Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.

1, Balintești
PROFESOR: Elisei Marius
CLASA: a VII - a
DATA: 15.02.2018
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Trăirea învățăturii creștine
LECŢIA: Legea cea nouă: Fericirile
TIPUL LECŢIEI: Verificare și evaluare a cunoștințelor dobândite

COMPETENȚE SPECIFICE:
- Să recunoască iubirea lui Dumnezeu pentru oameni în minunile şi învăţăturile Sale
- Să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în contexte lingvistice noi
- Să explice modul de aplicare în viaţa personală a învăţăturilor cuprinse în Fericiri
- Să argumenteze importanţa participării active la viaţa comunităţii
- Să participe activ la acţiuni civice alături de persoane care au alte credinţe sau convingeri
religioase

STRATEGII:
METODE:
1. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor:
Metode de comunicare orală:
- metode expozitive: explicaţia, dialogul
MIJLOACE:
A. Mijloace informativ-demonstrative:
- mijloace cu mesaj informaţional: auxiliare, caiete
B. Mijloace de evaluare a rezultatelor învǎţǎrii: proba scrisă

INSTRUMENTE DE EVALUARE: testul de evaluare


FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂTII: frontală, individuală
RESURSE:
- Umane – elevii clasei a VII-a
- De timp - 50’
- Materiale:

Oficiale:

m1: Programa școlară:

- ***, “ Curriculum naţional. Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VII-a”,

Bucureşti, 2008;

- „Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VII–a” ;


- „Proiectarea unităţii de învăţare: Trăirea învățăturii creștine”.

m2: Macroproiectarea didactică

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1982.

2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom”, Iaşi, 1999.

4. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a VII-a, Editura Sf. Mina,
Iaşi, 2001.

5. Muha Camelia, Elena Mocanu, Ionela Ene, Ghid de proiectare didactică, Editura Sf. Mina,
vol. I, Iaşi, 2002.

6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba
Iulia, 2000.
Mijloace
Nr Ob Timp Metode si Forme de
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului de Evaluare
crt Op min procedee organizare
învăţământ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Salutul - Salutul
Activitate
Momentul 2’ - Rugăciunea - Rugăciunea
organizatoric - Notarea absenţelor - Pregătirea pentru frontală
1. - Pregătirea pentru începerea lecţiei începerea lecţiei

- Se precizează obiectivele de
evaluare, respectiv cunoaşterea unor
noțiuni religioase (definiția virtuții,
păcatului, virtuțile cuprinse în Fericiri, - Elevii ascultă precizările
2. Prezentarea
virtuțile morale), dar și modalitatea făcute de profesor. Activitate
obiectivelor de 3’ concretă de împlinire a acestor virtuți Explicaţia
frontală
evaluare din Unitatea de învățare “Trăirea
învățăturii creștine” (Legea cea nouă:
Fericirile, Faptele bune – roade ale
virtuților, Faptele rele – încălcări ale
voii lui Dumnezeu)
Verificarea 40’ - Se realizează prin împărţirea fişei Explicaţia Fişa de Activitate Evaluare
cunoştinţelor de evaluare şi acordarea lămuririlor evaluare frontală scrisă
elevilor necesare (de conţinut, de timp etc.)
- Definiţia unor concepte: virtute,
3. păcat
- Precizarea valorii de adevăr a unor
afirmații, pe baza cunoștințelor
învățate
CO1
- Stabilirea unor legături între
anumite expresii și explicațiile lor;
- Identificarea corectă a celor patru
virtuți morale învățate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CO2
- Formularea învățăturilor morale
CO3 desprinse din Fericiri
- Formularea unor exemple
CO4 concrete (fapte bune) ce decurg din
virtutea milosteniei
CO5

CO6 - Împart fişele - Elevii primesc fişa de Activitate


evaluare şi rezolvă itemii individuală
CO7 - Supraveghez elevii testului

- La sfârşit, strâng testele şi explic


rezolvarea corectã.

- Discutã cu elevii modul în care - Elevii numiţi prezintă oral Activitate


trebuia rezolvat corect testul. rezolvarea exerciţiului frontală

4. Aprecierea 3’ - Testele se corecteazã şi se discutã Conversaţia Activitate Aprecieri


rezultatelor, împreunã cu elevii, ora urmãtoare. frontală verbale
concluziii

5. Încheierea
2’ - Rugăciunea - Rugăciunea
activităţii - Salutul - Salutul

S-ar putea să vă placă și