Sunteți pe pagina 1din 16

INDEX

1. – INTRODUCERE …………………………………………………………………….……… 2

2. – ATENŢIONĂRI ŞI AVERTISMENTE …………………………………………………… 2

3. – VERIFICAREA CONŢINUTULUI ……………………….…………………………..…… 3

4. – INSTALARE ………………………………………………………………………..……… 4

4.1. – INSTALAREA ROBINETULUI ...……………………………………………………. 4

4.2. – INSTALAREA ALIMENTĂRII CU APĂ ……………………………………….…… 4

4.3. – INSTALAREA SISTEMULUI DE ULTRAFILTRARE …………………………….. 5

5. – PORNIREA SISTEMULUI DE ULTRAFILTRARE …………………………………… 7

6. – INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE …..…………………………………………………….. 7

6.1. – PROCEDURA PENTRU ÎNLOCUIREA CARTUŞELOR ŞI A MEMBRANEI … 8

6.2. – PROCEDURA DE ÎNLOCUIREA MATERIALULUI ABSORBANT ÎMPOTRIVA 9


SCURGERILOR DE APĂ …………………………………………….….

7. – DEFECŢIUNI, CAUZE PROBABILE ŞI SOLUTII POSIBILE ………………………... 10

8. – PIESE DE REZERVĂ ..………………………………………...………………………….. 11

9. – MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ……….… 20

1
1. INTRODUCERE

Acest manual explică modul de instalare şi operare a echipamentului realizat de Fluxtek


Europe, S.L. prin tratarea apei prin ultrafiltrare pentru utilizare casnică. Echipamentul a fost
proiectat pentru a fi conectat la instalaţia gospodăriei.
Este uşor de instalat şi operat deoarece a fost deja semi-asamblat. Necesită o
asamblare minimă deoarece trebuie doar conectate furtunurile şi instalat robinetul conform
indicaţiilor de la punctul 4 din acest manual.
În cazul în care lucrările de instalare şi întreţinere nu sunt executate aşa cum este
descris în acest manual, de personal tehnic calificat, pentru a asigura calitatea apei
produse şi instalarea corespunzătoare, garanţia este nulă.

2. ATENŢIONĂRI ŞI AVERTISMENTE

Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie, respectând avertismentele listate mai jos înainte de
a continua instalarea şi utilizarea sistemului de ultrafiltrare NELVA. Dacă aveţi nelămuriri, vă
rugăm să contactaţi un reprezentant al distribuitorului Fluxtek Europe S.L.

• Pentru o operare corectă a sistemelor de osmoză cu o pompă, presiunea trebuie să fie


între 2.5 şi 4 bari.

• Temperatura apei ce urmează a fi tratate nu trebuie să fie mai mică de 4ºC şi nici mai
mare de 40ºC pentru a evita deteriorarea sistemului.

• Sistemul de ultrafiltrare este proiectat să trateze apa potabilă cu o salinitate maximă de


1500 ppm. Nu îl utilizaţi în locuri unde apa nu este sigură din punct de vedere
microbiologic sau nu i se cunoaşte calitatea. În cazul apei cu un nivel de salinitate mai
ridicat, vă rugăm să contactaţi un reprezentant al distribuitorului Fluxtek Europe S.L.

• Este indicat ca apa ce urmează a fi tratată să fie dedurizată sau să aibă o duritate de
maximum 15ºHF pentru performanţe optime.

• Dacă apa are o concentraţie ridicată de fier sau magneziu, o concentraţie de nitraţi mai
mare de 100 ppm, o concentraţie de sulf mai mare de 250 ppm, o turbiditate mai mare
de 3 NTU şi/sau în caz de utilizare îndelungată cu un grad ridicat de clor, vă rugăm să
contactaţi un reprezentant al distribuitorului Fluxtek Europe S.L. care vă poate sugera un
sistem de pre-tratare corespunzător pentru a asigura operarea corectă a sistemului.

• Dacă sistemul de osmoză urmează a nu fi utilizat o perioadă îndelungată de timp,


închideţi circuitul apei.

• Instalaţi sistemul pe o suprafaţă plană.

• Nu expuneţi sistemul la lumina direct a razelor solare şi nu îl instalaţi în exterior.

• Instalarea trebuie executată de personal calificat, profesionist şi nu se va face în


apropierea surselor de căldură.

