Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RM.

VÂLCEA
Concursul Interjudeţean de Informatică „MICUL GATES”
Ediţia a VIII-a Rm. Vâlcea, 24-25 mai 2008, clasele V-VI proba teoretică

Clasele V-VI
1. Se consideră secvenţa de instrucţiuni în pseudocod:

citeşte n {număr natural}


m 2
┌cât timp n>m execută
│ x m
│ y n
│ ┌cât timp x<>y execută
│ │ ┌dacă x>y atunci
│ │ │ x x-y
│ │ │ altfel
│ │ │ y y-x
│ │ └■
│ └■
│ ┌dacă x=1 atunci
│ │ scrie m
│ └■
│ m m+2
└■

Câte numere se vor afişa, pentru n=21 ?

2. În programul pseudocod alăturat se consideră că valorile citite pentru n şi k sunt numere


naturale nenule mai mici strict decât 32000.

a) Ce se va afişa dacă n=6? citeşte n


b) Daţi o valoare pentru n, astfel k1
încât printre numerele afişate să m0
apară o singură dată cifra 5. ┌cât timp m<n execută
c) Daţi un enunţ de problemă care │ i0
poate fi rezolvată cu acest │┌cât timp (i<k)şi(m<n) execută
algoritm. ││ ii+1
││ scrie i
││ mm+1
│└■
│kk+1
└■

3. Care dintre expresiile de mai jos verifică dacă trei numere întregi a, b, c (în această ordine) sunt
consecutive?

Varianta Pascal Varianta C/C++


a) (a-b=1)and(b-c=1) a) (a-b==1)&&(b-c==1)
b) (a+b=1)and(b+c=1) b) (a+b==1)&&(b+c==1)
c) (b-a=1)and(c-a=1) c) (b-a==1)&&(c-a==1)
d) (b-a=1)and(c-b=1) d) (b-a==1)&&(c-b==1)
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RM. VÂLCEA
Concursul Interjudeţean de Informatică „MICUL GATES”
Ediţia a VIII-a Rm. Vâlcea, 24-25 mai 2008, clasele V-VI proba teoretică

4. În programul pseudocod alăturat se consideră că valoarea citită pentru n este un număr


natural nenul <2000000000. S-a folosit notaţia x%y şi [x/y] pentru restul, respectiv câtul
împărţirii lui x la y.

a) Ce se va afişa dacă n=30123? citeşte n


Dar pentru n=3524? mn
b) Daţi un exemplu de valoare k0
pentru n, astfel încât să se afişeze ┌cât timp m>0 execută
numărul 12. │ m[m/10]
c) Daţi un enunţ de problemă care │ kk+1
poate fi rezolvată cu acest └■
algoritm.
h0
mn
┌cât timp h<[(k-1)/2] execută
│ m[m/10]
│ hh+1
└■
┌dacă k%2=0 atunci
│ scrie m%100
│ altfel
│ scrie m%10
└■

5. Scrieţi numărul care urmează în secvenţele de mai jos:


a) 1 2 3 5 8 13 __
b) 3 5 8 12 17 23 __

6. Ce număr trebuie plasat în locul marcat prin semnul întrebării în tabloul de mai jos?
3 4 5
2 ? 6
1 4 7

7. Ce literă trebuie scrisă în pătrăţelul liber?


F I L O

8. Ce literă trebuie scrisă în pătrăţelul liber?


S 20 E 12
19 T 05

9. Ce număr trebuie plasat în locul marcat prin semnul întrebării pentru şirul de numere de mai
jos?
7 13 24 45 ?

S-ar putea să vă placă și