secolul II. Locul probabil al traducerii
perindat succesiv, ci au fost n uz deodat, fiind socotite evoluii locale ale limbii
a fost Edesa, centru de cultur cretin nfloritoare n acest timp. Din felul diferit al
demotice. Dialectele acestea, treptat, au ncetat de a mai fi vorbite. Le-a nlocuit
traducerii crilor se presupun traductori diferii, probabil iudeo-cretini. Traducerea
limba arab n timpul i dup invazia mahomedan. Limba copt a rmas pn
s'a fcut dup text ebraic, care a fost diferit de cel de azi, dar n esen este identic
azi n uz numai n Biserica Copt.
cu masoreticul. Traducerea e fidel, dar nu pn la servilism. La nceput a cuprins
S'au fcut traduceri ale Scripturii n toate cele cinci dialecte copte. Aceasta se
numai crtile canonice, iar mai apoi li s'au adugat i cele necanonice. Traducerea
vede din fragmentele ce s'au pstrat din ele. Cele mai nsemnate traduceri sunt
Vechiului Testament a premers traducerii Noului Testament, deoarece traductorii
cea sahidic i cea bohairic. Acestea, cu certitudine, au cuprins toate crile
Noului Testament reproduc citatele Vechiului Testament, dup Peschitto. Cel mai
celor dou Testamente. Nici un codice ns nu ne-a pstrat aceste traduceri n
vechi codice care cuprinde traducerea Peschitto ntreag este codicele Ambrozian
din secolul VI, pstrat n Biblioteca din Milano. ntregime.
Timpul cnd s'au fcut traducerile nu este cunoscut. Sunt unele consideraii
c) Episcopul iacobit Filoxen (t 522) din Mabburg (Hierapolis) ncredineaz istorice care ndreptesc presupunerea c cel puin nceputurile acestora trebuie
horepiscopului Policarp facerea unei traduceri a Vechiului Testament i a Noului puse n secolul II, sau mai trziu, n secolul III. Sfntul Antonie, printele vieii
Testament, dup textul Septuagintei, deoarece Peschitto era ntrebuinat de cenobite, n scrierile sale ctre mnstiri citeaz din scrierile celor dou testamente
sirienii ortodoci. Traducerea aceasta se numete traducerea filoxenian. Ni s'au (Ieronim, De viris III, 88). El, negreit, a avut la ndemn o traducere a Scripturii,
pstrat din ea numai fragmente din Isaia i 4 Epistole soborniceti: a 2-a i a 3-a deoarece, precum spune biograful lui, Atanasie (Viaa Sfntului Antonie, Migne,
a lui Ioan, a 2-a a lui Petru i Epistola lui Iuda. P. G., 26, 973), el n'a cunoscut limba greac. Deci Scriptura a avut-o n limba
copt. Acelai lucru l confirm i regulile 139 i 140 ale Sfntului Pahomie
86 87
Studiul Vechiului Testament
Alte traduceri vechi

(t 350), date clugrilor, prin care li se impune acestora citirea zilnic a Sfintei Aceast traducere s'a tiprit mai nti la Moscova (1742), apoi la Sankt
Scripturi. Clugrii din Egipt, cel puin majoritatea lor, n'au putut citi Scriptura Petersburg (1818).
dect n traducere copt. Pe drept se presupune deci c n secolul III a existat
traducerea copt i c aceast traducere era n uz general, rspndit pretutindeni d. Traducerea gotic. Episcopul Ulfila (310-380), ncretintorul i
unde se vorbea aceast limb. Traducerea sahidic a Vechiului Testament este episcopul poporului gotic, a tradus pentru acest popor Scriptura, dup ce
fcut dup textul Septuagintei, recenzia anteorigenian, tot astfel cea bohairic. anterior alctuise alfabetul gotic din litere greceti i latine. Ulfila s'a nscut n
Amndou au i multe cuvinte greceti, deoarece limba copt n'a avut suficiente Dacia din prini cretini. Mai trziu trece la arianism. Traducerea lui Ulfila a
cuvinte spre a exprima noile idei religioase. Aceste traduceri sunt valoroase n cuprins i Vechiul Testament, i Noul Testament. Traducerea aceasta a fost
critica textului biblic, mai ales n studiul Septuagintei anteorigeniene. Mare parte cunoscut de Sfntul Ioan Hrisostomul, care se ngrijise ca Biblia lui Ulfila s
din fragmentele pstrate n diferitele biblioteci, n decursul timpului, au fost fie citit n biserica Sfntul Pavel din Constantinopol, care a fost a goilor,
tiprite. (Om. a 8-a). Nu se poate preciza dac Ulfila a tradus Scriptura nainte sau
dup trecerea sa la arianism. Fragmentele traducerii din Noul Testament nu au
b. Traducerea armean. Biserica armean, la nceput, se folosea de limba nici un colorit arian. Din traducerea Vechiului Testament s'au pstrat numai
sirian n serviciile divine. Cea dinti traducere a Sfintei Scripturi n limba infime fragmente (Ps 52, 2-3 i fragmente din Ezdra i Neemia). Cea mai
armean o face patriarhul Isaac (Sahag, 390-440), ajutat fiind de Mesrob, preioas rmi din traducere este aa-numitul Codex Argenteus
inventatorul alfabetului armean (cu 38 litere). Traducerea s'a fcut de pe Upsalensis, care cuprinde cea mai mare parte a Evangheliilor. Din fragmentele
Peschitto, deoarece armenii n'au avut nici oameni cunosctori ai limbii greceti pstrate se vede c traducerea a fost fcut dup Septuaginta, recenzia lui
i nici codici greceti. Dup ce patriarhul Isaac, la sinodul din Efes (431) Lucian. Traducerea e fidel.
primete un exemplar al textului grecesc, se hotrte mpreun cu Mesrob s
fac o traducere din grecete. Ca s aib la ndemn oameni care cunoteau e. Traducerea etiopiana. Cretinismul a fost vestit n Etiopia (Abisinia de
aceast limb, sunt trimii n Alexandria doi nvcei ai lui Mesrob: Iosif i azi), mai nti de ctre tinerii nobili Frumeniu i Edesiu, n secolul IV. Opera
Enac, spre a-i nsui limba greac. Dup ntoarcerea lor din Alexandria, cu de ncretinare nceput de Frumeniu este continuat cu zel i mai mare, mai
toii, ajutai i de istoriograful Moise de la Horone, traduc Scriptura dup ales dup ce acesta e fcut episcop de ctre Sfntul Atanasie cel Mare. n
textul exaplar. Codicii care ne-au pstrat aceast traducere sunt din secolele secolul V, Biserica din Etiopia e n plin nflorire. ntemeierea Bisericii i
IX-XVII. Textul ntreg al traducerii a fost tiprit mai nti de episcopul Oscam, rspndirea din ce n ce mai mult a cretinismului a dat imbold i traducerii
la Amsterdam n anul 1666. O ediie critic a traducerii se tiprete la Veneia Sfintei Scripturi n limba poporului. Dup tradiia etiopienilor, Sfnta Scriptur
n 1805. Valoarea critic a traducerii armene se datorete faptului c este o a fost tradus de nsui Frumeniu. Deci traducerea s'ar fi fcut nc din secolul
traducere fidel, literal, iar textul ei n codicii mai vechi pstreaz i semnele IV. Modul diferit al traducerii crilor arat ns c traducerea s'a fcut numai
critice ale lui Origen. Cercetrile mai noi (critice) conclud c originalul dup treptat i de ctre mai muli traductori. Se crede ns c traducerea e terminat
care s'a fcut traducerea nu aparine nici uneia din recenziile cunoscute ale n secolul VI. Traducerea Vechiului Testament e fcut dup Septuaginta,
textului exaplar, probabil fiindc traducerea s'a fcut dup codici de diferite recenzia alexandrin, ceea ce se explic prin aceea c Biserica din Etiopia a
proveniene (Constantinopol, Efes, Alexandria). fost ntemeiat de cea din Alexandria i a fost n nentrerupt dependen de
aceasta. Din crile Vechiului Testament ni s'au pstrat numai cteva fragmente.
c. Traducerea georgian sau gruzin. Poporul georgian de la poalele Codicii manuscrii ai traducerii sunt de dat recent. Cel mai vechi e din
sudice ale munilor Caucaz a primit cretinismul de la armenii vecini, n secolul secolul XIII. Din traducere mai nti s'au tiprit Psalmii i Cntarea Cntrilor
IV, n timpul lui Constantin cel Mare. De la armeni au primit o dat cu cretinismul (H. L. Potken, Roma, 1513). Octateuhul i Crile Regilor le tiprete Dillmann
i Liturghia, i Scriptura. O tradiie armean spune c Mesrob a introdus alfabetul n Leipzig (1853-1871). Traducerea etiopiana e de puin valoare n critica
armean i la georgieni i tot el le traduce i Scriptura de pe originalul armean. Septuagintei, deoarece textul ei a suferit multe revizuiri i schimbri. Codicii
Alii cred c traducerea georgian s'a fcut dup originalul slavon. Mai probabil care au pstrat-o sunt de dat recent.
este ns prerea c traducerea s'a fcut n secolul V, sau mai trziu n secolul VI,
dup text grecesc. Traducerea georgian nu a fost studiat nc critic, pentru c
nici limba georgian nc nu e studiat temeinic.

89
Citatele scriitorilor bisericeti

10. Despre folosul i uzul traducerilor fcut. De asemenea s'au readus la starea lor aproape textual i traducerile
vechi, mai ales Septuaginta, care n critica textual i exegetic a textului biblic
es,te de cea mai mare importan pentru marea ei vechime.

Partea introducerii generale care se ocup cu istoria textului sfnt (partea a


IlI-a) are menirea s arate c acest text a ajuns neschimbat pn la noi, n ce
privete integritatea lui esenial sau dogmatic. Textul biblic ni s'a pstrat i n 11. Citatele scriitorilor bisericeti
limba original, i n traduceri. Nici originalul i nici traducerile nu mai au azi
forma lor original, autentic, pentru c n cursul veacurilor amndou au suferit
schimbri explicabile. Critica textului sacru are dou scopuri: a) s reconstituie Un bun mijloc de documentare asupra integritii dogmatice a textului biblic
pe cale istoric i critic forma original autentic a textului original (n limba este consultarea operelor scriitorilor bisericeti. Ei citeaz foarte des din Sfnta Scriptur
original i n traducerile originale) i b) s arate c, dei s'au introdus schimbri n lucrrile lor - mai ales exegetice, omiletice, apologetice sau dogmatice -. Muli
i n textul original, i n textul traducerilor, aceste schimbri nu altereaz cuprinsul dintre ei au scris n timpuri anterioare manuscriselor n care ni s'a pstrat textul sfnt.
esenial, dogmatic al textului, care s'a pstrat ntreg pn n zilele noastre. Idealul Deci au avut la ndemn un text original mai vechi dect acela pe care l posedm
criticii textului este stabilirea textului original autentic, prin eliminarea schim- azi. i cu ct un text este mai vechi, cu att probabil e mai autentic. Citatele biblice
brilor introduse. Aceast eliminare se face pe dou ci: a) prin aflarea variantei din operele Sfinilor Prini ne arat starea textului din timpul lor. Comparnd citatele
autentice a limbii originale i b) cu ajutorul traducerilor, care reflect starea acestea cu textul de azi, vedem c textul biblic, de atunci i pn azi, nu s'a schimbat,
textului din timpul cnd s'au fcut, neavnd din aceast vreme la dispoziie deci integritatea lui esenial sau dogmatic s'a pstrat.
manuscrise ale originalului. Firete c o traducere este cu att mai valoroas din Nu totdeauna pot fi utilizate ns citatele din scriitorii bisericeti n critica
punct de vedere critic, cu ct este mai veche i mai fidel. Traducerile nemijlocite verbal a textului. Ei nu citeaz totdeauna textual, ci numai dup sens sau din
le ntrec n valoare pe cele mijlocite. innd seam c traductorul vrea s redea memorie. Apoi multe din citatele lor au fost acomodate ulterior n textul biblic
sensul i nu numai s traduc cuvinte, el e silit s se acomodeze limbii n care de copitii lucrrilor lor. Scriitorii bisericeti nu citeaz totdeauna precis, cu
face traducerea. Din aceast cauz, o traducere, fie ea ct de fidela, nu acoper indicarea locurilor din crile sfinte. Identificarea citatelor este adesea problematic.
textual originalul. Ct privete deosebirile textuale dintre original i traducere Firete c aceste mprejurri nu scad valoarea documentar a acestor citate
trebuie s se in seama de urmtoarele: pentru dovedirea integritii eseniale a textului. Dovad c toi autorii biblici le
a) Dac n original se gsete mai mult dect n traducere, lipsa din utilizeaz pe scar mare. Citatele lor nu sunt neglijate nici chiar n critica verbal.
traducere nu e dovad contra textului original, cci se presupune c O nou ediie critic a operelor scriitorilor bisericeti va ridica i mai mult valoarea
traductorul nu a socotit necesar ceea ce e mai mult n original, pentru critic a citatelor lor din Sfnta Scriptur.
redarea sensului nsui. Astzi se utilizeaz ediia Migne: Cursus completus patrologiae (Paris, 1843-
b) Dac n traducere este mai mult dect n original, nainte de a ne 1867). n aceast ediie sunt publicai autorii greci de la Prinii Apostolici pn la
rosti pentru sau contra originalului, va trebui s consultm traducerile Fotie n 104 volume, de la Fotie pn la Vissarion (1453) n 58 volume, iar autorii
vechi, mai servile, i alte mijloace critice de documentare (contextul, locurile latini de la Tertulian (t 240) pn la papa Inoceniu al -lea n 217 volume, deci
paralele, gramatica, analogia nvturii biblice). ntreaga ediie e de 364 volume. Aceast ediie ns nu e complet. Descoperirile mai
noi au dat la iveal multe alte opere. Apoi s'au descoperit noi manuscrise ale multor
c) Unde textul original consun cu traducerile numai n substan,
lucrri, care prezint variante fa de cele cunoscute, cci aceleai mprejurri i
originalul nu se presupune schimbat, cci traductorul, n general, se
cauze care au fost inevitabile n textul biblic au cauzat variante i n operele scriitorilor
acomodeaz firii limbii n care traduce.
bisericeti, care la nceput s'au multiplicat i rspndit prin copiere. Astfel s'a simit
Peste tot precderea e de partea textului original (ebraic sau grecesc), cci
mai de mult lipsa unei ediii critice moderne pentru opere patristice. De curnd o
n exegeza tiinific nu se caut interpretarea traductorului (fiecare traducere
corporaie de nvai din Berlin i din Viena lucreaz n colaborare la o nou ediie
n fond e i interpretare), ci se interpreteaz originalul. Originalul trebuie deci
patristic. Lucrrile corporaiei din Berlin aprute pn acum se citeaz cu iniialele
reconstituit cu mijloace critice, ntre care cele mai importante sunt traducerile.
C. B. (Corpus Berolinese), iar ale celei din Viena cu C. V. (Corpus Vindobonense).
Cu ajutorul lor se poate ndrepta originalul textual, ceea ce, n mare parte, s'a
91
90
Traducerile m ai noi ale Sfintei Scripturi

12. Traducerile mai noi ale Sfintei Scripturi separate. Traducerea a fost fcut de mai muli colaboratori, sub ndrumarea i
supravegherea unui Comitet de Direcie n frunte cu RoUand de Vaux, directorul
colii. n anul 1961, ediia apare ntr'un singur volum, fiind revizuit de un
comitet special. Ea conine Vechiul Testament, cele 39 cri canonice i crile
Din cauza textelor mai recente dup care s'au fcut traducerile mai noi, denumite de romano-catolici drept deuterocanonice. Traducerea este foarte bun,
acestea nu au importan din punct de vedere al criticii textului biblic. fiind fcut dup textele originale, crile sau grupele de cri avnd la nceput
n limba slavon bisericeasc (bulgar veche), traducerea Scripturii au fcut-o o scurt introducere. Textul fiecrei cri este mprit pe pericope, cu titluri
apostolii slavilor, Chirii i Metodiu. Tradiia slavilor spune c Chirii (| la Roma n speciale, dup coninutul lor, pstrndu-se i mprirea pe capitole i versete,
869), traduce Evangheliile, Apostolul i Psalmii, iar Metodiu (t 885) traduce dup textele originale. Pe lng textele paralele, la fiecare carte sunt i note
ntreg Vechiul Testament. Traducerea aceasta, fcut dup textul Septuagintei, explicative. Traducerea este nsoit de un bogat material auxiliar: un tablou cu
recenzia lui Lucian, devine textul bisericesc pentru toi slavii Bisericii Ortodoxe:, date cronologice paralele din istoria biblic i cea universal, un calendar, tabele
rui, bulgari, srbi. Textul traducerii ns s'a schimbat mult, din cauza ntrebuinrii de monede, msuri i greuti i 9 hri. n perioada anilor 1961-1973 apar mai
lui de popoare care cu timpul s'au difereniat, mbrcnd caracter etnic i limb multe ediii ale Bibliei de la Ierusalim. ntre anii 1956-1959 apare la Paris ediia
proprie, i din neglijen i cu intenia copitilor. Colecia complet a crilor La Bible de la Pleiade, cu o introducere de Ed. Dhorme.
biblice slavone mai nti se face pe la sfritul secolului XV de Ghenadie,
n limba spaniol se tiprete mai nti n 1790, iar n cea portughez n
Arhiepiscopul Novgorodului. n aceast colecie sunt i cri traduse dup Vulgata
1778.
de diferii traductori i n diferite timpuri. Prima ediie slavon tiprit este cea
din Ostrog, n Volhinia (1581), tiprit la porunca principelui Constantin n limba german traducerea unor cri ncepe nc n secolul X. Pn la
tiprirea traducerii reformatorului Luther (1522-1533) au fost tiprite cinci ediii.
Constantinovici Ostrovski. ncercrile de revizuire a textului acestei traduceri,
nceput de patriarhul Nicon (secolul XVII) i continuat la ndemnul lui Petru Aceste traduceri au fost fcute dup Vulgata, iar Luther traduce de pe textul
ebraic i Septuaginta. La catolicii germani cea mai folosit traducere este a lui N.
cel Mare, sunt duse la un bun sfrit sub mprteasa Elisabeta, sub domnia
creia, cu colaborarea nvatului Barlaam Liascevszky, apare n 1751 Biblia de Braun, publicat de I. Fr. Allionli (Nurenberg, 1830). O nou ediie complet a
Sfintei Scripturi n limba german, publicat de romano-catolici, apare la Freiburg
baz a tuturor ediiilor slavone urmtoare.
Abia la nceputul secolului XIX se face traducerea Bibliei ntregi n limba im Breisgau 1966 (ed. IV). n afar de cartea Psalmilor, ediia se orienteaz dup
traducerea din Biblia de la Ierusalim. La sfrit ediia conine un extras din
rus, datorit strduinei Societii Biblice ruseti, nfiinat n Petersburg, n anul
1812, cu aprobarea mpratului Alexandru, a principelui Galiin, preedintele Constituia dogmatic a Conciliului II Vatican, despre revelaia divin, dup care
urmeaz scurte note introductive la crile Sfintei Scripturi, nsoite de explicaii
societii i procurorul suprem al Sfntului Sinod, i a Mitropolitului Filaret al
Moscovei. Traducerea s'a fcut dup text ebraic. Biblia complet apare n anul la unele texte biblice, un indice bibliografic, un tabel cu transcrierea numelor
persoanelor biblice, un tabel cu pericopele biblice liturgice i mai multe hri. n
1876.
n limba rutean, Biblia s'a tiprit la Pociaev, n 1798, iar n 1852 la Przemysl. acelai an (1966), pentru romano-catolicii germani, Editura Herder (Freiburg-
Basel-Wien) va tipri n limba german o alt ediie a Sfintei Scripturi (Die Bibel -
La srbi, Vechiul Testament e tiprit de Diure Dancic la Belgrad, n 1868.
n limba slavon, ntreaga Biblie e tradus i tiprit de protestani la Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes, adic Biblia - Sfnta
Scriptura VechiuluiiaNouluiTestament). Aceast ediie va primi aprobarea
Wittenberg, n 1854, iar slovenii catolici o tipresc la Liubliana n 1791.
n limba ceh, Biblia este tiprit prima dat la Praga, n anul 1848. Bisericii Romano-Catolice la 24 august 1965. Dup cele menionate de Editur,
ediia a fost publicat dup La Bible de Jerusalem, n afar de cartea Psalmilor
n limba bulgar, Vechiul Testament este tradus n 1862 i este tiprit la
Constantinopol, iar ntreaga Biblie apare tot la Constantinopol, n 1868. al crei text a fost reprodus exact dup ediia Cartea Psalmilor publicat de
benedictini.
La polonezii romano-catolici, Biblia a fost tradus i tiprit mai nti la
Krakovia, n 1561, iar polonezii protestani o tipresc n 1563, la Brest. La englezi, prima traducere o face Wicleff (t 1384). Aceast traducere, din
cauza rezistenei clerului englez, apare abia n 1731 Prima traducere protestant
La italieni, prima ediie e cea fcut de Nicolo di Malherbi (Veneia, 1471).
englez e fcut de V. Pindale i Coverdale (1526-1535). Biblia aceasta, revzut,
Prima Biblie francez apare la Paris, n 1487, denumit Biblia mare. n anul
se public n l6ll i e declarat ca autorizat de Biserica Anglican. I se face
1956, la Paris, coala Biblic de la Ierusalim tiprete o nou traducere a Sfintei
apoi o nou revizuire care apare n Anglia la 17 mai 1881, iar n America la 20
Scripturi n limba francez, denumit La Bible de Jerusalem, n 43 volume
mai, acelai an. n anul 1970, Biserica Anglican a publicat o nou traducere a
92
93
Studiul Vechiului Vechiul Testament n romnete
Testament

Sfintei Scripturi, fcut direct dup textele originale i n lumina celor mai recente cronologice i un glosar. Fcut n mediul romano-catolic, la Vechiul Testament
descoperiri. Conine crile canonice i anaghinoscomena (bune de citit) i s'a nu are dect crile recunoscute de Biserica Apusean.
lucrat la ea cea 50 de ani.
In limba olandez, traducerea prim se face n 1550, iar n limba suedez n
1540. Acestea dou din urm sunt fcute dup traducerea german a lui Luther.
Cea dinti traducere n limba maghiar e cea fcut de protestantul Gaspar
Karoly i e tiprit cu cheltuiala principelui Sigismund Racoczi, n 1591. Catolicii
tipresc la Viena traducerea lui Ioan Kaldy, n 1826. O alt ediie catolic este a
13. Vechiul Testament n romnete
lui Adalbert Tarcani (1862), fcut ntr'o limb mai modern, cu bogate explicaii
la locurile mai grele. Adunarea general a Bisericii Reformate, n colaborare cu irul bibliografiei biblice l deschide o Psaltire, cea cuprins n manuscrisul
alte Biserici protestante, a editat Biblia, adic dumnezeietile testamente ale ce odinioar fcea parte din biblioteca de la cheia a lui D. C. Sturza-Scheianu.
Vechiului i Noului Testament, cuprinznd ntreaga Sfnt Scriptur Astzi Psaltirea numit Scheian este proprietatea Academiei Romne. Psaltirea
(Budapesta, 1954). Traducerea conine numai cele 39 cri canonice, are la baz cuprinde 1 5 0 + 1 psalmi, precum i cntrile biblice.
textul original i este cu noua ortografie maghiar. Psaltirea Scheian, tradus ntr'o romn destul de ngrijit pentru secolul
Stadiul de dezvoltare i adncire a convorbirilor i a dialogurilor dintre XV, a avut o influen nsemnat asupra Psaltirilor ulterioare. Astfel, Psaltirea
Bisericile cretine sau dintre acestea, i alte religii a generat ideea de a se publica lui Coresi de la 1577 este aproape identic. De numele lui Coresi se leag i
i o ediie ecumenic a Sfintei Scripturi. Ediia a aprut n limba francez, n Psaltirea de la 1568 i 1570.
colecia: Le tresor spirituel de l'humanite. Textes sacres, traditions et Din 1580 dateaz o Psaltire slavo-romn, al crei traductor este
oeuvres d'art de toutes Ies religions, condusa de Prof. Jean Chevalier necunoscut. Psaltirea se afl n muzeul din Moscova. Ctre sfritul carierei lui
(Fribourg). Publicat la Paris (1965), n trei volume, dintre care volumele I-II Coresi apare, la Ortie, Palia.
conin crile Vechiului Testament, iar volumul III crile Noului Testament, Palia de la Ortie a aprut n 1582. Tiprirea cuprinde Facerea i Ieirea,
ediia reproduce textul traducerii din Biblia de la Ierusalim, cu titluri speciale n prefa se spune c s'a dat pe limb romneasc 5 cri ale luiMoiseProorocul,
pentru fiecare pericop, scurte explicaii, unele tabele i hri, precum i patru cri ce se cheam rstva (mprteti) i ali prooroci civa". (Palia nseamn
reproduceri de tablouri i icoane biblice. Ediia nu este propriu-zis o traducere Vechea Scriptur, Vechiul Testament; este prescurtarea numirii ce se da Vechiului
ecumenic, ci o ediie ecumenic", a crei originalitate const n faptul c, pe Testament de ctre greci). Aceste cri, dei s'au tradus, n'au vzut nc lumina
lng introducerile redactate de catolici, sunt publicate i introduceri scrise n tiparului (N. Iorga, n Ist Iit ReL a Rom. pn la 1688, p. 96, susine c s'ar
mod liber, fr aspect polemic, de personaliti ortodoxe, protestante i iudaice. mai gsi manuscrise care continu Palia, iar Hadeu a tiprit n Cuvente den
Dup un prolog ecumenic" urmeaz Introducerile generale", dintre care cea Btrni un fragment din Levitic. Dac manuscrisele din biserica Lazuri (Bihor),
ortodox a fost redactat de Prof. P. Bratsiotis (Atena), sub titlul: Izvoarele semnalate de V. Mangra n Cercetri Ist Iit, Buc. 1896, p. 19, sunt ntr'adevr
inseparabile ale nvturii cretine". La Vechiul Testament, ediia conine cele din Palia, atunci posedm i Crile Tobit i Daniel).
39 cri canonice i cele 7 cri anaghinoscomena, denumite de romano-catolici Colaboratorii Paliei au fost: Efrem Zakan, Dascl de dsclie", tefan Herce,
deuterocanonice", precedate de introduceri speciale, redactate de diferii propovduitorul Evangheliei lui Hristos", Moise Petiel, propovduitorul
colaboratori catolici, ortodoci, protestani i evrei. Evangheliei n oraul Logojului", i Achirie, protopopul Varmeghei Hunedoarei".
Dezvoltarea studiilor biblice, a dialogurilor ecumenice i a misiunii de Traducerea s'a fcut cu mare munc din limba ebraic, greceasc i
evanghelizare au determinat Societile biblice, federalizate n Aliana Biblic srbeasc" (N. Iorga, n Ist Iit, p. 97, susine c s'a tradus din slavon. Dr. I.
Universala", s editeze de comun acord o Traducere ecumenic a Bibliei Popovici, n Palia de la Ortie, Bucureti, 1913, p. 15, afirm c s'a tradus din
(T.O.B. - Traduction Oecumenique de la Bible). La nceput a fost publicat n maghiar). Cele cteva ebraisme: carne" n loc de trup", Siloh" de la Facere
dou volume separate, pentru Vechiul i Noul Testament (Paris, 1972 i 1975), 49, 10 etc, intrate n Palia, ne fac s presupunem c ntre textele consultate a
iar din anul 1976 apare ntr'un singur volum. Traducerea a fost fcut n limba fost i unul ebraic. Traducerea conine unele maghiarisme, caracteristice romnilor
francez dup textul ebraic (ed. R. Kittel - la V. T.) i cel grecesc (ed. E. Nestle din Transilvania. Totui, prin claritatea limbii, e un nsemnat monument literar al
- la . .) de romano-catolici i protestani, i vzut de ortodoci. Textul este vremii. Este de deosebit interes ntrebuinarea cuvntului romn" pentru numirea
nsoit de note explicative, iar la sfrit se afl hri biblice, un tabel cu date colectivitii noastre etnice.
94 95
Studiul Vechiului Testament Vechiul Testament n romnete

ntia tipritura a Vechiului Testament din secolul XVII este Psaltirea de la 1909 (traducere, introducere i comentariu de O. Isopescu); Agheu, 1900; Facere,
Blgrad (Alba Iulia). A aprut n 1661 sub titlul: Sefer tehilim. Tlmcitorii au 1907; Exod, 1913; Levitic, 1923 (traducere, introducere i comentariu de V.
lucrat de pe limba evreiasc, cci zice Simeon tefan (Mitropolitul contemporan i Tarnavschi); Avdia, 1906; Ecclesiastul, Plngerile lui Ieremia, 1918 (de Popescu-
autorul moral): Apa totu-i mai curat i mai limpede h izvor dect npraie, c Mleti); Avacum, 1934 (VI. Prelipceanu); Naum, 1932 (T. Negoi); Cntarea
de ce se desparte apa de izvor, totu-i mai ntunecoas i mai turbure" (N. Iorga, Cntrilor, 1931, Facerea, 1945 (N. Neaga); Amos, 1980 (Pr. Mircea Basarab).
Ist Bis. Rom., II, voi. I, Buc, 1929, p. 339; I. Bianu i V Hodo, Bibliografia A doua traducere a Bibliei ntregi este tiprit la Blaj n anul 1795. Ea este
Romneasc Veche, 1.1, Buc, 1907, p. 337). Cam n aceeai vreme cu Blgradul, opera mai multor nvai bljeni. nceput de episcopul unit Petru Pavel Aron,
Mitropolitul Dosoftei ne d Psaltirea n versuri, n 1673, la Uniev (Polonia). La continuat de Samuel Micu Clain i revizuit de Ioan Bob, Episcopul Fgraului
versificare a lucrat cinci ani foarte cu osrdie" (H. Iorga, Ist Iit, p. 186). i ali colaboratori. Textul dup care s'a tradus este Septuaginta. Biblia conine
Piatra de temelie n istoria crii Duhului Sfnt la romni este Biblia de la crile necanonice i unele apocrife ca 4 Macabei, i scrierea: Despre singur
Bucureti sau Biblia lui erban, adic a principelui editor Ioan erban iitorul gnd, atribuit lui Iosif Flaviu. Biblia are frumoase prefee.
Cantacuzino Basarab, de soarta creia nu a ntrelsat a se ngriji marele ierarh, n 1819 vede lumina zilei Biblia de Petersburg. Ea este opera Societii
originar din preajma Sibiului, Mitropolitul Teodosie Vetemeanu (Gr. Marcu, Biblice Ruseti. Colaboratori au fost: Mitropolitul Gavril Munteanu, Arhiereul V.
Iniiativa..., p. 3). Cuza, unchiul domnitorului Cuza, principele Ipsilanti i consilierul M. Krupenschi.
Anul 1688 este anul cnd, pentru ntia dat, se tiprete n graiul nostru Pe lng textele romneti existente, traductorii s'au folosit i de textul
Sfnta Scriptur n ntregime. Tlmcirea s'a fcut de ctre oameni nu numai slavon, evreiesc i francez. De ea se ajut Mitropolitul aguna la tiprirea Bibliei
pedepsii ntru a noastr limb, ci i din elineasc avnd tiina" (N. Iorga, Ist din Sibiu.
Iit, p. 184). Traductorii, Arhiereul Gherman din Nissa Capadociei, Episcopul Proxima tipritur a Bibliei ntregi este cea de la Buzu din anul 1854,
Huilor, Mitrofan, Meterul tipografiei i ndreptrii cuvintelor romneti", Radu Biblia Episcopului Filotei, n cinci volume.
Greceanu i erban Greceanu au uurat, pn n zilele noastre, osteneala acelora Ajuns la crma Bisericii din Transilvania, aguna fixeaz n programul su
care se nevoiau s dea n graiul prinilor notri cartea Duhului Sfnt, cci dac de lucru ca punct principal traducerea i tiprirea Sfintelor Scripturi. Ediiile
s'au biruit piedicile traducerii bune i credincioase, atunci urmtorii n'au dect romneti depn atunci n'au putut ndestula, pe de o parte acele ediii nu s'au
s rennoiasc limba aa cum ar fi rennoit-O i ndreptat-o cei dinti traductori publicat ntr'o form mai aleas, spre a mulumi i simul din afar al cititorilor,
dac ar fi trit pn n veacul nostru". pe de alt parte au ajuns a fi rare i scumpe. Dei n zilele acelea existau multe
Biblia de la 1688 se traduce dup textul Septuagintei. Ea este cel dinti tipografii, totui abia se putea cumpra o Biblie cu 70 florini. aguna ofer
document sigur de limb literar stabilita pe nelesul tuturor romnilor" (N. Sfnta Scriptur pe o hrtie foarte aleas, mpodobit cu icoane, ntr'un format
Iorga, Ist. Bis. Rom., I, p. 402). Ea servete de baz tuturor textelor biblice ce se impuntor, pe lng minusculul pre de 20 florini" (Telegraful Romn", Sibiu,
tipresc ntre 1688 i 1914. 1856, nr. din 25 ianuarie).
Astfel, dup asemnarea Bibliei lui erban, Antim Ivireanul tiprete o Biblia lui aguna a vzut lumina zilei la Rusaliile anului 1858. La alctuirea
Psaltire, n 1649. Tiprirea Psaltirii se succede la Bucureti n anii 1748, 1756, textului aguna a folosit Septuaginta, ediia din Atena 1843, Noul Testament
1758, 1775, 1780, 1796, 1806, 1820, 1929, 1933, 1943 i 1948. La Sibiu: 1791, de la Blgrad, Biblia de la Bucureti, Petersburg, Buzu.
1796, 1799, 1801, 1804, 1805, 1806, 1811, 1826, 1837, 1851, 1915; la Iai: 1743, Limba Bibliei este frumoas, textul bine redat. Spre scopul acesta aguna a
1752, 1754, 1766, 1782, 1790, 1794, 1802, 1817, 1818; la Rmnic: 1725, 1746, vegheat" din carte n carte, din cap n cap, din cuvnt n cuvnt (n prefaa
1751, 1764, 1770, 1784, 1817; n Buzu: 1808, 1813, 1817, 1818; la Viena: 1893; Bibliei, p. 6). Iar n alegerea ilustraiilor a recurs la operele celor mai distini
la Mnstirea Neam: 1807, 1817, 1824, 1931; la Cernui: 1898 (cu comentariul artiti ai vremii, pentru ca n toate privinele Biblia din Sibiu s constituie un
tuturor psalmilor tradui dup original); la Braov: 1807, 1810, 1820, 1827; la triumfal Tipografiei Diecezane" (Telegraful Romn", Sibiu, 1856, nr. 1, pe
Caransebe (numai psalmii din Octoih, tradui dup Septuaginta i comentai). ianuarie, p. 1).
Pentru folosul practic menionm Psaltirea cu comentarii i meditaii la fiecare Nu poate fi trecut cu vederea importana prefeei pe care Mitropolitul aguna
psalm, prelucrat n trei volume de aproape 2000 pagini de ctre Episcopul o aaz n fruntea Scripturii, mai ales n ce privete aprecierile privind limba
Argeului, Gherasim Timus, 1901; la Cluj n 1943. romneasc, care- zice aguna - este pom viu, ce n toat primvara se schimb,
Alte cri biblice aprute n decursul timpului sunt: Ioil (de E. Voiutschi) ramurile btrne i fr suc se usuc i cad, mldiele tinere ies i cresc" (N.
1882; Proverbele, 1901 (de acelai); Avdia, 1901; Maleahi, 1908; Iov, 1904; Plngeri, Blan, Un congres biblic romn, pagina 10).

96 97
Studiul Vechiului Testament Vechiul Testament n romnete

Scriptura ntreag a mai aprut la 1873 n Budapesta, editat de Societatea Sub ndrumarea i cu purtarea de grij a Patriarhului Justinian i cu aprobarea
Biblica Britanic, fr crile necanonice. De altfel, Societatea Biblic Britanic a Sfntului Sinod, n anul 1968, la Bucureti (Institutul Biblic i de Misiune Ortodox),
rspndit numai ntr'un singur an (1907) n Romnia (Veche) 11.222 exemplare se tiprete o nou ediie a Sfintei Scripturi n romnete, Biblia sau Sfnta
din Sfnta Scriptur (N. Blan, op. cit., p. 10). Aceast societate a scos, n timpul Scriptur. Ediia este tiprit cu ocazia mplinirii a douzeci de ani de neobosite
din urm, mai multe ediii, avnd hri biblice i istorice, cu texte paralele, unele strdanii n conducerea Bisericii Ortodoxe Romne a Patriarhului Justinian, ca
portative, ieftine i de toat lauda ca nfiare tehnic. astfel s fie pus la ndemna clerului i a credincioilor o nou ediie a Sfintei
n 1913 apare la Bucureti Mica Biblie de PS Nicodim Munteanu, Arhim. I. Scripturi" (Din Cuvnt ctre cititori al Patriarhului Justinian). La Vechiul
Scriban i Ic. P. Savin. Mica Biblie conine pri alese din Scriptur, ilustrata cu Testament, textul are la baz Biblia din 1936, cu trimiterile revizuite din Biblia de
icoane. A fost un lucru folositor i pn acum s'a scos n 11 ediii. la 1944. La cartea Psalmilor, textul este reprodus dup Psaltirea din 1957. Ediia
n 1914 s'a tiprit Biblia ntreag n ediia Sfntului Sinod. Textul unor cri, mai conine, pentru Vechiul Testament: a) Crile canonice i b) crile i fragmentele
ales al celor poetice: Cntarea Cntrilor, Psalmii, Proverbele, Ecclesiastul, este destul necanonice. Spre deosebire de toate traducerile romneti de pn acum, aceast
de greoi redat. S'au folosit texte romneti existente, care au la baz Septuaginta. ediie are i 5 hri care vin n ajutorul cititorilor Sfintei Scripturi.
n 1936 iese la lumina zilei Sfnta Scriptur din ndemnul i purtarea de Tot sub ndrumarea i purtarea de grij a patriarhului Justinian, n anul 1972,
grij a Patriarhului Miron Cristea. Traductorii sunt preoii Gala Galaction i la Bucureti (Editura Institutului Biblic i de Misiune Ortodox), se tiprete o
Vasile Radu. Textul de baz este Septuaginta. nou ediie la Mica Biblie. n general sunt reproduse pericopele din ultima
ntr'o bogat i frumoasa introducere se face istoricul tipririi Bibliei la romni. ediie (1944), dar, pentru Vechiul Testament, dup traducerea Bibliei din 1968.
Aceast Biblie reprezint cel mai evoluat text pe care l avem pn la 1936. Ediia este de un real folos pentru elevii colilor de cntrei bisericeti i ai
Rugciunea lui Mnase a fost intercalat n urma celor patru cri ale seminariilor teologice, pentru studenii teologi i n general pentru toi credincioii"
mprailor. Pn n 1936 acea rugciune forma ncheierea Revelaiei vechi i era (Cuvnt nainte, p. 7).
puntea de trecere ntre cele dou Testamente. Trebuia s i se lase locul bine n anul 1975 se retiprete traducerea Sfintei Scripturi din 1968 cu unele
justificat din punct de vedere religios i istoric. mbuntiri ale textului, constnd din revizuiri de traduceri pe alocuri i din
n acelai an (1936) apare Biblia ilustrat la Mnstirea Neam. Textul este ndreptri de cuvinte, pentru o redare mai fidel a nelesului textului original"
alctuit de Mitropolitul Nicodim, iar ilustraiile sunt rnduite de Prof. I. D. (Cuvnt ctre cititori, p. 3) Fa de traducerea din 1968, noua ediie prezint la
tefnescu. Avem Cuvntul nainte, vin apoi lmuriri asupra Sfintei Scripturi, sfrit un tabel cu unitile de msur i monedele menionate n Sfnta Scriptur.
miezul l alctuiete textul, dar astfel nct fiecare pagin de text este lmurit de O nou ediie a Sfintei Scripturi n romnete apare n anul 1982, sub
ctre o icoan care l nsoete. n partea ultim se vorbete despre arta cretin ndrumarea i cu purtarea de grij a Prea Fericitului Printe Patriarh Iustin, i cu
i se dau lmuriri asupra ilustraiilor. aprobarea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne. Dup cum se
La 250 ani de la Biblia din 1688 a lui erban Cantacuzino, ni se d, prin menioneaz n Cuvnt ctre cititori (pp. 6-7), textul traducerii la Vechiul
silinele profesorilor Vasile Radu i a scriitorului Gala Galaction, traducerea Vechiului Testament a fost reprodus dup cel publicat n 1975, iar la Noul Testament dup
Testament dup textul ebraic al lui R. Kittel (1937). vorba despre Biblia din traducerea din 1979. Ca i cele dou ediii anterioare (1968 i 1975), aceast
1938. S'a tiprit n 10.000 de exemplare. Ca text grecesc s'a folosit Septuaginta ediie are la baz traducerea din 1936, fcut de o comisie alctuit din Episcopul
editat de R. Rahlfs, I, II, 1935, s'a mai utilizat textul lui A. Merck, publicat la Roma Nicodim Munteanu, Pr. Gala Galaction i Pr. Vasile Radu. Textul la Vechiul
n 1935. Limba traducerii e frumoas, iar textul destul de bine redat. Scriptura este Testament (ediia 1936) a fost tradus dup Septuaginta, ns confruntat i cu
precedat de o scurt, dar substanial prefa n care se arat menirea Sfintei Cri textul ebraic original.
de a ptrunde ca o reea de ap vie ogoarele inimii i ale literaturii romneti".
Un defect simitor al Bibliei din 1938 este lipsa locurilor paralele.
n 1944 apare la Bucureti Biblia, adic Dumnezeiasca Scriptur, tradus Bibliografie
de Patriarhul Romniei, Nicodim, cu binecuvntarea Sfntului Sinod. Introducerea
S. Pucariu, Limba crilor sfinte, n Biserica Ortodox Romn", 1938; J. Fevrier,
din fruntea Sfintei Scripturi este cea de la Biblia ilustrat de la Neam, din 1936.
Histoire de l'Ecriture, II ed, Paris, 1959; C. Van Puyvelde, Manuscrits hebreux, n
Textul este alctuit pe baza Septuagintei, cu ajutorul traducerilor slave, franceze Supplement au Dictionnaire de la Bible", V, Paris 1951; Pr. Prof. VI. Prelipceanu, Descoperirea
etc. bine tradus, ntr'o limb neao romneasc, nmiresmat de dulceaa unor texte ebraice vechi n regiunea nord-vestic a Mrii Moarte, n Mitropolia Olteniei",
graiului bisericesc. 1955, nr. 3-4; Diac. Prof. Ivan Ioan, Manuscrise de la Marea Moart, n Mitropolia Moldovei

98 99
Studiul Vechiului Testament

CAEILE
i Sucevei", 1956, nr. 8-9; Arhid. V. Anania, Descoperirile de la Qumran, n Ortodoxia",
1957, nr. 2; T. Milik, Dix ans des decouvertes dans le desert de Iuda, Paris, 1957; Pr. Prof.
Gr. Marcu, Lumin de la Rsrit Zece ani de la descoperirea manuscriselor strvechi
din depresiunea Mrii Moarte, n Studii Teologice", 1958, nr. 1-2; Moscovici Iancu,

VECHIULUI TESTAMENT
Manuscrise de la Marea Moart, n Glasul Bisericii", 1958, nr. 10-11; Moscovici Iancu,
Manuscrisele de la Marea Moart, descoperiri ulterioare, n Mitropolia Moldovei i
Sucevei", 1958, nr. 5-6; Pr. Verzan Sabin, Cronologia manuscriselor de k Marea Moarta,
n Studii Teologice", 1960, nr. 1-2; Pr. Negoi Atanasie, Descoperirile de la Marea Moart,
n Mitropolia Banatului", 1962, nr. 14; Pr. Negoi Atanasie, Manuscrisele de la Marea
Moart i studiile mai noi, n Mitropolia Ardealului", 1960, nr. 5-6, i Mitropolia Moldovei
i Sucevei", 1962, nr. 34; I. D. Amusin, Manuscrisele de la Marea Moart, trad. din 1b. rus,
Bucureti, 1963; Pr. Prof. N. Neaga, nsemnri pe marginea descoperirilor de la Marea
Moarta, n Mitropolia Ardealului", 1964, nr. 9-10; N. Popescu Tata, Despre vechile traduceri
ale Sfintei Scripturi, Bucureti, 1900; F. Kenyon, Our Bible and the Ancient Manuscripte,
ed. IV, London, 1948; B. J. Roberts, The Old Testament Text and Version, Cardiff, 1951;
J. Coste, La premiere experience de traduction biblique; La Septante, n La Maison
Dieu", 1958, 53; P. Benoit, Le septante est-elle inspiree?, n Vom Wort des Lebens", Festschrift A. Crile canonice istorice
fur Max Meinertz, Miinster, 1951; P. Auvray, Comment se pose la probleme de l'inspiration
de la Septante, n Revue biblique", 1952; Mgr. R. Devreesse, Introduction l'etude des
manuscrits grecs, Paris, 1954; Prof. Pr. N. Neaga, Septuaginta, n Mitropolia Ardealului",
1964, nr. 3-5; B. Bote, Versions latines anterieures St Jerome, n Supplement au
Dictionnaire de la Bible", V, Paris, 1951; C. Brldeanu, Cteva cuvinte asupra Vulgatei i
a autoritii ei n Biserica Romei, n Biserica Ortodox Romn", 1903-1904, nr. 7; Pr.
1. Pentateuhul lui Moise
Prof. N. Neaga, Vulgata, n Mitropolia Ardealului", 1965, nr. 4-6; B. Bote, L. Leloir i G. Van
Puyvelde, versions orientales de la Bible, n Suplement au Dictionnaire de la Bible", VI,
Paris, 1959; Pr. Prof. At. Negoi, Ediia siriac revzut a Vechiului Testament, n Mitropolia a. Numele Pentateuhului
Banatului", 1963, nr. 5-8; Pr. Prof. VI. Prelipceanu, O nou ediie a Bibliei n limba rus, n
Ortodoxia", 1957, nr. 1; Pr. Prof. N. Neaga, O nou ediie a Bibliei n limba ungureasc, n Prima carte a Vechiului Testament, Pentateuhul, cuprinde cele cinci cri ale
Ortodoxia", 1957, nr. 3; Pr. Prof. N. Neaga, La Sainte Bible, traduite en francaise sous la lui Moise, de unde i numirea de (cinci) i (volum) = cinci volume.
direction de l'Ecole Biblique de Jerusalem, Paris, 1956, i n Ortodoxia", 1958, nr. 3; I. Cele cinci cri ale lui Moise au fost numite de iudei, cu privire la cuprins, VTWV,
Bianu, Psaltirea cheian, Bucureti, 1889; Mitropolitul Dosoftei, Psaltirea n versuri, publicat (Tom): Lege, cu privire la autorul omenesc HID 27 (Tora Moe): Legea lui
de I. Bianu, Bucureti, 1887; N. Iorga, Istoria literaturii religioase pn la 1688, Bucureti,
Moise, cu privire la autorul principal TCfrr (Tora Iahve): Legea Domnului,
1904; Al. Petrescu, Biblia romneasc de la 1688, n Biserica Ortodox Romn", 1903-1904,
nr. 2-3; I. Popescu Mleti, Biblia tiprit de aguna, n Biserica Ortodox Romn", 1909- n limba targumelor se numesc (Oraitd): nvtur. Grecete se numesc
1910, nr. 7; I. Popovici, Palia de la Ortie, n An. Acad. Rom.", 1911; N. Hodo i I. Bianu, sau (): Pentateuh, sau cinci volume. Crile nsei sunt
Bibliografia Romneasc Veche, voi. I-III, Bucureti, 1913; N. Blan, Un Congres biblic numite de iudei, dup obiceiul lor, prin cuvintele nceptoare: cartea 3
romnesc, Sibiu, 1912; I. Lupa, Sfnta Scriptur n limba romn, Sibiu, 1912; P. (Bereif): La nceput"; cartea a II-a ITOl "?$ (Vaiele Semoi): i acestea sunt
Grboviceanu, Biblia cu litere strbune - ediia Sfntului Sinod, n Biserica Ortodox numele"; cartea a IlI-a ^ (Vaicra): i a chemat"; cartea a IV-a "
Romn", 1915, nr. 3; N. Iorga, Istoria Bisericii Romneti, voi. I, ed. II, Bucureti, 1929; Pr.
Prof. N. Neaga, Vechiul Testament n romnete, n Telegraful Romn", 1935, nr. 23-24; H. (Bamidbar): npustiu"; a V-a ' (Hadebarim): i acestea sunt cuvintele".
Rovena, Patriarhul Miron i Biblia, n Biserica Ortodox Romn", 1938, nr. 11-12; G. Autorii greci i latini le numesc dup cuprins: Geneza sau Facerea, Exodul sau
Clinescu, Istoria literaturii romne, Bucureti, 1941; N. Cartojan, Istoria literaturii romne Ieirea, Leviticul, Numerele i Deuteronomul sau A doua Lege. mprirea ntregii
vechi, voi. I-III, Bucureti, 1940-1945; G. Galaction, Biblia romneasc, n Biserica Ortodox lucrri n cinci cri s'a fcut mai nti de ctre traductorii alexandrini.
Romn", 1943, nr. 4-6; Pr. Prof. Gr. T. Marcu, Iniiativa transilvan la tiprirea Bibliei
romneti, Sibiu, 1943; G. Clinescu, I. Vitner i Ov. S. Crohmlniceanu, Istoria literaturii h. importana Pentateuhului
romne, voi. I-II, Bucureti, 1954; Pr. Prof. Gr. Marcu, Sfnta Scriptur n romnete, n
Mitropolia Ardealului", 1958, nr. 11-12; Pr. Prof. N. Neaga, Biblia de la Bucureti- 270
de ani, n Mitropolia Ardealului", 1959, nr. 1; Al. Piru, Literatura romn veche, ed. a Importana Pentateuhului este covritoare. El este temeiul istoric al ntregii
II-a, Bucureti, 1962. religii revelate. Fr Pentateuh ntreaga ordine dogmatic i moral, att a Vechiului,
ct i a Noului Testament, este istoricete inexplicabil i nejustificat. ntreg
100
101
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

Vechiul Testament i, la rndul su, ntreg Noul Testament este urmarea fireasc a) ntreg materialul este grupat n jurul a trei idei principale: ideea
a celor cuprinse n Pentateuh. Cretinismul ntemeiat de Mntuitorul Hristos, mesianic, separarea poporului biblic de alte neamuri i dreptul divin i
istoricete st sau cade cu Pentateuhul. Pe Pentateuh se reazem frietatea istoric al lui Israel asupra Canaanului. Prima idee mesianic anunat n
popoarelor, nscute din acelai strmo: Adam. Pe el se reazem noiunea i Facere 3,15, ndat dup cderea n pcat, se precizeaz n msura cerut
ideea rscumprrii i a Rscumprtorului. Fr cderea n pcatul strmoesc i ngduit de mprejurri. Izbvitorul va veni (Fc 3, 15), El Se va nate
nu are rost rscumprarea i, dac nu ne tragem din acelai strmo, rscumprarea din neamul lui Sem (Fc 9, 25-26), din descendentul acestuia, din Avraam
prin Mesia nu e universal, deci nici cretinismul nu este o lege divin pentru (Fc 12, 3), din Iacob, nepotul lui Avraam (Nm 24,17), i din Iuda, fiul lui
toate neamurile. Astfel, nsei temeliile cretinismului sunt compromise, dac Iacob (Fc 49, 10). El va fi marele legislator ca i Moise (Dt 18,15). Cadrul
Pentateuhul nu e carte autentic, sfnt, inspirat, cu deplin autoritate divin i istoric nu ngduie o precizare ulterioar, rmnnd s se fac aceasta n
uman. Critica Pentateuhului deci e critica credinei cretine nsei. De aceea i se urmtoarele cri ale Vechiului Testament. Pentru pstrarea treaz a ideii
d Pentateuhului cea mai mare importan, att din partea credincioilor, ct i mesianice i pentru ferirea poporului ales i a monoteismului, a fost necesar
din partea necredincioilor. terenul pe care se d lupta ntre cele dou concepii. separarea poporului de orice influen strin, pgn i destructiv.
Separarea aceasta se asigur prin legi severe i speciale, date poporului,
c, Caracterul- general al Pentateuhului
legi care, pn la hrana trupeasc, i fac pe evrei s-i aduc aminte de
Dumnezeu i de dispoziiile Lui. Aceast separare se poate face numai
Pentateuhul nu este o carte istoric n sens propriu i obinuit. Autorul lui nu
prin aezarea poporului ntr'o ar mbelugat unde singur e stpn,
scrie istoria universal a omenirii sau a poporului biblic. Pentateuhul nu face nici
unde e ferit de contactul cu lumea pgn i unde este aprat i de
cosmogonie, nici geogonie. Acestea sunt numai chestiuni atinse pentru justificarea
elementele naturale. Aceast ar este Canaanul, la a crei stpnire poporul
fondului nsui. Pentateuhul, n realitate, este istoria ntemeierii neamului omenesc.
are i drept natural, i drept divin, cci a fost promis de Dumnezeu lui
Cuprinsul lui principal este Legea dat de Dumnezeu", sub acest raport. Aceast
Avraam i urmailor lui, are drept natural i istoric, pentru c acolo s'au
Lege nu se expune sistematic, nu este aezat n paragrafe, ca ntr'un cod de legi,
zmislit strmoii poporului, prinii celor 12 seminii.
ci este expus istoric, n ordinea promulgrii ei. Facerea este prologul istoric, care
b) Unitatea lucrrii se vede i din felul de istorisire al autorului. Dei
istorisete ntmplrile premergtoare Legii. Cele trei cri urmtoare: Ieirea, Leviticul
unele evenimente sunt tratate mai pe larg, iar altele mai sumar, firul istorisirii
i Numerele expun nsi legislaia i unele evenimente n legtur cu promulgarea
se pstreaz. Se insist mereu asupra Legii. Expunerea e genetic, autorul
legilor, iar cartea ultim, Deuteronomul, este epilogul care recapituleaz i confirm
nu omite nimic din ceea ce e necesar pentru cunoaterea legislaiei, dar
constituirea Legii. Centrul i fondul lucrrii este, prin urmare, Legea. Pe Muntele
nici nu face digresiuni inutile.
Sinai se face un legmnt ntre Dumnezeu i poporul lui Israel, care a fost prevestit
c) Caracterul lingvistic, de asemenea, presupune unitatea lucrrii i
n fgduina fcut lui Avraam: Legmntul Meu l voi pune ntre Mine i tine i
unitatea autorului. n Pentateuh se ntlnesc particulariti i arhaisme n
urmaii ti de dup tine'ntru tot neamul lor, legmnt venic pentru ca Eu s fiu
forme gramaticale i n nsemnarea cuvintelor, care nu pot fi explicabile
Dumnezeul tu i al urmailor ti de dup tine" (Fc 17, 7, comp. i 9, 9). Acest
dac se admit mai muli autori. De exemplu, n loc de forma feminin
legmnt avea s se desvreasc n legmntul graiei, instituit de Mntuitorul
N7I (hi), n Facere se pune de 195 ori forma masculin (hu), iar n
Hristos. De aceea autorul suprim anumite intervale de timp care n'au nici o
Deuteronom de 26 ori. Cuvntul " (naar), copil, nc n'are form
importan pentru ordinea supranatural, ca de exemplu: istoria patriarhilor (expus
feminin |] (naord). Dac totui stilul n Deuteronom difer puin de
numai foarte sumar), istoria de dup Noe pn la risipirea neamurilor, petrecerea
cel din crile anterioare, aceasta se poate explica prin faptul c Moise
n Egipt, petrecerea celor 40 de ani n pustiu etc.
trateaz aici alte probleme dect cele din crile de dinainte, sau prin
ntmplrile din iconomia mntuirii sunt redate amnunit: cderea n pcat,
vrsta mai naintat pe care a avut-o cnd scria Deuteronomul: dou
potopul, risipirea neamurilor, ieirea din Egipt, i mai ales legislaia sinaitic.
motive suficiente pentru a justifica deosebirea de vorbire.
d. unitatea Pentateuhului
e. Cuprinsul Pentateuhului
Unitatea lucrrii, care presupune i unitatea autorului, se vdete din
Pentateuhul cuprinde urmtoarele cri: 1. Facerea, 2. Ieirea, 3. Leviticul, 4.
urmtoarele:
Numerele, 5. Deuteronomul.
102
103
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

1) Facerea, prima carte a Pentateuhului, se mparte n dou: nor luminos, iar noaptea de un stlp de foc, iau drumul spre Marea Roie peste
Prima parte (capitolele 1-11) arat cum a pregtit Dumnezeu omenirea ntreag care trec n mod miraculos. Egiptenii, care voiau s-i readuc, sunt pierdui n
pentru mntuire, iar partea a doua (capitolele 12-50) istorisete cum Dumnezeu, valurile mrii. Pentru a putea nvinge greutile cltoriei n deert, se petrec
n opera de mntuire, trece de la calea universal la calea particular, alegnd n minuni: apele amare devin ape potabile, se d ca hran man din cer, izvorte
scopul acesta o familie, pe care o face popor. Cartea, dup Synopsa pseudo- ap rcoritoare din stnc, amaleciii potrivnici sunt biruii cu puterea rugciunii.
atanasian, se numete Facerea pentru c arat originea tuturor, a cerului i a Moise este ajutat la conducerea treburilor publice de colegiul btrnilor.
pmntului, a oamenilor i a tuturor lucrurilor". Firete, indirect, arat i nceputul Partea a treia (capitolele 19-40). n partea aceasta se istorisete promulgarea
iconomiei mntuirii supranaturale. Iat, schematic, cuprinsul Facerii: Legii pe Muntele Sinai. Promulgarea este nsoit de fenomene miraculoase:
Introducerea (1, 1 - 2, 3) arat dependena creaturilor fa de Dumnezeu, tunete, fulgere, nvluirea muntelui n foc i fum. O face nsui Dumnezeu.
care aduce totul din nefiin la fiin. n capitolul 1, versetul 1 se cuprinde Moise, ca reprezentant al poporului, e nevoit s intervin pentru a ncuraja i a
cosmogonia mozaic, iar de la 1, 2 la 2, 3 se afl geogonia sau descrierea celor calma poporul. Dup promulgarea Decalogului de ctre Dumnezeu, se face i
ase faze principale de evoluie a Pmntului, cele ase zile ale ntocmirii promulgarea altor legi, dup care se ratific legmntul ncheiat ntre Dumnezeu
Pmntului sau hexameronul. i popor, prin jertfe i stropirea poporului cu snge. Moise, n singurtate, meditaie
Prima parte (2, 4 - 11, 26) arat nceputul neamului omenesc i dezvoltarea i convorbire fa ctre fa cu Dumnezeu, timp de 40 zile pe Muntele Sinai,
familiei lui Adam i a Evei n popor. Etapele principale ale istoriei cuprinse n primete noi descoperiri i instruciuni, ntre altele i cele privitoare la construirea
partea I sunt: istoria petrecerii n paradis, cderea n pcat, familia lui Adam, cortului sfnt i la obiectele de cult. ntre timp poporul i cere lui Aaron s-i fac
fratricidul lui Cain, urmaii lui Cain, ai lui Set, nrutirea oamenilor, tergerea viel de aur, ca obiect de cult. Moise, suprat pentru frdelegea poporului,
pcatului prin potop, alegerea lui Noe, a fiului su, Sem, i a familiei lui Terah. izbete cu tablele Legii n vielul de aur, care se sfrm. Ordon s fie ucii cei
Partea a doua (capitolele 11, 27-50, 26) arat cum Providena divin alege fr de lege, iar pentru cei rmai n via capt iertare de la Dumnezeu.
familia lui Avraam n scopul mntuirii neamului omenesc, pe care - ca i pe Rennoiete legmntul i primete noi table ale Legii. Se construiete cortul
descendenii lui, Isaac i Iacob - i educ n mod special. Ca s nu se cread sfnt.
cumva c singur descendena de snge de la Avraam e suficient pentru mntuire,
i arat i pe descendenii lui Avraam eliminai de la binefacerile cuvntrilor 3) Leviticul, cartea a treia a Pentateuhului, numit de evrei /33
mesianice, pe Ismail i Esau i pe descendenii acestora. Se descrie n aceast {Torat Hacohanim), Legea preoilor", sau nWDIpn (Torat Ha-
parte, pe larg, istoria lui Terah, a lui Avraam, a lui Isaac i Iacob, patriarhii poporului corbanot), Legea jertfelor", cuprinde dispoziii referitoare la cultul sacru. Se
biblic, i felul cum s'a purtat cu ei Dumnezeu (asemenea unui printe cu familia mparte n dou:
sa). Aa se explic desele teofanii i minuni care se afl n aceast parte a Facerii. Partea nti (capitolele 1-10) vorbete despre felurile jertfelor i despre
preoime, corporaia chemat s mijloceasc ntre Dumnezeu i popor i s fac
2) Exodul sau Ieirea, cartea a doua a Pentateuhului, i are numirea de cele cerute pentru sfinirea lui, ca acesta s fie vrednic de prezena lui Dumnezeu,
la evenimentul istoric cu care ncepe: Ieirea poporului din Egipt. Cartea se Care petrece n mijlocul lui. Se arat ndatoririle i drepturile preoilor i se
mparte n patru pri: istorisete consacrarea lor solemn.
Introducerea (1, 1-7) arat pe scurt c urmaii lui Iacob n Egipt s'au nmulit Partea a doua (capitolele 11-27) cuprinde dispoziii referitoare la curirea
i au devenit popor. levitic. Poporul trebuie curit prin curire extern legal, care se cere alturi
Partea nti (1,8- 13, 16) cuprinde istoria ieirii poporului din Egipt. Iudeii de cea intern. Preoii, de la care se ateapt i se cere curenie mai mare, au
sunt asuprii de Faraon. Dumnezeu le d un eliberator n persoana lui Moise, norme speciale de curire. Observarea sau clcarea Legii cauzeaz stri speciale,
cruia i se arat n rugul arztor i i ncredineaz misiunea ce avea s o pentru care, de asemenea, sunt dispoziii aparte, att pentru preoime, ct i
mplineasc. Dumnezeu i-1 d colaborator pe fratele lui, Aaron. Moise i Aaron pentru popor.
i cer lui Faraon eliberarea poporului iudeu. Faraon se mpotrivete. Urmeaz
cele 10 plgi. n amintirea ultimei plgi, poporului i se poruncete srbtoarea 4) Numerele, cartea a patra a Pentateuhului Aceast carte se numete
anual: Pasca. aa pentru c n ea se cuprinde recensmntul poporului ntreg" (Synopsa
Partea a doua (13,17 -18, 27) cuprinde cltoria evreilor spre muntele Sinai Pseudo-Atanasian). Aceast numire i s'a dat i de autorii greci (), i de
i pregtirea lor pentru promulgarea i primirea Legii. Evreii, condui ziua de un cei latini (Numere). Mai corect o numesc ns, dup cuprins, evreii,

