Sunteți pe pagina 1din 1

4.

Unitatea de învăţare: „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului”


Număr de ore alocat:7+1
NR. CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE
CRT. SPECIFICE (metode,
mijloace)
* Lectura şi explicarea Decalogului precum o Metoda
1. Decalogul: importanța lui în Explicarea modului scară a virtuţilor către dobândirea mântuirii; ciorchinelui, cubului Verificarea
viața umană;
de aplicare în viaţa * Exerciţii de identificare în Porunci a Studiul de caz activităţii
personală a virtuţilor creştine şi a răsplătirii de către Discuţia suplimentare
2. Răspunsul omului la chemarea învăţăturilor Dumnezeu a împlinirii acestora Meditaţia
lui Dumnezeu cuprinse în Porunci * Identificarea virtuţilor, numirea roadelor Jocul didactic Chestionarea
3. Argumentarea aduse in viata fiecarui crestin, descoperirea Exerciţiul orală curentă
Mărturisirea credinței în
Vechiul Testament importanţei pacatelor ce pot alunga virtutea; Povestirea Observarea
participării active la * Argumentare a importanţei faptelor bune şi Explicaţia sistematică a
4 Calitățile omului și slujirea lui viaţa comunităţii a virtuţilor pentru mântuire; activităţii
Dumnezeu Participarea activă la * Exerciţii de introspecţie; elevilor
acţiuni civice alături * Definirea unor păcate- la alegere-, Autoevaluarea
5 Recapitulare de persoane care au constientizarea consecintelor si descoperirea
alte credinţe sau „medicamentelor” necesare in vindecarea
6 Evaluare convingeri religioase acestora;
*Descoperirea calităților sau a virtuților care
îl pot bucura pe Dumnezeu.

S-ar putea să vă placă și