Sunteți pe pagina 1din 1

In atenția domnului Secretar General, George Boroi,

Domnule Secretar General,

Subsemnata, Marina-Aura Georgiana, membru activ al asociației ELSA(European Law


Stdents` Association) București, prin prezenta adresă vă solicit respectuos cazarea și masa în
regim sportive, pentru perioada 18-27 iulie 2018, a unui număr de aproximativ 60 de
persoane în cadrul Complexului Omiplic Sydeny 2000, în scopul desfășurării activiăților
academice și sociale aferente proiectului Summer ELSA Law School –
Mergers&Acquisitions.

ELSA (The European Law Students` Association) a fost înfiinţată în 1981 de studenţi la
Drept din Austria, Germania, Polonia şi Ungaria, fiind cea mai mare organizaţie
internaţională a studenţilor la Drept şi a tinerilor jurişti. În prezent, ELSA există în 41 de ţări
europene, în cadrul a peste 300 de universităţi, reunind peste 35.000 de membri.
ELSA București, este parte constitutivă a asociației ELSA România, aceasta din urmă fiind
singura asociaţie a studenţilor la drept care activează la nivel Naţional. ELSA București
contribuie la dezvoltarea culturală şi profesională a studenţilor prin organizarea de stagii de
practică, desfășurarea de procese simulate, seminare și conferințe, redactarea de publicații
juridice și proiecte la nivel internațional, precum școlile de vară.
Aflate la IX-a ediție, școlile de vară ELSA București sunt un proiect de amploare al
asociației care reunește studenți la drept și specialiști de renume ai domeniului juridic din
țările membre ale Uniunii Europene. „Mergers & Acquisitions” reprezintă o școală de vară
internațională, care izvorăște din spiritul educației non-formale și din dorința perpetuă de
pregătire a tinerilor juriști. Abordarea conceptului de fuziuni și achiziții oferă participanților
oportunitatea de a lua parte la diferite activități academice, sociale și culturale, prin
intermediul cărora să capate un bagaj informațional referitor la cele mai întâlnite operațiuni
pe care domeniul Corporate Finance le presupune. De asemenea, școala de vară reprezintă și
o împrejurare prielnică în care studenții familiarizați cu această arie de activitate să își
consolideze și să își dezvolte cunoștințele.
Fiind un context favorabil pentru conturarea de viziuni și împărtășirea de opinii, SELS își
propune să reunească studenți la ciclul de învățământ licență, master, profesori universitari și
diferiți specialiști în domeniu.

02.02.2018 Cu deferență,
Aura-Georgiana Marina

S-ar putea să vă placă și