104 105
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

(Bamidbar), n pustiu", deoarece cuprinde istoria peregrinrii poporului n / Originea mozaic, a Pentateuhului
deertul Arabiei. Generaia rebel este respins ca una care, dei martora attor
semne i dovezi ale Providenei divine, totui e n continu nemulumire. Cartea Pentru adevrul i autoritatea celor cuprinse n Pentateuh, problema
se mparte n trei pri: autenticitii lui e de importan hotrtoare. A fost sau n'a fost scris Pentateuhul
Partea nti (capitolele 1-14). Dup numrtoarea poporului se istorisete de Moise? Biserica a inut constant la autenticitatea mozaic a Pentateuhului.
rzvrtirea ivit n urma informaiilor mincinoase ale iscoadelor trimise n Canaan Aceast poziie a Bisericii se bazeaz pe temeiuri att de solide, nct contrariul,
i din cauza ostenelilor cltoriei i a lipsei de carne. nsui Aaron i Mariam precum se va vedea, e pur teorie, justificat numai de tendina de a lipsi
sunt ntre rzvrtii. Dumnezeu respinge generaia rzvrtit i hotrte putrezirea credina religioas de temei real i istoric. Cci, n general, se d crezare numai
osemintelor lor n pustiu. adevrurilor raionale, certe, sau adevrurilor istoricete solid ntemeiate.
Partea a doua (capitolele 15-19) expune unele ntmplri din cursul celor 40 Ca s se fac o ct mai mare lumin n problema autenticitii Pentateuhului,
ani de cltorie n pustiu. Se promulg legi referitoare la prg, se completeaz critica Pentateuhului, de regul, se mparte n dou pri: critica pozitiv i
dispoziiile referitoare la drepturile i datoriile preoimii. Core, Datan i Abiron critica negativ. n critica pozitiv se arat pozitiv, cu argumente istorice
sunt nimicii din cauza mpotrivirii lor dispoziiilor divine. (argumente directe) i cu dovezi interne (argumente indirecte), c Pentateuhul
Partea a treia (capitolele 20-36). Mriam moare, Moise scoate ap din stnc. este opera lui Moise. Iar n critica negativ se combat teoriile adverse autenticitii.
Se istorisete moartea lui Aaron i nlocuirea lui cu fiul su, Eleazar. Pentru o bine s se precizeze de la nceput c, aprnd originea mozaic a
nou nesupunere, poporul este pedepsit cu erpi veninoi. arpele de aram. Pentateuhului, nu se susine c textul lui de azi e perfect identic cu cel din
Se ocup ara Amoniilor. Moabiii ncearc s se mpotriveasc. Balaam. Madianiii autograful lui Moise. Aa precum s'a artat n alt loc, Biserica susine pstrarea
sunt nfrni. inutul de dincolo de Iordan e ocupat i este dat n stpnirea neschimbat a cuprinsului dogmatic al textului sfnt n general, deci i al textului
triburilor Ruben, Gad i jumtatea tribului Mnase. Se ordon strpirea canaaniilor. Pentateuhului. Se poate admite deci c n textul sfnt s'au fcut, n cursul veacurilor,
unele schimbri, fie prin omiterea unor pri, fie prin introduceri ulterioare.
5) Deuteronomul, cartea ultim a Pentateuhului. Autorii greci i latini o Chiar ordinea prilor unor cri poate s nu fie identic cu ordinea din autograf.
numesc Deuteronomul, iar n literatura rabinic se numete 3.0 (Mine Aceasta ns nu prejudiciaz nici integritatea dogmatic a textului, nici auten-
hatord), repetarea Legii". Cartea cuprinde trei cuvntri ale lui Moise, n care ticitatea, nici autoritatea lui.
sunt reamintite binefacerile, n parte primite, n parte nc numai promise de
Dumnezeu, pentru mplinirea Legii. Se repet sumar Legea nsi. Chestiunea autenticitii Pentateuhului, ca orice chestiune de autenticitate, n
n cuvntarea nti (capitolele 1-4), Moise, dup ce arat buntatea i fidelitatea general, e problem istoric, fiindc autenticitatea afirm un fapt istoricete petrecut.
divin, prin evenimentele principale ale migrrii prin deert, ndeamn poporul Orice problem istoric se dovedete cu argumente externe istorice, care n
la observarea Legii. asemenea materie sunt singure decisive. Argumentele interne dau numai
n cuvntarea a doua (capitolele 5-11) se repet Decalogul i se insist probabilitate. Ele confirm numai o poziie ntemeiat pe dovezi externe, nu o
asupra izolrii poporului de alte neamuri. Moise mprospteaz n memorie decid ns cnd argumentele externe nu exist sau nu pot exista. innd seam de
unele evenimente ca dovezi ale dreptii lui Dumnezeu, Care rspltete binele aceast constatare, autenticitatea Pentateuhului nu se poate dovedi dect pe baz
i pedepsete rul. Se arat apoi mai detaliat legile care trebuie observate cu de argumente externe. Dovezile interne, la rndul lor, pot s confirme, precum de
strictee: Legile referitoare la cultul divin, la deosebirea ntre mncri, referitoare fapt i confirm, rezultatul la care s'a ajuns pe calea argumentrii externe.
la srbtori, la conductori, la preoi, la profei, la viaa i bunul aproapelui, la Iat dovezile pe care se ntemeiaz autenticitatea Pentateuhului:
relaiile dintre brbat i femeie.
n cuvntarea a treia (capitolele 27-30), Moise ndeamn din nou poporul la 1) Argumente externe (directe) pentru autenticitatea mozaic a Penta-
observarea Legii, de data aceasta amintindu-i rsplata sau pedeapsa care urmeaz teuhului.
din observarea sau neobservarea ei. Buntatea lui Dumnezeu i ndeamn pe Iosua, unul dintre cei care au trecut Iordanul cu ocazia ocuprii Canaanului,
toi la mplinirea poruncilor. cunoate volumul legilor lui Moise. Iat cum griete Domnul ctre Iosua:
Adaosul istoric (capitolele 31-34) cuprinde istorisirea alegerii lui Iosua, ultima ntrete-te dar i mbrbteaz-te, ca s pzeti i s faci aa cum i-aporuncit
cntare a lui Moise, moartea i jelirea lui de ctre popor n cmpurile Moabului. Moise, sluga Mea, i de h ele s nu te abai nici la dreapta, nici la stnga, pentru
ca s fii tu nelept n tot ceea ce vei face. Iar cartea acestei legi s nu lipseasc,
106 107
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

ci ntru ea s cugeti ziua i noaptea, pentru ca tu s nelegi cum anume s faci Att Pentateuhul samarinean, ct i traducerea Septuaginta arata c, chiar cu
toate lucrurile care sunt scrise [n ea]; atunci vei pi drept i-i vei face cile secole nainte de Hristos, Pentateuhul era socotit drept carte scris de Moise i
uoare i atunci vei fi nelept" (Ios 1, 7-8). Iosua execut dispoziia Legii lui drept carte sfnt. Pentateuhul samarinean i traducerea Septuaginta mai arat
Moise: Atunci Iosua I-a zidit Domnului, Dumnezeului lui Israel, un jertfelnic c Pentateuhul lui Moise era n uz general i c textul este acelai cu Pentateuhul
n muntele Ebal, aa cum Moise, sluga Domnului, le poruncise fiilor lui Israel i pe care-1 avem noi azi. Documente foarte preioase n problema autenticitii
cum este scris n legea lui Moise: jertfelnic de pietre ntregi, peste care ' fost pus Pentateuhului ne ofer Iosif Flaviu cnd vorbete despre Cele ce Moise ne-a
nimic de fier; i acolo i-a adus Domnului ardere-de-tot i jertf de mntuire" lsat scris din nvtura i descoperirea dumnezeiasc" (At 27, 6), precum i
(Ios 8, 30-31). Regele David, n poveele date fiului su Solomon, se refer la Filon, care susine c Moise a scris din revelaia divin, chiar i partea referitoare
poruncile scrise n legea lui Moise: i pzete rnduielile Domnului, la moartea lui (De vita Moisis 2, 8).
Dumnezeului lu, pentru ca, mergnd n cile Lui, s pzeti poruncile i i autorii strini tiu despre activitatea literar a lui Moise. Hecatenus, prietenul
dreptarele i judecile care sunt scrise n cartea lui Moise, n aa fel nct tu s lui Alexandru cel Mare, i Alexandru Polihistor (secolul I . H.) mrturisesc
poi nelege cele ce vei face n toate lucrurile pe care eu i le poruncesc" (3 Rg 2, 3). despre convingerea iudeilor din timpul lor, referitoare la originea mozaic a
Regele Amasia nu-i ucide pe ucigaii tatlui su, cci aa ceva oprete legea lui Pentateuhului. Maneto din secolul III . H. - dup Iosif Flaviu (C. Ap.) - spune:
Moise: Darpe fiii ucigailor nu i-a ucis, potrivit cu ceea ce e scris n cartea legii lui Lor (iudeilor) le compuse legi un preot cu numele de Moise", Diodorus Siculus
Moise: -Prinii s nu fie dai morii pentru vina copiilor, nici copiii s nu fie dai (secolul III) spune: La evrei a fost un anumit Moise, care le-a scris legi, pe care
moriipentru vina prinilor: fiecare s moar pentru pcatul su" {A Rg 14, 6; Dt zicea c le are de Iu Iahve".
24,16). n timpul robiei babilonice, Profetul Daniel pomenete de Legea lui Moise: Despre originea mozaic a Pentateuhului au fost convinse toate partidele
Mai mult, ntregul Israel a clcat legea Ta i s'a abtut de la -i auzi glasul; religioase ale iudeilor: saducheii, fariseii, eseii, terapeuii, iudeii, palestinienii i
aa a venit blestemul peste noi, i jurmntul cel scris n legea lui Moise, robul elenitii. Iudeii mprtiai din secolul VIII . H. n diferite ri aveau convingerea
lui Dumnezeu, cci noi am pctuit fa de El" (Dn 9, 11). Dovezile care arat comun c Pentateuhul e cartea lui Moise, ceea ce nu puteau avea dect pe
c Pentateuhul lui Moise era n uz general sunt foarte multe, mai ales n timpul temeiuri solide istorice, cci aceast lege le impunea un jug greu de suportat.
postexilic: Iar preotul Iehoiada a aezat rnduielile templului Domnului n Ne putem dispensa de a reproduce argumente din tradiia cretin, deoarece
mna preoilor i leviilor, aa cum le hotrse David n casa Domnului; i I-a Biserica a inut totdeauna la autenticitatea Pentateuhului, ca la o credin motenit
adus Domnului arderi-de-tot- aa cum este scris n legea lui Moise-, cu veselie de la Mntuitorul Hristos.
i cntri- aa cum rnduise David" (2 Par 23,18). i s'a ridicat Iosua, fiul lui Ca o concluzie general la cele spuse pn aici putem afirma urmtoarele:
Ioadac, i fraii lui preoii i Zorobabel, fiul lui Salatiel, i fraii lui, i au zidit Att crile Vechiului Testament, ct i cele ale Noului Testament, Mntuitorul
altarul Dumnezeului lui Israel, ca s aduc pe el arderi-de-tot, potrivit cu ceea Hristos, Sfinii Apostoli, tradiia iudaic i cea cretin, i autori strini de neamul
ce era scris n legea lui Moise, omul lui Dumnezeu" (Ezdra 3, 2). iudaic mrturisesc n unanimitate c Moise este autorul Pentateuhului. Nici tradiia
Legea lui Moise este amintit n Noul Testament ca lucru ndeobte cunoscut: i nici documentele citate nu cunosc o alt oper a lui Moise dect Pentateuhul
Ii au pe Moise i pe prooroci...", spune Avraam bogatului care se chinuia n nostru de azi, a crui identitate cu cel autentic o arat Pentateuhul samarinean i
vpaia iadului (Le 16, 29). Apostolul Pavel i convinge pe iudei, din Legea lui traducerea Septuaginta, precum i citatele biblice att din Noul, ct i din Vechiul
Moise i din prooroci" (FA 28, 23). Sfntul Iacob spune c legea lui Moise se Testament.
citete n adunri, n fiecare smbt (FA 15, 21). Iudeii, n faa Mntuitorului, se
apr cu Moise. Ei I-au zis: Atunci, de ce Moise a rnduit s-i dea carte de 2) Argumente interne. Acelai lucru reiese i din examinarea cuprinsului
desprire i s'o lase?" (Mi 19, 7). Mntuitorul i atribuie locul 3, 6 din Ieire lui Pentateuhului, adic din dovezile sau argumentele interne (indirecte).
Dumnezeu prin Moise (Le 20, 37). Iar cnd iudeii caut s-L ucid pe Mntuitorul, Din cuprinsul Pentateuhului se vede c a fost scris dup ieirea poporului
El le zice. S nu socotii c Eu v voi nvinui la Tatl. Este cine s v nvinuiasc: evreu din Egipt, i nainte de intrarea lui n Canaan. Aceasta o arat:
Moise, n care voi ai ndjduit. C dac l-ai crede pe Moise, Mai crede i pe a) Consideraii de ordin geografic. Autorului i cititorilor le e perfect
Mine, fiindc el despre Mine a scris. Iar dac celor scrise de el nu le dai crezare, de bine cunoscut Egiptul i localitile din Egipt ca: Goen, On, Pithon,
cum vei crede n cuvintele Mele?" (In 5, 45-47). Ramses, Succot, Etham, Pihahirot etc, deoarece aceste localiti i inuturi
Alt dovad pentru originea mozaic a Pentateuhului se scoate din tradiia se amintesc fr nici o observare explicativ, cum se face n cazul cnd se
iudaic. amintesc localiti din Canaan, ca de exemplu Hebronul, despre care

108 109
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

autorul spune c e n ara Canaanului" (Fc 23, 2), sau Sihem, oraul aceast epoc istoric nu se cunoate ns alt brbat, care s fi putut
sihemiilor, care este n ara Canaanului" (Fc 33, 18), semn c cele compune o lucrare ca Pentateuhul, dect acela pe care l arat istoria i
dinti sunt cunoscute, iar cele din urm fiind necunoscute, trebuie s li se tradiia: Moise. Nu se poate obiecta c se vorbete la persoana a IlI-a
dea precizri geografice. Din Egipt se iau i termeni de comparaie cum dect Moise n Pentateuh, deci Pentateuhul poate fi socotit mai degrab o
sunt: Valea Iordanului e ca pmntul Egiptului''(Fc 13, 10), Hebronul a carte scris despre Moise i nu de nsui Moise, cci aa obinuiesc s
fost zidit cu apte ani nainte de cetatea Soam (13, 23). La o mulime de vorbeasc i ali autori antici, cum e cazul cu istoricii greci sau latini.
localiti din Canaan li se amintete legtura cu istoria antic a patriarhilor 0 Astfel, cnd Biserica susine autenticitatea mozaic a Pentateuhului,
(Betel, Moria, Macpela, Horma), pentru a trezi interesul i nsufleirea are o baz solid, cci att argumentele externe istorice, ct i analiza
cititorilor. cuprinsului Pentateuhului arat c autorul nu poate fi dect Moise. La
b) Autorul nu nir legile n ordine sistematic, ci n legtur cu acelai rezultat ajungem i pe calea criticii negative, precum se va vedea
evenimentele n care au fost promulgate. Un autor de mai trziu, de bun n cele ce vor urma.
seam, le-ar fi scris n legtur logic, n ordine sistematic. Aceasta n confomitate cu cele ce s'au spus despre natura inspiraiei, se poate
dovedete c s'au scris n ordinea promulgrii, adic n timpul peregrinrii admite c Moise, la scrierea Pentateuhului, s'a folosit de izvoare orale sau
prin deert. scrise, anterioare sau contemporane, ca de exemplu la scrierea
c) In timp ce n Facere se relateaz numai evenimente importante, n Hexaimeronului, la istoria potopului, la lista genealogiilor patriarhale, la
celelalte cri se dau amnunte att de detaliate, nct se presupune experiena textul anumitor cntri etc. n Numere 21, 14, Moise amintete chiar un
ocular imediat. Astfel sunt unele determinri de timp, de ex.: Moise i-a izvor utilizat: De aceea se i zice fa carte: "Rzboiul Domnului a 'nvpiat
ridicat apoi pe fiii lui Israel de la Marea Roie i i-a dus n pustia Sur. Trei Zoobuli curgerileArnonului...'". Arta scrierii a fost cunoscut nainte de
zile-au mers ei prin pustie fr s dea de ap" (I 15, 22), se arat numrul Moise. Sunt texte babilonice i egiptene, scrise cu cel puin 1000 de ani
palmierilor i izvoarelor n Elim (I 15, 27), se spune numele celor ce au nainte de Moise. Moise nsui, ca fiu adoptiv al fiicei Faraonului, a fost
scos din sanctuar cadavrele lui Nadab i Abiud (Lv 10, 4), se arat lista educat n toat cultura timpului (FA 7, 22), cum se cuvenea s fie educat
darurilor (I 28, 24 . u.). Amnunte care nu se pot pstra prin tradiie ca s un prin adoptiv. Pe aceast cale S'a ngrijit Dumnezeu ca acel brbat care
se scrie ulterior, ci au fost consemnate o dat cu petrecerea lor. era destinat s compun o lucrare de proporiile i de natura Pentateuhului
d) Multe dispoziii presupun petrecerea poporului n corturi, cci se s aib condiiile i cerinele necesare unei astfel de lucrri, cci Pentateuhul
ordon s se fac ceva nuntru sau n afara corturilor {ntregul viel l va i ca extensiune e fr seamn n literatura timpului de atunci, chiar i la
scoate afar din tabr, fa loc curat, unde se arunc cenua, i-l va arde popoarele cu o cultur i o civilizaie mult superioare poporului evreu,
pe foc de lemne; unde se arunc cenua, acolo s-l ard" - Lv 4, 12). care abia se formase ca popor.
Aceasta ns nu s'a putut executa dect atunci cnd poporul petrecea n Ca ncheiere repetm ce s'a spus mai sus. Nu susinem identitatea perfect a
corturi, ceea ce s'a ntmplat n timpul petrecerii n deert. Pentateuhului de azi cu cel din autograful autorului. Fr schimbarea lui
e) n timpul scrierii Pentateuhului, evreii nc nu sunt aezai n Canaan, substanial, s'au putut schimba unele texte sau unele cuvinte, fie din neglijena
ci sunt n drum spre Canaan. {Iat poruncile, hotrrile i rnduielile pe copitilor, fie cu anumite intenii, nlocuindu-se cuvinte nvechite cu altele mai
care Domnul, Dumnezeul vostru, mi-a poruncit s v nv, pentru ca voi noi, sau adugndu-se pe alocuri unele note explicative. cert, de exemplu, c
aa s facei n ara spre care mergei s'o motenii" - Dt 6, 1. Cnd ceea ce se spune despre moartea lui Moise i jelirea lui de 30 zile pe cmpiile
Domnul, Dumnezeul tu, te va face s intri n ara'n care vei intra s'o Moabului (Dt 34, 5-12) n'au fost scrise de Moise, ci de alt persoan. Studiul
moteneti i va terge de dinaintea feei tale neamuri mari i numeroase..." critic este chemat, de altfel, s precizeze care sunt adaosurile la textul original i,
- Dt 7, 1; 8, 8-13.) dintre variantele numeroase de text, s arate care sunt cele probabil autentice.
Peste tot, din cele mai vechi timpuri, evreii cunosc Legea i o aplic, Ediiile critice ale textului arat ns c diferite variante nu ating substana nsi
ceea ce nu s'a putut face dect fiind lege scris, cci dispoziii legale nu se a cuprinsului. Deci, chiar dac s'au introdus n textul Pentateuhului unele adaosuri,
pot pstra prin tradiie, cum se poate ntmpla cu evenimentele istorice. ori s'au fcut unele omiteri, integritatea lui dogmatic s'a pstrat, iar o dat cu
Constatrile de mai sus, fcute din nsui textul Pentateuhului, confirm integritatea, i autoritatea lui.
ceea ce arat dovezile externe istorice. Se vede c Pentateuhul s'a scris n
timpul dintre ieirea poporului evreu din Egipt i intrarea lui n Canaan. n

110 111
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

g, Critica biblic i originea mozaic a Pentateuhului Geschichte, ed. a Ii-a, 1895. Iulius Wellhausen adopt n fond teoria
documentelor, dar amestec i elemente din celelalte teorii i din istoria i evoluia
1) Istoric. n vechime, originea mozaic a Pentateuhului n'a fost contestat religiilor, cultivate n sens raionalist. Wellhausen determin mai ndeaproape
de nimeni. drept c gnosticii Ptolomeu i Celsus, din motive dogmatice, iar natura i timpul documentelor din care ar fi compus Pentateuhul. Dup prerea
Iulian Apostatul, din motive raionaliste, s'au ndoit de autenticitatea i autoritatea lui, mai nti a aprut documentul iahvistic, care s'ar fi compus n regatul Iuda
lui. Prerea lor ns a rmas izolat, fr s prind rdcini. Tot aa i prerea pe la anul 850 . H. Acest document a cuprins al doilea raport asupra creaiei,
contrar tradiiei neamului su, a iudeului Isac ben Iason (t 1057). Dintre cretini,
istoria patriarhilor i istoria lui Moise. Pe Dumnezeu l numete Iahve. Este
mai nti s'a ndoit de autenticitatea Pentateuhului Andrei Bodenstein
istoric, original i obiectiv. Proveniena lui din Iuda o arat amintirea repetat a
(Carlostadius) din secolul XVI, apoi Richard Simon (f 1685). Critica modern
Hebronului i a tribului lui Iuda. Documentul elohistic a fost compus n nord,
care, n cele din urm, a ajuns la negarea total i categoric a autenticitii, a
ceva mai trziu dup cel iahvistic. bogat n revelaii i teofanii. Pe Dumnezeu
fost nceput cu cercetri asupra izvoarelor Facerii.
l numete Elohim. Proveniena lui din nord o arat amintirea frecvent a
Primul care face cercetri n aceast chestiune este medicul francez Jean
localitilor i triburilor din nord: Efraim, Mnase, Dan, Betel, Sihem etc. Al
Astruc, care ntr'o lucrare a sa: Conjectures sur Ies memoires originaux
treilea document principal este Deuteronomul, care a fost compus de preoime
dont ii parait que Mose s'est servi pour composer Le livre de la Genese,
n timpul regelui Iosia (secolul VII . H.), cu scopul de a centraliza cultul divin.
aprut la Bruxelles n 1753, susinnd originea mozaic a Pentateuhului, crede
Plsmuit de preoime, a fost fals atribuit lui Moise, pentru a-i da mai mare
c Moise compune Facerea din dou documente: unul care l numete pe
autoritate. Al patrulea document principal este Codul Sacerdotal, compus n
Dumnezeu Iahve, iar altul care l numete Elohim. Pe lng aceste dou
documente fundamentale, Moise ar mai fi consultat i altele, ajungnd n cele timpul exilului. El este opera mai multor autori i cuprinde dispoziii referitoare
din urm s presupun, pe lng cele dou documente fundamentale, alte opt la cultul divin. Aceste patru documente principale au fost unite treptat i, pe
documente mai mici. Prerea lui Jean Astruc, n aparen inofensiv, a stat la urm, au fost contopite ntr'un singur op, pe la anul 400 . H. Aa s'a nscut
baza tuturor cercetrilor ulterioare, privitoare la originea Pentateuhului. Pe urmele Pentateuhul de azi. Afar de cele patru documente principale, care n teorie se
lui, Johann Gottfried Eichhorn (t 1827) presupune acum i mai multe documente noteaz cu iniialele I (iahvistic), (elohistic), D (Deuteronom) i (Priester Codex),
la compunerea Facerii. n cele din urm susine c unele pri ale Pentateuhului dup Wellhausen sunt i alte documente mai mici, ca de exemplu: Cartea
au fost scrise de unii contemporani ai lui Moise. Redactarea definitiv a Legmntului (Ieire, capitolul 21 . u.), Legea Sfineniei (Levitic, 17-26) i altele.
Pentateuhului o pune n timpul dintre Iosua i Samuel. Ipoteza aceasta se numete
ipoteza documentelor. 2) Starea de azi a criticii negative. Iat n concret cum concepe teoria
Johann Severin Vater (1802) e de prere c Facerea const din 39 fragmente. aceasta originea Pentateuhului:
Tot astfel din fragmente, scrise n timp mozaic, ante-mozaic i post-mozaic, sunt Pentateuhul este rezultatul unei evoluii religioase, att n ce privete adevrurile
scrise i celelalte pri ale Pentateuhului. Dintre crile Pentateuhului mai nti a religioase dogmatice, ct i n ce privete adevrurile religioase morale, i n ce
fost scris Deuteronomul (n timpul regelui David). Colecia tuturor fragmentelor privete forma sau felul de exteriorizare a sentimentelor religioase. Aceast evoluie
s'a terminat i Pentateuhul, n forma de azi, s'a redactat n timpul exilului babilonic. se poate constata n ntreg Pentateuhul. Ca istoric, se ocup numai n treact de
Ipoteza aceasta se numete ipoteza fragmentelor. chestiuni religioase, cutnd, mai cu seam, cauzele naturale ale evenimentelor i
Pe temeiul ipotezei lui Jean Astruc st i ipoteza ntregirii, al crei autor i fenomenelor. Documentul elohistic introduce n materia iahvisticului elemente
reprezentant principal este Heinrich Ewald (f 1857). Dup aceast ipotez a existat transcendente. Dreptul evreilor asupra Canaanului e consfinit i de desele teofanii
o scriere fundamental, care cu timpul s'a completat de ctre diferite persoane n i petreceri familiare ale lui Dumnezeu cu strmoii poporului, Avraam, Isaac i
diferite timpuri. Scrierea fundamental, dup prerea lui, L-a numit pe Dumnezeu Iacob, crora le face repetate revelaii i promisiuni. Strmoii poporului, dup
Elohim i dateaz din timpul de dup Iosua cu cteva secole. Completarea scrierii autorul documentului, sunt politeiti. Mai trziu, pentru fortificarea unitii naionale,
fundamentale s'a desvrit n timpul lui Saul sau al lui Samuel. n faa primejdiilor din afar (sirieni, asirieni, babilonieni), s'a aflat potrivit un
Cea mai nou ipotez este a lui Iulius Wellhausen, profesor la Gttingen cheag naional religios. Aa s'a ivit necesitatea de a centraliza cultul public, care ar
(t 1918). Principalele lui lucrri sunt: Geschichte Israels, Berlin, 1878, a doua putea populariza curentele de destrmare. Cu scopul acesta se plsmuiete
ediie cu titlul Prolegomena zur G. L, 1895, Die Komposition des Hexateuh Deuteronomul, care dispune nlturarea cultelor locale i ndreptarea privirilor
(1876-1877), Skizen und Vorarbeiten, 1884, Israelitische und jiidische tuturor spre templu. Unitatea cultului, apoi, aduce cu sine i unitatea lui Dumnezeu,
monoteismul. Ideile de centralizare duc i la realizarea unei constituii unitare de
112
113
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

politica i de cult. Cnd s'au unit documentele I i cu D a fost necesar o


Teoria wellhausenian justific aceasta concepie, din punct de vedere istoric,
prelucrare a documentelor mai vechi n sensul celui nou. Aa s'a preluaat materia
cu faptul c documentele, din care a fost contopit Pentateuhul, arat mersul evolutiv
crilor anterioare (Iosua, Judectori, Samuel), n conformitate cu concepia
al concepiilor religioase. Dup aceast teorie, o sumar comparare a documen-
documentului D. Ca rezultat al unei evoluii lente, apare pe urma codicele sacerdotal,
telor fundamentale , i D dovedete c I i redau o concepie religioas
n timpul exilic sau cu puin dup ntoarcerea din exil. Ideea despre Dumnezeu
primitiv, D una mai evoluat, iar concepie monoteist deplin consolidata.
nu mai e antropomorfic, ca n I i E, ci spiritual, transcendent. O armonizare a
a) C Deuteronomul s'a scris dup pretinsul timp al Pentateuhului i
documentelor i-a silit pe redactori s falsifice istoria anterioar. Astfel, se pretinde
nainte de codul sacerdotal, se vede din legile referitoare la preoi, levii i
existena cortului sfnt i nainte de documentul D, precum i existena preoimii,
la locul cultului divin. Astfel, dup D, zeciuielile se dau cu scopul ca s se
care se reduce la Moise. Pentru justificarea srbtoririi smbetei, redactorul
fac din ele ospeele strinilor, orfanilor i vduvelor. Ospul l face cel ce
plsmuiete capitolul 1 al Facerii. Pe la anul 460 . H., codul sacerdotal este adus
d zeciuieli, iar locul ospului l arat Domnul (Dt 14, 22-29). Dup P,
de Ezdra n Palestina i ncadrat n , i D, acum contopite. Contopirea tuturor
zeciuiala este a leviilor (Nm 18, 20-32). n D, leviii n'au locuine proprii
documentelor ntr'o singur lucrare s'a fcut pe la anul 400 . H.
(Dt 12,19; 14, 27; 16,11 etc). Dup P, li se dau ceti spre locuire (Nm 35,
Baza ideologic a teoriei wellhauseniene, precum s'a amintit mai sus, este
1-8). D nu face deosebire ntre levii i preoi (Dt 10, 8), cum face (Nm
evoluionismul. Interpretarea evoluionist se aplic, mai nti, la originea
3, 30), deci D nu cunoate grade ierarhice. D pretinde unitatea cultului
monoteismului mozaic, respectiv biblic. Acest monoteism este ultima faz de
divin cu determinarea: n locul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, l va
evoluie religioas la care a ajuns poporul evreu, n mod treptat. n timpul
alege" (Dt 12, 5). vorbete acum despre cort cu ndrumri despre
antemozaic, seminiile din care s'a nscut poporul evreu au fost de credin
construire, mprire i odoarele lui (I 25 . u.).
animist sau polidemonist, nsufleind toate lucrurile care-1 nconjoar pe om.
b) Codul sacerdotal are dispoziii culturale variate, amnunite, cu
S'a ivit apoi cultul strmoilor, drept cult de form inferioar i primitiv. Poporul
ritual bogat, fapt care nu se gsete nici n documentul I i E, nici n D.
evreu s'a format prin secolul XIII . H. din triburi arabe-nomade, din care o parte
Dovad de ultim i final faz de evoluie. Aceast evoluie se poate
tria n peninsula sinaitic, iar & parte prin Egipt. La acest popor polidemonismul
constata din dispoziiile referitoare la locul cultului divin, la sacrificii, la
s'a transformat n politeism. Sub influena lui Moise, politeismul se transform n
preoime i la srbtori.
monolatrie, cci el face ca poporul, din mulimea zeilor, s aleag unul: pe
Din documentele I i se vede c, n vechime, nu se aduceau jertfe n
Iahve, zeul local al locuitorilor din muntele Sinai. Pe acest unic zeu l nvestete
locuri determinate, ci locul sacrificiului i-1 alegea fiecare. Aa se practica
apoi cu puteri monarhice. Acest zeu-monarh a fost cinstit de popor ca ocrotitor
i n timpul judectorilor, al lui Saul, David i Solomon i mai trziu. Ce e
special, care, n schimbul ocrotirii, cere sacrificii. Cu timpul, datorit activitii
drept, Solomon construiete templul, dar, pe lng acesta, se aduceau
celor dinti profei: Osea i Amos, noiunii zeului ocrotitor i se adaug i elemente
sacrificii i n alte locuri. De exemplu, Ilie n muntele Crmei. D lupt
etice. Iahve nu Se mulumete numai cu sacrificii, ci cere i comportare morala,
mpotriva cultului pe nlimi, i spune c Domnul va arta locul unde s
ascultare, supunere. Mai trziu, cnd a urmat epoca decderii politice i apsarea
I se aduc nchinciune (Dt 12, 5). Nu vorbete ns nimic despre templu,
din partea strinilor, profeii lanseaz ideea pcatului drept cauza a relelor,
nici despre cort. De altfel, cortul este amintit n istorie ntia i ultima oar
nlturarea acestei cauze se poate face numai prin purtare moral bun, care va
la Iosua 18,1. David aaz chivotul ntr'un cort construit n Sion. Din 2 Rg
duce la umilirea dumanilor i la eliberarea poporului biblic de apsare. Aceasta,
7, 2 se vede c chivotul este aezat ntr'un cort simplu, nicidecum ntr'unul
pentru c Iahve e stpn asupra tuturor (ideea zeului universal). Acestui Iahve,
somptuos, presupus de P.
zeu al universului i ocrotitor special al poporului evreu, i se cuvine cult special,
Ct privete sacrificiile, I i cunosc un singur fel: arderea-de-tot
potrivit majestii i demnitii sale, mai ales din partea poporului, special ocrotit.
(holocaustul), i acesta totdeauna este mpreunat cu ospee. Sacrificiul se
Aa s'a nscut religia Legii, cu cultul i ceremonialul descris n Pentateuh. La
aduce fr ritual special. n se prescriu acum fel de fel de sacrificii, cu
aceast ultim faz a evoluiei a conlucrat foarte mult Profetul Iezechiel.
ritualul riguros prescris, a crui observare ine la validitatea sacrificiului,
Cu aceasta concepie evoluionista, firete c nu se potrivesc cele cuprinse
fapt necunoscut i nepracticat n istoria anterioar. Profeii vorbesc adesea
n Pentateuh, n spe: originea poporului evreu, istoria patriarhilor, legislaia
mpotriva sacrificiilor i susin c Domnul cere altceva. Profetul Ieremia
sinaitic, Decalogul, prescrierile ceremoniale despre cultul divin i elementele
spune clar c Domnul nu cere jertfe de la popor: C nu despre arderi-de-
lui componente: preoi, jertfe, srbtori, elementul moral n noiunea divinitii
tot i despre jertfe le-am vorbit i le-am poruncit Eu prinilor votri n ziua
biblice. Acestea sunt, dup teorie, ficiuni atribuite timpului cerut de Pentateuh.
cnd i-am scos din ara Egiptului..." (Ir 7, 22).

114 115
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

c) Dispoziiile referitoare la preoi, la funciile i drepturile lor, dateaz n Facere se spune: i Avram a strbtut ara de-a lungul ei pn h
din vreme trzie. I i nu cunosc ierarhie. Nici istoria anterioar lui Iezechiel locul numit Sihem, pn a stejarul Mamvri. Pe-atunci triau n ara aceea
nu cunoate aceast ierarhie. Persoane care, fr ndoial, n'au fost preoi, Canaaneenii"(c 12,6). Deci n timpul scrierii Pentateuhului nu mai locuiete
sacrific. Astfel Ghedeon, Samuel, Saul, David, Solomon, Ilie, Elisei etc, aici nici un canaanean, ceea ce pentru timpul lui Moise este anacronic. Apoi
sacrific. nainte de nici n'a fost deosebire ntre cler i laici. Tribul lui Iat-i i pe regii care au domnit n Edom nainte ca vreun rege s domneasc
Levi n'a fost chemat la preoie. Dac mai trziu preoii au fost numii levii, n Israel"'(Fc 36,31), care presupune c n timpul scrierii crii, evreii triesc
aceasta se explic prin faptul c, un timp oarecare, Moise i familia lui n regim monarhic, avnd stpnitori regi.
i-au asumat funcii sacerdotale, iar Moise a fost din neamul lui Levi. Anumite dificulti geografice, de asemenea, presupun timp postmozaic.
Numele propriu Levi a devenit apoi nume comun. Cel dinti care face Astfel, orientrile geografice pretind c autorul Pentateuhului triete n
deosebire ntre preoi i laici este Profetul Iezechiel (46, 9-31). n timpul Palestina, cci expresia spre mare", pentru indicarea regiunilor vestice,
lui, preoimea i deducea originea de la Sadoc, care n'a fost din neamul sau expresia dincolo de Iordan", pentru indicarea regiunilor estice, arat
lui Levi. Deoarece aceast seminie a fost inexistent, nici preoimea n'a c acest lucru poate s-1 fac numai acela care de fapt locuiete n Palestina.
putut fi din neamul iui Levi (Fc 41, 7). Alt serie de dificulti se scot din domeniul arheologiei. Moise, de
Evreii, n vechime, aveau trei srbtori: Pastile, Cincizecimea i Corturile. exemplu, n'a fost necesar s determine mai de aproape o msur bine-
Acestea au avut caracter agricol: Pastile, srbtoarea primelor roade (prga); cunoscut poporului, cum face cu gomerul, despre care precizeaz c
Cincizecimea, a seceriului; Corturile, a recoltrii tuturor roadelor. D face, este a zecea parte a unei efa. Expresia cnd erau fiii lui Israel n pustie"
evident, legtur ntre srbtori i evenimente istorice, de exemplu, ntre presupune timp trecut, nu timp mozaic.
Pati i ieirea din Egipt. Deci srbtorile ncep a mbrca caracter naional- n sfrit, se mai aduc mpotriva autenticitii mozaice a Pentateuhului
comemorativ. cunoate srbtori fixe i srbtori anuale cu ceremonial i alte obiecii generale. Unii susin c nu exist nici o urm istoric din
religios foarte bogat. Caracterul agricol primitiv dispare. Rmne numai timpul judectorilor sau din timpul regilor care s arate c prescrierile
caracterul naional-religios. mozaice ar fi fost cunoscute sau aplicate. Din contr, sunt cazuri cnd se
d) Fundamentul pe care se ntemeiaz deosebirea documentelor I i petrec lucruri contrarii acestor dispoziii. De exemplu Tamara, fiica lui
este numirea diferit a lui Dumnezeu. nc Jean Astruc, din faptul acesta David, cere fratelui su Amnon s o ia de soie (2 Rg 13,13), lucru sever
trage concluzia documentelor diferite, pentru c unul i acelai autor nu l interzis de Legea mozaic. Acestea sunt temeiurile ideologice i principalele
poate numi pe Dumnezeu o dat cu un nume, alt dat cu altul. Aceast argumente pe care se ntemeiaz teoriile contrare autenticitii mozaice a
constatare st la baza tuturor ipotezelor moderne despre originea Pentateuhului.
Pentateuhului.
e) Pluralitatea documentelor, respectiv a autorilor, o arat apoi defectele h. Critica negativ a Pentateuhului (combatere)
de continuitate n istorisiri, repetrile i contradiciile dintre diferitele locuri
ale Pentateuhului. Astfel, de exemplu, Facerea 38 - pania lui Iuda cu Argumentele criticii negative sunt insuficiente pentru dovedirea tezei pe
nora sa Tamara - e ntru totul strin de context, neavnd legtur nici cu care o susin.
cele premergtoare: Iosif n familia lui Iacob, nici cu cele urmtoare: Iosif
n casa lui Putifar. Repetri i contradicii, respectiv repetri n contradictoriu a) nsi temelia ideologic a ipotezei wellhauseniene este tiinific nedovedit.
sunt de exemplu dublul raport al creaiei (Fc 1, 20-29 i 2, 18 . u.), al Ipoteza afirm c monoteismul din Pentateuh este rezultatul unei evoluii n
potopului (6,19-22 i 7, 2-3). Apoi dup Facere 25, 34, numele soiilor lui concepia religioas a poporului evreu. Monoteismul din Pentateuh nc nu este
Esau sunt: Iudita, Vaemat, Mahalat, dup Facere 32, 2: Ada, Oholibama i o faz, ultima faz de evoluie a concepiei religioase. Din momentul n care
Baemat. poporul evreu apare pe scena istoriei, inclusiv strmoii lui: Avraam, Isaac i
f) Adversarii autenticitii mozaice a Pentateuhului se mai refer la Iacob, credina lui este monoteist. Afirmarea contrariului este ignorarea total a
unele dificulti de ordin istoric, geografic i arheologic, care arat c s'a tuturor datelor istorice i biblice. n dezvoltarea religioas a acestui popor trebuie
scris trziu, dup timpul lui Moise, deci nu poate fi opera lui Moise. s se fac deosebire ntre religia legal, care era dominant n popor, i curentele
Prezentm n continuare unele din aceste dificulti. laterale i inferioare care, ca la fiecare popor, pn chiar i n timpurile noastre
Dificulti de ordin istoric: se pot explica fie prin contactul cu alte popoare i religii, fie prin veleiti

117
116
r
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul
luiMoise

personale i subiective. Dac vrem s vorbim de o evoluie religioas la poporul Aaron, pentru jertfelnic; iar zeciuiala din gru, din vin i din untdelemn,
evreu i la patriarhii lui, putem s-o facem. Aceast evoluie ns nu privete din rodii i din celelalte roade ale pmntului le-o ddeam fiilor lui Levi
religia nsi i temelia ei, care a fost monoteismul, ci cultul sau forma exterioar care slujeau n Ierusalim; a doua zeciuiala o prefceam n bani, ase ani
de manifestare a credinei ntr'un singur Dumnezeu. Tezele teoriilor moderne, la rnd, i m duceam n fiecare an s'o cheltuiesc la Ierusalim..." (Tob 1,
n mod necesar, duc la concluzia c ntreg Pentateuhul este o ficiune, o nelciune 6-7). Dac Deuteronomul spune (13,18) c leviii n'au parte i posesiune
grosolan, unic n istorie, care a sedus un neam ntreg, ba prin cretinism, i c ei petrec ca strini, iar dup Numere (55, 1-8) li se dau orae spre
neamuri ntregi, mai multe milenii, cci cretinismul este fundamentat pe Vechiul locuin, nu e contradicie sau urm de evoluie, ci se nelege astfel:
Testament, iar acesta pe Pentateuh. n concluzie: transformarea spiritual a leviii n'au poriuni determinate de aezare, cum au celelalte neamuri, ci
omenirii prin cretinism i efectele acestei transformri, ntreaga gndire i" ei sunt risipii pe ntreg teritoriul Canaanului. Sunt strini n sensul c
civilizaie cretin se ntemeiaz pe nelciune! Aici duce n mod logic admiterea locuiesc n motenire strin", adic pe lotul altor seminii. Fals este
temeliei ideologice a ipotezei critice moderne despre originea Pentateuhului. O afirmaia c Deuteronomul nu face deosebire ntre preoi i levii, deci nu
consecin inadmisibil. Nu ne st n putin s combatem cu argumente istorice cunoate gradele ierarhice cum se cunosc n Numere (3, 30 . u.), deoarece
externe aceast teorie, de vreme ce singurul document istoric care ne st la Deuteronomul arat lmurit ce li se cuvenea preoilor de la popor (Dt 18,
ndemn: Pentateuhul, este surghiunit n domeniul ficiunilor, deci este fr 3) i ce li se cuvenea leviilor (Dt 17, 8). Dispoziiile despre locul cultului
autoritate istoric. nlturnd acest document, se poate afirma orice despre originea divin se ntregesc reciproc. n timpul petrecerii n deert, evreii aveau s
poporului evreu, despre strmoii lui, credina lor i toat istoria lor. sacrifice n faa cortului, iar dup intrarea n Canaan, n locul pe care l va
arta Domnul. Aceast artare" s'a fcut numai atunci cnd s'a construit
b) Compararea pretinselor documente I, E, D i nu sunt concludente templul lui Solomon, ca loca stabil i durabil de cult divin. Pn la aceast
pentru dovedirea evoluiei religioase. vreme locul cultului a variat, variind i locul unde a fost aezat cortul.
a) Nu se poate dovedi istoric c Deuteronomul s'a plsmuit n timpul Unitatea cultului totui s'a observat, cci numai naintea Domnului s'a
regelui Iosia. Cartea Regilor ne istorisete (4 Rg 22, 8 . u.) c n timpul putut sacrifica, acolo unde semnul prezenei Sale (cortul cu chivotul) a
acestui rege, arhiereul Hilchia, cu ocazia unei restaurri a templului, a gsit fost aezat. Deci Deuteronomul (12, 5) i Ieirea (2, 5) se completeaz
Cartea legii: Iar grmticul afan i-a mai spus regelui, zicnd: Preotul reciproc. Este ntru totul fals ipoteza c nainte de timpul pretinsei plsmuiri
Hilchia mi-a dat o carte. i a citit-o qfan n faa regelui" (4 Rg 22, 10), a Deuteronomului, unitatea cultului a fost necunoscut i c aceast unitate
iar apoi nsui regele i'n auzul lor" (al poporului i al conductorilor) a nu s'ar fi practicat, cci nu numai Deuteronomul urgenteaz centralizarea
citit toate cuvintele din Cartea legii, cea care fusese gsit n templul cultului i drmarea nlimilor" (locul unde, dup legislaia sinaitic, se
Domnului" {A Rg 23, 2). Regele nsui i poporul s'au cutremurat la auzul jertfea ilegal). nainte cu 100 ani face acelai lucru regele Hiskia (4 Regi
celor cuprinse n carte. Iosia, cu ajutorul lui Hilchia, pe baza celor citite n 18, 4), ba chiar i mai nainte, n timpul lui Asa (917-871 . H., 2 Par 14, 2).
carte, inaugureaz o reform religioas. Critica negativ pretinde c aceast Dup construirea templului, Sionul devine centrul cultului, ca muntele
carte gsit a fost a cincea carte a Pentateuhului de azi: Deuteronomul. n cel sfnt al Domnului", cum arat clar Psalmii (14, 1; 9, 12; 30, 3 etc),
realitate ns, aceast carte atunci a fost compus. Temeiul pe care pretinde Profetul Isaia (8,18; 18, 7; 31, 9), Profetul Miheia (1, 5). Profetul Amos ne
c se ntemeiaz aceasta este ubred. nainte de toate, nu se afl discordan spune c i n Israel se tia c Sionul este locul unde Se arat Domnul
n Deuteronom i pretinsul P, care s dovedeasc c s'a scris trziu, (Amos 1,2). Istoria este deci mrturie c nu D plsmuiete ideea centralizrii
dup D. Cci dac dup D (Dt 14, 22, 29) zeciuiala o d cel ce face jertfa cultului divin. De altfel, sunt i alte dovezi istorice care arat c dispoziiile
i din carnea jertfei face osp public, nu e o contradicie, deoarece nici n Deuteronomului au fost cunoscute i aplicate i nainte de timpul lui
Deuteronom, nici n Levitic i Numere nu se d o legislaie complet, ci Iosia. Regele Amasia (797-769 . H.) oprete uciderea fiilor ucigailor pe
cea dinti se explic i se completeaz cu cea de a doua. baza Legii scrise de Moise. Or, aceast oprire se cuprinde n Deuteronom
Cartea necanonic Tobit ne informeaz c la evrei s'au practicat trei (Dt 24,16; 3 Regi 14, 6). Pentru timpul lui Iosia ar fi anacronice dispoziiile
feluri de zeciuieli: Dar eu, numai eu, m duceam deseori la Ierusalim, referitoare la strpirea canaaniilor (Dt 7,16) i amaleciilor (Dt 25,17-19).
de srbtori, aa cum este scris pentru ntregul Israel pentru'ntotdeauna. Oare, dac Deuteronomul s'ar fi plsmuit n timpul lui Iosia, s'ar fi determinat
Alergam la Ierusalim cuprg din roade, cu ntii-nscui, cu zeciuiala numai vag locul cultului divin, atunci cnd se restaurase templul? Oare
din turm i cu ntia tunsoare a oilor, i le ddeam preoilor, fiii lui dispoziiile despre viitorii regi (Dt 17) mai au rost, cnd pn atunci
118 119
Studiul Vechiului Testament
Pentateuhul lui Moise

activaser o serie ntreag de regi? Pe baza acestor constatri istorice se jertfelnicul ce se afl la intrarea cortului mrturiei'"
(Lv 1, 2-5). n
poate afirma c scrierea aflat n timpul lui Iosia n'a fost plsmuit atunci, sensul acesta a sacrificattotpoporul"(lRg 11,15),regeleSolomon
ci a fost Deuteronomul lui Moise sau chiar Pentateuhul ntreg. i ntregul Israel"(3 Rg 8, 5). Apoi din porunc divin au putut
) Nici noutatea pretinsului Cod sacerdotal nu se poate admite pe aduce jertfe i persoane strine de preoie, mai ales brbai profei
baza argumentelor criticii negative, cci: (Ilie, Elisei) sau ali alei de Dumnezeu (Ghedeon). Din istorie se
1. n documentulI i E, care trateaz istoria anterioar timpului vede c preoimea era ereditar n tribul lui Levi i familia lui Aaron.
lui Moise, n'avem s ne ateptm la aplicarea legilor sinaitice, cci Dup moartea lui Aaron i urmeaz n demnitatea arhiereasc fiul
prevederile referitoare la locul cultului divin au fost cunoscute i lui, Eleazar. Dup moartea lui Eleazar, urmeaz fiul acestuia, Fineas,
aplicate i anterior pretinsului timp al lui D i P, dup cum s'a vzut nepotul lui Aaron. Pe la sfritul timpului judectorilor, arhieria o
m ai sus. Dac totui aflm i cazuri cnd se aduc jertfe i n alte deine Eli, un descendent al lui Aaron prin fiul lui mai mic, Itamar.
locuri (Saul, Ilie), se poate explica prin faptul c aceste locuri au Solomon transfer demnitatea arhiereasc la descendenii lui Eleazar,
fost special consacrate prin vreo apariie divin sau prin vreo nvoire prin aezarea lui Sadoc i a descendenilor lui n aceast demnitate.
special a lui Dumnezeu, Care, ca suprem Legislator n aceast C Sadoc este din spia lui Eleazar se vede din 1 Par 24, 3 Din textul
materie, putea s fac aceasta. drept c se amintete cortul sfnt de la Facere 49, 7 se deduce fals dispariia tribului lui Levi. Nu este
numai la Iosua (18, 1), dar e tiut c acolo unde era chivotul, era i deloc ntemeiat afirmaia criticii negative c Iezechiel ar fi introdus
cortul. n istoria urmtoare nici nu se mai face amintire de cort, ci deosebirea ntre preoi i laici, cci de la Iezechiel 44, 6 se vede c
numai de chivot. profetul mustr poporul pentru admiterea strinilor la slujbele
2. n timpul pretinsului document I i nici nu ne putem atepta sacerdotale. Acest procedeu este stricarea legmntului". Deci a
la felurite sacrificii cu ritual variat i sever. Nu este descris cum s'a existat un legmnt de mai nainte, care n'a putut fi altul dect cel
practicat aducerea jertfelor i ceremonialul lor, n timpul de dup mozaic. Profetul cere s fie observat acest legmnt:
De aceea, aa
legislaia sinaitic. Aceast mprejurare ns nu poate fi exploatat n griete Domnul Dumnezeu: Nici un fiu de neam strin, netiat
sensul c nu au fost prescrise sacrificii i c nu se aduceau sacrificii mprejur la inim i netiat mprejur la trup nu va intra n locaul
n forma poruncit n Pentateuh, cci neamintirea nu e totuna cu Meu cel sfnt, nimeni din toi fiii de neam strin ce se afl n mijlocul
inexistena. Argumentul tcerii ie silentio)nu se poate aplica aici. casei lui Israel. Dar i leviii care s'au ndeprtat de Mine atunci
Dac profeii vorbesc adesea mpotriva sacrificiilor, i cuvintele lui cnd [fiii lui] Israel rtceau dup scornirile minii lor, i ei i vor
Ieremia (7-22) trebuie nelese astfel: Dumnezeu nu primete, nu purta nedreptatea lor" (Iz 44, 9-10).
aprob i n'a cerut sacrificii n forma n care se practicau, ca acte de
cult pur exterioare, lipsite de orice sentimente interne de cin; c) U nicu l tem ei pentru a arta evo lu ia, n m aterie d e srbto ri, este
profeii i mustr pe contemporani pentru lipsa lor de evlavie. Aceasta neamintirea inerii srbtorilor cu ceremonial prescris, n cursul istoriei. Precum
nu este totuna cu respingerea lor, n fond. Dezaprobarea se refer s'a m ai spus ns m ai sus, neam intirea nu e totuna cu inexistena. De altfel
numai la elementul formal, la lipsa de pietate. inerea Patelui este amintit ndat dup intrarea n Canaan (Ios 5, 10). Sunt
3. Nu este adevrat c nainte de Iezechiel nu ar fi existat amintite i Cincizecimile n timpul lui Solomon. De la Evrei 9 se vede c srb
deosebire ntre cler i laici, deci c ierarhia este de origine trzie, toarea ispirii a fost inut din timpuri strvechi. Haina n care este mbrcat, n
fiindc i persoane laice ndeplinesc funcii sacerdotale. Cci a critica negativ, chestiunea srbtorilor este artificial i lipsit de orice temei
sacrifica" se nelege o dat n sensul de a aduce jertf, adic a serios istoric. Cele trei caractere ale srbtorilor: agricol, naional-comemorativ
aduce materialul de jertf sau victima, iar alt dat n sensul c se i religios, sunt ntmpltoare.
face cu materia jertfei ceea ce cere Legea. Cel dinti lucru l face
persoana care aduce material de jertf, cel de al doilea, preotul. d) Nici pe baza numirilor deosebite ale lui Dumnezeu nu se poate face
"Griete tu ctre fiii lui Israel i spune-k:
- Dac cineva dintre voi constatarea c la baza Pentateuhului stau documente deosebite: iahvistul, care-L
va aduce daruri Domnului, i dac ele sunt dintre animale, darul numete pe Dumnezeu Iahve, i elohistul, care-L numete pe Dumnezeu Elohim.
s-l aduc din cireada sau din turma voastr... iar fiii lui Aaron, nainte de toate, nu acestea sunt singurele nume cu care se numete Dumnezeu.
preoii, vor aduce sngele; cu sngele vor stropi, de jur-mprejur, Afar de Iahve i Elohim, Dumnezeu Se mai numete i Haelohim, El, Hael, El

120 121
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui
Moise

Elion, El Roi, El adai, El Olam i Adonai. Aceste numiri, ce e drept, sunt (Adv. Herm, 8), de exemplu, crede c Elohim exprim nsi natura divin, iar
sporadice. Mai ntrebuinate sunt cele dou dinti. Ca s se poat presupune, Iahve o nsuire divin: puterea. Fericitul Augustin (De Gen. adlitt 11) e de
temeinic, deosebirile de documente pe baza denumirilor deosebite, ar trebui: prere c Elohim l exprim pe Atotputernicul i Atotfctorul Dumnezeu, iar
1. S se poat separa riguros prile iahviste de cele elohiste; 2. s se constate cu Iahve-Elohim (sau Iahve) exprim Divinitatea, ntruct este Stpnul, Cruia
certitudine c acolo unde azi aflm numele Iahve, respectiv Elohim, aa s'a aflat omul trebuie s I se supun. Interpreii i comentatorii mai noi sunt de prere c
i n autograful original; 3. ca tot ce e de origine iahvist, respectiv elohist, s cele dou numiri ale lui Dumnezeu nu sunt sinonime, ci-L arat pe Dumnezeu
fie independent i un tot aparte fa de ceea ce este de alt origine. Dac aceste sub raporturi diverse. Aceasta pentru c, n general, se observ c atunci cnd
trei condiii s'ar verifica, am putea vedea n Pentateuh contopirea a dou este vorba de Dumnezeu ca Creatorul i Stpnul universului, este numit Elohim,
documente fundamentale. ns aceste condiii nu se verific, deoarece: iar cnd e vorba de Dumnezeu n raport cu omul, este numit Iahve. Dumnezeu
1. Separarea strict i consecvent a prilor iahvist i elohist nu se poate face, n raport cu omul este Fiin absolut, etern, neschimbat, deci credincioas n
prin pri nelegndu-se naraiuni complete i independente (pericope). nii promisiunile Sale fcute lui Israel, alesul Su. Aceast fiin intern i-o descoper
autorii i susintorii teoriilor noi nu se neleg n determinarea pericopelor. n Dumnezeu lui Moise n rugul aprins n muntele Horeb, cnd spune: Eu sunt
general, n Facere i Ieire, dup cuprins, sunt 34 de pericope. Dintre acestea Cel ce este" (I 3, 14), adic sunt nsui Sfntul", Fiina pururea fiitoare, Fiina
numai cinci sunt pur iahviste i ase pur elohiste. Opt pericope ntrebuineaz etern. De aici i tetragramul (Iahve) de la verbul (haia) sau TlVJTl
amestecat Iahve i Elohim. Altele combin pe Iahve, respectiv Elohim cu alte (havd): a fi ( ). Elohim poate fi i nume al zeilor fali. Deci Elohim este
numiri. Astfel, ori se face abatere de la principiu, ori se frmieaz pericopele n identic cu zeitate" n general, iar Iahve este numele special al lui Dumnezeu, ca
uniti mai mici, independente. Aceasta, dac vrem s fim consecveni principiului ocrotitorul poporului Israel.
stabilit, ar duce la lucruri absurde i ridicole. Ar trebui, adic, separate n
documente independente nu numai naraiuni cu unitate literar complet, ci e) Nici defectele de continuitate i istorisirile repetate nu pretind pluralitate de
chiar aceluiai verset ar trebui sa i se atribuie dou documente. Aa e cazul cu autori, cci i acestea i au explicaia lor. S'a mai spus c autenticitatea mozaic nu
versetul 16 din capitolul 7 al Facerii: i cele ce-au intrat- o parte brbteasc cere n mod necesar i pstrarea n aceeai ordine a prilor n care au fost n
i-o parte femeiasc din tot trupul- au intrat precum i poruncise Dumnezeu original. Se poate admite c unele pri au fost dislocate din locul unde au fost n
(Elohim) luiNoe. i Domnul Dumnezeu (Iahve) i-a nchis corabiape dinafar". original. Aa poate fi i cazul cu capitolul 38 al Facerii. Ori poate autorul de la
Principiul separrii documentelor, pe baza numirilor deosebite ale lui Dumnezeu, nceput a aezat aici acest capitol pe baz de sincronism, cci, paralel cu cele
nu se poate aplica consecvent, fapt care lipsete acest principiu de valoare real. petrecute cu Iosif n Egipt, se petrec cele istorisite n familia lui Iacob n Canaan,
2. Nu se poate constata cu certitudine nici unde a fost numit Dumnezeu Iahve, cum reiese din capitolul 38. n ce privete naraiunile repetate, acestea numai
nici unde a fost numit Elohim, n original. i aceasta ar interesa n msura cea atunci pot servi ca temei pentru presupunerea autorilor diferii, cnd repetrile se
mai mare. Ca i pn la facerea primei traduceri (Septuaginta n secolul III . H.), fac n contradictoriu. Acesta nu e ns cazul cu istorisirile amintite, dar nici cu
s'a putut face schimbare de nume n textul ebraic, se deduce cu certitudine de altele, neamintite aici. n capitolul 2 al Facerii nu se istorisesc aceleai lucruri care
acolo c de la facerea acestei traduceri i pn azi, n originalul ebraic s'a se istorisesc i n capitolul 1, adic nu se istorisete crearea n sine, ci nceputul
schimbat, ntr'o mulime de locuri, numele Iahve cu Elohim i invers. Traductorii vieii oamenilor n Paradis i cultivarea Paradisului. Capitolul 2 presupune deci
alexandrini au inut seam de cele dou numiri i pe Elohim l traduc totdeauna cele istorisite n capitolul 1 i le expune sumar, att ct e necesar pentru subiectul
cu Dumnezeu (), iar Iahve cu Domnul (). Comparnd ns textul naraiunii. n expunerea sumar, fcut cu un anumit scop, altul dect cel original,
Septuagintei cu textul ebraic de azi, vedem c, de exemplu, traductorii, n 20 se poate renuna la ordinea cronologic, care, n expunere sumar, nu e necesar.
locuri au citit Elohim, acolo unde azi se afl n textul ebraic Iahve. Constatnd Nici ntre capitolele 6 i 7 ale Facerii nu este contradicie, pentru c, dei se repet
aceasta, ne punem ntrebarea: are principiul amintit al criticii negative baz aceeai istorie, ea nu se repet n contradictoriu. n cazul nti (Fc 6, 19-20),
suficient pentru concluziile ce le facem? 3- n fine, nu se verific nici a treia Dumnezeu i ordon lui Noe s introduc n corabie din toate animalele cte o
condiie pentru a putea trage concluzii reale pe baz de numiri deosebite, pereche, iar n cel de-al doilea (Fc 7, 2) se specific numrul perechilor: din cele
ntruct naraiunile atribuite unuia sau altuia dintre documente sunt incomplete curate cte 7 perechi, iar din cele necurate cte o pereche. Nici n cazul numelor
i fr rost, n afara celor cuprinse n celelalte documente. celor trei soii ale lui Esau nu trebuie s se presupun contradicie. Este adevrat
Deosebirea de numiri are alt explicare. Chiar n timpurile vechi, unii scriitori c numele difer, dar deosebirea se poate explica sau prin coruperea textului
bisericeti au sesizat aceste numiri diverse i au ncercat s le explice. Tertulian (ceea ce n caz de numere i de nume e tiut c se ntmpl frecvent), sau prin
122 123
Studiul Vechiului Pentateuhul lui Moise
Testament

aceea c n vechime, aceeai persoan avea adesea dou nume. Unul sau altul spus mai sus c din tcerea istoriei nu se poate desprinde un argument mpotriva
dintre acestea pot fi i aici. De altfel, dup critica negativ, amndou istorisirile inexistenei. Nici dintr'un pcat, frdelege sau nesocotire a Legii nu se poate
sunt din acelai izvor: elohist. Alte contradicii aparente, ca de exemplu: socrul conclude la inexistena Legii. Aa e cazul Tamarei, care aflnd gndul fratelui
lui Moise o dat se numete Raguel, alt dat Ietro, sau contradiciile dintre su Amnon (n disperarea sa), cere acestuia s o ia de soie. Cte cazuri afar de
diferitele legiuiri se pot explica pe cale exegetic (o lege, anterior dat, se poate Lege sau contra Legii nu s'au petrecut i pe care Sfnta Scriptur, ca o istorie
explica, modifica sau abroga prin alta ulterioar). Contradiciile", n multe cazuri, fidel, le nregistreaz, fr ca prin aceast nregistrare s le i aprobe! Din
se pot explica i prin alterarea textului. emoionarea adnc cu care primete Iosia i poporul ntreg cele cuprinse n
cartea Legmntul" (2 Par 34, 19) nu urmeaz inexistena sau necunoaterea
f) Nici dificultile istorice, geografice i arheologice nu sunt reale i serioase. Legii, i emoia se produce pentru trezirea la realitate: prpastia mare ntre
Astfel, din Facere 12, 6 nu urmeaz n mod necesar c n timpul scrierii comportarea lui Israel i ntre Legea Domnului.
Pentateuhului, canaaneenii" nu mai locuiau n Palestina, deoarece trecutul
verbului a locui", nu e necesar a fi luat ca perfect istoric, ci ca perfect sincronic, h) n faa cercettorilor i postulatelor criticii negative, autorii ortodoci i
care arat c, n timpul venirii lui Avraam n Canaan, aici locuiau canaaneenii". romano-catolici stau pe poziia tradiional. Ei susin autenticitatea (originea)
Nici n capitolul 38,31 nu se presupune, n mod necesar, c n timpul compunerii mozaic a Pentateuhului n general. Admit ns c, n cursul veacurilor, n textul
Pentateuhului, n Israel nu sunt regi. Moise spune aici c dac edomiii, urmaii lui original s'au introdus unele modificri. n parte, admit i unele rezultate ale
lui Esau, fratele lui lacob, au regi, cu att mai mult vor avea evreii, deoarece cercettorilor mai noi. Susin ns, de comun acord, c schimbrile introduse
Dumnezeu fgduise c din coapsele lui lacob se vor nate regi. ulterior n'au influenat integritatea dogmatic a Pentateuhului, care a rmas
Dificultile geografice sesizate se pot explica prin faptul c aceste orientri aceeai care a fost n original. De fapt, precum s'a vzut mai sus, obieciile
se fac, n general, dup un centru de orientare (n timpurile noastre, dup produse mpotriva autenticitii nu sunt de natur s poat rsturna teza tradiional
capitala unei ri). Aceste orientri apoi intr n lexiconul limbii, ca termeni i credina Bisericii. Autoritatea divin ntemeiat pe inspiraie i autoritatea
tehnici. Limba lui Moise, n fond, e limba vorbit de Avraam n Canaan, cu uman ntemeiat pe autenticitatea Pentateuhului, rmn ntregi i solid ntemeiate
lexiconul ei de termen de orientare. n faa ncercrilor de a le rsturna.
Nici dificultile arheologice nu sunt grave i inexplicabile. Gomerul nu e mpotriva teoriei lui Wellhausen s'au ridicat muli i dintre autorii protestani,
numai msura, ci i cupa pe care orientalii o poart cu ei cnd cltoresc n i dintre cei raionaliti. Unii adopt numai unele pretenii ale ipotezei: Franz
pustiu. Aceast cup o determin Moise mai de aproape, artnd c e a zecea Delitzsch, Dillmann, Kittel, Klosterman-Strack, Sellin, Rudolf; ali autori o resping
parte a unei efa. Expresia: cnd erau fiii lui Israel n pustie" mi exprim ceea n ntregime: A. Zahn, Rupprecht, Green, Muller. Displace, n general, tuturor
ce vrea critica negativ, cci dup ce Moise, n cele premergtoare, promulg dogmatismul pretenios al ipotezei i rezultatele ei finale, inadmisibile.
legi pentru timpul cnd vor fi aezai n pmntul fgduinei, aici amintete un
caz prin care arat c sanciunea Legii pentru violarea smbetei a fost aplicat i i. Valoarea social a legilor din Pentateuh
cnd erau Jiii lui Israel n pustie" (Nm 15, 32). n general se presupune, greit,
de ctre critica negativ, c Moise ar vorbi numai de timpurile din vremea lui i a) Ca s se cunoasc valoarea social a legilor din Pentateuh sub raportul
ar dispune numai pentru aceste timpuri. El prevede i timpuri viitoare i dispune durabilitii, trebuie s se in seam de unele consideraii istorice i religioase,
bazele legale pe care s se organizeze sau se pot organiza n viitor i felul cum care le pune n adevrat lumin i real valoare. Moise, autorul Pentateuhului,
s se ncadreze n noua organizare. n felul acesta nu sunt anacronice dispoziiile nu este un legiuitor oarecare, asemenea lui Hamurabbi, Numa Pompiliu, Solon
despre viitorii regi (Dt 17, 31-20), despre purtarea rzboaielor (Dt 20), dei sau Licurg. Legile sociale, aezate n Pentateuh, nu sunt compuse numai din
actualmente nu se pot aplica. Dac Canaanul este numit de Moise pmntul studierea legilor antice contemporane. Nu sunt nici imitarea sau modificarea
motenirii sale (a lui Israel)''(Dt 2,12), nu nelege o stpnire de facto", ci o acelora. Nu sunt nici o codificare a dreptului uzual al timpului, sau rezultatul
stpnire de jure" (de drept divin i istoric). innd seama de aceste precizri, unei mini naturale, a unui ntemeietor de aezare social, naional i religioas.
se pot explica i alte dificulti de natur arheologic sau de alt natur. Ele sunt mai mult dect att. Legile sociale din Pentateuh sunt aprobate de
Dumnezeu prin aezarea lor ntr'o carte, scris dup voia Lui, la ndemnul Lui i
g) Dificultile produse de critica negativ, mpotriva originii mozaice a sub veghea Lui. Ele deci l angajeaz pe Dumnezeu, ocrotitorul poporului biblic
Pentateuhului, n general, se pot explica n armonie cu autenticitatea nsi. S'a i Printele tuturor, ca neamuri i indivizi. Adevrul i dreptatea lor pot ntri sau