• Nu reparaţi sau demontaţi sistemul singuri. Dacă sistemul nu funcţionează corect, vă


rugăm să contactaţi un reprezentant al distribuitorului Fluxtek Europe S.L. Orice

2
intervenţie asupra echipamentului, efectuată de personal neautorizat, va avea ca
rezultat anularea garanţiei.

• Asiguraţi-vă că circuitul apei este închis când se execută reparaţii sau lucrări de
întreţinere.

• Nu îndoiţi furtunurile pentru a evita blocarea debitului sau scăderea presiunii.

• Folosiţi piese de rezervă originale pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului.

• Pentru instalare, întreţinere şi schimbarea cartuşului, respectaţi instrucţiunile din acest


manual; în caz contrar se va anula garanţia.

3. VERIFICAREA CONŢINUTULUI

Deschideţi ambalajul şi asiguraţi-vă că toate componentele sunt în interior, gata pentru


instalare.

Figura Descriere
1 Unitatea principală a sistemului de ultrafiltrare NELVA
2 Robinet
3 Tub PE ⅜”
4 Adaptor alimentare
5 Robinet cu bilă din alamă ¼” M x ¼” T
6 Inserţie din plastic ⅜”
7 Adaptor ţeavă robinet ⅜”
8 Sistemul anti-scurgere APA STOP ⅜”
9 Clemă de siguranţă ⅜”
10 Reductor presiune 40 psi ⅜”
11 Manual de instrucţiuni

3
X1 X1 X1 X1

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

X1 X2 X1 X1

Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8

X2 X1 X1

Figura 9 Figura 10 Figura 11


4. INSTALARE

Sistemul poate fi instalat oriunde în locuinţă, acolo unde este o intrare de apă, o
scurgere pentru apa uzată şi suficient spaţiu pentru montare. Cel mai obişnuit loc este sub
chiuveta din bucătărie. Instalarea trebuie executată de personal calificat.

4.1. Instalarea robinetului (Figura 3)


a. Alegeţi locul unde vreţi să fie instalat robinetul.
b. Folosiţi un burghiu de 12mm pentru a practica un
orificiu corespunzător în care să montaţi robinetul.
c. Potriviţi robinetul în orificiul practicat, aşa cum este
indicat în desen, folosind o cheie fixă (referinţa
noastră: OI-0207-128 care nu este furnizată cu
sistemul) pentru a o fixa strângând piuliţa.

4
4.2. Instalarea alimentării cu apă
(Figura 13 & Figura 14)

a. Alimentarea cu apă este formată din două părţi; un robinet cu bilă din alamă (Figura 5) şi
un adaptor (Figura 4). Robinetul cu bilă din alamă trebuie înşurubat pe adaptor folosind
suficientă bandă de Teflon pe filet, după cum este indicat în desenul de mai jos.

b. Opriţi alimentarea cu apă în locul unde instalaţi sistemul de ultrafiltrare.

c. Intrarea alimentării cu apă este proiectată pentru a fi utilizată cu furtunuri cu un cuplaj de


⅜”. Introduceţi adaptorul pentru alimentare cu apă cu robinetul cu bilă din alamă între
sursa de apă rece şi furtun. (Nu instalaţi niciodată pe alimentarea cu apă caldă deoarece
veţi deteriora sistemul). Asiguraţi-vă că robinetul cu bilă din alamă este închis.

4.3. Instalarea sistemului de ultrafiltrare

Conexiunile hidraulice nu ar trebui să urmărească conturul suprafeţei alese


pentru instalare astfel încât furtunurile să nu se amestece sau să se încurce. Lăsaţi
suficient furtun, din punct de vedere al lungimii, astfel încât la viitoarele lucrări de
întreţinere să uşuraţi mişcarea întregului sistem dintr-o parte în alta. Iată care sunt paşii
ce trebuie urmaţi în realizarea legăturilor hidraulice:

a. Conectaţi tubul ⅜” (Figura 3) la sursa de alimentare cu apă (Figura 5).

b. Celălalt capăt al tubului ⅜” trebuie conectat la intrarea reductorului de presiune


(Figura 10); pentru aceasta va trebui să îndepărtaţi clema de siguranţă albastră
care este pe admisia reductorului de presiune şi să introduceţi tubul complet.
După ce aţi introdus tubul de ⅜”, înlocuiţi clipul din plastic de ⅜”, (reductorul de
presiune are o etichetă cu o săgeată care indică sensul de curgere a apei) apoi
conectaţi admisia reductorului de presiune conform sensului indicat de săgeată.

