Sunteți pe pagina 1din 4

Data:

Numele şi prenumele: ___________________________

Test de evaluare

Clasa a VI – a

Se acordă 10 p din oficiu

Timp de lucru: 50 de minute

Subiectul I (60 P)

1. Cei doi orbi au fost vindecați datorită:


a. Credinței
b. Blandeții
c. Sincerității
2. Slăbănogul de la Vitezda aștepta:
a. Pe Mesia
b. Un înger
c. Un sfant
3. Cei zece leproși au mers:
a. Acasă
b. La preoți
c. La Iisus
4. Gratitudine înseamnă:
a. Grație
b. Dărnicie
c. Recunoștință
5. Iertarea greșelilor de după botez se face prin:
a. Recunoaștere
b. Strădanie
c. Spovedanie
6. Părerea de rău pentru păcate se numește:
a. Iertare
b. Întreptare
c. Căință
Subiectul II (30 p)

1. Alcătuiește o compunere de minimum zece randuri în care să relatezi o întamplare din


viața proprie, pornind de la următorul citat: ”Hristos să se sălășluiască, prin credință în
inimile voastre, fiind înrădăcinați și întemeiați în iubire”. (Efeseni 3, 17)

Barem de corectare şi de notare

Disciplina: Religie Ortodoxă

Clasa: a Vi – a

Subiectul I (60 de puncte)

Varinate de răspuns:

1. A – credinței 10 p
2. B – un înger 10 p
3. C – la Iisus 10 p
4. C – recunoștință 10 p
5. C – spovedanie 10 p
6. C – căință 10 p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

A. Conţinutul compunerii
1. Precizarea a unei experiențe din viața personală și corelarea acesteia cu citatul; 10 p

B. Redactare (pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie să aibă cel puţin 10 de rânduri
scrise.)

5. Unitatea compoziţiei şi coerenţa textului; 10 p

6. Registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului compunerii și limbajului


religios; 4 p
7. Ortografia. (0 greşeli: 3p.; 1 greşeală: 2p.; 2-3 greşeli: 1p.; 4 sau mai multe greşeli: 0p.) 3 puncte

8. Punctuaţia. (0-1 greşeli: 3p.; 2 greşeli: 2p.; 3 greşeli: 1p.; 4 sau mai multe greşeli: 0p.) 3puncte

NOTĂ! Se acordă acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a
punctajului obţinut de elev.
ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI SUMATIV
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI

Număr de elevi înscrişi: 11


Număr de elevi prezenţi: 11
Note obţinute:
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
- - - - - - 4 5 6
Media clasei:
Note obţinute==Media clasei = 9,14
Număr elevi 14

S-ar putea să vă placă și