124 125
Studiul Vechiului Pentateuhul lui Moise
Testament

compromite adevrul monoteismului mozaic nsui, i nsi noiunea strin de acest neam, cci i cel strin de poporul biblic trebuia tratat cu buntate,
Dumnezeului adevrat. n concret deci, tema se poate pune i aa: oare legile blndee i dragoste. Astfel ntreaga omenire era socotit ca o singur familie:
sociale mozaice sunt de aa natur, ca ele s poat servi ca baz unei drepte familia aceluiai Printe. Strinul cares'a aezat la voi s v fie ca un btina
aezri sociale pentru omenirea ntreag, al crei Printe este Dumnezeu, cel ce de-al vostru; s-l iubeti cape tine nsui, c i voi ai fost strini n ara Egiptului:
promulg i sancioneaz aceste legi? Ca s se poat da rspuns la aceast Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!" (Lv 19, 34). Umanitarismul este impus
ntrebare, va trebui s punem aceste legi n adevrat lumin istoric i apoi s peste tot ca o porunc a lui Dumnezeu. Pe robul care a fugit de la stpnul su
cunoatem adevrata lor valoare. la tine s nu-l dai [pe mna] stpnului su; el va locui cu tine; ntre voi va
b) Legile din Pentateuh sunt date imediat unui popor, nainte cu 3.500 ani, locui, oriunde-i va plcea lui; s nu-l necjeti" (Dt23,16-17). Cnd vei secera
pentru organizarea vieii lui sociale. Deci ntr'o vreme ndeprtat, cnd se nfirip holda n arina ta i vei uita vreun snop n arin, s nu te ntorci s-l iei; el va
ncercri de via organizat n societi mai mari. Problemele sociale, n aceste fi, al sracului i al strinului i al orfanului i al vduvei, pentru ca Domnul,
timpuri, n'au complexitatea de mai trziu. n aceste timpuri, singurul criteriu de Dumnezeul tu, s te binecuvinteze ntru toate lucrurile minilor tale" (Dt 24,
orientare n rezolvarea problemelor sociale era bunul sim, sdit de Creator n 19-22). Legea lui Moise merge i mai departe. Ca s adnceasc sentimentul
firea omului. Omenirea abia pise pe calea evoluiei sociale, cutnd mereu umanitar n sufletul omului, ca astfel s devin regulatorul tuturor raporturilor
forme potrivite, pentru o convieuire fericit i panic. n acest mers evolutiv se sociale, l impune i fa de animale. Treburile tale s i le faci n ase zile, iar n
aaz i poporul biblic cu constituia sa. Nu izolat, ci avnd legturi cu alte ziua a aptea te vei odihni, ca s se odihneasc i boul tu i asinul tu, i ca s
neamuri, aezate n organizaii sociale proprii i cu influene reciproce. Tendina rsufle fiul roabei tale i strinul care-i cu tine"(l 23,12; mai vezi: Dt 5,14; 22, 4;
de a imita i mprumuta aezminte strine a fost totdeauna vie n omenire. 22,6 etc). Este cea dinti codificare a dreptului la odihn! Odihn se cuvine, dup
Aceast nclinare trebuie socotit ca factor de progres mai ales cnd e vorba de legislaia lui Moise, chiar i pmntului, i fiarelor codrului. ...Dar cel de al aptelea
evoluare continu i general spre forme mai perfecte de aezri. Nu totdeauna an s fie an de odihn a pmntului, odihna Domnului: ogorul s nu i-l semeni
se imit i se mprumut ns ceea ce este bun, mai ales ntr'o vreme cnd nc i via s nu i-o tai. Ceea ce'n ogorul tu va crete de la sine s nu seceri, i
n'a stat la dispoziia omenirii experiena suficient de a verifica ce este bun sau strugurii de pe viele tale netiate s nu-i culegi: an de odihn s-i fie pmntului,
ru. Dumnezeu n'a schimbat firea poporului biblic prin alegerea lui ca popor cu n vremea odihnei pmntului, roadele lui v vor hrni, pe tine, pe robul tu i pe
rost special n rnduiala mntuirii omenirii. Ceea ce a fcut Dumnezeu cu el a roaba a, pe simbriaul tu i pe strinul care locuiete la tine" (Lv 25, 4-7). Legile
fost grija special de a pstra legea natural i ideea mesianic, prin nlturarea umanitare sunt obligatorii i n timp de rzboi; ca s nu se verse inutil snge
a tot ce o poate ntuneca i a tot ce o poate mpiedica n pstrarea ei autentic. omenesc, n caz de asediere a unei ceti, trebuie s se fac ncercare de mpciuire.
Chiar de aceea Dumnezeu d poporului biblic multe dispoziii, conforme cu Cnd te vei apropia de o cetate ca s te bai cu ea, mai nti s'o mbii la pace" (Dt
dreptul uzual al timpului sau cu diferitele legiuiri contemporane sau mai vechi, 20,10). Cnd vei iei cu oaste asupra dumanilor ti, ferete-te de tot lucrul ru"
care izvorsc din legea naturala. Tolereaz temporar i stri nrdcinate, care (Dt 23, 9). Grija de orfani, vduve i sraci e obligaie sever (I 20, 21-23).
nu sunt contrare legii naturale i care, pentru moment, nu pot fi nlturate (de Sracul este numit poporul lui Dumnezeu". Dac-l mprumui cu bani pe
exemplu, poligamia). Alte abuzuri generale sunt tolerate, dar ngrdite cu restricii fratele srac de lng tine, nu-l zori i nu-i pune camt" (I 22, 24).
aproape pn la schimbarea fondului, pstrndu-le doar forma extern (de Dispoziiile umanitare, dup sens, cuprind legea iubirii aproapelui n neles
exemplu, sclavajul). Peste tot Dumnezeu procedeaz planificat. Totui, la timpul evanghelic i se pot reduce la legea fundamental cretin: ce ie nu-i place,
potrivit i n msura n care e necesar i folositor, aaz smna binelui, ca mai altuia nu-i face. Acest altul" n primul rnd este conaionalul de orice stare
trziu, n mprejurri prielnice, s rodeasc. Nu ia msuri de siluire extern, ci social, apoi cel de alt neam.
transform sufletul, ca la vreme s se fac ce e bine. De aceea, la temelia tuturor
legilor sociale pune sentimentul de frietate a tuturor oamenilor, care duce la d) Temelia vieii sociale a aezat-o nsui Dumnezeu prin faptul c a sdit n
iubire i se manifest n umanitarism. firea omului simul social. Acest sim Dumnezeu 1-a ornduit s fie deprins n
viaa familial, celula fundamental a vieii sociale.
c) Dac privim acum dispoziiile sociale teocratice prin prisma celor de mai Ca viaa familial s fie aductoare de fericire netulburat, la temelia ei se
sus, aflm, n primul rnd, c ele sunt ptrunse de cel mai nalt umanitarism. aaz cstoria monogam, n care brbatul i femeia, soul i soia formeaz o
Dumnezeu, ce e drept, e protectorul special al poporului evreu; nu este ns singur unitate moral: De aceea va lsa omul pe tatl su i pe mama sa i se
exclus de la binefacerile i sentimentele de cald nvluire printeasc nici cel va lipi de femeia sa i cei doi vor fi un trup"(Vc 2, 24). Aceast voin divin ns

126 127
Studiul Vechiului Testament
Pentateuhul lui Moise

n'a fost mult vreme respectat. n urma nrutirii oamenilor s'a introdus
i s'a mulumit numai cu unele ngrdiri cu efect foarte discutabil. Oare, dac
poligamia, un abuz fa de voina divin, i Legea lui Moise n'a curmat acest
fiecare fiin omeneasc se nate cu aceleai drepturi naturale, cum se poate
abuz. Poligamia ns la poporul evreu a fost o stare excepional tolerat.
admite abuzul de apsare a celui slab de ctre cel tare, a celui srac de ctre cel
Pentru ca s opreasc eventuala degenerare a moravurilor, Legea a ales din
bogat? La aceast obiecie s'a dat un rspuns general mai sus. S nu se uite apoi
dou rele: amorul liber sau poligamia, rul mai mic: poligamia. S'a ngrijit ns
c, innd seama de nclinarea nativ a omului de a-i imita pe alii mai mult n
s o ngrdeasc cu restricii. Astfel, oprete ca cineva s in dou surori de
ru dect n bine i c poporul evreu a dat dovad de aceast nclinare (ntre
soii (Lv 17, 18) sau s prefere pe fiii uneia fa de ai celeilalte (Dt 17, 17).
altele de a avea i ei rege cum au alte neamuri"- 1 Rg 8,19-20), Dumnezeu a
Poligamia, de altfel, nu este mpotriva legii naturale ca poliandria, de care, n
admis din raiuni pedagogice meninerea unor instituii n forma n care atrgea
Scriptur, nu se face nici pomenire. Astfel, din anumite motive i anumite
prin exemplul altor popoare, dar a schimbat fondul. Aa s'a petrecut i cu
cazuri se poate tolera, ca situaie silit. n raport cu soul ei, starea femeii n
sclavajul. S'a tolerat, cci exista n acele timpuri, dar s'a oprit tratarea neuman
familie a fost bun. Ea n'a fost roab, ci parte cu drepturi, dei nu ntru totul
a sclavilor, oprindu-se i sancionndu-se abuzurile stpnului. Ce trebuia i ce
egale cu ale brbatului. Ea nu este la discreia absolut a soului ei, ci are
se putea face n acele timpuri? Dumnezeu n'a putut prescrie poporului biblic alt
libertatea de a se manifesta n viaa social. drept c soiile erau rezervate
cadru social, strin de timpul acela.
fa de strini, dar puteau lua parte la manifestaii publice (I 15, 2-20). Legea
are mare grij de fidelitatea conjugal, temelia vieii panice familiale. Adulterul
f) Pentru aprarea drepturilor i bunurilor individuale i pentru sancionarea
oricrei pri era sancionat cu moartea. Omul care va svri adulter cu
abuzurilor, Legea mozaic a prevzut justiia i anexele ei.
femeie mritat, adic cel ce svrete adulter cu femeia aproapelui su,
Dreptul mozaic nu e drept codificat n paragrafe, ci este cazuistic. Deoarece,
acela s fie dat morii, el, adulterul, dar i ea, adultera" (Lv 20, 10). Pentru
dup concepia teocratic, Dumnezeu este izvorul tuturor drepturilor i tuturor
mpiedicarea degenerrii moravurilor a fost oprit s se lase fetele n ghearele
bunurilor omului, Lui i se cuvine i dreptul de judecat i sancionare. .. .judecata
prostituiei (Lv 19, 29). Fiica de preot prostituata era ars de vie (Lv 21, 9).
este a lui Dumnezeu" (Dt 1, 17). Judectorii nii adesea sunt numii Elohim:
Desfrul, n general, era interzis. Dintre fiicele lui Israel s nu fie desfrnata,
Dumnezeu. Iar dac houl nu va fi gsit, atunci stpnul casei va veni n faa
nici desfrnat dintre fiii lui Israel''(Dt 23, 18). Violul era sever sancionat (Dt
luiDumnezeu i vajura'ntru adevr cn'a ascuns nimic din lucrurile aproapelui
22, 29). Datorit acestor legi, la evrei nu ntlnim decderea moral public,
su" (I 22, 8). Aceast lmurire" nu se putea face numai ca procedeu juridic
cunoscut la alte popoare antice.
naintea instanelor n drept. Dezbaterea judectoreasc era public (Dt 21,19).
Dac cel nvinuit nu se prezenta n faa instanei, putea fi adus cu fora (Dt 21,
e) Legea mozaic n'a interzis sclavajul, dar 1-a mblnzit ntr'o msur
8). Judectorul trebuia s audieze martori i s judece sinceritatea depoziiilor
necunoscut i nepracticat n acele timpuri. Nici pe departe nu se poate compara
(Dt 19, 18). La nevoie, depoziia se confirma cu jurmnt. Sunt necesari cel
starea sclavajului antic la popoarele pgne, cu starea sclavajului din Israel.
puin doi martori (Dt 19,15). Sentina se executa n faa judectorilor (Dt 25, 2),
Starea sclavajului la evrei, n general, se poate asemna cu starea servitorilor de
cea capital n faa publicului (Dt 22, 21).
mai trziu. Sclavii sau servii la iudei proveneau sau din strini (capturai n
Ct privete dreptul de proprietate, se face deosebire ntre bunurile mobile
rzboaie sau cumprai), sau dintre evrei. Starea celor din urm era mai uoar.
i bunurile imobile. Bunurile mobile formeaz proprietatea personal individual,
Stpnul evreu ns nu dispunea liber asupra vieii sclavului. El era obligat
care numai n form de vindere i cumprare puteau fi trecute de la o persoan
s aplice i fa de acesta umanitatea legilor. Cel ce i ucidea servul era pedepsit
la alta. Nu tot aa bunurile imobile (pmnt, cldiri). Dup concepia
cu moartea, dac moartea survenea imediat (I 21, 20); dac 1-a schilodit, sclavul
Pentateuhului, pmntul este al lui Dumnezeu, iar omul numai uzufructuar.
i recpta libertatea (Nm 35,18). Dac robul, pentru tratarea neuman, fugea
Pmntul nu va fi vndut pe totdeauna, fiindc pmntul este al Meu; ct
de la stpnul su, el nu putea fi reclamat (Dt 23,16). Robii aveau zi de odihn
despre voi, fa de Mine voi strini suntei i venetici" (Lv 25, 23). Acumularea de
smbta (Dt 5, 4), iar n anul sabatic erau scutii de munci grele (Lv 25). Zilierii
proprieti latifundiare e oprit prin anul jubiliar (tot al 50-lea an), cnd proprietile
trebuiau pltii n fiecare zi dup terminarea muncii lor (Lv 19, 13). Plata unui
rurale nstrinate din orice motive treceau fr nici o contravaloare la vechii
muncitor cu ziua era dubl costului de hran pe zi a unui om. n privina
proprietari. De altfel, pmntul, n caz de vindere, nu-i schimba proprietarul,
sclavajului s'ar putea obiecta Legii divine promulgate prin Moise (ceea ce, cu
cci se vindeau, pe unul sau mai muli ani, numai produsele pmnturilor Cu
acelai temei, se poate obiecta i cretinismului primelor veacuri), c nu s'a
ct vor fi ani mai muli, cu att i vei ridica preul; i cu ct vor fi mai puini, cu
curmat o stare de nedreptate social n chip categoric i imediat. C a tolerat-o
att i-l vei micora, de vreme ce el i vinde dup un anumit numr de strnsuri
128
129
Studiul Vechiului
Pentateuhullui Moise
Testament

ale roadelor" (Lv 25, 16). Dumnezeu, ca stpn exclusiv al pmntului, a dat
pentru despgubirea pgubaului de venitul ce i l-ar fi adus lucrul furat, ct
dispoziii amnunite i pentru moteniri. Astfel, testamentul n Legea Veche e
vreme a fost n posesia hoului (I 21, 33-22, 3).
necunoscut, cci e fr rost.
De dispoziiile legale au beneficiat i strinii care s'au aezat durabil n ar,
g) ntre dispoziiile sociale ale Pentateuhului sunt i unele care sunt anacronice
dei nu au primit Legea mozaic. Strinii sunt obligri s se abin de la unele
pentru timpurile noastre. S se in ns seama c aceste legi sunt date cu 3.500
obiceiuri pgne, pe care le aveau, contrare legilor pmntului (de exemplu, de
la sacrificiile omeneti, Lv 20, 2). ani n urm, precum s'a spus mai nainte.
Ceretori i vagabonzi Legea nu cunoate, deoarece cel ajuns la strmtoare Compararea legilor sociale din Pentateuh cu legile altor popoare antice
se vindea rob. ndreptete deplin ntrebarea pe care Moise o pune poporului, cu prilejul
mprumutul nu este o afacere, ci o obligaie de milostenie, de aceea nici nu promulgrii lor: Sau care este marele neam cruia s i se fi dat rnduieli i
se putea pretinde camt (I 22, 25). Se putea lua dobnd de la strini, pentru hotrri drepte aa cum este toat Legea aceasta pe care opun eu astzi n faa
c i ei luau dobnd (Dt 23, 21). Gajul putea fi reinut numai pn la asfinitul voastr?" (Dt 4, 8).
soarelui, dac acela era un lucru necesar pentru individ (de exemplu, haina care Dintre profeiile religioase ale Pentateuhului, o deosebit atenie merit acelea
servea ca nvelitoare peste noapte, I 22, 25). care-L anticipeaz pe viitorul Mesia. Mesia este transcrierea evreiescului Maiah
Ideile fundamentale ale dreptului penal sunt: a) ca s se sting nclinarea = Unsul (n grecete ) i-L indic pe Mntuitorul promis de Dumnezeu
ctre nelegiuire din inima omului, i acesta s se umple de frica lui Dumnezeu; oamenilor.
b) sanciunea se extinde i asupra clcrii voii lui Dumnezeu (pcat), cum cere Locurile cu caracter mesianic aflate n Pentateuh sunt destul de numeroase,
concepia teocratic; c) pedeapsa trebuie s fie potrivit cu crima (ochi pentru dintre acelea mai importante fiind urmtoarele: ntia veste bun (Fc 3, 15),
ochi), s-1 ating pe vinovat i nu pe familialii sau pe apropiaii acestuia (Dt 21, Binecuvntarea lui Noe (Fc 9, 25-27), fgduinele date lui Avraam i celorlali
16); d) pedeapsa s fie sub raportul imputabilitii morale a fptuitorului (voit, patriarhi biblici (Fc 12, 2-3; 15, 5; 17, 2-4,18,18; 22,18), Urmaul celebru (Fc 22,
intenionat i n ce msur? - Nm 35; I 22,11; Dt 22,8). Deoarece orice nelegiuire 18), profeia lui Iacob despre iloh (Fc 49, 10), Steaua din Iacob (Nm 24, 17) i
e fapt urmrit de Lege, care nu poate rmne nepedepsit, orice evreu are Profetul cel Mare (Dt 18, 15).
datoria de a denuna o frdelege (Dt 14, 4). Aceast dispoziie ns nu poate
nlesni o eventual rzbunare personal, cci mrturia fals i denunul fals sunt 1) ntia veste bun (Fc 3, 15)
sancionate (Dt 19). n fruntea textelor mesianice ale Vechiului Testament stau celebrele cuvinte:
Sanciunile, n general, sunt umane. Nici o crim mpotriva dreptului de Dumnie voi pune ntre tine i femeie, ntre seminia ta i seminia ei; Acela i
proprietate nu e sancionat cu moartea. Pedepsele corporale nu sunt nici va inti ie capul, iar tu i vei inti Lui clciul".
nemiloase, nici umilitoare pentru acel timp, n comparaie cu sanciunile altor Ideea mesianic ia fiin o dat cu cderea omului. Aceast viziune clar a
coduri antice (tiere de mini, scoaterea ochilor). n aplicarea pedepselor corporale adevrului o are omul de la nceput. Dumnezeu, n Care credea Adam, ar fi rmas
trebuia s se in seama de demnitatea omului, ca fptur dup chipul i fr prestigiu dac o dat cu prbuirea nu i-ar fi sdit omului n suflet ndejdea
asemnarea lui Dumnezeu (Dt 25, 3). ntr'un ajutor. Exprimarea bucuriei la naterea ntiului copil (Fc 4,1) mrturisete
Legea mozaic apr i bunurile morale ale oamenilor: onoarea, bunul nume c protoprinii s'au dus cu gndul la Omul fgduit de Dumnezeu. Contiina
(I 20,16; 23,1; Lv 19,16) i cinstea femeilor (Dt 22,13-19). Moralitatea sexual clar a unei vita nova" este nfipt i n gndul lui Lameh, care nscnd un fiu"
a fost aprat cu dispoziii drastice. Orice fapt care d dovad de degenerare zice: Acesta ne va mngia n osteneala noastr i'n durerea minilor noastre,
moral, sexualitate excesiv sau sadism, bestialitatea, pederastia, incestul sunt ce vine din pmntul pe care Domnul Dumnezeu l-a blestemat" (Fc 5, 20).
aspru pedepsite. Vrjmia se pune ntre tine i femeie". Pronumele tine" se refer la arpele
Ct privete bunurile materiale, legea apr dreptul de proprietate i cel mai nelept dect toate vietile cmpului (3,1). Articolul ha care premerge
sancioneaz violarea lui. Legi pentru violarea dreptului de proprietate imobil cuvntului nacha- arpe arat c Biblia se gndete la un anumit arpe, la un
nu gsim, pentru concepia special a Legii mozaice n aceast materie. Doar arpe iret i diplomat, pe care capitolul 3 l pune ntr'un raport de egalitate cu
att ni se spune: este pedepsit mutarea pietrelor de hotar, care ar atinge brbatul i n unul de superioritate intelectual fa de femeie. n Vechiul
motenirea imobil (Dt 19, 14). n caz de furt, delapidare sau sustragere, Legea Testament, arpele de aici e numit uneori diavol (de ex., Sol 2, 24); n Noul
prevede restituirea bunului nstrinat, adugndu-se i o parte a preului lui real, Testament arpele cel vechi" se cheam: satana", diavol", balaurul cel mare"
care neal pe toat lumea (Ap 12, 9; 20, 2).
130
131
Studiul Vechiului Pentateuhul lui Moise
Testament

Din comentariile Sfntului Ioan Hrisostom, ale Fericitului Augustin, Procopie acest dublu neles al verbului exprim mai potrivit poziia ntre cei doi vrjmai,
din Gaza, Teodoret . a. reiese c tradiia vede n arpe un instrument. n crile ci pentru c aceasta este ideea versului: arpele poate muca numai partea
lor gseti adevrate rezumate ale nvturii despre ngerul rebel din Facerea 3- inferioar a corpului omenesc, picioarele, muctur care nu e totdeauna mortal
Semnificative sunt cuvintele lui Augustin: ceea ce se zice despre arpe se refer cum e cazul cu sfrmarea capului. Sfrmarea capului indic aadar nimicirea
la acela care a lucrat prin arpe" {quodserpenii dicitur, adeum quiperserpentem total a vrjmaului, ct vreme mucarea clciului indic numai un succes
operatus est referetur"). Un altul, care a avut influena n formularea concepiei parial. Aici e de acord i Vulgata: ipsa conteret caput tuam, et tu insidiaboris
despre diavol ca autor al pcatului, e Teodoret, cu memorabilele sale vorbe: colcaneo eius".
" ". Dintre teologi, cei mai muli urmeaz linia Din cele expuse rezult clar structura profetic a versului. Convingerea despre
trasat de aceti Sfini Prini i scriitori bisericeti. mesianismul din 3,15 o avea i Sfntul Pavel, cruia textul i servete de baz la
Existnd aceste premise, au dreptate unii cnd scriu: arpele care l-a sedus Rm 16, 20. n loc de: Seminiafemeii", Sfntul Pavel are Domnulpcii", titlu
pe om nu-i dect un <porteparole>"... Tot aa de justificat este interpretarea care
pe care-1 poart Mesia la 10, 9, 6. Privit prin Epistola ctre Romani, versetul 3,15
poate fi numit concret reprezentativ. Rezult c arpele a fost real, dar l-a
primete urmtoarea tlcuire: Urmaul femeii e de origine divin, arpele l
reprezentat pe diavol.
indic pe satana, iar rzboiul iniiat n 3, 15 sfrete cu o victorie total n
Cine e femeia din versetul 15? Femeia e Eva, iar seminia ei sunt urmaii
favoarea ilustrului urma al femeii.
Evei, omenirea ntreag. Unii vd aici o femeie a viitorului, pe Mria, iar prin
Cu acest neles a trecut i n Sfnta Tradiie, dup cum se poate constata
seminia ei neleg un om al viitorului, pe Iisus, fiul Mriei. Aa scrie Murillo (n
nc n secolul al doilea la Irineu: Smna care avea s zdrobeasc capul arpelui
Geneza, 1914, p. 306): la mujerdelv. 15 esMria".
Muli ar voi ca femeia s fie Eva i Mria totodat. Eva n sens literal, Mria este fiul Manei.
n sens spiritual. Rezultatul celor spuse este deci urmtorul: n decursul vieii ei, omenirea are
Contextul nu admite a ne gndi dect la Eva. Cuvntul iah e folosit n 2, 23; de luptat cu Rul, sub toate formele lui; la sfrit, printr'un celebru urma al ei,
3,1, 2, 4, 6, 12, 13,14 pentru a determina ntia femeie, deci natural nu poate fi va iei nvingtoare din lupta n care vrjmaul Satana, agresorul permanent al
dect acelai caz i n 3, 15. Zera (seminia) exprim deseendena femeii. n 3, omului, i apr cu ndrjire sfera sa de interese.
16 este pretins sensul colectiv, expresia seminta^fSnd lmurit prin pluralul Astfel avem n aceast sentin divin ceea ce cu tot dreptul se numete
copii. Prin aceast interpretare Mntuitorul fgduit nu-I exclus, El este doar Protoevanghelia, adic ntia veste bun.
unul din mulimea de urmai ai femeii Eva.
Seminia arpelui" sunt erpii ca urmai ai acestei reptile, care reprezint 2) Binecuvntarea lui Noe (Fc 9, 25-27)
ns colectiv rul din lume, iar individual pe diavol. Un alt text mesianic este alctuit de cuvintele rostite de Noe: "Blestemat s
n partea a doua a frazei, obiect de discuie e pronumele acela". n textul fie Canaan! Robul robilor le va fi el frailor si!- i a zis: "Binecuvntat s fie
original avem hu. Evreiescul Zera are nsemnare colectiv, pronumele ar trebui Domnul, Dumnezeul lui Sein, iar Canaan s fie robul su; s-l nmuleasc
s stea la plural (cum e cazul n Fc 15, 13, 17, 8). n textul nostru pronumele e Dumnezeu pe lafet i s locuiasc 'n corturile lui Sem, iar Canaan s le fie slug".
la singular i atunci determin un individ (ca n Fc 4, 25). Septuaginta traduce: Canaan este blestemat a fi rob. Fratele lui Sem i lafet nu a fost Canaan, ci
, dovad c LXX s'a gndit la un brbat al viitorului; dac s'ar fi referit la Ham, i totui n blestem figureaz nepotul lui Noe. Pentru ce? Muli comentatori
seminie" ar fi trebuit s traduc cu un neutru , iar dac s'ar fi gndit la l citeaz pe Origen, care amintete o tradiie veche, dup care Canaan ar fi fost
femeie" ar fi trebuit s redea cu . Numai Vulgata a tradus cu ipsa i-1 refer primul martor ocular al scenei din versetul 21 i, prin urmare, ntiul vinovat.
la femeie. Se vorbete ns aa de mult de acele exemplare ale textului latin care Acesta l-a chemat apoi pe Ham la faa locului.
aveau ipse. Astfel se afirm c Itala avea ipse, cu toate c premerge natural Credem, mai degrab, c chiar n textul original a figurat de la nceput
semen. numele lui Canaan pentru urmtoarele motive: n Facere 9, 1 Ham a fost
Pronumele hu se refer la seminie, nu la femeie (n Facere pronumele binecuvntat, deci cu greu putea s cad blestem asupra lui. Aceasta este i teza
masculin hu = el", acela", se folosete i pentru femininul ea", aceea"). Sfntului Ioan Hrisostom. Noe rostete blestem asupra lui Canaan pentru ca toi
Traducerea lui hu cu ipsa este greita. s ia aminte c rul fcut prinilor i blestemul printesc are urmri dezastruoase
O greutate ni se prezint la locul acesta n verbul uf = a sfrma. L-am pentru descendeni. Canaan este, ntr'adevr, ncadrat ntr'un text cu fraii Sem i
tradus o dat cu a sfrma", a doua oar cu a muca". Nu numai pentru c lafet, dar evreiescul oh" (frate) aplicat la Canaan are nelesul mai larg de
rudenie.
132
133
Studiul Vechiului Pentateuhul lui Moise
Testament

Sem este binecuvntat. Binecuvntarea sa este de coninut spiritual. Dumnezeu numete Sfntul Ioan Hrisostom pe patriarhul Avraam, care rmne totui mijlocitor
este numit: Dumnezeul lui Sem", numire semnificativa i plin de ndejdi. real i universal ntre binecuvntarea dumnezeiasc i omenire.
Pentru a se specifica raportul dintre Dumnezeu i Avraam, s'a numit Dumnezeu:
Dumnezeullui Avraam, Dumnezeulprinilor''(Man 1,1), iar mai trziu Hristos 4) Urmaul celebru (Fc 22, 17)
l agriete pe Cel de sus cu vorbele: Dumnezeul meu! Dumnezeul meu!". n Sunt n cartea Facerii cteva texte (22,17; 26,4; 38,4; 32,15) nrudite ideologic.
conformitate cu profeia lui Noe, Sem avea s devin favoritul Domnului, organ Ele se pot rezuma n cuvintele: ...pe urmaii ti i voi face numeroi ca stelele
al revelaiei dumnezeieti. ceruluiicanisipuldepearmulmrii,iurmaiitaivorstapnicetailedumanilor
Iafet primete o binecuvntare material, care-i promite ntinderi teritoriale lor; i prin urmaii ti se vor binecuvnta toate neamurile pmntului...".
i indirect nmulirea ca numr (scil. a urmailor). Promisiunea aceasta a fost determinat de vrednicia lui Avraam, care a
Perspectiva de-a lua parte la binecuvntarea spiritual a lui Sem se deduce ascultat de Domnul i a pzit ornduielile, poruncile, legile i nvturile sale".
din cuvintele: s locuiasc'n corturile lui Sem". Unii comentatori iau ca subiect Fondul acestei fgduine este similar celei din 12, 3 Avem aici n plus
la: S locuiasc..." pe Dumnezeu, nu pe Iafet. Subiectul e Iafet, ctre care se asemnrile cu stelele cerului", pulbereapmntului''(28,14), nisipulmrii",
adreseaz Noe. Fraza s locuiasc..."nu se nelege c Iafet se ntinde att de care sunt sinonime i indic posteritatea numeroas a cuiva. Urmaii" sunt
mult nct i-ar alunga pe semii din aezrile lor, cum presupunea, nc n secolul urmaii cuiva (cf. Fc 3, 15). Descendenii sunt nti cei dup trup, apoi
VI, Procopie din Gaza, ci se interpreteaz ntr'un sens istoric cultural, referindu-se , cum precizeaz Sfntul Apostol Pavel (Ga 3, 7). Izvorul binecuvntrii
la prozeliii care din mijlocul popoarelor indo-germane se vor asocia elitei reli- este smna", adic un descendent al lui Avraam, Isaac, Iacob; obiectul
gios-istorice a lui Sem". Cuvintele lui Noe anun i marele adevr: pcatul se binecuvntrii sunt popoarele pmntului ntreg. n aceste texte se duce o
pedepsete sever, iar virtutea se rspltete mulumitor. adevrat campanie n jurul verbului barak = a binecuvnta, care vine att la
Tifal (Fc 12, 3; 18,18; 28,14), ct i la Hitpael (Fc 22,18; 26, 4) i pe care unii l
3) Fgduina lui Avraam (Fc 12, 2-3) traduc cu pasivul: vorfi binecuvntate", alii cu reflexivul: se vor binecuvnta".
n istoria mesianismului fgduinele fcute lui Avraam ocup un loc cu Sunt acceptabile ambele forme, cci ideologic textul nu se schimba mult. Mesianic
totul aparte; cuvintele profetice sunt urmtoarele: Eu voi face din tine un neam a fost interpretat acest text n nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah 44, 20-23 i n
mare-, i te voi binecuvnta i-i voi mri numele i tu vei fi izvor de binecuvntare. Noul Testament, dup cum rezult din spusele Apostolilor Petru i Pavel (FA 3,
Voi binecuvnta pe cei ce te vor binecuvnta, iar pe cei ce te vor blestema i voi 25 i Ga 3, 14).
blestema; i'ntru tine se vor binecuvnta toate neamurile pmntului" (cf. i Fc Sensul religios al versetului este: Copiii sufleteti ai patriarhului se vor nmuli,
22, 18; 24, 7; 20, 4; 28, 14; 32, 12). acetia vor fi adevrai stpni ai pmntului, iar printr'un urma celebru al lor
A face din Avraam printele unui popor numeros este cea mai neateptat se va nfptui fericirea tuturor oamenilor.
promisiune pentru patriarhul naintat n vrst i lipsit de copii. Fgduina avea
s devin realitate, pentru ca din ea este condiionat att fericirea popoarelor, 5) Profeia lui Iacob despre iloh (Fc 49, 10)
ct i renumele patriarhului. Dumnezeu l binecuvinteaz, adic l druiete cu Capitolul 49 din Facere conine cuvntarea pe care patriarhul Iacob a rostit-o
tot felul de bunuri materiale i spirituale. Expresia i-i voi mri numele" celor 12 fii ai si. Acest fragment biblic este o binecuvntare i o profeie totodat.
prevestete celebritatea legat de acest prieten al lui Dumnezeu. De sinceritatea Acest caracter al cuvntrii rezulta din Prologul cuvntrii: Adunai-vd, ca s
fa de Avraam i bunurile juruite lui depinde mntuirea. Cel care este potrivnicul v spun ce o s vi se ntmple'n zilele ce vor veni" (Fc 49, 1).
acestei unelte a credinei i nbu singur izbnda n viaa omeneasc i o Avnd n vedere aceast structur a cuvntrii lui Iacob, Sfntul Ioan Hrisostom
pierde cu totul pe cea viitoare, cci Avraam este mijlocitorul universal n aceast l numete pe patriarh: Celptruns de Duhul Sfnt".
privin. n referirile sale la cei 12 copii, Iacob are n vedere, n general, vrsta lor.
Noul Testament ncepe astfel: Cartea naterii lui Iisus Hristos, ...fiul lui Succesiunea copiilor la mprtirea de binecuvntarea printeasca este urmtoarea:
Avraam...". Astfel se dovedete Avraam strbun al Mntuitorului, iar Acesta Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Zabulon, Isahar, Dan, Gad, Aer, Neftali, Iosif i Veniamin.
descendent al patriarhului. Fiecare din copii are cte-o referire la persoana sa n cuvntarea printelui
Realizarea fgduinei o vdete i Ioan 4, 22 {de la Iudei este mntuirea'). lor. Aceste referiri au n vedere viitorul apropiat sau epoc mesianic.
Sfinii Prini admit caracterul mesianic al textului i apreciaz mai ales Cuvntarea profetic e scris n poezie, aa s'a pstrat n manuscrisele Vechiului
coninutul eshatologic al fgduinei fcute acestui atlet" al credinei, cum l Testament. Problema care se pune este dac i-a versificat-o Iacob nsui, ceea

134 135
Studiul Vechiului Pentateuhul luiMoise
Testament

ce nu este exclus, sau aceasta este opera unui versificator al ideilor aceluia. Sunt La vechii evrei sceptrul a fost ntotdeauna semnul distinctiv al regelui, al
destui rapsozi populari, care trind n largul cerc al naturii au mintea odihnit, crui rol era de pstorire; simbolul aceluia care are puterea i dreptul de-a lovi
stihuiesc cu uurin n poezie textul pe care ei singuri i-1 popularizeaz. n n supuii si neasculttori, prin analogie: legislator, conductor, stpn, rege,
afar de aceea, Iacob se afla n starea brbailor care sub impulsul inspiraiei au mprat.
ptruns taine puin accesibile altora. Aceeai semnificaie o are sceptrul i n uzul vorbirii noastre: Toiagfrumos
Versetele 8 i 9 sunt stihuri introductive n profeie. Iuda este numit pui de mpodobit, purtat de suverani ca semn al autoritii superioare".
leu" cu semnificaia c el va avea ntietate ntre frai, c urmaii si se vor n acest sens vorbete Negruzzi despre unirea sub un singur sceptru a
impune prin acte de vitejie, c tribul lui Iuda va juca, n mijlocul frailor, rolul pe provinciilor romne", iar Eminescu scrie despre: mna care a dorit sceptrul
care l joac leul n regnul animalelor. universului...".
Cuvntarea i atinge punctul culminant n cuvintele adresate lui Iuda, cel Toiagul de crmuitor" este un paralelism la sceptru. Nu va lipsi sceptrul
de-al treilea copil avut cu Lia (Fc 49, 9-10). ntre textele istorice - cel original i luiluda" nseamn c nu va nceta primatul lui Iuda. Acesta va pstra demnitatea
apoi Septuaginta i Vulgata - exist deosebire. De aceea, pentru a reda traducerea - puterea, autoritatea, conducerea, domnia pn cnd va veni iloh".
fidel, analizm textele prin comparaie. Textul masoretic este urmtorul: Lo Fraza introdus prin conjunciile pn cnd" poate avea o nsemnare dubl.
iasur sevei miiehuda umehokek mibn raglaiv ad ki iavo ilo(b) velo ikehat Aciunea descris n propoziia principal nceteaz cnd ncepe aciunea celei
amim". Nu va lipsi sceptrul lui Iuda, nici toiag de crmuitor dintre coapsele lui, secundare. De ex. Fc 24,19: i cmilelor tale le voi scoate ap pn ce toate-i
pn cnd va veni ilo(h) i de el vor asculta popoarele"." vor potoli setea".
Formaia verbal nu va lipsi "este traducerea lui Io iasur. Negaia lo nseamn Aciunea descris n propoziia principal nu nceteaz cnd ncepe aciunea
nu", iasur" deriv de la sur". Gesenius l traduce cu weichen", abweichen" celei secundare. De ex. Fc 28,15: ...nu te voi prsi pn nu voi plini toate cte
= a ceda altuia, adic sceptrul. Vulgata a tradus grecescul cu aufevre" i-am spus", adic nu te voi prsi, deoarece plinesc ceea ce i-am spus.
(auferetur') a pierde. ebet" care nseamn sceptru" e tradus n Septuaginta Dac admitem cazul dinti, atunci Iacob zice: stpnirea lui Iuda va nceta
cu . Septuaginta traduce interpretativ, cci Peito i Aquila au . cnd vine iloh.
Rdcina ideografic a dat natere multor termeni, dintre care cei mai Dac admitem sensul al doilea, atunci patriarhul zice urmtoarele: Stpnirea
vechi sunt = baston i = a se sprijini, = baston pentru lui Iuda nu va nceta deoarece va sosi cel ateptat", de care vor asculta popoarele",
a se sprijini. adic stpnirea lui Iuda i va ajunge punctul culminant n cel ateptat, n iloh.
n antichitate cei care comandau, care dirijau o oarecare ntreprindere, oamenii de Determinarea sensului depinde de interpretarea cuvntului iloh. Mare greutate
condiie, purtau n mn un ebet, , care indica demnitatea inutei lor. prezint n locul acesta enigmaticul ilo(h). Cuvntul a fost obiectul unor ndelungate
Asirienii, scrie Strabo, se preumbl avnd n mn bastoane elegante. Pentru discuii. Dup principalele interpretri, iloh ar avea sensul de:
persoane distinse acest baston devine simbol de suveranitate, de conducere, 1. Nou nscutul;
semnul distinctiv al regalitii, Aa aflm n Iliada o imagine veche despre un 2. Salem, oraul Ierusalim;
baston care era folosit zilnic i care era totodat simbolul autoritii i al stpnirii. 3. elah, fiul lui Iuda;
Grecii antici pun sceptrul n mna zeului lor principal; tot din Iliada tim c 4. Silo = ora cu acest nume;
sceptrul lui Agamemnon era de origine divin. 5. Adevratul domnitor;
n vechiul Egipt faraonii sunt nfiai, n hieroglife, innd n mn sceptrul. 6. mpciuitorul;
n monumentele vechi, asiriene i persane, suveranii apar eznd i avnd 7. Acela cruia i se cuvine domnia.
sceptrul ntre picioarele lor, de ex. n monumentele din Persepolis. Punctul nti n'are ns justificare gramatical i nici dogmatic.
Forma sceptrului era diferit. La greci era un baston lung ce se termina la Identificarea lui ilo(h) cu oraul Salem (Ierusalim) nu este ndreptit.
captul de sus ntr'un glob, n Egipt la nceput un plug ori o barz mpodobeau n ce privete ipoteza a treia, care identific numele iloh cu elah, nepotul
sceptrul, n Roma e drept sau curb - sceptrum", hasta baculus". lui Iacob, ea cade pentru motivul c elah era de fa la rostirea cuvntrii i nu
era o problem de viitor, pentru ca s se gndeasc unii exegei la el.
mpotriva identificrii cu oraul Silo avem argumente filologice. Numele
a) Aici textul biblic este citat dup ediia a doua a prezentului volum. n Biblia, ediie
jubiliar a Sfntului Sinod, el sun astfel: Domnitor nu va lipsi din Iuda, i nici crmuitor din localitii Silo e scris diferit de cel al lui iloh (din Fc 49, 10).
coapsele lui pn va veni ceea ce i-a fost hrzit: Cel pe Care neamurile l ateapt". De cele mai multe ori ortografia localitii este urmtoarea:

136 137
Studiul Vechiului Pentateuhul lui Moise
Testament

Vh. = lh (10, 18, 1; 18, 9; 19, 51; 21, 2; 22, 9; lud. 18, 31; 21, 12; 1 Rg 1 3; s soseasc". Sfntul Ioan Hrisostom zice c naiunea iudaic i eful ei propriu
2, 14; 3, 21; 4, 3; 4, 4; 14, 3; 3 Rg 2, 27; 14, 2; Ir 20, 6). Alteori scrie Silo -7 vor exista pn cnd vine acela care este sperana popoarelor (pentru mntuirea
(Ir 7, 12, lud. 21, 21) sau scurt 7. - lo Qd 21, 19; 1 Rg 1, 34; Ir 7, 14; Ir 26, 9; lor). Teodoret refer binecuvntarea lui Iacob la tribul lui Iuda, zicnd c profeia
41, 5; Ps 78, 60) niciodat iloh - \T\ cu hirek gadol. s'a realizat ntocmai, Iuda e un trib regal, iar Hristos din acest trib a ieit.
i istoria biblic este mpotriva identificrii lui iloh din 49,10 cu oraul Silo. Chirii vede aici o profeie despre ntrupare. Timpul ntruprii este determinat
Iuda i tribul su n'au avut rgazul s joace un rol att de preponderent n prin lipsa de regi (din Iuda n Iudeea), ceea ce a czut n epoca lui Irod.
epoca veche, ci abia mai trziu. Dac s'ar referi la oraul Silo, la o epoc cnd Pe aceeai linie se axeaz i exegeza textului la scriitorii occidentali, care
poporul nc nu era organizat, ce rost ar fi avut cuvintele: nu va lipsi sceptrul" difer de cei din Rsrit numai n detalii nensemnate. Aa de exemplu Fericitul
(domn), cnd nc nu era ntemeiat regalitatea? Ieronim scrie despre versetele acestea: Licet de hristo grande mysterium sit,
Iuda are merite pentru familia sa; l salveaz prin intervenia sa energic pe tamen justa litteram prophetarum quod regis ex Iuda per David stirpens
Iosif de la moarte (Fc 37, 26), i reprezint n Egipt pe fraii si (Fc 44, 18), dar generentur et quod adorent eius omnes tribus".
Moise e din tribul lui Levi, iar Iosua din cel al lui Efraim. Dup epoca lui Iosua Ca i antecesorii si, i Fericitul Augustin caut s dea un rspuns la celebrul
crete, din ce n ce, importana lui Iuda. text din capitolul 49 al Facerii. n rezumat, el afirm urmtoarele: Interpretarea
Mai departe dect epoca Judectorilor nu putem merge cu referirea la oraul ar fi foarte greit dac nu s'ar referi laHristos", iar pe acesta Augustin l numete:
Silo, cci Iuda i-a fcut demult intrarea n Silo, iar profeia s'ar fi epuizat. Secundum carnem" al lui Iacob. Fr ndoial particula introductiv n fraza
Punctul 5 (adevratul domnitor) are tangene cu Septuaginta, de aceea unii secundar adki = pn cnd" nu limiteaz primatul lui Iuda. Domnia lui Iuda
exegei traduc cu: pn vine adevratul domnitor. Alii deduc pe iloh de la nu nceteaz cu venirea lui Mesia.
alah = a tri n pace, substantivat mpciuitorul (omul pcii) - (Mirislav mpria din Facere 49,10 este cea spiritual a lui Mesia, pe care superioritatea
Friederich). Muli exegei pleac n lmurirea acestui cuvnt de la rdcina lui Iuda o prefigureaz. Aceast prioritate nu nceteaz prin sosirea lui Mesia, ci
alah = a tri n pace i vd aici un nume propriu dat lui Mesia. prin El i ajunge cea mai nalt culme a dezvoltrii sale.
Din punct de vedere istoric e justificat deducerea lui iloh de la radicalul
6) Steaua din Iacob (Nm 24, 17)
Sfnta Scriptur II nfieaz pe Mesia ca un suveran al pcii. Isaia (9) l Un alt text cu caracter mesianic ar fi Numerele 24,17. Sunt cuvintele rostite
numete principe al pcii", iar Apocalipsa 5, 5 Leul din Iuda". Aceast deducere de vrjitorul moabit Balaam: I-l voi arta, dar nu acum; l fericesc, dar nu mi-i
e justificat i dogmatic, iar din punct de vedere filologic nu poate fi combtut aproape: o Stea va rsri din Iacob, un Om se va ridica din Israel i va zdrobi
nomina" de felul lui guitol" se gsesc. Ar fi un fel de nume propriu, format cpeteniile Moabului, i pe toi fiii lui Set i vaprdda".
dup analogia substantivelor kidor = vuiet de rzboi (Iov 15, 25) de la kdr= a fi Verbul ereneu st la imperfect, se traduce cu prezentul, idee susinut de
murdar, tulbure, sau kifor = fum, de la kfor = a fumega. gndirea frazei i de celelalte forme verbale din text, deci l vd"; darak, e
Punctul 7 (Acela cruia ise cuvine"'domnia) este reprezentat de Septuaginta, perfect, evenimentul aparine viitorului, deci = va rsri". Steaua" este aici
care are , i Vulgata care traduce cu cui repositum est", pentru c imaginea unui om de seam, domnitor sau rege, dup cum rezult din ansamblul
l consider pe iloh un substantiv compus din (), (aer) = care i Io = cruia, versetului. Comparaia revine n Vechiul Testament. La Dn 12,3, oamenii virtuoi
deci acela cruia i se cuvine = (scibicet domnia). sunt tot attea stele", n Fc 37, 9 fraii lui Iosif sunt unsprezece stele", la 15, 5
Aceast interpretare e admis de Origen, Hrisostom, Teodoret. Acestei i 26, 4 urmaii lui Avraam i Isaac sunt stele", iar n Ap 22, 16 Hristos Se
interpretri i se ataaz Aquilla, Simmach, care au , ca i Septuaginta. numete: stea strlucitoare". Toiagul" e simbolul demnitarului (vezi Fc 49,
Peita red cu: Acela cruia i se cuvine" (sceptrul). 10). Fiii lui Set" sunt edomiii; aa interpreteaz i Septuaginta ( ), i
Interpretarea e n armonie cu contextul i pare a fi confirmat de Iezechiel Vulgata, dei evreiescul Seth are i nsemnarea de: tumult de rzboi"; de
21, 27, dar mai ales de peste patruzeci de manuscrise (codici). aceea unii teologi presupun c este vorba de pieirea celor cu sentimente
Dei modul de interpretare al enigmaticului iloh difer de la exeget la rzboinice i traduc vorbele bne th" cu: prietenii vuietului de rzboi", copiii
exeget, totui exist o unanimitate n interpretarea mesianic a textului. n dialogul vuietului de rzboi" etc.
su cu Trifon, Sfntul Iustin arat c locul acesta prezice dou evenimente n cazul acesta sensul mesianic al textului e i mai evident.
referitoare la Hristos. Sfntul Efrem irul aplic versetele 8 i 9 la Iuda, fiind Balaam strbate timpurile pn departe n epoca Aceluia pe care l vede
vorba de versetul 10, el combate pe cei ce-1 vd pe David n: acel care trebuie nscndu-se ca descendent al lui Iacob. steaua dup care s'au orientat magii

138 139
Studiul Vechiului Testament Pentateuhul lui Moise

(Mt 2, 2), care sosind n Ierusalim ntrebar: Unde este Cel ce S'a nscut rege al Deuteronom, l ateptau pe adevratul profet. Astfel, la vederea lui Ioan
Iudeilor? C'n Rsrit vzutu-1-am steaua i am venit s I ne nchinm". Boteztorul fariseii ntrebau: oare este el Profetul? (In 1, 21).
Pentru ca n secolul al -lea Origen s se fi putut exprima att de categoric Un argument n favoarea mesianismului l constituie tradiia samaritean.
(De nimic nu vorbete profeia aceasta att de mult ca de Hristos... pe care-L Biblia samaritenilor const numai din crile lui Moise, iar Deuteronom 18, 15
vede nu pentru acum, ci pentru plinirea vremii, cnd Dumnezeu L-a trimis pe constituie, pentru ei, cea mai celebr profeie mesianic, vezi n privina aceasta
Fiul; steaua este un indiciu despre divinitate, iar toiagul unul despre natura Ioan 4, 25. \
omeneasc a Domnului") asupra caracterului eshatologic al profeiei, trebuie s Caracterul mesianic al locului l garanteaz Noul Testament prin Faptele
fi existat o tradiie cu premise bine fixate, pe baza creia acest Printe al criticii Apostolilor 3, 22: Pentru c Moise a zis ctre prini: Prooroc ca mine v va
literare s fi putut conchide. ridica Domnul Dumnezeul vostru dintre fraii votri...". i Evanghelistul Ioan
Targumele se refer la profeia la Mesia, iar eful rscoalei iudaice, sub ne asigur c prin mijlocirea lui Moise L-au ateptat pe Hristos, iar cuvintele
mpratul Adrian, primi numele Bar-Kochba = fiul stelei, pentru c l-au crezut Mntuitorului: Dac nu credei Scripturile lui Moise, cum vei crede cuvintele
Mesia cel prezis n Nm 24, 17. mele!" pot avea n vedere i textul nostru. Iudeii l ateptau pe Mesia ca profet
Sensul mesianic se menine n decursul timpului, dovad c trziu n secolul (Ioan 1, 21), de aceea n mai multe ocazii oamenii Noului Testament l identific
XI episcopul Damian i combate, n Antilogul su, pe iudeii care nu L-au primit pe Iisus cu profetul anticipat de Dt 18,15 (cf. In 6,14; 7, 40). Se vede c ceea ce
pe Hristos, cunoscut lor n Vechiul Testament sub numele: Steaua luilacob". spune Procopie din Gaza e foarte adevrat: Moise e profet".
n conformitate cu aceast prezicere Mesia va fi un viteaz de seam, care i
va reduce la tcere pe cei mai temui dumani ai si.
Bibliografie
7) Profetul cel Mare (Dt 18, 15)
Una dintre multele profeii atribuite lui Moise este i Deuteronom 18, 15: La FACERE: Origen, . (M.G. 2,45); Fericitul Ieronim, Liber Genesis (MX. 28(9)
198); Fericitul Augustin, De Genesi (M.L. 34, 173, 219, 246); Sfntul Vasile cel Mare,
Prooroc ca mine i va ridica ie Domnul, Dumnezeul tu, dintre fraii ti; de (M.G. 29(1) 3); Sfntul Ioan Hrisostom, 67 omilii la Geneza (M.G. 53, 21); Eustatie
El s ascultai". al Antiohiei, . (M.G. 18, 707); Chirii al Alexandriei, . (M.G. 69, 9);
Nabi (de la X33 - naba = a comunica o tire, a vesti cu nsufleire) e un Teodor din Mopsuestia, . (M.G. 66, 633); Procopie din Gaza, . (87, 21);
vestitor al voii lui Dumnezeu, un profet de seam i adevrat. Cnd e vorba de Teodoret din Cir, . (M.G. 80, 77);
un profet fals, se determin mai de aproape noiunea sau persoana: profeii Protestani: Tuch Pr., Komentariiber die Genesis, Halle, 1938; Hnobel H., Die Genesis,
1852; Lange P., Die Genesis, (2 ed.), Leipzig, 1887; Holzinger, Genesis erklart, Freiburg,
luiBaal", profei de-ai Aerei" (3 Rg 18, 19). Aici nu e cazul, deci nabie. un
1898; Strak L, Die Genesis, (ed. 2), Miinchen, 1905; Gunkel E., Die Genesis, ed. 3, 1917;
profet al Domnului, unul care exceleaz prin grandoarea lui, cci altfel nu era Knig E., Die Genesis erklart, Guteralch, 1925.
necesar prevestirea solemn a lui i compararea cu Moise. De altfel i cuvintele Catolici: Toppehorn ., ErkL der Gen., Padeborn, 1888; Crellier H. I., La Genese, Paris,
va ridica Domnul" exclud posibilitatea aplicrii acestei preziceri la un profet 1895; Hummelauer fir., Commentarius in Genesim, Paris, 1895; Filion A. CI., La Genese
oarecare. (n La S. Bible commentee), Paris, 1898; Hoberg G., Die Genesis erkL, Freiburg in Br., ed.
Adevrat c, dintr'un anumit punct de vedere, nu Moise, ci Isaia sau alii 2, 1908; Murillo L, II Genesis (spaniol), 1914;
sunt profei mari. Aa c titlul de comparaie pare nepotrivit. ns avndu-se n Ortodoci: Papagheorghiu Sf., . ., 1895; Vasile Tarnavschi, Geneza (corn.), Cernui,
vedere caracteristica operei lui Moise - legmntul i noile directive spirituale 1907; Nicolae Neaga, Facerea (corn.), Sibiu, 1945; Mircea Chialda, Melchisedec, Caransebe,
1946.
pe care le d omenirii - el rmne totui celebru ntre profei, iar profetul pe
care l are n vedere textul se aseamn cu Moise prin ceea ce Moise este La IEIRE: Knobel (com.), ed. a 3-a, 1897; Hummelauer (com.) n 1. lat., 1897; Vasile
esenial - un legmnt nou i o ndrumare nou pe seama omenirii. n acest Tarnavschi (com.), 1913; Gressmann (com.), ed. a 2-a, 1921; Weiss, 1911; Heinrich, 1934.
sens Moise este tipul viitorului profet.
La LEVTTIC: Keil, 1870; Strack, 1894; Knobel, 1897; Hummelauer, 1897; Bertholet, 1901;
Pronumele ti" se refer la Israel, din care se nate Profetul. Hoffmann, 1906; Kennedy, 1910 (n lb. englez); Vasile Tarnavschi (Cernui), 1923; Heinrich,
Omul e liber s asculte pe cine vrea, dar numai profetul trimis de Dumnezeu 1935; M. Chialda, Sacrificiul mielului pascal 1939; M. Chialda, Sacrificiile Vechiului
i aduce dreptate i-i d fericirea. n acest sens se zice: s ascultai". Testament, Caransebe, 1941.
Vechii iudei au crezut c acest mare urma al lui Moise e Iosua, Ieremia sau
La NUMERE: Keil, 1870; Strack, 1894; Knobel, 1886; Hummelauer, 1899 (lat.); Holzingen,
alt oarecare profet, dar neepuizndu-se n persoana acestora profeia din 1903; Gray, 1912 (engl.); Kennedy, 1910 (engl.); Binns, 1927 (engl.).
140 141
Studiul Vechiului Testament C artea
Iosua

La DEUTERONOM: Keil, 1870; Knabel, 1836; Bertholet, 1899; Hummelauer, 1899; Driver, miraculoase peste Iordan se ridic un monument din dousprezece pietre luate ^
1902 (engl.); Knig, 1917; Hofmann, 1922; Junker, 1933. din albia Iordanului. Se face circumciderea care fusese neglijat i se serbeaz
Izvoare generale: Klostermann, DerPentateuch, 1893; Iacob, DerPentateuch, 1905; Pastile. Dup ocuparea Ierihonului, ai crui locuitori sunt trecui prin ascuiul
I. Popescu-Mleti, Pentateuhul, studiu istorico-critic, Bucureti, 1914 (ed. a 2-a), 1936; sbiei, crundu-se numai viaa lui Rahab care este luat n cstorie de Salmon din
A. Bea, De Pentateuch, 1933; L. G. Munteanu, Pentateuhul n faa criticii moderne, tribul lui Iuda, i ca atare e una dintre strbunicile Mntuitorului (Mt 1, 5), poporul
Cluj, 1937; P. Kahle, Zur Gesch. des Pentateuchtextes, 1956; N. Noth, tberlieferungs- trece la cucerirea oraului Ai pe care nu-1 poate cuceri dect dup ispirea nelegiuirii
geschichte des Pentateuchs, 1960; Herapel, Die Verfasser des Pentateuchs (Z. A. W.
p. 269 an. 72), 1960; H. Cazelles, Die Thora oder der Pentateuch, n Instr. lui Robert i lui Acan, care, contrar dispoziiei divine, pstreaz pentru sine, de la nimicirea
Fenillet, p. 272, 1963; D. H. Doikos, Critica Pentateuhului (grecete), 1964; E. Voiutschi, Ierihonului, o manta, dou sute sicii de argint i un drug de aur. Locuitorii cetii
Profeii mesianice n Pentateuh, Cernui, 1909; Nicolae Neaga, Contribuii la lmurirea cucerite sunt mcelrii. Oraul Ghibeea scap datorit vicleugului locuitorilor lui, care
textelor mesianice din v. Facerii, Sibiu, 1930; E. Kautiech, Verheissung und Gesetz, ns sunt fcui servi permaneni ai templului. O coaliie formata din cinci regi ai
Berlin, 1972; W. Fuss, Die Deuteronomische Pentateuch redaktion..., Berlin, 1972.1.
Popescu-Mleti, Creaiunea lumii, Bucureti, 1912; I. Popescu-Mleti, Primul omor, amoreilor, de asemenea, este nvins, evreii fiind ajutai de sus prin oprirea soarelui
Bucureti, 1915; G. L Munteanu, Istoria creaiunii, Cluj, 1929; Toma Gherasimescu, pe cer, ca s li se prelungeasc timpul de lupt. Se istorisete apoi, sumar, cucerirea
Creaia universului din punct de vedere filosofic, tiinific i biblic, Roman, 1930; nordului i sudului Canaanului. Istorisirea se ncheie cu nregistrarea numelor regilor
Gh. Ceauescu, Monogenismul biblic, Craiova, 1931; L. G. Munteanu, Paradisul biblic, nvini dincolo i dincoace de Iordan.
Cluj, 1940; I. Pirea, Cosmogonia biblic..., Caransebe, 1943.
Partea a -a, capitolele 12-24, cuprinde mprirea pmntului rii celor
dousprezece seminii. Tribul lui Levi, chemat la slujb preoeasc, este risipit
pe ntreg pmntul Canaanului, ca s fie la ndemna poporului pentru trebuinele
religioase. Tribul lui Ruben i tribul lui Gad, precum i jumtatea tribului Mnase
iau n stpnire inutul de la rsrit de Iordan, aa precum dispusese Moise.
2. C artea Iosua Limitele loturilor cuvenite triburilor, geografic, sunt determinate amnunit. Partea
de dincolo de Iordan, de asemenea bine fixat din punct de vedere geografic,
este dat prin sori triburilor, tot conform dispoziiilor lui Moise. Se determin
motenirea familiei lui Caleb, a seminiilor lui Iuda, Efraim, Mnase (jumtate), a
a. Numele crii
lui Veniamin, precum i a celorlalte seminii, partea lui Iosua. Se designeaz n
Cartea lui Iosua este numit dup numele persoanei principale din istoria diferitele pri ale rii ceti de azil pentru adpostirea ucigailor fr voie,
cuprins n ea. Iosua ( - Domnul este mntuire, dup Septuaginta: urmrii de legea talionului, anume: Chede, Sichem i Hebron dincoace de
, Isus al lui Navi sau Nun, dup Vulgata: Iosua) este brbatul care, din ordin Iordan, i Beer, Ramot i Golan dincolo de Iordan. Pentru preoi i familiile lor se
divin, a luat conducerea poporului dup moartea lui Moise, i care a desvrit dau 48 ceti cu cmpurile nconjurtoare. Seminiile Ruben, Gad i jumtatea lui
ocuparea Canaanului i a mprit pmntul lui ntre cele dousprezece seminii. Mnase, care i dduser contribuia la cucerirea pmntului de dincoace de
Iordan, sunt trimise de Iosua s se ntoarc la motenirea lor i sunt povuii s
b. Cuprinsul crii nu-i lepede credina. Iosua d povee poporului i rennoiete legmntul dintre
Dumnezeu i popor, pentru ca acesta s-i poat ndeplini misiunea i s poat
Cartea se mparte n dou pri: beneficia de binefacerile promise.
Partea I, capitolele 1-12, istorisete cucerirea rii fgduite. Cucerirea se Evenimentele din carte cuprind un interval de aproximativ 50 ani.
face mai mult cu ajutorul lui Dumnezeu.
nc de dincolo de Iordan, Iosua trimite n Canaan dou iscoade, care, c. Scopul crtii
scpai de Rahab, aduc informaii lui Iosua despre starea cetii Ierihon, prima
Scopul crii este dovedirea mplinirii promisiunilor divine. Fgduina fcut
cetate de cucerit. Dup ce poporul trece Iordanul n mod miraculos, desprin-
lui Avraam c Dumnezeu i va da lui i urmailor lui stpnirea acestei ri se
du-se apele umflate de topirea zpezilor, asemenea apelor Mrii Roii, ca s se
confirm prin cuprinsul acestei cri i mai ales prin faptul c ocuparea rii se
fac cale uscat, Ierihonul este atacat i este cucerit drmndu-se zidurile lui la
face mai mult cu ajutorul lui Dumnezeu dect prin vitejia poporului. Scopul
strigtul poporului i la sunetul trmbielor preoilor. ntru amintirea trecerii
143
142
Studiul Vechiului Cartea
Testament Iosua

acesta l confirm i cuvintele lui Iosua: Aa i-a dat Domnul lui Israel toat ara muntelelui Israel''(Ios 11,16), pe expediia daniilor (Ios 19,47) i pe ocuparea
pe care Se jurase s le-o dea prinilor lor; iar ei au motenit-o i au locuit n oraelor Hebron i Debir (Ios 15,16-19), evenimente care s'au petrecut n timpul
ea. .. .N'a rmas nemplinit nici un cuvnt din toate cuvintele bune pe care judectorilor (Jd 18,1-31; 1, 8-16). Obieciunile acestea nu sunt ns ntemeiate.
Domnul le-a grit ctre fiii lui Israel; toate s'au mplinit" (Ios 21, 43, 45). n Expresia pn n zilele noastre" poate s fie socotit adugata ulterior, ori
cartea lui Iosua cunoatem o nou etap a iconomiei mntuirii: aezarea poate s fie luata i n sens de durat mai scurt de timp. Numirea munii lui
neamului biblic n pmntul din care va rsri mntuirea. Iuda" i munii lui Israel" nu ne silete s ne gndim, negreit, la schisma
naional de dup Solomon, cci tribul lui Iuda, ca trib purttor al fgduinelor
d. Originea crii mesianice, de mult i ctigase o reputaie special fa de celelalte seminii ale
lui Israel"; deci deosebirea nu se face de la ar la ar, ci de la tribul lui Iuda la
Privitor la originea crii, critica negativ susine c ea face parte integrant celelalte triburi ale lui Israel. Ct privete expediia daniilor i cea a lui Caleb
din Pentateuh, aa c e mai corect s vorbim de hexateuh, dect de Pentateuh pentru ocuparea oraelor Hebron i Debir, se poate admite c s'a petrecut n
(Ewald, Reuss, Wellhausen, Holzinger, Driver, Cornill, Steuemagel . a.). Aceast timpul lui Iosua, dei mai pe larg se cuprind ca adaosuri la cartea Judectorilor:
prere o ntemeiaz pe urmtoarele: a) teoriile Pentateuhului, mai ales ipoteza Istoria expediiei lui Caleb este aproape literal identic n cartea Iosua i n
izvoarelor n forma ei wellhausenian, se pot aplica i la aceast carte; b) cele Cartea Judectorilor, astfel se poate pune i chestiunea prioritii. Muli autori
cuprinse n cartea Iosua sunt o completare logic, istoric i necesara a celor biblici cred c amndou istorisirile sunt autentice, dei nu este identic istorisirea
cuprinse n Pentateuh. Anume, n Pentateuh se afirma dreptul divin i istoric al din cartea Iosua cu cea din cartea Judectorilor, cci zic aceti autori: trebuie s
evreilor la stpnirea Canaanului, iar aceast carte arat faptic executarea acestui se fac deosebire ntre ocuparea Canaanului de ctre Iosua i intrarea efectiv a
drept. Fcnd abstracie ns de faptul c teoria documentelor nu se poate seminiilor n posesia complet a loturilor lor. n timpul lui Iosua s'au efectuat
susine, precum s'a artat la critica negativ a Pentateuhului, nici un document numai incursiuni, rmnnd ca seminiile ulterioare s pun stpnire definitiv
antic nu socotete aceast carte ca parte a Pentateuhului, ci ca o carte pe poriunile lor. Aceast din urm ocupare s'a ntmplat ns numai treptat i
independent. Aa o trateaz i traductorii alexandrini i ntreaga tradiie. Critica prin lupte. Obieciile n nici un caz nu sunt de aa natur ca s poat rsturna
negativ exploateaz n favoarea tezei ei i unele nepotriviri de numere i numiri prerea mai ntemeiat a autenticitii crii Iosua, cel puin n covritoarea ei
din textul crii. Aceste nepotriviri ns se pot explica pe cale critic, tiut fiind parte. Muli autori susin c istorisirea opririi soarelui (Ios 10,14), de asemenea,
mai ales i faptul c variantele de text, n toate crile Scripturii, sunt mai frecvente nu este scris de Iosua, deoarece dac Iosua nsui ar istorisi aceast ntmplare,
la numere i la numiri. nu ar mai fi nevoie s se refere, pentru confirmarea acestui fapt, la cartea
dreptului". n general se crede c la cartea scris de Iosua cineva a adugat, mai
e. Timpul compunerii crii trziu, unele istorisiri sau a fcut n ea unele schimbri. Un astfel de adaos
ulterior ar fi 24, 29-33, unde este vorba de moartea lui Iosua i Eleazar. Se poate
Timpul compunerii crii nu se poate afla cu precizie, deoarece n timpul ca acest adaos s fi fost introdus de btrnii despre care e vorba la 24, 31 Alii
compunerii crii canaaniii locuiau nc n Ghezer (Ios 16, 10), de unde i au introdus unele glose.
alung faraonul Egiptului, n timpul regelui Solomon <3 Rg 9, 16), iar iebuseii
sunt nc stpni peste Sion (Ios 15, 63), de unde i izgonete regele David (2 Rg / Autoritatea crii
5, 6) n anul al 8-lea al domniei lui. Trebuie s spunem c termenul ad quem
(termen dup care nu s'a putut scrie cartea) este anul 8 al domniei lui David, Autoritatea istoric a crii o confirm att dovezile externe, ct i consideraiile
cea. 1000. i, fiindc n timpul scrierii crii, Rahab este nc n via (Iosua VI, de ordin intern. Istoria cuprins n cartea Iosua este cunoscut i confirmata i
25), iar movila de pietre din albia Iordanului se mai vede (Iosua IV, 9), cu timpul de alte crti (Jd 18, 31; 2 Rg 21, 2). Descrierea amnunit geografic a rii n'a
scrierii crii sau cel puin a unor pri din carte trebuie s mergem pn n zilele putut-o face dect o persoan n complet cunotin despre starea rii de
lui Iosua. n general se crede c autorul prilor principale este nsui Iosua. atunci, stare cunoscut ca fiind contemporan lui Iosua, de ctre inscripiile
Redactarea crtii n forma ei de azi s'a fcut mai trziu, ns nainte de anul 1006. antice.
Cei care sunt adversari ai autenticitii crii i care pun originea sau scrierea Faptul invadrii Canaanului dinspre Rsrit l confirm i inscripiile din Tel
crii mult mai trziu se sprijin pe unele formule de expresie ca: pn'n ziua el Amarna, descoperite recent. ntre acestea se afl unele scrise de principii
de astzi" (Ios 4, 9), pe unele anacronisme, muntele Iui Iuda" (Ios 11, 21), vasali din Palestina lui Amenofis III i Amenofis IV (cam pe la anul 1500 . H.),
144 145
Studiul Vechiului Testament Cartea
Iosua

n care acetia i cer ajutor mpotriva habirilor (evreilor) venii de dincolo de dumnezeii lor. S nu locuiasc ei n ara ta, ca s nu te fac s pctuieti
Iordan. Istoricul Moise de la Horone, istoriograf armean din secolul V, spune c mpotriv-Mi; c de vei sluji dumnezeilor lor, acetia i vor fi ie capcan" (I
n Tigisis, n Algeria, s'ar afla o inscripie n limba fenician cu textul: Noi 23,31-33). Cazul i motivul respingerii regelui Saul este cea mai gritoare dovad
suntem cei ce am fugit dinaintea hoului Iosua, fiul lui Nun". c heremul nu e vot, ci executarea poruncii divine. Regele Saul, mpotriva
Autoritatea divin a crii o atest mrturiile Sfntului Pavel, care, n Evrei 13, heremului, cru viaa regelui Agag al amaleciilor. Este ns respins de Domnul
5, reproduce din Iosua 1, 5; Sfntul Iacob amintete textul de la Iosua 2, 4 (Iac pentru nesupunere. i a zis Samuel: -Oare mai mult i plac Domnului
2, 25); Sfntul tefan, ntiul martir, face aluzie la Iosua 3,14 (FA 7, 45). Biserica, arderile-de-tot i jertfele dect ascultarea de cuvntul Domnului? Iat, ascultarea
de altfel, ntotdeauna i-a atribuit autoritate divin i cartea, de la nceput, a fcut e mai bun dect o jertf bun i plinirea poruncii dect grsimea de berbec"
parte din canonul Vechiului Testament. (1 Rg 15, 22).
Civa autori mai noi ns aduc grave prejudicii att autoritii divine, ct i mpotriva autoritii omeneti a crii se aduce minunea opririi soarelui pe
autoritii omeneti a crii. cer, care presupune geocentrism i care, prin imposibilitatea ei absolut, iese i
Se spune c blestemul rostit i executat mpotriva locuitorilor din Canaan, n din rndul minunilor".
fond, este sacrificiul omenesc sau mai exact juruine de jertfe omeneti, cu care Adevrul unui fapt ns depinde de demnitatea de crezare a celui ce l relateaz,
credeau c se aduce cult lui Iahve; deci i evreii, ca i alte popoare antice, ar fi i nu de adevrul lui intern, care poate s fie necognoscibil pentru mintea omeneasc.
practicat aducerea de jertfe omeneti. O dovad n sensul acesta ar fi jertfirea lui S'a ncercat s se dea multe explicaii n acest caz. ns o minune, tocmai
Isaac, cerut de Dumnezeu lui Avraam, apoi jertfirea fiicei Iui Ieftae, judectorul. pentru c este o minune, nu poate s fie explicat, cci orice explicaie este n
Aceast afirmaie se face pe baza textului: Atunci Israel I-a fcut Domnului fond reducere la legi cunoscute. Or, ce putem reduce la legi cunoscute nu mai
fgduin i a zis: Dac-mi vei da pe poporul acesta sub mna mea, i-lvoi e minune. Aa este i cazul acesta. Este relatat n carte cu autoritate istoric.
aduce'n dar, pe el i cetile lup. i a ascultat Domnul glasul lui Israel i i-a dat Zadarnic ncearc cineva s dea explicarea lui, tocmai pentru c este minune.
pe Canaaneeni sub mna lui, iar el i-a adus n dar Domnului, pe ei i oraele
lor, i i-a pus locului aceluia numele Horma" (Nm 21; 2-3). g. Textul crii
ntreaga istorie sfnt nu face ns nici o amintire de jertfe omeneti. Avraam a
fost ncercat n credin. Cazul lui Ieftae se va arta la locul potrivit. C au fost i Textul crii lui Iosua l posedm azi n dou recenzii: n recenzie ebraic
abuzuri n privina aceasta, este foarte explicabil prin mpotrivirea multora din fiii (masoretic) i n recenzia greceasc (alexandrin). ntre acestea sunt deosebiri
lui Israel fa de Lege. n special, n ce privete blestemul rostit i executat mpotriva destul de numeroase. Nu se tie care e forma autentic dintre aceste dou
canaaniilor, acesta nu se mpotrivete nici buntii, nici milei divine. Nu din recenzii. Numerele i numirile.din text sunt corupte n multe cazuri. Cele mai
pricina dreptii tale i nu din pricina curia inimii tale vei intra tu s le moteneti multe localiti amintite sunt azi necunoscute. Din aceast cauz, textul este
pmntul, ci din pricina pgntii lor va nimici Domnul aceste neamuri de obscur i greu de interpretat.
dinaintea feei tale, i pentru ca s'ntreasc legmntul cu care Domnul li S'a Comparnd Iosua 14, 7-10 cu Deuteronom 2, 14, se vede c ocuparea
jurat prinilor votri, Avraam, Isaac i Iacob" (Dt 9, 5), i spune Domnul lui Canaanului a durat apte ani. Cu toate c Iosua parcurge biruitor ntreg Canaanul,
Moise. Or, Dumnezeu poate strpi pcatul cum vrea: prin ap (potopul), prin foc el nu i-a omort pe toi canaaniii i nici n'a ocupat toate localitile i toate
(Sodoma i Gomora), sau prin nvlirea altor neamuri. C blestemul (heremut) nu inuturile, rmnnd acest lucru de datoria urmailor. nsui Dumnezeu prevestete
este vot, ci mplinirea unei porunci divine, se vede la Dt 3, 2: Dar Domnul mi-a ocuparea treptat a rii: ...ca nu cumva pmntul s devin pustiu i fiarele
zis: Nu te teme de el, c 'n minile tale l-am dat, pe el i tot poporul lui i toat ara pmntului s se nmuleasc asupr-i" (I 23, 29-30; Dt 7, 22).
lui; vei face cu el ce-ai fcut cu Sihon, regele Amoreilor, cel ce locuia n Hebon" Cele mai nsemnate localiti din Cartea lui Iosua, cunoscute azi, sunt: itim (2,
(pe al crui popor 1-a strpit - Dt 1, 34; vezi i Ios 8, 1; 1 Rg 15, 3). Vei mnca 1), de unde Iosua trimite iscoadele n Ierihon, Ghilgal, situat ntre Iordan i Ierihon
toate przile neamurilor pe care Domnul, Dumnezeul tu, i le va da-, ochiul tu (4,19), unde aaz cele dousprezece pietre luate din albia Iordanului i unde se
s nu le crue..."(Dt 7,16), i poruncete Dumnezeu lui Israel prin Moise. srbtoresc Pastile. De aici nu mai mnnc evreii man, a crei cdere a ncetat,
Justificarea acestei porunci severe i drastice o d nsui Dumnezeu: cci s'au nfruptat din roadele rii promise, a doua zi de Pati. Prima cetate
ntinde-voi hotarele tale de la Marea Roie pn la Marea Filistenilor i de la cucerit este Ierihonul (capitolul 8), cucerire care se face prin ajutor de sus, ca
pustie pn la Rul cel Mare al Eufratului i da-voi n minile voastre pe cei ce poporul s tie c pmntul Canaanului este dar de la Dumnezeu, pe care nu-1
locuiesc n ar i-i voi alunga de la tine. S nu faci legmnt cu ei, nici cu cucerete i nu-1 stpnete din vrednicie proprie. n muntele Ebal, n regiunea