c. Conectaţi tubul de ⅜” (Figura 3) la ieşirea reductorului de presiune (Figura 10);


pentru aceasta, pentru aceasta va trebui să îndepărtaţi clema de siguranţă

5
albastră care este pe evacuarea reductorului de presiune şi să introduceţi tubul
complet. După ce aţi introdus tubul de ⅜”, înlocuiţi clipul din plastic de ⅜”.

d. Celălalt capăt al tubului de ⅜” trebuie conectat la sistemul anti-scurgere


WATERSTOP (Figura 8) acolo unde acesta este marcat cu “IN”, introducându-l
complet. După ce l-aţi introdus, puneţi pe el clema de siguranţă de ⅜” (Figura 9).

e. Sistemul anti-scurgere WATERSTOP (Figura


8) trebuie fixat la baza locului unde aţi decis să
montaţi sistemul de ultrafiltrare. Pentru
aceasta, trebuie să folosiţi banda adezivă pe
două părţi aflată în interiorul cutiei în care se
află sistemul anti-scurgere WATERSTOP.

f. După ce aţi fixat sistemul anti-scurgere WATERSTOP în locul ales, trebuie să


conectaţi tubul de ⅜” la ieşirea sistemului anti-scurgere APA STOP (Figura 8)
acolo unde este marcat “OUT”. După ce l-aţi introdus până la capăt, fixaţi pe el
clema de siguranţă de ⅜” (Figura 9).

g. Va trebui să conectaţi celălalt capăt al tubului de


⅜” la sistemul de ultrafiltrare (Figura 1) acolo unde
este marcat “ENTRADA” (Intrare). Pentru aceasta,
va trebui să deşurubaţi piuliţa dreaptă de pe
admisia sistemului. Apoi introduceţi tubul de ⅜”
prin piuliţă şi puneţi o inserţie din plastic (Figura 6)
în el. Înşurubaţi înapoi piuliţa dreaptă pe admisia
sistemului de ultrafiltrare.

h. Înşurubaţi adaptorul robinetului (Figura 7) la robinet montând


şaiba furnizată între adaptor şi ştift. Introduceţi tubul de ⅜”
prin piuliţa acestui adaptor şi manşonul de ⅜” apoi
introduceţi o inserţie din plastic de ⅜” (Figura 6) în acel
capăt pe tub. Apoi trebuie să introduceţi acel capăt în
adaptorul robinetului şi să strângeţi piuliţa cu ajutorul unei
chei fixe (Referinţa noastră: OI-0207-128, nu este livrată cu
sistemul) sau o cheie.

i. Celălalt capăt al tubului de ⅜” trebuie conectat la


ieşirea sistemului de ultrafiltrare, care este marcată
“GRIFO” (Robinet). Pentru aceasta trebuie să
deşurubaţi piuliţa dreaptă de pe ieşirea sistemului.
Introduceţi apoi tubul de ⅜” prin piuliţă şi puneţi o
inserţie din plastic (Figura 6) în el. Înşurubaţi piuliţa la
loc pe ieşirea sistemului de ultrafiltrare.

6
Aceasta este o diagramă a modului de instalare a sistemului de ultrafiltrare.

5. PORNIREA SISTEMULUI DE ULTRAFILTRARE

a. Asiguraţi-vă că toate conexiunile sunt efectuate bine şi strâns.

b. Asiguraţi-vă că maneta sistemului anti-scurgere APA STOP este


în jos, aşa cum este indicat în desen, astfel încât apa poate
intra în sistemul de ultrafiltrare.

c. Deschideţi alimentarea cu apă şi apoi robinetul cu bilă (Fig.


5) ca în desen. Asiguraţi-vă că nu sunt scurgeri de apă.
Dacă sunt, închideţi robinetul şi reparaţi.

d. Deschideţi robinetul (Figura 2) şi lăsaţi să iasă tot aerul din sistemul de ultrafiltrare. Când din
robinet iese numai apă, fără bule de aer, lăsaţi-o să curgă timp de 30 de secunde şi apoi
închideţi robinetul. Dacă, la început, apa va avea culoarea neagră, nu trebuie să vă
îngrijoraţi. Este normal. Acest fenomen apare din cauza reziduurilor ieşite din filtrul de
cărbune activ. Aruncaţi această apă. În scurt timp, apa care va curge va fi limpede.

e. Ridicaţi maneta sistemului anti-scurgere APA STOP şi puneţi


una din piesele de material absorbant primate odată cu
sistemul anti-scurgere WATERSTOP. Pe cealaltă păstraţi-o în
siguranţă, ca rezervă. Coborâţi braţul sistemului astfel încât
apa să poată pătrunde în sistemul de ultrafiltrare.

