Sunteți pe pagina 1din 1

SITUAŢIA

furnizorilor de formare profesională în ocupaţia de inginer sisteme de securitate care au obţinut avizul IGSU
în perioada noiembrie 2013 – noiembrie 2017

Nr.
Denumire furnizor Adresă Tel, e-mail Tip program Aviz
crt.
1. MIŞCAREA ROMÂNĂ Str. Părului, nr. 8, Craiova
Tel. 0351 451 047 85334
PENTRU CALITATE - Dolj
12.03.2014
2. SC BRAHMS INTERNAŢIONAL SRL Braşov, Str. Memorandului, Fax: +40-268-510441, 164422
Nr.33, CP 500045 Tel. +40-268-401790 06.04.2015
office@brahms.ro
3. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ Bucureşti, Splaiul Tel. 031 405 6402 58625
PENTRU TEHNICĂ DE Independenţei nr 319, O.B. Fax 031 405 6401 11.07.2016
SECURITATE 12, et 1

Atenţie!!!
1. La alegerea furnizorului de formare profesională este necesar a se consulta Registrul Național al Funizorilor de Formare
Profesională pentru a se vedea dacă s-a obţinut autorizaţia pentru desfăşurarea programelor de formare profesională în
ocupaţia inginer sisteme de securitate.
2. Avizarea programelor de pregătire s-a realizat în conformitate cu actele normative în vigoare la data solicitării.
PREZENTA SITUAŢIE ESTE ACTUALIZATĂ PÂNĂ LA DATA DE 09.11.2017

S-ar putea să vă placă și