146 147
Studiul Vechiului Carteajudectorilor
Testament

Garizim, Iosua ridic altar din pietre pe care graveaz Legea lui Moise. Aici se ns nu execut porunca lui Dumnezeu de a-i strpi pe canaanii, ci se mulumete
citete n auzul poporului Legea cu binecuvntrile i blestemele ei. Gabaonul s ncaseze de la ei impozite. Ba intr i n contact cu ei. ngerul Domnului i
este celebru pentru minunea opririi soarelui pe cer (capitolul 10). La Macheda, avertizeaz pe evrei cu privire la datoria lor. Atunci se pociesc i vars lacrimi
Iosua execut cinci regi din sudul rii (10, 21), iar la lacul Merom nvinge rezistena de regret. Locul unde au fost avertizai de nger s'a numit Boachim (lacrimi).
regilor de la nord. Silo devine centrul religios, unde se construiete cortul mrturiei Aduc jertf de ispire. Scurt timp dup aceasta ns iari recad n pcatele de
(18, 1) i unde rmne pn n zilele arhiereului i judectorului Eli (1 Rg 4, 11). mai nainte. ncep a sluji lui Baal i Astartei i altor zeiti pgne, ba ncheie i
Sichemul e locul morii i nmormntrii lui Iosua (24, 1). cstorii cu neamuri strine, contrar poruncii categorice a lui Dumnezeu.
Dumnezeu acum e nevoit s-i pedepseasc cu asupriri venite din partea
neamurilor strine (capitolul 1, 5).
Bibliografie
Cel dinti invadator este Cuan Raataim, regele Mesopotamiei, sub al crui
jug evreii gem opt ani. Pentru eliberarea lor, Dumnezeu le trimite pe Otniel,
COMENTARII: Keil (ed. 2), 1874; ttli, 1893; Holzinger, 1901; G. F. Maclear, The Book of
Ioshua, Cambridge, 1904; A. Hummelauer, 1903; A. Schulz, Das Buch Iosue, Bonn, 1924; F.
fratele mai mic al lui Caleb. Evreii eliberai triesc n pace timp de 40 ani. ns
M. Abel, Les stratagemes dans le livre de Iosue (R. B. 56), 1949; A. Fernandez, Commentarius pctuiesc iari. Dumnezeu i trimite acum asupra lor pe moabii, mpotriva
in librum Iosue, Paris, 1938; Noth, 1953 (2); I. Scharbert, Iosue (Buch), 1960. crora l ridic pe judectorul Aod, care l ucide pe regele Eglon al moabiilor i
LUCRRI DE CARACTER GENERAL: Alt, Das System der Stammesgrenzen in Buche Iosua, 1927; asigur rii linitea timp de 80 de ani. Urmtorul judector, amgar, cu un fier
Garstang, IoshuaJudges, 1931; Mhlenbrik, Die Landnahmsagen des Buches Iosua (Z. A. de plug ucide 600 de filisteni, care, de data aceasta, i atac pentru ntia oar pe
W. 56), 1938; Wright The Iiterary and Historical Problem of Ioshua, 1946; Noth, evrei. mpotriva lui Iabin, regele Canaanului, care asuprete n modul cel mai
Uberlieferungsgeschichtliches zur zweiten Hlfte des Iosuabuches, 1950; A. George,
barbar triburile din nordul rii, Dumnezeu l ridic pe judectorul Barac, care,
Les recits de Gilgal en Iosua, Lyon, 1950; G. Lambert, Iosua a la bataille de Gabaon, 1954.
cu ajutorul proorociei Debora, i gonete pe invadatori. Barac, ndemnat de
proorocit Debora, adun oaste i l pune pe fug pe Sisera, generalul lui Iabin,
care este ucis de o femeie cu numele Iaela. Aceasta, pentru fapta sa, e preamrit
ntr'o cntare de proorocit Debora (capitolele 3-5).
Dup ce evreii, din nou, se ntorc la idoli, sunt asuprii cumplit de madianii,
3. Cartea judectorilor care timp de 7 ani le fac aproape imposibil viaa, rpindu-le recoltele i silindu-i
s triasc n peteri. Evreii se pociesc i cer ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu
l ridic atunci pe judectorul Ghedeon, care, mai nainte, plin de zel teocratic,
a. Numele crii distrusese idolul Baal i pe Astarte, pentru care fapt cptase numele de Ierubaal
(distrugtor de Baal). Ghedeon, n timp ce i mbltea secara sub un copac din
Aceast carte i are numirea de la brbaii ridicai de Dumnezeu la anumite Efra, n mod miraculos (prin lna o dat uscat, alt dat plin de rou) este
intervale de timp, numii judectori - ,"OUDD (ofetim), . Ei guvernau ncredinat de misiunea sa divin. Printr'o stratagem original (fclii aprinse
poporul n vremuri de restrite i de invadare de ctre neamuri strine. Stpnirea noaptea i spargerea oalelor) cu 300 de lupttori i pune pe fug pe madiani i
lor nu era nici continu, nici succesiv, ci adesea paralel, ntrerupt pe timp i mcelrete. Dup victoria strlucit, poporul ofer lui Ghedeon i urmailor
mai lung sau mai scurt de pace i linite. Ridicarea lor la intervale de timp au si demnitate regal, ceea ce Ghedeon refuz. Din cei 1700 de sicii de aur
necesitat-o ntotdeauna mprejurrile speciale. Cartea cuprinde istoria celor 360- primii de la popor ca dar, Ghedeon face un efod, care mai trziu a devenit
400 de ani, de la Iosua, respectiv de la-zilele btrnilor", pn la introducerea cauza multor rele n Israel. Dup moartea lui Ghedeon, fiul su Abimelec se
regimului monarhic (circa 1050 . H.). proclam rege n Sichem. Ca s scape de eventualii pretendeni la demnitatea
regal, i ucide pe toi fraii si, afar de Iotam, cel mai mic, care prin fabula
b. Cuprinsul crii despre alegerea regelui de ctre copaci nfiereaz fapta mrav a lui Abimelec
i mustr poporul. Se nate rzboiul civil n care Abimelec este ucis cu o piatr
Cuprinsul crii este urmtorul: de moar aruncat n capul lui de o femeie (capitolele 6-10).
Ct vreme a trit Iosua i au guvernat dup moartea lui btrnii", care au Dup judectorii Tola i Iair, evreii din prile rsritene cad iari n idolatrie.
cunoscut minunile lui Dumnezeu, Israel I-a slujit lui Iahve. Generaia urmtoare Sunt pedepsii de Dumnezeu prin asuprirea venit din partea amoniilor, care

148 149
Studiul Vechiului Testament Carteajudectorilor

timp de 18 ani i apas cumplit. Pentru eliberarea lor, Dumnezeu l scoal pe rii, rmnnd de datoria fiecrui trib s desvreasc aceast cucerire prin
judectorul Ieftae, care i gonete. Ca urmare a votului su, Ieftae i jertfete pe strpirea locuitorilor canaanii din motenirea lor. Aceast cucerire definitiv s'a
unica sa fiic. desvrit lent. Aa s'a putut ntmpla ca unele ceti sunt nc stpnite de
Dup Ieftae urmeaz judectorii Iban, Elon, Abdon. canaanii. Alt cetate, o dat cucerit de evrei, a fost recucerit de vechii stpnitori,
Judectorul Samson rzbun toate nedreptile, asupririle i batjocurile suferite astfel stpnitorii s'au schimbat. De aici se explic unele contradicii aparente.
de evrei din partea filistenilor, dumanii redutabili i nempcai ai lor. Activitatea Introducerea i adaosurile n nici un caz nu se pot separa de corpul crii, cum
lui Samson se reduce la ntreprinderi personale. Totui i prin aceast activitate ncearc civa critici moderni, cci cele cuprinse n introducere justific istorisirile
se arat puterea lui Dumnezeu asupra idolilor. Orict de curioas ar prea purtarea din carte, iar adaosurile, dei n aparen independente, cuprind cazuri
lui Samson, ea se ncadreaz n mediul timpului. Samson judec poporul timp caracteristice istorisirilor antecedente, deci sunt lmuritoare pentru nelegerea
de 20 ani (capitolele 10, 16). cuprinsului.
La sfritul crii Judectorilor se afl dou adaosuri, dou ntmplri
caracteristice pentru degenerarea moravurilor din timpul judectorilor. e. Timpul compunerii crii
Adaosul prim (capitolele 17 i 18) istorisete idolatria tribului Dan, care
rpete idolul familiei lui Mica i pe levitul care servea ca preot al idolului n Timpul scrierii crii sunt anii dinti ai regelui Saul, cci: a) Samuel i timpul
aceast familie. Apoi introduce idolatria n ntreg tribul. lui nc nu sunt materie de istorie, de aceea nici nu se amintesc; b) fraza n
Al doilea adaos (capitolele 19-21) istorisete crima oribil a locuitorilor din zilele acelea nu era rege n Israel..." (Jd 17, 6; 18,1; 19, 1; 24, 24), spus pentru
Ghibeea, pentru rzbunarea creia se scoal toate seminiile. Tribul lui Veniamin a nelege neajunsurile grave naionale, arat c, n timpul scrierii crii, era rege
ns ia aprarea ghibeoniilor. n lupta care se d ntre tribul lui Veniamin i ntre i c instituia monarhic era plcuta poporului. Ceea ce se poate spune numai
celelalte seminii, Veniamin este extirpat, supravieuind dintre ei numai civa. despre nceputul domniei lui Saul. Muli autori vechi i mai noi, inclusiv tradiia
Se d o hotrre ca nimeni din Israel s nu se cstoreasc cu cei rmai n via, iudaic, atribuie cartea lui Samuel. Singurul text care justific prerea c aceast
n cele din urm ns li se ngduie veniamiilor s-i poat rpi soii din celelalte carte s'a scris mai trziu este fraza de la 18, 30: Jar fiii lui Dan au ridicat pentru
seminii. ei chipul idolului i Ionatan, fiul lui Gheron, fiul lui Moise, au fost preoii seminiei
Dan pn n ziua n care chivotul a fost dus n robie"."
c. Scopul crii Deoarece n unele recenzii, n loc de: .1 (haaron) = chivot, se afl
nUTINn ihaare) = pmntul, unii cred c aici ar fi vorba de robia asirian (anul
Cartea Judectorilor arat, n general, lupta monoteismului mpotriva idolatriei 722 . H.). Dac se adopt semnificaia de: chivot", se poate nelege foarte bine
canaanite. Lipsind unitatea naional, poporul, sub conducerea arhiereilor slabi, acest loc despre rpirea chivotului de ctre filisteni, n timpul arhiereului Eli. Dar
cade n frdelegi. Starea sacerdotal degenereaz, cci preoimea, cutnd cele chiar dac am adopta citirea robia pmntului", nu e absolut necesar s ne
lumeti, i pierde autoritatea. Dumnezeu, potrivit ameninrilor din Legea lui gndim la robia asirian, ci la o alt clcare trectoare a pmntului, care nu e
Moise, pedepsete nelegiuirea. Totui i n acest timp trist a fost o vreme de amintit n istorie, dar era obinuit n acel timp.
linite, cnd Legea s'a mplinit i poporul s'a bucurat de via panic, cum arat
episodul din cartea Rut. Scopul crii este artarea credincioiei divine. / Autoritatea crii
d. Unitatea crtii Autoritatea omeneasc a crtii (autoritatea istoric) este atestat de izvoarele
scrise i orale de care negreit s'a folosit autorul ca unul care scrie istoria mai
n i implicit unitatea autorului se arata din felul unitar al concepiei multor secole. Datorit deosebirii de stil, se crede n general c parabola lui
expunerii istorice. Autorul i-a scris cartea pe baz de izvoare sau memorii scrise Iotam, cntarea Deborei, soia lui Ieftae (Jd 11, 12 . u.) au fost compuse dup
de brbai contemporani cu evenimentele. drept c sunt deosebiri de stil ntre
diferitele pri ale crii, dar acestea se pot atribui izvoarelor utilizate de autori.
Nu sunt ns contraziceri care s ating unitatea sau autoritatea crii. a) Textul citat este luat din ediia a -a a prezentului volum. Textul ediiei jubiliare a
Pentru'nelegerea corect a celor cuprinse n carte, trebuie s inem seama Bibliei Sfntului Sinod sun astfel: Fiii lui Dan i-au ridicat chipul cel cioplit, s fie al lor.
Iar Ionatan, fiul lui Gherom, fiul lui Moise, el i fiii si i-au fost preoi seminiei lui Dan
de faptul c, n timpul lui Iosua, s'a fcut numai cucerirea sumar a pmntului
pn'n ziua strmutrii din ara aceea."
150 151
Studiul Vechiului Testament Carteajudectorilor

izvoare scrise. Izvoarele orale au putut pstra amintirea evenimentelor pn n Pavel atribuie acestei cri autoritate divin (FA 13, 20; Evrei 11, 32). Profetul
timpul scrierii lor. Isaia confirm nfrngerea madianiilor (s 9, 4). n Psalmi ns se face referire la
Consideraii de ordin intern nc sunt pentru autoritatea crii. Autorul este multe ntmplri din carte (Ps 82,10; 105, 34; 97, 8-9).
sincer, neprtinitor, amintete faptele istorice eroice alturi de faptele detestabile
de idolatrie, arat i concepia moral corect i cazuri de dezbinri interne i g. Observaii istorico-critice
politice. Aa procedeaz un autor istoric fidel i nepreocupat de nici un alt
interes, dect de adevrul istoric. Cuprinsul crii e n strns legtur i cu a) Zeitile pgne pe care Israel le-a cinstit i la cultul crora s'a pretat au
crile anterioare (Pentateuh, Iosua), i cu multe din cele urmtoare (1 Rg 12, fost zeul Baal i zeia Astarte.
9-12; 2 Rg 11, 21; Ne 9, 27; Ps 77, 65 etc). Cuvntul 5i2/nseamn domn" sau stpnitor". Cu acest termen se numete
Documentele profane contemporane nu pot verifica adevrul istoric al crii, n Scriptur cteodat i omul n raport cu altul (de exemplu soul fa de soie),
fiindc asemenea documente lipsesc.
se numete i Dumnezeu, i cel adevrat, i cel fals. Dac este ns la plural,
Este nentemeiat prerea raionalitilor-moderni, care admit, numai n parte,
Baalim", ntotdeauna nseamn idoli.
autoritatea istoric a acestei cri. Ei, n general, susin c autorul sau redactorul
Aceast numire nu pare nume propriu, ci nume comun, cci adesea i se
crii a falsificat istoria, ceea ce se vede a) din cadrul artificial n care sunt
adaug o precizare oarecare (de exemplu Baal beerit: domnul legmntului - Jd
ncadrate istorisirile singuratice (pcat, asuprire, pocin, salvare, pace), prin
care s'a falsificat cronologia (dovad i faptul c numerele simbolice rotunjite: 8, 33, Baal Zebub: domnul mutelor - 4 Rg 1, 2, 3, 6, Baal Peor: (probabil) zeul
20, 40 figureaz foarte des), iar b) prin legtura religioas adugat fiecrei turpitudinii - Os 9,10. Fiecare regiune i-a avut Baalul su, ca protector special,
istorisiri s'a denaturat nsui faptul istoric. nfiarea idolului se crede c a fost n form de soare sau stea. Bel al asirienilor
Admitem c sunt n carte dificulti cronologice, dar acestea se pot explica i al babilonienilor este identic cu Baal al canaaniilor. Alturi de Baal se amintete
fie prin coruperea numerelor, fie prin aceea c e foarte greu s se compun Astarte, care probabil a fost soia lui Baal (Jd 6, 25). Aceast zeitate la asirieni i
cronologia epocii judectorilor, de vreme ce judectorii n'au condus adesea babilonieni se numete Itar. Deoarece n legende i se atribuie acestei zeiti
ntreg poporul, ci numai anumite triburi i unii dintre ei au condus paralel i nu fecunditatea (a omului i a pmntului) i sprijinirea oamenilor, cea dinti fiind
succesiv. tiut apoi c numerele, de multe ori, sunt rotunjite nadins, cum este o funcie feminin, iar cea de a doua brbteasc, se crede, n general, c a fost
obinuit s se fac. reprezentat ca zeitate androgin. Cu vremea Astarte a devenit zeia amorului i
Cu privire la adugarea legturii religioase, autorii mai noi au formulat a voluptii (Afrodita la greci; Venus la romani). Aera, amintit att de des ntre
urmtoarea presupunere: n timpul de dup Iosua a nceput o lupt epopeic de cultele idolatre, probabil a fost tot Astarte, reprezentat n diferite forme. Cultul
stpnire exclusiv a Canaanului de ctre evrei. n aceast lupt s'au distins unii Astartei a fost profund imoral.
eroi naionali, n jurul crora s'au format legende cu amnunte fictive. Aceste b ) Efodul pe care 1-a fcut Ghedeon din 1700 sicii de aur nu este o hain
legende le-a adunat un autor, le-a redactat i astfel, pe baza unui smbure istoric, identic sau asemntoare cu efodul prescris ca vemnt arhieresc (I 28, 4).
a fcut o carte de educaie naional, care, la evrei, nu putea fi lipsit nici de Efodul ca mbrcminte de in este amintit n mai multe locuri ale Scripturii. Ci
referine religioase. Aa s'a ajuns ca apsarea strin s fie prezentat
pedeapsa
ca Samuel slujea naintea Domnului, copil fiind, ncins cu efod de (1 in"
Rg 2, 16;
lui Dumnezeu",iar scparea venit totde la Dumnezeu",prin ridicarea unui m ai vezi 2 Rg 6, 14; 1 Par 13, 27 etc). Efodul lui Ghedeon nu pare s fi fost
judector. Aa s'ar fi creat o colecie de legende cu scop de educaie naional- mbrcminte, cci nu se poate nchipui ca o hain s fi fost de cea 28 kg aur,
religioas. Aceast presupunere nu este ns dovedit cu nimic istoric i real, dect cci un siclu de aur cntrea 16,27 gr. Ghedeon a aezat apoi efodul n acesta
doar cu tendina de a lipsi cartea aceasta de autoritate. Nu convine raionalismului cetatea sa, n Ofra",i el a devenit piatr de poticnire pentru Ghedeon i casa
nici frecvena minunilor. Acestea ns, n aceast epoc, sunt explicabile prin lui", dar i pentru alii. Efodul pare s fi fost un obiect de cult superstiios, cum
mprejurri speciale ale timpului. Poporul evreu, n aceast epoc a consolidrii se vede din unele observaii care se fac n legtur cu el (Jd 17,15; 18,14; Os 3,
sale, a avut mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, aa precum i cretinismul a 4). Se crede c prin efod se consulta voina divin sau se fceau vrji.
avut nevoie, n epoca naterii i a consolidrii sale. De aici frecvena minunilor n c) Att la Sfinii Prini, ct i la exegeii biblici mai noi se discut chestiunea
epoca judectorilor, ca i n epoca apostolic i n primele veacuri ale cretinismului. jertfirii fiicei lui Ieftae (Jd 11). Se pune ntrebarea: oare Ieftae i-a jertfit fiica n
Autoritatea divin a crii o recunoate att tradiia iudaic, ct i tradiia mod sngeros, prin ardere, sau a destinat-o spre a servi n templul Domnului i
cretina prin primirea ei consecvent n canonul crilor sfinte. Sfntul Apostol astfel s pzeasc fecioria perpetu? Jertfirea real sngeroas o susin dintre cei
vechi Iosif Flaviu(Aut 5, m. 9), Talmudul, Origen, Sfntul Efrem, Sfntul Ioan
152
153
Studiul Vechiului Testament CarteaRut

Hrisostom, Sfntul Ambrozie, Fericitul Ieronim i Fericitul Augustin, Toma


d'Aquino . a., iar dintre cei noi: Vigouroux, Hummelauer, Zapletal, Lagrange, Bibliografie
Hetzenauer . a. Jertfirea n sens impropriu o susin iudeul R. I. Kimchi (secolul
Origen, P.G., t. 12; Sfntul Ambrozie, P.L., t. 14; Teodoret, P.G., t. 80; Isidor, P.L., t. 83;
XII), Nicolau Lyranul (secolul XIV), Ubaldi, Cornelly, Van Hoonecker, Szchokke
Keil (2), 1874; Hummelauer (eat), Paris, 1888; Cetii, 1893; Budele, 1897; Nowack, 1900; M. J.
. a. Cu toate c autorii sunt de prere c Ieftae, nainte de rzboiul cu amoniii, Lagrange, 1903; G. A. Cook, 1913; L. Desnoyers, La periode desjuges, Paris, 1922; Schulz,
a fcut juruin de jertf n sens propriu, contnd chiar i pe eventualitatea unei 1926; Zapletal, 1923; Efrem irul, trad. din lb. sirian de S. C. Isopescu, publ. sub ngrijirea
jertfe omeneti: atunci va fi c oricine va iei primul pe ua casei mele s m lui N. Cotos, Constantinopol, 1940; H. Cazelles, Juges, 1949; Ntscher, 1940; Vincent, 1958;
ntmpine cnd m voi ntoarce cu pace de la fiii lui Amon, acela va fi al H. W. Hertzberg, Die Bucher Iosua, Richter..., Gttingen, 1959; A. I. Noth, The Background
Domnului: l voi aduce ardere-de-tot" (Jd 11, 31), totui cei de prere opus of Judges, 1962.
insist asupra laudelor ce i se aduc lui Ieftae (1 Rg 12,11; Sir 46,11; Evr 11, 32),
care ar fi incompatibile cu nelegiuirea pe care ar fi svrit-o Ieftae. Preoimea
n'ar fi tolerat comemorarea anual de 4 zile a victimei", dac ar fi vorba de jertf
omeneasc att de potrivnic Legii Domnului i strin de practica religioas. n
concepia poporului biblic, fecioria perpetu echivaleaz cu o adevrat jertf,
cci Vechiul Testament, n general, nu apreciaz fecioria aa cum o apreciaz 4. Cartea Rut
Noul Testament. Chiar cuvintele: i ea n'a cunoscut brbat" Qa 11, 39) arat c
e vorba de jertf improprie, jertf de feciorie. Apoi nainte de jertfire, fiica i cere
a. Numele crii
tatlui su voie: s m duc pe muni n sus i'njos i s-mi plng fecioria, eu i
nsoitoarele melef'Qd 11, 37). Ieftae se nvoiete i ea rtcete prin muni timp Aceast mic scriere, care cuprinde patru capitole, i-a cptat numirea de la
de dou luni. eroina ntmplrii cuprinse n ea. Azi, n canon, figureaz drept carte independent,
ns majoritatea autorilor vd n cazul de fa o jertf adevrat, mai ales n vechime ns era cuprins n cartea Judectorilor, ca al treilea adaos, precum
dup ce textul constat lmurit: iar el (Iefiae) a plinit asupra ei fgduina pe ne spun Iosif Flaviu, Chirii al Ierusalimului, Fericitul Ieronim . a. Meliton i
care ofdcuse"Q 11, 39). Aa se explic i surprinderea dureroas cnd o vede ' Sfntul Atanasie o trateaz ca scriere independent. Tot aa o aflm tratat i n
ieind din cas n ntmpinarea lui pe unica fiic i unica odrasl din familie. documentele de mai trziu: Sinodul din Hippo, Canoanele Apostolice, Sfntul
Firete c faptele svrite chiar i de brbai n funcii de trimii ai lui Epifanie . a.
Dumnezeu, sau ridicai de Dumnezeu, i angajeaz n sens moral pe ei personal
i nu Legea", pe care pot s o observe sau s o calce. n cazul dat, Ieftae face b. Cuprinsul crii
o juruin pripit n materie nepotrivit pentru juruin, pe care el ine de datoria
lui s o ndeplineasc (greit!) pentru cuvntul dat, cum e i cazul lui Irod cu n timpul traducerii alexandrine a fost aezat ntre crile istorice. Att
tierea capului lui Ioan Boteztorul (Mt 14, 9). traductorii alexandrini, ct i Fericitul Ieronim, n traducerea Vulgata, o aaz
De altfel Ieftae, innd seam de originea, educaia i tinereea lui, a fost un ntre cartea Judectorilor i crile Regilor, pentru c, pe de o parte, aciunea ei
brbat de la care te poi atepta la fapte lipsite de sentimentul gingiei i al se petrece n timpul judectorilor, iar pe de alt parte, cartea e o contribuie la
sensibilitii morale. El era feciorul unei femei desfrnate, era nelegitim n familie, istoria originii lui David. Evenimentul descris n carte completeaz n mod fericit
de unde fusese izgonit de frai. adaosurile din cartea Judectorilor. Pe cnd celelalte dou adaosuri arat stpnirea
El, izgonit fiind, s'a aezat n inutul Tob, i'n jurul lui Iefiae s'au adunat idolatriei ntr'un trib al lui Israel i profunda decdere a moravurilor, aceasta din
oameni de nimic i au mers cu el" (Jd 11, 3). Dup asemenea antecedente, el urm arat c nici n acest timp de dezm moral n'au lipsit persoane care au
este ales de btrni i angajat drept cpitan al otii mpotriva lui Amon, trit via tihnit patriarhal sub scutul Legii lui Moise.
pogorndu-se peste el DuhulDomnului" cnd pornete la rzboi (Jd 11, 29). Iat ntmplarea din aceast carte:
Firete c Duhul Domnului", care l ajut s biruiasc n rzboi, nu-i inspir i n timpul judectorilor s'a ntmplat o foamete n Canaan. Elimelec, brbat
nu-i aprob toate faptele, pe care le svrete n alte mprejurri. din tribul lui Iuda, din oraul Betleem, mpreun cu soia sa Noemina i cu cei
doi fii ai si, Mahlon i Chilion, s'au dus s locuiasc n ara Moabului. Brbatul
Noeminei, nu peste mult timp, moare. Cei doi fii se cstoresc i iau de soii

154 155
Studiul Vechiului Testament CarteaRut

dou moabitence: pe Orfa i pe Rut. Dup aproape zece ani mor i fiii Noeminei, genealogia Mntuitorului. Prin admiterea ei n rndul ascendenilor lui Mesia,
aceasta rmne singur cu dou nurori n ar strin. Aflnd Noemina c alturi de alte femei pgne (Rahab) sau pctoase (Tamara), a fost nfrnt
Dumnezeu 1-a cercetat pe poporul su cu belug i c foametea a ncetat, se orgoliul naional al evreilor. Acest popor ar fi trebuit s-i aminteasc de fgduina
hotrte s se ntoarc n ara sa. Noemina le sftuiete pe nurori s rmn n dat lui Avraam, c n el se vor binecuvnta toate neamurile". Iar nou s ne
ara lor, cci n ar strin au puini sori s se mrite, dat fiind legea pmntului, arate, precum spune Fericitul Ieronim, c pentru ca Hristos ntrupat s tearg
unde fiu de evreu nu putea s ia n cstorie fete de neam strin, iar ea, Noemina, pcatul n'a fost nici umilitor, nici njositor s Se nasc din strmoi pctoi.
vduv i naintat n vrst, nu mai avea ndejde de copii care s le ia n Unii autori gndesc altfel despre scopul crii. Ei cred c scopul crii s'ar
cstorie n baza leviratului. Una dintre nurori se las nduplecat i rmne gsi n ultimele versete ale ei: artarea genealogiei lui David din poporul
acas. Rut, dnd dovad de cald ataament fa de soacra sa, se supune la toate moabitean, dispreuit de evrei, n mentalitatea lor orgolioas, nu putea avea
eventualele riscuri ale aezrii n patria fostului ei so: Dar Rut i-a zis: 'Departe darul de a aduga ceva la gloria acesteia. Lipsit de temei solid e i prerea c
de mine gndul de a te prsi sau de a m ntoarce de lng tine; unde vei scopul crii ar fi fost preamrirea cstoriei de levirat, cci aceast lege a fost n
merge tu, voi merge i eu; unde te vei aeza tu, m voi aeza i eu; poporul tu va general practicat n acel timp. Deci n cazul acesta n'a fost ceva special. Cu att
fi poporul meu, iar Dumnezeul tu va fi Dumnezeul meu; i unde vei muri tu, mai puin poate s fie adoptat prerea raionalist, care, lipsind cartea de orice
voi muri i eu, i acolo m voi ngropa. Aa s-mi fac mie Domnul, i chiar mai caracter supranatural, sau de orice rost nalt, socotete toat ntmplarea i cartea
mult; c numai moartea m va despri de tine" (Rut 1, 16-17), spune Rut cu nsi ca o idil rustic, sau un poem cu aciune fictiv i cu persoane simbolice.
duioie soacrei sale. Ajunse n ar, Noemina i Rut se aaz pe moia lor. Rut e Prerea aceasta nu e justificat dect doar numai de tendina de a discredita
de ajutor nepreuit soacrei sale. Ea merge pe ogoare s culeag spice dup Sfnta Scriptur.
secertori, fiind nevoit, din cauza situaiei lor modeste, s recurg i la acest
mijloc de trai. ntmplarea a fcut ca Rut s mearg la cules de spice pe holdele d. Istoricitatea crii
unei rudenii nstrite, cu numele de Booz. Booz o vede pe tnra vduv Rut,
modest la fire i plcut la nfiare. Calitile ei alese i trezesc interes fa de Ct privete istoricitatea ntmplrii, avndu-se n vedere scopul artat mai
ea. D dispoziie secertorilor s nu fie mpiedicat la adunarea spicelor. Mai sus, nu poate fi obiect de discuie. Aceasta o adeverete ndeajuns nsi istorisirea
mult, secertorii sunt ndrumai s lase n urma lor spice mai multe i s-i dea ap simpl, real, cu persoane cu caracter consecvent, pe lng probele scoase din
s bea din vasele lor. Rut, spre mulumirea i mirarea soacrei sale, se ntoarce alt domeniu, n special cel al Scripturii.
acas cu isprav bun. Fiind ntrebat cum a ajuns la atta spor, afl totul din Timpul cnd s'a scris cartea se poate afla numai cu aproximaie. Amintirea lui
relatrile date. Noemina o sftuiete pe Rut ca, n baza legturii de rudenie, s-i David, ca o persoan care este n atenia public, apoi faptul c David nc nu este
cear lui Booz s o ia n cstorie, ceea ce se i ntmpl. Din cstoria lui Booz cu numit rege, ne ndreptesc s fixm originea crii n timpul cnd David e uns
Rut s'a nscut Obed, care 1-a nscut pe lesei, tatl lui David. rege, dar nc nu este n posesia puterii regale. Monarhia, n timpul scrierii crii,
de-abia este introdus (n zilele cnd crmuiau judectorii" - Rut 1, 1). Deci
c. Scopul crii timpul probabil al scrierii sunt anii ultimi ai domniei lui Saul. Adversarii cred c
aceast carte a fost scris mai trziu, cnd unele amnunte au fost date de mult
Cea mai nsemnat chestiune care se pune n legtur cu aceast carte este uitrii, cci persoane care ar trebui s fie numite cu nume nu se numesc, de
scopul pe care 1-a avut autorul cu scrierea sa. Prerile sunt mprite. exemplu brbatul ndreptit la cstorie de levirat cu Rut (Rut 3,12; 4,1). Leviratul
Cea mai probabil prere, cunoscndu-se scopul Scripturii Vechiului se numete datin de demult". Aceste obiecii ns sunt fr greutate, cci numele
Testament, de altfel singura ndreptit, este aceea care susine c scopul acestei persoanei n chestiune nu interesa, iar leviratul a fost ntr'adevr o datin din
cri este s se arate genealogia lui David, i prin el genealogia lui Hristos, vechime, cum arata i cazul lui Iuda, fiul lui Iacob, i a norei sale, Tamara.
scopul ultim al Vechiului Testament. Afar de aceasta, scopul crii este s se Dac n trecut aceast carte era tratat ca parte integrant din cartea
arate c i pgnii vor fi prtai ai harului divin dac vor ajunge la cunotina Judectorilor i dac autorul crii Judectorilor este Samuel, putem crede c i
adevratului Dumnezeu: Poporul tu va fi poporul meu, iar Dumnezeul tu va aceast carte este scris tot de Samuel. Aceasta este de altfel i prerea talmuditilor,
fi Dumnezeul meu". buni cunosctori ai tradiiei neamului lor.
Moabiteanca Rut, ajuns prin providen att de special n snul poporului, Cartea Rut, dei redus ca extensiune, are mare nsemntate i trateaz un
prin strlucitele sale virtui s'a fcut, ntr'adevr, vrednic s fie nirat n episod foarte particular din istoria mntuirii. Precum Epistola Apostolului Pavel

156 157
Studiul Vechiului Testament

ctre Filimon, cu cele 25 versete din Noul Testament, este o adevrat perl a
gndirii i simirii cretineti i ca atare se altur cu deplin vrednicie epistolelor
dogmatice ale marelui Apostol, tot aa cartea Rut este o nepreuit dovad de
5. C rile 1 i 2 R egi
corectitudine moral a unor persoane nzestrate cu strlucite nsuiri sufleteti,
care triesc sub oblduirea Legii divine. Oricare dintre cele trei persoane principale
ale crii: Noemina, Rut i Booz, au o desvrit atitudine moral, cuvenit a. Numele crilor
strii lor. Noemina, mam i soacr, plin de pruden i nelepciune; Rut,
ptruns de ataamentul sincer i cald, deplin ncreztoare n deteptciunea Cele dou cri, numite n canonul ebraic al Vechiului Testament ale lui
soacrei sale, docil, harnic; Booz, brbat plin de sentimente umanitare, de Samuel, pn la Daniel Bomberg (secolul XVI d. H.) au format o singur carte.
atenie, de cavalerism neprefcut, mpciuitor, drept, onest i plin de gingie, Traductorii alexandrini i Fericitul Ieronim au divizat-o n dou cri. Ele continu
ne face s cunoatem o pilduitoare ntmplare n mijlocul unei lumi stpnite de istoria din cartea Judectorilor i istorisesc pe larg ntemeierea dinastiei davidice
idolatrie i destrmare moral. eterne. Sunt numite ale lui Samuel nu pentru c el ar fi autorul lor, ci fiindc
Nu e de mirare c unii autori moderni sunt de prere c un asemenea caz se brbatul cu rost mai nalt n evenimentele timpului este profetul i judectorul
poate ntlni numai n teorie, n ideal, n poezie. Realitatea istoric ns ne arat Samuel. Istoria cuprins n aceste cri i scopul lor suprem: fondarea dinastiei
c acest caz s'a petrecut aievea. Ea arunc lumin asupra vieii sociale a poporului lui David arat c, n realitate, cele dou cri formeaz o singur unitate literar,
biblic. Arat cum ar fi putut, cum ar fi trebuit i n realitate cum au i trit unii, deci o singur carte.
de bun seam nu puini. n tot cazul istorioara arat c Legea Domnului a creat
condiii de via moral i social infinit superioar neamurilor antice. deci o b. Cuprinsul crilor
dovad n plus a originii divine, supranaturale, a religiei Vechiului Testament i
a caracterului inspirat al Sfintei Scripturi. Cartea I este precedat de un prolog (introducere), capitolele 1-7, i istorisete
pregtirea tronului lui David (capitolele 8-31).
Cartea a Ii-a nfieaz fondarea i ntrirea tronului lui David (capitolele 1-
Bibliografie 20) i se sfrete cu un epilog (capitolele 21-24).

Dintre Prinii greci, Origen are omilii la Rut, Sfntul Efrem irul are un comentariu, Cartea I. Introducere (capitolele 1-7)
Teodoret mai multe probleme n legtur cu cartea Rut. Dintre scriitorii de limb latin, se
n timpul cnd evreii sunt strmtorai de dumani i centrul religios este n
ocup de Rut Fericitul Augustin, Isidor de Sevilla . a.
Comentarii mai noi au scris: J. Khell, De apocha historiae Ruth, Viena, 1756; Keil (2), Silo, n locul lui Eli este chemat Samuel la conducerea poporului, acesta fiind
1874; Clair, Les Juges et Ruht, Paris, 1878; Hummelauer, n Jud. et Rut, Paris, 1888; Osttli, nscut n urma rugciunilor struitoare fcute de mama sa Ana i educat de
1889; Nowack, Iudic, Ruth, Gttingen, 1900; G. A. Cooke (engl.), Cambridge, 1913; nsui arhiereul Eli, la cortul sfnt. Ca s mpace poporul cu Dumnezeu, Samuel
Gressmann, 1922; Jouon, Ruth (comentariu filologic i exegetic), Roma, 1924; Schulz, 1826; convoac poporul n Mipa, unde aduce jertf de ispire. Aceast vdit
Lattey, The Book of Ruth, London, 1935; W. Rudolf, Das Buch Ruth, Leipzig, 1940; W. manifestare de unitate naional nu e privit cu ochi buni de filisteni. Ei i atac
Vellas, Scopul Crii Rut (grecete), Atena, 1954; Slaugther, 1954; Knigth, 1956; Sierra, II
pe evrei, dar sunt biruii. n timpul lui Samuel, dup aceea, nici n'au mai ncercat
libro di Ruth, 1957; N. Gerleman, 1960; Rust, 1961; Bettan, 1962; Wurtwein (ed. a 2-a),
1964; S. Amsler, Le livre de Ruth (n Le journal de la vie", nr. 47), 1971. alt incursiune dumnoas. Samuel se consacr acum cu totul treburilor publice.
Ridic altare i din ndemn dumnezeiesc aduce sacrificii n Rama, Betel i Ghilgal.
Cuprinsul(8-2). Zgrcenia i nedreptatea fiilor lui Samuel d prilej poporului
s cear ungerea unui rege. Samuel l consult pe Dumnezeu, Care i spune s
ndeplineasc dorina poporului. Samuel se execut, dup ce mai nti arat
eventualele neajunsuri i abuzuri, inerente unui regim monarhic. l unge rege
pe Saul din tribul lui Veniamin, dup indicarea venit de la Dumnezeu. Poporul
adunat n Mipa aprob alegerea fcut. Dup o biruin a lui Saul asupra
amoniilor, poporul adunat n Ghilgal l confirm din nou ca rege, fapt prin care
nceteaz regimul judectorilor i se introduce cel monarhic (cea. 1050 . H.).

158 159
Studiul Vechiului Crile i2Regi
Testament

Samuel, chemndu-L ca martor pe Dumnezeu, ntr'o cuvntare public renun a moabiilor, amoniilor, sirienilor, idumeilor. D rii cea mai mare ntindere pe
la demnitatea avut i promite c, pe alt cale i n alt form, nu va nceta s care a avut-o vreodat. n urmtorii 20 ani se ocup cu organizarea intern pe
vegheze asupra poporului i s mijloceasc pentru el la Dumnezeu. Saul ns nu toate trmurile. i scoate pe iebusei din cetate i face Ierusalimul capitala rii.
a fost credincios mult vreme n mplinirea datoriilor sale teocratice. Cu ocazia Reorganizeaz preoia i d cultului divin o splendoare deosebit, prin muzica
unui rzboi cu filistenii, nerbdtor i neateptnd sosirea lui Samuel, sacrific sacr.
Domnului (prin preoi). Samuel l mustr pentru nerbdare i i prezice respingerea Epibgul(21-24). Dup o foamete de 3 ani, pedeaps trimis pentru mcelrirea
de ctre Dumnezeu. n toiul luptei cu filistenii, o fgduin a lui Saul pune n gabaoniilor de Saul, David i execut pe toi descendenii lui Saul. Cru numai
primejdie viaa fiului su Ionatan, bun i foarte iubit de popor. Pe Ionatan numai viaa ologului Mefiboet, pe care l ia la sine. Pasiunea pctoas fa de Bateba,
struitoarea intervenie a poporului l scap de la moarte. Faptul acesta a ntors soia generalului Urie, devine cauza ruinei politice i spirituale a gloriosului
inima poporului de la Saul. Nu peste mult timp, cruarea vieii lui Agag i pstrarea rege. David cunoate toat grozvia nelegiuirii sale din parabola profetului Natan.
unei nsemnate pri a przii de rzboi, mpotriva poruncii divine, aduce definitiva Se roag pentru iertare n zguduitoarele cuvinte ale Psalmului 50. ns crima
lui respingere. Samuel este acum n cutarea unui alt rege pe care l gsete, trebuia ispit deplin. Pentru vina vrsrii sngelui lui Urie, urmeaz vrsri de
dup artarea divin, n persoana lui David, cel mai mic dintre cei opt feciori ai snge n familie. Amon, fiul lui David, o violeaz pe sora sa Tamara. Drept
lui lesei, din Betleemul Iudeii. rzbunare, fratele Tamarei, Abesalom, l ucide pe Amon cu prilejul unui osp.
Pe acesta l i unge rege. ncepnd din acest moment, Domnul l prsete Abesalom strnete o revolt mpotriva tatlui su, David. Revolta degenereaz
pe Saul, care, contient de respingerea sa, cade n melancolie. Pentru nviorarea n rzboi civil. Abesalom intr n Ierusalim. n cele din urm ns Abesalom este
regelui este adus la curte David, ca s-i cnte din harp. Fiind plcut n ochii biruit i ucis. Dup nvingerea dumanilor interni i externi, David ar fi putut
regelui Saul, ajunge scutierul lui. ntr'un rzboi cu filistenii, David l nvinge pe domni n pace, dac nu ar fi atras asupra sa mnia lui Dumnezeu, din cauza
Goliat. Dup aceast victorie devine ginerele regelui. Se nate o mare prietenie unui recensmnt pe care voia s-1 fac, probabil, din socoteli profane i din
ntre David i Ionatan, fiul lui Saul. Nu peste mult timp Saul uneltete s-1 piard orgoliu. De ciuma care a urmat ca pedeaps pentru aceast fapt mor ntr'o zi
pe David, care e nevoit s fug dinaintea lui. Mai nti merge n Rama la Samuel. aptezeci de mii de evrei. David se nspimnt i-L roag pe Dumnezeu pentru
Nefiind ns nici aici n siguran, merge la preotul Ahimelec n Nobe, apoi la ncetarea ciumei. I se arat un nger n aria lui Aravna Iebuseul, care i spune c
Achi, regele filistenilor. Se ascunde mai apoi n petera Adulam. De aici merge pedeapsa a ncetat. David cumpr locul unde i s'a artat ngerul i se hotrte
la moabii, de unde se ntoarce n casa printeasc, n Betleemul Iudeii. Saul, din s zideasc aici templul.
rzbunare pentru ascunderea lui David, mcelrete ntreaga familie a preotului
Ahimelec, crund numai viaa lui Abiatar, care merge la David cu chivotul Legii. c. Autorul crilor
Aflnd Saul c David este n casa printeasc, ncepe iari s-1 urmreasc.
David, din nou fugar, petrece n deserturile Faran i Zif. Apoi se refugiaz la Autorul acestor cri este necunoscut. Este vdit c Samuel nu poate fi autorul
Achi. Filistenii atac oastea lui Saul n valea Izreel, care, n strmtorarea sa, deoarece el moare nainte de urcarea pe tron a regelui David. Autorul, probabil, a
merge la o vrjitoare din Endor, cerndu-i s-i mijloceasc o ntlnire cu duhul trit scurt vreme dup schisma naional ntmplat dup moartea lui Solomon,
lui Samuel, la data aceea mort, ca s-1 ntrebe de sfritul luptei. Samuel apare i nainte de robia babilonic, deoarece despre aceast catastrof naional nu se
i spune lui Saul: Tu i fiii ti vei cdea mine" (1 Rg 28, 19). n lupta care se face nici o amintire. Deci termenul a quo al scrierii crii este schisma naional din
d, Saul i fiii lui mor. anul 933 . H., iar termenul ad quem (dup care cartea nu s'a putut scrie) este
robia babilonic din anul 586 . H. La scrierea crii autorul s'a folosit de izvoarele
Cartea a -a. Cuprinsul (1-20) scrise ale profeilor Samuel, Natan, Gad i de alte izvoare scrise.
Dup moartea lui Saul, David este proclamat rege n Hebron, a doua oar C ambele cri sunt scrise de acelai autor se vede din unitatea concepiei,
de ctre tribul lui Iuda. Celelalte triburi l aleg ca rege pe Iboet, fiul lui Saul. a diciei i a limbii, din legtura intim n istorie, din rotunjimea desvrit a
Dup ce ns generalul Abner, trecnd apte ani, l prsete pe Iboet i trece pericopelor i din scopul unitar, cci tot ce se spune se ncheag ntr'o unitate
de partea lui David, i dup asasinarea lui Abner de ctre Ioab i asasinarea lui desvrit. Dac totui se observ pe alocuri nepotriviri de dicie, ele sunt
Iboet de ctre doi ucigai, David este proclamat rege a treia oar, de data aceasta atribuite izvoarelor consultate.
de toate cele dousprezece seminii. Urmeaz o domnie glorioas de 40 de ani a Este greit ns prerea autorilor mai noi c Samuel ar fi scris istoria timpului
lui David. n primii 20 de ani asigur linitea hotarelor prin nfrngerea filistenilor, su i c ali doi autori au adugat acelei lucrri scrierile lor, cartea fiind, astfel,

160 161
Studiul Vechiului Crile i2Regi
Testament

contopirea scrierii lui Samuel cu alte dou scrieri (probabil ale profeilor Gad i nainte, care nu-i erau ngduite lui s le mnnce, nici celor ce erau cu el, ci
Natan). Contestatarii unitii i autenticitii crii mai cred c autorul ar fi un numai preoilor" (Mt12, 4, cf. 1 Rg 12, 6), sau: N'ai citit n Lege c preoii n
compilator neiscusit, pentru c: a) n carte s'ar gsi mai multe contradicii; b) se templu calc Smbta n zi de Smbt i sunt fr vin?" (Mt 12, 5, cf. Nm 28,
dau mai multe relatri despre acelai lucru; c) n carte ar fi diferite feluri de 9). Apostolul Pavel argumenteaz cu textul crii:Cci cruia dintre ngeri i-a
istorisire. ns nici una din aceste obiecii nu e serioas, cci pretinsele contradicii zis Dumnezeu vreodat: "Fiul Meu eti Tu, Eu astzi Te-am nscut; i iari:
se pot explica pe cale exegetic. Istorisirea de dou ori a aceleiai ntmplri nu 'Eu i voi fi Lui Tat, i El mi va fi Mie Fiw
(Evr 1, 5; 2 Rg 7,14). Sfnta Fecioar
necesit numaidect presupunerea a doi autori diferii (de exemplu toi autorii reproduce idei din textul cntrii Anei (Le 11, 52; 1 Rg 2, 6), profetul Ieremia
admit c Faptele Apostolilor sunt scrise de Luca, dei de trei ori se istorisete face aluzie la crile 1 i 2 Regi (Ir 23, 5; 2 Rg 7, 12).
convertirea lui Pavel). Deosebirile de stil se exagereaz de regul cnd e vorba n crile lui Samuel sunt referine mesianice. Cuvintele profetului Natan
s se fureasc obiecii. n realitate limba crii ntregi e pur, clasic, pe alocuri despre eternitatea tronului lui David (2 Rg 7,12-14) sunt celebre. Apoi cntarea
poetic, cum e natural s fie n timpul nfloririi supreme a literaturii ebraice. Anei, mama profetului Samuel (1 Rg 2,1-10) i ultimele cuvinte ale lui David (2
Rg 23, 1-7) sunt socotite ca o prevestire a timpurilor mesianice.
d. Autoritatea istoric a crilor
e. Note istorico-critice
Autoritatea istoric a crilor este dovedit prin fidelitatea psihologic cu
care sunt descrise persoanele din istoria cuprins aici. Autorul descrie persoanele a) Textul ebraic al acestor cri este foarte alterat. Nici o alt carte, afar de
n adevrata lor nfiare. Nu cru nimic n dauna adevrului istoric. Arat i Iezechiel i Osea, nu a suferit attea schimbri ca textul acestor cri. Critica
laturile sau trsturile bune, dar i pe cele slabe sau rele ale persoanelor. De atribuie mai mult autoritate textului Septuagintei dect textului original. Dintre
exemplu, descrierea psihologic fidel a regelui Saul, la nceput ales de recenziile Septuagintei mai autentic este socotit cea din Codicele Vatican.
Dumnezeu i iubit de popor, n cele din urm respins de popor i urgisit de b) Contradiciile" att de mult cutate i exploatate de critica raionalist,
Dumnezeu din pricina orgoliului care se trezete n el, abuznd de plintatea pentru a lipsi cartea de autoritatea istoric i divin, se pot explica corect cu
puterii regale. Ideea lui fix de a-1 pierde pe David l mpinge la fapte care fac bunvoin i exegez. Astfel de contradicii ar fi, printre altele, ntre 1 Rg 17, 38,
din el un e.rou tragi-comic. Tot aa de fidel este descris i persoana lui David. unde se spune c David ajunge scutierul lui Saul, i 1 Rg 17, 54, unde se spune
Mare n toate: i n virtui, i n pcate. Cazul lui e o pild gritoare cum dintr'o c atunci cnd David l biruiete pe Goliat, dei nainte de lupt Saul avusese cu
scnteie se face un incendiu. Pctoasa privire spre soia lui Urie l duce la el o convorbire, acum nu-1 cunoate i, interesndu-se de el, afl c este fiul lui
uciderea acestuia, pentru a-i acoperi pcatul. Aceeai privire pctoas lesei Betleemitul, ceea ce s'a tiut (i a tiut i Saul) nc atunci cnd a fost adus
dezlnuie apoi potop de ispiri. Toate drepte i inevitabile. Dreptatea nu n casa lui Saul, ca s-1 distreze (1 Rg 16, 17-19) Aici nu este contradicie real,
iart, e necrutoare. Iat-1 pe David om mare: cu rele porniri trupeti, dar cu cci, citindu-se cu atenie textele referitoare, e adevrat c persoana lui David,
alese nsuiri sufleteti. numele lui i al prinilor lui i-au fost cunoscute lui Saul nc nainte de lupta cu
Dar i dovezi externe arat adevrul istoric al acestei cri. Folosindu-se de Goliat. Dup nvingerea filisteanului, Saul se intereseaz de neamul lui David,
aceleai izvoare de care se folosete i autorul crilor Paralipomena, autorul ntruct avea s se ncuscreasc cu el. Saul o fgduise de soie pe fiica sa celui
crilor 1 i 2 Regi dovedete c folosete fidel aceste izvoare, ntruct cele dou care-1 va nvinge pe Goliat i, pe lng daruri multe, scutirea de impozit a casei
cri sunt n perfect concordan n locurile unde istorisesc aceleai fapte. tatlui su (1 Rg 17, 25). Deci n cazul al doilea (1 Rg 17, 54), Saul se intereseaz
Evenimentele din cri sunt cunoscute sau presupuse i de alte cri ale Vechiului de neamul aceluia care i era cunoscut de mai nainte i care avea s fie ginerele
i Noului Testament. Aa de exemplu: Ps 77, 70; s 29; Mt 12, 3; FA 7, 40 etc. lui (1 Rg 16, 21), ceea ce nu e contradicie.
Crile 1 i 2 Regi au locuri comune mai cu seam cu crile Paralipomena (n Nepotrivirile dintre 1 Rg 8, 5 (Israel cere rege fiindc aceasta e datina i la
total vreo 15). alte popoare) i 1 Rg 12, 12 (Israel cere regat, presat fiind de ameninarea
Autoritatea divin o atest tradiia iudaic i cea cretin, cci att sinagoga, regelui Naha al amoniilor), sau dintre 1 Rg 10, 1 (Samuel l unge de rege pe
ct i Biserica le-au primit n canon de la nceput i le menin pn azi. Mntuitorul Saul) i 1 Rg 12,12 (Saul este ales drept rege prin sori) i 1 Rg 11,15 (Saul este
atribuie crilor lui Samuel aceeai autoritate ca i Legii lui Moise, cnd citeaz proclamat rege n Ghilgal de popor), sau dintre 1 Rg 17, 54 (Israel stpn peste
din ele, punndu-le alturi de dispoziiile Legii. Astfel Mntuitorul i ntreab pe Ierusalim n timpul lui Saul) i 2 Rg 5, 7 (David ajunge rege dup ce cucerete
farisei: Cum a intrat (David) n casa lui Dumnezeu i a mncatpinilepunerii- Sionul), de asemenea se pot explica, deoarece cauzele pentru care au cerut
162 163
Studiul Vechiului Testament Crile i2Regi

israeliii rege au fost mai multe; apoi Samuel l unge ca rege pe Saul dup ce i-1 Uns", evreiete masiah" (de masala - a unge, grecete (de la
arat Dumnezeu i ca s se cunoasc n public alegerea pe care a fcut-o = ung) se numete n Vechiul Testament cel uns cu untdelemn miruit. Se
Dumnezeu, se arunc sorii (modul frecvent ntrebuinat pentru aflarea voii lui ungeau regii (1 Par 16, 23), de ctre preoi sau profei, se ungeau preoii (Lv 4,
Dumnezeu, cum se vede i la alegerea Apostolului Matia - FA 1, 26) i pe urm 5), arhiereii (Lv 4, 5). Uni se numeau i patriarhii n sensul c ei erau regii i
cel ales se nscuneaz solemn. Nici stpnirea unei ceti nu nseamn totdeauna preoii familiei lor. Prin ungere se mprtea o putere nevzuta.
stpnirea ei total. Ierusalimul, de fapt, a fost n stpnirea israeliilor. Acropola Miruirea este i ea un semn al bucuriei i al stimei.
e ungeau
S cu untdelemn
ns a rmas n posesiunea iebusiilor, de la care a fost cucerit de David, prin barba i fruntea oaspeilor. Hristos a fost uns cu mir de mare pre de ctre o
alungarea lor. femeie din Betania (Mt 26, 7). Uneori ungerea (miruirea) este simbol al Duhului
Din cele de mai sus se vede natura i greutatea" obieciilor mpotriva crilor Sfnt (2 Ptr 1, 21-22). Cu timpul expresia Unsul se aplic la Mesia, la Hristos (Dn
lui Samuel i a adevrului lor istoric. 9, 24).
c) O dat cu n tem eierea din astiei dav id ice se introdu ce i ap aratul C unsul din Cntarea Anei este Hristos rezult din Luca 1, 69-70:
iputere
administrativ i felul de nfiare public a noii aezri, cerut de mprejurri. Se mntuitoare ne-a ridicat din casa lui David, sluga Sa...".
introduc demniti i slujbe noi. Dup 2 Rg 8, 16-18 i 2 Rg 20, 23-26, n timpul Sensul textului este urmtorul: Exist o judecat universal. Judectorul suprem
lui David arhierei erau adoc i Abiatar, general peste armat era Ioab, cpitanul este Dumnezeu, Care va judeca dup dreptate. Toate darurile cele bune de sus
pretorienilor era Benaia (pretorienii erau cretani i pletani, provenii din dou coboar, astfel i puterea pe care o au conductorii pmntului o au numai
popoare din Creta), secretar al rii era ausa, iar cronicar Iosafat, fiul lui Ahilud mulumit Lui. Mesia, regele prin excelen, lucreaz n numele lui Dumnezeu.
(1 Par 18, 15). Mulumit ajutorului ceresc, regele Mesia va ajunge culmi de glorie nebnuite.
d) La 2 Rg 24, 1-9 se vd graniele statului israelit din timpul lui David, sub
a crui domnie a avut ara cea m ai mare ntindere. Dup interpretarea m ai 2) mpria venic(2 Rg 7, 12-16).
probabil a textului de mai sus, David a stpnit toat poriunea Canaanului de Ideea mesianic ia un avnt deosebit n timpul regelui psalmist David. Dintr'un
dincolo de Iordan, de la Iordan pn la Marea Mediteran, afar de oraele Tir astfel de text face parte i 2 Rg7,12-16:i fi-va c dup ce zilele tale se vor plini
i Sidon, care erau n stpnirea fenicienilor, i a oraelor de pe coasta mrii, i tu vei dormi mpreun cu prinii ti, Eu l voi ridica pe urmaul tu de dup
aflate sub stpnirea filistenilor. Dincolo de Iordan, Israel ocup inutul de la tine, din chiar coapsa ta, i voi rndui regatul su".
rul Arnon spre Nord peste munii Galaad pn la Hermon, inclusiv. Aplini zilele''nseamn a-i tri viaa, a epuiza epoca de timp acordat vieii
lumeti. A dormi mpreun cu prinii" este un fel de vorbire despre cei mori.
/ Profeii mesianice n crile lui Samuel Noiunea conine ideea de nemurire, considerndu-se moartea ca o simpl trecere
dincolo, la strmoi, i continuarea unei altfel de viei.
1) Cntarea Anei(1 Rg 2, 1-10) Urmaul e din neamul lui David. Se pregtete aici o mprie nou, dar
n capitolul 2 al crii 1 Regi ntlnim un imn religios, pe care Ana, mama lui remarcabil, cci nacest sens se zice (v. 13): Acesta-i va zidi cas numelui
Samuel, 1-a rostit n faa altarului. n istoria biblic imnul e cunoscut sub numele Meu, iar Eu i voi ntri tronulpn'n veac. Eu i voi fi lui Tat, iar el mi va fi
de Cntarea Anei. Imnul culmineaz n cuvintele: El (Domnul) va judeca Mie fiu. i de se va ntmpla s greasc, atunci l voi certa cu toiagul brbailor
marginile pmntului i putere le va da regilor notri i va nla fruntea i cu loviturile fiilor oamenilor".
[cornul",n ediia a Ii-a, n. red.]
Unsului Su" {1Rg 2, 10). Raportul dintre Dumnezeu i regele viitorului este cel dintre tat i copil: o
Textul exprim aciunea n urma creia Dumnezeu i rspltete mulumitor iubire fr margini este caracteristica atitudinii lor. Aceast atitudine se bazeaz pe
pe cei drepi i i pedepsete exemplar pe pctoi. Termenii marginile legile dreptii absolute, care prevd rsplat pentru fapta bun i npast pentru
pmntului" constituie o metonimie (vasul - pmntul, coninutul - popoarele), npast. Toiagul" i loviturile" indic pedeapsa cuvenit clctorului de lege.
indicndu-se prin ea toate popoarele pmntului. Expresia revine mai ales n Acesta este sensul general i apropiat al versetului. Ni se fac ns aici i
textele mesianice ale Vechiului Testament (ex. Ps 2; 7, 2). n acest text att comunicri care privesc adevruri de credin din cele mai importante, astfel nu
judectorul, ct i dttorul de putere este Dumnezeu. Cornul" este simbolul e strin versetului insinuarea privitoare la misterul Sfintei Treimi.
CMesia este
puterii; dup interpretarea Sfntului Vasile acest simbol e mprumutat de la Fiul lui Dumnezeu",aceasta este rdcina gndirii.
rinocer, care are un singur corn i care este un animal de nenvins (Sfntul Din contextul mesianic face parte i versetul IarmilaMea
15: nu o voi ndeprta
Vasile, Corn. la Psalmi,n rom. de O. Cciul, Bucureti, 1939, p. 129). de la el aa cum am ndeprtat-o de la cei pe care i-am lepdat de la faa Mea".

