Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "MATEI BASARAB" RM.

VALCEA,
Concursul de Informatică Micul Gates, 30-31 mai 2009
Proba practică, clasele V-VI

Problema 1 – cifre 100 puncte


Se consideră un număr natural n de cel mult 9 cifre.
Dorim să determinăm: a) cel mai mare număr x format din exact aceleaşi cifre ca şi n
b) cel mai mic număr y mai mare decât n format din exact aceleaşi cifre ca şi n.

Cerinţă
Să se scrie un program care determină x şi y.

Date de intrare
De la tastatură se citeşte n.

Date de ieşire
Pe ecran se afişează x şi y.

Restricţii şi precizări
 0< n < 1000000000
 Pentru testele folosite la verificare se garantează că există soluţii.
 Se acordă 40 de puncte pentru valoarea lui x şi încă 60 de puncte pentru ambele valori corecte
Exemple
Date de intrare Date de ieşire Date de intrare Date de ieşire
n=155 x=551 n=8623 x=8632
y=515 y=8632

Problema 2 – foto 100 puncte


Se consideră n persoane identificate prin numerele 1, 2, ..., n, a căror înălţime este dată prin şirul x 1, x2, ..., xn.
Persoanele vin pe rând la intervale egale la un fotograf pentru a-şi face de grup în ordinea numerelor de identificare.
Fotograful impune următoarele condiţii:
- fiecare poză pe care o face să conţină exact p persoane venite una după cealaltă şi aşezate de la stânga la
dreapta în ordinea sosirii;
- cele p persoane să aibă înălţimile în ordine crescătoare.

Cerinţă
Să se scrie un program care să determine numărul maxim de poze pe care le poate face fotograful.

Date de intrare
De la tastatură se citeşte în ordine n, p şi cele n înălţimi.

Date de ieşire
Pe ecran se va afişa numărul cerut.

Restricţii şi precizări
 0< n <31
 0< p ≤n
 Înălţimile sunt numere naturale mai mici sau egale cu 300 (centimetri).
Exemplu
Date de intrare Date de ieşire Explicaţie
n=5 2 Prima poza este formata din din persoanele 1, 2, 3,
p=3 iar a doua poza este formata din persoanele 2,3,4.
x[1]=120
x[2]=150
x[3]=150
x[4]=180
x[5]=160

Timp maxim de executare pentru fiecare test, la oricare dintre probleme: 1 secundă

S-ar putea să vă placă și