7
6. INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE

Instalatorul trebuie să îi informeze pe membrii familiei despre următoarele puncte ale


sistemului de ultrafiltrare:

a. Localizarea admisiei apei, reductorul de presiune, robinetul şi sistemul anti-scurgere


WATERSTOP.
b. Întreţinerea sistemului de osmoză. Întreţinerea recomandată pentru sistemul de ultrafiltrare
este prezentat în tabelul de mai jos. Nerespectarea lucrărilor de întreţinere, aşa cum sunt
descrise în acest manual, folosind cartuşe originale Fluxtek Europe S.L şi personal
autorizat, ceea ce garantează calitatea apei produse şi operarea corectă a sistemului
de osmoză, va avea ca efect anularea garanţiei.

Cartuş Cartuş cu
Cartuş
cărbune Membrane nano-
Tip cartuş sedimente
activ ultrafiltrare particule de
antibacteriene
argint
Stadiu 1-ul al 2-lea al 3-lea al 4-lea
Referinţă CA-1218-03 CA-0218-05 CA-0218-04 ME-0218-06

Cum arată

Înlocuire* 6 - 9 luni 6 - 9 luni 1 – 2 ani 6 – 9 luni


De fiecare dată când schimbaţi un cartuş, membrana sau o
componentă în contact cu apa sau dacă nu aţi consumat apa
Igienizare
timp de mai multe luni, trebuie să igienizaţi sistemul folosind
Kitul de igienizare (OI-0207-131). Nu este livrat cu sistemul.

*Durata de viaţă a filtrelor şi membranelor va fi diferită, în funcţie de calitatea apei utilizate, de


durata de utilizare şi de cantitatea de impurităţi pe care aceasta le conţine.

Înlocuiţi cartuşele la intervalele de timp stabilite pentru a asigura durata de viaţă a membranelor
şi calitatea apei obţinute.

6.1. PROCEDURA PENTRU ÎNLOCUIREA CARTUŞELOR ŞI A MEMBRANEI

a. Închideţi alimentarea cu apă din robinetul cu bilă din alamă (Figura 5).
b. Deschideţi robinetul (Figura 2) pentru a elibera presiunea din interiorul sistemului de
osmoză.
c. Pentru a schimba oricare dintre cartuşe şi/sau membrane, acestea trebui răsucite în
sens orar şi trase în jos pentru a le scoate din capacul lor aşa cum este indicat în desenul
de mai jos. Acest proces trebuie executat la fel cu toate cele patru cartuşe pe care vreţi să
le înlocuiţi.

8
d. Scoateţi cartuşele/membranele din ambalajul lor original. Fiecare cartuş şi/sau
membrană trebuie aşezat în poziţia corespunzătoare, respectând ordinea corectă.
Pentru a proceda astfel, trebuie să introduceţi fiecare cartuş în capacul său şi să îl
răsuciţi în sens invers orar. Acest proces trebuie executat la fel cu toate cele patru
cartuşe pe care vreţi să le înlocuiţi.

e. După ce aţi înlocuit unul din cartuşe/membrane – cu robinetul (Figura 2) deschis –


deschideţi robinetul cu bilă din alamă (Figura 5) de la alimentarea cu apă. Lăsaţi să
iasă tot aerul din sistemul de ultrafiltrare. După ce debitul de apă devine continuu,
lăsaţi să curgă timp de 30 secunde şi apoi închideţi robinetul. Dacă la început, apa va
avea culoare neagră, nu vă faceţi griji, acest lucru este normal, fiind cauzat de
reziduurile din filtrul de cărbune activ. Aruncaţi această apă. La scurt timp după aceea,
apa va fi limpede. Verificaţi dacă sunt scurgeri, iar în cazul în care sunt, închideţi
robinetele şi remediaţi.

Atenţionare 1: Dacă este vre-o scurgere de apă în oricare din zonele unde sunt
îmbinări de furtunuri, desfaceţi şi tăiaţi 0.5 cm din furtun. Refaceţi conexiunea. Dacă
scurgerile au loc la un filet, deşurubaţi piesa, puneţi mai mult Teflon şi înşurubaţi la loc.