164 165
Studiul Vechiului Testament

Mila" are aici nelesul larg de dragoste, afeciune. Comparaia se face ntre
regele viitorului i ntre Saul. n LXX lipsete Saul, iar partea din urm a versetului 6. Crile 3 si 4 Regi
are un neles general, referindu-se la toi cei nstrinai de Dumnezeu.
Acest ciclu de profeii sfrete cu versetul 16: Casa lui va fi neclintit, a. Numele crilor
regatul su va rmne venic naintea Mea, iar tronul su n veac va fi ntrit".
Accentul se pune aici pe venicie", caracteristica mpriei care se va nfiina. n textul ebraic aceste dou cri, ca i crile 1-2 Regi, pn la Daniel
Aplicarea prezicerii la o mprie material nu epuizeaz sensul gndirii. n Bomberg au format o singur carte. n Septuaginta i n Vulgata lui Ieronim ns
Noul Testament (cf. Le 1, 32-33), n locuri care par a fi un ecou al versetului sunt mprite n dou. Ele cuprind istoria revelaiei divine din timpul lui Solomon
nostru, casa lui Hristos" e biserica, cretinii (Evr 3, 6). Astfel Teodoret, din pn la cderea regatului lui Iuda. n textul ebraic, crile se numeau /37Q
secolul V, are dreptate cnd spune c aceste idei se potrivesc nu att regilor IDto (Sefer Melachim), n Septuaginta: , iar n Vulgata: Libri Regum.
obinuii, ct mai vrtos lui Hristos, cci Solomon n'a avut o via mai lung Dei crile, fiind continuarea crilor 1-2 Regi, au cuprins istoric, ele se deosebesc
dect ali oameni, nici mcar vrsta tatlui su n'a ntrecut-o". de acestea prin anumite proprieti. Ele determin mai de aproape persoanele
istorice: de exemplu, regele David, profetul Natan, Abner, fiul lui Ner. Autorul
3) Legmntul venic amintete izvoarele consultate, ceea ce autorul crilor 1-2 Regi nu face. Ele
Al treilea text e 2 Rg 23, 5: Cci casa mea nu-i astfel cu Cel-Tare; cci venic determin exact i timpul cronologic. Autorul lor i spune adeseori i prerea n
legmnt fcut-a El cu mine, gata oricnd, depaz'n toat vremea-, c'ntreaga legtur cu unele persoane i cu unele evenimente, pe cnd autorul crilor 1-2
mntuire i'ntreaga mea dorin: din cel nelegiuit s nu rsar floare". Regi se mulumete cu simpla lor nregistrare. Limba acestor cri nu este aa de
Nu-i astfel", adic nu ca alte case, de care cea davidic se deosebete. Cu curat ca limba acelora.
familia (casa) davidic s'a ncheiat un angajament, din care decurg attea
binefaceri, ca: mntuirea, fericirea, plcerea de via. b. Cuprinsul crtitor
Legmntul ncheiat cu David e venic. David e trector, casa sa i mpria
sa vor dinui n veci, cci printr'un urma celebru venicia lor este garantat. Cuprinsul crilor se poate mpri n trei pri.
n Noul Testament aceast profeie se leag de evenimentele descrise la Partea I (3 Rg 1-11) cuprinde istoria lui Solomon. Dup moartea lui David se
Luca 1, 42-43, nct se vede c e vorba despre mpria care nu se trece". urc pe tron fiul su, Solomon. El i execut pe Adonia i pe generalul Ioab,
Astfel acest text anticipeaz c printr'o rnduial dumnezeiasc regele Mesia vinovat de patru ucideri. Pe Abiatar l lipsete de arhierie i l nal la aceast
este descendent, nrudit trupete cu viteazul David. demnitate pe Sadoc, descendent al lui Aaron prin via lui Itamar. Se cstorete
cu fiica faraonului. n rugciuni cucernice i cere lui Dumnezeu s-1 druiasc
cu nelepciune, spre a putea guverna cu dreptate. Rugciunea lui Solomon este
Bibliografie ascultat i mplinit. O dovad a nelepciunii lui Solomon este judecata adus
n cauza celor dou mame, care pretindeau fiecare, pentru sine, un copil. n
De crile lui Samuel s'au ocupat: Origen, P. G., tom. 17; Sf. Ioan Hrisostom, P. G., tom. demnitile publice i ridic pe brbaii cei mai destoinici. n anul patru al domniei
54; Procopie din Gaza, P. G., tom. 87; Sf. Ambrozie, P. L, tom. 14; Isidor de Sevilla, P. L., tom.
83. Autori mai receni: Keil, 1875; Hummelauer, 1886; Welhausen (Fer, Text der B. Satn),
sale ncepe zidirea templului pe muntele Sion, acolo unde Avraam i David
Gttingen, 1871; Alair, 1897; . . Smith, 1890; Budde, 1902; Schlgl, 1904; Dhorme, 1910; aduseser jertfe. Edificarea o termin n apte ani. Hiram, regele Tirului, i d
Schulz, 1920; Gressmann, 1921; Caspari, 1926; Goldman, 1951; G. Bressan, Torino, 1955; lemne de cedru de construcie din munii Libanului i meteugari iscusii. Afar
Segal (elr) 1956; Hertzberg, 1960; De Vaux, 1961; Rolf D. Gehrke, 1, 2 Samuel, 1968; D. de templu, pe care-1 mpodobete foarte bogat, face i alte cldiri publice: palat
Auscher, Le livre de Samuel- Des Juges aux Rois (n Le Journal de la vie", nr. 48), 1971. pentru rege i pentru regin, recldete i fortific oraele Baalbec, Tadmor,
Chetib etc, sdete vii i grdini, construiete apeducte i osele. Flota lui
comercial, instruit de fenicieni, marinari cu experien n navigaie din porturile
Elat i Eziongeber, pleac n Ofir (Indii? Abisinia?) i n Spania (?) ca s aduc
aur, argint, filde, pietre scumpe i alte bogii. Regina Sabei vine s-i admire
nelepciunea i luxul. Compune 3000 de parabole i 1005 cntri (3 Rg 5,12).
A tiut s vorbeasc cu desvrit cunoatere despre toate, ncepnd de la

166 167
Studiul Vechiului
Testament

Crile 3 i 4 Regi
cedrul Libanului pn la firicelul de isop. Cu ct a fost mai mare slava lui
Solomon, cu att i-a fost cderea mai ruinoas i mai dezastruoas. Bogia urmeaz regele Iosia, rege pios, care, cu ajutorul profeilor i al arhiereului
mare i luxul extrem l-au dus la desfru. Cu tirea, ba chiar la dorina lui, se Hilchia, restaureaz cultul divin. n anul 621 . H., cu ocazia unei restaurri la
ridic altare zeiei Astarte i zeului Moloh, prin care a pctuit greu naintea templu, afl Legea, ascuns pn atunci, probabil pentru a fi ferit de profanare,
Domnului. Prin impozite mari a ngreuiat soarta poporului i 1-a mpins la n timpul regilor Mnase i Amon. Spre dezastrul rii, Iosia intr n rzboi cu
disperare. De aceea Dumnezeu, nc n via fiind el, prezice nruirea lui i Neco, faraonul Egiptului. Moare strpuns de o sgeat n lupta de lng oraul
dezbinarea rii, ceea ce ns, pentru meritele tatlui su David, nu se va petrece Meghiddo. Dup moartea lui, regatul i triete ultimele zile. El devine punctul
n zilele lui. Regii Adad al Idumeii i Rasin al Siriei ncep a unelti mpotriva rii, de ciocnire al rivalitii dintre regii Babilonului i faraonii Egiptului. ara este
iar Ieroboam, fost demnitar, refugiat n Egipt din pricina mniei lui Solomon, mereu invadat i devastat, iar locuitorii ei deportai. Dup Iosia urmeaz Ioahaz,
arunc smna rzboiului civil. Regele Solomon, complet destrmat sufletete, care, dup o scurt domnie de trei luni, este dus n robie. n timpul urmtorului
moare dup o domnie de 40 ani. rege, Ioiachim, Nabucodonosor, regele Neobabiloniei, invadeaz ara, jefuiete
Partea a II-a (3 Rg 12 - 4 Regi 17). Dup moartea lui Solomon, 10 neamuri i templul, pe rege i pe mai muli locuitori i duce n Babilon. Alt deportare se
cer lui Roboam, fiul lui Solomon, uurarea sarcinilor publice, ceea ce acesta face tot de ctre Nabucodonosor n timpul regelui Ioiachim. Ultimul rege,
refuz, ba le pune pe umeri noi sarcini. De aceea aceste triburi se despart de la Sedechia, n rivalitatea dintre Nabucodonosor i faraonul Egiptului, st de partea
dinastia legal i i aleg ca rege pe Ieroboam. Aa se produce marea schism celui din urm. Drept pedeaps, Nabucodonosor ocup ara, devasteaz capitala
naional, formndu-se regatul de nord cu capitala Samaria i cel de sud, Iuda, i templului i se d foc. Sedechia, care voia s-i salveze viaa prin fug, este
cu capitala lui David: Ierusalimul. Acest regat s'a extins la tribul lui Iuda i la prins la Ierihon i este dus n robie n lanuri.
tribul lui Veniamin. Regatul de miaznoapte se mai numea i Efraim. A dinuit
211 ani. Neavnd dinastie legal, regii se succed dup capricii, dup legea celui c. Unitatea crilor
mai tare sau a celui mai iret. S'au succedat 9 dinastii care au ocupat tronul fie
prin complot, fie prin mcelrirea dinastiei anterioare. Poporul nsui, dup Crile 3 i 4 Regi se prezint ca o lucrare unitar. Aceasta se vede att din
principiul qualis rex talis grex, s'a demoralizat. nii regii s'au ngrijit ca s-i tratarea materiei, ct i din unitatea limbii. Deosebirile de stil, puine i
nstrineze pe locuitorii acestei ri de fraii lor din regatul sudic. De aceea le nensemnate, se atribuie izvoarelor consultate de autori. Domnia fiecrui rege
ridic altare idoleti n Betel i Dan. Cultul vielului este reintrodus de primul
este descris dup aceeai schem, autorul fcnd caracterizarea regilor dup
rege, Ieroboam. Se sacrific idolilor n Ghilgal, Mipa, Tabor, Sichem. Regatul de
atitudinea lor politic i atitudinea fa de lege. Scopul crii este de asemenea
nord n'a fost nvrednicit de Dumnezeu cu trimiterea de profei, afar de Osea,
unitar, cci ntemeierea dinastiei davidice i zidirea templului se sfrete logic i
Amos, Ilie i Elisei. Istoria lui e plin de fapte urte naintea lui Dumnezeu,
istoric cu nruirea dinastiei davidice i cu arderea templului. Autorul s'a folosit
svrite att de regi, ct i de popor. A avut 19 regi: Ieroboam, Nadab, Baea,
la scrierea crilor de izvoare pe care le i amintete (dei poate nu pe toate).
Ela, Zimri, Omri, Ahab, Ohozia, Ioram, Iehu, Ioahaz, Ioa, Ieroboam II, Zaharia,
Aceste izvoare sunt: Analele lui Solomon (3 Rg 12, 41), analele regilor lui Iuda
alum, Menahem, Pecahia, Pecah, Osea. Regele Hosoa refuz tributul cuvenit
i Israel (4 Rg 14,19, 29; 15, 23; 16, 5,14; 1,18), nsemnrile profeilor (3 Rg 17).
regelui Salmanasar al Asiriei. ara este atacat, ocupat i devastat. Capitala
rii, dup un asediu de trei ani, cade n 722 . . ocup Sargon, succesorul lui Autorii raionaliti mai noi susin c aceste cri sunt sau o parte a unei scrieri
Salmanasar. Poporul este dus n deportare i este risipit pe imensele teritorii ale cu caracter de anale, care trateaz istoria iudeilor de la Iosua pn la nimicirea
Asiriei, de unde nu se mai ntoarce, contopindu-se cu locuitorii de acolo. n Ierusalimului, sau o compilaie nereuit de mai multe lucrri independente, pe
partea aceasta a crii se cuprind i evenimentele din mpria lui Iuda i regii aceeai baz pe care se afirma acelai lucru i despre crile 1-2 Regi. Anume:
acestei mprii, pn la cderea Samariei. a) compilatorul n'a reuit s contopeasc n unitate perfect prile, ceea ce se
Partea a IlI-a (4 Rg 18-25). Istorisete ntmplrile din mpria lui Iuda, vede din lipsa legturii intime dintre ele; b) s'ar gsi n carte contradicii; c) sunt
ncepnd cu regele Iezechia. Acest rege combate idolatria, distruge idolii, altarele relatri repetate, ceea ce dovedete pluritatea de autori n diferitele pri. La
pgne i arpele de aram (cel din timpul lui Moise?). Ordon srbtorirea aceste obiecii rspundem cu ceea ce am rspuns i n cazul crilor 1-2 Regi.
Patelui, de mult neglijat, la care i invit i pe locuitorii din Israel. Se ncurc Citirea atent a crilor relev legtura dintre pri. Pretinsele contradicii, numai
ns n rzboaie i aliane cu regi strini (Merodac Baladan al Babilonului, n aparen sunt contradicii. Pe urm, consideraia amintit la crile 1-2 Regi,
Senaherib al Asiriei, Taraca al Etiopiei). Dup regii impioi Mnase i Amon despre istorisirile dublate, este de natur s curme orice dificultate n legtur cu
unitatea autorului.
168
169
Studiul Vechiului
Testament Crile 3 i 4 Regi

d. Timpul compunerii crilor


mpotriva lui Israel zicnd: Doamne, pe proorocii Ti i-au omort, jertfelnicele
Referitor la timpul scrierii crilor se poate afirma cu certitudine numai c Tale le-au surpat i eu am rmas singur i ei umbla dup sufletul meu! Dar ce-i
s'au scris n timpul robiei babilonice. Este sigur c autorul n'a trit eliberarea spune dumnezeiescul rspuns!': Mi-ampus deoparte apte mii de brbai, cei ce
poporului din robie de ctre Cirus, deoarece n'ar fi lsat neamintit aceast dat nu i-au plecat genunchiul n faa lui Baal"(Rm 11, 2-4; 3 Rg 19, 10).
att de important i att de mbucurtoare. Or, aceasta n'o face. Ultimul termen
istoric amintit n carte este anul 37 al robiei, anul eliberrii lui Ioiachim din / Adevrul istoric al crilor
temni i repunerea lui n onoarea de rege (4 Rg 25, 27). Deci termenul a quo
al scrierii crii este 562 . H., iar termenul adquem, 538 . H., anul eliberrii. Din Adevrul istoric al crilor 3 i 4 Regi l confirm monumentele istorice
faptul c concepia crii este perfect identic cu a profetului Ieremia, limba tot descoperite, descifrate i studiate n timpurile mai noi.
aa, apoi c n carte nu se face nici o amintire de profetul Ieremia, care n a) Biruina regelui iac al Egiptului asupra lui Roboam (anul 928 . H.; vezi
frmntrile politice, sociale i religioase premergtoare nimicirii regatului a 3 Rg 14, 25 . u.) este sculptat pe un pilon al templului zeului Amon din Karnak
jucat un rol att de important, cum i faptul c ultimul capitol al crii este (Egiptul de Sud). Pe acest monument zeul Amon are n mna stng o sabie n
aproape literal identic cu istoria referitoare din cartea lui Ieremia (4 Rg 24, 18-23, form de secer, iar cu dreapta ine n ctue cinci rnduri de persoane captive
30; Ir 52, 1-54), acestea i fac pe muli autori biblici s-i atribuie cartea lui (65 la numr). Regele iac ine de pr o ceat de israelii. Deasupra acestora,
Ieremia, cum susine de altfel i tradiia iudaic. zeia protectoare a cetii ine n ctue 91 persoane. Cei nctuai (n total 156
persoane) au pronunate i certe trsturi evreieti: barb i nas ncovoiat. Fie
e. Autoritatea crilor care are pe piept semnul unei ceti fortificate (form oval, cu dini), n care
este nscris numele cetii. Multe din aceste nume sunt roase de dintele vremii,
Autoritatea istoric a crilor se reazem pe autoritatea izvoarelor consultate totui s'au pstrat unele nume de ceti din Palestina: Rabbot, Taanak, Sunem,
i utilizate de autor. Reproducndu-se aceste izvoare, pe alocuri cuvnt de cuvnt, Rehob, Mageddo, Gabaon, Aialon, Socho, Adulam. Cele trei din urm au fost
expresiile nu se potrivesc ntotdeauna. Ct privete ns adevrul fondului, acesta fortificate de nsui Roboam (2 Par 11, 7-10). O inscripie cuprinde numele Iud-
se confirm i prin aceea c autorul crilor Paralipomena se folosete de aceleai ha-me-le-c. Champollion interpreteaz aceast inscripie: Regele Iuda", iar alii
izvoare, fr s fie n contradicie cu crile Regilor. Acum fiind n epoc istoric, dup el, Regele lui Iuda". Astzi ns, egiptologii au abandonat aceast
iar istoria biblic gsindu-se n legtur cu multe persoane i evenimente ale interpretare, cci cred, pe drept, c localiti nu se coordoneaz cu regat.
timpului, cercetrile mai noi i datele istorice profane arunc lumin asupra Egiptologul Maspero i, alturi de el, Flinders Petri interpreteaz: regele din
celor cuprinse n aceste cri. Mea, regele Moabului din timpul lui Ahab, este o Iehud", localitate care se afl n tribul Dan (Ios 19, 45). Dificultatea c ntre cei
persoan istoric bine cunoscut. Tot aa regele Ful (Tiglat Pilazar III), Salmanasar,
captivi se afl i persoane din regatul de nord (Iehud, Rabbot, Taanak, Sunem,
Sargon, Nabucodonosor, Evil Merodac, Hofra . a. Este adevrat c multe date
Rehob, Mageddo), al crui rege, Ieroboam, n timpul acela era n prietenie cu
din tabelele cronologice ale regilor lui Iuda i Efraim nu consun, respectiv
iac, Maspero o explic astfel: n listele triumfale, dup obiceiul egiptean, se
sincronismul nu se poate stabili perfect, dar greeala n numere este pus de toi
cuprind i nume de localiti neocupate, dar tributare i suzerane. Or, n acest
biblitii n sarcina neglijenei copitilor. De altfel, n fixarea datelor cronologice
timp, regatul de nord era sub suzeranitatea faraonului.
antice, sunt dificulti n general cauzate de lipsa de cunoatere exacta a calculului
contemporan. n antichitate nu toate popoarele au avut acelai calcul. Nici anul b) Inscripia celebrului monument Zakir, descoperit de consulul general francez
naterii Mntuitorului, termen de orientare cronologic n comun acceptat, nu H. Pognon n Siria, la sud-vest de Aleppo, n anul 1903, tradus, editat i comentat
este cunoscut cu precizie. de el n 1908, de asemenea confirm unele date biblice din timpul regilor. Acest
monument de piatr (azi numai n cteva buci) se crede c a fost un bloc nalt
Autoritatea divin a crii o atest primirea ei n canonul iudaic i n cel cretin.
de 2 m, lat de 75 cm i gros de 30 cm (azi se pstreaz n Muzeul Louvre). Mai
Mntuitorul Hristos le trateaz ca divine: i adevr v spun c multe vduve erau
mult de jumtate din inscripie s'a putut reface din bucile care s'au pstrat.
n Israel n vremea lui Ilie, cnd s 'a nchis cerul trei ani i ase luni..." etc. (Le 4,
Monumentul este ridicat de Zakir, regele Hamatului i Laasului, i este nchinat
25; 3 Rg 17,9 . u.). Sfntul Iacob arat eficacitatea rugciunii prin exemplul lui Ilie
lui Alur (zeu?). Dup textul inscripiei, Zakir este asediat n oraul Hazrah de o
(Iac 5, 17; 3 Rg 18, 35, . u.). Iar Sfntul Pavel reproduce din aceste cri ca din
coaliie de 17 regi, n fruntea crora era BarHaad, fiul lui Hazael, regele Aramului.
Scriptur: Sau nu tii ce zice Scriptura despre Ilie? cum Ise ruga lui Dumnezeu
Zakir ceru ajutorul lui Baal emin (zeul principal al arameilor). Zakir reui s-i
170 consolideze domnia prin nlturarea primejdiei. Att spune inscripia.

171
Studiul Vechiului Testament Crile
Paralipomena

Mai multe numiri din aceast inscripie se afl i n Biblie: Hamat, Bar Hadad Astfel, acest text aduce tirea c se apropie epoca pentru furirea mpriei
(Benhadad n Sfnta Scriptur), Hazael, Aram, Hazrah (Hadrac n Sfnta Scriptur). visate din moi-strmoi. Solomon este prototipul omului care-i adun pe
Hamatul, fr ndoial, este identic cu cel din Scriptur. n timpul regelui credincioi n mpria aceea.
David, este capitala imperiului Aram (2 Rg 9, 9; 1 Par 18, 3). n timpul profetului
Amos ns e cetate mare (Amos 6, 2). n timpul regelui Iezechia este distrus de
asirieni (4 Rg 13, 34). Deci inscripia dateaz dinaintea secolului VIII . H. Despre Bibliografie
Benhadad i Hazael, de asemenea, vorbete Scriptura. Hazael, tatl lui Benhadad
III, cucerete tronul Damascului prin uciderea lui Ben Hadad II (2 Rg 9, 10). Comentarii: Origen (omilii); Sfntul Ioan Hrisostom (predici); Procopie din Gaza
Hazael poarta mai multe rzboaie cu Ioram, Ohozia, Iehu i loahaz i rpete (comentariu); Teodoret (chestiuni la Rut); Themius (ed. 2), 1873, Keil (ed. 2), Leipzig,
mai multe provincii din regatul de nord. Probabil c nfrngerea suferit de 1876; Hummelauer (cat.), Paris, 1886; Meignan, Paris, 1888; Crampon Lille, 1898 (fr.); I.
Benzinger, Edinburg, 1899; Kittel, 1900; A. Sanda, Munster, 1911; A. R. Kennedy, 1915;
Benhadad al III-lea, fiul lui Hazael, din partea lui Zakir, despre care vorbete
W. G. Blackie, London, 1917; Landsdorfer, 1927; Montgomery, Heisnam (engl.), 1951;
inscripia, a fcut posibil ca Ioas s recucereasc cetile i inuturile pe care le M. Rehm, Die Bucher der Konige, 1954; Snaith, Lockman, Colkins, 1954; Biblia din
rpise Hazael lui loahaz (4 Rg 13, 25). Indirect confirm acest monument i Ierusalim, R. de Vaux (2) 1958; Honor, Kings. I, 1962; Wurthwein 1963; I. Grav, I and
referatul biblic de la 4 Rg 20,1, unde se spune c Benhadad (II) adun mpotriva II Kings, Westminster, 1963; J. Leveque, Le livre des Rois (n Le Journal de la vie" nr.
Samariei 32 regi. Se vede c regii Siriei aveau obiceiul i posibilitatea de a forma 50), 1971.
coaliii de regi pentru scopurile lor cuceritoare sau de jaf.
c) Dup 4 Rg 20, 20 (2 Par 32, 2-4; s 22, 11; Sir 48, 17), regele Iezechia
(727-699) a construit un apeduct care furniza ap n Ierusalim. Acest fapt este
confirmat de inscripia iloe, aflat n 1881 la intrarea n acest canal. drept c
inscripia nu amintete numele regelui sub care s'a construit, dar dup prerea
savanilor n materie de scriere antic, inscripia cu litere feniciene se potrivete 7. Crile Paralipomena
cu timpul lui Iezechia.
Acest canal subteran ducea ap din izvorul Gihon, azi numit izvorul Fecioarei
Mria", n scldtoarea Siloam, unde Mntuitorul l trimite pe orbul din natere a. Numek crilor
s se spele (In 9, 11). Inscripia este descris i analizat de Vigouroux:
i aceste cri, asemenea crilor Regilor, n textul original ebraic, la nceput,
Dictionnaire de la Bible, I, col. 805-807.
au format o singur carte, pn la Daniel Bomberg. Traductorii alexandrini
g. Idei mesianice n crile 3 i 4 Regi ns i Fericitul Ieronim le trateaz ca dou cri. n Vulgata se numesc Cronici,
n Septuaginta se numesc de la verbul - a omite,
Textele din crile 3 i 4 Regi aduc o contribuie preioas evoluiei ideilor numire care dup Sinopsa pseudoatanasian ar avea n vedere cuprinsul lor,
mesianice. Persoana n jurul creia se grupeaz este Solomon, neleptul crturar adic a celor omise din crile Regilor. La latini, cteodat se numesc tot aa:
al epocii sale. Un atare text este 3 Regi 9, 5. El face parte din grupul mpria Paralipomene. Dup aceast numire, acestea ar fi o ntregire a crilor Regilor.
venic". Atunci tronul domniei tale peste Israel l voi ridica pentru vecie, aa Concepia i numirea aceasta ns nu e cu totul potrivit, pentru c ele ntregesc
cum i-am grit lui David, printele tu, zicnd: Nu-i va lipsi brbat crmuitor istoria din Regi numai n anumite locuri. Scopul lor adevrat nu este identic cu
n Israel-". al crilor Regilor.
Avem aici fgduina c tronul mpriei lui Israel va fi totdeauna ocupat. n
conformitate cu aceast profeie nu va lipsi niciodat domnitorul din viaa regal b. Cuprinsul crilor
a lui Solomon. Solomon este trector, dinastia lui ns este etern, cum etern va
Crile Paralipomena se pot mpri n trei pri.
fi i mpria ntemeiat de un descendent celebru din familia lui Solomon.
Partea I (1 Par 1-9) expune genealogia acelor seminii care sunt n legtur
mpria aceasta dinuiete n veci, cci venicia i este garantat de caracterul
mai intim cu casa lui David i cu templul. Genealogiile ncep cu Adam, trec
omului reprezentativ pe care-1 vizeaz textul, care va fi un descendent nrudit
trupete cu neleptul Solomon. peste toate genealogiile din Facere, inclusiv ale popoarelor i triburilor strine.
Se expun n continuare genealogiile poporului biblic, n special ale triburilor lui
172
173
Studiul Vechiului Testament
Crile
Paralipomena
Iuda, Levi i Veniamin. Se adaug apoi o inscripie a celor din aceste triburi ce
locuiesc n Ierusalim.
d Unitatea crilor
Partea a Ii-a (1 Par 10-29), se ocup de activitatea lui David n scopul
organizrii cultului divin. Tronul lui David se ntrete, cetatea Ierusalimului
Crile Paralipomena fiind scrise cu un scop unitar, implicit presupun i
este ocupat. Locul cultului divin se stabilete n Sion. Dei David inteniona
unitatea autorului. La scriere, autorul s'a folosit de mai multe izvoare scrise, de
s zideasc templul, Dumnezeu l oprete de la aceasta. Zelul fa de casa
cuprins istoric i profetic. Izvoarele de cuprins istoric sunt: Cronica regelui David,
Domnului este rspltit de Dumnezeu cu promisiunea mrea despre
Cartea regilor lui Israel, Cartea regilor lui Iuda i Israel, Cartea regilor lui Israel i
eternitatea tronului lui i cu biruinele repurtate asupra dumanilor. Dumnezeu
arat locul templului viitor, pentru ridicarea cruia David adun material. Iuda, apoi un Midra. Multe izvoare vor fi comune crilor Regilor i Paralipomena.
Stabilete serviciile preoilor, ale leviilor, i regulile de administrare public, Autorul mai consult i liste genealogice (1 Par 5, 7), ceea ce pare a fi stat la
ndeamn struitor pe Solomon i pe nalii dregtori s se ngrijeasc de dispoziia lui ntr'un timp cnd era pronunat tendina de a se afla cine e de
construirea unui loca mre lui Iahve. seminie pur evreiasc, dat fiind c, dup cderea lui Israel i dup robia
Partea a IlI-a (2 Par 1-36) ncepe cu istorisirea domniei lui Solomon. Se babilonic, poporul s'a amestecat cu alte neamuri.
descrie apoi zidirea templului i trnosirea lui. Se descrie domnia regilor lui n afara crilor de cuprins istoric, autorul utilizeaz i scrieri profetice: cuvintele
Iuda pn la nimicirea mpriei lui Israel, care au avut rzboaie cu regii din lui Natan, cuvintele lui Gad, proorocia lui Abia din Silo, viziunea lui Iedo,
Israel: Roboam, Abia i Asa, i a acelora care au avut relaii amicale: Iosafat i cuvintele lui emaia, Iddo, Iehu, Amos, Hozai.
Ioram. Dintre regii urmtori ai lui Iuda se amintesc Ioa, Amasia, Iotam, Mnase
i Iosia, artndu-se importana lor n cele sfinte. Se expun cauzele cderii e. Timpul scrierii crilor
regatului lui Iuda. n cele dou versete din urm se afl nceputul edictului lui
Cirus pentru ntoarcerea evreilor din robie (2 Par 36, 22-23). Ct privete timpul scrierii, este cert c ele sunt scrise dup ieirea edictului
lui Cirus, deci dup 538. Se poate determina timpul scrierii i mai de aproape.
c. Scopul crilor Autorul scrie n timpul dominaiei persane, deoarece moneda n circulaie este
daricul, iar lunile, dup obicei persan, se numr i nu se numesc cu nume
Scopul autorului este s-i ndemne pe iudeii ntori n patrie la observarea propriu. n timpul dominaiei greceti, deci dup Alexandru cel Mare, moneda
Legii. Aceasta o face cu ndemnuri din istorie, care arat c starea fericit sau n circulaie era drahma, iar lunile se numeau cu nume proprii. Dac vom mai
nefericit a poporului depinde de observarea sau neobservarea Legii. Pentru considera c scopul crii este ndemnarea iudeilor la observarea Legii, ca singur
aceasta autorul d o mare importan casei lui David, a crei genealogie o d condiie a ajutorului divin i a fericirii poporului, vom putea afla i mai exact
pn la timpul lui Neemia, deoarece aceast cas a rmas n strns legtur cu timpul scrierii. Niciodat acest lucru n'a fost mai vdit i niciodat n'a putut
templul, cu cultul i cu nsi Legea Domnului. Genealogia celorlalte seminii i prinde mai bine dect n timpul imediat dup ntoarcerea din robie, cci atunci
domnia regelui Saul o amintete numai tangenial, n msura n care cunoaterea a cunoscut poporul c abaterea de la Legea Domnului aduce ruin politic, social
lor e necesar pentru pstrarea firului istoriei. Din viaa i activitatea lui David i religioas. Deci mediul cel mai potrivit pentru scrierea acestor cri este timpul
omite tot ce nu e n legtur cu activitatea lui de organizare a cultului, de reorganizrii religioase de dup robie. Nici limba ebraic n care sunt scrise crile
exemplu rzboaiele, adulterul etc. n asemenea mod trateaz i istoria lui Solomon. nu-i avea rostul mai trziu. Influenele aramaizante, de asemenea, indic epoca
Mare importan d regilor care s'au distins prin reprimarea cultului idolesc: lui Ezdra, ca i aramaismele din crile lui Ezdra i a lui Neemia.
Iosafat, Iezechia, Iosia. Autorul are solicitudine deosebit fa de preoie i levii, a Ct privete persoana autorului, trebuie s ne gndim la brbatul providenial
cror genealogie o d. Cu toate c are deosebit consideraie fa de cultul al acelor timpuri, la nsui Ezdra, care a dezvoltat o bogat activitate literar i
divin, autorul nu omite a arta c starea religioas determin, n cea mai mare care, la timpul su, a fost singurul indicat s scrie, ca i concepie, o carte ca
msur, starea de fericire i de pace intern i extern a poporului. aceasta. Pe Ezdra l arat ca autor i asemnarea mare ce exist ntre aceast
Toate acestea justific prerea c autorul, cu scrierea crii sale, a avut n carte i cartea lui Ezdra cu privire la limb, stil i bogia lexiconului. Aproape
vedere un scop religios. Deci prerea celor vechi, c autorul ar fi voit s completeze
cu aceleai cuvinte se descriu serbrile religioase (fa de care autorul are
istoria crilor Regilor, nu corespunde cuprinsului.
predilecie), aceleai sunt i sacrificiile de adus n anumite zile (1 Par 15, 6;
Ezdra 5, 10), aproape aceleai sunt i genealogiile (1 Par 1, 6; Ezdra 3). Alt timp
174 i alt persoan pentru scrierea crilor cu greu se poate concepe. Talmudul, n
tratatul Baba Bathra, spune urmtoarele: Ezdra a scris cartea sa i genealogiile

175
Studiul Vechiului Crile Ezdra i
Testament Neemia

Paralipomenelor". Identitatea autorului acestor cri nu nseamn ca aceast n fine, se mai obiecteaz c autorul utilizeaz ca izvor un Midra (2 Par 24,
carte s fie socotit una cu cartea lui Ezdra, cci n tradiia iudaic i cretin 27), ceea ce nseamn legend. Deci nsui autorul nu pretinde istoricitate.
aceste cri sunt cunoscute drept cri independente. Traductorii alexandrini le adevrat c Midra, n literatura rabinic de mai trziu, nseamn legend. Dup
traduc ca scrieri independente de cartea Ezdra propriu-zis. etimologie ns, Midra (de la verbul = dara) nseamn nvtur. coala
sinagogal i azi se numete beth hamidra".
f Autoritatea istoric a Paralipomenelor Autoritatea istoric a crii, de altfel, este confirmat i de izvoarele pe care
autorul le utilizeaz i le citeaz. Variantele de text destul de numeroase la
Deoarece cele relatate de aceast carte sunt o strlucit dovad despre aceast carte se explic prin corupere. Chiar i Fericitul Ieronim constat: V
existena i practicarea dispoziiilor din Pentateuh relativ la cultul divin, deci vorbesc slobod, aceasta carte este att de alterata n codicii greci i latini, nct
implicit arat existena legislaiei mozaice nainte de pretinsul timp al compunerii, ai impresia c nu a fost scris n limba ebraic, ci ntr'o limb barbar sarmatic"
dup teoria lui Wellhausen, critica negativ vrea s le lipseasc de orice autoritate (Prefa la crile Paralipomena).
istoric. Cartea este studiat foarte amnunit i este comparat cu celelalte cri Autoritatea divin a crii o confirm consecventa ei primire, nediscutat,
de cuprins asemntor, exploatndu-se n favoarea tezei negative orice fel de att n canonul iudaic, ct i n canonul Bisericii cretine.
deosebire, fie ea ct de mic. Se aduc fel de fel de obiecii mpotriva autoritii
ei. Iat cteva din aceste obiecii:
La transcrierea izvoarelor autorul, intenionat sau din ignoran, a denaturat Bibliografie
sensul original, cum ar fi cazul de la 2 Par 9, 21, unde se spune c anumite
corbii ar fi fcut drum spre Tarsis, cnd n realitate la 3 Regi 10, 22 corbiile Dintre cei vechi doar Teodoret trateaz unele probleme n legtur cu 1 i 2 Paralipomena.
Tarsisului" nseamn corbii potrivite pentru cale maritim lung, iar nu corbii Comentarii: Keil, Leipzig, 1870; Neteler, Munster, 1872; Clair, Paris, 1880; Cercii, 1889;
Crampor, Paris, 1898; Benzinger, 1901; Kittel, 1902; Hummelauer, 1905; Schlgl, 1911; Rotstein,
care merg spre Tarsis. Fcnd abstracie de faptul c nimic nu ne mpiedic s
1927; Galling, 1954; Rudolf, 1955; M. Rehm, 1958; Van der Born, 1960; Treedman, The
nelegem i la 2 Par 9, 21 tot corbii potrivite pentru drum lung, identificarea Chronicler's Purpose, 1961; Stinespring, 1962; I. Myers, I and Chronfcler, New-York,
Tarsisului biblic cu Tarsisul Spaniei nu e abolut necesar, cu att mai mult cu ct 1965; Erank Michaeli, Les livres des croniques..., Neuchatel, 1970.
clin Spania nu se putea importa aur, argint, filde, maimue i puni". Poate s
fie vorba de vreun alt Tarsis, localitate geografic azi necunoscut. Din Eion-
Gheber, port pe coasta Mrii Roii, de altfel cu greu ar fi fcut corbiile cale spre
Spania. Mai degrab spre Indii, patria ncrcturilor amintite n Scriptur. Mai
sunt i alte obiecii de acest fel, care ns pot fi explicate ca aceea de mai sus.
Autorul a reprodus unele naraiuni n mod greit. De exemplu, la 1 Par 19,
8. Crile Ezdra i Neem ia
4, se spune c Hanun a tuns brbile dregtorilor lui David, pe cnd la locul
transcris din 2 Rg 10, 4 se vede c Hanun tunde numai pe jumtate brbile
dregtorilor. Acest caz i altele asemntoare arat numai c autorul a. Titlul crilor
Paralipomenelor are tendin de abreviere a unor naraiuni, lucru n general Aceste dou cri, la evrei, formau o singur carte, cum ne spune Eusebiu
constatat. De altfel, n amndou cazurile este vorba de acelai lucru: tunderea (H.E. 6,25), Fericitul Ieronim (Ep. 53 adPant) i Talmudul (Trat. Baba Bathra).
brbilor. Unul cu amnunt (2 Regi), altul sumar (Paralipomenaj. Nicidecum ns n realitate trebuie socotite ca dou pri ale aceleiai lucrri. Motivul divizrii n
nu e caz de contradicie. dou sunt cuvintele de la Ezdra 11,1, cu care ncepe azi cartea Neemia. Cuvntul
Mai grav este acuzaia criticii negative c autorul Paralipomenelor falsific lui Neemia, fiul lui Hacalia. i a fost c n luna Chislev, n anul al douzecilea,
istoria, cu scop religios, i c i-a compus cartea pentru glorificarea strii preoeti, eram L curtea regal din Suza" (Ne 1, 1).
ns autorul nostru a avut un scop determinat: de a scrie istoria cultului lui Crile trateaz evenimentele n legtur cu ntoarcerea evreilor din robia
Iahve. natural c, avnd acest scop, a fost necesar s-i aleag materia n aa babilonic i n legtur cu restaurarea vieii lor religioase i politice. Cartea,
fel, nct s fie potrivit scopului, deci s trateze evenimentele i persoanele sub foarte potrivit, se mparte n dou pri, cci cartea Ezdra istorisete restaurarea
aspectul scopului. A scrie istorie dintr'un anumit punct de vedere nu e totuna cu templului i a cultului divin, iar partea a doua, cartea lui Neemia, vorbete
falsificarea istoriei. despre restaurarea cetii Ierusalimului i rennoirea legmntului ncheiat cu
176 177
Studiul Vechiului Testament
Crile Ezdra i Neemia

Dumnezeu. Cartea fiind fragmentar, compus din mai multe documente ale politic i religioas a conaionalilor si din Ierusalim. n anul al XX-lea al domniei
timpului, nu are unitate perfect i nici evenimentele nu au succesiune istoric lui Artaxerxes (445 . H.), el cere i obine s se rezideasc Ierusalimul i ruinele
cronologic. lui. Ajuns n patrie, inspecteaz zidurile oraului i lucrul de reedificare l
ncredineaz familiilor, fiecreia dup puterile ei. La aceast lucrare se angajeaz
b. Cuprinsul crilor i locuitorii satelor nvecinate. nsui arhiereul Eliaib i d concursul. Samarinenii
nu vd ns cu ochi buni refacerea zidurilor. Acestora li se altur i Sanbalat
Partea /(Cartea Ezdra, capitolele 1-6). Cirus, regele perilor, dup doborrea Horonitul (din Bet Horon), localitate la nord-vest de Ierusalim. Dup 20 ani
Babilonului (538 . H.) d un edict n sensul cruia iudeii captivi se pot ntoarce Sanbalat ajunge satrap al provinciei Samaria, mpreun cu un oarecare Tobie. La
n patria lor, cu toate bunurile lor, lund cu ei i vasele sacre, rpite de nceput toi acetia i bat numai joc de strdaniile poporului. Cnd ns vd c
Nabucodonosor din templul din Ierusalim. Totodat li se d iudeilor voie s lucrul de reedificare progreseaz, ncearc s mpiedice lucrarea prin vicleug,
poat aduna daruri pentru rezidirea templului Dumnezeului lor. Sub condu- voind s-1 suprime pe Neemia, mai apoi s-1 discrediteze n faa poporului. Pe
cerea principelui Sebaar i a arhiereului Iosua, dup promulgarea acestui edict lng mprejurrile potrivnice externe, munca a fost mpiedicat i de unele
se ntoarce n patrie primul lot de captivi n numr de 42.360 persoane din tribul dificulti interne. Muli locuitori au fost greu asuprii de culegtorii de djdii
lui Iuda i Veniamin. ntre cei ntori erau 4.289 preoi, 74 levii, 128 cntrei, publice. ns Neemia mbrbteaz poporul. Pentru orice caz de atac fi strin,
139 portari ai templului i 392 servi de la templu. Ajuni n Ierusalim, ridic poporul este pregtit pentru aprare. i aa ne-am dus lucrarea mai departe:
jertfelnic pe locul jertfelnicului din templul lui Solomon, aduc jertf i srbtoresc jumtate din ei stteau cu lncile gata, din revrsatul zilei pn'la ivirea stelelor"
Corturile. n anul al doilea al ntoarcerii, n luna a doua (anul 536 . H.), aaz (Ne 4, 21). Dup 52 zile de supreme ncordri, reedificarea zidurilor se termin
temelia noului templu. Edificarea ns ntmpin dificulti. Pe de o parte uneltirile n 25 Elul, anul 445 . H.
samarinenilor, pe de alt parte i srcia poporului (era an de secet i de Dup terminarea zidurilor oraului urmeaz restaurarea vieii religioase i
foamete) fac ca zidirea templului s fie ntrerupt pentru ctva timp. Lucrrile morale. Neemia duce aceast lucrare la bun sfrit cu ajutorul preotului Ezdra.
sunt reluate abia dup 16 ani, n anul al II-lea al domniei lui Darius (521-485 n ziua nti a lunii Tiri, Ezdra citete i tlmcete n faa poporului Legea lui
. H.), la ndemnul profeilor Agheu i Zaharia. Totui satrapul persan al provinciei Moise. Apoi ntre 15 i 22 Tiri se ine srbtoarea Corturilor. n fiecare zi se citea
de dincolo de Eufrat ncearc din nou s mpiedice rezidirea. nlturat fiind i i se tlcuia din Lege. n ziua de 24 a lunii se rennoiete legmntul de observare
aceast piedic, edificarea se termin n anul al Vl-lea al domniei lui Darius a Legii, care se redacteaz n scris i este semnat de mai-marii poporului (Ne
(anul 515 . H.). Templul se trnosete n mijlocul unei mari bucurii. Se aduc 10,1). Cu aceasta ocazie poporul se leag cu jurmnt c nu va mai ncheia
jertfe i se srbtoresc Pastile. cstorii cu strinii, smbta i n zilele de srbtoare nu va lucra, va ine anul
Partea a Il-a (Cartea Ezdra, capitolele 7-10). ntre cei rmai n Babilon, sabatic, -v da dajdie cultual anual pentru templu (o treime de siclu), va da i
dup ntoarcerea primului lot, a fost i familia preotului Ezdra, crturar iscusit va cra lemne pentru arderea jertfelor dup cum i va veni rndul la sori, pentru
n Legea lui Moise" (Ezdra 7, 6). Acesta afl de starea conaionalilor si din jertfe i ntreinerea persoanelor eclesiastice va da anual prg i nti nscui, iar
Ierusalim. n anul al Vll-lea al domniei lui Artaxerxes (anul 458 . H.) vine acas, pe levii i va scuti de zeciuial (aceste dispoziii, respectiv angajamente, au
aducnd cu sine i un decret mprtesc care asigura iudeilor multe favoruri, format baza iudaismului de mai trziu).
ntre altele, o dat cu Ezdra se poate ntoarce n ar orice iudeu care dorete. Dup isprvirea acestora, Neemia, dup o edere de 22 ani n ar, se ntoarce
Ezdra capt daruri din vistieria public i din casa personal a regelui, pentru n Susa. n absena lui ns starea religioas decade. Poporului i s'au prut
casa Domnului", vistiernicul provinciei de dincolo de Eufrat are s dea lui dureroase mai ales angajamentele de ntreinere a preoilor i leviilor, i oprirea
Ezdra 100 talani de argint, una sut cori de gru (un cor este egal cu 370 kg), cstoriei cu strini. Neemia, aflnd noua stare de lucruri, vine iari n Ierusalim.
una sut bai vin (un bat este egal cu 37 litri), una sut bai untdelemn, iar sare Curm abuzurile i aplic msuri drastice celor vinovai. Fiul arhiereului Eliaib
fr socoteal (Ezdra 7, 22). Slujitorii templului sunt scutii de sarcini publice. (Mnase?), care era cstorit cu fiica satrapului Sanbalat, este excomunicat.
Decretul mprtesc cptat de Ezdra asigur poporului iudeu trai propriu, privat Din cuprinsul general al crii se desprinde faptul c persoana principal n
i religios, dup legile proprii, fiind supui legilor rii numai ct privete viaa restaurarea vieii poporului este preotul Ezdra. El, ntr'adevr, are mari merite pe
public i civil. Ezdra, la ntoarcere, este nsoit de 1500 iudei i 260 levii. terenul acesta. Restaurarea vieii poporului biblic nu se putea nchipui fr
Partea a IlI-a (Cartea Neemia, capitolele 1-13). Iudeul Neemia petrece la restaurarea vieii religioase, cci credina era steagul unitii lui i religia mozaic
curtea regal ca paharnic al reginei i al regelui Artaxerxes. El afl de starea trist era chezia fericirii. In carte au o deosebit frumusee literar i o nalt concepie

178 179
Studiul Vechiului Crile Ezdra i
Testament Neemia

religioas: rugciunea lui Ezdra (9, 5-15), libertatea lui Neemia (capitolul 5) i
atribuite lui Ezdra. Astfel, de exemplu, cele spuse n 7, 1-10, i ntreg capitolul
rennoirea legmntului (Ne 8-9).
10, cu tot dreptul pot fi atribuite lui Ezdra, dei se vorbete la persoana a IlI-a,
c. Scopul crilor inclusiv laudele aduse siei (7,6,10,11), care sunt adevrate, deci istoricete pot
fi relatate. De altfel, Ezdra, ca un al doilea Moise, era chemat s svreasc tot
ce a svrit, isprvile lui s le i scrie, cum fcuse i Moise. n carte, pe lng
Scopul principal al crilor Ezdra i Neemia este artarea fidelitii divine.
documentele istorice comunicate, se disting clar cinci scrieri: scrierea despre
Cartea arat c Dumnezeu, conform fgduinelor Sale, a readus poporul din
faptele lui Ezdra (Ezr 7-10), o scriere asemntoare a lui Neemia (Ne 1-7) i alte
robie i 1-a ajutat s-i restaureze cultul, viaa naional i politic. Poporul, la
rndul su, are datoria s pstreze restaurarea obinut cu attea sforri i sacrificii. trei scrieri anonime (4, 18-25; 3-6; 6, 19-22).
Cum c aceast carte privete generaiile viitoare se vede de acolo c n carte O singur obiecie rezonabil se poate face mpotriva lui Ezdra, ca autor
sunt istorisite lucruri care, pentru contemporani, fiind bine cunoscute, nu au principal. Anume: cartea presupune c Ezdra ar fi trit pn n timpul arhiereului
nici un rost. Contemporanii au cunoscut, de exemplu, familiile rentoarse cu Iadua (Ne 12,11), arhiereu care ar fi identic cu cel amintit la Iosif Flaviu, ca fiind
Ezdra, familiile locuitorilor din Ierusalim n timpul lui Neemia, pe brbaii care contemporan cu Alexandru cel Mare (Ant 11, 8), ceea ce cu greu se poate
i-au prsit soiile de neam strin etc. Au fost cunoscute contemporanilor decretele admite. Aceast dificultate ns nu e grav, cci se poate explica sau prin aceea
regeti referitoare la ntoarcerea captivilor n Palestina, cele referitoare la c Ezdra a ajuns, ntr'adevr, la adnci btrnee, sau prin aceea c Iadua, amintit
reedificarea templului i a zidurilor Ierusalimului. Prerea unor autori mai noi c la Iosif Flaviu, nu este identic cu cel amintit la Neemia, ci este un omonim al lui.
Ezdra-Neemia i crile Paralipomena, scrise amndou de Ezdra, ar fi o singur n primul caz, Ezdra ar fi avut la aceast dat 120 ani, ceea ce nu este imposibil.
carte, nu poate fi acceptat nici pentru motivul c aceste cri nu au acelai De altfel, unii autori sunt de prere c Ezdra ar fi venit n Palestina n anul al
scop. Crile Paralipomena arat faptele mree ale strbunilor, cu scopul de a fi Vll-lea al domniei lui Artaxerxes I Longimanus (465-423 . H.), iar alii c ar fi
pild contemporanilor pentru ducerea la ndeplinire a restaurrii, iar cartea Ezdra- venit sub Artaxerxes III Mnemon (405-358). n primul caz, Darius Persanul,
Neemia i ndeamn pe urmai la conservarea restaurrii religioase. Ezdra, n amintit la Neemia 12, 22, ar fi Darius Notus (424-405), n cazul al doilea, Darius
lucrrile sale, privete cu un ochi n trecut i cu cellalt n viitor, grija lui de III Codomanul (336-331).
cpetenie fiind observarea Legii, ca i chezia mplinirii misiunii pe care
Dumnezeu o destinase iudeilor i pentru care a ales acest popor i 1-a ocrotit n e. Autoritatea istoric a crilor
mod special.
Autoritatea istoric a crilor o confirm documentele publice autentice pe
d. Originea i autorul crilor care le citeaz, respectiv le reproduce, i consemnrile, de asemenea autentice,
fcute de cele mai indicate persoane contemporane (Ezdra i Neemia). Deoarece
Prerea general este c Ezdra-Neemia este o carte compus din mai multe cartea nu face nici o amintire despre vreo minune, nu este contestat nici de
fragmente contemporane. Redactarea diferitelor izvoare ntr'o singur carte o raionaliti, adversarii crilor sfinte. Strile presupuse n carte sunt identice cu
face Ezdra nsui. Dup prerea altora, redactarea o face alt brbat din timpul de cele cunoscute din crile profeilor contemporani: Agheu, Maleahi, Zaharia.
mai trziu, dar apropiat lui Ezdra. Izvoarele utilizate de autor sau redactor sunt Obieciile, de mic importan, scoase din deosebirile de nume, din lista celor
reproduse ntocmai. Aa se explic caracterul mozaic al ntregii lucrri. Izvoarele repatriai sub Zorobabel (Ezdra 2, Neemia 7), se pot explica uor prin aceea c
principale, aproape covritoare din carte, sunt nite consemnri autentice fcute coruperea numelor este frecvent, sau se pot atribui greelilor copitilor. Scrierile
de nii Ezdra i Neemia. Astfel, fr orice ndoial, i de comun acord cu toi profane i istorice contemporane confirm deplin cele cuprinse n aceast carte,
criticii, se atribuie lui Ezdra ca autor, respectiv lui Neemia, toate acele pri unde cu privire la strile din imperiul persan. De altfel, cronologia precis a crii,
Ezdra, respectiv Neemia vorbesc la persoana nti. ns afar de aceste pri, precum i descrierile topografice-geografice detaliate, nu las nici o ndoial
necontestat autentice, Ezdra a scris i alte pri de cuprins istoric, fiind bine referitor la autoritatea lor. Limba original ebraic, aramaizant, i prile aramaice
cunoscut nclinarea lui spre nsemnarea faptelor istorice n carte, cum o fcuse (Ezdra 4, 8-6, 15 - mpiedicarea construirii templului i 7, 12-26 - edictul lui
pentru trecut n Paralipomene. Nu e lipsit de temei prerea c afar de prile Artaxerxes) confirm acelai lucru.
care relateaz documente contemporane autentice sau care din cauza ntrebuinrii Din cartea Ezdra-Neemia nu se face nici o citare sau nici mcar aluzie n
persoanei nti n vorbire, sunt scrise vdit de alt persoan, celelalte trebuie scrierile Noului Testament. Autoritatea divin ns atest primirea ei n canon
att de ctre evrei, ct i de ctre Biserica cretin.
180
181
Studiul Vechiului
Testament
Cartea
Esterei

f. Observaii istorice 1913; Haller, 1925; H. Schneider, 1959; J. Traine, 1961; Kelly, 1962; Leseberg, Ezdra and
Nehemiah, 1962; Iacob Myers, Ezdra Nehemiah, New-York, 1965; Frank Michaeli, Les
a) Poporul biblic de la Avraam pn la Patriarhul Iacob se numete popor livres d'Esdras et de Nehemie, Neuschatel, 1970.
evreu (Fc 14,13), de la Patriarhul Iacob se numete n general poporul Israel, iar
dup ntoarcerea lui din robia babilonic se numete popor iudeu. Greit se vorbete
deci despre iudei nainte de Iacov, deoarece din robie se ntorc aproape numai
captivi din tribul lui Iuda, numirea de iudeu este ndreptit dup aceast dat.
b) ebaar amintit de Ezdra 1,11 i 5,4, dup prerea celor mai muli autori
biblici (H. Ewald, E. Schrader, H. Zshokke, H. Lesetre, Schoepfer-Pelt, van
9. Cartea Esterei
Hoonacker, V. Tarnavschi . a.) este identic cu Zorobabel, de la Ezdra 2, 2,
Neemia 7, 7, dei ali autori cred c acetia sunt dou persoane distincte (E.
a. Numele crii
Renan, E. Maier, C. Maspero, L Gauthier, I. Nikel .a.).
Identitatea ns o arat ndeajuns urmtoarele: Cartea Esterei relateaz un episod din viaa iudeilor care nu s'au ntors n
a) Dup Ezdra, capitolul 1, Cirus ordon vistiernicului Mitridate s predea patrie, ci au rmas i mai departe n imperiul persan. Aceti iudei, n urma
lui ebaar, voievodul (3 - pehah) Iudeii, vasele sacre rpite de uneltirilor lui Aman, ministrul regelui Artaxerxe, la un moment dat au ajuns n
Nabucodonosor, ca el s le aduc acas n Ierusalim. n capitolul 2 al crii primejdie de a fi exterminai. Ei sunt ns salvai n urma vigilenei iudeului
Ezdra, n fruntea celor ntori n patrie se afl amintit Zorobabel i Iosua ca Mardoheu i a nepoatei acestuia, Estera. De la aceast eroin a ntmplrii i-a
conductori ai caravanei, iar despre ebaar nu se afl nici o amintire n ntreg
cptat cartea i numirea.
capitolul.
b) Dup raportul satrapului Tatnai ctre regele Darius, temeliile templului b. Cuprinsul crii
din Ierusalim le-a pus ebaar, crmuitorul rii. Iar dup profetul Agheu (2, 2),
n timpul construirii templului guvernator era Zorobabel (mai vezi i Ag 1, 1-14; Artaxerxe, regele perilor i al mezilor, n anul al III-lea al domniei lui, o
Za 4, 6-10). respinge pe soia sa Vasti, care refuz s se arate n faa mesenilor turmentai de
mpotriva identitii ebaar-Zorobabel ar fi numai textul din 2 Par 3, 17-19, vin, la un banchet dat n onoarea nobililor rii. Dup respingerea reginei Vasti,
unde se vorbete de Senaar, care ar fi identic cu ebaar. Argumentele tezei la aceast demnitate ajunge Estera (stea), pe numele ei persan Hedesa (mirt), o
contrare ns sunt mai concludente. Nici identificarea Senaar-ebaar nu e evreic foarte frumoas, nepoata piosului Mardoheu. Aceasta se petrece n anul
peste orice ndoial, deoarece Zorobabel, consecvent, se numete fiul lui Salatiel VI al lui Artaxerxe. Mardoheu, cu ocazia unei vizite la nepoata sa Estera, n
(1 Par 3, 17; Ezdra 3, 2; Ne 12, 1; Ag 1, 1; 2, 3; Mt 1, 12; Le 3, 27) i nu al lui palatul regal, descoper o conspiraie a eunucilor palatului mpotriva vieii regelui.
Pedaia, cum ar cere textul amintit din Paralipomena. Faptul c o persoan are Mardoheu comunic descoperirea sa Esterei, iar aceasta o spune regelui. Pericolul
dou nume (ebaar-Zorobabel) nu implic nici o greutate, mai ales dac este nlturat, iar fapta a fost notat n analele mpriei. Atotputernicul ministru
cunoatem c n Babilon iudeii au adoptat adesea, sau chiar li s'a dat, nume de Aman i jur moarte lui Mardoheu, care nu-i d semne de supunere i cinstire
sonoritate babilonean (vezi i Dn 1,7). Numele Zorobabel, etimologic, nseamn:
(plecarea genunchilor), act care, dup credina piosului Mardoheu, I se cuvine
nscut n Babilon; ebaar, din motive necunoscute, precum se vede, se
numai lui Dumnezeu. Aman este atins n orgoliul su. n scopul rzbunrii
ntrebuineaz n relaii publice; n particular i n cercuri iudaice se ntrebuina
asupra lui Mardoheu, Aman obine de la rege un edict de exterminare a tuturor
numele Zorobabel.
iudeilor din mprie. Edictul trebuia s se execute n ziua de 13 a lunii Adar.
Mardoheu ns, descoperind regelui prin Estera uneltirile lui Aman, obine
Bibliografie nlturarea i pedepsirea acestuia. Aman este executat tocmai n ziua i pe
spnzurtoarea destinat lui Mardoheu. Estera obine de la rege un edict
Au scris comentarii: suplimentar prin care iudeii, n ziua fatal, pot s se apere sub scutul autoritilor
Keil, 1870; Neteler, 1887; Cettli, 1889; Lagrange, NehemetEsdrac, R. B., 1894; Siegfried, locale. n ziua fatal iudeii, aprndu-se, ucid o mare mulime de dumani ai lor.
1901; Holzhey, Die B. Esra und Neham, 1902; Betholet, 1902, Clair, 1902; Ralinson, 1909; B. n amintirea scprii lor de la moarte sigur, se instituie srbtoarea Purim
Walde, Die Esdrash. der LXX, 1913; Z. W. Betten, The Book of Ezdra and Nehemiah, (sori). Mardoheu este ridicat la mare demnitate. El devine al doilea dup rege.
182 183
Studiul Vechiului Testament Cartea Esterei

c. Istoricitatea crii o dovad a istoricitii, cci nu se poate nchipui ca o srbtoare s fie instituita i
s fie serbat an de an n amintirea unei ficiuni istorice. Istoricitatea o mai arat
Cea dinti i cea mai important chestiune critic ce se pune n legtur cu descrierea amnunit a lucrurilor: de ex. ani, zile, luni (Est 3, 13; 8,12; 9,1). Tot
aceast carte este istoricitatea ntmplrii i, n legtur cu aceasta, identificarea ce se spune n carte despre domnia orgolioas a regilor, respingerea reginei,
regelui n timpul cruia s'a petrecut ntmplarea, cci n lista regilor medo- seraiul, uciderea minitrilor czui n dizgraie etc, sunt conform obiceiurilor orientale.
persani nu este nici unul cu numele de Artaxerxe. Caracterele persoanelor: Artaxerxe, Aman, Mardoheu, Estera, sunt fidele i
Identificarea lui Artaxerxe s'a fcut acum. Mai demult se credea c sub consecvente. Uciderea fiilor lui Aman a fost necesar pentru teroare (Est 9, 13)
numele Artaxerxe se ascunde regele Cambises sau Darius Histaspe. Iosif Flaviu Sprijinul autoritilor (al satrapilor) a fost necesar iudeilor chiar dac au avut dreptul
crede c ar fi vorba de Artaxerxe Longimanul (Ant 11, 6), iar civa autori mai de a se apra cu arma, cci fr acest sprijin" aprarea nu le reuea. Toate aceste
noi cred c ar fi vorba de Ciaxares. Azi prerea general e c Artaxerxe este mprejurri confirm autoritatea istoric a naraiunii din carte.
regele Xerxes I (486-965). Aceast identificare se face pe baza identitii numelui Cel dinti autor care a negat istoricitatea cuprinsului acestei cri a fost I.
lui Xerxes, aa cum se scrie n scrierea cuneiform, cu Artaxerxe din Biblie, cci Semler (secolul XVIII), printele raionalismului biblic. El susine c ntmplarea
n amndou formele, cuneiform i ebraic, consoanele sunt identice, deci i din carte este o pur ficiune i o dovad a mndriei i aroganei iudaice. Prerea
numele sunt identice. De altfel, tot ce se spune n carte despre caracterul i lui Semler a devenit apoi comun tuturor autorilor raionaliti.
faptele regelui Artaxerxe sunt confirmate i de istorie. Istoricul Herodot spune Iat cele mai nsemnate obiecii care se aduc mpotriva crii:
c Xerxes, voind s poarte un rzboi cu grecii, n anul 483, convoac la Susa a) de necrezut ca o evreic, Estera, s ajung regin a perilor. Orgoliul
toate cpeteniile provinciilor i pe nobilii rii (Her. 7, 8; Est 1, 3) n aceast persan nu putea admite aceasta. ^
expediie, Xerxes este nvins. n anul 479 se ntoarce la Susa, unde se ded cu La aceast obiecie s'a da rspunsul mai sus, unde s'a amintit c regii persani
totul desfrului i luxului (Her. 9, 108; Est 2). drept c Estera nu putea fi au avut putina de a-i alege soii i persoane de alt provenien dect cea
regin, deoarece lucrul acesta era contrar vechilor legi persane, fiind strin, dar persan sau numai din familia Echemenizilor, cum cerea legea mai de mult.
tot Herodot spune (3, 31) c regii persani, nc din timpul lui Cambises (529-521 b) Nu neleg adversarii cum a putut Estera s-i ascund originea timp mai
. H.), puteau s-i aleag regine i dintre strine. Caracterul lui Artaxerxe din ndelungat, cci ea spune c e evreic numai atunci cnd justific cererea de
cartea Estera consun ntru toate cu caracterul lui Xerxes al lui Herodot. Amndoi revocare a edictului. Estera ns nu i-a ascuns originea, ci numai n'a mrturisit-o,
sunt nclinai spre cruzimi, orgoliu, lux i voluptate. De altfel, identitatea lui poate din motive de pruden. De altfel, n vechime puin a interesat prove
Artaxerxe cu Xerxes nu se mai discut azi. niena persoanelor din serai.
Se discut ns istoricitatea ntmplrii cu toate c timp de aproximativ 2400 c) Cu greu neleg adversarii i aceea ca edictul de exterminare a iudeilor s
ani nu s'a auzit nici un glas potrivnic. Aceast istoricitate ns se poate constata fi fost dat cu 11 luni nainte de termenul executrii lui (Est 3, 7-9, 1).
din urmtoarele: Termenul executrii edictului dat ns a fost hotrt prin sori (Est 3, 7), ceea
nainte de toate, relatarea nsi este simpl de tot, exact, cu multe amnunte ce trebuie respectat.
i cu multe nume de persoane. Srbtoarea Purim, instituit pentru amintirea d) Informaia c iudeii, aprndu-i viaa, au mcelrit 75.000 dumani, unii
acestei ntmplri, este inut de evrei din secolul II . H. (2 Mac 16, 27). Strile o cred de-a dreptul absurd i fantezist.
generale presupuse de carte stau de asemenea ca dovad pentru istoricitate, cci Fcnd abstracie de la aceea c numerele din textul biblic s'au putut uor
acestea sunt cele cunoscute i din istoria profan. Titulatura regelui Ahavero, corupe, i de fapt multe numere s'au i corupt (de exemplu, unele recenzii ale
care domnea peste o sut douzeci i apte de ri, de la India pn n Etiopia" textului acestei cri vorbesc despre un milion de brbai ucii), numrul mare de
(Est 1, 1) este titulatura obinuit a regilor persani, cunoscut din istorie. Refuzul victime dintre locuitori se poate admite i pentru motivul c, conform dispoziiilor
reginei Vasti de a se prezenta n faa celor ce se veselesc la ospee este n conformitate mprteti, iudeii i-au aprat viaa cu sprijinul autoritilor locale (Est 9, 3).
cu uzana istoric, ntruct n asemenea cazuri nu se prezentau reginele, ci
concubinele. C decretele regale, ntrite cu inel regesc, nu se puteau schimba, se d. Originea i autorul crii
confirm i de profetul Daniel (Est 3,12; Dn 6,9)- Herodot descrie obiceiul persan
de a trimite edicte prin curieri (Her. 5, 14; Est 3, 13)- Inscripiile cuneiforme mai Civa autori vechi ca Clement Alexandrinul i Fericitul Ieronim i atribuiau
arat obiceiul persan de a scrie edictele mprteti n limbile i cu scrisul tuturor cartea lui Mardoheu. Talmuditii o atribuiau sinagogii celei mari, iar Fericitul
popoarelor din vastul imperiu (Est 3,12). nsui faptul instituirii srbtorii Purim e Augustin i Isidor de Sevilla lui Ezdra. Autori mai noi o atribuie unui iudeu care

184 185
Studiul Vechiului
Testament Cartea
Esterei
a trit n imperiul persan, cu puin timp dup petrecerea ntmplrii. Autorii s'ar
fi folosit i de izvoare: scrierea autentic a lui Mardoheu i analele mpriei. Aceast concepie ns este lipsit de baz istorico-critic cert. Fericitul
Aceast prere se bazeaz pe multe consideraii serioase. ntr'adevr, descrierea leronim atribuie caracter istoric numai cuprinsului ebraic (pref. la Estera i prolog
amnunit a lucrurilor, explicarea numelui lunilor, cu amintirea numelui de mai n prile greceti ale crii Estera, M. L. 28, 1515). Atitudinea pe care o are
nainte (luna nti, adic luna Nisan, Ezdra 3, 7), amintirea obiceiurilor persane, Biserica Ortodox fa de canonicitatea suplimentelor (le socotete necanonice)
fr a le da explicare, numele persoanelor pomenite arat c toate sunt nc n nu nseamn totodat i negarea valorii morale a acestora, deoarece muli autori
proaspt amintire. Autorul n'a trit n Palestina, deoarece nu amintete nici de vechi le recomand ca edificatoare (Clement Romanul, I Cor. 55; Origen, De
Ierusalim, nici de vreo instituie iudaic. Erat 13-14).
Unii autori sunt de prere c originea crii trebuie pus n timpul de dup
nruirea imperiului persan, deoarece autorul d unele indicaii din trecut. Aa
de ex., ntinderea imperiului persan este din domeniul trecutului (Est 1, 1),
Bibliografie
consftuirea nvailor de care regii se foloseau la facerea edictelor, neschim-
Comentarii: C. Tr. Keil, 1870; Pr. W. Schultz, 1876; E. Bertheau (ed. 9-a, 1887); Cettli,
babilitatea decretelor n'ar fi trebuit remarcate dac ar fi fost nc n uz. Se vede,
1889; Wildeboer, 1898; Gillet, 1899; Siegfried, 1901; Iahn, 1905; P. Haupt, 1911; M. Haller,
spun aceti autori, c toate acestea aparin unui trecut care nu mai este. Alii mai 1914; Wolf, 1922; Meghilot Ester, trad. de S. Ipcar, Bucureti, 1925; Gunkel-Hermann, 1926;
adaug i dorul de rzbunare al iudeilor asupra adversarilor (de ex.: Estera i G. Knight, 1931; Ungad (Contribuii la Ester, n Zeitsch. fur Altest"), 1942; X. T. Frliggun,
cere regelui o prelungire a timpului de rzbunare, 9, 13), ceea ce ne duce cu , Atena, 1951; M. W. Anderson, 1954; R. Stiehl, 1956; Fr. Michaeli (n lb. fr.), 1959; A.
originea crii la timpul Seleucizilor, cnd este explicabil dorul de rzbunare din Cazelles (Sur la comp.), 1961; Bettan, 1962; St. Greybek, 1963; H. Bardtke, 1963; Wurtwein
cauza cumplitelor prigoane. Aceste presupuneri ns nu sunt ntemeiate. Cererea (?), 1964; G. Priero, 1965; I. Driba-Maravelidou (text n lb. gr.), Atena, 1967; II. B. Ikonomu,
Esterei poate fi justificat astfel: ea a voit s rezolve definitiv cu dumanii neamului ', (ed. a 2-a), Atena, 1971.
su n Susa, unde Aman a avut muli adereni, deci e o msur de precauie.
Azi avem dou texte ale crii Estera. Textul original a fost ebraic, dar pe
acesta nu-1 posedm n ntregime. Din traducerea Septuagintei ni s'au pstrat
dou recenzii: recenzia lui Lucian i recenzia exaplar. Aceasta din urm este
pstrat n codicii cei mai vechi: Vatican, Alexandrin i Sinaitic. losif Flaviu, de
asemenea, reproduce istoria Esterei (Ant 11, 6), ns deosebit de traducerile
greceti. Dup prerea mai multor nvai, el a avut la dispoziie alt traducere
greceasc dect cea din Septuaginta. Deosebirea dintre cele dou recenzii, ebraic i
greac, este nsemnat. Textul grecesc e mai bogat cu 8 adaosuri (descoperirea
prim a conspiraiei famenilor mpotriva vieii regelui, decretul lui Artaxerxe
pentru exterminarea iudeilor, rugciunea lui Mardoheu, rugciunea Esterei,
primirea Esterei de ctre rege, decretul regal pentru ocrotirea iudeilor, explicarea
visului lui Mardoheu despre doi balauri n lupt). Despre autenticitatea acestor
adaosuri se discut mult, mai ales pentru c ele se afl n traducerea Septuagintei (n
ambele recenzii) i la losif Flaviu. Se vede c i aceste adaosuri au avut
original ebraic. n Apus, la romano-catolici, aceste adaosuri sunt socotite autentice i
canonice. Acolo se presupune, fr dovezi certe istorice, c originalul ebraic al
Esterei a fost prescurtat pentru a putea fi citit la srbtoarea Purim, atunci cnd
aceast srbtoare a devenit profan i mpreunat cu ospee, veselii i chefuri.
Aa s'ar explica i faptul, unic de altfel, c n textul ebraic de azi nici mcar o
dat nu se citete numele lui Dumnezeu, pentru a-1 feri, zice-se, de profanare
n toiul veseliilor. n suplimente ns, istoria Esterei se explic din punct de
vedere teocratic i se afl i numele lui Dumnezeu.

