Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

JUDECĂTORIA BABADAG

DOSAR ……………………………

TERMEN …………………………

DOAMNA PREŞEDINTE,

Subsemnatul (a) …………………………….. în calitate


………………… vă rog să îmi aprobaţi eliberarea unui certificat după
minuta din dosarul nr. ……………….. fiindu-mi necesară
la………………………….

Data:

SEMNĂTURA

DOAMNEI PREŞEDINTE A JUDECĂTORIEI BABADAG

S-ar putea să vă placă și