Sunteți pe pagina 1din 1

Recidiva exista atunci cand o persoana definitiv condamnata la pedeapsa detentiunii pe

viata, la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni ori la cel putin trei pedepse cu inhisoare de pana
la 6 luni pentru infractiuni intentionate savarseste, inainte de inceperea executarii, in timpul
executarii, in stare de evadare ori dupa executarea pedepsei, o noua infractiune intentionata
sanctionata de lege cu pedeapsa inchisorii mai mare de un an, fie singura, fie alternativ cu
amenda. In ipoteza recidivei eset necesar ca intervalul de timp scurs intre primul si al doilea
termen sa fie inferior termenului de reabilitare1.
Atat concursul de infractiuni, cat si recidiva releva o perseverenta infractionala,
periculozitatea sociala este diferita in cele doua situatii. Autorul unui concurs de infractiuni nu a
primit nici un avertisment din partea societaii inainte de comiterea celei de-a doua fapte,
recidivistul a primit un avertisment solemn si irevocabil, pe care l-a nesocotit constinuandu-si
activitatea infractionala. Acest lucru releva faptul ca sanctiunea pronuntata a fost insuficienta
pentru atingerea scopului vizat – reeducarea infractorului – si pe cale de consecinta, se impune
aplicarea unui tratament sanctionator mai sever in cazul recidivei2.
Faptele in concurs ideal denota intr-o mai mica masura o perseverenta infractionala, este
normal ca aceasta forma sa beneficieze de un tratament mai bland decat concursul real. Regula
este deci ca este sanctionat mai bland concursul ideal in raport cu concursul real3.
Aplicarea pedepsei – se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune concurenta in parte
(individualizarea pedepsei), se determina pedeapsa de baza (pedeapsa cea mai grea dintre cele
primite pentru fiecare infractiune in parte), care poate fi majorata, in limitele prevazute de lege,
in cazul in care instanta considera necesar. Aceasta pedeapsa se numeste pedeapsa rezultanta,
care va fi executata de infractor pentru intreaga pluralitate infractionala4.

1
Pg. 55-56
2
Pg. 57
3
Pg. 274
4
277-279