186
187
Profetismul n general

Crile canonice profetice ctre Faraon, ca s-i lase pe fiii lui Israel s ias din ara lui". Iar n Ieire 4,16,
se spune: El e cel ce va gri ctre popor n locul tu, aa c el va fi gura ta, iar
tu vei fi pentru el ceea ce e pentru tine Dumnezeu".
Deci, dup aceast explicaie, profetul este gura Domnului fa de credincioi.
El vestete credincioilor ceea ce Domnul i spune. Profetul este, aadar, nu att
prezictor al viitorului, ct, mai ales, vestitor al voii lui Dumnezeu.
1. Profetismul n general n Sfnta Scriptur ntlnim i alte denumiri pentru brbaii cei luminai de
Duhul lui Dumnezeu. Aceste denumiri arat sau chipul cum primesc ei
descoperirile divine, sau desemneaz funciile lor speciale. Astfel, numele de
a. Numirea i definiia ro'eb = vztor (1) i hoze () = privitor, sunt expresii care arat felul de
a percepe lucruri ascunse, prin viziuni. Uneori profetul se numete omul lui
Profetismul este o instituie religioas specific poporului Israel. Aceast Dumnezeu (Iahve), dup raportul intim ce-1 are cu Divinitatea. Alteori profetul
instituie a fost fgduit nc n Deuteronom 17,15-22. A nceput a se dezvolta se numete ngerul Domnului (malab Iahve), solul, trimisul lui Dumnezeu. Prin
odat cu Samuel i a durat pn n timpul lui Neemia (mijlocul secolului V). aceast numire se arat c el are cunotinele sale de la Dumnezeu i c are
Profeii au ndeplinit un rol deosebit n viaa poporului biblic. Cuvntul profet misiunea de a le vesti oamenilor. Profeii se mai numesc apoi pstori Ieremia 17,
() deriv de la i nseamn mai nti a vorbi pentru altul, n locul 16; paznici, Isaia 62, 6, veghetori, ntruct ei necontenit arat calea cea dreapt
altuia, a fi interpret al cuvintelor altuia. La muli Sfini Prini i Scriitori bisericeti, pe care trebuie s umble nencetat poporul i s vegheze la observarea Legii lui
ca Sfntul Ioan Hrisostom, Grigorie cel Mare, Sfntul Vasile cel Mare, profet
Dumnezeu.
() nseamn mai ales prezictor al viitorului, nsemnare care s'a rspndit
apoi foarte mult. nsemnarea prim a cuvntului profet este redat prin cuvntul Din toate aceste expresii i din privirea activitii lor, putem formula urmtoarea
ebraic nabi 033), la plural nebiim = profei. Nabi poate fi privit ca o form pasiv definiie: Profeii Vechiului Testament au fost cei mai de seam nvtori ai
de la rdcina Naba () i nseamn: acela cruia i se vorbete, adic acela care poporului biblic, care, ca trimii extraordinari ai lui Dumnezeu, adic reprezentani
aude un glas luntric. Radicalul ebraic care se afl n Vechiul Testament numai n autentici ai religiei celei adevrate, au conservat, au aprat i au cultivat
formele verbale hifil (a vorbi nflcrat) sau la htipael (a vorbi ca profet) este monoteismul Vechiului Testament, pregtindu-i astfel pe credincioi pentru
nrudit cu arabul naba'a = a vesti i asirianul nabu = a chema, a vesti.
Testamentul cel Nou i desvrit, ncheiat de Mntuitorul lumii, Domnul nostru
Interpretarea autentic a cuvntului nabi o ntlnim n Ieire 7, 1 i Ieire 4,
Iisus Hristos.
16. n Ieire 7, 1, Dumnezeu i zice lui Moise: Iat, Eu i te dau lui Faraon pe
tine drept Dumnezeu, iar Aaron, fratele tu, va fi proorocul tu. Aadar, tu i b. Vocaia i misiunea profeilor
vei gri lui [Aaron] toate cte i voi porunci Eu, iar Aaron, fratele tu, va vorbi
Potrivit rolului de mijlocitori ntre Dumnezeu i poporul su, toi profeii au
188
fost chemai la misiunea lor direct de Dumnezeu.
Aadar, slujirea profetic n'au ntemeiat-o profeii pe autodeterminare, ci pe o
trimitere special din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei au perceput n chip
tainic vocea lui Dumnezeu. Profeii au simit vocaia supranatural pe care
unii au descris-o n scrierile lor. Momentul vocaiei li s'a imprimat adnc n
contiin i le-a rmas pururea viu n memorie. Vocaia profetic este
descris n chip plastic mai ales n Isaia, capitolul 5, Ieremia, capitolul 1, i
Iezechiel, capitolele 1-3.
Darul profetic era ntotdeauna un privilegiu personal, special, acordat de
Dumnezeu. El nu era ntemeiat pe vreun titlu ereditar, cum era preoia. Nu-
i avea originea n vreo dispoziie natural sau vreo pregtire colar.
ndeplinirea oficiului profetic i durata sau feluritele lui manifestri nu erau
lsate numai pe seama iniiativei profetului, ci porneau dintr'o inspiraie
divin, creia profeii i
189
Studiul Vechiului ProfeUsmul n general
Testament

se supuneau fr s fac opoziie. Acest fapt l desprindem din mrturia lui (Seder Olam 21). irul profeilor ncepe cu Moise i continu pn n vremea
Amos 3, 8: Rcnit-a leul: cine nu tresare? Grit-a Domnul Dumnezeu: cine nu profetului Maleahi. n acest timp Dumnezeu n'a ncetat de a trimite pe profeii
va profei?". n tot cazul, profeii acceptau chemarea divin n chip liber. Si. ntr'un neles mai larg, profei au fost numii i Adam, Enoh, Lameh, Noe,
Darul profetic prezint dou aspecte: 1. Mai nti profetul percepe solia Avraam, Isaac i Iacob. Au fost unele epoci cnd cuvntul profetic era rar. Astfel,
divin, comunicat lui, de cele mai multe ori, de o voce interioar care-1 face s pe timpul judectorilor, Cuvntul Domnului ns era scump n zilele acelea;
asculte cuvinte tainice. De aceea profeii i ncep cuvntrile lor, de regul, prin nici o vedenie nu era limpede"'(1 Rg 3, 1).
cuvintele: Cuvntul Domnului a fost ctre mine" (ex. Ir 1, 2; Iz 1, 3) 2. Un De obicei, profeii se mpart n dou clase, dup activitatea i misiunea lor:
mijloc mai puin obinuit al comunicrii cu Dumnezeu era viziunea. Foarte rar profei care n'au scris cuvntrile lor, numii i profei vechi, i profei scriitori,
se amintete visul. Primind revelaia de la Dumnezeu, profeii nu erau numai numii i profei noi. Cu toate c toi profeii erau alei i instituii de Dumnezeu
nite instrumente receptive, pur pasive. Fiecare profet i are individualitatea sa ca interprei ai voii divine, totui unii din ei, adic cei mai vechi, pn pe timpul
personal, care conlucreaz cu aciunea divin n aa fel nct sugestiile divine regelui Ozia (secolul VIII), aveau misiunea s-i ndrepte numai pe contemporanii
se amestec cu ideile i sentimentele fiecruia. Aceste idei i sentimente variaz lor. Cei mai noi aveau sarcina s-i instruiasc pe contemporani, dar i pe urmaii
dup timpul lor i dup caracterul fiecrui brbat inspirat. lor, de aceea ei erau obligai s-i scrie cuvntrile. Dintre profeii mai vechi,
n felul acesta, solia divin, asimilat personal, era transmis n chip obinuit care au ndeplinit misiuni importante n cadrul iconomiei divine, i amintim pe
prin cuvntri. Profeii au fost mai nti vorbitori, predicatori i apoi scriitori. Samuel (secolul XI), pe Gad i Natan, contemporani cu regele David. Pe timpul
Unii au rmas numai vorbitori. De multe ori profeii i nsoeau cuvntrile lor dezbinrii regatului, dup moartea lui Solomon, este amintit Ahia din Silo, care
cu acte simbolice, pentru a le face mai impresionante. a avut de ndeplinit o misiune special, n vestirea acelui eveniment (3 Rg 11,
Misiunea profetic nu era o stare permanent, continu, aa cum era preoia, 29-36). Mai trziu se amintete numele profeilor emaia, Iddo, Azaris, fiul lui
dup cum am spus mai sus. Nici nu era legat de un anumit trib, de o anumit Obed, Hanani, Ehu, Miha, fiul lui imla . a.
stare social. Astfel Amos era un simplu pstor din Tecua. Domnul 1-a chemat la Un rol deosebit au ndeplinit profeii Ilie i Elisei n secolul DC Ei au avut
misiunea profetic, de lng turma de oi (Amos 7, 26). Isaia era fiu de neam
misiunea s-i fereasc pe contemporanii lor de idolatrie i s apere monoteismul.
nobil i printr'o viziune mrea, avut n templu, aude vocea lui Dumnezeu i
Predica lor nfocat era nsoit, adeseori, de minuni i preziceri care se mplineau
l urmeaz numaidect (s 6, 8-9) Ieremia, fiu de preot din Anatot, este chemat
curnd. Prin acestea ei i impresionau adnc pe asculttori i se bucurau de o mare
la profeie din snul maicii sale (Ir 1,5). Asemenea i Iezechiel a fost fiu de preot
autoritate n faa lor. Despre Mntuitorul i mpria Sa ei nu au anunat nimic.
i a primit misiunea de a rosti voia lui Dumnezeu n mijlocul exilailor din
Profeii mai noi, care au fixat profeiile lor n scris, pentru posteritate, sunt n
Babilon (Iz 2, 1-6).
numr de 16, dintre care 4 sunt numii mari, iar 12 sunt numii mici. n Biblia
Darul profetic a fost mprtit i unor femei, de ex: Hulda (4 Rg 22, 14).
ebraic se numr numai 15 profei: Isaia, Ieremia, Iezechiel i 12 profei mici.
Uneori chemarea profetic era nsoit de un semn extern. Aa se amintete
Daniel este trecut ntre aghiografe (Chetubim). Biserica Cretin 1-a numrat pe
despre ungerea ca profet (3 Rg 19, 16) sau despre acte simbolice, cum a fost
Daniel totdeauna ntre cei patru profei mari. Deosebirea ntre profeii mari i
cojocul lui Ilie pentru Elisei (4 Rg 2, 12).
mici se face din cauza scurtimii scrierilor unora, prin comparare cu ale altora.
Chemarea profeilor poate fi numit: extraordinar, dac o privim dup
Aa remarc Fericitul Augustin: 12 sunt numii mici, pentru c scrierile lor sunt
chipul cum era acordat i ndeplinit; i ordinar, dac o privim ca autoritate
scurte, n comparaie cu ale altora, care sunt numii mari, pentru c au lsat
suprem de nvmnt la poporul Israel, ornduit fiind pentru un timp anumit,
cnd succesiunea profeilor a fost nentrerupt. De la Samuel i pn la Maleahi,
volume mari" (De civitate Dei 18, 29).
adic timp de aproape 700 ani, n'au lipsit niciodat profeii.
d. Ordinea cronologic a profeilor
c. Numrul i deosebirea profeilor
Profeii scriitori se mpart de regul, dup epoca n care ei au activat, astfel:
Sfnta Scriptur ne-a pstrat un numr relativ mic de profei care au activat n epoca asirian au activat Isaia cu cei 7 profei mici de la nceput. Ieremia,
n Israel. Desigur, profeii au fost destul de numeroi. Este imposibil s stabilim Iezechiel, Daniel, Avacum i Sofonie au activat n epoca haldaic, iar Agheu,
numrul i numele lor. Prin urmare, este arbitrar orice ncercare de a fixa un Zaharia i Maleahi au activat n epoca persan.
numr anumit de profei. Astfel, evreii numrau 48 de profei i 8 profetese 1. Epoca asirian. Avdia e socotit, dup unii, ca primul profet scriitor n
ordine cronologic (secolul IX sau VIII . H.). n tot cazul, timpul cnd a scris
190
191
Studiul Vechiului Testament
Profetismul n general

profetul este controversat. Iona a activat cam pe la 780. De asemenea, timpul Obscuritatea profeiilor se mai poate explica apoi din chipul cum erau instruii
cnd a fost scris cartea Iona este discutabil. Amos a activat pe la 760, Osea pe profeii de ctre Dumnezeu, pe calea viziunilor. n general se deosebesc trei
la 750, Ioil n secolul VIII . H., fr a se putea stabili mai de aproape data specii de viziuni:
scrierii. Isaia activeaz ntre anii 740-690. Miheia ntre 734 i 700. Naum, dup 1. Viziuni prin care se nfieaz unele lucruri prin mijlocirea simurilor
76l i nainte de 612. Avacum activeaz cam pe la 630-610. Sofonie este privit
externe (Dn 5, 25);
drept contemporan al lui Avacum.
2. Epoca haldaic. Ieremia a activat ntre 627 i 586. Nu se tie precis pn 2. Viziuni prin care se imprim unele imagini pe cale interioar (s 6,1). Aici
cnd a trit profetul, dup 586. Iezechiel a activat ntre 598 i 570. Daniel ntre se numr i viziunile simbolice.
605-536. 3. Iluminarea raiunii pe cale supranatural, spre a cunoate misterele
3. Epoca persan. Agheu a activat pe la 520, Zaharia este contemporanul Providenei.
su, Maleahi pe la 450. Profeii obinuiesc a descrie evenimentele aa cum le-au vzut ei, i numai
Ali autori nir profeii scriitori astfel: profeii anteexilici, pn la anul 586, cele pe care ei le-au vzut. De aici rezult c evenimentele viitoare ni le nfieaz
profeii exilici i profeii postexilici, dup anul 538. ca prezente sau chiar ca trecute. Ne este cunoscut n limba ebraic aa numitul
perfect profetic. Pentru profet lucrurile viitoare apar ca trecute, cci ele sunt
e. Scrierile profetice i stilul lor anticipate n viziune.
n ceea ce privete profeia, este valabil legea lipsei de perspectiv, datorit
Profeii, la nceput, au fost cuvnttori, iar nu scriitori. Ascultai", aa i creia evenimente mai apropiate se amestec cu altele mai ndeprtate, fiindc
ncep ei cuvntrile. Ei nu zic: citii". Ce-i drept, foarte rar, Dumnezeu a dat n viziunile profeilor ele se succed nemijlocit unele dup altele. Ex.: ntoarcerea
porunc expres s fie scrise cuvntrile profetice. Exemple avem: s 8, 1; 30, 8; poporului evreu din captivitatea babilonic, la Isaia, este nfiat simultan, pe
Ir 30, 8; 36, 2. De la nceput, cititorul trebuie s aib n vedere c operele acelai tablou, cu eliberarea omenirii de sub robia pcatului de ctre Mesia (s
profeilor nu s'au. scris deodat, n mod continuu, pe ndelete, ci bucat cu
40, 7; 60,1 . a.). Alt exemplu clasic: n cuvntarea eshatologic a Mntuitorului,
bucat, fragment cu fragment, au fost scrise aa cum au fost rostite cuvntrile,
la Matei, capitolul 24, cderea Ierusalimului este nfiat n acelai cadru cu
n diferite timpuri i cu diferite prilejuri.
sfritul lumii.
Cele mai multe cri profetice par a fi un fel de rezumat al cuvntrilor
Nu trebuie, aadar, s cutm n prezicerile profetice acea claritate pe care o
rostite oral. Rareori unele profeii au fost scrise direct, fr a fi mai nti rostite,
aflm n naraiunile istorice i nu trebuie s pretindem de la profei exacta
exemplu: ultima parte a crii lui Iezechiel (capitolele 40-48). Pe la sfritul vieii
deosebire a timpurilor, pe care o ateptm de la istorici.
lor, cei mai muli profei i-au scris, n rezumat, cuvntrile rostite timp de mai
muli ani. Aceasta au fcut-o profeii din ndemnul divin. Stilul crilor profetice Profeii, primind cunotine prin viziuni, descriu evenimentele viitoare, fie
este foarte variat. Cteodat e oratoric i poetic. Profeii erau cuvnttori inspirai prin imagini scoase din istoria antic a poporului, fie n imagini simbolice. Ei se
de Dumnezeu, de aceea se poate vorbi despre un gen de exprimare profetic, strduiesc mereu s evite exprimarea abstract.
care se apropie adeseori de cel poetic. Cititorul trebuie, prin urmare, s in seam de vorbirea figurat a profeilor
Modul de vorbire al profeilor e de multe ori neclar, mai ales acolo unde este pentru a putea nelege mai bine diferitele lor expuneri.
vorba despre profeii propriu-zise, adic despre vestirea viitorului. Lipsa de claritate n explicarea imaginilor profetice trebuie s ne ferim s trecem peste msur,
a profeiilor rezult nu att din cauze stilistice, ct, mai ales, din felul structurii i considernd c i cele mai nensemnate lucruri nseamn ceva simbolic. Multe
naturii profeiilor ca atare. Profeiile, de regul, arat, pe scurt, evenimentele viitoare, din imaginile profeilor sunt doar mpodobite n chip poetic.
care primesc lumin abia dup mplinirea lor. Pn atunci ele rmn neclare. Un
/ Poziia criticii moderne fa de profetismul lui Israel
ir de profeii din Vechiul Testament, care trateaz despre progresul i timpurile
ultime ale mpriei mesianice nu s'au mplinit ns nici pn astzi, de aceea ele
Critica radical nu admite c profeii au primit pe cale supranatural misiunea
sunt obscure. Alte profeii, cu privire la popoarele pgne, sau cu privire la poporul
lor de la Dumnezeu. Aceast critic presupune c, mai curnd, profeii nii i-
Israel, s'au mplinit, dar din lips de documente nu se poate constata mplinirea
au asumat aceast misiune, din propria lor iniiativ. Nu-i de mirare, aadar, c
lor. Alt cauz a neclaritii unor profeii este sublimitatea cuprinsului, care trateaz
/aceti critici radicali i aseamn pe profeii biblici cu ghicitorii pgni din
despre mistere ce nu se pot ptrunde cu raiunea omeneasc.
antichitate, sau i socotesc nite exaltai mistici, sau nite moraliti severi. Nu
192
puini critici radicali moderni tgduiesc c profetismul biblic este o instituie

193
Studiul Vechiului Testament Profetullsai
a

unic i specific a poporului biblic. Astfel, Michel Nicolas zice: Profetismul aflm din mrturia lui Ieremia. Prin urmare, aici nu poate fi vorba despre iluzii
trebuie s fie redus la o lege istoric general. Poporul Israel nu-i o excepie, n sau uurtate subcontient. Profeii aveau convingerea ferm i intim c
mijlocul altor popoare, i profetismul evreiesc reintr n faptele analoge ale istoriei" Dumnezeu, ntr'adevr, le vorbea atunci cnd li se fceau comunicri de sus.
(Etudes critiques sur la Bible; Le prophetisme hebreu, p. 306).
Asimilarea profeilor biblici cu ghicitorii altor popoare este aa de nefireasc
i de forat, nct exegei de mare valoare ca Ed. Knig i E. Sellin combat cu Bibliografie
trie astfel de afirmaii nejuste (Knig, Das alttest. Prophetismus und die
moderne Forschung, 1910, i Sellin E., Das alttest Prophetismus, 1912). Tarnavschi V., Introducere n crile Sfinte ale Vechiului Testament, 1928; Popescu-
Aceti doi savani exegei consider profetismul ca o apariie specific israelit. Mleti Ioan, Studii i comentarii (Proorocii, noiuni introductive, fasc. 1 i 2), Bucureti,
Profetismul evreiesc ne apare ca un fenomen, ca un fel de predicare, de o 1926; V. Prelipceanu, Vocaiunea la profeii Vechiului Testament, Cernui, 1943; Tobac
E., Coppens J., Les Prophetes d'Israel I. Le Prophetisme au Israel, Malines, 1932; A.
libertate unic i de o nfiare mrea, nici un fenomen din istoria literar
Guillaume, Prophecy and divination among the Hebrews and other Semites, 1938
antic nu se aseamn cu ceea ce ne prezint colecia profetic a Vechiului (Traduction frangaise de J. Marty), 1941; A. C. Welch, Prophet and Priest in Old Israel,
Testament", zice Maurice Vernes (citat de Lhr, Alttest Religionsgeschichte, Oxford, 1953; A. Heher, L'essense du prophetisme, Paris, 1955.
p. 48). Tot astfel e nejust a asimila viziunile profeilor cu oracolele ghicitorilor, ca
i extazul celor dinti cu exaltarea bolnvicioas a celor din urm. Pe cnd
ghicitorul sufer o violare din afar, fiind constrns cu anumite mijloace artificiale,
i vorbete ca un dement, profetul vorbete cu deplin cunotin, n deplintatea
raiunii i cu judecat limpede, dndu-i seama perfect de bine despre ceea ce
el comunic.
2. Profetul Isaia
W. James, n cartea sa: The Varieties of Religions Experience (1902),
ncearc s explice profetismul biblic pe baza Jorelor subcontiente, fore a. Viaa, rolul i situaia politic n care a trit profetul
misterioase din punct de vedere al psihologiei, care lucreaz prin incubaie i
celebraie", i deci sunt imanente individului, pe cnd teologia cretin vede n Cartea lui Isaia i are numele de la profetul care a compus-o. Ieaiahu
aceste fore manifestri directe" i supranaturale ale unui Dumnezeu nseamn n evreiete mntuirea lui Iahve". Numele este nrudit, ntre altele,
transcendent". Aadar, dup aceast teorie psihologic, profeii creznd c cu cel al lui Iosua, Elisei, Osea i Iisus. Toate aceste nume deriv de la aceeai
vorbesc n numele lui Iahve, ar fi autonelai i n'ar face altceva dect s exprime rdcin. n grecete transcrierea este ", n latin Isaias sau Iesaias, n
n afar idei pe care ei le-ar fi frmntat mult vreme n chip incontient n romnete Isaia sau Isaie. Tatl lui Isaia se numea Amo. Unii Sfini Prini
spiritul lor. O astfel de teorie nu poate fi acceptat de tiina teologic. credeau c tatl lui Isaia ar fi aceeai persoan cu profetul Ambs din Tecua. Prin
Teoria lui W. James este ns n contrazicere evident cu ceea ce afirm urmare, profetul Isaia ar fi fost fiul profetului Amos.
Profeii n termenii cei mai energici i cei mai clari, c anume cuvntul lui Identificarea ns este imposibil din cauz c cele dou nume se deosebesc,
Dumnezeu nu vine din propria lor cugetare. Profeii autentici se opun, cu toat n ortografia lor, dup cum se vede din textul ebraic. La amndou numele, att
tria lor, profeilor fali: Aa griete Domnul: Vai celor ce profeesc din propria consoanele nceptoare, ct i cele finale sunt deosebite "" i to^Q"|. Dup
lor inim, fr s vad nimic. Profeii ti, Israele, sunt ca vulpile n pustiuri. Nu tradiia rabinic, Amo, tatl lui Isaia, ar fi fost fratele regelui Amaia. Acest lucru
i-au pstrat statura dreapt, ci au adunat turma mpotriva casei lui Israel; nu ns nu se poate verifica. tim doar att c personalitatea lui Isaia este att de
s'au ridicat la rzboi cei ce zic: n ziua Domnului...', cei ce vd [vedenii] impozant i raporturile sale cu regii sunt att de pline de demnitate, nct se
Mincinoase, prevestind deertciuni, cei ce zic: Domnul griete; dar pe care pare c el vorbete de la egal la egal. Aceasta denot, n orice caz, originea i
nu Domnul i-a trimis i care-au nceput s ridice cuvnt. Au nu vedenie educaia aleas a profetului, sau poate chiar i nrudirea lui cu familia regal. Nu
Mincinoas ai vzut? Au nu prevestiri dearte ai grit? i zicei: "Domnul tim nimic despre familia profetului, despre cercurile n care el a trit i despre
griete'; dar nu Eu am grit" (Iz 13, 3-7). tinereea lui. El ne comunic doar c era cstorit i avea copii. ntr'un loc el
Mai tim apoi c unii dintre profei se hotrau s ia asupra lor sarcina profetic amintete despre soia sa, pe care o numete projetesd", desigur pentru c ea
c
a o obligaie din cale afar de grea, obligaie dur i imperioas de la care ei nu era soia profetului (s 8, 3).
se puteau sustrage. A fost cazul unor conflicte puternice de contiin, cum Mai vorbete, apoi, despre doi copii din aceast cstorie, care poart nume
simbolice: ear-Iaub (cel ce a rmas - s 7, 3) i Maher alal Has-Baz (prad
194
195
Studiul Vechiului ProfetulIsai
Testament a

repede, jefuiete iute - s 8, 1-3). Misiunea profetului Isaia ncepe n anul morii din punct de vedere politic, Iezechia avea o concepie deosebit de a profetului.
regelui Ozia sau probabil pe cnd era regele n via. Suprascrierea general a Ca i Ahaz, urmaul su Iezechia se orienteaz spre ajutorul strin. De aceea
crii (1, 1) menioneaz domnia regilor Ozia, Iotam, Ahaz i Iezechia, drept Isaia se opune mai departe acestei politici. Spre deosebire de tatl su, Iezechia
epoc a activitii profetului. i ndreapt privirile sale spre Egipt, de unde ndjduia salvarea patriei. Isaia
nceputul misiunii profetice a lui Isaia cade cam pe la anii 740-738. Activitatea dezaprob punctul de vedere al lui Iezechia i l mustr pentru gestul prin care
lui profetic se prelungete pn dup invazia asirian n Iudeea (701). regele i-a primit cu mare pomp pe trimiii regelui din Babilon (s 29, 1 . u.).
Dup o veche tradiie iudaic, Isaia ar fi trit pn la nceputul domniei lui De altfel, Isaia s'a artat totdeauna binevoitor fa de regele Iezechia i i-a fost
Mnase i ar fi fost ucis din ordinul acestui rege idolatru, fiind tiat cu un un bun sftuitor n multe momente din via, mai ales cu prilejul invaziei teritoriului
fierstru (690). Despre aceasta tradiie se pare c face aluzie epistola ctre Evrei iudaic la 701, de ctre armata sirian, n frunte cu Senaherib. Isaia a avut un rol
11, 37. Dup 2 Par 26, 23 i 32, 32 Isaia a scris viaa regilor Ozia i Iezechia. excepional, n clipele cele mai grele. El ridic moralul regelui i al poporului.
Isaia a trit ntr'un timp cnd marea putere asirian i-a atins culmea sa, ara era pustiit, cetile cucerite, Ierusalimul asediat, iar regele umilit. Iezechia
ntinzndu-i dominaia peste rile occidentale vecine, ajungnd pn la hotarele este obligat s plteasc un tribut foarte mare. n acest timp, cnd totul se prea
Egiptului. Mai muli regi din aceast epoc: Tiglat Pilezar III, Salmanasar IV, c este pierdut, Isaia vestete, cu mare ncredere i curaj, c armata asirian i
Sargon i Senaherib au influenat direct mersul celor dou state mici israelite. Ei regele Senaherib se vor ntoarce pe calea pe unde au venit. De fapt aceast
au dat lovituri grele regatului de nord, care s'au terminat cu prbuirea i prezicere s'a realizat curnd (s 36-37; cf. 4 Rg 19, 35-36).
desfiinarea lui (722). Pentru regatul lui Iuda acest timp a fost foarte greu, dar Iat cadrul istoric n care a activat profetul Isaia. Cunoscnd acest cadru, vom
deznodmntul n'a fost att de crud i att de curnd. Nu este de mirare c putea nelege mai bine cuvntrile profetului. El le-a rostit ntr'un anumit cadru
aceste evenimente au avut repercusiuni i asupra crii lui Isaia. Acesta n'a trit istoric, totui ele au un caracter i o valoare mai nalt, ntruct exprim adevruri
n umbr i retras. n toate nenorocirile care s'au abtut asupra patriei sale, el s'a care nu sunt legate numai de un anumit timp. n cuvntrile sale, profetul proclam
situat pe primul plan, ndemnndu-i, ncurajndu-i, mustrndu-i, rnd pe rnd, principii permanente, care pot fi aplicate n situaii noi i diferite.
pe compatrioii si. Rolul su, att religios, ct i politic, a fost considerabil. El se Profetul Isaia a fost un brbat de stat remarcabil, dar, n domeniul religios,
bucura de o mare autoritate. Influena lui era resimit. drept c uneori sfatul importana lui a fost i mai mare. Aici i-a ndeplinit el misiunea profetic, n
lui nu era luat n considerare, aa cum s'a ntmplat, de pild, pe timpul lui sensul nalt al cuvntului. n latura religioas, Isaia a ndeplinit un rol nu numai
Ahaz. Acest rege incapabil, slab i de rea credin, se opunea sfaturilor profetului pentru timpul su, dar i pentru timpurile de mai trziu. Prin puterea convingerilor
i nu inea seama de sugestiile lui. Sub domnia acestui rege, regatul Iuda a sale i prin activitatea sa, el a nnoit i a ntrit viaa religioas a poporului su.
trebuit s fac fa coaliiei a doi regi: regele Rezin din Damasc i Pecah din Datorit unor descoperiri nsemnate pe care le-a primit, el a dezvoltat o teologie
Samaria (Israel). Cei doi aliai i-au pus n gnd s cucereasc Ierusalimul i speculativ despre Dumnezeu i nsuirile Sale i despre raporturile Sale cu lumea.
ntreg regatul Iuda, spre a-1 supune dominaiei lor. Situaia era foarte critic. El L-a prezis pe Mesia i mpria mesianic cu attea amnunte, nct Sfinii
Acum intervine Isaia, plin de curaj i ncredere n puterea lui Dumnezeu, i-1 Prini l-au numit Evanghelistul Vechiului Testament. Fericitul Ieronim zice despre
ndeamn pe rege i popor la rezisten, recomandnd neclintit ncredere n el: ...Nori tampropheta estedicendusquam evangelista"(PraeL inlibr. Isaiae).
Dumnezeu i vestind c n curnd cei doi regi care erau pe cale s asedieze n afar de aceasta, Isaia a fost un orator strlucit i un poet distins. Importana
cetatea Ierusalimului se vor prbui. Ahaz ns, n acest timp, crede c e mai rolului su i valoarea literar a crii sale fac din el genul clasic al lui Israel.
bine s recurg la ajutorul Asiriei. Regele Tiglat Pilezar folosete momentul
potrivit pentru a interveni n afacerile interne ale statelor mici mediteraneene, cu b. mprirea crii Cuprinsul
gndul de a-i ntinde dominaia peste aceste ri i a-i face drum spre Egipt. Cu
acest prilej, el pune capt regatului sirian din Damasc, iar regatul Israel este pus Cartea profetului Isaia cuprinde multe cuvntri, profeii i istorisiri care s'au
deocamdat n situaia de stat vasal. Ahaz, n loc s-i dobndeasc un prieten i rostit i s'au scris ntr'un timp destul de ndelungat (ntre 40 i 50 ani).
un ocrotitor, i-a gsit un stpn, cruia a trebuit s-i aduc omagii de supunere Ordinea n care sunt nirate profeiile lui Isaia nu e pur cronologic. S'a luat
n Damasc. Isaia condamn cu totul aceast politic a lui Ahaz, care era contrar n considerare i cuprinsul. Putem mpri cartea n dou. Prima parte (capitolele
principiilor proclamate de profet. Isaia propovduia supunere exclusiv lui 1-35) cuprinde cuvntri adresate contemporanilor. Partea a -a (capitolele 40-65)
Dumnezeu i punerea sub ocrotirea Lui. Urmaul lui Ahaz, Iezechia, a avut o trateaz despre mntuirea drepilor. Avem impresia c aceast parte din urm
atitudine cu totul diferit fa de profet, artndu-i stim i bunvoin. Totui, n'a fost rostit oral, ci a fost nfiat numai n scris.

196 197
Studiul Vechiului Profetulhai
Testament a

ntre aceste dou pri este intercalat o seciune istoric din timpul regelui Partea a -a (capitolele 40-66) cuprinde n general profeii de mngiere i
Iezechia (capitolele 36-39). Capitolele 36 i 37 formeaz ncheierea primei pri. ndemnuri profetice. Ideea general poate fi cuprins n cuvintele: Cei ntori se
Cele din urm capitole (38-39) pot fi privite ca o introducere n partea a doua. vor converti ntru dreptate i vor da slav lui Dumnezeu. n ntreaga parte a
Tema general a crii precum i scopul ei sunt cuprinse n cuvintele: Cci doua se vorbete despre lucrarea cea atotputernic a lui Dumnezeu n problema
robimea ei (a cetii Sionului) va fi mntuit cu judecat i cu mil" (1, 27). rscumprrii, despre pedeapsa pcatului, despre judecata asupra popoarelor,
n chip schematic, iat irul ideilor crii: despre Mesia i despre mpria mesianic.
Partea I (1-35) cuprinde profeii i cuvntri care au fost rostite n diferite Putem deosebi trei seciuni dup formula final a capitolului 48:
timpuri i cu diferite prilejuri. Capitolele 1-6 sunt o introducere general, care Necredincioii n'auparte de bucurie, zice Domnul" (40-48, 49-57 i 58-66).
indic ideea fundamental a primei pri: mustrri, ameninri i promisiunea 1. n capitolele 40-48 este vorba despre deertciunea idolilor, despre
unui viitor mai bun. Capitolul 1 cuprinde cuvntri, care nu sunt cele dinti eliberarea din captivitatea Babilonului i de sub robia pcatului. Regele Cirus
cronologic, dar sunt puse n frunte, fiindc rezum principalele idei ale profetului. este numit alesul lui Dumnezeu. Profetul anun eliberarea lui Israel i n acelai
Capitolele 2-5 sunt profeii din timpul lui Iotam. Capitolul 5 (parabola viei) timp vestete convertirea popoarelor, cderea Babilonului i a idolilor si.
poate fi privit ca un supliment la introducere. Capitolul 6 cuprinde viziunea 2. n capitolele 49-57 se trateaz despre robul Domnului i despre viitorul
inaugural, care este prima n timp i care d crii un caracter deosebit. fericit al lui Israel, despre chipul lui Mesia n suferin i opera Sa mntuitoare.
Putem deosebi apoi trei cicluri de cuvntri: capitolele 7-12; 13-27 i 28-35. El poart asupra Sa pcatul poporului. Se anun slava noului Ierusalim.
Primul i ultimul ciclu se mbin cu evenimente istorice determinate. 3. Capitolele 58-66 trateaz despre nfptuirea mpriei mesianice, despre
1. Capitolele 7-12 sunt cuvntri rostite n timpul rzboiului siro-efraemit convertirea popoarelor i despre adorarea lui Dumnezeu n Ierusalim.
(735-734). Aici se prezice prbuirea lui Israel, a Siriei i a Asiriei, apoi se vestete Dup cum se vede, deosebirea ntre cele trei seciuni este mic, adeseori se
Naterea din Fecioar a lui Emanuel (7, 14). Se nfieaz apoi perspective trateaz despre aceleai subiecte.
despre mpria mesianic i despre Mesia (9, 1-6). Principele Pcii se nate n n special, n toate cele trei seciuni se descrie suferina i slava lui Mesia sub
condiii modeste, dar este plin de Duhul lui Dumnezeu (11,1-3). El va domni cu denumirea de Robullui Dumnezeu''(Ebed Iahve). Sunt patru locuri care vorbesc
dreptate i cu pace (11,3-9)- Cntarea de mulumire a celor rscumprai (capitolul n special despre Robul lui Dumnezeu", n forma unor poezii: 42,1-7; 49, 4-9;
12), adic edictul graiei, sfrete acest ciclu. 50, 4-9; 52, 13 - 53, 12.
2. Capitolele 13-27. Acest ciclu cuprinde 10 profeii de ameninare mpotriva Robul lui Dumnezeu este identic cu Mesia. Muli exegei au ncercat s-1
diferitelor popoare i regate, rostite n timpul regelui Iezechia: Babilon, Asiria, identifice pe Robul lui Dumnezeu din locurile mesianice amintite mai sus cu
Filistia, Moab, Siria i Damascul, Israel, Etiopia, Egiptul, Edomul i Arabia. poporul Israel sau cu persoane istorice. Exegeza iudaic a prsit sensul mesianic
Capitolele 22-23 anun pedepsirea Ierusalimului, a prefectului palatului, ebna, al locurilor citate abia n Evul Mediu, din cauza controverselor cu cretinii.
i a Tirului. Capitolele 24-27 au un cuprins eshatologic i apocaliptic: judecata Noul Testament l identific n chip explicit pe Robul lui Dumnezeu cu
universal, instaurarea mpriei mesianice i cntarea celor alei. Mesia, fiindc Mntuitorul nsui aplic principalele trsturi ale Robului lui
3. Capitolele 28-35 cuprind un ir de cuvntri mpotriva politicii egiptofile Dumnezeu la persoana Sa proprie. Astfel, Isaia 7, 14 este citat la Matei 1, 23;
a regatului Iuda. Aliana cu Egiptul este nfiat drept contrar voinei lui Isaia 40, 3-5 este citat la Luca 3,4-6, conf. Matei 3,3; Isaia 9,1-2 este citat la Matei
Dumnezeu (31, 31) 4, 13-16; Isaia 35, 5-6 s se compare cu Matei 11, 5 i Luca 7, 22; Isaia 50, 6 cu
Regatul de nord este ameninat cu ruina pentru aceleai motive. Capitolele Matei 26, 67; Isaia 53, 3-9 cu Matei 8,16-17; 1 Co 15, 3; FA 8, 33; 1 Ptr 2, 22; Isaia
28-31 i 33 cuprind un ir de ameninri deosebite care ncep cu Vai". Capitolele 53,12 cu Marcu 15, 28.
34 i 35 au trsturi eshatologice: se vorbete despre judecata i pedeapsa tuturor Sfinii Prini, n unanimitatea lor, recunosc c Isaia, capitolul 53, este o
popoarelor, n special a Edomului. ntoarcerea lui Israel cel eliberat va urma prezicere a operei i a Patimilor Mntuitorului. Portretul Robului Ebed" nu se
dup aceasta. poate identifica cu nici o persoan n afar de cea a lui Mesia. n zadar au
Adaosul istoric (capitolele 36-37), care servete drept concluzie la partea ncercat unii s-1 aplice la persoana lui Iezechia, Isaia, Ieremia sau a unui profet
prim i n acelai timp ca introducere la partea a Ii-a (capitolele 38-40), trateaz martir anonim (Duhm). Tot aa, Robul lui Dumnezeu din locurile amintite nu
despre invazia lui Senaherib n Iudeea, despre retragerea subit a asirienilor poate fi identic cu Israelul istoric, cu cel credincios sau cu Israelul ideal.
(701), despre boala i vindecarea lui Iezechia, precum i despre ambasada lui Ce-i drept, Mesia, nfiat cu trsturile unui rob, nu este adus n legtur cu
Merodah Baladan, regele Babiloniei. originea davidic, dar asta nseamn c profetul descrie un aspect nou al rolului

198 199
Studiul Vechiului Testament Profetulhai
a

lui Mesia. Vorbind despre suferinele lui Mesia, profetul a crezut c nu-i necesar Astfel, dup aceti critici, profetul nu poate s prezic mai multe dect orice
s struie asupra demnitii regale precum i asupra originii Lui. brbat nelept, care privete cu atenie mprejurrile timpului su. Prin urmare,
Ideea unui Mesia care sufer se datoreaz Revelaiei divine mprtite profetul nu poate s descrie exilul babilonic ca ceva prezent, cu mai mult de 100
profetului. Nicieri n documentele extrabiblice nu ntlnim aceast idee aa ani nainte, nu poate, apoi, descrie ca apropiat eliberarea poporului i prbuirea
cum este expus n cartea lui Isaia. regatului babilonic cu aproape 200 ani nainte.
Dac avem n vedere ns felul de a vorbi al profeilor, ca unii care vd n
c. Scopul crii spirit evenimentele viitoare, atunci nelegem uor cum pot fi descrise evenimente
viitoare i cum ar fi prezente, ca i cum ar fi trite.
Dei cartea Profetului Isaia cuprinde un ir de ameninri, totui, n general, Aadar, descrierea vie a exilului se aplic prin felul profetic de a expune
scopul crii este consolator, de aceea Isaia se numete i profetul ndurrii faptele, amestecnd cele prezente cu cele viitoare.
divine". Profetul anun judecata asupra fiilor lui Israel i a celorlalte popoare, nentemeiat apoi ntrebarea pn unde poate merge inspiraia i dac se
dar nsi judecata i pedepsele ce vor urma, dei au scopul de a-i pierde pe cei pot inspira nume i numere? (de exemplu: Isaia prezice rolul lui Cirus n eliberarea
fr de lege, totui ele vor avea menirea s-i mntuiasc pe aceia care, n urma poporului din exilul Babilonului, amintindu-1 chiar pe nume, capitolul 45, 1).
cinei avute, se vor ntoarce la Domnul Dumnezeul lor. Cine admite atottiina i atotputerea lui Dumnezeu, acela, n chip consecvent i
Chiar popoarele pgne nu se vor nimici cu desvrire, pentru c cei ce firesc, trebuie s admit posibilitatea Revelaiei i implicit a inspiraiei.
vor rmne se vor face prtai de binefacerile mpriei mesianice. Criticii negativi, pentru a-i susine opiniile lor, se refer apoi, n al doilea
rnd, la limba deosebit care s'ar constata n cele dou pri ale crii lui Isaia.
d. Originea crii, integritatea i autenticitatea ei Diciunea prii a doua, dup ei, ar fi mai uoar i mai elegant, uneori mai
artificial i mai difuz. tim ns c Isaia a activat aproape o jumtate de veac.
Dup tradiia veche iudaic i cea cretin, cartea lui Isaia, n ntregime, a n acest timp ndelungat el a putut s-i schimbe stilul. Deosebirea de stil se mai
fost compus de profetul care-i poart numele. Ezdra a fost primul care a rupt poate explica apoi i prin deosebirea cuprinsului celor dou pri. n partea nti
aceast concepie tradiional. ncepnd din secolul XVIII, unitatea literar a predomin ameninrile, n cea de a doua, mngierile.
crii nu mai este recunoscut de toi. nc din anul 1779, B. Koppe punea la Aadar, stilul trebuia s se adapteze mprejurrilor i coninutului cuvntrilor.
ndoial autenticitatea capitolului 50. Curnd dup dnsul, Doederlein i Justi Nu se poate ns vorbi despre o deosebire real de limb ntre partea nti i
contest autenticitatea prii a doua (capitolele 40-66). n partea nti, raionalitii partea a doua a crii lui Isaia, dup cum susin criticii radicali.
contest originea isaianic a capitolelor 13, 1-14, 23 (profeia mpotriva Unele expresii, imagini i comparaii specifice lui Isaia le ntlnim n amndou
Babilonului); capitolul 21, 1-16 (profeia mpotriva Babilonului, Edomului i a prile, aa de exemplu, expresia Sfntul lui Israel" st ntlnete de 12 ori n
Arabiei); capitolele 24-27 (Apocalipsa); capitolul 33 (aa numita liturghie profetic); partea ntia i de 14 ori n partea a doua. Expresia gura lui Iahve a vorbit" se
capitolele 34-35 (distrugerea Edomului i eliberarea Sionului); capitolele 38-39 afl de 5 ori n partea nti i de 2 ori n partea a doua (40, 5; 58,14).
ar fi luate din 4 Regi 18, 17-20, 19. C n partea a doua a crii se oglindete epoca anteexilic se vede din unele
ntreaga parte a doua este atribuit unui autor numit Deutero-Isaia, care ar fi acuzaii care nu s'ar potrivi pentru deportai (57, 9 . u.; 56, 6 . u.). Autorul
trit pe la sfritul exilului babilonic. Prerea aceasta este acceptat aproape de amintete despre peteri (64, 4), despre muni (57, 7), despre felurii arbori i
ctre toi exegeii care fac parte din coala critic. arbuti, necunoscui locuitorilor din Babilon (cedrul 44, 14; 41, 9) Folosirea
Capitolele 56-66 sunt atribuite unui autor deosebit. Duhm l numete Trito- unui astfel de vocabular nu se poate concepe la un scriitor care a trit i a
Isaia i, dup el, ar fi fost un elev al lui Deutero-Isaia. n aceast privin nu petrecut aproape toat viaa n exil.
exist ns unanimitate n rndurile exegeilor radicali. Originea i autenticitatea crii ne-o demonstreaz istoria. Din timpurile cele
Unii exegei dintre acetia apr unitatea prii a doua, alii o atac. Astfel, mai vechi, toate profeiile care se citesc azi n cartea lui Isaia sunt atribuite de
dup prerea criticilor radicali, i s'ar putea atribui lui Isaia numai a asea parte din tradiie constant lui Isaia, fiul lui Amos, care a trit pe timpul lui Iezechia. nc n
carte, adic vreo 11 capitole ntregi i unele mici fragmente din alte trei capitole. vremea Domnului nostru Iisus Hristos, profeiile contestate de exegeii radicali
Exegeii critici radicali i susin afirmaiile lor pe baza a dou argumente se aflau n cartea lui Isaia. Aa este cazul cu capitolul 53 din Isaia, pe care-1 citea
principale: unul de ordin dogmatic i altul de ordin filologic. Mai nti criticii famenul etiopian (FA 8,2). n exemplarul din Nazaret, din care a citit Mntuitorul,
radicali neag orice Revelaie supranatural, deci implicit i inspiraia divin. s'a aflat capitolul 61-,
200 201
Studiul Vechiului Testament
Profetullsaia

ntr'un loc din cartea necanonic nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, carte f. Caracteristica profeiilor mesianice
scris n secolul II . H., se face aluzie la Isaia 41, 1 (Sir 48, 27). Cea mai
veche traducere, Septuaginta, a cunoscut cartea lui Isaia n forma ei de Isaia este, n acelai timp, profetul mesianic prin excelen. Cu acel rest"
astzi..Noul Testament citeaz drept cuvinte ale lui Isaia 11 locuri scoase din care va fi mntuit, smburele unui mare popor, Iahve va ncheia un nou legmnt,
capitolele 40-66. de ale cnii binefaceri se vor mprti toate popoarele. Dumnezeu va ntemeia
n concluzie, putem afirma c att integritatea, ct i autenticitatea crii lui o mprie universal a sfineniei i a justiiei. Strlucirea acestei ere noi este
Isaia este bine ntemeiata, nct argumentele de ordin critic nu sunt suficiente descris n chip diferit. n aceste descrieri trebuie s deosebim ceea ce este
pentru a-i contesta lui Isaia anumite pri din cartea sa. esenial de ceea ce este mpodobire poetic, prin care este nfiat epoca de
fericire mesianic (2, 2-4; 4, 2-6; 8, 23-29; 6, 11-12; 18, 7; 19, 16-25).
e. Valoarea doctrinar a crii Isaia nu se mulumete s anune sosirea unei ordini noi, ci el l nfieaz
i pe promovatorul ei, pe regele Mesia, Emanuel, Fiul Fecioarei, din tulpina lui
nsuirile divine. nvtura profetului despre nsuirile lui Dumnezeu se lesei, tatl lui David.
desprinde cu mare claritate din ntreaga carte. Astfel, profetul red cu mare Aceste preziceri clare i n acelai timp foarte importante sunt cuprinse n
putere de convingere: unitatea, atotputina, atottiina, suveranitatea absolut, capitolele 6-12, care, de obicei, se numesc Cartea lui Emanuel" (7, 14). Mesia
providena universal, infinita sfinenie a lui Iahve, n contrast cu deertciunea cel Nou Nscut (8,23-96) i mldia din tulpina lui lesei (11,1-6) este o continuare
i nulitatea idolilor. i o comentare a locului mesianic din 7, 14.
n chip deosebit, profetul scoate n eviden atottiina lui Dumnezeu n n prima parte a crii lui Isaia cunoatem, din trsturile mprtiate ici i
capitolul 29,15-16, puterea Lui n capitolul 30, 27-33, buntatea n capitolul 30, colo, mai ales, persoana i funciile regale ale lui Mesia. n a doua parte a crii
18. iubirea, dreptatea i sfinenia n capitolele 39, 13 i 33, 14. ni se nfieaz, mai ales, Mesia sub denumirea de Ebed Iahve" (Robul lui
Profetul struie, n chip cu totul deosebit, asupra sfineniei divine. Expresia Dumnezeu), n funcia Sa de nvtor i mijlocitor al mntuirii, care se extinde
Sfntul lui Israel"'este denumirea lui Dumnezeu, specific lui Isaia. ntre toate asupra lumii ntregi: El este trimis pentru a fi lumina popoarelor i pentru a
popoarele, Dumnezeu, nva profetul, a intrat n chip liber ntr'o legtur strns rspndi lumina pn la marginile pmntului (49,6). Opera Sa de rscumprare,
i special cu poporul Israel, asupra cruia Providena ndeplinete planuri n calitate de Rob al lui Iahve", se va realiza prin oferirea persoanei Sale proprii
particulare (s 1, 2-4; 2, 5-6; 5,1-7; 19, 25 .a.). ca jertf de bun voie, expiatoare pentru pcatele omenirii (53, 10).
Iahve a dat poporului Su o Lege i o nvtur pe care el trebuie s o
ndeplineasc. ndeplinirea legilor morale este superioar aducerii sacrificiilor, g. Valoarea literar a crii
n principiu, sacrificiile nu se resping, dac lor le corespund sentimente curate
i sincere (19, 21). Templul din Ierusalim este singurul loc al cultului legitim, ca Limba crii lui Isaia este ebraica clasic i se distinge prin puritate, elegan
motenitor legal al Cortului sfnt. Israelul pctos, vinovat i necredincios, va fi i vioiciune. n general, stilul se caracterizeaz prin varietatea imaginilor, prin
aspru pedepsit i va ispi frdelegile lui cu multe suferine. Totui planurile supleea delicat a expresiilor i, n acelai timp, prin puterea i adncimea
Providenei se vor mplini. Israel va supravieui ncercrilor grele printr'un rest" gndirii. Scriitorul se mai distinge prin folosirea tuturor mijloacelor literare. El
i va deveni smburele unui popor nou. Isaia este mai ales profetul acelui rest", tie s aduc surprize, deteapt i ine treaz atenia, scoate n relief prile
care va mntui (4, 5; 17, 8; 33, 20). importante, i adapteaz vorbirea sa mprejurrilor date. ndeosebi culoarea i
n a doua parte a crii lui Isaia (40-66) ni se nfieaz de asemenea trei micarea mpodobesc stilul profetului. Mai mult ca oricare altul, Isaia este poetul
adevruri principale: a) transcendena lui Dumnezeu, care apare cu vigoare, micrii i al culorii. Cu drept cuvnt putem afirma c n Profetul Isaia este
mai ales n prima seciune, unde este pus n contrast izbitor cu neputina i ntruchipat genul limbii clasice ebraice.
nimicnicia idolilor popoarelor; b) opera de mijlocitor a Robului lui Dumnezeu",
care, prin suferinele Sale, va mpca lumea cea pctoas cu Dumnezeu, formeaz Bibliografie
ideea central a seciunii a doua; c) nvtura despre universalitatea mntuirii,
care se desprinde peste tot n partea a doua a crii. Condiiile dobndirii mntuirii I. Popescu Mleti, Studii i comentarii la Isaia capitolele 1-6, Bucureti, 1924; V. M.
sunt: ntoarcerea sincer la Dumnezeu, cina plin de zdrobirea inimii i Vellas, Threskentikai Presopigoteten tas Palaias Diathekes, voi. II; O. Prasheter, Jesaias,
ndeplinirea dreptii. Atena, 1935; J. M. Slotki, Isaiah: Hebrew Text and English Translation with an Intro-

202 203
Studiul Vechiului
Testament Profetul
ieremia
ductlon and Commentary, Londra, 1949; L. J. Eingnell, A study of Isaiah 4045, Lind,
1956; O. Kauser, Der prophet Jesaia cap. 1-2 iibersetzt und erklrt, ed. a H-a, Gttingen, brbat tnr, poate era n jurul vrstei de 20 ani. Se pare deci c el s'a nscut pe
1963; G. Fohrer, Das Buchjesaias cap. 40-66, Zurich, Stuttgart, 1964; G. A. F. Kight, Deuter- la anul 650 . H.
Isaiah (40-55), New-York, 1965; G. R. Vright, Isaiah, Londra 1965; G. Westermann, Jesaia
40-66, Neukirchen, 1967; B. Duhr, Das Buch Jesaia, ed. a V-a, Gttingen, 1968; J. L. Mekenzie, Activitatea sa a durat pn la drmarea Ierusalimului, deci dup anul 586
Second Isaiah, Introduction, translation and notes, New-York, 1968; H. Wildberger, . H. El a activat, prin urmare, peste 40 ani sub domniile succesive a cinci regi:
Jesaias (Biblischer Kommentar A. T.), Neukirchen, 1969. sub Iosia 17 ani, sub Ioahaz 3 luni, sub Ioachim 11 ani, sub Iehonia (Ioiachim)
3 luni i sub Sedechia 11 ani. Dup drmarea Ierusalimului, Ieremia a fost
martorul strduinelor lui Godolia, guvernatorul instalat dup cderea
Ierusalimului, peste locuitorii rmai n patrie.
Dup moartea lui Godolia, compatrioii si l trsc pe Ieremia n Egipt.
3. Profetul Ierem ia Dup o tradiie, el ar fi fost ucis cu pietre acolo. Dup alt tradiie, el ar fi fost
luat de Nabucodonosor i dus n Babilon, unde ar fi murit la adnci btrnei.
Viaa profetului nu se poate nelege i descrie fr cunoaterea suficient a
a. Viaa, personalitatea i epoca activitii profetului mprejurrilor epocii n care a trit el, de aceea cuvntrile profetice i istorisirile
biografice constituie un izvor de prim rang pentru nelegerea evenimentelor
Numele lui Ieremia, Iremiahu, derivat de la verbul rama, nseamn a arunca", contemporane.
a izgoni", nseamn c Domnul (Iahve) 1-a izgonit pe poporul Su. Numele are,
Viaa lui Ieremia, de altfel, este cea mai bine cunoscut, fiindc el a istorisit-o
aadar, o nsemnare profetic. Ali exegei deriv numele de la iaram, a fi nalt,
amnunit n cartea sa.
deci Ieremia ar nsemna. Iahve este nalt. Aceast nsemnare este mai puin
Epoca n care a trit i a activat profetul Ieremia este foarte zbuciumat. Pe
probabil. Septuaginta a transcris numele ; Vulgata red la fel: Ieremias.
plan extern, Ieremia a fost martorul decadenei i al prbuirii marelui imperiu
Numele acesta era purtat i de ali israelii. n Vechiul Testament l poart apte
asirian i al restaurrii imperiului babilonian (caldeean).
persoane, dar nici una dintre ele nu a avut un rol n istorie.
ntr'adevr, Asiria, sub ultimii si regi, Assuretilani (626-621 . H.) i Sinsaricun
Tatl lui Ieremia se numea Hilchia. Familia lor i avea originea n Anatot,
(621-612 . H.), a fost atacat de o coaliie puternic, format din armatele mai
astzi Anata, situat cam la 4 km nord-est de Ierusalim, localitate aezat n
teritoriul lui Veniamin. Anatot este trecut n lista cetilor preoeti (Ios 21,18). multor popoare vecine. Dup mai multe lovituri succesive, Ninive cade la 612
Arhiereul Abiatar poseda acolo pmnt (3 Rg 2, 26). Dup moartea lui David, . H. Marea cetate este distrus pn n temelie, iar regele Sinsaricun i afl
Solomon 1-a exilat pe acest arhiereu n acea localitate. Locuitorii din Anatot sfritul n flcri. Dup patru ani (608 . H.), ultimul rest din armata asirian este
manifestau fa de profet sentimente dumnoase (11, 21-23) nimicit n oraul Haran.
Familia profetului, reprezentat prin ruda sa Hanameel, stpnea acolo, n locul imperiului asirian s'a ridicat pe primul plan Babilonul cu regele su
de asemenea, o bucat de pmnt, pe care a cumprat-o profetul n timpul Nabupolasar, apoi de la 605 . H. cu Nabucodonosor.
asedierii Ierusalimului, nemijlocit nainte de captivitate (32, 6-15). Ieremia n'a Pe plan intern, situaia regatului Iuda era dintre cele mai grele. Regele Mnase
ntrerupt niciodat legturile sale cu locul su natal. Se pare c locuitorii din (693-639 . H.) promoveaz pe toate cile idolatria" (4 Rg 21, 2 . u.; 2 Par 33,
Ierusalim artau fa de profet un fel de dispre, numindu-1 Ieremia din 3 . u.). Fiul su Amon pete pe urmele tatlui su, svrind frdelegi i mai
Anatot" (29, 27). mari (2 Par 33, 22 . uj.
Dup cum am vzut, aadar, Ieremia era din neam preoesc, Ieremia fiul lui Iosia, n anul al 12-lea al domniei sale, ntreprinde un nceput de reform a
Helchia, unul din preoii care locuiau n Anatot" (1, 1). Se pare c Ieremia cultului (2 Par 34, 3-7), apoi a doua reform n anul al 18-lea al domniei sale.
locuia cnd n Anatot, cnd n Ierusalim, i el n'a fost cstorit niciodat. Dumnezeu Ieremia i ncepe activitatea sa profetic sub acest rege i putem conchide
1-a oprit de la cstorie (16, 1-2). nainte de naterea sa, el a fost ales pentru c el a colaborat cu regele la reforma cultului. Lucrul acesta era doar n vederile
misiunea profetic (1, 5). Profetul a inaugurat oficiul su profetic n al 13-lea an profetului. Capitolul 11,1 . u. din Ieremia se pare c se refer la aceast oper,
al domniei lui Iosia, cam pe la 627-626 . H. (1, 1; 25, 3) Chemat fiind la ndeosebi capitolul 11, 6-7; i mi-a zis Domnul: 'Citete toate aceste cuvinte n
ndeplinirea misiunii profetice, el se scuz c e prea tnr pentru aceast sarcin cetile lui Iuda i pe uliele Ierusalimului, zicnd: Auzii cuvintele acestui
de mare rspundere. De aici putem desprinde c profetul era pe atunci un legmnt i facei-le!".
C Ieremia a artat simpatie pentru opera reformatoric a lui Iosia se vede
204
din 2 Par 35, 25. Aici se spune c profetul a deplns moartea regelui Iosia ntr'o

