Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele........................................

Data.............................

Evaluare la limba română

Unitatea „Tu, eu, noi”

Partea I :

Se dă textul :

Eu am nouă ani. Mihaela e de aceeşi vârstă cu mine. Ea este foarte bună la matematică.
Deseori noi învăţăm împreună. Eu îndrăgesc limba română.
Voi aţi terminat deja temele? întreabă bunica.
Dumneaei este tot timpul cu noi.
1.Răspunde la întrebările :

a) Câţi ani are Mihaela?

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) La ce materie este bună Mihaela?

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c) De ce învată împreună cele două fete?

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Completează dialogul cu cuvintele potrivite:

- ..........................., Mihai!
-................................, Ana!
- Unde te duci?
- Mă duc la un meci de fotbal.
- ..................................................
- Vă aştept cu plăcere!
-....................................., Mihai!
-....................................., Ana!

Partea a II-a:
3. a) Subliniază în textul de la început pronumele personale şi pronumele personale de
politeţe.

b) Alcătuieşte o propozitie cu un pronume, persoana a II-a, numărul singular.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) Analizează 3 pronume din cele subliniate.

4. a) Taie forma greşită a cuvintelor :


 Am cântat în cor împreună cu ele / iele.
 Am ştiut că ieu / eu voi câştiga.
 A fost şi pentru iei / ei o surpriză plăcută.
b) Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul „noi” să fie:

a) adjectiv:

b) pronume personal:

c) Alcătuieşte o propoziţie în care să foloseşti ortograma „l-a”.

5. Realizează o compunere care are următorul început.

Era o frumoasă zi de primăvară. Broscuţa Oac a ieşit la plimbare.


Deodată , a zărit o ulcică. Ea se gândi :
- Ce căsuţă bună o să-mi fac în ea!