Sunteți pe pagina 1din 1

Numele…………………

Prenumele.........................

TEST DE EVALUARE NUMERE NATURALE


MATEMATICĂ
CLASA a VIII-a

Subiectul I (40 puncte) - Pe foia de test scrieţi direct rezultatele

5p 1. Suma numerelor 2x şi 12x este………………………………...

5p 2. Calculând 2  5 2  3 2 este………….

5p 3. Calculând  x  9  2 obţinem…………………………….

5p 4. Produsul numerelor 3 2  2 3  şi 3 2  2 3  este………………………

5p 5. Calculând 3 3 xy 2  2 3 x 3 y obţinem.......................................
5p 6. Împărţind 10 8 x  5 18 xy 2  50 x 2  :   5 2 x  obţinem....................

5p 7. Numărul real x 2  7 x  6 se scrie ca produs de două numere ............


5p 8. Descompunerea în factori a numărului16x2 – 25y2 este………………………

Subiectul II (50 puncte) - Scrieţi rezolvarile complete:

1. Calculaţi :
10p a) 5 6  6 24  7 54  8 96  9 150 ;

2 2 2 2
10p b)    ;
1 3 3 5 5 7 7 9

30p c) Media aritmetică şi media geometrică a numerelor:


1


x  4 
8 2 2  4 1 şi  1  18 2  98
y  
3

2
 2
1   3
 
3   8 

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timp de lucru 50 minute
 Se acordă 10 puncte din oficiu