205
Studiul Vechiului Testament Profetul
Ieremia

cntare de jale. Dup moartea tragic a acestui rege, dup lupta de la Meghiddo, elibereze ara de sub jugul lui Nabucodonosor. Regele Sedechia, la nceputul
opunndu-se regelui egiptean Neco II (609 H.), ajunge la domnie Ioahaz, fiul domniei sale, a artat stim fa de profet, dar mai trziu conductorii cetii
regelui decedat, care se menine pe tron numai trei luni. El a fcut ceea ce e ru izbutesc s-1 porneasc pe rege mpotriva profetului i obin de la el pedepsirea
n ochii Domnului, pe potriva a tot ceea ce fcuser prinii lui" (4 Rg 23, 32). lui Ieremia, care este aruncat n nchisoare i apoi ntr'o cistern (groap).
Fratele i urmaul lui Ioahaz a fost Ioiachim, care a fost ridicat pe tron de Neco ncercarea lui Sedechia de a se desface de Babilon aduce curnd prbuirea
i a domnit ntre anii 608-597 . H. i acest rege este descris ca un om ru, crud, statului i a cetii Ierusalimului. Nabucodonosor asediaz sfnta cetate i, dup
avar i prigonitor de profei. opt luni, cucerete i drm zidurile i templul, iar populaia este transportat
Profetul Ieremia a avut mult de suferit din cauza acestui rege. Ioiachim n exil (586 . H.). Sedechia ncercnd s fug din cetate, este prins i dus
figureaz de mai multe ori n cuvntrile profetului (22, 13-19; 24). n capitolul naintea lui Nabucodonosor, care i scoate ochii, dup ce mai nti i-a ucis copiii.
26 ni se descrie un incident petrecut ntre Ioachim i Ieremia. ndat dup lupta Aa s'a sfrit regatul lui Iuda i Ierusalimul, care n'a ascultat de mustrrile
de la Carchemi (604 . H.), unde a fost nvins Neco de ctre Nabucodonosor, profetului i de sfaturile sale cele nelepte.
Ieremia a primit porunc de la Dumnezeu s scrie profeiile sale rostite de el Viaa lui Ieremia este o tragedie zguduitoare. Peste 40 de ani, cu credin
mai nainte (36) i din zilele lui Iosia, regele lui Iuda, ipn'n ziua de astzi" neclintit, el i-a servit poporul i patria sa. Cu toate c a fost vrjmit i maltratat,
(capitolul 36, 2). Scopul redactrii cuvntrilor profetului era ca s nceap din cu toate c a avut mult de suferit, n'a ncetat nici o clip s-i iubeasc poporul
nou, s-i determine pe rege i popor s se ciasc de grealele lor, ca s abat de i s intervin pentru el, n rugciunile sale, la Dumnezeu.
la ei pedeapsa divin. Contemporanii profetului nu l-au neles i nici nu i-au dat silina s neleag
Ieremia ndeplinete ordinul primit de la Dumnezeu cu ajutorul ucenicului punctul de vedere politic al profetului. Abia generaiile urmtoare i-au dat
su Baruh, i fixeaz, n scris, profeiile sale. Cartea aceasta a fost citit de Baruh seama despre mreia persoanei profetului martir. Calitatea cea mai distins a lui
naintea mai-marilor de la curte i apoi a fost prezentat regelui. Acesta, lund Ieremia a fost tria de caracter, neclintirea sa n faa primejdiilor i nfruntarea lor
cunotin de cuprinsul ei, s'a suprat i a pus-o pe foc. Ieremia nu s'a descurajat, cu mare curaj. El nu se temea de ameninrile care pndeau persoana sa i nu se
ci din nou i-a dictat lui Baruh, din memorie, toate cuvintele cuprinse n volumul pleca n faa influenelor din afar. ntr'adevr, Ieremia a avut de purtat zi de zi
ars de ctre Ioachim, adugnd nc i alte cuvinte (36, 32). Fiindc Ioachim a o lupt att de nverunat cu o lume ostil i ndrtnic, nct viaa lui a fost o
ars primul volum al lui Ieremia, profetul i-a prezis pedeaps aspr: ...regele
permanent tragedie. Lovit de cei mari, ca i de cei mici, vrjmit de mai-marii
Babilonului va veni negreit i va nimici aceast ar i c nu va mai fi n ea
preoilor, dei era de neam preoesc, prigonit de regi i mereu n conflict cu
nici om, nici dobitoc..."'(36, 29).
pseudo-profeii, aa a trit Ieremia. n aceast lupt el a fost singur numai cu
ntr'adevr, curnd dup aceasta, n anul al IV-lea al domniei lui Ioachim
credina lui puternic n Dumnezeu i cu contiina vie n chemarea sa. Cine
(605 . H.), Nabucodonosor cuceri Ierusalimul i l fcu tributar pe rege, iar o
citete zbuciumata lui via n necontenit rzboire pentru adevr i dreptate,
parte din nobilimea tnr, printre care se afla i Daniel, o deporta n Babilon.
acela este cuprins de o adnc admiraie pentru nobleea sufleteasc i pentru
Acest eveniment este nceputul celor 70 ani de captivitate, prezii de Ieremia
nlimea moral la care s'a ridicat profetul Ieremia.
(25, 1-8 . u.). Profetul l nfrunt pe rege pentru despotismul i necredina lui,
i-i vestete un sfrit ruinos. El va avea parte de un mormnt al unui asin (22, Pe plan religios, importana lui Ieremia este tot att de mare ca i cea a lui
15-19) Voind s scuture jugul babilonean, Ioachim refuz s plteasc tributul Isaia. Profetul accentueaz teza c sacrificiile i cultul ntreg au valoare numai n
impus. funcie de sentimentele morale (7, 24). Nici chiar templul nu poate salva
Ierusalimul de distrugere (7, 4). Ca i Isaia, Ieremia nva c Dumnezeu este
Acest fapt atrage mnia lui Nabucodonosor, care pustiete ara i-1 pedepsete
stpnul universului i c o politic ce se reazem numai pe aliai omeneti nu
pe rege (4 Rg 24, 25). Fiul su Iehonia (Ioiachim), dup trei luni, este deportat
poate duce la bun sfrit. Ajutorul lui Dumnezeu (Iahve) este asemnat cu un
n Babilon, mpreun cu o bun parte din nobilimea rii (597 . H.).
izvor de ap vie, pe cnd ajutorul oamenilor se aseamn cu nite cisterne n
Urmaul su la domnie a fost Sedechia, al treilea fiu al lui Iosia (597-586
care apa nu se ine timp ndelungat (2, 11, 13 b).
. H.). Ultimul rege din Iuda a fost un caracter slab, nestatornic, el nu asculta de
La rndul su, Ieremia L-a prezis pe Mesia i mpria Lui (Ir 23, 1-8; 33,
sfaturile lui Ieremia i-i pleca urechea la spusele linguitorilor. Ieremia l ndeamn
25-18). Mai ales el este primul care a anunat, n cuvinte clare, ncheierea unui
mereu s i se supun i s-i fie credincios lui Nabucodonosor, fiindc acesta
nou legmnt care va trebui s-1 nlocuiasc pe cel de pe muntele Sinai (31, 31).
ndeplinete o porunc dumnezeiasc. Sedechia, fiind ns influenat i sftuit
Profetul accentueaz c Noul Legmnt, spre deosebire de cel Vechi, va avea un
de profei fali, i punea ndejdea n ajutorul egiptenilor i atepta ca aceia s-i
caracter de sfinenie i de unire mai apropiat cu Dumnezeu.
206
207
Studiul Vechiului Testament Profetul
Ieremia

b. Textul crii (dubla recenzie) Acestea fiind mai noi dect distrugerea Ierusalimului, nu se cuprind n titlul
crii.
Textul crii lui Ieremia ni s'a pstrat n dou recenzii: cea ebraic i cea Cartea lui Ieremia se deosebete de alte scrieri profetice prin faptul c autorul
greceasc. ntre aceste dou recenzii nu exist o deosebire substanial. Totui, ei menioneaz multe amnunte biografice. Aceste amnunte se refer apoi i la
cu privire la nirare i extensiune, putem constata o deosebire remarcabil, redactarea volumului. Dup cum s'a amintit, Ieremia ne comunic n ce mprejurri
cum de altfel nu ntlnim la alte cri ale Sfintei Scripturi. Origen (Ad Afr.) i i-a dictat el lui Baruh toate cuvntrile pe care le-a rostit pn n anul al IV-lea
Fericitul Ieronim (In Ierem. ProL) au observat cei dinti aceast deosebire. al domniei lui Ioiachim (capitolul 36). Am vzut, apoi, c dup ce regele cel
Cu privire la nirarea profeiilor, deosebirea se arat n faptul c cele rostite necredincios a distrus, prin foc, prima colecie de cuvntri, Ieremia a fcut a
mpotriva popoarelor strine, n textul original (ebraic) se afl la sfritul crii, doua colecie mai extins (36, 32) i care a fost apoi completat succesiv prin
pe cnd n traducerea alexandrin, acele profeii se afl aezate dup capitolul adaosuri, provenite de la Ieremia i de la ucenicul su, Baruh.
25, 13, adic la mijlocul crii. Pe de alt parte, textul grecesc, n comparaie cu
cel ebraic, este cu mult mai scurt. Se omit cuvinte, versete i chiar pasaje destul d. Stilul crii
de lungi (de ex. 33, 14-24; 39, 4-13; 52, 28-30).
Peste tot, n textul grecesc, lipsesc mai mult de 2700 cuvinte, astfel c acest Stilul cuvntrilor lui Ieremia e mai puin clasic i mai puin ngrijit dect al
text este mai scurt dect cel ebraic cu a opta parte. Aceast deosebire ntre texte lui Isaia. Vorbirea lui Ieremia este simpl i natural. Uneori ntlnim repetri i
se explic n mai multe chipuri. Unii exegei presupun dou recenzii: o recenzie dezvoltri mai lungi. n schimb, expunerea profetului ne impresioneaz prin
palestinian i alta egiptean. Textul masoretic (ebraic) s'ar baza pe prima recenzie, spontaneitate i elocin. Cuvntrile profetului poart pecetea timpurilor tulburi
pe cnd traducerea greceasc alexandrin ar fi fost fcut de pe un text mai n care ele au fost rostite. Profetul ine seam de ordinea cronologic atunci
scurt, care a fost probabil o a doua recenzie ebraic egiptean. cnd le unete laolalt.
Dup ali exegei, traductorii alexandrini vor fi avut nainte acelai text pe Profetul mai ine seam ns i de ordinea sistematic, dar nici una, nici alta
care l-au avut i masoreii. Deosebirea s'ar datora traductorului direct, care ar fi nu sunt strict observate. Cuvntrile profetice alterneaz cu elemente narative.
omis mai multe cuvinte pe care el le-ar fi crezut de prisos. Toate aceste pri de cuprins diferit pot fi reduse la o unitate prin ideea dreptii
Ali exegei presupun c ar fi existat dou colecii independente ale scrierilor divine al crei crainic a fost Ieremia.
lui Ieremia, n evreiete. Prima colecie ar fi cuprins texte profetice, iar cea de a
doua texte profetice i istorice din anii ultimi ai activitii profetice. Amndou e. Conspectul crii dup ordinea din textul masoretic
coleciile ar fi fost traduse n grecete de ctre traductori diferii, iar cea de a doua
colecie ar fi fost atunci prescurtat. Schimbarea capitolelor ar fi fost opera masoreilor. Introducerea (1, 1-10) expune vocaia profetului i schiarea misiunii i pro-
Unii se mai ntreab dac nu cumva textul ebraic actual nu este o parafraz povduirii sale.
a acelui text pe care l-au folosit traductorii Septuagintei. Partea I cuprinde profeii de ameninare (2, 1 - 29, 32).
Se mai crede apoi c textul grecesc este o prescurtare a celui ebraic. Amndou 1. Profetul se ridic mpotriva perfidiei i a lipsei de recunotin a poporului
recenziile trebuie s le admitem drept autentice. i una, i alta au caliti i scderi. biblic fa de iubirea cea mare a lui Dumnezeu (2, 1 - 3 , 5). Nepocina i
Amndou ns servesc pentru aflarea textului original, ns nici una din aceste ncpnarea sunt vehement combtute (3, 6-6, 3)-
recenzii nu este identic cu volumul primordial al scrierii lui Ieremia. Pericopele 2. Zadarnic este ncrederea n cultul extern i n legea primit, pentru c
omise de ctre alexandrini i care se afl n textul masoretic trebuie s fie recunoscute
acestea sunt n contrazicere cu pietatea interioar (sentimentele morale) (7, 1 -
i admise. Pe de alt parte, ordinea observat n textul grecesc este mai potrivit,
10, 25).
adic profeiile mpotriva popoarelor pgne stau mai potrivit la mijlocul crii.
3. Profetul anun pedepse din cauza violrii legmntului (11, 1-7). Din
cauza acestor preziceri, profetul este persecutat (11, 18 - 12, 6). Se vestete
c. Cuprinsul crii
pedeaps asupra casei lui David, asupra preoilor i a profeilor fali, precum i
asupra Ierusalimului ntreg (12, 7 - 13, 27).
Cartea lui Ieremia const din cuvntri i preziceri, rostite n curs de 40 ani
4. Predicile profetului n timpul unei secete (14,1 - 17, 27). Profetul anun
(626-586 . H.), i din unele pericope istorice, care lmuresc i ntresc profeiile.
c pedeapsa este sigur. El arat c mijlocirea sa prin rugciune la Dumnezeu
Ca un adaos, la sfritul crii s'au ntregit unele informaii istorice i profetice.
este fr efect. Cauzele pedepsei sunt: idolatria i clcarea legilor.
208
209
Studiul Vechiului Testament Profetul
Ieremia

5. Prin explicarea a dou fapte simbolice, profetul arat c pedeapsa care va 1. Profeii mpotriva Egiptului (46, 1-28).
fi aplicat, prin mijlocirea chaldeilor, este inevitabil (18, 1 - 20, 18). Profetul 2. mpotriva Filistenilor (47, 1-7).
folosete simbolul olarului i al vasului sfrmat. Simbolul vasului de lut, modelat 3. mpotriva lui Moab (48, 1-47).
de ctre olar dup voina sa, arat c Dumnezeu poate schimba ameninrile, 4. mpotriva lui Amon (49, 1-5).
dac poporul i recunoate vina i se ciete. Simbolul vasului sfrmat de 5. mpotriva Idumeii (49, 6-21).
profet arat soarta poporului. Profetul este nchis i prigonit. 6. mpotriva Damascului (49, 22-26).
6. Se expun diverse profeii (21, 1 - 29, 32), care sunt adresate ndeosebi 7. mpotriva Arabiei (49, 27-32).
casei lui David, mpotriva lui Sedechia, mpotriva pstorilor celor ri (21, 23, 8. mpotriva Elamului (49, 33-38).
40), mpotriva ntregului popor biblic (24, 1-10). Ultimilor naintai nedemni 9. mpotriva Babilonului (50, 1 - 51, 58).
ai lui Sedechia (22, 1-30) li se opune smna cea dreapt a lui David (23, Adaosurile istorice (52, 1-34) trateaz despre eliberarea lui Ioiachim din
9-40). nchisoare.
n anul al IV-lea al domniei lui Ioachim, profetul anun captivitatea de 70
n general capitolele 1-26 cuprind, n majoritatea lor, cuvntrile rostite mai
de ani, judecata mpotriva popoarelor (25,1-37) i drmarea templului. Profetul
trziu, ndeosebi n timpul dinaintea asedierii Ierusalimului (597 . H.).
continu vorbind despre lupta sa cu profeii fali i primejdia vieii sale (26, 1-
Capitolele 27-45 cuprind cuvntrile rostite, ndeosebi, n timpul dinainte i
24). Profetul din nou rostete cuvntri aspre mpotriva pseudo-profeilor (27, 1
- 29, 32). imediat dup cderea Ierusalimului.
Partea a Ii-a. Gsim aici profeiile cu privire la mntuirea mesianic (30, 1 Capitolele 46-51 sunt o colecie de profeii adresate popoarelor strine.
-33, 36). Capitolul 52 este un adaos istoric, care se pare c este o reproducere din 4 Rg
1. Se vorbete despre restaurarea ntregului popor Israel (30, 1 - 31, 30). 24,18 - 25, 30.
2. Se trateaz despre noul legmnt C31, 31-40). n general criticii moderni privesc drept autentice majoritatea capitolelor din
3. Printr'o aciune simbolic: cumprarea unei buci de pmnt de ctre cartea lui Ieremia. Sunt totui unii care ncearc s explice structura complicat
profetul nchis, se prezice eliberarea poporului i ntoarcerea lui din captivitate a crii, presupunnd diferite izvoare, adaosuri sau redactri. Astfel unii critici
(32, 26-44). radicali contest lui Ieremia locurile: 10, 1-16; 17, 19-27 sau admit interpolri
4. Poporului pocit i se vestete restaurarea (33, 1-26). Profetul arat c ulterioare (39, 1-10; 50, 28; 51, 11). Este, de asemenea, foarte mult discutat
odrasla dreptii va iei din casa lui David, smna acestei odrasle nu se va originea profeiilor mpotriva popoarelor strine.
putea numra (33, 14-26). Toate aceste ncercri critice de a ataca integritatea crii lui Ieremia n'au nici
Partea a IH-a. Ultimele profeii i soarta profetului (34, 1 - 45, 5). un temei solid, ntruct se contrazic ntre ele. Argumentele criticilor sunt att de
1. Se rostete o profeie mpotriva lui Sedechia i a poporului, din cauza subiective i arbitrare, nct nici nu merit i nici nu e necesar s le considerm
clcrii legmntului (34, 1-22). pe fiecare n parte. nsui profetul, dup cum am vzut, ne-a fcut cunoscut, n
2. Dou exemple din timpul domniei lui Ioiachim: ascultarea Rehabiilor i chip clar, cum a luat natere cartea sa i n ce fel de mprejurri.
necredina poporului (25, 1-19) Pedeapsa va veni asupra lui Ioiachim pentru
frdelegea pe care a comis-o, arznd cartea profetului. / Autoritatea crii
3. Se vorbete despre drmarea cetii, Ieremia este salvat (37, 1 - 40, 6).
Profetul descrie apoi purtarea prietenoas fa de el a famenului Ebed-Meleh Autoritatea crii lui Ieremia este n afar de orice ndoial. Domnul nostru
(38, 7-13) Se descrie n continuare soarta tragic a lui Sedechia i a fiilor si (39,
Iisus Hristos folosete un loc din cartea lui Ieremia atunci cnd i alung din
15-18).
templu pe cei ce cumprau i vindeau. Mntuitorul a zis: Scris este: Casa Mea,
4. Se vorbete despre uciderea lui Godolia i despre ducerea lui Ieremia n
Egipt (40, 7 - 43, 8). cas de rugciune se va chema; dar voi ai fcut-o peter de tlhari" (Mt 21,13;
5. Ultimele cuvntri rostite mpotriva Egiptului i asupra Iudeilor (43, 8 - cf. Ir 7, 11).
44, 30). Evanghelistul Matei zice c s'au mplinit profeiile lui Ieremia, cu prilejul
Profetul i adreseaz cuvinte de mngiere lui Baruh (45, 1-5). uciderii pruncilor (Mt 2,17; cf. Ir 31,15), precum i cu prilejul cumprrii arinei
Partea a IV-a. Aici gsim profeii mpotriva popoarelor strine (46,1 - 51, 64). olarului (Mt 27, 9; cf. Ir 18, 19-20).
Sfntul Apostol Pavel, vorbind despre Noul Legmnt, se refer la profetul
Ieremia (Rm 11, 27, cf. Ir 31, 33-34).
210
211
Studiul Vechiului Testament
Profetul Iezechiel
De asemenea, i n Vechiul Testament aflm mrturii despre autoritatea divin
a profeiilor lui Ieremia. n cartea 2 Par 36, 32 i Ezdra 1,1 se spune c Dumnezeu om de Dumnezeu i astfel religia devine individual, putnd supravieui tuturor
1-a ridicat pe regele Cirus ca s mplineasc profeia lui Ieremia (Ir 25, 11). ncercrilor. Prin aceasta Ieremia pregtete calea viitorului, cnd Israel, n exil,
Pe la sfritul exilului, profetul Daniel a neles din cri {ba seefarim), adic va fi lipsit de formele exterioare ale cultului, dar nu-1 va prsi pe Iahve.
din Crile Sfinte, c trebuiau s treac 70 ani pentru care a fost cuvntul Domnului
ctre profetul Ieremia, ani care trebuiau s se mplineasc de la drmarea Bibliografie
Ierusalimului (Dn 9, 2; cf. Ir 25, 11; 29, 10). Isus, fiul lui Sirah, i atribuie lui
Ieremia cartea n ntregime (Sir 41,8). O dat cu demonstrarea divinitii profeiilor Cendamin, ., Le Livre de Jeremie B., Paris, 1936; Celin, ., Le livre de Jeremie, Paris,
lui Ieremia s'a demonstrat i autenticitatea, i integritatea lor. 1948, ed. a V-a, 1952; Auge Dom. R., Jeremias versio de la Texte, originale i Comentri,
Barcelona, 1950; Steinmenn, J., Le prophete Jeremie, Paris, 1952; Penna, ., Geremia,
g. Valoarea doctrinar a crii Roma, 1952; Bener, J.A., The Book of Jeremiah, cap. 26-52, Londra, 1952; Weiser, ., Der
prophetjeremys, cap. 1-25, Gttingen, 1952,1955 i 1960; Idem, Das Buchdes Propheten
Doctrina teologic a profetului Ieremia, n general, nu se deosebete de Jeremia; Laetch, T., Jeremiah Bible Commentaty, Saint Louis Missouri, 1952; Leslie, E.A.,
doctrina altor profei. n cartea lui Ieremia ntlnim, totui, unele trsturi Jeremiah - Cronologicaly arranged, translated and interpreted, New-York, 1954;
particulare, specifice. Ideea de Dumnezeu este conceput ca o realitate vie i Vittonatto, C, II libro di Geremia, Turin, 1955; Woods, I., Jeremiah, Londra, 1964; Bright
etern. J., Jeremiah, Introduction, Translation and Notes, New-York, 1964.
n raport cu Iahve, divinitile pgne sunt doar nimicuri neputincioase,
create de minile omului (2, 1, 28; 10, 1-15; 14, 22). Iahve a creat universul i a
organizat totul prin nelepciunea Sa (10,12-16; 14, 20). El stpnete natura i o
conduce (5, 22-24). Popoarele ndeplinesc planurile Providenei Sale.
Nabucodonosor este instrumentul voinei divine (27, 6). De el se servete 4. Profetul lezechiel
Dumnezeu pentru a-1 pedepsi pe poporul Su cel fr de lege (18, 5-10; 25, 15-
38; 27, 22). Dumnezeu Iahve este transcendent. Nimeni nu se poate compara cu
El (10, 6; 29, 4). El este atotprezent n cer i pe pmnt (23, 24). tiina Lui este a. Viata i timpul profetului
fr margini. El cerceteaz inima i rrunchii oamenilor (11, 20). Vede toate
faptele omeneti (32, 19). La El nimic nu e cu neputin (32, 17). n judecile Numele Iezechiel (Iehzekel - 7Xp$2T) nseamn: Dumnezeu este tare sau
Sale este drept (11, 20) i rspltete fiecruia dup faptele sale (17, 10). Este Dumnezeu ntrete. Tatl lui Iezechiel se numea Buzi (1, 3). Nu tim dac
milostiv, ndelung rbdtor (9, 24) i se supr de ru (3,12). Pedepsele Sale au calificativul de preot, care urmeaz dup Buzi, se refer la el sau la fiul su.
numai scopul s-1 ndrepte pe cel vinovat (31, 2, 3, 20). Iezechiel era cstorit (24,18). Soia sa a murit cu puin timp nainte de drmarea
Necredincioia poporului, idolatria i sacrificiile omeneti, n cinstea lui Moloh Ierusalimului (586 . H.). Nu tim dac a avut copii. Toat misiunea profetic s'a
i Baal, sunt urciune naintea lui Iahve (7, 31; 19, 5). De asemenea, El respinge desfurat n Babilon. Cu 11 ani nainte de drmarea Ierusalimului a fost deportat
formalismul religios (7, 21-22; 14, 12). n Babilon, mpreun cu Iehonia (Ioiachim) i cu partea cea mai de frunte a
n primul rnd vrea curia inimii i observarea legii morale (7,1-15). Dei poporului (596 . H.).
Iahve, la Ieremia, este conceput transcendent, totui El nu este un Dumnezeu Iezechiel este un contemporan al lui Ieremia, ns mult mai tnr. El i-a
rece, abstract i ndeprtat. El este fiina suprem, suveran, totdeauna vie, care nceput misiunea profetic cnd cea a lui Ieremia dura de vreo 30 ani. Sfera lor
urmrete nentrerupt viaa i conduita poporului, prin mijlocirea profetului. de activitate este, de altfel, foarte diferit: Iezechiel a fost chemat s activeze
n personalitatea lui Ieremia se desemneaz dou tendine distincte: una printre exilai; vocaia lui Iezechiel a avut loc n anul al V-lea al deportrii sale,
spre individualism, alta spre universalism. Profeii anteriori lui aveau n vedere adic la 593 . H. (1, 2). Ultima sa profeie (29,17) este datat din anul al 27-lea
mai ales poporul lui Israel. Ieremia este hotrt s fie profet peste neamuri i
al deportrii. Durata activitii sale profetice este, aadar, de 22 ani (592-570
peste regate" (1, 5, 10).
. H.). n tot timpul acesta, el a locuit n localitatea Tel-Abib lng canalul Kebar
Raporturile strnse ntre Ieremia i Iahve se nfieaz ca o uniune indisolubil
unde se afla o colonie iudaic de deportai.
ntre Creator i servul Su. Aceast uniune solid i personal l leag direct pe
Ct a trit dup ce a inut ultima cuvntare n anul al 27-lea al captivitii
212 sale, nu tim. O tradiie iudaic, primit de Sfinii Prini, afirm c profetul ar fi
fost ucis n Babilon de ctre un judector al poporului Israel, pentru c l-ar fi

213
Studiul Vechiului Profetul
Testament Iezechiel

mustrat din pricina idolatriei. Iezechiel ocup un loc deosebit ntre ceilali profei. profeiilor sale, profetul a avut n vedere, n cea mai mare parte, cronologia. Pe
El a fost chemat n acel timp cnd statul antic teocratic era pe punctul de a se lng introducere, care se ocup cu chemarea i pregtirea profetului pentru
prbui. Fiind n ar strin, avea misiunea s-i pregteasc pe exilai pentru misiunea sa (1,1-3, 21), distingem trei pri: n partea prim (3, 23 - 24, 27) se
ntemeierea unui stat nou. expun profeiile de ameninare mpotriva regatului Iuda i se prezice drmarea
Iezechiel avea s in treaz sperana unui viitor mai bun, ntre exilai, dup Ierusalimului. A doua parte cuprinde profeiile rostite mpotriva popoarelor strine
distrugerea regatului antic i a templului. El avea s demonstreze poporului c (25, 1 - 32, 32). Partea a treia (33, 1 - 48, 35) cuprinde profeiile rostite pentru
Dumnezeu este credincios ntru promisiunile sale, cu tot dezastrul ce s'a abtut mngierea deportailor.
asupra poporului. Pentru acest rol al su, Iezechiel se numete profetul fidelitii Introducerea (1, 1-3, 21) cuprinde vocaia (chemarea) profetului printr'o
divine". ntr'adevr, cucerirea Ierusalimului i distrugerea lui total a avut asupra viziune inaugural. Slava lui Dumnezeu manifestat deasupra unui car tras de
lui Iezechiel i asupra anturajului su o influen hotrtoare (586 . H.). patru animale vii: om, leu, taur i vultur. Instruirea profetului.
Aceast dat desface activitatea sa n dou pri distincte. Pn la aceast Partea I (3, 22 - 24, 27) cuprinde profeii de ameninare.
dat, profetul era privit de compatrioii si, deportai, cu nencredere i dispre, Distrugerea oraului i a regatului este apropiat. *
din cauza viziunilor i aciunilor simbolice i a cuvntrilor sale pesimiste. a) Ea este anunat n cuvinte i simboluri (3, 22 - 7, 27); aciuni simbolice:
ntr'adevr, vestea catastrofei din 586 . H. produse o schimbare n atitudinea profetul primete s reprezinte n persoana sa frdelegea lui Israel i a lui Iuda
deportailor fa de profetul care era n mijlocul lor. Ei s'au convins de dreptatea (3, 22 - 4, 8). El nchipuie asediul prin poziia persoanei sale naintea imaginii
profetului. Pentru Iezechiel nsui se produse o modificare sensibil n condiiile cetii asediate (4, 9-17).
activitii sale i n felul de a concepe prezentul i viitorul. b) Distrugerea este anunat i verbal, din cauza idolatriei (6, 1-14). Printr'o
Pe cnd nainte de 586 . H., Iezechiel ntmpin numai indiferen i poezie lugubr se anun promptitudinea i gravitatea pedepsei ce se apropie
adversitate, catastrofa din 586 . H. produse, firete, o senzaie profund. Nu mai (7-25). Viziunea despre cderea cetii i cauza ei (8, 1-11, 25). Profetul este
putea fi vorba de negarea evidenei. Iezechiel nu i-a nelat pe deportai: Un transportat n spirit n cetatea sfnt. El vede pretutindeni c se practic idolatria
profet s'a ridicat n mijlocul lor". Pentru Iezechiel ncepe, cel puin n aparen, (8, 1-18). De aceea Dumnezeu ordon uciderea locuitorilor i arderea cetii
o faz de ncredere i popularitate. Va fi neles, va fi ascultat, vor afla c vorbete (9,1 - 10, 7). Dup ce anun moartea principilor nelegiuii, profetul prsete
bine (33, 30-37). i totui reforma sufletelor, pe care o predic, este nc departe cetatea i se aaz pe Muntele Mslinilor (9, 1-25).
de a se realiza. El trebuie deci s persevereze, s nu se lase abtut de descurajare, Prezicerea captivitii lui Sedechia i a poporului su, descrierea dezastrului,
cnd vede n jurul lui aceast descurajare a compatrioilor (37, 11). a cauzei calamitilor (12, 1 - 23, 49).
Profetul trebuie apoi s lupte din rsputeri mpotriva falselor iluzii ale a) Printr'o aciune simbolic se prefigureaz soarta nefericit a regelui,
deportailor care, fiind sedui de promisiunile pseudo-profeilor, sperau c n captivitatea poporului biblic i pustiirea rii (12, 1-28).
curnd se vor ntoarce n patrie. Atunci cnd totul se prea c este pierdut, b) Cauza prim a calamitilor este corupia conductorilor (13, 1 - 14, 23).
Iezechiel arat c din casa lui David a rmas o odrasl care, plantat pe un c) A doua cauz a calamitilor este corupia poporului ntreg, simbolizat prin
munte nalt, va umple pmntul (17, 22 . u.). trei parabole (lemnul viei de vie, femeia necurat i via: capitolele 15 - 17).
n locul templului i al cultului distrus, el nva c va fi un templu nou, un d) ndemn la pocin. Dumnezeu nu vrea moartea pctosului. Fiecare
cult nou, o ordine nou (Iz 40 - 48). este rspunztor pentru pcatele lui (18 - 20).
Iezechiel se numr printre marile personaliti religioase din Israel. Lui i se e) Printr'o poezie parabolic se deplnge cderea casei regale i a poporului
datorete faptul c deportaii din Babilon nu au fost absorbii de pgnism. n (19, 1-14).
faa cultului seductor al babilonienilor, el insist viguros pentru observarea 0 Printr'un ir de profeii se expun cauzele pedepselor i ale calamitilor, n
cultului mozaic, alturi de ndeplinirea legilor morale. sensul c ele duc la ndreptarea poporului i manifestarea slavei dumnezeieti
(20, 1 - 23, 49). Judecata se anun prin parabola incendiului regiunii de sud
b. Cartea lui Iezechiel (20, 45-49). Cauzele pedepselor se descriu printr'o cuvntare i prin parabola
despre dou femei necredincioase (Samaria i Ieaisalimul: 23, 1-49).
Cartea lui Iezechiel const din multe preziceri, aciuni simbolice, viziuni i Ca epilog (24, 1-27) este istorisit nceputul asedierii cetii.
acte simbolice. Tablourile numeroase sunt pline de imaginaie ndrznea. Cartea Partea a Ii-a cuprinde profeiile de ameninare mpotriva popoarelor pgne,
aceasta este compus mult mai metodic dect scrierile altor profei. La ornduirea apte la numr:
214 215
Studiul Vechiului Testament Profetul
Iezechiel

1. contra Amonului (25, 1-7); ori se repet fraza: i s tii c Eu sunt Domnul". Mai mult de 100 de ori
2. contra Moabului (25, 8-11); profetul se numete de ctre Dumnezeu: Fiul omului". De aci se nate un fel
3. contra Edomului (25, 12-14); de monotonie.
4. contra Filistenilor (25, 15-17); Capitolele ultime (40-48) sunt simbolice i cuprind o descriere poetic a
5. contra Tirului (26, 1 - 28, 19); viitoarei mprii mesianice. Noul templu, construit pe un munte nalt, descris
6. contra Sidonului (28, 20-26); n imagini strlucitoare ca i noul cult instaurat, pmntul cel nou, adpat de un
7. contra Egiptului (29, 1 - 32, 32). izvor minunat i mprit n mod egal ntre cele 12 seminii ale lui Israel i ntre
Partea a M-a. Prin profeii de mngiere se arat c Dumnezeu este credincios strini, toate acestea sunt simboluri profetice prin care se descrie frumuseea,
n promisiunile Sale. sfinenia i universalitatea mpriei mesianice.
Promisiunea i descrierea mntuirii: Descrierea mpriei viitoare a lui Dumnezeu (40-48) nu trebuie neleas
Introducerea (33,1-33). Poporul este instruit cum trebuie s se mprteasc n sensul restabilirii regatului anterior exilului, sub vechea sa form, nici ca un
de promisiunile divine; s se lepede de falsa ncredere n descendena lor, model de templu i de regat dup exil, ci ca o mare alegorie a erei mesianice.
sngele lui Avraam nu este suficient. Muli exegei, ntre care se numr cei mai muli Sfini Prini, vd n viziunea
Bunul Pstor, noul David, va lua locul pstorilor celor ri (34,1-31); Israel va lui Iezechiel (40-48) descrierea alegoric a Bisericii viitoare. nsui profetul, n
fi ridicat la o glorie durabil n opoziie cu Edomul, care va fi distrus (capitolele cursul descrierii viziunii sale, se ferete ca s nu fie neles n sens propriu. El
35-36). Regenerarea i unirea lui Israel se arat prin dou parabole: viziunea vorbete de la nceput despre muntele cel prea nalt", care nu poate fi Sionul.
oaselor celor mori care nviaz (37, 1-14) i unirea n mna profetului a dou Noul templu n'are chivot al Legii. Tot aa izvorul miraculos, care produce
toiege simbolizeaz unirea celor dou regate. Biruina lui Dumnezeu asupra fecunditatea rii, nu se poate nelege dect n sens figurat. Dovad c este
vrjmailor Si, reprezentai prin Gog i Magog (capitolul 38). Descrierea biruinei vorba de alegorie la Iezechiel este faptul c Sfntul Ioan, n Apocalipsa sa,
i nimicirea vrjmailor (39). ntrebuineaz figurile lui Iezechiel ca s o descrie pe mireasa Mirelui (Ap
Descrierea profetic a noului regat al lui Israel (40,1 - 48, 35). Templul cel 21, 10).
nou. Se descriu amnunit porticele i vestibulele, sanctuarul propriu-zis i celelalte n privina autoritii divine, se tie c nc n.secolul II . H., Isus, fiul lui
edificii (40-42). Consacrarea noului templu, unde se ntoarce slava lui Dumnezeu Sirah, l nir pe Iezechiel n acelai loc n care se afl astzi. Att sinagoga
(43, 1-27). Se dau prescripii pentru principe, pentru preoii i leviii noului antic, ct i Biserica au privit totdeauna cartea lui Iezechiel drept inspirat i
templu (44) i pentru jertfe (45, 1 - 46, 24). Se descrie fertilitatea, hotarele i canonic. n Noul Testament se face aluzie la profeiile i simbolurile lui: Pstorul
mprirea noii ri sfinte. n sfrit se face descrierea cetii celei noi, al crei cel Bun (vezi In 10, 1, cf. Iz 34,11), arborele cel mare care crete din gruntele
nume va fi Dumnezeu este aici" (47 - 48). de mutar (Mt 13, 32) se aseamn cu arborele mesianic de la Iezechiel (Iz 17,
Ceea ce caracterizeaz cartea lui Iezechiel este abundena viziunilor, a 23). ncercarea unor critici de a ataca integritatea crii lui Iezechiel n'a avut nici
aciunilor simbolice i a parabolelor, pe care le descrie adeseori amnunit. un rsunet.
Acest mod de exprimare produce o mare greutate de nelegere. Aceasta au La evrei, n primele veacuri ale erei cretine, cartea lui Iezechiel era exclus
constatat-o chiar asculttorii profetului. Ei se ntrebau: Nu cumva ceea ce ne de la citire, pn la vrsta de 30 ani a cititorilor. Aceasta din cauza dificultii de
spune el este o parabol?''(20, 49). Neclaritatea crii o sesizeaz Sfinii Prini nelegere a cuprinsului crii.
(Sfntul Grigorie de Nazianz . a.), precum i toi exegeii care s'au ocupat cu
aceast carte. d. Valoarea teologic a crii

c. Stilul i limba lui Iezechiel Ca i profeii dinaintea lui, Iezechiel predic umilina i sperana,
ameninarea i promisiunea, pedeapsa i restaurarea. n privina monoteismului,
Stilul i limba lui Iezechiel nu le egaleaz pe cele ale lui Isaia sau ale lui Iezechiel accentueaz cu mult strlucire transcendena Dumnezeului lui Israel.
Ieremia. La el ntlnim multe aramaisme. Exprimarea sa se caracterizeaz prin Voina lui Dumnezeu, pentru profet, este legea suprem. El ndeplinete cu
putere i vehemen. Iezechiel ntrebuineaz foarte des formula: Aceasta zice toat contiina rolul de strjer, care i-a fost ncredinat. Niciodat nu s'a afirmat
Domnul Dumnezeul meu" (de 100 de ori). Mai mult de 50 de ori cuvntrile cu mai mult putere contrastul dintre mreia lui Dumnezeu i micimea omului,
sale ncep cu formula CuvntulDomnului"(Neum Iahve); mai mult de 70 de fiul omului".

216 217
Studiul Vechiului Testament

Iezechiel struie mai mult dect Isaia i Ieremia asupra scopurilor lui
Dumnezeu, prin lucrarea Sa. Prin pedepsirea i salvarea poporului Su, Iahve 5, Profetul Daniel
urmrete sfinenia numelui Su, ca s se tie c El este Iahve: Pentru numele
Tu, Doamne". Nu numai poporul Israel, dar i celelalte popoare, martore ale
pedepsei i restaurrii poporului biblic, vor recunoate sfinenia i puterea, nu a a. Persoana i timpul
unui Dumnezeu naional, ci a unui singur Dumnezeu universal.
Iezechiel predic, de asemenea, marea ndurare a lui Dumnezeu, valoarea Daniel (Vtf^in = Dumnezeu este judectorul meu sau judectorul lui
sufletului omenesc, importana suveran a justiiei individuale: Dumnezeu nu Dumnezeu), fiul unei familii nobile, a fost dus n captivitatea babilonic de ctre
vrea moartea pctosului, ci ndreptarea lui (18,18). El l va mntui pe pctosul Nabucodonosor n anul al IV-lea al domniei lui Ioachim (605 H.).
care se ciete, l va purifica de ntinciunea sa i-i va da un spirit nou i o inim Dup mrturia lui Berosus, soarta prizonierilor nu era grea. Astfel,
primitoare. Nabucodonosor i-a ales pe unii tineri nobili evrei, luai n prima sa expediie, ca
Cu privire la ideile mesianice, Iezechiel se aseamn, dar, n acelai timp, se s-i creasc i s-i instruiasc, la curte, n tiinele i n limba aramaic, pentru ca
i deosebete de profeii anteriori. Ca i acetia, Iezechiel pune restauraia naional apoi s devin funcionari de stat. ntre cei alei se afla i Daniel, mpreun cu
pe acelai plan cu venirea timpurilor mesianice (33, 37). ns pe cnd pn la el trei prieteni ai si: Anania, Misael i Azaria.
lucrarea divin se prea c se va realiza o dat i definitiv, Iezechiel descoper Tuturor li s'au schimbat numele. Lui Daniel i s'a zis Beltaar, iar celorlali
orizonturi succesive i ntrezrete o er mesianic preparatorie, pn la triumful trei: adrac, Meac i Abed-Nego. Daniel i prietenii si erau ntru totul credincioi
definitiv al lui Iahve. Capitolele 38-39 descriu luptele ce vor premerge triumfului legilor printeti, de aceea Dumnezeu le-a druit nelepciune i ei au fcut mari
final i manifestrii gloriei definitive. progrese n tiin. Datorit nelepciunii sale rare, Daniel a reuit s explice un
I se reproeaz lui Iezechiel, de ctre unii exegei radicali, preocupri exclusiv vis al lui Nabucodonosor i i-a prezis viitorul (2, 1). Pentru acest fapt, Daniel a
sacerdotale, rituale i legaliste. Iezechiel este socotit de ei drept printele fost numit lociitor regal, iar prietenii si au fost numii administratori ai provinciei
iudaismului postexilic. De fapt, Iezechiel n'a exercitat influena pretins asupra Babiloniei.
instituiilor postexilice. Tot timpul ct a domnit Nabucodonosor, Daniel i-a pstrat nalta sa funcie.
Iezechiel a fost n acelai timp i orator, i scriitor, profet i pstor, teolog Despre succesorii imediai ai lui Nabucodonosor nu se amintete nimic n cartea
i moralist. Toat activitatea sa se rezum n ultimul cuvnt al crii sale: lui Daniel. Acetia au fost Avilmarduk, Neriglisad, Labaimarduk, Nabonide
Iahve este acolo", adic totul este Iahve i Lui i se datorete ascultarea cea mai (555-539 . H.), care i lu coregent pe Baltazar (538 . H.). Acesta din urm se
deplin. pare c era descendent dintr'o fiic a lui Nabucodonosor.
Regele Persiei, Cirus, porni rzboi mpotriva lui Nabonide. Acesta a fost silit s
fug n Borsipa, lsnd pe Baltazar s apere cetatea Babilonului. n timp ce cetatea
Bibliografie era asediat de Cirus, Baltazar ddu comandanilor si un osp mare. n timpul
ospului, Baltazar este informat printr'o scriere miraculoas, explicat de Daniel,
Schump, M., Das Buch Ezechiel (Herders Bibelkommentar), Freiburg in Breisgau, c cetatea va cdea imediat. Dup uciderea lui Baltazar, Babilonul fu ocupat, iar
1942; Auvray, P., Ezechiel, Paris, 1947; Steimmann, J., Le prophete Ezechiel et le debut de guvernator rmase Darius Medul, care este probabil identic cu Ugbaru. Darius
I'exil, Paris, 1953; Fohrer, C, Die Hauptprobleme des Buches Ezechiel, Berlin, 1952;
Medul l menine pe Daniel tot n funcii nalte, fcnd parte din colegiul celor trei
Bewer, J. ., The Book of Ezekil, 2 voi, New-York, 1954; Auge, R., Ezequiel La Biblie
versio dela textos originale i commentari, Barcelona, 1955; Tayor, J. B., EzekieL An funcionari supremi ai statului. Dup ce a fost aruncat n groapa cu lei, din pricina
Introduction and Commentary, Londra, 1969. geloziei dumanilor si, Daniel a fost ntrit, din nou, n funciile sale.
Dup cucerirea Babilonului (538 . H.), cnd se mplineau cei 70 ani prezii
de Ieremia, Cirus ddu iudeilor permisiunea s se ntoarc n ar i s rezideasc
templul. Daniel ns nu se ntoarse cu deportaii n patrie, fiind naintat n vrst.
Ultima lui viziune este n anul al III-lea al lui Cirus (535) Despre sfritul vieii
profetului nu se tie nimic sigur.
Daniel a avut de ndeplinit o misiune dubl. Pe de o parte, el i ndruma
pe compatrioii si s mplineasc legea cu credincioie i energie, fiind el

218 219
Studiul Vechiului Testament Profetul
Daniel

nsui, prin viaa sa, un exemplu de urmat, pe de alt parte, el i mngia prin 4. Cderea lui Baltazar. Sacrilegiul su, folosind la un osp vasele sfinte
viziunile sale, dar n acelai timp fcea cunoscute "pgnilor puterea i slava luate din templul din Ierusalim. Scrierea misterioas mane, techel, fares - a
lui Dumnezeu. numrat, adic ncercat, deci mplinit, cumpnit i aflat prea uor, de aceea a
Daniel nu i-a ndeplinit misiunea sa de profet ca i ceilali profei, prin mprit, aluzie la peri (5, 1-29). Uciderea lui Baltazar i cucerirea Babilonului
cuvntri. Aceasta era imposibil, fiind ocupat cu afacerile publice ale statului (5, 30-31).
chaldaic. Viaa lui i a prietenilor si, conform cu preceptele legilor printeti, 5. Devenit rege, Darius Medul l arunc pe Daniel n groapa cu lei, pentru
era ca o cuvntare extraordinar pentru cei din jurul su. refuzul su de a trece la religia oficial. Daniel este salvat n mod miraculos.
Att iudeii exilai, ct i pgnii, vedeau n tria credinei lui Daniel i a Regele l repune n demnitile sale i decreteaz ca Dumnezeul lui Daniel s fie
prietenilor si, precum i n minunile care se svreau prin ei, c Dumnezeu adorat de toi (6).
n'a prsit pe poporul Su i n'a uitat de promisiunile Sale. Dar i pgnii, n Partea a E-a-. Prin patru viziuni, Dumnezeu manifest majestatea Sa asupra
acelai timp, au luat cunotin despre puterea cea mare a lui Iahve, pe care ei regatelor pgne.
l credeau un zeu naional. 1. Viziunea despre patru fiare care ies din mare i sunt judecate de Cel Vechi
Fiind introdus la curtea regal, Daniel a avut misiunea s arate, prin minuni de zile. Fiara a patra este ucis, iar domnia peste celelalte este predat Fiului
i profeii, puterea i majestatea Dumnezeului celui adevrat. Astfel, prin activitatea Omului (7, 1-14).
sa, Daniel a contribuit la lirea i cunoaterea adevratului Dumnezeu, n regatul Cele patru fiare sunt simbolul a patru mprii, iar domnia Fiului Omului
babilonian i n cel persan. Pentru acest fapt, Daniel se numete pe drept cuvnt nseamn mpria lui Mesia (7, 1-8, anul I al lui Baltazar).
Profetul popoarelor". ntruct ns ntreaga carte a lui Daniel este o glorificare 2. Viziunea despre un berbec nvins de ctre un ap care vine din Apus. Din
a majestii divine, Daniel poate fi numit i profetul majestii divine". cornul acestuia cresc alte patru coarne, dintre care unul se lupt mpotriva lui
Dumnezeu i atac ara sfnt (explicarea: regatul persan va fi distrus de Alexandru
b. Cuprinsul crii cel Mare); despre cele patru regate ale Diadohilor i despre persecutorul cel nelegiuit
Antioh Epifan, tipul lui Antihrist (capitolul 8, anul III al domniei lui Baltazar).
Potrivit misiunii ncredinate lui Daniel, tema crii e dubl. 3. Viziunea despre ngerul Gavriil, despre 70 de sptmni de ani care vor
Partea I (1-6): manifestarea nelepciunii i a puterii divine. trece de la rezidirea Ierusalimului pn la Mesia (capitolul 9, anul I al domniei
Partea a Ii-a (7-12): mngierea poporului prin viziuni. lui Darius).
Partea I este istoric aproape n ntregime, iar partea a Ii-a este profetic. Iat 4. Viziunea despre apariia unui nger pe malurile Tigrului. Explicarea despre
conspectul sumar al crii: epoca Ptolomeilor i Seleucizilor pn la moartea lui Antioh IV Epifan. Arhanghelul
Introducerea (1, 1-21): Pregtirea lui Daniel. Mihail, scutul iudeilor. nvierea, slava celor drepi. Sfritul apsrii (10-12).
Ca exilat n Babilon, el triete la curtea regal i observ cu credincioie Cartea lui Daniel se deosebete de celelalte cri profetice prin limb i
legea (1,1-16). Pentru aceasta, el i prietenii si sunt nzestrai de Dumnezeu cu calitatea profeiilor. O parte din carte este scris n limba ebraic, alt parte n
nelepciune deosebit, devenind funcionari la curtea regal (1, 17-21). limba aramaic. Limba ebraic este amestecat cu multe aramaisme, iar limba
Partea I {2, 1-6, 28): cinci evenimente istorice. aramaic are multe fraze ebraizante.
1. Visul lui Nabucodonosor despre o mare statuie, distrus de o piatr mic. Cu privire la concepia mesianic, profeiile lui Daniel se deosebesc de ale
Acest vis este descoperit lui Daniel, care s'a rugat fierbinte lui Dumnezeu (2, celorlali profei. Pe cnd la ceilali profei, mpria mesianic e considerata ca
1-23). Regele, din pricina descoperirii i a explicrii visului, l proclam pe o continuare a celei davidice, la Daniel, mpria mesianic este pus n legtur
Dumnezeul lui Daniel Dumnezeul Dumnezeilor, ridicndu-1 pe Daniel la cele cu marile mprii ale lumii. El pregtete prin aceasta revelaia mai perfect, pe
mai nalte demniti (2, 24 - 2, 49). care avea s o desvreasc Noul Testament.
2. Aruncarea n cuptorul cu foc a celor trei prieteni ai lui Daniel, din cauza Ceilali profei vorbesc despre Ierusalim ca despre centrul mpriei
refuzului de a se nchina statuii de aur (3, 1-23). Acetia rmnnd neatini de mesianice, spunnd c templul cu instituiile lui va dura n eternitate. Daniel
foc printr'o minune, regele l glorific pe Dumnezeul lor i oprete orice blasfemie arat c profeiile lor trebuie nelese n sens spiritual (9, 25 . u.). Dup ceilali
mpotriva Lui (3, 29-30). profei, mpria mesianic e n legtur cu ntoarcerea din exil. Daniel
3. Noul vis al lui Nabucodonosor despre copacul tiat. Explicarea visului de corecteaz aceast concepie prin determinarea mai exact a timpului sosirii
ctre Daniel i realizarea prezicerii (nebunia i vindecarea regelui; 4, 1 - 4, 3) lui Mesia (9, 25).
220 221
Studiul Vechiului Testament Profetul Daniel

c. Autenticitatea crii Nemenionarea lui Daniel ntre profei n textul masoretic, ca i trecerea lui
sub tcere n cartea nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, nu sunt argumente
Dup tradiia constatat a Bisericii, Daniel este autorul crii ntregi. n acest probatorii, nu sunt mrturii explicite. Folosirea unor cuvinte greceti pentru
sens avem urmtoarele mrturii: nsemnarea unor instrumente muzicale nu poate fi o mrturie pentru scrierea
1. n cartea lui Daniel citim c el a primit ordin de la Dumnezeu de a fixa n trzie a crii. Se tie c perii au adoptat de timpuriu instrumente greceti i o
scris unele texte (8, 26; 12, 4). Acest fapt este confirmat i de capitolul 7, 2. n dat cu ele i denumirile lor (chitaris, psalterion, simfonia, sambyke).
mai multe rnduri, Daniel vorbete el nsui. Aa numitele dificulti istorice (lipsuri de informaie) pot fi explicate ntr'un
2. Autorul descrie situaia religioas i cultural a Babilonului, n deplin mod oarecare. Baltazar era fiul lui Nabonide i nu al lui Nabucodonosor, cum se
cunotin a lucrurilor epocii. Textele cuneiforme confirm mai multe indicaii afirm n carte. Era ns, probabil, nepot de fiic al lui Nabucodonosor. Se
ale crii lui Daniel, de exemplu, pedeapsa cuptorului cu foc; titlul: regele regilor; cunoate grija dinastiilor noi de a se legitima prin alian cu dinastiile cele vechi.
formula: reges trieti n veac", condamnaii aruncai la lei, influena magilor Din aceast dorin, un rege nou putea s dea nume de tat unui rege din
la curte etc. dinastia mai veche. Astfel, Baltazar, care era nepotul lui Nabucodonosor, putea
3. ntrebuinarea limbii aramaice i a celei ebraice, n acelai timp, se potrivete foarte bine s se numeasc fiul aceluia.
timpului secolelor VII i VI. Autorul stpnea amndou limbile n chip egal, Chestiunea lui Darius Medul nc nu este lmurit pe deplin. Se identific
nct putea trece de la o limb la alta. uneori cu Gobria (Ugbaru), Chiaxares II sau Astiage. Criticii mai susin c doctrina
4. Tradiia iudaic, pstrat n cartea I a Macabeilor (1, 57; 2, 59) i Iosif despre nviere i ngeri ar fi de origine persan.
Flaviu (Arheologia XI, 8, 5) vorbesc despre Daniel. Iosif relateaz c profeia Aceasta este o afirmaie arbitrar. Unele doctrine despre care vorbete cartea
lui Daniel i-a fost artat lui Alexandru cel Mare, pe cnd se afla n Ierusalim. lui Daniel sunt cunoscute i n alte cri ale Vechiului Testament, dei n chip
5. Pe timpul Mntuitorului, convingerea despre autenticitatea crii era general mai puin clar. n sprijinul autenticitii crii lui Daniel putem cita cteva locuri
(Mt 24, 15; cf. Dn 9, 7): Deci, cnd vei vedea ceea ce s'a spus prin profetul din Vechiul Testament. Astfel, Iezechiel glorific pietatea i nelepciunea lui
Daniel, urciunea pustiirii...". Aceast convingere a trecut apoi i n Biseric. Daniel (Iz 14, 14), iar Zaharia presupune cunoscut profeia lui Daniel despre
Cartea lui Daniel este una dintre cele mai combtute de ctre criticii raionaliti. cele patru mprii (Za 1, 18).
Pentru prima dat autenticitatea crii a fost contestat de ctre neoplatonicul Textul grecesc al crii lui Daniel este cel al recenziei lui Teodotion. Aceast
Porfiriu. Dup acesta, cartea ar fi o pioas ficiune din timpul lui Antioh IV recenzie este folosita n Biseric, fiindc traducerea alexandrin cuprinde multe
Epifan (175-164 . Hi). erori.
n timpul de fa, majoritatea criticilor radicali susin c aceast carte ar fi
scris n timpul Macabeilor de ctre un autor necunoscut, care voia s-i mngie d. Valoarea doctrinar a crii
pe iudeii persecutai de ctre Antioh IV Epifan. Autorul, pentru a da crii sale
mai mult credit, ar fi pus n gura lui Daniel cuvintele sale, sub forma unor Cartea lui Daniel poate fi apreciat att din punct de vedere dogmatic, ct i
profeii, i le-ar fi antedatat, aadar, cu 4 secole. Cartea ar cuprinde, n felul din punct de vedere moral.
acesta, nite Vaticiniaposteventum", nite profeii fictive. a) Sub raport dogmatic, cartea nfieaz pe Dumnezeu i pe Mesia ntr'un
n sprijinul tezei lor, criticii invoc mai nti particularitile filologice ale chip specific. Cartea este important apoi prin doctrina despre ngeri i eshatologie.
crii, caracterul tardiv al limbii ebraice i caracterul particular al celei aramaice. Dumnezeu este numit Dumnezeul cerului" sau mpratul cerului", pentru a
Prezena unor cuvinte persane i greceti ar da de gndit c ar fi mai curnd arta superioritatea mpriei cerurilor fa de mpria pmnteasc.
vorba despre o scrisoare compus n Palestina n secolul II, dect n Babilon n Numele Iahve se ntlnete numai o singur dat n capitolul 9. O alt
secolul IV. expresie special a lui Daniel este: Cel Vechi de Zile", care pare c nsemneaz
Criticii mai obiecteaz c autorul cunoate insuficient epoca exilic, dimpotriv, Judectorul cel Venic" (7, 9). Cel Vechi de Zile" (8, 13) este Creatorul cel
el este n curent cu cea macabeic, dup cum s'ar vedea din capitolul 9, 11. n Atotputernic, Suveranul tuturor mpriilor (4,14), nu este deci un zeu naional,
afar de aceasta, cartea lui Daniel nu figureaz n canonul ebraic ntre crile ci este un Dumnezeu unic, universal. El mparte imperiile cui voiete. Suveranitatea
profetice, ci ntre cele aghiografice (Chetubim). jn sfrit, criticii se ntemeiaz Lui este absolut. El aaz crmuirea naiunilor, El conduce regatele i mpriile.
pe cartea nelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, care nu amintete nimic despre Nu numai justiia Sa, dar i voina Sa liber se ndeplinete pretutindeni.
Daniel la enumerarea profeilor (41, 11). Deertciunea idolilor este descris n capitolul 5.

222 223
Studiul Vechiului Testament

Providena dumnezeiasc se manifest prin faptul c exist o judecat sigur


pentru pctoi (capitolele 4 i 5). Dumnezeu nu-i prsete pe credincioii Si
nchintori. El i pzete n mijlocul pericolelor (2, 19; 3, 40). 6. Profetul Osea
Cartea lui Daniel este bogat n locuri mesianice, care se afl la sfritul fiecrei
viziuni. n capitolul 2, 44-45, mpria mesianic este simbolizat printr'o piatr a. Numele, viaa i chemarea profetului
mic, care devine un munte dup ce a rsturnat statuia. Este vorba de stpnirea
lui Dumnezeu, a crui intervenie este evident. n capitolul 7 intervine Fiul Omului, Numele Osea deriv de la rdcina verbal iaa" i nseamn mntuire.
cruia Cel Vechi de Zile i d puterea de a judeca. Este Mesia-Hristos, care l va Tatl su, numit Beeri, nu este cunoscut. De asemenea nu tim din care trib i
judeca pe antihrist. mpria mesianic este descris n capitolele 9, 27 i 12, 24. din care regat se trgea profetul. n tot cazul, el s'a nscut pe la nceputul
Anghelologia, adic doctrina despre ngeri, este dezvoltat simitor n cartea secolului VIII i, ntruct i-a dezvoltat misiunea profetic n regatul de nord,
aceasta. Numele lui Gavriil i Mihail le ntlnim pentru prima dat (8, 16; 9, 21; este firesc s admitem c el era originar de acolo.
10,13, 21). Gavriil este interpretul lui Dumnezeu, Mihail este aprtorul poporului Epoca activitii lui Osea poate fi fixat pe baza examinrii crii sale. El a
Israel. nceput a profei pe la sfritul domniei lui Ieroboam II, fiul lui Ioa IV, rege din
Spiritele cereti sunt foarte numeroase (7,10), apar cu chip de oameni, stau dinastia lui Iehu, deci pe la 750 . H. Dup nceputul crii (1,1), durata activitii
n jurul lui Dumnezeu i sunt protectorii popoarelor (10,12; 11, 12). ngerilor li profetului ar fi fost ndelungat sub regii Ozia, Iotam, Ahaz, Iezechia din Regatul
se aduce cinstire (10, 5). Iuda i sub Ieroboam II, regele Regatului de Nord. El va fi activat sub aceiai regi
Cartea lui Daniel se distinge apoi i prin ideile eshatologice, mult mai explicite ca i Isaia. Cu drept cuvnt susin unii exegei c numele Iezechia i poate Ahaz
dect la profeii anteriori (Isaia 11, 6-24; 27; Zaharia 12-14). Eshatologia sau au fost adugate mai trziu, ntruct cartea lui Osea nu amintete i nici nu face
descrierea ultimelor timpuri, la Daniel, arat diferite faze succesive, grupate aici, aluzie la cderea Samariei. Astfel, activitatea profetului s'a ntins cam pn pe la
dar care apar risipite i la ali profei. Astfel, profetul vorbete despre ncercrile 730 . H. C Osea a profeit numai n Regatul de Nord rezult din faptul c el l
i suferinele poporului biblic (21,25; 8,24-25; 9,26-27), despre judecata universal numete pe regele din Israel regele nostru" (7, 5). Pmntul lui Israel, fr
asupra popoarelor, ndeplinit de ctre Dumnezeu nsui (7, 11) despre adaos, se numete Haares" = ara (1, 2; 4, 1-3).
condamnarea celor ri (12, 2) despre desfiinarea rului i a pcatului (9, 24) Profetul vorbete adesea despre cetile nordice, fr s aminteasc vreodat
despre inaugurarea mpriei mesianice (2, 44; 7, 27). de Ierusalim. n primele trei capitole profetul istorisete ntmplri din viaa sa,
nvierea morilor va premerge mpriei mesianice; toi se vor ridica din rn, i anume cstoriile sale, care aveau s simbolizeze moartea lui Israel. Osea a
unii pentru viaa venic, alii pentru pedeapsa venic (cf. Mt 25, 4; In 5, 29). vieuit i activat n timpuri tulburi. El i vede patria mergnd de la culmea
b) Sub aspect moral, se arat credina vie n Dumnezeu a lui Daniel i a gloriei, cu pai repezi, spre prbuire.
prietenilor si, mai ales n capitolul 1, dar i peste tot n carte: Incredibilisfidei Profetul a avut misiunea s arate poporului c pedeapsa e just i c trebuie
magnitudo" (Ieronim). Nu mai puin este manifestat umilina i recunotina primit cu ncredere i resemnare.
fa de Dumnezeu (2, 23; 4, 34; 5, 22-23). Notm, n sfrit, preuirea practicilor n timpul lui Ieroboam II, Regatul de Nord se afla ntr'o situaie prosper.
religioase: meditarea i studiul Scripturilor (9, 2), abstinena i postul lui Daniel Hotarele rii se ntindeau de la Hamat pn la Marea Deertului (4 Rg 14, 25 . u.).
(9, 3; 10, 3), precum i rugciunea struitoare. Situaia interioar a rii nu corespundea celei exterioare. Mai-marii i fruntaii
se dedau la vicii, i apsau pe cei sraci i triau n desfru (4,1 u, 11-14; 6, 9;
Bibliografie 7, 3, . u.; 9, 9). Chiar i preoii cdeau n aceleai vicii (4, 4-9; 5, 1; 6, 9)-
Pretutindeni se practica idolatria (2, 5, 8-13; 4,12 . u.; 15, . u.; 6, 8; 8,10-14;
Neaga, ., Profetul Daniel, despre Hristos, Sibiu, 1933; Lattey, C, The Book of Daniel, 10, 1-8). Dup moartea lui Ieroboam II se iscar tulburri interne, care sfiar
Dublin, 1948; Joung, E. J., The Prophecy of Daniel (a commentary), 1949; Ginsberg, H. regatul i-1 duser la ruin. Nu o dat profetul face aluzie la astfel de dezordini: i
L., Studies in Daniel, New-York, 1948; Steinmann, J., Daniel, Paris, 1951; Bontzen, ., Das depuneau pe regi i nu-L mai consultau pe Dumnezeu (7, 7), i fceau regi noi,
Buch Daniel, ed. a II-a, Tubingen, 1952; Rinaldi, G., Daniele, Turin, 1952; Helis, J. T.,
care nu erau dup voia lui Dumnezeu (8,4; 10,3 . u.). De aceea profetul primete
Daniel, 1954; Porteas, N. W, Daniel, A Commentary, Londra, 1965; Bewer, J. ., The Book
of Daniel, New-York, 1955; Plger, O., Das Bucch Daniel (Kommentar zum A. T.), Giiterloh, sarcina s anune ruinarea regatului i a regilor, precum i judecata universal.
1965; Vellas, V. M., Daniel, Eisagoge-Emeneia, Atena, 1966. Domnul va cerceta necredindoia poporului Su, ns n aa chip c, dup pedeaps,
El nu va uita milostivirea i l va recunoate din nou pe poporul Su.
224 225
Studiul Vechiului P ro fetu l
Testament
O sea

n cartea lui Osea aflm toate elementele propovduirii profetice. n primul prin nenorocirile prime, pctoii vor suferi pedepse i mai grele (13,1-8), totui
rnd ideea att de familiar profeilor, ideea despre cstoria lui Dumnezeu cu Dumnezeu i va salva de la moarte (13, 9-15). Pedeapsa este aproape (13, 15
poporul Su, ideea de necredincioie conjugal i de adulter (1, 2-2, 20; 4, -14,1), dar celor convertii li se promite mntuirea (14, 2-19).
15-18; 5, 4; 8, 9) Apoi ideea despre restaurarea viitoare a regatului i a unitii Epilogul (14,10): cel nelept observ cile Domnului. Ct privete capitolele
ntregului popor sub dinastia davidic. Despre un nou legmnt (2, 18-24) i 4 i 14, ele trebuie privite ca nite rezumate i extrase ale cuvntrilor rostite
despre convertirea popoarelor, care-L vor cuta pe Domnul i pe David, regele oral. De aici i explicaia c multe locuri sunt neclare. Autorul folosete n scris
Lui (3, 5; 11, 8-11; 14, 2-10). o limb foarte concis i sentenioas.
Citind cartea profetului, nelegem c necredincioia lui Israel i pcatele lui Stilul lui Osea este uneori nervos. El vorbete scurt, sacadat i abrupt. Frazele
att de grave au provocat judecata i pedeapsa divin, dar ndurarea fr margini lungi, aranjate regulat, i sunt strine. Folosete multe imagini. Le indic n
a lui Dumnezeu i credincioia Lui, n inerea promisiunilor, invit poporul la puine cuvinte, fr s le dezvolte mai pe larg. Uneori vorbirea lui este vehement.
cin. Dumnezeu i va ierta pe pctoii pocii. Dar acelai scriitor, care tie s ntrebuineze expresii att de energice, are darul
s vorbeasc n limbaj dulce i impresionant.
b. Cuprinsul, limba i interpretarea crtii Limba lui Osea, n afar de cteva locuiuni speciale, caracteristice poate
Regatului de Nord, este clasic, de o mare puritate, demn de secolul VIII.
n privina cuprinsului i a ordinii ideilor observm c, mai ales ncepnd cu Cartea lui Osea are imprimat n cel mai nalt grad personalitatea profetului.
capitolul 9, nu exist o dispoziie strict, totui putem deosebi dou pri distincte: Putem zice c el ni se descoper n scrisul su i ne permite s citim chiar n
1, 1 - 3, 5 i 4, 1 - 14, 10. adncul sufletului su. Natura sa este, prin excelen, religioas. Sentimentul,
Partea Ipoate fi socotit ca introducere. Profetul primete ordin de a lua n inima, emotivitatea vorbesc la el cu voce tare. Ceea ce l mic i-1 atinge mai
cstorie o femeie cu numele Gomer, care era odinioar desfrnat. Aceast mult este atitudinea lui Israel fa de buntatea lui Dumnezeu. Este atitudinea
cstorie simbolizeaz necredincioia lui Israel. Numele copiilor din aceast nerecunosctoare a lui Israel fa de buntatea lui Dumnezeu: nu att neascultarea,
cstorie (Loami = nu-i poporul meu, i Lo Ruhama = fr mil, Izreel = Dumnezeu ct mai ales ingratitudinea lui fa de Binefctorul su.
1-a mprtiat pe el), simbolizeaz soarta casei regale i a poporului. Schimbarea Totul se rezum n iubire: Dumnezeu iubete poporul Su. l iubete n. tot
acestor nume anun o nou uniune cu Dumnezeu (1, 2 - 2 , 1). timpul, l iubete i acum, i-1 va iubi totdeauna. Dumnezeu nu nceteaza-1
Prin simbolul cstoriei cu o femeie pctoas, necredincioia lui Israel fa iubi, chiar n timpul necredincioiei i prsirii sale. Iertarea este ceva de esen
de Dumnezeu este condamnat. Totui, Dumnezeu cheam poporul la pocin divin. Dumnezeu iart pentru c este Dumnezeu i nu om. Aceast concepie
i ncheie cu el un nou legmnt (2, 2-24). O a doua cstorie a profetului profund despre iubirea divin, la Osea, mbrac ntr'un chip oarecare un caracter
anun captivitatea: aceast pedeaps va duce poporul la pocin (3, 1-5). experimental.
Partea a Il-a (4,1 -14,9) se poate desface n dou seciuni: profetul mustr Propria lui via i-a servit drept lecie. Dac ptrundem gndirea profetului
crimele poporului biblic i vestete pedeapsa pentru ele (4, 1-9, 4). pn n intimitatea eului su i dac sesizm sufletul su vibrant i palpitant, fr
a) Prima mustrare (4,1-19) conine enumerarea fiecrui pcat al poporului biblic, ndoial nu greim s-1 considerm pe Osea nu numai un orator i scriitor de prim
i arat cauzele lui: lepdarea de lege i idolatria. Cderea lui Israel va fi neateptat. rang, dar i un suflet de elit i un precursor al Evangheliei. n felul de a descrie
b)A doua mustrare (5,1-6,3): artarea frdelegilor conductorilor i pedeapsa iubirea lui Dumnezeu, el se aseamn cu Sfntul Apostol Ioan Evanghelistul.
lor inevitabil (5, 1-14), celor pocii le promite mntuirea (5, 15 - 6, 3). Cartea lui Osea este important i din pricina numeroaselor sale priviri
c) A treia mustrare (6,4-7,16): n zadar Dumnezeu a lucrat pentru ndreptare. retrospective asupra trecutului lui Israel, care oglindesc clar concepia profetului
Cei pctoi caut mntuirea acolo unde n'o pot afla (7, 1-16). despre istorie.
d)Mustrarea a patra: anunarea pedepselor inevitabile pentru Israel (8,1-14),
din cauza gravitii pcatelor (9, 1-9). Pedeapsa duce la mntuire. c. Autenticitatea i autoritatea divin a crii
Se pun n paralel binefacerile, druite odinioar, cu pcatele prezente. Se
arat justeea pedepsei (9,10 - 10,15). O soart mai bun trebuie ctigat prin Autenticitatea i autoritatea divin a crii sunt sigur ntemeiate pe mrturiile
cin (10, 8-15). Sfintei Scripturi i ale Tradiiei.
Se amintete exemplul patriarhului Iacob, ca s se arate ct de mult se deosebesc Unii critici moderni (ex. Volz i Marti) pun la ndoial autenticitatea
de dnsul urmaii lui, i s recunoasc pedeapsa meritat (12-14). Nendreptndu-se promisiunilor, care se citesc n cartea lui Osea (1,11; 2,16-24; 3, 5; 11, 8-11; 14,