9
6.2. PROCEDURA DE ÎNLOCUIREA MATERIALULUI ABSORBANT ÎMPOTRIVA
SCURGERILOR DE APĂ

În cazul în care trebuie să schimbaţi materialul absorbant APA STOP Anti-


scurgere, va trebuie să procedaţi după cum urmează:
a. Ridicaţi maneta sistemului anti-scurgere APA STOP pentru a opri
alimentarea cu apă (dacă există o scurgere, maneta va fi deja ridicată).

b. Aruncaţi materialul absorbant existent.

c. Înlocuiţi-l cu un nou material absorbant.

d. Coborâţi maneta sistemului anti-scurgere APA STOP şi acesta este gata a fi folosit.

7. DEFECŢIUNI, CAUZE PROBABILE ŞI SOLUTII POSIBILE

SIMPTOM CAUZA PROBABILĂ SOLUŢIE


1. Producţie zero/ a. Nu este alimentare cu apă. a. Aşteptaţi până se reia alimentarea cu apă.
redusă b. Robinetul cu bilă din alamă de la intrare este b. Deschideţi complet robinetul de admisie.
închis complet/parţial. c. Înlocuiţi cartuşele.
c. Cartuşe obstrucţionate. d. Înlocuiţi membranele.
d. Membrane saturate. e. Verificaţi dacă sistemul anti-scurgere nu s-a activat
e. Sistemul anti-scurgere activat. cumva singur. Dacă e aşa, rezolvaţi problema scurgerii,

10
schimbaţi materialul absorbant şi coborâţi maneta
sistemului Anti-scurgere.
2. Gust de plastic a. Cartuşul cu cărbune şi nano-particule de a. Înlocuiţi cartuşul.
sau sintetic argint uzat.
3. Gust şi miros de a. Cartuşe uzate. a. Înlocuiţi cartuşele.
clor
4. Gust şi miros b. Contaminare. b. Schimbaţi filtrele, membrana, post filtrul şi igienizaţi.
neplăcut
5. Particule albe în a. Aer în sistem a. Aşteptaţi să iasă aerul şi nu este nici o problem
apă b. Presiune de intrare prea mare. urgentă.
b. Verificaţi regulatorul de presiune.

8. PIESE DE REZERVĂ

Nr. COD DESCRIERE QNT


1 OI-0207-139 Sistemul anti-scurgere APA STOP ⅜”. 1
2 OI-0207-141 Reductorul de presiune 40psi ⅜” 1
3 OI-0210-03 Robinet cu bilă din alamă ¼” M x ⅜” T 1
4 OI-0207-132 Clemă de siguranţă ⅜” 4
5 OI-0230-09 Adaptor alimentare ⅜” M x ¼” F x ⅜” F. 1
6 OI-0208-24 Adaptor ⅜” furtun robinet 1
7 OI-0230-24 Robinet 1
8 OI-0207-54 Inserţie din plastic ⅜” 2
9 TU-0602-01 Furtun ⅜” 1
10 OI-0234-44 Brăţară susţinere sistem ultrafiltrare NELVA. 1
11 OI-0235-02 QC3 Carcase cartuş. 4
12 OI-0208-16 Piuliţă dreaptă¼” M x ⅜” T 2
13 OI-0208-04 Conector dublu tată ¼” M x ¼” M 3
14 CA-0218-03 QC3 Cartuş sedimente antibacterian 1
15 CA-0218-05 QC3 Cartuş cărbune activ CTO 1
16 ME-0218-04. Membrane ultrafiltrare 1
17 CA-0218-06 QC3 Cartuş antibacterian NANOSILVER 1
18 OI-0207-133 Material absorbant 2

11
9. MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană / /
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană / /
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /

12
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană / /
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /

13
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /

Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului


autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII

14
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /

Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului


autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /

15
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /
Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului
autorizat:

DATA: / /
SERVISAREA
LUCRAREA EFECTUATĂ URMĂTOARE OBSERVAŢII
Schimb. cart. Sedimente, GAC şi CTO / /
Schimbare membrană
/ /
.
Schimbare post filtru / /
Igienizare / /
Reparaţii / /

Numele şi semnătura tehnicianului sau distribuitorului


autorizat:

16

S-ar putea să vă placă și