226 227
Studiul Vechiului Profetulloil
Testament

2-9), pentru c ei le cred incompatibile cu contextul. ns aceste promisiuni


despre mntuire nu sunt omise niciodat de nici un profet. Ceva mai trziu, b. Cuprinsul i mprirea crii
Isaia a propovduit i el n acelai chip, dezvoltnd mai pe larg ideile lui Osea.
Contextul de care vorbesc exegeii critici radicali se explic apoi prin faptul Cartea cuprinde dou cuvntri. Prima descrie invazia unei mari mulimi de
c profeiile consolatoare nu se mai afl n locul lor de la nceput, profetul lcuste, care pricinuiete o mare calamitate pentru popor. Profetul ndeamn
reunind ntr'o ordine nou rezumatul discursurilor pronunate mai nainte, fr poporul s se ciasc, pentru ca s scape de suferin.
s in seama de timpul la care se refer fiecare. n Noul Testament avem mai n a doua cuvntare profetul anun celor ce se ciesc nu numai abunden
multe mrturii despre divinitatea crii. Matei 2, 15 citeaz pe Osea 1, 1: Din n bunuri materiale, ci i prisosin n daruri spirituale.
Egipt L-am chemat pe Fiul Meu", explicnd chemarea lui Israel din Egipt ca tip 1. ndemnarea spre cin (1, 2-2,17). Profetul pregtete ndemnarea spre
profetic al ntoarcerii Pruncului Iisus din Egipt n patria sa. Mntuitorul recomand cin, mrturisind c niciodat nu s'a auzit despre o plag aa de mare de lcuste
fariseilor (Mt 9, 13; 12, 7) unele cuvinte ale lui Osea (6, 6): Mil voiesc, iar nu (1, 24). Descrie apoi amnunit devastarea rii (1, 5-20), nmulind durerea. n
jertf". Numindu-1 expres pe profet, Sfntul Apostol Pavel se refer la profeia legtur cu descrierea plgii lcustelor, care este o prevestire, profetul descrie
noastr (Rm 9, 25; cf. Os 1,10). Apostolul mai citeaz din Osea 13,4, n Epistola groaza Zilei Domnului", cnd vor apare rzbuntorii dreptii (2, 11). Urmeaz
nti ctre Corinteni (15, 54). apoi ndemnuri la cin, care trebuie s fie intern i adevrat (2, 12-18).
n timpurile mai noi, capitolele 1-3 din Osea au format obiectul multor studii 2. Credincioilor care au fcut cin i s'au ndreptat, Dumnezeu le promite
i cercetri variate i interesante. Cstoria sau cstoriile profetului trebuie nelese bunuri (2,20 - 4,21). Pentru timpul prezent le promite victorie asupra dumanilor
ca ceva real i istoric, ca nite ficiuni literare sau ca nite viziuni? Problema s'a i restituire n toate (2,17-27). Pentru timpul mesianic le promite daruri spirituale
rezolvat n sensul c aici este vorba ntr'adevr despre un episod real, istoric, din din abunden, rzbunarea i judecata mpotriva dumanilor i a tuturor
viaa profetului. Acest episod a fost folosit de profet drept simbol pentru nfiarea popoarelor, n valea lui Iosafat. Sionul va fi locuina Domnului (3, 1-4, 21).
unor idei religioase mai nalte. Reale sunt apoi i numele soiei Gomer i ale
copiilor profetului: Loami, Lo Ruhama i Izreel. Aceste nume servesc n acelai c. n ce epoc a trit profetul?
timp ca tipuri. Cei mai muli exegei socotesc c este vorba numai despre o
singur soie pe care a avut-o profetul i nu despre dou cstorii, cum ar reiei Nu exist nici un mijloc sigur pentru a determina epoca profetului. Cartea sa
din cele trei capitole. fiind aezat ntre cei doi primi profei scriitori, prerea tradiional l situeaz pe
loil n secolul VIII. Unii exegei socotesc c profeiile au fost inute sub domnia
lui Ioas (836-796 . H.). Numele regelui nu se ntlnete niciodat n carte.
Profetul se adreseaz ctre preoi i ctre btrni (1, 2,9,13; 2,17). S'a presupus
c, n aceast epoc, regele Ioas era nc minor i de aceea nu este menionat.
7. Profetul loil Pentru timpul lui Ioas (nceputul domniei) ar pleda i unele indicaii: dumanii
amintii sunt: Tirul, Sidonul, filistenii, Egiptul, idumeii, iar nu sirienii, asirienii
sau babilonienii, care sunt citai adesea nainte de jumtatea secolului VIII.
Dimpotriv, alii aaz profeia mai trziu, la nceputul domniei lui Ozia sau
a. Numele profetului
a lui losia.
Unii aduc drept dovad despre vechimea lui loil faptul c Amos ar fi cunoscut
Numele loil nseamn Iahve, este El = Dumnezeu. Este sinonim cu Ilie = El
cartea lui loil (cf. loil 4,16 i Amos 1, 2; loil 4,18-21 i Amos 9,11-15; loil 1,4-2,
este Iahve = Dumnezeu este Iahve. Numele era foarte ntrebuinat ntre iudei. 25 i Amos 4, 9).
Un fiu mai mare al lui Samuel (1 Rg 8, 2) se numea de asemenea loil. Nu e deloc
Cea mai mare parte a exegeilor moderni sunt de prere c profeia a fost
probabil prerea c profetul loil ar fi fost fiul lui Samuel. Numele tatlui su era
scris n timpul exilului babilonic sau chiar dup exil. Ei se ntemeiaz pe
Petuel, de altfel cu totul necunoscut. Astfel, despre viaa profetului nu tim
urmtoarele consideraii: mprtierea poporului ntre celelalte popoare este
nimic. Dup cum socotete.Fericitul Ieronim, este probabil c el a fost nscut n
presupus (4, 2), ca i jefuirea templului i a vaselor sfinte (4, 5). Se zice c fiii
regatul sudic i aici i-a desfurat activitatea profetic. loil se adreseaz mai ales
lui Iuda i ai Ierusalimului au fost vndui grecilor (4, 6). nrudirea cu cartea lui
ctre locuitorii din Ierusalim. Aceasta rezult dn felul cum vorbete ctre preoi
Iezechiel i, n sfrit, eshatologia crii, arat o epoc mai nou.
i face aluzie la sacrificii i la rituri sfinte.
229
228
Studiul Vechiului Testament Profetulloil

d. Interpretarea ideilor eshatologice strine, dar nici ca nite fiine apocaliptice, care vor apare la sfritul timpurilor
(Van Hoonacker).
Dup cum s'a vzut, cartea lui Ioil, dei este mic n ceea ce privete extensiunea, Cu toate ns c n capitolele 1 i 2 este vorba de o descriere real, n acelai
totui este bogat n idei mesianice i eshatologice. Pentru a le nelege trebuie s timp ele servesc ca un semn premergtor, un simbol al zilei lui Iahve". Astfel
ne amintim c la Ioil, ca de altfel i la ceilali profei, descrierea evenimentelor avem o descriere realist, dar care are n acelai timp valoarea unui tip.
viitoare este supus legii lipsei de perspectiv". Intervalele care separ aceste Unii comentatori protestani ca Marti i Sellin atribuie cartea lui Ioil la doi
evenimente, fie ntre ele, fie de timpul profetului, nu sunt determinate cu precizie, autori. Primul ar fi compus descrierea lcustelor, iar al doilea ar fi adugat la
astfel c ceea ce se refer la un viitor ndeprtat se pare c este aproape de timpul aceasta prezicerile mesianice. Ipoteza aceasta este cu totul arbitrar. Cum ne-am
profetului. innd seama de aceast lege recunoscut, vom putea interpreta just putea explica faptul c un alt scriitor l-ar fi continuat pe primul, ntr'un sens cu
chestiunea lcustelor, despre care este vorba n capitolele 1 i 2. n aceast privin totul diferit' mpotriva ipotezei de mai sus vorbesc stilul i limba profetului.
exista trei feluri de interpretri: alegoric, literar i apocaliptic. Stilul arat o perfect unitate. El este corect i elegant. Limba este destul de pur.
nsemntatea crii const n bogia ideilor mesianice i eshatologice. Cartea
1. Interpretarea alegoric. Aceasta este poate prima n exegeza cretin, lui Ioil este cea care deschide calea concepiilor apocaliptice" (L. Gauthier). Ea
ntre reprezentanii ei de frunte este Fericitul Ieronim. n cele patru feluri de este o Apocalips iudaic sintetic" (Sellin). Ioil descrie Ziua lui Iahve, judecata
lcuste de la Ioil, Ieronim mpreun cu exegeii vechi neleg patru popoare: universal asupra popoarelor, n culori foarte vii. El exprim cu o for admirabil
asirienii, babilonienii, medo-perii i macedonenii, mpreun cu succesorii lor. ateptarea ferm a lui Dumnezeu, ca eliberator. Nu uit s accentueze c pe
Astfel, 4up Ieronim, lcustele ar fi nite metafore pentru dumanii poporului lng daruri, libaiuni i post, e necesar adevrata cin: Rupei-v inimile i nu
Israel. Cu unele modificri, interpretarea lui Ieronim a fost adoptat i de ali vemintele".
exegei mai noi. Sfinii Prini, n general, accept interpretarea alegoric, dar, n Punctul culminant al cuvntrii lui Ioil este profeia despre revrsarea spiritului
privina aplicrii ei, nu sunt de acord ntre ei. lui Dumnezeu. Aici se afl, ntre altele, nota bogat n promisiuni n viitor:
spiritul lui Dumnezeu se va rspndi i asupra sclavilor. Este n aceste cuvinte o
2. Interpretarea literar. Stilul i felul istorisirii, precum i al amnuntelor vag anticipare a lucrurilor descrise de Sfntul Pavel: Nu mai este rob, nici
descrise, arat c este vorba despre o descriere i interpretare literar realist. De liber"'(Ga 3,28; Col 3,11). Remarcm ns c perspectivele de la Ioil nu depesc
fapt, aceast interpretare literar din urm a ctigat la exegeii moderni mai mult cadrele nguste ale poporului su.
teren. Iat de ce profetul descrie cu exactitatea unui martor ocular ravagiile pricinuite Autoritatea divin a profeiilor lui Ioil e adeverit prin mrturiile Noului
de aceast calamitate groaznic. Cuvntul calamitate nu este o exagerare, ci o Testament. Sfntul Apostol Petru, n cuvntarea inut la pogorrea Sfntului
realitate. Lcustele care s'au abtut asupra Palestinei la nceputul anului 1915 au Duh, se refer la cuvintele lui Ioil, artnd asculttorilor uimii c profetul Ioil a
fcut aceleai ravagii ca n timpul lui Ioil, deci calamitatea descris de Ioil n prezis aceast rspndire a Duhului Sfnt (FA 2,17-21; cf. Ioil 3,1 . u.). Tot aa
capitolele 1 i 2 este o invazie real de lcuste, n sensul propriu al cuvntului. Sfntul Apostol Pavel l citeaz pe Ioil 3, 5 n Epistola ctre Romani (10, 13).
Sfntul Apostol Ioan, n descrierea plgii lcustelor, se pare c depinde de Ioil.
3. Interpretarea apocaliptic. Unii exegei, care nu accept interpretarea
alegoric, dar nici pe cea realist, caut o cale intermediar. Astfel, cea din urm e. Valoarea doctrinar a crii
interpretare este reprezentat ndeosebi de Van Hoonacker, dup c"are lcustele
din capitolele 1 i 2 nu ar trebui nelese ca o calamitate actual (prezent), ci ca nvtura moral propovduit de profetul Ioil contemporanilor si are
un element sau o reprezentare tipic a catastrofelor viitoare care anun sosirea valoare i pentru cretini. Profetul accentueaz ideea c Iahve este drept i de
zilei lui Iahve". aceea e necesar cina sincer pentru a fi mntuit.
Interpretarea din urm, numit apocaliptic, nu se deosebete n chip esenial Cteva veacuri mai trziu, Sfntul Ioan Boteztorul i Domnul nostru Iisus
de cea alegoric. Numai c, n loc de a descrie venirea unor dumani istorici, Hristos vor propovdui acelai lucru: Pocii-v, c s'a apropiat mpria
profetul, sub nveliul acestei figuri (apocaliptice), ar anuna catastrofele cele cerurilor". Aadar, pentru a primi har de sus trebuie s fii drept i s ai o pietate
din urm. Prin urmare, dup cum s'a spus n capitolele 1 i 2 Ioil, lcustele sunt sincer. Profetul Ioil descrie plastic Ziua lui Iahve" i semnele premergtoare,
o plag real. Nu trebuie s fie socotite numai ca o imagine a popoarelor adic Judecata universal. El vestete Judecata din urm asupra popoarelor i
exprim cu mare putere speranele mesianice ale credincioilor.
230
231
Studiul Vechiului ProfetulAmos
Testament

Israel nu va pieri, el va iei victorios din marea ncletare, din valea lui Cultul vielului era n floare pretutindeni, cei bogai i apsau i i despuiau
Iosafat, vale unde Iahve va judeca. Iahve va fi un refugiu pentru poporul Su. pe sraci (2, 6), iubeau desfrul i plcerile vinovate, dispreuiau mustrrile
Fericirea viitoare este descris cu metafore i culori uzitate n descrierile profeilor (2, 12; 7, 12). Pe de alt parte, regatul era puternic i n plin progres.
eshatologice: munii vor picura must, iar din dealuri va curge lapte". Nu trebuie Cu acest lucru se mndreau locuitorii (6,13). Faptul acesta contrasta dureros cu
s ateptm ns realizarea literar a acestor descrieri. starea moral, n mare decaden. Amos a fost chemat s-i dezvolte misiunea
Dintre speranele mesianice, fr ndoial cea mai important este promisiunea , sa tocmai n Betel, care era centrul cultului idolatru.
revrsrii Duhului Sfnt peste toate clasele societii, fr deosebire, deci prin Figura pstorului din Tecua, care-i prsete singurtatea i vine s
aceasta se exprim n forma cea mai clar universalitatea harului divin, care se mplineasc un mandat dumnezeiesc, fiind chemat de la oi (7,15), face o adnc
va realiza n Biserica cretin. impresie de originalitate i arat o inut eroic. Aceasta se vede, mai ales, din
scena care ni se descrie n capitolul 7, despre conflictul su cu preotul Amasia
din Betel.
n afar de fragmentul biografic (capitolul 7), cartea profetului se compune
din cuvntri, reproduse mai mult n rezumat. Se pare c el singur i-a adunat
8, Profetul Amos cuvntrile n form rezumativ, dup ce a fost expulzat din Betel.

b. Cuprinsul crii
a. Numele i persoana profetului
n general, cuprinsul crii are un caracter amenintor. Profetul biciuiete i
Numele evreiesc Amos nseamn sarcin". Titlul crii ne arat c Amos era mustr frdelegile locuitorilor din Regatul de Nord i le prezice pedepse. Numai
un pstor din Tecua. Aceast localitate, care-i pstreaz numele pn astzi, ctre sfrit cartea se ncheie cu o profeie de mngiere, vorbind despre mntuirea
este situat cam la patru ore de mers pe jos, la sud de Ierusalim, i cam la dou mesianic. n dispoziia crii putem deosebi o introducere i dou pri.
ore de mers la sud de Betleem. Localitatea se afl ntr'o regiune muntoas i Partea I cuprinde mustrrile (profeiile de ameninare). Partea a II-a expune
astzi nu e dect un sat mic i srccios, format din cteva csue n mijlocul viziunile profetului, iar introducerea anun judecata lui Dumnezeu mpotriva a
unui cmp de ruine. ase naiuni vecine.
Dup originea sa, Amos aparinea Regatului de Sud. Probabil meseria sa de Mai pe larg, introducerea (1,2-2,16) trateaz despre judecata dumnezeiasc,
pstor l fcea s schimbe aezarea din timp n timp. Lucrul acesta l putem ce se va ndeplini deopotriv fa de toate popoarele vinovate. Diferitele profeii
deduce din amnuntul artat de el (7,14), de unde se vede c Amos se ndeletnicea sunt compuse dup aceeai schem.
cu strngerea de sicomore (sicomorul este un arbore care crete i se dezvolt la Capitolul 1,3-5 cuprinde profeia de ameninare mpotriva Damascului, versetele
o altitudine anumit; n localitatea Tecua, care este aezat la 850 m deasupra 6-8, profeia mpotriva filistenilor. Apoi urmeaz profeiile mpotriva Tirului (1, 9-
nivelului mrii, arborele acesta nu crete). De bun seam, Amos cobora cu 10), mpotriva Edomului (1, 11-12), mpotriva Amonului (1, 13-15), mpotriva
turmele sale n regiunea mult mai joas i mai cald de lng Marea Moart. Moabului (2, 1-3), mpotriva lui Iuda (2, 4-5) i mpotriva lui Israel (2, 6-16).
Dup prerea exegeilor mai noi, Amos ar fi cel mai vechi profet scriitor. Partea 1(3,1-6,15). Prin mai multe cuvntri, profetul descrie certitudinea,
Timpul cnd activeaz el este sigur. Anul .chemrii l indic exact: n zilele lui necesitatea i gravitatea pedepsei.
Ozia, regele lui Iuda, i n zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioa, regele lui Israel, cu 1. Certitudinea pedepsei se arat din adevrul prezicerii profetului (3, 1-8).
doi ani nainte de cutremur". Astzi nu mai putem ti n care an a avut loc acel Dumanul va veni n chip negreit s devasteze ara i s distrug altarul din
cutremur, amintit de profet. Nu greim ns dac fixm nceputul activitii lui Betel (3, 1-15).
Amos pe la 760 . H. 2. Necesitatea pedepsei rezult din gravitatea frdelegilor i zdrnicia plgilor
Amos era un cetean al regatului Iuda, dar misiunea sa i-a mplinit-o n precedente (4, 1-11). Pedeapsa ce va urma va fi cu mult mai grav (4, 12-13).
Samaria, n Regatul de Nord, n oraul Betel. Acolo a fost trimis, din ordinul lui 3. Profetul deplnge ruina deplin a poporului i explic cauzele ei (5,
Dumnezeu, ca s biciuiasc moravurile corupte i s predice cin i ndreptare. 1-15), neascultarea de Dumnezeu i lipsa de cin. De aceea, el rostete un
Se vede clar din cartea lui Amos ct de mare a fost pe atunci corupia intern a dublu vai". /"mpotriva acelora care ateapt fericirea de la Ziua Domnului
Regatului de Nord. (5, 18-27), i vai" mpotriva celor mari i puternici (6, 1-15).
232 233
Studiul Vechiului Testament PrpfetulAvdi
a

Partea a H-a (7, 1-9, 15) cuprinde cele cinci viziuni ale profetului. Meritul lui Amos este c a adncit tot mai mult aceste idei i le-a difuzat n mase.
1. Prin ruga profetului se nltur pedepsele anunate prin simbolurile Cu nenduplecat tenacitate a artat el c Dumnezeu este absolut drept. Ei
lcustelor (7, 1-3) i ale focului mistuitor (7, 4-6). nu prtinete pe nimeni i rspltete fiecruia dup faptele sale morale. De
2. Prin alte dou viziuni se prezice cderea casei lui Ieroboam i a regatului aceea el se ridic cu energie, ca i Ieremia, mpotriva falselor concepii ale
lui Israel. n viziunea a treia, nsui Dumnezeu apare cu o cumpn n mn, poporului, care l consider pe Iahve numai ca un Dumnezeu al lui Israel, iar pe
anunnd distrugerea lui Israel i a dinastiei regale (7, 7-9). Dup a treia viziune sine ca primul nscut ntre popoare, Dumnezeu fiind un fel de talisman mpotriva
urmeaz descrierea incidentului petrecut ntre profet i preotul Amasia din Betel nenorocirilor (9, 10).
(7, 10-17). Viziunea a patra despre un paner cu fructe arat simbolic sfritul Chemarea lui Israel nu este un privilegiu, ci un har de la Dumnezeu, de
regatului (8, 1-3). Se mustr din nou frdelegile i se prezic pedepse (8, 4-1). aceea are cu att mai mult datoria s ndeplineasc legea moral. Adevrata
3. Viziunea a cincea: Dumnezeu stnd pe altar. Prin aceasta se arat nimicirea religie n ochii lui Iahve este mplinirea voii Lui.
poporului (9, 1-10). Voia Lui cere un serviciu curat i nainte de toate mplinirea dreptii sociale.
Epilogul: Se prezice restaurarea casei lui David i a poporului (9, 11-15). Iubirea de aproapele i ndurarea fa de cel n suferin sunt virtui
Toi exegeii moderni recunosc c Amos este un scriitor de talent, avnd un fundamentale.
mare dar profetic, i o form literar ngrijit. Prin profunzimea sentimentelor i A-L cuta pe Iahve nseamn a cuta binele (5, 4-6). De altfel, numele Lui
energia spiritului, el se poate compara cu cei mai renumii scriitori biblici. Vorbirea este profanat (2, 8).
sa e simpl i sobr, remarcndu-se prin elegan i unitate. Stilul e colorat. n istoria religiei, negreit, Amos nseamn un factor de progres.
Imaginile i figurile pe care le folosete dau vioiciune cuvintelor. Unii critici pun la ndoial ns, arbitrar i fr nici un temei, unele pasaje, de
Dei pstor, trind departe de zgomotul oraului, profetul nu era lipsit de exemplu: 4, 13; 5, 8, i profeia mesianic 9, 1 1-15.
cunotine istorice i geografice. Din cartea sa se vede c Amos avea oarecare
cultur, desigur, puin obinuit la un locuitor de la ar, n secolul VIII . H. c. Autoritatea divin a crii lui Amos
Amos este, aadar, o personalitate. Numai aa nelegem cum un pstor
venind de la oi ne-a lsat cuvntrile cuprinse n cartea sa. Dar mai mult ne Autoritatea divin a crii lui Amos este adeverit de Sfnta Scriptur. Sfntul
uimete faptul c omul acesta, mnat de o for invizibil i irezistibil, i-a tefan, n cuvntarea sa (FA 7, 42-43), citeaz din Amos 5, 25 . u., Sfntul Iacob
prsit ndeletnicirile i ara, ca s mearg dincolo de hotarele rii, spre a nfrunta (FA 15, 16 . u.) citeaz din Amos 9, 11-12.
singur o mare mulime i a ataca moravurile i instituiile de acolo.
Scena descris n capitolul 7 este att de gritoare prin simplitatea ei. Amos
pstorul n faa marelui preot Amasia. Iat un tablou n care se arat valoarea
omului care nu cru nimic, ci sacrific totul pentru a asculta de vocea divin i
de contiina sa. Cartea lui Amos nu este frumoas numai prin forma ei literar, 9. Profetul A vdia
ci, n aceeai msur, e important prin ideile exprimate.
Profetul e flmnd i nsetat dup dreptate. Deosebirile sociale, abuzurile,
ipocrizia, zgrcenia i desfrul aprind indignarea lui. n felul su de a se manifesta, a. Numele i aaivitatea profetului
profetul Amos amintete de naintaul su, Ilie Tesviteanul, nfruntndu-1 pe
Ahab n arina lui Nabot i biciuind faptele Izabelei. n felul su de predicator Numele Avdia ("" nseamn n limba ebraic sluga (servul) lui
sobru, biciuind viciile i anunnd pedepse, Amos se aseamn i cu Sfntul Dumnezeu. Numele este compus din ebed (de la abad) - serv, slug i iah
Ioan Boteztorul. prescurtat din Iahve - Domnul (Dumnezeu).
Amos nu este creatorul monoteismului etic, cum susin unii exegei din Numirea Iahve este numirea cea mai caracteristic dat lui Dumnezeu i
coala evoluionist. Amos n'a creat nimic nou. exprim eternitatea Lui, nttJrr = Cel ce este, Cel Etern ( ).
Ideea sa despre sfinenia i dreptatea lui Dumnezeu, concepia sa c i relaiile Traducerea alexandrin (Septuaginta) transcrie numele: '; Vulgata:
oamenilor ntre ei trebuie s se ntemeieze pe virtute, dragoste, dreptate i ndurare, Abadias.
care formeaz bazele pentru raportul poporului Israel i al fiecrui credincios n n romnete pronunm Obadia, dup textul ebraic, iar dup textul grecesc,
parte, fa de Dumnezeu, se presupun ca ceva cunoscut mai nainte. Avdia.

234 235
Studiul Vechiului Testament ProfetulAvdi
a

n Vechiul Testament ntlnim brbai cu acest nume. Cel care a ndeplinit Nu poate fi vorba despre prima devastare, cci Edomul atunci fcea parte
un rol mai de seam a fost administratorul regelui Ahab (3 Rg 18, 3-16). din Iuda, deci nu s'ar fi putut bucura de o catastrof, cci i-ar fi atins i pe
Nici acesta, nici altul cu acelai nume nu poate fi identificat cu profetul edomii.
Avdia i deci socotit ca autor al profeiei de fa. Cei mai muli exegei tradiionaliti, ba chiar i unii protestani, fixeaz misiunea
Titlul profeiei care cuprinde numai dou cuvinte: Viziunea lui Avdia", nu lui Avdia nainte de exil, pe timpul lui Ioram, pe cnd edomiii erau dumani ai
ne d nici un fel de relaii despre personalitatea autorului i nici despre originea regatului Iuda (2 Par 21,16).
i epoca lui. Prin urmare, dup aceti exegei, profetul s'ar referi la devastarea Ierusalimului
de ctre arabi i filisteni, pe cnd ar fi participat i edomiii.
b. Subiectul i cuprinsul crtii Unii cred c Avdia ar fi scris cartea nainte de Ioil i Amos, totui ar fi profeit
mpreun cu ei, sub regele Ozia, dup ce a profeit i mai nainte sub Amasia.
Cartea lui Avdia este cea mai scurt din Vechiul Testament. Ea const din 21 Distrugerea Idumeei ar fi prezis-o profetul n timpul n care Amasia purta
versete i cuprinde o profeie amenintoare mpotriva Edomului. n aceast rzboi cu idumeii (4 Rg 14, 6-7, cf. 2 Par 25,11) i ncepea a le supune ara din
profeie distingem trei pri. nou.
1. Se descrie pedeapsa exemplar aplicat edomiilor, popor orgolios i la Cucerirea Ierusalimului pe timpul lui Ioa, n 784, nu poate fi vizat de
(1-9). Profetul anun planul lui Dumnezeu prin care s'a decretat distrugerea Avdia, cci el vorbete de dumanii strini, externi.
Edomului. Zadarnic este ncrederea locuitorilor n castelele lor naturale, ale Cei mai muli exegei moderni cred c n versetele 10-14 profetul se refer,
stncilor rii lor (1-4); Edomul va fi pustiit i prsit (5-9) la catastrofa Ierusalimului din 586 i c Avdia ar fi trit mai trziu, dup exilul
2. Se arat cauza pedepselor (10-16). Profetul insist asupra sentimentelor babilonian sau n timpul exilului. Notm c sunt unii exegei care socotesc c
dumnoase ale edomiilor fa de Israel. profeia lui Avdia este compus din mai multe cuvntri, mai vechi, din sec. IX
Edomiii i-au pricinuit nedrepti fratelui su Iuda, s'au bucurat de nenorocirea sau VIII, la care s'ar fi adugat o parte mai nou, dup distrugerea cetii (ex.
lui i s'au aliat cu dumanii lui (10-14), de aceea vor fi rspltii dup faptele lor. Sellin).
Se anun vestirea apropiat a ZileiDomnului", cnd Dumnezeu va pedepsi Toate aceste preri sunt simple conjecturi fr temeiuri raionale. Pentru
toate popoarele pentru nedreptile svrite mpotriva lui Israel. Edomul va fi vechimea crii lui Avdia poate servi drept argument aezarea crii n canon,
lovit ndeosebi (15-16). ntre Amos i Iona.
3. Restaurarea regatului lui Israel (17-21). Din punct de vedere literar este nrudire ntre Avdia i Ioil.
Cnd Dumnezeu va judeca popoarele i pe edomii, mntuirea va fi pe Astfel, Avdia 17 este nrudit cu Ioil 2, 32 (. . 3, 5).
muntele Sionului. Pe cnd Edomul va fi distrus, Israelul i va ntinde teritoriul; Comparnd textele, Ioil pare c 1-a folosit pe Avdia, ntruct adaug cum a
cei captivi se vor ntoarce n patrie i i vor lua n primire posesiunile lor. fgduit Domnul", adic la un profet anterior.
Cei restaurai vor constitui mpria lui Dumnezeu. Este apoi o mare nrudire ntre Avdia 1, 9 i Ieremia 19, 7-21.
Cum se explic aceast nrudire?
c. Timpul compunerii Cele ce sunt comune la amndoi profeii, la Avdia se afl ntr'o legtur mai
potrivit. n profeia lui Ieremia sunt cu totul mprtiate.
Data compunerii crii este mult controversat, deoarece cartea nu ne ofer De aici ar rezulta c Ieremia 1-a folosit pe Avdia i nu invers. Se tie apoi c
date destul de precise. Fixarea datei depinde de chipul cum se explic versetul Ieremia, mai ales n privina profeiilor mpotriva popoarelor pgne, are obiceiul
11, care vorbete despre o ocupare sau o distrugere a Ierusalimului. de a-i repeta pe predecesorii si.
Sfnta Scriptur, n afar de cucerirea Ierusalimului din anul 586 . H., amintete Acesta ar fi un argument despre vechimea crii lui Avdia.
nc de trei cuceriri. Prima dat Ierusalimul a fost cucerit de iac (Sesonc), Stilul crii trdeaz o epoc apropiat de cea clasic. Limba e simpl i
regele Egiptului, n al cincilea an al lui Roboam, deci cam pe la anul 928-925 lipsit de figuri de stil avntate. Nu exist n carte cuvinte care ar da de bnuit
. H. (cf. 3 Rg 14, 25-26; 2 Par 12, 2-3). existena unei epoci mai trzii. Cu toat simplitatea de exprimare, vorbirea lui
A doua oar Ierusalimul a fost devastat de ctre arabi i filisteni (cf. 2 Par 21, Avdia e viguroas i constituie un poem biblic frumos, n care adevrurile se
16), n timpul lui Ioram, regele lui Iuda (850-843 . H.), iar a treia oar sub exprim adeseori n form de ziceri, n form de sentine, de exemplu: mndria
Amasia (810-773 . H.) de ctre Ioa, regele Israelului (2 Par 25, 17-24). duce la rtcire" (31); Nu te uita la ziua fratelui n ziua'mpotrivirii i nu
236 237
Studiul Vechiului Profetullon
Testament a

te'nveseli de fiii lui Iuda'n ziua nimicirii lor" (12); Cum ai fcut, aa-i va fi"; Cartea profetului Iona se deosebete de alte scrieri profetice prin faptul c
cu ce-aipltit, aceea se va'ntoarce n capul tu" (15). cele patru capitole, n loc de cuvntri profetice, cuprind un episod din viaa lui.
Dei redus, ca extensiune, cartea lui Avdia are i o importan mesianic. Cuprinsul crii este, aadar, istoric i expune misiunea lui Iona fa de
Ea pune n legtur distrugerea Edomului i pedepsirea popoarelor pgne cu cetatea Ninive. Istoria acestei misiuni mbrac forma unei naraiuni continue, de
instaurarea mpriei mesianice. la primul pn la al patrulea i ultimul capitol.
Centrul acestei mprii spirituale va fi Ierusalimul. Iona primete ordin de la Dumnezeu s mearg la Ninive i s strige mpotriva
ei, din pricina rutii ei. Profetul ncearc s se sustrag prin fug de la aceast
d. Doctrina crii misiune (1,1-2,11). Fr s formuleze, de la nceput, motivul neascultrii sale,
el pleac la Iope i se mbarc pe o corabie, spre a fugi la Tarsis (Tars).
Profetul nva c rul nu rmne nepedepsit. Dumnezeu este un Printe O furtun se dezlnuie pe mare i corabia este n pericol.
bun i ocrotitor al celor asuprii. Potrivit unui obicei al marinarilor din vechime, folosit n asemenea cazuri, se
Pcatul aduce nenorociri. n fruntea tuturor pcatelor st mndria din care trag sori printre cei de pe corabie ca s se descopere cine este vinovat naintea
izvorsc multe altele. Cei mndri se ndeprteaz de Dumnezeu i de aceea se lui Dumnezeu, nct a atras asupra tuturor mnia Lui. Sorii cad pe Iona. Cu
ndreapt spre prpastie. asentimentul su, el este aruncat n mare (1, 11-16), care n urma acestui fapt se
linitete.
e. Autoritatea divin O mare vieuitoare marin (un chit) trimis de Dumnezeu l nghite pe Iona,
care rmne n pntecele chitului trei zile i trei nopi.
Dei nu e demonstrat cu citri din Noul Testament, totui este ntrit prin Profetul Iona este salvat apoi n chip miraculos, mulumind lui Dumnezeu
tradiia continu a Sinagogii i a Bisericii, care au admis-o n canon, n Sir 40, pentai aceasta (2, 1-10).
12, Avdia este amintit ntre cei 12 profei. Domnul i poruncete a doua oar lui Iona s plece la Ninive i s predice
acolo pocina.
Iona ascult. Ninivitenii i regele lor se ciesc. Pentru aceasta Domnul i iart
(3, 1-10).
Profetul se ntristeaz i-i dorete moartea, pentru c Dumnezeu nu i-a
10. Profetul Iona pedepsit pe niniviteni. Iona iese afar din ora i se odihnete.
Dumnezeu face s creasc deasupra capului lui o plant (chicaion), a crei
umbr i face mare plcere. Planta ns se usuc i profetul se supr i mai tare.
a. Numele i cuprinsul crii Dumnezeu i zice: ie i-a prut ru de un vrej... Dar Eu, cum s nu cru
Ninive...?" (Iona 4, 10-11).
Profetul Iona (porumbel), al crui nume l poart cartea a cincea din colecia
canonic a profeilor mici, este numit fiul lui Amitai. Titlul crii nu ne mai d b. Originea i caracterul istoric al crii
alte referine despre locul natal sau despre timpul n care a trit profetul.
n schimb ns tim c un Iona, fiul lui Amitai, originar din Gat-Chefer, o Cartea lui Iona cuprinde fapte care totdeauna au pait uimitoare, ndeosebi
localitate din teritoriul lui Zabulon, a mplinit o misiune profetic fa de Ieroboam minunea fizic a conservrii profetului n pntecele monstrului acvatic i minunea
II, regele din Samaria. istoric, convertirea Niriivei.
Din cartea 4 Rg 14, 25 aflm c Ieroboam II a restabilit hotarele lui Israel de nc din timpurile cele mai vechi, ne spune Fericitul Augustin, aceast minune
la intrarea Hamatului pn la Marea Cmpiei (Marea Moart), dup cuvntul pe a dat prilej de discuii celor necredincioi (vezi Fericitul Augustin, Epist 102,
care-1 rostise Iahve, Dumnezeul lui Israel, prin robul Su, Iona profetul, fiul lui PL. 23, 382).
Amitai din Gat-Chefer. Cu toate acestea, pn astzi majoritatea exegeilor ortodoci i catolici apr
Fr ndoial este vorba de una i aceeai persoan. Profetul Iona, fiul lui istoricitatea ntreag i literar a ciii, bazndu-se mai ales pe cuvintele Mntuitorului:
Amitai, din timpul lui Ieroboam , este identic cu autorul crii care-i poart C precum a fost Iona n pntecele chitului trei zile i trei nopi, tot aa va fi i
numele. Fiul Omului n inima pmntului trei zile i trei nopi" (Mt 12, 40).

238 239
Studiul Vechiului Testament Profetullon
a

i mai departe: Brbaii din Ninive se vor scula h judecat cu neamul Aadar, dup aceti exegei, Iona n'ar conine o istorie veritabil, ci o istorisire
acesta i-l vor osndi, cci ei s 'au pocit la propovduirea lui Iona; i iat, aici fictiv n scopul propovduirii nvturii despre universalitatea mntuirii. Iona,
e mai mult dect Iona" (Mt 12, 41). dup mrturia Mntuitorului, ar trebui socotit, potrivit acestor exegei, drept un
Prin urmare, Mntuitorul d ca un fapt istoric petrecerea lui Iona n pntecele tip literar i nu ca o persoan istoric. Mntuitorul, referindu-se la scrierea lui
chitului, predica lui Iona i cina ninivitenilor. Aceasta se vede i din mprejurarea Iona, a luat din ea numai elementele nvturii Sale i termenii de comparaie,
n care Domnul vorbete cu aceeai ocazie i n acelai chip despre venirea ns El nu vorbete n nici un fel despre caracterul real sau fictiv al tipurilor pe
reginei din Saba la Solomon, despre Iona n pntecele chitului i despre ninivitenii care le folosete. Folosirea acestor tipuri poate fi fcut tot att de bine, fie c
convertii. Se tie precis c istorisirea cu privire la regina din Saba i Solomon sunt istorice, fie c sunt literare.
este un fapt istoric. nvtura Mntuitorului i pstreaz aceeai valoare, fie c a scos nvtura
Raionalitii, n unanimitate, resping autoritatea istoric a crii, privind-o ca lui Iona dintr'o parabol, fie c a scos-o dintr'o naraiune istoric.
o alegorie sau ca un mit. Argumentul lor principal l constituie minunile istorisite Aa judec exegeii amintii, care vor s dea o soluie mai larg crii lui
aici. Ct privete aceast obiecie observm c, n general, criticii raionaliti Iona. Aici e locul potrivit s amintim c unii critici (Orelli, Gauthier, L. Sellin),
resping apriori posibilitatea minunilor. care vd n cartea lui Iona o naraiune didactic, liber construit, ar vrea s
Deci, din acest punct de vedere, nu se poate discuta cu aceti oameni. n recomande i un fond de elemente reale, luat din tradiie.
acest sens vorbete i Fericitul Augustin despre minunile din cartea lui Iona: S'ar fi conservat, zic aceti critici, pn dup exil, amintirile legturilor profetului
Sau trebuie contestate toate minunile, sau nu e nici o cauz ca s nu se dea Iona cu Ninive. Astfel s'ar putea explica cum un scriitor de mai trziu 1-a folosit
crezare acestora" (Epist 102). pe Iona ca persoan principal a crii sale. Chestiunea autorului crii, cum
Adversarii caracterului istoric al crii susin apoi c nu se poate admite rezult din cele spuse, mai st n strns legtur cu rezolvarea problemelor
misiunea unui profet evreu la pgni. Cunoatem ns i alte cazuri concrete. privitoare la caracterul crii.
Astfel, profeii mai vechi Ilie i Elisei au avut relaii cu popoarele strine, cu regii Cei care menin i apr caracterul istoric al crii i atribuie cartea lui Iona,
din Damasc. Din cartea profetului Amos desprindem ideea c Dumnezeu poart fiul lui Amitai. Ceilali prefer s-1 situeze pe autorul ei n timpul exilului. n
grij i altor popoare (9, 7). sprijinul acestei preri din urm, ei invoc caracterul mai nou al limbii, critica
De altfel, predica lui Iona ctre niniviteni nu trebuie privit ca o propovduire prea aspr ce i-ar face-o profetul despre el i felul cum este menionat Ninive
a lui Iahve i a monoteismului, ci ca un simplu ndemn la cin. Se mai obiecteaz i regele su. S'ar crede c regatul Asiria nu mai exista pe timpul profetului.
c nu e verosimil convertirea neateptat a asirienilor.
Se tie ns, din inscripiile descoperite, c ei, nu negau puterea altor zei i se c. Valoarea doctrinar
impresionau repede, ddeau crezare cuvintelor profeilor. Asirienii erau i
superstiioi. Pe lng aceasta, convertirea ninivitenilor poate fi pus i pe seama nvtura moral care se desprinde din aceast carte este mai important
harului divin, care a putut lumina i mica inimile lor. dect orice problem cu privire la originea i autorul ei.
Problema caracterului crii lui Iona i-a preocupat i i preocup nc nu n primul rnd se desprinde, din cuprinsul naraiunii, nalta idee despre
numai pe exegeii radicali, ci i pe unii Prini bisericeti i exegei credincioi. universalitatea mntuirii. Mntuirea nu este legat numai de Israel, ci se va
Fericitul Ieronim i d seama de dificultile de interpretare pe care le prezint ntinde asupra tuturor popoarelor. Poporul lui Dumnezeu nu va fi numai Israel,
cartea lui Iona (n Iona, Prol). Sfntul Grigorie de Nazianz i Teofilact ne fac ci toate popoarele de pretutindeni. Particularismul iudaic cu greu putea concepe
cunoscut c exista o interpretare alegoric a crii lui Iona, fr ca ei s ia poziie o astfel de idee. Prejudecile i egoismul erau piedici peste care nu se putea
polemic fa de ea. Nu trebuie s ignorm, zice Teofilact, c muli au admis c trece.
neascultarea lui Iona, fuga i celelalte nu sunt istorice. Iat c tocmai aceste lucrri sunt combtute, indirect, de cartea lui Iona.
Pornind de la aceste constatri, un numr de exegei romano-catolici admit nu Dumnezeu, descris n cartea de fa, este cel adevrat, universal i care se
ca ceva sigur, ci ca ceva posibil i probabil c scrierea lui Iona are un caracter distinge prin ndurare i iertare. Cartea lui Iona ocup deci un loc de frunte n
didactic sub form parabolic (Lagrange, Condamin, Van Hoonacker, Lesetre . a.). literatura sacr a evreilor. Spiritul care se desprinde din ea are ceva din acela al
Teza moral care s'ar cuprinde n carte ar fi: Providena, atotputernicia i Evangheliei.
ndurarea lui Dumnezeu i mbrieaz pe toi oamenii i chiar i cei mai ri Cartea nva c Dumnezeu arat solicitudine i iubire pentru toate creaturile,
dumani ai lui Israel pot obine iertare prin cin". fr excepie, de aceea i Israel trebuie s neleag c el are misiunea s fie

240 241
Studiul Vechiului Testament ProfetulMihei
a

crainicul lui Dumnezeu pentru ntreaga omenire. ...De la iudei este mntuirea", profei. Cartea profetului Miheia cuprinde att profeii de ameninare, ct i de
zice Mntuitorul ctre femeia samarineanc (In 4, 22). mngiere.
Naraiunea mai arat nc necesitatea i valoarea pocinei. Fr pocin nu n scrierea lui Miheia se pot deosebi trei pri:
exist iertare. 1. Se anun pedeapsa asupra Samariei i Iudeii, dar i sperana restaurrii
A treia nvtur, desprins din carte, este aceasta: trimisul lui Dumnezeu (1, 2 - 2 , 13). Caracterul amenintor al profeiilor este ntrit prin mreaa i
trebuie s-i ndeplineasc totdeauna misiunea sa; n caz contrar va fi urmrit de neateptata intrare n scen a lui Dumnezeu ca Judector. Profetul anun mai
justiia divin. nti Samariei pedeapsa meritat, apoi lui Iuda, pentru idolatria lui (11-16).
Misiunea ncredinat de Dumnezeu, orict de grea ar fi, poate s fie ntotdea- Frdelegile provoac judecata (2, 1-11), dar Dumnezeu va mntui rmia
una ncununat de succes, fiindc Dumnezeu l inspir i l sprijin pe trimisul Su. poporului biblic (2, 12-13).
i din punct de vedere literar cartea lui Iona este demn de remarcat. n 2. Pedepselor grave care se anun li se opune restaurarea mesianic. Vor fi
literatura Vechiului Testament, ea este o perl de valoare unic. Ea se situeaz pedepsii mai-marii poporului i pseudo-profeii, pentru nedreptile lor.
alturi de cartea Rut", care este tot att de restrns n ceea ce privete cuprinsul Ierusalimul i templul vor fi distruse (3, 8-12), dar n timpul mesianic muntele
(Sellin). Sionului se va umple de glorie, iar poporul se va bucura de pace (4,1-8). Calea
spre mntuire ns va fi exilul (4, 9-12). n timpul acela cnd Israel va fi lepdat,
se va scula un pstor nou pentru popor (5, 18), dar mai nti se va nimici
reazemul ncrederii false (5,9-14). Mntuitorul cel ateptat se va nate n Betleemul
Iudeii (5, 2).
11. Profetul M iheia 3. Procesul lui Dumnezeu cu poporul biblic (6, 11 - 7, 20) n form de
dialog. Dumnezeu amintete poporului binefacerile Sale din trecut i se plnge
de necredina lui. Poporul se ntreab prin ce fel de sacrificii va putea ctiga
a. Numele i cuprinsul crii bunvoina divin. Lui i se rspunde c Dumnezeu cere cu totul altceva: mplinirea
dreptii, a facerii de bine i a smereniei (6, 1-8).
Numele Miheia, n evreiete Micaia sau Mica, n forma cea mai lung Micaichu, Pericopa urmtoare (6, 9-16) schieaz un tablou despre starea moral i
nseamn: cine este ca Iahve? Numele Arhanghelului Mihail (Mikael), cine este religioas a poporului. Se enumera diferite pcate: idolatria, nelciunea,
ca Dumnezeu? (Dn 12, 1), este un fel de sinonim al lui Mica. n Vechiul Testa- exploatarea sracilor, minciuna. De aceea i va lovi pedeapsa: nu vor culege
ment, numele Mica era mult ntrebuinat. ntre ali purttori ai acestui nume, unde au semnat. Profetul deplnge decderea i pcatele poporului biblic (7,
cunoatem i un profet mai vechi, Mica, fiul lui Imla, care ndeplinete un rol 1-6).
important n istoria regilor Ahab i Iosafat (3 Rg 22, 8; 2 Par 18, 7).
Acest profet era din Regatul de Nord i nu poate fi confundat cu profetul de b. Autenticitatea i integritatea crii
care ne ocupm. Acesta din urm era originar din Moreet Gat, localitate aezat
n esul maritim efela, nu departe de cetatea filistean Gat, nspre sud-vest de Mai muli critici neag autenticitatea, dac nu a tuturor, cel puin a unora
Ierusalim. dintre profeiile mesianice din cartea lui Miheia, pe care ei le aaz dup exil.
Miheia din Moreet era un contemporan al lui Isaia i a profeit n Regatul de Aa sunt, de exemplu, capitolele 4 i 5.
Sud. Titlul crii ne spune c el a activat sub regii Iotam, Achaz i Iezechia, deci Tabloul convertirii popoarelor la Legea lui Iahve (4,1-5) n'ar putea avea un
cam ntre anii 730-683 , H. autor din secolul VIII. Dar se tie c i ali profei au predicat aceast convertire
Pe cnd Isaia, contemporanul su, i dezvolt activitatea profetic n Ierusalim, nainte de exil. Amintim capitolul 3, 17 din cartea Ieremia. Se vorbete apoi de
avnd mare influen n cercurile politice i la curtea regilor din Iuda, Miheia o captivitate babilonic: i vei ajungepn'la Babilon i de acolo Domnul,
este un om de la ar, un om din popor. Preocuprile sale cuprind mai curnd Dumnezeul tu, te va izbvii i te va rscumpra din mna vrjmailor ti"
clasele rurale, exploatate de proprietarii bogai din Iuda. Miheia este preocupat (4,10). Acest lucru ar fi de neconceput pe timpul lui Miheia, atunci cnd pericolul
deci de probleme rurale i religioase, nu de probleme de ordin politic. nu venea din Babilon, ci din Asiria.
Deoarece Miheia a proorocit cam n acelai timp i mpreun cu Isaia, este Rspundem la aceast obiecie c, din punct de vedere profetic, nu e nici
explicabil asemnarea mare ce se observ ntre unele pericope ale acestor doi greutate s admitem la un scriitor din secolul VIII cunotina unor evenimente

242 243
Studiul Vechiului Profetul
Testament Miheia

care se vor desfura dup 150 sau 200 ani, cum este exilul babilonic i ndurarea Lui nu e mai prejos. Dreptatea trebuie s fie satisfcut cu orice pre.
sfritul su. Amintirea captivitii babiloniene, ntr'o epoc n care, omenete Numai dup aceasta Dumnezeu Se ndur (7,18-20). Ingratitudinea poporului l
vorbind, se putea presupune mai curnd captivitatea asirian, dovedete mic pe El ca pe un Printe (6, 1). Concepia lui Miheia despre Dumnezeu se
adevrul profeiei. aseamn cu cea a lui Isaia.
Se mai obiecteaz c tonul pare entuziast i ncurajator n capitolele 4-5 i
aceasta ar contrasta puternic cu tonul amenintor din primele trei capitole. 2. Morala social. n chip deosebit, mustrrile lui Miheia se ndreapt
Observm c aceast obiecie nu este serioas. n timpul lui Miheia se aflau mpotriva dezordinilor morale i sociale: minciuni, trdri, nedrepti i lcomie.
situaii potrivite, cnd profetul putea s-i manifeste un astfel de optimism. O Din acest punct de vedere se aseamn cu Osea, Amos i cu Isaia (5, 8-24; 10,
astfel de situaie putea s fie aceea de ndat dup cderea Samariei, cnd 1-4). n numele dreptii ultragiate, Miheia denun exploatarea neomenoas a
Ierusalimul a fost cruat de nvlirea armatei asiriene (722 . H.). Cina produs celor sraci. ndeosebi sracii sunt victimele celor bogai (2,1-2; 3,1-4). Lcomia
de predicarea profetului i reforma ntreprins de Iezechia puteau fi considerate pseudo-profeilor i a preoilor l revolt n acelai grad (3, 5-12). Dezordinile
drept cauze ale evitrii pericolului asirian. n acest sens vorbete i Ieremia (12, publice i sociale au falsificat sentimentul religios, n sensul c religia era
18-19). considerat ca o afacere a unor simple practici exterioare (6,6-8). Cu acest prilej
Peste tot ns, ncercarea criticilor de a nu-i atribui lui Miheia unele seciuni Miheia a vestit acele memorabile cuvinte, care definesc adevrata pietate: Nu i
din carte nu numai c este arbitrar, dar i lipsit de orice convingere. Fr nici s'a spus, o, omule, ce este bun? sau ce anume cere Domnul de h tine, dect s
un motiv, criticii acetia vor s distrug unitatea literar a acestei lucrri, ale crei faci dreptate i mila s'o iubeti i s fii gata s ii pasul cu Domnul, Dumnezeul
trei pri formeaz un exemplu armonios care, singur, pledeaz pentru originea tu?" (6, 8). Aceste cuvinte, frnte parc din Evanghelie, merit s ne atrag
lor comun". Aceast unitate logic ne face s credem c Miheia i-a. compus atenia n gradul cel mai nalt.
cartea sa pe la sfritul carierei sale profetice. Nu trebuie s pierdem din vedere
c Miheia a activat, ca profet, vreo 30 ani. 3. Viitorul mesianic este o latur foarte important n preocuprile lui
Dac ne gndim c el a concentrat predicarea lui de 30 ani numai n apte Miheia. Dup pedeaps, Ierusalimul va fi restaurat n chip strlucit i va deveni
capitole, atunci ne putem da seama de caracterul foarte rezumativ i uneori centrul popoarelor, care se vor ndrepta spre el (4, 2). Conductorul Israelului
abrupt al scrisului su. celui Nou, al mpriei mesianice, se va nate n Betleem (5, 2). Naterea lui
Ct privete limba profetului, putem afirma c el ocup un loc onorabil pe Mesia n Betleem este un element profetic numai al lui Miheia. Mesia, n acelai
lng marele su contemporan, Isaia. Profeiile lui Miheia sunt scrise ntr'o limb timp, este preexistent i personal. El va aduna tot poporul i va asigura pacea
pur i corect. Stilul su este elegant, suplu, simplu i natural. general (5, 2; 5, 5).
Caracterul rezumativ al cuvntrilor lui Miheia contribuie a le da vioiciune i Autoritatea divin se confirm prin mrturia Sfintei Scripturi. tim c Ieremia
strlucire. nceputul crii este solemn ca i la Isaia. Profetul folosete, n exprimare, a scpat de moarte, citind exemplul lui Miheia (Ir 26, 17; cf. Mi 3, 12). ntrebai
foarte adesea imagini originale i expresive. O particularitate a stilului su este fiind de ctre Irod despre locul naterii lui Mesia, membrii sinedriului rspund
folosirea multor jocuri de cuvinte (paronomaze - 1,10-15). Din cauza scurtimii pe baza profeiilor lui Miheia (Mt 2, 1-6). nsui Domnul nostru Iisus Hristos
cuvntrilor, profetul face treceri pe neateptate de la ameninri la promisiuni folosete vorbirea lui Miheia cnd zice: i dumanii omului sunt casnicii lui"
(3, 12; 4, 1). (Mt 10, 36; cf. Mi 7, 6).

c. Valoarea doctrinar a crii Particularitile scrierii

Valoarea doctrinar a crii poate fi privit din trei puncte de vedere: cu


privire la nsuirile lui Dumnezeu, la morala social i la viitorul mesianic.

1. nsuirile lui Dumnezeu. Profetul l concepe pe Dumnezeu n toat


majestatea i suveranitatea Sa. El este Stpnul suprem al poporului Su, dar i
al altor naiuni (6, 3-5). Frdelegile religioase i morale ale celor dou regate
sunt rzvrtiri mpotriva lui Dumnezeu. Dreptatea divin este riguroas, dar i

244 245
P rofetul N aum

b. Timpul n care a trit profetul


12. Profetul N aum
n ce timp i-a ndeplinit misiunea profetic Naum? Titlul crii ne indic
numai patria profetului i obiectul scrierii: Profeie mpotriva Ninivei. Cartea
a. Numele crii vedeniei lui Naum cel din Elco". De aici nu aflm nimic despre epoca sa. Astzi
se tie precis, din cronica lui Nabupolasar, c Ninive a fost distrus la 612 . H.
Naum nseamn consolator, mngietor. Cuvntul se reduce la aceeai O coaliie puternic a mezilor condui de regele Chiaxare i a babilonienilor,
rdcin ca i Neemia Menahem, sau Naham (el a mngiat). Cuvntul se pronun condui de Nabupolasar, la care s'au adugat i schiii, au dat n anul 612 . H.
n limba ebraic Nahum i n'a fost purtat de alte persoane n Vechiul Testament. trei mari btlii mpotriva marii ceti, dup cum am vzut n alt parte, care,
Fericitul Ieronim vede o apropiere ntre numele profetului i lucrarea sa. Naum dup o eroic mpotrivire, a czut i a fost distrus pentru totdeauna.
se traduce mngietor", cci acum, n timpul lui Iezechia, regele din Iuda, zece nsui regele asirian inariscun moare mpreun cu mai muli comandani.
seminii au, fost duse n captivitate de asirieni, sub care profeia de fa ar fi fost Un contingent de aprtori evadeaz i se retrag la Haran. Ultimul rege Aurbalit
adresat ca o mngiere poporului evreu, deportat n captivitatea asirian (In mai continu nc civa ani s se apere, pn cnd, n sfrit, se pune capt
Nach. ProL). fostului imperiu asirian. Profeia lui Naum a fost scris, prin urmare, nainte de
n titlul crii (1, 1) Naum se numete Elcoitul, adic brbat originar din 612.
Elco. Este foarte mult controversat chestiunea aezrii localitii Elco. n afar Versetele 3, 2 i mai ales 3, 8-11 ofer un amnunt precis i preios. Profetul
de profeia lui Naum nu mai este amintit n Biblie. Onomasticonul lui Eusebiu vorbete n 3, 8-11 despre distrugerea Tebei (No-Amon), capitala Egiptului
localizeaz Elcoul () la rsrit de Iordan. Ieronim l localizeaz n Galileea. superior, spre a o pune n comparaie cu distrugerea Ninivei. No-Amonul din
Prerea lui Ieronim, dei a fost nsuit de mai muli exegei (Cornelly, Crampon), cartea lui Naum este astzi identificat, cu certitudine, cu fosta capital a Egiptului
pare puin probabil, ntruct ne ntrebm la ce ar fi folosit un profet n Galileea, superior pe Nil. Ruinele sale grandioase i impozante se vd lng satele Luxor
dup distrugerea Regatului de Nord? Cei care mprtesc opinia lui Ieronim i Carnak. No-Amon este transcrierea ebraic a cuvntului egiptean Nai-Amun
cred c Naum ar fi aparinut prii din populaia celor zece triburi, rmase n ar sau Nu-Amon - oraul lui Amon. Numirea Teba este o alt denumire pentru
la 722 . H. sau revenite din exil. acest ora i ar fi transcrierea lui Tape (hipopotam).
Se obiecteaz c Naum nu amintete nimic de Samaria, c el se intereseaz No-Amonul a fost cucerit i distrus de ctre asirieni pe la 663-662 . H., dup
numai de Iuda. Acesta ar fi un indiciu c profetul n'ar avea legtur cu partea de cum rezult din analele lui Asurbanipal. Aadar, anii 663 i 612 . H. sunt cele
Nord a rii. S'ar putea rspunde ns c, n timpul lui Naum, Samaria era de dou date sigure ntre care se situeaz profeia lui Naum i compoziia crii
mult distrus, iar locuitorii rmai n ar considerau din nou Ierusalimul ca sale. Unii exegei sunt de prere c Naum a scris cartea sa nu mult timp dup
centru al cultului. De altfel, este posibil ca familia lui Naum sau nsui profetul s cderea No-Amonului, fiindc amintirea cderii capitalei egiptene trebuia s fie
fi emigrat din Galileea n Iudeea. Pe vremea Mntuitorului fariseii exprimau nc proaspt n memorie, deci cartea lui Naum ar fi scris pe la 660-650 . H.
convingerea c din Galileea n'a ieit vreun profet (In 7, 5). Alii fixeaz data profeiei ceva mai trziu, ntre 630-620 . H., cnd profetul
S'a pus ntrebarea dac nu cumva Elco a fost Kefer Nahum, satul lui Naum. ar fi fost impresionat de anumite scene, precursoare cderii apropiate a Ninivei
n cazul acesta, Capernaumul ar fi patria profetului. Dar n Vechiul Testament nu (3, 11 . u.): fie expediia lui Fraorte contra Ninivei (635 . H.), fie moartea lui
se vorbete nimic despre aceast localitate, amintit att de mult n Noul Testament. Asurbanipal la 625 . H.
Sfntul Chirii din Alexandria (n Nah. 1,1) tia din tradiie c Elco este situat Tradiia iudaic antic mrturisete c Naum i Avacum au profeit pe timpul
n Iudeea, dar Pseudo-Epifanie (De Vitis proph. 17) l localizeaz n teritoriul regelui Mnase (adic ntre 693-639 . H.).
tribului Simeon, n apropiere de Eleuteropolis Bet-Dschibrin.
n sfrit, ncepnd din secolul XVI, s'a semnalat n apropiere de Moul, c Cuprinsul crii
adic de fosta cetate Ninive, un sat cu numele de Alcu i s'a ncercat s fie
identificat cu locul natal al lui Naum. Tradiia din urm e prea nou ca s merite Cartea cuprinde o singur profeie despre cderea Ninivei. Putem deosebi
a fi luat n consideraie. Putem spune c este o simpl asemnare de nume dou pri: 1,1 - 2, 3 i 2, 4 - 3, 19.
ntre Elco, patria profetului, i Alcu de lng Moul. Mai curnd credem c Prima parte se prezint ca o introducere general, unde profetul descrie
Naum este originar din Iudeea. Aceasta o arat limba sa curat, clasic. puterea distructiv absolut a lui Iahve, ndreptat mpotriva inamicilor Si, cu
246
247
Studiul Vechiului Testament ProfetulNaum

un epilog asupra mntuirii lui Iuda. Partea a doua descrie n dou tablouri e. Caracteristica scrierii
viguroase distrugerea iminenta a Ninivei.
Introducerea (partea I). Ideile dezvoltate n introducere sunt urmtoarele: Din punct de vedere religios, cartea lui Naum este socotit mai prejos dect
descrierea mrea a puterii lui Iahve; Dumnezeu este drept i rzbuntor (1, ale altor profei (Isaia, Amos, Miheia). Totui elementul religios este reprezentat
2-6); buntatea lui Dumnezeu care l mntuiete pe poporul Su i i nimicete ndeajuns n capitolul 1. Descrierea lui Dumnezeu, de la nceput, este
pe inamici (1-10); Iahve se adreseaz ctre apstor (Ninive), care va fi umilit i impresionant. Ea zugrvete puterea, dreptatea i buntatea lui Dumnezeu.
distrus (1, 11-14), apoi ctre Iuda, care va fi restabilit i restaurat (2, 3). i din celelalte capitole (2,3) se desprinde o nalt idee religioas. Dumnezeu
Partea a Ii-a (2, 4 - 3 , 19) n dou tablouri se expune pedepsirea Ninivei. este acela care conduce destinele omenirii. El pedepsete oraul Ninive pentru
Primul tablou (capitolul 2) descrie asediul i distrugerea oraului: profetul frdelegile lui. Unii critici apreciaz cartea lui Naum mai puin favorabil din
ndeamn mai nti n chip ironic poporul Ninivei la rezisten i zugrvete punct de vedere religios. Profetul ar face parte, zic ei, dintre acele spirite
fora armatei asediatoare (2,4-5). Se descrie apoi ocuparea oraului i devastarea naionaliste ovine, care i fceau opoziie lui Ieremia (Ir 28). Naum ar fi mnat
lui (2, 6-11). Oraul devastat se compar cu oraul puternic de alt dat (2, de un spirit de rzbunare, ar manifesta sentimentele unui patriot strmt, apreciere
12-14). Tabloul al doilea (capitolul 3) arat c distrugerea este inevitabil i care este cu totul nejust. Viaa intern, care pulseaz n poemul de fa, se
meritat, din pricina crimei Ninivei. Profetul nfieaz din nou scena dezastrului datorete soliei divine, pe care Naum avea misiunea s o fac cunoscut:
Ninivei. Se enumera crimele care fac meritat aceast pedeaps (3, 1-7). Se pedepsirea unui duman brutal al poporului Israel, pedepsirea poporului asirian,
amintete distrugerea No-Amonului (Teba), exemplu pentru distrugerea Ninivei care, timp de dou veacuri, n'a ncetat s devasteze i s nsngereze regatul lui
(3, 8-11). Ninive este coapt pentru distrugerea ei ireparabil, care va umple de Israel (secolele IX-VIII). Ceasul pedepsirii se apropie de sfrit. Cu ct bucurie
bucurie toate popoarele (3, 12-19). anun profetul sfritul suferinelor i pedepsirea asupritorilor. Totui Naum nu
este condus de un sentiment steril de rzbunare, fireasc poate, pentru sufletele
. Autenticitatea crui cele chinuite, n aceast epoc.
Naum este profet. El nu vorbete deci n numele su, ci n numele lui Iahve,
n general, autenticitatea crii este admis de critici. Cu privire la capitolul Care este un Dumnezeu gelos i Care Se rzbun: Domnul Se rzbun cu
1, unii critici fac anumite obiecii. Forma literar particular, n genul unui psalm, mnie, Domnul Se rzbun pe vrjmaii Si i-i nimicete pe potrivnici. Domnul
este mult discutat. Capitolul I ar fi, dup Bikel, Gunkel, Hoonacker, L. Gauthier e ndelung-rbdtor i mare-I este tria i pe cel vinovat nu-l va lsa Domnul
. a., o compoziie de dat mai recent pentru a servi dreptprolog''crii. Forma nepedepsit..."(Naum 1, 2-3).
alfabetic a psalmului ar fi nc un argument de compunere mai trzie (forma Pedeapsa este o fapt de justiie, nu de rzbunare. Profetul insist asupra
alfabetic s'a putut verifica pn la litera ebraic mem; mai departe sunt numai crimelor Ninivei, care va fi pedepsit numai din pricina desfrului fr de seamn
conjecturi). al acelei desfrnate, cea care vinde neamuri cu desfrul i triburi cu-ale ei
Opinia aceasta nu e dect o ipotez. Forma alfabetic a capitolului 1 nu fermecaturi" (Naum 3, 4).
poate fi socotit ca un temei suficient pentru a nu i se atribui lui Naum. tim c Apoi Naum protesteaz mpotriva Ninivei din cauza umanitii ultragiate,
i ali profei au folosit n cuvntrile lor stilul i forma unor psalmi (Isaia, cci peste cine oare n'a trecut, fr'ncetare, rutatea ta?", spune profetul n
Ieremia, Avacum). capitolul 3, 19 Divinitatea crii nu se ntrete prin citri din Noul Testament,
Profeia lui Naum mpotriva Ninivei este socotit ca o capodoper poetic. ns profeia a fcut totdeauna parte din canon i prin acest fapt ea este recunoscut
Se distinge printr'o unitate armonic, spre deosebire de variaiile crii lui ca atare. Se pare c Ieremia a cunoscut profeia lui Naum (Naum 1, 13, cf. Ir
Miheia, care se succed n chip brusc. Limba lui Naum este proaspt i pur. 30,8; Naum 3, 5-13,19, cf. Ir 13, 22 . u. etc).
Stilul e vioi, sprinten, plin de colorit, nvalnic, plin de apostrofe, imagini i
comparaii originale. Comparaiile sunt izbitoare, descrierile sunt cnd pitoreti,
cnd tragice. Scenele cuceririi Ninivei sunt foarte vii, precise i variate. Fraze
scurte, dramatice, parc sunt nite lovituri de sabie. Profetul tie s fie la
nceput magnific i solemn, iar n restul crii plin de suplee i vigoare. Cu
drept cuvnt cartea lui Naum poate fi socotit printre bucile cele mai strlucite
ale literaturii ebraice.

248 249
P rofetul Avacum

13. Profetul A vacum Urmnd tradiiei vechi iudaice (Seder, Olam), muli exegei fixeaz cartea lui
Avacum n timpul domniei lui Mnase (pe la sfritul domniei). Aa, de exemplu
opineaz V. Tarnavschi, Hoberg, Keil, Fr. Delitzsch . a. Alii aaz profeia n
a. Numele i epoca profetului timpul domniei lui Osia, alii, n sfrit, n timpul lui Ioachim.
Motivele invocate pentru stabilirea datei n timpul lui Mnase (650-540 . H.)
Avacum, n evreiete Chabacuc (Habacuc), deriv de la verbul babac" i sau n timpul lui Iosia, n anul 627 . H., sunt urmtoarele: profetul descrie
nseamn a mbria. Septuaginta reproduce numele sub forma , de invazia chaldeilor ca ceva neateptat, de necrezut: ...c Eu n zilele voastre
unde romnescul Avacum. n romnete nu este uzitat forma Habacuc. Vulgata lucrez un lucru pe care nu-l vei crede dac vi-l va spune cineva" (Ave 1, 5).
red numele sub forma de Habacum. Fericitul Ieronim atribuie numelui o Acestea se puteau spune numai nainte de proclamarea lui Nabupolasar ca rege
nsemnare profetic ce st n legtur cu coninutul crii. Nune Habacuc independent n Babilon (626 . H.).
habemus in manibus cui vel ex eo quod amabilis Domini est vocatur aplectio, Exegeii moderni dateaz profeia, de regul, n jurul anului 605 . H. (Von
vel quod n certamen et luctam et (ut ita dicam) amplexum cum Deo congreditur Hoonacker, Vigouroux). Unii merg i mai departe, oprindu-se la anul 600 . H.
amplexantis, id est, luctantis sortitus est nomen" (Com. in Habacuc, Prolog). sau dup acest an.
Deci, dup Fericitul Ieronim, Avacum l mbrieaz pe Dumnezeu, cci el se Credem c adevrul este, cu cea mai mult probabilitate, de partea acelora
lupt cu Iahve i i apr poporul su. Unii exegei moderni (Fried, Delitzsch, care dateaz cartea lui Avacum ndat dup moartea lui Iosia (609-608 . H.).
Peiser) aduc numele Habacuc n legtur cu un substantiv asirian hambacucu, Starea social critic descris n capitolul 1, 2-3 se potrivete bine cu cea din
denumirea unei plante de grdin. timpul domniei lui Ioahaz i